Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

14 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 214 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün Hud suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allahu Teala hem bu sureyi hem bütün Kur’an’ı en iyi şekilde anlayan, en güzel şekilde yaşayan ve en doğru bir şekilde tüm insanlığa tebliğ eden kişiler olmayı hepimize nasip eylesin. Hepimizin en temel hedefi bu olmalı. Herkes kendi gücüne göre ne yapabilecekse onu mutlaka yapmalıdır.

Bugün Salih aleyhisselamın kavmi olan Semud ile ilgili ayetleri okuyacağız. Salih aleyhisselam Nuh aleyhisselamın soyundan gelen, Hud aleyhisselamdan sonra resul olan Allah’ın bir elçisidir. Burada Nuh aleyhisselam ile ilgili derslerde biliyorsunuz, onlardaki bilgi seviyesinin çok yüksek olduğu ile ilgili ayetleri sık sık okuyoruz. Okumuştuk ve okuyoruz da. Tabii ki Salih aleyhisselamın döneminde de bu bilgiler tamamen kaybolmuş değil.

Şimdi burada Allahu Teala şöyle diyor. Hud suresinin 61. ayetinde. “Ve ilâ semûde ehâhum sâlihâ” “Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik.” (Hud 61). Kardeşleri diyince demek ki o kavmin bir ferdi. Onlara ait aynı kavimdan olan, aynı soydan olan bir kişi. Onu elçi olarak gönderdik diyor Allahu Teala. Elçi gelince ne söylüyor. Tıpkı Hud aleyhisselamın söylediği gibi, Muhammed(s.a.v.) gibi, bütün elçilerin söylediği gibi şöyle diyor. “yâ kavmi’budûllâh” Ey kavmim Allah’a kulluk edin.”(Hud 61) Allah’a ibadet edin, kulluğu Allah’a yapın. Yani Allah ne diyorsa onu yapın. Allah’ın emrine uymayan konularda başkalarına boyun eğmeyin.

mâ lekum min ilâhin gayruhu” “Ondan başka sizin ilahınız yoktur.”(Hud 61). Ondan başka hiçkimseye kayıtsız şartsız boyun eğemezsiniz. “huve enşeekum minel ard”“O sizi topraktan inşa etti.”(Hud 61). Yani topraktan oluşturdu, geliştirdi. Yaşıyorsunuz, büyüyorsunuz sonra ölüp gidiyorsunuz. Bize ait olan bütün maddeler topraktan gelmedir. Yediğimiz tüm gıdaların kaynağı topraktır. Allahu Teala’nın indirdiği su toprakla birleşir ve bütün bitkileri oluşur. O bitkilerden beslenen hayvanlar bizim yiyeceğimiz olur. Biz hem o bitkilerle hem de o topraktan gelen ürünlerle beslenmiş olan hayvanlardan yer, yaşayışımızı sürdürürüz. Dolayısıyla öldüğümüz zaman da toprak oluruz. Bizim bütün atıklarımız da toprak olur. Dolayısıyla toprak bizim için son derece önemlidir. İşte onu anlatıyor, diyor ki sizi topraktan oluşturup geliştiren O’dur. Siz kendiliğinizden bunu yapamazsınız, yapacak bir başkası da yok.

vesta’marakum” “ve size bu toprağı imar etme gücü verdi.”(Hud 61). Bu toprağı imar etme gücü ve kuvveti verdi. Yani siz öyle bir bilgiye sahipsiniz ki, işte ayetlerde var. Düz yerlerde köşkler yapıyorlar. Dağları oyuyor, orada da korunaklı evler yapıyorlar. O evler hala bugün duruyor. Yani onların yapmış oldukları, dağları değil de kayaları oyuyorlar. Yanlış söyledim. Kayaları oyuyor, çok korunaklı, çok güzel evler yapıyorlar. Bu bilgi seviyesi basit bir şey değil. Bunlar bu seviyeye ulaşmışlar. Allahu Teala size böyle bir güç ve kuvvet verdi diyor.

festagfirûhu” “yaptığınız yanlışlardan dolayı O’ndan bağışlanma isteyin.” (Hud 61). “summe tûbû ileyh” “aynı zamanda da O’na yönelin.”(Hud 61) Allah ne diyorsa onu yapın. Allah’tan başkasına kayıtsız şartsız boyun eğmeyin.

inne rabbî karîbun mucîb” “şurası bir gerçek, benim Rabbim size çok yakındır, isteklerinize de cevap verir, olumlu cevaplar verir.”(Hud 61)Yakındır ne demek? Her insana kılcal damarlarından daha yakındır Allahu Teala. Allahu Teala, her yerde her zaman vardır. Bir yaprak bile O’nun onayı olmadan düşmez. Onun için dini en uzak olan kişiler de bunu çok iyi bilir. Kendi içlerinde hissederler. Zorlandıkları zaman, sıkıştıkları zaman Allah’a yalvarırlar. Bunu yalvarırken de başkasının duyması onları ilgilendirmez. Çok iyi bilirler ki her yerde Allah onlarla beraberdir.

Şimdi burada yalnız olay şu, insanlar… Herkes doğruları bilir. Tabiattan elde ettiği bilgilerle, kendi vücudunun yapısından, doğal yapısından kaynaklanan bilgilerle herkes doğruların farkındadır. Allah’ın indirdiği ayetler de zaten yarattığı ayetlerle tam bir uyuşma içerisinde olduğu için o ayetler tebliğ edildiği zaman “ha işte bu!” diye insanlar çok kolay bir şekilde meseleyi anlarlar ve kavrarlar. Ama menfaatlerini öne alan insanların birçok şey hesaplarına gelmez. Mesela siz şöyle düşünün, birisi var üzümden şarap yapmış ya da işte içki yapmış nişastalı ve şekerli birtakım ürünlerden. Ondan dolayı çok ciddi para kazanıyor. Şimdi ona siz “şarap haramdır bunu yapma” dediğiniz an, adam zorlanıyor. İşte bugün faizle borç vererek insanları sömürüyor. “Kardeşim faiz haramdır, tek kuruş alamazsın” dediğiniz zaman şey yapıyor. Dolayısıyla Allah’ın nebilerine karşı çıkanlar hep önde gelenler, menfaatlerinin zedeleneceğinden, zayi olacağından korkanlardır.

Şimdi Salih aleyhisselamın bu daveti üzerine diyorlar ki “Kâlû yâ Sâlih” “Bak Salih(Hud 62)diyorlar. “kad kunte fînâ mercuvven” “Senbizim içine şimdiye kadar yaşıyordun yani senin istikbalin parlak, senden çok şeyler bekliyorduk.” (Hud 62)Ne oldu sana? Ne oldu? Yani “kable hâzâ” bundan önce yani sen şuan şuanda bu vazifeye başlama… Bu ne ya? Birtakım şeyler söyledin ki biz senden hiç bunu beklemiyorduk yani. Niye bizim kurulu düzenimizle oynuyorsun? Karışma bu işlere.

e tenhânâ en na’bude mâ ya’budu âbâunâ” “Babalarımızın kulluk ettikleri şeylere, bizim kulluk etmemizi yasaklıyor musun?(Hud 62)Ne oluyor ya? Yeni bir sistem mi getiriyorsun?

ve innenâ le fî şekkin mimmâ ted’ûnâ ileyh” “Senin bizi çağırdığın şeyden dolayı bizde ciddi bir şüphe var.” (Hud 62)Niye şüphe var? Çünkü fıtratları biliyor, diyor ki… İçten çok iyi biliyorlar ki Salih aleyhisselamın söyledikleri doğru ama menfaatlerine ters düştüğü için hoşlarına gitmiyor. Ondan dolayı şüphe içerisinde, gitgeller yaşıyorlar. Yani “murîb” diyor. Yani böyle derin bir şüphe, böyle… Şey yapıyoruz yani zihnimiz allak bullak oldu demiş oluyorlar. Sen bizi bu hale getirdin. Yani yanlış da diyemiyorlar kabul de edemiyorlar. Ama kabul edemedikleri için ne diyorlar. Yani sizin çağırdığınızda böyle derin bir şüphe içerisindeyiz. Bizi böyle ikileme sokan bir şüphemiz var. Gitgeller yaşıyoruz diyorlar.

Ondan sonra Salih aleyhisselam onlara diyor ki “Kâle yâ kavmi e raeytum” “Düşündünüz mü? Şöyle bir düşünün, kafanızı biraz çalıştırın.” (Hud 63)

in kuntu alâ beyyinetin min rabbî” “Eğer ben Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir belge üzerindeysem(Hud 63)Yani ben bu yolun doğruluğunu ispat edebiliyorsam, bir beyyine varsa… Beyyine davayı ispat eden en güvenilir, en sağlam belge anlamına, delil anlamına gelir. Rabbimden gelen bir beyyine, apaçık bir şey varsa… İspat gücüm varsa…

ve âtânî minhu rahme” “Kendi katından da bana bir rahmet, bir ikramda bulunmuşsa” (Hud 63) Mesela bu rahmet vasfı en çok ne ile ilgili kullanılıyor? Allah’ın indirdiği kitaplarıyla. Tabii ki. Kur’anı Kerim de rahmettir, Tevrat da rahmettir, İncil de rahmettir. Her zaman tekrarlıyoruz ama gene tekrarlamakta fayda var. Allahu Teala bütün nebilerine kitap vermiştir. Kendisine kitap verilmemiş, kitapla birlikte de hikmet de vermiş. Hikmet de o kitaptan çözüm üretme bilimidir. Onun için Allahu Teala her zaman okuduğumuz tekrarladığımız Ali İmran 81. ayette ne diyordu? “ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîn.” Mesela bizim geleneksel yapıda nebiye kitap verilmez, resula verilir derler. Halbuki öyle değil. Ne diyor?

Yahya ŞENOL:Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikme” Sizden yani herhangi birinize bir kitap ve hikmet verirsem de “summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum” ve sonra sizin yanınızda olanı onaylayan, tasdik eden bir resul bir elçi gelirse ne yapacaksınız? “le tu’minunne bihî ve le tensurunneh” Kesinlikle ona inanacak ve yardımcı olacaksınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman Salih aleyhisselama da bir kitap verilmiş ve hikmet verilmiş.

Yahya ŞENOL: Evet yani “ve âtânî minhu rahmeten” Bana bir rahmet vermiş yani bir kitap vermişse bana. Bir görev vermişse, bir vahiy vermişse…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi ondan sonra zaten devamı da onu gösteriyor. “fe men yansurunî minallâhin asaytuhu” Yani şimdi Allah bana emirler mi vermiş onun için isyan edebilmesi için elinde açık bir belge olması lazım, delil olması lazım. Dolayısıyla bu rahmet Allahu Teala’nın Salih aleyhisselama verdiği kitap olur. Eğer ben O’na isyan edersem Allah’a karşı beni savunacak kim… Allahın yapacağı şeyler karşısında hanginiz bana yardım edebilirsiniz? Çok iyi biliyorsunuz ki Allah’tan gelecek hiçbir şeyi hiçbir insan savamaz. Yani bilmediğiniz bir şey değil ki. Böyle bir şey yapsanız, ben de size inansam ne olur? “fe mâ tezîdûnenî gayra tahsîr” “Siz sadece benim kaybetmemi, zararımı artırırsın. Bana hiçbir faydanız olmaz bana üstelik zararınız olur.” (Hud 63) Cenabı Hakk’ın gücü ve kudreti karşısında kim ne yapabilir?

Ondan sonra tekrar… Bir de tabi Salih aleyhisselam aynı zamanda bir mucizeyle gelmiş oluyor. Mucize ne demek? Yani ben Allah’ın resuluyum diyor. Mesela birisi Türkiye’ye geliyor diyor ki ben işte İtalyan büyükelçisiyim diyor. Ne derler bizdekiler? Öyle mi? A ne güzel, hoş geldiniz. E belgenizi görelim. Ya belgeye ne gerek var beni görüyorsunuz ya diyebilir mi? O zaman kovarlar adamı, hadi çık bakayım dışarıya derler. Peki belgeyi gördü. Bu kişinin İtalyan büyükelçisi olarak göreve başlaması için belgenin doğru olduğunun tespiti gerek yani öyle bir belge olacak ki İtalyan devleti dışında hiçbir yerden, hiçbir yer tarafından düzenlenememiş olması gerekir. İşte ben Allah’ın nebisiyim diyen de belgeyi getirecek. Ama o belge öyle bir belge olacak ki Allah’tan başkasının düzenlemesi imkansız olsun. Ondan dolayı adına mucize deniyor. Yani kimse bu konuda bir güç yetiremez. Tabi Muhammed(s.a.v.)’in mucizesi Allah’ın kitabı. Onun mucizesi de Allah’ın kitabı ama Allah başka bir mucize de veriyor ona. Nedir o?

hâzihî nâkatullâh” “İşte bu Allah’ın dişi devesi(Hud 64)Allah’a ait olmayan ne var ki? Her şey Allah’ın. Biz de Allah’ın kullarıyız. Ama bunun bir özelliği var. “lekum âye” “Bu sizin için bir ayettir.” (Hud 64)Evet her deve aynı zamanda bir ayettir ama bunun ayetliği farklı. Bu diğer develer gibi değil. “fe zerûhâ te’kul fî ardıllâh” “Öyleyse bırakın, Allah’ın toprağında yesin içsin. (Hud 64) Peki. “ve lâ temessûhâ bi sûin” “Ona kötülük yapmayın.” (Hud 64)Kötülük yapmayın dediğine göre demek ki yapabilirler kötülük. Peki yaparsanız ne olur? “fe ye’huzekum azâbun karîb” “yaptığınız zaman hemen yakın bir azap sizi yakalar.(Hud 64)Ve cezanızı görürsünüz diyor. Peki bu devenin mucizeliği neydi? Onunla ilgili ayetleri bir okur musun? Neydi bu devenin mucizeliği?

Yahya ŞENOL: Evet, şimdi bununla ilgili olarak bir Şuara suresinde bir de Kamer suresinde ayrıntı var. Fakat ona geçmeden önce herkesin bildiği şeyi tekrarlayalım. Ne diye anlatılır bize Salih aleyhisselamın mucizesi? Karşısındaki kavim yani kendi kavmi diyorlar ki sen Allah’ın elçisi falan değilsin. Madem öyle iddia ediyorsun hadi bakalım bize bir mucize getir. O da diyor ki bakın şu kayaya. Kayanın içinden bir anda deve çıkıyor. Aaa falan diyorlar işte. Hani mucize böyle. Kayadan bir deve çıkarması olarak anlatılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Halbuki Kur’an’da öyle değil.

Yahya ŞENOL: Halbuki Kur’an-ı Kerim’de bu Salih aleyhisselamın kıssası birçok farklı surede anlatılıyor. Bu arada onları da bir söylemiş olayım. Şey atlamayalım. Her derste diğer nebilerin kıssalarını söylüyoruz. Mesela Salih aleyhisselamın kıssası hakkında ben daha da ayrıntılı bilgi istiyorum diyenler için kayıtlara da geçsin. İlk olarak A’raf suresi 7. surenin 73 ila 79’uncu ayetlerine bakılabilir. Orada kıssanın ayrıntıları var. Daha sonra Hicr suresi 15. surenin 80-84. ayetleri var. Şimdi temas edeceğim Şuara suresi var 26. sure onun 141 ila 159’uncu ayetleri var. Daha sonra Neml suresi 27. sure 45-53. ayetler var. Fussilet 17-18’de var. Zariyat 43-45’te kıssa olarak var. Kamer suresinde biraz ayrıntı var 54. Sure 23 ila 31’inci ayetler. Bir de yine kıssa olarak Hakka suresinin 4-5 ve Şems suresinin 11-15. ayetlerinde bu kıssanın ayrıntıları var. Yani her sureye gittiğinizde bir diğer surede söylenmeyen farklı bir ayrıntı var. Mesela şimdi biz Hud suresini okuduk burada deveyle ilgili mucize oluş yönü anlatılmıyor. Araf suresine gittiğinizde orada da yok ama Şuara ve Kamer surelerine geldiğinizde var. Ne var? Şimdi hemen oraya intikal edelim.

Şuara suresinde Salih aleyhisselamın kıssası 141. ayetten itibaren başlıyor. Salih aleyhisselam diyor “Kezzebet semûdul murselîn” “Semud kavmi kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar.” (Şuara 141) Kardeşleri Salih onlara geldi dedi ki siz hiç kendinizi korumaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah’a karşı kendinizi koruyun. Bana itaat edin. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim bütün ücretimi Allah veriyor. Hani ben bu görev karşılığı hiçbir karşılık beklemiyorum sizden. Fakat sizler de şu halinizle, bulunduğunuz topraklarda böyle başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Yok öyle diyor hani pınar başlarında, bağda, bahçede, hurmalıklar arasında yani yan gelip yatacağınızı falan zannediyorsanız di mi böyle bir şey yok. “Ve tenhıtûne minel cibâli buyûten fârihîn” Biraz önce siz bahsettiniz işte kayaları oyuyorlar, dağları oyuyorlar, böyle güvenli di mi güzel evler falan yapıyorlar. Öyle bir şey yok işte neyse onlar 153. Ayetten itibaren diyorlar ki “Kâlû innemâ ente minel musahharîn” Ya geç be kardeşim, sen büyülenmiş bir insanın tekisin. Birileri senin aklını bulandırmış. Kafan karışmış senin kalkıp bize böyle şeyler söylüyorsun. Üstelik “Mâ ente illâ beşerun mislunâ” Yav sen de tıpkı bizim gibi bir beşersin. Her elçiye söylendi bu. Salih aleyhisselam da onlardan biri işte. Ne farkın var bizden? Bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, çarşıda pazarda dolaşıyorsun. E yani bir insanın ne eksikliği varsa hepsi sende var. Üstünlüğün de yok bize karşı. Hatta biraz önce okuduğumuz ayette diyor ki tam tersine biz sana ne yatırımlar yaptık di mi ne umutlar bağladık. “kad kunte fînâ mercuvven kable hâzâ” Ne umutlarımız vardı sana dair. Seni biz yetiştirdik, biz okuttuk, biz büyüttük, biz adam ettik. Di mi bugün olsa işte seni yurtdışına gönderdik şöyle yaptık böyle yaptık bu ülke sana ne yatırımlar yaptı. Ee? Şimdi kalkmış diyorsun ki şimdiye kadar atalarınızın yaptığı hepsi yanlış. Tabi, gelin Allah’ın kitabına şöyle böyle hoppa… Güvendiği dağlara kar yağdı şimdi. İşte geliyor diyor ki “Mâ ente illâ beşerun mislunâ” Bizim gibi bir elçiden başk… Şey beşerden başka bir şey değilsin. Haa madem böyle ben Allah’ın elçisiyim falan gibi bir iddian var “fe’ti bi âyetin in kunte mines sâdikîn” Eğer doğru söyleyen birisiysen sen bize bir mucize getireceksin kardeşim. Biz senin Allah’ın elçisi olduğuna dair inanmamızı istiyorsan sen bize bir mucize getir. O da diyor ki “Kâle hâzihî nâka” İşte geldik o dişi deve meselesine. Diyor ki bakın bu “hâzihî nâk” bir dişi devedir. Bak bir anda kayadan çıktı şurdan burdan falan çıktı değil. Ne özelliği bunun? “lehâ şirbun ve lekum şirbu yevmin ma’lûm” Bakın mucizevi yönüne dair ayrıntı bir bu ayette geliyor. Bir de biraz sonra okuyacağım Kamer suresinde. “lehâ şirbun” Bakın diyor bunun bir su içme hakkı vardır ki biraz sonra göreceğiz bu bir günle sınırlandırılıyor. Yani bir gün bu tek başına bütün şehrin suyunu içecek. “ve lekum şirbu yevmin ma’lûm” Ve sizinle bütün toplum olarak belli yani hepinizin anlaşacağımız bir günde sizin içme hakkınız olacak. Lan nasıl olur? Şimdi düşünelim yani bir baraj var İstanbul’da yaşadığımızı düşünelim. Barajdan bir gün İstanbul halkı yararlanıyor bir gün her şey kesiliyor. Sırf deve oradan gidiyor su içiyor. E di mi yani bu olacak bir iş falan değil işte. Evet bu olacak yani Allah’tan başka bunu gerçekleştirebilecek biri var mı? Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil tabii ki de.

Yahya ŞENOL: Şimdi işte diğer ayrıntısı da burada şeyde geçiyor, Kamer suresinde. Kamer suresinde de 23. Ayetten itibaren Salih aleyhisselamın kıssası anlatılıyor. Orada diyor ki “Kezzebet semûdu bin nuzur” “Semud kavmi kendilerine gönderilen uyarıcıları yalanladılar.” (Kamer 23)Fe kâlû” Ve şöyle dediler “e beşeren minnâ vâhiden nettebiuh” Yav bizim gibi bir beşerin peşine mi takılacağız kardeşim? Böyle birinin peşinden mi gideceğiz? “innâ izen lefî dalâlin ve suur” Ya biz bunu yapacak olsak biz yangınlara geldik, yanlışlara düştük sapıttık gittik biz bu adamın peşine düşersek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada önemli bir husus var o da şu Salih aleyhisselam bana uyun mu diyor Allah’ın emirlerine uyun mu diyor? Bunlar üçkağıtçılık yapıyor.

Yahya ŞENOL: … O’na uyun…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, sen kim. Yav ben bana mı istiyorum kardeşim? Allah’ın kitabına uyun diyorum.

Yahya ŞENOL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte… İşte bir mucize. Evet, devam et.

Yahya ŞENOL: Evet, devamında da “E ulkıyez zikru aleyhi min beyninâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh.

Yahya ŞENOL: Ya Allah’ın zikri yani o günki kitap ne ise ellerinde… Ya şimdi Allah bir kitap indirecek de aramızdan buna mı ya? Nasıl olacak yani? Halbuki nasıl kendileri çelişkiye düşüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı şeyi Resulullah için de söylediler.

Yahya ŞENOL: mercuvven” di hani. Hani kendilerine umut bağlamışlardı. Ama beklenmedik bir şey gelince hemen ne yapıyorlar? Bütün yılların şeyini bu sefer bunlar inkar etmeye başlıyorlar. Aramızdan buna mı? E madem sen umut bağlamıştın, tabii ki buna olması lazım di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kendilerine… Kendilerine… yok… 23:18 23:20 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Tabii yani, dik dursana. Aslında bakın bu da ayrıca bir imtihan. Yani en çok umut bağladıklarına Allah nebiliği bahşediyor. Yani tam beklentileri üzerine bunun peşine gitmeleri lazımken ha yok. Niye? Çünkü onun söyledikleri bunlara bir sorumluluk doğuruyor değil mi? Çarklarına çomak sokmuş oluyor. Artık düzen değişmesi gerekiyor. Ha o zaman şimdiye kadar umut da bağlasan yok. Ne diyorlar “bel huve kezzâbun eşir” Yav Salih dediğin yalancının önde gideni ya. Şımarığın teki. Bak hakarete geçmeye başladılar. Gerçekte öyle mi? Değil. Öyle olmadığını en iyi onlar biliyorlar. Umut bağladığı bir kişiye yalancı der mi? Yalancı dediğine umut bağlar mı? Yok di mi. İşte diyor ki Allah da “Se ya’lemûne gaden menil kezzâbul eşir” Görecekler bakalım yarın kim yalancıymış kim şımarık. Yarın her şey ortaya çıkacak. “İnnâ mursilûn nâka” Şimdi diyor Salih bak onlara biz bir deve gönderiyoruz. Ne olarak? “fitneten lehum” Bak son kez onları hani ayaklarını denk almaları, imtihandan geçirmek için onlara bir deve gönderiyoruz. “fertekıbhum vestabir” Sen de artık onların ne yapacaklarına dair gözetle onları ama sabırlı ol. Öyle acele falan etme. “Ve nebbi’hum” Ve git onlara haber ver. Neyi? “ennel mâe” Bakın işte geldi. Bundan sonra bilsinler ki su yani su kaynağı neyse artık kuyu, baraj ne diyorsak “kısmetun beynehum” Artık deveyle toplum arasında su bölünmüştür bugünden itibaren. Allah, nasıl olacak bu iş yani? Koskoca bir halk bir tarafa, Allah’ın bir dişi devesi bir tarafa. “kullu şirbin muhtedar

Her gün kimin nöbetiyse o gelsin suyunun başında o dursun hakkını alsın diyor. Kimse yani bu ne demek? Devenin gününde gidip devenin hakkını almayın. O gün de o zaten sizin şeyinize gelmez. Her gün kimin sırası geldiyse o orada bulunsun. E şimdi bunu da görüyorlar, yapıyor. Artık mucize de tahakkuk ettiğine göre bakıyorlar ki Salih gerçekten de Allah’ın nesi oldu? Resulu olduğu açık ortaya çıktı mı. Ne yapılması lazım? O zaman onun bu mucizesinin ortadan kaldırılması lazım. Di mi? Yani onu ortadan kaldırırlarsa diye düşünüyorlar. Salih’in de peygamberliği falan her şeyi gümbürtüye gidecek. Ve ondan sonra şimdi sizin bıraktığınız yerde oraları okuyun hocam, diğer yerlerden de tamamlarız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, okuyayım ben.

Yahya ŞENOL: Ama mucizevi yönü bunun ortaya çıkmış oldu. Böyle kayadan çıktı şurdan burdan çıktı… Kur’ani bir bilgi değil en azından.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: E, tabi.

Yahya ŞENOL: Yani burada olağanüstülük nerede? Bütün topluma ayrılan suyun bir günde deve tarafından tüketilmesi. Tek ayetlerde görebildiğimiz nokta bu. Bunu söylemiş olduk yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten eğer kayadan çıkacak olsa o da başlı başına bir mucizedir. Bir kayadan bir deve nasıl çıkar?

Yahya ŞENOL: Ya o anlatılırdı yani di mi öyle mutlaka.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öyle bir şey olsa mutlaka anlatılırdı.

Yahya ŞENOL: Yani bu olamaz anlamında değil di mi? Biz… Yanlış anlaşılmasın yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye olmasın yani Allahu Teala öyle diyorsa.

Yahya ŞENOL: Olurdu da Allah öyle bir şey söylemedi yani. Bu olacak bir şey mi? Di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Musa aleyhisselam bir kayaya değneğini vurdu da 12 tane su akmadı mı yani?

Yahya ŞENOL: 12 tane, evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar şey… Bunlar şey…

Yahya ŞENOL: Olamaz anlamında değil. Böyle olduğu anlatılmıyor sadece, bunu söylemiş olduk.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya da elindeki bir değnek yere atılıyor yılana dönüşüyor. Nasıl yani?

Yahya ŞENOL: Öyle değil mi? Mucize olursa olur sadece.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah diledi mi her şey olur. Olmayacak bir şey yok. Dolasıyla yani bu şeyin…

Yahya ŞENOL: Allah ne dediyse o yani, biz ona bakıyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih aleyhisselamın devesiyle ilgili Allah ne demişse o.

Yahya ŞENOL: Evet o, bitti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu şeyler o kadar çok bilgi kirliliği var ki onlara bizim dikkat etmememiz gerekiyor. Bir de az önce ayetleri okudun. Şimdi bir tane deve var. Bütün halkın suyunu içiyor. Allah Allah. Böyle bir deve olmaz. Bu deve var olduğu sürece kimse Salih aleyhisselama sen Allah’ın resulu değilsin diyemez.

Yahya ŞENOL: Diyemez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil yani nasıl diyecek?

Yahya ŞENOL: O artık açığa çıkarmış oluyor o işi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Her şey ortada. O zaman önde gelenler ki bu A’raf suresinde onlardan bahsediyor. Bunların önde gelen kişiler olduğunu yani yönetimin başında olan şey yapmış olan güçlü olan kişiler olduğunu Allahu Teala bildiriyor. Tabii onlar ne yapacaklar? Kendi aralarında bir şey yapıyorlar ve ya bu deve burada olduğu sürece biz bir şey yapamayız. En iyisi biz bu deveyi kaldıralım diyorlar. Deveyi öldürebilecek durumları olduğunu da zaten Salih aleyhisselam onlara üstü kapalı söylemiş oluyor. Yani bak buna kötülük yapmayın diyor. Demek ki yapabilirler.

Yahya ŞENOL: Dediğim gibi o Neml suresinde bunlarla alakalı hocam 48. ayette şu var “Ve kâne fîl medîneti tis’atu rahtın yufsidûne fîl ardı ve lâ yuslihûn” diyor. Yani o şehirde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dokuz tane böyle adam vardı.

Yahya ŞENOL: Evet. Çete bunlar işte yani di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh çete. Hepsi erkeklerden oluşan dokuz kişilik çete.

Yahya ŞENOL: Dokuz kişilik çete… Bunlar fesatçı. “yufsidûne fîl ardı” yani sürekli bulundukları yerde bozgunculuk çıkartıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hep bu milletin kafasını bozuyorlar, yanlış işler yapıyorlar. Diyelim işte kumar oynatırlar, içki satarlar, faizcilik yaparlar. Her şeyi yapabilirler.

Yahya ŞENOL: İşte bunlar bütün ortalığı karıştırıyor. Dediniz ya hani ileri gelenler falan şunlar bunlar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabii, tabii…

Yahya ŞENOL: Bunlar şimdi bir şeyler planlıyorlar yani demek ki.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten şeyde de biliyorsun o A’raf suresinde de…

Yahya ŞENOL: Kâlel meleullezînestekberû min kavmihî

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh. Kendini büyük gören…

Yahya ŞENOL: 75. ayeti A’raf’ın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne diyor inananlara, müminlere ne diyor?

Yahya ŞENOL: Diyorlar ki “e ta’lemûne enne sâlihan murselun min rabbi” Yani gidiyorlar bu kavminin ileri gelenleri. O kendilerini büyük bir şey zanneden, ileri gelenleri. Salih aleyhisselama inanan ve onlara göre zayıf olan yani hep geçen hafta daha önceki hafta Nuh aleyhisselamın kıssasını okurken de görmüştük. Allahın nebilerine ilk tabi olanlar toplumun diğerlerine göre en alt kesmi, daha fakir fukara olan kesmi. Onların yanına gidiyorlar diyorlar ki “e ta’lemûne enne sâlihan murselun min rabbi” Hani ya bu Salih Allah’ın elçisi falan olduğunu söylüyor. Duydunuz mu? Biliyor musunuz öyle bir şey?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ortada mucize var, bunu söylüyorlar.

Yahya ŞENOL: Ha. Evet yani. Dalga geçiyorlar akıllarınca.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne kadar kendilerini büyük görüyorlar değil mi?

Yahya ŞENOL: Evet, aynen öyle. Onlar da diyorlar ki “kâlû innâ bimâ ursile bihî mu’minûn” Biz onunla gönderilene inanıyoruz diyor. Yani onlara ne gönderilir bir numarada Allahın nebisine? Kitap gönderilir. Hani gördük. inandık yani. Bizim ona inanmamız ona gelen belgeden dolayı. Gördük, inandık. Ne var bunda? Evet. Onu getiren de Allah’ın resulu. Buna inandık. Onlar da “Kâlellezînestekberû innâ billezî âmentum bihî kâfirûn” Haa o zaman diyor onlar da o zaman siz de bilin ki biz de sizin inandığınıza şey yapmıyoruz. Tanımıyoruz onu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet.

Yahya ŞENOL: Yani kitabınızı, elçinizi falan tanımıyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ondan sonra ne yapıyorlar bunlar? Ne diyor Allah bu Hud suresinin 65. ayetinde? “fe akarûhâ” Akare kelimesini Allahu Teala kullanıyor. Bunu tabii bir ister istemez anlamı var. Akur denen şey mesela siz şöyle kendi ben burdan gösteremiyorum ama ayağınızın bileğindeki iki tane iki tarafa şey yapan aşık kemik şey böyle ne topuk kemikleri var. O topuk kemiklerinin arkasında iki çukur yer var. İşte oraya gelen damarların kesilmesi. İnsan için oraya akur deniyor. Ama hayvanlar için orası değil. Mesela at için deve için diz kapağının üst kısmı. Şimdi bunların oraları kesmiş olmaları anlaşılıyor bu ayet-i kerimede.

Bir de burada şu var demek ki bunlar her ne kadar ne olursa olsun mesela Firavun’la ilgili ayetlerde Firavun’un Musa aleyhisselamdan çok ciddi manada korktuğunu görüyoruz. İşte bırakın Musa’yı öldüreyim falan diye. Bunlar da demek ki develeri normal kesmekten korkuyorlar. Ayaklarının arkaları ama arkadan bunu yaptıkları zaman tabii develer yere kan kaybından ister istemez ölüyorlar yani şey söz konusu değil. O şey develer diye yanlış söyledim. O dişi deveyi. O dokuz kişilik şey var ya o ona zihnim takılmış oldu. O deveyi bunlar, bu dokuz kişilik çete ne yaptı? Arka ayaklarının o şey şeyinden eklem yerinden kesmiş oldular. Tabii oradan da kan kaybından hayvan gitti. “fe kâle” Arkasından şey diyor ki Salih aleyhisselam “temetteû fî dârikum” Yani yurdunuzda biraz daha yiyin, için bakalım. Keyfinize bakın. “selâsete eyyâmin” Üç gün. Üç gününüz var. Bu üç günde onlar için belki akılları başlarına gelir diye Allahu Teala’nın bir ikramı olabilir. “zâlike va’dun” Bu bir vaattir. Allah’ın vaadidir. “gayru mekzûb” Yalanlanamaz. Bu gerçek bir şeydir. Ancak üç gün siz burada yaş… Bitti artık sizin ömrünüz. Şimdi buradaki onların zenginlikleri, oradaki dağların içerisine yonttukları o ferah, güzel evler. Şey kayaların içerisine, dağ diyorum. Kayanın içerisine. Kayanın içerisine yonttuğunuz zaman yazın sıcak olmaz kışın soğuk olmaz. Depremden etkilenmez. Şundan, hiçbir şeyden etkilenmez. Gayet şey. E peki düzlüklerde yapmış olduğunuz köşkler ve son derece de zengin bir toplum.

Hadi bakalım ne oldu? Evet. “fe lemmâ câe emrunâ” Emrimiz geldiği zaman. “necceynâ sâlihan” Bu çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. Bakın Allahu Teala’ya tam güvenin. Allah’ın dinine odaklanın. Karşı taraf kim olursa olsun ne olursa olsun Allah onların başına bela getirdiği zaman sizi mutlaka korur ve mutlaka oradan kurtarır. “…ve kâne hakkan aleynâ nuncil mu’minîn” diyor. “…Müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir görevdir.” (Rum 47)diyor Allahu Teala. İşte burada da onu söylüyor. Salih’i biz kurtardık diyor. Sadece Salih’i mi? “vellezîne âmenû meahu” Onunla birlikte inanmış kişileri de. Hadi siz gelin bakalım, siz buradan çıkın. Ondan sonra…

Yahya ŞENOL: “bi rahmetin minnâ…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nasıl? bi rahmetin minnâ” Bizden bir rahmet bir iyilik ve ikram olarak… E Allah ikramda bulunur. Neden şey yapıyor, kurtarıyor? “min hizyi

Yahya ŞENOL: ve min hizyi yevmi…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ha. “bi rahmetin minnâve min hizyi yevmi izin” O günün o pisliğinden o kötü azabından o sıkıntılı yani her şeyi böyle berbat eden altüst eden azabından bunu kurtardık diyor. Hem Salih aleyhisselam hem de ona inanmış olanlar. “inne rabbeke huvel kaviyyul azîz” “Çünkü sen Rabbin çok güçlüdür, üstün bir güce sahiptir.” (Hud 66)Allah’u Teala ne derse o olur. Şu kurtulacak derse o kurtulur, şu ceza çekecek derse çeker. Peki ne hale geldiler bunlar? “Ke en lem yagnev

Yahya ŞENOL: ve ehazellezîne zalemûs sayhatu…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ha. Atladım değil mi ayeti? “Ve ehazellezîne zalemû es sayha” O yanlış yapan kişiler, işte nasıl yanlış yaptıklarını ayetten okuduk. Salih aleyhisselamın yaptığı tebliğinin doğru olduğunu gayet iyi anlıyorlar, en küçük şüpheleri yok. Onun Allah’ın resulu olduğunu biliyorlar ama düzenlerinin bozulmasından rahatsız oldukları için bu şekilde zalimlik yapan, yanlış yapan kişilere Allahu Teala ne diyor? O şey, o ceza onları yakaladı.

Yahya ŞENOL: Korkunç ses…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O korkunç ses onları yakaladı. O “sayha” Evet “sayha” onları yakaladı. Evet. “ve ehazellezîne zalemûs sayhatu” O korkunç ses onları yakaladı. “fe asbahû fî diyârihim câsimîn” Demek ki orada tek bir yer değil. Birçok yerde olmuş oluyor. Bulundukları kendi…

Yahya ŞENOL: E tabi ovalarda, dağlarda, birçok şehirlerde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dağlarda, şeylerde, ovalarda, şehirlerde köylerde neyse artık. “fî diyârihim” Kendi dağlarında, kendilerinin dönüp dolaştığı yaşadıkları bölgelerde ne oldu? Diz çöküp kaldılar. Ayağa kalkacak halleri, artık öldüler yani. Hepsi bitti. Ondan sonra “ke en lem yagnev” Sanki orada hiçbir varlıkları olmamış bir zenginlik yaşamamışlar. O binaların hiç sahibi onlar değilmiş. Ha öldün gittin, ne olacak. Yani dünyanın en büyük zengini benim diyorsun? E yarın, yarın ne olacak? Hiç. İşte bunlar hiç noktasına geldiler. Sanki hiç oralarda bu şeylerde yararlanmamış, o binalarda oturmamış gibi o hale geldiler. “e lâ inne semûde keferû rabbehum” Bakın şuna çok dikkat edin. Semud Rablerini görmezden geldi. Görüyor ama görmezlikten geliyor. E yani kafir demek her defasında da burda şey… Bir şeyi örten demektir. Bakın hep Salih aleyhisselama sanki kendine çağırıyormuş gibi sana mı uyacağız falan böyle. Yok efendim şu, bu. Öyle, böyle üçkağıtçılık yaparak işi kapatmaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla gerçeklerin üstünü örtüyorlar.

e lâ bu’den li semûd” Evet, şöyle çok dikkat edin. Yani bu Semud için yani tam bir Allah’ın rahmetinden uzaklaşma vardır. Yani Semud artık Alalhu Teala’nın iyilik ve ikramından tamamen uzak kalmıştır. Artık yeme, içme, şu, bu falan dünyaları bitti. Ahirette çekecekleri ceza var. Dünyada ne evlatları kaldı ne eşleri kaldı ne evleri, binaları kaldı. Ne iş yerleri kaldı. Ne ürettik… Hiçbir şey kalmadı. Hepsi bitti. Peki bütün bunlar kime kaldı?

Yahya ŞENOL: Müslümanlara…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih aleyhisselama inananlara kaldı. Hatta arkasından da Salih aleyhisselam ne demişti? “fe keyfe asa

Yahya ŞENOL: Şey, A’raf suresinin 79. ayetinde “Fe tevellâ anhum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtukum risâlete rabbî” Hani onlara doğru dönüyor Salih aleyhisselam diyor ki ey kavmim bakın ben size Allah’ın mesajlarını ilettim. Yani Allah bana ne bunlara git ulaştır dediyse ben geldim size onları ulaştırdım. “ve nesahtu lekum” Ve size karşı son derece samimi bir tavır gösterdim fakat “ve lâkin lâ tuhıbbûnen nâsıhîn” Fakat siz benim gibi böyle samimi olan insanları sevmiyorsunuz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İstemiyorsunuz.

Yahya ŞENOL: İstemediğiniz için de başınıza bu geldi, yapacak bir şey yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yapacak bir şey yok. Ben yani söylediklerimin hepsinin doğru olduğunu gayet iyi biliyordunuz. Ya ben size sizi yaratan, yaşatan Allah’a kul olun diyorum. Başka ne diyorum. Ha siz kendi kafanıza atalarımızın, atalarımızdan gelen şeyi şey yapmayız diyordunuz. Şimdi bugün aynı şey geçen haftaki dersimizde bugünki müslümanlara uyarlamıştık. Mesela şimdi istersen sen şu Hud suresini, okduğumuz surenin ilk ayetlerini aç. Tekrar bir karşılaştırma yapalım. Yani Salih aleyhisselam ne diyor orada? “yâ kavmi’budullâh” Allah’a ibadet Allah’a kulluk edin diyor. Peki şeyin en başında…

Yahya ŞENOL: Hud suresinin 50. ayetinde var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: mâ lekum min ilâhin gayruh” Başka ilah yoktur. Ya bak Allah’a kulluk edin. Başka ilah yoktur. İlah kelimesi illa bir tanrı olması gerekmez. Adına tanrı demeniz gerekmez.

Yahya ŞENOL: Sorgusuz, sualsiz, kendisine boyun eğilecek varlık.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sorgusuz, sualsiz boyun eğilecek olan Allah’tan başkası değildir. Dolayısıyla Muhammed (s.a.v)’e de sorulacak. Tamam bu Allah’ın emri mi sizin görüşünüz mü diye. Evet, orada Hud suresinde…

Yahya ŞENOL: 1. ayette okumuştuk zaten. “Elif lâm râ kitâbun” Bu öyle bir kitaptır ki “uhkimet âyâtuhu” Ayetleri muhkem kılınmış yani kısa, özlü, okuduğunuzda hemen hüküm anlayacağınız ayetler şeklinde oluşturulmuştur. Ama “summe fussılet” Aynı zamanda ayrıntılandırılmıştır. Kim tarafından? “min ledun hakîmin habîr” Hani her şeyden haberi olan ve yaptığı her şey yerli yerinde olan, bütün hükümleri doğru olan Allah tarafından ayrıntılandırılmıştır. Yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Açıklanmıştır.

Yahya ŞENOL: Açıklanmış… Burada kısa söylemiş öbür tarafta biraz daha uzun. Ayetler arasında bağlantılar kurmuş. Bir ayet, bir ayet, bir ayet bir araya getiriyorsunuz ve ilgili şeyi oluşturuyorsunuz. Kümeyi oluşturuyorsunuz. Ve bu Allah tarafından yapılmıştır. Niçin? “ellâ ta’budû illâllâh” “Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye. “ (Hud 2)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İyi ya bak, burada da ne dedi “budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh” Allah’a ibadet. İşte “ellâ ta’budû” o burada.

Yahya ŞENOL: Allah’tan başkasına ibadet yani kulluk etmeyesiniz, boyun eğmeyesiniz diye.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne demek oluyor? Allah’ın ayetlerini… Şimdi bu ayetinin metninde problem yok ama şu ayetin yerine şu ayeti koyarsın. Şöyle bir açıklama yaparsın. Arkasından da Allah’ın orada senden yaptığı açıklamaya ulaşırsın ve problem çözmüş olursun. Fakat şeyler yani ee… Bu şey… Allah’ın kitabını biz açıklarız diyen insanlar ne yapıyorlar? Mesela Allahu Teala şeyde… Ali İmran suresinde Muhammed (s.a.v) hayattayken yapılmaya başlanan Kur’an’ı tahrif faaliyetlerinden bahsediyor. Mesela orada şey yapıyor. Diyor ki 78. ayette Ali İmran “ve inne minhum” Minhum dediği bu yahudiler. Çünkü onlardan bir kısmı geliyorlar, Muhammed (s.a.v.)’e amenna diyorlar.

Yahya ŞENOL: Şey, ehl-i kitap yani di mi? “minel kitâbi” diye. Geriden geliyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabii, ehl-i kitap yani burada daha çok, Medine’de en fazla yahudiler olduğu için. Hristiyanlar da yok değil ama en fazla onlar var. Ondan diyor. Bir grup var ki “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâb” Şöyle kitabı dillerine dolarlar, ayet okurlar, şey yaparlar. Zannedeseniz ki bu adam Kur’an’dan bahsediyor.

Yahya ŞENOL: Kitaptan konuşuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kitaptan bahsediyor. Ve bunlar, bunlar münafık olan insanlar. Bakara 75. ayette ve devamında Allahu Teala bunların yahudi münafıklar olduğunu, Muhammed (s.a.v.)’e gelip amenna dediklerini söylüyor ve bunlarla ilgili de Bakara 204 ve devamı ayetlerde mesela diyor ki “ve minen nâsi men yu’cibuke kavluhu fîl hayâtid dunyâ” Muhammed aleyhisselam ilk muhattap. “Ya Muhammed öyle insanlar var ki dünya hayatıyla ilgili söyledikleri seni hayran bırakır.” (Bakara 204) Aa bak ne kadar güzel biliyor. “ve yuşhidullâhe alâ mâ fî kalbi” “…kalbinde olana da Allah’ı şahit tutar(Bakara 204)Allah şahit, ben… En küçük şeyim yok. Yani münafıklar ne yapıyor? Allah’ı da kandıracaklarına inanıyorlar ya. “ve huve eleddul hısâm” “O düşmanın en yalınıdır(Bakara 204)E, şeyde ne diyor Allahu Teala bu Munâfikûn suresinde?

Yahya ŞENOL: humul aduvvu fahzerhum” diyor. Esas düşman onlardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela “ve izâ raeytehum tu’cibuke ecsâmuhum

Yahya ŞENOL: Yani onları gördüğünde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen onları gördüğün zaman…

Yahya ŞENOL: Görünüşleri seni hayran bırakır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Görünüşleri seni hayran bırakır.

Yahya ŞENOL: “ve in yekûlû tesma’ li kavlihim

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Muhammed aleyhisselamı hayran bırakıyorlar ya.

Yahya ŞENOL: Konuştuğunda diyor, kulak kesilirsin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: ve in yekûlû tesma’ li kavlihim” Konuştuklarını aa bak işte… Ayetleri…

Yahya ŞENOL: Ağzından bal damlıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ağzından bal damlıyor.

Yahya ŞENOL: Ama “ke ennehum huşubun musennede

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: ke ennehum huşubun musennede” Bunlar sana şey… Şey… Duvara dayalı odunlar gibidir. Artı “humul aduvvim” …

Yahya ŞENOL: yahsebûne kulle sayhatin aleyhim

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey,“yahsebûne kulle sayhatin aleyhim” Her sesi de aleyhlerine şey yaparlar. Çünkü yanlış yaptıklarını biliyorlar.

Yahya ŞENOL: Açığa çıkacağını zannediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Her an foyalarının ortaya çıkarılacağından korkarlar.

Yahya ŞENOL: İşte, “humul aduvvu

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Asıl … onlardır. 44:3144:32 sn. arası ses yok. İşte bu insanlar resulullah zamanında bile öyle Kur’an’a güvenilmiş, Kur’an müslümanlığı falan şey yapmış oluyorlar ama açıklamayı, Allah’ın yaptığı açıklamaları değil kendi açıklamaları şey yapıyorlar. Kendi açıklamalarını ortaya koydukları zaman Allah bunu bizden böyle istiyor denir ve insanlar sapıtırlar. İşte bugün hemen her derste burada tekrarlayıp duruyoruz. Yani bakıyorsunuz ki yani bugün gerçekten geleneksel İslam’la Kur’an’daki İslam arasında o kadar büyük zıtlık var ki. O ka… Şeyde, tefsirler, mealler öyle büyük yanlışlar ortaya koymuşlar ki… Bunu tam ort… Açıklamak lazım, şey yapmak lazım diyince bunu açıklamaya kalktığınız zaman o şey yapanlar yani böyle mevcut durumdan menfaatlenenler hemen kaçıp gidiyor. Mesela bu sabah Süleymaniye Camii’sinde sabah namazını kıldım. İşte yabancı kişilerden gelmiş olanlar vardı. İşte bir tanesi, üç tanesi de yani böyle yani dini açıdan iyi yetişmiş kimselerdi. Biraz konuştuk ayaküstü. Birisi de çok önemli bir konumda. Az önce senin okuduğun ayeti okudum. Yani bu konuşurken, bak işte Kur’an-I Kerim’de Allahu Teala böyle diyor, hikmet var. Kitabı Allah açıklamıştır, başkası açıklayamaz. Bu ayeti okumaz, en yaşlısıydı o. Adam çekti gitti. Hiç ağzını açmadı. Söyleyecek sözü olmayınca böyle yapıyorlar. Şimdi sen de her gün biliyorsun işte mesela bir sürü Allahu Teala kaç tane haram koymuş kitapta ama sayılması bitmeyecek kadar haramlar var mezheplerde. E ne olmuş oluyor? Allah’ın haram etmediğini haram edenler kendilerini ilah yerine koymuş oluyorlar. Bugün de aynı şey var yani. Yani bak mesela Salih aleyhisselam şeyin, Nuh aleyhisselamın arkasından gelen şeydir işte. Hud aleyhisselam, hayır, Nuh aleyhisselamın torunu. Hud aleyhisselam da Nuh aleyhisselamın torunu. Bizim gibi uzun asırlar geçmemiş aradan. Çok yakın birbirlerine yani.

Yahya ŞENOL: Öncekilerin başına ne geldiğini biliyorlar, di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. E bugün mesela Kur’an-ı Kerim’in indiği zamanla bugün arasında kaç asır geçmiş? Bu asırlar içerisinde bu şeyler öylesine bir yerleşmiş ki, bunlar hepsi birer din. Bize doğru yönelttiler biliyorsun yani. Ama Allah’ın dinini ortaya çıkarıp da hadi buyrun gelin şu ayete dediğimiz zaman ne yapıyorlar? Hah hiç kimse bilmiyor da siz biliyorsunuz.

Yahya ŞENOL: Size indi bu Kur’an sanki.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu Kur’an size mi indi? Yav kardeşim ne demek yani? Artık söylüyorlar ama aslında işte… Şey… Satır arası okumaları var. Bilmem kelimeleri kendi kafalarına göre… Yani “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâbi ve mâ huve minel kitâb” diyor ya. Hep dillerini böyle, dillerine Kur’an’ı doluyorlar. Vatandaşlar bilmiyor ki diyor. Bak o da Kur’an okuyor, o da ayet okuyor. Ama sen onun yanlışlığını ortaya koyduğun zaman… Senin de başından çok geçmiştir, benim de. Anlatıyorsun kardeşim bak bu söylediğin şu ayetlere aykırı. Çok iyi anlıyor, ağzını açmadan kaçıp gidiyor. Diyorsun ki bu adam tamam zannetti ama hiç umrunda değil çünkü niyeti farklı. İşte aynı şartları yani Semud kavminin yaşadığı şartları biz burada da yaşıyoruz. Allah’ın kitabını anlatıyoruz, Muhammed (s.a.v.) de anlattı. Peki, Semud kavminden Muhammed aleyhisselamın temel farkı ne? Mesela Allahu Teala İsra suresinin 56. ayetinde ne anlatıyor?

Yahya ŞENOL: 56 mı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey, 59. Yanlış söyledim.

Yahya ŞENOL: 59. “ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti illâ en kezzebe bihâl evvelûn” Bizi önceki elçilere gönderdiğimiz gibi böyle hissi mucizeler göndermekten alıkoyan şey nedir? Öncekilerinin sürekli bu mucizeleri yalanlamış olmaları. Hani sana da göndeririz, göndermez değiliz. Gücümüzün yetmediğinden değil ama bunlara habire gönderdik gönderik yalanladılar. Şimdi sana o tür mucizelerden göndermiyoruz. “ve âteynâ” …

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yalanladığı zaman ne oldu? Hepsi mahvoldu gitti.

Yahya ŞENOL: Tabii, Allah hepsini helak etti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Helak etti. Ama Allah; Muhammed aleyhisselamı, inanmayanları helak etmedi.

Yahya ŞENOL: ve âteynâ semûde” Bak aynı işte. Bugünki kıssasını okuduğumuz kavim. “ve âteynâ semûden nâkate” Semud kavmine de o dişi deveyi gönderdik bir ayet olarak. Nasıl? “mubsıraten” Bütün gerçekleri gösterir bir şekilde.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayan beyan ortaya koyacak…

Yahya ŞENOL: Evet, ayan beyan ortaya koyacak şekilde ama “fe zalemû bihâ” Ona yanlış yaptılar, zulmettiler. Yani Allah’ın yasakladığı şeyi gittiler yaptılar, öldürdüler, dokundular ona müdahale ettiler. Ve ondan sonra da Allah da işte gördüğümüz gibi helak etti onları. “ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ” Biz o tür mucizeleri insanları ancak son kez bir ayaklarını denk alsınlar diye korkutma amacıyla göndeririz diyor. Farkı bu. Resulullah’a o tür mucizeler gelmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de biliyorsun bugün tutuyorlar, efendim işte sünnetullaha çok yanlış anlam veriyorlar. Sünnetullah, tabiat kanunuymuş. Hangi ayette gördünüz kardeşim bunu? Sünnetullah Allahu Teala’nın Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama çizdiği yoldur. Sünnet odur.

Yahya ŞENOL: Allah’ın kanunu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın koyduğu kanundur. Yoksa sünnet Muhammed aleyhisselamın söz ve uygulamarı değil. Bakın dini ne kadar bozmuşlar? Bize hep öyle öğretmediler mi? Kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Kur’an dışında bir takım deliller… Ya bir tane ayet gösterin. Yok… Efendim böyle şey yapıyorlar. Şimdi bugün ne diyorlar? Efendim sünnetullah Allah’ın kanunudur. Ee? İşte tabiat kanunu. Allah sünnetullahta bir değişme bulamazsın.

Yahya ŞENOL: Dolayısıyla o tür mucizeler de olmaz. Tevil edilmedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman böyle bir mucize yok. Oh, ne güzel… Ah ne güzel… Musa aleyhisselam geçerken medcezir olayı olmuşmuş. Hadi bir sizde bir medcezir olayının olduğu yerden bir tane fotoğraf çekin de göreyim. İki taraf da dağlar gibi sular olacak, ortası kupkuru bir yer olacak ve med cezir olayı. Hiç umurlarında değil ki. Şimdi bakın bunları saptırarak ne diyorlar? O bitti. E peki o zaman sizin dediğinizi bir doğru sayarak şu ayeti okuyalım. Şimdi bunlar biz Kur’an’a tam inanıyoruz diyorlar değil mi? Kur’an konusunda hiçbir itirazları yok. Peki gelin desek gelir bu ayetleri dinlerler mi? Defalarca söylüyoruz. “ve mâ meneanâ en nursile bil âyât” Bakın ayetleri göndermemizi engelleyen sadece ne oldu? “illâ en kezzebe bihâl evvel” Öncekilerin ona karşı yalan söylemeleri oldu.

Yahya ŞENOL: Hangi ayetleri? Yani bu ayetlerse geldi işte. Hiçbir şey engel olmadı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte Kur’an… Kur’an ayetlerine gelin işte.

Yahya ŞENOL: Demek ki… Bu -anlaşılmıyor- diğer ayetler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O ayerler hangisi?

Yahya ŞENOL: Mucize türü ayetler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bak işte şimdi yani “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâb” Yani böyle dillerini kitapla böyle şey yapıyorlar. Dillerine doluyorlar. Bu vatandaşlar bilmiyor ki. Allahu Teala da gene Bakara’da ne… “ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâb” Yani insanların bir ksımı kitabı bilmiyor ki. Cahil. Ama bir kısmı öyle değil işte. Adam Muhammed (s.a.v.)’i bile hayran bırakacak bir şey içerisindeler.

O zaman bizim müslümanların mutlaka ama mutlaka yapması gereken ne? Başkasına… Allah’tan başkasına kul olmak istemeyenlerin mutlaka yapması gereken şey sorgulamarı ve bunun ispatını istemeleridir. Sen anlamazsın falan diyen kişilerle de bir daha konuşmasınlar. Eğer ben bu dini ben anlamazsam ben bundan sorumlu olamam. Allah beni sorumlu tutmuşsa demek ki anlarım. Kusura bakma. Demek ki sen anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun. Ben gider başka anlayan birisine sorarım ya da Allah’ın kitabını bir okurum, bir kendim bir bakarım. O şekilde yapıp Allah’ın gösterdiği doğru yolda gitmemiz lazım. Şimdi senin şeyin varsa… İyi peki hadi, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendi kitabına tam uymayı, menfaatlerimizi her zaman ikinci sıraya koymayı, Allahu Teala’ya tamı tamına güvenmeyi, Salih aleyhisselam nasıl güvenmişse, Hud aleyhisselam nasıl güvenmişse, İbrahim aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam nasıl güvenmişse aynı şekilde güvenmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 202
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.236
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.169
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.389
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.884
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.148
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.448
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826