Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış)

21 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn. Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în

Bugün siyaset ile bir ders yapacaz Allah nasip ederse. Kudüste meydana gelen patlamalar, son olaylar vesilesiyle neler yapılması gerektiğine dair ilgili ayetleri okuyacağız. Dersimizin başlığı Rasullullah (sav) uyguladığı iç politika.

Şimdi okuyacağım Münafikun Suresi yani münafıklar ile ilgili olan sure bu açıdan son derce önemlidir. İçimizde siyaset yapmak isteyen ya da bu tarafa doğru fikir geliştirmek isteyen varsa bu sureyi çok iyi kavraması lazım. 553ncu sayfada Kur’anı Kerimin 63ncü suresi,

Burada Allah-u Teala şöyle diyor,

Bismillahirrahmanirrahim,

“……………………………………………………” “ O münafıklar yani Müslüman olmadıkları halde Müslüman gözükenler var ya sana geldikleri zaman biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah’ın elçisisin diyorlar”  Yani “………………………………………….” Bizim söylediğimiz  “eşhedü enne muhammeden rasullullah” diyoruz ya onu bir değişik şeklini söylemiş oluyor daha güçlü bir ifade ile.

“…………………………………….” “biz şahidiz ki sen gerçekten Allah’ın elçisisin” diyorlar,

“………………………………………” “Allah biliyor ki sen elbette onun elçisisin”

“………………………………………” “ Ama Allah şahit bu münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar.”  İnanmadıkları halde inandıklarını söylüyorlar.

“………………………………………” “ Yeminlerin kalkan edip Allah’ın yolundan sıvıştılar” bunların buradaki yeminden maksat yani “eşhedü enneke rasulullah” demeleri, böyle demiş olmaları onların yeminleri olmuş oluyor. Yani çok güçlü ifadelerle geliyorlar Rasullullaha diyorlar ki senin Allah’ın elçisi olduğundan şüphemiz yok. Kesin olarak biliyoruz inanıyoruz güçlü ifadelerle mümin olduklarını söyleyip o ifadelerin arkasından dinden uzaklaştıklarını Müslümanlardan gizlemiş oluyorlar. Onun için diyor ki bu yeminlerini bu güçlü ifadelerini kendileri için bir kalkan yaptılar ve Allah’ın yolundan sıvıştılar.

“…………………………………….” “ yaptıkları şey ne kadar kötüdür.”

“……………………………………” “bu şundan dolayıdır onların önce inandılar”

“……………………….” “ sonra da ayetleri görmemeye başladılar”

“………………………………” “ve kalpleri üzerine yeni bir yapı oluşturuldu”

“……………………………..” “ artık onlar ne halde olduklarını anlayamazlar” kendilerine göre akıllılık ediyorlar Müslümanların kandırdıklarını zannediyorlar.

“………………………………………….” “onları gördüğün zaman kılık  kıyafetleri seni çok etkiler, etkili bir giyim kuşam tarzları vardır”

“…………………………………………” “konuştukları zamanda sözlerine kulak verirsin” ne kadar güzel ne kadar mantıklı ne kadar akıllıca konuşuyorlar diye ama,

“……………………………………….” “ onlar duvara dayalı keresteler gibidirler.” Bir keresteni en zayıf olduğu an duvara dayalı olduğu andır. Küçücük bir çocukta onu düşürebilir, geçecek bir arabanın oluşturduğu sarsıntıda düşürebilir.  Çünkü altıda sağlam değil üstü de sağlam değil en küçük bir sarsıntı onu düşürebilir. Dışarıdan baktığın zaman düzgün bir görüntüsü vardır ama bulunduğu yer sağlam değildir. “ duvara dayalı keresteler gibidirler”

“………………………………………….” “ her sesi kendi aleyhlerinde hissederler.” Her rüzgar O duvara dayalı kerestenin düşmesine sebep olabileceği gibi bunlar da iki kişinin yanyana konuşduğu zaman söyledikleri bir söz acaba bizimle ilgili bir şey mi söylüyorlar çünkü hani derler ya yarası olan gocunur yanlış işler peşindeler,

“…………………………………………..” “ işte asıl düşman onlardır.”

“……………………….” “onlara karşı çok dikkatli ol”

“……………………….” “Allah kahretsin onları”

“………………………………” “ bu yalana nereden geliyorlar”

Şimdi bu sure Medine de Beni Mustalik savaşından sonra nazil oluyor. Biliyorsunuz Rasullullah (sav) Mekke’de yaşama imkânı tamamen ortadan kalktıktan sonra Medine’ye gelmişti. Ama kendisinden önce de Medine’ye gelen müminler vardı. Medine’ye geldiği zaman orda iki tane Arap Kabilesi var. Elvs ve hacirce kabileleri Medine’nin iki yerli kabilesi bunlar arasında sürekli savaşlar oluyor.  Birde Medine’de Yahudi Kabileler var. Bu Yahudi kabileler ikiye ayrılmışlar. Bir grubu Elvs, bir grubu da Hacreci destekliyor. Bunları sürekli savaştırarak ellerindeki avuçlarındakini alıyorlar her ikisi de. Onların bütün kazançlarını alıyorlar şu andaki Yahudilerin dünyayı sömürmesinin aynısı. Rasullullah (sav) Medine’ye gelmeden önce Elvs ve Haccac arasındaki savaş durmuş bir barış ortamı doğmuş Haccic Kabilesinin reisi olan Abdullah bin Hümeyrunselul Medine de kral olarak ilan edilecek taç hazırlanıyor boncuklar diziliyor ama Rasullullah Medine’ye gelince ona inanan 1500 kadar insan var o sıra onun kral olma hayali suya düşüyor ve Rasullullah (sav) orada çok ustaca bir girişimde bulunuyor. O Medine’nin iki büyük kabilesi Elvs ve Haccac arasında bir ortak nokta birbirlerine saldırmamaları için bir ortak nokta bulduruyor. Ondan sonra bugün Medine Anayasası diye adlandırılan bir sözleşme çerçevesinde Yahudiler, Elvs, Haccac ve oradaki Müslümanları bir zeminde birleştiriyor. Bir çeşit konfederasyon oluşturuyor şehrin içinde yani konfederasyon demek her birisi kendi iç işlerinde serbest. Hem maddi olarak hem diğer konularda serbest ama şehrin korunması açısından hep birlikte hareket edecekler şehrin ortak menfaatlerini birlikte yerine getirecekler dışarıya karşı birlikte savunacaklar ama gerek yargı gerek mali işler ama gerek başka konularda olsun her biri kendi için de iç işlerinde serbest. Şimdi Rasullulah (sav) bunları bu şekilde birleştiriyor. O sıra Medine’nin nufüsu 10.000 i aşkın. Tüm şehrin nufusü 10.000 i aşkın. Müslümanlar sayısı da 1500 civarında yani 1/7 lik bir sayıları var. Kendilerinin 7 katı olan o insanları bir araya getiriyor. Rasullullah (sav ) fiilen şehrin yöneticisi haline geliyor. Aslında hiç kimse onu Medine’nin başkanı sensin diye seçmiş değil, o da kimseden böyle bir şey istemiş değil. Siz Mekke’den kendi doğup büyüdüğünüz yerden Medine’ye sığınmışsınız. Böyle bir yere gelen kişinin orada şehrin tüm yapısına hükmedecek duruma gelmiş olması inanılmaz bir şey, inanılmaz bir başarı. Kısa sürede bunun elde ediyor ne ile elde ediyor? Tamamen Kur’an’ı Kerim’in vermiş olduğu o güçle. Onun için en büyük güç ilimdir. İlimden daha büyük bir güç yoktur. İşte Rasullullah (sav) işte Kur’an’ı Kerimden aldığı şeyle bunu  kısa sürede yapıyor. Öyle bir noktada oluyorlar ki hepsinin güvenin kazanmış durumda kendi kabileleri içerisinde meydana gelmiş olan davaları kendileri hallediyor ama kendilerinin bir başka kabile ile olan davalarını da Rasullullaha götürüyorlar ve orada oluşturmuş olduğu yapıdan dolayı 1,5 sene sonra Mekkeden gelen orduyu Allah’ın yardımı ile geliyor. Bakın yani şöyle düşünün, siz bir mahalleye taşındığınız zaman İstanbul içerinden bir mahalleden başka mahalleye taşındığınız zaman 1,5 seneye daha çevrenizi tanıyamazsınız. Yanlış mı ama o, o kadar kısa süre içerinde Medine’yi yeniden yapılandırıyor, tamamen insani şekilde yeniden yapılandırıyor, o insanların aralarında uzun zamandan beri devam eden düşmanlıkları dostluğa çeviriyor, onun meyvesinden de en çok kendisi yararlanıyor. Tabi Medine de herkes yararlanıyor ama kendisi de yararlanıyor. Yani orada en alt tabakada olması gereken muhacirler erkin bir konuma geliyorlar kısa bir sürede. Sonra o zaman hacac kabilesinin reisi Abdullah bin ubeyhle Müslüman olmamış. Ama onun kabilesinden de elv kabilesinden de Müslüman olanlar var. Bedir savaşında Rasullullah Mekkeli müşrikleri galip gelince o da Müslüman oluyor. Ama ondan önce şöyle bir olay oluyor. Mekkeli müşrikler Abdullah bin übeyl selüle haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Muhammedi ve beraberindekileri öldür ya da şehirden sür. Aksi takdir de biz sana savaş açarız diyorlar. Şehrin üst yönetici konumunda ya Onu öldür ya da şehirden sür. Rasullullah (sav) bunu öğrenince hemen gidiyor ona diyor ki bak bunu yaparsan başına çok büyük sıkıntılar alırsın. Şimdi muhterem müminler bir insan müşrikse bir insan kafirse onun kendine güveni yoktur, o çok zayıftır. Bugün Müslümanların en büyük bu Yahudilere, Hristiyanlara şunu bunu gözlerinde büyütmeleridir.  İşte bakın dünya siyasetine yön veren Yahudiler. O zamanda bunlar medine de çok güçlüydüler. Bir kabile silah ticareti ile meşhur bir kabile altın ticareti ile meşgul yani son derece zengin. Kendi mahallelerinde etrafı surla çevrili akşam kapıları kapattıkları zaman içeri hiç kimse giremiyor. Ama bilgi ile Rasullullah kısa süre onları avucunun içerine almayı başarmıştır. Bedir savaşını yaptıktan sonra Abdullah b. Ubeyl Müslüman oluyor. Müslüman oluyor zekatta veriyor bir takım ibadetleri de yapmaya başlıyor fakat daha sonra Müslümanlıktan tekrar sonra dönüyor. Çünkü Rasullullah (sav) kendi krallığını engelleyen kişi olarak görüyor. Yani bugün için çok güçlü bir siyasi rakip. Rasullullah geliyor oy oranına göre bakarsanız, kardeşim aldığın oy kadar konuş diyince Rasullulahın oy oranı çok düşüktür yani yüzde onları bulmaz. Hadi yüzde onbeş olsun. Ama haccac kabilesi çok yüksek zaten ev sahibi de onu destekliyor. Şimdi onun için bu şeyde sürekli söylüyorum batılıların mantığıyla olaylara bakmaktan vazgeçelim. O mantıkla o anlayışla hiçbir problemi çözemeyiz. Sadece problemler artar. Yani Müslümanlar birazcık kendilerine güvenmesini öğrensinler. Şimdi biliyorsunuz bedir savaşında galip geldiler ama uhud savaşına girerken Müslümanlar Abdullah bin uveyl ve 300 askeri ile onlara katıldı ama sonra geri döndü. Yani cephe de Müslümanları terk etti. Peki, Rasullullah  bunlara karşı bir şey yaptı mı hayır hiçbir şey yapmadı. Zaten yapamazdı da fiilen gerçi onun 700 askeri vardı. Geriye dönüp ona baskıda yapabilirdi ama asla yapmadı. Şimdi asıl öğreneceğimiz şey o burada. Yani sabırla Kuran’ı Kerim’in gösterdiği yolla bir ülkeye nasıl hakim olunur bir iç politika nasıl uygulanmış olur buradan onu öğrenmiş olacaz. İşte bu sure beni mustarif gazivesinde dönüşte iniyor. Beni mustarif dediğimiz, Mekke ile Medine arasında raviz denilen bir bölge içerisinde denize kıyısı olan oraya hakim olan bir kabile. Mekkeliler uhud savaşında sonra o hicretin 5nci yılında hendek savaşı için hazırlıklar yapıyorlar. Tam o sırada da beni mustarik çevre kabileleri dolaşıyor hep birlikte Medine’ye hücum etmek için hazırlık yapıyor, tabi o sırada da Mekkelilere de katılmış olacaklar birlikte hücum edecekler. Rasullullah bunu duyunca derhal bir ordu hazırlıyor ordu ile birlikte beli mustalıke gidiyor orada meşhus bir mureysi suyu da var onların onlarla yaptığı bir savaşta benim beni mustariki yeniyor ve birkaç kişi orada ölüyor yanlışlıklada bir Müslüman şehit oluyor. Diğer Müslümanlar onu tanıyamadıkları için yanlışlıkla öldürmüş oluyorlar ama Müslümanlardan başka herhangi bir kayıp yok. Orada ki halkın tamamını esir alıp getiriyorlar medineye, ordan çok sayıda ganimetle birlikte geliyorlar. Hendek savaşından iki ay önce, hendek savaşı Şevval ayında bu Şaban ayının başlarında oluyor. Yani iki aylık bir süre var. Şimdi oraya Abdullah bin ubeyl sevur da katılıyor o savaşa. Yani münafıkların reisi olarak Kuran’ı Kerim’in bize bildirdiği, münafıkların reisi olan Abdullah bin ubeyl de oraya katılıyor. Dönüşte mureysi suyunun başında bir ensarla bir de muhacirler arasında küçük bir muhacirler arasında bir kavga oluyor. O arada Abdullah bin uveyl orada, kendi adamları ile beraber orada şey yapıyor. Diyor ki ya bunlar bu noktaya kadar mı geldiler, bunlar şimdi bize kafamı tutuyorlar, bu ne böyle “………………………………………..” diyor. Yani bizim Türkçede besle kargayı oysun gözünü deriz ya, onlarda besle köpeği yesin seni öyle bir sözleri varmış onların. Onu söylüyor ondan sonra diyor ki Kuran’ı  Kerimde bu surede var bir Medineye dönelim görürler diyor. “………………………………………” o izzetli ve şerefli olan bu zelil ve hakir olanları oradan çıkaracaktır diyor. İzzetli, şerefli olan kendisi, zelil ve hakir olanlarda Müslümanlar. Kendini güçlü hissediyor. Şimdi o sıra kendi kabilesinden 15 yaşlarında bir delikanlı daha yeni işte buluğa ermiş ermemiş o nokta da zeyt b. Erkam bunun duyuyor kendi kabilesinden olduğu için şey yapmıyorlar yani kendi aralarında konuşuyorlar ama fazlada önemsemiyorlar. Bunu duyunca doğru gidiyor Rasullulaha (sav) haber veriyor. Bu adam böyle dedi eğer medineye dönersek izzetli ve şerefli olan zelil ve hakir olanı oradan çıkarak diye, rasullullah hemen Abdullah b. Uveyl i çağırıyor. Yemin ediyor ben böyle bir şey söylemedim. Yani ona soruyor söyledin mi yargılama yapıyor  söylemedim diyor. Zeyd b. Erkanın da yanında şahidi yok etrafındakiler hep kendi adamları. Kimsenin gelipte şahitlik etmesi mümkün değil. O zaman zeyd b. Erkam yalancı konumuna düşüyor. Amcası gelip diyor oğlum bak gördün mü yaptıklarını diyor çok üzülüyor tabi. Ama rasullulah (sav) hemen yola çıkma emri veriyor. Çünkü bu adam ensarla muhacirler arasında bir fitne çıkarmaya çalışıyor diye. Yola çıkıyorlar geliyor yolda bir yerde konaklıyorlar. O konaklama yerinde işte hepiniz bilirsiniz Aişe validemizin herdecinden çıkması yani o devenin üstünde dört köşe bir yapı oluyor onun içerisinde kalıyorlar. Oradan çıkıyor dinlenme yerinde gerdanlığını ararken o arada ordu hareket ediyor onun herdeçde olduğunu zannediyorlar. O da yorgunluktan uyuya kalıyor ve Abdullah b. Uveyl selul bu defa orada yeni bir organizasyonla Aişe validemizin o da adını tam hatırlayamadım o zatta tabi ordu da birlikte gittiği için tabi en arkadan birisi geliyor kalan bir şey varsa mal mülk onları toplasın. Hemen haber yayıyorlar ki Aişe ondan zina etti haşa. Bu da Nur suresinde var bilirsiniz. Allah-u Teala onu da orada şey yapıyor. Buna katılan üç tane de Müslüman var ve bunu yayıyorlar ve biliyorsun uzunca bir süre 1 ay kadar Rasullullah (sav) Aişe validemiz ile görüşmüyor. Sonradan Nur suresinin ayetleri iniyor onun temiz olduğunu ortaya koyuyor o iftira edenler 80 er değneğe cezaya çarptırılıyorlar. Abdullah b. Suveyl bu ceza verilmiş mi verilmemiş mi çok net değil. Çünkü onun bu sözü söylediğine dair bir şahit bulunamıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bakın bu kadar büyük problemler çıkaran adam bazı tefsir bunlar daha sonraki bazı yanlış görüşlere zemin hazırlayan rivayetler. Efendim oğlu Abdullah var Abdullah b. Selulun, diyor ki Rasullullah (sav) geliyor, eğer babama ölüm cezası vereceksen emret ben öldüreyim çünkü bir Müslüman kardeşimiz öldürürse ben ona düşmanlık duyarım, bir münafıktan dolayı cehennemi hallederim. Yani bu işin bu kısmının doğru olduğuna ben inanmıyorum çünkü bir kimsenin ölüm cezasına iki yolu var bir savaş, biri de adam öldürmektir üçüncü de yok. Şimdi orada rasullullah diyor ki hayır bizim yanımızda kaldığı sürece iyilik ve ikram görecektir. Burada iyilik ve ikram görme olayı tamam bakın zaten ayeti kerime onu söylüyor. Şuradan tekrar dikkat edin mesela bugün ki, türkiyenin yapısını düşünün, Türkiye de mesela güneydoğu da ki kürtler ile türkler arasında uzun süredir bir savaş ortamı meydana getirmek için herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi bunlar arasıda bir barış meydana getirilmeye çalışıldığı zaman savaştan yararlananlar bundan menfaatlenenler fena halde rahatsız oluyorlar tabi. Peki burada ne yapmak lazım? İşte Rasullullah (sav) burada yaptığını yapmak lazım. Savaş sırasında problem çıkartıyorlar, Rasullullahın eşine iftira ediyor bu insan hatta şehrin içerinde de bir takım yanlış işler yapıyor ki bu bir ara Müslüman olmuş bir ara kafir olmuş bakın Kuran’ı Kerim’in şahitliği ile Müslüman olmuş sonra kafir olmuş birisi, bugün ki mezhepler Müslüman olduktan sonra kafir olanlara ne ceza verirler, ölüm cezası verirler. Bakın arkadaşlar bu mezheplerle Müslümanlar ne bir siyaset yapabilirler, ne kendilerini idare edebilirler ne de başkasını idare edebilirler. Hiç bir şey olmaz bunu iyice aklımıza yerleştirelim. Çünkü siyaset emevilerle başlayıp abbasilerle kemikleşen yapı içersinde dini kendisine uydurmuştur kendisi dine uymamıştır. Dinden döneni öldürüyormuş. Ya kardeşim Allah ayeti ile açıkça söylüyor bak ne diyor? 3 ncü ayette ne diyor Münafıkün? “……………………………………………” “ iman ettiğini herkes biliyor bedir savaşından sonra iman etmiş ordaki çevresindeki birkaç kişi, ama sonra kafir olmuşlar, peki, ne olacak? “……………………………………….” “ ve kalplerinde yeni bir yapı oluşturuluyor” artık yeni bir kişilik oluyor yalancılıkları onları şey yapıyor. Ondan sonrada çok dindar geçiniyorlar, iki yüzlülük yapıyorlar, efendim Medine deki Yahudi kabileler ile sürekli birlikte hareket ediyorlar Müslümanlara karşı oyunlar şey yapmak istiyorlar Mekkeliler ile birlikte hareket ediyorlar. Yani efendim yurtdışında bazı gruplara karşı bağlantılar var işte bize karşı başka görünüyorlar oraya karşı başka görünüyorlar . şimdi bugün ki siyasete bakın düşünün işte iki yüzlülük var, şöyle var böyle var bir takım şeyler var ya onların hepsinden daha ağırı burada. Şimdi bütün bunlara karşı ne diyor Cenab-ı Hak?           “………………………………………….” “ onların gördüğün zaman kılık kıyafetleri muhteşem ne kadar güzel , konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin şahane konuşurlar hepsi dindar, haktan adaletten, iyilikten güzellikten yana” ama çok korkaktırlar, “………………………………………” ama son derece zayıf yapıları vardır.” Çok zayıf yapıları vardır bunların. “sanki duvara dayalı keresteler gibidirler.” “……………………………………………….” “her şeyi aleyhlerinde düşünürler” onun için en küçük bir şey söyleseniz. Hemen oradan rahatsız olur ve hemen oradan bir hiddet çıkarmaya çalışırlar. Hemen oradan bir şey çıkarmaya çalışırlar. Mesela bugün çeşitli yayın organları ile yapılmaya çalışılan şey gibi, ki burada Allah-u Teala diyor ki inandıktan sonra kafir olmuş “………………………………….” “” işte asıl düşman odur.” Tamam evet asıl düşman bu iç düşman. Şimdi siz vücudunuzun içindeki rahatsızlık mı sizi çok rahatsız eder, yoksa dışarıdaki rahatsızlık mı? midem rahatsız,başım ağrıyor bilmem beynimde şu var bu var, peki, o rahatsızlığı olan o organı kesip atıyor musunuz? Ne yapmak lazım? İyileştirmek lazım. Dolayısıyla Rasullullah (sav) şimdi bu adamlar dışa karşı Müslüman gözüküyorlar, onlara karşı tavrı çok farklıdır. Onun için bunları kendi içindeki ilişkileri çok farklıdır. Efendim ben onların ne durumda olduklarını çok iyi biliyorum, sen bilirsinde onun kardeşi bilmez. Onun eşi babası bilmez. Dolayısıyla sende ona karşı herhangi bir davranışı iki Müslümanın birbirine düşmanlığı olarak değerlendirir. Çok dikkatli olmak lazım tıp ki vücudun içerisindeki rahatsızlık gibi düşüneceksin. Bak şey de beni müstalik problem çıkardı derhal oraya askeri gönderdi ve problemi orada halletti. Hatta o beni müstalikten gelen esirler de çok önemlidir. Bugün esirleri getirirler biliyorsunuz köle cariye yaparlar. Peki beni müstalik esirlerine Rasullullah ne yaptı? Onların başında cüveydiye vardı. Cüveydiye de birisi tarafından alınıyor esirler evlere bırakılıyor. Cüveydiye yanında bulunduğu kişiye diyor ki ben diyor yeteri kadar güzelim gencim de sen bana müsaade et benimle evlenecek birisini bulurum diyor işte bu Kuran’ı Kerimde mütakibe denen budur onu da maalesef değişmişler. Ordan geliyor Rasullallah (sav) diyor ki ben beni müstalike kabilesinin reisinin kızıyım. Evlenmek için işte beni yanımda esir olan kişiden anlaştım geldim. Rasullullah kendisi evlilik teklif ediyor ve kabul ediyor. Orada evleniyorlar evlenince herkes beni müstakil esirlerini serbest bırakıyor tamamı Müslüman oluyor. Şimdi bak düşünebiliyor musun herkesin kalbini kazanıyor. O insanların ülkelerini almışsınız, kendilerini esir olarak getirmişsiniz fakat onlara gösterdiğiniz insanlık, onlara gösterdiğiniz o iyilik o davranış onların hepsini Müslüman ediyor. Ondan sonra oradan herkes memleketin rap rap gidiyor ve şeylerini zekatlarını düzgün şekilde veriyorlar ve bir mümin kabile olarak yer alıyorlar. Yani kısa sürede işte ne yapmış oluyor hendek savaşına gelecek olan Mekkelilerin en önemli bir gücü elinden almış oluyor ve maddi olarak kendisi de büyük bir rahatlık içerisine giriyor. Şimdi yani hendek savaşından önce de orada ciddi bir ganimet elde etmiş oluyorlar hem o insanların gönüllerini alıyorlar hem de ganimetlerini alıyorlar. Şimdi ama Medinenin içerisinde öyle yapmıyor. Bu kadar pislik yapmış bir kişi aynı vücudun içerisindeki rahatsızlık gibi organı kesip atmıyorsunuz iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Asıl düşman onlardır dedikten sonra Allah-u Tealanın söylediği şey “ ………………………..”  “onlara karşı çok dikkatli ol.” Bizim fıkıh kitaplarına bakarsanız ne demesi lazım? Mümindi kafir oldu asıl düşman onlar hemen onları öldür. Öyle bir şey yok dikkatli ol diyor o kadar. Çok dikkatli ol diyor o. Şimdi ondan sonra ne diyor “……………………………………..” “ Allah onları kahretsin” aslında o hakkettikleri cezayı Allah verecek sen değil sen vermeyeceksin. Çünkü Rasullullah (sav) ona karşı herhangi bir harekete girse onun etrafındakiler efendim münafıklığı yaptığı için bunu yaptı demezler. Onu da çok dindar birisi kabul ederler, bak Müslüman kardeşini öldürüyor kıskançlığından rakip, korktu ki kendi yerine geçecek. “…………………………” “ nereden bu yalana geliyorlar” diyor bu iftiraya geliyorlar. Mesela onların yapısını da anlatıyor Cenab-ı Hak “……………………………….” “onlarda denseki gelin Allah’ın elçisi sizin için Bağışlanma da bulunsun bak suç işlemişsiniz gelin yanlış yapmışsınız” çünkü o suçu esas Rasulluha karşı işlemişler komutan, ailesine iftira. Gelin ondan özür dileyin Allahın affetmesi için o da size dua etsin böyle dendiği zaman böyle ses çıkarmıyorlar. Kafalarını yavaşça çevirip hemen çekip gidiyorlar. Ben böylelerini çok gördüm. Çok gördüm yani ayeti okuyorsun gel şöyle, doğrudur üstat ve Allahaısmarladık. Allaha ısmarladık da demiyorlar çekip gidiyorlar. Ama nasıl gidiyorlar kibirli kibirli. Ne yaptık ki yani af dileyecek ne var ne yapmışız ki. Şimdi Allah-u Teala diyor ki “………………………………………….” “ister onların bağışlanması iste ister isteme, senin istemenle Allah onları bağışlayacak değildir.” Ne zaman bağışlar tevbe edip geri dönerlerse o zaman bağışlar yoksa yok. “…………………………………” “ Allah yolundan çıkmış olanlara Allah yolu göstermez.” Diyor. Şimdi bir de bakın bunlar ne diyorlar yaptıkları menfi propagandaya bakın. Bugün ki cereyan eden iç olaylarla kıyaslayın bunlar çok çok ileri safhasıdır bu işin. “………………………………….” “ Allahın elçisinin yanında bulunanlara vermeyin dağılsınlar” diyor. Yedirmeyin bunları, karınlarını doyurmayın. Şimdi biz besliyoruz demiş oluyorlar vermeyin açlıktan dağılsınlar. Ben bu ayeti okuduğum zaman hep şu aklıma gelir. Bir zamanlar İstanbul da zengin bir grup kendi aralarında demiş ki ya biz Abdulaziz hocaya hiç yardım etmiyoruz nerden yardım alıyor. Bende hemen o hafta gittim onlara dedim ki size parayı kim veriyorsa ben parayı oradan alıyorum. Şimdi diyor bunlara şey yapmayın bak Rasullulahın bakın Rasullullah kelimesini de söylüyorlar dikkat edin bunu söylerken o kadar ustaca söylüyorlar ki şimdi olayın o mirasi suyun başındaki olayın şekli şöyle orada fakir bir zat, cah cah olacak adı neyse şimdi diyor ki Abdullah b. Suveyl ya şunlara bak bize karşı konuşuyorlar. Bunlar Rasullullahın yanındayken yiyecek götürmeyin. Bunlar gittikten sonra götürün rasullulluha bunlar çeksin gitsin ayak takımı ya problem çıkarıyorlar. Bak öyle bir şey söylüyor ki Rasullullah gitsin demiyor orda. Bu ayak takımı gitsin bu ne böyle bunlar problem çıkarıyorlar sıkıntı çıkartıyorlar. Dinleyende hak veriyor bak rasullullaha karşı değil bu. O ayak takımına karşı. Politikayı çok ustaca yürütüyorlar. “…………………………………………..” zaten ayette onu diyor Rasullullahın yanında olanlara,Rasullullaha vermeyin demiyor onun yanında olmayanlara vermeyin diyor ve Rasullullah diyorlar Allah’ın elçisi diyorlar. Muhammed demiyorlar yani. Vermeyinde dağılsın bunlar, bunlar ayak takımı, şimdi Allah-u Teala diyor ki “………………………………………” “göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır.” Sen kendini ne zannediyorsun. “………………………………….” “ama bu münafıklar bu iki yüzlüler bunu anlayamazlar” derler herşey kendi ellerinde. Bir de şunu söylemişlerdi o mureysi suyunun başında “……………………………………….” “hele Medineye bir dönelim” bakın savaş sırasında en hassas anda bir fitne çıkartıyorlar. O yetmiyor yolda işte Aişe validemize iftira ediyorlar. Siz Rasullulahın orada ne hale geldiğini düşünün. Bu olay burada cereyan ederken de Mekkeliler hendek savaşının hazırlığı içerisindeler tüm çevre kabileleri harekete geçiriyorlar. İşte ifk olayı bir ay sürüyor ondan bir ay sonra da hendek savaşı için geliniyor şeye şartların ne kadar zor olduğunu anlamanız için o kadar zor şartlar altında Rasullullah iç dengeyi nasıl sağlıyor, şimdi biraz sonra bu ayetleri okuyalım onu da anlatacam inşallah.

“…………………………………………………..” diyor ki “medineye bir dönelim çok izzetli ve şerefli olan çok zelil ve hakir olanı oradan çıkaracak” kim ne anlarsa anlasın. Şimdi onun yakın adamları diyecek ki bu suyun başında problem çıkaranları çıkaracak diye düşünecekler ama tabi o Rasullullahı çıkaracağını düşünüyor. Sonra işte zeyd b. Erkan bunu Rasullullaha şikayet edince inkar ediyor ben böyle bir şey söylemedim diyor bu yalan söylüyor diye.

“………………………………………………” “İzzet Allah’ındır, elçisinindir ve müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmezler. İki yüzlüler bunu bilmez.” Buradan şunu anlamamız lazım bu iki yüzlüler çok zayıftır onları güçlü görmenin bir anlamı yok. Onları yok sayacaksınız. Siz işinize devam edeceksiniz. Şimdi Rasullullah (sav) diyor ki bunlar bizden iyilik ve ikramdan başka hiç birşey görmeyeceklerdir diyor. Bu olaylar şey ettikten sonra şimdi bu rasullullahın iyi davranışı kabileyi çok etkiliyor yani haccec kabilesinin insanlarını onun büyük bir çoğunluğu Müslüman olmamış çok etkiliyor. Ya bunun davranışına bak onun davranışına bak. Hatta o muyeyşın suyunda rasullullah abdullah b. Selulu dinleyince  yemin ediyor çıkıyor ashaptan bazıları diyorlar ki ya Rasullullah buna bir şey yapma bu sizin Medineye gelmeden önce başımıza Kral olarak seçilmişti işte tacı hazırlanıyordu boncukları diziliyordu geldin bunun krallığı suya düştü o yüzden yaptıklarını hoş gör diyorlar. Bakın yaptıklarını hoş gör diyorlar bakın şimdi buradan türkiye de bazı kişiler var gruplar bunları siz kendi gözünüzle çok kötü görebilirsiniz ama vatandaş öyle kötü görmez. Onun için politikaları düzenlerken kendi gözünüzle vatandaşın gözü ile yapmanız lazım. Vatandaş nasıl görüyor. Şimdi orada Rasullullah onun için onlara karşı dikkatli ol diyor sadece Allah, bu şeye dikkatli olacak o tamam. Bu şey Abdullah übeyir b. Salul yavaş yavaş kendi etrafındaki insanlar tarafından dışlanmaya başlıyor. Artık buna hiç laf söylemeyen saygıdan başka aklından başka şey geçmeyen insanlar ona laf söylemeye laf atmaya başlıyorlar yavaş yavaş itibarını kaybediyor. Hatta oğlu Abdullah iyi bir Müslüman hastalanıyor Abdullah ubeyir b. Selul ziyaretine gidiyor Rasulluha(sav) . ziyaretine gittiği zaman Abdullah diyor ki bana diyor şu gömleğini verirmisin diyor iyice hastalığı ilerlemiş ne olacak? Öldüğüm zaman diyor onu kefen olarak şey yapayım. Çünkü işte Allahın huzurunda bir işe yarasın diye. Rasullullah tamam diyor çıkarıyor veriyor gömleğini ona Ömer (ra) çok şey yapıyori ya rasullullah o pis adam senin gömleğine şey yapıyor, diyor ki bk bu gömleğin ona bir faydası olmaz ama bize çok faydası olur diyor. Şimdi etrafındakier Abdullah b. Uveyn selulun o gömlekten bir takım medet menfaat görmesini bekleyince diyorlar ki allah allah ya demek ki bu adam Muhammede büyük değer veriyor bunu şey yaptığına göre. Sonra vefat ediyor, vefat edince oğlu Abdullah diyor ki defn işlerinde bulunur musun Rasullullah gidiyor defn işlerinde de bulunuyor. Defn ediyor onu namazını da kıldırıyor tabi daha sonra o Tevbe suresindeki ayet iniyor “………………………………..” 84. Tevbe 84ncü ayeti diyorki “bunlardan herhangi birisi öldüğü zaman hiç bir zaman bunların cenazesine gitme böyle münafık olanların cenazesine gitmeyeceksin kabrinin başında da bulunmayacaksın.” Diyor ama bakın Rasullulah o Abdullah übeyl b. Selulun cenazesini kıldırınca kendi kabilesinden binin üzerinde insan o gün Müslüman oluyor. Ne oldu şimdi o insanları kendine bağlamış oldu değil mi? halbuki eğer ters bir davranış gösterseydi onu kahraman yapardı. Şimdi ben bu dersi Süleymaniye de yapmıştım yıllar öncede o zaman rahmetli ziya unhakkın öldürülmesi şehit edilmesi vardı. Oda süleymaniyeye gelmişti ondan da bir hatıramız vardır. Arkasında o öldürülen şeyin babası vardı, Zülfikar ali butto o şeyde bu siyasi rekabet sebebi ile bu Zülfikar Ali Buttoyu büyüttüler. Yani orada ona muhalefet eden Müslümanlar onu büyüttüler, büyütünce Pakistan’ın başına geçirdiler onu. Bakın buradaki Rasullullahın tavrını takip etselerdi başlarına böyle bir olay gelmezdi. Yani siz karşı tarafa kendinize göre bir rol veriyorsunuz ama siz devlet yönetiyorsunuz son derece dikkatli olmanız lazım duygusal olmamanız lazım. Vatandaş ona o rolü vermiyor ki. Ondan dolayı rasullullah son derece bakın iyi davranıyor. Adam bu kadar kötü davranmasına rağmen hastayken ziyaretine gidiyor işte öldüğü zaman cenazesine gidiyor aleyhine tek kelime çıkmıyor ama zaten durum ortada olduğu için kendi yakınları artık onu terk etmeye başlıyor ve sonra da hepsi Müslüman oluyor. Yani iç politika ile ilgili derece önemli bir konudur bu. Yani Müslümanlar tüm politikalarını Kuran’ı Kerimden öğrenseler hem son derece rahat ederler çünkü Allah’ın emirlerine uymuş olmanın vermiş olduğu rahatlık vardır. Hem de çok güzel sonuçlar alırlar.

Şey çok önemli insana insanca davranmak var ya son derece önemli. Karşınızdaki kişi çok zengin olabilir ne bileyim çok itibarlı olabilir, kardeşim şöyle düşünün karnınız tok sırtınız çıplak değil yatacak da bir yeriniz var en zenginden ne farkınız var. Var onun problemi çoktur senin yoktur. Onun sıkıntısı çok fazladır. Peki en büyük siyasiden ne farkınız var? O gece uyuyamaz sen uyursun. O en küçük şeyle uğraşmak zorundadır senin umrunda bile değildir. O zaman insanın ihtiyacı ne? İnsanın ihtiyacı insanca yaşamaktır. Mesela hiç unutmadığım bir olay vardır, amerikadan bir kızcağız gelmişti, 30-35  yaşlarındaydı, bizim müftülüğe geldi orada doktora yapmak üzere şeriye sicil arşivleri yani Osmanlı sicil arşivleri dünyanın kendi sahasında en önemli arşividir orası. Söylemiştim o arşivi 21 sene yönettim dolayısıyla çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya o konu da yardımımız olmuştur. Şimid orada çalışıyor çalışmalarını devam ediyor, iki sene sonra mıydı tam değil yani yanlış hatırlayabilirim süresini de baktım çok üzgün dedim niye böyle üzgünsün ne oldu? Dedi ki amerikaya gitmem lazım neden? İznim bitti uzatmam için gitmem gerekiyor, niye üzülüyorsun dedim orada senin annen baban yakınların yok mu gidersin görürsün, dedi ki insan olduğumu ben burada öğrendim dedi. Bu çok önemli. Amerika dünyanın işte şöyle böyle laflarla parlatılan ülkesi, insan olduğumu ben burada öğrendim dedi. Ya şimdiye kadar siz bana kız kardeşiniz gibi davrandığınız hiç  biriniz benim cinselliğim ile ilgilenmediniz ama avrupada amerikada bana cinsel meta olarak bakıyor herkes, kendimi korumaya çalışıyorum. Siz bana hissettirmediniz şimdiye kadar. Her türlü şeyde ilk hatırlıyorum bizim çaycı getirdi ona çay koyunca önüne böyle yaptı “ istememiştim” neden getirdiniz falan buyurun için “kaç lira dedi” ya ne parası, yani şimdi insanca davrandığınız zaman siz onun gönlünü fetih ediyorsunuz. Ben şimdi profesörlüğe müracaat ederken işte yabancı referanslar var mı falan filan o bizimle alakalı epey yazılar yazmış Amerika da haberimiz yok. Onları da ben profesörlük dosyasına koydum ben yani işime de yaradı.Kendisi zannedersem Washington Üniversitesinde olması lazım. Orada tabi yıllar olduğu için çoktan profesör olmuştur. Yani şimdi insanlara insanca davrandığınız zaman işte şeyde olduğu gibi beli mustalik savaşından gelen, savaşmışsınız, adamların bütün mallarını ganimet olarak almışsınız, kendilerini esir olarak almışsınız, insanca davranışınızdan dolayı etkileniyor ve tamamı Müslüman oluyor. Yani insanlığı gösteriyor işte en büyük şey Kuran’ın şahitliği ile en büyük problem her halde hiçbir ülkenin bu kadar büyük problemi olma. Bak bu şehrin en büyük kabilesinin reisi Yahudilerle ilişki kuruyor, Mekkelilerle ilişki kuruyor, savaşta problem çıkarıyor, Rasullah’ın eşine iftirada bulunuyor her türlü kötülük yapıyor ama az önce söylediğim gibi vücudun içindeki rahatsızlığı tedavi etmek için organını kesip atmazsınız onu dışarıdakinde farklı bir davranışla tedavi edersiniz. Yani beni gazvelik malikesi o zaman başladı savaşını yapanlara hemen, beni müstalik dışarıdan hazırlık yapınca Rasullullah derhal oraya ordu çıkarttı ama istese cezalandıracağı Abdullah b. Üveyl selula hiçbirşey yapmadı. Hiç bir şey yapmayarak onu psikolojik olarak tamamen bitirmiş oldu yani şeyde ziya elhakla ile Zülfikar ali butto ilişkisi burada çok güzel örnek olmuştu ama şimdi unutmuşum o şeyleri olayları aradan yıllar geçmiş. Çünkü rahmetli ziya elhakın vefatından sonra o Pakistan’daki olaylar üzerine ben bu dersi Süleymaniye camisinde yapmıştım.

Şimdi burada esas müminlere verilen ders var. Son üç ayet çok önemli. Buraya kadar Allah-u Teala münafıkları anlattı. Şimdi bu Münafıkun suresinin 6ncı ayeti. Evet herkes burada dikkat etmeli şimdi din anlatılıyor bu Allahın dini değil. Başka bir şey. Hurafelere tamamen boğulmuş bir din. İlahiyat Fakultelerinde eğitim yapılıyor o din değil. Şimdi dün birisi suruçta gidiyorcanlı bomba olarak kendini öldürüyor. Canlı bomba olarak bir insan kendini öldürür mü? Bunu el kadavi yıllar önce fetvasını  vermişti. Fetvasını verdiği sırada Mekke de bir toplantıya gittik. Orada ben bunu ona şey yapmak istedim. Hiç birebir şey yapmadı hep böyle başka taraflara kaçtı konuşmadık. Ama sonradan yazdım bunu bizim sitede görürsünüz. Böyle bir fetva olamaz. Şimdi Cenabı Hakta ona ceza olarak bakın Mısırda o da idamla yargılandı. Bakalım tevbe etmezse ahiretteki durumu ne olur. Ya bugün ortada öyle bir din var ki, Allahın dini değil. Bakın şurada şu ayetlerde şu ayeti kerimelerde şu ayeti kerimelere göre devlet başkanı öldürsün. Abdullah b. Selulu problemi halledin. Kardeşim problemi halletmiş görünebilirsin ama onun yakınları sana karşı sürekli düşmanlık beslerler. Bakın Bedir savaşında şeyin yakını öldürülmüştür Muaviyenin. Muaviye o düşmanlığı hiç unuttu mu? Esas olan problemi çözmektir. Problemi çözmek çok önemlidir. Oğlu öldürülmüştü galiba değil mi? neyse yani yakını olduğu çok kesinde şimdi Allah-u Teala diyor ki burada:

“…………………………………………..” “Müminler”

“………………………………” “ mallarınızla, çoluk çoğunuz sizi Allahın zikrinden alı koymasın” Allahın zikri neydi? Kuranı Kerim. Yani zikir de bir şeyi kafaya yerleştirmek. Yani Allahın kitabını sürekli okuyup kafaya yerleştirerek ona göre davranış yapmamanızı engellemesin. Malımız var mülkümüz var engellemesin. Mekkedeyken Müslümanların her gece Kuran okumaları emrediliyordu. Medineye geldikleri zamanda nerde ne zaman müsait zaman bulursanız o zaman yapın diyor. Şu anda bzi medine şartlarındayız yani. Artık o ayete muhattabız. Yirmi yüzyılın o ayetine muhattabız. Ne zaman fırsat bulsak o zaman hergün Kuranı anlama çalışması yapmalıyız ve Kuranı anlama çalışmasının yapıldığı en yoğun noktalarda namazlarımız olmalı. Namazlarda okuduğumuz ayetleri mutlaka okuyup kavramamız lazım. Orada gücümüzü almamız lazım çünkü günde 5 kere.

İşte  Bugün Müslümanlar hep kaybediyor. Niye? İşte bu ayetten dolayı. Kim bunu yaparsa kaybeden onlar olur diyor. Siz Allah’ın ayetlerini okumazsanız kaybedersiniz. Bugün Kuransız bir Müslümanlık var. Bugün değil asırlardır Kuran’sız bir Müslümanlık var. Bunu defalarca al işte bugün anlattık. Böyle bir politika hiç duymuş muydunuz siz. Allah’ın ayeti işte Allahın kitabı. Osmanlıda ne yapıyordu daha küçük çocuğu kundaktaki çocuğu yarın problem çıkartır diye öldürmediler mi? fetva vermedi mi? buna fetva verenler var. Efendim bir kişi fesat çıkaracak durumdaysa neymiş efendim problem çıkaracak. Yargısız olarak infaz edilebilir. Açın fıkıh kitaplarını bunlar dolu. Siz bu şekilde insanların arasındaki birlik beraberliği sağlayamazsınız ki. Adamın eline fırsat geçtiği an senden intikamını alır. Çünkü gönülden bağlanamaz ki bak rasullullah (sav) yaptığı ne oldu? A.b.u.s. düşmanlık yapamayacak hale geldi. İtibarını kaybetti her gün itibarını kaybetti en sonunda etrafındakilerin hepsi Müslüman oldu. Yani ne oldu problem kökten çözülmüş oldu. Yani Rasullullah Medinedeki birliğimiz sağlamış olmasaydı vefat ettiği zaman türkiyenin 4 katı bir yere sahip olabilir miydi? Bugün ki manada hiçbir etkinliğinin olamayacağı bir vakitte, Kuranı kerimin koyduğu prensipleri uygulayarak şehrin hakimiyetini ele geçiriyor. Neyle ele geçiriyor? Bilgi ile ele geçiriyor. İşte Müslümanlar dünya hakimiyetini bilgi ile ele geçirmeleri gerekirken maalesef bugün Kuransız olan bu Müslümanlar çözümü kendilerinde arayamıyorlar. Çünkü kendisinde çözüm göremiyorlar. Kuransız Müslümanlıkta çözüm olmaz ki. Çözümü batıda arıyorlar, çözümü efendim parlementer bilmem ne sistem, çok partili bilmem ne sistemi bilmem ne sistemi ya ne oluyor kardeşim? Bizim anlayışımızda eğer bir kişi memnun değilse koskoca bir parti kadar etkilidir onun muhalefeti. Çünkü sizin vücudunuzdaki küçücük bir rahatsızlık küçücük bir noktadaki bir rahatsızlık gece boyu sizi rahatsız etmiyor mu? İlla da büyük noktalarda olması mı lazım rahatsızlığın. Evet burada diyor Allah:

“…………………………………” “mallarınız ve evlatlarınız sizi Allahı anmaktan alı koymasın.”  İşte Kuransız bir şey olduğu zaman Allah-u Teala “. …………………………”  kendinizi öldürmeyin diyecek sadece savaş sırasında öldürmeyi emredecek ondan sonra sizin dünyada ulema reisimiydi hüseyin Kaddafi bütün Müslümanlar birliğinin başkanıydı. Yani Müslüman alimleri başkanı yani en başındaki adam. Ne yapacak git kendini patlat bir sürü o şeydeki suruçtaki adamlar savaş mı yapıyordu savaş sırasında öldürülsünler. Onların tavrı senin hoşuna gider gitmez. Zaten insanlar hep böyledir. Bu insan taş değil ki durduğu yerde değil ki insan. Gidiyor orada beğenirsin beğenmezsin bir açıklama yapıyor. Peki bu insanlar savaş mı yapıyorlar. Onun içerisine biri girip kendini patlatıyor ve kendisini şehit kabul ediyor. Böyle şehitlik olur mu? Allah ne diyor bak:

“……………………………..” “ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin” diyor.

“………………………………” öldürülmüş mü bu kendini mi öldürmüş? Kendini öldürene ne diyor? Kendinizi öldüremeyin diyor değil mi? “…………………………”  kendini öldürmekle kalmıyor bir sürü masum insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep oluyor. Sakat kalmasına sebep oluyor. Ya kardeşim sen bunu ahirette nasıl hesabını vereceksin. Bu şimdi onunla konuşsan diyecekler ki Kaddafi iyi biliyor sen mi? vatandaş şey gibi, benim babam senin babanı döver yaptıkları bir şey yok. Ama niye böyle diyor o da Kuransız müslüman bu da Kuransız müslüman. İkisininde Kurandan haberi yok. İkisininde Kurandan haberi yok. Bakın daha önce anlatmışımdır belki, Mekkede bir toplantıdayız. Bugün yine türkiyede adlarını duyuyoruz. İbrahim kadavimiydi.Muhuttin karadağiydi. O da katarda hocaydı. Yusuf kardavi de, Ali Muhuttin kadavadi ismi hatırladım. Şimdi Mekkede toplantıdayız Yusuf kaddavinin ortağı olduğu katar islam bankası ismini öyle hatırlıyorum da banka olduğu kesin ama isimde hata edebilirim. Çünkü çok yirmi sene önceki bir toplantısı aklımda kalmamış olabilir. Şimdi orada çıktı dedi ki Yusuf kardavi de önde oturuyor en önde oturuyor. Aralarında hiç bir şey yok. Dedi ki ben o bankaya gittim millete borç para veriyorsunuz nasıl veriyorsunuz. Efendim işte falanca depoda demirlerimiz var onu satıyoruz insan geliyor 1.000.000 borç istiyor. Yüzde kaçla? Yüzde onla. Bir yıl vadeli mesela yüzde on. Peki faiz olmaması için ne yapıyorlarmış? 1.100.000 dolarlık bir yıl vadeli demir alıyorlarmış. Bankanın demir deposundan. Şimdi aldık mı hesaplar bitti mi. 1.100.000 dolarlık demir benim. Parasını da bir sene sonra verecem. Peki şimdi sen o demiri bana 1.000.000 dolara sat. Satıyor 1.000.000 dolara alıyor 1.000.000 doları. Borcu ne kadar?1.1 M $. Gittim depoya sordum diyor. Günde kaç kere satıyorsunuz çok. Hiç gelip buradan demiri çıkaran oldu mu yok. Demir burada duruyor paslanıyor orada. Orada dedi ki Yusuf kardaviye, ya lütfen dedi buna nasıl faiz değil diyorsunuz dedim bana bir anlatır mısın dedim. Birkaç kere sordu hiç duymadı. Bunu duymuyorsun ama öbür taraftan tutuyorsun bir çok gence işte herhangi bir şekilde rahatsız olmuş şizofren olmuş neyse. Git kendini patlat, şehit olursun diyorsun. Böyle bir islam dini olur mu? Böyle bir dine kim inanır? Onun için bakın ne diyor Allah burada diyor ki:

“…………………………………………..” “mallarınızda evladınız da sizi Allahın zikrinden kitabından  alıkoymasın”

“…………………………………………” “kim yaparsa bunu kaybederler.” Bugün İslam alemi kaybediyor mu? Çok dikkatli olmamız lazım. Ama ben size şunu söyleyim mesela dün olan olaylar evet çok üzücü ama bir yandan da memnun edici. Nedir bu memnun edici, halk tabanını kaybetmiş terör. Dikkat edin bak. Bu nimetten yararlanmak lazım. Biz nice günler yaşadık gördük biliyoruz. Bundan çok iyi yararlanmamız lazım ve rasullullahın uyguladığı politikayı uygulamak gerekiyor. İnsanlar arasında hiç kimse bizim istediğimiz gibi olmaz ama biz iyi olmak zorundayız. Karşı taraf iyi olur olmaz bizi ilgilendirmez bizi iyi olmak zorundayız.

Onun için Allahın kitabına aykırı hareket edersek kaybederiz bunu da aklımızdan çıkartmayalım…

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka