Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı

17 Ocak 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün okuyacağımız Ayet, Bakara Suresinin 190. Ayeti, inşaallah 191.de onunla birlikte okuyacağız. Bu vesileyle Müslümanların hangi şartlarda savaş yaptıklarını, savaşta uygulanan temel kuralların neler olduğunu bu Ayetlerle görmeye çalışacağız. Bir de herkesin diline doladığı Tevbe Suresi’nin 5. Ayeti ile Tevbe Suresi 28. Ayeti, O Ayetlerle bu Ayetler arasındaki ilişkiyi kurarak Peygamber (s.a.v.)’in savaşlardaki ana siyasetini anlamaya çalışacağız. Tabi o ana siyaset, Kur’an’ı Kerim’in gösterdiği siyasettir. Yani Allah’u Teala’nın bu konuda bize neyi emrettiğini öğrenmeye çalışacağız. Allah’u Teala şöyle buyuruyor:

Yazının bütününde,  önce ayetlerin tamamını yazıyorum. Sn. Bayındır gelen pasajlarda, bölüm bölüm açıklıyor.

Bakara Suresi 2/190 Ayet: “Ve kâtilu fi sebilillâhillezine yukâtilûneküm ve lâ ta’tedû, innellâhe lâ yuhıbbul mu’tedin”

“Ve kâtilu fi sebilillâhillezine yukâtilûneküm”

“Ve kâtilu fi sebilillâh – Allah yolunda savaşın, vuruşmaya girin”

“ellezine yukâtilûnekum – sizinle vuruşmaya girenlerle”

“ve lâ ta’tedû – sınırı aşmayın”

Demek ki; bizimle savaşanlarla savaşmamızı müsaade ediyor “Sizinle savaşanlarla savaşın, sınırı aşmayın”. Bu konuyu biraz daha detaylandıran Ayet, 194. Ayet. Orada diyor ki;

Bakara Suresi 2/194 Ayet: “Eşşehrul harâmu biş şehril harâmi vel hurumâtu kısâs, fe menı’tedâ  aleykum fa’teû aleyhi bi misli ma’teda aleykum vettekullâhe va’lemu annellâhe meal muttekıyn”

“fe menı’tedâ  aleykum – kim sizin hakkınıza tecavüz eder saldırıda bulunursa”,

“fa’teû aleyhi bi misli ma’teda aleykum – ona karşı, onların size yaptığının dengini yapın”

Şimdi dengini yapın dendiği zaman, aşırı gitmeyinin anlamı daha da net bir şekilde ortaya çıkar. Neden? Çünkü, İslam’da esas olan insanlara Allah (c.c.)’ın ayetlerini götürmektir. İnsanlara Allah (c.c.)’ın Ayetleri’ni götürürken, yani siz insanların iyiliği için çalışırken, sistemi-düzeni bozulan, menfaatleri bozulan kişilerin, size karşı düşmanlık ettiklerini görüyorsunuz. Sizi yerinizden yurdunuzdan ediyorlar. İlişkilerinizi bozuyorlar, sürgüne zorluyorlar, sizinle savaşıyorlar. Ee burada eli kolu bağlı kalmanın da bir anlamı yok. Yani sizin sağ yanağınıza vurdukları zaman, sol yanağınızı çevirmeniz gerekmiyor. Yapılması gereken nedir? Allah’u Teala, işte az önce okuduğum 194. Ayette ne diyor? “Kim size bir saldırıda bulunursa, onun yaptığı saldırının dengi bir saldırıda bulunun” diyor. Ama ondan daha fazlasını yapmıyacağız. Çünkü siz işlenen suça uygun bir ceza verirseniz, karşı taraf sizin haklı olduğunuzu bilir. Her ne kadar verilen cezadan rahatsız olsa bile der ki, ben bunu hakettim. “Ben bunu hakettim” diyen bir kişi, yine sizin tebliğinizi dinler. Yani ona okuyacağınız Ayetleri yine dinler. Ama haksızlık yaparsanız, o zaman dinlemez. Yani aşırıya kaçarsanız dinlemez.

Dolayısıyla Müslümanlıkta, işte burada görüyorsunuz, savaş hiçbir zaman mal elde etmek için, ganimet elde etmek için, toprak elde etmek için, hakimiyeti genişletmek için değil; bize karşı işlenen bir suçun cezasını vermek içindir. Onun için Allah’u Teala

“Ve kâtilu fi sebilillâh – Allah yolunda savaşın”

“ellezine yukâtilûneküm – sizinle savaşanlarla” ama

“ve lâ ta’tedû – sınırı aşmayın, aşırıya gitmeyin” (Bakara Suresi 2/190)  ne kadar suç işlemişse, ders’i o kadar ceza verirsin. Suçla ceza arasında tam bir uyumluluk vardır. Bu çok enteresan, hem insanlara karşı işlenen suçlarda bu böyledir, hem de topluma karşı işlenen suçlarda bu böyledir, hem savaş suçlarında böyledir. Yani hiç kimse yaptığından daha fazlasıyla cezalandırılmaz.

Yalnız bunu doğru anlamak lazım. Bunu en iyi anlamamıza sebep olan, gerçi biraz sonraki Ayetlerden anlayacağız ama başlangıçta zihninizde yanlış bir imaj olmasın diye söylüyorum. Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleri. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;  “Eğer bir kimse bir ağaçtan hurma yemişse, ihtiyaç duymuş yemiştir. Problem yok. Ama cebine doldurur da götürürse, ya da eteğine doldurur götürürse (hadiste etek kelimesi geçiyor) eteğine doldurur da götürürse, götürdüğünü iade ettikten sonra bir o kadar daha verir” Çünkü götürdüğünü iade etmesi ona bir ceza değil, o zaten vermesi gereken şeydir. Yani Bir Kilo hurma götürdüyse İki Kilo hurma vermesi lazım. Yine diyor ki;

Maalesef hadis kaynaklarını bilemiyorum.

“Kaybolmuş bir deveyi bulan kişi, eğer o deveye sahiplenirse, yakalandığı zaman, tabi durum ortaya çıktığı zaman, hem bulduğu deveyi verecek hem de aynen o devenin dengi bir deve daha verecek” Çünkü o bulduğu deveyi verdiği zaman, bu kişiye ceza verilmiş olmuyor, o zaten yapması gerekendir. Onun Cezası ikinci devedir. Dolayısıyla şimdi bunun uygulamasının nasıl olduğunu da, prensibin nasıl olduğunu da Allah’u Teala hemen devamı Ayette anlatıyor. Şimdi bu Ayeti tekrar okuyalım.

Bakara Suresi 2/190 Ayet: “Ve kâtilu fi sebilillâhillezine yukâtilûneküm ve lâ ta’tedû, innellâhe lâ yuhıbbul mu’tedin”

“Ve kâtilu fi sebilillâhillezine yukâtilûneküm – Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın”,

“ve lâ ta’tedû – sınırı aşmayın”

“innellâhe lâ yuhıbbul mu’tedin – Allah sınırı aşanları sevmez”

Yani cezada aşırılık yok. Bu muhteşem bir prensiptir. İslam Ceza Hukuku, tabi Kur’an’ı Kerim’i kasdederek söylüyorum. İslam derken sakın Fıkıh Mezhepleri’nin ortaya koyduğunu kasdettiğim aklınızın köşesinden bile geçmesin. O siyasetin etkisiyle oluşturulmuş olan bir şeydir. Ama Kur’an ve Sünnette olanı kasdediyorum. İslam derken kasdım budur, başkası değil. Elinize kağıdı kalemi alın, Matematiksel olarak hesabını yapın. Suç ile Ceza arasında böyle müthiş bir uyum vardır.

Ama biraz sonra, hani neden Fıkıh Kitaplarında olan değil, onu örneği ile size anlatacağım. Savaş Hukuku açısından onun örneğini anlatacağım. Cenab-ı Hakk lütfederse, Allah nasip ederse haftaya da yargılama “Ceza Yargısı Açısından Objektif Delil Kuralı”nı anlatmaya niyetliyim Cenab-ı Hakk eğer fırsat verirse. Objektif Delil Kuralı bugün maalesef Ceza Yargılaması Hukukunda hiç yoktur.

Şimdi burda uygulamayı da anlatıyor. Cenab-ı Hakk bir örnekle de anlatır insanların çok iyi kavraması için. Diyor ki;

Bakara Suresi 2/191. Ayet “Vaktulûhum haysu sekiftumuhum ve ahricûhum min haysu ahracûkum vel fitnetu eşeddu minel katl, ve lâ tukâtilûhum ındel mescidil harâmi hattâ yukâtilûkum fih, fe in kâtelûkum faktulûhum. kezâlike cezâul kâfirin”

“Vaktulûhum haysu sekiftumuhum – nerede bulursanız onları öldürün” Kim? Sizinle savaşanlara. Tabi bu savaş meydanında olan şeyle alakalıdır, onun dışında değil. Onu da niye söylediğim diğer ayetlerde göreceğiz.

“ve ahricûhum min haysu ahracûkum – onlar sizi nerden çıkardılarsa, sizde onları ordan çıkarın” Yani şimdi siz, sizi Mekke’den Medine’ye göçe zorladılar. Siz Mekke’ye geri geldiğiniz zaman, o kişilere ceza vermiş olmuyorsunuz ki! Adeta sizin Yüz Liranızı gasp eden kişiden Yüz Lirayı almak gibi oluyor bu. Bir Yüz Lira daha ona bir ceza verilecek ki, cezasını çekmiş olsun. Dolayısıyla ona verilecek ceza, o sizi madem  Mekke’den sürdü, Siz de onu Mekke’den süreceksiniz. Ceza o olacak. Yani size takdırdığını o da tadacak!

“ve ahricûhum min haysu ahracûkum vel fitnetu eşeddu minel katl – fitne adam öldürmekten daha beterdir”

Fitne kelimesinin esas kökü El Fetn, anlamı Altın’ı ateşte eritmektir. İşte Altın’ı potaya koyuyorsunuz, potada altına ateş yakarak Altın’ı eritiyorsunuz. Kuyumcular altını niye eritirler? Oradaki katılan bir takım maddeler varsa, yabancı maddeler varsa ayıklansın ve saflaşsın. İşte Fitne‘de aynen onun gibidir. Eğer altının içerisinde yabancı madde yoksa, saflığı bütünüyle ortaya çıkar değil mi? Bu açıdan bakınıldığı zaman, Fitne, imtihan demektir.

“Va’lemû ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne – mallarınız ve evladınız bir fitnedir” (Enfâl Suresi 8/28) Fitne demek yani sizin için bir imtihan vesilesidir. O malları nasıl kullanıyorsunuz, evladınıza karşı nasıl davranıyorsunuz?

Yani sizin madeninizde katkı var mı yok mu ortaya çıkacak. Madenimizde katkı yoktur da, kendimizi bozmuş muyuz bozmamış mıyız, fıtratımızı bozmuş muyuz bozmamış mıyız orada ortaya çıkacak! Peki şimdi o Pota’da erimekte olan Altın’ın yerinde olmak ister misiniz? Alttan ateş yanıyor ve siz ordasınız! Onu düşündüğünüz zaman, Fitne büyük bir sıkıntıdır. Toplumda büyük çalkanmaları meydana getirir. işte “vel fitnetu eşeddu minel katl” bu! Yani öyle bir alev ortalığı sardı denir ya, fitne ateşi yandı, her taraf işte karmakarışık. İşte bu adam öldürmekten beterdir! Dolayısıyla suç işleyene, işlediği suçun cezasını vermezseniz, yani yaptığının dengi bir cezayı vermezseniz Fitne ortaya çıkar. Adamın işlediği yanına kâr kalınca fitne ortaya çıkar. Mesela bugün fitne, bütün dünyayı sarmış vaziyettedir. Çünkü suç ile ceza arasındaki uyumluluk tamamen kaybolmuştur. Tamamen kaybolmuştur! Ve Ceza Hukuku açısından konuşmamız gereken o kadar çok şey var ki! İnşaallah zaman zaman bunları, ara ara bunları anlatmaya gayret göstereceğiz Allah (c.c.) nasibederse.

İşte bu Mekkeliler Muhammed (s.a.v.)’i ve müslümanları Mekke’den çıkarmışlardı. Bunun cezası nedir? Onları Mekke’den çıkarmaktır. Bu Mekkeliler, Medine’ye hücum yaparak Bedir’de Uhud’da Hendek’te Müslümanları yok etmeye şey yapmışlardı. O zaman bu savaşa katılanlar, bunlara bu suçların cezalarının verilmesi gerekir. Şimdi şuna çok dikkat edin;

“Ve kâtilu fi sebilillâh ellezine yukâtilûneküm – Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın” (Bakara Suresi 2/190) Mekke’nin tümü mü savaştı Müslümanlarla? Kadınlar çocuklar savaştı mı? O zaman onlar şeyin dışında. Savaşanlar! Suçu kim işliyorsa Ceza ona verilecek. Savaşanlarla savaşın diyor. Ondan sonra diyor ki;

“Vaktulûhum – onları öldürün” çünkü sizi öldürmeye onlar kalkacaktı. Bekleyeceksin, gel bizden bir kişiyi öldür, ondan sonra ben de seni öldürüyüm. Olmaz ki, adam harekete geçmiş. Onun için savaşla ilgili olarak Allah’u Teala, Muhammed Suresi 47/4. Ayeti’nde

Muhammed Suresi 47/4. Ayet:  “Fe izâ lekıytumullezine keferû fe darber rikâb, hattâ izâ eshantumûhum fe şuddul vesâka fe immâ mennem ba’du ve immâ fidâen hattâ tedaal harbu evzârahâ zâlik, ve lev yeşâullâhu lentesara minhum ve lâkil li yebuve ba’dakum bi ba’d, vellezine kutilû fi sebilillâhi fe ley yudılle a’mâlehum”

“Fe izâ lekıytumullezine keferû fe darber rikâb – kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun” yapılacak şey o. Çünkü onlar sizi öldürmeye gelmişler. Bekleyemezsin, orda üstün gelmeye çalışmak zorundasınız.

“ve lâ tukâtilûhum ındel mescidil harâmi hattâ yukâtilûkum fih – Mescid’il Harâmın yanında onlarla savaşmayın” (Bakara Suresi 2/190) ama onlar orda sizinle savaşırlarsa savaşın. Orda savaşmazlarsa savaşmayın.

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’ye girerken, nasıl bir talimat vermişti? “Kim ki Ebu Sufyan’ın evine sığınırsa güvendedir. Kim ki evlerinden dışarı çıkmazsa güvendedir. Kim ki Kâbe’ye sığınırsa güvendedir”. Aslında Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği bu Ayeti Kerime’nin hükmü değil mi? Yani Mescid’il Harâmın yanında sizinle savaşmazlarsa savaşmayın! Evine giren adam sizinle savaşıyor mu? Ebu Sufyan’ın evine giren savaşıyor mu ya da Kâbe yanında bulunan savaşıyor mu? Yok! Ama hücum eden birkaç kişi olmuştu. Onun için ne diyor? Orada savaşmazlarsa savaşmayın! İşte Mekke’ye bu şekilde girilmiş olmasının sebebi de bu Ayettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in orada verdiği talimatın sebebi budur.

“fe in kâtelûkum faktulûhum – ama Kâbe’nin yanında bile olsa, sizinle savaştılar mı öldürün”. Çünkü ne oldu? Suça denk bir ceza! Suçlu hale geldi ve cezasını görecek.

“kezâlike cezâul kâfirin – o kafirlerin cezası bu şekildedir.” (Bakara Suresi 2/190)

Şimdi burada bir takım hususlar var.

Mümtehine Suresi 60/8 ve 9. Ayetleri biliyorsunuz Müslümanlar’ın Gayrimüslim’lerle ilişkilerinin belkemiğini oluşturan ayetlerdir. 549. sayfada Allah’u Teala burada şöyle diyor:

Mümtehine Suresi 60/8 ve 9. Ayetleri “Lâ yenhâkumullâhu anillezine lem yukâtılûkum fid dini ve lem yuhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitû ileyhim. İnnallâhe yuhıbbul muksitıyn. Innemâ yenhâkumullâhu anillezine kâtelûkum  fid dini ve ahracûkum min diyârikum ve zâherû alâ ıhrâcikum en tevellevhum, ve mey yetevellehum fe ulâike humuz zâlimûn”

“Lâ yenhâkumullâhu anillezine lem yukâtılûkum fid dini ve lem yuhricûkum min diyârikum – Allah sizinle din konusunda savaşmamış olanlara karşı bir yasak koymaz”

Öbür Ayette ne dedi? “Sizinle savaşanlarla savaşın”. Yasak koymaz ne demek? Yani onlarla, zaten biraz sonra gelecek, onlarla iyi geçinmenizi, dostane ilişkiler içerisinde olmanızı yasaklamaz demektir 2.nci Ayette onu göreceğiz

“Lâ yenhâkumullâhu anillezine lem yukâtılûkum fid din – din konusunda savaşmamış” Sizin yaptığınız birtakım yanlış davranışlara karşı savaşmış, o sayılmıyor. Sırf Müslüman olduğunuz için, dininizden dolayı sizinle savaşmamış olan kişilere karşı Allah (c.c.),  size bir yasak koymaz.

“ve lem yuhricûkum min diyârikum – ülkenizden çıkarmamış olanlara” Mekkeliler hem savaştılar hem de müslümanları ne yaptılar, Mekke’den çıkardılar. Medine’ye gitmek zorundaydılar. O zaman Mekkelilere karşı dostane ilişkiler içerisinde olamazsın. O günkü Mekkelileri düşünürseniz. Bak neyi yasaklamaz?

“en teberrûhum – onlara iyilikte bulunmanızı

“ve tuksitû ileyhim – haklarını vermenizi” yasaklamaz.

Yani sizinle savaşmamış, sizi ülkenizden çıkarmamış olanlara iyilikte bulunmanızı ve onların paylarını vermenizi yasaklamaz. Yani, eğer bir toplum içerisinde yaşıyorsanız, siz de karar verici durumda iseniz ve bu insanlar inancınızdan dolayı sizinle savaşmıyor, sizi ülkenizden çıkarmıyorsa haklarını tastamam korumak zorundasınız, onlara vereceksiniz ve iyilikte bulunacaksınız.

“İnnallâhe yuhıbbul muksitıyn – Allah’u Teala adil davrananları, dürüst davrananları sever. Dengeli davrananları sever”

“Innemâ yenhâkumullâhu anillezine kâtelûkum  fid din – Allah’ın size koyduğu yasak, inancınızdan dolayı sizinle savaşanlara karşıdır” Yani sırf innemâ derken  sadece, bu bir. Bir, inancınızdan dolayı savaşan

“ve ahracûkum min diyârikum – sizi ülkenizden çıkarmış olan”

“ve zâherû alâ ıhrâcikum – çıkarılmanız konusunda destek vermiş olan”

Üç tane. Üç kırmızı çizgi.

  1. İnancınızdan dolayı sizinle savaşan,
  2. Sizi ülkenizden çıkaran,
  3. Sizin çıkarılmanıza destek veren. Bu üç gruba karşı ne yapıyor Allah’u Teala?

“en tevellevhum – onları kendinize veli edinmenizi yasaklar”.

Yani mesela seçimlerde onlara oy veremezsiniz. Yetkili bir makama getiremezsiniz, Sizi ülkenizden çıkarıyorsa, sizinle savaşıyorsa ya da destek veriyorsa. Bunları destekleyemezsiniz! Bunları yetkili makamlara getiremezsiniz eğer gücünüz yetiyorsa. Bunlarla dostane ilişkilere giremezsiniz.

“ve mey yetevellehum – kim onları kendisine veli ederse”

“fe ulâike humuz zâlimûn – bunlar yanlış yapmış olurlar”. Zalim kimselerdir.

Zalim, yapmaması gereken davranışı yapan kişi demektir. Tam Türkçe karşılığı, bunlar yanlış yapmış olurlar. Yanlış yaparlarsa, yaptıkları yanlışın cezasını çekerler.

“men ceâ  bis seyyieti duzebi – kim bir kötülük yaparsa karşılığını görür”. Bu sanırım hadis veya En’âm Suresi 6:160 Ayette geçiyor.

O ister müslüman olsun kim olursa olsun, hiç farketmez. İster Peygamber olsun, isterse herhangi bir kişi olsun. Yanlış yaptı mı, Cenab-ı Hakk onun cezasını verir. Tabi bir çok şeyi de affeder. Çünkü Kur’an herkes için geçerlidir.

Şimdi durum böyleyken, Fıkıh’ta gayrimüslimlerle ilişkilerin üzerine oturtulduğu bir Ayet var. Bu Tevbe Suresi’nin 5. Ayeti. 186.ncı sayfada. Şimdi meal’den okuyum ben size.

Tevbe Suresi 9/5 Ayet: “Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulul muşrikine haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak’udû lehum kulle mersad, fe in tâbu ve ekâmus salâte ve âtevuz zekâte fe hallû sebilehum, innellâhe ğafûrur rahıym.”

Tevbe Suresi 9/5 Ayet Meali : “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir”.

Şimdi az önce okuduklarımıza tam ters bir durum oldu mu? Şimdi bu Ayet ile çok sayıda Ayetin hükümsüz hale getirildiği kabul edilir. İkiyüz (200)’ün üzerinde Ayet. Yani ilişkileri düzelten çok sayıda Ayetin, bu Ayet ile ortadan kaldırıldığı iddia edilir. Şimdi az önce, yani okuduğum Bakara Suresi’nin 190. Ayeti‘nde Cenab-ı Hakk bir kural koydu. Öyle bir kural koydu ki, Müslümanlar, karşı tarafın hakettiği cezadan ne biraz fazla ne de biraz noksan, tamtamına cezasını verme hakkına sahip kılındı. Bu da İslam’ı anlatmanın önünün sürekli açık olmasını gerektirdi. Ama burada (Tevbe Suresi 9/5 )  öyle bir şey ortaya çıktı ki, kişi müşrik olduğu için nerede bulursan öldüreceksin. Peki nasıl tebliğde bulunacaksın buna? İslam’ı nasıl anlatacaksın? O zaman öldürülmesin diye “ben müslüman oldum” diyecek. Ne olacak? Bir münafıklar ordusu meydana gelecek!

Şimdi, Fıkıh’ta olanı İslam Hukuku saymayın dememin sebebi bu. Peki niye böyle? Size sık sık okuduğum bir ayet var biliyorsunuz. Hûd Suresi 11’in ilk ayetleri. Allah’u Teala orada şöyle buyuruyor.

Hûd Suresi 11/1-2 “Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû summe fussilet mil ledun hakimin habir. Ellâ ta’budû illellâh, inneni lekum minhu neziruv ve beşir”.

“Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû summe fussilet – Bu bir kitaptır ki Ayet’leri muhkemdir. Yani hüküm ifade eden ayetler olarak indirilmiş, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır”.

“mil ledun hakimin habir – Hakim ve habir tarafından” Yani Allah (c.c.) tarafından açıklanmıştır.

Açıklamayı niye Allah (c.c.) yapıyor?

 “Ellâ ta’budû illellâh – Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye”

Şimdi bakın Allah (c.c.)’ın açıklamasını takip edeceğiz, nasıl bir sistemin ortaya çıktığını göreceğiz. Ama adına İslam Hukuku dediğimiz Hukuk Sistemi’nin, bu işi ne hale getirdiğini göreceğiz.

Tevbe Suresi’nin başında Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

Tevbe Suresi 9/1-5 “Berâetum minallâhi ve rasûlihi ilellezine âhettum minel muşrikın. Fe silhû fil erdı erbeate eşhuriv va’lemû ennekum ğayru mu’cizillâhi ve ennellâhe muhzil kâfirin. Ve ezânum minallâhi ve rasûlihi ilen nâsi yevmel haccil ekberi ennallâhe berium minel muşrikine ve rasûluh, fe in tubtum fe huve hayrul lekum, ve in tevelleytum fa’lemû ennekum ğayru mu’cizillâh, ve beşşirillezine keferûbi azâbin elim. İllellezine âhettum minel muşrikine summe lem yenkusûkum şey’ev ve lem yuzâhirû aleykum ehaden fe etimmû ileyhim ahdehum ilâ muddetihim, innellâhe yuhıbbul muttekıyn. Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulul muşrikine haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak’udû lehum kulle mersad, fe in tâbu ve ekâmus salâte ve âtevuz zekâte fe hallû sebilehum, innellâhe ğafûrur rahıym.”

“Berâetum minallâhi ve rasûlihi ilellezine âhettum minel muşrikın – Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere Allah ve Rasulu tarafından ilişkinin kesildiğini bildiren bir ultimatomdur bu” diyor.

Artık ilişki kesilmiştir.

“Fe silhû fil erdı erbeate eşhur – Dört ay bu Mekke topraklarında dolaşın” niye Mekke dediğimi biraz sonra göreceksiniz.

“va’lemû ennekum ğayru mu’cizillâh – Bilin ki siz Allah’ı aciz bırakamazsınız”

“ve ennellâhe muhzil kâfirin – Allah kafirleri rezil edecektir”. Yani bu kafirleri rezil edecektir.

Ve ezânum minallâhi ve rasûlihi ilen nâsi yevmel haccil ekber – Haccı ekber gününde, (büyük Hac gününde, yani normal Hac, bir de Haccı Assar Umre, müslümanların ilk yaptıkları Hac Mekke’nin Fethi’nden sonra) Haccı ekber gününde Allah ve Rasuli tarafından bir ilandır”

“ennallâhe berium minel muşrikine ve rasûluh – Allah bu müşriklerden uzaktır. Rasulu de” yani ilişki kesilmiştir artık.

“fe in tubtum fe huve hayrul lekum – Tevbe ederseniz sizin hayrınıza”

“ve in tevelleytum fa’lemû ennekum ğayru mu’cizillâh – ama yüzçevirirseniz, bilin ki siz Allah’ı aciz bırakamazsınız”

“ve beşşirillezine keferû bi azâbin elim – o kafirleri acıklı bir azab ile müjdele”

“İllellezine âhettum minel muşrikin – Ama antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden”

“summe lem yenkusûkum şey’e – size herhangi birşeyi noksanlaştırmamış olan varsa, onlar bunlardan ayrıdır”

Şimdi yukarıda müşrikler, antlaşma yapmış olan müşrikler, hangi müşrikler oluyor? Antlaşmayı bozmuş olanlar! Bu Antlaşma hangi antlaşma? Hudeybiye’de Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı Antlaşmadır! Müşrikler Medine’ye üç kere baskın yapmışlar ama Peygamberimiz (s.a.v.) Hicretin 6. Yılında müşrikler ile bir antlaşma yapmıştır.

Tabi bu antlaşma da muhteşem bir devlet adamlığı tavrıdır. Çok kısa söyleyim çünkü, hangi başlığa girsen saatlerce konuşmak gerekiyor. Mekkeliler, Hayberlilerle antlaşma yapmışlar, bir de Katafanlılarla, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) Medine’yi bir üçgen kıskacı arasına alacaklar. Peygamberimizi (s.a.v.) Medine’nin dışına çıkaracaklar. Bir grup orada onlarla savaşırken, bir başka grup Medine’ye baskın yapıp herşeyi tarumar edecek ve Müslümanlığa bitirecekler yeryüzünden. Böyle bir antlaşma yapmışlar. Peygamberimiz (s.a.v.) Hudeybiye Antlaşması ile onların bu ittifakını bozmuş. Çünkü onlarla bir Saldırmazlık Anlaşması yapmış. Dolayısıyla Katafanlılar, Hayberliler ve Mekkeliler’in üçlü ittifikanı bozmuş ve Mekke kolunu ayırmış onlardan. Mekke kolunu ayırınca Hayberliler’i cezalandırma imkanı ortaya çıkmış. Sonra da Hayber’e gitmiştir.

Bunların hepsi birer matematik olarak, yani işlenen suça denk cezalardır. Alın elinize kağıdı kalemi yazın rakamları, netice öyle çok net bir şekilde ortaya çıkar. İşlenen suça denk ceza!

Şimdi Peygamberimiz (s.a.v.), Mekkeliler ile antlaşma yapmış ama bunlar antlaşmayı bozmuş Medine’nin dış mahallelerine baskınlar yapmış, adam öldürmüş, hayvanları alıp gitmişler. Böylece antlaşmayı bozmuşlar. Onun için buradaki, o siz  antlaşmayı yapıp biz de bozduk diye Beraet ilan ediliyor, sizinle ilişkimiz bozulmuştur diye. İlişki bitmiştir diye.

“İllellezine âhettum minel muşrikin – Müşriklerden antlaşma yaptığınız”

“summe lem yenkusûkum şey’e – Bu Antlaşma şartlarından herhangi birşeyi çiğnememiş olanlar başka” Ne olacak onlar?

“ve lem yuzâhirû aleykum ehaden – size karşı bir başkasına destek vermemiş”

“fe etimmû ileyhim ahdehum ilâ muddetihim – bunların, o Antlaşmadaki koşulan şartlarını sonuna kadar tamamlayın” Yani O Antlaşma süresi bitinceye kadar bunlara karşı verdiğiniz sözü yerine getir. Anlaşmaya siz de uyun. Antlaşmaya! Antlaşma ile Anlaşma arasında fark var. Anlaşma = Müsahale, Antlaşma = Muahade ?. Yani Antlaşmada karşılıklı bir yeminleşme var. Anlaşmada karşılıklı bir saldırmazlık şeyi var.

“innellâhe yuhıbbul muttekıyn – Allah muttakileri sever”

Diyor ki burada Cenab-ı Hakk,

 “Fe izenselehal eşhurul hurum – O Haram aylar çıkarsa” onlar hangisi, yukarıda onlara müsaade edilen dörtay. Bilinen Haram Aylar değil! Buradaki Haram Aylardan maksat, onların kanının dökülmesi yasak, onlara can güvenliği verildiği aylar. Can ve mal güvenliğinin verildiği aylar. Çünkü, bu ilan, yukarıdaki Ayette de belirtildiği gibi Haccı Ekber günü, yani Hac günü yapılmıştır. Mina’da yapılmıştır. O Zilhicce’nin ortasıdır, ondan  sonra Muharrem geliyor bir ay! Ondan sonra Haram Aylar bitiyor.

Halbuki o andan itibaren başlayıp devam eden dört ay’dan bahsediyor Ayet-i Kerime. Dolayısıyla buradaki Haram Aylar, bu insanlara dokunmanın yasak aylar olduğu dört aydır. İşte o Dört Ay çıkınca. Şimdi siz bu Ayetin, bakın Ayetin yukarıdaki ilişkisini koparırsanız, yukarıdaki ilişkiyi kimin açıkladığı bir ilişki oluyor? Allah (c.c.)’ın açıklaması. O ilişkiyi koparırsanız Ayet ne hale geliyor. Haram aylar çıkınca müşrikleri öldürün. O zaman haram aylar, genel Haram Aylar oluyor. Bunlar hangileri? Zilkadi,  Zilhice, Muharrem, Recep. Müşrikleri öldürün! O zaman bütün müşrikler oluyor! Halbuki bu Ayetler arası ilişkileri izlediğin zaman, o müşrikleri, antlaşmayı bozan müşrikleri öldürün diyor. Peki niye öldürün diyor? Onu da şimdi Ayet’ten göreceğiz.

 “Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulul muşrikine haysu vecedtumûhum – o müşrikleri nerde bulursanız öldürün”. Çünkü bu müşrikler antlaşmayı bozmuş, Bedir Savaşını yapmış, Uhud Savaşını yapmış, Hendek Savaşını yapmış olan suçlulardır. İşte bunlarla ilgili olarak Cenab-ı Hakk Bakara Suresi 2/191’de ne dedi?

Bakara Suresi 2/191. Ayet “Vaktulûhum haysu sekiftumuhum ve ahricûhum min haysu ahracûkum vel fitnetu eşeddu minel katl, ve lâ tukâtilûhum ındel mescidil harâmi hattâ yukâtilûkum fih, fe in kâtelûkum faktulûhum. kezâlike cezâul kâfirin”

Vaktulûhum haysu sekiftumuhum – Onları buldukları yerde öldürün

ve ahricûhum min haysu ahracûkum – onların sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın”

Şimdi o savaş alanında öldürme durumu. Okuduk Ayet’i Kerimeyi. Yani Mescid-i Haram’da, ne dedim ve lâ tukâtilûhum ındel mescidil harâmi , Mescidil Haram da onlarla savaşmayın. Şimdi bunlar Mescidil Haram’da yani Mekke’deler,  Mekke çevresindeler. Onlarla savaşılmayacak ama onların oradan çıkarılması hükmü var. Çünkü onlar müslümanları Mekke’den çıkarmışlardı. Şimdi Mekke feth edildi, onların Mekke’den çıkarılma cezaları var. Kimin? Bütün müşriklerin mi? Peygamberimizi (s.a.v.) Mekke’den çıkaran müşrikler. Çünkü işledikleri suçun, dengi bir ceza.

35.34 dk. izleyicilerden konuşan ya da soru soran var ama duyulmuyor. Sn. Bayındır cevap veriyor.

CEVAP: Kabile kabile. Fert fert değil. Öyle ferdi anlaşma yapılmıyor . Anlaşma Kabilelerle yapılır. Öyle fert fert anlaşma olur mu? Bu bir devletler arası yapılan anlaşma. Fert fert olmaz, kabile kabile olur.

Şimdi burada diyor ki,

“Onları çıkarın” emri var ya, çıkarın! Nereden çıkaracaklar? Mekke’den! Dörtay daha süre tanındı. Eğer onlar çıkmazlarsa, yaptırımı ne? Öldürmek! Niçin? Zaten Bunlar savaş suçlusu. O zaman bunlar, Mekke’nin dışında herhangi bir yere gittikleri zaman, ister islam ülkesi olsun ister olmasın farketmez, öldürülebilirler mi? Öldürülemez! Çünkü bunlar, müslümanları Mekke’den çıkarma suçunu işledikleri için bu ceza veriliyor. O zaman bu insanlar, biz bu cezayı hak ettik demezler mi? İslam’a pencereyi kapatırlar mı bunlar? Kapatmazlar! Onun için ne diyor?

“fe in tâbu ve ekâmus salâte ve âtevuz zekâte – tevbe eden, namazı kılar, zekâtı verirlerse” yani, ben tevbe ettim diye lafla olmaz. Müslümansa, müslümanca yaşayacaksın. Namazı kıl, zekâtı ver bakalım. O zaman;

“fe hallû sebilehum – yollarını serbest bırakın” tamam artık

“innellâhe ğafûrur rahıym – Allah Gafur ve Rahim’dir”

Peki bunları Mekke’nin dışına çıkardınız. Bunlar Mekke’ye giremezler mi?

Tevbe Suresi 9/6 Ayet: “Ve in ehadum minel muşrikinestecârake fe ecirhu hattâ yesmea kelâmellâhi summe eblighu me’meneh, zâlike bi ennehum kavmul lâ ya’lemûn”

“Ve in ehadum minel muşrikinestecârake fe ecirhu – Bu müşriklerden herhangi birisi, Mekke’nin dışına çıkardınız, sizin birinizin çevresine bulunmak için, yani ben dini islam hakkında bilgi edinmek istiyorum diye, sizin çevrenizde bulunma arzusunda bulunursa, arzu eder, böyle bir isteğini duyurursa, onu yanınıza alın”

“hattâ yesmea kelâmellâhi – alın da Allah’ın Kelamı’nı dinlesin” çünkü Allah (c.c.)’ın kelamını dinlemeden Müslüman olunmaz! Baskı ile müslüman olunmaz. Çünkü kendinde bir kanaat olması lazım.

“summe ebliğhu me’meneh – sonra onu kendisini güvende hissedeceği yere kadar ulaştır” Geldi, dinledi, zaten müslüman olduysa oldu. Olmadıysa kendisini güvende hissedeceği yere kadar ulaştır. Yani Mekke’nin sınırlarının dışına çıksın.

“zâlike bi ennehum kavmul lâ ya’lemûn – çünkü bunun sebebi şu, onlar bilmeyen bir topluluktur”.

Şimdi buradaki kuralı kısaca özetleyelim size. Allah’u Teala, Bakara Suresi 2/190. Ayette ne dedi?

“Sizinle savaşanlarla savaşın, aşırıya gitmeyin” Mekkeliler ne yapmıştı?

  1. Müslümanları Mekke’de hayatı onlar için zindan ettiklerinden dolayı müslümanlar Medine’ye hicret etmişlerdi. Yani oradaki Yaşama Haklarını çiğnemişti bunlar. Medine’ye gitmelerinden sonra da Bedir, Uhud ve Hendek’te bunları yok etmek için üç ayrı saldırıda bulunmuşlardı. Ve en son Hendek Savaşı’ndan önce de Hayberlilerle ve Katafanlılarla anlaşma yaparak, müslümanları iyice yeryüzünden silme kararı almışlardı.

Sonra bütün bunları rağmen Peygamberimiz (s.a.v.), onların bu yaptıklarını görmemiş, Hudeybiye’de onlarla bir “Sur Anlaşması” ? yapmış, onu da bozmuşlardı. İşte Cenab-ı Hakk burda ne diyor?

“Onlar sizi nerden çıkarttılarsa, siz de onları ordan çıkarın” diyor. Şimdi Allah (c.c.) bunları Mekke’den çıkarma emrini verdi mi? Bu emri verdi ama hemen bu uygulanmadı. Uygulamada bir takım kolaylıklar getirdi Allah’u Teala. Müslümanlar Mekke’yi feth ederken, Mescidi Haram’da savaşmaları yasak edildiği için, savaşsız girildi Mekke’ye değil mi? Sadece kendileri eğer hücum etmişlerse, onlara cevap birkaç ufak tefek olay oldu o kadar. Ama bunların suçlarının cezası duruyor, Mekke’den çıkarılacaklar. Çünkü

“ahricûhum min haysu ahracûkum – onların sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın” onlar müslümanları Mekke’den çıkardı, o zaman müslümanlarda bunları Mekke’den çıkaracaklar.

Mekke’nin fethinden sonra, Ramazan’da feth edilmişti şeye kadar. O sene ki Şevval, Zilkade, Zilhicce Ramazandan üç ay sonra Hacc yapılıyor Hz. Ebu Bekir Başkanlığında, o zaman bu ilan yapılıyor bu Tevbe Suresi’ndeki ilan. Yani sizin Mekke’den çıkarılmanız bu şekilde olacak diye. Sonra bunlara Dört ay daha süre tanınıyor. Hemen bugün pılınızı-pırtınızı toplayın değil, işinizi-gücünüzü yapın alacağınızı-borcunuzu vs. dört ay bir süre var. Bunlar Mü’min olanlar için değil, olmayanlar için dörtay! Peki bu dörtay sonunda çıkmazlarsa? O zaman öldürülecekler! O zaman onlar için, orada yaşatılmayacaklar Mekke’de. Arap toplumunda değil, Müslümanların içinde değil. Mekkede yaşatılmayacak. Çünkü suçu, suçları o! Müslümanları Mekke’den çıkarma suçu.

Şimdi bu Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’ı Kerim’de koyduğu açıklama. Şimdi bütün bu Ayet ilişkilerini bir kenara bırakın. Yani Allah’u Teala ne diyor, “Açıklamayı ben yapıyorum ki, Allah’tan başkasına kul olmayasınız”! Çünkü açıklamayı Abdulaziz Hoca yaparsa, o zaman siz bunu Allah (c.c.)’ın açıklaması zannedersiniz. Abdulaziz Hoca’nın sözüne uymuş olursunuz, haş’a o kendini Allah’ın yerine koymuş olur, siz de onu Allah (c.c.) yerine koymuş olursunuz. Abdulaziz Hocaya kulluk edersiniz, kendinizi Allah (c.c.)’a kulluk ediyor zannedersiniz. Bu da Cenab-ı Hakk’ın kabul ettiği bişey değildir.

Onun için bütün ayetleri birer birer matematik şeyi gibi peşpeşe açıklanır. Bu açıklamalar düzgün bir şekilde takip edildiği zaman, muhteşem bir sistem ortaya  çıkar.

Şimdi, bütün bunları ortadan kaldırırsanız, ortadan sadece birşey aldınız mı olmaz! Yani “müşrikleri nerde buldunsa öldür!” Bunun altı var üstü var, ilişkisi olduğu ayetler var. Olur mu böyle birşey. Ondan sonra buna ters gelen bütün Ayetleri yok say! E artık biraz güçlenmişler ya, toprak elde etmek istiyorlar, daha dini yaymak kimin umurunda. Mesele insanları islama çağırmak değil, mesele toprak elde etmek, ganimet elde etmek ve hakimiyet alanını genişletmek. E biraz zor genişletirsiniz! Sahabe dönemindeki o şeyler daha sonra ne oldu? Müslümanlar iyice içlerine kapanmak zorunda kaldılar.

Peki şimdi birşey daha! Mekke’ye gittiğiniz zaman, Hac ve Umre için. Dışarda levhalar var görürsünüz. “Müslüman Olmayan Giremez” diye değil mi? E peki, bir insanın Mekke’de yaşayanların dinden çıkma hakkı yok mu? Peki onlar dinden çıktıkları zaman Mekke’den başka yere mi taşınacaklar. Bu iman kalp ile kalpte oluyorsa, insan inanmadım derse, kendi kendine inanmadığını, inanmıyorsa inanmaz. O zaman adamı Münafık yapmak zorunda bırakacaksın, söyleyemeyecek inanmadığını. Peki bunun ayeti hangisi? Şimdi bu Ayet’in cevabını sizden bekliyorum, ben söylemiyeceğim. Diyor ki Ayet’i Kerime burda;

Tevbe Suresi 9/28 Ayet: “Yâ eyyuhellezine âmenû innemel muşrikûne necesun fe lâ yakrabul mescidel harâme ba’de âmihim hâza, ve in hıftum ayleten fe sevfe yuğnikumullâhu min fadlihi in şâ, innellâhe alimun hakim”

“Yâ eyyuhellezine âmenû innemel muşrikûne necesun fe lâ yakrabul mescidel harâme ba’de âmihim hâza – Müşrikler, bu müşrikler birer pisliktir, bu yıllarından sonra Mescidil Harama yaklaşmasınlar”

“Hum” zamiri nereye gidiyor Enes Hoca? Hangi müşriklere? En yukardaki! Şimdi hangi müşrikler Mekke’ye giremiyorlarmış? O suçu işleyen müşrikler. Bu hangi suç? Müslümanları Mekke’den çıkarma suçu! Anladık mı? Yani Kur’an’ı Kerim’i Allah (c.c.)’ın açıkladığı zaman ortaya çıkan sisteme bakın. Kur’an’ı Kerim’i başkaları açıkladığı zaman ortaya çıkan sistemsizliğe bakın. Görüyor musunuz?

Ba’de âmihim, Hum Zamir’i, onların bu yılından sonra! Demek ki o yıl orada bulunan müşriklere! Çünkü Dörtay daha süre tanınıyor ya. Bak, hep yukardan beri, aynı kişilere dikkatler çekiliyor! O zaman öyleyse, Mekke’nin dışına konulan, “Müslüman Olmayanlar Giremez” Levhası doğru birşey mi? Bu defa İslam, bir siyasi grubun simgesi haline geliyor. Allah (c.c.)’ın dini olmaktan çıkıyor, bir siyasi ve sosyal grubun bir Alamet-i Farikası haline yani, bir ayrıştırıcı özelliğa haline geliyor. Halbuki bütün insanlar, İslam’a eşit uzaklıkta olmalı. Bir insan müslüman diye, sürekli müslüman kalacak değil ve adamın annesi müslüman olabilir, babası müslüman olabilir. İslam hristiyanlık gibi değil ki, vaftiz ettiğin zaman, tamam artık senin dinini klise üstlenmiş, “Artık sen ne yaparsan yap, Cennet’i garantiledin” diyelim. İslam kişisel, onun için kişi müslüman olduğunu ifade ederken hangi kelimeyi kullanıyor? Eşhedû diyor “Eşhedû = Ben tanıklık ederim” yani “Ben gözümle görmüş, elimle tutmuş gibi çok kesin bir kanaatle biliyorum ki, Allah (c.c.)’tan başka İlâh yoktur”. Yine ben çok kesin bir kanaatle biliyorum ki, Muhammed, çünkü Eşhedû diyorsun şahitlik, gözle görmek tutmak, böyle şahitlikten daha güçlü bir şey olmaz. Biliyorum desen şey olmaz. Çünkü bilgi yanlış olabilir, ama ben gözümle gördüğüme inanırım dersin, senin dediğine değil! Denmez mi, insanlar öyle söyler.

İşte gözümle görmüş gibi biliyorum dediğimiz şey’dir Eşhedû diye ifade ettiğimiz şey! Bu kişisel! Efendim Babam müslüman olduğu için biz de müslümanız. Kardeşim bu baban, sen, sen kendi kararını sen vereceksin. Ha güzel baban iyi bir insansa, müslüman ise sana müslüman olmanı kolaylaştırmıştır o, eğitiminle, bir takım güzel örnek olmalarıyla falan. Gerçi şuanda ki Müslümanlık görüntüsü mü kötü, örnek mi kötü o da tartışılır da ama Kur’an ve Sünnet’teki Müslümanlığı ortaya koyduğun zaman, açıklamayı da siz yapmazsanız, Cenab-ı Hakk yaparsa, o zaman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in uygulamalarının yüzdeyüz %100 Kur’an olduğunu net bir şekilde görürsünüz. O’na yeryüzünde Hayır diyecek bir tek insan çıkmaz!

Teslim olmayabilir, yani size zaman zaman anlatıyorum ya, İslam’ı şöyle kaynağından el değmeden alınan su gibi insanlara takdim etmemiz lazım! Çünkü bu suyu yaratan kim ise Kur’an’ı indiren de O’dur. İçerisine hiçbir şey katmaya hakkımız yok, onun için açıklamayı Cenab-ı Hakk yapacak! Açıklamayı Allah’u Teala yaptığı zaman neler oluyor, insanlar yaptığı zaman neler oluyor? Yani insanlar Din’e uyma yerine, Din’i kendilerine uydurmayı çok seviyorlar. Çünkü niyet, hakimiyet kurmak, niyet dünyayı, niyet daha çok dünyacı olmak, niyet birtakım başka şeyler oluyor.

Peki tekrar kısa bir özet yapıyım. Bizim Abdullah diyor ki, “Baba sen çok karışık anlatıyorsun, milletin aklında kalmıyor”. Ben de onun için kısa bir özet yapıyım.

Burada Sn. Bayındır’a nacizâne görüşümü bildirmek istiyorum. Aslında Sn. Bayındır karışık anlatmıyor. çok net anlatıyor. Ama sözlerinin arasına “ŞEY” kelimesini çok katıyor ve başlanan cümle bitmeden, yorum yaptığı için karıştırılıyor. Cümlelerdeki ana fikir dağılıyor. Dinlerken yorucu oluyor. saygılarımla F.Karapınar

Şimdi Suç ile Ceza arasında tam bir uyumluluk vardır. Bu uyumluluk bütün şeylerde var, bütün sistemde var. Yani Savaş’ta da var, Normal Ceza Hukuku’nda da var, Yargı Hukuku’nda da var, her şeyde var. Hatta Hukuki İlişkiler de de böyle. Dolayısıyla insanlar “Bunu ben haketmiştim” demek durumunda olurlar ceza uygulandığı zaman.

İşte savaşta da Cenab-ı Hakk diyor ki, “Sizinle savaşanlarla savaşın ama aşırıya gitmeyin” diyor. Peki Mekke’liler Müslümanları öldürmeye kalktılar, Mekke’den sürdüler ve bir sürü şeyler yaptılar. Sonra Müslümanlar Mekke’ye hakim oldukları zaman, Allah’u Teala Mescidil Haram’da savaşı yasakladığı için savaşsız girdiler ama “Mekke’den çıkarılma cezaları” devam ediyordu. Onun için kendilerine bir süre tanındı, o süre sonunda; eğer çıkmamış olanlar varsa ölüm ile tehdit edilerek çıkmaya zorlandılar. Nereye çıktı? Mekke’nin dışına çıktı mı yetiyor. Çünkü işlediği suç, müslümanları Mekke’den sürgün etmekti. Bunlar da Mekke’den sürgün edildiler mi tamam!  İşte O müşriklerin, artık o seneden sonra, yani kendilerine tanınan o süreden sonra, bir daha Mekke’ye girme hakları ellerinden alınmış oldu. Bu da işledikleri suçun dengi bir cezadır.

Peki bugün kü müşrikler, o suçu işledi mi? O zaman bugün kü müşriklerle bişeyleri yoktur. Bu, işte Cenab-ı Hakk’ın koyduğu bir kuraldır. Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki ilişki de Mümtehine Suresi 60/8 ve 9.’ncu Ayetlerde, ortaya konan Üç tane kırmızı çizgi var.

Birincisi; İnancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmaları. İnancımızdan dolayı! Başka suçlar falan işlemişsiniz o ayrı,

İkincisi; Bizi ülkemizden çıkarmaları,

Üçüncüsü; Çıkarmaya destek vermeleri.

Bu üçü, zaten evrensel  bir suçtur, Savaş Suçu’dur! Buna itiraz eden bir insan olmaz ki! Niye? Çünkü İslam, Fıtrat Dini’dir. Bir insana İslam’ı anlattığınız zaman, az önce dedim ya; kaynağından alınmış bir suya kimin itirazı olur? İslam dediğimiz Kur’an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde anlatılandır. Ona yeryüzünde Hayır diyecek hiç kimse olmaz! Ama kim Hayır der? Menfaatlerine ters düşerse, beklentilerine ters düşerse, kendisi için çizdiği hayat tarzına ters düşerse o Hayır der ama suçluluğunu da herzaman bilir!

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka