Oruçla Alakalı Güncel Meseleler

31 Temmuz 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün daha çok, ramazan ve oruçla ilgili olarak sorulan sorulara, günlük hayatta ihtiyaç duyulan meselelere yer vermeye çalışacağız.

Geçen hafta oruç vakitleriyle ilgili konuşmaya çalışmıştık. Ayetleri kısaca tekrarlayalım, Cenabı Hak burada şöyle buyuruyor: “ Ya eyyühellezine amenü kütibe aleykümüssiyamü kema kütiba aleyküm ellazine min kablüküm la alla küm tattaün – Müminler oruç size farz kılınmıştır, kema kütibe alellezine min kablüküm-sizden öncekilere farz kılındığı gibi, la alleüm tattaün- belki böylece kendinizi kororsunuz.”
Yani, öncelikle kişinin Cenabı Hakka kulluğu burada esas. İnsanoğlunun hayatında yaşamasını anlamlı kılan üç temel unsur var: yeme, içme ve karı koca ilişkisi. Ramazanda bunu, sırf Allah rızası için terk etmek söz konusu, yani Oruç dediğiniz zaman sırf Allah rızası için yemeyi-içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk ediyorsunuz. Burada, öyle bir şey ki oruç, yalnız Allah rızası için yapılabilecek bir ibadet, çünkü insan gözlerden uzak olduğu bir saatte bunların hepsini de pekala yapabilir, dışarıya çıkar ben oruçluyum diyebilir. Gerçek anlamda gösterişsiz yapılabilecek bir ibadettir oruç. Çünkü namazı insanlar gösteriş için kılabilir, zekatı gösteriş için verebilir, hacca gösteriş için gidebilir. Ama oruçta gösteriş yapmak mümkün değil. Şimdi bunun, bir kişinin inancını koruması var bir de sağlığını koruması var, koruma dediğimiz zaman hepsi devreye girer. “ eyyaman mağdudat- sayılı günlerde oruç tutulacaktır, …fe iddetin eyyamun uhaf-içinizden kim hasta veya yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. “malellezine yutikune fidyetun taamun miskin-oruca güç yetirenler bir fakir doyuracak kadar fidye verirler.” Yani hasta da olsa, yolcu da olsa ayetin sonunda Allahu Teala “ve antasumu hayru lekum. Buyuruyor; “Oruç tutmak sizin için hayırlıdır” dediğine göre onların da güçleri yetiyor demektir. Bunlar Ramazan sonunda bir miskini doyuracak kadar, çaresiz kalmış bir kişiyi doyuracak kadar bir ikramda bulunurlar. Buna fitre deniliyor. “femen tetevva ahayran fe huve hayrunneh-kim bir hayrı gönülden gelerek yaparsa onun için hayırlı olur. Veentesumu hayrun nekum inküntüm talemun- Oruç tutmanız sizin hayrınızadır bir bilseniz. Yani yolcu da olsanız, hasta da olsanız oruç tutmanız sizin hayrınızadır.
Şimdi biliyorsunuz buradaki “vealellezine yutikuneu” ayeti kerimesine “güç yetiremeyenler” diye, ayet, metne tam ters bir anlam vererek. “Oruca gücü yetmeyenler bir fidye versin diyorlar” peki, ‘bir fidye bir ay boyunca oruca gücü yetmeyen için herhalde?’ diyemiyorsunuz. Her gün için bir fitre diyorlar peki her gün için bir fitreyi neye dayandırıyorsunuz diye sormak gerekiyor. Yani, bir çok kimse bugünlerde soruyor, diyor ki işte hastayım tutamıyorum ne vereceğimm? Hiç bir şey vermeyeceksin. Hasta olanların yapacakları şey: “Feiddetun min eyyamin uhkar..-Başka günlerde tutamadıkları günler sayısınca oruç tutmaktır.” Hangi gün? Hangi gün gücünüz yetiyorsa o gün tutarsınız.
Şimdi bir de bazı kimseler bu ayeti kerimeyi (hangi ayet old. Yaz), yani ayete verilen ters manayı, zıt anlamı, temele koyarak diyorlar ki; işte ağır işlerde çalışan kişiler de, oruç tuttuğu taktirde zorluk çekeceğini düşünen insanlar da oruç tutmayabilir, yerine fidye verebilir.
Şimdi, “oruç tuttuğu takdirde sıkıntıya girebileceğini” dediğiniz zaman artık herkes kendisini oraya/onaya sokar. Şimdi böyle bir fetva verdiğiniz takdirde, bir müddet sonra artık oruç tutan kalmaz. Tamamen iş paraya döner. Nitekim biliyorsunuz Hıristiyanlarda bu tamamen perhize dönmüştür. İşte din bu şekilde değiştiriliyor. Yani, mesela bu ramazan dolayısıyla meseleyi çok daha net bir şekilde anlamaya başladık. Bu imsak ve yatsı vakitleriyle ilgili yanlışlara biliyorsunuz dikkat çekiyoruz. Diyanetin uygulaması yüzde yüz yanlış olmasına rağmen, yayınladığı bilgi yanlışı itiraf olmasına rağmen, mesela, sabahları Süleymaniye Camisine gidiyorum iki kişi namaz kılıyoruz, cemaat kılıp bakıyorum çıkıyor. Diyorum ki teheccüd namazınızı kıldınız onun için Allah kabul etsin diyemeyeceğim, siz sabah namazını kıldığınızı zannediyorsunuz diyorum ama kimsenin dinlediği yok.

Şimdi, insanlar gerçekten doğrulardan değil de güçten yana. Güçten yana olunca ister-istemez din şekilden şekle sokulabiliyor. Ben mesela kendi kendime hep düşünüyordum, biliyorsunuz, bizim derslere gelen kişilersiniz, her defasında bu din nasıl bozuldu, böyle olmaz ki kardeşim deyip duruyorduk.  Ama üç senedir bunun nasıl olduğunu iyice öğrenmiş olduk. Demek ki yanlışların arkasında bir siyasi otorite oluyorsa, bir devlet oluyorsa, orada çok rahat bir şekilde din başka bir şekle döndürülebiliyor. Yüzde yüz yanlış olmasına rağmen bugün Türkiye’de uygulanıyor, siz ne yaparsanız yapın.
Şimdi ben kendi kendime düşünüyorum, şimdi böyle internet var, bir takım farklı düşünen basın-yayın organları var da sesimizi duyurabiliyoruz birazcık olsun. Onların da olmadığı bir ortamda olsaydı her halde sadece kendimiz çalıp kendimiz oynayacaktık. Kendi en yakınlarımız da dahil, bize hiç kimse inanmayacaktı. Diyeceklerdi ki bunca insan yanlış da sen mi doğrusun? Ki onu zaten söylüyorlar. Dolayısıyla, şimdi bir ayeti kerimeye verilen yanlış mana “vealellezine yutikunehu” ki Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Kur’an Yolu diye bir şey var, tefsir var, orada aynen öyle yazıyor diyor ki :”Oruç tuttuğu taktirde sıkıntıya gireceğinden, zorluk çekeceğinden korkan kişiler oruçlarının yerine fidye verebilirler” işte “bunlar ağır işte çalışanlar” bilmem sayıyor artık bir takım şeyler, öyle bir noktaya geliyor ki herkes kendisini o kapsama sokabilir. Sonra bunu geri çektiler, iyi, yani ikinci baskısında bunu yayınlamadıklarını biliyorum en azından, ama yayınlayabilirler. Ondan sonra, bir müddet sonra siz istediğiniz kadar kendinizi parçalayın artık bu yerleşir, artık orucun yerine, ben dayanamıyorum diyen herkes para verecek. Ya para dediğin de bir yoksul doyuracak kadar bir şey, e bir yoksulun doyumu ne ki yani işte… Bu sene fitreyi kaç lira ilan ettiler?
Dinleyici: “Sekiz buçuk lira”
A.Bayındır: Sekiz buçuk lira, iyi tamam, sekiz buçuk lira verdin kurtardın. İşte, Hıristiyanlar da biliyorsunuz şey yapıyor, az önce söylediğim gibi, perhizle işi kurtardığını düşünüyorlar.
“Şehru ramazan enzelu unzile fihi kuran-Ramazan ayı ki Kur’an o ayda indirilmiştir. Hudellin as vel beyyinatil huda Furkan-İnsanlara, doğruyu gösteren, hidayetin belgelerini içeren, hakla batılı birbirinden ayıran, hikmetli Kur’an.” Bu ayda indirilmiştir. Femenşehire fim…suhru-Kim bu aya yetişirse o ayı oruçlu geçirsin. Şimdi, insanlar bir noktada kalamıyorlar, yani aşırılıklar, bakıyorsunuz ki peş peşe, bir yerde başlayan aşırılık bir başka yere hemen çabucak sirayet ediyor. Şey de, Ramazan ayıyla ilgili olarak şöyle söylüyorlar, bize soranlar var. Diyorlar ki efendim, Araplar kameri takvimi kullanıyorlardı, onun için ramazan, yani ramazan ayına rastladı Kur’an’i Kerim’in inişi, onun için böyle oldu. Yoksa eğer Türkiye’de olsaydı işte o zaman da miladi takvim olacaktı. Kur’an hangi ayda indi? falanca, o zaman o ayda oruç tutacağız. İşte buna tuğyan deniliyor, tağutluk bu işte. Yani şöyle, şuraya bir bardak su dolduruyorsunuz, tamam dolana kadar bir problem yok, dolduktan sonra su dökmeye başlarsanız taşar. Hani kabına sığamamak. İnsanlar, gerçekten sınırlarında duramıyorlar. Kendi keyif…dini kendilerine uydurmak konusunda son derece hevesliler. Şimdi bura Allah’u Teala, “Ramazan ayı” diyor. “Kim o aya yetişirse o ayı oruçlu geçirsin” diyor. Ramazan ayı kameri aylardandır. Araplar bu ayları kullanıyorlardı ama bugün Yahudilerin yaptığı gibi üç senede bir, bir ay ilave ederek, onu kameri tarihlere getiriyorlardı. Yani mevsimleri değiştirmiyorlardı. Buna “Nes’i” denirdi. Yani, haccı hep belli mevsime getirmeye çalışıyorlar çünkü, ticari hayatları açısından son derece önemli. Ondan dolayı üç yılda bir ilave ay koyuyorlardı.  Tevbe suresinin 37. ayetinde, Allah’u Teala burada şöyle söylüyor, diyor ki: (Esteizübillah) “İnnemen nesiu ziyadetun fil kufur- Erteleme, ‘yani ayları erteleme’ sadece kafirlikte yapılan bir ilavedir. Yani Allah’u Teala’nın koyduğu kuralları görmemek, tanımamaktır. “İnnemen nesi’u-ilave yapmak” kafirlikte bir şeydir, ziyadeliktir. Nes’i, erteleme yani. Yudallu biillezine keferu- Kafirler onunla saptırılırlar. Yuhillunehu amenu ve yuharrimunahu amenu- Bir yıl bir ayı helal, bir yıl da haram sayıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem (s.a.s.) veda haccını yaptığı zaman, o ilaveler sebebiyle bozulmuş olan sistem tam kendi noktasına geldiği için, Allah’u Teala’nın gökleri ve yeri yarattığı gün gibi artık zaman döndü kendi noktasına geldi, bilin ki bu aylara ilave yapmak küfürde bir ziyadeliktir, diye konuşma yapmıştır. (bu hadisin kaynağını belirt) Şimdi, Tevbe suresinin 36. ayetinde Allah’u Teala şöyle buyuruyor: “İnne iddete şuhuri…şahra-Ayların sayısı Allah katında oniki aydır/onikidir. Fikitebillehi yevme haleke ssemevati vel ard- Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın kitabında oniki aydır.” Gökleri ve yeri yarattığı günde insanlar var mıydı? İnsan suresinde Cenabı Hak ne diyor; (esteizübillah) “Helate elel insani …mineddehri lem yekun şeyen mezkura- İnsanın üzerinden uzunca bir zaman geçti ki, dile alınabilecek, hakkında bilgi olan bir varlık değildi.” Yani insanın yaratılmasından çok önce, ayların sayısı ne imiş, onikiymiş. “Minhe arbaatum hurum-ondan dördü haram ayıdır. Türkiye’de uygulanan takvimde hangi aylar haram ayı, var mı haram ayı? Yani, Ocak mı, Şubat mı… hangisi? Haram ayı kavramı nerde var? Sadece kameri takvimlerde var. Dördü, yani, gökleri ve yeri Allah’u Teala’nın yarattığı günden beri, dört ay haramdır. Bunlardan birisi Recep’dir, Cuma-del-ahira ile Şaban arasında, diğeri de hac aylarıdır, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Zilkade ilk ay, Zilhicce,  hac ayı demek. Tercüme ettiğiniz zaman içinde haccı barındıran ay demek. Ve Muharrem. Göklerin ve yerin yaratıldığı günden beri bu böyle. O zaman Cenabı Hakk’ın katında aylar hangisiymiş?

Dinleyici: Kameri aylar.

  1. Bayındır: Kameri aylarmış. O zaman bu Arap geleneği değil. Araplar bunu bozmuşlar, güneş yılına uydurmaya çalışmışlar, Allah’u Teala onu da kafirlik olarak nitelendiriyor. Şimdi birileri kalkıyor diyor ki, “efendim Araplar bu takvimi uyguladığı için.” Sanki Kur’an’i Kerim onlara uymuş. Bu batılıların fena halde etkisinde kalıyor bizim bazı kimseler. Biliyorsunuz, Batılılar Muhammed (s.a.s.)’ i Allah’ın peygamberi saymıyorlar. Kur’an’i Kerimi de Allah’ın kitabı saymıyorlar. O zaman Kur’an Muhammed (a.s.)’ın kitabı oluyor. O yazmış. Onlar için en büyük sıkıntı” Muhammed ümmidir” (ayet numarasını belirt) sözü. Yani ümmi ise, mektep-medrese görmemişse, okuma-yazma bilmiyorsa böyle bir kitabı yazması mümkün değil. Onun için ilk önce bu, okuma yazma bilmesi lazım. “Ne demek, öyle bir peygamber ümmi olur mu?” diye de işin duygusal tarafına da vurgu yaparak bazı müslümanları da etkiliyorlar. Ondan sonra da, bir insan ne kadar zeki olursa olsun, elindeki malzeme ile sınırlı bir kitap yazacaktır. Eh, bakmış Yahudilerde, Hıristiyanlarda oruç var, biz de oruç tutalım, biz de oruç koyalım demiş, dini bir kitap da yazıyor, dini tarafı olan. Eh hangi ay, Ramazan ayı, başka ay olsaydı o zaman yapardı. Allah’ın kitabı saymadığınız zaman istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Elbet de herkesin cehenneme gitme hürriyeti var ama bizim burada anlattıklarımız Cennet’e gitmek isteyenlerle ilgili. Cehenneme gitmek isteyenlere engel olma şansımız yok maalesef.

Dolayısıyla Ramazan ayı böyle. Mesela şeyde de, Yahudilerde, Hıristiyanlarda ve hepsinde de, kameri aylardır esas olan. Yahudiler de sürekli aylara ilave yaparak onu miladi aylara uyduruyorlar. “Femen şeye min şuhudi şşahra felyesumhu-Sizin içinizden kim o aya şahit olursa o ayı oruçlu geçirsin.” Şimdi, “Aya şahit olmak” ne demek? Evet, doğru burada güzel mana vermiş, idrak ederse demiş.(hangi meal olduğunu yaz). Yani kim o ayda, o ayı yaşarsa. Yani sağlıklı, o ay içerisinde bulunursa demek. Şimdi biz şu anda bu aya şahit oluyoruz. Şimdi buradan şöyle bir noktaya da gidenler var. Kim o ayda hilali görürse şeklinde görüş belirtenler de var. Ramazanın başında işte, İstanbul’da bazı din görevlileri Aydos tepesine çıkarak hilal görmeye çalıştılar. Hilali göremediler ama ertesi gün yine oruç tuttuk. Eh peki, madem Türkiye’nin neresinde gözüktü öyleyse? Türkiye’nin de her hangi bir yerinde gözükmedi. Pekiyi Araplarda mı gözüktü? Hayır. Mısır tarafında mı, Fas’ta mı? Hayır! Hiçbirisinde gözükmedi. Öyle ise niye Ramazanı bir gün ertelemediniz, madem hilali gözetlemeye çıkıyorsunuz? Pekiyi yanlış günde mi oruç tuttuk, hayır, doğru günde oruç tuttuk. Orucu biz doğru günde tuttuk. O zaman burada ne oluyor? Şimdi 10. surenin 5. ayetini lütfen açın. Şimdi burada Allah’u Teala diyor ki: ”Huvellezi ceale şemse diyaen vel kamara nura- Güneşi ziya/ışık yapan O’dur. ‘yani bizim için güneş, onun bize ulaşan ışıklarıdır. Güneşin kendisini görmemiz mümkün değil, çünkü o ışıklar güneşin kendini görmemizi engelliyor. Onun için, bizim için esas olan ışıklardır. Işıkların bize ulaşması zamanına kadar şu kadar dakika geçiyormuş, o bizi ilgilendirmiyor, biz güneşin ışıklarına bakarız.’ Ayete devam: Kameri de nur olarak yapmıştır. Nur da ışık yansıtan demektir. Işığın kaynağı değil de, yani münevvir manasında da olur, mastardır, her ikisi şey, münevvir anlamında da olur. Mastar ismidir o anlamda da olur. “Kameri de nur yaptık”. Ve kaddarahu- Allah ona takdir etti/ölçü koydu. Ölçü. Şimdi o ne burada? O, güneşin ziyası. Güneşin ziyasına menazil, ve kadderehu menazil-‘e iniş yerleri belirledi. Şimdi şunu siz güneş olarak düşünün(mikrafon) Şimdi güneşin ışıkları dünyaya geliyor. Şöyle sabahleyin doğu ufkundayken geliş açısı başka, yükseldiği zaman başka, tepedeyken başka, batarken başka, ufkun altındayken başka. Güneş ışıklarının iniş yerlerine göre, inişi için Allah menazil belirledi. Yani her gün farklı açılarda güneş ışıkları gelir. Niye bunu yaptı Allah? …li talemu alele sinine vel hisab- yılların sayısını bilesiniz ve hesabı bilesiniz. Yılların sayısı ve hesap güneşin ışıklarıyla bilinir. Pekiyi nasıl oluyor bu? Hesap. Allah’u Teala Ay’a da menazil belirlediğini buyuruyor, diyor ki, Yasin suresinde : “Vel kamara keddernahu menazile” 40 mıdır Yasin bir bakın bakalım? “Vel kamara keddernahu menazile, hettel ar eke urcunil kalim” Burada menazil kelimesi son derece önemlidir. 49, 39 pekiyi. 36.surenin 39. ayeti. “Vel kamara keddernehu ey kadderne fihi menazile- onun içerisinde de bir takım ay, şey ışıkların indiği yerleri belirlemişizdir.  Yani şimdi şunu ay kabul ederseniz, ayın hareketlerine göre güneşin ışıkları ayın üzerine de iniyor, dünya üzerine de iniyor. Şimdi biz Ay’ın kendisini hiçbir zaman göremiyoruz, Dünya’da yaşayan insanlar olarak. O teleskoplar şunlar-bunlardan bahsetmiyorum, çıplak gözle. Bizim gördüğümüz, Ay’ın üzerine Güneş ışıklarının indiği yerlerdir. Onun için “ hatta ar kurcunil kalim- O şeyin, menazili, Güneş ışıklarının o iniş yerleri Ay’ı kuru bir hurma çöpüneçeviriyor.  Yani şöyle bir hilal şeklinde görüyorsunuz. Aslında Ay aynı Ay. Dolunay şeklinde gördüğünüz de aynı Ay, yarım Ay gördüğünüz de aynı Ay, hilal gördüğünüz de aynı Ay. Değişen, Güneş ışınlarının oradaki indiği yerler. Pekiyi bu değişiklik neyi sağlıyor? Bu değişiklik yılların sayısını bilmemizi sağlıyor. Pekiyi, Ay’a göre belirlenen yılar hangi yıllar, kameri yıllar. Yerin üzerine de Ay’ın şey, Güneş’in ışıkları yerde de menazil oluşturuyor, Güneş ışıklarının yeryüzüne geliş açıları her gün geğişiyor, bunun, menazil dediği o, bu değişiklikler de hesabı bilmemizi sağlıyor. Bu hesap, vakit hesabı, bir de güneş yılının hesabı. Şimdi biz bu ayetleri gördükten sonra vakit hesabı yapmak kolaylaştı. Güneşin hiç batmadığı yerlerde namaz vakitleri hesabını yapmak son derece basitleşti, çünkü ayeti kerime Güneş ışıklarının geliş açısını esas alıyor. Geliş açısı dediğiniz zaman her şey çözülüyor, bütün problemler. Ondan dolayı, Güneşin hiç batmadığı ve doğmadığı yerlerde namaz vakitlerini, Allah’u Teala’nın diğer yerlerde Güneş ışınlarıyla ilgili koyduğu kurallara göre çözmek son derece basitleşmiş oldu. Onun için Allah’a şükür onu çözebildik. Evet, şimdi tekrar şeye gelelim, orada ne dedi Allah’u Teala? Bak “ litademu alemessinin- Yılların sayısını, vel hisab- hesabı bilesiniz” diyor. Bak, hesap neyin hesabı, Ayın üzerine Güneş ışınlarının gelişine göre yapılan bir hesap. Hesap, gözlem değil, hesap. Rahman suresinde de diyor ki: “Veşşemsu vel kamaru bi husban-Güneş ve Ay bir hesaba göredir. Kur’an’i Kerim’in hiçbir ayetinde Ayın gözetlenmesinden bahsedilmez. Kameri ayların hesapla belirlenmesinden bahsedilir. Pekiyi neden Peygamberimiz (s.a.s.) “sulumuyu li ru’yetihi ve aftilu y uru^yetihi” (bu hadisin kaynağını belirt) demiş? “Ayı gördüğünüz zaman oruç tutun, Ayı gördüğünüz zaman oruca son verin” diyor. Neden?

Dinleyici: …

A.Bayındır: Efendim?

Dinleyici: …anlaşılmıyor hesapla ilgili bir şe diyor galiba…

A.Bayındır: Heh, orada bu hesabı yapacak uzman yoktu da ondan. Peygamberimiz onu da söylüyor, diyor ki “İnne ummetün ummiyyeh la nektubu vela nahsib- Biz ümmi bir topluluğuz, bizde ne bunun bilgisi var, ne de hesap yapabiliriz. Demek ki bu gerekçeyi gösterdiği zaman, demek ki orada bir astronom olsaydı ne yapacaktı Peygamberimiz? Kur’an’i Kerim’in emri gereği,…

Dinleyici: …

A.Bayındır: …hesapla hilali belirleyecekti. Şimdi, Ramazan başlıyor, birisi falanca günde, birisi filanca günde, Kurban, bayram geliyor biri falan gün biri filan gün. Pekiyi madem görmeyi esas alıyorsunuz, öyleyse her yer için ayrı-ayrı bir ramazan takvim, başlangıç takvimi belirleyelim. Biz şu anda burada konuşuyoruz ama Azerbaycan’da iftar olmuş vaziyettedir değil mi? İyi niye biz iftar etmiyoruz şu anda, orada oldu ya? Öyleyse o zaman, falan yerde gözüken hilalle sen niye burada oruca başlıyorsun, madem görme şartı var?  Bunun bir mantığı var mı? Sen de burada gör başla ertesi gün! Şimdi burada çok ciddi bir yanlışlık yapılıyor. Kur’an’i Kerim hesabı esas alıyor, ama, peygamberimizin de sözü son derece önemli, insanlar her zaman bu hesaba ulaşamayabilirler. Hesaba ulaşamadıkları takdirde yapacakları şeyi anlatıyor. Peygamberimiz. Gördüğünüz zaman tutun, gördüğünüz zaman bitirin. Öyleyse hesabı yapanlar bunu, görme kriterine göre yapmak zorundalar, değil mi? İşte biz Ramazan öncesi Prof. Adnan ÖKTEN beyefendiye yaptırdığımız hesapla, ki Kur’an’i Kerim’in emri, Ramazana zamanında başladığımızı anladık. Bu hesabın evrensel olması gerekiyor. Niye evrensel olması gerekiyor, yani her yerde aynı? Ya bunlar insanları birleştiriyor. Yani şimdi siz, kameri takvimi kullanacaksınız, Mekke’ye telefon ediyorsunuz ben ayın üçünde ordayım diyorsunuz. Ayın üçü size göre Cuma günü ona göre cumartesi günü. Olur mu böyle bu, nasıl anlaşacaksınız? Birisinin size ödemesi lazım, şu tarihte verecek, bana diyecek ki bana göre ayın dördü öbürü diyecek ki yok ikisi. Şimdi sayfayı çevirin,  189. ayete bakalım. Allah’u Teala burada şöyle diyor: “yeselune  keanil ehille- Sana hilalleri soruyorlar. Yani Ay niye hilal şekline kadar iniyor? Neden bu değişiklikler oluyor? Peygamberimiz (s.a.s.) gök cisimlerinde uzman olan bir kişi değil ki. İşte Ay… Güneşten gelen ışınlar Ayın üzerinde şöyle- şöyle değişiklikler olur da şey yapsın. Peygambere bu soruyu sormak doğru değil. Ama peygamberimizin bu soruya vermesi gereken bir cevabı var. “kul hiya…ilahi vel hacc- De ki bu, insanlar için ve hac için vakit ölçüleridir. Şimdi Hac, Zilkadenin dokuzunda Arafat’a çıkmayı, onunda da Arafat’tan aşağı inip işte  Mekke’ye kadar gelmeyi gerektiriyor. Bütün insanlar aynı günde Arafat’a çıkmalı, aynı günde Arafat’tan aşağı inmeli. Onun için Allah’u Teala :” Feiza afattum min Arafat- Arafat’tan sel gibi aktığınız zaman diyor, hep birlikte, topluca. Şimdi, Türkiye’den Hacca giden bir kişi, işte burada bize göre Hac falanca gün, Afrika’dan gelen filanca gün, Suud’dan gelen falanca gün, her birinin bir başka günü olsa nasıl olur bu? Bakın ondan dolayı Allah’u Teala ayları hesaba bağlamıştır.  Aylar hesaba bağlıdır. Peygamberimizin yaşadığı Mekke ve Medine’de ay hesabını yapacak bir astronom yok. Peygamberimiz gerekçesini söylüyor, diyor ki : “İnne ummetun ummiyye- Biz, bu konuda bilgisi olmayan, ümmi bir topluluğuz. La nektubu ve la nehsib- yani bu konuyla ilgili bir yazımız, bir makale yok yani. Hesap da yapamıyoruz. (bu hadisin kaynağını bildir). O zaman ne yapacaksın, tek çare, işte söylüyor diyor: “Eşşeru ke hakze hakeze hakeze” diyor, ondan sonra bir daha böyle yapıyor, yapıyor ve bir parmağını şey yapıyor. Yani bazen otuz olur, bazen yirmi dokuz  olur. Böyle yapıyor: Bir, iki, üç. Kaç etti?

Dinleyici: Otuz.

A.Bayındır: Otuz. Bir, iki, üç, kaç etti?

Dinleyici: Yirmi dokuz.

A.Bayındır: Bir parmağını saklıyor, yirmi dokuz. Şimdi, o kadar insanlara ancak böyle öğretirsiniz, çünkü okuma yazma bilmeyen var, yaşlısı var, genci var, herkes var. Ve diyor: “Gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman bırakın.” (Hadisin kaynağını belirt).

Şimdi ilginçtir, bizim ulema, bizim ulema, peygamberimizin; “Gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman bırakın” (Hadisin kaynağını belirt) hadisini görüyor, ama bunun gerekçesini görmüyor. Zaten kitap-sünnet bütünlüğü diye bir kavram da yok biliyorsunuz. Lafta var ama fiiliyatta yok. Acaba Kur’an’i Kerim bunu nasıl istiyor? Ondan dolayı, mesela Türkiye’de 1978 de bir çalışma yapıldı, “Ayların hesapla belirlenmesi” kararı alındı ama, her defasında da gözlem yapacağız. İyi tamam. Fakat bu kararın içi doldurulamadı. Size bu anlattıklarım maalesef yazılamadı. Yani bu bilgi yok. Ama geçenlerde Mustafa ÇAĞIRICI televizyonda konuşurken, bu bizim anlattıklarımızı konuştu. Demek ki duymuşlar, o da hoşuma gitti yani güzel. Her ne kadar diğer söyledikleri çok rahatsız edici olsa bile, bu iyi yani. Hiç olmazsa yavaş-yavaş belki literatüre de girer. İşin, işin en ilginç yanı da şu: Diyanet, Kur’an’i Kerim’in astronomlara bıraktığı bir konuda gözlem yapmak için Aydos’a çıkıyor. Şimdi bilenler de gülüyor, ya bilmiyor musunuz bu gün Türkiye’de hilali görmek mümkün değil diye. Bir astronom bana söyledi; “ya bunlar ne yapıyorlar?” dedi. İyi madem çıktınız hadi ertesi gün Ramazan değildir diye ilan etseydiniz göremediniz ya? Bunu astronoma bırakmıyor, astronomiye bırakmıyorlar kendi ellerine alıyorlar, sadece Türkiye’de değil her tarafta böyle. Ben Ramazan akşamı TRT Arapça’ya çıktım bu olayı anlattım, dedim, yani öyle şimdi, söylediler ne konuşalım, dedim ki ne var bugünün esas konusu? Dediler ki işte Araplar henüz bayram, şey Ramazan ilan etmediler, o zaman biz bu konuyu konuşalım. Şimdi, Kur’an’i Kerim, namaz vakitleriyle ilgili olarak da, gözlemi esas alıyor. Mesela şeyde, sahur vaktinde ne diyor? “Ve kulu veşrebu hatte yetebeylehum …minel haytil esved…fecr” (ayeti belirt)- Yiyin için, fecir tarafından, yani o sabahleyin beyaz ışık doğu ufkunu doldurur; o Fecr-i Kazip. O ışık, o ışığın alt tarafını kızıl bir ışık, kızıl bir ışık şeyi, kuşağı, kesinceye kadar yeme içmeye devam edeceksiniz. Onun için diyor ki, onun üzerinde de bir beyaz ışık oluşuyor, size göre o siyah iplik beyaz iplikten kesin olarak ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor. Size göre. Bu siz dediği kişi, hayatında mektep medrese görmemiş yaşlı bir kadın olur mu?

Dinleyici: Olur.

A.Bayındır: Olur. Allah ne emrediyor ona? Çık bak! Değil mi? Çık bak diyor. O zaman her müslümana bunu emrediyor. Bak kardeşim diyor. Öyle bir ışık olayı var ki orada; İstanbul’u dünyanın en güçlü ışıklarıyla donatsanız, o anda ufukta olan, oluşan o kızıl ışık kümesi, o ışık kümesi yanında İstanbul’daki bütün ışıklar sönük kalır. Allah’u Teala öyle bir şey koymuş. Dolayısıyla her insan çok rahat bir şekilde görebilir. Şimdi çıkıyor, Ankara Üniversitesinden bir astronomi uzmanı, diyor ki: Biz, diyor, gözlem yaptık Bala ormanlarında. Şehirlerde diyor ışık kirliliği var, onun için oralara gitmemiz gerekiyor. Güzel. Şimdi Allah’u Teala diyor ki size göre, siyah çizgi beyaz çizgiden net olarak ayrılıncaya kadar yiyin için. Şimdi, Ankara’da oruç tutmak isteyen bir kişi demek ki oruca ne zaman başlayayım diye Bala ormanlarına çıkıp gidecek öyle mi? Öyle mi yapacak? Ya bu, akıl tutulmasından öteye bir şey yani. Bunu Astronom söylüyor. Ya kardeşim, siz hilali astronomiye bırakacaksınız, namaz vakitlerini bizzat kendiniz gözlemleyeceksiniz. Pekiyi hesabı yapılamaz mı, pekala yapılır tabi. Ama siz bu hesabın doğruluğunu kendiniz test edeceksiniz. Allah size böyle bir emir vermiş. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki, biz diyor namaz vakitlerini bir ast, şeyin Ankara Üniversitesinin Uzay bilimleriyle anlaşma yaptık, onlara bıraktık. Pekiyi onlar ne diyor? Onlar da diyor ki, efendim diyor, eksi on sekiz derecede diyor işte başladı bu, gördük. Eksi on sekiz derece ne demektir biliyor musunuz, en sönük ışıklı yıldızların çıplak gözle görülebildiği vakit demektir. Yani gözlemciyle o en uzaktaki ışık, şey yıldız arasında güneş ışınları yoktur. Böyle bir zamanda ufkun nasıl ağardığını görmüşlerse? Herhalde o arada bir de rüyaya yatmış olmalılar. Başka şekilde olmaz. En fazla rüyada görebilirler. Bugün Seyir Hidrografi ve Şinografi dairesi Başkanlığının her sene yayınladığı bir almanak vardır, içinizde denizciler var bilirler, denizci tanı diye bir tan vardır eksi on iki dereceyle başlar. Eksi on iki derecede çok iyi şartlar altında gözleri iyi gören bir kişi ufuk çizgisini sezebilir. Ama orada yazıyor, diyor ki eksi on iki derecede ufuk çizgisi tam görülemez diyor. Ufuk çizgisini net olarak görebildiğiniz eksi on derecedir diyor. Pekiyi beyaz ışık-siyah ışık, tam tepe gün, o ondan da daha sonra diyor. O da sekiz buçuk dereceyi buluyor. Şimdi enteresan yani, Allah,  Allah’u Teala insanlara sana göre dediği şeyi astronomiye bırakıyor, astronominin görevi olarak belirlediği şeyi de kendisi üstleniyor. Çıkıyor Aydos tepelerinden hilal arıyor. Ondan sonra da basın mensuplarına diyorlar ki kişisel çalışmalarla bu iş olmaz. Kurumsallık İslam’da yoktur. Dinin bir kurum haline getirilmesi sadece Hıristiyanlıkta olur, İslam’da yoktur. Ne demek kurumsallık? Sen kurumsal bir şey yaptığın zaman da orada gene bir ilim adamı yapmayacak mı bu işi? Böyle cevap mı olur? Evet. Bunların muhatapları belli tabi duyarlar ve anlarlar. Şimdi ayeti kerimeyi devam ettiriyoruz: evet “kim o aya yetişirse o ayı oruçlu geçirsin” demek ki artık İslam alemi, ramazan hilalini yada bayram hilalini yada işte bilmem falanca ayın hilalini gözetlemek için bir yerlere çıkmasın. Dünyanın neresinde hilal çıplak gözle görülebilecek konumda olursa ki bu gün astronomi bu konuları çok iyi bir şekilde çözmüş, Allah’u Teala’nın emri gereği, yani Kur’an’i Kerim’in hiçbir ayetinde, tekrar ediyorum hilalin gözetlenmesi yok, gözetlenmesini emreden Peygamberimiz de gerekçesini söylemiş, o gerekçe artık bugün yok, bugün artık bu konuda ilim sahibi olan insanlar var, o zaman hilal konusunda asla gözetlemeyi esas almamamız lazım bugün için. Ama bunu da diri tutmak lazım çünkü her an, Allah göstermesin anormal durumlar olabilir. Mesela şimdi Allah yardımcıları olsun Suriye’de savaş oluyor. Savaş ortamında her şeyle irtibatınız kesilebilir, çıplak gözle görmek zorunda kalabilirsiniz, o da, o bilgi de diri tutulmalı. Yalnız namaz vakitleri, her müslüman tarafından gözle görülebilecek şekilde tespit edilir, bunun hesabı yapılmaz mı, pekala yapılır ama hesaptaki yanlışları da sürekli test etmek lazım. Mesela, çok enteresan şeyde biliyorsunuz şiirlerde vardır, “seher vakti kuşlar ile çağırayım mevlam seni” değil mi? Şimdi seher vaktinin sonuna doğru kuşlar ötmeye başlıyor, sonra imsak olduğu zaman da ötmeye devam ediyorlar. Bir de bu ramazanda şu dikkatimi çekti; siz de isterseniz bu gece bakın, sabah namazı ezanları okunduğu zaman, yani af edersiniz köpekler de kuşlarla beraber kalkıyor, seher vaktinin sonuna doğru. Sabah namazı ezanı okunduğu zaman, başka dönemlerde yani Ramazan öncesi, köpekler hep bir ağızdan havlamaya başlarlardı. Ama şimdi havlayan tek bir köpek yok çünkü onların uyku zamanı. Kuşlar da öyle yani Cenabı Hak öyle bir tabii düzen oluşturmuş ki tüm tabiatla birlikte kalkıyorsunuz. “femen şehide küm şerha fen yusum…” – Kim hasta yada yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka zamanlarda oruç tutar. “yüridullahu bi kumul yusar ve yuridullahul bi kumul usr… – Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Yani aslında hasta da olsanız pek ala oruç tutabilirsiniz. Tutabilirsiniz. Hatta bu sizin, bilseniz sizin faydanızadır çünkü ciddi bir tedavidir oruç aynı zamanda. Onun için öyle diyor “veentessumu hayrunnekum….- bilseniz oruç tutmanız daha hayırlıdır. Yolculuk sırasında da oruç tutulur mu, pek ala tutabilirsiniz. Ama Allah size kolaylık murad ettiği için hasta ve yolculara oruç tutmama ruhsatı vermiştir. “yuridullhu bi kumul yusra veyuridullahu bi kumul yusr- Allahu Teala, o hasta ve yolcu olan kimselerin başka günlerde orucu tutmalarına müsaade etmiş, sayıyı tamamlasınlar diye. Yani hasta ve yolcunun daha sonra oruç tutması Allah’ın onlara bir ikramıdır. Yarın Allah’ın huzuruna gideceksiniz, iki kişi, birisi bir ayda on beş gün oruç tutmuş birisi otuz gün tutmuş. Otuz gün tutan otuz günlük sevapla gitmiş oraya, on beş gün tutan on beş günlük sevapla gitmiş. Ama Allah ona oruç tutmama ruhsatı verdiği için tutmamış. İşte ona o on beş günde tamamlama hakkı vermiş oluyor başka günlerde. O bir hak. Ama bu hak, bu hak, özürsüz yere oruç tutmamış olanlara verilmiyor. Peygamberimiz s.a.s. Buhari’deki bir hadisinde diyor ki “ Cenabu Hakk’ın kabul ettiği bir özrü olmadan bir gün orucunu yiyen kişi ömrünün tamamını oruçlu geçirse o bir günün yerini tutmaz” (hangi hadis old. Belirt.) Pekiyi şimdi şöyle bir şey var, ben oruca niyetliyim-niyetli değilim meselesi var değil mi?

Fatih Orum: Evet. Çok soru var.

Bayındır: En çok sorulan. Efendim diyor ben niyet ettim, yok ben etmedim. Kardeşim bu gün Ramazansa sen de müslümansan, hasta ve yolcu değilsen oruç tutmak zorundasın. Bitti! Bunun ötesi-berisi yok! Yok ben bu gün niyetli değilim. Bu din, bu dini sen mi kur…  Bu senin koyduğun bir din mi, eğer bir din koyduysan orucu da kaldırabilirsin. Ama Allah’ın dini ise niyetliyi- değilim diye bir şey yok. Oruç, oruçlu olmak zorundasın. Niyet etmediysen sevabını alamazsın ama bir şey de yiyemezsin. Akşama kadar yeme, içme, cinsel ilişki yasak. Müslümansan eğer. Değilsen cehenneme gitme hürriyeti herkes için. Kapı sonuna kadar açık. Giden gider kimse de onu engelleyemez. Nediyor, cehenneme gitmek hakkımız söke söke alırız diyebilirler yani. Zaten kimse engelleyemez ki onu. Yer yüzünde böyle bir güç yok yani Allah çünkü bunu kimseye vermemiş, böyle bir hakkı. Din açısından herkes hürdür. İsteyen istediğini yapar sonucuna da kendisi katlanır. Ama ben bu dini yaşamak istiyorum diyen varsa, öyle ramazanda ben niyetliyim, niyetli değilim diye bir kavram olmaz. Orucu tutmak zorundadır. Efendim diyor akşamdan niyet ettim sonra orucumu bozdum, ne gerekiyor? Kefaret. Eh niyet etmedim, kaza. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz s.a.s. diyor ki “Allah’ın tanıdığı özrü olmadan” yani yolcu ve hasta değilse bir gün orucu tutmazsa ömrünün tamamını oruçlu geçirse o oruç olmaz diyor. Bitti. Pekiyi kefaret nerden çıkıyor? İşte kitap-sünnet bütünlüğünün olmaması buna sebep oluyor. Zihar denen bir olay vardır. Bu Mücadele suresinde Cenabı Hak tarafından uzun-uzun anlatılır. Bir kimse eşine, sen anamın, sen bana anamın sırtı gibisin derse, nu kişi kefaret ödemeden,

  1. Orum: 541. sayfa

A.Bayındır: 541 mi? Bu kişi kefaret ödemeden eşiyle ilişkiye giremez. Bu Cenabı Hakk’ın kanunu. Şimdi burada diyor ki, Mücadele üçüncü ayette 541. sayfa: “Vellezine yuzahirine min nisaihim…Eşlerine zihar yapmış olan, sonra da yaptıklarından dönenler. Sözlerinden dönenler. Bunlar…”fetaharrur rekabe… Eşleriyle ilişkiye girmeden önce bir esiri hürriyetine kavuştururlar. “zaalikum tum … Size yüklenen budur. “Vallahune temulune… Yaptıklarınızdan Allah haberdardır. Yapmanız gereken bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. “femen yem ecid… Kim esir bulamazsa, “fesiyamu… Peş-peşe iki oruç tutması, iki ay oruç tutması gerekir. Peş-peşe iki ay. Ben, yani eşim size diyor ki: sen bana anamın sırtı gibisin diyor. Hatta bunu süreyle de sınırlayabiliyorlar, şu kadar süre içerisinde, döndüğü zaman eşine bunu yapmadan ilişkiye giremiyor. İki ay aralıksız. “femenne… buna da gücü yetmeyen altmış tane fakiri doyurur. Diyor. Bundan ötesi yok. Şimdi, Müslümanlardan birisi, eşine çok düşkünmüş, diyor ki ben bu Ramazan ayı tam bir ibadet ayı yapayım diyor, Ramazan ayıyla sınırlı olmak üzere eşine ziharda bulunuyor. Yani Ramazan ayında işe sen bana anamın sırtı gibisin diyor. Fakat bir gece işte eşini çıplak görünce dayanamıyor, orucunu…şey, sözünden dönmüş oluyor. Ertesi gün geliyor kendi kavmindeki insanlara anlatıyor, diyorlar, diyor ki yahu gelin beraber peygamberimize gidip bunu bir soralım. Bizi karıştırma diyorlar. Kime gidiyorlar…sen ne yapmışsın çek.  Belanı çek diyorlar falan. Şimdi adam da tabi kurbanlık koyun gibi gidiyor peygamberimiz s.a.s. in yanına bu hükümlerden haberi yok. Ben diyor helak oldum diyor, mahvoldum ya resulallah. Hayırdır diyor seni mahveden ne? Vallahi böyle-böyle işte gece ay ışığında eşimi gördüm dayanamadım ilişkiye girdim diyor. Diyor ki peygamberimiz s.a.s. Bir esiri hürriyetine kavuştur diyor. Vallahi diyor bana bu boynumdan başka boyun eğecek birisi yok diyor, bende öyle bir şey yok, esir ne arıyor. O zaman diyor iki ay aralıksız oruç tutacaksın. Ya Resulallah ben zaten oruçtan dolayı bu hale geldim diyor. Orucu ben nasıl şey yapayım. Peygamberimiz s.a.s. diyor ki, o zaman diyor, altmış tane fakire birer günlük yiyecek ver. Vallahi diyor bu gece kalktık sahura yani işte bir tek bu gece yiyecek kadar bir şey vardı sabaha hiçbir şey artmadı diyor. Kime ne vereyim? İyi biraz bekle diyor. Oraya bir sepet hurma geliyor. Ya da bir başka rivayet, zekatla görevli birisinin yanına gönderiyor. Diyor ki bunu fakirlere dağıt. Ya benden daha fakiri yok zaten ya Resulallah diyor. Tamam diyor bunu altmış tane fakire dağıt artanını da sen ye diyor. Çok değişik şekilde rivayetler var, Ebu Davut’ta geçen rivayet bu. Tam Kur’an’i Kerim’e uygun olan rivayet bu. Şimdi öbürlerinde ne diyorlar, diğer rivayetlerde: O zaman götür, madem senden başka fakir yok, git de ye diyor. Güzel, şimdi adam ne borcunu kaza ediyor ne şu hiçbir şey yok, bir de karlı da çıktı. İyi şimdi buna dayanılarak deniliyor ki kefaret orucu var. Yahu kardeşim bu adamın karısı da vardı, bir kere bu adam gece yapmış bu işi. Bazı rivayetlerde gündüzü eklemişler, bu gün baktım şeyde hadisçiler diyor ki bu eklemedir diyor gündüz kelimesi. E bu adamın karısı da var. Niye Peygamberimiz onun karısına ceza vermedi de sadece kendisine verdi? Çünkü ziharı yapan bu, kadın değil ki. O işte şeyde Mücadele suresinde kadına verilen bir ceza yok. Ondan sonra deniliyor ki, buradan hareketle, e bu diyor gönüllü olarak orucu bozmaktır, orucu bozan herhangi bir şeyi yediği zaman da kefaret gerekir diyor falan. Böyle uzatmışlar da uzatmışlar. Konuyu kitap-sünnet bütünlüğü içerisinde ele almadıkları için böyle şeyler oluyor. Bu gün baktım bazı gazeteler benimle röportaj yapmış gibi haberler yayınlamışlar. Gerçi hoşuma gitmedi değil. Gitti yani, çünkü yanlış yazmamışlar. Geçende de bir kere, bir kere daha öyle oldu, yani benimle röportaj yapmış gibi, bir de enteresan bir şey geçen sene, geçen sene Yaşar Nuri bey Teravih konusunu gündeme getirdi, biz arkasında durmak zorunda kaldık. Bu sene de Ali Rıza hoca namaz vakitleri meselesini Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum ona gerçekten yani çok büyük iş gördü. O gündeme getirdi biz de arkasında durmak zorunda kaldık. Ondan sonra da herkes bize laf söylüyor. Diyorlar işte Ramazan geldi mi zaten lüks eder mutlaka bir ortamı karıştıracaktır falan. Allah-Allah yani “ittekillehe yaehi” derler. Allahtan kor kardeşim yani. Evet. Şimdi işte burada diyor ki Cenabı Hak “veletükmülül iddette…sayıyı tamamlayasınız diye ben bunu size şey yapıyorum, yani orucu kaza etmek insanlara verilen bir ceza değil, bir ikram. Dolayısıyla adam zamanında tutmamış sonra tutacak. Kardeşim kusura bakma zamanında tutaydın. Çünkü Ramazanda oruç tutulacak. Ramazanın dışında yok. Ramazanın dışında sadece iki kişiye müsaade var, hasta ve yolcu o kadar. Onlar da sayıyı tamamlasınlar diye verilen bir ruhsat, onlara bir kolaylık.

Dinleyici: Bütünlemeye kalmış…

A.Bayındır: Hah bütünlemeye kalmış gibi evet. Yani öbür imtihanlara girmemiş olanlar buraya şey yapmıyor. Şimdi, bir de biliyorsunuz adetli kadınlar oruç tutamaz diye fıkıh kitaplarında bir hüküm var. Geçen hafta ayeti okumuştuk, oruca… oruçluya yasak olan şeyler nelerdi?

Dinleyici: Yemek.

A.Bayındır: Yemek değil mi? Adet olmak bir şey yemek midir?

Dinleyici: İçmek.

A.Bayındır: İçmek ve karı-koca ilişkisi. Adetli… Adetli olmak bunlardan hangisine giriyor? …Hiç şey yapmaz çok rahatlıkla oruç tutabilir. Bir çok kadında hasta olanda belki ilk iki-üç gün o sıkıntısından dolayı orucunu yiyebilir ama onun dışındaki günlerde tutabilir. Pekiyi siz neye dayanarak adetli bir kadının oruç tutmasının haram olduğunu söylüyorsunuz? Allahu Teala diyor ki “femenşeyhe humkun şahra fenyesumhu… Kim o ayı yaşarsa o ayı oruçlu geçirsin diyor. Adetli kadın o ayı da yaşamıyor mu? İstisnası sadece hastalık ve yolculuk. Tamam hasta olabilir ama hasta da olsa oruç tutmayı tavsiye ediyor Allah. Hastaya oruç tutmayı haram kılıyor mu? E şimdi siz diyorsunuz ki, adetli kadının oruç tutması haramdır. Pekiyi nereden çıkarıyorsunuz bunu? Deliliniz ne? Ve şeyde, sayfayı bir çevirin, bakın bu Bakara 187’nin sonu, “tikle hududullahi fela tekrebuha… Bu Allah’ın koyduğu sınırlardır ona yaklaşmayın. Sınırları aşmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Yani bu sınırlara çok dikkat edin. E pekiyi adetli kadın… bak her şeyi anlatmış, sınır ne demek sınır, artık ötesi yok demek değil mi? E pek iyi Kur’an’i Kerim’de Allah orucu bu kadar ayrıntılı açıkladığı halde, adetli kadınla ilgili bir yasa koymadığı halde, siz nasıl bir yasa koyarsınız. Hatta fıkıh kitaplarında şu vardır: Kadın oruca başlamış, akşama kadar oruç tutuyor güneş batmaya başladığı sırada, daha üst çizgisi ufkun altına inmeden kadın adet görmeye başlarsa oruç gitti. Ya bu bir şey mi yedi, bir şey mi içti, ilişkiye mi girdi ne oldu? Oruç bozan ne yaptı ki gitti? Bunun tek delili Aişe validemize dayandırılan şu hadistir, sahih bir hadis: “kumme numeru bi kadai savmi vela nu’meru bi kadai sselah… Biz orucun kazasıyla emredilirdik, namazın kazasıyla emredilmezdik. Şimdi bu gün Servet hoca bana bir şey anlattı, bir öğrenciye ödev vermiş gerisini sen anlatsana o kaza kelimesiyle ilgili olarak.

S.Bayındır: Şimdi benim bir, bir öğrencim var, bizde malum fakültelerde son sınıflarda bir bitirme tezi hazırlanıyor. Bu bitirme tezi olarak ben bu Eda ve Kaza kelimelerinin, bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunun orucun kazasıyla malum konuyla ilgili olarak ilintisini dedim bir araştır. Bu da meraklı bir öğrenci. konuyla ilgili hemen-hemen bütün klasik sözlükleri, Arapça lügatleri, eski böyle klasik lügatlerden ilgili kelimelerin geçtiği sayfaların fotokopisini almış gelmiş. Hatta hocam işte ben bazı yerleri anlayamadım, birlikte bir okuyalım dedi. Dolayısıyla hemen-hemen bütün ana, temel kaynaklardaki konuyla ilgili bölümleri okuduk. Beraber okuduk. Hiçbirinde  ama hiçbirinde kaza kelimesinin vaktinde yapılamadığı için, yapılmadığı için, daha sonra yapılan ibadet için veya herhangi bir eylem için kullanıldığını gösteren hiçbir işaret hiçbir bilgi yoktu. Fakat bazı fıkıh sözlüklerini de yine çıkarmış getirmiş, orada fıkıhçı, fıkıh sözlükleri yani ıstılah, terim anlamından bahseden sözlüklerde de diyor ki: Aslında diyor bunun sözlük anlamı, bir şeyi vaktinde, vakti içerisinde belirlenen vakit içerisinde yapmaktır. Fakat daha sonra fakihler eda kelimesi ile kaza kelimesine farklı-farklı anlamlar vererek bir ıstılahi terim sürecine geçmişler ve kaza kelimesini vaktinde yapılmayıp da vakti dışında yapılan ibadetler için kullanır hale gelmişler, eda kelimesini ise vaktinde yapılan iş için, ibadet için kullanır hale gelmişler. Bu öğrenci, açıkçası biraz ben bu ödevi verdiğim zaman bir muhalifti. Yani bu da bir, bir bayan öğrenci, o da bu geleneksel anlayışı adeta savunur nitelikteydi. Hocam dedi vallahi dedi anladım dedi meseleyi dedi. Yani Hz. Aişe validemiz, az önce hocamızın okumuş olduğu bu hadisi rivayet ederken yani “künne nu’meru bi kadai… Biz orucu kaza etmekle emrolunduk, emrolunurduk, namazı kaza etmekle emrolunmazdık. İfadesini kullanırken bu kaza kelimesini yaklaşık iki yüz yıl sonra terimleşmiş olan, fıkıhçıların terimleştirmiş olduğu o terime göre mi kullanıyordu, yoksa gerçekten lügat anlamıyla ve Kur’an’i Kerim’deki ve hadislerdeki geçen anlamıyla mı kullanmıştır diye hocam ben de sordum dedi. Hocam galiba haklıymışsınız demeye başladı.

A.Bayındır: Evet. Doğru. Şimdi Aişe validemizin, Servet hocanın da bu açıklamalarından sonra Aişe validemizin bu sözünün anlamı şu: “Kumme ru meru bi kadai said… Biz haiz görürdük, hayizli iken oruç tutmamız emredilirdi. Çünkü kaza kelimesinin manası ibadeti vaktinde yapmak. Bu çok sonra, işte yüz elli- iki yüz yıl sonra ibadeti vaktinin dışında yapma anlamında terim olarak kullanılmaya başlamış.

S.Bayındır: Bir de Hac için de namaz için de aynı…

A.Bayındır: Tabi Hac için “feyda ğadeytümü…, namaz için “feyda kudyeti selatin fenteşiru fil ard… var Cuma namazında. Namaz kılındı mı yer yüzüne dağılın.

S.Bayındır: “Ve ida kada tü menasieken…

A.Bayndır: “ Ve ida kadeytüm menasieküm… Hac menasikini, Hac ibadetlerini yaparken şöyle-şöyle yapın diyor. Şimdi, Kaza kelimesi bir ibadeti vaktinde yapma anlamına geldiği için, yani bu günkü sözlüklerde de öyle, eski sözlüklerde de öyle işte Servet hoca söyledi bütün sözlüklere bakmış o öğrenci. Bir tane istisnası yok bunun. E yüz elli sene sonra bir terim haline getirmişler, o terim anlamıyla Aişe validemizin sözünü değiştirmişler. Şu manayı vermişler; Biz işte oruçluyken(hayızlıyken) oruç tutmaz sonra kaza ederdik, namaz kılmaz kaza etmezdik, diye. Halbuki oradaki kaza eda manasında olduğu için, biz adet olurduk, adetliyken oruç tutmamız emredilirdi, namaz kılmamız emredilmezdi. Sözü bu. Sözünün Türkçe manası bu. Ama kelimenin anlamını değiştiriyorsunuz, hükmü değiştiriyorsunuz, ondan sonra da haram diyorsunuz. Şimdi ben bunları anlamakta hep zorluk çekiyordum da üç yıldır yaşadığımız bu imsak vakti tartışmalarından bunu çok iyi anladım yani. Demek ki birisi bir güce dayanıyorsa o, onun dediği doğru oluyor. Yani mesela işte bu Allah’ın koyduğu sınırlardır ifadesinde o sınırların içerisine imsak vakti de giriyor. Yatsı namazı vakti de başka bir ayetlerden girecek ama imsak vakti giriyor işte hemen aynı ayette. Dün bir camiye gittim dedim ki ya niye böyle teheccüd vaktinde namaz kılıyorsunuz, ya hocam dediler, imamlar yani müezzinler, ya hocam dediler saat on ikide yatsı, şey teravihi bitiriyor. E eve git çay iç tekrar gel gece hiç uyuyamıyoruz, bir de bu mukabele okunuyor falan perişan oluyoruz. Halbuki yatsı ezanı okunduğu zaman biliyorsunuz yatsının bitişini ilan ediyor, başlangıcını değil. Ya bu insanlar yatsı ezanı vaktinde yataklarında uyuyor olmaları lazım. E bir saat oradan, bir saat on-on beş dakika da alttan, iki saat küsür dakika yani şimdi bunlar görevliler perişan, cemaat perişan değil mi? İşte Allah’ın çizdiği sınırlar böyle aşılıyor. “veletükebbirullah …Size hidayeti göstermesi sebebiyle Allah’ı tekbir edesiniz diye, bu tekbir Ramazan bayramında alınan tekbirdir. O tekbirde kadını-erkeği olmaz. Bu gün Ali Rıza hocanın, şeylere gazetelere, internet sitelerine yansıyan bir yazısı var. Tabi gayet güzel yazmış eline sağlık. Peygamberimiz s.a.s. bayram namazlarına adetli kadınları, evlerinde oturan, dışarıya çıkmayan kadınları da çağırırdı. Hepsi gelirdi. Çünkü namaz kılmak için abdest gerekiyor ama tekbir için gerekiyor mu? “veletükebbirullah ala… Size doğruyu göstermesine karşılık Cenabı Hakk’ı tekbir edesiniz diye, onun için orada namaz kılarız, namazlarda ilave tekbirler alırız bu ayetlerden dolayı. Onlar da arkada dururdu adetli kadınlar tekbirlere iştirak ederlerdi. İşte onlar da çünkü oruç tutmaya ehil kişiler, namaz kılmaya ehil olmasa da. Niye çünkü namaz temiz olmayı gerektiriyor Kur’an’i Kerim onları o halinde manevi olarak temiz saymıyor. “Valeallekum teşkurun…Belki böylece şükredersiniz.

Bitti…

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008