Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler)

13 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Maide Suresinin 60. Ayetinden itibaren okuyacağız. Ama bütünlük olsun diye 59. Ayeti de katacağız. Burada ehli kitabın maymunlaşmasından ve domuzlaşmasından bahsediliyor. Tabi diğer hususlarda var. Bu maymunlaşma ve domuzlaşma işi tefsirlerde tam aydınlığa kavuşmuş bir olay değildir. Allah nasip ederse onun üzerinde duracağız. Dolayısıyla “Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar” bunun manasının ne demek olduğunu Allah nasip ederse anlamaya çalışacağız.

Maide Suresinin 59. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “Gul yâ ehlel kitâbi hel tengımûne minnâ illâ en âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ” “De ki ey ehli kitap” Tabi ehli kitapla utul kitabın farkını sık sık söylüyoruz. İnsanların zihnine yerleşmesi için çok da tekrarlamak lazım. Çünkü alışkanlıkları terk etmek bizim içinde kolay olmuyor. Türkçede ehil kelimesi bir şeyin ustası için kullanılır. Tamamen Arapça’dan gelme bir kelimedir. Ehli kitap dediğimiz zaman o kitapta ustalaşmış diye aklımıza gelir. Ustalaşmış ne demek? Yani o kitabı iyice öğrenmiş, kavramış kişiler demektir. O zaman ehli kitap kendilerine indirilmiş olan kitabı bilen kimler olur. Bir de bilmeyenler vardır. Yahudilerden, Hıristiyanlardan büyük bir bölümü o kitapları bilmiyorlar. Zerdüştlerden, Sabiilerden de büyük bir bölümü bilmiyor. Bugün Müslümanlarında çok büyük bir bölümü kitaplarının içeriğinden habersizdirler. Onun için ehli kitap dendiği zaman kitaplarını bilenler kastedilmektedir. “Gul yâ ehlel kitâbi” “De ki ey ehli kitap” “hel tengımûne minnâ” “Siz bizden intikam mı alıyorsunuz?” Yani bizi cezalandırmak mı istiyorsunuz? Bize bir takım şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Neden dolayı? “illâ en âmennâ billâhi” “Sadece Allah’a inanıp güvendiğimiz” “ve mâ unzile ileynâ” “Bize indirilene inanıp güvendiğimiz” “ve mâ unzile min gablu” “bir de Kuran’dan önce indirilmiş olanlara inanıp güvenmemizden dolayı bizi cezalandırmak mı istiyorsunuz?” “ve enne ekserakum fâsigûn” (Maide 59) Yani çoğunuz yoldan çıktığınız için böyle mi yapmak istiyorsunuz? Niye? Eğer yoldan çıkmamış olurlarsa kendi kitapları son nebiye inanmayı emrediyor. Geçen haftaki derste Tevrat’tan bölümler aktararak onu anlatmıştık. Ve ona uymayı emrediyor. Zaten Kuranı Kerim’de İsrailoğullarına hitaben Bakara Suresinin 40. Ayetinde öyle söylüyor.

Yâ benî isrâîlezkurû niğmetiyelletî en’amtu aleykum” “İsrailoğulları size verdiğim nimeti aklınızdan çıkarmayın.” Şöyle bir aklınıza getirin. Düşünün. “ve evfû biahdî ûfi biahdikum” Sizin bana verdiğiniz söz var. Kitaplarınızda var. Yeni gelen nebiye inanacaksınız. “Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bende size verdiğim sözü yerine getireyim.” Yani dinin tüm dünyaya hâkim olması sözünü yerine getireyim. “ve iyyâye ferhebûn” “Yalnız benden korkun.” (Bakara 40) 41. Ayette biraz daha açıklıyor.

Ve âminû bimâ enzeltu” “İndirdiğime inanın.” Nasıl olarak? “musaddigal limâ meakum” “beraberinizde olanı tasdik eder şekilde indirdiğime inanın.” Sizin kitabınızı kabul eden bir kitap indirdik. Buna inanın. “ve lâ tekûnû evvele kâfirim bih” “Onu ilk inkâr eden siz olmayın.” “ve lâ teşterû biâyâtî semenen galîlâ” “Ayetlerimizi küçük bir bedelle satmayın.” (Bakara 41) Küçük bedel ne? Dünyalık işte… Dünyanın tamamını sana verseler ne kadar seninle kalacak? Ahiret karşısında küçüktür. Allahu Teala “femâ metâul hayâtid dunyâ fil âhırati illâ galîl” “Ahiret karşısında dünyanın malı azdır” (Tevbe 38) diyor. Onun için dünyalığı göz önüne alarak kendinizi satmayın. Yani dünyalığa karşılık Allah’ın ayetlerini vermeyin. Ondan uzaklaşmayın diyor. Bunu yapmış olanlar kim olur? Fasık olur. Yani yoldan çıkmış olur. Onun için ayet “ve enne ekserakum fâsigûn” “çoğunuz fasıksınız” (Maide 59) diye bitiyor. Yani siz niye müminlerden intikam alıyorsunuz ki… Bunlarla birlik olmak zorundasınız.

Gul hel unebbiukum bişerrim min zâlike” “Onlara şöyle söyle. Daha kötü bir şeyi size haber vereyim mi?” Daha kötü bir durum var. “mesûbeten ındallâh” “Allah katında karşılığı daha kötü olacak bir şeyi size söyleyeyim mi?” “mel leanehullâhu” “Allah’ın lanet ettiği kişi” “ve ğadıbe aleyhi” “kendisine gazaplandığı” “ve ceale minhumul gıradete vel hanâzîra” “Onlardan maymunlar ve domuzlar oluşturduğu kişiler.” “ve abedet tâğût” “ve tağuta kulluk edenler.” İşte bunlar esas daha kötü durumdadırlar. “ulâike şerrum mekânev” “bunların yerleri daha kötüdür.” “ve edallu an sevâis sebîl” “ve doğru yoldan daha da sapıktırlar.” (Maide 60) Peki, nasıl insanlar bunlar? Burada anlatıyor.

Ve izâ câûkum gâlû âmennâ” Bunlar şöyle yaparlar. “Size geldikleri zaman amenna derler.” (Maide 61) Bunlar kim? Ehli kitap değil mi? Ehli kitap kim? Yahudiler, Hıristiyanlar, Kuranı Kerime’ baktığımız zaman Zerdüştler ve Sabiiler… Ama diğerleri de olacak. Dünyanın neresinde bir dini yapılanma varsa altında mutlaka bir ilahi kitabın kendisi ya da izleri vardır. Onun için Kuranı Kerim tasdik ettiği kitabın adını söylemez. Kendinden öncekileri tasdik edendir. Kendinden öncekiler dendiği zaman isme gerek yoktur. O işin içerisine hepsi girer. Bunların hepsi biliyor ki Muhammed’e (s.a.v) inanmak zorundalar. Onun getirdiği kitaba, Kuran’a inanmak zorundalar. Hepsi böyle bir nebi beklentisi içerisindeler. Menfaatini öne alan kişiler ne yapacak? Yani bir Haham gelip Kuranı Kerim’i dinledikten sonra bu kitap Allah’ın kitabı değildir diyemeyecektir. Kabulde etmek istemiyor. Ne yapsın? O kadar millet onun etrafında… Onları nasıl bıraksın? Size zaman zaman bunu söyleyenler olmuştur. Ya kardeşim burada şöyle yapın, böyle yapın dediğimiz zaman çok doğru söylüyorsun ama etrafımızdaki bu kadar adamı ne yapacağız gibi düşünüyorlar. Bu nedir? Dünyayı ahirete tercih etmektir. İşte bunlarda bakıyorlar Allah’ın kitabı, hayır diyecek halleri yok. Samimide değiller. Onun için diyor ki… “izâ câûkum” “Bu ehli kitap yanınıza geldiği zaman” Çünkü kendi kitaplarını biliyorlar. Karşılaştırma imkânları var. “gâlû âmennâ” “Amenna inandık derler.” Bu kitaba inandık. Ama “ve gad dehalû bil kufri” “Onlar içeriye kâfir olarak girdiler.” Ne demek kâfir olarak girdiler? Bunlar bu kitabın Allah’ın kitabı olduğunu çok iyi biliyorlar. İçeri girerken de bunu görmezlikten gelme niyetiyle girdiler. “ve hum gad haracû bih” ondan sonra “aynı kâfirlikle dışarı çıktılar.” Yani içeri girerken de niyetleri sağlam değildi, çıkarken de… Burada ne yaptılar? Rol yaptılar. Oyun yaptılar. Yani maymunluk yaptılar. “vallâhu ağlemu bimâ kânû yektumûn” “Allahu Teala onların gizlediklerini çok iyi bilir.” (Maide 61) Neyi gizliyorlar? Gizleme nedir? Kâfir nedir? Örten. Neyi örtüyor? İnancını. Bakın “mâ kânû yektumûn” “neyi gizlediklerini.” Neyi örttüklerini çok iyi bilir. Allah neyi gizlediklerini çok iyi bilir. Yahya bu “yektumun” “ketm” kelimesi sana bir şeyi hatırlattı mı?

Yahya ŞENOL: Ayet gizlemek mi? Bakara Suresi 159 var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da bizim ehli kitapla ilgili değil mi? Yani Kuranı bilenlerle ilgili… Hani ben sık sık size soruyorum. Bu arkadaşlara da soruyorum. Aslında o soruyu önce kendime soruyorum. “Ve izâ câûkum” “size geldikleri zaman” Ehli kitap… Yahudi ve Hıristiyan uleması değil mi? Papazı, Haham’ı falan. Kendi kitaplarını bilenler… “gâlû âmennâ” “İnandık (amenna) derler.” “ve gad dehalû bil kufri” “içeri girerken küfürle girdiler.” Yani biliyorlar, örtmek için girdiler. Ama burada acayip bir oyun oynuyorlar. Bir maymun gibi oyun oynuyorlar. Orada aslında inanma niyetleri yok. Doğru olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Ama size karşı bir şey diyemedikleri için -sizi de kandırmak istiyorlar- orada bir oyun oynamak istiyorlar. Bir münafıklık yapmak istiyorlar. “ve hum gad haracû bih” girerken de inanmama niyetiyle girdiler. “Çıkarken de onunla çıktılar.” “vallâhu ağlemu bimâ kânû yektumûn” “Allah onların neyi gizlediklerini çok iyi biliyor.” (Maide 61) Allah’ın kitabını gizliyorlar. Tabi bir takım başka beklentileri var. O an etraflarındaki insanlar kaçmasın, itibarımız kaybolmasın gibi hesapları var. Allah’ın ayetini gizlediği halde ben inanırım diyen kişiye ne deniyor? Münafık deniyor. Bak, ben kendim Kuran’da görünceye kadar “Yahudi Münafık” diye bir kavramı hiç duymamıştım. Yahya sen duymuş muydun?

Yahya ŞENOL: Münafık her zaman ayrı bir kategoridir. Mümin, müşrik, kafir, münafık diye…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hiç münafığın çağımızda yaşadığına dair bir şey var mı? Gerçi tariften bugünde münafık olduğu anlaşılır ama genellikle zihnimiz hep Resulullah’ın dönemine de kaydırılır.

Yahya ŞENOL: Yahudi değil, müşrik değil, mümin değil… Orta bir sınıf insanmış gibi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Acayip bir şey yani… Kuranı Kerim ehli kitaptan münafık dediğine göre adam Yahudi Münafık, adam Hıristiyan Münafık, adam Zerdüşt Münafık, adam Sabii münafık… Bunların ehli kitaptan olduğu Hac Suresinin 17. Ayetinde bildiriliyor. Bakın bunlar münafıklık ediyorlar. Niye münafıklık ediyorlar? Bilmediklerinden değil. Gayet iyi biliyorlar. Bu insanların bir maymunluğu var. Peki, maymunluk yaptıkları zaman burunlarını neye sokmuş oluyorlar? Pisliğe sokmuş oluyorlar. Yani hakkı batıl gibi göstermekten daha büyük bir pislik var mı? O zamanda domuz gibi olmuş oluyorlar? Şimdi acaba bunlar gerçekten domuz mu? Yoksa domuzlaşmış mı? Bizim kitaplarda gerçekten domuz gibi anlatılır. Hatta bu konuda hadislerde rivayet edilir. İşte onlar domuz oldular, derler. İşte birbirlerine şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı diye kitaplarda anlatılır. Ama bakalım ki Allah’ın kitabında nasıl anlatılıyor? İşte bakın, Allah’ın kitabında bunların münafık olduğunu öğrendik. Bize karşı çıkmalarında da haklı değiller. Haksızlar. Haksız olmalarına rağmen, bizim haklı olduğumuzu bile bile sadece dünyaları bozulmasın, itibarlarımız kaybolmasın diye bize karşı yapmadıklarını bırakmıyorlar. Yani şu anda da görüyorsunuz. Türkiye’de çok ciddi bir İslamlaşma hareketi var. Bugün bir hastanenin başhekimi bir arkadaşla görüştüm. Tabi onlar her gün çok sayıda insanla muhatap oluyor. İnsanlar çok ciddi manada sorguluyorlar diyor. Çok önemli bir şey… Yani Türkiye’de bu yaşanıyor. Bu ne demektir? Silkelenme demektir. Bu silkelenmenin etkilerini de savaşlarda çok şükür görüyoruz. Karşı tarafında ne kadar döküldüğünü de görüyoruz. Tam bir dağınıklık içerisindedir. İşte Allahu Teala bunların yapılarını, psikolojilerini bizlere ayrıntılı olarak anlatıyor. Onun için geçenlerde… Ben görmedim de anlatıyorlardı. Belki sizde görmüşsünüzdür. Erzincan depreminin görüntülerini sanki Afrin’de olmuş gibi medyadan insanlara yayıyorlar. Allah’ın kitabını kendisi için oyun ve eğlence haline getiren bir kişi neyi yapmaz ki… Maymunlaşma ve domuzlaşmayla ilgili şimdi Yahya’yı dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Ders konumuz olan 60. Ayette geçen ibare “ve ceale minhumul gıradete vel hanâzîra” Onlardan yani Allah’ın daha kötü durumda saydığı kimselerden bazılarını maymun ve domuz dönüştürdüğünü buyurdu. Bu ifade müfessirlerin yani tefsir âlimlerinin çoğunluğu tarafından gerçek manada hakiki sureten bir dönüş olarak telakki edilmiş. Yani Allah bazı ehli kitabı yani Yahudi, Hıristiyan her neyse onları işledikleri suçlar yüzünden gerçek manada birer maymun ve domuza dönüştürdü diye kabul etmişler. Ve Hocamızın da ifade ettiği gibi bazı hadisleri, rivayetleri de buna delil getirmişlerdir. Fakat adını görebildiğimiz kadar eskilerden bir kişi Tabiinden Mücahit… Kitaplarda onun ismi geçiyor. Bunun hakiki manada değil de mecazi olarak… Yani maymunlaşma, domuzlaşma suretler (şekil) manasında değil de ahlaken, davranış bakımından maymun ve domuz gibi olan diye açıklamış. Onda da şunu kastediyor. Yani maymun insanlar arasında daha çok oyun kurmasıyla, çalıp kaçmasıyla… Tabi bizim dilimize geçmiştir. Şebek gibi adam denir. Çünkü yerinde duramayıp böyle her tarafı ayrı oynayan tiplere… Domuz içinde halk arasında pekiyi örnekler verilmez. Hatta biz müzakere yaparken de Hocam anlatmıştı. Bir bağa, bahçeye, tarlaya domuz girdi mi, sadece yiyeceği kadarını değil bütün bahçeyi darmadağın etmeden çıkmaz oradan. Yani bozgunculuğa örnek veriliyor. Bir tanesi oyunbazlığa, doyumsuzluğa, bir tanesi de inatçılığa, sürekli burnunun dikine gitmesine ve yakıp yıkmasına örnek veriliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün Suriye’de yaptıkları gibi…

Yahya ŞENOL: Girdiği zaman… Ye yiyeceğin kadar çek git… Yok öyle bir şey… Bütün bağı, bahçeyi yıkar. Geride sadece mahvolmuş bir şey bırakıyor. Acaba ayette bu dönüştürülenler hangisi? Gerçek suretten maymun ve domuza mı döndüler gerçek manada, yoksa yaratılışları icabıyla değil de ahlaki durumları, hal ve tavırları mı, durumları mı maymuna çevrildi? Bununla ilgili olarak Kuranı Kerim’e baktığımız zaman, bazı olumsuz davranışların böyle hayvanlara benzetilerek anlatıldığını görüyoruz. Sadece burada değil. Şimdi birkaç tane daha ayet okuyacağız. Bunlar çoğunlukla bütün dillerde olan teşbih sanatıyla açıklanıyor. Yani bazen çok derinde olsa bir mevzuyu anlatırken bir şeyi bir şeye benzetirsiniz ki anlatmak ve anlaşılmak kolay olsun. Yani bir şeyi bir şeye benzettiğiniz zaman hem ifadeye güzellik, güçlülük katarsınız. Hem de karşı taraf meseleyi daha iyi kavrayabilir. Bazen bunu gibi edatını kullanarak söylersiniz. Bazen kullanmadan söylersiniz. Ali aslan gibi çocuktur. Aslan gibi diyoruz. Oradaki gibi edatını kullanmasak ne olur? Ali aslan be, maşallah falan dersiniz. İster gibi edatını kullanın, ister kullanmayın. Oradaki kastedilenin ne olduğunu anlarsınız. Aslan gibi derken gücü, cesareti sizin için öne çıkarılması gerekiyordur o benzetmeyi yapmışsınızdır. Veya kuzu gibi çocuk dersiniz. Orada da mülayimliği, sevimliliği falan… Yani neyi kastetmek istiyorsanız onu uygun bir benzetmeyle hem ifadenizi güzelleştirir hem de muhatabı meseleye çekersiniz. Kuranı Kerim’de de bu tür örnekler veriliyor. Niçin veriliyor? İsterseniz bunla ilgili bir ayetle başlayalım.

Ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâs” “İnsanlara çeşitli örnekler veriyoruz.” Niye? Allah birçok meselede örneklerle anlatıyor. “ve mâ yağgıluhâ illel âlimûn” Veriyoruz bu örnekleri ama “bunları sadece aklı başında olan insanlar düşünüyorlar.” (Ankebut 43) Yani bununla ne kastedildiğini anlayabiliyorlar. Diğerleri işin dalgasında… Allah bununla ne murat etti ya şeklinde sulandırma peşindeler. Ama işi bilen insanlar bununla neyin kastedildiğini gayet iyi anlıyorlar. Maymunluk, domuzluk dünya malına dalmak, doymak nedir bilmeyip fazlası gelse yine istemek, günahı, saldırganlığı, haram yiyicilikle alakalı ki… Hemen bu ayetin devamında Cenabı Hak bunu bize kendisi açıklıyor.

Maide Suresi 62 ve 63. Ayette maymunlaşan ve domuzlaşan adamların kazandıkları özellik ne? “Ve terâ kesîram minhum” “Onların çoğunu görürsün.” “yusariûne fil ismi vel udvâni” “günaha dalma ve düşmanlık yapma konusunda bunları yarışırlarken görürsün.” “ve eklihimus suht” “haram yeme noktasında birbirleriyle adeta yarışırlar.” Ben daha fazla yiyeceğim, ben daha fazla yiyeceğim diye… Bu hangi hayvanın örneği? Domuzun örneği değil mi? Yani yiyecek, yiyemediğini de talan edecek. Başkası yemesin en azından… Adeta yarıştığını görürsün… “lebié’se mâ kânû yağmelûn” “Bunlar ne kadar kötü iş yaıyorlar?” (Maide 62)

Lev lâ yenhâhumur rabbâniyyûne vel ahbâru” “Kendi içlerinde bulunan ilim adamları, din adamları bunları engelleselerdi ya” Hangi konuda? “an gavlihimul isme” “bu günah sözlerinden dolayı” Bu günah sözde ne? Üst ayette geçti. Bunlar size gelince ne diyorlar? Bizde sizin gibi inandık diyorlar. Hâlbuki inanmıyorlar. Bize öyle gösteriyorlar. Yalan söylüyorlar. İşte günah olan söz… Bize inanmış görünüp rol yapıyorlar. Oyun yapıyorlar. Bu hangi hayvanın özelliği? Bu da maymunun özelliği… Bakın Cenabı Hakk bazı uygun kelimeleri kullanarak bize hissettirmiş oluyor. “ve eklihimus suht” “ve haram yeme konusunda” Yemeyin, yapmayın, etmeyin diye keşke uyarsalardı. “lebié’se mâ kânû yasneûn” “Yaptıkları şey ne kadar kötü?” (Maide 63) Demek ki hem haram yeme noktasında, hem yanlış söz söyleme, gerçeğe aykırı söz söyleme noktasında bir değişim, dönüşüm anlaşılıyor. Bu da en bilindik örnekleriyle maymun ve domuz örneğinde anlatılıyor.

Bununla ilgili başka ayetler var mı diye baktığımızda mesela konuyu birinci dereceden anlatan ayetler Bakara Suresinin 65 ve 66. Ayetleri olarak karşımıza çıkıyor. “Ve legad alimtumullezînağtedev minkum fis sebti” Bu Yahudilerde Cumartesi yasağı vardı. Yani Cenabı Hak onlara Cumartesi günü balık avlama yasağı koyuyor. O gün geldiğinde hiçbir şekilde balık avlamayacaklar, falan filan… Böyle bir yasakları var. Fakat bunlar –Araf Suresindeki ayetleri okuduğumuzda daha net bir şekilde ortaya çıkacak- bu yasağı çalıyı arkadan dolanmak suretiyle kendilerince deliyorlar. Öyle bir hile yapıyorlar ki, Cumartesi günü balık avlıyorlar ama sanki o gün avlamamış gibi oluyorlar. Allah’ın yasağını çiğniyorlar ama çiğnememiş görüntüsü vererek bunu yapıyorlar. Cenabı Hak da bu ayetin indiği dönem için şöyle buyuruyor. “Siz içinizden bu Cumartesi yasağı konusunda aşırı gidenleri çok iyi biliyorsunuz değil mi?” Onların neler yaptığını ve başlarına neler geldiğini biliyorsunuz. “fegulnâ lehum” O yasağı çiğnediler. Aşırıya gittiler. “Bizde onlara dedik ki” “kûnû gıradeten hâsiîn” “Onlara alçaklar olun, maymunlar olun dedik.” (Bakara 65) Yani maymunlaşın… Burada da sanki bir gerçek manada maymuna dönüşüm varmış gibi anlaşılıyor ama diğer ayetlerde geldiğinde bakacağız. Gerçek manada maymuna dönse… Hemen bir sonraki ayette… Bir sonraki ayeti okuyayım da son sözümü sonra söyleyeyim.

Fecealnâhâ” “İşte biz bu olayı” Yani biz bu dönüşüm olayını… “nekâlel limâ beyne yedeyhâ ve mâ halfehâ” “Hem o gün yaşayanlara hem de daha sonra gelecek olanlara” “ve mevızatel” “bir öğüt yaptık.” Kim için? “lilmuttegîn” “kendini koruyanlar için” (Bakara 66) Şimdi şöyle düşünelim. Bir şeyin bana ibret ve ders olması ne demek? Aynı hatayı ben yaparsam aynı bela gelip beni bulur, değil mi? Yani kötü bir olayın bana örnek olması için böyle olması lazım. Yani Allah diyecek ki bak falanca günahı işleyeni ben bu olayla cezalandırdım, sende bu olayı işlersen aynı ceza sana da gelir. Peki, hakiki manada bir maymunlaşma söz konusu olsa, biz o gün bugün hiçbir kavmin, hiçbir günahkâr toplumun en adi, en iğrenç suçları işleyen toplumlarında hakiki manada maymuna veya domuz dönüştüğünü görmüyoruz. Peki, hem o gün yaşayana hem bizim gibi bugün yaşayana bunun neresi ders, neresi ibret olur? Ama bunu mecazi manada maymunlaşmak, taklitçiliğe boğulmak, kendin olamamak, kimliğini kaybetmek olarak algılarsanız bugün aynı hataları yapanın şahsiyetini kaybetmesi sonucu bugünde yaşayacağını pek ala net bir şekilde görebiliriz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte yaşadığını görüyoruz.

Yahya ŞENOL:Ve lâ tekûnû kellezîne nesullâhe” “Sakın Allah’ı unutanlar gibi olmayın.” Yani Allah yokmuş gibi davrananlar gibi olmayın. Cezası ne olur bunun? “feensâhum enfusehum” Bakın Allah sizi unutur değil. Çok daha acı bir sonuç… “Allah onlara kendilerini unutturur.” (Haşr 19) Bir insanın kendisini unutması ne demek? İnsan olduğunu unutması demektir. Zahirde sureten insan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kimliksizleşiyor.

Yahya ŞENOL: Kendisini kaybetmiş. Görüntüye bakarsan iki eli, iki ayağı var. Ama en düşük seviyede bir hayvan olarak bile… Yani hayvanla karşılaştırdığında böyle diyoruz. Yoksa hayvanlar bizatihi düşük yaratıklar değildir. Ama Allah bu tür insanların onlardan da daha beter bir durumda olduğunu söylüyor. İşte buradaki maymunlaşmayı da böyle anlayabiliriz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu akşam olan bir olay var. Hatta arkadaşlarımız, dostlarımız etraflarındakileri takip etsinler. Bu akşam Cumhurbaşkanı kendi açıklamalarına bir açıklık getirdi. Mehmet Akif’in dediği gibi “Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı…”

Yahya ŞENOL: “Bizim için tek kapı, tek çıkar yol budur” dedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Arkasından da hadisler konusunda da, “Kuran’a uygunsa o hadisi alırız, sahihtir yoksa kimin dediğine bakmayız.” Şimdi yarın, öbür gün etrafı bir dinleyin.

Yahya ŞENOL: Kuran’a uygun hadis arama peşinde mi koşarlar…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsanların kişiliklerine bakın. Zaten böyle diyorduk diyecekler. Ya ne oluyor? Bir öyle sıçrıyorsunuz, bir böyle sıçrıyorsunuz. Ama ondan daha önemlisi… İnsan şartlandığı zaman gerçekleri göremiyorsunuz. Bu akşam -Allah razı olsun- Enes Hoca gösterdi. Bende baktım şaşırdım kaldım. “kûnû gıradeten hâsiîn” (Bakara 66) Baktım ki çok basit bir Arapça detay ama hiç dikkatimizi çekmemiş. Ayette “kûnû gıradeten” “Maymunlar olun” diyor. Ama arkasından “hâsiîn” diye ikinci haber geliyor. Arapça bilenler için söylüyorum. Bu “hâsiîn” kelimesine “cemi müzekkeri salim” denir.

Yahya ŞENOL: Burada ikinci haber…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama “gıradeten” kelimesinin sıfatı olarak…

Yahya ŞENOL: “Aşağılık maymunlar” olarak çeviriyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama biz farkında olmuyoruz. Böyle bir eğitim sisteminden geldiğiniz zaman düşünemiyorsunuz. Zaman zaman düşünüyoruz, o zaman Cenabı Hak bir ışık yakıyor, görüyoruz. Ekip çalışmasının faydasıdır. Birisinin görmediğini birisi görüyor.

hâsiîn” kelimesine “cemi müzekkeri salimdir.” Yani ne demek? Ancak akıllı varlıklar için kullanılır. Böyle bir ifade hayvanlar için kullanılmaz.

Yahya ŞENOL: Evet, yani burada “gıradeten” kelimesinin sıfatı olarak gelseydi kural gereği “hâsiîn” kelimesi “kûnû gıradeten hâsiîeh” şeklinde gelmesi gerekecekti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Arap dili açısından “hâsiîn” olmaz. “hâsiîn” olması için o insanların özelliği olması lazım. Dolayısıyla bu insanlar maymuna dönüşmüşlerse gerçek manada bu ifade böyle olmaz. “kûnû gıradeten hâsiîeh” olurdu.

Yahya ŞENOL: Ama “hâsiîn” dediği için insanların zahiri olarak durduğu anlaşılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsan olarak duruyor. Sadece kişiliğini kaybetmiş oluyor. Kuranı Kerim’in muazzamlığını görüyor musunuz? Ama bizimde ne kadar geri kaldığımızı da görüyorsunuz. Yani hakikaten şaşırıp kalıyoruz. Her gün o kadar çok yanlış ortaya çıkıyor ki… İnşallah bundan sonra, bilhassa bu gençlerden… Yani bu insanların doğruya yönelmesinden dolayı… Gençlerden çok sayıda ekipler kurulursa bu yanlışların tamamı inşallah kısa sürede görülür.

Yahya ŞENOL: Bu Cumartesi yasağı konusunda Araf Suresinde bir ayet var. Konuyu biraz daha ayrıntılı açıklıyor. “Ves’elhum anil garyetilletî kânet hâdıratel bahr” “Onlara deniz kıyısındaki kenti sor.” “iz yağdûne fis sebti” “hani o Cumartesi konusunda aşırılık yapıyorlardı.” “iz teé’tîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurraav” “Cumartesi günü balıklar sürülerle geliyorlar.” Allah bunları imtihan edecek ya… Cumartesi günü balık yasak, Allah da bir görelim diyor. Cumartesi günü orası balıkla doluyor. “ve yevme lâ yesbitûne lâ teé’tîhim” “Ama diğer günlerde de balıklar gelmiyorlar.” (Bakara 163) Yani imtihan öyle kolay olmuyor demek ki…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben çocukken –Allah rahmet eylesin- babam bizi boş vakit bırakmadan çalıştırırdı. Cuma günü öğlene kadar işyerimizde müşteri olmazdı. Namaz vakti müşteri bastırırdı. “Kapat dükkânı öğleden sonra gelsinler, bizim için imtihandır. Kazanmamız lazım” derdi. Hemen kapatırdık.

Yahya ŞENOL: Bunlarda bakıyorlar ki Cumartesi günü balık bol, diğer günler balık yok. Bunlar buna bir iki gün dayandıktan sonra Cuma günü ağları hazırlayıp suya atıyorlar. Cumartesi günü balıklar oraya geliyor. Pazar günü de gidip ağları topluyorlar. Kendilerince Cumartesi günü balık avlamamış oluyorlar. Ağı atmayı Cuma’dan yaptılar, toplamayı Pazar’dan yaptılar. Cumartesi günü avlanmamış oldular. Kendilerince yasağa uymuş oldular. Allah da “kezâlike neblûhum bimâ kânû yefsugûn” “yoldan çıktıkları için onları yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk.” (Bakara 163) Birileri de bunu görüp bu durum karşısında sessiz kalamamış. Gidip yapmayın, etmeyin diyorlar. İşte çalıyı arkadan dolanmak budur. Zahiren sanki yasağa uymuş gibi görünüp alttan, altta malı götürüyorlar.

Ve iz gâlet ummetum minhum lime teızûne gavmenillâhu muhlikuhum ev muazzibuhum azâben şedîdâ” “İçlerinden bir grup da ‘Allah yarın bir gün bunlara çok şiddetli bir şekilde azap edecek’ demişti.” Niye kalkıp bunlara hala öğüt veriyorsunuz ki… Bırakın Allah’ından bulsunlar. Gidip onlara yapmayın, etmeyin diye nasihat etmeyin nasıl olsa Allah bunların yakında belasını verecek diyorlar. Ama o uyaran grup “gâlû mağziraten ilâ rabbikum” Bir defa öncelikle biz üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. “Yarın öbür gün elimizde rabbimize sunacağımız bir mazeretimiz olsun.” Ya rabbi biz bunları uyarmıştık diyelim. Önce kendi görevimiz. “ve leallehum yettegûn” Bakarsınız uyarımız fayda verir. Bu yaptıklarından vazgeçerler. “Allah’tan korunur, çekinirler.” (Bakara 164) Olmayacak bir şey mi? Olabilir de… Dolayısıyla hem biz kendi görevimizi yapalım hem de belki onlar uyanırlar bu işe diye biz vazifemizi yapıyoruz diyorlar.

Ama “Felemmâ nesû mâ zukkirû bihî enceynellezîne yenhevne anis sûi” “Ne zaman ki kendilerine verilen o öğütleri dikkate almamaya başladılar, o zaman kötülüğe karşı mücadele edenleri (görevini hakkıyla yerine getirenleri) biz kurtardık.” “ve ehaznellezîne zalemû biazâbim beîsim bimâ kânû yefsugûn” “O yanlış yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.” (Bakara 165)

Felemmâ atev ammâ nuhû anhu” “Yapılan engellemelere başkaldırıp direnince” Onlara ne dedik? “gulnâ lehum kûnû gıradeten” Bakara 65, 66 da olduğu gibi aynı ifade… “Onlara maymunlar olun dedik.” Maymunlaşın. “hâsiîn” ve “alçalmış, aşağılık, rezil bir şekilde durumunuzu bu şekilde sürdüreceksiniz.” (Bakara 166) Yani maymun gibi şahsiyetsiz, sürekli başkalarını taklit eden, ha bire çalmaya, çırpmaya, oyun kurmaya meyyal bir yapıda olacaksınız bundan sonra…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hocalarda öyle oluyor mu? Allahu Teala kimi kurtardı?

Yahya ŞENOL: Kötülükten nehyedenleri…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Boş ver ya kardeşim ne karışıyorsun” diyenler gitti. Bir hatıram var. Daha öncede anlattığımı zannediyorum. Tarikatçılığa Bakış kitabını yazdım. O zaman tarikatlar çok ciddi manada rahatsız oldular. O kitap basılmadan önce fotokopi şeklinde ya da diğer şekillerde çoğaltarak binlerce nüsha elden ele dolaşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 1994 Konya’da İslam ticaretiyle ilgili bir ekonomik toplantı vardı. O toplantıda bir sürü tanınmış hoca vardı. Ama onlardan bir tanesi çok itibarlıydı. Şimdi adını söylemeyeceğim. Baştaki Hoca bana “Abdülaziz Bey, bu tarikatlarla uğraşma, bırak bunları yola gelmezler” dedi. Hocam bunlar şirkin içerisindeler dedim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dedi. O hoca benden yaşça çok büyük… Şirkin olmadığı yerde tarikat olmaz dedi. Nerede tarikat varsa orada şirk vardır dedi. Tamam, o zaman bizim görevimiz şirkle mücadele değil mi, dedim. Bilmem kardeşim, ben seni uyarıyorum dedi. Bunlar sana kötü bir şeyler yaparlar diye de endişe ediyorum dedi. Seni uyarıyorum, ben senden dolayı endişe içerisindeyim dedi. Hocam asıl ben sizden dolayı endişe içerisine girdim dedim. Bakın siz aynen Cumartesi yasağını çiğneyenlere karşı seslerini kesen hocalar gibi oldunuz dedim. Sizin başınıza büyük bir olayın gelmesinden korkuyorum dedim. Sizi uyarıyorum dedim. Ben size şunu söyleyeyim dedim. Bilsem ki bir nefes alacak kadar vaktim var, o vakti de bunlarla mücadeleyle geçiririm haberiniz olsun dedim. Bugünlerde de Yahya’nın anlattığı pozisyonlara girdiği için ismini vermedim. Şu anda o pozisyonlarda olan bir hocadır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Cenabı Hakkın bazı insan davranışlarını hayvanlara benzetmesiyle ilgili bir ayette Kuranı Kerim’de Araf Suresinin 179. Ayetinde var. “Ve le gad zeraé’nâ licehenneme kesîram minel cinni vel ins” “Cinlerin ve insanların birçoğunu sanki cehenneme odun olsunlar diye yetiştirmiş olduk.” Nasıl bir insan onlar? “lehum gulûbul” “kalpleri var.” “lâ yefgahûne biha” “ama gerçeği hiç kavramıyorlar.” Hiç o konuda bir çaba sarf etmiyorlar. O kalp orada boşuna duruyor. “ve lehum ağyunul lâ yubsırûne bihâ” “gözleri var ama o gözleri hiç gerçekleri görmeye kullanmıyorlar.” Meselelerin arka planını hiç düşünmüyorlar. “ve lehum âzânul” “kulakları var.” “lâ yesmeûne bihâ” “o kulaklarla gerçeği dinlemiyorlar.” Gerçeğe kulak vermiyorlar. Bunlar nasıl insanlar? Bunlar sureten insan… Ama “ulâike kel en’âmi” “Onlar var ya enam gibidirler.” Enam; koyun, keçi, sığır ve deveye verilen özel bir isimdir. Dört cins hayvandır. Bunlar enam gibidir diyor. Bütün otlasın başka hiçbir şeye yaramaz. “bel hum edall” “hatta bundan da daha aşağı seviyededirler.” Öbürlerinin en azından insana eti, sütü bir şeyi falan fayda veriyor. Bunlarda o da yok. Mahza zarar… “ulâike humul ğâfilûn” “İşte onlar tam bir gaflet içerisindedirler.” (Araf 179) Burada da Allah “ke” benzetme edatını kullanarak meseleyi daha iyi anlamamız noktasında açık ifade kullanmış oldu. Bu ayetin benzeri Furkan Suresinin 44. Ayetinde de bulunuyor.

Em tahsebu enne ekserahum yesmeûne ev yağgılûn” “Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı zannediyorsun?” Görünüşte bu insan zannediyorsun. “in hum” “Hayır, onlar” “illâ kel en’âmi” “aynı enam gibidirler.” Koyun, keçi, sığır ve deve gibi… Hiç onlardan bir farkı yok. “bel hum edallu sebîlâ” “hayır, hatta benimsedikleri yola bakılacak olursa daha da kötü bir durumdadırlar.” (Furkan 44)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani domuz ve maymun gibiler.

Yahya ŞENOL: Aynen onlar gibi… Yine bu şekilde yanlış tutum ve davranışların benzetildiği bir örnek Cuma Suresinin 5. Ayetinde bulunuyor. “Meselullezîne hummilut tevrâte” “Kendilerine Tevrat yükletilen” Yani o sorumluluk kendilerine verilen, Tevrat bilgisi yüklenen… Ama “summe lem yahmilûhâ” “o Tevrat’ı gereği gibi taşımayanlar” Onunla amel etmeyenler var ya… “kemeselil hımâri yahmilu esfârâ” “Kitap yüklü eşekler gibidirler.” Yüklemişsin sen… Eşeğin üzerine bir ton şey yüklesen bir gram faydası olur mu? Yok. Kitap taşıyor ama içindekilerden de bir gram nasiplenemiyor. “bié’se meselul gavmillezîne kezzebû biâyâtillâh” “Allah’ın ayetleri karşısında yalana sarılan insanların örneği bu şekilde böyle kötü örnekler olmaktır.” Başka bir şey olmaz. “vallâhu lâ yehdil gavmez zâlimîn” “Allah bu şekilde yanlışlar içinde olan toplulukları kendileri yola gelmeden Allah yola getirmez.” (Cuma 5) Bakın burada da Allah kitap yüklü eşeklere benzetti.

Buna benzer bir diğer örnek Müddessir Suresinde var. “Femâ lehum anit tezkirati muğrıdîn” “Bunlar nelerine güveniyorlar da akıllarında tutmaları gereken bilgilerden yüz çeviriyorlar.” Ne oluyor bunlara? “Keennehum humurum mustenfirah” “Bunlar tıpkı ürkmüş eşekler gibidirler.” Neyden ürkmüş? “Ferrat min gasverah” “Aslandan ürküp kaçan” (Müddessir 49-50-51) Eşeklere benziyorlarmış. Yani eşek aslanı görünce dörtnala kaçıyor. Haktan böyle kaçıyorlar diyor. Sanki aslandan kaçan yaban eşekleri gibi… Burada da benzetme başka bir hayvanla yapılmış oldu.

Lokman Suresinin 19. Ayetinde bu sefer konuşmayla alakalı, ses yükseltmeyle alakalı bir benzetme var. Lokman’ın (a.s) dilinden aktarıyor. “Vagsıd fî meşyike” “Yürüyüşünde tabi ol.” “vağdud min savtik” “ve sesini de kıs, öyle yükseltme.” “inne enkeral asvâti lesavtul hamîr” “Seslerin en çirkini, en hoşlanılmayanı şüphesiz ki eşeklerin sesidir.” (Lokman 19) Burada da Cenabı Hak eşek anırmasına benzetiyor. Hep bir benzetme ver.

Bir ayet daha var. Sadece benzetme açısından söyleyeyim. Araf Suresinin 175 ve 176. Ayetlerinde “Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz bir kişinin haberini onlara anlat. Ayetlerden sıyrılıp uzaklaştı da şeytan onu peşine taktı. Sonunda azgınlardan olup çıkıverdi.” “Eğer zorlasaydık onu o ayetlerle yüceltirdik. Ama o, yere çakılıp kaldı ve arzularına uydu. O, susuz kalmış köpek gibidir; üzerine varsan dilini çıkarıp solur, bırakıp gitsen yine dilini çıkarıp solur. İşte âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan o toplulukların örneği budur. Bu olayı anlat, belki düşünürler.” (Araf 175-176) Yani böylece benzetme suretiyle düşünmeye sevk etmiş oluyor. Sonuç ne? Burada Cenabı Hakkın benzetmede kullandığı hayvanlar esasen adi yaratıklar falan değil. Hepsi fıtratları gereği öyleler. Yani domuz, domuz olması hasebiyle görüldüğü yerde öldürülmesi gereken bir hayvan değildir. Onunla ilgili yasak onun insan gıda maddesi olarak kullanılmasıyla sınırlıdır. Onun haricinde domuz olmak onun suçu mudur? En kötü ses eşek sesiymiş. Kendi mi yaptı da öyle oldu? Benzetmelerde en az bir yön kullanılır. Dersin başında ne dedik? Ali aslan gibi çocuk dedik. Aslan gibi derken Ali’nin yeleleri var, pençesi var falan diye anlar mısınız? Her yönden aslan gibi değil. Bir yönden veya birkaç yönden olması yeter. Güçlü, kuvvetli, cesur bu yönden… Burada da onların gerçeklerden kaçması, aslan görüp kaçan eşeğe benzetilmiş. Bu, eşek aslanı görüp de kaçmasın, vay adi varlık falan değil. Ama insanla hayvanı karşılaştırdığında insanın göstermemesi gereken bir tavır. Mesele budur. Peki, toparlayacak olursak… Burada; sureten, hakiki manada bir maymun veya domuza dönüş neden anlaşılmaması gerekiyor? Birincisi, Allah “hâsiîn” kelimesini kullanarak onları hala akıllı ve insani özelliklerini kullanabilir varlıklar olduğunu gösterdi. İkincisi, örnek kıldı. Yani aynı durumların tekrarı halinde aynı ceza tekrar eder. Bugünde demek ki o maymunlaşma ve domuzlaşma… Yani taklitçi, bozguncu hala devam ediyor ki yaşayarak görüyoruz. Bir önemli husus da insanın son nefesini verinceye kadar ona tevbe şansı tanımış olmasıdır. Allah son ana kadar insana süre vermektedir. Nisa Suresinin 17 ve 18. Ayetlerinde Cenabı Hak şöyle buyuruyor. “İnnemet tevbetu alallâhi lillezîne yağmelûnes sûe bicehâletin” “Tevbe kendini tutamayarak günah işleyenin yapacağı bir şeydir.” O da ne? “summe yetûbûne min garîbin” “yani ölmeden önce, çok fazla vakit kaybetmeden dönüş yapanların tevbesidir.” “feulâike yetûbullâhu aleyhim” “Böyle insanların tevbelerini Allah da kabul eder.” Allah onlara döner, yüzlerine bakar. “ve kânallâhu alîmen hakîmâ” “Allah her şeyi bilir, doğru kararlar verir.” (Nisa 17)

Ve leysetit tevbetu” “Tevbe şu değildir.” “lillezîne yağmelûnes seyyiât” “sürekli kötülükler işleyip duran” “hattâ izâ hadara ehadehumul mevtu” “Ta ki kendisine ölüm gelip çatmış.” “gâle innî tubtul âne” “O zaman ya rabbi ben şimdi tevbe ettim diyor.” Bunun tevbesi tevbe olmaz. Son anda… “ve lellezîne yemûtûne ve hum kuffâr” “ve kafir olarak öldükten sonra ölenlerinde tevbesi kabul edilmez.” (Nisa 18) Demek ki olacak böyle bir şey… Bunların ki tevbe kabul edilmez diyor. Ama ölüm anına kadar olanların açık olduğunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Ki Reslullah’ın da ağzından “İnnallahe yakbelu tevbetel abdi ma lem yuğarğir…” Gargara derler ya… Hani “artık son nefes verilinceye kadar Allah kuluna tevbe imkânı verir ve tevbesini kabul eder” buyuruyor. Ama o son an geldi mi olay bitmiştir. Şimdi bu adamlar daha yaşarken ölmeden domuz ve maymuna hakiki olarak çevrilmiş olsalar bir daha bu yanlışlarından tevbe etme imkânları kalır mı? Ya hemen ölmeleri lazımdı. Ama ölmüyorlar, kalıyorlar. Yaşadıkları halde geri dönüş imkânı yok. Bu saydığımız şeylerden dolayı biz buradaki dönüşümün hakiki, suret manasında, şekil manasında dönme değil, maymunlaşma ve domuzlaşma olarak bir karakter dönüşümü olduğunu anlıyoruz. Diyelim ve bitirelim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, böylece birinci bölümü bitirmiş olduk. Bir ara veriyoruz sonra devam ederiz inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007