Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri

26 Ocak 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin .Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bismillahirrahmanirrahim ;

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilus sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr, kullemâ ruzigû minhâ min semeratir rizgan gâlû hâzellezî ruzignâ min gablu ve utû bihî muteşâbihâ, ve lehum fîhâ ezvâcum mutahheratuv ve hum fîhâ hâlidûn. (Bakara 2/25)

Geçen hafta da okuduğumuz bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor;” Ve beşşirillezîne âmenû ve amilus sâlihâti” “ İnanan ve iyi işler yapanlara müjde ver” “enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr “ “içinden ırmaklar akan cennetler onlar içindir” “kullemâ ruzigû minhâ min semeratir rizgan”  “orada herhangi bir üründen her tattıkları zaman” “gâlû hâzellezî ruzignâ min gablu “ “bu bizim daha önce yediklerimizdendir diyecekler” “ve utû bihî muteşâbihâ “ ”kendilerine onlara benzer şeyler verilecektir” “ve lehum fîhâ ezvâcum mutahheratuv “ “orada onlar için tertemiz hale getirilmiş eşler verilecek” “ve hum fîhâ hâlidûn “ “onlar orada hiç bozulmadan kalacaklardır, yani yaşlanmak yok, hastalanmak yok ve bozulmak yok , o şekilde kalacaklardır.

Şimdi geçen hafta eksik bıraktığımız bazı hususları bu hafta tamamlamaya çalışacağız. Gerçi mahşer, cennet, cehennem, hatta kabir, kabirden önceki olaylar Kuran-ı Kerimde genişçe anlatılıyor. Bunlarla ilgili o  kadar çok ayet var ki o ayetlerin tamamını bir araya getirerek üzerinde uzun uzun kafa yormak ,ve onları  bir mozaik gibi birleştirmek gerekiyor. Henüz onu başarmış değiliz. Daha öncede söylediğim gibi Enes Hoca ile Ali Rıza Demircan Hoca bu konuda çalışıyorlar haftada bir kere kendilerini dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları tamamladığımız  zaman öyle inanıyorum ki bu ayetlerin ışığında cennetin ve cehennemin belgeseli yapılabilir. Çünkü Allah-u Teala çok geniş bilgi veriyor; hem cennet, hem cehennem, hem mahşer hem de ondan önceki olaylarla ilgili olarak. Zaten bilgilerin çok geniş olması sebebiyle onları bir araya getirip tam olarak kavramak epey bir zaman alacak gibi gözüküyor.

Şimdi burada,  evet elimdeki mealde “içinden ırmaklar akan cennetler” diye mana verilmiş ki doğru mana verilmiş , bir çok yerde “altından ırmaklar akan cennetler “ diye mana verilir. Altından ırmaklar akan deyince tabi bir Türk için bu anlaşılabilir bir şey değil. Ben çocukken bunu duyduğum zaman hayal etmeye çalışırdım; cennetlerin altından nasıl ırmaklar akıyor. Acaba böyle şeffaf bir şey mi? Cam gibi bir şey mi üzeri? Cam gibi olsa ağaçlar bitmez. Yoksa köprüler gibi mi olacak ? Bir türlü zihnime yerleştiremezdim. Sonra baktım ki Arapçadaki “Cennet” kelimesiyle Türkçedeki “Bahçe” kelimesi aynı anlamda kullanılsa da aralarında ciddi anlam farkı var. Arapçadaki cennet ; toprak üzerindeki bitki örtüsüne verilen ad. “Cenne” kelimesi zaten “ örtme “ manasına geliyor. Mesela , kalkana da “Cünne” deniyor insanı örtüp koruduğu için. Aklı örtülmüş olan kişilere de “mecnun” deniyor. İşte cinnet getirmiş, aklını kullanamıyor. Gözükmeyen varlıklara da “cin” deniyor. Aramızda, bir görmeye engel olduğu için. Dolayısıyla cennet toprağa verilen bir ad değil yani biz bahçe dediğimiz zaman ; altından ırmaklar akan bahçe dediğimiz zaman toprağın altı anlaşılır. Halbuki Araplarda toprağın altının anlaşılması mümkün değil, toprağın üstünden akıyor ama oradaki bitki örtüsünün altından akıyor. Zaten su öyle akar su toprağı yalayarak gider. Türkçede doğru anlaşılabilmesi için verilmesi gereken mana “ İçinden ırmaklar akan bahçeler, cennetler” şeklinde olmalıdır.

“Kullemâ ruzigû minhâ min semeratir rizgan gâlû hâzellezî ruzignâ min gablu”

Şimdi cennet öyle bir yer ki orada her çeşit rızık var , sonsuza kadar işte insanlar yiyecek içecekler. Ya insan işte bir müddet sonra bıkar değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Niye mümkün değil? Her yiyeceklerini yedikleri  zaman, hah bu daha önce yediğimizdi diyecekler. Diyelim ki bundan bir milyon sene sonra yani cennette bir milyonuncu senede yiyeceklerini yiyorlar, hah bunu dün de yemiştik ya da daha önce yemiştik…işte bir ay önce yemiştik, bir sene önce yemiştik diyebilirler ama o yedikleri yiyecekten değil. Onlara benzer fakat onlar değildir. Hep yeni yiyecekler, lezzetleri farklı, lezzetleri yeni, lezzetleri daha güzel. Onun için Estauzubillah yani Yasin Suresinde :

36.55*************İnne ashâbel cennetil yevme fî şuğulin fâkihûn. (Yasin 36/55)

“Cennetlikler o gün meşguliyetler içerisinde olacaklar” Hani şimdi dersiniz ki ya iş yok güç yok biraz sonra canımız sıkılır. Hayır  öyle bir şey yok “ meşguliyetler içinde olacaklar ama öyle meşguliyetler ki hoşlarına giden onları mutlu eden meşguliyetler” işte her bir yiyeceği yedikleri zaman bunu daha önce yemiştik diyecekler ama o değil. Dolayısıyla zevkler sürekli yenileniyor, tadı da farklı lezzeti de farklı olacaktır.

Şimdi cennet yiyecekleri ile ilgili Ali Rıza Demircan Hocanın “CENNET” diye bir çalışması var. Oradan Yahya,  ilgili ayetlerin meallerini okuyacak, Onu dinleyelim ondan sonra diğer konulara geçelim.

Yahya ŞENOL :

“Cennet Yiyecekleri, Meyveleri ve İçecekleri”

Meallerinizden takip edebilirsiniz . Vakıa Suresi’nin on yedi ila yirmi birinci ayetleri. “Ebediliğe erdirilmiş gençler olan Vildan ve sedeflerindeki inciler benzeri huriler cennetliklerin etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektikleri kuş etleriyle dönüp durarak servis yaparlar. “ Aynı surenin yirmi yedinci ayetinden itibaren okuyorum “Ashabul Yemin. Kimlerdir Ashabul Yemin: Onlar dikensiz kiraz ağaçlarının, meyveleri küme küme dizili muz ağaçlarının, uzamış gölgelerin, çağlayan suların, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyvenin bulunduğu cennetlerde ve yükseltilmiş döşekler üzerinde olacaktır” . Rahman Suresi’nin 52 ve 68-69. Ayetleri “Rabbinin azabına uğramaktan korkanlara verilecek iki cennette her türlü meyveden çift çift olacaktır. Diğer iki cennette de meyve, hurma ve nar olacaktır. O halde siz ikiniz ; Ey İnsanlar ve Cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız.” Murselat Suresinin 41-42. Ayetleri “Müttegıler gölgeler içinde ve pınarlarının başındadır. Canlarının çektiği  meyveler de yanlarındadır. “ Tur Suresi’nin 22. Ayeti “Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol vereceğiz”. Cennetin içeceklerinden birkaç ayet…Mutaffifin Suresi’nin 22-28. Ayetleri “Güzel kullar nimetler içersindedirler. Tahtları üzerinde bakar dururlar. Yüzlerinde nimetlerin parıltılarını izlersin. Onlara bitimi mis kokan mühürlenmiş saf bir içkiden içirilecektir. Onun karışımı teslimden seçkin bir kaynaktandır. Ondan Allah’a yakınlaştırılmış mugarrab kişiler içecektir.”

İnsan Suresi 17-18. Ayetler; “Hayırlar işlemiş müminler, cennette, karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan doldurulmuş kadehlerden içirileceklerdir.”

  • Bu kadar (Y.ŞENOL)
  • Öyle mi? Tamam. (A.BAYINDIR)

Evet tabi cennette çok sayıda şeyler var. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.

Geçen hafta , işte insanların üç grup olduğunu , aslında iki grup olduğunu; cennete gidecek olanlar ve cehenneme gidecek olanlar şeklinde görmüştük. Meryem Suresinin ayetlerini bir kez daha hatırlayalım, geçen hafta görmüştük biliyorsunuz . 309. Sayfa, 66. Ayetten itibaren okuyalım:

Estauzubillah

19.66************* “Ve yegûlul insânu eizâ mâ mittu lesevfe uhracu hayyâ.”  “Ve insan şöyle der: öldüğüm zaman gerçekten tekrar diriltilerek topraktan mı çıkartılacağım? Yani kaldırılacak mıyım kabrimden?” (Meryem 19/66)

“E ve lâ yezkurul insânu” “insan bilmiyor mu? Bunun bir bilgisi yok mu?” “ennâ halagnâhu min gablu” “bundan önce onu yarattık” “ve lem yeku şey’â.” “hiçbir varlığı yoktu, hiçbir varlığı yokken yarattık . Mesela bundan yüz sene önce hangimizin herhangi bir varlığından bahsedilebilirdi? Hiçbir varlığı yokken onu yarattığımızı bilmiyor mu? Onun zihninde böyle bir bilgi yok mu?”  (Meryem 19/67)

19.68************* “Feve rabbike” “Rabbine yemin olsun” “lenahşurannehum veş şeyâtîne summe lenuhdırannehum” “ ve insanları toplayacağız “ “veş şeyâtîne” “ ve şeytanları” “summe lenuhdırannehum havle cehenneme cisiyyâ” “ sonra onları alevli ateşin çevresinde diz çökmüş bir şekilde hazır bulunduracağız , oraya getireceğiz.Gelecekler, ayakta duracak halleri olmadığından orada çöküp kalacaklar, şaşkınlıktan ve yani dizlerinin bağı çözülecek çöküp kalacaklar.” ( Meryem 19/68)

19.69************* “Summe lenenzianne min kulli şîatin eyyuhum eşeddu aler rahmâni ıtiyyâ” “ Sonra onlardan , her bir gruptan seçeceğiz, ayıklayacağız , Rahmana karşı hangisi daha fazla baş kaldırdıysa onları ayıklayacağız.” (Meryem 19/69)

19.70************* “Summe lenahnu ağlemu billezîne hum evlâ bihâ sıliyyâ.“ “Sonra zaten biz onlardan hangisinin cehennemde daha çok kızarmayı hakkettiğini zaten biliyoruz.” (Meryem 19/70)

19.71************* “Ve im minkum illâ vâriduhâ” “ sizin hepiniz mutlaka oraya gideceksiniz, yani o cehenneme gidip o ateşin etrafında diz çökeceksiniz.” “kâne alâ rabbike hatmem magdıyyâ” “ Bu senin Rabbinin kesin olarak karara bağlamış olduğu şeydir.” (Meryem 19/71)

19.72************* “Summe nuneccillezînet tegav” “sonra muttakileri kurtaracağız” “ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyyâ.  “ “o zalimleri orada diz çökmüş şekilde terk edeceğiz, onlar orada sürekli kalacaklardır.” (Meryem 19/72)

Şimdi demek ki burada , bir , cehenneme gidecek olan  bir grup var , cehenneme. Orada kalacak , bir grupta oraya girip çıkacak cennete girecek. Çünkü onları oradan kurtaracağız diyor “Muttakileri” ve o zalimleri cehennemde diz çökmüş şekilde bırakacağız , yani ayağa kalkmaya mecalleri olmayacak . Ya da artık bütün iddialarını kaybetmiş  vaziyette…Mecaz manası verecek olursak o olur.

Şimdi Allah-u Teala Vakıa Suresinde , az önce Yahya’nın (Yahya ŞENOL) birçok ayet-i kerimeyi okuduğu surede , 533. Sayfa . İnsanları üç gruba ayırıyor . Burada diyor ki, 7.Ayet:

56.7************* “Ve kuntum ezvâcen selâseh” “ Siz üç grup idiniz. Üç grupsunuz yani ey insanlar siz üç grupsunuz “ (Vakıa 56/7)

56.8************* “Feashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh” “Uğurlu kişiler , ne iyi kişiler onlar.” (Vakıa 56/8)

56.9************* “Ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emeh” “ Uğursuz olanlar, ne uğursuzdur onlar” (Vakıa 56/9)

56.10************* “Ves sâbigûnes sâbigûn” “Bir de hep önde gidenler” (Vakıa 56/10)

56.11************* “Ulâikel mugarrabûn” “ Bu hep önde gidenlerdir Allah’ın rahmetine yaklaştırılmış olanlar” Vakıa 56/11)

Şimdi geçen haftada okumuştuk Ayet-i Kerimeler’de , Estauzubillah, 21. Sure , 329. Sayfanın son ayeti. Evet burada 329. Sayfanın son ayeti :

21.101************* “İnnellezîne sebegat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub’adûn.  “ “Daha önce kendileri için HUSNA geçmiş olanlar yani HUSNA sözü verilmiş olanlar , cehennemden uzak tutulacaklardır.” (Enbiya 21/101)

Yani hepiniz oraya gideceksiniz diyor ama bunun istisnası var. “Ves sâbigûnes sâbigûn 56.9*************” dan bir grup ki işte bir grup geçmişlerden az bir kısmıda sonrakilerden diyor Vakıa Suresinde Allah-u Teala .” Sulletum minel evvelîn. Ve galîlum minel âhırîn  “ diye Vakıa suresinde bildiriyor. “Geçmişlerden bir grup sonradan gelenlerden az kimseler” “Sabigun” grubuna girenler olacak yani önde giden.

Burada da diyor ki ; “İnnellezîne sebegat lehum minnel husnâ” belki buradaki “sebegat” ile “sabig” arasında da ilgi kurulabilir. “İnnellezîne sebegat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub’adûn” “O kıyamet günü bu dünyadayken kendileri  için el-Husna sözü verilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır.Yani bunlar cehenneme hiç girmeyecekler. (Enbiya 21/101),

21.102************* “Lâ yesmeûne hasîsehâ” “ Cehennemin hışırtısını/uğultusunu bile duymayacaklar.” ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn” “Onlar canlarının çektiği güzel şeyler içerisinde hiç bozulmadan sürekli kalacaklardır. Onlar doğru cennete hiç cehenneme uğramak yok.” (Enbiya 21/102)

21.103************* “Lâ yahzunuhumul fezeul ekberu” “O büyük dehşet, o büyük çığlık, onları üzmeyecektir. Yani hiç duymayacaklar ki” “ve teteleggâhumul melâikeh” “ Melekler onları karşılayacak” “hâzâ yevmukumullezî kuntum tûadûn” “Bu size verilmiş olan gündür, bugün sizin gününüzdür. Size böyle bir vaatte bulunulmuştu, dünyada bunu hakkettiniz.” (Enbiya 21/103)

Şimdi bu kendilerine “HUSNA” sözü verilenleri de geçen hafta yine okumuştuk. Şimdi kısaca bir özetlemiş oluyorum. Çünkü bu konu oldukça yeni bir konu. Zihinlerde kalsın diye. O da 526. Sayfada , Necm Suresi 31-32. Ayetler, 53.Sure, Diyor ki Allah-u Teala burada:

53.31*************“Ve lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı” “Göklerde ne var yerde ne varsa Allah içindir.” “liyecziyellezîne esâû bimâ amilû” “kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını versin” “ve yecziyellezîne ahsenû bil husnâ.” “güzel davrananlara da daha güzelini versin.” (Necm 53/31)

İşte HUSNA bu. Demek ki bu dünyada güzel davranırsak daha güzelini ahirette bulacağız, hiç cehenneme uğramadan doğru cennete. Peki bu güzel davrananlar kimler?

“Ellezîne yectenibûne kebâiral ismi vel fevâhışe” “Bunlar günahın büyüğünden kaçınanlardır.”

İşte adam öldürmek, zina, faizcilik, ne bileyim işte sihir, ana-babaya isyan gibi. Tabi bu günahlardan işlemiş de tevbe etmiş olanlar HUSNA grubuna girerler. Yani vazgeçmiş , bir daha da işlememeye karar vermiş. İşte bunlar büyük günahları işlememiş olanlar, fuhşa girmemiş olanlar, onun dışındaki günahlar olabilir ama büyük günahları işlememiş olanlar , fuhuş yapmamış olanlar, yapmışsa da tevbe etmiş olanlar, kendilerini ıslah etmiş olanlar o gün cehennemden uzak kalacaklar , hiç oraya girmeyecekler, doğru cennete gireceklerdir.

Şimdi bir kısım insanların cehenneme gitmeyeceği zaten Kuran-ı Kerim tarafından bize bildiriliyor. Mesela buna örnek olarak 25. Surenin son sayfasını açın orada bir görelim onu da kısaca. Furkan Suresi , 365. Sayfa . Müminlerin vasıflarını anlatırken 68. Ayette diyor ki Allah-u Teala:

25.68************* “Vellezîne lâ yed’ûne meallâhi ilâhen âhara” “ Allah’la birlikte başka bir ilahı çağırmazlar. Yani Allah’la beraber bir başka tanrıdan da yardım istemezler” “ve lâ yagtulûnen nefselletî harramallâhu” “Allah’ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmezler” “illâ bil haggı ve lâ yeznûn” “zina etmezler” “ve mey yef’al zâlike yelga esâmâ” “Evet kim bunu yaparsa isimle karşılaşır. Yani hayırlardan uzaklaştırılır , şerlere yaklaştırılır” (Furkan 25/68)

25.69************* “Yudâaf lehul azâbu yevmel gıyâmeti” “Kıyamet günü onun azabı katlanır” “ve yahlud fîhî” “o azabın içerisinde bozulmadan sürekli kalır” “muhânâ” “alçaltılmışbir şekilde kalır.” (Furkan 25/69)

Şimdi burada şirk, adam öldürme, zina. Tabi başka ayetlerde de başka şeyler var . İşte riba var , ana-babaya isyan var, değişik şeyler var. Şimdi, ama tevbe ederse ayrı. Demek ki tevbe etmeden ölmüşse cezası ebedi cehennem olan insanlar var. Bunlar içerisinde affedilmeyecek tek suç ŞİRK dir. Mesela burada birincisi ama diğerleri affedilmeyecek suçlardan değildir. İşte bunlardan da Fatır Suresinde Allah-u Teala. Yine geçen haftayı kısaca hatırlamış olalım. (Bu bölümde Abdülaziz Bayındır Hoca , Fatih Orum ve Yahya Şenol ile müzakere neticesinde sureyi yanlış hatırladığını fark ediyor . Doğru surenin Tur Suresi olduğu konusunda mutabık kalıyorlar.) Beş yüz yirmi üçüncü sayfayı açın beş yüz yirmi üç. Burada diyor ki Allah-u Teala; şimdi bu doğrudan doğruya cennete gidenler. Şimdi bu insanlar , birde cehenneme gidenler var. Cehenneme gidenlerden zaten kafir olmuş, müşrik olmuşların oradan çıkma şansları yok. Ama burada , 21. Ayette diyor ki Allah-u Teala:

“Vellezîne âmenû vettebeathum zurriyyetuhum biimani” “İnananlar, bir de imanla kendilerine tabi olmuş soyları. Hiç cehenneme uğramadan cennete gidenler var ya!” “biîmânin elhagnâ bihim zurriyyetehum” “onlara kendi soylarından gelenleri katarız” (Tur 52/21)

Bir başka ayette eşlerini de katarız diye belirtiliyor. Demek ki şefaat bu. Yani oradaki doğrudan doğruya cennete gidenler , müşrik olmayan akrabalarını kendi yanlarına alıyorlar. Bunların hepsinin büyük günah işlemiş olmaları gerekiyor değil mi? Yani Necm Suresinin 31. Ayet-i Kerimesine göre , büyük günahlardan kaçınanlar , fuhuştan kaçınanlar zaten doğrudan cennete giriyorlar. Bunların şefaate ihtiyaçları yok ki. Dosdoğru cennete gidiyorlar yani bir başkasının yanına gitmelerine gerek yok. Onun için Peygamber (S.A.V)’ in bir hadis-i şerifi vardır:

“ Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenleredir.” diye.

İşte o büyük günahlar işleyenler cennette olduğu için. Sadece Peygamberimizin şefaati değil , herkes. Yani Allah-u Teala oradan . Bu Allah’ın koyduğu bir kanun , bu insanlar kurtarmıyor onları, Allah o kanuna göre oradan alıyor bu kişilerin yanına koyuyor.” Elhagnâ” ; ilhak etmek , katmak manasında. “elhagnâ bihim zurriyyetehum” “soylarını, işte çoluğu , çocuğu, torunu, eşi, dostu, anne – baba da başka ayetlerde var, eş var, onlara katmışız /katarız diyor Allah-u Teala.”

“ve mâ eletnâhum min amelihim min şeyé’” “Şimdi onlar oraya geldi diye bir bedel de ödemiyor cennetteki kişiler. Bunalrın amellerinden herhangi bir şey de eksiltmeyiz diyor Allah-u Teala.” “kullumriim bimâ kesebe rahîn.” “ herkes yaptığına karşı rehin alınmıştır.” (Tur 52/21)

Şimdi Vakıa Suresinde , yani 56.sure , 533. Sayfa. , insanlar üç gruba ayrılıyor ya, üç gruba. İşte birisi ASHAB-I YEMİN, birisi ASHAB-I ŞİMAL, birisi de “Ves sâbigûnes sâbigûn “. “Ves sâbigûnes sâbigûn” , ASHAB-I YEMİN’in bir bölümü. Yani defterleri sağdan verilenler, demek ki iki gruba ayrılıyor:

Bunlar mümin ama günah işlemiş olabiliyor, yani büyük günah işlemiş olabiliyor.

İkincisi de mümin , büyük günah işlememiş oluyor. Büyük günah işlememiş de zaten doğru cennete. Hiç sağa sola uğramadan . Onlar “Ves Sabigun” grubundan. Yani işlemişte tevbe etmiş olanlar da öyle. Furkan suresinin son sayfasındaki ayete göre öyle.

Şimdi bu “Ves Sabigun”  grubu az olduğu için , bunların sayısı az. Yani genelde hep iki grup gibi ifade ediliyor. Şimdi burada ASHAB-I YEMİN kim? Allah-u Teala kime ASHAB-I YEMİN diyor? Asıl mesele o yani kim ASHAB-I YEMİN? Bunun tarifi ne , tanımı ne ? Onun için de beş yüz doksan beş yok beş yüz doksan dördüncü sayfayı açalım. Beled Suresinde Allah-u Teala onu tarif ediyor , insanları şey yapıyor:90.8************* 90.9***********

“Elem nec’al lehû ayneyn” “İnsana iki göz vermedik mi?” “Ve lisânen ve şefeteyn” “Bir dil iki de dudak verdik” “Ve hedeynâhun necdeyn” “Apaçık iki yolu gösterdik ona, apaçık iki yol.” (Beled 90/8-10)

Ne demek apaçık yani “Es sebilul vadehul Mu’tefi” manasına gelir . Apaçık ortada iki tane yol. Yani hak yol da açık, batıl da açık. İnsan yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu kendisi bilir. Yanlış yaparsa zaten vicdanı rahatsız olur, bir müddet sonra alışkanlık kazanılır o ayrı bir şey , bütün günahlar alışkanlık yapar bu da çok tehlikeli bir şeydir.Sonra insan onu günah görmemeye başlarsa , işini çok kötü hale getirir . Ama herkes bilir. Yani kendisinin ne mal olduğunu bilir.” Ve hedeynâhun necdeyn” “Onu apaçık iki yola yönlendirdik, hangisine gidiyorsan git sana kalmış.”

“Felagtehamel agabeh.  “ “ Ama o sarp yokuşa tahammül edemedi” Hani hayrın önü yokuştur derler ya işte bu ayet onu gösteriyor.” Ve mâ edrâke mel agabeh” “Sarp yokuş nedir? Sarp yokuş? Bunu kim söyledi?” “Fekku ragabeh “ “Boynu bükük bir insanı kurtarmaktır. Adamın boynunu sıkıntıdan kurtarmaktır.” “Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesğabeh” “Ya da açlık gününde birisini doyurmaktır.” “Yetîmen zâ magrabeh” “Akrabadan bir yetimi.” “Ev miskînen zâ metrabeh” “Ya da toza toprağa belenmiş bir çaresizi kurtarmaktır.” “Summe kâne minellezîne âmenû” “sonra müminlerden olmak” “ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameh” “birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmektir.” “Ulâike ashâbul meymeneh  “ “İşte Ashabul Meymene bunlardır.” (Beled 90/11-18)

Demek ki ASHAB-I MEYMENE Allah için fedakarlıkta bulunabilen insanlardır. Peki bunlardan , şimdi buraya kadar problem yok. Şimdi okuyacağım Ayet-i Kerimelerin dalaleti konusunda Enes Hocayla, Yahya’nın muhalefet şerhleri var. Onu baştan söyleyeyim ondan sonra okuyayım. Saffat suresinden , 446. Sayfa . Şimdi bu cehennemlikleri Allah-u Teala anlatıyor. Buna şeyden başlamak lazım , daha yukardan başlamak lazım. Hızlı bir şekilde okuyalım da , bir önceki sayfanın yirmi ikinci ayetinden. Diyor ki Allah-u Teala burada :

37.22************* “Uhşurullezîne zalemû” “yanlış yapanları toplayın” “ve ezvacehum” “eşlerini de” “ve mâ kânû yağbudûn” (Saffat 37/22)

Ve ezvacehum’daki eş kelimesi yanlış da, demin şeyde Vakıa Suresinde “ezvacun selase “  diyor  ya “onların eşi dostu”  diyoruz ya Türkçede, eşi dostu da çağırın. Yani birlikte iş yaptıkları, yani birlikte günah işledikleri kimseler .” (Yahya ŞENOL hatırlatma yapıyor) (A.BAYINDIR) “Hah yol arkadaşları, zaten burada da öyle çevrilmiş “Aynı yoldaki arkadaşlarını da çağırın, yoldaşlarını değil. Çünkü kadın kafir erkek Müslüman olabilir. Eş o manada değil yani. Yoldaşlarını da çağırın ya da tam terside olabilir.

”ve mâ kânû yağbudûn” “kulluk ettiklerine” (Saffat 37/22)

37.23************* “Min dûnillâhi” “Allah ile kendi aralarına koyarak kulluk ettiklerini de toplayın.” “fehdûhum ilâ sırâtıl cahîm” “onları cehennem yoluna yönlendirin”  (Saffat 37/23)

37.24************* “Ve gıfûhum innehum mes’ûlûn” “ Onlara bir soru sorulacak . Durun size bir soru sorulacak.” (Saffat 37/24)

37.25************* “Mâ lekum lâ tenâsarûn” “hani siz dünayada birbirinize destek/yardımcı oluyordunuz, şimdi niye birbirinize yardımcı olmuyorsunuz?” (Saffat 37/25)

37.26************* “Bel humul yevme musteslimûn” “Aslında onlar bugün sütü dökülmüş kediler gibi öyle son derece saygılı vaziyette duruyorlar.” (Saffat 37/26)

37.27************* “Ve agbele bağduhum alâ bağdıy yetesâelûn” “Birbirlerine dönmüş suçlu arıyorlar , herkes birbirini suçluyor. Birbirlerine soruyorlar.” (Saffat 37/27)

37.28************* “Gâlû innekum kuntum teé’tûnenâ anil yemîn” “Birbirlerine diyorlar; siz bize böyle Suret-i Hakatan gelirdiniz değil mi?” (Saffat 37/28)

37.29************* “Gâlû bel lem tekûnû mué’minîn” “Onlar diyecekler ki , hayır siz inanmıyordunuz ki.” (Saffat 37/29)

37.30************* “Ve mâ kâne lenâ aleykum min sultân” “Bizim sizin üzerinizde bir yetkimiz yoktu ki, biz sizi zorla ne mümin yapabilirdik ne de kafir. Çünkü iman ve küfür kalpteki iştir.” “bel kuntum gavmen tâğîn” “Siz azgınlık yapan bir topluluktunuz . Yani siz kendiniz azgındınız, niye bize suç buluyorsunuz ki?” (Saffat 37/30)

37.31************* “Fehagga aleynâ gavlu rabbinâ” “Rabbimizin sözü bizim için hak oldu. Yani biz bu cezayı hak ettik.” “innâ lezâigûn” “Bu cezayı tadacağız, başka çaresi yok.” (Saffat 37/31)

37.32************* “Feağveynâkum” “Evet sizi yoldan çıkardık ama “ “innâ kunnâ ğâvîn.” “biz de zaten yoldan çıkmıştık.” (Saffat 37/32)

37.33************* “Feinnehum yevmeizin fil azâbi muşterikûn” “ onlar bugün azapta ortak olacaklardır.” (Saffat 37/33)

37.34************* “İnnâ kezâlike nef’alu bilmucrimîn” “İşte günahkarlara biz böyle davranırız.” (Saffat 37/33)

37.35************* “İnnehum kânû izâ gîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn” “Onlara , Allah’tan başka ilah yok dendiği zaman dudak büker,şey yaparlar. (Saffat 37/34)

Yani Allah’tan başka ilah yok demek şu; Allah’tan başka kayıtsız şartsız emri tutulacak biri yoktur. Allah’ın dışındaki her şey sorgulanır, doğruysa tutulur , değilse değil. Allah’ın emirleri kayıtsız şartsız tutulur dendiği zaman , ya geç orayı falan der.

37.36************* “Ve yegûlûne einnâ letârikû âlihetinâ lişâırim mecnûn” “Yani böyle cinlerin etkisi altında kalmış bir şair için biz Tanrılarımızı mı terk edeceğiz derler.” (Saffat 37/35)

37.37************* “Bel câe bil haggı ve saddegal murselîn” “Aslında o gerçeği getirmişti. Yani tümüyle gerçekle örtüşen şeyi getirmişti. Onların kendi zihinlerine tamamen uyuyor, gerçeklere uyuyor, doğru olduğunu kavramış vaziyetteler. Zaten önceki Peygamberlerde tasdik ediyor.” (Saffat 37/36)

37.38************* “İnnekum lezâigul azâbil elîm” “Siz o acıklı azabı mutlaka tadacaksınız” (Saffat 37/37)

37.39************* “Ve mâ tuczevne illâ mâ kuntum tağmelûn” “Siz sadece yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz.” (Saffta 37/38)

37.40************* “İllâ ıbâdallâhil muhlesîn” “Ama Allah’ın kurtarılmış kulları hariç.” (Saffat 37/39)

Kurtarılmış kul deyince ne aklınıza geldi şimdi, az önce anlattıklarıma göre? Cehennemden çıkarılanlar değil mi? Affedilenler. Mesela bakıyorsunuz ki hakikaten ebedi cehennem. Mesela ayet-i kerimede diyor ki:

“ve men âde” “Kim faizciliğe tekrar dönerse” “feulâike ashabun nâr” “Onlar cehennemliktirler.” “hum fîhâ halidûn” “Cehennemde sürekli kalacaklardır.” (Bakara 2/275)

İşte az önce okuduğum diğer ayetlerde de öyle, birçok ayette var bu tip şeyler, cezası o. Ama affedilecek olanlar var, çıkarılacak olanlar var. Onun için Allah-u Teala Ayet-i Kerimede diyor ki:

Estauzubillah.” İnnallâhe lâ yağfiru ey yuşrake bihî” “ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz”. (Nisa 4/116)

Yani kim Allah’ı ikinci plana atar , başka şeyleri birinci plana alır. Allah’ı ikinci plana atarsa Allah onarlı bağışlamaz. Ama yaptığı yanlışı kabul eder, günahını kabul ederse büyük günah işlemiş olsa bile günahını kabul ediyor. Cenab-ı Hakkı birinci planda , yani Allah ne demişse o. Günah, Allah’ın günah dediği günahtır. Canım bunun nesi günah dediğin zaman müşrik, şeytan gibi olursun. Tamam. Günah , yanlış ama işte yaptım,” Allah affeylesin “ diyebilen insanlar bağışlanmayan grupta değil. Onun için “İnnallâhe lâ yağfiru ey yuşrake bihî” “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz”.

Bu ne demektir? Ortak, kişi tevbe etse o da bağışlanır. Hatta Furkan Suresinin son sayfalarındaki ayetlerde , ortak koşan kişi tevbe ettiği zaman , onun müşriklikte geçen günahları bile sevaba çevriliyor. Bu derecede bir ikramda bulunuluyor. Yani Allah ikramiye de veriyor bu tip insanlara. Diğer büyük günah işleyenler için de böyle. İşledikleri günahlar sevaba da çevriliyor. Ama bu tevbe etmeden ölenlerle alakalı. Tevbe etmeden müşrik olarak ölmüşse . Bu da tevbe ediyor öldükten sonra ama artık geç. Çünkü bütün ölenler tevbe ediyor, “Yarabbi bizi dünyaya çevir de tekrar şunu yapalım, bir daha bundan yapmayalım “ diyorlar ama geç. Peki diğer günahlar?:

“ve yağfiru mâ dûne zâlike limey yeşâé’” “Kendi kuralına uyanı Allah bağışlar.” (Nisa 4/116)

İşte burada o kurallarını Allah-u Teala bu ayetlerde belirtiyor. Bu ayetlerle o kurallarını koyuyor. Diyor ki: Bunlar , bu cehennemliklere verilen ceza sadece yaptıklarının karşılığıdır. Hangi suçu işlemişlerse onu bulacak. Ama sadece kurtarılanlar yani müşrik olmayanlar. Bak buraya kadar anlatılanlar tamamen müşrik olan insanlar , kafir olan insanlar . Kurtarılanlar , yaptıklarının cezasını çekmeyecekler demektir. Evet cezası ebedi cehennemde kalmak ama kurtarılmış oluyor. Bir yakını cennette olmuş oluyor. Zaten bir yakını cennette olmayan kimse yok yani. En azından Adem (A.S) ‘ın çocuğusun.

37.41************* “Ulâike lehum rizgum mağlûm” “Onlar için bilinen bir rızık var .” (Saffat 37/41)

O zaten anlatılıyor. Bunlar da kendi yakınlarının yanlarına geldikleri için onların yediklerinden bunlarda yiyorlar. O ikramlardan bunlarda istifade ediyorlar. Bu rızık nedir. “Fevaiki” “Meyveler”. Az önce Yahya , ilgili ayetlerin meallerini okudu.

“Ulâikel mugarrabûn” “Bunlar da ikram uğrayacaklardır, ikram göreceklerdir. (Vakıa 56/11).

” Fi cennâtin neîm” “Cennat-i Naim’de nimet cennetlerinden” (Vakıa 56/12)

Niye? Çünkü inanan ve iyi iş yapanlar o “Cennatin Naim” derler ya , onların yakınları da oraya , onların yanına gelecekler. Onların yanında , bir başka cennette değil.

“Alâ sururim mevdûneh” “ Karşılıklı oturarak , işte koltuklarda karşılıklı oturacaklardır.” (Vakıa 56/15).

Tamam , şimdi bundan sonrasını şey yaptık. Bir de “hûrun în” meselesi vardı değil mi? Enes Hoca sen onu anlatalım diyordun. Vakıa Suresinde hurilerle alakalı, onla ilgili ayetleri de okuyalım ve bugünkü dersimiz bitmiş olsun.

-(Enes Hoca) ve lehum hâ ezvâcum mutahheratuv , var ya bugünkü ayette.

-(A.Bayındır) Evet bugünkü ayette “ve lehum hâ ezvâcum mutahhara” “orada tertemiz hale getirilmiş eşler vardır.” (Bakara 2/25) derken bunlar bizim dünyadaki eşlerimiz. Niye “mutahhara” deniyor? Eğer eşimiz cehennemde ise ne yapıyor Allah-u Teala , işte muhlas hale geliyor, ihlas hale geliyor, temizlenmiş,  arındırılmış hale getirerek cennete alıyor.Dünyada her birimizin beğenmediği bir sürü huyları var. Kötü huylarımız var . Onlardan da arındırılıyoruz tamamen, arındırılarak cennete giriliyor.” Mutahhara” ifadesinden dolayı bu dünyadaki eşler . Ama bir de bizimle beraber olan huriler var. Kaçıncı sayfaydı? Açmıştım zaten orayı. 534. Sayfa . Bakın burada cennetlikleri , “Ves sâbigûnes sâbigûn” ‘u anlatırken Allah-u Teala , yani o ilk önce cennete gidenleri, hiç cehenneme uğramadan cennete gidenleri anlatırken diyor ki:

56.17************* “Yetûfu aleyhim vildânum muhalledûn” “Onların çevrelerinde muhalled erkek hizmetçiler dolaşır.” (Vakıa 56/17)

“Muhalled” ne demek? Yani onlarda ihtiyarlamıyor. Onlar da cennetin şartlarına uygun bir şekilde bozulmayan, ihtiyarlamayan, yorulmayan hizmetçiler. Çevrelerinde dolaşıp duruyorlar.

56.18************* “Biekvâbiv ve ebârîga ve keé’sim mim meîn” “Testilerle, ibriklerle işte şeylerle, kadehlerle; mainden doldurulmuş kadehlerle dolaşıyor.” (Vakıa 56/18)

56.19************* “Lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn” “O, içtikleri içkiden dolayı başağrısı çekmeyeceklerdir.Akılları da gitmeyecek yani saçmalama falan da olmayacaklar.Sarhoş olma diye bir şey yok.” (Vakıa 56/19)

56.20************* “Ve fâkihetim mimmâ yetehayyerûn” “Tercih ettikleri meyvelerle çevrelerinde dolaşacaklar.” (Vakıa 56/20)

56.21************* “Ve lahmi tayrim mimmâ yeştehûn” “Beğendikleri kuş etleri.(diğer etlerde var. zaten başka ayetlerde de var.Yahya okudu az  önce onları)” (Vakıa 56/21)

56.22************* “Ve hûrun în. “ “Çevrelerinde iri gözlü hurilerde dolaşacaklardır.” (Vakıa 56/22).

56.23************* “Keemsâlil lué’luil meknûn” “Sanki istiridyenin içindeki inciler, saklı inciler gibi olan huriler” (Vakıa 56/23)

56.24************* “Cezâem bimâ kânû yağmelûn” “Yaptıklarının karşılığı olarak” (Vakıa 56/24)

Şimdi bu huriler cennete giden kadının da erkeğin de çevresinde dolaşacak. Bu onlara verilen yakın hizmetçilerdir. Burada esas husus, şu var. Bu 535. Sayfayı, oradaki 62. Ayetten itibaren okursak. Hayır yanlış söyledim,61 den hatta 60. Ayetten itibaren okursak, oraya giden insanların durumunu o anlatıyor. Şimdi cennet o kadar büyük bir yer ki. İşte genişliği gökler ve yer kadar diyor Allah-u Teala. Onun bir kişiye verilecek cennet olduğu anlaşılıyor . Gökler ve yer yani yedi kat sema genişliğinde , büyüklüğü ne kadar ? Sadece güneş sistemi içerisinde dünya küçücük bir şey kalıyor. Samanyolu sistemi içerisinde hiç yer veremiyorsunuz. Öyle yüz milyar galaksi var diyorlar bu daha birinci kat sema. Onun üstünde ikinci kat sema , üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat var ki bunların büyüklüğünü hayal etme, bugünkü kelimelerle ifade edecek kelimemiz olmadığı için “ışık yılı” diye bir kavram kullanıyoruz. Başka bir şekilde ifade edemiyoruz çünkü. Peki bütün bunlarda zevkle dolaşıp yaşayacak bir  insan, şu bedenle olur mu? Mümkün değil. Onun için bakın Allah-u Teala burada diyor ki 60. Ayette:

56.60************* “Nahnu gaddernâ beynekumul mevte” “Sizin aranıza bir ölçü koyduk. Ölüm ölçüsü. (yani sizin vücudunuzu öyle bir ölçüde yarattık ki bu dünyada bu olur, ölür. Bu sürekli yaşayan bir vücut değil, sürekli yaşayan vücut ahrette ki vücut. Bu vücut yaşlanır ,ölür, hastalanır. Bu böyle bir vücut) Aranıza bunu bir kural olalarak koyduk diyor” “ve mâ nahnu bimesbûgîn” “Biz geçilemeyiz yani siz bu kuralı bozamazsınız. Ölüme engel olamazsınız. Mutlaka öleceksiniz” (Vakıa 56/60)

Peki neden ölüm kuralını koyduk diyor:

56.61************* “Alâ en nubeddile emsâlekum” “Sizin tiplerinizi değiştirmek için”

Peki hangi bir tip? Dünyada onun benzeri yok ki Allah-u Teala ona göre tarif etsin. Hurilerin dünyada benzeri kadınlar vardı onu tarif etti. Ama cennetteki kadınların dünyada hiçbir benzeri yok ki, öyle tarif etsin. Cennete gidecek erkeklerin dünyada hiçbir benzeri yok ki, Allah-u Teala ona göre tarif etsin. Onun için bunu tarif etmiyor. Çünkü bizim bunu anlayabileceğimiz bir karşılığı yok dünyada.

“ve nunşiekum fî mâ lâ tağlemûn” “Evet sizin tiplerinizi değiştirecek ve sizi yeni bir oluşumla oluşturacağız. İnşa edeceğiz ama bilmediğiniz bir şekilde bilmediğiniz bir biçimde.”(Vakıa 56/61)

Şimdi cennetin bütün nimetleri kendisi için yaratılmış olan kadın ve erkek . Bütün cennet onun için yaratılmış olanla cennette olan nimet birbirine şey yapar mı? Yani şimdi hep söyleniyor işte huriler erkeklere verilecek, ee kadınlar? Onlar kusura bakmasınlar, avuçlarını yalasınlar. Güzelde neye dayanıyorsun? Neye dayanıyorsun? Söyle, ben de anlayayım yani. Mesela;

“ve zevvecnâhum bihûrin în” (Duhan 44/54) Ayeti kerimesini “Onları iri gözlü hurilerle evlendirdik” diye anlamlandırıyorlar. Arapçada “ba” harfi ceri geldiği  zaman evlenme manası olur ama işte bu surenin başında “üç ezvac” diyor. “Üç grup insan “diyor. Bu “Onların yakınlarına hurileri hizmetçi olarak verdik “ manasınadır. Peki sadece cennete erkekler gidecek de kadınlar gitmeyecek. Hemen o an kadınları istisna ederler, erkeklere verirler. Eeee..Peki kadınlar ne olacak? Hayır güzel, haşa Cenab-ı Hak öyle yapıyorsa bizim itiraz edecek halimiz yok da. Öyle değil.

  • (Enes Hoca) Ahzab 35.
  • (A.Bayındır) Ahzab Suresi 35 diyor. Neyse. 421. Sayfa da. Evet Enes Hoca şimdi bu işin mütehassısı olduğu için onu kıramayız. Evet burada diyor ki:

Estauzubillah.

33.35************* “İnnel muslimîne vel muslimâti” “Müslüman erkeler Müslüman kadınlar.” “vel mué’minîne vel mué’minâti” “Mümin erkekler mümin kadınlar” “vel gânitîne vel gânitâti” “Allah’a itaatkar erkeler itaatkar kadınlar” “ves sâdigîne ves sâdigâti” “Özü sözü doğru kadınlar ve erkekler” “ves sâbirîne ves sâbirâti” “sabreden kadınlar sabreden erkekler” “vel hâşiîne vel hâşiâti” “Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar” “vel mutesaddigîne vel mutesaddigâti” “ Allah için sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar.” “ves sâimîne ves sâimâti” “oruç tutan erkekler oruç tutan kadınlar ya da kendilerini yanlışlar karşısında tutabilen, kendilerine hakim olan erkekler ve kendilerine hakim olan kadınlar” “vel hâfizîne furûcehum vel hâfizâti” “namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyam kadınlar” “vez zâkirînallâhe kesîrav vez zâkirâti” “Allah’ı çokça zikreden Allah’ın kitabını, Kuranı çokça okuyan erkeklerle çokça okuyan kadınlar” (Bak burada hiç ayırım yapmadı kadın, erkek hepsi) “eaddallâhu lehum mağfiratev” “Allah onlar için mağfiret hazırladı” “ve ecran azîmâ” “büyük bir karşılık hazırladı” (Ahzab 33/35)

Bak, karşılıkta kadın erkek ayrımı yok. Öyleyse o huriler kadınlar için de var erkekler için de var. Birbirinin eşi olma meselesi bu yani hiçbir erkek cennet kendisi için yaratılmış kadını bırakıp ta huriyi şey yapar mı? Ama bunlar en yakın hizmetçilerdir. İşte bakın bu Ayet-i Kerimelere dikkat ederseniz daha şey olur. Diyor ki Allah-u Teala:

““Nahnu gaddernâ beynekumul mevte humaikum mesukin ” “Sizin aranızda ölüm kuralını koyduk bizi kimse geçemez yani bu kuralı  kimse değiştiremez” “Alâ en nubeddile emsâlekum” “Sizin tiplerinizi değiştirmek için çünkü siz bu vücutla cennete gidemezsiniz. Gitseniz hangi nimetten yararlanacaksınız?”

Yok efendim benim şekerim var benim bilmem neyim var diyeceksiniz. Evet ama öyle bir değiştireceğiz ki “ve nunşiekum fî mâ lâ tağlemûn” “sizin bilmediğiniz bir şey” Bilmediğiniz şeyi nasıl anlatacak Cenab-ı Hak size?

56.62************* “Ve legad alimtumun neş’etel ûlâ” “Siz ilk yaratılışı ilk oluşumu biliyorsunuz yani bu dünyada nasıl yaratıldığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Hepinizin bildiği şey.” “felevlâ tezekkerûn” “Keşke aklınızı kullansanız, şu bilgileri kullansanız, şu insanı mükemmel, bu dünya şartlarında yaratan acaba cennette ne kadar mükemmel yaratır, hayal edersiniz.” (Vakıa 56/62)

Evet, demek ki cennetteki yeniden yaratılış, bizim hayal bile edemeyeceğimiz şekilde olduğu için, orada Cenab-ı Hak cennete gidecek  kadını ve erkeği tarif etmiyor çünkü anlayamayız onu.

Neyse böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk, sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Birazcık ara veriyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007