İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı

4 Aralık 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Geçen hafta biliyorsunuz tağut konusunu işlemiştik. Bunu şundan dolayı işledik. Birçok Müslüman bu konuda yanılıyor yada yanıltılıyor. Her zaman burada anlatmaya çalışıyoruz. Geleneğimizde olaylara parçacı yaklaşılır. Parçacı yaklaşılınca da bir çok yanlışlar sanki dinin emriymiş gibi yapılıyor. Bu akşam da bu konuda, İbrahim as.ın örnekliğinde ve Rasûlullah sav.in örnekliğinde Mümtehine suresini okuyacağız. Mümtehine suresi Kur’an’ı kerimin 60. suresidir 548. sayfa. Allah’u Teâlâ burada şöyle buyuruyor. Müminler, Benim ve sizin düşmanınızı, bana ve size düşman olanları, kendinize evliya yapmayın/ Veli yapmayın. Veli kelimesinin anlamı: yakın, demektir. Kişilerin yakınlarına: mevla, denir. Yakınlığı olduğu için dostlara: veli, denir. Allah’a yakılığı olan kişilere: Allah’ın evliyası, denir. Şeytana yakınlığı olanlara: şeytanın evliyası denir.

Bir de veli: bir kişiyi bağlayıcı söz söyleme yetkisine sahip olan kimse, anlamına gelir. Yani şimdi siz okullarda küçük çocuklarınızın velisisiniz. O çocukları bir başka okula nakletmek istediğiniz zaman sizin tek başına kararınız yetiyor. Diyorsunuz ki: “Ben çocuğumu falanca yere almak istiyorum.” Okul idaresi çocuğa sormuyor. Kararı siz veriyorsunuz, işte buda velilik. Onun yakını olduğunuz için bazı konularda onunla ilgili söz söyleme yetkisine sahipsiniz ve kararınız onu bağlıyor. Mesela İstanbul valisi de aynı kökten, vali, bir karar alırsa bizi bağlar. Mesela şimdi valinin bir emri gelse deseler ki: “Burada bu akşam toplantı yapılmayacak.” Hepimizi bağlar ve buradan ayrılırız, değil mi. İşte bu veli kelimesi bu bakımdan önemlidir. Yani hem kişinin yakını manasına, hem dostu manasına, hem de kendisiyle ilgili bağlayıcı söz söyleme yetkisine sahip olan kişi, anlamına gelir. Tabii yerine göredir.

Müminler, benim ve sizin düşmanlarınızı kendinize veliler edinmeyiniz. Siz onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz ama onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Yani onlar size gelen bu gerçeği, Kur’an’ı görmezlikten geliyorlar. Onlar görmek istemedikçe siz onlara dostluk gösteriyorsunuz. Rasulü ve sizi, rabbiniz Allah’a inandınız diye ülkenizden çıkarıyorlar. Benim yolumda cihada çıktığınız zaman / benim rızamı aramak için yola çıktığınız zaman, onlara içten içe sevgi besliyorsunuz. Sizin neyi gizlediğinizi, neyi açığa vurduğunuzu gayet iyi biliyorum. İçinizden kim bunu yaparsa o, doğru yoldan ayrılmış demektir. (Mümtehine 60/1)  Burada hüküm çok ağır değil mi. Çok değişik şeyler var acaba Allah’u Teâlâ hangisini bizden istiyor. Yani sizin inancınızı kabul etmiyorlar bunlar. Size gelen gerçeği görmezlikten geliyorlar, dendiği zaman bütün kafirler bu guruba girer. Ne kadar kafir varsa onu, evliya, veli, dost edinemezsiniz demektir.

Peki burada ayrıca Sizi ve bu Rasulü, ülkenizden çıkarıyorlar” dendiği zaman, ki ayette var, o zaman işin çehresi değişiyor. Dolayısıyla bu ayetin kapsamına giren olay nedir. Onu biraz sonra göreceğiz inşaallah. Biliyorsunuz Rasûlullah sav. -bu sure Medine’de inmiştir.- Medine’de iken Rasûlullah sav. ve ashabı Mekke’den çıkarılmıştı. Mekkeliler onu oradan çıkmaya zorlamışlardı. Öldürmek için biliyorsunuz karar alınmış, uygulamak için kapısına kadar infaz timi gelmişti. (Mümtehine 60/2) Onlar sizi bir ellerine geçirseler, Şimdi düşünün Medine’de Müslümanlar var. Yani bizim en büyük hatamız şu: ayetleri bağlamından kopararak anlamaya çalışıyoruz. Müslümanlar Medine’de onlara düşman olanlar da Mekke’de. (Mümtehine 60/2) Onun için diyor ki; Onlar sizi bir ellerine geçirseler size düşman kesilirler. Size ellerini uzatırlar. Yani kötülük yapmaya çalışırlar, Dillerini kötülükle size uzatırlar. Hem dilleriyle hem elleriyle sizi rahatsız ederler. Çok isterler keşke siz de kafir olsanız. (Mümtehine 60/3) Sizin ne rahim akrabalığınız, yani aynı ana babanın çocukları olmanız, aynı soydan gelmiş olmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Evladınız da olsa size faydası olmaz. Ne zaman. Kıyamet gününde. O şeyler, akrabalıklar tamamen biter çünkü. Allah aranızı ayırır kıyamet günü, Allah sizin ne yaptığınızı görmektedir.  

(Mümtehine 60/3) Sizin için İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. İbrahim as. da biliyorsunuz öldürülmeye çalışılmış, ateşe atılmış ve o da bulunduğu bölgeden, Harran’dan ayrılmıştı. Yani Rasûlullah sav. de ölüm gelinceye kadar oradan ayrılmadığı gibi, öldürülmeye kalkışılıncaya kadar ayrılmadığı gibi İbrahim as. da oradan ayrılmamıştı. O insanlar bunlara karşı kesin olarak tavır koymuşlar, bunların da onlara karşı kesin tavır koymaları gerekir. Çünkü Allah’u Teâlâ’nın kuralı neydi. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. (Bakara 2/190). Bu insanlar hem İbrahim as.ı hem Muhammed sav.ı öldürme konusunda kesin bir karara varmışlardı. O zaman onlara karşı dostluk gösteremezsiniz. Şimdi bu sözü niye böyle söylediğimi geçen hafta kısmen anlattım. Bu hafta da bu ayetlerin bağlamında anlamaya çalışacağız. (Mümtehine 60/4) Diyor ki; İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Toplumlarına şöyle demişlerdi: Biz sizden, Allah ile kendi aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden de uzağız. Biz sizi tanımıyoruz. Şimdi burada: kefere, kafir oldu manası verilir değil mi. Yani siz bize karşı kafir oldunuz, biz de size karşı kafir olduk. Ne demek. Siz bizi tanımıyorsunuz, biz de sizi tanımıyoruz. Siz bizim değerlerimizi tanımıyorsunuz, biz de sizin değerlerinizi tanımıyoruz. Tam karşılıklı böyle, bire bir.

Aramızda, bizimle sizin aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Bunu ortaya çıkaran kimd. İbrahim as. mıydı. Onları öldürmeye kalkan İbrahim as. mıydı. Onlar onu öldürmeye kalktılar. Onlar ona düşmanlık yaptılar, onlar ona kin duydular. Dolayısıyla temel bir prensip vardır Kur’an’ı Kerim’de. Yapılan kötülüğün cezası dengi bir kötülüktür. Siz bu kötülüğü yaptınız, tamam. Yani deriz ya “Bunu siz yaptınız, siz istediniz”. Acizlik göstermiyor. İbrahim as. tek başına da olsa karşısındaki koskoca devlete tavır koyuyor. “Aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır” diyor. Bu sonsuza kadar böyle, Allah’ın bir tek olduğuna inanıncaya kadar. Araya aracı putlar koymuşsunuz, aracıları çıkarır da sadece Allah’a kulluk ederseniz o zaman bu düşmanlık biter. Yine dostluk kapıları açık.

(Mümtehine 60/4) İbrahim’in babası için söylediği söz sizin için örnek değildir. İbrahim as. babası için bir söz vermişti. Neydi o?. Ben senin için rabbimden bağışlanmanı isteyeceğim muhakkak dedi. Ben seni rabbimin bağışlamasını isteyeceğim ama Allah’a karşı benim sana, her hangi bir şeye gücüm yetmez. Yani ben dua ettim diye Allah seni bağışlayacak değildir.

Tevbe suresinin 9/113. ayetinde, bu mesele başka şekilde ifade ediliyor. Allah’u Teâlâ diyor ki: Bu nebinin ve ona inanmış olan müminlerin hakkı değildir ki, müşrikler için bağışlanma talebinde bulunsunlar. Ne nebi sav. ne de herhangi bir mümin, müşriklerin bağışlanmasını isteyemez. Yani “Yarabbi şunu bağışla” demez, diyemez. Neden. Allah’u Teâlâ müşrikleri affetmeyeceğini açıkça ilan etmiştir. Allah sizin için kanunu değiştirmez. O zaman, o kanuna siz uyacaksınız. Allah sizin kanununuza uymaz. Siz onun emrine uyacaksınız. (Tevbe 9/113) İsterse bunlar en yakınları olsun. Cehennemlik oldukları kendileri açısından iyice ortaya çıkınca “Yarabbi bunları affet” diyemez. Şimdi bizde çok vardır. Böyle, adamda namaz yoktur, oruç yoktur, dine tavır koyar. Annesi, babası “Yarabbi sen bunu affet” der. Allah asla affetmez. Öyle şey yok. Onlar için bağışlanma dileği yok. (Tevbe 9/114) İbrahim babası için istiğfarda bulundu ki: Biz onu her namazımızda tekrarlıyoruz. Ne yapıyoruz. Rabbanafirli velivalideyye velilmüminine yevme yekumil hisab diyoruz. Yarabbi beni affeyle anamı babamı da, hesap günü bütün müminleri affeyle, diye biz tekrarlıyoruz. Ama İbrahim as. bu duayı yapmış. Babası kafir olduğu halde yapmış ama şimdi diyor ki burada (Tevbe 9/114) İbrahim için tam açığa çıkınca, Baktı ki babası Allah’ın düşmanı, ondan uzaklaştı. Hani biz uzağız diyor ya, aramızda ilişki kopmuştur. İbrahim halim ve evvahtır. Yumuşak huyludur ama çok ah çeker. Ah, vah diye böyle, ah keşke, şunlara bak diye, insanların yanlış tavırlarından dolayı üzülüyor. İşte burada babasına söz vermiş. Tekrar aynı ayete dönüyoruz. 548 e. Söz verdiği için sözünde durdu ama sonrada baktı ki kesin, Allah’ın yolundan ayrılmış, ondan uzaklaştı. Yani İbrahim as.ın sadece bu tavrı bize örnek değildir. Onun dışındaki bütün tavırları örnektir. Zaten o zaman demişti, (Mümtehine 60/4) Senin için Allah’tan herhangi bir şeye gücüm yetmez. Dolayısıyla Allah’u Teâlâ’dan biz herhangi bir kişi için bağışlanma talebinde bulunuruz. O kişi gerçekten mümin olur, olmaz. Mümin olmadığını açıkça bilirsek yapamayız. Bilmezsek yapabiliriz. Ama o işin gerçeğini Allah’u Teâlâ bilir. Talebimizi ister kabul eder, ister etmez. Kendi bileceği bir şeydir.

İbrahim as.ın bu ibaresi de bizim için örnektir: Yarabbi sana tevekkül ettik. Yani “Seni kendimize vekil yaptık”. Biz senin koruman altına girdik. Ve sana yöneldik. Zaten senin huzuruna çıkarılacağız. Huzuruna çıkarılacak yer de sensin yani. Zaten ahrette de huzuruna çıkarılacağız. Dolayısıyla akıllı bir insan böyle yapar. Ondan sonra bir dua daha. (Mümtehine 60/5) Yarabbi, sen bizi kafirler için deneme tahtası yapma. Yani kafirleri bizimle deneme. Yani, bizi kafirlerin eline düşürme. Olabilir yani, yakalarlar, işkence ederler. Daha Türkçesi o, bizi kafirlerin eline düşürme. Yarabbi aziz sensin, hakim sensin. Yani: güçlüsün ve doğru karar verirsin.

(Mümtehine 60/6) Sizin için onlarda güzel bir örnek vardır. Allah ve Ahiret gününe umudu olanlar için. Yani Allah’tan beklentisi olan, ahiret gününde beklentisi olanlar için. Siz Allah’tan bir şey bekliyorsanız İbrahim as.ı örnek alın. Ahiret gününden bir şey bekliyorsanız onu örnek alın. Kim de yüz çevirirse bilsin ki Allah ganidir, Allah’ın size ihtiyacı yoktur. hamiddir: yaptığı her şeyi güzel yapar.  Onlara karşı bu kesin tavrınızı koyun ki. Yani tavrı koyarken de onların yaptığından fazlasını yapmıyor. Siz bizi öldürmeye kalktınız, bundan dolayı sizle dostluğu kesiyoruz. Siz bize karşı kötülükler yaptınız. Biz hala size karşı iyi davranamayız. Böyle kesin tavır koyduğunuz zaman, sizin kararlılığınız ortaya çıktığı zaman, karşı taraf da ciddi bir şekilde düşünecektir. Bu aslında karşı tarafa yapılan en büyük iyiliktir. Yani işin ciddiyetini anlayacaktır. Onun için diyorki Allah’u Teâlâ: (Mümtehine 60/7) Belki aranızda düşmanlık olan kişi ile sizin aranıza Allah’u Teâlâ sevgi koyar. Düşmanlık sevgiye dönüşebilir. Ölçüyü koyan Allah’tır. bağışlayan ve merhametli olan da Allah’tır.

Yukarıdan beri iki örnek gösterdi Cenabı Hak. İlk ayette dedi ki: Onları evliya yani veliler edinmeyin, dedi. Yasak koydu. İbrahim as.ı örnek gösterdi, Rasûlullah sav.ı örnek gösterdi. Şimdi o örnekleri doğru mu anlamışız, yanlış mı anlamışız şu ayetlerden çıkarmaya çalışacağız. (Mümtehine 60/8) Diyor ki: Allah din konusunda sizinle savaşmamış olanlara karşı bir yasak koymaz. Mekkeliler inandıkları için Müslümanlarla savaştılar mı. Başka bir suçları mı vardı Müslümanların. Sadece mümin olmalarıydı. O zaman demin söylediğim husus burada ortaya çıkıyor. Yani bu sure Medine’de inmiştir. Mekkeliler o zaman Rasûlullah sav. de dahil Müslümanları Mekke’den çıkmaya zorlamışlardı. Artık arada kesin bir düşmanlık ortaya çıkmıştı. O düşmanlığa sebep olan da Mekkelilerdi. Müslümanlar da (yüzünü göstererek) bu tarafa vurduysanız diğer tarafı çeviririz diyemezler. Böyle toplu olaylarda af yoktur. Yani o insanlar topluca bir karar almışlar. Size karşı harekete geçiyorlarsa onlar affedilmezler, bağışlanmazlar. Ne zamana kadar. Onlar yanlış hareketlerinden vazgeçinceye kadar. Çünkü siz onları bağışlarsınız, fitne iyice büyür. Onlar bağışlamadıkları için gelir sizi gafil yakalarlar. Öyle şey yok. Kişisel haklarınızı bağışlayabilirsiniz ama toplumsal olduğu zaman olmaz. Onun cezası neyse vermek lazım. Onlar geri adım atmadıkça biz de geri adım atamayız.

Diyor ki Allah’u Teâlâ: İnancınız konusunda sizinle savaşmamış yani sizi öldürmeye kalkmamış olanlarla ilgili Allah bir yasak koymaz. (Mümtehine 60/8). O zaman dostluğu yasakladığı kiminle alakalıymış. Öldürmeye kalkanlarla alakalı. İşte İbrahim as.ı da öldürmeye kalkmışlardı değil mi. Ondan sonra diyor ki: Ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı Allah bir yasak koymaz. Hem Rasûlullah ülkesinden çıkarılmıştı hem İbrahim as. çıkmak zorunda bırakılmıştı. Hangi konuda yasak koymaz. Onlara iyilik yapmanızda. İyilik yapabilirsiniz. Kime. İnandığınızdan dolayı sizi ülkenizden çıkarmayan ve sizi öldürmeye kalkmayanlara karşı iyilik yapabilirsiniz. O zaman dostluk kiminle ilgili yasaklanmış. Biraz sonra ayeti tamamlayacağız. Burda belirtilen özelliğe sahip olanlarla ilgili. Onlara iyilik yapmanız ve onların paylarını vermenizi yasaklamaz. Allah’u Teâlâ herkesin payını vereni sever. / Dengeli davrananları sever. (Mümtehine 60/8) Yani sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmamış ve ülkenizden çıkarmamış olanlara karşı iyilik yapmanızı yasaklamaz. Paylarını vermenizi yasaklamaz.

Mesela şimdi pay ne? Diyelim ki bir ülkede yaşıyorsunuz. O ülke size yaşama hakkı vermiş, ondan sonra sizi öldürmüyor. Oradan da sürmüyor. Orda yaşamanın da bir toplumsal anlaşması var. İşte vergi vermeniz gerekiyor değil mi. İşte bazıları kalkıp diyorlar ki, “Bu ülkeye vergi verilmez.” Eskiden bana gelip sorarlardı. “Hocam, laik devlete vergi verilmez”. Değil mi diye sormuyor da verilmez diyor, ondan sonra ne yaptığını anlatmaya çalışıyor. Ben de diyordum ki “Tabiî ki verilmez. Ama bir şartla. Bu yollarda yürümeyeceksin, çocuğunu okula göndermeyeceksin, hırsız geldiği zaman karakola gitmeyeceksin, elektiriğini, suyunu kullanmayacaksın.” Olur mu öyle şey? O zaman öbürü de olmaz öyleyse. Bak tuksitu ileyhim diyor. Kur’an’ı Kerim, Allah’ın kelamı bu. Hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Onların payını vermenizi Allah yasaklamaz.

Şu anda aklıma geldi. 1968 de birkaç arkadaşla İstanbul’a gelmiştik. Bir tane bilet buluyorlardı bir yerden iki arkadaş, otobüse biniyorlardı. O zaman biletçiler vardı. Dudaklarına bir başkasının biletini koyarak sanki bilet almış gibi gösteriyorlardı. Niye böyle yapıyorsunuz, diye çıkıştığım zaman, “Kafir devlete para veremeyiz.” O zaman binme belediye otobüsüne kardeşim yürüyerek git. Yani öyle bir acayip mantık varki gerçekten.

Muhterem arkadaşlar Kur’an’ı Kerim, dini: fıtrat, olarak tanımlıyor değil mi. Yani bir şey sizin vicdanınızı rahatsız ediyorsa o, din değildir. Yada bu günkü gençlerin bildiği kelimelerle konuşursak din: doğallıktır. Doğallığa aykırı şeyler olduğu zaman mutlaka dine aykırılık vardır. Çünkü tabiatı yaratan Allah’u Teâlâ bu dini indirendir. İkisi arasında tam bir uyum vardır. Siz bu dine uyduğunuz zaman hiç kimse size, kötü diyemez. Bakın işte, az önce İbrahim as.ın tavrı ne. Karşı tarafın yaptığına karşılık veriyor. Yani bir şekilde ben aptalım demiyor. Ben aptal değilim diyor. “Sizin yaptığınızı gördüm. Ben de ona karşı tavrımı koyuyorum.” Rasûlullah sav.in yaptığı da o. Onlara karşı tavrını koyuyor. Ama eğer orda yaşamaya müsaade ediliyorsa bu defa üzerinize düşen görevi yerine getireceksiniz. Allah’ın böyle bir şeyi yok. Dostça davranacaksınız. İyilik yapacaksınız, iyi davranacaksınız. Siz bunu böyle yapacaksınız ki karşı tarafa iki kelime söylemeye hakkınız olsun. Aksi takdirde sizi karşı taraf dinler mi. Adam yerine koyar mı sizi.

Allah size yasağı sadece şu konuda koyar, inanç konusunda sizinle savaşan, (Mümte-hine 60/9), Yani inandığınız için sizi öldürmeye kalkıyor. Bu insanlar “Efendim bu tağut bu” tabi, doğru, tağut. Tağuta itaat etmeyeceksin. Kardeşim, burada tağuta itaat etmiyorsunuz. Burda bir toplu yaşamanın bazı kuralları var, o kuralları yerine getiriyorsun. O sana karşı görevini yaptı mı, sen de ona karşı görevini yapıyorsun. O sana karşı görevini yapmayıp da öldürmeye kalktığı zaman, orda yaşamana imkan vermediği zaman, sen de artık ona karşı tavrını koyuyorsun. Burada karşı taraf, inanmış mümin falan değil yani. Onun inancına itaat etmiyorsun. Birlikte yaşamanın kurallarına uyuyorsun. İkisi arasında çok büyük bir fark vardır. Allah yasağı sadece inandığınız sebebiyle savaşanlar, ülkenizden çıkarmış olanlar, çıkarılmanıza destek verenler konusunda yasağı koyar. (Mümtehine 60/9)  

Ne yasağını koyar. Entevellevhum Çok önemli kelimedir. Onları veli edinmenizi yasaklar.  Ne demek veli edinmek? Dostluğunu yasaklar, dost olamazsın. Demek ki seni öldürmüyorsa dost olabilirsin. Seni ülkenden çıkarmıyorsa dost olabilirsin. İki: yakınlık gösteremezsin, bunu yapmıyorsa gösterebilirsin. Üç: onun yönetimine razı olabilirsin. Ama aksini yaparsa razı olamazsın. Artık onun yönetimi altında kalamazsın. İşte düşünün İbrahim as. kendisine o kötü tavırlar gösterilinceye kadar kimin yönetimi altındaydı. Nemrut’un. Ama ne zaman ki o bu ayetlerde belirtilen onu öldürmeye kalkma işi oldu. O zaman kesin tavrını koydu. Burda “Efendim ben tağuta itaat mı edeceğim”? Kardeşim burada, bu birlikte yaşamanın kurallarındandır. Tabiî ki birisi bir takım yetkili makamlarda olacak. “Ee yetkili ben olayım”. Ol, olabiliyorsan ol. Bu defada ne diyorlar. Mesela Türkiye’de bu ülkenin vatandaşı olan insanların inancına bakılmaksızın siyasi parti kurmaları değil mi, halkın karşısına çıkıp oy istemeleri, yeteri kadar oy bulabilirlerse iktidara gelmeleri mevcut kanunlara göre mümkün. Şimdi burada diyorlar ki burada, yani bu tağutcular: “Parti kurmak tağutçuluktur.” Bu birlikte yaşamanın sana verilmiş hakları, yararlanıyorsunuz. “Efendim seçimde oy vermek küfürdür”. Yav bunları, senin yaptığın tağutluktur. Açıkça söylüyorum, bu tağutluktur. Çünkü bu Kur’an’da olmayan bir şeyi, hükmü ortaya çıkarmaktır. Ne oluyor, sen tanrı mısın haşa. Nerden çıkarıyorsun. Bir tağut kelimesi tutturmuş gidiyorlar. Yani İbrahim as. ülkesinden ayrılıncaya kadar Nemrut’un emri altında yaşadığı zaman tağutluğuna mı itaat etti. Yoksa o bölgede yaşamanın gereğini mi yaptı. Bakın İbrahim as. geçen hafta okumuştuk ayeti kerimeyi. Nemrut’un altındayken Nemrut’un karşısına çıktı. Onunla Cenabı Hakkın kudreti konusunda konuştu değil mi. Bakara 2/258. ayette ne dedi, Rabbi konusunda İbrahim’e delil getiren kişiyi gördün mü. Şimdi şöyle düşünün bakın. İbrahim as. orada yani Nemrut’un hakim olduğu bölgede bu günkü bazı tağutcular gibi davransaydı. İşte bu devlete oy verilmez, bu devlete vergi verilmez, bu devlete şu bu falan… Bu kelimelerden bir tanesini İbrahim as. söylemiş olsaydı. Nemrut onu kendine muhatap alır mıydı. İmkansız yani. Lütfen şunu hiç unutmayın bakın, onun için sürekli tekrar ediyorum. Bakara 2/190. ayet: Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. O savaşacak ki, yani sebep o olacak, sen değil. Karşı taraf hiçbir zaman şu düşünceye kapılmayacak. “Bu adamların niyeti bizim ülkemize hakimiyet kurmak” demeyecek. Bunu asla dememesi lazım.

Musa as.ı hatırlayın. Musa as. Firavun’a gelerek, mucizeleri gösterdi, “İsrailoğullarını verin, gidelim” dedi. Araf 7/109. ayet. Burada Musa as. mucizeleri gösterdikten sonra diyor ki. Oradaki Firavun kavminden önde gelenler, mele takımı, göz dolduranlar yani böyle devletliler dediler ki: Araf 7/110. Bu adam bilgin bir sihirbaz. Kesin bilgin bir sihirbaz. Şimdi onu Allah’ın elçisi kabul etmek istemedikleri için böyle diyorlar.. Ama söylediklerine kendileri de inanmıyor. Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. femâzâ teé’murûn sözünü söyleyen de Firavun. Onlar şeye diyor ki, Firavun’un etrafındakiler: “Bak diyor bu adam kesin olarak bilgin sihirbaz, sizi toprağından çıkarmak istiyor.” Firavun’da diyor ki: “Ne emredersiniz.” Firavun hiç etrafındakilere “Ne emredersiniz” der mi. Çünkü öyle heyecanlanmış ki ne dediğini bilmiyor. Musa as.ın sihirbaz olmadığını pekala biliyor. Çocukluğu yanında geçmiş, bunun sihir olmadığını çok iyi anlıyor. Ama “Ne emredersiniz“ diyor. Yani “Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor” diyorlar. Öyle bir şey söylüyorlar ki bunlar, ülkesinden çıkarmak istediğine dair en küçük bir şey hissetseler, Musa as. ne diyor. Araf 7/105. ayette diyor ki: Size rabbinizden bir belge ile geldim. Ben Allah’ın elçisiyim. İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak, alıp götüreyim, diyor. Buradan alıp götürecek. Ama onlar tam tersini söylüyor. Çünkü İsrailoğullarını oradan alıp götürürse bu bir suç değil şeye göre. Firavun’unun onayıyla alıp götürürlerse suç değil. Ama öyle bir şey söylüyorlar ki Musa as.ı suçlu konuma getirmek istiyorlar. Bak burada “Sizi buradan çıkarmak istiyor”. Büyük bir suç. Onun için hiçbir rasul, hiçbir nebi bulunduğu toplumda, -bir toplumda yaşamak bir sosyal sözleşmedir.-  O sosyal sözleşmeye aykırı tavır göstermemiştir. Peki Musa as. orada yaşıyor da Firavun’un firavunluğuna mı itaat ediyordu. Sürekli Allah’ın emirlerini söylüyordu.

Muhterem arkadaşlar Allah’ın emirleri o kadar güzel şeylerdir ki ne Firavun ona karşı çıkabilir ne Nemrut. Zaten geçen hafta okumuştuk. İbrahim as.a söyleyecek sözleri kalmadığı için onu öldürmeye kalkmışlardı. Söz yok. Kanunlarına göre de suç olmadığı için topluca karar vermişlerdi. Rasûlullah da öyle değil mi. Rasûlullah sav.i öldürmek için de Darun Nedve’de karar almışlardı. Çünkü o Mekke’de geçerli kanunlara göre Rasûlullah’ı suçlu saymaları mümkün değil.

İslama hizmet ettiğini düşünen bir çok kişi kendisini Türkiye’deki mevcut durumlara göre suçlu haline getiriyor. “Bu devlete askerlik yapılmaz”. Bir arkadaşım vardı. Bir camide imamdı, şimdi emekli oldu. Askere gitmiyor. Niye gitmiyorsun? “Bu devlete askerlik yapılmaz.” Ben de gülüyordum. Yav bu devletin resmi kurumunda memur olarak çalışıp maaşını alıyorsun onda problem yok, ama askerlik yapılmaz, diyorsun. Geriye bıraktı, bıraktı, artık en son noktaya geldi mecburen askere gitti. Cenabı Hakta buna bir ceza verdi. Müslüman akıllı olur yani. 12 Eylüldeki anarşik olayların en yoğun olduğu Cevizli bölgesinde Tekel fabrikasının çevresinde, orayı koruyan timde görevlendirildi. Sonra da anlatıyor ki “Hergün bir kasa kurşun kullanıyorduk” diyor. Sonra dedim “Bak bu Cenabı Hakkın sana cezası. Aklını başına al”. Allah’u Teâlâ her şeyi kuralına göre şey yapıyor ve Kuran’ı Kerim’e göre hareket ettiğiniz zaman hiçbir zaman suçlu olmazsınız.

Buradaki ayetlere bakın. Birisi sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkacak, sizi ülkenizden çıkaracak. Bugün için böyle bir muameleye maruz kalan kişiyi haklı saymayacak yeryüzünde bir kanun var mı. İnancınızdan dolayı birisi sizi öldürmeye kalkıyor, yada inancınızdan dolayı ülkenizden çıkarmak istiyor. Bu davranışı haklı sayacak bir kanun var mı. Yeryüzünde, – Müslüman-larda demiyorum,- her yerde. Yani öyle kural koyuyor ki Allah’u Teâlâ, yeryüzünde hiçbir kimse diyemiyor ki, “Bunların yaptıkları da yanlış.” Evrensel bir kural. Dolayısıyla Müslümanların bütün tavırları tabii hukuka uygun olmalıdır. Bir başka ifadeyle, doğal olmalıdır. Çünkü Allah’u Teâlâ dinini fıtrat olarak tanımlamıştır.

Peki durum böyle. Daha önce size anlatmıştım. Müslümanların gayri Müslimlerle ilişkilerini düzenleyen ayet hangisi. Tevbe suresi 9/5. ayet. Tabii bunlar Rasûlullah sav. zamanında değil, ondan sonraki zamanlarda olanlar. Şimdi dini yaymak yerine hakimiyeti yaymaya dönüşüyor artık. Yani İslama hizmet etme, İslamı kendine hizmet ettirmeye dönüşüyor bir müddet sonra. Onun için de artık bu din tanınmaz hale gelmiştir. Çünkü Rasûlullah zamanında İslam’a hizmet ediliyordu. Ashap zamanında İslama hizmet ediliyordu. Ondan sonra İslam kendilerine hizmet ettirilmeye başlandı. O zaman da her şeyi tersine çevirdiler. Şimdi bakın burada ne diyor. Haram ayları çıktımı. Ben şey yapayım, şu mealden okuyayım, ben mana vermeden bu mealden okuyayım dinleyin. Bu Diyanet Vakfının meali. “Haram ayları çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün.” Ne yapacaksınız. Şimdi şu anda, Bu ay Muharrem, haram ayı. Bu ay bittimi, haram ayı çıkmış olacak.  O zaman ne yapmanız lazım. Müşrikleri öldürmeniz lazım. Zaten ateisti müşrik, Yahudisi müşrik, Hıristiyanı müşrik, ee efendim bizim içimizde de bir takım şirke bulaşmış insanlar var. Onları bulduğun yerde öldüreceksin. Bak meali ben vermiyorum dikkat edin buradan okuyorum. Tevbe 9/5. “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onları hapsedin. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse onların artık yollarını serbest bırakın Allah yarlığayan ve esirgeyendir.”

Şimdi bunu bir müşrik okudu. Yine size bunu anlatmıştım. Eskiden Amerika’dan yayın yapan evanjelistlerin televizyonu vardı. Eskiden onu dinlerdim. Böyle bazı akşamlarda. Ramazanın son haftasında dinliyorum. Bir haham bir de papaz. Papaz zaten sürekli o televizyonda konuşuyor. Haham da onun yanında. Papaz hahama sordu. Dedi ki, bu Müslümanlar idareyi ele geçirecek olursa, bak şimdi idare bizim elimizde dedi. Biz onların cami açmasına müsaade ediyoruz, ibadet yapmalarına, yaşamalarına hiçbir şey yapmıyoruz. Ama, “Bunlar hakimiyeti ele geçirirlerse bize ne yaparlar”. Dedi ki, “Ben sana Kur’an’dan okuyayım sana, ne yapacaklarını” dedi. Aldı 9. surenin 5. ayeti. İngilizce bir meal vardı elinde, başladı okumaya işte. “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün.” Ramazanın son haftası ya zannediyor ki ramazan haram ayı, öyle düşünüyor. Şimdi diyor şu anda oruçlular ya bir hafta sonra bu kuranını onlara verdiği emir. Sen de onlara göre müşriksin, ben de. İkimizi de öldürecekler diyor. buldukları yerde öldürmeleri lazım. Şu anda öldürmüyorlarsa sabrediyorlar. Hele dur bakalım, ondan sonra. “Onları yakalayın, onları hapsedin, onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin,”. Yani siz kendinizi o insanların yerine koyun. Siz bir Müslüman toplumda, Müslüman anne ve babanın çocuğu olarak doğmuşsunuz. Bu sizin için çok tabii geliyor. Ama biz böyle sipariş mi ettik. Biz bir gayrimüslim toplumda, bir gayrimüslim ailenin çocuğu olarak da doğmuş olabilirdik ve Müslümanlarla ilgili bu ayet okunurdu. O zaman ne yapacaktık. Söyler misiniz. Bu dine inanmak hiç aklınızın köşesinden geçer mi. Bu ne biçim din, Allah’ın dini olur mu dersin yaa. Yakaladığı yerde öldürecek, bilmem şey yapacak falan filan. “Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verirlerse onları artık yollarını serbest bırakın.” Şimdi adam niye tevbe edecek. Ben tevbe ettim diyecek. Niye? Canını kurtarmak için. Namaz kılacak, zekat verecek, öldürülmesin diye. Zaten ilişkiler buna göre olduğu için nasıl olmuşsa Yahudi ve Hıristiyanları bunun dışına almışlar. Bir ülkeyi fethettikleri zaman o ülkenin müşriklerine yani Yahudi ve Hıristiyan dışındaki din mensuplarına hayat hakkı yok. Onlar ya Müslüman olacaklar yada öldürülecekler.

Bu defa mesela Türkiye’de, bir çok yerde onlara öğretmişler. Demişler ki, Aleviyim deyin. Ali var işte. Hak, Muhammed, Ali inancına sahibim deyin kurtulursunuz. Onlarda kendilerini kurtarmak için böyle yapmışlar. Çocuklarına da tembih etmişler “Sakın ha kimseye bir şey söylemeyin ser (baş demek) ver sır verme”. Haklı, çünkü o sır bir gitti mi serler de gidecek. Kafalar da gidecek. İşte Anadolu’nun İslamlaşması. Mesela siz Osmanlı döneminin İstanbul’unu araştırın bakalım, çoğunluk Yahudi ve Hıristiyandır. Peki Anadolu’ya baktığınız zaman, yani öbek öbek Müslümanlar var hakim unsur ama çok ciddi manada Kur’an’ı Kerim’in müşrik dediği guruplar var. Gerçi Yahudi de müşrik, Hıristiyan da müşrik. Ama nasılsa ona müşrik dememişler, onu kurtarmak için. Halbuki onlara müşriki Allah açıkça söylüyor Kur’an’da. Ama onlara şey yapmışlar. Onların inançlarını hürriyet içerisinde söylemelerine müsaade etmemişler. Müsaade etmeyince de bu defa ilişkiler son derece korku içerisinde, korku üzerinde yürütülmüş. Ve o insanlar tecrit edilmişlerdir. Şimdi Allah’a şükür son zamanlarda hür bir şekilde inançlarını söylemeye başladılar.

Peki bu ayetin bağlamı ne? Bakın bu ayetin başında diyor ki Tevbe suresinin en başında. Antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Rasulü tarafından ilişiği kesme ilanıdır. (Tevbe 9/1). Bu Mekke’deki müşrikler. Bunlar Müslümanları Mekke’den süren, -bakın az önce ayetteki suçları düşünün,-  Mekke’den süren, ondan sonra Medine’de de rahat bırakmayıp üç defa oraya ordu gönderen, sonra Hudeybiye antlaşmasını bozan insanlar. Antlaşma yaptığınız müşrikler diye söylüyor. Antlaşma yaptığınız, diye başlayan ayete sanki bütün müşriklermiş gibi mana vermek doğru mu? Burada da söylüyor. Hemen altında “Antlaşmayı bozmayanlara bir şey yok” diyor. Hatta mealden okuyayım kısa olsun yani. Aynı kişilerin meali bakın. Allah ve rasulüne kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar! Ey müşrikler yeryüzünü dört ay daha dolaşın iyi bilin ki siz Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir. Haccı ekber gününde Allah ve rasulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve rasulu müşriklerden uzaktır. Müşriklerden değil o müşriklerden uzaktır, demesi lazım. Yani antlaşmayı bozan. O bütün suçları yapan müşrikler. Çünkü bakın öbür ayetlerde, -onlar da müşrikti yani-. Mümtahine suresinde anlatılan, onlar da müşrikti. Ama onlar düşmanlık etmedikleri için onlarla dostluk devam ediyor. Burada da hemen gelecek. Bak diyor ki, Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden hiçbir şeyi size eksik bırakmayan sizin aleyhinize her hangi bir kimseye arka çıkmayanlar dışındadır bu. Yani antlaşmayı bozmayanlar bu beratın dışında. Onlar müşrik, onlar Mekke’de yaşamaya devam edecekler. Madem onlar yaşamaya devam ediyorsa ondan sonraki ayete müşrikleri nerde bulursanız öldürün manası verilir mi. O antlaşmayı bozan müşrikler. O antlaşmayı bozan müşrikler, Rasulûllah’ı Mekke’den çıkaran insanlardır. Onların cezası da Mekke’den çıkma cezasıdır. Dört ay daha süre verilmiş. Mekke fethedilmiş, bir buçuk yıl dokunulmamış. Arkasından dört ay daha süre verilmiş. Ondan sonra deniyor ki: Çıkmazsanız öldürürüz. Kesin karar. Çıkın. Mekke’den çık Taif’e git. Hiç problem yok. Taif  de Müslüman. İstersen Medine’ye git. Mühim değil. Ama sen Müslümanları Mekke’den çıkardığın için sana bu ceza veriliyor. Müşrik olduğun için değil. Müşrik olduğun için olsa öbür müşrikler de öldürülür değil mi. Öyle bir şey yok. Şimdi buna hiç kimse bir şey demez. Son derece güzel.

Ama gelin görün ki fıkıh hiç bu şekilde oluşmamıştır. Siz gayet iyi biliyorsunuz Mekke’ye girerken “Müslüman olmayanlar giremez” yazısını görürsünüz. Bu ayetlerden dolayı. Yav kardeşim bağlantılarına baksanıza. Mekke de yetmemiş oradan hızlarını alamıyorlar, Medine’ye de koymuşlar “Müslüman olmayanlar giremez” diye. Yav sende müslümanölçer mi var. Yani bir adamın nüfus cüzdanında Müslüman yazıyor diye Müslüman mı olacak. Daha yeni doğmuş çocuğa nüfus cüzdanı alıyorsunuz, din hanesine ‘Müslüman’ yazılıyor. Çocuk, hiçbir şey bildiği yok. Zaten nüfus cüzdanlarına, pasaportlara din hanesini yazmanın hiçbir anlamı yok. Ne işi var din hanesinin orda. Çünkü din dediğiniz şey her zaman değişebilir. Adam akşam Müslüman olur, sabah kafir olur. Sabahleyin nüfus cüzdanını mı değiştirecek. Sabah kafir olur, akşam Müslüman olur. Bu, kişinin kişisel kararıdır. Yani sen şimdi onu bir kere Müslüman yapmışsın ya çocukken, sanki vaftiz olmuş gibi. Artık bitti. Onu gösterdin mi bu adam Müslüman. Yav ne müslümanı Allah’ını seversen.

Dolayısıyla şimdi görüyor musunuz, bu muhteşem din ne hale getirilmiş. Ondan sonrada   öbür tarafta, bu şekilde onlara pompa yapılıyor. “Beyler bakın bu adamlar hakimiyet kurarlarsa bizi öldürecekler, işte ayet.” Bundan birkaç sene evvel Avrupa’ya giden bütün arkadaşlara bu ayeti gösteriyorlardı, onlar da cevap veremiyorlardı, ben de rastladıklarıma öbür ayetleri gösteriyordum, aman bunları şey yapın. Artık o ayetler okunmaya başlandıktan sonra daha Avrupa’dan bu sesler duyulmamaya başladı. Hatta bir keresinde bizim İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı bir hanım, o yirmisekiz şubat döneminde, televizyonda bizim meşhur hocalardan bir tanesiyle tartışmış. Ben dinlemedim ama epey yankılanmıştı. Bu ayeti okuyor. Diyorki: Siz diyor hakimiyeti ele geçirince bizi keseceksiniz’ diyor. Şimdi o da diyor ki, “Canım şey yapmak lazım, diğer ayetlere de bakmak lazım.”  Ama hangi ayete bakmak lazım geldiğini bildiği yok. Sadece durumu kurtarmaya çalışıyor. Fakat bir türlü cevap veremiyor. Ee niye. Çünkü yapı bu.

Yine şimdi Sakarya Üniversitesinde doçent, beklide profesör olmuştur bir arkadaş vardı. Adını da unuttum. Hayrettin KARAMAN’ın yanında doktora yapmıştı. ‘Müslüman gayri Müslim ilişkileri’ diye. Ben de onun doktora jürisindeyim. Jüri üyesi olarak seçilmişiz. Doktorasına baktım, al kılıcı eline rastladığını kes. Yav bu nedir. Çağırdım “Bu ne biçim doktora” dedim. Türkiye’de en saygın hocalardan birisinin yanında yapılmış bir doktora. Yarın bunu basın eline alacak ve çok rahat bir şekilde kullanacak. Vallahi hocam dedi, ben bunları yazmamak için ne kadar çırpındım ama kitaplar hep onu yazıyor ben ne yapayım, dedi. Bütün mezheplerin kitabı bunu yazıyor. Ben de başka bir şey yapmadım. Yazmamak için çok çırpındım. Peki dedim, “Hocan sana şu şu ayetleri göstermedi mi”. Yok dedi. O zaman dedim, “Sana altı ay süre verelim git, gösterdim işte okuduğumuz ayetleri git dedim buna göre düzelt”. Neyse altı ay süre verdik, gitti düzeltti geldi. Ondan sonra doktorasını tamamlamış oldu.

Dolayısıyla işte, yani bu tağut meselesiyle ortaya çıkan insanlar da kötü niyetle çıkmıyorlar. Çünkü bu yapı onu gösteriyor. Ama Kur’an’ı Kerim’e bütüncül bakmak lazım. Hiçbir Müslüman bulunduğu hiçbir toplumda suçlu pozisyonda olamaz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler