Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler)

3 Nisan 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Yahudilerin çıkmazlarıyla ilgili ayetlere sıra geldi. Maide Suresinden devam ediyoruz. Fatiha Suresinden başladık. Bugün Maide Suresi 60 ve devamı ayetlerdeyiz. Bugün Yahudilerin bütün dünyaya verdiği bir sıkıntı var. Allahu Teala her şeyin ölçüsünü koymuştur. Yahudiler kendiişlerinde kurdukları organizasyonla zengin olmanın, bugün para babası olmanın yollarını bulmuşlardır. Fakat çok büyük çıkmazlar içerisindedirler. Bugün Orta Doğu’da ki hesaplar… Batılı devletlerin devreye sokulması falan… Bir de içinde bulunduğumuz Kapitalist sistem -ki bu sisteminde baş aktörü onlardır- sayesinde bütün devletleri köle yapmayı başarmışlardır. Tamam, şimdi burada “Ne kadar güzel, Yahudiler için çok büyük bir başarı söz konusu” dersiniz. İşin gerçeği o değildir. İnsan kendisine bir hedef koyar. O hedefe ulaşmazsa mutlu olması mümkün olmaz. Yahudiler içinde Tevrat’ta konmuş bir hedef vardır. Onlar hep o hedeflere ulaşmak isterler. Ama bir türlü ulaşamıyorlar. Yani dünyada tam olarak hâkimiyet kurmak istiyorlar. O hâkimiyeti kurmaları için kendi kafalarına göre çeşitli oyunlar peşinde koşuyorlar. İşte bugün tam hâkim olmaya çalıştıkları bir Filistin bölgesi vardır. Orada da dikkat ediyorsanız küçücük bir çocuktan bile korkuyorlar. Birbirlerinden korkuyorlar. Kendi içlerinde güvenleri yok. Mesela siz dünyanın bütün parasına sahip olsanız midenizi büyütebilir misiniz? Mide neyse odur. Zaten az yemeye çalışacaklar ki şişmanlamayalar değil mi? Vücut büyüyecek mi? Herkes bir tane yatakta yatıyor. Sende bir tane yatakta yatıyorsun. İsterse 10 dönümlük bir köşkün olsun. Akşam yatacağın yer en fakir adamın yattığı yer kadardır. Dolaştığın zamanda ayakların bastığı yer herkesin bastığı yer kadardır. Dolayısıyla insan huzur ister. Mutluluk ister. Rahatlık ister. İşte Yahudilerde bu yoktur. Ondan dolayı ben size ayetleri okuyacağım. O istedikleri hedeflere ulaşmak için rolden role giriyorlar. Kişilik diye bir şey kalmıyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa…

Maide Suresinin 61. Ayetinden itibaren okuyorum. “Ve izâ câûkum gâlû âmennâ” “size geldikleri zaman amenna (bizde inandık) derler.” Tabi ki Muhammed (a.s) son nebidir. Kuran son kitaptır. Elbette inanıyoruz derler. “ve gad dehalû bil kufri ve hum gad haracû bih” “Onlar oraya kafir olarak girdi, kafir olarak çıktılar.” Aslında inanmadıkları halde inandım diyorlar. Bu psikolojiyi düşünün. Kendi inandığınızı ifade edemiyorsunuz. İnanmıyorum diyemiyorsunuz. Bir kişilik ortaya koyamıyorsunuz. “vallâhu ağlemu bimâ kânû yektumûn” “Onların içlerinde gizledikleri şeyleri Allahu Teala çok iyi biliyor.” (Maide 61) İçlerinde gizledikleri bir şey var. Biraz sonra onları anlamaya çalışacağız. Yani size amenna biz de Müslümanız dedikleri zaman aslında niyetleri iyi bir niyet değil. İçlerinde bir şey gizliyorlar. Bir yerlere varmak istiyorlar.

Ve terâ kesîram minhum yusariûne fil ismi vel udvâni” “Onların çoğunu günah ve düşmanlık konusunda birbirleriyle yarışırken görürsün.” İşte eğlence sektörü, şu, bu falan… İşte kumardır. Hiç onlar için önemli değildir. “ve eklihimus suht” “ve fazi yeme konusunda da” İşte bugün dikkat edin faiz konusunda onlar en başta gelenlerdir. “lebié’se mâ kânû yağmelûn” “Ne kötü iş yapıyorlar.” (Maide 62)

Lev lâ yenhâhumur rabbâniyyûne vel ahbâru” “Onlar içerisinde kendisini dindar kabul eden kişiler ve Yahudilerin ilim adamları, alimleri bunları bu yaptıkları yanlışa karşı engelleselerdi olmaz mıydı?” “an gavlihimul isme” “bu günah sözleri” Yani yalan söylüyorlar, her türlü entrikayı yapıyorlar. Her türlü kılığa giriyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Bunu yasaklasalardı olmaz mıydı? “ve eklihimus suht” “Haram yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı?” Faizi yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı? Çünkü faiz onlarda da haramdır. “lebié’se mâ kânû yasneûn” “Onların yaptıkları şey ne kadar da kötüdür.” (Maide 63) Hem haram yemelerini engellemiyorlar. Hem de günah işlerde birbirleriyle yarışmalarına engel olmuyorlar. Yahudilerde bir dünya hâkimiyeti beklentisi vardır. Çünkü Allahu Teala Tevrat’ta onlara onu vaat etmiştir. O beklentiyle tüm dünyaya hâkim olmanın yollarını arıyorlar. Evet, Vedat onunla ilgili Tevrat’ın ifadelerini oku sonra devam edelim.

Vedat YILMAZ: Tevrat’ta bu konuda birçok ifadeler var. Bunlardan en açık olanı Tesniye bölümünde 28. Bapta geçen şu ifadelerdir. “Bugün sana emretmekte olduğum Allah’ın rabbin bütün emirlerini tutup yapmak için onun sözünü iyice dinlersen Allah’ın rab dünyanın bütün milletlerine seni üstün kılacaktır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dünyanın bütün milletlerine seni üstün kılacak diyor. Yani dünyaya tam hakimiyet kuracaksın ama hangi şartla?

Vedat YILMAZ: Eğer rabbin bütün emirlerini tutarsan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın bütün emirlerini tutman şartıyla Allah seni bütün milletlerin üzerine hâkim kılacak.

Vedat YILMAZ: Hocam, Yahudiler bu üstünlüğü yine Tevrat’ta ki başka bir ifadeyle birleştirip üstünlüğün ancak faizle, borç ile olabileceğini düşünüyorlar. O da yine Tesniye de 15. Bapta geçiyor. “Çünkü Allah’ın rab sana vaat etmiş olduğu gibi seni mübarek kılacaktır. Ve birçok milletlere ödünç vereceksiniz fakat siz ödünç almayacaksınız. Böylece Allah sizi milletlerin üzerine yönetici yapacak. Fakat onlar sizi yönetemeyecekler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aslında o ödünç değil de insanlara iyilik yapacaksınız, iyiliğe muhtaç olmayacaksınız demektir.

Vedat YILMAZ: Bunlar “Biz borç verme yoluyla onlar üzerine yönetici olacağız. Onlar üzerinde saltanat kuracağız. Onlar bizi yönetemeyecekler” şeklinde düşünerek bugün dünya üzerindeki küresel oyunların da faizcilik üzerinden işlemesi de aslında Yahudilerin bu ideallerine dayanıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Allah’ın ayetini saptırıp kendi arzularına uygun hale getiriyorlar. “Yâ eyyuhellezîne âmenû in tensurullâhe yensurkum ve yusebbit agdâmekum” “Allah’ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit tutar.” (Muhammed 7) Ya da yine Cenabı Hakkın ayeti kerimesi var.

Leyse aleyke hudâhum” “İnsanların yola gelmesi senin görevin değildir.” Sen insanları yola getirmekle görevli değilsin. Çok dikkat edin. Ben komşuma yardım ediyorum ama namaz kılmıyor, oruç tutmuyor derler. Sana ne? Onları yola getirmek senin görevin mi? Muhtaçsa yardımını yap. “ve lâkinnallâhe yehdî mey yeşâé’” “Ama Allahu Teala hidayeti tercih edenleri yola getirir.” Bunlar tercih eder, yola getirecek olan Allahu Tealadır. Yahudiler senin yanına gelip ben Müminim diyor. Sen de onları, “Koskoca Haham Müslüman olmuş, başımızın üstünde yeri var” diyerek ona bütün malını, mülkünü, bütün ikramlarını yaptığın zaman en büyük düşmanını beslemiş olmuyor musun? Bırak sen şimdi insanların durumunu… Muhtaçsa yap yardımını… Onları yola getirmek senin görevin değildir diyor. Ondan sonra “ve mâ tunfigû min hayrin felienfusikum” “Yapacağınız her hayrı, harcamayı kendiniz için yaparsınız.” Karşınızdaki için değildir. Yani birisine iyilik yaptıysanız o iyiliği kendinize yapmışsınızdır, ona değil. Ama bunu yapabilmek için Allah’a güvenmek gerekir. Ondan sonra “ve mâ tunfigûne illebtiğâe vechillâh” “Siz birisine iyilik yaptığınız zaman sadece Allah rızası için yaparsınız.” Karşı taraftan bir teşekkür bekleyerek değil. “ve mâ tunfigû min hayriy yuveffe ileykum ve entum lâ tuzlemûn” “Yaptığınız herhangi bir iyiliğin karşılığı size tastamam verilir. Ve hiçbir şekilde size yanlış yapılmaz.” (Bakara 272) Dolayısıyla işte Tevrat’taki ayetin benzeridir. Yani insanlara hep siz iyilik yapacaksınız, onlardan bir şey beklemeyeceksiniz demektir. Biz Allah rızası için… Yine ayette vardır. “İnnemâ nut’ımukum livechillâhi lâ nurîdu minkum cezâev ve lâ şukûrâ” “Size Allah rızası için iyilikte bulunuyor, sizden teşekkür beklemiyoruz. Bir karşılıkta beklemiyoruz.” (İnsan 9) Yani onun gibi…

Vedat YILMAZ: Bir de bu hâkimiyetin meydana gelebilmesi için Mesih’in gelmesi gerekiyor. Yahudilerin 13 iman esasından bir tanesi de Mesih’in gelmesine iman etmektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Aslında o Mesih değildir. Bir nebi beklentisidir. Mesih geldi ona inanmadılar. İsa (a.s) geldi ona inanmadılar.

Vedat YILMAZ: Bunu şu şekilde dile getiriyorlar. “Mesih gelmesi gecikmiş olsa da kesin olarak gelecektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Çok beklersiniz.

Vedat YILMAZ:Meşiyah yani kurtarıcının geldiği peygamberlerin söyledikleri şu sözler ve yeryüzündeki yaşamdaki şu işaretlerden anlaşılacaktır. Hakikat, doğruluk, iyilik tüm dünyaya hâkim olduğunda savaşlar ve anlaşmazlıklar ortadan kalkacak, insanlar tek bir tanrıya inanacaklar, bir arada huzur içerisinde yaşayacaklar. Milletler kılıçlarını sapan, hançerlerini orak haline sokacaklar. Harp sanatı artık öğrenilmeyecek. Kurt koyunun yanında, sırtlan oğlağın yanında dinlenecektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nerede geçiyor?

Vedat YILMAZ: Yahudilerin 14:41 14:43 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kendi yazdıkları… Orayı bir daha oku. Bir yerden size tanıdık gelecek. Bu bizim kitaplara hadis diye geçmiştir. Mesih gelecek diye… Son nebi gelmesine rağmen bizde de Mesih beklentisi vardır. Mesih, İsa gelecekmiş. Çok beklersiniz. Fark yok ki… Yahudi yapar da bizimki yapmaz mı?

Vedat YILMAZ:Milletler kılıçlarını sapan, hançerlerini orak haline sokacaklar. Harp sanatı artık öğrenilmeyecek. Kurt koyunun yanında, sırtlan oğlağın yanında dinlenecektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunları duydunuz değil mi? Bunlarda aynı şeyi söylüyorlar. Mesih gelecek şöyle olacak diyorlar.

Vedat YILMAZ:Çocuk yılanın kovuğunda oynayacak. Ve tanrı inancı denizleri kaplayan sular gibi tüm toprağı kaplayacaktır.” Yani bir altın çağı gibi tasavvur ediyorlar. Bunun içinde Mesih’in gelmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İran tarafındakilerde Mehdi kelimesiyle ifade ediyorlar. Bunlar o beklenti içerisindeler. Mesih’in gelmesini çabuklaştırmak için şunları, bunları yapalım derler. Dikkat ederseniz bir takım Mehdiler, Mesihler hep çıkarlar. Mesela Said Nursi’de kendisinin o Mehdilerden olduğunu söyler. Kitabında yazar. Ondan sonra Fetullah’da kendisinin öyle olduğunu söylüyordu. Ortalık boş kaldığı zaman geliyorlar. Bunu uranı Kerim’den öğrenelim. Yahudiler Medine’yi Münevvere’de Muhammed’in (s.a.v) gelmesini bekliyorlardı. Oradaki Araplara Muhammed gelecek, görecesiniz size hâkim olacağız diye hava atıyorlardı. Bunu şu ayetten görelim.

Vedat YILMAZ: Hocam buldum.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın Said Nursi kendisiyle ilgili neler söylüyor? Oynanan oyunların uluslararası boyutunu görün. Risaleyi Nurları ilk kimin bastığını biliyor musunuz? İngilizler basmıştır.

Vedat YILMAZ:Risaleyi Nurun bir kısım önemli şakirtleri Said Nursi’ye ısrarla şunu sorarlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şakirtleri Said Nursi’ye soruyorlar.

Vedat YILMAZ:Ahir zamanda Peygamberimizin ailesinden gelecek olan o büyük mürşidin sen olduğunu düşünüyoruz. Ama sen bu kanaatimizi ısrarla kabul etmiyor, çekiniyorsun. Bu çelişkilidir. Çelişkinin hallini isteriz.” Said Nursi bu soruya şu cevabı verir. “Gelecek Mehdi resulün temsil ettiği kutsal cemaatin manevi şahsiyetinin üç görevi vardır. Bunlar imanı kurtarmak,…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın o cemaatin manevi şahsiyetinin üç görevi vardır. Üçü de bu cemaatte… Birisi imanı kurtarmak… Devam et.

Vedat YILMAZ:Peygamberin halifesi ünvanıyla İslam’ın farklı yönlerini ihya etmek ve zamanın etkisiyle Kuran hükümlerinde ve şeriat kanunlarında görülen birçok değişiklik sebebiyle o zat bu büyük görevi yapmaya çalışır. Nur şakirtleri birinci görevi tam olarak Risaleyi Nurda gördüklerinden…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın 1. Görev isaleyi Nur’da var.

Vedat YILMAZ:İkinci, üçüncü görevler buna nisbetle ikinci, üçüncü derecede olduğundan…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İkinci, üçüncü hafif kalıyor zaten.

Vedat YILMAZ:Risaleyi Nur’un manevi kişiliği Said Nursi’yi

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Manevi kişiliği kendisi oluyor.

Vedat YILMAZ:Haklı olarak bir çeşit Mehdi diye algılıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Haklı olarak diyor. Bir de kendisini dışarı çekiyormuş. Haklı olarak Mehdi diye algılıyorlar.

Vedat YILMAZ:Hatta bir kısım evliya, gayb ile ilgili kerametlerinde Risaleyi Nur’un tam o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu inceleme ve yorumla anlaşılır diyorlar. İki noktada karışıklık olduğundan yoruma ihtiyaç vardır. Birincisi Peygamberin halifesi olma ve İslam birliği. Halka, siyasetçiliğe ve özellikle bu asırdaki düşüncelere göre birinci görevden bin derece geniş görünüyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddid gelmiştir. Ama her biri üç görevden birisini bir yönüyle yaptığı için ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şimdiye kadar hiç kimse o Mehdi ünvanını almamış.

Vedat YILMAZ:İkincisi ahir zamanın o büyük şahsının Peygamber ailesinden olmasıdır. Aslında ben Hz Ali’nin manevi evladı hükmündeyim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gördünüz mü? Ali’nin (r.a) manevi evladıymış. Çünkü ondan 30 sene ders okumuş.

Vedat YILMAZ:Ondan hakikat dersini aldım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunlar için ölüm diye bir şey yoktur. Gitmiş ders okumuş ondan…

Vedat YILMAZ:Muhammed’in (a.s) ailesi bir manada hakiki Nur şakirtlerini de içine aldığından ben de o aileden sayılabilirim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bak, Muhammed’in (a.s) ailesi Nur şakirtlerinide içine alıyormuş. Oyunu görüyor musunuz? Çok iyi görün. Muhammed ailesinden sayılabilirim diyor. Yani uydurulan hadislere göre son gelecek olan İsa, Mesih… Zaten İsa olduğuna dair iddiası da var. Ben burada Mehdi kısmını okuttum. İsa olduğuna dair iddiası da var. Onu şakirtleri söylüyor. Aslen Muhammed ailesinden değil. Manen ondan sayılırım diyor. O da zaten bizden sayılır diyor. Görüyor musunuz?

Vedat YILMAZ:40 günde bir ekmek yiyip başka günlerde başka günlerde yemeyen

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 40 günde bir ekmek yiyen bir adam yaşayabilir mi? Ama adamı şimdi kutsallaştıracak…

Vedat YILMAZ:Osmanı Halidi ile Isparta’nın tanınmış âlimlerinden Topal Şükrü bir gerçeği açıkça görmüş ve haber vermişlerdir. O gerçek şudur. Ümmetin ahir zamanda gelmesini beklediği kişinin üç görevinden en önemlisi ve en büyüğü gerçek imanı yaymak ve ehli imanı sapıklıktan kurtarmak olduğundan o görevi tümüyle Risaleyi Nurda görmüşlerdir. Bu sebepledir ki Hz Ali, Abdülkadir Geylani, Osmanı Halidi gibi zatlar gelecek zatın makamını Risaleyi Nurun manevi kişiliğinde gözleriyle görmüş gibi işaret etmişlerdir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İftiraya bakın. Güya, Hz Ali zamanında Said Nursi olacağını söylemiş.

Vedat YILMAZ:Bu gerçek gösteriyor ki gelecek o mübarek zat risaleyi nuru kendi programı olarak uygulayacaktır.” Bunların nerede geçtiğini de söyleyeyim. Şualar 14. Şua, Sikkeyi Tasdiki Gaybi, 2. Cildinde geçiyordu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi şimdi Fetullah’ın bu iddiasıyla ilgili şey yaparsanız bizim sitede var o. Onunla ilgili yazılar var. Kutbu Azam (Kainat İmamı) orada var. Orada Kainatın İmamı olduğunu söylüyor. Hatta orada Haşa! Allah’a bile emir veriyor. Şimdi bakın mantık aynı mantıktır. Onlar aramıza nasıl giriyorlar? Müslüman kimliğiyle değil mi? Allahu Teala ayette öyle diyor.

Yahudilerle ilgili şöyle diyor. “Ve lemmâ câehum kitâbum min ındillâhi musaddigul limâ meahum” “Kendi yanlarında olanı tasdik eden bir kitap Allah katından gelince” Yani Kuran geldi. Kuran ne yapıyor? Tevrat’ı da, İncil’i de tasdik ediyor. Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde var. “ve kânû min gablu yesteftihûne alellezîne keferû” “Bunlar daha önce müşriklere karşı gelecek nebiyle, gelecek kitapla önlerinin açılmasını bekliyorlardı.” Yani o kitap gelecek, önümüz açılacak. Dünya hâkimi olacağız diye hesap ediyorlardı. Tevrat’ta Vedat’ın okuduğu yerlerden dolayı… “felemmâ câehum mâ arafû keferû bih” “Ama tanıdıkları o nebiyle o kitap gelince kitabı görmezlikten geldiler.” Niye? Niye bizden değil? “felağnetullâhi alel kâfirîn” “Allah’ın laneti o kâfirleredir.” (Bakara 89) Gayet iyi tanıyorlar. İyi tanıdıkları için zaten girdikleri zaman biz Müslümanız diyorlar. Ama bir türlü hazmedemiyorlar. Ne demek? Hâkimiyet onların eline mi geçecek? Bekledikleri nebi geldiğine göre hâkimiyet kime geçmiş oldu? Müslümanlara değil mi? Ama Müslümanlarında Müslüman olmaları lazım ki… Ömer (r.a) zamanına kadar genişleme durdu. Şimdi yeniden yapmamız gereken şudur. Kuranı Kerime döneceğiz. Allah’ın dinini yaşayacağız. Allahu Teala bizim önümüzü sonuna kadar açacak.

Allahu Teala Bakara Suresinin 40. Ayetinde beklenti içinde olan Yahudilere şöyle diyor. “Yâ benî isrâîl” “Ey İsrailoğulları” “isrâîlezkurû niğmetiyelletî en’amtu aleykum” “Size verdiğim nimetimi zihninizde tutun.” Size neler verdim, neler… “ve evfû biahdî ûfi biahdikum” “Bana verdiğiniz sözü yerine getirin.” Verdikleri söz neydi? Gelecek nebiye inanmaktı. Zaten Kuran’da söylüyor. “Bende size verdiğim sözü yerine getireyim.” Onlara verdiği söz neydi? Bütün milletler üzerine hâkim kılmaktı. “ve iyyâye ferhebûn” “Yalnız benden korkun.” (Bakara 40) Açıklamasını da yapıyor.

Ve âminû bimâ enzeltu musaddigal limâ meakum” “Yanınızdakini tasdik eden Kuran’a, indirdiğim bu kitaba inanın.” “ve lâ tekûnû evvele kâfirim bih” “Bunu ilk inkâr eden siz olmayın.” “ve lâ teşterû biâyâtî semenen galîlâ” “Ayetlerimizi az bir bedelle satın almayın.” Yani siz, “kardeşim Müslümanların emrine mi gireceğiz? Olmaz ki… Bizimde bir şeyimiz var” demeyin diyor. “ve iyyâye fettegûn” “Yalnız benden korkun.” (Bakara 41)

Ve lâ telbisul hagga bil bâtıli” “Hakka batıl elbisesi giydirmeyin.” Hakkı batıl kılığına sokmayın. İslam hak ama siz bunu batıl gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu nebi gelmemiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu kitap inmemiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. “ve tektumul hagga ve entum tağlemûn” “Bile, bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara 42) Bugün ki Yahudiler gizliyor mu? Peki, bunları yaptıkları takdirde Allahu Teala onlara verdiği sözü yerine getirir mi? Çünkü inanın ki yerine getireyim diyor. İnanmıyorlar. Bunlar baştan beri bu hayalle yaşıyorlar. Dünya hâkimiyeti bizim olacak diye Allahu Teala Tevrat’ta bize söz verdi derler. Tamam, ama… Resulullah Medine’ye geldi. Kısa sürede Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza Medine’yi terk etmek zorunda kalmadı mı? Hatta Hayber’i de ellerinden kaçırdılar. Hayber’de gitti. Bütün güçleri kayboldu. Gelen nebiye de inanmıyorlar. Bunların Uleması Yahudilere gidip bu bizim beklediğimiz nebi değil, beklediğimiz kitap değil diyorlar. Böyle bir durumda suçu kime bulurlar? Kim suçludur. Haşa! Allah suçlu olur. Bunlar suçlu olur mu? Siz başarısız bir adamın ben yaptım dediğini duydunuz mu? Kim yapmış oluyor? Kader derler. Peki, başarılı bir adamın Kader dediğini duyuyor musunuz? Kim yapmış oluyor? Kendisi… Bunlarda başaramayınca Kader de diyemiyorlar. Allah söz verdi, yapmadı. Suçlu kim oluyor? Haşa! Allah.

Maide Suresi 64. Ayette Allah ne diyor bakın. “Ve gâletil yehûdu yedullâhi mağlûleh” “Allah’ın eli kelepçelenmiş dediler.” Vermiyor, vermeyecek. Allah’ın eli sıkı… Allah bize karşı cimrilik yapıyor. Biz ne kadar uğraşsak da hâkimiyet kuramıyoruz. Bugün dikkat edin. Yıllardır Filistin’deler. Daha Beyti Makdis’i inşa edemediler. Yahudiler o binayı yapamadıkları için kurban kesemiyorlar. Daha bunu bile başaramadılar. Siz dışarıdan bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ama bir de gidip onlara sorun. Buna bile cesaretleri yok. Burada kendilerini suçlamıyorlar. Allah’ı suçluyorlar. “ğullet eydîhim” “Aslında onların elleri kelepçelenmiştir.” Niye? Allahu Teala hedeflerine ulaşmak için neyi şart koştu? Muhammed’e (a.s) inanmayı… İnanmadıkları zaman Allah onlara başarı verir mi? “ve luınû bimâ gâlû” “Bu söyledikleri söz sebebiyle de lanetlendiler.” (Maide 64) Lanetlenme nedir? Kâfir olmaktır. Mesela İblis ne yapmıştı? Allah emrettiği halde Allah’ın emrini tutmamış, Allah’ın emrini kendi kafasına göre evirip çevirmişti. O zaman lanetlenip kovulmuştu. Allahu Teala gelin Muhammed’e inanın ki size yardım edeyim diyor. Onlar inanmadan bu işi kıvırmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini büyük görüyorlar. Hatta bu büyük görme işleri öteden beri var. Yeni değil. Bunlar bunu eskiden beri yapıyorlar. Mesela Allahu Teala şöyle diyor. Hadi Muhammed’e (a.s) inanmadınız. Peki, İsa (a.s) sizdendi. Ona inandınız mı? Harun soyundandı. Zekeriya’nın (a.s) kontrolündeydi. Sizin mabedinizde yetişmiş Hz. Meryem’in oğluydu. O kadar da mucize gösterdi. Onu öldürmek için ellerinden geleni yaptılar. Başarılı olamadılar. Ayrı bir konudur. Peki, Musa’ya (a.s) inandılar mı? Musa’ya (a.s) neler yaptıklarını biliyoruz. Daha 40 günlüğüne ayrıldı. Ne yaptılar? Heykele taptılar. Allahu Teala Bakara 87. Ayette şöyle diyor. “Ve legad âteynâ mûsel kitâbe” “Musa’ya o kitabı verdik.” İnanmanız gereken kitabı verdik. Bugün Tevrat’a inandıklarını söylüyorlar. Tevrat’a falan inandıkları yok. “ve gaffeynâ mim bağdihî bir rusuli” “Onun arkasından da peş peşe resuller (elçiler) getirdik.” “ve âteynâ îsebne meryemel beyyinâti” “Meryem oğlu İsa’ya da açık açık belgeler (mucizeler) verdik.” “ve eyyednâhu birûhil gudus” “Onu Ruhul Kudüs (Cebrail) ile destekledik.” “efekullemâ câekum rasûlum bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum” “Hoşunuza gitmeyen bir resul geldiği zaman her defasında kendinizi büyük mü göreceksiniz?” Büyükleniyorlar. Sanki sadece Muhammed’e (a.s) karşı mı bu? Hepsine karşı… “feferîgan kezzebtum ve ferîgan tagtulûn” “Bazılarını yalanladınız, bazılarını da öldürüyordunuz.” (Bakara 87) “Ve gâlû gulûbuna ğulf” “Bizim gönlümüz tok dediler.” Böyle şeylere bizim ihtiyacımız yok diyordunuz. Bazı kimseler vardır. Onlara Allah’ın ayetini okursun. Tamam, tamam ben biliyorum, sen okuma derler. Demiyorlar mı? İşte bunlarda aynıdır. Bilmediklerinden değil. Hesaplarına gelmediği için… “bel leanehumullahu bikufrihim” “Kâfirlikleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir.” “fegalîlem mâ yué’minûn” “İnananlar ne kadar az…” (Bakara 88)

Şimdi Maide Suresi 64. Ayete devam ediyoruz. “Ve gâletil yehûdu yedullâhi mağlûleh” Yahudiler kendilerine bakmıyorlar. Allah’ın emirlerini yerine getirmemişler. Allah bize dünya hâkimiyetini söz verdi. Ama hâkimiyet şu anda Müslümanlara söz verilmiştir. Ama Müslümanlar henüz o noktaya gelmediler. Müslümanlarda kitabı kendilerine uydurma konusunda maalesef bunlardan pek geri değiller. Hatta bazıları onlara rahmet bile okutur. “Allah’ın eli bağlıdır dediler.” Cimri, vermiyor dediler. Allah bir kural koymuş. Sen o kurala uy vereceğim diyor. “ğullet eydîhim” Tabi bu sözü söyleyince onun karşısında aynı türden bir ceza olarak “kendi elleri bağlanmış.” Onun için dikkat edin. Afrika’yı sömürüyorlar. Oradaki insanlara bir yiyecek bile bırakmıyorlar. Bütün dünya ölse umurlarında bile değil. “ve luınû bimâ gâlû” “söyledikleri sözden dolayı lanetlendiler.” Kâfir oldukları için lanetlendiler. Az önce okuduğumuz ayette belirtilmişti. “bel yedâhu mebsûtatâni” “Hayır. Allah’ın iki eli de açıktır.” “yunfigu keyfe yeşâé’” “Allah nasıl tercih ederse o şekilde iyilik ve ikramda bulunur.” Allah koyduğu kurala göre şey yapar. Tamam, dünya hâkimiyeti mi istiyorsunuz, gelin Allah’ın emirlerine uyun, görürsünüz. Allahu Teala biraz sonra ayette açık açık söyleyecek. Şuraya çok dikkat edin. Siz Yahudileri birlik zannediyorsunuz. Birlik değillerdir. Kum yığını gibidir. Uzaktan baktığın zaman bir tepe gibi gözükür ama yanına gidin ayağınızı basın, batarsınız. Yani güvenebileceğiniz hiçbir şey yoktur. “ve elgaynâ beynehumul adâvete vel bağdâe ilâ yevmil gıyâmeh” “Kıyamet gününe kadar aralarına kin ve düşmanlık sokmuşuzdur.” Yani Allah’a karşı yaptıkları bu yanlıştan dolayı cezasını birbirleriyle anlaşamamakta, birbirleriyle olan düşmanlıklarda bulurlar. Bir araya gelemedikleri içinde ciddi bir başarı gösteremezler. “kullemâ evgadû nâral lilharbi atfeehallâhu” “Savaş için yaktıkları her ateşi Allahu Teala söndürür.” Mesela şu anda da Güneydoğu’da savaş ateşleri var. Dikkat ederseniz Allahu Teala Türk Ordusu sebebiyle onları söndürüyor. Parça, parça söndürüyor. Korkudan ne hale geldiklerini hep görüyoruz. “ve yes’avne fil ardı fesâdâ” “Ama yeryüzünde bozgunculuk için büyük gayret gösterirler.” Hep değişik rollere girerler. Hep dost olarak gelirler. Hiçbir zaman sizin karşınıza çıkmazlar. Sizin yanınıza başkasını gönderirler. Kendileri gelmezler. Ama ne yaparlar? Düzeni bozarak, o bozukluktan istifade ederek hâkimiyet kurmaya çalışırlar. “vallâhu lâ yuhıbbul mufsidîn” “Allah fesatçıları sevmez.” (Maide 64) İşte bunlar Yahudilerin çıkmazlarıdır. En büyük çıkmazları Müslüman olmamalarıdır. Dünya hâkimiyeti kurmak istiyor musun? Gelin, Müslüman olun. Bunlar sadece Yahudiler için değil, Hıristiyanlar içinde geçerlidir. Hıristiyanlarda da Armageddon var değil mi? Aynı şey. Hiç farkı yok. Çünkü Hıristiyanlarda Tevrat’a inanmıyorlar mı? Tabi. Tevrat’ta verilen sözün kendilerine verildiğini de kabul etmiyorlar mı? Onlarda aynı şekildedir. Yahudilerden farkları yok. Onlarda birbirlerini sevmez. Dışarıda birlik görürsünüz, değillerdir. Siz dokununcaya kadar dolu zannedersiniz. Dokununca küt diye düşer. Meğer bu boşmuş dersiniz.

Ve lev enne ehlel kitâbi âmenû vettegav” “Ehli kitapta inanıp kendilerini bu günahtan korusalardı.” “lekeffernâ anhum seyyiâtihim” “Onların kötülüklerinin üstünü örterdik.” Görmezdik. “ve leedhalnâhum cennâtin neîm” “Onları nimetler dolusu cennetlere sokardık.” (Maide 65) Bu dünyada onlar için cennet olurdu.

Bakın esas yapmaları gereken nedir? Buna çok dikkat edelim. “Ve lev ennehum egâmut tevrâte vel incîle” “Onlar Tevrat’ı ve İncil’i ikame etseler” Keşke Tevrat’ın ve İncil’in emirlerine uysalar… Uyuyorlar mı? Şartlar neydi? Gelecek nebiye inanmak… Peki, İsa (a.s), “İncil’de ben gitmezsem o gelmez” demiyor mu? Diyor. Peki, bunlar hala kimi bekliyor? İsa’yı bekliyor. İsa (a.s) ben gitmezsem o gelemez diyor. Gitti o. Gelecek kim? Resulullah’tır (s.a.v). O da geldi. Siz hala İsa’yı getirmeye çalışıyorsunuz. Ne oluyor size? Peki, bunlar İncil’e inanıyorlar mı? Peki, Yahudiler Tevrat’a inanıyor mu? O Tevrat’ta ki emirler Hıristiyanlar için geçerli olduğu için Hıristiyanlar Tevrat’a inanıyorlar mı? Hesaplarına gelirse yapıyorlar. İşte onun için Allahu Teala Tevrat’ı ve İncil’i ikame etseler diyor. Vedat şu andaki Tevrat tercümelerinden okudu. Bazıları tutup tasdik meselesini ortadan kaldırıyor. Yani gerçekten Müslümanlarda inanılmaz tahrifat içerisindedirler. Ben şahsen her gün şoklar yaşıyorum. Bu din bu hale nasıl gelmiş diyorum. Ama Allah’a hamd olsun ki Cenabı Hak bunları gösterdi. Gerçekten çok büyük mesafeler aldık. Sizde bunun farkındasınız. Allahu Tealanın yardımıyla inşallah bu sokuşturulmuş tahrifatı, hurafeleri tümüyle ortadan kaldırmak nasip olur. Mesela Kuran’ı kerim tasdik dediği halde… Vedat ile Erdem tasdik programı yapmaya başladı. Fıtrat TV’de 15 güne bir program yapıyorlar. Birkaç kelime söyle bakalım.

Vedat YILMAZ: 15 günde bir Erdem UYGAN ile birlikte Kitap ve Tasdik isminde bir program yapıyoruz. O arada bir KÖK oluyor. İslam Aleminde bu tasdik konusuna olan bakışı kısaca anlattık. Genel bakışa göre; “Kuran’ın geldiği dönemde ortada ne Tevrat ne de İncil vardı. Hiçbirisi yoktu.” Peki, Kuran neyi tasdik ediyordu diye sorduğunuz zaman “Kuran geçmişte böyle bir kitabın inmiş olduğunu tasdik ediyordu” diyorlar. Yani geçmişte Musa’ya Tevrat diye bir kitap inmişti sadece bunu tasdik ediyor diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu cümleye çok dikkat edin. Yani bugün Yahudilerin elinde Tevrat ve İncil yok diyorlar.

Vedat YILMAZ: Kuran o gün inmiş olduğunu tasdik eder diyorlar. İsa’ya İncil diye bir kitap inmiş ama İncil diye bir şey yok diyorlar. Kuran’ın indiği dönemde de yok diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bugün kendisine Dinler Tarihçisi diyenler farklı mı düşünüyor?

Vedat YILMAZ: Farklı düşünmüyor. Onlarla da konuştuğumuz zaman… Telefonda biz Fatih Hocayla beraber bir Profesörle konuşmuştuk. Eski Ahid de geçen ikra kelimesi ile alakalı bir şey sormuştuk. O da “Niye soruyorsunuz bunu” demişti. Bize de “bu tasdik ilişkisinden dolayı Eski Ahid’de ki ifade Muhammed’i (a.s) işaret ediyor olabilir” dedik. Adam bize “Siz Tevrat’ta Muhammed’i niye arıyorsunuz, Tevrat’ta ne işi var Muhammed’in, çok saçma sapan işler yapıyorsunuz” diyerek bize kızdı. Çünkü neden? O kitapta bu metinde Muhammed (a.s) ile ilgili bir şey yapmak onlar için çok saçma, çok absürt bir iştir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu adam Müslüman değil mi?

Vedat YILMAZ: Müslüman ve profesör…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya da kendi Müslüman olduğunu söylüyor.

Vedat YILMAZ: Çünkü onlara göre şu an ki Tevrat, Kuran’ın Tevrat dediği kavramla ilişkisi olmayan bir kitaptır. Zaman içerisinde Yahudilerin yazdığı, uydurduğu, derlediği bir kitaptır. Yani onlar için tarihsel belge değeri bile taşımıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Yahudi ve Hıristiyanlar içinde Kuranı Kerim Allah’ın kitabı mı?

Vedat YILMAZ: Değil.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Onu da kim yazmış? Muhammed yazmış diyorlar. Muhammed’in kitabı diyorlar. Allah’ın kitabı demiyorlar. Zaten Müslümanlara da Muhammediler diyorlar değil mi?

Vedat YILMAZ: Oysa ki Allahu Teala Kuran’da “musaddigul limâ meahum” Bu Kuran “onlarla olanı tasdik eder” (Bakara 89) diyor. Demek ki onların yanında bir şey var ki Kuran onu tasdik ediyor. Geçmişte, tarihte kalmış bir şeyi Kuran tasdik etmiyor. Hali hazırda olan bir şeyi tasdik ediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu İslam Aleminin durumu… Yahudilerden ne farkı var? Dikkatle dinleyin. Ne dedi? Kuranı Kerim indiği zaman Tevrat ve İncil yoktu, o eskiden ineni tasdik etti diyor. Araf Suresi 157. Ayeti okuyorum. Diyanetin Mealinden okuyayım. “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî  peygambere uyan kimselerdir.” Bakın “yanlarındaki Tevrat” demiş. Resulullah’a uyan eski ölenler mi? Ölmüşler mi uyacak? Az önce Vedat’ın dediği gibi… Tevrat ve İncil Resulullah zamanında yoktu. Eski zamanlarda gelmişmiş de… Ki bu ayete göre Resulullah’a uymak için ayakta olmaları gerekmiyor mu? “Ellezîne yettebiûner rasûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehû mektûben ındehum fit tevrâti vel incîl” “Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları ümmi, nebi olan bu resule uyanlar.” (Araf 157) ‘Yanlarındaki’ ne demek? Eskiden demek mi? Peki, bugün içinde aynı değil mi? Kuranı Kerim’in hükmü geçti mi? Son kitap değil mi? Bugün ki Yahudilere ve Hıristiyanlara bu ayet hitap etmiyor mu? Etmiyorsa bu Kuranı Kerim’in bir anlamı yok. Bugün bunlar maalesef İlahiyat Fakültelerinde Profesör… Bir kere bir hocaya benim Profesör olduğumu söylemişler. “Beter olsun” demiş. Ama haklıymış. Bende aynısını söyledim. Beter olsunlar.

Allahu Teala Maide Suresinin 66. Ayetinde şöyle diyor. “Ve lev ennehum egâmut tevrâte” “Onlar keşke Tevrat’ı ikame etselerdi.” Uygulasalardı. Bugün ki Yahudiler bu Tevrat’ta ki ifadeleri uygulasa, Allah’ın emrettiği şeyi yapsalar bu ayetin hükmü yerine gelmiş olmaz mı? Yani bugün ki Yahudiler Musa’nın (a.s) zamanına mı gidecekler? “vel incîle” “ve İncil’i uygulasalardı.” İncil için İsa’nın (a.s) zamanına mı gidecekler? O da yetmiyor. “ve mâ unzile ileyhim mir rabbihim” “ve rablerinden kendilerine indirilmiş olan Kuran’ı uygulasalardı.” Çünkü Kuran’da onlara indirildi. Bize de indirildi. Bütün insanlara indirildi. Peki, ne olur? İşte o zaman dünya hakimiyeti olur. “leekelû min fevgıhim ve min tahti erculihim” “Hem yukarıdan hem aşağıdan yağar.” Alttan, üstten yağar. Her şey bol miktarda… Bugün ki sıkıntı olmaz. Mutlu olurlar. “minhum ummetum mugtesıdeh” “Onlardan itidalli, hadlerini bilen bir topluluk var” diyor. Ama “ve kesîrum minhum sâe mâ yağmelûn” “Onların çoğu ne kötü iş yapıyorlar.” (Maide 66) Ne kötü davranıyorlar… İşte şimdi bugün ki Yahudilerin ve Hıristiyanların çıkmazını öğrendik mi? Çünkü Allah Tevrat ve İncil’i uygulasalar dedi ya… O zaman ikisi de buna giriyor mu? Yahudiler ve Hıristiyanlar… Çıkmazları nedir? Kuranı Kerim’e uymamak… Hem Kuran’a uymuyorlar, hem de dünya hâkimiyeti peşinde koşuyorlar. Bakın Ortadoğu’yu batırdılar. Afrika’yı batırdılar. Sanki hâkim olmuş gibi bir halleri var ama bir türlü olamıyorlar. Asıl hâkimiyet gönüllere kurulan hâkimiyettir. Ama o gönüllere hâkimiyeti bir türlü kuramıyorlar. Çünkü Allahu Teala’nın dediği şekilde hareket etmiyorlar. Ama o hâkimiyet henüz gerçekleşmiş değil. Ben size her defasında söylemeye çalışıyorum. Tevbe Suresinin 33. Ayetinde ve başka ayetlerde de Allahu Teala bunu bize bildiriyor. “Huvellezî ersele rasûlehû bil hudâ” “Resulünü bu hidayet (Kuran) rehberiyle gönderen odur.” “ve dînil haggı” “Hakkın (Allah’ın) diniyle” gönderen odur. Niye? “liyuzhirahû aled dîni kullihî” “Allah’ın dinini tüm dinlerin üzerine hâkim kılsın diye…” Kuran ile gidilirse Allah’ın dini bütün dinler üzerine hâkimiyet kurar. O zamanda işte Tevrat’ta olduğu gibi tüm milletlere hâkimiyet gerçekleşmiş olur. “ve lev kerihel muşrikûn” “İsterse kâfirlerin hoşuna gitmesin.” (Tevbe 33) O zaman inşallah açılmış olan bu yoldan giderek o hâkimiyeti kurarız. Hâkimiyeti insanlara hâkim olmak için değil de, Allah’ın dininin dünyaya hâkim olması için yapmalıyız. Biz hâkim olalım diye yaptığımız zaman -Allah muhafaza buyursun- yoldan çıkabiliriz. Çünkü ben dediğiniz an gidersiniz. Allah’ın dini dememiz lazım. Başka bir şey değil. Ama ‘Ben Müslümanım’ diyenlerin ne halde olduklarını görüyorsunuz. İslam Uleması… Peki, Vedat çalışıyorsunuz da hiç tasdik kavramını Kuranı Kerim’de ki gibi kabul eden birisine rastladınız mı? Ben hiç rastlamadım da belki siz rastlamışsınızdır.

Vedat YILMAZ: Hiç yok hocam…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya bunlar gerçekten… Adına İslam Uleması dediğimiz kişilerin Kuran ile yakından uzaktan bir alakaları yoktur. Kuran’ı ezberlemeyi Kuran’ı bilmek zannediyorlar. Kardeşim artık Google Hazretleri var. İstediğin zaman istediğin ayeti buluyorsun. Artık sana da gerek kalmadı. Yani yeter artık… Bu uykudan uyanmamız lazım. Allahu Teala yardımcımız olsun. İnşallah namazdan sonra soru cevap bölümüyle devam ederiz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler