Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler)

17 Nisan 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Maide Suresinin 67. Ayetine kadar geldik. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. “Yâ eyyuher rasûlu bellığ mâ unzile ileyke mir rabbik” “Rabbinden sana indirilen neyse onu insanlara tebliğ et.” Yani insanlara ulaştır. Açık, net bir şekilde anlat. “ve il lem tef’al femâ bellağte risâleteh” “Eğer bunu yapmazsan Allah’ın verdiği elçilik görevini yapmış olmazsın.” (Maide 67) Elçilik görevi neymiş, Fatih?

Fatih ORUM: Kuranı olduğu gibi tebliğ etmek…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bak şimdi burada da açık söylemiyor mu? Anlaşılmayan bir tarafı var mı? “Ey resul, rabbinden sana indirilen neyse” (Maide 67) İndirilen nedir? Kuran. Tabi tamamı indirilmemişti. İndirildikçe… O zamana kadar indirilenler… Son ayeti indirince Allah ne dedi? “elyevme ekmeltu lekum dînekum” “Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım.” (Maide 3) Bitti. Öyleyse… Sana ne indirilmişse onu tebliğ et diyor. İşte şu Mekke’de inmiştir, onu Mekke şartlarında, bu Medine’de inmiştir, Medine şartlarında diyor mu? Sebebi nüzüllerini de anlat diyor mu? İniş sebeplerini anlat diyor mu? Burada sebebi nüzulünü de anlat diyor mu? Sana indirilen neyse diyor. Efendim hangi sebeple inmiş ona bakmak lazım diyorlar. Hangi sebeple indiğini anlatması gerekse o da buraya yazılması gerekmez mi? Hangi sebeple indiği önemsiz mi? Önemli olabilir tabi… O ortamı doğru bir şekilde öğrenirsen anlamanı kolaylaştırır. Ama istediğin kadar o ortamı doğru bir şekilde öğren. Bir ayeti açıklayan ikinci bir ayet gelmeden açıklamayı öğrenebiliyor muyuz? Haberimiz oluyor mu?

Fatih ORUM: Olmuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dolayısıyla Kuranı Kerim’in açıklama metodu tamamen kaybolduğu için sıkışan kişiler bunun sebebi nüzülü var, bunun usulü var, bunun amm’ı var, hassı var, mücmeli var, mufassalı var diye karşı tarafı bir takım kelime şeyleriyle boğuyor. Adam da susuyor. Herhalde bunda bir hikmet olmalıdır diyor. Susuyor. Ayeti tekrar okuyayım.

Yâ eyyuher rasûlu” “Ey resul” Burada resul kim oluyor? Muhammed (a.s). Ona hitap ediyor. İlla onun olması şart mı? Resul kelimesinin ilk anlamı neydi? Getirilen şey yani kitaptır. İkinci anlamı getirendir. Getiren ölümlüdür. Kuranı Kerim’i getirdi, tamam. Uhud Savaşında Muhammed’in (a.s) öldüğüne dair haberler yayılmadı mı? Ali İmran 144’de ne diyor? “Ve mâ muhammedun illâ rasûl” “Muhammed sadece bir elçidir.” “gad halet min gablihir rusul” “Ondan önce de çok sayıda elçi geldi, geçti.” Bu ilk elçi değil ki… “efeim mâte ev gutilengalebtum alâ ağgâbikum” “Ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz?” (Ali İmran 144) diyor. Uyacağınız nedir? Kitap gelmiş. Daha ne istiyorsunuz? O zaman bu kitabı insanlara ulaştıracak insanlara ihtiyaç var mı? Kim ulaştırıyorsa herhangi bir ilave ya da çıkarma yapmadan, doğru bir şekilde, karşı tarafın anlayacağı şekilde, karşı tarafın diliyle… O işin resulü olur. Zaten biraz sonra ayetlerden net bir şekilde onu göreceksiniz. Çünkü asıl olan bu kitabın ulaştırılmasıdır. Çünkü Muhammed’de (a.s) bugün yaşasaydı bu ayete göre ne yapacaktı? Kuranı ulaştırmakla görevli değil mi? “bellığ mâ unzile ileyke mir rabbik” “Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et.” Onu ulaştır. Peki, “ve il lem tef’al” “bunu yapmazsan” “femâ bellağte risâleteh” “elçilik görevini yapmış olmazsın.” Yani Allah’ın elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Allah’ın sana verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. “vallâhu yağsımuke minen nâs” “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” (Maide 67) Bu neyi söylüyor? Niye koruyacaktır diyor? Çünkü senin anlatacakların insanların hesabına gelmeyecek. Tamam, kardeşim senin dediğin doğru ama… Mesela bizim için en çok söylenen söz… “Tamam, dedikleri doğru da o bizim konumumuzda değil ki… Gelsin benim konumumda olsun bakayım. Yapabiliyor mu?” Kardeşim sen o konumunu Allah’ın emrine tercih ediyorsan imtihanı zaten kaybettin. İmtihan böyle bir şeydir. Allah’ın emri hiçbir zaman ikinci plana atılamaz. İnsanlar ne yapacak? Demek ki insanlar bir şeyler yapacak ki Allah seni koruyacak diyor. Adamın düzenini bozuyorsun, sistemini bozuyorsun. Ayet okuduğun zaman ne bozuluyor? Tarikat bozulmuyor mu? Cemaatler bozulmuyor mu? Menfaatler bozulmuyor mu? Peki, mezhepler ortada aklıyor mu? Hiçbir şey kalmıyor. Peki, hayatını bunlara bağlamış olan insanlar ne diyecek? Sağ ol, teşekkür ederim mi diyecek? Kıyameti koparacaklar. Resulullah zamanında da öyleydi. Aynı şey. Demek ki çok ciddi bir problem olacak ki “vallâhu yağsımuke minen nâs” “Allah seni insanlardan koruyacaktır” (Maide 67) diyor. Allah bir garanti veriyor. Peki, seni koruyacak. Burada seni tek kişidir. Dikkat edin. Dolayısıyla her birimiz Kuranı Kerim’i yani Allah’ın kitabında olanları olduğu gibi anlatmak zorundayız. Kendi kafamıza uydurmak değil. Bugün bir sürü Kurancı çıktı. Kuranı kendisi için itibar kaynağı yapmaya çalışıyor. Yani kendine göre başkalarından daha farklı bir şeyler biliyor. Onunla hava atmaya çalışıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz. Kendi keyfine göre saçma sapan anlamlar veriyor. Arapça bilip bilmediği de önemli değil. Sen Arapça biliyor musun dediğin zaman “Kuranı Kerim Arapça değil ki Rabça’dır” diyor. O zaman senin rab olman lazım. Kuranı Kerim rabça diyorsan… Mesela sen Türksün değil mi? Hangi dilde konuşuyorsun? Türkçe… Ben de Türkçe konuşuyorum. Niye? İkimizde Türk olduğumuz için… Ben Kürt olsaydım Kürtçe konuşacaktım. Ya da Arap olsaydım, Arapça konuşacaktım. Benim tercihim değil ki… Allah böyle yaratmış. O zaman sende Rabça konuşuyorsan ne olman lazım? Rab olman lazım. Kuranı Kerim Rabça’dır diyorlar. Ne demek yani? Bir tane mi Türk var yeryüzünde? Sadece sen misin? Türk diye bir topluluk var. Onların kendi aralarında konuştukları bir dil var. O zaman Rab diye bir topluluk olması gerekmiyor mu? Rabler… Kuran Arapça değil, Rabçadır diyenler kendilerini Rab yapmış olmuyorlar mı? Yanlış mı? Arkasından da rab yaptıkları belli… Çünkü Kuran’a kendi keyiflerine göre anlam veriyorlar. Kendilerini ilahlaştırıyorlar. Bazıları da benim öğretmenim Allah diyor. Kelime çok güzel… Tamam, da sen bu kitabın dilini bilmeden ya da düzgün bir mealle yüz yüze gelmeden konunun usulünü, adabını bilmeden aklına geldiği gibi konuşuyorsun. Ondan sonra benim öğretmenim Allah diyorsun. O senin Allah dediğin acaba senin nefsin olmasın? Ya da seni yoldan çıkaran İblis olmasın? Dolayısıyla dinden menfaat sağlamaya başladığınız an işiniz bitmiştir. Niye? “yağsımuke” “seni koruyacak” diyor. Sen dediği zaman kaç kişi oluyor? Bir kişi… Ondan sonra “innallâhe lâ yehdil gavmel kâfirîn” “Allah kâfirler topluluğunu hedefine ulaştırmaz” (Maide 67) dendiği zaman karşıda kaç kişi var? Çok… Bakın önce bir kişi sen, sonra kâfirler topluluğu… Allah ne dedi? Seni ben koruyacağım dedi. Karşında büyük bir topluluk var, onlarda hedeflerine ulaşamayacak dedi. Onlarında bir hedefleri var. Ulaşmak istedikleri şeyler var ama ulaşamayacaklar. Yani seni ben koruyacağım ama onlarda başarılı olamayacak. Onlar Mümin olacak demedi. Dikkat ediyor musunuz? Olurlar, olmazlar. Tamamen kendi tercihleridir. Olabilirler. Ama Resulullah’a bir garanti verdi mi? Seni koruyacağım, onlarda hedeflerine ulaşamayacak dedi. O zaman buna tam inanırsanız rahatlarsınız değil mi? Elhamdülillah, ne güzel dersiniz. Bunu Allahu Teala sadece Muhammed’e (a.s) yapmadı ki, herkese yaptı. Yani bu bizim içinde geçerlidir. Cenabı Hakkın dinini anlatmaya başladığınız zaman etrafınızdaki dostlarınızı kaybedebileceğinizi kesin olarak kabul etmeniz lazım. Yani tek başınıza kalabileceğinizi düşünmeniz lazım. Peki, sizin karşınızdakilere Allah başarı vermeyeceğine göre başarı kimde olacak? Sende olacak. Neticeyi sen alacaksın. Sonucu sen alacaksın. Bu dünyada da, ahirette de… Muhammed (a.s) almadı mı? Mekke’den çıkmak zorunda bıraktılar. Medine’ye hâkimiyet kurmadı mı? Medine yetmedi, tekrar dönüp Mekke’yi almadı mı? Oraya tam hâkim olmadı mı? Muhammed (a.s) Mekke’de kalsaydı. Mekke’nin en zeki, en başarılı bir insanı olsaydı, tüm Mekke’ye sahip olabilir miydi? Ama 8 sene sonra gelip Mekke’nin tamamına hâkimiyet kurdu. Öyle bir hâkimiyet ki asırlardır devam ediyor. Kaybolmadı. Medine’ye hâkimiyet kurdu. Hayber’e hâkim oldu. O çevreye hâkim oldu. Ama burada şu var. Demek ki hiç korkmayacaksın. Ve karşı tarafında başaramayacağını çok iyi bileceksin. Garantiyi verende Allah olduğuna göre… Tamamdır.

Bir de Musa (a.s) olayı var. Musa (a.s) Mısır’da doğdu. Firavun İsrailoğullarının erkeklerini öldürüyor, kızlarını sağ bırakıyordu. Erkek olduğu için annesi öldürüleceğinden korktu. Cenabı Hak ona vahyetti. Yani ya bir melek gönderdi ya da rüyasında… Artık ne yaptıysa? Bir şekilde bildirdi. O da sepet gibi bir şeye koydu. Nil nehrine bıraktı. Nehirde onu firavunun kapısına götürdü. Hanımı alıp sahip çıktı. Orada büyüdü. Sonra bir takım olaylar oldu. Öldürmek istediler. Kaçtı. Kaçarak gittiği yerde evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Oradan ayrıldı. Ama nereye gidiyor? Mısır’a gelmiyor. Ayetten bunu öğreniyoruz. Mesela Neml Suresinde “İz gâle mûsâ liehlihî” “bir gün Musa ailesine dedi ki” “innî ânestu nârâ” “bir ateş gördüm dedi.” Oradan ayrılmış. Gidiyor. Bir ateş görüyor. “seâtîkum minhâ bihaberin” “O ateşin bulunduğu yerden size bir haber getiririm.” (Neml 7) Yani gidiyorlar ama… Yer soracak. Acaba nereye gidiyoruz diye… Herhalde bir hedefi var. Ateş yandığı içinde orada insanlar var diye düşünüyor. Oradan “şöyle gidecekmişiz diye” yolumuzla alakalı bir haber getiririm diyor. “seâtîkum” dediğine göre eşinin yanında en az kaç çocuğu olması lazım?

Fatih ORUM: Bir eşi, en az iki tanede çocuğu var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir eşi, en az iki tanede çocuğu olacak ki “seâtîkum” desin. Demek ki eşi ve en az iki tanede çocuğu var. Size getireceğim diyor. “minhâ” “o ateşin bulunduğu yerden” “bihaberin” “bir haber getireceğim” diyor. “ev âtîkum bişihâbin gabesil” “ya da bir ateş parçası getiririm.” “leallekum tastalûn” “belki ısınırsınız.” (Neml 7) Yani orada ateş var ama belki yakanlar bir yere gitmiş olabilirler. Orada kimse olmayabilir de yani… En azından bir ateş parçası getiririm belki… Biraz havanın serin olduğun bir zaman demek ki ısınırsınız diyor.

Felemmâ câehâ” “Oraya gelince” “nûdiye em bûrike men fin nâri” “o ateşin içerisindekiler bereketli kılınmıştır diye sesleniliyor.” Yani senin gördüğün ateş bildiğin ateşten değil. “ve men havlehâ” “çevresi de” “ve subhânallâhi rabbil âlemîn” “Âlemlerin rabbi olan Allah’ın hiçbir noksanı, kusuru yoktur.” (Neml 8) Şimdi siz de oraya gidebilirsiniz. Orada birisi sizi tuzağına düşürmüş olabilir.

Yâ mûsâ innehû enallâhul azîzul hakîm” “Musa ben Allah’ım, çok güçlüyüm ve çok doğru kararlar veririm” (Neml 9) diyor. Böyle bir sese bu Allah’tır diye nasıl inanacaksınız? Sadece ses geliyor. Bir zaman anlatmışlardı. Ankara’da olduğu söylenen bir olay… Olmuş, olmamış da… Bir arkadaş bana olmuş gibi anlatmıştı. Bir gencin babası bir tarikata gidip gelmeye başlıyor. Bir takım hareketleri değişiyor. Gece kalkıp zikir falan çekiyor. İbrahim (a.s) gibi adamın tavırlarına o gencinde aklı bir türlü yatmıyor. Bir gece babasının kalktığın görünce o da kalkıp perdenin arkasına saklanıyor. Babasının adı Musa’ymış. Ya Musa diyerek sesleniyor. Babası da “Şeytanisen sus, Rahmanisen bir daha söyle” diyor. Çocuk bir daha Ya Musa deyince babası “buyurun efendim” diyor. Ya Musa eriştin diyor. Babası hep uçma hayalleri yapıyormuş. Elhamdülillah ne güzel ben hep bu günü bekliyordum diyor. Uç deyince pencereden aşağı uçuyor. Bu da hazırlığını yapmış. Aşağıdan hemen bunu hastaneye götürüyor. Böyle bir şeyde olabilir. Yani Musa’ya (a.s) da böyle bir oyun oynanabilir. Birisi oradan “Ben Allah’ım” diye bağırır. Tongaya düşebilirler. Ama Allahu Teala ne diyor?

Ve elgı asâk” “Elindeki değneği at.” Önce bu sesin Allah’tan geldiğine kesin emin olması gerekiyor. Değneğini at diyor. “felemmâ raâhâ tehtezzu keennehâ cânnuv” “Bakıyor ki küçük bir yılan gibi hareket ediyor.” “vellâ mudbirav ve lem yuaggıb” “sırtını dönüp bir daha geriye bakmadan hemen oradan uzaklaşıyor.” Allahu Teala “yâ mûsâ lâ tehaf” “Korkma Musa” diyor. “innî lâ yehâfu ledeyyel murselûn” “Benim yanımda elçiler korkmaz.” (Neml 10) Sen elçi olacaksın diye orada bir işaret var.

İlla men zaleme” (Neml 11) Ama elçidir diye korunması yok. Yanlışlık yaparsa elçide olsa gider.

Fatih ORUM: Hakka Suresinin son ayetlerindeki gibi… Muhammed (a.s) içinde aynı şeyi söylüyor. “Bizim hakkımızda bir takım şeyler uyduracak olursa.” (Hakka 45)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  “Senin şah damarını koparırız.” (Hakka 46)

Fatih ORUM: Elçiyi o konuda 22:56 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Resulullah içinde yani bana (Kuranı Kerim’e) herhangi bir şeyi ilave edersen şah damarını koparırım diyor. Yanlışlık yaparsan başka diyor. Yanlışlık yapmazsan korurum diyor. Ama yanlışlık yapar da sonra “summe beddele husnem bağde sûin” “yanlışlık yaptıktan sonra iyi davranmaya başlarsa” “feinnî ğafûrur rahîm” “Onun hatasını görmem, tamir ederim. Ve ikramda bulunurum.” (Neml 11)

Ondan sonra ikinci bir şey… “Ve edhıl yedeke fî ceybike” “Elini koltuğunun altına sok” diyor. “tahruc beydâe” “Bembeyaz çıkacak.” “min ğayri sûin fî tis’ı âyâtin ilâ fir’avne ve gavmih” “Firavuna ve kavmine götüreceğin 9 mucize içerisinde bu.” (Neml 12) Ama en başta bunlar kime karşı mucize oluyor? Musa’nın (a.s) kendine karşıdır. O gelen sesin Allah’tan geldiği konusunda kesin kanaate varıyor. Çünkü bunu başkası yapamaz. Ondan sonra “innehum kânû gavmen fâsigîn” “çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir topluluktur.” (Neml 12) Buradan Şuara Suresine geçelim.

Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.” (Şuara 10-11) Bütün bunlara rağmen Musa’nın (a.s) tepkisine bakın. Yani seni Allah koruyacaktır meselesi boşuna değil. Onu anlamak için… Kendisiyle konuşanın Allah olduğuna kesin inanıyor. Herhangi bir sorun yok. “Gâle rabbi innî ehâfu ey yukezzibûn” “Ya rabbi beni yalanlayacaklarından korkarım.” (Şuara 12) Korku duyuyor bak. Allah’a karşı söylüyor. “Ve yedîgu sadrî” “İçim daralıyor.” Bana oraya git diyorsun ya… “ve lâ yentaligu lisânî” “konuşamıyorum.” “feersil ilâ hârûn” “ya rabbi bu elçiliği Harun’a ver.” (Şuara 13) Beni elçi yapma. Korkuyu görüyor musunuz? Cenabı Hakkın Resulullah’a seni koruyacağım demesi basit değil yani… Bakın burada “Bu elçiliği Harun’a ver” diyor. Ben korkuyorum diyor.

Fatih ORUM: 26:43 26:45 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ben korkuyorum, dilim açılmıyor yani konuşamıyorum diyor. “Ve lehum aleyye zembun feehâfu ey yagtulûn” “Onlara göre ben suçluyum.” Çünkü bir adamı öldürmüş sayıyorlardı. Bir yumruk vurdu, adam öldü. “Beni öldürmelerinden korkuyorum.” (Şuara 14) Burada Musa (a.s) kiminle konuşuyor? Allah ile… Kader inancı olsa bu konuşma olur mu? Hiç mümkün mü? Beni öldüreceklerinden korkuyorum diyor. Kader inancında insan nedir? Robot. Allah nedir? Robot yapımcısıdır. Peki, robot denemeden geçtiği zaman başarılı olursa başaran robot mu olur, yapımcı mı? Yapımcı. Peki, robot cezalandırılsa millet onu ayıplamaz mı? Peki, bizdeki kader inancı Allah’ı robot yapımcısı yapmıyor mu? İnsanları da robot yapıyor. Bir de daha fazlası… Hem öyle yapıyor hem de sizi cezalandıracağım diyor. Fatih, Nahl Suresi 93. Ayeti okur musun?

Fatih ORUM:Ve lev şâallâhu lecealekum ummetev vâhıdetev ve lâkiy yudıllu mey yeşâu ve yehdî mey yeşâé’, ve letus’elunne ammâ kuntum tağmelûn” Elimdeki Diyanet Meali şöyle çevirmiş. “Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl 93)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ne oldu şimdi? Peki, dilediğini saptırıp dilediğini yola getiriyor. Bu da Kuran ayeti… Haşa Allah böyle demiyor da… Ama bugün hangi tefsiri, meali açarsanız açın… Son senelerde bir takım düzelme emareleri var. Eskiye doğru gidin. Sadece İmam Maturidi’nin tefsiri hariç hangisini açarsanız böyle yazar. Saptıran, yola getiren Allah ise Musa niye gidiyor ki? Musa’nın öldürülüp öldürülmeyeceği önceden belli ise… Bize öyle öğretiyorlar değil mi? Daha niye beni öldüreceklerinden korkuyorum diyor. Hem de Allah’a karşı bunu söylüyor. Bu Allah’ın ayeti değil mi? E şimdi Diyanet mealinde hem Nahl Suresindeki ayeti göreceksin hem de Musa’nın bu dediğini göreceksin. Kafası çalışan çocukta ne diyecek?  Bu Allah’ın kitabı değildir diyecek. Öyle şey mi olur, kâfir, dinsiz derler. Çocuk mu suçlu sen mi suçlusun? Allah’ın kitabını ne hale getiren sen değil misin? Birçok kere anlattım. Tekrar anlatayım. Çünkü bu konular ne kadar çok anlatılırsa anlatılsın, eskimez. Mesela burada su var. Ne kadar içersen iç, gene içersin. Dün içmiştim bugün içmem diyebilir misiniz? Bazı şeyler onun gibidir. Ekmek gibi, su gibi, hava gibidir.

Az önceki ayete İmam Maturidi’nin verdiği mana şudur. “Ve lev şâallâhu lecealekum ummetev vâhıdetev” “Eğer tercihi Allah yapsaydı elbette sizi bir tek ümmet yapardı.” Hepinizi mümin yapardı. Yaratan Firvaun’u Musa’dan niye ayırsın ki? Yaratan aynı… Ama tercihi o yapmıyor. “ve lâkiy yudıllu mey yeşâu” “Ama o sapıklığı tercih edeni sapık sayar.” Maturidi’nin verdiği manadır. “ve yehdî mey yeşâé’” “hidayeti tercih edeni de yola gelmiş sayar.” Peki, Firavun hangi tarafı tercih etmiş? Sapıklığı… Musa (a.s)? Hidayeti… “ve letus’elunne ammâ kuntum tağmelûn” “Elbette ki yaptıklarından sorumlu olacaksınız.” (Nahl 93) Bu İmam Maturdi’nin verdiği manadır. Ama bu meallerde ben İmam Maturidi görüşünü benimsiyorum diyenlerin mealidir. İmam Maturidi bunlara karşı ne yapsın?

Tekrar anlatacağım şu… Medine’de Arap hocalarla Üniversitede oturuyoruz. Onlara, “Bir fiilin kök anlamı ile zaman kipi anlamı arasında (zaman ve şahıs dışında) bir anlam değişikliği olur mu” dedim. Mesela gelmek köktür. Geliyorum dediğiniz zaman şimdiki zamandır. Ben geliyorum demektir. Geldi derseniz 3. şahıs geçmiş zamandır. Ama gelme eylemi değişir mi? “Olur mu öyle şey” dediler. Yani sen bu kadar şeyi bilmiyor musun der gibi tepki verdiler. Peki, Nahl Suresi 93. Ayette şae fiili var. “‘Şae’ fiilinin kökü ne” dedim. Genellikle meşiet derler. Meşiet, semai de denir. Yani esas kök anlamını ifade etmez de bir kurala göre oluşturulmuş bir yapıdır. Ki Araplar meşieti pek kullanmazlar. Bunların hepsi ilim adamı olduğu için meşiet demediler. Hepsi “Şae’nin kökü şeydir” dediler. “Peki, şeyin anlamı nedir” dedim. “Şey, var etmek demektir” dediler. “Peki, şey var etmekse Şae’ye neden irade etme manası veriyorsunuz” deyince “Gerçekten ya… Allah Allah… Hiç düşünmemiştik” dediler. Gerçekten şeyin anlamı var etmekse Şae’nin anlamı da var etti olur. “yudıllu mey yeşâu” “Dalaleti var etti.” Bunu ne yapacaksın? Yani “Onu tercih etti” demektir. Ondan sonra “yehdî mey yeşâé’” “men yeşau vel hidayeh” Şae fiilinin de mutlaka bir nesnesi olma mecburiyeti vardır. “yudillu men yeşau ved dalaleh ve yehdi men yeşau vel hidayeh” Arapça bilenler için söylüyorum. Adamlar şaşıp kaldılar. Bizde maalesef geleneksel bilgi, hep ezber… İnsanların sorgulaması yasak… Sorgulayan adamı mürted sayıp öldürdükleri için bu hale gelmiştir. Devam edelim. Bakın çok açık… Kader anlayışına göre bu ayetlerin olmaması lazım. Şuara Suresindeki ayetlerde Musa’nın (a.s) korktuğundan bahsediyor. Allah’ın kitabını anlatma işi o kadar basit değildir. Allah’ın kitabını anlatmaya başladığınız zaman sizin doğru olduğunuzu herkes bilir de sistemi çöktüğü için kabul etmez. Dükkân kapanacağı için kabul etmez.

Allahu Teala Maide Suresinin 67. ayetinde şöyle diyor. Musa’dan (a.s) bahsetmemin sebebi… Musa’ya (a.s) o kadar şey göstermesine rağmen hala korkuyor. Onlar beni öldürür diye korkuyor. Allah da korkmayın ben sizinle beraberim diye garanti veriyor. Ben işitir ve görürüm diyor. Ben beraberim diyor. Zaten Allah’a güvendin mi problem kalmıyor. “Yâ eyyuher rasûlu” “Ey resul” “bellığ mâ unzile ileyke mir rabbik” “Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et.” Karşı tarafın rahat ve kolayca anlayacağı şekilde anlat. Kabul ettir değil. Şuradan yağmur taşın üzerine yağdığı zaman taşta ot biter mi? Ama oradan süzülür gider, ilerisinde bir tarlada bitebilir. Sen anlat. “ve il lem tef’al femâ bellağte risâleteh” “Bunu yapmazsan Allah’ın sana yüklediği risalet görevini yapmış olmazsın.” (Maide 67) Burada oynanan bir sürü oyunlar var. Fatih, KÖK programının aktörü olarak biraz bir şeyler anlat bakalım.

Fatih ORUM: Burada Resul kelimesinin geçiyor olması çok önemlidir. Hocam biraz önce resul kelimesinin asıl anlamının risalet yani kitap olduğunu söyledi. Hakikaten sözlüklerde bunu söylüyorlar. Yani erken dönem sözlüklere gittiğinizde resule risalet anlamını veriyorlar. Kuranı Kerim’de Bakara Suresinin iki ayetinde bu çok açık görünüyor. 89. Ayette “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldiğinde” (Bakara 89) ifadesi geçiyor. Bu defa 101. Ayette yani birkaç ayet sonra aynı ifade var. “Ve lemmâ câehum rasûlum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” (Bakara 101) Yani ifade de değişen tek şey kitap ve resuldür. İkisi de birbirinin yerine kullanılıyor. Resulün gelmesi kitabın gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün ki konumuz olan Maide Suresi 67. Ayette de resul ifadesi geçiyor. Risalet kelimesi geçiyor. Resule düşen şey olanı olduğu gibi tebliğ etmektir. Herhangi bir eksiltme ya da ziyade yapmadan… Oysa biz hepimiz biliyoruz ki Kuranı Kerim’de bir de nebi kelimesi geçiyor. Bunların Kuranı Kerim’de ki kullanımları farklı işlevlere sahiptir. Mesela Ahzab Suresinin 40. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “Mâ kâne muhammedun ebâ ehadim mir ricâlikum” “Muhammed erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir.” “ve lâkir rasûlallâhi” “O Allah’ın resulüdür.” Resulullah diyoruz. Bakınız buraya kadar ayet devam ediyor. Sonra bir kırılma noktası geliyor. “ve hâtemen nebiyyîn” Allah’ım sen biraz önce resul kelimesinden başladın. Kullanıp gidiyordun, şimdi niye nebi kelimesine geçiş yaptın? Çünkü “nebilerin sonuncusudur.” (Ahzab 40) Ama resullerin sonuncusu olmasına imkân yoktur. O zaman Muhammed’in (a.s) vefatından sonra yaşayan hiç kimsenin sorumluluğu kalmaz. Nebi ölüyor. Evet, Muhammed (a.s) nebilerin sonuncusudur ama resullük devam etmektedir. Yine Kuranı Kerim’de bu iki kelime ardışık geçiyor. Mesela Hac Suresinin 52. Ayetinde “Ve mâ erselnâ min gablike mir rasûliv ve lâ nebiyyin” “Senden önce ne resul ne de nebi gönderdik.” (Hac 52) İkisi birbirinin yerini tutuyor. Birbirinin yerine kullanılabiliyorsa Allahu Teala burada fazladan bir kelime mi kullanmış oluyor? Hayır. Her ikisinin de farklı işlevleri olan bir kelime… Belki de bu konunun en dikkat ekici yönü Kuranı Kerim’de bütün itaat kelimeleri resule nispet edilirken… Allah ve resulüne nispet edilirken hiçbir ayette itaat kelimesi nebiye nispet edilmiyor. Yani nebiye itaatten bahsedilmiyor. Çünkü nebi ayrıca bir koca, bir baba, bir arkadaş, bir evlat, bir iş ortağı… Çeşitli tercihleri olabilir. Çeşitli hataları olabilir. Ona itaat düşünülemez. Ama o nebi resullük vasfıyla gündeme geldiğinde yani risaleti tebliğ ettiğinde artık onu da aşan bir şey var. Çünkü resul kendisine vahyedilen şeyleri tebliğ ettiğinde, tebliğ ettiği şeylere kendisi de uymak zorundadır. Onu da aşan bir durum var. Dolayısıyla Kuranı Kerim’in hiçbir ayetinde nebiye itaatten bahsedilmez ama resule itaatten bahsedilir. Bundan dolayı çok dikkat çekici bir ayet ile ben bitireceğim. Onu da kulakları çınlasın Zeki BAYRAKTAR hocamız gündeme getirmişti. Ahzab Suresi 36. Ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Ve mâ kâne limué’miniv ve lâ mué’minetin izâ gadallâhu ve rasûluhû emran ey yekûne lehumul hıyeratu min emrihim” “Herhangi bir konuda Allah ve resulü bir işe hükmettiğinde (karar verdiğinde) ne bir mümin erkeğe ne bir mümine kadına o konuda artık bir tercih hakkı tanınmaz.” (Ahzab 36) Bir muhayyerlik yok. Yapacaksın başka bir alternatif tercih düşünülemez diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ama diyemezsin yani…

Fatih ORUM: Diyemezsin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şartlar uygun değil ne yapalım diyemezsin.

Fatih ORUM: Devamında da zaten böyle diyemeyeceğimiz çok açık ifade edilir. “ve mey yağsıllâhe ve rasûlehû fegad dalle dalâlem mubînâ” “kim böylesi bir durumda Allah’a ve resulüne isyan eder karşı bir tavır alırsa artık o dalaletin dibine vurmuştur.” (Ahzab 36)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Buradaki resul ne oluyor?

Fatih ORUM: Allah’ın kitabının elçisi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Çünkü Allah’ın kitabı olmadan Allah’a nasıl itaat edeceğini bilemezsin ki…

Fatih ORUM: Şimdi bu ayet burada… Resul ve nebi kavramları arasındaki farkı bir kenara bıraktığımızda… Şimdi hemen peşindeki ayeti okuyacağım. “Bu Allah’ın kitabı olamaz çelişki var” diyeceksiniz. Eğer resul ve nebi kelimeleri arasındaki farkı bir kenara bırakırsak… Bunu söylüyor hemen devamında da “Ve iz tegûlu lillezî en’amallâhu aleyhi ve en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettegıllâhe ve tuhfî fî nefsike” “Senin kendisine iyilik ettiğin, Allah’ın da kendisine iyilik ettiği o kişiye (Zeyd’e) sen şöyle diyordun. Karını boşama.” Bakın emir veriyor. Muhammed (a.s) Zeyd’e “emsik aleyke zevceke” “eşini boşama” diye emri veriyor. Hatta “vettegıllâhe” “Allah’tan kork” (Ahzab 37) diyerek bir nevi hatırım varsa yapma bunu demek istiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Allah’tan kork… Yani yapma bunu… Sen anlattın. Tam anlaşılsın diye tekrar edeyim. Bakın Ahzab Suresi 36. Ayette resul olarak “Allah ve resulü bir konuya karar verdi mi kimsenin tercih hakkı yoktur” diyor. Peki, resul ve nebi farklı değilse… Ahzab Suresi 37. Ayette Nebi “Karını boşama, Allah’tan kork” diyor. O zaman geleneksel anlama göre Zeyd’in ne yapması gerekir? Kesinlikle boşamaması gerekir.

Fatih ORUM: Boşarsa dalalete düşmüş olur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Boşamasının Allah’ın tercihi olduğunu ayetlerden öğreniyoruz. Çünkü Allahu Teala orada “Zeyd eşini boşadığı zaman onu seninle evlendirdik ki insanlara örnek olasın” (Ahzab 37) diyor.

Fatih ORUM: Muhammed (a.s) ona emrediyor. Hatırım varsa bu işi yapma diyor. Ama Zeyd karsını boşuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  O kadar çok var ki… Mümtehine Suresinin 12. ayetinde de var. Resulullah’ın Mekke’den gelen kadınlarla yaptığı sözleşme var. Nebi sıfatıyla “ve lâ yağsîneke fî mağrûfin” “marufta sana isyan etmeyecekler.” (Mümtehine 12) Ama resul sıfatıyla böyle bir şey yok. “izâ gadallâhu ve rasûluhû emran ey yekûne lehumul hıyeratu min emrihim” “Allah ve resulü bir konuda karar verdi mi tercih hakkı yok.” Bitti. Ama durum ve şartlar derler. Geçende birisi “Elhamdülillah tabi bizde Müslümanız. Faizin haram olduğunu elbette biliyoruz. Tabi ki haram ama” dedi. Ama dedin mi senin Müslümanlıkla işin kalmaz, kusura bakma… Bu din senin babanın çiftliği değil. Bunun ama’sı yok. Allah öyle dediyse öyle yapacaksın. Ama durum ve şartlar derler. Allah yarattığını bilmeyecek sen bileceksin öyle mi? İlah sen misin o mu? Hoca niye kızıyorsun diyorlar. Bunlara kızılmaz da kime kızılır? Sen ilah mısın? Allah’ın dininde ama olur mu? Allah ne demişse tamam, baş üstüne diyeceksin. Bitti.

Ayetin devamını da okuyalım. Ondan sonra bir ayet var. “Gul yâ ehlel kitâbi” “Ya Muhammed ehli kitaba söyle.” Yani o Hahamlara, Papazlara… Yani o kitabı bilenlere… Bilmeyenlere değil. “lestum alâ şey’in hattâ tugîmut tevrâte vel incîle” “Siz Tevrat’ı ve İncil’i ayakta tutmazsanız” Yani Tevrat’ı, İncil’i uygulamazsanız “yapacağınız hiçbir şey yok” (Maide 68) diyor. Allah bunu ne zaman söylüyor? Medine’de inen şu surede Resulullah’a söylüyor. Peki, Tevrat ve İncil ineli kaç sene olmuş? İncil ineli 600 sene olmuş, Tevrat ineli 2600 sene civarında olmuş. Bugün ne diyorlar? Bu din kitaba, sünnete indirgenemez diyorlar. Neymiş? 15 asırlık gelenek varmış. Siz hangi dinin mensubusunuz. Ben o dinden Allah’a sığınırım. Gidin. O zaman sizin ilahınız başka… Kusura bakmayın. Bakın Allah ne diyor burada… Yahudilere Tevrat diyor. İncil diyor. Yahudilere ve Hırsitiyanlara… Onu ayakta tutmadıkça… O yetmez. “ve mâ unzile ileykum mir rabbikum” “Rabbinizden size indirilene.” O ne? Kuranı Kerim. “Siz bunu yapmazsanız hiçbir temeliniz yok.” (Maide 68) Yahudiler bugün Tevrat’ı uyguluyor mu?

Vedat YILMAZ: Uygulamıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Tıpkı kendilerine Müslüman diyenler gibi… İnsanları kuranı Kerim’e çağırdığımız zaman milletin hesabı bozulmuyor mu? Adamın forsu al aşağı edilmiyor mu? İşte onun için Allah “vallâhu yağsımuke minen nâs” “Allah seni insanlardan koruyacaktır” (Maide 67) diye garanti veriyor. Değil mi? “ve leyezîdenne kesîram minhum mâ unzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve kufrâ” “Rabbin tarafından sana indirilmiş olan bu Kuranı Kerim var ya onların çoğunun taşkınlığını ve kâfirliğini arttırır.” (Maide 68) Yani ehli kitabın… Yani Tevrat’ta ve İncil’de uzman olan kişilerin… Anlarlar… Ya tamam da kardeşim bizim konumumuz farklı, tamam doğru ama derler. Ama sı yok kardeşim. İyi ama sen hiç bu makamlarda bulundun mu derler. Eğer o makamı Allah’ın vereceği makama tercih ediyorsan hiç kusura bakma Allah böyle bir şeyi asla kabul etmez. “felâ teé’se alel gavmil kâfirîn” “O kâfirler topluluğuna üzülme” (Maide 68) diyor. Boş ver, ne yaparlarsa yapsınlar. Vedat Tevrat’ta ve İncil’de Allah ne emrediyor?

Vedat YILMAZ: Allahu Teala Tevrat’ta da, İncil’de de gelecek olan nebiye iman etmeyi emrediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bugün hala imanlarının esasları, imanın şartlarından bir tanesidir.

Vedat YILMAZ: Tabi onlar Tevrat’a ve İncil’e bakmadıkları için… Mesela Yahudiler onun yerine ne bekliyorlar? Davut’un soyundan gelecek bir kral bekliyorlar. Bu kral nerede yazıyor? Tevrat’a bakıyorsunuz. “Davut’un soyundan ben Mesih diye bir kral çıkartacağım, o kral size dünya hâkimiyeti verecek” diye Tevrat’ın içerisinde yazmıyor. Bu nerede yazıyor? Onların diğer kaynaklarında yazıyor. İşte Talmud olsun, Midraşlarda olsun… o kaynaklarda yazıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani bunlar “Biz bizden gelmeyen birisine inanmayız” demiş oluyorlar. Kuranı Kerim’de de bu var. “Ve izâ gîle lehum âminû bimâ enzelallâhu gâlû nué’minu bimâ unzile aleynâ” “Gelin Allah’ın indirdiğine inanın dendiği zaman biz bize indirilene inanırız derler.” (Bakara 91) O zaman kendilerine gelecek nebileri de kendileri belirliyor. Tevrat’ta değil. Nerede?

Vedat YILMAZ: Kendi sözlü kaynaklarında… Zaten Yahudilerde de bizdeki Edilleyi Şeriyye gibi dinin kaynakları adını verdikleri şeyler vardır. Mesela yazılı kaynak dediğimiz Tevrat en alttadır. Yani en itibarsızı olan odur. Ondan sonra…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ama lafta en üsttedir değil mi?

Vedat YILMAZ: En kutsalı odur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Lafta öyledir. Bizde de öyledir. En üstte kitap derler. Ama onu şuraya bir asın. Gelin, ondan sonra konuşalım derler. Niye oraya asıyorsun? Öncesi sonrası yok. Sadece kitabı uygulayacaksın. Kitap ne emrediyorsa onu yapacaksın.

Vedat YILMAZ: Onları da süslü muhafazaların içerisinde, tomar halinde bir sandukanın içerisinde durur. Ondan sonra gelen sözlü Tevrat’tır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bizde ki gibi ezberlerler değil mi?

Vedat YILMAZ: Tabi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kıraat yarışmaları da var mı?

Vedat YILMAZ: Tabi. Mesela onlarda o kadar kutsaldır ki elinle bile dokunmazsın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bizde dokunabiliyor musun?

Vedat YILMAZ: Bir çubuk vardır. Çubukla dokunabilirsin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bizde dokunuluyor mu? Abdestsiz dokunamaz, hayızlı kadın dokunamaz derler. Nereden çıkarmışlarsa…

Vedat YILMAZ: Üçüncüsü de Midraş dediğimiz kaynaktır. Yani Sözlü Tevrat dediğimiz şey Musa’ya (a.s) verilmiş kabul ediliyor ve rivayetler yoluyla nesilden nesile aktarılmış bilgilerdir. Yani isnat sistemiyle nesilden nesile aktarılmış bilgilerdir. Bir de onunda ötesinde Midraş denilen kaynak vardır. Bu Midraşlarda bizim İslam literatüründe tefsirler denilen kaynaktır. Bunlar aslında her ikisinin de (Yazılı Tevrat ile Sözlü Tevrat) üstünde olan şeylerdir. Yani Midraşta yazan bilgi hem Yazılı Tevrat’ı hem de Sözlü Tevrat’ı da eglae edn bir kaynaktır. Midraş da bir bilgi veriliyorsa… Yani kalkıp da şunu diyemem. Sözlü Tevrat’ta böyle bir şey yazıyor, Midraşta yazan farklı, Midraş yanlıştır diyemiyorsun. Midraş onunda önüne gelmiştir. Yani bu tarz bir hiyerarşi onlarda da var.

Hıristiyanlara geldiğiniz zaman  Hıristiyanlarda da… Hıristiyanlar kendi teolojilerini ortaya koyarken metinlere bakarak bu teolojiyi ortaya koymuyorlar. Kilise babalarının 2. Yüzyıldan itibaren ortaya koymuş oldukları felsefeleri, ortaya koymuş oldukları doktrinleri kabul ediyorlar. Bunlarda daha sonra konsillerle kemikleşmiş. Her bir konsilde yeni bir şey ortaya atılmış. Birinde İsa tanrı ilan edilmiş, ötekisinde kutsal ruh tanrı ilan edilmiş, ötekisinde Hz Meryem tanrının annesi ilan edilmiş. Her bir konsilde yeni yeni kararlar, doktrinler ortaya çıkmış. Bugün Hıristiyanlık denilen şey böylece ortaya çıkmış. Yoksa bugün metinlere dayanan bir Hıristiyanlık yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Onu zaten kendileri açıkça söylüyorlar. 2. asra kadar İsa gerçek anlamda insan ve gerçek anlamda Allah’ın elçisinden başka bir şey değildi diyorlar. Onu biz tanrı yaptık diye açıkça söylüyorlar. Katolik kilisesinin kitabında bu var. Ondan sonra uyacaksın derler. Kime uyacağım? Sana mı uyacağım, Allah’ın kitabına mı uyacağım? Allah burada ne diyor? Allah Tevrat’a, İncil’e uyun dediği zaman… 30-40 tane kadar Papaz buraya gelmişlerdi. Eskiden çok sık gelirlerdi. Onlara yapılan tebliğlerden sonra artık gelmemeye başladılar. Yıllardır hiç uğramıyorlar. Onlar evanjelikti. Siz neye uyarsınız, Tevrat’a, İncil’e uyar mısınız dedim. Hayır dediler. Tevrat ve İncil sizin için nedir dedim. Kutsal kitaptır, ona saygı gösteririz ama konsül kararlarına uyarız dediler. Fatih, bizdekiler de farklı mı?

Fatih ORUM: Bizde icma dedikleri şeyle benzerdir. İttifakla kabul edilmiştir derler. Konsül ile arasında bir fark var. Bizde konsül tarihi yok, katılımcıların kaydı yok. Ama Hıristiyanların konsül tarihi, katılımcıları var. Belgelendirebiliyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela İznik konsülüne şu kimseler katıldı. Şu kararları aldık diyorlar. Efes’te şu kimseler katıldı, şu kararları aldı diyorlar. Kadıköy’de şu kimseler katıldı, şu kararları aldı diyorlar. Bizimkilerin işi Erzurumluların işine benziyor. Erzurum’da birisi bir şey söyler. “Diyeceksin ki niye? İşte öyle” derler. Ben dedim oldu. Çok enteresan gerçekten… Peki, icma diyorsun. Nerede yaptınız bu icmayı? Kim katıldı? Hangi tartışmalar oldu? Mesela Hanefi mezhebine bakıyorsun. İcma ettik diyorlar. Mesela Safa ile Merve arasında say yapmak icma ile vaciptir diyor. Senin vacip kavramını hiçbir mezhep kabul etmiyor. O sana mahsus bir şeydir. Ona sen nasıl icma diyebilirsin? Ama der. Çünkü medreselerde insanların kafaları dumura uğratılıyor. Bugünde okullarda, İlahiyatlarda dumura uğratıyorlar. Ama şimdi uğratamıyorlar. Niye uğratamıyorlar? Çünkü haberleşme çok yayıldı. Sosyal medya denen şeyden o soru soruyor, bu soru soruyor. Herkes düşünüyor. Sorular soruyor. Artık insanlar sorgulamaya başladılar. Sorgulamaya başladığı içinde eskisi gibi olmuyor. Mesela bana sen buraya nasıl ulaştın diye soruyorlar. Bende eğer İstanbul Müftülüğünde kalmasaydım kesinlikle ulaşamazdım. Çünkü adam müftülüğe geliyor. Hatta şey yaparlardı. İstanbul’un itibarı vardır ya… Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığının sokağında oturan kişi İstanbul Müftülüğüne soru sorardı. Adam İstanbul Müftülüğünden ötesi var mı diyordu. Bu sefer araştırıyoruz. Bazen bir sorunun cevabını bulmak birkaç sene sürüyor. Ondan sonra bakıyoruz ki bunda bir yanlışlık var. Çok araştırıp sorguladığın zaman yanlış ortaya çıkıyor. Allah da yardım da ediyor zaten… Onun için bugün insanlara sen dinsizsin diyenler karşı tarafta kendi resimlerini görmüyorlar mı? Yani karşı tarafı suçlayanlar asıl suçlu değil mi? Çünkü şimdi sorgulama başladı. Eskiden sorgulama yasaktı. Yasak olduğu için hiç kimse… Hanefi mezhebi icma dediyse dedi, bitti. Karşı çıkarsan kelle gider.

Evet, sonuç olarak tekrar… Allah ne diyor? “Yâ eyyuher rasûlu bellığ mâ unzile ileyke mir rabbik” “Ey resul rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et.” (Maide 67) Burada vahyi gayri metluv diye bir şey var mı? İndirilen neyse… İndirilen ne? Kitap ve hikmettir. Sadece kitap değildir. Arapça bilenler için söyleyeyim. Bakara Suresinin 231. Ayetinde “ve mâ enzele aleykum minel kitâbi vel hıkmeti yeızukum bih” “yeızukum bihima” demiyor. Arapça bilenler için konuşuyorum. “Kitap ve hikmetten ne indirirse size onunla öğüt veriyor.” (Bakara 231) Yani kitabı ve hikmeti birlikte zikrediyor. İkisi de Allah tarafından indirilmiştir. Birini diğerinden ayırmıyor. Onunla size Allah öğüt veriyor diyor. Kitapla ve hikmetle… Gene Arapça bilenler için söyleyeyim. Çünkü Arap dili açısından bunu anlamak o kadar da kolay değil. “bihi” derken “ve ma enzele yeızukum bima enzele” o “ha” oradaki “ma” ya gider. Peki, kitabı ve hikmeti bize kim öğretti? Resulullah öğretti. Resulullah öğrettiği için öğrettiği her şeyin Kuranı Kerim’de olması lazım. Zaten bu arkadaşlarımızda yıllardır onun üzerinde çalışıyorlar. Kuran kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Zaten hikmet tamamen kaybedilmiştir. Hiçbir mezhepte hikmet yoktur. Hikmet öldürülmüştür. Suçlusu da bulunamıyor. “bellığ mâ unzile ileyke mir rabbik” “Rabbinden sana indirilen neyse (Kitap ve hikmettir) onu tebliğ et.” “ve il lem tef’al” “bunu yapmazsan” “femâ bellağte risâleteh” “Allah’ın sana yüklediği elçilik görevini tebliğ etmiş olmazsın.” Görevini yapmış olmazsın. Tamam da… Aynen Musa (a.s) gibi… Ya rabbi bu insanlar bana düşman kesilir. “vallâhu yağsımuke minen nâs” “Allah seni insanlardan korur.” O zaman Muhammed (a.s) için geçerliydi. Bu zamanda bizim için geçerlidir. Hangimiz Kuranı Kerim’i tebliğde samimiyetle uğraşırsak Cenabı Hak korur. “innallâhe lâ yehdil gavmel kâfirîn” “Allah o kafirler toplumunu da hedefine ulaştırmaz.” (Maide 67) Onlar sana karşı düşmanlık, şu, bu her şeyi yaparlar. Ama hep ne olur? Sonucu boştur. Hiçbir şey elde edemezler. Bize düşen nedir? Sabırlı olup yola devam etmektir. Ama sabrım bitti derler. Biten şey sabır değildir. Sabrın bitiyorsa kusura bakma sen sabırlı değilsin. Bitene sabır denmez. Bitmeyecek. Yürüyeceksin. 14 asır öncesi şartları mı var dünyada derler. 14 asır önceki suyu hiç sorgulamıyorsun, o zaman ki güneşi, havayı sorgulamıyorsun. 14 asır önceki hava bugün var mı demiyorsun. Onu yaratanın indirdiği kitabı sorguluyorsun. Öyle mi? Sen kimsin ya? Sen ilah mısın? Kusura bakma sen Allah’ın dininin mensubu değilsin. Hangi dine uyuyorsan ahirette göreceksin. Bakın diyor ki… “Gul yâ ehlel kitâbi” “De ki ey ehli kitap” “lestum alâ şey’in” “hiçbir temeliniz olmaz.” Bugün yeni bir nebi gelmiş olsa… Öyle düşünün. Muhammed (a.s) son nebi değil de bir nebi geldi varsayalım. Bu ayete göre bize ne der? Muhammed (a.s) ne diyor? “Ey ehli kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar)” “lestum alâ şey’in” “hiçbir temeliniz yok.” Siz hiçbir şey değilsiniz. “hattâ tugîmut tevrâte vel incîle” “Tevrat’ı ve İncil’i ikame etmedikçe” onu uymadıkça… Bugün bir nebi gelse bize ne diyecek? Kuran’a uymadıkça hiçbir temeliniz yok demez mi? Resulullah’tan 1800 sene önceki Tevrat’ı söylüyor. Ne oldu şimdi? Bu Allah’ın sözü kardeşim… İnanmayan inanmaz. Kuran’a uyacaksın. “ve mâ unzile ileykum mir rabbikum” “rabbinizden sizin için indirilene” Kuranı Kerimdir. Bunu yapmazsanız hiçbir temeliniz olmaz. O zaman Kuran’a uymazsak herhangi bir temelimiz olur mu bizim? Açık değil mi? Kapalı bir tarafı var mı? “ve leyezîdenne kesîram minhum mâ unzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve kufrâ” “Sana indirilen bu Kuranı Kerim var ya onların çoğunun taşkınlığını ve kâfirliğini arttırıyor.” (Maide 68) Bugün insanlara, kendine dindar diyenlere Kuranı tebliğ ettiğimiz zaman onların tepkileri aynen Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi değil mi? Bir farkları var mı? Nelerini arttırıyor? Kâfirliklerini ve taşkınlıklarını arttırıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Tevbekar olsunlar. Bu iş böyledir. Bu işin faturası var derler. Evet, faturası var ama o fatura bize kesilmeyecek, size kesilecek. Ey Kurana uymayanlar o faturayı siz ödeyeceksiniz. “felâ teé’se alel gavmil kâfirîn” “O kâfirler topluluğuna üzülme.” (Maide 68) O zaman üzülmemize lüzum yok. Cenabı Hak bizi rızasından ayırmasın. Allah yardımcımız olsun, inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008