Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

14 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün Hud suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allahu Teala hem bu sureyi hem bütün Kur’an’ı en iyi şekilde anlayan, en güzel şekilde yaşayan ve en doğru bir şekilde tüm insanlığa tebliğ eden kişiler olmayı hepimize nasip eylesin. Hepimizin en temel hedefi bu olmalı. Herkes kendi gücüne göre ne yapabilecekse onu mutlaka yapmalıdır.

Bugün Salih aleyhisselamın kavmi olan Semud ile ilgili ayetleri okuyacağız. Salih aleyhisselam Nuh aleyhisselamın soyundan gelen, Hud aleyhisselamdan sonra resul olan Allah’ın bir elçisidir. Burada Nuh aleyhisselam ile ilgili derslerde biliyorsunuz, onlardaki bilgi seviyesinin çok yüksek olduğu ile ilgili ayetleri sık sık okuyoruz. Okumuştuk ve okuyoruz da. Tabii ki Salih aleyhisselamın döneminde de bu bilgiler tamamen kaybolmuş değil.

Şimdi burada Allahu Teala şöyle diyor. Hud suresinin 61. ayetinde. “Ve ilâ semûde ehâhum sâlihâ” “Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik.” (Hud 61). Kardeşleri diyince demek ki o kavmin bir ferdi. Onlara ait aynı kavimdan olan, aynı soydan olan bir kişi. Onu elçi olarak gönderdik diyor Allahu Teala. Elçi gelince ne söylüyor. Tıpkı Hud aleyhisselamın söylediği gibi, Muhammed(s.a.v.) gibi, bütün elçilerin söylediği gibi şöyle diyor. “yâ kavmi’budûllâh” Ey kavmim Allah’a kulluk edin.”(Hud 61) Allah’a ibadet edin, kulluğu Allah’a yapın. Yani Allah ne diyorsa onu yapın. Allah’ın emrine uymayan konularda başkalarına boyun eğmeyin.

mâ lekum min ilâhin gayruhu” “Ondan başka sizin ilahınız yoktur.”(Hud 61). Ondan başka hiçkimseye kayıtsız şartsız boyun eğemezsiniz. “huve enşeekum minel ard”“O sizi topraktan inşa etti.”(Hud 61). Yani topraktan oluşturdu, geliştirdi. Yaşıyorsunuz, büyüyorsunuz sonra ölüp gidiyorsunuz. Bize ait olan bütün maddeler topraktan gelmedir. Yediğimiz tüm gıdaların kaynağı topraktır. Allahu Teala’nın indirdiği su toprakla birleşir ve bütün bitkileri oluşur. O bitkilerden beslenen hayvanlar bizim yiyeceğimiz olur. Biz hem o bitkilerle hem de o topraktan gelen ürünlerle beslenmiş olan hayvanlardan yer, yaşayışımızı sürdürürüz. Dolayısıyla öldüğümüz zaman da toprak oluruz. Bizim bütün atıklarımız da toprak olur. Dolayısıyla toprak bizim için son derece önemlidir. İşte onu anlatıyor, diyor ki sizi topraktan oluşturup geliştiren O’dur. Siz kendiliğinizden bunu yapamazsınız, yapacak bir başkası da yok.

vesta’marakum” “ve size bu toprağı imar etme gücü verdi.”(Hud 61). Bu toprağı imar etme gücü ve kuvveti verdi. Yani siz öyle bir bilgiye sahipsiniz ki, işte ayetlerde var. Düz yerlerde köşkler yapıyorlar. Dağları oyuyor, orada da korunaklı evler yapıyorlar. O evler hala bugün duruyor. Yani onların yapmış oldukları, dağları değil de kayaları oyuyorlar. Yanlış söyledim. Kayaları oyuyor, çok korunaklı, çok güzel evler yapıyorlar. Bu bilgi seviyesi basit bir şey değil. Bunlar bu seviyeye ulaşmışlar. Allahu Teala size böyle bir güç ve kuvvet verdi diyor.

festagfirûhu” “yaptığınız yanlışlardan dolayı O’ndan bağışlanma isteyin.” (Hud 61). “summe tûbû ileyh” “aynı zamanda da O’na yönelin.”(Hud 61) Allah ne diyorsa onu yapın. Allah’tan başkasına kayıtsız şartsız boyun eğmeyin.

inne rabbî karîbun mucîb” “şurası bir gerçek, benim Rabbim size çok yakındır, isteklerinize de cevap verir, olumlu cevaplar verir.”(Hud 61)Yakındır ne demek? Her insana kılcal damarlarından daha yakındır Allahu Teala. Allahu Teala, her yerde her zaman vardır. Bir yaprak bile O’nun onayı olmadan düşmez. Onun için dini en uzak olan kişiler de bunu çok iyi bilir. Kendi içlerinde hissederler. Zorlandıkları zaman, sıkıştıkları zaman Allah’a yalvarırlar. Bunu yalvarırken de başkasının duyması onları ilgilendirmez. Çok iyi bilirler ki her yerde Allah onlarla beraberdir.

Şimdi burada yalnız olay şu, insanlar… Herkes doğruları bilir. Tabiattan elde ettiği bilgilerle, kendi vücudunun yapısından, doğal yapısından kaynaklanan bilgilerle herkes doğruların farkındadır. Allah’ın indirdiği ayetler de zaten yarattığı ayetlerle tam bir uyuşma içerisinde olduğu için o ayetler tebliğ edildiği zaman “ha işte bu!” diye insanlar çok kolay bir şekilde meseleyi anlarlar ve kavrarlar. Ama menfaatlerini öne alan insanların birçok şey hesaplarına gelmez. Mesela siz şöyle düşünün, birisi var üzümden şarap yapmış ya da işte içki yapmış nişastalı ve şekerli birtakım ürünlerden. Ondan dolayı çok ciddi para kazanıyor. Şimdi ona siz “şarap haramdır bunu yapma” dediğiniz an, adam zorlanıyor. İşte bugün faizle borç vererek insanları sömürüyor. “Kardeşim faiz haramdır, tek kuruş alamazsın” dediğiniz zaman şey yapıyor. Dolayısıyla Allah’ın nebilerine karşı çıkanlar hep önde gelenler, menfaatlerinin zedeleneceğinden, zayi olacağından korkanlardır.

Şimdi Salih aleyhisselamın bu daveti üzerine diyorlar ki “Kâlû yâ Sâlih” “Bak Salih(Hud 62)diyorlar. “kad kunte fînâ mercuvven” “Senbizim içine şimdiye kadar yaşıyordun yani senin istikbalin parlak, senden çok şeyler bekliyorduk.” (Hud 62)Ne oldu sana? Ne oldu? Yani “kable hâzâ” bundan önce yani sen şuan şuanda bu vazifeye başlama… Bu ne ya? Birtakım şeyler söyledin ki biz senden hiç bunu beklemiyorduk yani. Niye bizim kurulu düzenimizle oynuyorsun? Karışma bu işlere.

e tenhânâ en na’bude mâ ya’budu âbâunâ” “Babalarımızın kulluk ettikleri şeylere, bizim kulluk etmemizi yasaklıyor musun?(Hud 62)Ne oluyor ya? Yeni bir sistem mi getiriyorsun?

ve innenâ le fî şekkin mimmâ ted’ûnâ ileyh” “Senin bizi çağırdığın şeyden dolayı bizde ciddi bir şüphe var.” (Hud 62)Niye şüphe var? Çünkü fıtratları biliyor, diyor ki… İçten çok iyi biliyorlar ki Salih aleyhisselamın söyledikleri doğru ama menfaatlerine ters düştüğü için hoşlarına gitmiyor. Ondan dolayı şüphe içerisinde, gitgeller yaşıyorlar. Yani “murîb” diyor. Yani böyle derin bir şüphe, böyle… Şey yapıyoruz yani zihnimiz allak bullak oldu demiş oluyorlar. Sen bizi bu hale getirdin. Yani yanlış da diyemiyorlar kabul de edemiyorlar. Ama kabul edemedikleri için ne diyorlar. Yani sizin çağırdığınızda böyle derin bir şüphe içerisindeyiz. Bizi böyle ikileme sokan bir şüphemiz var. Gitgeller yaşıyoruz diyorlar.

Ondan sonra Salih aleyhisselam onlara diyor ki “Kâle yâ kavmi e raeytum” “Düşündünüz mü? Şöyle bir düşünün, kafanızı biraz çalıştırın.” (Hud 63)

in kuntu alâ beyyinetin min rabbî” “Eğer ben Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir belge üzerindeysem(Hud 63)Yani ben bu yolun doğruluğunu ispat edebiliyorsam, bir beyyine varsa… Beyyine davayı ispat eden en güvenilir, en sağlam belge anlamına, delil anlamına gelir. Rabbimden gelen bir beyyine, apaçık bir şey varsa… İspat gücüm varsa…

ve âtânî minhu rahme” “Kendi katından da bana bir rahmet, bir ikramda bulunmuşsa” (Hud 63) Mesela bu rahmet vasfı en çok ne ile ilgili kullanılıyor? Allah’ın indirdiği kitaplarıyla. Tabii ki. Kur’anı Kerim de rahmettir, Tevrat da rahmettir, İncil de rahmettir. Her zaman tekrarlıyoruz ama gene tekrarlamakta fayda var. Allahu Teala bütün nebilerine kitap vermiştir. Kendisine kitap verilmemiş, kitapla birlikte de hikmet de vermiş. Hikmet de o kitaptan çözüm üretme bilimidir. Onun için Allahu Teala her zaman okuduğumuz tekrarladığımız Ali İmran 81. ayette ne diyordu? “ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîn.” Mesela bizim geleneksel yapıda nebiye kitap verilmez, resula verilir derler. Halbuki öyle değil. Ne diyor?

Yahya ŞENOL:Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikme” Sizden yani herhangi birinize bir kitap ve hikmet verirsem de “summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum” ve sonra sizin yanınızda olanı onaylayan, tasdik eden bir resul bir elçi gelirse ne yapacaksınız? “le tu’minunne bihî ve le tensurunneh” Kesinlikle ona inanacak ve yardımcı olacaksınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman Salih aleyhisselama da bir kitap verilmiş ve hikmet verilmiş.

Yahya ŞENOL: Evet yani “ve âtânî minhu rahmeten” Bana bir rahmet vermiş yani bir kitap vermişse bana. Bir görev vermişse, bir vahiy vermişse…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdi ondan sonra zaten devamı da onu gösteriyor. “fe men yansurunî minallâhin asaytuhu” Yani şimdi Allah bana emirler mi vermiş onun için isyan edebilmesi için elinde açık bir belge olması lazım, delil olması lazım. Dolayısıyla bu rahmet Allahu Teala’nın Salih aleyhisselama verdiği kitap olur. Eğer ben O’na isyan edersem Allah’a karşı beni savunacak kim… Allahın yapacağı şeyler karşısında hanginiz bana yardım edebilirsiniz? Çok iyi biliyorsunuz ki Allah’tan gelecek hiçbir şeyi hiçbir insan savamaz. Yani bilmediğiniz bir şey değil ki. Böyle bir şey yapsanız, ben de size inansam ne olur? “fe mâ tezîdûnenî gayra tahsîr” “Siz sadece benim kaybetmemi, zararımı artırırsın. Bana hiçbir faydanız olmaz bana üstelik zararınız olur.” (Hud 63) Cenabı Hakk’ın gücü ve kudreti karşısında kim ne yapabilir?

Ondan sonra tekrar… Bir de tabi Salih aleyhisselam aynı zamanda bir mucizeyle gelmiş oluyor. Mucize ne demek? Yani ben Allah’ın resuluyum diyor. Mesela birisi Türkiye’ye geliyor diyor ki ben işte İtalyan büyükelçisiyim diyor. Ne derler bizdekiler? Öyle mi? A ne güzel, hoş geldiniz. E belgenizi görelim. Ya belgeye ne gerek var beni görüyorsunuz ya diyebilir mi? O zaman kovarlar adamı, hadi çık bakayım dışarıya derler. Peki belgeyi gördü. Bu kişinin İtalyan büyükelçisi olarak göreve başlaması için belgenin doğru olduğunun tespiti gerek yani öyle bir belge olacak ki İtalyan devleti dışında hiçbir yerden, hiçbir yer tarafından düzenlenememiş olması gerekir. İşte ben Allah’ın nebisiyim diyen de belgeyi getirecek. Ama o belge öyle bir belge olacak ki Allah’tan başkasının düzenlemesi imkansız olsun. Ondan dolayı adına mucize deniyor. Yani kimse bu konuda bir güç yetiremez. Tabi Muhammed(s.a.v.)’in mucizesi Allah’ın kitabı. Onun mucizesi de Allah’ın kitabı ama Allah başka bir mucize de veriyor ona. Nedir o?

hâzihî nâkatullâh” “İşte bu Allah’ın dişi devesi(Hud 64)Allah’a ait olmayan ne var ki? Her şey Allah’ın. Biz de Allah’ın kullarıyız. Ama bunun bir özelliği var. “lekum âye” “Bu sizin için bir ayettir.” (Hud 64)Evet her deve aynı zamanda bir ayettir ama bunun ayetliği farklı. Bu diğer develer gibi değil. “fe zerûhâ te’kul fî ardıllâh” “Öyleyse bırakın, Allah’ın toprağında yesin içsin. (Hud 64) Peki. “ve lâ temessûhâ bi sûin” “Ona kötülük yapmayın.” (Hud 64)Kötülük yapmayın dediğine göre demek ki yapabilirler kötülük. Peki yaparsanız ne olur? “fe ye’huzekum azâbun karîb” “yaptığınız zaman hemen yakın bir azap sizi yakalar.(Hud 64)Ve cezanızı görürsünüz diyor. Peki bu devenin mucizeliği neydi? Onunla ilgili ayetleri bir okur musun? Neydi bu devenin mucizeliği?

Yahya ŞENOL: Evet, şimdi bununla ilgili olarak bir Şuara suresinde bir de Kamer suresinde ayrıntı var. Fakat ona geçmeden önce herkesin bildiği şeyi tekrarlayalım. Ne diye anlatılır bize Salih aleyhisselamın mucizesi? Karşısındaki kavim yani kendi kavmi diyorlar ki sen Allah’ın elçisi falan değilsin. Madem öyle iddia ediyorsun hadi bakalım bize bir mucize getir. O da diyor ki bakın şu kayaya. Kayanın içinden bir anda deve çıkıyor. Aaa falan diyorlar işte. Hani mucize böyle. Kayadan bir deve çıkarması olarak anlatılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Halbuki Kur’an’da öyle değil.

Yahya ŞENOL: Halbuki Kur’an-ı Kerim’de bu Salih aleyhisselamın kıssası birçok farklı surede anlatılıyor. Bu arada onları da bir söylemiş olayım. Şey atlamayalım. Her derste diğer nebilerin kıssalarını söylüyoruz. Mesela Salih aleyhisselamın kıssası hakkında ben daha da ayrıntılı bilgi istiyorum diyenler için kayıtlara da geçsin. İlk olarak A’raf suresi 7. surenin 73 ila 79’uncu ayetlerine bakılabilir. Orada kıssanın ayrıntıları var. Daha sonra Hicr suresi 15. surenin 80-84. ayetleri var. Şimdi temas edeceğim Şuara suresi var 26. sure onun 141 ila 159’uncu ayetleri var. Daha sonra Neml suresi 27. sure 45-53. ayetler var. Fussilet 17-18’de var. Zariyat 43-45’te kıssa olarak var. Kamer suresinde biraz ayrıntı var 54. Sure 23 ila 31’inci ayetler. Bir de yine kıssa olarak Hakka suresinin 4-5 ve Şems suresinin 11-15. ayetlerinde bu kıssanın ayrıntıları var. Yani her sureye gittiğinizde bir diğer surede söylenmeyen farklı bir ayrıntı var. Mesela şimdi biz Hud suresini okuduk burada deveyle ilgili mucize oluş yönü anlatılmıyor. Araf suresine gittiğinizde orada da yok ama Şuara ve Kamer surelerine geldiğinizde var. Ne var? Şimdi hemen oraya intikal edelim.

Şuara suresinde Salih aleyhisselamın kıssası 141. ayetten itibaren başlıyor. Salih aleyhisselam diyor “Kezzebet semûdul murselîn” “Semud kavmi kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar.” (Şuara 141) Kardeşleri Salih onlara geldi dedi ki siz hiç kendinizi korumaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah’a karşı kendinizi koruyun. Bana itaat edin. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim bütün ücretimi Allah veriyor. Hani ben bu görev karşılığı hiçbir karşılık beklemiyorum sizden. Fakat sizler de şu halinizle, bulunduğunuz topraklarda böyle başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Yok öyle diyor hani pınar başlarında, bağda, bahçede, hurmalıklar arasında yani yan gelip yatacağınızı falan zannediyorsanız di mi böyle bir şey yok. “Ve tenhıtûne minel cibâli buyûten fârihîn” Biraz önce siz bahsettiniz işte kayaları oyuyorlar, dağları oyuyorlar, böyle güvenli di mi güzel evler falan yapıyorlar. Öyle bir şey yok işte neyse onlar 153. Ayetten itibaren diyorlar ki “Kâlû innemâ ente minel musahharîn” Ya geç be kardeşim, sen büyülenmiş bir insanın tekisin. Birileri senin aklını bulandırmış. Kafan karışmış senin kalkıp bize böyle şeyler söylüyorsun. Üstelik “Mâ ente illâ beşerun mislunâ” Yav sen de tıpkı bizim gibi bir beşersin. Her elçiye söylendi bu. Salih aleyhisselam da onlardan biri işte. Ne farkın var bizden? Bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, çarşıda pazarda dolaşıyorsun. E yani bir insanın ne eksikliği varsa hepsi sende var. Üstünlüğün de yok bize karşı. Hatta biraz önce okuduğumuz ayette diyor ki tam tersine biz sana ne yatırımlar yaptık di mi ne umutlar bağladık. “kad kunte fînâ mercuvven kable hâzâ” Ne umutlarımız vardı sana dair. Seni biz yetiştirdik, biz okuttuk, biz büyüttük, biz adam ettik. Di mi bugün olsa işte seni yurtdışına gönderdik şöyle yaptık böyle yaptık bu ülke sana ne yatırımlar yaptı. Ee? Şimdi kalkmış diyorsun ki şimdiye kadar atalarınızın yaptığı hepsi yanlış. Tabi, gelin Allah’ın kitabına şöyle böyle hoppa… Güvendiği dağlara kar yağdı şimdi. İşte geliyor diyor ki “Mâ ente illâ beşerun mislunâ” Bizim gibi bir elçiden başk… Şey beşerden başka bir şey değilsin. Haa madem böyle ben Allah’ın elçisiyim falan gibi bir iddian var “fe’ti bi âyetin in kunte mines sâdikîn” Eğer doğru söyleyen birisiysen sen bize bir mucize getireceksin kardeşim. Biz senin Allah’ın elçisi olduğuna dair inanmamızı istiyorsan sen bize bir mucize getir. O da diyor ki “Kâle hâzihî nâka” İşte geldik o dişi deve meselesine. Diyor ki bakın bu “hâzihî nâk” bir dişi devedir. Bak bir anda kayadan çıktı şurdan burdan falan çıktı değil. Ne özelliği bunun? “lehâ şirbun ve lekum şirbu yevmin ma’lûm” Bakın mucizevi yönüne dair ayrıntı bir bu ayette geliyor. Bir de biraz sonra okuyacağım Kamer suresinde. “lehâ şirbun” Bakın diyor bunun bir su içme hakkı vardır ki biraz sonra göreceğiz bu bir günle sınırlandırılıyor. Yani bir gün bu tek başına bütün şehrin suyunu içecek. “ve lekum şirbu yevmin ma’lûm” Ve sizinle bütün toplum olarak belli yani hepinizin anlaşacağımız bir günde sizin içme hakkınız olacak. Lan nasıl olur? Şimdi düşünelim yani bir baraj var İstanbul’da yaşadığımızı düşünelim. Barajdan bir gün İstanbul halkı yararlanıyor bir gün her şey kesiliyor. Sırf deve oradan gidiyor su içiyor. E di mi yani bu olacak bir iş falan değil işte. Evet bu olacak yani Allah’tan başka bunu gerçekleştirebilecek biri var mı? Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil tabii ki de.

Yahya ŞENOL: Şimdi işte diğer ayrıntısı da burada şeyde geçiyor, Kamer suresinde. Kamer suresinde de 23. Ayetten itibaren Salih aleyhisselamın kıssası anlatılıyor. Orada diyor ki “Kezzebet semûdu bin nuzur” “Semud kavmi kendilerine gönderilen uyarıcıları yalanladılar.” (Kamer 23)Fe kâlû” Ve şöyle dediler “e beşeren minnâ vâhiden nettebiuh” Yav bizim gibi bir beşerin peşine mi takılacağız kardeşim? Böyle birinin peşinden mi gideceğiz? “innâ izen lefî dalâlin ve suur” Ya biz bunu yapacak olsak biz yangınlara geldik, yanlışlara düştük sapıttık gittik biz bu adamın peşine düşersek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada önemli bir husus var o da şu Salih aleyhisselam bana uyun mu diyor Allah’ın emirlerine uyun mu diyor? Bunlar üçkağıtçılık yapıyor.

Yahya ŞENOL: … O’na uyun…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, sen kim. Yav ben bana mı istiyorum kardeşim? Allah’ın kitabına uyun diyorum.

Yahya ŞENOL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte… İşte bir mucize. Evet, devam et.

Yahya ŞENOL: Evet, devamında da “E ulkıyez zikru aleyhi min beyninâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh.

Yahya ŞENOL: Ya Allah’ın zikri yani o günki kitap ne ise ellerinde… Ya şimdi Allah bir kitap indirecek de aramızdan buna mı ya? Nasıl olacak yani? Halbuki nasıl kendileri çelişkiye düşüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı şeyi Resulullah için de söylediler.

Yahya ŞENOL: mercuvven” di hani. Hani kendilerine umut bağlamışlardı. Ama beklenmedik bir şey gelince hemen ne yapıyorlar? Bütün yılların şeyini bu sefer bunlar inkar etmeye başlıyorlar. Aramızdan buna mı? E madem sen umut bağlamıştın, tabii ki buna olması lazım di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kendilerine… Kendilerine… yok… 23:18 23:20 sn. arası anlaşılmıyor.

Yahya ŞENOL: Tabii yani, dik dursana. Aslında bakın bu da ayrıca bir imtihan. Yani en çok umut bağladıklarına Allah nebiliği bahşediyor. Yani tam beklentileri üzerine bunun peşine gitmeleri lazımken ha yok. Niye? Çünkü onun söyledikleri bunlara bir sorumluluk doğuruyor değil mi? Çarklarına çomak sokmuş oluyor. Artık düzen değişmesi gerekiyor. Ha o zaman şimdiye kadar umut da bağlasan yok. Ne diyorlar “bel huve kezzâbun eşir” Yav Salih dediğin yalancının önde gideni ya. Şımarığın teki. Bak hakarete geçmeye başladılar. Gerçekte öyle mi? Değil. Öyle olmadığını en iyi onlar biliyorlar. Umut bağladığı bir kişiye yalancı der mi? Yalancı dediğine umut bağlar mı? Yok di mi. İşte diyor ki Allah da “Se ya’lemûne gaden menil kezzâbul eşir” Görecekler bakalım yarın kim yalancıymış kim şımarık. Yarın her şey ortaya çıkacak. “İnnâ mursilûn nâka” Şimdi diyor Salih bak onlara biz bir deve gönderiyoruz. Ne olarak? “fitneten lehum” Bak son kez onları hani ayaklarını denk almaları, imtihandan geçirmek için onlara bir deve gönderiyoruz. “fertekıbhum vestabir” Sen de artık onların ne yapacaklarına dair gözetle onları ama sabırlı ol. Öyle acele falan etme. “Ve nebbi’hum” Ve git onlara haber ver. Neyi? “ennel mâe” Bakın işte geldi. Bundan sonra bilsinler ki su yani su kaynağı neyse artık kuyu, baraj ne diyorsak “kısmetun beynehum” Artık deveyle toplum arasında su bölünmüştür bugünden itibaren. Allah, nasıl olacak bu iş yani? Koskoca bir halk bir tarafa, Allah’ın bir dişi devesi bir tarafa. “kullu şirbin muhtedar

Her gün kimin nöbetiyse o gelsin suyunun başında o dursun hakkını alsın diyor. Kimse yani bu ne demek? Devenin gününde gidip devenin hakkını almayın. O gün de o zaten sizin şeyinize gelmez. Her gün kimin sırası geldiyse o orada bulunsun. E şimdi bunu da görüyorlar, yapıyor. Artık mucize de tahakkuk ettiğine göre bakıyorlar ki Salih gerçekten de Allah’ın nesi oldu? Resulu olduğu açık ortaya çıktı mı. Ne yapılması lazım? O zaman onun bu mucizesinin ortadan kaldırılması lazım. Di mi? Yani onu ortadan kaldırırlarsa diye düşünüyorlar. Salih’in de peygamberliği falan her şeyi gümbürtüye gidecek. Ve ondan sonra şimdi sizin bıraktığınız yerde oraları okuyun hocam, diğer yerlerden de tamamlarız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, okuyayım ben.

Yahya ŞENOL: Ama mucizevi yönü bunun ortaya çıkmış oldu. Böyle kayadan çıktı şurdan burdan çıktı… Kur’ani bir bilgi değil en azından.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: E, tabi.

Yahya ŞENOL: Yani burada olağanüstülük nerede? Bütün topluma ayrılan suyun bir günde deve tarafından tüketilmesi. Tek ayetlerde görebildiğimiz nokta bu. Bunu söylemiş olduk yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten eğer kayadan çıkacak olsa o da başlı başına bir mucizedir. Bir kayadan bir deve nasıl çıkar?

Yahya ŞENOL: Ya o anlatılırdı yani di mi öyle mutlaka.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öyle bir şey olsa mutlaka anlatılırdı.

Yahya ŞENOL: Yani bu olamaz anlamında değil di mi? Biz… Yanlış anlaşılmasın yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye olmasın yani Allahu Teala öyle diyorsa.

Yahya ŞENOL: Olurdu da Allah öyle bir şey söylemedi yani. Bu olacak bir şey mi? Di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Musa aleyhisselam bir kayaya değneğini vurdu da 12 tane su akmadı mı yani?

Yahya ŞENOL: 12 tane, evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar şey… Bunlar şey…

Yahya ŞENOL: Olamaz anlamında değil. Böyle olduğu anlatılmıyor sadece, bunu söylemiş olduk.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya da elindeki bir değnek yere atılıyor yılana dönüşüyor. Nasıl yani?

Yahya ŞENOL: Öyle değil mi? Mucize olursa olur sadece.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah diledi mi her şey olur. Olmayacak bir şey yok. Dolasıyla yani bu şeyin…

Yahya ŞENOL: Allah ne dediyse o yani, biz ona bakıyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih aleyhisselamın devesiyle ilgili Allah ne demişse o.

Yahya ŞENOL: Evet o, bitti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu şeyler o kadar çok bilgi kirliliği var ki onlara bizim dikkat etmememiz gerekiyor. Bir de az önce ayetleri okudun. Şimdi bir tane deve var. Bütün halkın suyunu içiyor. Allah Allah. Böyle bir deve olmaz. Bu deve var olduğu sürece kimse Salih aleyhisselama sen Allah’ın resulu değilsin diyemez.

Yahya ŞENOL: Diyemez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mümkün değil yani nasıl diyecek?

Yahya ŞENOL: O artık açığa çıkarmış oluyor o işi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Her şey ortada. O zaman önde gelenler ki bu A’raf suresinde onlardan bahsediyor. Bunların önde gelen kişiler olduğunu yani yönetimin başında olan şey yapmış olan güçlü olan kişiler olduğunu Allahu Teala bildiriyor. Tabii onlar ne yapacaklar? Kendi aralarında bir şey yapıyorlar ve ya bu deve burada olduğu sürece biz bir şey yapamayız. En iyisi biz bu deveyi kaldıralım diyorlar. Deveyi öldürebilecek durumları olduğunu da zaten Salih aleyhisselam onlara üstü kapalı söylemiş oluyor. Yani bak buna kötülük yapmayın diyor. Demek ki yapabilirler.

Yahya ŞENOL: Dediğim gibi o Neml suresinde bunlarla alakalı hocam 48. ayette şu var “Ve kâne fîl medîneti tis’atu rahtın yufsidûne fîl ardı ve lâ yuslihûn” diyor. Yani o şehirde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dokuz tane böyle adam vardı.

Yahya ŞENOL: Evet. Çete bunlar işte yani di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh çete. Hepsi erkeklerden oluşan dokuz kişilik çete.

Yahya ŞENOL: Dokuz kişilik çete… Bunlar fesatçı. “yufsidûne fîl ardı” yani sürekli bulundukları yerde bozgunculuk çıkartıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hep bu milletin kafasını bozuyorlar, yanlış işler yapıyorlar. Diyelim işte kumar oynatırlar, içki satarlar, faizcilik yaparlar. Her şeyi yapabilirler.

Yahya ŞENOL: İşte bunlar bütün ortalığı karıştırıyor. Dediniz ya hani ileri gelenler falan şunlar bunlar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabii, tabii…

Yahya ŞENOL: Bunlar şimdi bir şeyler planlıyorlar yani demek ki.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten şeyde de biliyorsun o A’raf suresinde de…

Yahya ŞENOL: Kâlel meleullezînestekberû min kavmihî

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh. Kendini büyük gören…

Yahya ŞENOL: 75. ayeti A’raf’ın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne diyor inananlara, müminlere ne diyor?

Yahya ŞENOL: Diyorlar ki “e ta’lemûne enne sâlihan murselun min rabbi” Yani gidiyorlar bu kavminin ileri gelenleri. O kendilerini büyük bir şey zanneden, ileri gelenleri. Salih aleyhisselama inanan ve onlara göre zayıf olan yani hep geçen hafta daha önceki hafta Nuh aleyhisselamın kıssasını okurken de görmüştük. Allahın nebilerine ilk tabi olanlar toplumun diğerlerine göre en alt kesmi, daha fakir fukara olan kesmi. Onların yanına gidiyorlar diyorlar ki “e ta’lemûne enne sâlihan murselun min rabbi” Hani ya bu Salih Allah’ın elçisi falan olduğunu söylüyor. Duydunuz mu? Biliyor musunuz öyle bir şey?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ortada mucize var, bunu söylüyorlar.

Yahya ŞENOL: Ha. Evet yani. Dalga geçiyorlar akıllarınca.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne kadar kendilerini büyük görüyorlar değil mi?

Yahya ŞENOL: Evet, aynen öyle. Onlar da diyorlar ki “kâlû innâ bimâ ursile bihî mu’minûn” Biz onunla gönderilene inanıyoruz diyor. Yani onlara ne gönderilir bir numarada Allahın nebisine? Kitap gönderilir. Hani gördük. inandık yani. Bizim ona inanmamız ona gelen belgeden dolayı. Gördük, inandık. Ne var bunda? Evet. Onu getiren de Allah’ın resulu. Buna inandık. Onlar da “Kâlellezînestekberû innâ billezî âmentum bihî kâfirûn” Haa o zaman diyor onlar da o zaman siz de bilin ki biz de sizin inandığınıza şey yapmıyoruz. Tanımıyoruz onu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet.

Yahya ŞENOL: Yani kitabınızı, elçinizi falan tanımıyoruz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ondan sonra ne yapıyorlar bunlar? Ne diyor Allah bu Hud suresinin 65. ayetinde? “fe akarûhâ” Akare kelimesini Allahu Teala kullanıyor. Bunu tabii bir ister istemez anlamı var. Akur denen şey mesela siz şöyle kendi ben burdan gösteremiyorum ama ayağınızın bileğindeki iki tane iki tarafa şey yapan aşık kemik şey böyle ne topuk kemikleri var. O topuk kemiklerinin arkasında iki çukur yer var. İşte oraya gelen damarların kesilmesi. İnsan için oraya akur deniyor. Ama hayvanlar için orası değil. Mesela at için deve için diz kapağının üst kısmı. Şimdi bunların oraları kesmiş olmaları anlaşılıyor bu ayet-i kerimede.

Bir de burada şu var demek ki bunlar her ne kadar ne olursa olsun mesela Firavun’la ilgili ayetlerde Firavun’un Musa aleyhisselamdan çok ciddi manada korktuğunu görüyoruz. İşte bırakın Musa’yı öldüreyim falan diye. Bunlar da demek ki develeri normal kesmekten korkuyorlar. Ayaklarının arkaları ama arkadan bunu yaptıkları zaman tabii develer yere kan kaybından ister istemez ölüyorlar yani şey söz konusu değil. O şey develer diye yanlış söyledim. O dişi deveyi. O dokuz kişilik şey var ya o ona zihnim takılmış oldu. O deveyi bunlar, bu dokuz kişilik çete ne yaptı? Arka ayaklarının o şey şeyinden eklem yerinden kesmiş oldular. Tabii oradan da kan kaybından hayvan gitti. “fe kâle” Arkasından şey diyor ki Salih aleyhisselam “temetteû fî dârikum” Yani yurdunuzda biraz daha yiyin, için bakalım. Keyfinize bakın. “selâsete eyyâmin” Üç gün. Üç gününüz var. Bu üç günde onlar için belki akılları başlarına gelir diye Allahu Teala’nın bir ikramı olabilir. “zâlike va’dun” Bu bir vaattir. Allah’ın vaadidir. “gayru mekzûb” Yalanlanamaz. Bu gerçek bir şeydir. Ancak üç gün siz burada yaş… Bitti artık sizin ömrünüz. Şimdi buradaki onların zenginlikleri, oradaki dağların içerisine yonttukları o ferah, güzel evler. Şey kayaların içerisine, dağ diyorum. Kayanın içerisine. Kayanın içerisine yonttuğunuz zaman yazın sıcak olmaz kışın soğuk olmaz. Depremden etkilenmez. Şundan, hiçbir şeyden etkilenmez. Gayet şey. E peki düzlüklerde yapmış olduğunuz köşkler ve son derece de zengin bir toplum.

Hadi bakalım ne oldu? Evet. “fe lemmâ câe emrunâ” Emrimiz geldiği zaman. “necceynâ sâlihan” Bu çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. Bakın Allahu Teala’ya tam güvenin. Allah’ın dinine odaklanın. Karşı taraf kim olursa olsun ne olursa olsun Allah onların başına bela getirdiği zaman sizi mutlaka korur ve mutlaka oradan kurtarır. “…ve kâne hakkan aleynâ nuncil mu’minîn” diyor. “…Müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir görevdir.” (Rum 47)diyor Allahu Teala. İşte burada da onu söylüyor. Salih’i biz kurtardık diyor. Sadece Salih’i mi? “vellezîne âmenû meahu” Onunla birlikte inanmış kişileri de. Hadi siz gelin bakalım, siz buradan çıkın. Ondan sonra…

Yahya ŞENOL: “bi rahmetin minnâ…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nasıl? bi rahmetin minnâ” Bizden bir rahmet bir iyilik ve ikram olarak… E Allah ikramda bulunur. Neden şey yapıyor, kurtarıyor? “min hizyi

Yahya ŞENOL: ve min hizyi yevmi…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ha. “bi rahmetin minnâve min hizyi yevmi izin” O günün o pisliğinden o kötü azabından o sıkıntılı yani her şeyi böyle berbat eden altüst eden azabından bunu kurtardık diyor. Hem Salih aleyhisselam hem de ona inanmış olanlar. “inne rabbeke huvel kaviyyul azîz” “Çünkü sen Rabbin çok güçlüdür, üstün bir güce sahiptir.” (Hud 66)Allah’u Teala ne derse o olur. Şu kurtulacak derse o kurtulur, şu ceza çekecek derse çeker. Peki ne hale geldiler bunlar? “Ke en lem yagnev

Yahya ŞENOL: ve ehazellezîne zalemûs sayhatu…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ha. Atladım değil mi ayeti? “Ve ehazellezîne zalemû es sayha” O yanlış yapan kişiler, işte nasıl yanlış yaptıklarını ayetten okuduk. Salih aleyhisselamın yaptığı tebliğinin doğru olduğunu gayet iyi anlıyorlar, en küçük şüpheleri yok. Onun Allah’ın resulu olduğunu biliyorlar ama düzenlerinin bozulmasından rahatsız oldukları için bu şekilde zalimlik yapan, yanlış yapan kişilere Allahu Teala ne diyor? O şey, o ceza onları yakaladı.

Yahya ŞENOL: Korkunç ses…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O korkunç ses onları yakaladı. O “sayha” Evet “sayha” onları yakaladı. Evet. “ve ehazellezîne zalemûs sayhatu” O korkunç ses onları yakaladı. “fe asbahû fî diyârihim câsimîn” Demek ki orada tek bir yer değil. Birçok yerde olmuş oluyor. Bulundukları kendi…

Yahya ŞENOL: E tabi ovalarda, dağlarda, birçok şehirlerde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dağlarda, şeylerde, ovalarda, şehirlerde köylerde neyse artık. “fî diyârihim” Kendi dağlarında, kendilerinin dönüp dolaştığı yaşadıkları bölgelerde ne oldu? Diz çöküp kaldılar. Ayağa kalkacak halleri, artık öldüler yani. Hepsi bitti. Ondan sonra “ke en lem yagnev” Sanki orada hiçbir varlıkları olmamış bir zenginlik yaşamamışlar. O binaların hiç sahibi onlar değilmiş. Ha öldün gittin, ne olacak. Yani dünyanın en büyük zengini benim diyorsun? E yarın, yarın ne olacak? Hiç. İşte bunlar hiç noktasına geldiler. Sanki hiç oralarda bu şeylerde yararlanmamış, o binalarda oturmamış gibi o hale geldiler. “e lâ inne semûde keferû rabbehum” Bakın şuna çok dikkat edin. Semud Rablerini görmezden geldi. Görüyor ama görmezlikten geliyor. E yani kafir demek her defasında da burda şey… Bir şeyi örten demektir. Bakın hep Salih aleyhisselama sanki kendine çağırıyormuş gibi sana mı uyacağız falan böyle. Yok efendim şu, bu. Öyle, böyle üçkağıtçılık yaparak işi kapatmaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla gerçeklerin üstünü örtüyorlar.

e lâ bu’den li semûd” Evet, şöyle çok dikkat edin. Yani bu Semud için yani tam bir Allah’ın rahmetinden uzaklaşma vardır. Yani Semud artık Alalhu Teala’nın iyilik ve ikramından tamamen uzak kalmıştır. Artık yeme, içme, şu, bu falan dünyaları bitti. Ahirette çekecekleri ceza var. Dünyada ne evlatları kaldı ne eşleri kaldı ne evleri, binaları kaldı. Ne iş yerleri kaldı. Ne ürettik… Hiçbir şey kalmadı. Hepsi bitti. Peki bütün bunlar kime kaldı?

Yahya ŞENOL: Müslümanlara…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih aleyhisselama inananlara kaldı. Hatta arkasından da Salih aleyhisselam ne demişti? “fe keyfe asa

Yahya ŞENOL: Şey, A’raf suresinin 79. ayetinde “Fe tevellâ anhum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtukum risâlete rabbî” Hani onlara doğru dönüyor Salih aleyhisselam diyor ki ey kavmim bakın ben size Allah’ın mesajlarını ilettim. Yani Allah bana ne bunlara git ulaştır dediyse ben geldim size onları ulaştırdım. “ve nesahtu lekum” Ve size karşı son derece samimi bir tavır gösterdim fakat “ve lâkin lâ tuhıbbûnen nâsıhîn” Fakat siz benim gibi böyle samimi olan insanları sevmiyorsunuz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İstemiyorsunuz.

Yahya ŞENOL: İstemediğiniz için de başınıza bu geldi, yapacak bir şey yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yapacak bir şey yok. Ben yani söylediklerimin hepsinin doğru olduğunu gayet iyi biliyordunuz. Ya ben size sizi yaratan, yaşatan Allah’a kul olun diyorum. Başka ne diyorum. Ha siz kendi kafanıza atalarımızın, atalarımızdan gelen şeyi şey yapmayız diyordunuz. Şimdi bugün aynı şey geçen haftaki dersimizde bugünki müslümanlara uyarlamıştık. Mesela şimdi istersen sen şu Hud suresini, okduğumuz surenin ilk ayetlerini aç. Tekrar bir karşılaştırma yapalım. Yani Salih aleyhisselam ne diyor orada? “yâ kavmi’budullâh” Allah’a ibadet Allah’a kulluk edin diyor. Peki şeyin en başında…

Yahya ŞENOL: Hud suresinin 50. ayetinde var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: mâ lekum min ilâhin gayruh” Başka ilah yoktur. Ya bak Allah’a kulluk edin. Başka ilah yoktur. İlah kelimesi illa bir tanrı olması gerekmez. Adına tanrı demeniz gerekmez.

Yahya ŞENOL: Sorgusuz, sualsiz, kendisine boyun eğilecek varlık.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sorgusuz, sualsiz boyun eğilecek olan Allah’tan başkası değildir. Dolayısıyla Muhammed (s.a.v)’e de sorulacak. Tamam bu Allah’ın emri mi sizin görüşünüz mü diye. Evet, orada Hud suresinde…

Yahya ŞENOL: 1. ayette okumuştuk zaten. “Elif lâm râ kitâbun” Bu öyle bir kitaptır ki “uhkimet âyâtuhu” Ayetleri muhkem kılınmış yani kısa, özlü, okuduğunuzda hemen hüküm anlayacağınız ayetler şeklinde oluşturulmuştur. Ama “summe fussılet” Aynı zamanda ayrıntılandırılmıştır. Kim tarafından? “min ledun hakîmin habîr” Hani her şeyden haberi olan ve yaptığı her şey yerli yerinde olan, bütün hükümleri doğru olan Allah tarafından ayrıntılandırılmıştır. Yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Açıklanmıştır.

Yahya ŞENOL: Açıklanmış… Burada kısa söylemiş öbür tarafta biraz daha uzun. Ayetler arasında bağlantılar kurmuş. Bir ayet, bir ayet, bir ayet bir araya getiriyorsunuz ve ilgili şeyi oluşturuyorsunuz. Kümeyi oluşturuyorsunuz. Ve bu Allah tarafından yapılmıştır. Niçin? “ellâ ta’budû illâllâh” “Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye. “ (Hud 2)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İyi ya bak, burada da ne dedi “budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh” Allah’a ibadet. İşte “ellâ ta’budû” o burada.

Yahya ŞENOL: Allah’tan başkasına ibadet yani kulluk etmeyesiniz, boyun eğmeyesiniz diye.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne demek oluyor? Allah’ın ayetlerini… Şimdi bu ayetinin metninde problem yok ama şu ayetin yerine şu ayeti koyarsın. Şöyle bir açıklama yaparsın. Arkasından da Allah’ın orada senden yaptığı açıklamaya ulaşırsın ve problem çözmüş olursun. Fakat şeyler yani ee… Bu şey… Allah’ın kitabını biz açıklarız diyen insanlar ne yapıyorlar? Mesela Allahu Teala şeyde… Ali İmran suresinde Muhammed (s.a.v) hayattayken yapılmaya başlanan Kur’an’ı tahrif faaliyetlerinden bahsediyor. Mesela orada şey yapıyor. Diyor ki 78. ayette Ali İmran “ve inne minhum” Minhum dediği bu yahudiler. Çünkü onlardan bir kısmı geliyorlar, Muhammed (s.a.v.)’e amenna diyorlar.

Yahya ŞENOL: Şey, ehl-i kitap yani di mi? “minel kitâbi” diye. Geriden geliyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabii, ehl-i kitap yani burada daha çok, Medine’de en fazla yahudiler olduğu için. Hristiyanlar da yok değil ama en fazla onlar var. Ondan diyor. Bir grup var ki “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâb” Şöyle kitabı dillerine dolarlar, ayet okurlar, şey yaparlar. Zannedeseniz ki bu adam Kur’an’dan bahsediyor.

Yahya ŞENOL: Kitaptan konuşuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kitaptan bahsediyor. Ve bunlar, bunlar münafık olan insanlar. Bakara 75. ayette ve devamında Allahu Teala bunların yahudi münafıklar olduğunu, Muhammed (s.a.v.)’e gelip amenna dediklerini söylüyor ve bunlarla ilgili de Bakara 204 ve devamı ayetlerde mesela diyor ki “ve minen nâsi men yu’cibuke kavluhu fîl hayâtid dunyâ” Muhammed aleyhisselam ilk muhattap. “Ya Muhammed öyle insanlar var ki dünya hayatıyla ilgili söyledikleri seni hayran bırakır.” (Bakara 204) Aa bak ne kadar güzel biliyor. “ve yuşhidullâhe alâ mâ fî kalbi” “…kalbinde olana da Allah’ı şahit tutar(Bakara 204)Allah şahit, ben… En küçük şeyim yok. Yani münafıklar ne yapıyor? Allah’ı da kandıracaklarına inanıyorlar ya. “ve huve eleddul hısâm” “O düşmanın en yalınıdır(Bakara 204)E, şeyde ne diyor Allahu Teala bu Munâfikûn suresinde?

Yahya ŞENOL: humul aduvvu fahzerhum” diyor. Esas düşman onlardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela “ve izâ raeytehum tu’cibuke ecsâmuhum

Yahya ŞENOL: Yani onları gördüğünde…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen onları gördüğün zaman…

Yahya ŞENOL: Görünüşleri seni hayran bırakır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Görünüşleri seni hayran bırakır.

Yahya ŞENOL: “ve in yekûlû tesma’ li kavlihim

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Muhammed aleyhisselamı hayran bırakıyorlar ya.

Yahya ŞENOL: Konuştuğunda diyor, kulak kesilirsin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: ve in yekûlû tesma’ li kavlihim” Konuştuklarını aa bak işte… Ayetleri…

Yahya ŞENOL: Ağzından bal damlıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ağzından bal damlıyor.

Yahya ŞENOL: Ama “ke ennehum huşubun musennede

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: ke ennehum huşubun musennede” Bunlar sana şey… Şey… Duvara dayalı odunlar gibidir. Artı “humul aduvvim” …

Yahya ŞENOL: yahsebûne kulle sayhatin aleyhim

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey,“yahsebûne kulle sayhatin aleyhim” Her sesi de aleyhlerine şey yaparlar. Çünkü yanlış yaptıklarını biliyorlar.

Yahya ŞENOL: Açığa çıkacağını zannediyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Her an foyalarının ortaya çıkarılacağından korkarlar.

Yahya ŞENOL: İşte, “humul aduvvu

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Asıl … onlardır. 44:3144:32 sn. arası ses yok. İşte bu insanlar resulullah zamanında bile öyle Kur’an’a güvenilmiş, Kur’an müslümanlığı falan şey yapmış oluyorlar ama açıklamayı, Allah’ın yaptığı açıklamaları değil kendi açıklamaları şey yapıyorlar. Kendi açıklamalarını ortaya koydukları zaman Allah bunu bizden böyle istiyor denir ve insanlar sapıtırlar. İşte bugün hemen her derste burada tekrarlayıp duruyoruz. Yani bakıyorsunuz ki yani bugün gerçekten geleneksel İslam’la Kur’an’daki İslam arasında o kadar büyük zıtlık var ki. O ka… Şeyde, tefsirler, mealler öyle büyük yanlışlar ortaya koymuşlar ki… Bunu tam ort… Açıklamak lazım, şey yapmak lazım diyince bunu açıklamaya kalktığınız zaman o şey yapanlar yani böyle mevcut durumdan menfaatlenenler hemen kaçıp gidiyor. Mesela bu sabah Süleymaniye Camii’sinde sabah namazını kıldım. İşte yabancı kişilerden gelmiş olanlar vardı. İşte bir tanesi, üç tanesi de yani böyle yani dini açıdan iyi yetişmiş kimselerdi. Biraz konuştuk ayaküstü. Birisi de çok önemli bir konumda. Az önce senin okuduğun ayeti okudum. Yani bu konuşurken, bak işte Kur’an-I Kerim’de Allahu Teala böyle diyor, hikmet var. Kitabı Allah açıklamıştır, başkası açıklayamaz. Bu ayeti okumaz, en yaşlısıydı o. Adam çekti gitti. Hiç ağzını açmadı. Söyleyecek sözü olmayınca böyle yapıyorlar. Şimdi sen de her gün biliyorsun işte mesela bir sürü Allahu Teala kaç tane haram koymuş kitapta ama sayılması bitmeyecek kadar haramlar var mezheplerde. E ne olmuş oluyor? Allah’ın haram etmediğini haram edenler kendilerini ilah yerine koymuş oluyorlar. Bugün de aynı şey var yani. Yani bak mesela Salih aleyhisselam şeyin, Nuh aleyhisselamın arkasından gelen şeydir işte. Hud aleyhisselam, hayır, Nuh aleyhisselamın torunu. Hud aleyhisselam da Nuh aleyhisselamın torunu. Bizim gibi uzun asırlar geçmemiş aradan. Çok yakın birbirlerine yani.

Yahya ŞENOL: Öncekilerin başına ne geldiğini biliyorlar, di mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. E bugün mesela Kur’an-ı Kerim’in indiği zamanla bugün arasında kaç asır geçmiş? Bu asırlar içerisinde bu şeyler öylesine bir yerleşmiş ki, bunlar hepsi birer din. Bize doğru yönelttiler biliyorsun yani. Ama Allah’ın dinini ortaya çıkarıp da hadi buyrun gelin şu ayete dediğimiz zaman ne yapıyorlar? Hah hiç kimse bilmiyor da siz biliyorsunuz.

Yahya ŞENOL: Size indi bu Kur’an sanki.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu Kur’an size mi indi? Yav kardeşim ne demek yani? Artık söylüyorlar ama aslında işte… Şey… Satır arası okumaları var. Bilmem kelimeleri kendi kafalarına göre… Yani “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâbi ve mâ huve minel kitâb” diyor ya. Hep dillerini böyle, dillerine Kur’an’ı doluyorlar. Vatandaşlar bilmiyor ki diyor. Bak o da Kur’an okuyor, o da ayet okuyor. Ama sen onun yanlışlığını ortaya koyduğun zaman… Senin de başından çok geçmiştir, benim de. Anlatıyorsun kardeşim bak bu söylediğin şu ayetlere aykırı. Çok iyi anlıyor, ağzını açmadan kaçıp gidiyor. Diyorsun ki bu adam tamam zannetti ama hiç umrunda değil çünkü niyeti farklı. İşte aynı şartları yani Semud kavminin yaşadığı şartları biz burada da yaşıyoruz. Allah’ın kitabını anlatıyoruz, Muhammed (s.a.v.) de anlattı. Peki, Semud kavminden Muhammed aleyhisselamın temel farkı ne? Mesela Allahu Teala İsra suresinin 56. ayetinde ne anlatıyor?

Yahya ŞENOL: 56 mı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey, 59. Yanlış söyledim.

Yahya ŞENOL: 59. “ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti illâ en kezzebe bihâl evvelûn” Bizi önceki elçilere gönderdiğimiz gibi böyle hissi mucizeler göndermekten alıkoyan şey nedir? Öncekilerinin sürekli bu mucizeleri yalanlamış olmaları. Hani sana da göndeririz, göndermez değiliz. Gücümüzün yetmediğinden değil ama bunlara habire gönderdik gönderik yalanladılar. Şimdi sana o tür mucizelerden göndermiyoruz. “ve âteynâ” …

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yalanladığı zaman ne oldu? Hepsi mahvoldu gitti.

Yahya ŞENOL: Tabii, Allah hepsini helak etti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Helak etti. Ama Allah; Muhammed aleyhisselamı, inanmayanları helak etmedi.

Yahya ŞENOL: ve âteynâ semûde” Bak aynı işte. Bugünki kıssasını okuduğumuz kavim. “ve âteynâ semûden nâkate” Semud kavmine de o dişi deveyi gönderdik bir ayet olarak. Nasıl? “mubsıraten” Bütün gerçekleri gösterir bir şekilde.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayan beyan ortaya koyacak…

Yahya ŞENOL: Evet, ayan beyan ortaya koyacak şekilde ama “fe zalemû bihâ” Ona yanlış yaptılar, zulmettiler. Yani Allah’ın yasakladığı şeyi gittiler yaptılar, öldürdüler, dokundular ona müdahale ettiler. Ve ondan sonra da Allah da işte gördüğümüz gibi helak etti onları. “ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ” Biz o tür mucizeleri insanları ancak son kez bir ayaklarını denk alsınlar diye korkutma amacıyla göndeririz diyor. Farkı bu. Resulullah’a o tür mucizeler gelmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir de biliyorsun bugün tutuyorlar, efendim işte sünnetullaha çok yanlış anlam veriyorlar. Sünnetullah, tabiat kanunuymuş. Hangi ayette gördünüz kardeşim bunu? Sünnetullah Allahu Teala’nın Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama çizdiği yoldur. Sünnet odur.

Yahya ŞENOL: Allah’ın kanunu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın koyduğu kanundur. Yoksa sünnet Muhammed aleyhisselamın söz ve uygulamarı değil. Bakın dini ne kadar bozmuşlar? Bize hep öyle öğretmediler mi? Kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Kur’an dışında bir takım deliller… Ya bir tane ayet gösterin. Yok… Efendim böyle şey yapıyorlar. Şimdi bugün ne diyorlar? Efendim sünnetullah Allah’ın kanunudur. Ee? İşte tabiat kanunu. Allah sünnetullahta bir değişme bulamazsın.

Yahya ŞENOL: Dolayısıyla o tür mucizeler de olmaz. Tevil edilmedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman böyle bir mucize yok. Oh, ne güzel… Ah ne güzel… Musa aleyhisselam geçerken medcezir olayı olmuşmuş. Hadi bir sizde bir medcezir olayının olduğu yerden bir tane fotoğraf çekin de göreyim. İki taraf da dağlar gibi sular olacak, ortası kupkuru bir yer olacak ve med cezir olayı. Hiç umurlarında değil ki. Şimdi bakın bunları saptırarak ne diyorlar? O bitti. E peki o zaman sizin dediğinizi bir doğru sayarak şu ayeti okuyalım. Şimdi bunlar biz Kur’an’a tam inanıyoruz diyorlar değil mi? Kur’an konusunda hiçbir itirazları yok. Peki gelin desek gelir bu ayetleri dinlerler mi? Defalarca söylüyoruz. “ve mâ meneanâ en nursile bil âyât” Bakın ayetleri göndermemizi engelleyen sadece ne oldu? “illâ en kezzebe bihâl evvel” Öncekilerin ona karşı yalan söylemeleri oldu.

Yahya ŞENOL: Hangi ayetleri? Yani bu ayetlerse geldi işte. Hiçbir şey engel olmadı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte Kur’an… Kur’an ayetlerine gelin işte.

Yahya ŞENOL: Demek ki… Bu -anlaşılmıyor- diğer ayetler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O ayerler hangisi?

Yahya ŞENOL: Mucize türü ayetler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bak işte şimdi yani “yelvûne elsinetehum bil kitâbi li tahsebûhu minel kitâb” Yani böyle dillerini kitapla böyle şey yapıyorlar. Dillerine doluyorlar. Bu vatandaşlar bilmiyor ki. Allahu Teala da gene Bakara’da ne… “ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâb” Yani insanların bir ksımı kitabı bilmiyor ki. Cahil. Ama bir kısmı öyle değil işte. Adam Muhammed (s.a.v.)’i bile hayran bırakacak bir şey içerisindeler.

O zaman bizim müslümanların mutlaka ama mutlaka yapması gereken ne? Başkasına… Allah’tan başkasına kul olmak istemeyenlerin mutlaka yapması gereken şey sorgulamarı ve bunun ispatını istemeleridir. Sen anlamazsın falan diyen kişilerle de bir daha konuşmasınlar. Eğer ben bu dini ben anlamazsam ben bundan sorumlu olamam. Allah beni sorumlu tutmuşsa demek ki anlarım. Kusura bakma. Demek ki sen anlamıyorsun ya da anlamak istemiyorsun. Ben gider başka anlayan birisine sorarım ya da Allah’ın kitabını bir okurum, bir kendim bir bakarım. O şekilde yapıp Allah’ın gösterdiği doğru yolda gitmemiz lazım. Şimdi senin şeyin varsa… İyi peki hadi, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendi kitabına tam uymayı, menfaatlerimizi her zaman ikinci sıraya koymayı, Allahu Teala’ya tamı tamına güvenmeyi, Salih aleyhisselam nasıl güvenmişse, Hud aleyhisselam nasıl güvenmişse, İbrahim aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam nasıl güvenmişse aynı şekilde güvenmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008