KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER)

27 Haziran 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Allah nasip ederse geçen hafta İbrahim (a.s) ile okuduğumuz ayetlerin devamını okuyacağız. Geçen hafta İbrahim’in (a.s) nebi sıfatıyla değil ama bir kişi olarak, sıradan bir insan olarak yapmış olduğu araştırma ve gözlemlerin sonucu şirkten uzaklaştığını görmüştük. Allahu Teala Bakara Suresinin sonunda “Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” “Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz” (Bakara 286) diyor. İbrahim (a.s) müşrik bir toplumda doğmuş. Bakıyor ki babası Azer bir puttan yardım istiyor, medet umuyor. Bunu anlamak için alim olmaya lüzum yok yani… Sen bu putu kendine ilah mı edindin diyor. Sen ve toplumunda açık bir sapıklık içerisindesiniz diyor. Babaya karşı sapık kelimesini kullanıyor. İbrahim (a.s) bize hep örnek gösterilen bir kişidir. Ondan sonra o toplumda yetişmiş. Gök cisimlerini ilah olarak kabul ediyorlar. Allah yücedir. Onlar da yücedir. Yüce, yücelerle irtibat kuruyor. Bunlar bize daha yakın, Allah daha yüce… Yıldızı görünce bu benim rabbimdir diyor. Allahu Teala İbrahim’e şeyi gösteriyor. Ki bu sadece İbrahim’e değil. Allah bunu herkese gösterir ama İbrahim (a.s) bizim için bir örnektir. Yani bu tür gözlemleri her insan yapar. Zaten ayetin devamında da onu geçen hafta okuduk. Bu benim rabbim diyor. Bu benim rabbim dediği yıldızdır. Ama battığını görünce ben batanları sevmem diyor. Çünkü rab dediğin 24 saat beraber olacak. Benim her an ona ihtiyacım olacak. Gidince ben ona nasıl ulaşacağım? Arkasından Ay’ı görüyor. Bu benim rabbim diyor. Ay da batınca bu da olmaz diyor. Hemen ya rabbi diye sesleniyor. Büyük rabbe sesleniyor. Bir büyük rab var. Bir de aradaki aracı rab var. Benim rabbim eğer bana doğruyu göstermezse bende bu sapıklardan birisi olurum diyor. Bu sapıklardan dediği puta tapanlardan bir tanesi olurum diyor. Orada İbrahim (a.s) Allah’a karşı ikinci bir tanrıyı kabul etmiyor zannediyorsunuz. Ama arkasından bakıyorsunuz ki güneşi görüyor. İşte bu benim rabbim bu daha büyük diyor. O da batınca en büyüğü de gitti. O zaman bunların hiçbirisi olamaz diyor. Kim olur? O zaman gökleri ve yeri yaratan olur. Hemen kavmine dönüyor. Gayet dürüst bir şekilde… Bakın önce babasına karşı davrandı. Sonra toplumuna karşı tavır alıyor. Yani bir menfaat beklentisi yok. Babası da dışlar, toplumda dışlar. Ama menfaat yok. Doğrulardan yana… Ey kavmim sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım diyor. Ben yüzümü dosdoğru gökleri ve yeri yaratana çevirdim diyor. Gökleri ve yeri yaratanın kim olduğunu zaten herkes biliyor. Şuna dikkat edin. Size sık sık anlatıyoruz. Kuranı Kerim’de şirk toplumu olarak sunulan bize en önemli toplum İbrahim’in (a.s) toplumudur. Put kavramlarının geçtiği toplum orasıdır. Ama oradaki insanların hepsi gökleri ve yeri yaratanın kim olduğunu bildiği için yüzünü dosdoğru gökleri ve yeri yaratana döndüm deyince o da kimmiş diye sormuyorlar? Ama onlar bir takım deliller getiriyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan diye… O da siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz diyor. Allah’ı hepiniz biliyorsunuz. Sizin şirk koştuklarınızdan ben korkmam. Beni onlarla tehdit edemezsiniz. Ama Allah bir şey isterse başka… Ben sizin koştuğunuz şirklerden nasıl koşarım diyor. Şimdi bunu ne zaman söylüyor? Doğru bilgiye ulaştığı zaman söylüyor. O zaman buradan şunu çok iyi anlıyoruz. Bilmeden bu benim rabbimdir, bu benim rabbimdir diyenler bu ayetlere göre müşrik oluyor mu? Allah İbrahim (a.s) için ne dedi? “ve ma kane minel müşrikin” “müşriklerden olmamıştır” (Ali İmran 95) dedi. Tabi müşrik olabilmek için araya koyduğunun yanlış olduğunu çok iyi bilmen lazım. Bilmeden söylediğin zaman olmaz. Onun için bilmeden yaptığımız şeyden dolayı Allah bizi sorumlu tutmaz. Çünkü Allah kişiyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Yani tekrar edeyim. Kullandığı kelimelere baktığınız zaman dört dörtlük müşrik dersiniz. Ama araştırma sırasında öğrenmeye çalışıyor. Bu benim rabbim diye öğretilmiş ona… Hepimizde bu tür yanlışlar olur. Ama önemli olan doğruyu kavradıktan sonra bir daha o tarafa yönelmemektir. Şimdi toplumuna karşı bu dik duruşunu Allahu Teala şöyle özetliyor. Bizim açımızdan da son derece önemlidir. Yani orada İbrahim (a.s) bir şey söylüyor. Ben sizin ortak koştuklarınızdan niye korkayım ki diyor. Siz Allah’a ortak koşmaktan korkmayacaksınız. Ben sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım. Öyle mi? Hem de elinizde hiçbir deliliniz, belgeniz yok. Bakın elinizde bir deliliniz yok diyor. Burada şu da ortaya çıkıyor. Allah’a ortak koşanların bir delili yoktur. Tamamen duygusaldırlar. Duygusal oldukları zamanda mutlaka başka şeyler olur. Yani doğrular kendilerine anlatıldıktan sonra tabi… Anlatılmadan önce değil. Doğruları tüm açıklığıyla anlatırsınız. İşte İbrahim’de (a.s) orada anlattı. Bunların hiçbirisi ilah olamaz dedi. Ondan sonra duygusallık yapıyorlar. Sonra Cenabı Hak bize şöyle bir genel prensip veriyor. “Ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmânehum bizulmin” “Allah’a inanan ve güvenen, imanlarına yanlış bir şey katmayanlar” (Enam 82) Çok iyi inanıp güvenirsiniz de “ya tamam ama ben bunu söylediğim zaman toplumdan dışlanırım, kovulurum” gibi bir takım menfaatinizi öne alarak bir takım yanlışlar içerisine girebilirsiniz. İbrahim (a.s) hiç menfaatini falan düşünmüyor. Tek başına babasına karşı koydu, toplumuna karşı koydu. “İnanan ve inancına herhangi bir yanlış katmayan…” “ulâike lehumul emnu” “İşte güven onların hakkıdır.” Niye? Onlar Allah’a güveniyorlar. Allah her zaman her yerde var. “ve hum muhtedûn” “ve doğru yolda olanlar onlardır.” (Enam 82) İnancına dediği zaman ne olmuş oluyor? Kendi araştırması, kendi anlayışıyla vardığı doğru sonuç… Ondan sonra ayette şöyle diyor. “Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ gavmih” “İşte bu kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz bizim hüccetimizdir.” (Enam 83) Bizim hüccetimiz ne demek? Burada şuna tekrar dikkatinizi çekeyim. İbrahim (a.s) nebi olarak burada yer almıyor. Araştırma yapan sıradan bir insandır. Ama aklını kullanan bir insandır. Bu bizim hüccetimiz… Yani demek ki her insan yaptıkları gözlemlerle doğru sonuçlara ulaşıyor. Onun için İbrahim (a.s) elinizde bir belge olmadan tutmuş Allah’a ortak koşuyorsunuz diyor. Onların hiçbirisi bizim belgemiz var demiyor. Duygusal davranıyorlar. Niye? O toplumdan dışlanmamak için… Bunu söylersem ben bu toplumdan atılırım diye düşünüyorlar. O zaman siz kişisel menfaatinizi ilahi menfaatlerin önüne geçirdiğiniz an kaybetmiş oluyorsunuz. İşte bu bizim hüccetimiz… Yani Allahu Teala ahirette bununla insanları sorumlu tutacak. Bak sen gözlemledin diyecek. Allah her insana gösterecek. Bakın bunların hepsi… Hangi ayetler bunlar? Güneş hangi ayet? Yaratılmış ayet değil mi? Ay yaratılmış ayet… Yıldız yaratılmış ayet… Tabiatta gözlemlediğimiz her şey Allah’ın bir ayetidir. Gözlemle vardığımız doğru sonuçlar bizim için en güvenilir bilgidir. Onun için dikkat ederseniz Allah’ın yaratılmış ayetleri dünyanın her yerinde vardır. Onun için doğruların tamamı evrenseldir. Yerel değildir. Yanlışlar yereldir. Çünkü bu bana göre, sana göre diyerek herkes menfaatine göre bir yanlış uydurur. Onun için doğru söyleyenler en güçlü insanlardır. Niye? Herkes bilir ki bu adam doğru söylüyor. Ama hesabına gelmediği için ona karşı tavır alır. Ama kendisinin yanlış olduğunu bildiği için de güçsüz olur. Birbirleriyle bağlantıları olmaz. Yani onları koskoca bir dağ gibi görürsünüz. Ama her birisi birer kum tanesi gibidir. Hiçbirinin diğeriyle bir bağlantısı yoktur. Bir rüzgar hepsini alıp götürür. Bu bizim hüccetimizdir. Kavmine karşı İbrahim’e verdik. Yani İbrahim’de (a.s) toplumunu uyardı. Demek ki hemen her toplumda bu tür uyarılar olur. Bugün Türkiye’de de Kuran’a yöneliş açısından… Mesela haber aldığım Azerbaycan’da, İran’da… Mesela son bir hafta içerisinde aldığım haberler… Rusya’da, Kırgızistan’da… Yani bu haftaki haberler çok ciddi bir sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bilhassa gençlerde… Gençler şu açıdan çok önemli… Çünkü henüz hayata yeni hazırlanıyorlar. Henüz menfaatleri birinci sıraya girmiş değil. Menfaatlerin birinci sıraya girmesi için bir takım sorumluluklar altına girmek gerekiyor. İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz bir hüccet… İşte burada araştırma, sorgulama, sonuna kadar sorgulama… Sorgulayanlara asla ses çıkarmayın. Bakın tekrar ediyorum. İbrahim (a.s) bu benim rabbim, bu benim rabbim, bu benim rabbim dediği halde Allah onu sapık saymamıştır. Çünkü araştırma aşamasında… Tam hür iradesiyle araştıracak ki kesin bir kanaate varsın. Sus sen anlamazsın, kes sesini falan dediğin zaman o şahsa en büyük kötülüğü etmiş olursunuz.

Allahu Teala Enam Suresi 83. Ayetinde şöyle diyor. “Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ gavmih” “İşte bu bizim delilimizdir. İbrahim’e verdik.” (Enam 83) Yani göklerde araştırma yapması, putun ilah olmadığını görmesi, gök cisimlerinin ilah olmadığını görmesi sonra kendi araştırmasıyla doğruyu bulması ve tamamını da tabiat ayetlerinden… Yani herhangi birinin tebliğ ettiği ayetlerden değil. Oradan bulmuş olması Cenabı Hakkın bizim İbrahim’e hüccetimizdir diyor. Demek ki Allah’ın nebi göndermediği toplumlarda uyguladığı budur. Yani insanların tabiatta yaptığı gözlemler sonucu elde ettikleri doğrulardır. O doğrulara göre sorumlu olurlar. Ondan dolayı da şuna çok dikkat edin. Kuranı Kerim’de Allahu Teala Bakara Suresine başlarken şöyle diyor. “hudel lilmuttegîn” “Bu Kuran kendisini yanlışlardan koruyanlara yol gösterir” (Bakara 2) diyor.

Fatih ORUM: Tabi yapısını bozmamış…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi yapını bozmayacaksın. Demek ki o yanlışı insanlar Kuran olmadan da bilir. Dolayısıyla insanlara Kuran’ı doğru anlattığınız zaman kendi doğal yapısıyla, tabi yapısıyla birebir uyuştuğunu da görür. Ama kendi bildiği yanlışlardan kendisini korumuyor, illa ben burnumun doğrusuna gideceğim diyorsa ona yapacağın bir şey olmaz. “nerfeu deracâtim men neşâé’” “Biz koyduğumuz kurala göre (tercihimize göre, koyduğumuz ölçüye göre) dereceleri yükseltiriz.” Allah’ın koyduğu ölçü geneldir, evrenseldir. Kişisel değildir. “inne rabbeke hakîmun alîm” “Senin rabbin hakimdir doğru karar verir, alimdir her şeyi bilir.” (Enam 83) Onun için koyduğu kurallarla… Şuna dikkat edin. Bir kişi hayatında kitap namına, din namına bir şey duymamış olabilir. Ama duymamış olması demek doğruları bilmemesi demek değildir. O kişi kendi bildiği doğrulardan sorumludur. Ona göre davrandıysa doğru gideceği yer neresidir? Cennettir. Ondan sonra Allahu Tealanın nasıl imkânlarda bulunduğunu da görüyoruz. İbrahim (a.s) toplumuna karşı dik durdu. Hatta onu ateşe bile atmışlardı. Çünkü ona fikirleriyle karşı çıkamıyorlar. Çok haklı olduğunu da söylüyorlar. Cevap verme imkanı yok. Orada kaldığı sürece o toplum karışacak. Milletin zihni karışacak. Onun için tek çare onu toplumdan dışlamak… Dışlamanın da en kestirme yolu öldürmektir. Öldürmenin de en ağır yolu yakmaktır. Ama Allahu Tealanın gücünü, kuvvetini düşünmedikleri için… Genellikle böyle olur. Elimizde para varsa, güç varsa biz bu işleri başarırız zannederler. Halbuki Allah’a güvenen varsa o zaman sizin işiniz yaş… Ondan sonra Allahu Teala İbrahim’e (a.s) önce İsmail’i (a.s) verdi. İsmail (a.s) Hacer validemizle birlikte Mekke’ye geldi. O zaman Nuh tufanından sonra Kabe’nin yeri tamamen kaybolmuş. Temellerini birlikte yükselttiler. Bir tek oğlu var. Başkada hiçbir şeyi yok. Sonra Allahu Teala oğlu ile imtihan etti. Oğlunu kesme noktasına getirdi. Teslimiyetin zirvesi… Oğlu da buna teslim oldu, kendisi de… Teslim olunca Allahu Teala ona İshak’ı verdi. Tabi hem oğlunu kurtardı. Hem de İshak’ı verdi. İshak’ın da İsmail’in de soyundan nebiler getirdi. İshak’ın soyundan Yakup (a.s) ve İsrail oğulları geldi. İsmail’in (a.s) soyundan da Muhammed (a.s) geldi. Yani Cenabı Hak ne kadar büyük bir ödüllendirme yapıyor. Görüyor musunuz? Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Mesela insanın istediği nedir? Devlet Başkanı olmak… En fazla nereye kadar olursun? Ölene kadar… Öldükten sonra biter. Dünyanın en zengin adamı olmak istersiniz. Olun. Bir müddet sonra bu senin olmayacak. Ama İbrahim’e (a.s) öyle bir şey vermiş ki şu anda biz ondan kim bilir kaç asır sonra onu örnek olarak anlatan ayetleri okuyup anlamaya çalışıyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Demek ki Allah’ın rızasına odaklanmak insanı müthiş bir şekilde güçlendiriyormuş. “Ve vehebnâ lehû ishâga ve yağgûb” Arkasından “Ona İshak’ı ve Yakup’u verdik.” Yani İbrahim’in (a.s) dik durması… Sen her şeyini vereceksin de… Allah senden daha cömert… Allah sana çok daha fazlasını verir. “kullen hedeynâ” “İkisine de doğru yolu gösterdik.” “ve nûhan hedeynâ min gablu” “Daha önce Nuh’a doğru yolu göstermiştik.” Bakın ister nebi olsun, ister olmasın. Allah doğru yolu gösterir. Girip girmemek kişinin kararıdır. Biraz sonra ayetlerde de açıkça göreceğiz. “ve min zurriyyetihî” “İbrahim’in soyundan” “dâvûde ve suleymâne ve eyyûbe ve yûsufe ve mûsâ ve hârûn” “Davud, Süleyman, Eyyup, Yusuf, Musa, Harun…” Yakup (a.s) ve soyundan gelenler… Burada ismini yazmamış. Allahu Teala “ve kezâlike neczil muhsinîn” “Muhsin (samimi, hep iyilikten yana, hep doğrudan yana) olanları böyle ödüllendiririz” (Enam 84) diyor. Yani soyu da devam ediyor. “Ve zekeriyyâ ve yahyâ ve îsâ ve ilyâs” Gene İbrahim’in (a.s) soyundandır. “kullum mines sâlihîn” “O nebiler hepsi Salihlerdendi.” (Enam 85) “Ve ismâîle velyesea ve yûnuse ve lûtâ” “İsmail (a.s), Elyesa (a.s), Yunus (a.s) ve Lut (a.s)” “ve kullen faddalnâ alel âlemîn” “Hepsini kendi toplumunun üstüne tercih ettik.” (Enam 86) Nasıl? Nebi yaparak, kitap vererek… Bugün nebi olma işi bitti. Öyleyse tercih edilecek konuma gelme nedir? Allah’ın kitabına sahip olmaktır. Değil mi? Bizim elimizde yani… O kitaba uyarsak tercih edilecek konuma gelmiş oluruz. “Ve min âbâihim” “Bunların babalarından” İbrahim’in (a.s) babası, Nuh’un (a.s) babası… Bunların en büyük babaları kimdir? Âdem’e (a.s) kadar gelenlerdir. “ve zurriyyâtihim” “Soylarından gelenler” En son soylarından gelen kim? Muhammed aleyhisselamdır. “ve ıhvânihim” “ve kardeşleri…” Çünkü dünyanın her tarafına gitmişler. Biz ancak bu nebilerden birkaç tanesini biliyoruz. Allahu Teala burada 18 tane saydı. İşte babaları, soylarından gelenlerden, kardeşleri… Soylarından gelenlerden hepsi değil yani… Babalarından çoğunun ismi yok yani… Mesela Âdem’in (a.s) ismi yok, İdris’in (a.s) ismi yok. Daha nice adını bilmediğimiz zatlar var. “vectebeynâ hum” “Onları seçtik.” “ve hedeynâhum ilâ sıratım mustegîm” “Doğru bir yola onları yönlendirdik.” (Enam 87) Önlerine doğru yolu koyduk. İşte bak doğrusu bu… “Zâlike hudallâhi yehdî bîhi mey yeşâu” “Bu Allah’ın doğru yoludur. Allah doğru tercihte bulunanları bu yola yönlendirir.” Yani bu kadar isimleri sayılan nebiler bedavadan bu yolun yolcusu olmamışlardır. Onlar da bunu seçerek, tercih ederek, gereğini yaparak bu yola girmişlerdir. “yehdî bîhi mey yeşâu” deyip orada kalmıyor. “min ıbâdih” “kullarından” (Enam 88) Bütün kullar… Bizim içinde bu geçerlidir. Herkes için geçerlidir. Allahu Teala size doğru yolu gösterir. Görürsünüz, anlarsınız. Kabul etmezseniz o zaman bunun cezasını çekersiniz. Mesela Ali İmran Suresi 106. Ayette Allahu Teala ne diyor? “Yevme tebyaddu vucûhuv ve tesveddu vucûh” “O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacaktır.” “feemmellezînesveddet vucûhuhum” “Yüzleri kara olanlara şöyle denecek.” “ekefertum bağde îmânikum” “Siz inandıktan sonra kafir mi oldunuz?” (Ali İmran 106) Önce bir doğruyu göreceksin. İşte iman… “hedeynâhum” “Onların hepsine doğruyu gösterdik.” (Enam 87) Kabul ettirdik demektir. Çünkü doğruları kabul etmemek mümkün değildir. Ama doğruları devam ettirmek zordur. Kabul etmek çok kolay ama uymak zordur.

Fatih ORUM: 25:20 25:23 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hemen onu söylüyor. “ve lev eşrakû” “Eğer bunlar şirke düşselerdi.” Kim? Adem, İbrahim, Nuh… Ne kadar nebi varsa… Şirke düşselerdi ne oldu? “lehabita anhum mâ kânû yağmelûn” “Bütün yaptıkları yanar giderdi.” (Enam 88) O zaman Allah’ın nebilerinin korunmuşluğu var mı? Peki, bize nebileri nasıl öğrettiler? İsmet sıfatı değil mi? Fatih o konularda ne diyeceksin?

Fatih ORUM: Herkesin kolayca ulaşabileceği Diyanetin iki ciltlik ilmihali var. Birinci cildinde Peygamberlerin Sıfatları başlığı altında; sıdk, emanet, ismet, fetanet, tebliğ gibi sıfatlardan bahsettikten sonra ismet sıfatını şöyle açıklıyor. “İsmet; günah işlememek, günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan bir takım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah’ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani ismet ne demek oluyor?

Fatih ORUM: Günah işlememek…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah korumuş oluyor, masum olmuş oluyor. Öyle bir şey var mı? Bizden bir farkları var mı? Tek farkları var. Dik durabilmeleri… Yani güçlü kişilikleri… Menfaatlerini ikinci sıraya alabilmeleridir. O kadar… Yani bizde istersek aynı yola gireriz.

Fatih ORUM: Zümer Suresinin 65. Ayetinde aynı ifade bu defa Muhammed’e (a.s) hitaben geçiyor. “Ve legad ûhıye ileyke ve ilellezîne min gablik” “Sana vahyedilenler senden öncekilere vahyedilenlerdir.” “lein eşrakte” “Eğer şirke düşersen” “leyahbetanne ameluke” “Bütün amellerini boşa çıkartmış olursun.” “ve letekûnenne minel hâsirîn” “ve kaybedenlerden olursun.” (Zümer 65)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bizim kader anlayışımızda neydi? Önceden belli derler. Mesela kader inancına göre Muhammed’in (a.s) şirke düşme ihtimali var mı? Yok. Peki, bu ayete göre Allah, Resulullah’a ne diyor? “lein eşrakte” “hele şirke düş” (Zümer 65) Hani her şey ezelden bellidir demiyorlar mı? Ezelden belliyse böyle bir ayet olur mu? Her şey ezelden belliyse “eğer şirke düşerlerse” (Enam 88) diye bir şey olur mu? Hani geçen Cumartesi buraya gelen bir yazarla alakalı olarak size bir şey söylemiştim. Biliyorsunuz din dendiği zaman ihtilaf rahmettir, herkes kendisine göre bir takım görüşlere ulaşabilir falan derler. Değil. Dinde bana göre, sana göre olmaz. Sadece Allah’a göre olur. Ne demiştik? Adama dört parmağımı gösterip bu kaç demiştim. Dört… Kime göre deyince şaşırmıştı. Şimdi ben size anlatayım. Bakın ki sonuç dört dörtlük çıkıyor mu? Allah bu ayetlere göre nebileri günahtan korumuş mu? Günahların en büyüğü hangisiydi? Şirk. Resulullah’a ne diyor? “Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider. Bunu sana da, senden önceki bütün nebilere de vahyettik” (Zümer 65) diyor. Sadece sen değil. Peki, o zaman ismet sıfatı var mıymış? Dört sayısının bana göresi, sana göresi olmadığı gibi orada da bana göre, sana göre olabilir mi? Bakın “hele şirke düş” diyor değil mi? Tutup da bu şartlarda ismet sıfatı veriyorsunuz. Allah’ın nebilerini tanrılaştırıyorsunuz. İnsanüstü bir noktaya getiriyorsunuz. Hâlbuki hepsi de ne diyor? “innemâ ene beşerum mislukum” “Bende sizin gibi bir beşerim” (Kehf 110) diyor. Sadece bana vahiy geliyor diyor. O kadar… O da tabi ki gelecek ki bize tebliğ etsin.

Kader inancında her şey ezelden bellidir diyorlar. Öyle öğretilmiyor mu? Kader inancında, her şey ezelden bellidir diye öğretilmiyor mu? Peki, her şey ezelden belliyse Allah böyle bir ayet indirir miydi? “Hele şirke düş.” (Zümer 65) Ya rabbi sen belirlediysen düşerim denmez mi? Yani Allahu Teala benim şirke düşmemi önceden biliyorsa ben Allah’ın bilgisini yanlış çıkarma gücüne sahip miyim? O zaman böyle bir şey var mı? “Hele şirke düş” sözü kimin sözü? Allah’ın sözüdür. Peki, bize öğretilen şekliyle kader inancı var mıymış? Dört rakamının evrenselliği kadar açık ve net değil mi? Mesela onu da imanın bir şartı olarak öğretirler. Nebilere imanın bir şartı ismet sıfatını kabul etmektir. Kabul etmezseniz sizi kâfir sayarlar. Burada başka söyleyeceğin var mı?

Fatih ORUM: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, devam ediyorum. Burada tekrar edeyim. Bakın ne diyor? Adem’den (a.s) Muhammed’e (a.s) kadar bütün nebiler… Niye? Çünkü babaları, kardeşleri, soyundan geleneler dedi. Bir tane dışarıda kalan yok. Öbür ayette de “Sana da senden önceki bütün nebilere şu vahyedilmiştir. Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider” (Zümer 65) diyor. Burada da “Bu Allah’ın gösterdiği doğru yoldur.” İbrahim vasıtasıyla Allah onu toplumuna da gösterdi. İster indirdiği ayetler olsun, ister yarattığı ayetler olsun. Tabi indirdiği ayetler insanı daha çok geliştiriyor. Çünkü bu tabiattaki bilgiler o tabiatı yaratan tarafından yazılan şeklidir. Bundan daha güzeli olmaz. “Kullarından doğru tercihte bulunanları yola getirir” diyor. “Eğer bunlar şirke düşseydi (bu nebiler ve diğerleri de aynı şekilde) bütün yaptıkları yok olur giderdi.” (Enam 88) O zaman nebilerin beşer olarak bizden bu açıdan bir üstünlükleri var mıymış? Tek yaptıkları kendilerine indirilen kitap ve resul sıfatıyla onu tebliğ etme görevidir. Ondan sonra 89. Ayette şöyle diyor. “Ulâikellezîne âteynâhumul kitâbe” Bakın burada 18 tane saydı. “Bunlar kendilerine kitap verdiklerimizdir.” (Enam 89) Sadece bu 18 kişi mi? Yok. Babaları, soylarından gelenler ve kardeşleri dedi. Sayılarının 124 bin mi, 224 bin mi, daha fazla mı bilmiyoruz ki… Allah hepsine ne yapmış? Kitap vermiş. Peki, Fatih sen din dersi öğretmenisin. Sen derslerde öyle öğretmezsin de… Okulda öğrencilere kaç tane kitap indirildi diye öğretiliyor?

Fatih ORUM: Dört tane…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hangileri onlar?

Fatih ORUM: Diyanetin ilmihalinde var. Burada önce ilahi vahiyleri ikiye ayırıyor. Tıpkı diğer kitaplarda olduğu gibi… Suhuf ve kitaplar… Suhuf denilen şeylerde belli bir hacme ulaşmamış. Tabi burada belli bir hacme ulaşmamış ifadesinde kriter nedir? Yani A4 kriteri midir, yazı puntosu mudur? Hepsi hayali şeyler…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten kaynağı da yok ki…

Fatih ORUM: Kaynağı yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuran’dan kaynağı yok. Hadisten kaynağı yok.

Fatih ORUM: Hz Adem’e 10 sayfa, Hz Şit’e 50 sayfa, Hz İdris’e 30 sayfa, Hz İbrahim’e 10 sayfa diyor. Bu sayfanın boyutu nedir? Yazı karakteri midir? Yazı karakterinin büyüklüğü nedir? Hani sanki standart bir şey var da… Bunun ki 10 sayfa A4 kağıdı ebatıyla şu ölçülerde, şunun ki 50 sayfa… Bir de bundan daha fazla olandır. Peki, bundan daha fazla olanlar kaç taneymiş? Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran… Dört taneymiş. Bir yerde de duruyor. Tevrat ile alakalı şöyle diyor. Hz Musa’ya indirilmiş kitaptır diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yahudiler bunu görseler bayram ederler.

Fatih ORUM: Bakın bu İlmihal… İlahi kitaplardan bahsediyor. İlahi kitaplarla ilgili verilen malumattan doğru olan tek bir satır bulamazsınız.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu da iman ile alakalı… Adama kafir dedikleri konu yani…

Fatih ORUM: Zaten 1. Cildi iman bahsi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuranı Kerim’in hiçbir ayetinde Tevrat’ın Musa’ya (a.s) indiğinden bahsedilmez. Tevrat İsrail oğullarına indirilmiş kitapların bir bütünüdür. Bunu İsrail oğulları gayet iyi biliyor. Musa’ya Tevrat indi dediğiniz zaman İsrail oğulları yani oradaki Hahamlar bayram eder. Niye? Toplumlarını Müslüman olmaktan kurtarırlar. İşte bak Tevrat Musa’ya inmişmiş derler. Bizi tasdik eden nebi daha gelmedi derler. Ondan sonra bizimkiler bir de Zebur Davud’a indi derler. Zebur ne demek? Zebur, kitap demektir. Davud’a da kitap indi. “Ve innehû lefî zuburil evvelîn” “öncekilerin zeburuları…” (Şuara 196) Yani bütün kitapların bir adı da zeburdur. Yani zebur kitap manasına gelir. Yani bir yekün oluşturduğu için… Yani böyle bir topluluk oluşturduğu için ona zebur deniyor.

Fatih ORUM: İlgili ayeti okuyayım. Şura Suresi 192 ve devamı ayetler şöyledir. “Ve innehû letenzîlu rabbil âlemîn” (Şuara 192) Kuranı Kerim için söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok güzel, çok iyi yakaladın o ayeti…

Fatih ORUM: Yani “O Kur’ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.” “Nezele bihir rûhul emîn” “Onu güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.” “Alâ galbike litekûne minel munzirîn” “Senin kalbine indirmiştir ki, uyarıcılardan olasın.” “Bilisânin arabiyyim mubîn” “Apaçık Arap diliyledir.” “Ve innehû lefî zuburil evvelîn” “Kur’ân, elbette öncekilerin zebûrlarında da vardı.” (Şuara 192-196)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Bu Kuran öncekilerin Zeburlarındadır” diyor. Arapçada zubur, zebur kelimesinin çoğuludur. “Kesinlikle öncekilerin Zeburlarında bu Kuran vardır” (Şuara 196) diyor. Peki, bir tane mi zebur varmış? “Davud’a zebur verdik” (İsra 55) diye bir ayet var. Doğru… Sonra Arap dili açısından bu nekre bir kelimedir. Yani o kitaplardan bir kitap verdik anlamına gelir. Halbuki Tevrat marife yani bilinen bir yapı ifade ediyor. El İncil, el kuran… “ve âteynâ dâvûde zebûrâ” “Davud’a da bir kitap verdik” (İsra 55) diyor. Şimdi tutup Davud’a zebur indi diyorlar. Nereden çıkarıyorsunuz? Haklarını yemeyelim. İki tane doğru sözleri var. Bir tanesi Kuranı Kerim Muhammed’e (a.s) inmiştir diyorlar. O doğru… Orada yanlış yapacak halleri yok ya… Bir de İncil İsa’ya (a.s) inmiştir diyorlar. O da doğru… O kadar başka yok. Şimdi dikkat edin. Allah burada şöyle diyor. Bütün nebileri saydı. “Ulâikellezîne âteynâhumul kitâbe” “Hepsine kitap verdik.” Sadece kitap mı? “vel hukme” “Bir de hüküm” (Enam 89) Yani hikmet verdik diyor. Biz niye yani hikmet diyoruz? Fatih Hocam senin en çok çalıştığın konu… Niye hüküm kelimesine hikmet dedim?

Fatih ORUM: Çünkü hikmet dediğimiz şey kitaptan ayrı bir şey değil. Zaten kitaptan çıkartılan doğru hükümlere hikmet dediğimiz için “kitap verdik” dediğinde dolayısıyla o kitabın içerisinde yüzlerce, binlerce doğru hüküm ihtiva eden kaynak verilmiş oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sonsuz…

Fatih ORUM: Ve bütün nebilere verilmiş oluyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, hikmetin açıkça bütün nebilere verildiğini söyleyen ayet hangisi?

Fatih ORUM:Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” Burada sürekli okunan ayetlerden bir tanesidir. “Hani biz o nebilerden kesin söz almıştık.” Nasıl almıştık? “Bir kitap ve hikmet verilirse” “summe câekum rasûlum musaddigul limâ meakum letué’minunne bihî ve letensurunneh” “Sonra size o elinizdekini tasdik eden bir resul geldiğinde ona inanacak, ona destek olacak ve ona yardım edeceksiniz diye söz aldığında…” (Ali İmran 81) Yani buradan bütün nebilere kitap ve hikmetin verilmiş olduğu görülmektedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Allah burada hüküm yerine Kuranı Kerim hikmet kelimesini kullandı. Çünkü Arap dilinde hüküm de hikmette ikisi de mastardır. Hikmet çeşit bildiren mastardır. Hüküm kelimesiyle aynı anlama gelir ama çeşit bildiren orada hüküm ikiye ayrılır. Doğru hüküm olur, yanlış hüküm olur. Hikmet yanlış hüküm değil, doğru hükümdür. Tabi ki Allah nebilerine yanlış hüküm verecek değildir. Elbette onlara vereceği doğru hüküm olduğu için… Yani doğru sonuç çıkarmanın metodunu öğretiyor. Hikmet budur. Yani hikmet Kuran’dan doğru hüküm çıkarmanın metodur. Yani Allah’ın indirdiği bütün kitaplarda vardır. Onun için Allah’ın bütün nebilerine verilmiştir. Ben size o dört rakamının kesinliği gibi sorayım. Bir dakika eksik bıraktık. Bunlara göre kitap kime verilir?

Fatih ORUM: Resullere…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nebiye kitap verilir mi?

Fatih ORUM: Verilmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Kuran’ın bu ayetlerine göre? Kitap kime veriliyormuş? Nebilere… Bize göre mi? Bunda şüphe edecek en küçük bir taraf var mı? Ama bunlar şöyle derler. O ilmihalde yazar. Kitaplara iman bahsi geçen yerde “Nebilere kitap verilmez. Resullere kitap verilir” der. Tamam, her nebi resul olmak zorundadır. Resul ne demek? Elçi demektir. Allah kitabı nebiye boşuna vermiyor ki? Git anlat diyor. Anlattığı zaman resul olur. Amma dikkat edin kuranı Kerim’de Muhammed’in (a.s) “hâtemen nebiyyîn” “nebilerin sonuncusu” (Ahzab 40) olduğunu Cenabı Hak bildirir. Ama “hatemur rusul” “resullerin sonuncusu” kelimesi geçmez. Çünkü resul bu Kuranı Kerim’i alıp da herhangi bir kişiye bir ayeti okuyan kişi o ayetin resulü olur. Çünkü gidip alır. Ama bize Kuranı Kerim inmeyeceği için bizim nebi olma şansımız yoktur. Nebilik bitti. Çünkü son kitap indi. Artık nebi gelmeyecek. Ama resullük bitmez. Bunu bütün insanlığa ulaştıracak resullere ihtiyaç var. Ama siz resulü buradaki gibi tanımlarsanız her şey birbirine karışır. Oku bakalım.

Fatih ORUM: Zaten madde başlığı Peygamberlere İman… Yani İmanın şartlarından Peygamberlere İman… Şöyle devam ediyor. “Peygamber Farsça’da haber taşıyan elçi anlamlarına gelir. Dini terim olarak Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye peygamber denir. Arapçada peygamber kelimesinin karşılığı olarak gönderilmiş ve elçi demek olan resul ve mursel kelimesi kullanılır. Terim olarak resul ve mursel yeni bir kitap ve yeni bir şeriat le insanlara gönderilen peygambere denilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Resul, yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilen peygamber diyor. Buna göre kaç tane resul var? Dört tane kitap var dedikleri için dört tane resul var demiş oluyorlar. Onu oraya yazmalarının bir anlamı yok ki… Kuran’da yok, hadislerde yok. O suhuflar falanca adamın kitabında varmış. Bakın şuna dikkat ediyor musunuz? Allah’ın kitabında… Nebilere kitap indirildiğine dair bundan başka çok ayetlerde var. Bu kadar açık olmasına rağmen imanın şartlarını anlatan şeyde Kuran’da ki hükümler var mı? Hayır. Olmadığına dair en küçük şüpheniz var mı? Peki, bunlar hangi dinin kitabı Allah aşkına? Yani buna İslam İlmihali diyorlar. Bunun İslam ile ilgisi var mı? Bunu söylediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Olsunlar.

Fatih ORUM:Nebi’de Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilmeyip önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir.” Yani hakikaten doğru bir kelime, doğru bir cümle mümkün değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah bütün nebilere kitap verdiğini çok açık ve net olarak bildirmiyor mu? Peki, bunlarda çok açık ve net olarak nebiye kitap verilmemiştir demiyorlar mı? O zaman bunlar kim? Gerçekten bu kitapları kim yazmış? Bakın hiç doğru bir şey gördünüz mü? Bakın bunlar akaid ile ilgili meselelerdir. Buna inanmayana kafir derler. İnanmayan mı kafir yoksa yazan mı? Şimdi yazanlara da kafir diyemeyiz. Çünkü onlar ezbercidir. Bilgilerin bilgi değerini bilmezler ki… Bugün kimin ezberi daha güçlüyse o daha büyük alimdir. Şimdi Google hazretleri çıktı. O da bitti. Onunda bir anlamı kalmadı. “Ulâikellezîne âteynâhumul kitâbe vel hukme” (Enam 89) öbür ayette “Ve iz ehazallâhu mîsâgan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbiv ve hıkmetin” (Ali İmran 81) dedi. Peki, hikmet bütün nebilerin ümmetlerine öğrettiği şeydir. Bugün siz adına İslam Alimi dediğimiz ezbercilerinden hangisine hikmet nedir diye sorsanız verdikleri cevap nedir?

Fatih ORUM: Hikmeti bugün bizim İslami literatürde bilgelik deniyor. Yani Kurani bir kavram değil, felsefe ile alakalı bir kavram olarak bakılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, dili kavram olarak tefsirler, fıkıh kitapları, hadisçiler ne diyorlar?

Fatih ORUM: Fıkıh usulü ve tefsirde kitap kelimesi Kuranı Kerim, hikmet kelimesi de Muhammed’in (a.s) sünneti diye ikinci bir kaynak olarak anılıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın kitabından çözüm üretme metodu değil. Ondan dolayı dikkat ederseniz Müslümanlar bundan asırlar önce falanca alimin sözünü bugün İslam diye anlıyorlar. İşte burada gördünüz. Anlatılanların hangisi İslam? Peki, hikmet nedir? Kısaca anlatır mısın?

Fatih ORUM: Hikmet, sürekli bu platformda anlatılan Kuranı Kerim’in bir usulü, bir yöntemi var. Allahu Tealanın anlattığı o yöntemden hareketle ayetler arası ilişkilerden çıkartılan doğru sonuçlar… Allahu Teala bütün nebilere bu görevi vermiş. Yani kitabı vermiş, kitabı öğretmiş. Ayrıca hikmetin nasıl çıkartılacağını kitabında anlatmış. Ve nebilere bunu ümmetine anlatmayı yine görev olarak vermiş. Muhammed’de (a.s) kendisine sorulan sorulara, karşılaşılan problemlere kitaptan nasıl hüküm çıkartılacağını etrafındaki insanlara anlatmış. Ama bunun malzemesi nedir? Kitaptır. Farklı bir şey değil. İşte bizim geleneğimizdeki gibi ikinci bir vahiy kaynağı olarak değildir. Bizim geleneğimizde ne deniyor? “Kuranı Kerim vahiydir. Muhammed’e (a.s) de Cibril geliyor. Ona bir takım bildirimlerde bulunuyor. Sünnetin büyük bir kısmı Kuran dışında ikinci bir vahiydir” diyorlar. Bu bizim geleneğimizde bu şekilde anlatılır. Oysa Kuranı Kerim bunu bütün insanlığa verilmiş bir yöntem olarak sunuyor. Yani Muhammed’in (a.s) vefatından sonra biten bir süreç değil. Devam etmesi gereken bir süreç… Bundan dolayı Kuranı Kerim’in Bakara Suresinde “Yué’til hıkmete mey yeşâé’” “Allah gereğini yapana o hikmeti verir.” (Bakara 269) Yani neyi? Kuranı Kerim’den doğru hükümler çıkartmayı… Sadece Kuranı Kerim’den mi? Hocam dersin başında kevni ayetlerden, yaratılmış ayetlerden bahsetti. Kevni ayetlerden hareketle de doğru hükümlere varılabilir. Bugün uçağa binip 300-500 tane insanın 10 binlerce km’yi 5-6 saatte kat etmesi, okyanus aşırı ülkelere gitmesi insanların yaratılmış ayetlerden ortaya koymuş olduğu bir hikmetledir, doğru metotladır. Dolayısıyla bu esasında sadece kitabi ayetlerle ilgili değil, kevni (yaratılmış) ayetlerle de ilgili bir kavramdır. Ve bütün insanlığı ilgilendiren bir kavramdır. Mümin-kafir, kadın-erkek ayrımı yapılmadan herkesi ilgilendiren bir kavramdır. Ve insanlığın medeniyet kurması, mesafe kat etmesi için olmazsa olmaz bir kavramdır. Bundan dolayı Allahu Teala buna bu kadar vurgu yapıyor. Oysa bizim geleneğimizde bu felsefi bir kavram olarak bir kenara atılmış, bunu tefsir ve fıkıhta ise Muhammed’in (a.s) hayatıyla mukayyet hale getirmişler. Onun hayatından sonra bu iş bitmiş. Mesela imamı şafi bu konuda şöyle der. “Allahu Teala bu işi yarattıkları içerisinde bu elçiden başkası için yapmadı” der.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şu cümleyi bir daha oku. Hikmet, sünnettir diyenlerin tek dayandıkları kaynak İmamı Şafi’dir. Başka yok. İmam Şafi ne diyor? Bunun yanlışlığını dört dörtlük hepiniz tespit edeceksiniz. Ne diyor?

Fatih ORUM:Allahu Teala bu işi yarattıkları içerisinde bu elçiden başkası için yapmadı” diyor. Bunu er Risale’de söylüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: er Risale adlı kitapta “Allah hikmeti sadece Muhammed’e (a.s) vermiştir” diyor. Doğru mu söylüyor? Hayır. Allah hikmeti kime vermiştir? Bütün nebilere vermiş ki öğretsin. Benim öğrenemeyeceğim bir şeyi öğretime konu olabilir mi? O zaman bütün ümmete de öğretebilir. Ayrıca Fatih’in okuduğu Bakara Suresi 269. Ayette de Allah “Gerekeni yapan herkese hikmeti vereceğini” de söylüyor. Peki, bütün bu ayetlere rağmen kim kalkıp da “Allah hikmeti sadece Muhammed’e (a.s) has kılmıştır” diyebilir? Görüyor musunuz? Bakın, bugün Müslümanlar niye kalkınamıyor derler. Kardeşim nasıl kalkınacaksın? Elinden Kuran alınmış, elinden Kuran’dan çözüm üretme metodolojisi alınmış…

Fatih ORUM: İçerisindeki bütün makineleri boşaltılmış bir fabrika haline getirilmiş. Üretim kabiliyeti tamamen 52:05 sn. anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Elektrik kabloları kesilmiş. Makineler bozulmuş. Birisi çıkıp kabloları yaparsa makineler yine çalışmaz. Buraya kadar okuduğumuz ayetlere dikkat ediyor musunuz? Hangisi doğru çıktı? “feiy yekfur bihâ hâulâi” “Bunlar (şu Mekkeliler) eğer bütün bunları görmezden gelirlerse” “fegad vekkelnâ bihâ gavmel leysû bihâ bikâfirîn” “Bu görevi başka bir topluma veririz ki bunları görmezden gelmezler.” (Enam 89) Peki, bugün ben Müslümanım diyenler bütün bunları görmezden gelen toplum değil mi? Boşuna mı Cenabı Hak Müslümanları bu sıkıntıya sokuyor? Eğer bizimkiler sahip çıkmazlarsa o zaman herhalde bu işi Cenabı Hak başka topluma havale eder. Mesela Mekkeliler Muhammed’e (a.s) sahip çıkmadılar. Medine’ye gitti. Medineliler sahip çıktı. Sonra ne oldu? Mekke’dekilerin hepsi itibarını kaybetti. Hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra da Allah ayette şöyle diyor. “Ulâikellezîne hedallâhu” “İşte bütün bunlar (Adem’den (a.s) Muhammed’e (a.s) kadar) Allah’ın doğru yolunu gösterdiği kişilerdir.” “febihudâ humugtedih” “Ya Muhammed sen onların hüdalarına uy.” (Enam 90) Hüda ne demek? Kuranı Kerim’in özelliği neydi? “Elif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, hudel lilmuttegîn” “… kendisini yanlışlardan koruyanlara hüda…” (Bakara 1-2) Hüda olan neydi? Allah’ın kitabı… O zaman onların kitaplarına uy diye emri kim alıyor? Muhammed (a.s) almıyor mu? Neredeyken almış bunu? Mekke’de iken almış. Peki, Mekke’de bu emri alan Muhammed (a.s) namaz kılarken Kabe’ye mi döner, Kudüs’e mi döner? Mecburen Kudüs’e dönecek. Çünkü uy diye emir almış. Niye? Resulullah ümmiydi. Ümmi ne demek? Kendisi de bütün Mekkeliler gibi Tevrat ve İncil’i bilmiyordu. Bilmiyordu ama Mekke çok önemli bir ticaret merkeziydi. Yahudiler hiç orayı boş bırakırlar mı? Peki, geldikleri zaman… Yahudiler bugün de beş vakit namaz kılıyorlar, o zamanda beş vakit namaz kılarlardı. Yani kılmayanlar var ama kılanlarda var. Hıristiyanların birçoğu da öyle… Peki, namaz kılarken nereye döndüklerini Mekke’de yaşayan bir insan bilmez mi? O zaman mecburen kendisi de namaz kılarken oraya dönecek. Bugün Tevrat’ı açın. İçki haramdır. İncil’de de içkinin haramlığına dair atıflar vardır. Peki, Resulullah Mekke’ye gelen Yahudilerin içki içmediğini bilmez mi? Tevrat’ı bilmesine gerek yok. Yok efendim içki baştan helalmiş de yavaş yavaş haram kılınmış da, bilmem ne bilmem ne… Faiz içinde aynı şeyi söylerler. Bazı şeyleri bilir ama bazı şeyleri bilmeyebilir. O normaldir. Çünkü o kitaplar hakkında bilgisi olmadığını Allah bize bildiriyor. Ama onlarla ticari ilişkileri olan bir insanın bilebileceği şeyler var.

Fatih ORUM: Bilemeyeceği hususlarda Allahu Teala yardım eder. Cibril’in 55:50 sn. anlaşılmıyor. gibi Kabe’de namaz kıldırıyor. Yani orada Allahu Teala başıboş bırakacak değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bırakmaz tabi… Ondan sonra şöyle diyor. “gul lâ es’elukum aleyhi ecrâ” “Ya Muhammed onlara de ki ben sizden bir ücret istemiyorum.” Yani sen Allah rızası için çalışıyorsan kullara niye muhtaç olacaksın? Allah’tan isteyeceksin. “in huve illâ zikrâ lil âlemîn” “Bu yaptığım sadece tüm aleme doğru bilgiyi aktarmaktır.” (Enam 90) Peki, şimdi şu ana kadar bu aktarılan doğru bilgilerin ne kadarı bizde var? Ne kadar üzücü değil mi? Ama bir taraftan da ne kadar güzel… O binlerce yanlışı iki dakikada ortaya çıkarıyorsunuz. Yani şimdi az önce gene bu dört işareti ile göstereyim. İki kere iki dört tamam… Dört etti dediğiniz zaman bu kelime dört etmez diyen herkesi devre dışı bırakmıyor mu?  Gayet kolay… Yani doğruyu bulunca bütün yanlışlar devre dışı kalır. O açıdan da çok güçlü durumdayız. Çünkü elhamdülillah Allah’ın kitabı elimizde… Bir de sonsuz şükürler olsun Cenabı Hak bu hikmetin metodunu görmeyi nasip etti. İşte Fatih’in bu konuda kitabı var. Ve dikkat ediyor musunuz, bugün İslam Aleminde Süleymaniye Vakfı dışında problem çözen ikinci bir kuruluş yok. Koskoca İslam Alemi işte… Niye yok? Çünkü ellerinde hikmet yok, metot yok. Evet, dünya kadar binaları olan yerler var, şu var, bu var… Mutfağınız ağzına kadar gıda maddesi dolu… Ama yemek pişirmesini bilmiyorsanız orada sadece kalabalık eder. Başka bir işe yaramaz ki… Ondan sonra sevaptır diye her gün gelip patatesleri sayarsınız. Birisi der ki şu buğdayı say, daha çok sevap kazanırsın. Öbürü de der ki yok, pirinçleri sayacaksın. Müslümanların bugün Müslümanlıkları bu… Başka bir şey yok. Buğdayı saymak, pirinci saymak bilmem ne… Ya bırakın onu da her birisi Allah’ın bir ayeti olan o gıda maddelerinden nasıl yapacaksın? Hikmet odur. İşte Kuranı Kerim’den nasıl çözüm üreteceksin hikmet odur. İnşallah Cenabı hak buraya yönelen insanlarla muhatap olmayı nasip eder. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747