Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler)

17 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allahu Teala yaptığı her şeyi güzel yapar. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap gününün tek yetkilisidir. Ya rabbi yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Senin kitabını çok iyi anlayabilmemizi çok güzel bir şekilde yaşamamızı ve insanlara çok iyi bir şekilde anlatmamızı hepimize nasip eyle.

Bu akşam uyuşturucu maddelerle alakalı bir ders yapacağız. Uyuşturucu maddelerin haramlığı nasıldır, onu görmeye çalışacağız. Geçen haftada okuduğumuz Maide Suresinin 90. Ayetinden başlıyoruz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Ey inanıp güvenen kişiler” “innemel hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu” “hamr, kolay yoldan para kazanma yolu olarak düşünülen kumar, putlara kurban kesilmesi için hazırlanmış sunaklar, taşlar, bir de putların bulunduğu yerlerde kısmet aramak için kullanılan fal okları.” Bütün bunlar “ricsum min ameliş şeytâni” “Şeytan işi pisliklerdir.” (Maide 90) Şeytan işi pislik nedir? Şeytan ne ister? Şeytanın istediği şey çirkini güzel göstermektir. “Ve iz zeyyene lehumuş şeytânu ağmalehum” “Şeytan insanın yaptığı kötü şeyi güzel gösterir.” (Enfal 48) Şeytan işi pislikte bu kötülüklerin insana güzel görünmesidir. Yani işin iç yüzü pis fakat dış tarafı insanı aldatacak bir yapıda demektir. “fectenibûhu” “Onun uzağında durun.” “leallekum tuflihûn” “Belki istediğinize ulaşırsınız.” (Maide 90) Hedefinize ulaşırsınız. Mesela elimdeki bardağın içerisinde içki olsa elime aldığım zaman uzak durmuş olur muyum? Yok. Sadece içmesi değil, ele alması da, üretimi de, pazarlaması da, taşınması da her şeyi de bu yasağın içerisinde olur. Yani uzak durun diyor. Demek ki içerisindeki o pislikten dolayı, insana bir bulaştı mı bir daha temizlemesi kolay olmuyor yani… Burada geçen haftaki konuşmalarımızın dışında hamr kelimesi… Hamr Arap dilinde bir şeyi örten, bir şeye karışan madde anlamında kullanılıyor. Mesela şu hanımların başlarını örten örtüye Araplar ne derler? Hımar derler değil mi? Hanımlara mahsus olan başörtüsünün adı hımardır. Arapçayı bilmeseniz bile hamr, hımar baktığınız zaman birbirine benzer kelimelerdir. Onun için hamr’ı 5:33 5:36 sn. arası anlaşılmıyor. diye tanımlarlar. Yani aklı örten şey demektir. Aklı örten şey dendiği zaman… Yani burada dikkat ederseniz içme kelimesinden bahsedilmiyor. Yani aklı örten içki demiyor. Eğer içki diyecek olsa akla ne gelir? Hemen alkollü içkiler gelir. Ama aklı örten dendiği zaman başka neler gelir? Hepsi gelir. Uyuşturucularda gelir. Onlarda aklı örtüyor. Yani bu Allah’ın kelamı olduğu için bunun kapsamına girmeyecek hiçbir şey yoktur. Biz şimdi kendi gördüğümüze göre hareket ederiz. Mesela uyuşturucuların olmadığı bir yerde insan hamr’ı sarhoş edici içki diye anlayabilir. Mesela burada Diyanet meali “şeytan içki ve kumarla” (Maide 91) demiş. “Hamr ve kumarla” dememiş. Çünkü geleneksel yapıda böyle anlaşılıyor. Hamr aklı örten şey dendiği zaman bütün sarhoş edici olan maddeler bu işin içerisine girer. Belki bugün hiç bilmediğimiz yeni maddelerde çıkabilir. Resulullah’ın (s.a.v) hadisleri eğer gerçekten onun ağzından çıktığı gibi bize ulaşmışsa tam bir hikmet olarak ortaya geliyor. Mesela Resulullah burada diyor ki… Hamr’ı tarif ediyor. 7:20 7:22 sn. arası anlaşılmıyor. Yani “sarhoşluk veren her şey hamr’dır” diyor. İçki demedi yine dikkat ediyor musunuz? Yani o kadar güzel bir tespit yapıyor ki… Asırlar geçiyor. Eğer onun ağzından çıkan söz bize olduğu gibi gelmişse onun Resulullah’a ait olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ama tabi çok iyi biliyorsunuz ki ayetlerin anlamlarını sağa sola çeken insanlar tabi ki Resulullah’ın sözlerini de kendi keyiflerine göre sağa sola çekmiş olabiliyorlar. Çok dikkatli olmak lazım.

Mesela şimdi aklıma geldi. Sizinle paylaşayım. Yaz günlerinde kutup bölgesine gittiğimiz zaman ne yapacağımı bilmiyordum. Gitmeden o kadar çok internet sitelerini, oradaki fotoğrafları inceledim ki… Yani güneş 24 saat havada olacak ben bu namaz vakitlerini nasıl tespit edeceğim? Oraya gittik bir de baktık ki… Yani o ortamı insan yaşamadan bilemiyor tabi… 21 Haziran, yaz günü… Bizde buradan giderken Haziran olduğu için kışlık elbise aklımızın köşesinden falan geçmedi. Gece gözlem yapmaya gideceğiz. Ben şimdi burada “mutlaka bir yerde bir karanlık olacak” diye hayal ediyordum. Yani Allahu Teala bunun bir işaretini koymuştur diye düşünüyordum. Tromso’dan Müslümanlar vardı. Bir aile vardı. 9:15 9:16 sn. arası anlaşılmıyor. diye bir hanımefendi vardı. Müslüman olmuş. Çok akıllı, çok gayretli bir hanımdı. Bir de İbrahim diye eşi vardı. O da İngilizdi. Çok gayretli insanlardı. Allah razı olsun. Bir de onların etrafında çok sayıda insan vardı. Şimdi gideceğiz geldiler. Baktım ki elbiselerle gelmişler. Bu ne dedim. Ayağınıza şunu giyin dediler. Ayağında üşüyecekmiş. Tövbe tövbe… Yok, efendim pantolonun altına şunu giyin dediler. Ya 21 Haziran bu… Ondan sonra bir parka… Sonra bir başlık… Atkı falan… Bunlar ne dedim. Üşürsünüz gece dedi. Ne gecesi ya güneş havada dedim. Onlar gece diyorlar. Oraya gittik. Bir ara hayal ettiğim bir hava meydana geldi. Tabi etrafımızda da tam bir gazeteci ordusu var. Çünkü orada böyle bir şey ilk defa olduğu için onlarda bunu haber yapmaya çalışıyorlar. Tam böyle hayal ettiğim bir manzarayı görür gibi oldum. Bir döndüm gazetecilere… Sorularına cevap verirken işte akşam oldu falan filan derken… Gösterdiler geriye bir döndüm güneş arkadan bana merhaba diyor. Ben güneşi kaybolmuş zannediyorum. Meğer arkamdan bana bakıyormuş. Öyle bir şaşırdım ki… Yukarı çıktık. Ben milletten kaçtım. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Az önce gazetecilere hava atıyordum. Her şey gitti. Sıfır. Bir kenarda oturdum. Tekrar ayetleri kontrolden geçiyorum. Baktım ki Allahu Teala “Egımis salâte lidulûkuş şemsi ilâ ğasegıl leyli” “gecenin ğasakına kadar namazı kıl” (İsra 78) diyor. Ğasak ne demek? Ğasak’ı biz karanlık biliyoruz. Hemen “hamîmev ve ğassâgâ” “sıcak ve soğuk” (Nebe 25) aklıma geldi. Böyle olmasın dedim. Baktım ki bir ayet daha… “Ve cealnel leyle ven nehâra âyeteyni femehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıratel” “Geceyle gündüzü iki gösterge yaptık. Ama gecenin göstergesini kaldırdık.” (İsra 12) Biz geceyi karanlık bekliyoruz. Demek ki gecenin göstergesi yokmuş dedim. Bunları şunun için söylüyorum. Kuranı Kerim o kadar ayrıntı veriyor ki, o kadar meseleleri anlatıyor ki… Kışın gittiğimiz zamanda güneş hiç yok. Biz bu güneşi ne zaman doğdu kabul edeceğiz dedim. Resulullah’ın bir sözü aklıma geldi. Güneş batıda kaybolur, doğuda da karanlık başlarsa akşam namazı olur diyor. O zaman baktık. Işıkları görüyorsun. Işık batıya ulaştığı zaman demek ki güneş doğdu demektir. Batıdan doğuya geçtiği zamanda demek ki battı. Beş vakit hemen tespit edildi. Resulullah’ın bir sözüyle… Bunu şunun için anlatıyorum. Gerçekten Kuranı Kerim Allah’ın kitabı olduğu için hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Zaten “mâ ferratnâ fil kitâbi min şey’in” “bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” (Enam 38) diyor. Ama Müslümanlar ayeti kerimeye bu kafayla bakmıyorlar.

Az önce anlattıklarımdan geri dönelim. “innemel hamru” Arapça bilenler bilirler. Bu baştaki elif lam bir cins ifade eder. Yani aklı örten şeylerin tamamı demektir. Yani sarhoşluk veren şeylerin tamamıdır. Öyle deyince içkide girer. Başkaları da girer değil mi? Uyuşturucu maddelerde girer. Dediğim gibi yarın belki hiç bilmediğimiz bir şeyde çıkabilir. O zaman Allah madem aklı örten demiş, madem Resulullah’ta 13:41 13:43 sn. arası anlaşılmıyor. “aklı örten her şey hamr’dır” demiş. O zaman uyuşturucu maddeler bu ayetin açık ifadesiyle haram olur mu, olmaz mı? Başka bir şeye ihtiyaç olur mu? Ama tabi her defasında İslam Aleminin acı halini burada söylemek zorunda kalıyoruz. Bu hamr’a kendi kafalarına göre anlamlar verirler. Az önce söylediğim sözlük anlamıdır. Resulullah’ın söylediği de öyledir. Hımar kadının başını örten… Sarhoşluk da zaten başı… Ser zaten baştır. Hoş da başım hoş, kafam iyinin karşılığıdır. Bütün içki çeşitleri dendiği zaman böyle oluyor. Bakıyorsunuz ki ulema kendi kafasına göre bir anlam veriyor. İçkiyi taze üzüm suyunun fermantasyonuyla elde edilen sarhoş edici maddedir diye tanımlıyorlar. Taze üzüm suyunu nereden çıkardın ya? “Ve min semerâtin nahîli vel ağnâbi tettehızûne minhu sekerav ve rizgan hasenâ” “Hurma üzüm ürünlerinden” ürünler deyince taze üzüm mü olur? Taze üzümde olur. Kurusu da ondandır. “Sarhoş edici içkiler de elde edersiniz, güzel rızık da elde edersiniz” diyor. Sadece bunlardan elde edersiniz diyor mu? Yok. Şekerli ve nişastalı tüm ürünlerden elde edilir. Onların fermantasyonuyla… Bir de uyuşturucular… İşte bunlar kendi kafalarına göre bir takım şeyler yapıyorlar. Çünkü birilerine fetva vermeleri lazım. Adam içki içmek istiyor. Yetkili makamda… Ona fetva verecek ki o içki içerken millet onu ayıplamasın. Yoksa helali haramı adamın umurunda mıydı? Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakfiyesinde bizim Servet okumuş. Şu kadar adam tutun da benim kılamadığım namazları kılsın diye yazıyordu. Göstermişti. Ne güzel vallahi. Demek hiç kılmamış ki o kadar adam tutuyor. Tabi şimdi bir hoca buna nasıl fetva vermesin. Koskoca padişah… Zaten ilahlaştırılmış. Gerçekten İslam Alemi kötünün de kötüsüdür. Ama diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman nispeten iyi olduğu için… Çünkü Kuran’dan uzak bir İslam anlayışı var. Kuran ile karşılaştırdığınız zaman asla kabul edilmeyecek bir yapı vardır. İnşallah bu yeniden dirilmenin işareti olarak Müslümanlar doğruların peşinden giderler. Dolayısıyla bu şeylerden sonuç olarak, o kıyaslamalarla Kuranı Kerim’de uyuşturucunun haramlığıyla ilgili açık bir hüküm yok diyorlar. Var mı, yok mu? Var. Peki, nasıl yok diyorlar? Adam şimdi uyuşturucu üretip satacak. Nasıl var desin? Ya da yetkili kişi uyuşturucu kullanmak istiyor. İçkiye kıyasla ona haram diyoruz diyorlar. Kıyasla dediğiniz zamanda meydana gelen hükümde zanni oluyor. Yani kişisel yorum sonucu oluyor. Ben haram saymıyorum diyen adam da günahkâr olmuyor. Oh ne güzel… Bakın Kuran’ın açık hükmü nereye getiriliyor. Görüyor musunuz? Buradan çok açıkça ortaya çıkıyor. Bir de Nisa Suresi 43. Ayette Allah hiç bir şeye ihtiyaç bırakmıyor. Yani Müslümanlar Kuran’ı kendileri açıklama gafletini terk edip… Böyle bir yetkileri asla yok. Resulullah’ın da böyle bir yetkisi yoktu. Allahu Teala kendisini bu şekilde yetkili gören kişinin, kendisini ilah yaptığını açıkça ifade ediyor. Ama o açıdan baktığınız zaman ilah olmayan kolay kolay yok. Biz sadece tarikat şeyhleri şeydir diyoruz. Sanki mezhep uleması onlardan geri mi kalıyor? Allahu Teala açıkça Nisa Suresi 43. Ayette “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tagrabus salâte ve entum sukârâ” “Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın.” Peki, sarhoşluk ne acaba diye sorabilirsiniz. “hattâ tağlemû mâ tegûlûne” “ne dediğinizi bilinceye kadar” O zaman öyleyse sarhoşluk esasen ne dediğini bilmez hale gelmektir. Tabi onun bir öncesi de var elbette… Ne dediğini bilinceye kadar da sarhoşluk geçmiş olmuyor. Ama biraz hafiflemiş oluyor. Ne dediğinizi bilinceye kadar diyor. Biraz önce bu konularda uzman olan bir dostumuzla konuştum. Üniversitede Hocadır. Bu uyuşturucu kullananlar ne dediğini biliyor mu dedim. Yok, canım mümkün değil dedi. Nereden bilecekler dedi. Peki, ne dediklerini bilmiyorlarsa Kuran’ı Kerim’in tanımına göre sarhoş değiller mi? Hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Görüyor musunuz? O zaman “Namaza yaklaşmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar.” Allah hamr’ın özelliğini anlatmış mı? Bir eksik bırakmış mı? Arkasından diyor ki…

İnnemâ yurîduş şeytânu ey yûgıa beynekumul adâvete vel bağdâe fil hamri vel meysiri” “Şeytanın istediği şey sadece şudur. İçki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin soksun.” Oluyor mu, olmuyor mu? İçki içti mi hepsi kral oluyor. Kumarda da öyledir. Başka ne? “ve yesuddekum an zikrillâhi” “Allah’ın zikrinden yani Allah’ın kitabından uzaklaştırır.” (Maide 91) Sarhoş olan bir adam Kuran’ı anlayabilir mi? Allah ne dedi? “hattâ tağlemû mâ tegûlûne” “ne dediğinizi bilinceye kadar” namaza yaklaşmayın (Nisa 43) dedi. Bugün mesela Arap olmayanlar namaz kılarken ne dediklerini biliyorlar mı? Gerçi Araplarda bilmiyor. Onlarda ezbere okuyorlar. “Şeytanın isteği içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmaktır. Ve sizi Allah’ın zikrinden, Allah’ın kitabından uzaklaştırmaktır.” “ve anis salâh” “ve namazdan” (Maide 91) Çünkü Allahu Teala “sarhoşken namaza yaklaşmayın” (Nisa 43) dedi. “fehel entum muntehûn” “vazgeçtiniz değil mi?” (Maide 91) diyor. Ondan sonra da “Ve etîullâhe ve etîurrasûle” “Allah’a itaat edin. Resule itaat edin.” (Maide 92) Resule itaat edin dendiği zaman çocukluktan beri bize öğretilen şey Nebi’ye itaat edindir. Allahu Teala Ali İmran Suresi 144. Ayette “Ve mâ muhammedun illâ rasûl, gad halet min gablihir rusul” “Muhammed sadece resuldür. Ondan öncede çok resuller geldi, geçti.” “efeim mâte ev gutilengalebtum alâ ağgâbikum” “Ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz?” (Ali İmran 144) Muhammed (a.s) öldü değil mi? Öldürülmedi ama öldü. Peki, resule itaat benim için nedir? İşte sözlüğe baktığınız zaman resulün birinci anlamı budur. O zaman Allah’a itaat edin. Tamam. Ne yapacağım? Baş üstüne ama ne yapacağım? Nereden bulacağım Allah’a itaati? Onun için “Mey yutıır rasûle fegad etâallâh” “Kim resule itaat ederse Allah’a itaat eder” (Nisa 80) diyor. O zaman Arap dili açısından Maide 92’de “etîurrasûle ve etîurrasûle” denmesi gerekir. Öyleyse ikincisi (resule itaat edin) birincisinin (Allah’a itaat edin) atfı tefsiri oluyor. Yani birinciyi açıklıyor. “Allah’a yani Allah’ın gönderdiği kitaba itaat edin.” O zaman bu kitapta her şey var değil mi? Yani falancanın içtihadına, filancanın kıyasına ihtiyaç var mı? Sadece aradan çekilmelerine ihtiyaç var. “vahzerû” “dikkatli olun.” “fein tevelleytum” “Ama dinlemezseniz.” Yüz çevirirseniz. Ki birçok kimse dinlemiyor. Ne yapalım dinlemesin. Adamın cehenneme gitme hürriyeti var. Biz engelleyemeyiz ki… O hürriyeti Allah vermiş. “fağlemû ennemâ alâ rasûlinel belâğul mubîn” “Bilin ki resulümüze düşen her şeyi ortaya koyan bir tebliğden ibarettir.” (Maide 92) Resul bu Kuran’ı Kerim ise Kuran hamr konusunda her şeyi ortaya koydu mu? Tabi birisinin de bunu anlatması lazım. Onu anlatana da sözlük anlamıyla resul denir. Mesajı ileten kişi anlamındadır. Şimdi her şey ortada değil mi? Yani uyuşturucular Kuran’ı Kerim’in delaletiyle haramdır. Adam kabul etmiyor diyorlar. Etmesin ben ne yapayım? Resule düşen onu açıkça ortaya koymaktır. Kuranı Kerim her şeyi açıkça göstermiyor olsaydı Allahu Teala “el belâğul mubîn” şeklinde bir ifade kullanır mıydı? Her şeyi ortaya koyan, beyan eden, ortaya çıkaran… Bu şeyde şöyle bir problem var. Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman Allah’ın haramını helal, helalini de haram kılan hükümlerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu konu açısından ayrıntı vermeye gerek yok. Gördüğünüz gibi herkes ittifakla… Başka şey anlatmaya lüzum yok. Çünkü ona girdiğimiz zaman dersimizin vakti yetmez. Uyuşturucuda bu haramın kapsamında olmasına rağmen yok efendim kıyasmış ta bilmem neymiş de falan filan…

Peki, siz şu ayetten içkinin, kumarın, fal okları ve kurban kesilmesi için sunakların insan pisliği gibi bir pislik olduğu anlaşılıyor mu? Mesela yeryüzünde insan pisliği yiyen bir insan grubu duydunuz mu? İnsan idrarı içen hiç duydunuz mu? İnsanlar içkiyi severek içiyor ve ona bir servet harcıyorlar. Buradaki pislik için, “ricsum min ameliş şeytâni” “şeytan işi bir pisliktir” (Maide 90) diyor. Niye şeytan işi pislik? Dışarıdan onu pis olarak göremezsin. Pislik onun içindedir. Şeytan insanın kötü amellerini güzel gösteriyor. Aslında yaptığın kötü fakat sana güzel gibi görünüyor. İşte o içindeki kötülüğün adı rics yani pisliktir. Seni Allah’ın yolundan uzaklaştırıyor. O içindeki kötülüğü anlatıyor. Mesele odur. Fakat bakıyorsunuz. Adam elbisene içki bulaşırsa onunla namaz kılamazsın diyor. Allah aşkına onu nereden çıkardın? Allahu Teala sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın dedi. Adam o içkiyi içerken yakasına da dökmüş olamaz mı? Elinden düşmüş de olabilir değil mi? Elbisesine de dökmüş olabilir. Allah her şeyi açıkladım dedi mi? Hanefi mezhebinin dışındakiler; yok, efendim vücudunun bir yerinde nokta kadar pislik olursa şey yapamazsın derler. Şimdi Yahya’yı dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Okuduğunuz Maide Suresinin 90. Ayetinden bu hamr dediğimiz… Ki fıkıh geleneğinde sadece içecekler olarak sınırlandırılıyor. Alkollü içecekler… Ki Hanefi mezhebinde daha da daraltılarak sadece yaş üzüm suyundan elde edilmiş şaraba indirgeniyor. Onun fıkıh ilmi açısından necis sayılıp sayılmayacağı konusu da ele alınıyor. Necis, şeriatın pis gördüğü, özellikle namaz ibadetiyle ilişkilendirdiği pisliklere verilen addır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 29:06 29:10 sn. arası anlaşılmıyor. Yanlış anlaşılma olmasın.

Yahya ŞENOL: Tabi, tabi o anlamda… Fıkıh mezheplerinde böyledir. Necis, necaset birincil olarak namazla ilişkilendirilir. Namaz kılacak olan kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kılınacak olan yerin necis denilen bu maddelerden arındırılmış olması gerekiyor. Tamam, bu söylenebilir. Bunda problem yok. Peki, hangi maddeler necis denirken bir takım şeyler sayılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu ayette geçen hamr kelimesidir. Biz mealden okuyunca pek anlamadık, buradan nereden çıktı diyeceksiniz. Ama o bizim anlayışsızlığımızdan kaynaklanıyormuş. Ayette Arapça olarak “ricsum min ameliş şeytâni” ifadesi geçti. “Şeytan işi bir pisliktir.” (Maide 90) Oradaki “min ameliş şeytân” kısmı ayrılıyor. Bu ifade de ki “rics” kelimesi çekiliyor. Arapçada “rics” pislik demektir diyorlar. Rics ile necis aynı şeydir. Demek ki bu ayette geçen hamr yani bugün itibariyle alkollü içeceklerin tamamı necistir. Necis olan bu şeyin; namaz kılacak olan kişinin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bir miktar, çok az veya avuç içi kadar olması namaza engeldir diye söylüyorlar. Mezheplere göre ayrıntıları birazdan vereceğim. “Ricsum min ameliş şeytâni” “Şeytan işi bir pisliktir” (Maide 90) ifadesi geçti. Bunu herkes mi öyle anlıyor. Önce onu bir ifade edeyim. İbni Hazm da dâhil olmak üzere… Yani Zahiri mezhebinden derslerde sık sık bahsederiz. 5. Mezhep olarak bu meşhurdur. Ama Türkiye’de pek bilinmez. Zahiri mezhebi de dahil olmak üzere dört büyük sünni mezhep… Yani Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelilerin de dahil olduğu mezhep ulemasının…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Fark edebilsinler diye şunu da ilave yapmak lazım. Zahiri mezhebinin iddiası nasların zahirine göre hüküm vermektir. Yani ayet ve hadis… Ama işin içerisine girip bakıyorsunuz ki ayet yok, hadis onun yerine geçmiş. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki hadiste yok.

Yahya ŞENOL:İbni Hazm’da dahil olmak üzere dört büyük sünni fıkıh mezhebinin müçtehidleri de dahil fakihlerin büyük çoğunluğu ayette geçen “rics” ifadesinden hareketle şarabı kan ve idrar gibi necaseti ğaliza grubunda mütaala etmiştir.” Necaseti ğaliza ağır pislik demektir. Yani çok az bir miktarı dahi namaza engeldir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Damlacık, damlacık da değil yani bir sıçrantı…

Yahya ŞENOL: Bir nokta dahi olsa o namaza engeldir. “Yani çok az miktarının dahi vücutta, elbisede veya namaz kılınan yerde bulunmasını namazın sıhhatine engel kabul etmişlerdir.” Bunlara göre sarhoş edici içeceklerden biri bir kişinin üzerine bir damla bile damlamış olsa o şekilde namaza gelemez. “Fakat Medineli fakihlerden Rebiatur rey, Leys bin Sad, Şafiinin öğrencisi Müzeni ve Zahirilerin kurucusu kabul edilen Davud ez Zahiri” Yani mezhepten ayrı olarak burada görüşü oluşmuş. “gibi bazı fakihlerse ayette sayılan diğer şeyler” Hani ayette hamr dedi ama meysir yani kumar da geçti. Ezlam yani fal okları geçti. Dikili taşlar geçti. Hani putlara kurban edilmek için, kurban edilecek hayvanların kesildiği veya sunulduğu yer… Sunak dediğimiz o taşlar… Onlarda geçti. “onlar gibi şarabında manevi kirliliğinin kastedilmiş olduğunu” Ayette… Yani “bunun haram olmasının aynı zamanda necis olduğu anlamına gelmeyeceği görüşündedirler.” Bunlar böyle söylemişler. Yani dedikleri şudur. Allah ayette dört şey saydı. Hamr (sarhoş edici içecekler, her türlü maddeler), meysir (kumar), dikili taşlar ve fal okları… Bunların hepsi şeytan işi birer pisliktir. Yani burada bunların manevi yönü vurgulanmış. Diyelim ki insan kumar oynuyor. Kumar oynanan kâğıt olarak düşünebilirsiniz, taş olarak düşünebilirsiniz, zar olarak düşünebilirsiniz. Haram diye bu maddelerin kendisi necis midir?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Değil.

Yahya ŞENOL: İnsan kumar oynadığı kâğıda dokunduğu zaman elini necasete bulaştırmış. Dolayısıyla namaz kılamaz der misiniz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya da o zarlar cebinde olsa…

Yahya ŞENOL: Diyemiyorlar. Veya kişi bu sunaklara dokunmuş olsa… Mesela bugün eski, tarihi harabeleri gezerken öyle bir yere denk geldik diyelim. İncelerken elimizi filan sürsek sen artık namaz kılamazsın. Niye? “ensab”a “sunaklara” dokundun falan diyebilir misiniz? Yok. Bunlar denmiyor. Hepsi birden ayette geçiyor. Ya hepsi birden bunların necis kabul edilmeli ya da üçü değilse dördüncüsü de necis kabul edilmemeli. Bu ayetten yola çıkarak konuşacaksanız eğer… Dolayısıyla en azından bu saydığımız… Rebiatur rey, Leys bin Sad, Müzeni, Davud ez Zahiri ayetten bunu güzel yakalamışlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yalnız o az önce söylediğim şey kaybolmasın. Söyledim de ona tekrar vurgu yapmamız lazım. Yahya orada bir şeye dikkat çekti. “min ameliş şeytâni” “şeytan işi” kısmını görmüyorlar. “Şeytan işi pislik” kısmını görmediğiniz zaman… Yani Ali İmran Suresi 78. ayetinde Allahu Tealanın bildirdiği, ehli kitabın yaptıkları… “Ve inne minhum leferîgay yelvûne elsinetehum bil kitâbi litahsebûhu minel kitâbi” Onlardan bir grup var ki kitabı dillerine doluyorlar. Zannediyorsunuz ki kitaptan… Ayette rics demiş diyorlar. Doğru rics demiş. Karşı taraf bütün ayrıntıyı bilmiyor ki… Yahya’nın anlattığı ayrıntıyı vatandaştan kaç kişi bilir. Ha evet demek ki Allah yasaklamış diyorsun. Hâlbuki kitaptan değil. “ve yegûlûne huve min ındillâhi” Allah böyle diyor derler. “ve mâ huve min ındillâh” Bu Allah’ın söylediği söz değil ki… “ve yegûlûne alallâhil kezibe ve hum yağlemûn” “Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (Ali İmran 78) Yani Allah’a iftirada bulunurlar. Bu işin başında bu kurguları yapanlar böyledir. Arkasından gelenlerde zaten gözü kapalı gidiyorlar.

Yahya ŞENOL: Benim burada dikkat çekmek istediğim esas mesele… Ayette sayılan bu döert şeyin… Hamr, meysir, ensab, ezlam denilen… Sarhoş edici içecekler, fal okları, kumar falan bunların necisliği falan değil. Necis kabul edersiniz veya etmezsiniz. Başka bir delilinizde olabilir. Başka bir ayet delil getirerek gerçekten de bunun necis olduğunu ispatlayabilirsiniz. Sorun bu değil. Sorun şudur. Varsayalım ki necis… Peki, ben bu maddelerden birini bir kişi kullandığında üzerine bir damla, iki damla, üç damla bulaştığında bu kişinin namaz başta olmak üzere… Mesela namaz kılacak mı, mescide girebilecek mi? Ona ne söyleyebilirim? Esas sıkıntı buradadır. Yani biraz önce Nisa Suresi 43. Ayeti okundu. Cenabı Hak orada ne buyurdu? “Sarhoşken namaza yaklaşmayın” ama bir ölçü belirledi. Sarhoşluğun miktarını açıkladı. “Ne dediğinizi bilinceye kadar…” Yani ne dediğinizi bilemeyecek kadar sarhoşsanız yaklaşmayacaksınız. Ama ne dediğinizi biliyorsanız bu halde bile namaz kılabilirsiniz. “Kılabilirsiniz” de yanlış. Kılacaksınız. Kılmak zorundasınız. Adam bir şişe bira içti, viski içti, şunu içti, bunu içti… Sarhoş olmadı, az miktarda oldu. Namaz kılmak zorundadır. O esnada üzerine damlattı. Ve bize gelip ben bu halde namaz kılabilir miyim dedi. Ben Nisa 43. Ayeti biliyorum. Ona “evet, sen şuan ne dediğini biliyorsun. Namazı kılacaksın” derim. Namaz kılıp kılmayacağını sorabildiğine göre… Bir de baktım ki tişörtüne bir damla damlamış. Varsayalım ki necis… Bu bir damla, iki damla veya üç damla olan şey namaz kılmasına engel mi? Mesele budur. Dediğim gibi ben necis de kabul edebilirim onu. Ama bu kişiye sen namaz kılamazsın diyebilir miyim? Bunun için ne lazım? Aynı ayette Allah “namaza yaklaşmayın şu durumda iseniz” dedi. 1- O zaman elbisenizde şu durumdayken de namaza yaklaşmayın demeliydi. 2- Veya biz şuan tam net bir şekilde ayetlerden bulamasak da Resulullah’tan bu konularda net açıklamalar gelmeliydi. Elbisenize şu kadar miktarda bir necaset bulaştığında namaza yaklaşmayın… Öyle bir şey gelseydi biz acaba hangi ayetten böyle bir şey çıkar diye araştırıp belki bizde bulabilirdik. Ama öyle bir şeyde gelmedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Sözünü biraz daha güçlü hale getirelim. Günde beş vakit namaz her Müslüman’ın her şart altında kılması gereken bir ibadettir. Öyle bir şey olsa Resulullah bunun üzerine basa basa söyler. Kesinlikle Kuranı Kerim’de de olur değil mi?

Yahya ŞENOL: Ki o dönemde de haram olduğu halde içkiyi bırakamayan sahabilerin olduğu rivayet ediliyor. Bu rivayetler gizlenmiyor ki… Tamam, haram olmuş ama bugün ki gibi kendini tutamıyor, alışmış, bağımlı olmuş. İçiyor. O adamlar Resulullah döneminde namaza gelmiyor muydu? Geliyordu. Hiç mi üzerine bir şey bulaşmamıştır? Veya niye sormuyor? Resulullah niye engellemiyor? Kitaplarda niye bu konuda bir tane rivayet yok? Demek ki necis veya değil. Hangisini kabul ederseniz edin. Bunun namazla doğrudan ilişkisi nedir? Bunu saptamanız lazım. Hakkında ayet var mı? Yok. Resulullah’tan nakledilmiş bir şey var mı? Tamam, temiz bir durumdayken… Biz insanların karşısına bile pis bir elbiseyle çıkamayız. O ayrı meseledir. Ama bu namaza engeldir şeklinde şeri bir hüküm olması için ya ayet ya da Resulullah’tan nakledilmiş sahih bir uygulama bulunması lazım. Ama bütün fıkıh kitaplarını tarayın. Şu kadar miktarda bir şey üzerinize bulaşsa namaza asla yaklaşamazsınız şeklinde Resulullah’tan da nakledilmiş bir ayrıntı yok. Ama buna rağmen ne denmiş? Mezhepler bu konuda ikiye ayrılmış. 1- Hanefilerin başını çektiği bir grup var. 2- Şafiilerle, Malikilerin ve Hanbelilerin başını çektiği bir grup var. Şafiilerin, Malikilerin ve Hanbelilerin grubu ayetlerden “biz temizlik vurgusunu anlıyoruz” diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Hangi ayetlerden?

Yahya ŞENOL: Yani işte içinde taharet kelimesi geçen… 40:20 40:22 sn. arası anlaşılmıyor. “Ve siyâbeke fetahhir” “Elbiseni tertemiz tut.” (Müddessir 4) “Allah temiz olanları sever.” Hadisler var. 40:28 40:29 sn. arası anlaşılmıyor. Temizlik imanın yarısıdır. Bunların hepsi doğru eyvallah. Bunlarda problem yok. Daha demin ne dedik? Biz insanların bile karşısına… Şuan hepimiz temiz bir kıyafetle buradayız. Pis olsa insanın karşısına da çıkmaya utanırsın. İşiniz gereği olabilir. Kaçınamadığınız durumlar olabilir. Namaz kılıp kılmayacağınız başka bir konudur. Biz temizlikle ilgili bu genel prensipten hareketle bir insan namaz kılacağı zaman ister bedeninde, ister elbisesinde, ister namaz kılacağı yerde nokta kadar belki daha küçük… İğne ucu diyebiliriz. Türk halkının zihninde gusülden bir çağrışım vardır. İğne ucu kadar bir necaset bulunması onun namaz kılmasına engel teşkil eder diyorlar. İğne ucu kadar bile olmayacak. Bir damla, iki damla falan değil. Bu namaz kılamaz diyorlar. Peki, üzerinde elbisesine bulaştı. Yıkayacak su yok. Giyecek yedek elbisesi yok. Bu kişi namaz da kılmaz zorunda… Ne yapacak? Bu şekilde namaz kılamayacağına göre mecburen elbiselerini çıkarıp namazını o şekilde kılacak diyorlar. Fıkıh kitaplarında buna dair teoriler geliştirilmiştir. Tesettür açısından hadi erkekler üstünü çıkarıp namaz kılabilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Üst ayrımı yok ki…

Yahya ŞENOL: Hadi öyle bir şey değil. Daha aşağılara da bulaştı. Teoriler geliştirmişler. İki, üç damla damladı, bütün elbiseler gitti diyelim. Hepsini çıkaracak, gerekirse anadan üryan namaz kılacak diyorlar. Burada neyi tartışıyorlar biliyor musunuz? Bu durumda adam ayakta mı namaz kılmalı, oturarak mı namaz kılmalı? Bunu tartışıyorlar. Ya niye buraya ulaştınız siz? Bu şekilde namaz kılmasına engel ne vardı ki üstünü çıkarıp çıplak kılmasını adama şey yapıyorsunuz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Delilin ne?

Yahya ŞENOL: Delil ne burada? Ayet yok, Resulullah’tan nakledilen bir uygulama yok. Şafii, Maliki ve Hanbeliler böyleydi. Hanefiler bu konuda biraz daha hoşgörülüler. En azından necaset sıvı ise bir insanın avucunun içi kadar yani el ayası denen yere kadar hoşgörü vardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Necaseti ğaliza ise…

Yahya ŞENOL: Evet, necaseti ğaliza ise yani ağır pislik ise… Hamr gibi, kan gibi, idrar gibi bir necaset ise bir iki damla affedilir. O kadar da değil diyorlar. Ama toplam miktar bir avuç içinden fazla ise o zaman ancak bu şekilde namaza durulması caiz olmaz. Hâlbuki dediğimiz gibi… Ayet veya hadis bu konuda yok. Böyle bir şey yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Necaseti ğaliza değilse?

Yahya ŞENOL: Necaseti hafife diye bir şey var. O da hafif necasettir. Bu hafif ve ağır ayrımı da maddenin cinsine göre değil, hakkında delil olup olmamasına göre yapılmış. Hanefiler hakkında necis olduğuna dair deliller ne diyorlar. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Mesela kan, idrar, dışkı, hamr bunlar hakkında ayet oluğu için ağır necasettir. Bir de hakkında ayet ve hadis bulamadığımız şeyler var. Mesela eti yenen hayvanların idrarları… Adam bütün gün koyunla uğraşıyor falan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Sen şimdi Hanefileri söylüyorsun. Hanefiler der ki üzüm şarabı… Taze üzüm suyundan yapılmış şarabın tek damlası pisliktir. El ayası kadar bir yeri işgal ederse namaz kılınmaz diyorlar. Ama onun dışındaki bütün içkilerde 4’de 1 şartı vardır. Mesela rakı için 4’de 1’ini işgal ederse namaz kılamaz diyorlar. Niye? Rakı kuru üzümden yapılmış ya…  Biradır, falan diğer bütün içkiler necaseti hafifedir.

Yahya ŞENOL: Yani elbisenin 4’de 1’ine bulaşmadığı sürece, 4’de 1’ini kirletmediği sürece o şekilde namaz kılınabilir diyorlar.

Bir kez daha ifade edeyim. Belki üç, dört oldu ama önemli değil. Ayetlerde de, hadislerde de şu miktardaki necaset namaza engeldir diye… Elbisede veya namaz kılınacak yerde şu necasetler bulunursa namaz sahih olmaz, geçerli olmaz şeklinde hiçbir ayet veya Resulullah’tan nakledilmiş hiçbir hadis yoktur. Söylenenler tamamen kendilerince kimi ayetten, kimi başka bir hadisten yaptığı çıkarımlara dayanıyor. Ama neticede insanlara sen bu şekilde namaz kılamazsın diyorlar. Yani bir bakıma Allah’ın emrini engellemiş oluyorlar. Allah ne diyordu? Sen sarhoşken bile eğer ne dediğini biliyorsan namaz kılacaksın diyordu. Bir Müslüman olarak kılmak zorundasın. O esnada adam damlatmış, damlatmamış kılacak. Çünkü namaz vakte bağlı bir ibadettir. O vakit geçtikten sonra o namazı tekrar kılması mümkün olmadığına göre kişi ne durumdaysa namazını o şekilde kılacak. Yok üstünü çıkarıp çıplak kılacak, yok çıplak kılıyorsa ayakta değil oturarak kılacak… Hiçbir şekilde kesinlikle bunları ifade etmeye gerek yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Sadece adetli kadınlar mı namaz kılamazmış? Geçenlerde Cezayir’den buraya bir hoca gelmişti. Ona bazı şeyler soruyordum. Sen kafana göre değil de kitaplara göre cevap ver dedim. Bende şimdi size kendi kafanıza göre cevap vermenizi şey yapacağım. Gerçekten adamlar duyduklarında şok oluyorlar. Çünkü bu geleneksel İslam, İslam değil. Kesinlikle değil. İşte biraz katkılar var. Allahu Teala diyor ki… “Hâfizû ales salevâti ves salâtil vustâ ve gûmû lillâhi ganitîn” “Hâfizû ales salevâti” “Namazlara özenle dikkat edin.” Yani onları muhafaza edin. Yani sürekli namazınızı kılın. “ve en orta namazı da kılın” (Bakara 238) diyor. Peki, sürekli kılma emri sadece temiz elbisesi olana mı verilir? Bu ne demek? Benim her ortamda bu namazı kılabilmem lazım değil mi? Yani adam belki tuvalet temizlikçisidir. Belki kanalizasyon temizliği ile uğraşıyor. Ama namazını kılacak. Yok efendim sen yanında temiz elbise gezdireceksin derler. Allahu Teala Hac Suresi 78. Ayetinde “ve mâ ceale aleykum fid dîni min harac” “Bu dinde Allah size hiçbir güçlük koymamıştır” (Hac 78) diyor. Bunlar güçlük değil mi? Bir de şu ayete dikkat edin. Maide Suresi 6. Ayette Allah abdesti bozan sadece iki şey söylüyor. Ya cünüplük ya da tuvaletten gelmek diyor. Peki, tuvalete gidip büyük abdesti yaptınız. O büyük abdestin çıktığı yeri yıkayın diye bir emir var mı? Tuvaletten gelirse diyor değil mi? Öyle bir emir var mı? Peki, idrarın çıktığı yeri yıkayın var mı? Tuvalete gidiyorsunuz. Geldikten sonra verilen emir şudur. Yüzünüzü ve kollarınızı yıkayacaksınız, başınıza ve ayaklarınıza mesh edeceksiniz. O kadar… Ben daha yeni abdest aldım. Tuvalete gittim. Kirlenen organım yüzüm ve kollarım mı? Hangisi? Bakın orada da Allah sıkıntı vermiyor. Dikkat ediyor musunuz? Sıkıntıyı veren kim? Bizleriz. Kadının adet kanı engel diyorlar. Niye? Sürekli geliyormuş. Ya Allah’tan korkun. Bir adamda sürekli idrar gelme rahatsızlığı olsa o namaz kılmayacak mı? Bunlara göre kılmayacak. Kılacak ama şöyle kılacak derler. Aması ne ya? Nereden çıkarıyorsun? Kanın abdesti bozduğunun zaten hiçbir delili yok. Abdesti bozan sadece tuvalette yapılandır. Hangi kadın adet görmeye başladı diye tuvalete gitmek zorundadır? İsterse gidebilir. O ayrı bir konudur. Adet kanı tuvalete götüren bir kan mı? Götürse bile sadece abdest bozar. Başka bir şey olmaz. Namaza engel olmaz. Yani şimdi dikkat ediyor musunuz? Sadece hanımlar değil erkeklerde namazdan uzaklaştırılıyorlar.

Birkaç kere anlattım ama yeri geldi yine anlatayım. Ali BARDAKOĞLU Diyanet İşleri Başkanıydı. Benim fakülteden hocam olan Hamza AKTAN’da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanıydı. Bizim Fatih ORUM’da daha doktorasını yeni yapıyordu. Tarihi tam olarak hatırlayamıyorum. O zaman henüz dışlanmadığımız dönemdi. Toplantılara çağırdıkları dönemdi. 2007’de bir kere toplantıya çağırdılar. Ondan sonra da bir daha çağırmamaya başladılar. Çünkü çağırmamakta ne kadar haklı olduklarını sizde anlayın. Haklı olan biz değiliz onlar… Küçük Çamlıca’da Sebahattin Zaim Kültür Merkezinde bir toplantıya gittik. Diyanet İşleri Başkanlığına Türkiye içinden ve dışından 17 tane soru sorulmuş. Cevap verememiş. O sorulardan aklımda kalan bir tanesi şuydu. “Pakistan’da İslam Cumhuriyeti var. Adam gelip kadına tecavüz ediyormuş. Kadın da gidip adamı şikâyet ediyormuş. Kadına diyorlarmış ki dört tane şahit getir.” Tecavüze uğrayan kadından şahit istenir mi? Getirmediği zaman kadına 80 sopa atıyorlarmış. Hem tecavüze uğruyor, hem de sopa atılıyor. Bunu ne yapacağız? İttifakla ayette bunun çözümü yokmuş. Pakistanlılar bunu çözememiş. Diyanet’e sorulmuş çözememiş. Orada Türkiye’nin önde gelen hocalarını toplamışlar ki buna çözüm bulsunlar. Çare yokmuş. Ne yapalım? Kıyaslayacağımız bir şeyde yok. Az önce Yahya kıyastan bahsetti. Burada kıyasta yok. Neye kıyaslayacağız? O zaman istihsan diye topu taca atma şeyi vardır. Yani durum ve şartlara göre işi kılıfına uydurmak… Ben, “Tecavüze uğrayan kadının tecavüze uğradığını ispatlamasını nereden çıkardınız” dedim. Yok mu öyle bir şey dediler. Mezheplerde var. Yok demiyorum da İslam’da yok dedim. Çağırmamakta haklılar mı? Mezheplerde tabi ki var ama İslam’da yok. Bakın dört şahit kadının zina ettiği iddiasıyla ilgilidir. Erkeğinki ile ilgili değildir. Bakın erkeğin zinaya teşebbüs iddiası Yusuf’un (a.s) kıssasında geçiyor. O da sadece bir kriminal rapordur. Gömleği arkadan yırtılmışsa Yusuf haklı, önden yırtılmışsa Züleyha haklıdır. Ayetlerin tamamı kadına zina iddiasıyla alakalıdır. Erkekle ilgili ne var dedim. Hemen bitti. 17 sorunun cevapları ikişer dakika sürdü. Hepsi böyleydi. Tabi ondan sonra başladık gene… Oradan gelirken… Hocaların isimlerini birkaç kere söyledim. Gene söyleyeyim. Hiçbir zararı yok. Çünkü ilk defa söylemiyorum nasıl olsa… İslami ilimler Araştırma Vakfı Ali ÖZEK Hoca… Ben İslami İlimler Araştırma Vakfında 1983’ten 1993’e kadar hemen her ay ilmi toplantı düzenlemiştim. Gel beraber gidelim hocam dedim. Bizim arabayla onu oraya kadar getirdik. O da gel çay içelim dedi. Yukarıya çıktık. Eski Mardin Müftüsü ve Haseki Eğitim Merkezinin Fıkıh Hıcası Halil GÖNENÇ Hoca… Kendisi de Arap’dır. Arapçası da gerçekten çok iyidir. Eski kitapları gayet iyi bilir. Bir de Şafii ilmihali diye bir kitabı vardır. Ali ÖZEK Hoca orada beni Halil GÖNENÇ Hocaya şikâyet etti. Halil GÖNENÇ’te 1976’dan beri her toplantıda beraber olduğumuz kişidir. Abdülaziz, “Şu Usulü Fıkıh denen saçmalıkları bırakın diyor” dedi. Ondan sonra “kıyası kabul etmiyor, istihsanı kabul etmiyor” dedi. O da beni ikna etmeye başladı. Şöyle, böyle falan… Hocam Ali ÖZEK Hoca da sende sadece Türkiye’de değil, İslam Aleminde tanınmış hocalarsınız dedim. Sadece Türkiye demiyorum. Dünyanın neresinden ulemayı topluyorsanız toplayıp gelin ben hazırım dedim. Sizin doğru olduğunuzu ispatlayın bakayım dedim. İsterseniz Türkiye’den başlayalım dedim. İsterseniz önce Şafii mezhebinden başlayalım dedim. Çünkü sen Şafiilerin en tanınmış alimisin. Hocam size bir soru sorayım dedim. Şafii mezhebine göre vücudunda ya da elbisesinin üzerinde küçücük bir parça necaset olan bir kişi namaz kılabilir mi dedim. Kılamaz dedi. Peki, adamın elbisesinde necaset var, tek elbisesi var, temiz elbisesi de yok ne yapacak dedim. Elbisesini çıkarır, çıplak kılar dedi. Ondan sonra? Elbise bulduğu zaman namazını iade eder dedi. Hocam bunun bir tek delili var mı, bana gösterebilir misiniz dedim. Vardır kardeşim dedi. Hocam sen bunu söyleyemezsin dedim. Sen Şafii ilmihalini yazmış kişisin dedim. Var mı, yok mu söyle bana? Ayette var ya “Ve siyâbeke fetahhir” “elbiseni temizle” (Müddessir 4) dedi. Hocam bu ayetin namazla ne ilgisi var dedim. O öyle değil ama siz öyle inanıyorsunuz. Siz bu sure ilk inen surelerdendir. Namazda Miraç’ta farz kılındı demez misiniz dedim. Ondan sonra keşke kıyas yapsaydınız dedim. Hiç olmazsa iyi kötü bir deliliniz olurdu dedim. İbadet konularında kıyas olmaz diye ittifak ediyorsunuz. İbadetleri Allah belirler diyorlar. Yahya gayet güzel bir şekilde anlattı. Allah mı belirliyormuş? Bu saçmalıkları nereden çıkarıyorsunuz? Bari ibadete karışmayın ya. Ne oluyor size? Keşke kıyas yapsaydınız dedim. “Siz Şafiiler büyük abdestini yapan bir kişi büyük abdestin çıktığı yeri üçtaşla temizlerse temiz olur. Aslında temiz olmaz ama Resulullah’ın üçtaşla temizlediğine dair rivayet var onun için temiz sayarız demez misiniz” dedim. Bari buna kıyaslasanız dedim. Hanefiler ona kıyaslamışlar. Hanefiler, herkesin o çukuru (büyük abdestin çıktığı yer) kendi avucu büyüklüğündedir derler. Dolayısıyla o avuç büyüklüğündeki pislik… Az önce Yahya anlattı. Necaseti kendi kafalarına göre tanımlıyorlar. Yok ğaliza, hafife… Neyse… Necaseti ğaliza yani ağır pislik el ayası kadar yer işgal ederse namaza mani olur. Niye? O hadisten dolayıymış. Hadisle namazın ne alakası var. Resulullah onunla temizleniyordu diyor. Temizlenmeyen namaz kılamaz diyor mu? Bari buna kıyaslasaydınız dedim. Benim işim var kardeşim dedi kalktı gitti. Görüyor musunuz? “Ellezînehum alâ salâtihim dâimûn” “Namazlarını sürekli kılarlar” (Mearic 22), Namazlarını sürekli muhafaza ederler, namaza özen gösterirler diye o kadar ayet var. Kadınlara adetliyken namaz kılmayacaksınız demişler. Allah aşkına Allah böyle diyor. Siz nereden çıkardınız bunu? Savaş sırasında karşı da düşman burada namaz kılacaksın, orada elbiseyi mi değişeceksin, çıplak mı kılacaksın? Allah aşkına bu ne ya? Zaten o Salatil Havf ile söyledikleri tam bir karikatürize edilecek şeydir. Tam gülmek için yeter başka şeye lüzum yok. Yani bu dinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapmışlardır. Allahu Teala yolcuyken savaşta 2 rekattan 1 rekata kadar düşürmeye müsaade ediyor. Korktuğun zaman yürüyerek, binili olarak namaz kılmaya müsaade ediyor. Bütün bunları açıklayan Allah kadına namaz kılmasını haram kıldığı zaman açıklamayacak. Kadın insan değil mi? Sürekli kılar ifadesinin içinde değil mi? O mümin değil mi? Dolayısıyla hamr ile ilgili bir rics kelimesi geçmiş diye… Hamr’a verdikleri mana zaten evlere şenlik… Bir rics kelimesi geçmiş diye… Hem de şeytan işi kısmını da silerek onunla namaz olmaz diyorlar.

Geçen haftada anlattım. Fatih Camiisinden çıkıyorum. Bir sarhoş içeri giriyor. Adamın ağzı kokuyor. Millet içeri sokmuyor. Adam da beni Allah’ın evinden engelleyemezsiniz diyor. Niye sokmuyorsunuz dedim. Hocam ağzı leş gibi kokuyor dediler. Sana ne? Allah, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor. Bak bu adam buranın cami olduğunu biliyor. Beni Allah’ın evinden engelleyemezsiniz diyor. Tamam bitti. Sana ne? Belki şu anda adam tevbe etti.

Vakit geçti ama şurada bir ayeti mutlaka okumam lazım. Uyuşturucuyla, sarhoş edici şeylerle mücadele konusunda çok önemli… Maide Suresinin 93. Ayeti son derece önemlidir. Ben geçmişte şunu yapmıştım, bunu yapmıştım diyenler de olabilir. “Leyse alellezîne âmenû ve amilus sâlihâti cunâhun fîmâ taımû” “İnanan ve iyi iş yapanların daha önce içtiği veya kullandığı hamr” Yani ister uyuşturucu olsun, ister sarhoş edici içki olsun. “Ondan dolayı günah yoktur.” “izâ mettegav” “kendilerini korudukları sürece” Kendilerini koruyacaklar. Neden koruyacaklar? Hamr’dan… Ondan sonra “ve âmenû ve amilus sâlihâti” “İnanacaklar içkinin haram olduğuna ve iyi işlere yönelecekler.” İyi iş yapacaklar. “summettegav” Bu “summe” “aynı zamanda” manasına gelir. “Gene kendilerini koruyacaklar.” İkinci kez geldi. Kuranı Kerim’de böyle bir ifade başka hiçbir yerde yok. Ondan sonra “ve âmenû summettegav” “gene inanacaklar, kendilerini yine koruyacaklar.” (Maide 93) Mesela uyuşturucudan kurtulmak çok zordur. İnanacaksın, iyi işe yöneleceksin, kendini koruyacaksın, inanacaksın, kendini koruyacaksın, inanacaksın koruyacaksın. Üç kere söylüyor. Üç çok önemli bir rakamdır. Bir adam üç kere hata yaptığı zaman artık affedilmez ya… Demek ki uyuşturucuyla mücadelede insanlara bunların yanlışlığına inandırmak gerekiyor. Mesela bir Müslüman Allah bunu haram kılmıştır diye… Ve kendisini mutlaka koruyacak. Sen kendini koruyacaksın. Ve inanmaya devam edeceksin. Gene koruyacaksın. Koruma asla vazgeçilen bir şey değil. Sürekli kendini koruyacaksın. Ondan sonra o ana kadar ne var ne yok Allahu Teala onları affeder. Böyle korursan affetmekle de kalmaz. Günahını da sevaba çevirir. Ama bu şartla… “summettegav” “tekrar kendini koruyor.” “ve ahsenû” “bu defa güzel işler yapıyor.” (Maide 93) Yani oraya kadar kendini koruyor. Demek ki oraya kadar çok zor noktalardan geliyor. En sonunda artık güzel… Artık üçüncüsünden sonra kendisi topluma yararlı, insanlara yararlı hale geliyor. Uyuşturucuyla mücadele eden kişiler bu ayet üzerinde dururlarsa çok iyi olur. “vallâhu yuhıbbul muhsinîn” “Allah güzel davranış gösterenleri sever.” (Maide 93) Biraz ara verelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007