KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER

11 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Allah nasip ederse Enam Suresinin 93 ve 94. Ayetlerini anlamaya çalışacağız. Her defasında tekrarlıyoruz. Enam Suresi Mekke’de inmiş olan bir suredir. Mekke ticari bir merkezdir. Her kültüre sahip olan insanlar oraya geliyor. Aynı zamanda dünya kurulduğu günden itibaren haccın yapıldığı bir yerdir. Her ne kadar Mekkelilerin elinde bir ilahi kitap olmasa da kendileri de yaz ve kış yolculuklarında Yemen tarafına, daha ötesine ve Şam tarafına gittikleri için… Daha doğrusu çevreleriyle yakın ilişkide oldukları için ister istemez kültür yönünden çok gelişmiş bir toplum… O açıdan Enam Suresini iyi anlamak iman ve küfür konusunu iyi anlamaya vesile oluyor. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Ve men azlemu mimmenifterâ alallâhi keziben” “Bir yalanı Allah’a mal edenlerden daha büyük yanlışı kim yapmış olabilir?” (Enam 93) Yani bir şey söylüyor. Allah böyle dedi diyor. Ama dayanağı yok. Şimdi Allah böyle dedi diyerek de insanları sömürmeye çalışanlar vardır. Bir kendisini kurtarmaya çalışanlar bir de insanları sömürmeye çalışanlar… Asıl tehlikeli olan 2. gruptur.  Onlarda genellikle din adamı kılığıyla karşımıza çıkarlar. “ev gâle ûhiye ileyye ve lem yûha ileyhi şey’uv” “Ya da şöyle der. Kendisine bir şey vahyedilmemişken bana vahiy geliyor.” (Enam 93) Bana yazdırılıyor der. İşte bize de bu şeyler oluyor derler. Mesela tarikatlarda şöyle derler. Ulema enbiyanın varisidir derler. Kendi şeyhler… Şeyhler nebilerin varisidir derler. Nebilerin varisi ne demek? Mal, mülk bırakacak değil ya… Onlara olan bize de olur derler. Onlara nasıl vahiy geliyorsa bize de gelir derler. Mesela bunu benim yüzüme Mahmud Efendi söylemiştir. Tabi Cübbeli Ahmed de oradaydı. Bugünlerde hep gündeme geliyor ya… Ondan bahsetmiş olayım. Hakkı kalmış olmasın. Hepsi kabul ediyordu. “ve men gâle seunzilu misle mâ enzelallâh” “Bir de ‘Allah’ın indirdiği gibisini bende indireceğim’ diyor.” (Enam 93) Ne olacak? Yani gerekirse bizde yaparız, zor bir şey değil derler. Bugün mesela karşımıza tarihselci olarak çıkanlar bunun benzeri şeyler söylüyor. Oturacaksın Allah gibi bir Kuran yazacaksın diyor. Bunlarda milletin karşısına İlahiyatçı olarak çıkıyorlar. “ve lev terâ iziz zâlimûne fî ğamerâtil mevti” “Siz bu zalimleri ölüm sancıları içerisinde (ölüm sıkıntıları) içerisindeyken bir görseniz.” (Enam 93) Çünkü bunların ölmeleri son derece sıkıntılı olur. Diğerlerinin ölmeleri kolay… Eğer herhangi bir şeyiniz yoksa, müminseniz uykuya dalmış gibi görürsünüz. Ama değilseniz ölüm sırasında ok ciddi sıkıntılar çekersiniz. “vel melâiketu bâsitû eydîhim” Melekler adama ellerini uzatıyorlar. “ahricû enfusekum” “Ruhunuzu çıkarın bakalım” diyorlar. “elyevme tuczevne azâbel hûni” “Bugün itibarsızlaşma, alçalma, değersizleşme azabıyla cezalandırılacaksınız.” Niye öyle? “bimâ kuntum tegûlûne alallâhi ğayral haggı” “Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylemenize karşılık” Allah’ı kendi arzunuza göre tanımlayan siz misiniz? Ben öyle Allah’a inanmam, ben şöylesini isterim falan diyenler… Öyle mi? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? İşte bugün itibarınızı kaybedersiniz. Niye böyle? “bimâ kuntum tegûlûne alallâhi ğayral haggı ve kuntum an âyâtihî testekbirûn” “Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ve kendinizi büyük görüyorsunuz.” (Enam 93) Bizim Müslümanları bu açıdan değerlendirecek olursak… Hepiniz biliyorsunuz. Bu yanlışları ortaya çıkarmadığımız bir tek ders yok. Bir süredir vakıfta meal çalışmasını arkadaşlarla birlikte yeniden gözden geçirmeye başladık. Her sabah burada 1,5 saat ders yapıyoruz. Her sabah daha önce rastlamadığımız nice yanlışlara rastlıyoruz. Çünkü öyle yapmışlar ki Kuranı Kerim’in mealini kendilerine uydurmuşlar. Bari Kuran ile uğraşmayın. Hadi fıkhı uydurdunuz, şuyu buyu uydurdunuz anladık. Ama bari Kuranı Kerim’ yapmayın. Yok… Allahu Teala ahirette bunlara şöyle diyecek. Bunlar çok itibarlı olurlar. Son derece saygın olurlar. Gittikleri zaman arkalarından bir sürü insan gider. Gittikleri yerde saygıyla karşılanırlar. Hocaefendi hazretleri falan filan… Öldüğünüz zaman bütün itibar sıfır ve sıfırın altında… “Ve legad cié’tumûnâ furâdâ” “Bakın karşımıza teker teker geldiniz.” Etrafınızdaki adamlar hani? Hani sizin bağlılarınız, hani sizin takipçileriniz? Neredeler? “kemâ halagnâkum evvele merrativ” “İlk yarattığımız gibi…” (Enam 94) Hani dünyaya nasıl tek gelmiştiniz. Ananızdan doğdunuz zaman tektiniz. İkizde olsanız önce biriniz, arkasından başka biriniz… İkiniz birden dünyaya gelmiyorsunuz ki… Tek başınıza geldiniz. “kemâ halagnâkum evvele merrativ” “İlk defa yarattığımız gibi…” “ve teraktum mâ havvelnâkum verâe zuhûrikum” “Sizi hayalinin içine daldırdığımız şeyleri arkanızda bıraktınız.” (Enam 94) Çok zeki, çok itibarlı, çok zengin… Benim şu kadar müridim var derler. Etrafımda benim şu kadar takipçim var derler. Şu kadar insana hitap ediyorum derler. Nerede onlar? Hani? Ne malın var? Ne mülkün var? Bütün dünyaya hükmeden, çok tanınmış, çok itibarlı bir insanda olabilirsin. Ama oraya tek başına gideceksin. Hiçbir şeyin yok. İşte uda olsun, buda olsun… Bir türlü seni tatmin edemeyen o dünyalıkların hepsi gitti. Hiçbir şey yok. “ve mâ nerâ meakum şufeâekum” “Hani şefaatçileriniz vardı, sizi kurtaracak kişiler neredeler?” Onları da göremiyoruz. “ellezîne zeamtum ennehum fîkum şurakâé’” “Onların size eşlik edeceklerini düşünüyordunuz.” (Enam 94) Mahmud Efendi, Sohbetler kitabında şunu yazmış. “Şah Nakşibendi hazretleri vefat ettiği zaman münker-nekir melekleri kabrine gelmiş. Meleklere bir dakika demiş. Ben rabbimle anlaşmışımdır. Bütün müritlerimi yerlerine yerleştirmeden hiçbir şeyle uğraşamam. Gidin şimdi sizinle mi uğraşacağım” demiş. Bende arkadaşlara hep diyorum, melekler yırtmaçlı kız şeklinde mi gelmişler? Başkası da kurtarmaz onları…  Onlar için hiç önemli değil ki… Her şeyi söylerler. “legad tegattaa beynekum” “Bakın aranız kesildi.” Tek başınasınız. Yanınızda hiç kimse yok. “ve dalle ankum mâ kuntum tez’umûn” (Enam 94) Hani böyle zannediyordunuz, kendi kendinize bir takım kuruntular oluşturuyordunuz, hayaller ediyordunuz. Ne oldu? Hiçbirisi yanınızda yok. Çekip gitmişler. Onun için ister tarikat olsun, ister cemaat olsun, ister mezhep olsun, ister ne olursa olsun bütün bunlarla olduğumuz zaman çok dikkat etmeliyiz. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki kendisini dindar saymayan hiçbir insan yoktur. İşte Allahu Teala Araf Suresinin 30. ayetinde şöyle diyor. İnsanları iki gruba ayırıyor. “Ferîgan hedâ ve ferîgan hagga aleyhimud dalâleh” “Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir.” (Araf 30) Yani insanlar ikiye ayrılıyor. Üçüncüsü yok. Biz bugün insanları kaça ayırıyoruz? Müslüman, kâfir diye ikiye ayırdık tamam… Kâfirleri kaça ayırıyoruz? Deist, Ateist, Yahudisi, Hıristiyanı, şusu, busu diye çeşitli gruplara ayırıyoruz. Allah ikiye ayırıyor. “Bir grubunu yoluna kabul etmiştir.” Onlar kim olur?  Müminler… Onun dışındakilerin tamamı 2. grup olmaz mı? O zaman bu 2. gruptakilerin din anlayışı nedir? “innehumut tehazuş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi” “Onlar Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar.” (Araf 30) Şeytan ne demek? Şeytan, doğru yoldan çıkan demektir. İnsan da olur, cin de olur. Yoldan çıkmış. Kendisinin çıkması yetmiyor. Seni de yoldan çıkarıyor. Ama şeytanın görev yeri neresidir? Doğru yolun üstüdür. Doğru yolun üstünde görev yapmak için giyiminle, kuşamınla, söyleminle, her şeyinle oraya uygun olman lazım. İşte o şeytanları Allah ile kendi aralarına koyuyorlar. O zaman Ateistlerde aynı gruba girer mi? Kesin girer tabi… Onlar da koyuyor. Ondan sonra… Peki, bunlar ne yapıyorlar? “ve yahsebûne ennehum muhtedûn” “Bunlar kendilerini doğru yolun ortasında hesap ediyorlar.” (Araf 30) Kendilerini doğru yolun ortasında hesap edenler kimdir? 2. grubun tamamı değil mi? Eki, kendilerini doğru yolun ortasında hesap edenler kendilerine kâfir derler mi? Hiç mümkün değil. İşte burada son derece dikkatli olmak zorundayız. İnsanlar böyledir. Peki, o zaman insanların büyük çoğunluğu bu 2. gruba girmiş oluyor. Kâfirlerin ikinci grubundan oluyor. Bunlar Allah ile kulun arasına birisini şey yapıyor. Birisi o araya giriyor… İste doğru yolda olsun, ister olmasın her iki grubunda olmazsa olmaz şeyi din değil mi? İkisi de dinsiz değil. Birisi hak dinin mensubu, diğeri de batıl dinin mensubu… Batıl ne? Allah ile kendi arasına bir aracı koyuyor, Allah ile ilişkisini onunla kesiyor. İşte burada insanların bu dindarlığını kullanarak Allah ile ilişkiyi kesen, Allah’ı ikinci sıraya koyanlar dini kullanarak insanları sömürenlerdir. Onun için şunu çok iyi bilelim. En büyük sömürü din sömürüsüdür. Ondan daha büyük sömürü yoktur. Çünkü herkesin, her insanın yumuşak karnıdır. O zaman bu alanda sömürülmemek için başka alanlarda aklımızı bir kullanıyorsak burada bin kullanmamız lazım. Ama bu sömürüyü yapanlar ne derler? Sizin aklınız buna ermez derler. En sevmedikleri kişiler sorgulayan kişiler, sorgulayan insanlardır. Hiç sevmezler. Onları devre dışı bırakırlar. Bizim kaportacı bir arkadaşımız vardı. Çok zeki birisidir. Epey zamandır derse gelmiyor. Mekân değişince birçok arkadaşımız mekân darlığından dolayı gelmek istemiyor. Gelirlerse burada sıkıntı olur falan filan diye… Bu arkadaşımız bir tarikat şeyhinin merkezine gitmiş. Oradakilere beni Medine Üniversitesinden gelen Doçent olarak tanıtın demiş. Öyle tanıtmışlar. Adıyaman’da gitmiş. Hemen şeyhin yanına çıkarıyorlar. Medine’den Doçent gelmiş ya… Gidiyorlar, bayağı bir itibar ediyorlar. Efendim siz seyyidsiniz değil mi diyor. Evet, seyyidiz diyor. Hz Hüseyin soyundan gelenlere seyyid denir. Hasan soyundan gelirse şerif olur. Biraz daha konuşuluyor falan… Tabi çok zeki olduğu için önce ortamın değişmesini bekliyor. Ana tarafından mı seyyidsiniz, baba tarafından mı diyor. Her iki taraftan da diyor. Ha çok iyi diyor. Sonra bir arada onlara kendilerinin kürt olduğunu söylettiriyor. Ondan sonra epeyce bir zaman geçtikten sonra “affedersiniz Resulullah kürt müydü” diyor. Ya bunu söyleyince şeyh kızardı, bozardı dedi. Etraftakiler ne yapsınlar, bu kadar saygı gösterdiği adamı buradan nasıl def etsinler. Ama bir şekilde beni dışarı çıkardılar. Bir takım kurgularla din sömürüsü yapılıyor. Tabi burada en önemli konu Allah’ın kitabını devre dışı bırakmaktır. Onu da Aydın Hocadan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: Ayetin başında Allahu Teala “Ve men azlemu mimmenifterâ alallâhi keziben” “Allah’a yalan isnad edenden daha zalim kim olabilir” (Enam 93) diyor. Bunu Kuranı Kerim’de birkaç ayette söylüyor. Birçok konularda Allahu Teala’ya o kadar yalan isnad ediyorlar ki, iftira ediyorlar ki yeryüzünde şunu söyleyebiliriz. Yani iftiraya en çok maruz kalan varlık Allahu Tealadır. Sonra onun elçileridir. Tabi bu iftirayı yapanlar da insanların önündeki din adamlarıdır. Dini kendilerinin temsil ettiğini söyleyen bir takım şahıslardır ki bu yüzden dini öğrendiğimiz zaman hocamızın da dediği gibi çok iyi araştırıp Allah’ın kitabında olup olmadığını sorgulamamız gerekir. Öyle yapılmadığı için geleneğine dinini, kitabını kurban etmiş bir halk kütlesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir halk kütlesi var. Bu yüzden din adamlarının sunduğu dini iyi sorgulamalıyız. Bu halkı bu hale getirenlerin öncüleri din adamlarıdır. Dünyada dinini, geleneğine kurban etmiş bir kitle var. Temelsiz bir kitle… Mesela Yahudiler kendi kitaplarına uymazlar. Hıristiyanlarda kendi kitaplarına uymazlar. Maalesef Müslümanlar da aynı yolu izliyorlar. İşte bu yüzden Allahu Teala Maide Suresinin 68. ayetinde şöyle diyor. Tabi din adamlarına da yönelik bir hitaptır. “De ki “Ey Ehl-i Kitap, Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine getirmedikçe temelsiz kalırsınız.” (Maide 68) Müslümanların çoğu Allah’ın kitabına uyuyoruz diye temelsiz bir din algılayışı içindedirler. Temeli olmayan bir din… Allah’ın kitabına neredeyse % 100 aykırı olan bir din benimsemişler. Öyle bir din benimsemişler ki dini sadece sözlü alışverişten ibaret bir din haline getirmişler. Nasıl? Yani o kadar basite indirmişler ki şunu yaparsan, şunu söylersen cennette şu kadar derecen var, cennette ortasındasın veya derecen yükselir, şunu yaparsan şunu söylersen cennette şu kadar huri verilir, veyahut da şu türbeye gidersen şu kadar sevap elde edersin, şunu söylersen şu kadar günahların deniz köpüğü kadar olsa bile dökülür diyerekten size öyle bir din sunarlar ki sanki Allah’ın kitabı böyle bir Müslümanları sorgulamadan, dinin içeriği olan Allah’ın kitabında binlerce hükümler var. Ki biz hayatımızda bunu sorgulayıp yaşamamız gerekir. Bunların hepsini iterek, yani kısacası Allah’a iftira ederek, Allah’ın kitabına iftira ederek kendilerinin oluşturduğu bir din var. Kolay yoldan cenneti elde eden, kolay yoldan günahlarını affedecek bir din sunuyorlar. Ve sizi böylece Allah’ın kitabından uzaklaştırıyorlar. Bir anlamda Allah’ın emirlerini örtüyorlar. Asıl kafirlik budur. Sizi Allah’ın önemli gördüğü emirlerinden uzaklaştırıp dini basite indirgeyerek şu ölüyü ziyaret edersen, şu türbeyi ziyaret edersen tamam, günahların affedilir, şunu söylersen cennetti kazanırsın gibi rivayetler… Bunlardan birkaçının örneğini vereyim. Mesela en önemli örnek -hepiniz biliyorsunuz- nebimizi Allah’tan daha merhametli şahıs haline getirerek kıyamette şöyle yapacağı rivayet edilir. Mesela bu rivayet Buhari’de geçer. Güya Allah resulü şöyle diyecekmiş. “Kıyamette zerre kadar imanı olanı cennetine koy diyeceğim. Hepsi şefaatimle de cennete girecektir.” Dünyada herhangi bir insan… Öyle bir insan yok ki kendisini imansız gören… Hoca hep soruyor. İmansız gören birisi yok ki… Zerre kadar imanı varsa bu rivayeti gördüğü zaman ben kurtulacağım diyor. O zaman bütün bu emirlere, bütün bu kurallara, bu kadar sorumluluklara hiç gerek yok. Seni öne sorumsuz biri olarak çıkartıyor. Veya bir başka şeyde bu daha çok geçer. Yani ehli Şia’da… Mesela Şia’dan da örneğini vereyim. Onlarında en önemli kaynaklarından birisinde mesela “herkes bunu şöyle bilsin, bibim fatimeyi (masum bi kadın, günahsız) Kum’da ziyaret  ederse cennet ona vacip olur.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kum’da onların bir şehri değil mi?

Aydın MÜLAYİM: Kum İran’ın ilim şehri olarak en önde olanıdır. Veya Kerbelayı ziyaret etmek… Hüseyin (r.a) orada vefat etti. Orada türbesi var. Kim orayı ziyaret ederse Haccı ziyaret etmekten bin kere daha efdaldir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kerbelaya giden Hacca gidenlerden çok daha fazla sevap kazanmış oluyor.

Aydın MÜLAYİM: Bir insanın Müslüman olması için biz ilk şart ne diyoruz? “La ilahe illallah” “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” demen lazım diyoruz. Bunu anlayıp anlamadan söyleyen bir kimse cenneti garantilemiş olur, cehennem ona haram olur derler. Yani bunu söylemek bir yana dursun, bunu hayatında söylemesen bile… Halk da öyle bir din algısı var ki… Vefat ederken ölüm anına indirgiyor. Ölüm anında la ilahe illallah dediyse artık Müslümanlığı garantilemiş, cenneti garantilemiş oluyor. Yani dinimizi bu ana indirgemişler. Yani dinimizi her alandan ister siyasi, ister ilmi alandan olsun hayattan koparılmış bir din olarak ve ölüm anında söylenecek bir söze indirgemişler. Yani bu hale kadar getirmişler. Yani din adamları tarafından halk da böyle bir din algısı oluşturulmuş.

Hocam bir şey daha söyleyeyim. Bütün bu algının ötesinde bir şey var. Allah katında herkes kendisini özel bir varlık olarak görüyor. Tabi Allah için herkes özeldir ama yaptıklarınız da çok önemlidir. Eğer yaptıklarınız Allah’ın rızasına uygun olursa Allah’ın tavsiye ettiği cenneti kazanmış olursunuz. Yani özel bir konuma gelmiş olursunuz. Maalesef Allah’ın emirlerini yapan yapmayan kendisini cenneti garantilemiş birisi olarak görüyor. Öyle bir din algılamış. Bu Hıristiyanlarda da böyledir, Yahudilerde de böyledir, Müslümanlarda da böyledir. Yani cenneti garanti altına almış bir şahıs olarak görürler. Mesela Allahu Teala Bakara Suresi 111. ayetinde şöyle diyor. “Ve gâlû ley yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasârâ” “Yahudilerde, Hıristiyanlarda cennete ancak kim Yahudi olursa, kim Hıristiyan olursa o girecek dediler.” (Bakara 111) Müslümanlarda öyle düşünüyor. Yani bırakın sadece Müslüman olmayı da bu yetmiyor, tarikat ehli şu tarikattan olacaksın, şu kadiri kolundan olacaksın veya şundan olacaksın, bundan olacaksın derler. Cenneti garantilemiş bir algıyla sorumsuz bir din benimsemişler. Dün 27:45 sn. anlaşılmıyor. müzakeremizde Avrupa’da yaşayan Müslüman bir kardeşimiz gelmişti. Hocam ben ilk kez duydum bunu… şok oldum. Gerçekten bu kadarına da pes dedirten bir şey… Yani Müslümanları bırakın örnek olmasını… Yani Avrupa’da Müslümanlar örnek değil, en güvensiz insanlar olarak görülüyor. Mesela öyle söylerler. Avrupa’da Müslümanların şu anda konumu ne? En güvensiz şahıslar olarak biliniyor. Yani bir Fransız’a daha çok güvenilir. Hiçbir iş yapılmaz. Neden? Çünkü kendini cenneti garantilemiş her türlü kötülüğü yapsa da Allah nasıl olsa “la ilahe illallah” dedin mi zerre kadar imanı oldu mu bu insanda… Çünkü rivayetler öyle oturtulmuş ki kafasına, artık başka sorumluluklar taşımıyor. Günah yapsa da olur. Öyle bir algı var. Yani Allah’a iftira ederek kendi kafasında bir din… Bunu da oluşturan din adamlarıdır. En büyük iftiralardan birisi de budur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi bu Fransız İhtilaline kadar Avrupa, Batı tamamen Kilisenin hakimiyeti altındaydı. Ondan sonra fıtratlarına döndüler. Fıtrata döndüğünüz zaman doğal hayat ile uyum içerisinde olmanız gerekiyor. Onun için mecburen hukuk işlemeye başladı. Dolayısıyla onlarla… İşte dün gelen iş adamı… Yani “onlarla sözleşme yaptığım zaman ben Fransız ile iş yaptığım zaman ödemeyi belirlenen tarihte yapar mı yapmaz mı diye aklımdan bile geçmez” dedi.  Şimdi Amerika’dan gelen bir arkadaşımız var. Amerika’da bir Müslümana güvendi diye bütün malını, mülkünü kaybetmek zorunda kalmış. Ama gayrimüslimlerle iş yaptığın zaman onlar işi fıtrata uyduruyorlar. Ama biz nereden nereye geldik? Bakın size burada birkaç kere anlatmıştım. İstanbul Müftülüğünde Şeriyye Sicilleri arşivi vardır. Şeriyye Sicilleri, Mahkeme Kayıtları manasına gelir. Mahkeme Sicilleri… Yani dünyada sahasının en büyük arşividir. İstanbul’un fethinden 1924’e kadar yani şeriatın kaldırılmasına kadar ki İstanbul’a ait bütün mahkeme kayıtları oradadır. Balkanlardan da gelen çok sayıda kayıt var. Ben orayı 21 sene kadar idare etmiştim. Doktoramı orada yapmıştım. Yerli, yabancı çok sayıda araştırmacıya yardımcı olmuştum. Doktor 30:38 30:39 sn. arası anlaşılmıyor. vardır. Yani meşhur İslam tarihçisidir. Osmanlı tarihçisidir. Washington DC Üniversitesinden gelmişti. Daha sonra da İngiltere’de bir üniversitede idi. Bana senin doktora tezini orada ders olarak okutuyorum dedi. Kışın kalorifer yok. Sadece benim odamda soba yanıyor. Odamda çalışıyor. Çalışacak başka bir yer yok. Bir defter var. Deftere bakıp okuyor. Çok şaşırdığını belli eden hareketler yapıyor. Hayırdır ne oldu dedim. Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış bir devlet dedi. Nasıl olmuş? Perşembe pazarında bir han tamiri ile ilgili bir defteri inceliyorum. Hanın yöneticisi ustayı çağırmış. Şurayı tamir edeceksin. Kaç lira? Tamam, anlaşmış. Böyle şey mi olur ya? Burada bir sürü yolsuzluk olur. Sen çağıracaksın da, handa topladığın paraları adama vereceksin de… Ama Perşembe pazarının önde gelen 11 tane esnafını da bunu denetlemekle görevlendirmiş. Bu adam ne malzemeden çalabilir, ne fiyat yüksek olabilir, ne zamanı geciktirebilir? En mükemmel şekilde yapar. Bir bakıyorsun çok basit bir şey, bir bakıyorsun mükemmel… Ona “bize en çok araştırmacılar Amerika’dan gelir. Neden böylesiniz?” dedim.  Sana bir gerçeği anlatayım dedi. İnsanlık tarihinin tanıdığı en büyük ülke Osmanlı Devletidir. Yazılı tarihi ondan daha büyük olarak tanınan bir ülke yok. Biz Amerikalılar olarak bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Ben tam 11 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum dedi. O kadar güzel Türkçe konuşuyor ki yabancı olduğunu anlamanız mümkün değil. Peki, ne buldun, ne var dedim. Bakın şimdi nereden nereye? Osmanlı’nın değişmez vasfı adalettir. Dürüstlükten öteye adalet… Yani dürüstlük ister istemez var. Muhteşem bir yapı oluşmuştur. Onunla ilgili çok sayıda ders yapılabilir. Osmanlı için sen Müslüman mısın, gayri müslim misin, Osmanlı mısın, yabancı mısın, şu ırktan, bu ırktan, zengin-fakir hiç fark etmez. Kadın-erkek asla… Kim olursan ol… Ama şaşmaz ölçü adalettir. Ben bunca zamandır bir tane örnek bulamadım ki dosyama koyayım da bir uluslar arası toplantıda Osmanlı’nın da yaptığı şu yanlış vardır diye göstereyim dedi. Bir gün Suriye’de Şam arşivlerinde araştırma yapıyorum dedi. Orası da eski Osmanlı toprağı ya… Bir tane haksızlığa rastladım dedi. Bir belgeye rastladım. Şimdi buldum, tamam bunu dosyama koyarım dedim. Bir araştırdım ki orada da yanlışı bizimkiler yapmış dedi. Osmanlı yapmamış dedi. Bakın nereden nereye görüyor musunuz? 18. Asrın sonlarından beri biz, biz olmaktan çıkmışızdır. Öyle bir noktaya geldik ki dünyanın en güvenilmez noktasına geldik. İnşallah tekrar eski halimize döneriz. Şimdi biraz da Vedat Hocayı dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Bu akşamın konusu olan Enam Suresi 93. ayetinde Allahu Teala üç tipten bahsediyor. Bunlardan daha zalim kim vardır diyor. Birincisi Allah’a yalan iftira eden, ikincisi kendisine vahyedilmediği halde bana vahyediliyor diyen, üçüncüsü de Allah’ın indirdiği gibi bende indiririm diyen kişidir. Bununla alakalı her bir tip için örnek vereceğim. Allah’a yalan iftira etme konusuyla alakalı doğrudan münferit bir örnek vermeyeceğim. Çünkü bizim İslam fıkhı ya da fıkıh usulü dediğimiz şey zaten bunun üzerine kuruludur. Yani Allah’a yalan iftira etme sistemi üzerine kurulu bir fıkıh sistemimiz var. Bu da zaten burada fıkıh konusunda çalışmalar yapan hocalar tarafından bir şekilde dile getiriliyor. Mesela bizde fıkıh usulünde dört temel delil vardır. Bunlara edilleyi şeriyye denir. Bunlara İslam Hukukunun delilleri denir. Dört tane delil… Bazı mezheplerde üç tanedir. Ama genelde dörttür. Şimdi okuyacağım kitap Zekiyüddin Şaban’ın kitabıdır. İlahiyat Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bir kitap olduğu için zaten bunu okuyorum. Şöyle diyor. “Bilginlerin (ulemanın) üzerinde ittifak ettikleri deliller dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas… Bu dört delilden birinin delalet ettiği her hüküm vacibul ittibadır. Bu hükme uymak gerekir.” Yani bu dört delilden herhangi birisine dayanan bir hüküm varsa ona uymak vaciptir diyor. “Bir hükmü öğrenmek isteyen kimse için…” Dört tane delil var ama bunların arasında bir hiyerarşi yok mu? Teorik anlamda bir hiyerarşi oluşturuluyor. Nasıl bir hiyerarşi? “Bir hükmü öğrenmek isteyen kimse için bu deliller içinde kitap ilk delil…” Bakın kitap ilk delil… “…başvurulacak ilk kaynaktır. Eğer karşılaşılan meselenin hükmünü burada bulursa başka delile güvenilmez.” Eğer kitaba bakınca buluyorsa başka yere gitmez. “Burada çözümü bulamadığı takdirde sünnetten araştırır. Mesele ile ilgili bir sünnet hükmü de bulamazsa icmayı inceler. İcmada yoksa kıyasa başvurur. Kıyas ise yukarıda zikredilen bütün delillerin sonuncusudur.” Bu İlahiyat Fakültelerinde okutulan kitap ve teoride bu… Önce kitaba bakarsın, kitapta yoksa diğerlerine bakarsın. Söylenen şey budur. Kuran ve Tefsir Araştırmaları isminde bir derleme eser… Burada da Ali BARDAKOĞLU’nun bir sunumu var. Sempozyumun kitaba dönüşmüş halidir. “Bu tamamen hayal ürünü bir şey, böyle bir şey yok. Yani bizim İslam Hukukunda kitaba bakılır, ondan sonra sünnete bakılır… Bu tamamen uydurma… Böyle bir şey yok” diyor.  Bunu nasıl dile getiriyor? “İslam toplumundaki hukuk tefekkürünün ve bunların ürünü olan bilgilerin oluşumunda Kuran, Sünnet, İcma ve Kıyas hiyerarşisi aslında doğru değildir. Belki bunun tersi doğrudur.” Fıkıhta olanı, pratikte olanı söylüyor. Yani İslam fıkhında bu durum böyledir diyor. Tersine doğrudur diyor. “Yani oluşumda asıl belirleyici faktör reydir.” Yani İslam Hukukunun oluşumunda ana faktör reydir diyor. Rey nedir? Kişisel yorumlardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, görüş dediğimiz zaman onlara göre en isabetli görüşü kim ortaya koyar?

Vedat YILMAZ: Müçtehitler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hayır devlet başkanıdır. Yani devletin başındaki adam hocaya iki kere iki kaç eder diye sorsa hoca dört dese devlet başkanı da beş değil miydi dese hoca kusura bakmayın beş eder der. Devlet başkanı yedi olacak dese hoca gerçekten yanılmışım, yedi olacak demez mi?

Vedat YILMAZ: Bakın burası çok önemlidir. “Bütün fıkıh külliyatının rey üzerine, bireysel çaba ve bakış açısı üzerine kurulduğunu söylersek abartmış olmayız.” Bütün fıkıh külliyatından bahsediyor. “Bunlar arasında daha az işlevsel olanı belki sünnettir. En altta da Kuran gelir.” Bu İslam Hukukudur. Şimdi neden teoride kitap, sünnet, icma, kıyas diyorlar. Onu da şöyle dile getiriyor. “Bunu ifade etmek belki de Müslümanların inanç dünyalarıyla, dine bakışlarıyla, tevhid akidesiyle ilk planda çelişkili olacağı düşünülerek daima bu tersten kitap, sünnet, icma, kıyas olarak ifade edilmiştir.” İnsanlar tepki göstermesinler diye daima ilk okuduğum kitapta teoride insanlara anlatılmış. Ama pratikte hiçbir zaman Kuran önce gelmemiştir. Daima kişisel yorumlar ön planda Kuran en alttadır. İşte o yüzden az evvel en başta söyledim. Allah’a iftira üzerine kuruludur. Sistem zaten o şekilde kuruludur. O yüzden münferit bir örnek vermedim. Yoksa bizim burada yaptığımız derslerdeki her bir örnek bunun örneğidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben bir örnek vereyim istersen… Senin vereceğin örnek var mı?

Vedat YILMAZ: Hayır hocam…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben bir örnek vereyim. Burada Muhammed Ensari diye bir arkadaşımız var. O geçende bir arkadaşıyla beraber gelmişti. Onu ben size anlatmıştım. Cumartesi günü camiden geldim. Baktım bunlarda ikindi gidiyorlar. Beş dakika geldiler. Beraberinde gelen arkadaşı bayağı araştırmacı… Onun kitapları falanda varmış. Kitapları var diyordu. Ben ona şöyle demiştim. İki kere iki kaç eder? Dört. İşte iki kere iki kadar çok kesin ve net sana anlatacağım. Burada size delillerini göstermiştim. Yani Kuranı Kerim’de Allah Muhammed Suresinin 4. ayetinde esirlere yapılması gereken iki muameleden bahseder. Birisi karşılıklı, birisi karşılıksız serbest bırakmadır. Serbest bırakılıncaya kadar da ailelerin içinde barındırılır. Esir kampı falan yoktur. Yani onlara nasıl davranılacağını da Kuranı Kerim’in ayetlerinde açık açık hükümler vardır. Çok iyi davranılması emredilir. Çünkü onların gönülleri alınmış olur. Ama burada Ömer Nasuhi BİLMEN’in mealini açtık. Ömer Nasuhi BİLMEN’in Istılahatı Fıkhıyye Kamusunu açtık. Aradaki yanlışlığın iki kere iki gibi açık ve net olduğunu arkadaşın anladı mı Muhammed Ensari? Anladı değil mi? Çıktıktan sonra en küçük şüphesi kalmış mıydı? Benim yanımdan ayrıldıktan sonra kesin anladı mı?

Muhammed Ensari: 43:24 43:26 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Anlamak başka kabul etmek başka bir şeydir. O ikisi birbirinden farklı bir şeydir. Çünkü kabul etmek için kendi yaşam tarzından vazgeçmesi lazım. Öyle kolay bir şey değildir. Çünkü dünyanın en zor şeyi doğruları kabul etmektir. Doğruları anlamak çok kolaydır. Kabul etmek çok zordur.

Şimdi bakın ben size gene… Şimdi Vedat’ın söylediğinden başlayalım. Ali BARDAKOĞLU’nun tespiti son derece yerindedir. Bu defa size başka bir örnek vereceğim. “Yâ eyyuhellezîne âmenû innemel hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu ricsum min ameliş şeytâni fectenibûhu” “Ey müminler hamr, kumar, ibadet için dikilmiş taşlar, fal okları şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun.” Bardağı elimle tutarsam uzak durmuş olur muyum? Yok. Buna dokunmamam gerekir. Uzak duracağım. “leallekum tuflihûn” “belki felaha erişirsiniz.” (Maide 90) Burada hamr kelimesi var. Az önce Vedat rey dedi ya… Kardeşim baştaki adam kadın istediği için esirlerle ilgili ayetlerin hiçbirisini görmediler. Bir esir kadınla birlikte olmanın olmazsa olmaz şartı nikahtır. Onunla ilgili çok sayıda ayeti hiçbir mezhep görmüyor. Eğer esir kadını hürriyetine kavuşturursan ikinci eş, üçüncü eş olarak alabilirsin. Hürriyetine kavuşturmazsan ancak birinci eş olabilir. Üzerine ikinci bir hanım alamazsın. Bunun birçok şartları var. Kuranı Kerim’de çok açık ve nettir. Yani nikahsız ilişki imkansızdır. Gerçi iki tane ayetin anlamını bozarak buna fetva bulmuşlar. Çok açık ayetleri görmemişlerdir. Mesela halifenin hanımının yanında yüzlerce de cariyesi var. Kardeşim canı da içki istiyor. 46:02 46:03 sn. arası anlaşılmıyor. Baş üstüne efendim, ne demek, sizin emriniz olur derler. Bakın şimdi yatağına cariye atmak için bütün ayetleri görmedi. Bunu görmeyenlerde istisnasız bütün mezheplerdir. Çünkü kendileri de ondan yararlanacak. Bir de kölelik var. O da asla Kuranı Kerim’e asla uymayan bir şeydir. Yani bir zamanlar vardı da kaldırıldı değil. İslam’da hiçbir zaman olmamıştır. Burada hamr ifadesi geçiyor. Hamr’a yaklaşmayın diyor. Resulullah da hadiste hamr’ı açıklamış. “Küllü müskirin hamrun” “Sarhoş eden her şey hamrdır” demiş. Sarhoş eden, sarhoşluk veren her şey… Hamr kelimesinde de Arap dilinde “ma yuhammirul akle” diye bir şey vardır. Yani aklı örten… Bakın dikkat edin. Kızların başını örten şeye ne derler? Hımar derler. Aynı köktendir. Hamr, hımar… Hamr da başı örtüyor. Resulullah da açıklamış. Bu hadis hemen hemen hadis kitaplarının hepsinde vardır. Sahihin sıhhati konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Allah hamrı haram kıldığını söylüyor. Gerçi hamrın sarhoş edici içki olduğunu Nisa Suresi 43. ayetinden de çok net anlıyoruz. “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tagrabus salâte ve entum sukârâ hattâ tağlemû mâ tegûlûne” “Müminler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa 43) Bunu açıkça söylüyor. Sarhoş… Peki, sarhoşluk neden olur? Sarhoşluk içkiden de olur, uyuşturucu maddelerden de olur. O zaman Allah hamr demiş. Resulullah da sarhoşluk veren her şey hamrdır demişse iki kere iki dört eder gibi sarhoşluk veren bütün içkiler hamr tanımına girer mi? Şu içki, bu içki ayrımı olur mu? Bakın yaklaşmayın diyor değil mi? Peki, bütün uyuşturucu maddeler hamr tanımına girer mi? Girer. Bakın Kuranı Kerim, hadisler… Bir hadis daha var. “ma eskere kesiru fe kalilu haramun” “Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır” diyor. Yaklaşmayın dediği için az, çok diye bir şey olmaz. Bakın Hanefiler… Ömer Nasuhi BİLMEN’in, Istılahatı Fıkhiyye Kamusunun 3. cildidir. Bakın hamrı nasıl tanımlıyor. Bakın Arap diline göre anlattık. Ayete göre anlattık. Sarhoşluk veren her şey… İçki olması gerekmiyor. Ondan sonra sahih hadise göre de anlattık mı? Bakın burada şöyle diyor. “Hamr, pişirilmeksizin kendi kendine kaynayıp kabaran, kuvvetlenip müskir (sarhoşluk verici) bir hale gelen yaş üzüm suyudur.” Yaş taze üzüm suyunu koyacaksınız, kabaracak, kuvvetlenecek ve sarhoşluk verici hale gelecek. Taze üzüm suyu… Peki, bundan sonra ne yapmak istiyor? Taze üzüm suyunun bir damlasını bile içmek haramdır diyor. Peki, diğerleri? Bakın bunların iddiasına göre Kuranı Kerim taze üzüm suyundan elde edilen içkiyi haram kılmışmış. Ayetlerde o var mı? Yok. Hadiste var mı? Yok. Peki, bugün içki dendiği zaman, sarhoşluk veren şeyler dendiği zaman dünyanın neresinde insanlar üzüm şarabıyla diğerlerini ayırırlar? Öyle bir şey var mı? Hiçbir yerde ayırmazlar. Ama az önce dedim ya… Vedat rey dedi ya… Şimdi baştaki halife içki içmek istiyor. Önümüzde dünya kadar cariye var. Bu içkisiz olmuyor. O zaman emredersiniz efendim, ne demek derler. Şimdi hamrın bir damlasını içemezsin diyorlar. Onun dışındaki içkiler… Sayısı belli mi? Yok. “Hamrdan başka müskir meşrubattan birinin bilihtiyar içilmesinde kusura gelen sarhoşluktan dolayı 51:44 51:45 sn. arası anlaşılmıyor.” “Diğerleri müskir bir hale gelinceye kadar bunların yalnız sekir vermeyecek miktarını bedene kuvvet vermek maksadıyla içmek İmamı Azam ile Ebu Yusuf’a göre helaldir.” Yani hamrın dışındakileri sekir (sarhoşluk) vermeyecek miktarını bedene kuvvet vermek maksadıyla içmek İmamı Azam ile Ebu Yusuf’a göre helaldir diyor. Bakın sarhoşluk vermeyecek miktarını… Peki, sarhoşluk nedir? “Lakırdıların ekseriyetle ihtilali…” Yani konuşurken kelimeleri birbirine karıştırıyor. Net konuşamıyor. O kadar sarhoşluktur. Hatta bir başka yerde tanımı var. “Kadını erkekten, yeri gökten ayıramayacak hale gelmek” diye tanımlanıyor. Şimdiye kadar böyle bir sarhoş göreniniz var mı?

Seyirci: Televizyonlarda olur sadece…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kadını erkekten ayıramayacak kadar oluyor mu televizyonlarda?

Seyirci: 53:12 53:13 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, diyorlar da kadını erkekten ayıramayacak, yeri gökten ayıramayacak şekilde var mı? Bu içki yasağında Kuranı Kerim var mı? Kuran var mı? Bakın Kuran dediğiniz zaman içki, uyuşturucu ayırmaz. Çoğu azı yok. Yaklaşmayacaksın diyor. İmal edemezsin, satamazsın, taşıyamazsın. Çünkü yaklaşmayacaksın dediği zaman o başka… İçme demiyor. Yaklaşma diyor. Şimdi size gene anlatmıştım. Bir gün kardeşim ticari maksatla Bahreyn’e gitmişti. Akşam kokteyl vermişler. Bana oradan telefon etti. Ya burada millet içki içiyor dedi. Niye içiyorsunuz diye soruyorum, Allah haram demedi ki diyorlar dedi. Yani yaklaşmayın diyormuş da haram demiyormuş. O adam nerede dedim. Telefona ver bakayım dedim. Telefonu verdi. Sizin oralarda hiç benzin istasyonu var mı dedim. Ne demek var mı dedi. Benzin istasyonlarında ne yazıyorlar? Ateş yakmayın diye mi yazıyorlar yoksa ateşle yaklaşmayın diye mi yazıyorlar dedim. Ateş yaktığın zaman her şey biter. Ateşle yaklaşmayın. Peki, içkiden uzak durun mu daha ağır bir yasaktır, içki içmeyin demek mi daha ağır yasaktır? Tamam, tamam anladım deyip hemen telefonu verdi. Bakın görüyor musunuz? Ayet yok, hadis yok, fıtrat yok, hiçbir şey yok. Yok efendim sadece üzüm şarabı olursa bir damlası bile harammış da diğerleri değil derler. Diğerleri ancak sarhoşluk verirse o da yer ile göğü, kadın ile erkeği ayıramayacak duruma gelirse derler.

Daha ilginci de var. Bu elimdeki kitap Bedaius Sanai… Henfilerin en güvenilir kitaplarındandır. Benim talebelikte aldığım ve en çok sevdiğim kitaplardan birisi budur. Bakın burada ne diyor? 5. cilt, 116. sayfa… 55:43 sn. anlaşılmıyor. dedikleri bir içkiden bahsediyor. “Onu tedavi maksadıyla ya da boğazda kalan bir yiyeceği oradan içeri götürmek, en önemlisi ibadette vücuda kuvvet vermek için içebilirsiniz.” Bakın Allah içkiye yaklaşmayın diyor. İbadette vücuda kuvvet vermek için içebilirsiniz diyor. Bunun İslam ile ne alakası var? Görüyor musunuz din ne hale getirilmiş?

Vedat YILMAZ: Ayette zikredilen ikinci tip kendisine vahyedilmediği halde bana vahyediliyor diyen kişiydi. Tabi bunun İslam Alemi içerisinde sayısız örneğinin bulunabileceği yer tasavvuftur. Bende en meşhur örneğini getirdim. O da Mesnevi… Şimdi diğer eserlerden getirsem birçoğunu insanlar duymamıştır. Ama Mesnevi dindar olsun, dindar olmasın bizim ülkemizde tanımayan, bilmeyen, duymayan yoktur. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının basmış olduğu Mesnevi’dir. Bunun çevirisini yapan kişi Veled İZBUDAK’tır. Bu Veled İZBUDAK’da Mevlana’nın torunlarındandır. 1950’de vefat etmiş. Ama kendisi Mevlevi dergahlarında şeyhlik yapmış bir kişidir. Gözden geçiren de Abdülbaki GÖLPINARLI… Zaten her iki isimde Türkiye’de tasavvuf denilince en üstteki isimlerdir. Mesnevi’nin başında yani önsözünde ki bu Mevlana’ya ait olan bir metindir. Mesnevi kitabıyla alakalı şunlar söyleniyor. “Bu kitap Mesnevi kitabıdır. Mesnevi hakikate ulaşma ve yakin sırlarını açma hususunda dinin asıllarının, asıllarının, asıllarıdır. Tanrının en büyük fıkhı, tanrının en aydın yolu, tanrının en açık burhanıdır. Şüphe yok ki Mesnevi gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kuranı apaçık bir hale koyar. Rızıkların bolluğuna sebep olur. Huyları güzelleştirir. Şanları yüce, özleri hayırlı kâtiplerin elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsaade edilmez.” Bunların hepsini Kuran’da… Yani ayetler Kuran için olan ifadelerdir aslında… Bilenler anlıyordur. “Mesnevi alemlerin rabbinden indirilmedir. Batıl ne önünden gelebilir, ne de ardından… Tanrı onu korur. Gözetir, tanrı en iyi koruyandır.” Yine Mevlana burada Milli Eğitim Bakanlığının Mesnevisinin 4. cildinde şöyle söylüyor. “Bu ne yıldız bilgisidir. Ne remir (fal) ne de rüyadır. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya tanrının vahyidir. Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir.” Buda gene Mesnevinin içerisinde Mevlana kendi kitabı için hem alemlerin rabbinden indirilmedir diyor. Hem de tanrının vahyidir diyor. Bu da ikinci tip kişidir.

Üçüncü tip Allah’ın indirdiği gibi bende indireceğim diyen bir kişidir. Yani Kuran o dönemde düşünün işte Allah’ın kelamı olarak indirilmiş, bu Kuran’ı küçük görmek isteyenler bakıyorlar ve bu nasıl Allah’ın kelamı, yani bunu bende indiririm, bunda ne var ki diyorlar. Peki, bunu söyleyenler yani Kuranı bu şekilde görenler sadece o dönemde olan kişiler mi? Hayır bugünde aslında bu bakış açısı akademik çevrede bir ekol haline gelmiş vaziyettedir. O da tarihselci yaklaşımdır. Tarihselci yaklaşım Kuran’ı aslında öyle insanların söyleyemeyeceği bir söz olmadığını şey yapar. Hatta bakın İlhami GÜLER’in yazmış olduğu makalenin bir tanesinin ismi vahiy Allah’ın insan sözü… Yani Allah’ın insan sözü olmasını da… Yani hem Allah’ın sözü, hem de insan sözü nasıl oluyor? Bunu şu şekilde dile getiriyor. Bu makalede 2009 senesinde Eylül ayında Kurani hayat dergisinde çıkmış bir makaledir. “Cebrail, Hz Meryem’e ve Hz Muhammed’i insan şeklinde görünerek Hz Meryem’in rahmine Hz Muhammed’in de kalbine Allah’ın kelimesini ilka etmiştir. Müslümanlar nasıl ki Hz Meryem’den doğan Hz İsa’nın tabiatının pür insan olduğunu kabul ediyor ve Hıristiyanların Hz İsa’nın ilahi tabiatta olduğu inancını reddediyorlarsa aynı şekilde Hz Muhammed’den sadır olan Kuran’da pür insan sözüdür.” Peki, Kuran’ın pür insan sözü olması ne anlam ifade ediyor? Yani bunun pratikteki karşılığı nedir? Niye böyle bir felsefe ortaya atılıyor? Bunun pratikteki karşılığı şudur. Bizde Kuran’lar yazabiliriz, bizde Allah’ın indirdiği gibi hükümler indirebiliriz manasına geliyor. Onu da İlhami GÜLER, Üç Kuran Tasavvuru isimli makalesinde şu şekilde ifade ediyor. Üçüncü tasavvur, tarihselci tasavvur kendisinin de savunduğu tarihselci tasavvur… Bunu şu şekilde dile getiriyor. “Bu tasavvura fenomenolojik tasavvur ismi verilebilir. Olguların özüne bakar. Kuran bütünüyle ölçü değildir, örnektir. Örneği kavrayan Allah’ın karakterini ve insanlardan ne istediğini anlayan mümin Allah gibi sorun çözer, kitap yazar, hüküm koyar.” Yani tarihselcilik temelde şunu savunuyor. Bizde tıpkı bugün 21. yüzyılda Allah gibi kendi hükümlerimizi koyabiliriz. Kendi şeriatımızı oluşturabiliriz. Kendi kitabımızı yazabiliriz. Dolayısıyla Kuran böyle insan üstü bir metin değildir. Taklit edilebilir, geliştirilebilir. Hatta yenisi ortaya konulabilir. Tarihselci görüşün aslı, temelide budur zaten… Peki, madem insan bunu yapabiliyordu, kendi hükümlerini, kendi şeriatını koyabiliyordu neden Allah nebiler gönderdi? İnsanlar zaten koysaydılar. Bunu da şu şekilde ifade ediyorlar. İnsanlık tarihi ilkelden moderne doğru bir tekamül yaşadı. Bu tekamül süreci içerisinde ilkel olan insan doğru olan ahlaki normları bulabilecek, ortaya koyabilecek, akli olgunluğa erişmemişti. Tanrı dışarıdan onlara müdahale ederek doğruyu gösterdi. Kitaplar indirdi. Şöyle yapın, böyle yapın dedi. Ne zamana kadar? Muhammed’e (a.s) kadar… En son onunla birlikte Araplara metin değil hitap indirdi. Ama artık Muhammed’den sonra bir nebi gelmedi. Çünkü insanlık akli olgunluğun tekamülünü tamamladı. Ve doğruyu ortaya koyabilmek için tanrıdan bir şey gelmesine gerek yok artık insanlık için diyorlar. Artık insan kendi doğrularını kendisi ortaya koyabilir, gerçek hakikati, en doğru hakikati, kendisi için en faydalı olanı insan kendisi ortaya koyabilir. Dolayısıyla artık Allahu Teala Muhammed’den sonra yeni bir nebi gönderme ihtiyacı duymamıştır diyorlar. Dolayısıyla Allah’ın indirdiği gibi bizde indirebiliriz diyen insan tipine en güzel örnektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Burada Said Nursi ile Fetullah’ın hakkını yedin yani…

Vedat YILMAZ: 01:04:12 01:04:14 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela bizim Aracılık ve Şirk kitabında var. Ben bu kitabı Fetullah için yazmıştım. 2000’li yılların başında kendisine göndermiştim. Çünkü burada  Süleymaniye Camisinde ben vaaz ederdim. O da Zaman Gazetesinde Fasıldan Fasıla bölümünde yazardı. Ben onu tenkit ederdim. Bana cevap verirdi. Ama isim vermezdik. Daha sonra iş iyice büyüdü. Sonra baktım ki görüşelim dedik. Olmadı. Sonra kitabı yazmak zorunda kaldım. Tabi onu yazarken Katolik Kilisesini, Budizmi karşılaştıracak şekilde yazdım. Mesela Said Nursi şöyle der. “Risaleyi Nur Kuran’dan alınma değildir.” Nedir? “Kuran’ın alındığı yerden alınmadır.” O zaman en son kitap hangisi olur? Risaleyi Nur… Bunu aynen söylerler. Bunu kabul ederler. Mesela onlarla bizim uzun uzun tartışmalarımız vardır. Mesela Kuranı Kerim’e bir şey söyleyemezler. Meal dediğiniz kitaplara mı bakacağız derler. Kuran’a mı bakacağız demezler. Diyemezler. Millete karşı ayıp olur diye… Dolayısıyla Said Nursi birlik makamında olduğunu iddia eder. Aynı şeyi Fetullah da iddia eder. Bu kitapta hepsi var. Birlk makamında kimdir? Allahu Tealadır. O da orada yani… Ondan sonra Bediüzzaman derler. Ne demektir? Zamanın harikası, onun eşi yok yani… Allah bu Bedi kelimesini kim için kullanır? Kendisi için kullanır. “Bedîus semâvâti vel ard” (Bakara 117)  diye… Ondan sonra alemlere kendisi rahmetmiş. Ondan sonra darda kalana yardım ediyormuş. Risaleyi Nur Kuran’ın ve Allah’ın isimlerini taşıyormuş. Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkarmış. Mesela Said Nursi her devirde ortaya çıkan bir adam derler. İlk önce Nuru Muhammedi olarak ortaya çıkmış. En son Said Nursi adıyla çıkmış, siz onu tanıyorsunuz. Öncekileri bir bilseniz… Yani reenkarnasyonun zirvesi bunlarda vardır. Yani onların söyledikleri yanlışlar reenkarnasyonla asla karşılaştırılamaz. Mehdi olduğunu iddia eder. Ondan sonra beklenen mesih olduğunu söyler. Bunu Fetullah da söyler. En büyük mürşid ve müceddid olduğunu söyler. Kurtarıcı olduğunu söyler. Şefaatçi olacağını söyler. Risaleyi Nurların Allah tarafından onaylandığı ifade edilir. Türkçe olmasının sebebi Türkiye’de olmasından dolayıdır. Hani her kavmin diliyle indirilir diye ayet var ya… Risaleyi Nur’un adını kim vermiş biliyor musunuz? Hz Ali vermiş. “Ayeti kübra” “en büyük ayet” adını vermiş. Asayı Musa demiş. Hz Ali risaleden şefaat dilemiş. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Yazık. Risaleyi Nur la ilahe illallah’ın delili derler. Daha ne olsun? Bir mağazayı yangından kurtarmış. Kurtuluş Nur cemaatiyle olacakmış. Bir de Amerikan ayağı var. Onu da kitabında söylüyor yani… Bu kitapta hepsi var.

Dolayısıyla bütün meseleler maalesef biz şey yapınca, biz bu tür ayetleri okuyunca topu başka tarafa atıyoruz. Halbuki bugün Allah’ın son dini olan elimizde Kuranı Kerim olmasına rağmen bu İslam dinini insanlar din olarak kabul etmesinler diye bütün çalışmalar yapılmış. Allah’a hamdü senalar olsun. Şu anda artık hepinizde görüyorsunuz. Artık insanlar ben falan tarikattanım demeye cesaret edemiyorlar. Yanlış mı? Artık falan cemaattenim diyende çıkmıyor. Falan mezheptenim de diyemiyorlar. Şimdi Kuranı Kerim’in öne çıkması gerektiği için artık bundan sonra en çok Kurancılardan korkacaksınız. Bunu şaka söylemiyorum. Az önce Vedat bir kısmını anlattı. Yok efendim o o zamanmış. Neymiş? Kuranı Kerim geldiği zaman Mekke’de kadınlara mirastan hiç pay vermiyorlarmış. Yarı hisse biz verelim de gerisini siz daha sonra halledersiniz… Hiç olmazsa bu kadar olsun. Kim bu ya? Böyle bir kitap Allah’ın kitabı olur mu? Ama demin içki örneğinde, cariye örneğinde dediğim gibi bu yeni değil ki eskiden beri böyle… Her dönemde her insanın cehenneme gitme örneği vardır. Onun için bizim yapacağımız şudur. Herkes gidiyorsa gitsin, ben gitmiyorum kardeşim dememizdir. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007