Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

28 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 212 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün de Hud Suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Allahu Teala’dan niyazımız hem bu sureyi hem Kur’an-ı Kerim’in tamamını çok iyi anlamayı, Allah’ın istediği gibi, Ona tam teslim olan kişiler olarak yaşamayı ve tüm insanlığa Allah’ın kitabını en güzel şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin.

Bugün, Şuayb (a.s) ile ilgili ayetlere sıra geldi. Bu surenin 84. ayetinden itibaren başlıyoruz. Burada Allahu Teala şöyle diyor… “Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ” “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı elçi olarak gönderdik.” (Hud 84) Medyen bugün Kızıldeniz kenarında, denizin doğu tarafında, Akabe körfezinin arkasında yer alan Suudi Arabistan’ın batısında olan bir bölge. İşte bir tarafı bugün İsrail, bir tarafı Suudi Arabistan, büyük bir bölümü de Ürdün olan bir yer. Her halde büyük bir bölümü değil de önemli bir bölümü diyelim.

Evet. O bölgeye, o Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (a.s) gönderiyor. Bu ayetlerden anladığımıza göre onlar çok refah içerisinde yaşayan, biraz şımarmış bir toplum haline gelmişler. Tabi bir deniz kenarında olmak, oradan hem Afrika’dan yararlanmayı hem deniz yolu vasıtasıyla birçok yerlerden yararlanmayı da gerektirir. Akabe körfezinin olması da oldukça önemli. Başka sebepler de olabilir, inşallah bunların bulunduğu yerlere Cenabı Hakkın emrine uygun olarak geziler yapar, oralarda incelemeler yapar, çok daha güzel bilgilere inşallah ulaşırız.

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (a.s) Allah elçi olarak gönderiyor. O da şöyle diyor; “Kâle yâkavmi-’budûllâhe” “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin.” “Mâ lekum min ilâhin ġayruh” “Sizin için bir başka ilah yok” (Hud 84) tek ilah O. Bakın dikkat edin. Allah sizin ilahınızdır, demiyor. Çünkü Allah’ın ilah olduğunda kimsenin şüphesi yok. “O’ndan başka ilahınız yok”, diyor. Neden O’ndan başka ilahınız yok; İlah demek, emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğilen demektir. Siz, Allah’ın emrinin yanına başkalarının emirlerini koymayın. “Velâ tenkusû-lmikyâle velmîzân” “Ölçeği ve tartıyı noksanlaştırmayın.” (Hud 84) Ölçeklerle oynamayın, tartılarla oynamayın, onları azaltmayın, noksanlaştırmayın. “İnnî erâkum biḣayrin” “Ben sizi bir hayır içinde görüyorum.” (Hud 84) Ne demek hayır içerisinde? İmkanlarınız var, maddi durumunuz gayet güzel, bilgili bir toplumsunuz da. Ama bunu yaparsanız; Allah’ın koyduğu kurallara ters davranırsınız, başkalarına kulluk edersiniz “Ve-innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin muhit” “Hepinizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından, sizin aleyhinize olarak korkuyorum.” (Hud 84) Yani başınıza böyle bir azap gelir diye korkuyorum. Uyarıyorum diyor. Sonra tekrar ediyor… “Veyâ kavmi evfû-lmikyâle velmîzâne bilkist”

Dr. Yahya ŞENOL: (5:17 – 5:20’de tam anlaşılmıyor ama ayeti tekrar ediyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ey kavmim, ölçeği ve tartıyı tam, adalete uygun olarak, hakkını vererek ne az ne çok, tam yapın.” (Hud 85) Tamı tamına yapın. “Velâ tebḣasû-nnâse eşyâehum” “İnsanların mallarını, eşyalarını azaltmayın” (Hud 85) Eşya dendiği zaman, şey kelimesi Arap dilinde her varlık için kullanılır. Allahu Teala için bile şey kelimesi kullanılır. Mesela “Leyse kemiślihi şey-un” “Allah’ın dengi hiçbir şey yoktur.” (Şura 11) şeklinde Türkçemizdeki kullanımdan çok daha kapsamlıdır. Onun için insanların eşyasını azaltmayın dendiği zaman, mallarını da azaltmayın, haklarını azaltmayın, artık aklınıza ne gelirse onları azaltmayın, insanların hakkını tam olarak verin.

“Velâ ta’śev fî-l-ardi mufsidîn” “Fesatçılar, bozguncular olarak yeryüzünü katıp karıştırmayın. (Hud 85) A ta’ fiili de fesat anlamında ama daha büyük bir fesat. Yani bir bozuklukları şey yapıyorsunuz diyelim ki şu binanın yapısına birtakım hileler karıştırıyorlar, şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar tamam bu bir fesat ama bu bina çöküyorsa o da fesattan çok daha büyük. İçerisinde insanlar öldürülüyor, çevresini bozuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fesatçılar olarak ortalığı katıp karıştırmayın. Herhalde böyle, bu kelime uygun olur herhalde. Ben bu kelimenin, her geldiği zaman nasıl anlam… (bu anda hoca konuşmasını devam ettirmiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: (07.21’de cümlenin başlangıcı anlaşılmıyor.) Bozgunculuk yaparak ortalığı birbirine katmayın.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O da güzel. Birbirine katmayın. Ben hep bu kelimeye hangi manayı vereceğimi biraz sıkıntı çekerim, öteden beri. Fesadın biraz daha üst şeysi oluşumu.

“Bakiyyetullâhi ḣayrun lekum in kuntum muminîn” “Eğer inanan kişilerseniz Allah’ın size bıraktığı şey sizin hayrınızadır.” (Hud 86) Hayrınıza olan odur. Allah’ın bıraktığı nedir? Mallarınızı aranızda, işte mesela Nisa suresinin 29. Ayetinde diyor ki “Allahu Tealanın koyduğu kural baştan beri değişmez. Diyor ki Allahu Teala “Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tekulû emvâlekum beynekum bilbâtıl” “Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin” (Nisa 29) İşte batıl yolların birisi hırsızlıktır, gasptır, şudur budur, efendim faizdir. Ne kadar yanlış yol varsa hepsi, ama tek bir yiyeceğiniz yol vardır “illâ en tekûne ticâra” “Sadece ticaret şeklinde olabilir” (Nisa 29) ki buradaki ticaret, Türkçedeki ticaretten çok daha kapsamlıdır. Türkçede ticaret dediğimiz zaman mal alım satımı akla gelir ama Arapçadaki ticaret çok kapsamlıdır. Mesela Allahu Teala, münafıkların yaptığına bile ticaret demiştir. Adamlar inanmadıkları halde inanmış gözüküyorlar, Müslümanlar ile kafirler arası mekik dokuyorlar ve buradan birtakım kazançlar elde etmek istiyorlar. Onun için “femâ rabihat ticâratuhum” diyor. (Bakara 16)

Dr. Yahya ŞENOL: Evet, “vemâ kânû muhtedîn” “Hiçbir şekilde kar elde edemiyorlar.” (cümlenin sonu anlaşılmıyor.) (Bakara 16)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hedeflerine ulaşamıyorlar, “femâ rabihat ticâratuhum” diyor, Bakara suresi kaçıncı ayetti o? Tabi daha başka yerler de var.

Dr. Yahya ŞENOL: 16. Ayet

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 16. Ayet. Yani ticaret dediğimiz zaman.

Dr. Yahya ŞENOL: Oradaki alım satıma konu olan şey ne? Dediğiniz gibi “Ulâ-ike-lleżîne-şteravu-ddalâlete bilhudâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh, güzel

Dr. Yahya ŞENOL: Yani hidayeti veriyorlar, delaleti karşılığında satın alıyorlar. Yani bir al sat yapıyorlar ama neyi. (09:34 – 09:37 arasında duraksıyor ve cümle sonu tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hidayetle delaleti.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet, hidayetle delaleti değiştiriyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela işte Türkçede böyle bir şeye hiçbir zaman ticaret denmez yani.

Dr. Yahya ŞENOL: Denmez

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama o zaman bizim şeyimiz şu, “illâ en tekûne ticâraten ‘an terâdin minkum” “Karşılıklı rıza ile yapacağınız ticaret hariç” (Nisa 29) dendiği zaman bugünkü ekonomik yapı içerisinde dediğim (09:54 – 09:56 arasında tam anlaşılmıyor.) genel bir anlam şey yaparsak mal ve hizmet alım satımı şeklinde anlam verilebilir. Yani karşılıklı rıza. Karşı taraf ne aldığını bilmesi lazım, borcunu çok iyi bilmesi lazım, aldatılmadığını bilmesi lazım. Bu taraf da ne sattığını, borcunun  karşılığında ne alacağını bilmesi lazım. Mesela eskiden para altın ve gümüştü, onların ağırlık ve ayarları oynuyorlardı. Mesela bazen içerisine şey koyarlar, bakır koyarlar, üstünü de altınla kaplarlar. 24 ayar altın gibi yapar insanları kandırırlar. Tabi bunun sınırı yok.

“Allahın vereceği kazanç sizin için hayırlı olandır” diyor. “Sizin için hayırlı olan odur.” (Hud 86) “in kuntum muminîn” “Eğer inanıp güveniyorsanız.” (Hud 86) Şimdi niye böyle diyor? Çünkü onlar da hep, biz Allaha inanırız ve güveniriz derler. Şimdi şunu hiç unutmayalım, gene burada sık sık tekrarlıyoruz. Yeryüzünde Allaha inanıp güvenmediğini söyleyen, söylemeyen hiç kimse yoktur. (11:09 – 11:12 arasındaki bu cümlede kayma olduğunu düşünüyorum, kontrol edilirken tekrar dinlenmesinde yarar vardır.) Ben Allaha inanırım. Hatta iki ayette, yine sık sık konuştuğumuz, İblis ne diyor; “ben Allahtan korkarım” diyor.

Dr. Yahya ŞENOL: “innî eḣâfullâhe rabbe-l’âlemîn” diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Tüm varlıkların sahibi olan Allahtan korkarım” (Haşr 16) diyor. İblis diyor ya bunu, artık daha ötesi var mı bunun? Onun için, peki böyledir ve bu iblis kendini dinsiz sayar mı? Asla. Onun için Allahu Teala her zaman yine burada anlattığımız, Araf suresinin 30. Ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Bir grubu, doğru yolda olduğunu kabul ettiği grup, onu onaylıyor. Ama öbür grup sapık, ama onlar da kendilerini doğru yol noktasında kabul ediyor. O zaman doğru yol noktasında kabul ediyor, Allaha da inanıyorsa bu adam ne yapar? Benim dinim sağlam. Güzel de sen Allahın dinine bir şeyler karıştırıyorsun ve Allahın emirlerinin yanına başka emirler koyuyorsun, yasaklarının yanına başka yasaklar koyuyorsun ve hayatı kendi kafana uyduruyorsun, dünyayı kendi kafana uyduruyorsun. Evet dolayısıyla Allahın yaptığı (hoca “en iyi şey de” diyor olmalı 12:24 – 12:26 arası) eğer inanıyorsanız böyle, niye inanıyorsunuz diyor. Çünkü hepsi de kendilerini mümin kabul ediyor o insanların.

“Vemâ enâ ‘aleykum bihafîz” “Ama ben sizi koruyacak durumda değilim.” (Hud 86) Ben sizi koruyamam. Yani ben, yanlışlar yaptığınız zaman ne bu dünyadaki durumunuzda size karşı bir koruyuculuk yaparım ne de ahirette. Ben sadece, Allah bana ne emretmişse onu bildiren birisiyim. Ben sizin vekiliniz de değilim, koruyucunuz da değilim. Şimdi diyorlar ki, “Kâlû yâ şu’aybu esalâtuke te/muruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ” “Senin namazın mı bunu emrediyor sana, babalarımızın kulluk ettiği şeye kulluk etmeyi terk etmemizi senin namazın mı emrediyor?” (Hud 87) Babalarımız ne? Kalktık biz böyle gördük, bunu nereden çıkardın? Ne oluyor? Yine her defasında tekrarlıyoruz, bugün de tekrarlamakta fayda var. Bugün de aynı şeyi söylemiyorlar mı Yahya Hocam bize.

Dr. Yahya ŞENOL: Her zaman hocam, her zaman yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bize, bizim bu mücadelemizde

Dr. Yahya ŞENOL: Ta ilk nebiden kıyamete kadar bu söylenmiş, söylenecek. Devamlı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı şey. Efendim biz işte 14 yıllık geleneği bırakacağız.

Dr. Yahya ŞENOL: 14 asırlık

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şey, 14 asırlık geleneği bırakacağız, şeye Kur’an’a uyacağız öyle mi? Bazıları ne yapıyor, Kur’an işte hitaptır, bilmem o zaman işte Muhammed (a.s)’a indirilmiştir diyor. Bazıları Muhammed’in (14:07 de hoca “a.s” kullanmadı) yazdığıdır diyor. Neyse, en imanlı gördüğünüz, ya bu kadar mezhep bu kadar bir gelenek, bu kadar birikim bırakılır mı kardeşim? Eee. Peki, yine tekrarlayalım. Allahu Teala Muhammed (s.a.v)’in denetlenmesini Müslümanlara emrediyor. Mümtehine onikinci ayette, nebi sıfatıyla “esvelâ ya’sîneke fî ma’rûf” diyor. “Marufta sana isyan etmeyecekler.” (Mümtehine 12) Demek ki yaptığın maruf yani Kur’an’ın hükümlerine uygunsa baş üstüne diyecekler. Yoksa değil. O zaman Muhammed (a.s)’ın Kur’an’a aykırı bir söz söyleme imkânı var mı?

Dr. Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Asla. E bunun her şeyde örneği var, bunun da örneğini veriyor. Yine tekrarlamakta fayda var çünkü bunlar hep üzeri örtülü ayetlerdir maalesef. İşte Ahzab suresinin otuz yedinci ayetinde Allahu Teala, şey Nebimiz (s.a.v), yanında yetiştirdiği Zeyd’e “Eşini boşama, yanında tut” diyor değil mi. Şimdi boşamış, geri al diyor bunu, şey yap yanında tut, Allahtan kork. Daha henüz demek ki iddeti bitmemiş. Ama o dinlemiyor ve boşuyor. Peki burada bizim, bize öğretilen dine göre burada Zeyd’in kafir olması gerekir. Bir önceki ayete verdikleri yanlış anlama göre yani geleneğin, bizdeki geleneğin de ne kadar yanlış bir yolda olduğunu yani Şuayb (a.s)’ın muhataplarından hiç farklı olmadığını oradan şey yapmak lazım. İşte ondan önceki ayeti kerimede “Vemâ kâne limu/minin velâ mu/minetin iżâ kadallâhu verasûluhu emran en yekûne lehumu-lḣiyeratu min emrihim” “Bir mümin erkek ile bir mümin kadının bir tercih hakkı yoktur. Hangi konuda? Allah ve resulünün emrettiği konuda” (Ahzab 36) Bir konuda karar vermişse Allah ve resulü. Peki Muhammed (s.a.v)’i burada Allahın resulü sıfatıyla, ki resuldür, resul olarak görevi sadece ayetleri tebliğdir. Ama nebi olarak bir takım yeni kendine ait görüşler ortaya koyabilir. Resul olarak ayetleri tebliğ ile görevli olduğu için resul sıfatıyla söyledikleri kimin emri olur?

Dr. Yahya ŞENOL: Allahın emri olur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahın emri, başkası olmaz. O zaman buna muhalefet etmek, edecek bir erkek ve kadın ne olur?

Dr. Yahya ŞENOL: Hemen ayetin devamında “vemen ya’sillâhe verasûlehu fekad dalle dalâlen mubînâ” Çok açık bir şekilde sapkın olur, Allaha isyan etmiş olur.” (Ahzab 36)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Heh. Çok açık bir biçimde sapıtmış olur. Yani ve onun da örneğini o işte sebebi nüzul olarak da şöyle, bir yalanı anlatırlar yani. Maalesef yalandır. Ne derler? İşte efendim, Zeynep ile Muhammed (s.a.v) gelmiş Zeynep’i Zeyd ile evlendirmek istemiş, o da istememiş, bu ayet inmiş. İşte ondan sonra ya Resulallah benim bununla evlenmemi istiyor musun? Evet. Tamam, o zaman kabul ediyorum demiş, kafir olmamak için. E peki eğer Muhammed (a.s)’ın bu emri, yani şey kadının eş seçme hakkını Cenabı Hak ona vermemiş mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Vermiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “veaḣażne minkum mîśâkan ġalîzâ” diyor değil mi (17:40 – 17:44’de hoca İnsan suresinin 21 veya 22. Ayetinde diyor ancak ayet, Nisa suresinin 21. Ayeti) “Bu kadınlar sizden sağlam bir söz aldılar.” (Nisa 21) O kadın eş seçme hakkına sahip. Eş seçme hakkına sahip olan bir kadına Muhammed (a.s), bununla evleneceksin diyebilir mi? İşte Allah ve resulünün hükmettiği budur. Ama bunların hepsi maalesef bütün mezheplerde yerle bir edildiği için orada ne yaparlar? Onu peki o orda şey kafir oluyor da eğer dediğiniz doğruysa değil mi, eğer emri tutmasaydı kafir olacaktı da niye Kur’an ayetiyle açıkça hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde Muhammed (a.s) Zeyd’e “emsik ‘aleyke zevcek” (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Emirde bulunuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Eşini tut. (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Tut. Sakın boşama diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onunla da yetinmiyor. “Vetteki(A)llâh” (Ahzab 37)

Dr. Yahya ŞENOL: Allahtan kork.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allaha karşı gelmekten sakın. Allahtan kork. (Ahzab 37) Çok ağır bir emir. Ama Zeyd dinlemiyor çünkü ona boşama yetkisini Allah vermiş. Muhammed (a.s) bu yetkisini elinden alamaz ki. Burada mesela yukarıdaki ayete verilen, hemen bir üstteki ayete verilen anlama baktığımız zaman burada Zeyd’in kafir olması lazım. Öyle değil mi? Geleneksel yapı.

Dr. Yahya ŞENOL: (18:50 – 18:53 arası cümle başı anlaşılmıyor.) Resul nebi ayrımını varsayalım, kaldıralım, peygamber diyelim biz buraya.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öyle diyorlar zaten.

Dr. Yahya ŞENOL: Öyle diyelim. Yani Allaha ve peygamberine isyan ederse işte Allah bir resulü bir emir verdi peygamber olarak ve bu da tutmadı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte tutmadı.

Dr. Yahya ŞENOL: Yani emir tutmamaya ne deniyor? Arapçada? İsyan deniliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İsyan.

Dr. Yahya ŞENOL: Emre karşı gelmeye. Demek ki burada zahiren (zahiden de olabilir. 19:12 – 19:14) bir karşı geliş var şimdi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Var, isyan etti ve kafir oldu.

Dr. Yahya ŞENOL: O zaman ne olması lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kâfir olması lazım.

Dr. Yahya ŞENOL: Hâlbuki alakası yok yani o şeyle.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama bugün bunu, bu ayetlere doğru mana veren bir tane mezhep var mı? Bir tane e şey kitap var mı? Tefsir de yok. Maalesef her şeyi batırmışlar yani.

İşte şimdi ve Allahu Teala orada Zeyd’i suçlamıyor, Muhammed (a.s)’ı suçluyor. Çünkü Zeyd onun evlatlığı. Evlatlığın boşadığı hanımlar ile evlenmek yasak değil. Muhammed (a.s) da her konuda kendinin örnek olacağını biliyor, böyle bir görevi olduğunu biliyor ve düşünüyor.

Bir Dinleyici: İnsanlardan

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnsanlardan çekiniyor. Zeyd bunu boşarsa bunun eşiyle Allah beni evlendirir. Ben milletin karşısına nasıl çıkacağım. Onun için Allah diyor; “Vetaḣşâ-nnâs” “İnsanlardan korkuyorsun.” “vallâhu ehakku en taḣşâh” “Korkmana da layık (20:07 – 20:09 kelime net anlaşılamıyor.) asıl layık olan Allahtır.” (Ahzab 37) Ondan sonra ne diyor? “Felemmâ kadâ zeydun minhâ vataran zevvecnâkehâ”

Dr. Yahya ŞENOL: (20:14 – 20:16 cümle başı anlaşılmıyor.) Yani burada açık açık Resulullahı burada şey yapıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi açıkça onu suçluyor. Zeyd’i suçlamıyor da Allah.

Dr. Yahya ŞENOL: Boşayabilir yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Boşayabilir.

Dr. Yahya ŞENOL: Evliliği yürümemiş ne yapacak yani. Mecbur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman burada şunu görelim bakın Muhammed (s.a.v) bile kayıtsız şartsız boyun eğilen kimse değil dimi.

Dr. Yahya ŞENOL: Nebi vasfıyla.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaten resul vasfıyla kendi sözünü söylemiyor ki Allahın sözünü söylüyor. Elçi.

Dr. Yahya ŞENOL: Çünkü resul vasfıyla ona yapılacak olan isyan Allaha isyan olacağı için kişiyi o yoldan çıkartır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama yani nebi yani bir insan vasfı ile

Dr. Yahya ŞENOL: İşte söyledi ve Zeyd dinlemedi onu yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahın vahiy olarak vahiy verdiği bir şey yani tebliğ görevi dışında 24 saat nebidir ama 24 saat resul değildir. 24 saat Allahın ayetlerini şey yapmaz. Yani bir insan 24 saat öğretmendir ama 24 saat ders vermez.

İşte şimdi Muhammed (s.a.v) bu, beni bununla evlendirir diye bu endişeyi taşıdığı için Allah onu suçluyor ama Zeyd’i asla suçlamıyor. O zaman buradan şunu anlayalım, (20:19 – 20:20 tam anlaşılmıyor.) yani konumuz ile irtibat kurmak için, “Allaha kulluk edin, başka ilahınız yok” (Hud 84) dendiği zaman da bugünkü Müslümanlara ne diyeceğiz? Beyler, Allah Kur’an’da ne demişse o. Başka, sizin için helal haram koyacak, emir ve yasak koyacak hiç kimse yoktur.

Dr. Yahya ŞENOL: Ama onlar dediler ki yani sen bizi babalarımızın taptığı şeylerden vaz mı geçirmeye geldin yani. Senin namazın şeyin ibadetin mi aynı şeyi söylüyor?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bugün ne diyorlar? (20:47 – 20:49 arası anlaşılmıyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: İşte ben biraz önce dedim ya hani en eski zamandan beri gelen şey. İşte o Zuhruf suresinin 23 – 24. Ayetinde Allahu Teala anlatıyor. Bir arkada 22. Ayette Kur’an geldiği dönemde Mekkelilerin Resulullaha gelip, ya işte sen bize bir şeyler söylüyorsun ama biz babalarımızı bir din üzerine bulduk, biz oradan gideriz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O kadar.

Dr. Yahya ŞENOL: Dediklerini belirttikten sonra Allahu Teala diyor ki “Ve keżâlike mâ erselnâ min kablike fî karyetin min neżîrin” bakın, “Senden önce yani hangi bir yer, herhangi bir yerleşim birimine biz bir uyarıcı gönderdiysek” “İllâ kâle mutrafûhâ” “Oranın o şımartılmış olan ileri gelenleri hep çıkıp şöyle demişlerdir.” “İnnâ vecednâ âbâenâ ‘alâ ummetin” “Biz babalarımızı bir din, bir yaşayış üzerinde bulduk” “Ve-innâ ‘alâ âśârihim muktedûn” “Biz de onların izinden gideceğiz.” (Zuhruf 23)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O kadar.

Dr. Yahya ŞENOL: Hepsi dediler diyor bunu. E bugün de diyorlar işte, değişmiyor yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye, çünkü dinlerin

Dr. Yahya ŞENOL: Hani denir ya küfür tek millettir diye. Değişmiyor yani. Her şey aynı gidiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynen, aynı hep aynı yani ama herkes de kendini doğru yolda sayıyor. Ne demek. Biz Kur’an’a uymamak ne demek, Kur’an bizim baş tacımız demiyorlar mı?

Dr. Yahya ŞENOL: Diyor ama lafta. İcraatta?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Lafta. Ondan sonra yanına sünnet diye bir kavram ekliyorlar. Halbuki sünnet, Allahu Tealanın Adem (a.s)’dan Muhammed (a.s)’a kadar çizdiği yol, herkesin gitmesini emrettiği, işte hemen o ayetin devamında şey neydi (23:10 – 23:14’te hoca ayetin yerini tam hatırlayamadığından duraksıyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: Ha şeyde Ahzabdaki.  “Mâ kâne ‘alâ-nnebiyyi min haracin fîmâ feradallâhu leh” (Ahzab 38)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Allahın nebiye farz kıldığı şey” (Ahzab 38) O sünnet, Allah diyor. Allahın koyduğu sünnet. Yani bizim bugün, bize sünnet diye öğrettikleri, Allahın Muhammed (a.s)’a farz kıldığı şeydir. Ama o kavramla da öyle bir oynamışlar ki Muhammed (a.s)’ın sözü (23:35 – 23:37 kelime anlaşılmıyor.) demişler. Ondan sonra, ikinci kaynak hadi buyur. Ondan sonra bir de icma diye bir şey uydurmuşlar, kendi aralarında toplanıp karar alıyorlar. Hah böyle olacak. Of ne güzel. Ondan sonra bir de kıyas uydurmuşlar. Eee. (23:52 – 23:58 arası anlaşılamıyor. Edille -i Erbaa’dan bahsediyor.) Dört delil. Oh maşallah ne güzel. Bununla da yetinmiyorlar, biliyorsun daha neler uyduruyorlar. Ondan sonra ortaya birbiriyle çelişen bir sürü mezhep çıkıyor ve bunlar oluyor İslam. Bugün de Muhammed (s.a.v) bugün gelsin, Allahu Teala onu bir daha tekrar göndermiş olsa, bugünkü Müslümanlara tebliğde bulunsa, bugünkü Müslümanlar ona karşı topyekûn isyan ederler. Sen bizi mezheplerimizden uzaklaştırmaya geldin derler.

Evet şimdi aynen devam ediyorum. Diyor ki; ha Şuayb (a.s)’a diyorlar; “esalâtuke temuruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ” yani “Babalarımızın kulluk ettiğine” (Hud 87) demek, kulluk etmek ne demek? Ben mezhep… (24:49 – 24:51 konuşma bölüüyor.)

Dr. Yahya ŞENOL: Onların sorgusuz sualsiz kabul ettiği ve izinden gittiği.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hah tabi. Diyorsun ki adama, yani hakikaten hiç unutamadığım çok saygı duyduğum bir hoca. O talakla ilgili ayetleri, o yazı yazmıştım, ilk defa yazmıştım daha henüz kimseye göstermemiştim. Kendisine vermiştim, hocam sen Arapçayı çok iyi bilensin, fıkhı gayet iyi biliyorsun, ondan sonra eee şeyi  eee, bu konuların uzmanısın. Şunu bir oku bakalım dedim benim bir yanlışım var mı? Okudu dedi ki, yaa Allah Allah, talak böyle miymiş dedi ya. Biz hiç bilmiyor, çok çok doğru dedi, hiç en küçük bir yanlışını göremedim dedi. Ondan sonra tutuyor bir grup hocaya diyor ki, ben Hanefiyem. Hadi buyur. Ulan ne oluyor ya? Mezheplerin hiçbir tanesi talak, boşanma, evlenme o konularda Kur’an-ı Kerim’i, Kur’an’da, Muhammed (a.s)’ın söz ve uygulamalarında dinlememişlerdir. İşte insanlar böyle maalesef.

Ondan sonra, evet. Diyor ki, diyorlar ki Şuayb, senin namazın mı bizim buna ee şey yapmamızı em şey yapıyor emrediyor? (26:04 – 26:07 Hud 87 meali veriyor ama arada konuşmaya has kelimeler olduğundan bu şekilde notlu vermem gerekti.) Bak hemen kıvırmaya başlıyorlar. Hiç şey yok. “ev en nef’ale fî emvâlinâ mâ neşâ” (26:11 – 26:13 hoca burada ayete dil sürçmesi nedeniyle “ev” yerine “ve” diyerek başlıyor ben ayetin asıl halini yazdım.) yani “Mallarımızda neler yapmamız gerektiğini  senin namazın mı” (Hud 87) kardeşim mal benim değil mi? İstediğim gibi yaparım. İşte ee diyelim ki süte su da katarım, başka bir şey de katarım. İşte bir üretim yaparım, içine birtakım şeyler, şunu yaparım sanane ya? Sen benim işime ne karışıyorsun?

Ama ondan sonra ne diyor? “inneke leentelhalîmu-rraşîd” şimdi bunları söylemiş olan insanlar, Şuayb (a.s)’a bu kadar böyle alçaltıcı ifadeler kullananlar, arkasından “Sen gerçekten çok yumuşak huylu, çok olgun bir adamsın” (Hud 87) diyorlar. Bunun, bu ne yapıyorlar, burada böyle samimi olabilirler mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Dalga geçiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dalga geçiyorlar. Ya sen maşallah, niye? Çünkü söylediklerinin, yani ifadelerini çok güzel cümlelerle söylüyor ve söylediklerine itiraz şansları yok. Namazın mı emrediyor? Ya kardeşim hadi buyur. Yanlış bir şey varsa hadi gel oturalım konuşalım, yok. Sen gerçekten çok yumuşak huylu ve çok olgun bir adamsın. Hımm. Öyle mi? Böyle bir işte bu bir dalga geçme yani. Şimdi burada ne diyor?

Dr. Yahya ŞENOL: “Kâle yâkavmi.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Kâle yâkavmi eraeytum” “Ey kavmim, hiç görüp de düşündünüz mü, gözünüzde canlandırdınız mı?” “İn kuntu ‘alâ beyyinetin min rabbî” “Ben rabbimden gelen bir beyyine üzerindeysem” (Hud 88) Beyyine ne demek? Çok açık, net, doğru olduğunda kimsenin şüphe edemeyeceği bir delil. Bir hak yoldayım. Yani işte nebidir, Allah hepsine kitap vermiştir. Allahın kitaplarını anlatıyor, emirlerini anlatıyor.

“Verazekanî minhu rizkan hasenâ” “Kendi katından Allah bana güzel bir rızık vermişse” (Hud 88) Şimdi bu rızık kelimesi de Türkçemizde biraz yeme içme, tamam yeme içme rızıktır doğru. İşte kullandığımız şeyler rızıktır ama Arap dilinde rızık çok daha kapsamlıdır. İlime de rızık denir. Maddi manevi kişinin elinde, yararlanabileceği her şeye rızık denir. E şimdi burada bana şu bu rızkı vermişse dediği zaman, ilk akla gelen nedir?

Dr. Yahya ŞENOL: Kitap olabilir. Vahiy vermiş. (28:44 – 28:48 cümle tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kitap vermiş, nebilik vermiş, emir vahiy vermiş, bunları vermiş işte. “Bu rızkı bana vermişse Allahu Teala” tabi güzel bir rızık yani bunun güzelliğinde kimse itiraz edemez ki. Nasıl oluyor yani, Allah bana bunu vermiş. Bak bu imkanları vermiş Allah, bana doğruyu göstermiş. Her şey tamam. “Vemâ urîdu en uḣâlifekum ilâ mâ enhâkum” “Ben şimdi size koyduğum yasağı ben mi muhalefet edeceğim.” (Hud 88) Yani şunu şunu yapmayın diyeceğim ben yapacağım öyle mi? Bu ne ya? Bak Allah doğruyu göstermiş, doğruları size anlatıyorum.

Anh (29:28 – 29:31’de meal vermeye başlarken anh kelimesini söylemeyi unutuyor. Ben de bu şekilde yazdım.) “İn urîdu illâ-l-islâha mâ-steta’t” “Gücüm ölçüsünde ben sadece sizin ıslah olmanızı istiyorum, başka bir şey istediğim yok.” “Vemâ tevfîkî illâ billâh” “Benim başarım da Allahın yardımı ile olur.” “Aleyhi tevekkeltu” “Ona dayanıp güvendim.” Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Siz ne yaparsanız yapın. “Ve-ileyhi unîb” “Ben O’na yöneliyorum.” (Hud 88)

Şimdi bakın, burada çok önemli bir husus var. Mesela istersen bu Bakara suresinin en başını bir aç, bak Allah’ın bana verdiği rızık diyor. Orada iyi müminleri nasıl anlatıyor Allahu Teala? “Vemimmâ razeknâhum”

Dr. Yahya ŞENOL: “yunfikûn”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “yunfikûn” “Onlara verdiğim rızıktan infak ederler.” (Bakara 3) İnfak ne demek? Karşı harca ya karşı tarafa kendi bilgisini aktardığı zaman da bu bir şey oluyor. Mesela burada, Şuayb (a.s) kendisine indirilmiş olan ayetleri insanlara anlattığı zaman Bakara başındaki bu ayete göre bir infakta bulunmuş olmuyor mu? O zaman öyleyse bak, “Vemimmâ razeknâhum yunfikûn” zaten o surenin başından orada öyle bir şey var ki. Onlara verdiğim rızıktan harcarlar dediğimiz zaman, elinde parası malı mülkü olan değil sadece. Tabi ki onları da harcayacak. Ya sen şöyle şuradan yürüyemeyen bir adamın elinden tutabilecek imkânın varsa tutar yürütürsün, o da senin için bir infak olmuş olur. Birisine güzel bir söz söylersin, iki kişinin arasını bulursun. Birisine, ya ne yapabileceksen, yapabileceğin en küçük bir iyilik neyse onu yaparsan (31:19 – 31:22 kelime anlaşılamıyor.) işte gerçek mümin budur.

Ondan sonra diyor, “veya kavmi” sen bu arada söyleyeceklerin varsa şey yapmadan söyle yani.

Dr. Yahya ŞENOL: (31:33 – 31:35 arası kelime anlaşılmıyor.) Tamam, yok daha devam edeceğiz ya 95. Ayete kadar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Veyâ kavmi lâ yecrimennekum şikâkî en yusîbekum miślu mâ esâbe kavme nû” Bak diyor; “Şimdi benimle ayrı düşüyorsunuz.” (Hud 89) Bana muhalefet ediyorsunuz ama söylediğimin doğru olduğunda da şüpheniz yok.” Az önce aslen gerçeği söylediniz ama dalga geçer gibi söylediniz, sen gerçekten yumuşak huylu, gerçekten olgun bir insansın.

Tamam, olgun değilsin diyemiyorsunuz ki. Karşı çıkamıyorsunuz. Benden ayrı düşmüş olmanız, bana karşı olmanız, yani sakın sizi şu günaha sokmasın. “En yusîbekum miślu mâ esâbe kavme nûhin” yani “O Nuh kavmine gelen bir musibet” (Hud 89) Onların başına gelenin sizin başınıza gelmesine, gelme günahına sebebiyet verme…

Bir Dinleyici veya Dr. Yahya ŞENOL: Yol açmasın

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hah, yol açmasın daha güzel bir ifade. Gelmesine yol açmasın. Her ne kadar bu cürümse de bütün kelimenin yani tüm anlamıyla aktarmak çok zor yani. Evet. Ondan sonra…

Bir Dinleyici veya Dr. Yahya ŞENOL: (32:52 – 32:54 konuşma anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ev kavme hûd” diyor da “Hud kavmi” diyor, “Ev kavme sâlih” “ya da Salih (a.s)’ın kavmine başına gelenleri şey yapmasın” (Hud 89) Bak çünkü o bölge Nuh (a.s)’ın da gelip şey yaptığı yerleştiği bir bölgedir. Ondan sonra, Nuh (a.s)’dan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL: Hud (a.s) var (33:10 -33:12 bir isim daha zikrediyor ama tam anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hud (a.s) yine o bölgede şey yapıyor. Eee.

Dr. Yahya ŞENOL: Salih (a.s) (33:17 – 33:19 kelime tam anlaşılmıyor)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Salih (a.s) da yine o bölgede. Ondan sonra “Vemâ kavmu lût” “Lutun kavmi de” (Hud 89) Onlar da battılar ki bizim geçen haftaki dersimiz, ondan önceki haftaydı değil mi

Dr. Yahya ŞENOL: Geçen hafta.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Geçen hafta, geçen haftaki dersimiz Lut (a.s) ile ilgili idi. O sizden uzak değildir, diyor. Çünkü O, Medyen’in hemen

Dr. Yahya ŞENOL: Yani hemen yol olarak uzakta… Demek ki zaman olarak. (33:40 – 33:44 arası kelimeler tam anlaşılamıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaman olarak da uzakta (33:44 – 33:46 kelime anlaşılmıyor.) Yani bir kere bu olay olmuş.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet (33:48 – 33:50 kelime anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Demek ki hemen hemen bölge olarak hemen yakınında, işte Lut Gölü dediğimiz o bölgede olmuş olan bir olay. İşte uzak değil bak biliyorsun, bilmediğiniz şey değil bu diyor. Ha bugün bile, Lut Gölünün oraya gittiğiniz zaman, olan felaketi hemen anlıyorsunuz. Ondan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL: “Vestaġfirû rabbekum”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Vestaġfirû rabbekum śümme tûbû ileyh” “Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin. Sonra ona yönelin, tövbe edin, bu yaptıklarınızdan vazgeçin ve Allah’ın emrine uymaya başlayın, o tarafa yönelin.” “İnne rabbî rahîmun vedûd” “Çünkü benim rabbim, çok merhametlidir, iyiliği boldur ve çok da sever.” (Hud 90) Yani kullarını sevmeyen bir Rab değil. Çok çok da sever bak, oraya şey yeter ki o sevgiyi hak edin siz.

“Kâlû yâ şu’aybu mâ nefkahu keśîran mimmâ tekûlu” “Ya söylediklerinin çoğusunu anlamıyoruz ya ne diyorsun sen Allah aşkına ya?” (Hud 91) Aynı cümleler bize de söyleniyor değil mi?

Dr. Yahya ŞENOL: Anlıyor aslında yani anlamıyor değil. Anlıyor da anlamamazlıktan geliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok iyi anlıyor. Anlamamazlıktan, çok iyi anlıyor da cevap veremiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: Çünkü lafın nereye gittiğini biliyor yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi cevap veremiyor.

Dr. Yahya ŞENOL: “Ve-innâ lenerâke fînâ da’îfâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Ve-innâ lenerâke fînâ da’îfâ” “Seni gerçekten içimizde zayıf birisi görüyoruz.” (Hud 91) Şimdi az önce akıllıydı, olgundu ne oldu şimdi hemen zayıfa döndü. Ya konuştuğun sözlerle şey yapsana hemen arkanda kim var, ona bakıyor. Sen kim mesela ona şey yapamazsa biliyoruz senin kimin kime dayandığını, senin kimden yardım aldığını, hemen bir üç kağıtçılık yapıyorlar. Ama arkasından diyorlar ki.

Dr. Yahya ŞENOL: “Velevlâ rahtuke leracemnâk”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Velevlâ rahtuke leracemnâk” “Eğer senin bağlı olduğun topluluk, aşiretin olmasaydı” senin bulunduğun o şey grup olmasaydı “kesinlikle seni taşa tutardık.” (Hud 91) Onlardan dolayı sana şey yapmıyoruz. Öyle sen kendini bir şey zannetme.

Dr. Yahya ŞENOL: “Vemâ ente ‘aleynâ bi’azîz”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Vemâ ente ‘aleynâ bi’azîz” “Sen öyle bize göre güçlü kuvvetli biri değilsin” (Hud 91) sende bir şey yok. Öyle bir değerin yok bizim yanımızda, şerefin yok, hiçbir şey yok. Hani ne oldu az önce söylüyordunuz. İşte hep böyle git gel şey yapıyorlar. Üçkağıtçılık yapıyorlar.

“Kâle yâkavmi” O da cevabını veriyor “Bak ey kavmim” “erahtî e’azzu ‘aleykum minallâh” “Size göre benim kavmim benim işte bulunduğum aşiret, toplumum size göre Allah’tan daha güçlü kuvvetli mi? Daha değerli mi?” “vetteḣażtumûhu verâekum zihriyyâ” “Siz onu arkanızda böyle bir dayanak yapmışsınız.” (Hud 92) Yani bak işte bu olmazsa ondan korkuyorsunuz yani o şeyden, kavmimden. Onu şey yapıyor, dayanak gibi bir şey yapıyor, işte o olmasaydı işte sen görürdün, diyorsun bize. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: “İnne rabbî bimâ ta’melûne muhit”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani o, benim toplumuma sırt çeviriyorsunuz. Niye toplumuma sırt çeviriyor? Çünkü ondan korktukları için şeyden de yüz çevirmiş oluyorlar. Şuayb (a.s)’a da bir şey yapamıyorlar.

“İnne rabbî bimâ ta’melûne muhit” “Bakın şurası kesin. Sizin ne yaptığınızı Allahu Teala çepeçevre biliyor.” (Hud 92) Allah’tan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Allahtan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Allahtan hiçbir şeyi saklayamazsınız.

“Veyâ kavmi-’melû ‘alâ mekânetikum” “Ey kavmim” şimdi meydan okuyor. “Kendi bulunduğunuz bütün imkanlarla” yani “Ne yapabilecekseniz yapın” (Hud 93) hadi hodri meydan. Buyurun yapın. Onun için, bizim de yapmamız gereken o. Allahtan başka hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Elinizden geleni ardınıza koymayın deriz biz Türkçemizde. Elinizden ne geliyorsa yapın diyor.

“İnnî ‘âmil” “Ben de yapacağım.” Ben öyle vazgeçmek, geri adım atmak falan yok. Ben yoluma devam ediyorum. Ben sizden mi korkacağım.  “Sevfe ta’lemûne” “Yakında öğreneceksizniz.” “Men yeitîhi ‘ażâbun yuḣzî” “Kendisinin değerini düşüren azap kime gelecek” bu perişan edecek, “Vemen huve kâżibun” “Yalancı kim, yakında öğreneceksiniz” Bu dünyada da göreceksiniz ahirette de. “Vertekibû” “Bekleyin” “innî me’akum rakîb” “Ben de sizinle beraber bekliyorum.” (Hud 93) Aynı şeyi Resulullaha da söylenmişti değil mi.

Dr. Yahya ŞENOL: Tabi, aynı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aynı ifade ona da kullanılmıştı. “Velemmâ câe emrunâ” “Emrimiz geldiği zaman “necceynâ şu’ayben” “Şuayb’ı kurtardık.” Mesela işte yukarda Nuh kavmini Allah örnek verdi. Nuh (a.s) ve ona inananlar kurtuldu mu?

Dr. Yahya ŞENOL: Kurtuldu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tek farkı olarak onun ailesi de kurtuldu. O kadar. Ama inananların tamamı kurtuldu. Peki.

Dr. Yahya ŞENOL: Sonra Hud (a.s) kurtuldu. (39:38 – 39:41 arası ses düşüklüğünden kelime anlaşılmıyor.)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hud (a.s) da

Dr. Yahya ŞENOL: Ad kavmi helak edildi, onlar kurtuldu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, hepsi inananların hepsi kurtuldu. Başta o nebi, onları davet eden nebi olmak üzere. Burada da Allahu Teala diyor ki “Emrimiz geldiği zaman Şuayb’ı”

Dr. Yahya ŞENOL: “velleżîne âmenû”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “velleżîne âmenû” “Onunla birlikte inanmış olanları kurtardık.” Bitti.

Dr. Yahya ŞENOL: “birahmetin minnâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “birahmetin minnâ” “Katımızdan bir rahmet olarak” (Hud 94) Peki Allah bunları hep kurtarıyor da nebilerin öldürülmesi ne demek. Bunların itibarları öyle, işte yukarıdan beri belli onları adam yerine koymamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. “veeḣażeti-lleżîne zalemû” “o yanlış yapanları da yakaladı” Ney?

Dr. Yahya ŞENOL: “essayhatu”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “essayhatu” “O ağır gürültü” mü ne diyeceğiz? O büyük ses.

Dr. Yahya ŞENOL: Yüksek ses.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yüksek ses, evet yakaladı. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: “Feasbehû fî diyârihim câśimîn”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Feasbehû fî diyârihim câśimîn” “Kendi yurtlarında, topraklarında diz çöküp kaldılar. (Hud 94)

Dr. Yahya ŞENOL: “Kendi yurtlarında, topraklarında diz çöküp kaldılar.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayağa kalkacak halleri kalmadı. Evet. Böylece…

Dr. Yahya ŞENOL: “Keen lem yaġnev fîhâ”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Keen lem yaġnev fîhâ” “Sanki hiç orada olmamışlar” hiçbir zenginlikleri yok, hiçbir malları mülkleri, hani o kadar zengin, o kadar imkanlar ne oldu? Hepsi gitti. Hiçbir şey. Kendileri de yok, malları mülkleri de böyle yok oldu gitti. Ondan sonra…

Dr. Yahya ŞENOL:Elâ…”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “elâ bu’den limedyen…”

Dr. Yahya ŞENOL: “…kemâ be’idet śemûd”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “…kemâ be’idet śemûd” “Semud nasıl yok olup gittiyse Medyen de yok olup gitsin” (Hud 95) Yani Semud kavmi nasıl battı gittiyse, Medyen halkı da öylece Allahın şeyinden rahmetinden, iyiliğinden, ikramından çünkü Allahın iyiliği ve ikramı olmasa hiçbir varlık bir saniye ayakta şey yapamaz. Allahın Allahu Teala o andan itibaren onlara yapmış olduğu iyilik ve ikramı bıraktı ve defolup gittiler. Bitti, artık. Artık onlar bitti. Biz de kendimize dikkat edelim. Evet.

Dr. Yahya ŞENOL: Evet. Ben birkaç şey söyleyebilirim hocam. Şimdi bu, her kıssayı anlatırken ilgili diğer ayetleri de söylüyorum ya onu söyleyeyim. Şuayb (a.s)’ın kıssası, şimdi Hud suresinde 84 – 95. Ayetlerde anlatıldı. Bunu görmüş olduk burada. Biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için de söyleyeyim. Bu kıssa bir de Araf suresinde, yani 7. Surenin 85 – 93. Ayetlerinde de anlatılıyor. Araf suresi 85 – 93. Bu, buralarda var. Onun haricinde, kısa olarak Hicr suresinde, 15. Surenin 78 – 79. Ayetlerinde de bir atıf var. Biraz daha ayrıntı, Şuara suresinde geliyor. 26. Surenin 166 – 191. Ayetlerinde. Birazcık ayrıntılı bu ayetlerde. Ve bir de iki ayette, Ankebut suresi 36 ve 37. Ayetlerinde var Şuayb kıssası. Buralarda anlatılıyor.

Bu kıssayı okuduğumuz zaman ön plana çıkan şey bu ayetlerden anlaşılır halde. Yani kendilerine gönderilen elçiye, Şuayb (a.s)’a inanmama konusunda, bundan önceki kıssalarda olduğu gibi yani Nuh kavmi Nuh’a inanmadı, Ad kavmi Hud (a.s)’a inanmadı, Semud kavmi Salih (a.s)’a inanmadı, Lut kavmi Lut (a.s)’a inanmadı, İbrahim (a.s) kavmi ona inanmadı, Şuayb (a.s) kavmi de ona inanmadı. Ama onların bir özelliğini Allahu Teala anlatmış oluyor bu, yani hem Araf suresinde hem Şuara suresinde. Bunların bir de bu ticari hayatta yaptığı bu usulsüzlükler var. Yani bunlar ölçek ve tartı, ölçü, tartı konusunda hile yapıyorlar. Yani ticari manada insanları aldatıyorlar, mallarını haksız yoldan yiyorlar. Ve bu hani basite alınacak bir şeymiş gibi insanlar arasında algılanıyor ama Allahu Teala yani kıssayı anlattığı bu üç yerde de hem Araf suresinde hem Hud suresinde hem Şuara suresinde, özellikle bu konu üzerinde duruyor. İnsanların mallarını düzgün tartın, diyor. Yani eksik yapmayın hiçbir şekilde. Ya efendim, bir iki gram ne olacak, bir iki işte şey az olsa, santim az olsa falan… Hayır.

Hiç kimsenin malını haksız yere yemeyeceksiniz. Bu basite alınacak bir şey değil. Çünkü, ahlaki şekilde, bu ahlakla ilgili bir durumdur. Siz ahlaki açıdan yozlaşmaya başladığınız an, bu sizi hukuki manada da siyasi manada da ekonomik olarak da çökertir. Bunun başka yolu yok. O yüzden Şuayb (a.s)’ın kıssası bu yönden çok önemli dersler, hikmetler içeriyor. Basit gibi görülecek olan bu şey basit değil. Ne istiyorsa, yani bu tüccarların bu tüccar ahlakını belki anlatıyor diyebiliriz bu sure için. Eğer bu tip işlerle uğraşıyorsanız, insanların mallarını nasıl almayı biliyorsunuz, biraz sonra şimdi bir ayet daha okuyacağım, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız.

Siz, malınızı bir şey almak için para ödediğinizde ne istersiniz? Paranızın tam hakkının ödenmesini istersiniz değil mi. Yani eğer bir kilo şeker almak istiyorsanız dokuz yüz doksan gram verilmesini istemezsiniz siz. Nerede benim on gramım dersiniz. Basit midir? Birine göre basittir ama Allaha göre basit değildir bu. Eğer sen kilosunun parasını alıyorsan, hakkın kuruşuna kadar onu ödeyeceksin karşı tarafa. Bin gramsa bin gram olacak o. Dokuz yüz doksan gram olmayacak. Tam olacak. Bir şeyi ölçüyle şeyle tartıyorsun, santimetresine kadar eşit olacak o. Haksızlığa asla mahal yok. Şimdi o ayete geleyim. O da Mutaffifin suresi. Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teala orada şöyle buyuruyor. 83. Sure.

“Veylun lil-mutaffifîn” (Mutaffifin 1) bakın hani bu konularda “Ölçü tartı konusunda hile yapanların vay haline.” Yazıklar olsun onlara. Bakın ya diyeceksiniz ki yani Allah (haşa) bu tür basit işlerle mi uğraşıyor. Kime göre basit ya? Hiç de basit şeyler değil. Yani esnaf, tüccar, bu işle uğraşan herkesin kulaklarını dört açıp dinlemesi lazım. Kim onlar? “Elleżîne iżâ-ktâlû ‘alâ-nnâsi yestevfûn” (Mutaffifin 2) Haa… Bak bunlar, “Kendileri bir şey alacakları zaman insanlardan, her şeyin motamot tam olmasını isterler” diyor. Niye? Kendine alacak ya. Kendi para vereceği zaman her şeyin noksansız, kusursuz olmasını istiyor. Kilosunu tam, santimetresi tam, neyle alıyorsa artık. Tam olmasını istiyor. Ama “Ve-iżâ kâlûhum ev vezenûhum” “Ama kendileri bir ölçekle, tartıyla bir şey verecekleri zaman” “yuḣsirûn” “kaçırıyorlar insanlardan bir şeyleri” (Mutaffifin 3) tırtıklıyorlar. Az tartıyorlar, az ölçüyorlar.

Peki, bunları Allahu Teala neyle uyarıyor. Bakın bu tür ufak hani ölçüde de tartıda da yapılacak ufak tefek hileler çünkü siz hani bir tüketici olarak da ufak tefek gramların peşinde belki koşmak istemeyebilirsiniz. Yani biraz önceki örnekten gidelim. Bir kilo şeker alacaksın. Tarttın, dokuz yüz doksan gram geldi. Dersin ki ya on gram için mi uğraşacağım. Pazara gidersin ya bu canınızı sıkar, aldatılmak hoşunuza gitmez ama o on gram için uğraşmaya değmez dersiniz değil mi. Hukuki olarak belki bunun peşinde koşmazsınız. Bakın Allahu Teala da bunu yapanları hukuki olarak değil dini olarak uyarıyor. Diyor ki; “Elâ yazunnu ulâ-ike ennehum meb’ûśûn” “Bunu yapanlar yarın bir gün dirileceklerini hiç mi düşünmüyorlar?” (Mutaffifin 4) Hiç mi hesaba katmıyorlar? “Liyevmin ‘azîm” “Çok büyük bir gün için dirilecek bunlar.” (Mutaffifin 5) “Yevme yekûmu-nnâsu lirabbi-l’âlemîn” yani “O gün bütün insanlar Rablerinin önünde toparlanacak, hizaya geçecekler.” (Mutaffifin 6) Öyle bir günde dirileceklerini hiç mi hesaba katmıyorlar? Beş gram on gram deyip insanların mallarından çala çala çala çala bir hal olacağını zannedenler. O on gramla zengin olacağını zannedenler. Yarın bir gün Allahın huzuruna çıkıp hesap vereceklerini hiç mi hesaba katmıyorlar. Bakın bu on gramın hukuki kovuşturması belki dünyada olmaz. Ama Allahın dikkatinden hiçbir şey katmaz. Allah bunların hepsini bir kenara not ediyor. On gram on gram çala çala ahirette kendini Allah muhafaza cehennemlikler arasında bulursun. Bak ne diyor Allah? Nasıl korkutuyor? Dolayısıyla, efendim ben Pazarcıyım, ben tüccarım, ben esnafım. İnsanlara tartarak, ölçerek bir şeyi satıyorum diyenler kesinlikle ufak tefek yok, ya ne olacak on gramdan hocam yani o kadarı da bizim olsun. Hayır canım niye o kadarı senin olsun? İnsanlardan alırken kuruşu kuruşuna tam almıyor musun sen? Kilosu on beş liraysa, on dört doksan bile verse abi on kuruş nerede diyorsun. O zaman, on beş liralık hakkını da tam olarak karşı tarafa vereceksin. On gram eksik, on santim eksik ölçüp tartmayacaksın. Bak Allah neyle bunu tehdit etti? Kıyamet ile tehdit etti. Yarın bir gün hesabını Ben soracağım diyor sana. Hani benim bu kulum on gramın peşine düşmez belki bu dünyada ama yarın öbür gün Ben sorarım bunun hesabını. İşte Şuayb (a.s)’ın kavminden, dünyada sordu.

Bak iki yerde uyardı bunları. Dedi ki; “Sakın ola ölçü ve tartı konusunda haksızlık yapmayın. İnsanların mallarını şey yaparken eksik tartmayın. Tam yapın.” Yaptığı işi tam yapmanın adı nedir İslam’da? İhsandır ihsan. Bize Allah, ihsanı emretmiş. İhsan, yaptığımız her şeyi en güzel derecede yapmak demektir. Yani Allah görüyormuşçasına davranmak, yani Cenab-ı Hak o anda bizim karşımızda ve biz O’nun önünde bir gram kaçırabilir miyiz? Bu bilinci hiçbir zaman bırakmayacaksınız diyor Allah. Her daim ben sizi gözetliyorum. Dolayısıyla Şuayb (a.s)’ın kıssası bu açıdan önemli. Tabi ki onlar inanmıyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar ama diğer kavimlerden farklı olarak ticari ahlaksızlıkları var bunların. Demek ki bunlar basite alınacak şeyler değil. Asla basit, bu işte kim uğraşıyorsa Şuayb (a.s)’ın kıssasını bu ayetlerden özümsemeli ve bu şekilde tüccar olmalı. Asla basit görmemeli bunları. Çünkü ahlaki kusurlar asla basitleştirilemez. Ahlakta yaşanacak olan çözülme, bak bugün görüyoruz artık değil mi. Ahlaki olarak yaşanacak şeyler bütün toplumun her alanına sirayet ediyor. Her alanda sıkıntı çekiyoruz. Bu açıdan bu sure oldukça önemli bunu da hatırlatmak istedim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam. Böylece dersimizin sonuna geldik. Allahu Teala tüm bu kıssalardan, Allahın nebilerinin hayat hikayelerinden gereği gibi ders almayı, hayatımıza uygulamayı ve insanlara örnek olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 202
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.236
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.168
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.389
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.883
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.147
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.446
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.348
827 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.030
828 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan 2005