Avrupa’da Hayvan Kesimi

20 Mayıs 2008 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîn. Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Vessalâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedivve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în.

Bu cuma günü yine Almanya’ya gitmek nasip oldu. Evet, bu sıralar pek bir yere gidemiyoruz biliyorsunuz. Cuma, cumartesi ve pazar, üç gün boyunca gittiğimiz gün başlamak suretiyle pazar günü geç vakte kadar, toplantılar yaptık. Bir sığırların kesildiği, bir de tavukların kesildiği mezbahaneleri ziyaret ettik. Orada kesim nasıl yapılıyor, onları gördük. Sonra da işte oralardaki hayvan kesimi, kesilen etlerin yenip yenemeyeceği ve bir kısım katkı maddeleriyle alakalı, tamamen gıda konulu toplantılar yaptık.

Şimdi tabii ister istemez, güncel olduğu için o toplantılardan bahsetmek, belki daha iyi olur. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü dünya küçüldü, insanlar her an her yerde bulunabiliyorlar. Önüne getirilen bir et, domuz eti değilse yiyebilir miyiz? Yiyemez miyiz? Diye her zaman her yerde sorulan sorular var. Bir de bu gün katkı maddesi kullanılmayan yiyecek hemen hemen kalmadı. Katkı maddelerinin bir çoğu işte üretiliyor, değişik yollarla. Yiyeceklere katılıyor, eskiden kısa sürede bayatlayan ekmek şimdi uzun süre bayatlamadan kalabiliyor. Kısa sürede bayatlayan yoğurt, uzun süre bayatlamıyor. Bazı yiyeceklerin hem raf ömrü, hem tüketime kadar olan ömrü bir hayli uzuyor. Bütün bunlar katkı maddeleri ile oluştuğu için, son derece önemli bir konu. Ama çok da büyük bir konu. Öyle bir iki toplantıyla halledilebilecek cinsten gözükmüyor. Çünkü bu gıda sanayi çok büyük gelişme göstermiş, katkı maddeleri konusu da öyle.

Şimdi bu akşam size, hayvan kesimi ile alakalı bir takım âyetler okumak istiyorum. Tabii sizin için de önemli bu sohpeti internetlerinin başında dinleyen insanlar için de önemli. Ve bütün insanlar için, bütün müslümanlar için önemli bir konu.

Enam Suresi’nin 145. âyetini, yüz kırk sekizinci sayfa açın, oradan başlayalım. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor; Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen” (Enam 6/145) De ki bana yapılan vahiy’de haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Kime haram? “ala taımiy yat’amühu” (Enam 6/145) Yiyen bir kimsenin yemesi haram. O zaman buradaki ayet yiyeceklerle ilgili demek. Yiyen bir kimsenin yemesi haram olan bir şeyi ben bulamıyorum. “illa ey yekune meyteten”  (Enam 6/145)  Ölmüş bir hayvan olursa başka. O zaman ölmüş hayvan ne oluyor? Haram oluyor değil mi? “ev demem mesfuhan”   (Enam 6/145)   ya da akmış kan; kesilen hayvanın damarlarında kalan kan değil. Onun için damarlarda kalan kanı temizlemeye gerek yok. Akmış olan kan. “ev lahme hınzırin” (Enam 6/145) Ya da domuz eti. “fe innehu ricsün”   (Enam 6/145)  Çünkü o pisliktir. Domuz eti haram. Bazıları tarihsel olarak işte o devirde Araplarda şöyleymiş, böyleymiş gibi bir takım ileri geri sözler ediyorlar; bir kere o günün Mekke’sinde ve Medine’sinde domuz olduğuna dair benim her hangi bir bilgim yok.

Kurân-ı Kerîm‘in emirleri her zaman, her yerde geçerli olan emirlerdir. Onların hiç birisi tarihsel değildir. Yani şu zamanda şu bölgede olanla alakalı değildir, Allah’ın emri geneldir. Dolayısıyla domuz yasaktır, yasak olmasının sebebi“fe innehu ricsün” (Enam 6/145) Çünkü o pisliktir diyor Allah. Domuz eti yasaktır. Domuz etinin yasak olmasının sebebi bir pislik olması. Şimdi domuz etinin yasak olmasının sebebi bir pislikse, bir âyette de Allah Teâlâ şöyle buyurur; peygamber (s.a.v.)’i anlatırken, Araf Suresi’nin 157. âyetinde …08.43…hangi âyet diyeceğimi anladığı için hemen numarayı yapıştırdı. Kaçıncı? Yüz yetmiş birinci sayfa. Burada resulün görevleri anlatılıyor. Resul ne idi? Birinin sözünü diğerine ileten kişi. Muhammed (a.s.) Allah’ın resulü. Resul kendi sözünü söylemiyor, Allah’ın resulü kimin sözünü söyler? Allah’ın. Öyleyse Allah’ın resulünün sözü aslında Allah’ın sözüdür.  Değil mi? Çünkü Allah’ın sözünü bize nakletmezse onun resulü olmaz ki. Elçisi olmaz yani. Şimdi burada peygamber (s.a.v.)’i anlatıyor; “Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyy” (Araf 7/157) Ümmi resule tabi olanlar,  “ellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli” (Araf 7/157) Yanlarındaki Tevrat’ta da İncil’de de yazılı olarak onu bulurlar. Allah’ın Muhammed (a.s.)’ın peygamberliğini. “ye’müruhüm bil ma’rufi” (Araf 7/157)  O onlara iyiliği emreder  (Araf 7/157) “ve yenhahüm anil münkeri” (Araf 7/157) Onları kötülükten nehy eder. “ve yühıllü lehümüt tayyibati” (Araf 7/157) Onlara temiz olan şeyleri helal kılar “ve yüharrimü aleyhimül habaise” (Araf 7/157) Pis olan şeyleri de haram kılar. Şimdi az önceki domuz eti ki pisliktir, o kaç tane şey o bir tane haram değil mi? Bir tane, hâlbuki burada pis olan şeyler diyor. O zaman pis olan şeyler birden fazla demek ki. Yani şeyden peygamber (s.a.v.)’in haram olduğunu bize bildirdiği şeyler, demek ki pis olduğu için haram. Başka bir şeyden dolayı değil. Bunların içinde bir tek domuz etini Allah açıkça kendisi bildiriyor, onu kimseye bırakmamış. Çünkü bazı kimseler diyor ki biz onun içerisindeki o mikroplu bölümleri ayırıyoruz, temizliyoruz, pis olmaktan çıkıyor falan, yok. O temizlenmez. Onu yaratan, o bir pisliktir dediğine göre o temizlenecek bir madde değildir. O tamamen pisliktir artık o hiç bir biçimde yenemez. İşte burada ve domuz eti ki o bir pisliktir, “ev fiskan ühille li ğayrillahi bih“(Enam 6/145) ya da fasıklık olmak üzere Allah’ın yolundan çıkılarak, Allah’tan başkası adına sesin yükseltilerek kesilen hayvan yani Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan.

Şimdi kaç tane haram çıktı? Dört tane. Ki bana vahiy edilende yiyene yemesi haram olan hiç bir şey bulamıyorum. Ölü hayvan, akan kan, domuz eti ki o pisliktir ya da Allah’tan başkası adına kesilen hayvan. Bu dördü haram. Kurân-ı Kerîm’de dört âyet var. En son inen âyette bu âyetlerin dördüncüsüdür. Hepsinde de haramlar bu dört ile sınırlıdır. Hepsinde bu dört ile sınırlıdır haramlar.

Şimdi evet şunu bir gösterelim, şimdi buradan bir yapamadık mı? Sen ayarla ben beceremedim. Aynı anda mı basılması gerekiyor. Yok yok onu kapatmana gerek yok. Ha iyi tamam peki. Oldu şimdi gitmiş tamam. Sen bunu o tarafa çevirsene şeyi. İbrahim göster o şeyi de gösterebiliyorsan. Ha büyüt. Bu kadar büyüyor daha fazla büyümüyor.

Şimdi şurada dikkatle bakarsanız, yok şimdi ben göstereyim de, bak şurada aa dur. Şimdi bakın şu orada bir matkap gibi bir şey var. Bu aslında bir tabanca, onun ucunda on bir cm uzunluğunda bir demir parçası var. Kalınlığı altı mil. Arkadan hızlı bir şekilde tazyikli bir şekilde o tetik çekildiği zaman o itiliyor. Hayvanın alnının ortasından on bir cm beyninin içerisine o demir parçası girip, dışarı çıkıyor. Yo dönmüyor, olduğu gibi girip çıkıyor. Öyle ucu sivri falan değil, ucu düz. Yani alnını çatlatıyor, girip çıkıyor. Hayvanın beynini o anda etkisiz hale getiriyor, sonra hayvan donuyor onun üzerine. Böyle kaskatı kesiliyor hayvan, o şekilde düşüyor aşağıya. Bakayım onu da göstereyim size; şimdi bakın orada hayvanı görüyor musunuz? Oraya düşüyor, adam onu kesiyor hiç bağlı falan değil. Hayvanda bir hareket yok. Dikkat edin, hiç bir hareket yok adam rahat bir şekilde çalışıyor. Yani o dediğim demir vurulduktan iki üç saniye sonraki durum bu. Şimdi tekrar ediyoruz, Almanya Almanya. Türkiye’de yok böyle bir şey. Tekrar bakın, şimdi bu Müslümanların yaptığı kesim. Hayvanın alnına on bir cm uzunluğunda, altı milim kalınlığında bir demir parçası işte şimdi tekrar göstereyim işte burada görüyorsunuz yani o üst taraftan o şey burgu gibi şeyi görüyorsunuz hayvanın kafasına vuruyor. Vurur vurmaz hayvan hemen oradan düşüyor aşağıya. Bir de şuna bakın, ha burada da bak vuruyor. Hayvanın kafasını görüyor musunuz? Bak vurur vurmaz, hayvan hemen etkisiz hale gelecek. Vurur vurmaz hayvan düşüyor. Burada bir tane daha olacaktı, onu bulsana. Yok, onun içinde yok. Sen onu bir bulda ben daha sonra şey yapayım. Bir tane daha olacak burada da.  Bu esas o şeyden yaptıkları kesim. Orada mı? Hah, tamam o zaman hah tamam. Bu da şeyin, Almanların yaptığı kesim. Bak şimdi, şimdi adam orda bıçağı vurarak, ben şimdi durdurdum;  bıçağı hayvanın şurasına, yani şu iki bacağının arasındaki gerdan kısmından boynuna doğru vurdu ve deriyi yardı. O zaman kan falan çıkmıyor. Bakın burada kan akması falan yok. Ha kafasından vurulmuş tabii. Kafasından vurulmuş, bu hayvan şu anda baygın vaziyette. Ölü değil, ölmüş gibi kas katı duruyor çünkü beyninden vurulmuş. Hareketlenmeye biraz sonra başlıyor.

Şimdi bize verilen bilgiye göre, alnına çivinin vurulması anından itibaren, sekiz dakika bu hayvan donuk kalıyor. En geç altmış sekizinci, altmış beşinci saniye’de kanunda altmış saniyeymiş de uygulamada altmış beş saniyeye kadar çıkıyormuş, altmış beşinci saniyede kesim tamamlanıyor. Yani kesim yapılırken hayvan canlı. Hayvan hastalıklı falan olursa, iki dakika sonra ölüyormuş, gene o kanuni duruma göre, ölmeden önce kesim yapılmış oluyor.

Şimdi bakın bu adam hortumu aldı, oradan vurdu yukarıya doğru. Şimdi bir hortum alıyor, o hortumdan, hortumu görüyorsunuz; hortum bir vakum. Hayvanın içerisindeki kanı çekiyor. Hortumun ucunda üçgen şeklinde bir bıçak var. O bıçağı, şu hayvanın göğsüyle boynunun bitiştiği yerin üst tarafında bir çukurluk olur, tam o çukurdan içeriye vuruyor. O çukurdan içeriye vurunca, bıçak hayvanın kalbinin üzerindeki ana damarları kesiyor. Oradan akan kanı hortumla kapalı bir alana alıyorlar. Şimdi tekrar bakın; bu hortum zaten buradan hemen arka tarafta kapalı bir alana gidiyor, onu da havayla temas etmemesi için gereken tedbirleri almışlar. Onu da kimya sanayinde kullanıyorlar o kanı.  İşte bak hah tamam, gördünüz mü? Bakın henüz hayvanda bir hareket yok, şimdi biraz sonra öbür hayvan gelecek ve bu hayvan çırpınmaya başlayacak. Başladı çırpınmaya da tam olarak değil çünkü hala uyuşukluğu devam ediyor. Bak bak bunun uyuşukluğu geçmiş, bu çırpınıyor görüyor musunuz? Bu yenisi geliyor şimdi evet bunu da aynı şekilde kesecek, yani o sadece deriyi kesiyor o bıçakla. Bak şu öbür hayvan şimdi çırpınmaya başladı az önceki hayvan. Yani uyuşukluğu geçince çırpınmaya başlıyor. Hah bak bu demek ki tam olarak şey yapmamış daha güçlü bir hayvan bu evet, hortumu taktı. Biz aynen bu şahsı gördük orada, yani bu kesimhaneye girdik. Bu tam ölmemiş, çırpınıyor. Tamam.

Şimdi siz bunları gördünüz. Şimdi burada sizin asıl bilmeniz gereken husus şu; iki türlü kesim var. Birincisi hayvanı ayakta kesmek. Tabii ona kesmek denmez de şöyle diyelim, iki türlü tezkiye var yani hayvanın etinin helal kılınmasını gerektiren eyleme, işleme tezkiye deniyor. Bu iki türlü yapılıyor, birisi bizim bildiğimiz hayvan kesimi, işte hayvanın boynunu kesiyorsunuz.  Boynunu keserken, atar damar, toplardamar, nefes borusu ve yemek borusu kesiliyor. Hayvanı kesenler hemen yemek borusunun ağzını bağlarlar ki et pislenmesin. Çünkü o zaman işkembeden pislik geliyor ya, bu birinci kesim.  İkincisi de Kurân-ı Kerîm’de Cenab-ı Hakkın tavsiye ettiği kesimdir. Yani ayakta olması gereken kesimdir.

Şimdi onu 22. Sure’de Cenab-ı Hak bize anlatıyor. 36. âyette. Kurbanlık hayvanlarla ilgili âyettir. Kurbanlık hayvanlardaki durum biraz farklıdır. Kesim açısından fark eden bir şey yok gerçi konumuz açısından. Burada diyor ki Allah Teâlâ; “Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi leküm fıha hayrun” (Hacc 22/36) Böyle bedeneli, cüsseli hayvanlar,  zayıf, naif değil, cüsseli hayvanlara da sizin için Allah’ın şearinden yani Allah’a ibadetin simgelerinden kıldık. Onda sizin için hayır vardır. “fezkürüsmellahi aleyha savaf” (Hacc 22/36) Sıra sıra diziliyken Allah’ın adını onlar üzerine anın. Sıra sıra diziliyken dediğiniz zaman nasıl dizili olur? Oturarak mı? Ayakta mı? Yan üstü yatarak mı? Ayakta. Ayaktayken Allah’ın adını anın. “fe iza vecebet cünubüha”  (Hacc 22/36) Yan üstü düştükleri zaman, “fe külu minha ve at’ımül kania vel mu’terr” (Hacc 22/36) Ondan yiyin, şeye de yedirin, yani kanaatkâr’a da yedirin, zor durumda olan kimseye de yedirin.

Şimdi bu ayakta hayvanın kesimi, hayvanın yatırılmadan kesimi esas. Pek görüntü pek güzel olmamasına rağmen, bu konuda size bir bilgi verecek olan bir görüntüyü göstereyim. Şimdi bakın burada bir deve kesimi var, bak adamın elindeki bıçağı görüyorsunuz değil mi? Adam o bıçağı sallayarak bir kaç saniye içerisinde dünya kadar deveyi kesiyor. E bir bul bakalım nerde o? Yahya bu görüntüye itiraz ediyor. Aynı aynı bak, bak görüyor musunuz? Bıçağı sapladığı kesilmiş oluyor. Bıçağı nereye saplıyor? Boynuyla göğsünün o kaburga kemiklerinin en üstünde, boynunun birleştiği başladığı noktadaki çukura. Bıçağı o çukura sapladığı zaman, o deveyi yatırması böyle bizim gibi kesmesi değil, oraya bıçağı saplıyor; oradaki şeyler, damarlar kesiliyor, aslında deve kesildiğinin farkına bile varmıyor. Size tabii bu görüntü de biraz ters gelebilir de, şöyle düşünün keskin bir bıçakla elinizi kestiğiniz zaman, elinin kesildiğinin farkına varır mısınız? Varamazsınız, bu da aynı. Deve kesildiğini fark ettiği falan yok, fark etse kaçar, şunu yapar, bunu yapar. Ama kan akınca, artık ayakta duramaz hale geliyor ve düşüyor. Aynı anda kanının aktığını da bilemiyor tabii, bilemez kanının aktığını o anda. En kolay şey o. Sadece mekân güzel değil. Allah Teâlâ’nın dediği gibi şöyle sıra sıra dizseler de, öyle bir kenardan başlasa, öbür kenara kadar yüz tane deveyi belki on dakikada hatta daha erken, neyse onlar kesiyorlar onlar bunu yapmıyorlar. O başka bir olay o, o başka bir olay. Kesim başka, bu nahil olayı başka. Nahil olayında bak öyle elini burnuna murnuna da soktuğu yok yani. Mezbaha da elini burnuna sokup, boynunu tutup kesiyorlar, bunda hiç öyle bir şey yok. Burada sadece mekândaki hoşnutsuzluk dışında her hangi bir şey yok. Ha? Öğrensinler bir şey olmaz canım çocuklarda. Burada bak bak bak oluk gibi kan akıyor. Anında bitiriyor işi. Şimdi burada yaptığı tamam kapat Yahya, orada o kişinin yaptığı ayakta iken bıçağı o yere saplayıp, kanın akmasını sağlamak.

Şimdi peygamber (s.a.v.) Veda Haccı’nda almış üç tane deveyi kesmiş diye kitaplarda okurken ben hep şunu düşünürdüm, bu rivayette bir yanlışlık var. Kardeşim biz sekiz on kişi toplaşıyoruz, bir hayvanı kesemiyoruz. O bir kişi altmış üç taneyi nasıl kesecek bu mümkün değil. Hatta bir kere Hicaz’da bir deveyi kesmeye kalkıştık, beceremedik. Kaç arkadaş, beceremedik sonra bir adamı tuttuk iki dakikada halletti. Şimdi bu ayakta nahil suretiyle yapılan kesim ki yani nahil kelimesini venhar’dan hatırlayın; “Fe salli li rabbike venhar” (Kevser 108/2) Rabbin için namaz kıl ve nahil yap yani kurbanı kes.

İşte peygamber (s.a.v) mesele bu hayvanın o çukuruna o bıçağı saplamaksa, o altmış üç taneyi beş dakikada da bitirir. Bu birkaç saniyelik bir iş. Ondan sonrası da kim ne yaparsa yapar, yani o etini alma işi kolay.

İşte burada baktım ki şeylerin yaptığı o mezbaha’da Almanların yaptığı bizdeki nahil eylemi. Yani o şeyi o çukura sokuyorlar üçgen şeklindeki bıçağı, arkasında da hortum var; onu doğrudan doğruya oradaki iki damarı kesiyorlar. O hortumdan kanı çekiyorlar, bir müddet sonra da hortumu çekiyorlar ve kalan kanda yere akıyor sonra da tabii diğer işlemler için hayvan kesip gidiyor.

Şimdi buraya kadar kesim tamam. Kesim ister işte gördüğünüz gibi bir kişinin bizim bildiğimiz şekilde kafasını koparması şeklinde olsun, isterse nahil şeklinde olsun; her ikisi de Kurân-ı Kerîm açısından tezkiyedir ve kesim tamamdır. Ondan sonra o et yenir. Burada bir problem şu kalıyor, peki Müslüman olmayan bir kimsenin kestiği yenir mi? Bu şeyler iki şekilde kesilir, hayvan kesimi iki şekilde olur; birisi ibadet içindir, bunlar her zaman olmaz. Ne zaman olur? Kurban Bayramında olur. Hacılar da Kurban Bayramında keser, hacca gitmeyenler de.

Şimdi bu şeyin 22. Surenin yani Hacc Suresinin kaçıncı sayfa? Üç yüz otuz altıncı sayfa. Üç yüz otuz yedinci sayfa hah! 34. âyet. Burada bir ayet var Allah Teâlâ diyor ki Ve li külli ümmetin cealna mensekel li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en’am” (Hacc 22/34) Her bir ümmet için bir mensek oluşturduk. Oluşturduk, niçin oluşturduk? Allah’ın adını behımetil en’am üzerine ansınlar. Behımetil en’am; deve, sığır, koyun, keçi. Bu tür hayvanlara behımetil en’am deniyor. Behımetil en’am üzerine Allah’ın adını ansınlar diye her ümmet için bir mensek oluşturduk. Mensek üç manaya geliyor; kurban kesme yeri, kurban kesme zamanı ve kurban. Üç anlama geliyor.

Şimdi bizde kurban kesme yeri olarak tahsis edilen yer neresi? Mezbahane değil? Otopark da değil? Neresi? Müslümanlarda. Hayır, Arafat da değil. Hah! Harem, Harem kurban kesme yeri olarak Harem. Yani Mekke’nin Harem denen bir sınırı vardır, Mina’ya kadar ulaşılır. O bölgedir kurban kesme yeri Müslümanlarda. Kurban kesme zamanı Kurban bayramı günleri. Kurban da zaten belli hayvanlar. Peki, Yahudilerde kurban nasıl? Onlar kurban kesiyor mu? Gördünüz mü hiç? Tahmin ediyorsunuz. Haberi olan var mı? Yahudiler kurban kesiyor mu? Yahudilerde kurban vardır ve çok önemli bir ibadettir ama yetmiş yılından beri yapamıyorlar. Bin dokuz yüz yetmiş değil sadece yetmiş. Kaç sene olmuş? İki bin sekiz olduğuna göre bin dokuz yüz otuz sekiz senedir Yahudiler kurban kesmiyor. Niye kesmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlara göre kurban Beyt-i Makdis de kesilir. Başka yerde kesilmez. Onların mensek’i orası. Yani kurban kesme yeri orası. Beyt-i Makdis yani bizim şimdi yanlış olarak Mescid-i Aksa dediğimiz yer var ya onlar Bet-Amikdaş diyorlar oraya kendi dilleriyle Bet-Amikdaş Arapçasıyla Beyt-i Makdis. Yani Süleyman (a.s.)’ın yaptırdığı mabet. Kurbanı orada kesmeleri lazım, Beyt-i Makdis de yetmiş yılında yıkılmıştır, ikinci kez yıkılmıştır. O gün bugün de bir daha yapılmış değildir. Gerçi bizimkiler orayı yapıyorlar hatta Mescid-i Aksa diyorlar hatta peygamber efendimizi miraç da oraya gönderiyorlar, orada namaz da kıldırıyorlar hayallerinde. Bunu hatta akide haline getirip kitaplarında yazmışlardır. Olmayan bir şeyi. Şimdi bu şeylerde bunu okuyunca gülüyorlar, diyorlar ki işte bak Müslümanlar böyle olmayan şeyler üzerine akide bina ediyorlar diye. Haklı olarak gülüyorlar tabii. Çünkü beytül maktis diye bir bina o gün bugün yok. Yetmiş yılından beri yok. Peygamberimiz zamanında da yoktu, bugün de yok. O olmadığı için Yahudiler kurban kesmiyorlar. Beyt-i Makdis’i yeniden ihya etme çalışmalarının altında yatan bir sebepte bu. Çünkü bazı ibadetlerini oraya bağlı olarak yapıyorlar. Yahudilerde kurban yok. Peygamberimiz zamanında da yoktu, bugün de yok. Niye yok? Çünkü Beyt-i Makdis yok. Beyt-i Makdis olsa tekrar kurban başlayacak.

Peki, Hıristiyanlarda kurban var mı? Yüksek sesle söylediğine göre gerekçesini söyle yok diye hah! Bravo. Sen cevabını tam verdin. Cevabı tam verdin. Hıristiyanlar diyor ki İsa kendisini bizim adımıza kurban etti artık kurbana ihtiyaç yok diyorlar. O zaman Hıristiyanların, Yahudilerin Allahtan başkası adına mesela İsa (a.s.)’a tanrı diyorlar değil mi? Hıristiyanlar. İsa adına kurban kesme ihtimalleri var mı? Yok. Yahudilerin var mı bir başkası adına kurban kesme ihtimalleri? O da yok. Peki, başkası adına kurban kesme ihtimali kimde var? Yahudi ve Hıristiyanların dışındaki müşriklerde.  Değil mi? Mesela Mekkeli müşrikler hayvanları dörde ayırıyorlardı. Enam Suresini Enam 138’i açarsanız görürsünüz. Yüz kırk birinci sayfa. Yüz kırk yedi. Bu konuda bizim Yahya biraz tembellik ediyor. Yahya’nın çok güzel bir çalışması var bu tüm anlattıklarımı şey yapan. Tembellik etmesinin sebebi de bugüne kadar bir türlü bastırmadı. Biraz vakit ayırıp da bastırması lazım. Gerçi o da haklı diyecek ki sorulan sorulardan vakit mi buluyorum ki? Bir taraftan İngilizce, bir taraftan doktora dersleri, bir taraftan da sorulan sorular ben nereden vakit bulayım diye haklı olarak söylenecek ama ben anlamam onu ne yapıp yapıp neşretmesi lazım. Hiç başka çaresi yok.

Şimdi burada Mekkeli müşrikleri anlatıyor; sure Mekke’de inmiştir, yani Enam Suresi. Tamamı bir kerede inmiştir. Dolayısıyla bu surede şu âyet şu âyet nesh etmiştir diye bir iddiada bulunmak mümkün değil. Gerçi bazı âyetlerinin Medine’de indiği söylense de o âyetler yiyeceklerle ilgili değil, başka konularla alakalı. Burada şimdi “Ve kalu hazihı en’amüv ve harsün hıcr” (Enam 48/138) Dedik ya dörde ayırıyor hayvanları Mekkeliler, Mekkeli müşrikler. Diyorlar ki şu hayvanlar enam’dır. Yani koyun, keçi, sığır, deve ve şunlar da ürünler, bitkiler. Hecrun bunlar yasak. Bunlara kimse dokunamayacak. Niye çünkü Kâbe’ye adanmış şeyler. “la yat’amüha illa men neşaü bi za’mihim” (Enam 48/138) Onların şeylerine göre Allah kimin için takdir etmişse o yiyecek. Allah adına şunu şu yiyecek bunu bu yiyecek diye kendileri belirlemiş. “ve en’amün hurrimet zuhuruha” (Enam 48/138) İkinci bir grup hayvan var ki bunların da sırtına binmek haram. Bunlara binemezsiniz diyorlar. Onlar da yine Kâbe’ye adanmış olan hayvanlar. “ve en’amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh” (Enam 48/138) Üçüncü bir grup hayvan var ki onların üzerine Allah’ın adını anmıyorlar. Allah’a iftira ederek.

O zaman kaç grup saydık üç değil mi? Bir işte bunlar dokunulmaz hayvanlardır. Bunlardan sadece işte belirli kimseler yer diyorlar. Bunlar sırtına binilmesi haram olan hayvanlardır. Bir grup hayvanda bunların üzerine Allah’a iftira ederek besmele Allah’ın adını anmıyorlar. Besmele çekmiyorlar değil de Allah’ın adını anmıyor başkasının adını anıyorlar.  Başkası ne? Put. Şimdi bunlar bütün hayvanları keserken Putların adını anıyorlar mıymış? Hepsi için. Üç parçadan bir parçası için sadece Allah’tan başkasının adını anıyorlar. Bir de dördüncü parça var, onlar da günlük yiyecekleri için kestikleri hayvanlar. Demek ki bu dört grup hayvandan sadece bir grup üzerine Allah’tan başkasının adını anıyorlar. O zaman diğer üç grubu besmeleyle kesmiş olma ihtimalleri yüksek.

Şimdi Medine’de inen bu âyet bu sure sebebiyle 119. âyeti açalım; Allah Teâlâ diyor ki Müslümanlara “Ve maleküm ella te’külu mimma zükirasmüllahi aleyhi” (Enam 48/138) Allah’ın adını anılmış olan hayvanlardan niçin yemiyorsunuz ki? Mekke’de bir Müslüman diğer bir Müslüman’a besmeleyle kestiği hayvanın etini getirse yemem der mi? Hı? Demez. Peki, kimin getirdiği hayvanın etini yemek istemez? Müşrikin getirdiğini yemek istemez. İşte Müşrik’in getirdiği hayvanlar da dört grup. Sadece bir tanesinin üzerine Allah’tan başkasının adını anıyor. Allah Teâlâ diyor ki size ne oluyor ki yemiyorsunuz Allah’ın adı anılmış olanın olandan niye yemiyorsunuz? “ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh” (Enam 48/138) Allah size neyin haram olduğunu açık açık bildirdi. İlk okuduğumuz âyette. Ne hangisi haramdı? Allah’tan başkası adı anılmış olması haram. Allah açıkça bildirdi. Bu adam Ebû Cehîl besmele çekmiş, kesmiş getirmiş sen niye yemiyorsun? Demiş oluyor Allah Teâlâ burada.

Şimdi bir de Maide Suresi’nin 5. âyetini açıyoruz; ha onu da okuyalım madem istedin tamam. Sen istedin dicen. Abdurrezzak hoca ondan sonraki âyeti oku diyor haklı. Onu okumazsak eksik kalır gerçekten. O zaman 120’yi de okuyalım diyor. Yok, 121’i. O zaman şunları da okuyalım da bir eksiklik kalmasın. Tamam mı? “Ve maleküm ella te’külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm” (Enam 48/119) Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirmişken, neden Allah’ın adı anılmış olan hayvanlardan yemiyorsunuz ki? Diyor Cenab-ı Hak. Allah’ın haram kıldığı Allah’tan başkasının adının anılmış olmasıdır. Yok, efendim kesen müşriktir diye yemek istemiyorsun Niye? Sebep ne? “illa madturirtüm ileyh” (Enam 48/119) Darda kaldığınız zaman başka. Yani o zaman yiyebilirsiniz tabii. O haramlardan da yiyebilirsiniz. Aç kalmışsın, ölüm tehlikesi var domuz da yiyebilirsin. Ölü hayvan eti de yiyebilirsin. “ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm” (Enam 48/119) Şurası insanların çoğusu kendi arzularıyla, bir bilgiye dayanmadan insanları saptırırlar, bu haramdır derler. Yiyemezsiniz derler ki şu anda biz onu bilgi haline getirmişizdir. O bilgisizlik bizde artık kesin bilgiye dönüşmüştür. Mesela orada Allah Teâlâ dört dört tane hayvan eti haram demişken biz beşinciyi koymuşuzdur müşriklerin kestiği diye değil mi? Halbu ki Enam 145’de ben başka haram bilmiyorum de diye Allah peygamber efendimize bildiriyor. En son inen ayette zaten onu biraz sonra okuyacağız o da aynı. Ondan sonra diyoruz ki bir Müslüman’ın besmeleyi terk ederek kestiği bir hayvan da yenmez diyoruz. O da haramdır diyoruz. Peki, öyle bir şey o da etti altıncı haram oldu. Ehl-i kitap’a sıra gelince Ehl-i kitap besmelesiz keserse yenmez besmeleli keserse yenir diyoruz. O da yedinci bir haram koyuyoruz. Hâlbuki Allah dört gruptan başka haram koymamış.

Şimdi devam edelim bak “inne rabbeke hüve a’lemü bil mu’tedın” (Enam 48/119) Senin rabbin aşırı gidenleri çok iyi bilir. “Ve zeru zahiral ismi ve batıneh” (Enam 48/120) Günahın açığını da gizlisini de terk edin.”innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun” (Enam 48/120) Günah kazananlar yaptıkları şeyin karşılığında cezalandırılacaklardır. Sonra Abdurrezzak hocanın okuyalım dediği âyeti okuyoruz. “Ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi” (Enam 48/121) Allah’ın adı anılmamış olan hayvanın etinden yemeyin. Bu iş burada kalsaydı besmelesiz kesilen hayvanın etinden yiyemezdik. “ve innehu lefısk” (Enam 48/121) var. Bu hal cümlesidir. Fısk olduğu kesin olduğu halde fısk’ın da ne olduğunu az önce en başta okuduğumuz âyette Allah Teâlâ bildirdi. Enam 145’de “ev fiskan ühille li ğayrillahi” (Enam 48/145) Allah’tan başkası adı anılarak kesilen fısk olmak üzere kesilen hayvan. Fısk olduğu halde Allah’ın adının anılmadığı kesin olan hayvanın etinden yemeyin. Yani Allah’tan başkası adına kesildiği kesin olan hayvanın etinden yemeyin. Bu çünkü bu hal cümlesidir. Zaten ondan sonraki cümlenin devamı da bunun öyle olması gerektiğini zorunlu olmasını zorunlu kılıyor. Mesela şimdi ben size sorsam, bir insan besmelesiz kesilmiş bir hayvanın etinden yese müşrik olur mu? Ha?  Olmaz. Olmayacağına göre Allah devamında ne diyor? Devamında diyor ki “ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim” (Enam 48/121) Şeytanlar dostlarına fısıldarlar “li yücadiluküm” (Enam 48/121)  Sizinle Cidâlleşsinler diye. Ya kardeşim tamam put’a kesmişsek ne olmuş, niye yemiyorsunuz falan diye mücadele etsinler diye “ve in eta’tümuhüm inneküm le müşrikun” (Enam 48/121) Onlara boyun eğerseniz müşriksinizdir.

Yani Allah, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılıyor. Siz de onlar üzülmesin diye yerseniz ne yapmış oluyorsunuz onları razı etmeyi Allah’ı razı etmeye tercih etmiş oluyorsunuz. Değil mi? O zaman bu ne olur? Yani sadece Allah’a itaat etmek gerekirken, müşriklere de itaat etmiş olursunuz şirk olur. Anlaşıldı mı şimdi? Tamam mı? Yani bu âyeti kerime, besmelenin çekilmesini hiçbir zaman delil alınmaz ama bu besmeleyi delil alanlar, ayeti şeyde bitirirler“Ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi” (Enam 48/121)’de bitirirler. “ve innehu lefısk” (Enam 48/121)’e atıf yapamayacakları için çünkü Arapça bakımından haber cümlesi inşa cümlesine atfedilemez. O zaman diyorlar ki bu iptidai’dir. Yani başlangıç cümlesi, başlangıç cümlesi olduğu zaman iş iyice bozuluyor zaten. Ha? Mealler hep öyle. Mealler hep öyle. Çünkü Hanefi Mezhebine göre yazılmış bu mealler. Ama İmam Şafii mesela Şafiiler bunun doğrusunu söylüyorlar bu hal cümlesidir diye.  Zaten ayetler arası ilişki büsbütün kopuyor o zaman. Yeni haramlar ihdas ediliyor. Hâlbuki işte Enam 145’de bundan başka haram yoktur diye Allah dört hayvan ismi sayıyor. Şimdi dört şey sayıyor dört hayvan demeyelim dört şey sayıyor.

Şimdi bundan sonra en son inen âyete geçelim ve dersimizin bu bölümünü bitirelim. En son inen âyet hangisiydi? Maide Suresi üç yüz sekizinci sayfadaki âyet. “elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm” (Maide 5/3) Bugün sizin dininizi tamamladık. Veda Hutbesi’ndeyken inen âyet. En son inen âyet bu mudur? Yoksa faizle ilgili olan âyet midir? İhtilaf var ama fark etmez, ikisi de aynı zamanda inmiş ama hangisi önce hangisi sonra ufak tefek ihtilaf var. Bunun en son olması daha uygun. Çünkü burada dininizi tamamladım ifadesi kullanılıyor. Şimdi burada Allah Teâlâ bak ne diyor; “Hurrimet aleykümül meytetü” (Maide 5/3) Şimdi bir parmağınızı Enam 145’deki âyete atın, bir parmağınız da burada olsun. Yani bir elinizle orayı tutun bir elinizle orayı. Yüz kırk sekizinci sayfa ve yüz kırk sekizinci sayfada 145. âyet ve burada en son inen âyet. Size ölü hayvan eti haram kılındı. Bakın orada da aynı. Bu Mekke’de inmiş olan öbürü de Medine’de inen en son âyet. Diyor ki de ki ben bana vahiy edilende haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Diyen bir kimseye meyte olursa başka ölü hayvan eti. Burada da aynı şey “Hurrimet aleykümül meytetü” (Maide 5/3) aynı mı? İkincisi “ved demü” (Maide 5/3) Kan. Öbüründe “ev demem mesfuhan” (Enam 48/145) diyor, akan kan. Yani damarda kalan kan değil. Aynı mı şimdi? Sadece orada vasfını anlatıyor. “ev lahme hınzırin” (Enam 48/145) orada da “ve lahmül hınzıri” (Maide 5/3) diyor; onun pis olduğunu ifade ediyor. O da aynı. “ve ma ühille li ğayrillahi bihı” (Maide 5/3) Allah’tan başkası adına kesilen. Orada “ev fiskan ühille li ğayrillahi” (Enam 48/145) değil mi? Aynı ifade var mı? Hiçbir ilave ve çıkarma yok değil mi? Aynısı. Son inen âyet ve Mekke’de inen âyet. Burada bir takım detaylar veriliyor. “vel münhanikatü”  (Maide 5/3) Boğulmuş hayvan. Boğulmuş hangi hayvana denir? Ölmüş hayvana değil mi? Burada ölüm şekillerini anlatıyor. “vel mevkuzetü” (Maide 5/3) Bak başına bir şey vurulan. O Almanya’da gördüğümüz hayvan hangi gruba girer? Başına demir vuruyorlar ve beynini parçalıyorlar hayvanın. “vel müteraddiyetü” (Maide 5/3) Yukarıdan aşağıya düşen, “ven netıyhatü” (Maide 5/3) Bir hayvanın boynuzuyla diğerini öldürmesi, süsülen yani. “ve ma ekeles sebüu” (Maide 5/3) Yırtıcı hayvanın yediği. Haa şimdi bütün bu hayvanlar yırtıcı hayvan ısırmış, diyelim mesela bir şey gelir, kurt gelir, birkaç tane hayvanı boğar bir tanesini yer gider. Şimdi bu boğulan hayvanlardan ölmeden yetişip keserseniz ne olur? Ha işte Allah burada onu ifade ediyor; “illa ma zekkeytüm” (Maide 5/3) Ölmeden keserseniz başka. Şimdi burada insanın bir tereddüdü doğar bu zaten ölüyor kessem ne olur diye düşünebilirsiniz. Allah burada bir ruhsat veriyor. Ölmeden keserseniz yiyebilirsiniz diyor. Şimdi orada alnına demir vurdukları hayvan ölmeden kestiğimiz ya da işte nahil yaptığımız zaman ne yaparız? Yeriz demek ki. Gördünüz mü? “ve ma zübiha alen nüsubi”  (Maide 5/3) Taşların üzerinde kesilen hayvanlar. Taşların üzerinde şu; Araplar Kâbe’nin etrafında hayvan kesmek için taşlar koymuşlar, onun üzerinde hayvanı kesiyorlar putları için, onu da orada bırakıyorlar fakir fukara gelip alıp yiyor. Yani bir hayvanı orada gördüğünüz zaman, Allah’tan başkasının adının anıldığını bilseniz de bilmeseniz de fark etmiyor, çünkü mutlaka Allah’tan başkasına kesilmiş oluyor. O zaman bu da bir ilave değil değil mi?

Dolayısıyla bakın burada burada kesimle ilgili Müslüman’ın kesmesi gerekir diye bir ifade var mı? Yok. Peki, besmelesiz kesemezsiniz diye bir ifade var mı? Allah’tan başkası adına kesilmeyecek diyor değil mi?

Şimdi ondan beşinci âyete geçelim hemen aşağıda; “Elyevme ühılle lekümüt tayyibat” (Maide 5/5) Bugün temiz şeyler size helal kılınmıştır. “ ve taamüllezıne utül kitabe hıllül leküm” (Maide 5/5) Kendilerine kitap verilmiş olanların taamı da size helal kılınmıştır. Taam ne demek? Yemek demek. Şimdi o zaman size bir tabakta yemek getirdi, ya da pişmemiş getirdi fark etmez Ehl-i kitap getirirse tabii domuz olmaması lazım Allah domuzu kesin olarak ayırmış ama domuzun dışında bir şey getiriyor. Şimdi Ehl-i kitap’ın, Yahudi ve Hıristiyanların biraz önce ne dedim? Allah’tan başkası adına hayvan kesme ihtimalleri var mıydı? Yok. Çünkü dinlerinde kurban yok. Değil mi? Onun için onlardan bir et geldiği zaman emin olun ki Allah’tan başkası adına kesilen bir şey yoktur orada. Domuzsa başka tabii. Onu ayırırsınız. Peki, Mekkeli müşriklerden gelirse bir tabak et?  Onda Allah’tan başkası adına kesilme ihtimali var. İhtimalli hareket eder miyiz? Yoksa kesin bilgi mi gerekiyor. Kesin bilgi gerekiyor.

Peygamber (s.a.v.)’e şimdi Yahya Buhari’de gördüm diyor, ben şey yapmadım da, bu işin uzmanı Yahya’dır. Peygamber (s.a.v.) şey yapıyor (s.a.v.)’e et getiriyor. Ya resul Allah işte bu Bedevi Araplardan et geliyor diyorlar yani o müşrik Araplardan. Ne yapalım? Yiyelim mi yani? Besmeleyle kesilmiş mi? Kesilmemiş mi? bilmiyoruz. Bakın Müşrik kestiği için diye bir tereddüt belirten yok, bu kesim besmeleyle mi olmuş yoksa put’a mı olmuş? Bilemiyoruz. Şüpheli yani. Peygamberimiz ne diyor? …54.04…besmeleyi çek ye diyor. Şimdi bu hayvan Allah’tan başkası adına kesilecek olsa besmele çekilip, yenmesi olabilir mi? Olamaz. Allah’tan başkası adına kesilmişse zaten yiyemez. Ha şimdi ona laf söylediğimi zannetti şimdi ispatlıyor. Tamam, biz sana inandık canım şey etme yani. Hangisiydi? İki yüz otuz bir mi? Yok ya. Kırk bir canım. Muvatta da varmış, Zebâih bir. Buhari de varmış tevhid on üç, Zebâih yirmi bir. İbn-i Mace’de varmış, Ebu Davud’da varmış, Nesâîde varmış. Yani çok sahih bir hadis.

Şimdi gördünüz mü bakın, bizim ilave ettiklerimizi çıkarırsak hayat bayağı kolaylaşıyormuş. Değil mi? Burada eminim ki keyiften dört köşe olan Mustafa Evli’dir. Yanlış mı? Tabii iletişim kopuyor tabii. Şimdi İslam’ın önünden Müslümanlar çekilse ya. Müthiş bir gelişme sağlanacak. Yok bugün bugün Ateistler herhangi bir kimse zaten ayrı bir dinleri yok ki gitsinler birisine kurban kessinler. Öyle bir şey mümkün değil. Ama Allah’tan başka adına kesilme ihtimalli değil. Kesilme konusu kesin olacak. Kesin olarak biliyoruz ki bir başkası adına kesmiş o zaman onu yiyemez. Domuz etini asla yiyemez. …56.06… affedersiniz adını söylemeyeyim çeşitli şeyler yerler, bir şey diyecektin galiba? Ha Çin’de mesela çok her şey. İnsan dâhil hâşâ tövbe estağfurullah. Onları anlatmasam mide gerektirir. Yani herkes onu şey yapamaz. Onların herhangi bir kutsalları yok. Hani Allah Teâlâ’nın haram kılmadığı işte bu Enam dediğimiz hayvanlar; koyun, keçi, sığır, davar, sığır, davar neyse deve hah! Onlar onlardan yenir. Şimdi Netice-i Kelam ne? Dersi bitiriyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007