Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

20 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A.BAYINDIR:Eûzu billahi mineş-şeytannirracim. Bismillahirrahmanirrahîm.

Bugün Yusuf Suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz, bu surenin başında Allah, Yusuf (A.S.)’ın hayatını en güzel kıssalardan, en güzel hayat hikayelerinden sayıyor. Dolayısıyla bizim buradan alacağımız çok sayıda ders var. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım; Yusuf (A.S) daha çocukken bir rüya görüyor, rüyasında Güneş’in, Ay’ın ve On bir gezegenin kendisine saygı gösterdiğini anlatıyor babasına. Babası da “Oğlum bu rüyayı kimseye anlatma” diyor. Ama çocuk olduğu için anlatıyor kardeşlerine. “Bu rüyayı kardeşlerine anlatma seni kıskanırlar” diyor, anlatıyor kıskanıyorlar onu ve götürüyorlar, babalarına çeşitli senaryolar kuruyorlar, işte kardeşimizi bize inanmıyorsun ver gidelim oynayalım falan… Tabii götürüyorlarbir kuyuya atıyorlar, hani öyle bir kuyu ki onun içerisinde kalabilecek bir yeri de var. Oradan geçen kervanlardan bir tanesi o kuyudan su almak için kovasını aşağı sarkıtınca Yusuf’un orada olduğunu anlıyor ve çıkarıyor işte bu bir çocuk diye şey yapıyor. Çocuk olduğu için değer vermiyorlar ve satıyorlar, satın alanda Mısır’da çok önemli konumda olan bir vezir. Getiriyor , diyor ki eşine; “bunu evlatta edine biliriz, yanımızda büyürde bize faydalı da olabilir” diyor. Evlat edinebiliriz demesi de, bütün bu şeyler de onun daha çocuk yaşta olduğunu gösteriyor. Zaten 21. Ayetten itibaren de onun çocuk olduğu, daha sonra büluğa erdiği de net bir şekilde anlatılıyor.

Şimdi, geçen hafta Yahya Hocanın Tevrat’tan okuduğu bölümler vardı, orada o yanında bulunduğu kişinin Yusuf (A.S)’a ne kadar güvendiği, evin hemen hemen bütün işlerini ona devrettiği şeklinde çok açık ifadeler var. Zaten bugün okuyacağımız ayetlerde de benzeri durumlar var. Büluğa erdikten sonra o vezirin eşi, vezir; bugün bakan konumunda olan şahıs. Onun eşi Yusuf ile birlikte olmak istiyor, O da kabul etmiyor. Tabii ondan sonraki gelişmeler var. Şimdi şey yapalım, bu meseleleri bir daha hatırlamış olmak için Yahya Hocadan 21. Ayetten itibaren tekrar okumasını şey yapalım, bir bütünlük olması açısından.

Y.ŞENOL: Evet, geçen hafta okuduğumuz ayetleri kısaca bir geçeyim hem de bu hafta başlayacağımız 30. Ayetten de devam edeyim. Kıssayı bir hatırlamış olalım. 21. Ayet şöyleydi;

“Yusuf’u satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi; ‘Onu iyi bir konumda tut, belki bize faydası olur ya da onu evlet ediniriz’. Böylece Yusuf’u o topraklara yerleştirdik ki olayların tevilini yani bağlantısını öğretelim. Allah, işinin üstesinden gelir ama insanların çoğu bunu bilmez.” (Yusuf 12.21)

“Yusuf ergin hale gelince O’na hikmet yani doğru karar verme yeteneği ve ilim verdik, biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.” (Yusuf 12.22)

“Kaldığı evin hanımı Yusuf’la birlikte olmak istedi. Kapıları sıkıca kapadı ve ‘haydi gel,seninim’ dedi. Yusuf; ‘Allah’a sığınırım, O benim rabbimdir, beni iyi bir konuma getirdi, şu bir gerçek ki yanlışa dalanlar umduklarına kavuşamazlar’ dedi.” (Yusuf 12.23)

“Kadın, gerçekten onu arzulamıştı, Yusuf’ta onu arzulamıştı, eğer Rabbinin burhanını görmeseydi onunla birlikte olcaktı. Kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştırmamız için böyle oldu. Çünkü o samimiyeti onaylanmış kullarımızdandı.” (Yusuf 12.24)

“Yusuf önde kadın peşinde ikiside kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf’un gömleğini arkadan çekip boydan boya yırttı.Kapının yanında kadının beyi ile karşılaştılar. Kadın dedi ki;’ailene kötülük etmek isteyen kişinin cezası hapse atılmaktan veya acıklı bir azaptan başka ne olabilir?” (Yusuf 12.25)

“Yusuf dedi ki; ‘O benimle birlikte olmakistedi’. Kadının ailesinden bir bilir kişi şöyle görüş bildirdi; ‘Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, Yusuf’sa yalancılardandır.’” (Yusuf 12.26)

“Ama eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiş, O ise doğruyu söyleyenlerdendir.” (Yusuf 12.27)

“Beyi Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki; “Bu siz kadınların bir oyunudur, sizin oyununuz gerçekten büyüktür.” (Yusuf 12.28)

“Yusuf, bu konuyu kapat, hanım, sen de günahın için bağışlanma dile, çünkü hatalı davranmış olan kesinlikle sensin.” (Yusuf 12.29)

Geçen hafta buraya kadar okumuştuk, bu hafta okuyacağımız olan kısma şimdi geldik. 30. Ayetten itibaren de bu hafta okuyayacağımız yere kadar bitirmek isitiyorum. 30. Ayet şöyle;

“Şehirdeki bazı kadınlar şöyle dedi; ‘Vezirin karısı hizmetindeki gençle birlikteolmak istiyormuş, Yusuf’un aşkı onun yüreğini kaplamış, biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz.” (Yusuf 12.30)

“Kadın onların dedikodularını duyunca kendilerine haber gönderdi.Onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine birer bıçak verdi sonra Yusuf’a ‘çık karşılarına’ dedi. Kadınlar onu görünce pekyücelttiler ve şaşkınlıktan ellerini kestiler. Dediler ki; ‘aman Allah’ım bu bir insan değil gerçekten değerli bir melek’” (Yusuf 12.31)

“ Kadın dedi ki; ‘kendisi yüzünden beni kınadığınız kişi işte bu. Ben onunla birlikte olmak istedim ama O hep kendini korudu.Yine de ondan istediğimi yapmazsa kesinlikle hapse atılacak ve küçük düşenlerden olacak’.” (Yusuf 12.32)

“Yusuf dedi ki; ‘Rabbim, hapis benim için bunların beni çağırdıkları şeyden daha iyidir. Onların oyununu benden uzaklaştırmazsan onlara kapılırım ve cahillik edenlerden olurum’.” (Yusuf 12.33)

“Bunun üzerine Rabbi duasını kabuletti de kadınların oyununu ondan savdı. Çünkü O daima dinleyen ve bilendir.” (Yusuf 12.34)

“Bütün delilleri gördükten sonra yine de Yusuf’u bir süre için hapse atma görüşü öne çıktı.” (Yusuf 12.35)

  1. ayette böyle bitiyor.

A.BAYINDIR: Hapisten sonraki kısımları da İnşallah haftaya devam ederiz. Hapiste ve ondan sonraki kısımları tabii. Şimdi 30. Ayetten başlayalım. İşte burada örnek alınması gereken bir olay olduğu söyleniyor. Şimdi buraya baktığımız zaman biraz sonrada okuyacağız, kadının kocasının çok akıllı bir insan olduğu anlaşılıyor buradan. Bir kadınla, bir erkek çok farklıdır. Kadını hemen dışlamıyor, işte “gayrımeşru ilişkiye tenezzül ettin, ben senin gibi kadını istemiyorum” diye atarsa bu defa diğer çocuklarında bir gayrimeşru ilişki ürünü olduğu şeklinde halk arasında bir takım şüpheler yayılır. Onun için Kuran-ı Kerim’de kadınlar sürekli korunmuştur.

Bu Ayette vezirin karısı, Yusuf (A.S)’ın zinaya teşebbüs ettiğini iddia ediyor ama burada bir şahit istenmiyor. Ne deniyor? Bir bilir kişi raporu yetiyor ve dikkat ederseniz az önce Yahya Hoca’nın okuduğu ayette; adam gidip bilir kişiye soruyor “durum bu”, bilir kişi de diyor ki; “bak bakalım gömlek yırtıldı diyor, gömlek önden yırtılmışsa kadın haklıdır, Yusuf yalancıdır. Arkadan yırtılmışsa Yusuf haklıdır, kadın yalancıdır.” Tabii o bilir kişi gidipte oraya bakmıyor, gidipte bakan kendisi , eşi. Gidip baktıntan sonra bakıyor ki benim eşim yanlış yapmış, bugün akla ne gelir? “Kov gitsin onu!”. Kovmuyor evinden, evinden kovmuyor. Sadece ne diyor? “Bak bu suçu sen işlemişsin”. Yusuf’a diyor ki; “bu işi kapat” diyor. Çünkü bu tür konuların yayılması son derece kötüdür, başkaları tarafından bilinirse şuyuu vukuundan bin beterdir. Duyulması çok çok kötü bir iştir.

Şimdi kadına da diyor ki; “işlediğin günah için Allah’tan bağışlanma dile” diyor. “Allah’tan bağışlanma dile” diyor. Ona da yine çok akıllı bir kişinin tavsiyesi “hadi git, ben seni kovdum”. “Peki bu adam niye kovdu?” diye millet araştırdığı zaman “işte böyle yapmışta uuuuvvv”. Hiç kimse demez ki; “ onunla ilişkiye girememiş”. Ama der ki; “onunla sürekli ilişkideymiş, o zaman bu kadının başkalarıyla da ilişkisi vardır, o zaman bu çocukların hepsi başkasının çocuğudur” diye yayılır. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim’e bakarsanız, bir kişi, bir kadının gayri meşru ilişkiye girdiğini iddia ederse kendisi haricinde dört görgü şahidi getirmesi lazımdır. “Ben gördüm” diyor, dört tane görgü şahidi getirecek, bir de kendisi beş. Bakın öyle bir şey ki neredeyse mümkün değil, imkansız gibi bir durum var. Ama erkekle ilgili olduğu zaman böyle bir şart yok.

Çünkü kadın ailenin anası, ne demek ana? Yani temel direğidir, kadın gitti mi aile diye bir şey kalmaz ki, o temel direktir. İşte Allah-u Teala’nın ne kadar çok koruduğunu hatta Nur Suresinde açıkça görüyoruz, altıncı Ayet miydi? Adam kendi gözüyle eşinin gayrimeşru ilişkiye girdiğini görüyor, orada da kadına kendisi koruma hakkı tanınıyor, altıncı ayet miydi?

Y.ŞENOL: Altıdan başlıyor hocam, dokuzuncu ayete kadar.

A.BAYINDIR: Şimdi adam gözüyle görmüş, iddia sahibi kendisi ama adam öyle bir durumda ki onun bir çocuğu olsa babası sayılacak. Başkaları gibi değil o ama kadına da Allah-u Teala koruma hakkı veriyor, adam orada gözüyle gördüğünün söylüyor ama yalan da olabilir, birçok insan karısına iftira da edebilir. Orada bu adam dört kere şahitlik ediyor hakim huzurunda, beşincisinde “eğer ben yalan söylüyorsam Allah’ın laneti üzerime olsun” diyor. Beş bak, beşe çıkardı. Ondan sonra kadın, dört kere “ kocam yalan söyledi” diyor. Bakın beş kere ben doğru söylüyorum, beş kerede yalan söylüyor diyor, siz bunu matematiksel olarak düşünürseniz artı beş, eksi beş. Pardon dört kere, artı dört, eksi dört.Ne yapar matematikte? Birbirini giderir sıfır kalır geriye. Kadının orada her söylediği şey erkeğin şahitliğini siliyor. O zaman kadının şahitliği erkeğin şahitliğine eşit miymiş, değil miymiş? Öyle olsaydı kadının sekiz kere şahitlik etmesi gerekirdi.Ayetlere bütüncül bakmayınca, iki kadının şahitliği bir erkek yerine geçer diye maalesef yaygındır. Ve beşincisinde de diyor ki kadın; “eğer kocam doğru söylüyorsa Allah’ın gazabı üzerime olsun” diyor. Sonra ayrılıyorlar.

Ne oluyor bakın? Erkek kendini korumuş oluyor ama kadın da korunmuş oluyor. Kadın da ahlaksız kadın diye tanınmıyor, mahkemede kadının suçlu olduğu şeklinde bir şey ortaya çıkmıyor. Ama aynı şeyi kadın kocası için söylese bu şahitlik şartı orada yok. Orada işte bilirkişi raporu ile ispatlayabilir ama kadında bilir kişi şartı yok az önce söylediğim gibi. Çünkü kadının ciddi manada korunması lazım, kadının korunmadığı bir yerde toplumda oluşmaz, ailede oluşmaz yani huzursuzlukların sonu gelmez.

Şimdi devam ediyoruz, bu olay tabii duyulmuş, nasıl duyuluyor? Tabii geliyor o kadının kocası bilir kişiye soruyor, belki kadında ağzından kaçırmış olabilir.Ya da oradaki çalışanlardan bu tartışmayı duyanlar olmuş olabilir. Çünkü bir vezirin evi, orada bir sürü hizmetçisi vardır. Diyor ki bu 30. Ayette Allah-u Teala;

“Ve gâle nisvetun fil medîne” “O şehirde yani onların bulunduları şehirde bir gurup kadın şöyle dedi;” “imraetul azîzi turâvidu fetâhâ” “vezirin karısı yanındaki esirden murad almak istemiş, onunla birlikte olmak istemiş yav bu ne ona nasıl tenezzül eder?”

Çok hafif görüyorlar, basit görüyorlar.

“turâvidu fetâhâ an nefsih” “onun vücudundan yararlanmak istemiş yani cinsel birliktelik istemiş. Allah, Allah.” “gad şeğafehâ hubbâ” “Yaa bu, onun kendini kaplamış, ne diyelim? Aşık olma.”

Y.ŞENOL: Aşk yüreğini kaplamış, Yusuf’un aşkı onun yüreğini kaplamış.

A.BAYINDIR: O’nun aşkı o’nun yüreğini, yani her tarafı kaplamış. Deli gibi aşık olmuş derler değil mi?

Y.ŞENOL: Gözü Yusuf’tan başka bir şey görmez olmuş yani.

A.BAYINDIR: Gözü Yusuf’tan başkasını görmez olmuş, doğru. Çünkü hepsi kendini kaplamış, onun sevgisi kendini kaplamış, başka bir şey göremiyor. O daha güzel.

“innâ lenerâhâ fî dalâlim mubîn.” “Biz onu apaçık bir yanlış yolda görüyoruz.” (Yusuf 12.30)

“Sapıklık yapmış olur mu?” Ne olur mu? Bak “başkasıyla ilişkiye girilir mi?” diye sormuyor, yanındaki esir, ne ki yani ona mı heveslenecek? Çünkü kocası onu esir olarak almıştı ya. Bu kadar da insan kendini düşürür mü? Niye bunu söylüyoruz? Şimdi devamında şey yapacağız;

“Felemmâ semiat bimekrihinne” “Kadın yani bu vezirin karısı onların dedikodularını duyunca”

Yani ileri geri konuşuyorlar, onu kötülemek için bir takım şeyler oluşturuyorlar, söylemler oluşturuyorlar.

“erselet ileyhinne” “onlara adam gönderdi”

Davet ediyor, bir vezirin karısı davet eder de davete gidilmez mi?

“ve ağtedet lehunne muttekeev” “onlar için bir mutteke hazırladı.”

“İttika” kelimesi Arap dilinde; şöyle yaslanılan, rahat edilen bir şey. Burada tabii “mutteke” diyince önlerinde yiyecekler olması lazım, burada “mükellef bir sofra” diyeceksiniz, o mükellef sofranın bir parçası da sırtını dayadığı oturak. Rahat bir şekilde oturuyorlar ve önlerinde de yiyecekleri var. Ondan sonra ne yaptı?

“ve âtet kulle vâhıdetim minhunne sikkînev” “onlardan her birine tek tek birer tane bıçak verdi” Mutlaka çok keskin bir bıçaktır. Ondan sonra önlerinde yiyecekler, bunlar rahatça oturmuşlar daha yemeye başlamadan önce Yusuf (A.S)’a diyor ki kadın;

“ve gâletıhruc aleyhinn” “onların karşılarına çık” diyor. “Çık karşılarına, git seni bir görsünler”.

“felemmâ raeynehû” “hepsi onu görünce” gözleri dört açıldı denir değil mi? “ekbernehu” “hepsi onu görünce büyük şey yaptı” hani köledir, şudur, budur diye hafif görüyorlardı ya…”Oooo o nebiçim bir şeymiş ya” şaşırdı kaldılar yani.

“ve gattağne eydiyehunne” Ondan böyle şey yapınca, ellerinde bıçak var, kim bilir böyle şey yaptıkları zaman elleri kesildi, bıçağın farkında değiller çünkü. Çünkü onun güzelliğine kapılmış, onları esir almış. “Ve her birisi bıçağı ellerine sapladılar.” Ellerini kesti, farkına varmadan tabii.

“ve gulne” “hepsi de şöyle dedi” “hâşe lillâhi” “Ya bu ne biçim bir şeydir” “mâ hâzâ beşerâ” “bu bir insan değil ki” şaşkın hale geldiler. “Allah, Allah bu ne biçim ya? Bu bir beşer değil.” Hangi kelimeyi kullanmıştık orada?

Y.ŞENOL: “Bu bir insan değil” “Subhanallah”

A.BAYINDIR: Hah “Subhanaalah”. Çünkü o kelimelere karşılık bulmak o kadar zor ki; haşa.

Y.ŞENOL: “Aman Allah’ım! Bu insan değil, böyle bir insan olamaz”

A.BAYINDIR: “Aman Allah’ım böyle bir insan olmaz”. Demek ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı, bir de daha delikanlılık dönemlerinin il dönemlerinde, “bu bir insan olamaz” diyorlar.

“in hâzâ illâ melekun kerîm” “bu sadece değerli bir melek yani olsa olsa değerli bir melek olur”. (Yusuf 12.31)

Hani insanlar meleği gözlerinde çok güzel olarak tanımlarlar ya, tabii melek, insan cinsinden değil ama biz de böyle “melek gibi adam” deriz, kullanırız onu.

Şimdi kadın oların öyle yaptığını görünce , dikkat edin kocası ne yapıyor? Kocası ona karşı son derece iyi davrandı. Son derece iyi, son derece beyefendi olarak davrandı, Yusuf’a “meseleyi kapat” dedi, ona da dedi ki; “günahının bağışlanmasını iste” dedi. Bizim burada olsa bazı bölgelerde tutar kadının kellesini uçururlar, öldürür bir şeyler yaparlar. Bunların hepsi bizim için birer örnek. Şimdi Ayette diyor ki Allah-u Teala,

“Gâlet fezâlikunne” “İşte bu, karşınızdaki var ya işte bu” “ellezî lumtunnenî fîhi” “onunla ilgili konuda siz beni ayıpladınız” “Bundan dolayı beni ayıpladınız, ben o kadar basit bir kadın mıyım?” demiş oluyor yani.

Y.ŞENOL: Kendince aklıyor kendini.

A.BAYINDIR: Kendini aklıyor, yani “bunun karşısında hanginiz dayanabilir ki ben dayanıyım” demiş oluyor.

“ve legad râvedtuhû an nefsihî” “şu kesin, ben onunla birlikte olmayıistedim, çok istedim” yani onun vücudundan faydalanmak istedim, birlikte olmak diyelim, başka bir şey söyleyemeyiz.

“festağsam” “ama o kendini korudu”“Ne olacak benim gibi bir kadının karşısında şey yapılır mı?” da diyebilir yani “ama o kendini korudu.” Bak orada ne yapmış oluyor? Doğruyu da açıklamış oluyor.

Y.ŞENOL: Kendisinin yanlış yaptığını da itiraf etmiş oluyor. “Kendini korudu” demek ben hata yapıyorum demek.

A.BAYINDIR: Ama burada pek hatalı olduğunu da söylemek istemiyor, yani sadece olayın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor o kadınlara. Ama bir itiraf tabii. Ama ondan sonra şey yapıyor bak, kararlılığını devam ettiriyor;

“ve leil lem yef’al mâ âmuruhû” “şu benim istediğimi hele bir yerine getirmesin, hele benimle birlikte  olmasın” “leyuscenenne” “kesinlikle hapise atılacaktır” “ve leyekûnem mines sâğırîn.” “o zaman küçülmüş kişilerden olacak, itibar kaybına uğruyacak.” (Yusuf 12.32)

“Böyle vezirin evinde, şu, bu, falan…itibar bitti, kimse onu bundan sonra yanına almaz” diyor.

Y.ŞENOL: Şimdi Yusuf (A.S)’ın imtihanı başlıyor aslında. Bir çok insan ne derdi? “Teklife bak, tabii ki kadını tercih ederdim, hapse mi gireyim?” değil mi?

A.BAYINDIR: O dediğin çok önemli.

Y.ŞENOL: Yusuf (A.S) için çok zor bir şey, Allah’ın yasağı mı, nefsin mi? Öyle bir tercih.

A.BAYINDIR: Mesela az önce okuduğumuz geçen haftaki ayetlerin bir tanesinde az önce sen okudun işte Yusuf evinde şey yapardı aslında o kadın istenmeyecek yapıda bir kadın değil ki. Yusuf da genç.

Y.ŞENOL: Hadi şimdi bir tarafta da iş ileriye gitti, ya hapis ya kadın! Kaç erkek burada Yusuf (A.S) gibi davranır.

A.BAYINDIR: Orada Allahtan korktuğu için kadına yaklaşmadı, yoksa canı çok çekiyordu kadını. Zaten helal-haram böyle olur. Dikkat edin haramların hepsi çok çekicidir. Allah hiç kimseye “şu binanın tepesinden atlama” demez. Çünkü insanlar atlamaz ki oradan ama “içki içme” der, içkiyi insanların canı çeker, “zina etmeyin” der onu kadının da erkeğin de canı çeker.

Y.ŞENOL: Yalnız geçen hafta da bu cümleleri kullandınız, ben baktım daha sonra videonun yorumlarına şey yazmışlar “her haram mı çekici? Yanlış bir söylem bu, Allah’ın haram kıldığı şeylerin bazıları da iğrenç. Mesela kan, ölmüş hayvan, domuz eti gibi şeyler, bunlar çekici olduğu için haram değil, çoğunlukla evet ama tabii ki istisnaları var bu şeylerin”. Bu sayılan şeyler iğrençtir tabii doğru ama sizin kastettiğiniz şeyler onlar değil zaten.

A.BAYINDIR:Domuz eti meselesine geldiğimiz zaman domuz etini bir çok kimse sever, Allah-u Teala “rics” dediği için biz yemiyoruz. Ölmüş hayvan eti, mesela av hayvanı ölüyor, deniz hayvanları hep ölüyor. Yani sen şimdi bir tane balığı “Bismillah” ile keseceksin dersen hiç kimse balık yiyemez yani. Allah-u Teala yasakladığı için biz onlardan yemiyoruz. Yoksa ete karşı insanın arzusu olmaz mı?

Yusuf (A.S)’ın imtihanı gerçekten bizim için çok önemli bir örnek, daha henüz bir nebi olmamış dikkat edin ama bir nebinin oğlu, Yakup (A.S)’ın oğlu, sıradan bir insan da değil. Ama onun oğlu olması bir şey ifade etmez ki. Şimdi yeryüzünde en kötü kişiyi bile şey yapsanız dedesi Adem (A.S)’dır. Geleneksel, halkın dili ile söyleyelim bir Peygamber torunu olmayan hiç kimse yok yeryüzünde. Adama “senin baban kim?” diye sormazlar “sen kimsin?” diye sorarlar. İşte “sen kimsin” sorusuna Yusuf (A.S)’ın cevabı…mesela O’nun kardeşleri de aynı zatın oğulları ama gidip O’nu kuyuya atıyorlar, babalarına da gidip yalan söylüyorlar. Babasının Yakup (A.S) olması bu şahsın doğru adam olacağı anlamına gelmiyor ama gördüğü şeyden bu yararlanmış. İşte burada ne yapıyor? Dik duruş gösteriyor.

“Gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyh” “Diyor ki; ‘Ya Rabbi hapishane, onların beni davet ettikleri şeyden benim için daha sevimlidir” diyor. “Onların” diye çoğul olduğuna göre bak burada da müzekker çoğul. Arap dilinde erkekler ile ilgili kelimelerle kadınlar ilgili kelimeler farklı telaffuz edilir ama kadın-erkek birlikte olursa erkek cümle yapısı kullanılır, burada erkek cümle yapısı. O zaman burada şu akla geliyor, Yusuf (A.S)’a birileri şunu demiştir; “yap ta kurtul, ne hapse girmek ya aptal mısın, ne olacak?” demiş bir sürü onu ayıplayan olmuştur yani.

Y.ŞENOL: Bu şey değil mi fiil olarak? “Yed’u”, çektiğimiz zaman “yed’uvani” , “yed’une”, “ted’u”, “ted’uvani”, “yed’une” geliyor.

A.BAYINDIR: Haa müennesi de kullanılıyor, doğru, doğru. Onun için de kullanılıyor.

Y.ŞENOL: Yani müzekker değil, müennes.

A.BAYINDIR: Evet, aynı şey müennes ve müzekker için de kullanılıyor.

Y.ŞENOL: Çünkü bir arka sayfada Yusuf (A.S.) hapishanedeyken kendini aklamak için diyecek ki; “git efendine sor, o kadınların durumu neydi?” O zaman diyor ki;

“Gâle mâ hatbukunne izrâvedtunne yûsufe an nefsih” (Yusuf 12.51) Yani oradaki kadınlarda Yusuf (A.S)’ı görünce her biri onu arzulamış.

A.BAYINDIR: Yani az önce söylediğim gibi burada başka erkeklerin de araya girip de laf söylemelerine engel değil buradaki cümle yapısı.

“Gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyh” “Eğer bunların beni çağırdıkları şeylerdense hapis benim için daha güzel, daha sevimli gelir, ben hapisi tercih ederim” diyor. “Ya Rabbi”. Ondan sonra Allah’a yalvarıyor; “ve illâ tasrif annî keydehunne” “Sen bunların bu tuzaklarından eğer beni  kurtarmazsan, bunların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan” “asbu ileyhinne” “onlara meylederim”.

Bu “asbu” “Müfredatta” “Efalu fiessabi” şeklinde de şey yapıyor yani “çocukca bir davranış gösterir”. Çocuklar kendilerini tutamazlar, bakarsınız ki gelirler, ortalığı karıştırırlar, vururlar, kırarlar falan.

Y.ŞENOL: Yani canlarının çektiğini yaparlar.

A.BAYINDIR: Neyi seviyorlarsa onu yaparlar, iyiymiş kötüymüş düşünmezler yani ilerisini gerisini düşünmezler. “Ben de onlar meylederim.” Ondan sonra “ve ekum minel câhilîn.” “ben de cahillerden olurum.” (Yusuf 12.33)

“Cahil” ne demek? Şimdi Türkçemizde de vardır, “cahil, bilmeyen” denir ama “cahillik edenlerden olurum” diye anlam vermemiz gerekiyor ki Türkçeye doğru tercüme edilsin. “Cahillik eden” ne demek? “Kendisine hakim olamayan” yani cahilce bir şey yaptım der hani..

Y.ŞENOL: “Bir cahillik ettim” denildiğinde ne anlıyorsa insanlar bu o.

A.BAYINDIR: “Bir cahillik ettim” derken ne anlaşılıyorsa burada da anlatılan o.

Y.ŞENOL: Bilmeden yapılan şey değil yani.

A.BAYINDIR: Bilmeden yapılan değil, biliyor pekala biliyor, “ben cahillik edenlerden olurum” diyor. Ondan sonra;

“Festecâbe lehû rabbuhû” “Rabbi onun duasını kabul etti”

Ne yaptı? Bakın hapse girmesini sağladı. Şimdi bugün olsa hemen “Allah niye onu hapse attı ki?” Millet zannediyor ki bu dünya ahirettir, ya burası imtihan kardeşim, sen de hiç bir suçun olmadığı halde hapse girebilirsin, ayıplanabilirsin, yanlış bir şey yapmadığın halde birisi çıkıp seni zina ile suçlayabilir, her şey olabilir bu dünyada. Burası, bu dünya imtihan yeri sadece sen imtihan olmuyorsun herkes imtihan oluyor. Rabbi, ona olumlu cevap verdi;

“fesarafe anhu keydehunn” “onların kurduğu tuzağı bundan uzaklaştırdı”

Yani demek ki sadece vezirin karısı değil, oradaki kadınlardan da onunla birlikte olmak isteyenler olmuş. Onlar da elde etmeye çalışmışlar.

“innehû huves semîul alîm.” “şüphesiz ki  O herşeyi dinleyen ve herşeyi bilendir.” (Yusuf 12.34)

Şimdi burada Yusuf (A.S)’ın herhangi bir suçu yok. Onun suçu olmadığı o kadınlar topluluğu içinde de ortaya çıkıyor, bu da mutlaka çevreye yayılmıştır, yayılmaması da mümkün değil yani.

“Summe bedâ lehum mim bağdi mâ raevul âyâti” “Bütün delilleri açık ve net bir şekilde gördükten sonra”

Yusuf’un en küçük bir suçu yok, bütün suç şeylerin ama “leyescununnehû” “kesinlikle onu hapse atacaklar” diye netice ortaya çıktı. Ne zamana kadar?

“hattâ hîn.” “belli bir zamana kadar.” (Yusuf 12.35)

Bu konuyu çok güzel bir şekilde anlatan Tevrat’ta bir ifade var, onu bir Yahya Hoca’dan dinleyelim.

Y.ŞENOL: Normalde Hocam 30. Ayetten buraya kadar okuduğumuz kısım ve geçen haftaki o gömlekle ilgili hikaye Tevrat’ta yok.

A.BAYINDIR: Tevrat’ta vardır da elimizdeki nüshada yoktur.

Y.ŞENOL: Evet elimizdeki nüshada yok. İşte “elbisesi onun elinde kaldı” diyor, kocasına gösteriyor ve diyor ki; “senin kölen bana böyle böyle şeyler yaptı, Yusuf’un efendisi de onu tutuklatıp zindandaki kralın esirlerinin hapsedildiği yere yerleştirdi.” Direk alıp hapse yerleştiriryor. Bu daha sonraki işte kadının diğer kadınların dedikodularını duyması, onları toplaması, onlara ziyafet vermesi, onların Yusuf’u görüp ellerini kesmeleri falan onlar hiç yok Tevrat’ta. Aksi yok ama hiç bahiste yok. Zaten Yusuf kıssasını baştan sona okuduğumuz zaman bazı yerlerde Kuran-ı Kerim ayrıntı veriyor, bazı yerlerde Tevrat ayrıntı veriyor, bazı yerlerde de Kuran ve Tevrat arasında uyumsuzluk var, onları da işte geçen hafta anlattık bazılarını, ilerleyen süreçlerde de yeri geldikçe temas edeceğiz.

A.BAYINDIR: Kuran ile Tevrat arasında uyumsuzluk olmazda bize gelen tercümelerinde, meallerinde var.

Y.ŞENOL: Burada “Yusuf’un efendisi onu tutuklattı” bölümünde bir ayrıntı var. Onu da “Midrac” adını verdikleri bu Tevrat tefsirlerinde görebiliyoruz. Elimizdeki nüshada şöyle bir açıklama var, deniyor ki;

“Potifar” yani Yusuf’un evinde kaldığı adam, muhafız birliği komutanı “Potifar, Yusuf’a bizzat hapise kadar eşlik etti bu da genç İbraniye verdiği değeri ve eşinin suçlamalarına inanmadığını gösterir.” Yani eşinin suçlamalarına inanmıyor ama yine de hapse atılmasını sağlıyor. Niye?

A.BAYINDIR: Hapse kadar da götürüyor yanında.

Y.ŞENOL: Ona değer verdiğini gösteriyor, niye? Yani Potifar, Yusuf’a “seni cezalandırmazsam, çevredekiler ‘Potifar’ın sadakatsiz bir eşi var ama onun umurunda bile değil’ diye dedikodu çıkaracaklar” diyor. Yani “ bütün bu olaylara rağmen hala kalkıp seni hapse attırmazsam, adım çıkacak” diyor. “Karısı neler neler yaptı bunun ruhu bile duymuyor diyecekler, mecburum artık, elim kolum bağlı.” Hani sular durulsun bir.

“Hatta çocuklarımın babasının bile ben olmadığımı söyleyecekler” diyor. Diyecekler ki “ortada bir çok çocuk var acaba bunlar kimden?” Biraz önce dedik ya, şuyuu vukuundan beter. Bu işlerde Allah muhafaza bir adın çıkmasına bakar yani. Olayın olmasına bakmaz, bir adını çıkardılar mı insanın, bir leke sürdüler mi Allah muhafaza bunu hiç kimse aklayamaz. Hele ki bir hanıma, bir kadının adını çıkardılar mı…

A.BAYINDIR: Kadını şöyle düşünüyorum, böyle bembeyaz giysisi olan birisi gibi. En küçük bir toz onun elbisesinde gözükür ama erkeklerin elbisesine çamur sıçrasa bile kimse göremez onu.

Y.ŞENOL: O yüzden işte hani Ayet dedi ya “Summe bedâ lehum mim bağdi mâ raevul âyâti” “Bütün delillerin Yusuf’un lehinde olduğunu görmelerine rağmen bir müddet hapiste kalmaları onlar için uygun görüldü.” Niye? Hem Yusuf’un iyiliği için, bir kadındı diğer kadınlar da devreye girdi, Yusuf (A.S)’da orada hizmetçi. Onu artık onların elinden korudu böylece, bir. İkincisi kadını da artık koruyor, hem kendine hem Yusuf’a hem kocasına daha fazla haksızlık yapmaması için koruyor, çoluk çocuğunun da, adının, ailesinin de lekelenmesini yani bir çok delil artık en önemli şeyin Yusuf’u da hapse atmak suretiyle korumak olduğunu gösteriyor ve gerçekten de hani Cenab-ı Hakka da Yusuf (A.S) ne demişti? “Ya Rabbi, iki şey içerisinde kaldım; ya zina edeceğim ya hapis, üçüncü bir yol yok, Ya Rabbi benim için hapis zinadan çok daha iyi, kurtar beni Ya Rabbi” dedi. Bakın kendi gayreti var, iffeti var, ahlakı var ama yine de Allah’ın yardımına ihtiyacı var. Hepimiz içinde bu böyle, biz o iradeyi gösterir ve Allah’tan da yardım istersek, Allah demek ki o zaman yardımcı olacak işte. Bakın ne dedi;

“Festecâbe lehû rabbuhû” “Rabbi, tamam baktı ki Yusuf da kendini koruma niyetinde, zaten bir önceki olayda bu iradeyi göstermişti, başbaşa kaldığında bile kadınla onun isteğine boyun eğmedi, diğer kadınlar işin içine girince hiç şey yapmadı, tamamen kendisini korudu ama Allah ta ona yerdım etti ve kadınların oyununu ondan savdı ama üçüncü bir seçenek yok hapse girmesi uygun çünkü Cenab-ı Hakk’ın başka muradı var, hapiste çünkü başka olaylar silsilesi Yusuf’u bekliyor.

Hapis görünürde zor bir şey, yani “ne var canım bir zina yap kurtul işte” Nefsine uy kurtul bir taraftan yani Tevrat söyleyecek, on yıl hatta bir olaydan sonra artı iki yıl daha gelecek, oniki yıl hapiste kalacak Yusuf (A.S). Bir insanın ömründen ömür gider, bak ben biraz önce ne dedim? Biz erkekler, herkes elini vicdanına koysun, kaç kişi bu iki olay karşısında on iki yıl hapsi tercih eder?

A.BAYINDIR: Ama işin içerisine Allah’ın emri oldu mu adam Allah yolunda canını verir Allah’ın emrine aykırı en küçük bir şeye rıza göstermez.

Y.ŞENOL: Yapmaz, hapsede girer ama hapisten ne olarak çıkacak, inşallah bilenler biliyor zaten ama bilmeyenler için kıssa bize bunu öğretecek. Hapse girecek ve büyüye büyüye çıkacak Yusuf (A.S.).

A.BAYINDIR: Hem de çok büyümüş olarak çıkacak. Yani o devletin kralı bütün yetkileri Yusuf (A.S)’a verecek.

Y.ŞENOL: O kadar basit yani.

A.BAYINDIR: İsim olarak kendisi kral ama…

Y.ŞENOL: Zaten “Medrese-i Yusuf” diye, zindan artık o şekilde anılmaya başlıyor. Bazen Cenab-ı Hak öyle murad eder, ona da saygı göstermek lazım.

A.BAYINDIR: Hapishanede olan kişilere de şunu söylemek lazım; kardeşim siz o vaktinizi çok iyi değerlendirin, oradan çıktığınız zaman Allah-u Teala sizin önünüzü nasıl açacak şimdiden bilemezsiniz. Asla umutsuz olup  ta kendinizi mahvetmeyin.

Peki şimdi burada tabii çok önemli bir husus var zaman zaman bunu da şey yapıyoruz, burada Yusuf (A.S) iki tane kelime kullanıyor; “Ya Rabbi eğer onların oyununu benden savmazsan ben onlara meylederim veya çocukluk yaparım ve cahillerden olurum”. Cahillerden olmak ne demek? Burada bir “bilgisizlik”  anlamı verme ihitimali var mı? Yok. Pekala biliyor o zaman “ben cahillik edenlerden olurum” diyor. Dolayısıyla bakın işlenen suç “ben cahillik edenlerden olurum” deyip gidip te o kadınla ilişkiye girmesinden bahsediyor değil mi?

Y.ŞENOL: “O suçu işlersem cahil olmuş olurum” diyor.

A.BAYINDIR: Cahillik etmiş olur, bile bile günah işlemiş olur ama sanki bilmeyen kişi gibi davranmış olur ama bile bile yapmış olur. Onun için şeyde Nisa Suresinin 17. Ayetinde şöyle diyor Allah-u Teala;

“İnnemet tevbetu alallâhi” “Allah’ın kabul sözü verdiği tevbe” Tevbe; şeyden dönüş yapmaktır, işlenen günahtan dönüş yapmaktır. “lillezîne yağmelûnes sûe bicehâletin” “kötülüğü cehaletle yapıyor” Ne yapıyor? Bile bile yapıyor.

Y.ŞENOL: Bu öyle değil hocam “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip” miş meale göre. (Diyanet Meali Nisa 4.17)

A.BAYINDIR: Evet bak bilmeden günah işleyenmiş. Allah-u Teala ; “kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmadığını” söylüyor.

Y.ŞENOL: “Bilmeyerek” değil bu, biliyor ama kendini tutamıyor. Nefsine hakim olamıyor.

A.BAYINDIR: Bakın burada şu var; Kuran-ı Kerim, eğer Kuran’ın koyduğu metota göre okunursa Kuran aynı zamanda sözlük olarak da kullanılabilir. Buyrun işte “cahilliğin” ne olduğunu net bir şekilde söylemiş oldu.

Y.ŞENOL: Hem de başka bir kıssa anlatırken değil mi? Yusuf (A.S)’ın hayatını anlatırken kavram öğretiyor bize.

A.BAYINDIR: Senin bu söylediğin benim aklıma şunu da getirdi ki o da çok çok önemli bir husus, Allah-u Teala ne diyor Kuran-ı Kerim’de “her şeyin örneğini verdiğini” söylüyor. Bu da bir örnek.

Y.ŞENOL: Kıssa okurken bir kavram öğreniyorsun.

A.BAYINDIR: Bir kavram öğreniyorsun. “Cahillik” ne demek? Yani cahilce işlenen bir suç nedir; biliyor ama bilmiyormuş gibi davranıyor.

Y.ŞENOL: Tutamıyor kendini , çocukluk yapıyor.

A.BAYINDIR: “Bir çocukluk yaptık işte” denir. Yani orada da “asbu” demesi gibi.

“summe yetûbûne min garîbin” “vakit geçmeden tevbe ederler” Bir an önce tevbe edeceksin çünkü ne zaman öleceğin belli değil. “Ya ben yaparım da ileride…” Ne kadar yaşayacaksın? Bir saniye sonra yaşayıp yaşamayacağın belli mi? Hemen tevbe edeceksin, hemen derhal Allah’ın emri ne , derhal onu yapacaksın.Yarın, öbürsü gün, şu ne der, bu ne der, hayır. Allah ne der diye düşüneceksin. İşte onun için “feulâike yetûbullâhu aleyhim” “işte Allah bu tür insanların tevbelerini kabul eder” “ve kânallâhu alîmen hakîmâ.” “Allah-u Teala her şeyi bilen ve kararları doğru olandır”. (Nisa 4.17)

“Ve leysetit tevbetu lillezîne yağmelûnes seyyiât” “Kötülük yapıyor, yapıyor “ya ben tevbe edeceğim, niyetim o’” Bunu demeyen yok ki hiç kimse.

Y.ŞENOL: Ne zamana kadar?

A.BAYINDIR: “hattâ izâ hadara ehadehumul mevtu” “Onlardan birisine ölüm gelip çatıncaya kadar” “gâle innî tubtul âne” “ben şimdi tevbe ettim diyor”. Ölüm gelip çattı mı tevbenin bir anlamı kalmaz. Firavun da ölüm gelip çattığı zaman tevbe etti ama Allah kabul etmedi. Ölmek üzereyken tevbe etti, yok, öyle şey yok. “ve lellezîne yemûtûne ve hum kuffâr” “ölmüşler kafir olarak” kafir olarak ölenlerde Muminun Suresinin 99 ve 100. Ayetlerinde ne diyorlar; “Ya Rabbi bizi geri çevir, terk ettiğimiz dünyada belki iyi bir iş yaparım” diyor. Geçmiş olsun bitti.

Dolayısıyla bakın herkes yanlışı bilir, vezirin karısı da biliyor, diğerleri hepsi de biliyor. Ama Yusuf (A.S) bilgisine uygun davranış gösteriyor. İşte “cahilliğin” ne demek olduğunu o ayetten öğrendik. Dolayısıyla şimdi bakın az önce Yahya Hoca çok güzel bir şekilde hemen okudu, Diyanet’in mealinde diyor ki; “bilmeyerek günah işleyen”. Allah Allah, “bilmeyerek günah işleyen” ne demek ya? Bakara Suresinin sonunda Allah-u Teala unutmayı bile hata yapmayı bile suç saymadığını açıkça söylüyorsa, bilmeyerek olur mu! Allah kimseyi gücünün üzerinde bir şeyle sorumlu tutmuyor, bilmeden ne yapabilir?

Ben şimdi şuraya gelirim, mesala şuraya bir para koymuşumdur, gelirim alır o parayı alır atarım cebime, hiç saymadan. Belki o benim param değil de birisi gelip benim paramı almıştır buradan başkası parasını koymuştur, daha da fazla olabilir değil mi? Ben kendi param diye almışımdır, bu suç olur mu? Bu da bu arada anlaşılmış olsun.

Böylece dersimizin sonuna geldik, Cenab-ı Hak, Yusuf (A.S) kıssasından gerekli dersi çıkarmayı hepimize nasip etsin. Yusuf (A.S) çoktan ölmüş gitmiş, vezir ölmüş gitmiş, vezirin karısı, diğer kadınlar hepsi ölmüş gitmiş, bu dünyada kalan hiç kimse yok. Vezirin karısı olmak insanı kurtarmıyor, onun için çok dikkatli olmamız lazım, Allah-u Teala duygularının esiri olanlardan eylemesin, cahillik edenlerden eylemesin, Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûres