Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet

28 Ekim 2016 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Abdülaziz BAYINDIR:Bugün Nisa suresinin 117. Ayetindeyiz. Ama 116 ile birlikte okumaya başlayacağız. Konu başlığı olarak Yüzü Suyu Hürmetine Dua’yı tercih ettik. İnsanlar hep aracılarla işlerini yürütmek isterler. Birisine aracı ol şu işe gireyim filan derler. Bir de insanlara çocukluktan itibaren Allah ile ilgili hep korku pompalandığı için… Allah yakar, Allah cehenneme atar… Bilhassa bazı anneler çocuklarını Allah ile korkutmayı çok severler. Onlar öyle yetişince Allah ile araya aracı koymak isteyenler için gün doğmuş oluyor. İşte filana gidersen seni Allah’tan kurtarır, falan gidersen kurtarır diye… Çocukluğumdan hatırlıyorum. Kıyamet ile ilgili “yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür” gibi çağrıda bulunurlardı. Kimden kime sığınıyorlar? Kıyamet gününün hakimi kim? Allahu Teala değil mi? Bir insan ne zaman yetiş diye bağırır? Yetişin, yetişin diye niye bağırır? Çok korktuğu birisinden kendisini kurtarsınlar diye bağırır değil mi? O yetişenler öbürünün elinden o kişiyi kurtaracak güçte olur. Başka şekilde bağırır mı? O zaman ne derler? Muhammed (s.a.v) kurtaracak derler. Haşa. Üstelik bunu söyleyenler her gün namaz kılan ve her namazda “iyakena’budu ve iyyakeneste’ın” diyen insanlardır. “Ya rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz.” Haklı olarak şu söylenebilir. Bu ayetler insanlara ezberlettirilirken manası öğretilmez. “iyakena’budu ve iyyakeneste’ın” dediği zaman ne dediğini çoğu kimse bilmez. Halbuki namazda esas olan zikirdir. Zikir de bir bilginin kafada kullanılmaya hazır olmasıdır. Yani kişi okuduğu zaman neyi okuduğunu bilmesi gerekir. Ki namazı namaz olsun. Bunu bilmeyenleri bir kenara koyalım. Bunu esasen bilenler pompalarlar. Dikkat ederseniz hep korku pompalarlar. İşte bir yerde yardıma ihtiyacın olursa ne olacak? Çağır bizim şeyhimizi seni kurtarsın. Kabirde o kurtaracak, mahşerde kurtaracak, sıratta kurtaracak… Kimden? Kimden diye sordun mu, hemen bakarsınız elektrik çarpmış gibi olur. Onu kastetmemiştim der. Neyi kastettin peki?

Mesela Eyüp Sultan’a gidin. Millet orada dua kuyruğundadır. Eyüp Sultan’dan bir şeyler istiyorlar. Cenaze namazı kılınacağı zaman cenazeyi Eyüp Sultan’ın önünden geçirerek götürüyorlar ki haşa Allah bir yamukluk yapmasın. Onu mu kastettik? O zaman ne işi var orada? Zaten kabristana gidecek, bir başka kabrin önünden geçmesinin manası nedir? Olay ölülerle beraber olmaksa zaten kabristana götürecek ve gömeceksiniz.

Geçen Hafta okuduğumuz ayeti tekrar okuyalım. “İnnallâhe lâ yağfiru ey yuşrakebihî” “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz.” “ve yağfirumâdûnezâlike” “onun altında kalanı bağışlar” “limeyyeşâé’” “doğru tercihte bulunan kişi için (bağışlar.)” Doğru tercih ölmeden önce tövbe etmektir. “ve mey yuşrik billâhi fegaddalledalâlembeîdâ.” “Kim Allah’a ortak koşarsa” yani Allah’a ait bir özelliği başkasına verirse “o pek derin bir sapıklıkla sapıtmış olur.” (Nisa 116) Geçen hafta bu konuyla ilgili ayetleri okumuştuk. Geleneğimizde birçok ulemanın Allah’ın yerine konduğunu, Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldıklarını helal ettiklerini, birçok hükümlerini değiştirdiklerini burada birkaç örnek ile anlatmıştık. O araya konanlar neler? “İyyed’ûnemindûnihî”(Nisa 117) Dun nedir? Tavanı düşünün. Ben ne kadar zıplasam tavana yetişebilir miyim? Tavana ulaşmak istiyorsam elime bir şey almak zorundayım. Tavana uzattığım zaman onun ucu tavana değerse tavanın altında olur. İşte “mindunihi” odur. Yani Allah’ın aşağısında demektir. O sopa benim üstümdedir. İşte Allah’ın dunundan dedikleri zaman kendilerinin üstü Allah’ın altı derler. Allah’ın astı kendilerinin üstüdür. Askerlikteki ast üst ilişkisini düşünebilirsiniz. Yani ben Allah’a nasıl ulaşacağım? Ancak aracılar vasıtasıyla ulaşırım derler. O zaman bunlar ne yapmış oluyorlar? Allah’ı kendilerine şah damarından daha yakın kabul etmiş olurlar mı? Hayır. İşte böyle yaparak Allah ile ilişkiyi kesmiş olurlar. Bunlar araya neleri koyuyorlar? “İyyed’ûnemindûnihîillâ inâsâ” “Onlar Allah ile kendi aralarına sadece”(Nisa 117) bendeki mealde “bir takım dişilerden isterler” diye yazılmış. Aralarına koyduklarından bir şeyler istiyorlar. Bunu yukarıya ilet demiş oluyorlar. Yukarıya ilet dedikleri şeye “inâs” diyor. Arapçada ‘ünsa’nın çoğuludur. Dişi anlamına geliyor. Ama bu ayette o anlamda değildir. Niye değil? Çünkü araplarda ‘ünsa’ kelimesi put anlamında da kullanılıyormuş. Ferra diye meşhur Arap bir lügatçı vardır. “inas, evsan anlamındadır” diyor. Putlar anlamındadır diyor. Neden öyle diyor? Çünkü Araplar falanca kabilenin putu demek için “ünsa beni funanin” derlermiş. Yani şuranın ünsası derlermiş. Dolayısıyla inas putlar manasında kullanılıyor. Yani Allah ile arasına konulan putlar demektir. Dişileri genellikle ut yapıyorlardı ama dişi olması şart değildir. Erkek de olabilir fark etmez. Mesela naile vardı o dişidir. İsaf vardı o da erkektir. Ama ikiside ünsa yani put anlamındadır. Put dediğimiz zaman şu anlamda kullanılıyor. Ruhu olmayan varlıktır. Yani cansız varlıktır. Allah bunu Kuranı Kerim de bize anlatıyor. “Vellezîneyed’ûnemindûnillâhi” “Allah ile kendi aralarına koyarak yardım istedikleri var ya”“lâ yahlugûneşey’ev ve hum yuhlegûn” “onlar herhangi bir şey yaratamazlar, kendileri yaratılmıştır” “Emvâtunğayruahyâé’” “Hepsi ölüdür, diri değiller ki”(Nahl 20-21) Mesela şimdi Oruç Babaya gidip bir şeyler istiyorlar. Telli Babaya, Eyüp Sultan’a… Anadolu’da Hacı Bayram Veli’ye gidiyorlar. Geceyi orada geçirdik diyorlar. Bazıları soluğu Mevlana’da alıyor. Oradan onay almaya gidiyorlar. Ne oluyor? Bunlar Cenabı Hakkın Özel Kalem Müdürü mü? “Emvâtunğayruahyâé’” “Hepsi de ölüdür. Diri değiller” “ve mâyeş’urûneeyyâneyub’asûn”“tekrar ne zaman dirileceklerini de bilmezler.” (Nahl 21) Yani konuşma imkanın olsa ne zaman dirileceksiniz desen cevap veremezler. Ne bileyim ne zaman dirileceğimi derler.

Genellikle ölmüş insanları kullanarak yaşayanlar oradan bir takım menfaatler elde etmeye çalışırlar. Hep ölüleri kullanırlar. Yani Hıristiyanlar Allah ile aralarına niye İsa’yı (a.s) koyuyor? Ya da Müslümanlar neden Muhammed’i (s.a.v) koyuyor? Ya da Abdülkadir Geylani’yi araya neden koyuyorlar? Bunların iyiliği ile ilgili o kadar çok şey anlatılıyor ki onlardan bahsettiniz mi insanları kandırmak kolay oluyor. Yoksa kimsenin umurunda değil. Asıl onları kullanan kişiler kendilerini tanrılaştıracaklar. Yani onun hemen altına kendileri yerleşecek ve insanları sömürecekler. Onun için gerçekten en büyük sömürü din sömürüsüdür.

Mesela Hıristiyanlar burada “Şahsı Manevi” diye tüzel bir kişilik oluştururlar. Kilise bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişiliğin başı İsa (a.s)’dır. İsa (a.s) da tanrıdır. Bugün tüzel kişiliği temsil eden papadır. Onu temsil ediyorsa bugün ki tanrıda odur. Onun için papaya da papa derler. Allah’a da papa derler. Çünkü onu o temsil ediyor. İnsanlar sanıyor ki bu yanlışlar sadece bizde var. Hayır. Yanlışlar bir hastalık gibidir. Yani Türkiye’ye mahsus hastalık olur mu? Mesela Türk Gribi diye bir şey duydunuz mu? Ya da Avrupa Gribi yahut Hindistan Gribi duydunuz mu? Hastalık her tarafta aynı hastalıktır. İsim değişebilir. Türkler ona grip der de Araplar başka isim verir, Avrupalılar başka isim verir. Ama hastalık aynı hastalıktır. Şirkin yapısı dünyanın her tarafında aynıdır. Bu şeytanın şu sözünde saklıdır. AllahuTealal iblisi kovduğu zaman kıyamete kadar yaşama hakkı istedi. Allah bu hakkı verdikten sonra, “leag’udennelehumsırâtakelmustegîm” “Onlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım” (Araf 16) dedi. Onun için bunlar, kişiyi Allah’a ulaştıran yolda görev yaparlar. Başka yerde değil. Yani din sahasında görev yaparlar. Niye? Geçen hafta okumuştuk. Çünkü herkesin yumuşak karnı dindir. İnsanları din sahasında sömürdünüz mü her şey olur. Bugün mesela gazetelerde vardı. Bir askeri sorgularlarken asker ağlamış ve beni daha fazla sorgulamayın demiş. Niye? Çünkü Hoca Efendi duyar, beddua yaparsa ahiretimde gider. Bu size basit gibi geliyor da bu insanlar buna inandırılıyorlar. Çünkü öyle bir Allah inancı veriliyor ki ‘bu Allah’a güven olmaz.’ Haşa. Sonuç o. Sürekli korku pompalanır. Bunlara bakın. Sürekli insanlara korku pompalarlar. Yani diyelim ki bir doktor zengin hastasını sürekli sömürmek istiyorsa onun hastalığını iyileştirmez. Sürekli bunun yanına gidip gelir. O arada sırada biraz iyileştiği zaman doktorunu da metheder. Millet de zanneder ki o hakikaten iyi doktordur. Onun için kötü niyetli hocalarda böyle yaparlar. Doktordan daha fazla sömürürler. Kötü niyetli doktor bunun sadece parasını alır. Hocalar her şeyini alırlar. Hiçbir şeyini bırakmazlar. Çünkü kendilerini Allah’ın yerine koyarlar.

Fetullah Gülen’in bizim Aracılık ve Şirk kitabında sözleri var. Mesela Şahsı Manevi diyorlar. Şahsı Manevi dedikleri kilisedir. Kilise bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişiliğin Türkçede Şahsı Manevi diye bir karşılığı vardır. Onun için bu tüzel kişiliği Türkiye’de nurcularla yani Said Nursi’nin devamı olan Fetullah Gülen kullanır. Ben bu kelimeyi söylediğim zaman millet kızıyor. Kardeşim kızmanıza gerek yok ki. Okuyunca göreceksiniz aynı şeydir. Yani dışarıdan kızıp bağırmanın bir anlamı yok. Aslında bize kızıp bağıran kimse yoktur ama bir iki tane de çıksın değil mi? Bize muhalif olan kim Türkiye’de? Ya da İslam Aleminde? Gelenekçiler, yenilikçiler, tarikatçılar, cemaatler. Bu kadar başka bir şey yok. Başka kimse kaldı mı? Eksik bırakmadığımı zannediyorum. 1- Gelenekçiler (bütün mezhepler, diyanet), 2- Yenilikçiler (Avrupa’nın yetiştirdiği hocalar). Çünkü onlarda Kuran’ı ortadan kaldırmanın gayreti içindedirler. Öbürleri zaten kaldırmışlar. Onlarda lafta da olsa Kuran vardır. Öbürleri ne de olsa birinci delil kitaptır diyorlar. Fiilen olmasa da lafta var. Avrupa’nın yetiştirdikleri onu da kaldırmaya çalışıyorlar. Mesela Avrupa’nın yetiştirdiklerinden bir tanesinin Vedat’a söylediklerini birkaç defa dinlettim. Bir kez daha söylesene… İlahiyat Fakültesinde ders okutan hocanın söylediği sözler… Vedat da talebe olarak dinlemiş. Daha yeni. Arap Edebiyatı okuduğu için orada bir takım eksik dersleri alması gerekiyor. Ne dedi? Kuran ile ilgili söyledikleri neler? Yani yenilikçilere haksızlık etmeyelim diye konuşturuyorum.

Vedat YILMAZ:Derste bir ihtilaf olmuştu. Hoca da “Kuran’a bakarsak ortaya bin tane din çıkar. Bugün Kuran’a bakmakla hiçbir şey çözülmez. Sadece Kuran’da değil. Sünnete de bakmakla hiçbir şey çözülmez. Bu ihtilafa düşen âlimler ayetleri görmediler, bu insanlar görüşlerine ayetten delil getirmediler mi zannediyorsunuz. Dolayısıyla ayetlere bakmakla, ayetleri delil getirmekle hiçbir problem çözülmez” dedi. Çünkü isteyen istediği konuya istediği ayeti delil getirebilir tarzında bir şeyler söyledi. “Dolayısıyla ihtilaflar bitmez” dedi. Müslümanlar için tek delilin icmai ümmet olacağını söyledi. “Başka bir delil olamaz” dedi.

Abdülaziz BAYINDIR:İcmanın hiçbir delil olmadığını zaten burada konuşmuştuk.Eskilerin yaptığı da aynı da. Bu cümleyi kullanmıyorlar. Kuran ile hiçbir şey çözülmez demiyorlar. Baş kaynağımız Kuran’dır derler. Seni şöyle yukarı asalım sakın aşağı inme derler. Sana saygım sonsuzdur. Bununla idare et.Fetullah Gülen’in kendisiyle ilgili söylediklerini aktarıyorum. Kalbin Zümrüt Tepeleri diye bir kitaptan almışım. Kutbu anlatıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki kendisini anlatıyor. Benim demezler. Ayıp olur yani. Artık siz anlayın. “Kutup, Allah’ın ikramının kaynağı haline gelir.” Kaynak ne demek? Suyun çıktığı yer değil mi? “Özel donanımı açısından o tıpkı Kutup Yıldızı gibi tektir.” Teklik kimde olur? “Yer ve gök ehlinin gözdesidir. Onun nüfuzu marifetine, marifeti Hakkın ilmine…” Yani bilgisi Allah’ın ilminden… Tabi bu alçak gönüllülük İmam Gazzali’den geliyor. İmam Gazzali, “Nebiler bilgilerini melek vasıtasıyla alır, biz direk alırız.Levhi Mahfuz’da ki bilgileri bir ayna gibi tümüyle bize yansır” diyor. Ne kadar alçak gönüllülük değil mi? Zavallı nebiler ne bilsin. Ne getirdilerse onunla idare edecek. Öbürleri gibi değil ki, onlar ne varsa hepsini alıyor. İmam Gazzali yere, göğe konmaz. “Onun nüfuzu marifetine, marifeti Hakkın ilmine…” Yani bilgisi Allah’ın ilminden geliyormuş. Şuraya dikkat edin. “O da ne ayrı ne de gayrı çerçevesiyle Allah’a tabiidir.” Ne aynı ne gayrı ne demek? Ne Allah’tır, ne de Allah’ın dışındadır demiş oluyor. Allah’tır dersen Haşa tövbestağfirullah. Ama Allah’tan gayrı değil diyerek işi kurtarmış oluyor. Buna inandırılmış olan askerin sözü yanlış mı? Fetullah Gülen ile ilgili ilk kitabı 1994’de mi ne yayınlamıştım. Mücadele 1981’de başladı. Bu insanları bu açıdan bitirmedikten sonra işte adam orada ağlar. O adama öğretmek lazım. Beyler bu yanlış bir yoldur. O kendini dindar zannediyor. Fetullah Gülen’in bir videosunu burada da size göstermiştim. “Ölünce sizi Naim’e erdireceğim” diyor. Cennete sokacakmış. Ne kadar alçak gönüllülük değil mi? Said Nuri’yi niye ağzına alıyorsun diyeceksiniz. Risalei Nurun Kastamonu Lahikasında benzer ifadeler var. Bu kitabın (Aracılık ve Şirk) ilk baskısı 2001 veya 2002 de basıldı. Bu kitabı öyle bir zamanda bastık ki bu insanların en güçlü zamanıydı. Kapılarında millet kuyruğa girdiği zamanlardı. O zamanlar siz müşriksiniz diye kendilerine bu kelimeyi açıkça söylemişimdir. Üstü kapalı falan değil. Sadeleştirilmiş halini okuyorum. Said Nursi’nin ifadeleri şöyle; “Risalei Nurun manevi kişiliği,” Vedat, bu manevi kişilik kelimesi Hıristiyanlık’tan gelme değil mi?

Vedat YILMAZ:Evet hocam bugün kilise akla gelir. Çünkü kilise İsa’nın (a.s) bir çeşit manevi yeryüzündeki kişiliğidir.

Abdülaziz BAYINDIR:Oradan gelme bir tabirdir. Bizde böyle bir şey yoktur. Ben ilk defa bu kelimeyi Said Nursi’nin kitabında gördüm.Fetullah Gülen çok kullanır. Mesela bir konuşmasında “haşa İsa (a.s) gelmeyecek. Ama şahsı manevinin başı olarak gelebilir” diye kendisini anlatmaya başlıyor. Şahsı manevide kendi etrafındakiler. “Risalei Nurun manevi kişiliği, onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit” Ferit ne demek? Tek demektir. “Bir tek olma makamında” Fetullah Gülen’de “kutup yıldızı gibi tek” dedi. “Risalei Nurun manevi kişiliği, onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit olma makamıyla şereflendiği için onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü hicazda geçiren Kutbu Azam’ın yetkisi vardır.” Konuşulacak çok şey var. Fazlasını isteyen için kitapta ayrıntılar var.

Bugün Irak’ta şiiler ile sunniler arasında mücadele var. Acaba Cenabı Hak hangi tarafa yardım edecek? Herkes tabii ki bize diyecek. Siz kimsiniz? İran’a git biz şiileriz diyecek. Beri tarafa gel biz sunnileriz diyecek. İnanç bakımından aranızda bir fark var mı? Mesela 12 imam, aslında 12 tane ilahtır. Geçen hafta size anlatmıştım. Tekrar edeyim. Ben on sene boyunca İslami ilimler Araştırma Vakfının toplantılarını organize etmişimdir. Boğazda Tarabya Otelinde bir toplantı yaptık. Humeyni İran’a geldiği zamanlardı. Çünkü o sıralar herkes Humeynici olmuştu. Bende Süleymaniye’de sürekli bunların yanlışlıklarını anlatıyordum. Bu adamların doğru akideyle alakası yoktur diye sürekli Süleymaniye Camiinde ki Cuma vaazlarımda anlatırdım. Şimdi Süleymaniye’de bırak vaazı, namaz kıldırmam da resmi yazıyla yasaklandı. Ne zaman? Bu hükümet döneminde yasaklandı. Sebep neymiş? Namazdan sonra okuduğum ayetleri açıklardım. Milletin kafası bozuluyormuş. 21 sene vaaz ettiğimiz Camii… İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanlığı yaptım. Şuanda Türkiye’nin hiçbir camiisinde vaaz edemem. Yasak. Niye? Milletin kafasını bozuyorum. Bu kafa bozmuyor mu şuanda? Tabii ki bozuyor. Herkesin kafasını bozuyor. O zaman bir toplantı düzenledik. İran’dan 5 tane Ayetullah çağırdık. Suriye’den de rahmetli Said Ramadan el Buti gelmişti. Çeşitli ülkelerden alimler çağırmıştık. İsimlerden bir tek Ayetullah Cenneti aklımda. Said Ramadan el Buti, 5 tane ayetullah’a “Ben Humeyni’nin kitabında ‘Allah katında imamların öyle bir makamı vardır ki oraya ne bir melekimukarrab ne de nebiyi Mürsel ulaşabilir’ gördüm” dedi. Yani ne bir melek ne de bir nebi oraya çıkabilir. “Ben bunu anlayamadım. Bana bir izah eder misiniz?” dedi. Bir kere söyledi cevap yok, iki kere söyledi cevap yok, üç kere söyledi cevap yok… Sağır ve dilsiz kesildiler. Hiç duymadılar. O da ne yapsın, bıraktı. Şimdi Fetullah’ın günah galerisi falan deniyor. Sanki Fetullah’ın günah galerisini araştırmakla görevli olanın günah galerisi daha mı az? İslam Ansiklopedisi var. İslam Ansiklopedisinde Muhammed’in (s.a.v) nasıl anlatıldığını kısaca Fatih ORUM’dan dinleyelim. Bugün Diyanet Vakfının yayınladığı İslam Ansiklopedisidir. Orada Hakikati Muhammediyye diye bir şey vardır.

Fatih ORUM:HakikatıMuhammediyye maddesi… Mehmet DEMİRCİ yazmış. Müellifi o…İfadeyi özetleyen bir ifade var. “HakikatıMuhammediyye mertebesinin üzerinde ‘la taıyyun’ mertebesinden başka hiçbir şey yoktur.”

Abdülaziz BAYINDIR:La taıyyun ne demek? Belli bir makamı olmayan demektir. Kimdir o? Allah’tır. Onun üzerinde Allah’ın dışında bir şey yoktur ama altta insanlar var. Ders başında söylediğim gibi.

Fatih ORUM:“La taıyyunun, taıyyun suretinde zuhur ettiği ilk tenezzül mertebesi olan bu mertebe la taıyyunun zahiri, la taıyyun ise HakikatıMuhammediyyenin batınıdır. Dolayısıyla la taıyyun ve HakikatıMuhammediyye aynı hakikatın ön ve arka yüzleri olmaktadır.”

Abdülaziz BAYINDIR:HakikatıMuhammediyye yani Muhammed’in (s.a.v) özü ile haşa Allah arasında tek bir fark vardır. Allah mekândan münezzehti, her yerdeydi. Muhammed (s.a.v) sadece belli bir mekânda dolaşıyor. Yani aranızda dolaşıyor. “Aynı hakikatin ön ve arkalarıdır.” Bu Diyanet Vakfının İslam Ansiklopedisidir. Tenkit falan değil. Tenkit yapılıyor. Buna karşı çıkanlar tenkit ediliyor. PekiFetullah’ın ne aynıdır, ne gayrıdır sözünden farkı var mı? “Aynı hakikatin ön ve arkaları” diyor. Mesela 1 TL’yi düşünün. Önüne ve arkasına, yazı ve tura deniyor. Aynı şey. Önü başka, arkası başka mı?

Fatih ORUM:Yine aynı maddede şöyle bir paragraf var. “Hz Peygamberin 63 senelik zamanla sınırlı cismani hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa HakikatıMuhammediyyevarolmuş, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir.”

Abdülaziz BAYINDIR:“Her şey o hakikatten ve onun için var edilmiştir”. Onun için bir de bir hadis uydurmuşlardır. Neydi o? Lev la ke levlaklemahalaktul eflak.” Said Nursi’de onu çok kullanır. Nurcularla ilk önce aram ondan bozuldu. Böyle bir hadis olur mu diye bir yerde konuştum. Sen bunu da inkâr ediyorsun diye arayı açtılar. Tövbestağfirullah. Böyle bir şey olur mu? Peki bu sadece Müslümanlarda mı? Bir hastalık bir yerde çıktığı zaman diğer taraflara bulaşır değil mi? Bu şirk de müthiş bulaşıcı bir hastalıktır. Onun için AllahuTeala bize sürekli takvayı (korunmayı) emrediyor. Sürekli korunmamız lazım. Sürekli uyanık olmamız lazım. Bu ehli sünnetin ifadesi değil mi? Peki Şia ne diyor? Şia da Ali figürü vardır. Yani hiçbir nebinin ulaşmadığı yere Ali ulaşıyor. Ama tabi millete karşı bunu söylemek hoş olmayacak yanına idareten birini daha katalım diyorlar. Söyle bakalım Aydın.

Aydın MÜLAYİM:Mevcut Şia’lığı eleştirirken tabii ki biz onların imamlarının böyle söylediklerini, böyle bir inanca sahip olduklarını, şu günümüzdeki Şia inancına sahip olduklarından uzak tutuyoruz. Bugün ki Şia’lık o imamların üzerinden onların oluşturduğu bir akidedir.

Abdülaziz BAYINDIR:Tabi canım. Resulullah’ın (s.a.v) böyle bir şey söylemesi mümkün mü? Mesela “Kul ma kuntu bid’anminerrusuli ve maedrimayuf’alubi ve la bikum” “Deki; ben yeni ortaya çıkmış bir resul değilim ki. Bana ne yapılacağını bilmem. Size ne yapılacağını da bilmem” diyor. (Ahkaf 9) Bu Allah’ın emridir. Ama mezheplerin tamamı ResulullahınŞefaatıUzma yapacağına inanır. Bir hadis uydururlar. Millet önce Adem’e(a.s) gelirler. O gönderir Nuh’a (a.s), o gönderir İbrahim’e (a.s), o gönderir İsa’ya (a.s), o da gönderir Resulullah’a, bütün insanlık oraya gelir. O da der ki ümmetiümmeti. Öbürleri diyecek ki tamam anladık da yani bizde burada varız. Bizi de gör diyecekler değil mi? Ondan sonra yalvarırım diyor. Allah cehennemden çıkarır diyor. Mahşerde oldu diyorsunuz. Cehennem nereden çıktı? Yalan söylemek o kadar zordur ki bütün parçaları nasıl bir araya getireceksin? Bak çok açık ayetlere rağmen böyle yapmışlar. “Yevme la temlikunefsunli nefsin şey’en” “O gün hiç kimse, hiç kimseye bir şey yapamaz.” (İnfitar 19) Ama bütün mezheplerin ŞefaatıUzma inancı vardır. Bu konuda Ali’nin (r.anh) bir sözü var. Aydın, onu da oku. Ona iftiradır. Asla Ali (r.anh) böyle bir şey söylemesi mümkün değil.Resulullah’ın söylemesinin mümkün olmadığı gibi…

Aydın MÜLAYİM:Tabi mevcut Şia’lık o imamların üzerinden, onları istismar edilerek kurulan bir yapıdır. Ki biz imamları bunlardan uzak tutarız. İnanmıyoruz böyle bir şey söylediklerine… Şiaların BiharulEnvar diye meşhur bir eserinin 11. Cildinin 15. sayfasında 12 imamdan biri olan İmam Caferi es Sadık’a isnat ederek şöyle bir şey söylüyorlar. “Allah varlıkları yaratmadan 12 bin yıl önce Muhammed ve Ali’yi yaratmıştır.” Bu rivayetin “124 bin yıl önce” olanı da vardır. “Katında bir nur idiler. Eğer o ikisi olmasaydı bu alemi yaratmazdım” diyor.

Abdülaziz BAYINDIR: “Lev la ke” şimdi “Lev la huma” ya dönüştü. Sen olmasaydın’ın yanına Ali’yi de koydular. Bozuk akide açısından ne farkı var? Ben sunniyim diyenle şiayım diyen arasında?

Aydın MÜLAYİM: Daha da ileri giderek Caferi es Sadık’a bir ilave daha yapıyorlar. “Allah bizi kendi nurundan yarattı. Ve Şia’larımızı da bizden yarattı.” Yani imamlardan da kendilerine inanan Şia’ları yaratmıştır. “Diğer yarattıkları ise ateştedir. AllahuTeala bizsiz hiç kimseden hiçbir ameli kabul etmez. Etmemeyi öncelikle takdir etmiştir. Göklerde ve yerde onun hazinedarları biziz. AllahuTeala velisinin kalbini kendi iradesinin mekanı yapmıştır” diyor. Bu Tesirul Fırat el Kufi’de geçer.

Taba Tabai’de günümüzün en meşhur müfessirlerindendir. Vesileyle ilgili şöyle diyor. Özellikle AllahuTeala’ya aracı yapma konusunda Maide Suresi 35. Ayeti “vebteġûileyhi-lvesîlete” “Allah’a yakınlaşmaya bir yol arayın” ayetini izah ederek şöyle diyor. “İmamı vesile kılarak Allah’a yaklaşın anlamına gelir. Yani imama itaatle Allah’a yaklaşın” diyor. (El Mizan 6. Cilt sayfa 328) Bunu Taba Tabai söylemiş. Bakalım onların İmamı (Ali (r.anh)) ne demiş? Nehc’ulBelağa diye kitabı var. Şia’nın en meşhur kitaplarından birisidir. Ali’nin (r.anh) bütün hutbelerini içeren bir kitaptır. Burada Taba Tabai’nin tam aksine İmam Ali tevessülü anlatırken şöyle diyor. Maide Suresi 35. Ayeti okuyor ve “Tevessülde bulunan kimsenin AllahuTeala’ya kendisiyle tevessül edeceği şeylerin en üstünü ona ve resulüne iman, onun yolunda cihaddır.” Cehd etmektir. Yani Allah yolunda rızasını kazanmak için yapılan her bir iştir. Şunu da söylüyor.

Abdülaziz BAYINDIR:Nehc’ulBelağa Şia’nın çok önem verdiği hadis kitabıdır.

Aydın MÜLAYİM:Günümüzün Şia İmamlarının söylediğinin tam aksine “Ey insanlar, Allah ile hiç kimse arasında soy ilişkisi yoktur.” Şia’lar soy ilişkisine çok önem verirler. 12 imam ve onlardan gelen nesil üzere… Böyle bir inançları var.“İnsanın iyi amellerinden, hayırlı ve güzel davranışlarından başka ona hayır getirecek ve şerri ondan döndürecek bir şeyde yoktur.”

Abdülaziz BAYINDIR: Gördünüz mü, Ali (r.anh) tam doğruyu söylüyor. Tıpkı AllahuTeala ne diyor? “velasrinnelinsanelefihusr” “zamana yemin olsun. İnsan zarardadır.” (Asr 1-2) Yani suçlarınızı zamana yüklemeyin. Zamanın bir suçu yok. Zaman çok önemlidir ama insanoğlu zamanı iyi kullanmıyor. Zarardadır. “İllellezineamenu ve amilussalihat” “Ancak inanan ve salih amel işleyen” (Asr 3) İşte vesile budur. İman ve salih ameldir. Ali’nin (r.anh) söylediği de budur. Ayetin mealidir.

Aydın MÜLAYİM:“Sakın içinizden biri kuruntuya kapılıp da boş bir iddia da bulunmasın. Beni gerçek olarak gönderen Allah’a andolsun ki ilahi rahmet ile eş olan amelden başka hiçbir kurtuluş vesilesi yoktur.” Bunları söyledikten sonra da şöyle diyor. “Allah’ım 45:18 anlaşılmıyor.” Bunu Nehc’ulBelağ’ın 2. Cilt 883. Sayfasında söylüyor.

Abdülaziz BAYINDIR:Peki Hıristiyanlar bu konuda ne diyor? Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı var. Katoliklerin konsolosluklarından aldırmıştım. Kendi bastıkları kitaptır. Yani herhangi birisinin bastığı kitap değildir. Son derece önemlidir. Bundan önceki başkanın papalığında Kardinaller Heyeti tarafından titizlikle hazırlanmış bir kitaptır. Şimdi bunu dinleyeceğiz.

Vedat YILMAZ:Burada konu Hıristiyan Duası. Başlığı Dua Yolu. “Hıristiyan duasının Mesih’ten başka yolu yoktur. Duamız ister cemaat içinde, ister kişisel, ister sesli ya da içten yapılmış olsun. Ancak İsa’nın adını dua edersek Baba’ya kadar ulaşır. Öyleyse İsa’nın kutsal insanlığı, kutsal ruhun onun aracılığıyla Tanrı Babamıza dua etmemizi öğrettiği yoldur.

Abdülaziz BAYINDIR:Bir de “lev la İsa” meselesi vardı. İsa olmasa…

Vedat YILMAZ:Hıristiyanlar İsa’ya (a.s) tanrının kelamıdır diyorlar. Dolayısıyla onlarda bu iddia üzerinden İsa’nın (a.s) tanrılığını temellendiriyorlar. Çünkü bir şeyin kelamı o şeyin gayrısı değildir diyorlar. Kolesililere Mektup 1. Bapta 14. Pasajda şöyle söyleniyor. “Görünmez olan Allah’ın sureti bütün yaratılmışların ilk doğanı odur. Çünkü göklerde ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen, gerek tahtlar, gerek hâkimiyetler, gerek riyasetler, gerek hükümetler bütün şeyler onda yaratıldı. Bütün şeyler onun vasıtası ile ve onun için yaratıldı.”

Abdülaziz BAYINDIR:O olmasaydı yaratılmayacaktı. Aynı şey görüyor musunuz?

Vedat YILMAZ:“Hepsinden evvel olan kendisidir ve bütün şeyler onda kaimdir.”

Abdülaziz BAYINDIR:Kuranı Kerim’e halk arasında ne derler? Kelamı Kadim derler. Neden böyle derler? Hıristiyanlardan etkilendikleri için. Kuran yaratılmış mı yaratılmamış mı diye tartışıyorlar. Mahluk mudur değil midir diye bir sürü lüzumsuz tartışmalar yapmışlar geçmişte. Sizinkisi kadimse bizimkisi de kadimdir demişler. Kuran kadim olacak ki İsa’da (a.s) kadim olsun. O zaman Resulullah’ın (s.a.v) hayatıyla ilgili yazılan ayetlerin hepsi de eskiden var. Bir de Sasanilerden ve Hıristiyanlardan etkilenerek kader inancı çıkarmışlardır. İslam Âlemini presleyen bu iki güçtür. Dikkat ederseniz aynı ifadeler bize de yansımış. Yani hastalık buraya da bulaşmış olduğu gibi. Oradaki inançlar buraya geliyor. Kelam kadim, insan kadim e bu arada da kader inancı. Ne denir kitaplarda? Bizim bütün davranışlarımız ezelden bellidir. Ezelden belli olması için senin de ezelde var olman gerekmez mi? O zaman sen ezeli bir varlık mısın? Haşa. Ne kadar bozulmalar var. Gerçekten inanılmaz bir bozulma var.

Allah razı olsun. Bugün Enes Hocaya dedim ki, Kuranı Kerimde ki “yedumindunillah” diye ifadeler vardır. “mindunillah” Allah ile kişinin arası demektir. Allah ile kişinin arası diye meal veren ben şu ana kadar görmedim. Enes Hoca sen gördün mü? Yok. “Ğayrullah” manasını verirler. Yani araya konan aracı manası verilmez. Ben hiç görmediğim için bugün Enes Hoca araştırdı. Birçok tefsire baktı. İlk tefsirlerden Mukatil bin Süleyman’ın tefsirinden en sona kadar baktı. Kuranı Kerim de ki doğrudan doğruya şirki anlatan bu ifadenin anlamını bozmayan bir tek tefsir yok. Bir keresinde benimde katıldığım bir toplantıda Zemahşeri yılı yapalım demişlerdi. Ben de yapın çok iyi olur. Onun tefsirinin beş para etmediğini gelip anlatayım dedim. Düzenlemekten vazgeçtiler. Çünkü en büyük affedilmez hataları Allah’tan başkasının açıklama yetkisi olmayan ayetleri açıklama konusunda kendilerini yetkili saymalarıdır. O yetiyor. Mesela Diyanet vakfının mealinden Ahkaf Suresinin 5. Ayetini açın.

Fatih ORUM:“Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir?”

Abdülaziz BAYINDIR:Böyle bir Müslüman düşünebilir misiniz? Burada anlatılan gibi. “Şeylere tapan” dan ne anlarsınız? Putun karşısına geçer secde eder değil mi? Başka bir şey anlar mısınız? Çünkü tapan kelimesi var. Türkçede tapma kelimesi dediğiniz an karşısında ibadet yapma, secde etme anlaşılır. Bir Türk böyle anlar. Fecahatın büyüklüğünü size anlatacağım. Bir kere Ramazanda Kanal 7’nin bir programına çağrılmıştık. Oruç BABA ile ilgili Sultan Ahmet’ten canlı yayın yapıyorlardı. Millet Oruç Baba’ya gidiyor. Oruç açıyor. Birisi çocuk istiyor, birisi eş istiyor, birisi ev istiyor felan. Herkese sorulduktan sonra bana da soruldu. “Böyle bir konuda benim söz söylemeye hakkım olmaz. Bunu ancak Cenabı Haktan öğreniriz. Elimizde Allah’ın kitabı var. Bakalım ne demiş? O ayeti okudum orada.” “ve men edallumimmenyed’umindunillahi” “Allah ile arasına koyarak herhangi bir kişi yardıma çağırandan daha sapık kimdir?” (Ahkaf 5) Oruç Baba uyuyor mu buna?  “ve men edallu” “daha sapık kimdir?” “mimmen” “o kişiden ki” “yed’u” “yardıma çağırıyor” “mindunillahi” “Allah’ın yakınından” Yani bu Allah’a benden daha yakın diyerek. Kimi? “men” “öyle bir kişiyi” “la yestecibulehu” “ona cevap veremez” Oruç Baba gidenlere cevap veriyor mu orada? Konuşuyor mu birisiyle? “ila yevmilkıyameh” “Kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir?”“Vehum an duaihim.” “Onlar bunların çağrısından da habersizdir.” (Ahkaf 5) Oruç Baba nereden bilsin yanına kimin geldiğini? Zaten birçoğunun dilinden de anlamaz. Mesela Eyüp Sultan’a giderler. Adam Arap yani. Senin Türkçeni nereden anlayacak?Ayetten anlaşıldı mı? Eyüp Sultan dan yardım edenler giriyor mu buna? Ben bu ayeti okuyunca Moderatör, ‘tamamdır, şimdi mesele çok iyi anlaşıldı’ dedi. Diyanet Vakfı mealini yazanlardan Hayrettin Karaman’da oradaydı. “Mealden oku, mealden” dedi. Bende o zamana kadar meale hiç bakmamıştım. “Sen benim Arapça bilgimi biliyorsun. Eğer burada herhangi bir kelimeye yanlış bir mana verdiysem de ki şu kelimeye yanlış mana verdin” dedim. Orada Süleyman Uludağ da vardı. “Biz böyle mana verirsek bütün tarikatları ve Şia’yı müşrik saymamız lazım” dedi. “Biz saymayınca Cenabı Hak kabul edecek mi” dedim. Allah bizim ağzımıza mı bakacak? Şuanda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Hasan Kamil Yılmaz da vardı. O da onlara benzer bir şey söyledi. Sadece Süleyman Ateş “verdiğin mana tam doğru” dedi. Hemen reklama girildi. Böyle bir durumda hemen reklama girilir. Ondan sonra o ayete baktım. Bir buçuk cümleliktir. 6 affedilemez yanlış yapılarak bu mana verilmiş. Enes Hoca sende gördün. Akşam namazında anlatıyordun. “men” e “ma” manası, “yed’u” ya “ya’budu” manası, “ğafilun” a “ğafiletun” manası, “hum” a “hiye” manası vermişler. Yani öyle bir şey yapmışlar ki değiştirmedikleri hiçbir kelime kalmamış. İşin enteresanı Enes Hoca bugün baktı. Tefsirlerin tamamı böyle yapmış. Şimdi siz buradan bizim ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı anlayın. Geçende biri, “Söylediğin şeyi değiştiriyorsun. Kadınların darbıyla alakalı şimdi yeni şeyler söylüyorsun” dedi. Asırların yanlışlarını ortaya çıkarmak, düzeltmek kolay mı? Burada biz size anlatıyoruz. Bize eskiden anlatan hiç kimse olmamıştı ki. Ama hamdolsun Cenabı Hak çok yardım ediyor. Bu kadar yanlışları ortaya çıkıyoruz.

Tevessül kelimesine bakalım. Araya koymak, vesile edinmek. Vedat Hıristiyanlardan İsa’yı araya koymadan olmayacağını okudu. Aydın’da Şia’dan okudu. Peki Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde bu konuda neler söyleniyor. Onu da Fatih’ten dinleyelim.

Şimdi mesele şu ben o mealdeki yanlışları tespit ettim. O zaman o meali hazırlayanlara verdim. Hatta görüşeim dedim. Yok sen gönder biz bakalım dediler. Gönderdim. Aradan bu kadar yıl geçti. 2000 yılıysa en az 16 sene geçmiş. Ya Allah rızası için ben sizin hatalarınızı ortaya koyuyorum. Bunları yaparken de milletin hücumuna uğradığımızıda gayet iyi biliyorsunuz. Bizi eskiden tanıyanlar bilir. Fetva Kurulu Başkanıyım. Her yerde itibar görüyorum. Bu işe başladığım zaman yanımda bir tek kişi kalmadı. Geceleri bazen yatak iğneli gibi geliyordu. Uyuyamıyorum. Nerde hata yapıyorum diye düşünüyorum. Hamdolsun ki Kuranı Kerim var. Kuranı okuyunca rahatlıyordum. Hatta bir gece hanımım ve çocuklarım bilmez. Hiç kimseyi uyandırmadan yatamadım çıktım. Beyazıt’ta buralarda sabah namazına kadar dolaştım. Ben nerede hata yaptım ki bu kadar millet bizi dışladı diye düşündüm. Baktık hepsi doğru. Bugün benim bir televizyon kanalına çıkacağım duyulsa derhal o yayın durdurulur. Bir ortak olduğumuz Hilal TV var. Ona bir şey diyemiyorlar. Bu kadar ağır baskıları göze alarak sizin hatalarınızı söylüyoruz. Beyler sizde benim hatamı söylesenize. Hata yapmıyor muyuz? Elbette kim bilir ne kadar hata yapıyoruzdur. Ama Allah razı olsun arkadaşlarımızla beraber hata olup olmadığını tespit ediyoruz. Enes Hoca bugün bunu ortaya koydu. Fatih sen İslam Ansiklopedisinde ki Tevessül’ü bir özetle.

Fatih ORUM:Madde başında Tevessül şöyle tanımlanmış. “Salih amelleri veya bazı kişileri vesile edinerek Allah’a yakın olmaya çalışmak, ondan dilekte bulunmak anlamında kullanılan bir terimdir.” Bunu dedikten sonra bu defa Tevessül’ün çeşitlerinden bahsediliyor.

“Hz. Peygamber ile tevessül: Bütün alimlerHz. Peygamber ile tevessülde bulunmayı caiz görmüş ancak onunla tevessülde bulunmanın anlamı konusunda bazı farklı görüşler ileri sürülmüştür.”

Abdülaziz BAYINDIR:Bugün Türkçeye tercüme etmek istersen ne dersin? Onların anlattıklarına göre…

Fatih ORUM:Buraya göre Hz. Muhammed yaşıyor. Şuan hayatta derim.

Abdülaziz BAYINDIR:Zaten onu söyler. Mesela bunu Hasan Kamil YILMAZ’ınHakikatıMuhammediyye ile ilgili yazısı vardır. Aracılık ve Şirk kitabında var. “Bu Muhammed, falan tarihte doğmuş, filan tarihte doğmuş Muhammed değil. Her devirde ya resul ya da veli olarak ortaya çıkan Muhammed’dir. Dolayısıyla her devirde bir başka kimlikte ortaya çıkar. Bundan 14 asır önce de nebi kimliğiyle çıkmıştır. Aslında hepsi Muhammed” diyor. Sadi Nursi kendini öyle kabul ediyor. Bu devirde ortaya çıkan ben olurum. Başka kim olur gibi düşünüyor. Onun için şunu söylüyor. “80. bedenimdeyim” diyor. Onu hesap etmiş. Tevrat’a göre bir zaman tayini var. Ona göre bakmış. Bu bahsettiklerimin hepsi Aracılık ve Şirk kitabında var. “Bundan sonrada gelmeye devam edeceğim” diyor. Tabii ki Fetullah’da bundan sonra gelen kişi benim diyecektir. Ondan sonra şöyle devam ediyor. “Bunlar birbirinden o kadar farklı bedenlerdir ki birbirlerini görseler tanımazlar” diyor. Bunları ortaya çıkardığımız zaman “ya bizim hatamız varmış. Teşekkür ederiz” diyeceklerine hücum ediyorlar. Edin. Nasıl olsa bütün bunlar Cenabı Hakkın huzurunda ortaya çıkacak.

Fatih ORUM:Şöyle devam ediyor. “Hz Peygamber ile tevessülde bulunmak, dünyaya gelmeden önce hayattayken ve ölümünden sonra onun zatı ve Allah katındaki derecesiyle Allah’tan talepte bulunmak anlamına gelir.”

Abdülaziz BAYINDIR:Bak işte yüzü suyu hürmetine dua. Hem namazda “iyyakenea’budu ve iyyakenesta’ın” diyeceksin hem araya başkasını sokuşturacaksın.

Fatih ORUM:“Sonuç olarak salih amellerin yanı sıra hayatta olan iyi kulların duasıyla tevessülde bulunmanın caiz görüldüğü hususunda ihtilaf yoktur. Hayattayken ve ölümlerinden sonra Hz Peygamberin, velilerin ve salih kulların zatıyla tevessülde bulunmayı şirk saymak isabetli görülmemektedir.”

Abdülaziz BAYINDIR:Allah şirk sayıyor. Allah şirk sayıyorsa isabetli olmaz. Haşa. Gördün mü Enes Hoca senin bugün okuduğun ayetlerin hepsine muhalif değil mi? Tamamına muhalif. Kuranı Kerimin tamamına muhalif olan cümleyle Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi cümlesini bitiriyor. Kusura bakmayın ben bunları bütün açıklığıyla söylerim. Çünkü AllahuTeala’dan daha güçlüsü yoktur. “ve men yetevekkelalellahifehuvehasbuhu” “kim Allah’a güvenirse o ona yeter.” (Talak 3) Dolayısıyla İslam Âlemi yeniden yapılanmak mecburiyetindedir. Bu yapıyla Allah’ın yardımı bize gelmez. Gördünüz, Hıristiyanlar, Şia Sunni ne farkı vardı? Bir farkı var mı? Ben arada sırada arkadaşlara şöyle söylüyorum. “Şu ulema gitse de Cenabı Hak ile görüşse. Senin kitabın ağzına kadar yanlışla dolu, şunu bir düzelt. Ya böyle kitap mı olur?” deseler. Ama bugünküler bunu söylüyor değil mi, Fatih?

Fatih ORUM:Tarihçiler aynen bu ifadeyi söylüyorlar.

Abdülaziz BAYINDIR:Batıda yetişen ilahiyatçılar bunu söylüyorlar. Ne diyorlar?

Fatih ORUM:“Siz bu kitabın bunları yazdığına bakmayın. Aslında Allah’ın üslubuna, onun imajına yakışan ifadeler değil ama ne yapsın ki o dönemde muhatapları bunlardı. Bunları yazmak zorunda kaldı. Yani onlara aslında hiç istemeyerek de olsa küçüklerle evlenmek haram diyemedi. Boşanma ile ilgili teferruatları bu kadar ayrıntılı anlatıyorum aslında gerek yok ama siz ancak böyle anlarsınız. Köle ve cariye meselesi, bunları bir an önce bitiriyorum desem sizinle irtibatım tamamen kesilecek iyice yoldan çıkacaksınız. Diyerek bir orta yol buldu. Kitap bu şekilde oluştu” diyorlar.

Abdülaziz BAYINDIR:Böyle bir ilah olur mu? Allah böyle mi olur haşa? Bunu söyleyenler bugün ilahiyatçıdır. İlahiyat Fakültesinde talebeleri yetiştiren insanlardır. İlahiyat Fakülteleri kurmak faydalı mı zararlı mı? Söyleyin bakalım. Fatih ORUM’u bizim İlahiyat Fakültesinden mahkeme kararıyla attırdılar. Üniversitede Yardımcı Doçentti. Şimdi ortaokulda din dersi öğretmeni. Tek suçu benim talebem olması. Bana bir şey diyemedikleri için onu attırdılar. Ve çalışmalarında herhangi bir eksik bulamadıkları için mahkemeye, Yardımcı Doçentlik kriteriile değil de Doçentlik kriterleriyle rapor verdiler. Ona rağmen mahkeme lehinde gidiyordu. Birden bire herhâlde öyle zannediyorum. Bu paralelcilerin devreye girmesi olabilir. Emin değilim ama aklıma geliyor. Birden bire değişti ve mahkeme kararıyla görevden alındı. Onun için problem çok büyük. Sadece Türkiye’de değil ki her yerde öyle. Arap ulemasıyla görüştüğüm en son toplantıda… Ümmül Kura Üniversitesinde meşhur hadisçi birisi Mekke’de bir tepe de malikânede sohbet yapıyor. Bende oraya gittim. Çok kalabalık. Araplarda hadis konusunda hiç kimseye laf söyletmezler. Hadis konusunda kendi seviyelerinde dünyada kimse yoktur. Adam doktora öğrencileriyle beraber gelmiş. Halktan da epeyce insan vardı. Bana da konuşma imkânı verdiler. Hikmet ve sünnet ilişkileri konusunda konuşmam ilk önce hoşlarına gitti. Daha sonra hocaları rahatsız olmaya başladı. Beni susturacak ama ayıp oluyor. Çünkü ben misafirim orada. Fakat talebelerin o kadar hoşlarına gidiyor ki sürekli sorular soruyorlar. Adam o anda bir şey yapamadı ama bir daha da başka toplantıya çağırmadılar. Aynen Türkiye’de ki gibi herhangi bir camide vaaz edemezsin,namaz kıldıramazsın, televizyonda konuşamazsın. Onlarda da aynı şekilde.

Sonuç; ayetleri tekrar okuyalım. “İnnallâhe lâ yağfiru ey yuşrakebihî” “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz” İslam Âlemi şirkte değil mi? Kuranı Kerimdeki ayetlerde şirk ile ilgili kelimeleri değiştirmişler. Elinizdeki meallere bakın. Hatta ben Enes Hocaya bu konuda bir makale yazmasını söyledim. İnşallah yazar. Onları gördüğü zaman herkes elindeki meallerle karşılaştırır. “ve yağfirumâdûnezâlike” “onun altında kalanı” “limen yeşâé’” koyduğu kurala göre “doğru tercihte bulunanı bağışlar.” Doğru tercih de ölmeden önce tövbe etmektir. “ve mey yuşrik billâhi fegaddalledalâlembeîdâ” “Kim Allah’a ortak koşarsa en derin sapıklıkla sapıtmış olur.” “İn yed’ûnemindûnihî illâ inâsâ” “Allah ile kendi aralarına koyup da yardıma çağırdıkları sadece putlardır.” Yani cansız varlıklardır. Ölmüş varlıklardır. Ölenleri koyarlar, insanların gözünde çok büyütürsünüz. Bazen birisini öldürürler. Öldürdükten sonra bir türbe yapıp ziyarete başlarlar. Çünkü öyle olduğu zaman ondan rant sağlayabiliyorlar. “ve iyyed’ûne illâ şeytânemmerîdâ” “Onlar sadece inatçı şeytanı yardıma çağırırlar.” “Leanehullâh” “Allah onu kovmuştur.” Sizde öyle yaparsanız sizde kovulursunuz. Allah’ın lanetini hak eden hiçbir şey bekleyemez. “ve gâleleettehızenneminıbâdikenasîbemmefrûdâ” “O da, bende senin kullarından payımı alacağım dedi.” Allah’a meydan okuyor. Açıkça şirke düşmüş, yoldan çıkmış birini yani mürted olan birini AllahuTeala kıyamete kadar yaşamasına müsaade ediyor. O da açıkça meydan okuyup yoldan saptıracağım diyor. Allah bir şey de demiyor. Burada din hürriyetinin boyutlarını anlayın. Ve geleneğinde dinden döneni öldürme konusundaki %100 Kuran’a aykırı yapısını anlayın. Bütün mezhepler ittifakla dinden dönenin öldürülmesini kabul eder. Böyle bir şeyi AllahuTeala Kuran’da asla kabul etmez. “Ve leudıllennehum” “Kesinlikle onları saptıracağım” “ve leumenniyennehum” “Onları bir takım yalan hayallere kaptıracağım” “ve leâmurannehum” “onlara emredeceğim” “feleyubettikunneâzânelen’âmi” “hayvanların kulaklarını yaracaklar” “ve leâmurannehumfeleyuğayyirunnehalgallâh” “emredeceğim Allah’ın dinini değiştirecekler.” Çünkü halkullah, fıtratullah demektir. Rum Suresinin 30. ayetinde “la tebdile lihalkıllah” diye geçiyor. İşte kelimeleri değiştirmek suretiyle dinin şeklini değiştiriyorlar. “ve mey yettehızişşeytâneveliyyem” “kim kendisine şeytanı yakın kabul ederse” “mindûnillâhi” “Allah ile kendi arasında” “fegadhasirahusrânemmubînâ” “açıkça zarar etmiştir.” “Yeıduhum ve yumennîhim” “onlara söz verir kuruntulara sokar, beklentilere sokar” “ve mâyeıduhumuşşeytânu illâ ğurûrâ” “şeytan onlara aldatıcı şeyden başka hiçbir vaatte bulunmaz.” “Ulâikemeé’vâhumcehennemu”“varacakları yer cehennemdir”“ve lâ yecidûneanhâmehîsâ” “artık oradan bir kurtuluş imkânı bulamayacaklardır.” (Nisa 116-121) Cenabı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Problem bu kadar büyük olduğu için bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Allah rızası için böyle yapıyoruz. Ama çok şükür artık Türkiye eski Türkiye değil. Hamdolsun işte siz burada uyandınız. Türkiye’de ciddi manada uyanma var. Eğer o uyanmasa olmasaydı Cenabı Hak 15 Temmuz da bu memleketi kurtarmazdı. Çok şükürler olsun. Ciddi bir uyanma var. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yeniden Kuran’a dönüş yapmamız lazım. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007