KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER)

4 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Enam Suresini okumaya devam ediyoruz. Baştan beri takip edenler yakından görmüşlerdir. Bu sure Şirk konusunda çok ayrıntılı bilgi veren bir suredir. Bunu çok iyi kavramak lazım. Bugün okuyacağımız ayetlerde 54’den 59’a kadar… Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. “Ve izâ câekellezîne yué’minûne biâyâtinâ fegul selâmun aleykum” “Sana ayetlerimize inanan kişiler geldikleri zaman onlara selamun aleykum de…” (Enam 54) Selamun aleykum ne demek? Artık güvendesiniz, güven sizin üzerinize, güven hakkınız… Allah’ın ayetlerine inanıp güveniyorsan güven içerisindesin. Güveni hak etmişsindir. Çünkü Allah’ın bütün yarattığı ayetlerle tam bir uyum içerisinde olursun, tabiatla uyum içerisinde olursun, insanlarla uyum içerisinde olursun, kendinle uyum içerisinde olursun ve ahirette de kendini kurtarmış olursun. “ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete” “Rabbiniz kendine rahmeti yazmıştır.” (Enam 54) Rahmet ne demek? Yani rahmet, Allahu Tealanın her türlü iyiliği, ikramı demektir. Bu rahmet kelimesini iyi anlamak için ana rahmini düşünmek gerekir. Ana rahminde olan bir çocuğun hangi ihtiyacı orada karşılanmaz? Var mı öyle bir şey? Bütün ihtiyaçları oradan karşılanmıyor mu? İşte rahmette Allahu Tealanın bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılamasıdır. Kendisi için bunu yazmış Yani Allah kafir de olsa ihtiyaçları karşılıyor, müminde olsa ihtiyaçları karşılıyor. Ama biz yanlışları yaptığımız zaman zararı kendimize veriyoruz. “ennehû men amile minkum sûem” “sizden kim bir kötülük yaparsa” “bicehâletin” “cehaletle” (Enam 54) bir kötülük yaparsa… Bilmeden kötülük nasıl olur? Yani kendisine hakim olamayarak yaparsa… Yoksa bir insan bilmeden bir şey yaparsa onu suçlu saymak mümkün mü? Bilemedim dersiniz. Kusura bakma… O zaman bir daha yapma dersiniz değil mi? Bu bilmemek değil. Kendine hakim olamamak manasına gelir. “summe tâbe mim bağdihî” “arkasından tevbe eder, dönüşünü yapar” “ve asleha” “kendisini düzeltirse” “feennehû ğafûrur rahîm” “Allah gafur ve rahimdir.” (Enam 54) Allah onun o suçunu tamamen siler, üstünü örter. Örtmekle kalmaz. İyilik ve ikramda bulunur. “Ve kezâlike nufassılul âyâti” “İşte ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.” “ve litestebîne sebîlul mucrimîn” “Bunu böyle yapıyoruz ki günahkârların yolu iyice ortaya çıksın.” (Enam 55) Açık, net bir şekilde ortaya çıksın. Şimdi tabi bu ayette o kadar çok şey var ki… Mesela bir rahmet var. Rahmet nedir? Yani Allah’ın rahmeti nedir? Onu bir Fatih Hocadan bir dinleyelim.

Fatih ORUM: Evet, Hocam. Sizin de biraz önce söylediğiniz bizim Türkçede rahim denilen kelime var. Anne karnında çocuğun bütün ihtiyaçları, hem de herhangi bir karşılık beklenmeden karşılandığı yer… Her türlü ikramın, her türlü lütufun olduğu ve emniyetin olduğu o yer için Allahu Teala bu kelimeyi kullanıyor. Buradan geliyor. Sürekli Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve rahim… Her iki kelimede esasında rahmet kökündendir. İkisinin de kökü aynı… Az önce Hocam söyledi. Aslında rahmet, sözlüklere bakıldığında iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamındadır. Bu da çok önemli… Sadece iyilik yapmak, ikramda bulunmak, arkasından bir itici bir söz, bir fiil varsa rahman ve rahim sıfatlarıyla örtüşmüyor. Mesela insanlar birbirlerine iyilik yaparlar, ikramda bulunurlar. Ama daha sonra bunun muhabbetini yaparlar. Başa kalkarsan bu kelimeyle uyuşmuyor. Onun için Allahu Tealanın insanlara yaptığı bu iyilik ve ikram bu kelimeyle yani incelikle, hassasiyetle, başa kalkmadan, karşılık beklemeden yapılan iyilikler ve ikramlar… Allahu Teala hem rahman ve rahim kelimelerini kendisi için kullanıyor. Burada da güzel bir incelik var. Biz mesela “İyiliği sonsuz, İkramı bol” diye meal veriyoruz. Türkçe meallere bakıldığında rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla diye meal verildiği görülür. Peki, ne demek rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla? Bir Türk için bir anlam ifade ediyor mu? Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla ne demek? Oysa iyiliği sonsuz dediğimizde rahman ifadesini karşılamaktadır. Ki Kuranı Kerim’de sadece Allah için kullanılır. Çünkü hiçbir varlığın iyiliği sonsuz olamaz. Dünyanın en zengin, en muktedir insanı dahi olsanız sizin iyiliğiniz sonsuz olamaz. Onun için bu rahman kelimesini Allahu Teala Kuranı Kerim’de sadece kendisi için kullanıyor. Rahim kelimesini de kullanıyor. Bu kelimeye de bizim mealimizde “ikramı bol” diyoruz. Bol, bol veriyor. Bu kelimeyi Allahu Teala Kuranı Kerim’de insanlar içinde kullanıyor. Mesela Muhammed (a.s) için, müminler için bu ifade kullanılıyor. Çünkü insanlarda bol bol ikramda bulunabilirler. Tabi ki Allah ile kıyaslanamaz. Allahu Teala bu rahmet kelimesini mesela yağmur anlamında da Kuranı Kerim’de kullanıyor. Bu da önemli… Niçin önemli? Çünkü okuduğumuz ayetle irtibatı var. Yağmur herkese geliyor. Yani mümin, kafir fark etmez. Dünyadaki bütün topraklara Allah bunu indiriyor ve buna rahmet diyor. Ama bu rahmetin, bu iyiliğin bir bölümü var ki ona Allahu Teala sadece ötede müminlere has kılıyor. Mesela çok ilginç bir ayet vardır. Yani Allahu Tealanın bu dünyada herkese, ayırt etmeden iyilik yaptığına dair… Bakara Suresinde İbrahim’in (a.s), İsmail (a.s) ile beraber bir duaları var. İkisi Allahu Tealaya dua ediyorlar. “Ve iz gâle ibrâhîmu rabbic’al hâzâ beleden âminev” İbrahim (a.s) şöyle diyor. “Rabbim bu şehri güvenilir bir şehir yap.” Talebi bu… Sonra… “verzug ehlehû mines semerâti” “Burada yaşayan insanları da buranın nimetlerinden, rızıklarından faydalandır.” “men âmene minhum billâhi vel yevmil âhır” Ancak İbrahim (a.s) bir kayıt koyuyor ve şöyle diyor. “Sana ve ahirete inancı, güveni tam olanlar için yap bunu” diyor. Bakın bir nebi böyle dua ediyor. İbrahim’den (a.s) bahsediyoruz. Yani Allah’a ve ahiret gününe imanları olanları Allah’ım rızıklandır… Allahu Teala şöyle diyor. “gâle ve men kefera” “Sadece onlara değil. Allah’ın ayetlerin görmezden gelenlere de lütufta bulunacağım, onlara da ikramda bulunacağım” diyor. Herkese yapıyor. “feumettiuhû galîlen” “Dünyada yaşadıkları sürece onlara da ikram edeceğim, onları da rızıklandıracağım.” “summe adtarruhû ilâ azâbin nâr” Ama “bunlar kafirlik ettiği için ötede de karşılığını görecekler.” (Bakara 126) Yani Allahu Tealanın rahmeti o kadar geniş ki sadece insanlar için değil. Bitkiler için, hayvanlar için, her şey için… Yağmura onun için rahmet diyor. Herkese sirayet ediyor. Mesela bununla ilgili bir ayet var. Araf Suresinin 156. Ayeti… Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ hasenetev ve fil âhırati” Biz rabbimize dua ediyoruz. “Bu dünyada ve ahirette bize iyilik yaz.” “innâ hudnâ ileyk” “Biz sana yöneldik.” “gâle azâbî usîbu bihî men eşâé’” Allahu Teala şöyle diyor. “Azap edeceğime koyduğum düzene göre azap ederim.” Bu böyle ama… “ve rahmetî vesiat kulle şeyé’” “İkramı ise her şeyi kaplar.” (Araf 156) Söz konusu ikrama gelince Allahu Teala herkese ikramda bulunacağını söylüyor. İlkesi bu… Onun için “ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete” (Enam 54) derken bu bir ilkedir. Allah herkese ikramda bulunuyor. Herkes nefes alıyor. Herkes Allah’ın rızıklarından yiyor ve bu dünyadaki bütün nimetlerden faydalanıyor. Hatta bazen gereğini yaparsa Müminlerden çok daha fazla bu ikramlara mazhar oluyor. Ama ayetin devamında şöyle diyor. “feseektubuhâ lillezîne yettegûne ve yué’tûnez zekâte vellezîne hum biâyâtinâ yué’minûn” “İlerisinde onu kendisini çekinerek koruyanlar ve zekât verenler ile ayetlerime inanıp güvenenlere has kılacağım.” (Araf 156) Yani orada ahirette ise sadece imtihanı kazananlara bunu has kılacağını söylüyor. Rahmet kelimesinin böyle bir anlamı var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, şimdi yani demek ki… Ne diyor? “ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete” “Rabbiniz kendisine rahmeti yazmıştır.” (Enam 54) Yani hakikaten işte şurada hepimiz… Şu anda ana rahminin içerisinde olduğumuzu düşünün. Yaşadığımız çevreyi bir ana rahmi gibi düşünün. Ama biz burada imtihandan geçirildiğimiz için ondan farkı var tabii. Farkı var ama önümüz hep imkanlarla açılmış Hepimiz birbirimizle imtihan ediliyoruz. O imtihandan dolayı bir takım farklılıklar söz konusudur. Yoksa Allahu Teala şu sudan kafir içer, Müslüman içemez demiyor. Mesela yeryüzündeki haram kıldığı şeylere bakıyorsunuz. Hayvan olarak bir tek domuzu haram kılmış. Onun dışında haram kıldığı bir tek hayvan yok. Ölü hayvanı haram kılmış. Allahtan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmış. Bir de akan kanı haram kılmış. Şimdi o haram kıldıklarına bakın. Mesela Avrupa’ya gidin. Domuzu seve seve yiyen adamlar bile sevmedikleri adama domuz derler. Hiçbirisi de domuzu savunmaz yani… Bu akan kan konusunda belki farklı görüşler olabilir ama ciddi araştırma yapanlar onun da yenmeyeceğini bilirler. Damardan akmışsa… Ölü hayvan zaten bütün dünyada yasaktır. Yani öyle yasak koyuyor ki evrensel, herkes için geçerlidir. Dolayısıyla Allah’ın nimetlerinden yararlanmanın önündeki engeller son derece az ve evrenseldir.

Burada ayeti tekrar okuyayım. Enam Suresi 54. Ayette Allahu Teala şöyle diyor. “Ve izâ câekellezîne yué’minûne biâyâtinâ” “Ayetlerime inananlar gelirlerse” (Enam 54) Allahu Teala kafirleri nasıl tanımlamıştı? Ayetlere karşı yalan söylüyorlardı. Yani üstünü örtmenin iki şekli vardır. Birincisi kendini tutamayıp suç işlersin. O da bir çeşit örtmektir. Allah’ın bu yasağını bilmiyor musun derseniz hakikaten hata yaptım derler. Kafir yalan söyleyerek üstünü örtüyor. Müslüman yalan söylemiyor. Yani ben yaptım ama yanlış yaptım diyor. Onun için Allahu Teala Enam Suresinin ayetlerinde kafirleri yalancılıkla suçluyor. Mesela 49. Ayette şöyle diyor. “Vellezîne kezzebû biâyâtinâ yemessuhumul azâbu bimâ kânû yefsugûn” “Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenlere o azap dokunacaktır. Yaptıkları fasıklık sebebiyle…” (Enam 49) Niye fasıklık yapıyor? Az önce de söylediğim gibi… Yani haram kıldıkları şey… Allah’ın emir ve yasakları evrenseldir. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Yani insanın lehinedir, iyiliğinedir, insanın rahatlamasındadır. “Sana geldikleri zaman de ki size selam olsun. Rabbiniz kendi üzerine merhameti yazmıştır.” (Enam 54) Yani herkese iyilikte bulunur. Ama ahirette ayrı… Ahirette herkesin yaptığına denk bir ceza verir. Daha fazlasını da vermez. Onu da Enam Suresi 160. Ayetinde söylüyor. “Men câe bil haseneti felehû aşru emsâlihâ” “Kim bir iyilikle gelirse 10 katı ile karşılık verilir.” Başka ayetlerde daha sonsuza kadar çıkıyor. “ve men câe bis seyyieti felâ yuczâ illâ mislehâ” “Kötülük yapanlar sadece yaptıklarının dengiyle cezalandırılırlar.” (Enam 160) Tabi en küçük bir fazlalıkta yok. Allahu Teala kimseye haksızlık etmez. İşte burada şöyle diyor. “ennehû men amile minkum sûem bicehâletin” “Sizden biriniz bir cehaletle bir kötülük yaparsa” (Enam 54) Türkçemizde de bunun karşılığı vardır. Adam bir şey yapar. Niye yaptın denince bir cahillik ettik denir. Cahillik ettik diyen ben bunu bilmeden yaptım mı demiş olur? Çocukluk ettik de denir. Mesela Yusuf (a.s) bunu şey yapıyor. Yusuf Suresinin 33. Ayetinde söylüyor. Hani Züleyha’nın birlikte olma teklifine karşı çıkıyor. Ama bu defa şehrin kadınları arkasına düşüyorlar. Züleyha ya benim dediğimi yaparsın ya da seni hapse attırırım diyor. Yani ısrarla onun peşine düşüyorlar. O da Allah’a böyle diyorlar. Bakın orada ne diyor? “Gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyh” “Bunların beni çağırdığı şeyden hapishane daha hayırlıdır.” “ve illâ tasrif annî keydehunne” “ya rabbi bu kadınların bu oyunlarını benden savmazsan” Yani Yusuf’u (a.s) oyuna düşürmek için uğraşıyorlar. Bir kadın değil. O kadınlar uğraşıyor ki Yusuf’u tuzağa düşürüp birlikte olsunlar. O kadar uğraşıyorlar. Ne büyük bir imtihan yani… “asbu ileyhinne” “Onlara karşı çocukluk yaparım” diyor. “ve ekum minel câhilîn” “ve cahillerden olurum” (Yusuf 33) Bakın çocukluk yapmak ne demek? Türkçede kullanılır değil mi? Ya bir çocukluk ettik denir. Yani çocuk gibi davrandım. Yani kendime hakim olamadım. Bu zaten Arap dilinde de 19:19 sn. anlaşılmıyor. diye değil mi? Mekayisul Luğa’da da cahillik hem bilme manasında, hem de hafiflik etme yani kendini tutamama, kendisine hakim olamama manasında kullanılıyor. Şimdi çok enteresandır. Hakikaten bu mealler şey değil. Az önce bana Taha şöyle dedi. Taha henüz genç… İşin başında ya… “Ya bu niye böyle? Bunlar bu manaları meallere niye doğru olarak vermemişler?” Yani inanamıyor. Nasıl oluyor diye soruyor. Bende inanamıyorum. Sadece o değil. Mesela bakın şu ayete nasıl meal vermişler. Enam Suresinden okuyorum. “Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de” (Diyanet Meali, Enam 54) Cahillikle kabahat işlemek ne demek? Yani cahillik ederek dese Türkçede anlaşılır. Yani bilmeden bir kabahat işlerse… Allahu Teala kişiyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutar mı? Bilmediğimiz şeylerden nasıl sorumlu olacağız? Halbuki öyle değil. Yani kendine hakim olamıyorsun. Suç işlediğini biliyorsun, yapıyorsun. Peki, ondan sonra ne yapacaksın? Tevbe edersin. Ama bile bile suç işlersin, kendini de suçlu saymazsan orada tevbe söz konusu olmaz. “summe tâbe mim bağdihî ve asleha” “Tevbe eder ve kendisini düzeltirse…” (Enam 54) Bak sadece tevbe etmek değil. Ben tamam tevbe ettim. Hani birisi şöyle demiş. “Sigarayı bırakmak zordur diyorlar. Neresi zor Allah’ını seversen? Ben günde yirmi kere bırakıyorum.” Yani suçu işliyor. Tevbestağfurullah diyor. Bir daha işliyor. Tevbestağfurullah diyor. Şimdi şey de çıkmış. Dün birisi şöyle diyor. “Tanıdığım bir üçkağıtçı adam var. Kendisini çok temiz kabul ediyor. Çevresindeki kişileri bana şikayet ediyor” diyor. “Ya bunlar her türlü pisliği yapıyorlar. Millete kazık atıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir Hac’a, bir Umre’ye gidiyorlar. Sıfırlayıp geliyorlar” diyormuş. Var mı böyle bir şey? Bakın Allah ne diyor? “Dönüş yapıp ıslah olur” (Enam 54) Kendisini düzelteceksin. Düzeltmeden yok. Git bir daha yap. Öyle bir şey yok. O zaman haşa Cenabı Hak ile oyun oynuyorsun demektir. O zaman bu çok ağır bir suç olur. Basit bir suç olmaktan ağır suça dönüşür. Nasıl olsa bunlara fetva veren hocalarda çok… Hele hele bir firmanda varsa… Hacc’a, Umre’ye götürüyorsan fetvalar bedavadan verilir. Yeter ki bilet al. Tabi bunu yapmayan firmalarda var. Hepsi için demiyorum. Böyle yapanlarda olur yani… Şey değil. Ama Allah’ın dediği ne? Kendini düzelteceksin. Öyle şey yok. İşte o zaman ne olur diyor. “feennehû ğafûrur rahîm” “İşte o zaman gafur…” Yani ne demek gafur? “Senin suçunu siler. Silmekle de kalmaz. Bir de ikramda bulunur.” (Enam 54) İyilikte bulunur. Yani tam dönüş yapacaksın. Tevbenin Türkçe karşılığı dönüş yapmaktır. Ondan sonra… Yani Türkçede adam tevbestağfirullah deyip devam ederse hangi Türk ona dönüş yaptı der? Dönüş yaptı demek için adamın gerçekten o suçu terk etmiş olması artık hayatına yeni bir yön vermiş olması gerekir. İşte tevbe budur. Yoksa hangi duayı okuyacağım derler. Hangi duayı okursan oku. Hiçbir duayı okuma. Kendini düzelt yeter. Yani ne demek daha şu duayı okuyacağım, şu şekilde istiğfar… Kardeşim tamam o duaların içeriğini kafana yerleştiriyorsan tamam. Ona göre hareket ediyorsan tamam. Ama dönüş yapıp da kendini düzeltmediysen bu iş olmaz.

Fatih ORUM: Hocam tevbe ile alakalı iki ayet var. Sizin anlattıklarınızı açıklayan… Kabul olunacak tevbe, olunmayacak tevbe… “İnnemet tevbetu alallâhi lillezîne yağmelûnes sûe bicehâletin” Aynı ifade… Yani cehalet iadesi geçiyor. “Allah’ın kabul edeceği tevbe şu tevbedir. Kendini tutamayarak kötülük işleyen kişi…” (Nisa 17) Adam kendine hakim olamıyor. Biliyor aslında yaptığı şeyi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yanlış olduğunu da kabul ediyor.

Fatih ORUM: Sonra şu ifade çok önemli… “summe yetûbûne min garîbin” Ben çok büyük bir hata yaptım deyip hemen… Hani biriktiyor, biriktiyor… Ya işte bir gün hepsinden tevbe ederiz… Öyle değil. Eğer öyle düşünüyorsa artık o kapı kapandı. Burada aklı başına geliyor ve hemen yanlış yaptığını anlayarak… “yetûbûne min garîbin” “vakit geçirmeden hemen dönüş yapıyor.” Mesela adam otobana girdi. Bir çıkıştan çıkacaktı. Onu kaçırdı. Ya neyse devam edelim bakalım değil de onu telafi eden ilk çıkıştan çıkması lazım. Aksi takdirde gittiği her kilometre uzaklaşmış olacak. Ve riske atacak. “feulâike yetûbullâhu aleyhim” “İşte Allah’ın tevbelerini kabul ettiği kişiler bunlardır.” (Nisa 17) Peki, kabul edilmeyen tevbe hangisi? “Ve leysetit tevbetu lillezîne yağmelûnes seyyiât” “Kötülükleri işlemeye devam eden” “hattâ izâ hadara ehadehumul mevtu” “Ki ölüm gelinceye kadar bunu yapıyor.” Diyor ki “gâle innî tubtul âne” “Tamam şimdi dönüyorum artık.” “ve lellezîne yemûtûne ve hum kuffâr” “Kafir olarak ölüyorlar. İşte Allahu Teala bu tür kişilerin tevbesi kabul edilebilir tevbe değil” (Nisa 18) diyor. Yani adam yanlış yaptığının farkında ve bunu devam ettiriyor. Artık iş işten geçmiş, zina edecek güç kuvvet yok artık… Para, pul hepsi gitmiş. Kumar oynayacak ne vakit var, ne para var… Ona buna sözünü dinletecek ne amirliği kalmış, ne iktidarı kalmış. Her şeyi elinden alınmış. Bir nevi artık ölüm gelmiş. Artık ben tevbe ettim diyor. İstersen tevbe etme. Bütün imkanlar gitmiş. “ulâike ağtednâ lehum azâben elîmâ” “İşte onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa 18)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın burada da şöyle meal vermişler. Bir Türk olarak dinleyin. Bundan ne anlıyorsunuz? Yani Diyanetin meali ama başka meallere de bakın. Telefonlarınızda vardır. Aynı olduğunu göreceksiniz. “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir.” (Diyanet Meali, Nisa 17) Ya bilmeyerek günah işlemek ne demek? Az önce Yusuf Suresi 33. Ayeti okudum. Orada bunun manasını da söylemiş. Yani Kuranı Kerim birbirini açıklayan bir kitaptır. Biz ayetlere meal verirken kelimelerin anlamlarını çoğu zaman bu şekilde buluyoruz. Çünkü geleneksel yapıda birçok sözlükte de doğru manayı bulmak sıkıntılı oluyor. Ama Kuranı Kerim’in bütünlüğü içerisinde hareket edince problemi çözmek kolaylaşıyor. Yusuf (a.s) ne dedi? “Çocukluk eder de cahillerden olurum” (Yusuf 33) dedi. Yani çocukluk etmek ne demek? Kendini tutamamak demektir değil mi? Zaten kelimenin anlamında da o var. Kendini tutamamak 27:52 sn. anlaşılmıyor. Sözlükte ikinci manasıdır. Burada tabi Firavun boğulurken de tevbe etmiştir. Ama Allahu Teala şimdi mi dedi. Şimdiye kadar ne yapıyordun? Mesela Firavun orada boğulurken tevbe etti. Cenabı Hak kurtarsaydı, geri döndürseydi Musa (a.s) ile beraber mi olacaktı? Hiç mümkün mü, kendi davasından vazgeçsin? “ve lellezîne yemûtûne ve hum kuffâr” “Kafir olarak ölenlerin tevbeside tevbe değildir.” (Nisa 18) Yani onlarda tevbe ediyorlar. Daha önce okumuştuk. Enam Suresinin 27. Ayetinde okumuştuk. “Ve lev terâ iz vugıfû alen nâri” “O ateşin karşısında durduruldukları zamanı bir görsen” Bu günahkarların… Hani kafir olarak ölenlerin tevbesi de kabul edilmez” sözünün açıklaması olarak… Kafir olarak ölen nasıl tevbe ediyor ki? Tevbe neydi? Dönüş yapmak değil mi? “fegâlû yâ leytenâ nuraddu” “Keşke geri çevrilsek derler.” Bakın tevbe dönüş demekti ya… Dünyaya geri çevrilsek diyorlar. “ve lâ nukezzibe biâyâti rabbinâ” “Rabbimizin ayetleri karşısında yalan söylemesek” “ve nekûne minel mué’minîn” “Ve bizde inanıp güvenenlerden olsak diyecekler.” (Enam 27) Cehennemin kapısına kadar gelmişler. Bunu söyleyecekler. Allah ne diyor? “Bel bedâlehum mâ kânû yuhfûne min gabl” “Bunlar daha önce içlerinde gizledikleri şey ortaya çıktı.” (Enam 28) İçlerinde her zaman vazgeçsek… Mesela içki müptelaları şöyle derler. “Bu pisliği boğazımıza bağladık. Bir gün inşallah bırakırım falan.” Bir günü falan yok. Namaz kılıyor musun? Ya kılmıyorum ama niyetim var. Niyetin yok. Niyetim var diye bir şey yok. Hemen… Derhal… Bir saniye sonrası değil. Öyle niyetim var, yaparım, ederim… Yapamazsın. Mümkün değil. İşte Allahu Teala şöyle diyor. “ve lev ruddû leâdû limâ nuhû anhu” Bunlar o cehennem ateşini görmüşler. “Geri çevrilseler gene yasaklandıkları şeyi yaparlar.” “ve innehum lekâzibûn” Niye? “Çünkü yalan söylüyorlar.” (Enam 28) Firavunu Cenabı Hak öldürmeyip geri çevirseydi gene Firavunluğunu yapacaktı. Yani bunlar öyle bir kararlı oluyorlar ki… Neden biliyor musunuz? Doğruları bilmediklerinden değil. Pek ala biliyorlar. Ya bende biliyorum ama derler. Hemen ama diyerek sağa sola kaçıyorlar. Ve zannediyorlar ki bizim doğruları bilmemiz bizi kurtaracak. Zaten bu yanlış din anlayışı milleti batıran şeylerden bir tanesidir. Bir de biliyorsunuz. Adam her şeyi yapar. Öldükten sonra getirip bir hatim okurlar. Ondan sonra kabre gömerken bir takım dualar ederler.

Bir arkadaşımın hiç unutmadığım bir hatırası vardı. Artık iyice yaşlandı. Birisi vefat etmiş. “Hatim okumaya gittik. Baktık ki çok zengin bir evdi. Her şey böyle dayalı, döşeli… Hatim okuduk. Hoca dua etmeye başladı. Dua eden arkadaşımız adamı cennette koyacak yer bulamıyor” dedi. “Yanımda oturan tanıdıklar vardı. Birbirlerine bu rahmetli böyle miydi? Demek biz hiç tanımamışız” diyorlarmış. “Okuduktan sonra zarfları verdiler elimize… Dışarıya çıktık.” O zaman tabi bugün ki gibi sokaklarda fazla ışık yok. Otobüs durağına gittik diyor. Durağın oradaki ışığın altında bir açtık baktı ki beklediği para yok. Bu defa da cehennemde koyacak yer aramaya başladı diyor. Yani dini menfaatinize alet etmek isterseniz edersiniz. Bir şekilde herkes kendisine göre yapıyor. Ne yapalım? Yapan yapacaktır.

Şimdi Enam Suresi 55. Ayette Allahu Teala şöyle diyor. “Ve kezâlike nufassılul âyâti ve litestebîne sebîlul mucrimîn” “İşte ayetleri biz böyle açıklıyoruz ki günahkarların yolu ortaya çıkmış olsun.” (Enam 55) Günahkâr kim? İki türlü günahkâr var. Birisi kafir olan günahkardır. Yani bilerek, isteyerek yapıyor. Az önce okuduğum gibi… Kendisi için hayat tarzı yapmış. Evet, doğru ama diyor. Evet, doğru demesi kendisinin yanlış yaptığını gayet iyi bilmesidir. Ama kendisi için onu bir hayat tarzı olarak seçmiş değiştirmek istemiyor. O da mücrimdir. Ama kafir mücrimdir. Kafir günahkardır. Bir de şey yapmış… Mesela burada ne dedi? Kötülük yaptı. Tevbe etmedi. Tevbe etmeyince kafir mi oldu? Yok. Yani işlediğinin günah olduğunu bile bile kendini tutamamış, tevbe etmemiş. Kafir olmadı ama bu günahkar oldu. Yarın hesap günü terazi kurulur. Bunun günahı sevabından fazla olursa onlar… Meryem Suresinde Cenabı Hak onu anlatıyor. Bakın burada mücrim kelimesini kullandı. Meryem Suresinin 86. Ayetinde şöyle diyor. “Ve nesûgul mucrimîne ilâ cehenneme virdâ” “Mücrimleri cehenneme sevk ederiz.” (Meryem 86) İki türlü mücrim var. Birisi müşrik olan… Yani Allah’ı hayatında ikinci sıraya koyandır. Diğeri de Allah’ı ikinci sıraya koymamış, yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Ama tevbe etmemiş. Ya da günahı sevabından fazla… “Cehenneme sevk ederiz” diyor. Nasıl? “Suya koşarcasına” (Meryem 86) Çünkü o mahşer yerinde yorulmuşlar. Zannediyorlar ki çeşme başına gidiyorlar. Dinlenme tesislerine gittiklerini zannediyorlar. Koşa koşa gidiyorlar. “Lâ yemlikûneş şefâate illâ menittehaze ınder rahmâni ahdâ” “Şefaate rahmandan taahhüd almış olanlardan başkası malik olamaz.” (Meryem 87) Günahkarlar… Peki, rahmanın taahhüd ettiği nedir? Kimi affedeceğini söylemişti? Affetmeyeceği hangi suçtu? Şirk… “İnnallâhe lâ yağfiru eyyuşrake bihî ve yağfiru mâ dûne zâlike limey yeşâé’” “Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındakini tercih ettiği kişi için bağışlar.” (Nisa 48) Orada kuralı koyuyor. Bunlar cehenneme gidecekler. Cehennemdeki manzarayı anlatan ayetlerde var. Bir de orayı okuyalım. Konu iyice ortaya çıksın. O da Araf Suresindedir. Meryem Suresinde cehennemin çevresinde oturanlar vardı. Onu hızla bir okuyalım.

Fatih ORUM: Mealini okuyayım Hocam… Meryem Suresi 68. ayetten itibaren… “Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.” (Diyanet Meali, Meryem 68)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Cehennem dediği ateş yığını demektir. Ateş yığınının çevresinde diz çöküp bekliyorlar. Bu mücrimler… Az önce okuduk ya sevk ediliyorlar. İşte orada cehennemin çevresinde oturuyorlar.

Fatih ORUM:Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.” (Diyanet Meali, Meryem 69)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: En isyankâr kim olur? Müşrikler… Onları oradan ayıklıyor. Ne yapmış oluyor? Cehennemde günahkarlar ile müşrikler ayrılıyor.

Fatih ORUM:Sonra, oraya girmeye en lâyık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.” (Diyanet Meali, Meryem 70)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi o ağır suçu kimin işleyeceğini biliyor.

Fatih ORUM:(Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur.” (Diyanet Meali, Meryem 71)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Orada ey insanlar yanlış… Günahı sevabından çok olanlar… Çünkü ilgili ayetlere bakmadan hemen meal veriyorlar. Yani sevabı günahından çoksa oraya girmeyecek.

Fatih ORUM:Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.” (Diyanet Meali, Meryem 71)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kimseye kesinlikle torpil yok. Günahı sevabından fazlaysa kural bu gideceksin.

Fatih ORUM:Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız” (Diyanet Meali, Meryem 72)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam o ayetin Arapçasını oku.

Fatih ORUM:Summe nuneccillezînet tegav ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyyâ” (Meryem 72)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Summe nuneccillezînet tegav” “Kendilerini yanlıştan korumuş olanları kurtarırız.” (Meryem 72) Hangi yanlıştan? Şirk yanlışından… Onları cehennemden kurtarırız. Diğer zalimleri yani kâfirleri orada diz çökmüş olarak bırakırız. Allahu Teala hepsini cehenneme sevk ettikten sonra bunları ikiye ayırdı mı? O ateşin etrafında oturanlar… Bir grup gelin bakalım siz… Siz daha ağır cezaya gideceksiniz. Cehennemdeki insanlar iki grup oldu mu? Şimdi onu Araf Suresinden okuyalım. “Ve nâdâ ashâbul cenneti” Şimdi cennetlikler cennete gitmişler. Cehennemlikler cehenneme gitmişler. Mesela siz bir tarafı cehennem, bir tarafı da cennet kabul edin. Arada da bir engel var. Engel nasıl bir engel? Yani cehennemlikler kaçıp cennete gidemiyorlar. Zaten cennettekilerin hiçbirisi oraya gitmez. “Ve nâdâ ashâbul cenneti ashâben nâri” “Cennettekiler cehennemdekilere sesleniyorlar.” Demek ki oradaki iletişimi Cenabı Hak birebir konuşacak şekilde ayarlıyor. Yani birbirlerini görüyorlar. “en gad vecednâ mâ veadenâ rabbunâ haggan” “Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk.” Cennette bulduk. “fehel vecedtum mâ veade rabbukum haggâ” “Peki, rabbinizin size vaat ettiğini siz hak olarak buldunuz mu?” Allah’ın vaat ettiğini biz cennette bulduk. Tamam. Peki, Allah’ın size söz verdiğini siz cehennemde buldunuz mu? “gâlû neam” “Evet, bizde bulduk dediler.” Yani cezamızı çekiyoruz. Ondan sonra “feezzene muezzinum beynehum” “ikisinin arasında birisi yüksek sesle seslenir.” “el lağnetullâhi alez zâlimîn” “Allah’ın laneti yanlış yapanların üzerine olsun.” (Araf 44) Hayatlarını yanlış üzere kurmuşlar. Zalim yanlış yapan demektir. Kim bunlar? “Ellezîne yesuddûne an sebîlillâhi” “Allah’ın yolundan hep kaçıyorlar.” “ve yebğûnehâ ıvecâ” “İstiyorlar ki orada bir laf cambazlığıyla bir şey yapsınlar.” (Araf 45) Tabi canım elbette bide Müslümanız ama şu, bu falan filan… Namazı kılacağım. Biliyorum zinanın yanlış bir şey olduğunu… İçki tabi ki kötü ama falan… Böyle kıvırarak kendi kendine yeni bir şey yapıyor. Yani kendisini günahkar saymıyor da karşı tarafa kendisini iyi göstermeye çalışıyor. Yoksa yaptığını günah saymıyor. “ve hum bil âhırati kâfirûn” “Ve ahireti de inkar ediyor.” (Araf 45) Allah katında hesap vereceksin. Tamam ya ben veririm hesabı… İnanmıyor ama inanmam da demiyor. Çünkü toplumda kafir sayılmayı istemiyor. Bazıları yerine göre inanmam der. İnanmıyorum diyenler de çıkar tabi elbette… “Ve beynehumâ hıcâb” “Cennetliklerle cehennemlikler arasında engel var.” Biri diğerinin tarafında geçemiyorlar. “ve alel ağrâfi ricâluy” “Cennet tarafında yüksek tepecikler var.” O tepecikten cehenneme bakıp görüyorlar, orayı takip ediyorlar. Yüksek tepelerden… “yağrifûne kullem bisîmâhum” “Cehennemdeki herkesi yüzünden tanıyor.” Çünkü cehennem ashabı kara yüzlü… Ama cennete gidecek olup da cehenneme ceza çekmek için giren ak yüzlü… Dışarıdan bakınca bir taraf cennetlik, bir taraf cehennemlik… Zaten az önce ayetlerde gördüğümüz üzere Allahu Teala ayırmıştı. “ve nâdev ashâbel cenneti” Cehennemin içerisinde olup cennetin halkından olanlar… Yani orada cezasını çekip çıkacak. Müebbet hapis değil. Cezasını çekip çıkacak. Onlara sesleniyorlar. “en selâmun aleykum” Korkmayın siz urutlacaksınız diyorlar. “Esenlik ve güvenlik sizin hakkınız.” “lem yedhulûhâ” “Ama onlar henüz cennete girmiş değiller.” Cezalarını çekmeden giremeyecekler. “ve hum yatmeûn” “Ama girmeyi umut ediyorlar.” (Araf 46) Çünkü o gördükleri hesaplardan bunu hep öğrenmişler. Az önce ayetlerde bütün ayrıntıları verdi. “Ve izâ surifet ebsâruhum tilgâe ashâbin nâri” O tepeden bakıyorlar da… Cehennem halkına yüzleri çevrildiği zaman… Oradan çıkıp cennete gideceklere değil. Cehennem halkına yüzleri çevrildiği zaman… Onlara da şöyle diyorlar. “gâlû rabbenâ lâ tec’alnâ meal gavmiz zâlimîn” (Araf 47) Bakıyorlar, Allah’ın sen bizi bunlardan yapma diyorlar. Allah onlardan yapacak değil ama öyle bir korku hissediyorlar. Durumlarını görüyorlar ya… Çok rahatsız oluyorlar. Çünkü onlar daha ağır cezaya çarptırılmışlar. “Ve nâdâ ashâbul ağrâfi ricâley yağrifûnehum bisîmâhum” Cennetin, tepelerden, cehenneme doğru bakan yamaçlardan bakanlar onlara sesleniyorlar. Tanıdıkları kişilere sesleniyorlar. Ama simalarından tanıdıkları… “gâlû mâ ağnâ ankum cem’ukum” “Hani sizin çevreniz genişti.” Etrafınızda çok insanlar vardı. Sosyal medyada şu kadar takipçiniz vardı. Ne oldu? Ne işe yaradı? Şu kadar malınız, mülkünüz vardı. Ne işe yaradı? “ve mâ kuntum testekbirûn” “kendinize kibir getirip büyük görüyordunuz.” (Araf 48) Ne oldu? “Ehâulâillezîne agsemtum lâ yenâluhumullâhu birahmeh” “Hani siz şunlara mı (cennete girecek olanlara) Allah bunların yüzlerine bakmaz diyordunuz?” Bunlar ayak takımı diyordunuz. Ondan sonra o cehennemde cezasını çekenlere de şöyle denecek. “udhulul cennete lâ havfun aleykum ve lâ entum tahzenûn” (Araf 49) Artık onlara cennete girin denecek. Artık oradan çıkacaklar. Zaten Meryem Suresinde de okumuştuk. Allah şirkten korunanları oradan kurtaracak. “Girin cennete artık korku ve üzüntü yok size…” (Araf 49) Ama bu defa cehennemlikler cennetliklere seslenecekler. “Ve nâdâ ashâbun nâri ashâbel cenneti” O ateşin içerisinde olanlar… Zaten cehennemde olmasalar bile tanıdıkları orada keyif içerisinde, kendileri berbat… Zaten o durum kendilerini yakmaya yeter. Başkasına lüzum yok. Beğenmediği insanlar nerelerde kendileri nerelerde… Hey gidi günler diyecekler. Seslenecekler. “en efîdû aleynâ minel mâi” Tepedeler ya… Oradan biraz su akıtsana… Bir arık akıtın oradan aşağıya doğru diyecekler. O kadar her şeyiniz var. “ev mimmâ razegakumullâh” “Allah’ın size verdiği rızıklardan…” Bir salkım üzümde bana ver, ne olur ya? Dünyada o kadar dostluğumuz vardı. Onlar şöyle diyecekler. “gâlû innallâhe harramehumâ alel kâfirîn” “Allah bunları kâfirlere haram kıldı diyecekler.” (Araf 50) “Ellezînettehazû dînehum lehvev ve leıbev ve ğarrathumul hayâtud dunyâ” “Dinlerini oyun ve eğlenceye getirenler…” (Araf 51) Yok şu makamda Kuran okuyacaksın… Bırak makamı… Allah içerisinde ne diyor? Yok efendim bu akşam Miraç Kandili… Kandiller uydurmuşlar. İçerisine şeyler… Diyanetin çıkardığı İslam Ansiklopedisinde ne yazıyordu? Din tamamen insanların keyfine uyduruluyor. Sen dine uyacaksın. Din sana uymaz.

Fatih ORUM: Elimdeki kitap Türkiye Diyanet Vakfının İslam Ansiklopedisidir. 24. Cilt. Kandil maddesinde aynen şu ifade var. “Miraç hem naslarla, hem de tarihi kayıtlarla sabittir. Ancak bu olaylarla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resulullah gerekse ashab döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanılmamıştır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ondan sonra şey yap ne olacak? Bana kandiliniz kutlu olsun dediklerinde kandil eskidendi şimdi led var diyorum. Bir ara florans kullanıyorduk. Şimdi led çıkınca daha ucuz… Ne oluyor kardeşim? “fel yevme nensâhum kemâ nesû ligâe yevmihim hâzâ” Allahu Teala “biz şimdi onları bugün unuttuk” diyor. Yani onlarla ilgilenmiyoruz. Onların dünyadayken bizim emir ve yasaklarımızla ilgilenmediği gibi… İlgilenmeme cezası… “ve mâ kânû biâyâtinâ yechadûn” “ve ayetlerimize karşı bile bile yalan söylemelerine karşılık…” (Araf 51)

Tekrar Enam Suresi ayetlerine dönelim. Bugün galiba gayb konusuna geçemeyeceğiz. 55. Ayette kalacağız. Öyle anlaşılıyor. “Ve kezâlike nufassılul âyâti ve litestebîne sebîlul mucrimîn” “İşte böylece ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki günahkarların yolu iyice ortaya çıksın.” (Enam 55)

Taha bugün biraz çalışmıştı ama sıra sana gelmedi. Önemli değil.

Fatih ORUM: Bir de Hocam 54. Ayetin başında “Ve izâ câekellezîne yué’minûne biâyâtinâ” (Enam 54) ifadesi geçiyor. Hani resule itaat, nebiye iman, resule iman gibi şeylere de aslında çok güzel açıklık getiriyor. Aslolan Allah’ın ayetlerine yani resule itaat, resule iman bunların hepsi zaten kitabı tebliğ ettiği için ona imanı şey yapıyor. Yani burada tek bir şey var. İman o da Allah’ın ayetlerine…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok önemli bir tespit… Mesela biz resule inanıyoruz. Elbette… Eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Doğru elçi… Neyi getirmiş? Allah’ın ayetlerini… Onun için esas olan ayetlere inanmak, ayetleri uygulamaktır. Ama biz maalesef görüyoruz ki Kuranı Kerimin yanına Kuran’ın sünnet kavramının anlamını bozarak Kuran’da da, Resulullah’ın sözlerinde de olmayan bir terim uydurulmuş. Resulullah’ın söz ve uygulamalarına sünnet denerek ikinci bir kaynak getirilmiş. Ondan sonra da “essünnetu kadıyetun alel kitab” denerek Kuran’ın üzerine geçirilmiş. Ondan sonra bakıyorsunuz ki icma diye bir kaynak uydurulmuş. İcmanın asla olamayacağını… Defalarca biz burada ders yaptık. Çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan ayetlerin hiçbirisine bakılmamış. Hiç alakası olmayan ayet, anlamı ciddi manada saptırılarak, hiçbir akıllı kişinin kabul edemeyeceği şekilde saptırılarak icma diye bir delil ortaya konmuş. Neymiş? Ulemanın ittifakı… Peki, nerede toplandılar da hangi kararı aldılar? Bir tane tarih, kaynak gösterin bakalım. Yok. Ben dedim oldu. Ne güzel… Bir de kıyas diye saçma sapan bir şey uyduruyorlar. O da mantık bilenler, felsefe bilenler bilir. Analoji… Tekilden tekile… Vay be… Yeryüzünde var mı böyle bir şey? Ondan sonra onlar dinin kaynakları olmuş. Ama mezheplere geliyorsun. Mezheplerin koyduğu sistemin büyük bölümü bu dört kaynakla da alakalı değil. Onlarda kesmemiş onları… Bugün öyle bir dinle yüz yüzeyiz ki… Müslüman olanlara sakın bu dinde durmayın, bu dinden çıkın, Müslüman olmayanlara da sakın bu dine girmeyin şeklinde bir yapı oluşturulmuş. Şimdi artık bundan sonra inaşallah. Bugün sevindirici bir haber duydum.  O da şu… Filistin tarafında bir tane Kuranı Kerim metni bulduk demişler. Bu tamamen senaryo tabi… Niye senaryo söyleyeceğim. Resulullah eliyle yazmış. İçerisinde 40 tane karısı olduğu yazılıymış. Bana telefon eden kişiye “yanlıştır bir sıfır daha koyun, 400’dür” dedim. Amerika’ya gitmiş. Karbon testi falan yapmışlar. Tespit etmişler. Gayet kolay… Ne olacak? Sanki bunu sorgulayacak birisi karşınıza mı çıkacak? Ama sevindirici olan şu… Bundan sonra hücumları Kuran üzerinden yapacaklar. Çünkü artık diğerleri alacağı bütün darbeleri aldı. Artık ayağa kalkacak halleri yok. Bundan sonra kimsenin mezheplerin yüzüne bakacağına asla ihtimal vermiyorum. Hakikaten mezhepler yüzlerine bakılacak gibi değil. Eski ulemanın da… Ama şunu da çok kesin olarak söylüyorum. O mezhepler o mezhep imamlarına asla ait olamaz. Kesinlikle… Çünkü aynı yanlışta ittifak edilmiş. Bu asla olmaz. Bundan sonra inşallah hücum edenlerde Kuran ile hücum ettiği için cevap verenlerde Kuran ile cevap vermek zorunda kalacaklar. Ciddi manada bir Kuran’a yönelme olacak inşallah. Buradan inşallah güzel bir netice elde edeceğiz. Fatih’in tespit ettiği şey çok önemli… “Ayetlerimize inananlar” (Enam 54) Esas olan ayetlerdir.

Fatih ORUM: 55. Ayette de “Ve kezâlike nufassılul âyâti” (Enam 55) kendisi üstleniyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayetleri Allah açıklıyor. Ayetleri açıklama yetkisini Resulullah dahi hiç kimseye vermemiştir. Ama bizim ulemanın tamamı bu konuda kendisini yetkili kabul eder. Çağımızda da açıklamaya gerek yok zaten… Hissediyorlar, bilmem ne yapıyorlar… Allah yardımcımız olsun. Neyse… Herkesin sapıtma hürriyeti var. Tabi bir şey söyleyecek halimiz yok. Allah yardımcımız olsun. Biliyorsunuz Kuranı Kerim’i tarihe gömme çalışmaları var ama onların hepsi tökezlemeye başladılar. Cenabı Hak yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007