Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması

25 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün ki dersimiz İnsanı Kamil Uydurması başlığı altında olacaktır. Enam Suresinin 15. Ayetinden 18. Ayetine kadar okuyacağız. İnsanı Kamil ne demek önce ona bakalım. Dıştan baktığınız zaman oldun insan, kemal insan gibi anlarsınız. Zaten bu tür kavramlar seçilirken insanların zihinlerini bildikleri kavramlara bilmedikleri anlamlar yüklenerek zihin karışıklığı, laf cambazlığı yapılır. Bir takım anlamlar oradan inanç kaydırması olur. Bizim Aracılık ve Şirk kitabından okuyorum. “İnsanı kamil, Hakikati Muhammediyye’dir.” Hakikati Muhammediyye ne demektir? Hakikati Muhammediyye, Hıristiyanların İsa anlayışının İslam’a uyarlanmasıdır. Mesela bugün ki Hristiyanlar İsa (a.s) için şöyle derler. “İsa gerçek Allah ve gerçek İsa’dır.” Yani % 100 Allah, % 100 insandır derler. Şimdi öyle bir şey söylüyorlar ki insanların zihinleri karışsın. % 100 insan ise geriye ne kaldı? Yok % 100 Allah ise nasıl oluyor? Aklın eriyor mu? Zaten bu işe akıl ermez derler. O zaman ne oluyor? Aklı kullandırmadığı zaman sizi koyun haline getiriyor. İstediği gibi güdüyor. Hakikati Muhammediyye diye aynı mantık bizde de var. Mesela tarikatlara göre Hakikati Muhammediyye varoluşun başlangıcıdır. Hıristiyanlarda da öyledir. İsa (a.s) için hiçbir şey yokken söz vardı derler. Bu da varoluşun başlangıcıdır. “Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikati Muhammediyye var olmuş, her yaratık ondan ve onun için yaratılmıştır. O nebilerin ve velilerin ledunni ve batıni bilgilerini aldıkları kaynaktır.” Peki, bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisidir. Şimdi burada size açayım. Hakikati Muhammediyye diye bir başlık var. Mehmet DEMİRCİ yazmış. Mesela İsa… Niye İsa madem % 100 Allah ise niye ortalıkta görünüyor? İnsan şekline bürünerek gelmiş diyorlar. Aynı şeyi Muhammed (a.s) için Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde söylüyorlar. “Vücudu mutlakın taayyün ettiği ilk mertebeye…” Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Taayyün de belli bir şekil, bir insan şekli almış oluyor. İlk mertebeye deniyormuş.

Bugün ki şeyleri neden anlatıyorum, baştan söyleyeyim. Bugünlerde tarihselcilerle ilgili birkaç gündür bir tartışma başladı. Mustafa ÖZTÜRK, bir de 29 Mayıs Üniversitesine bağlı KURAMER Kuran Araştırmaları Merkezi… Tartışmanın merkezinde yer alıyor. Tabi Mustafa ÖZTÜRK’ün görüşlerine katılma imkanı yok. Çünkü o Kuranı Kerim’i Allah’ın sözü olarak kabul etmiyor. KURAMER’in başkanı olan Ali BARDAKOĞLU’da Kuran ile herhangi bir problemin çözüleceğini kabul etmiyor. Din dediğiniz zaman sadece iman ve itikat meseleleri vardır, diğer konular Kuran’ın konusu değildir diyor. Bunlar bize biraz ters… Biraz değil, tümüyle terste… Bu terslik yeni başlamış değil. 29 Mayıs Üniversitesi Diyanet’e bağlı bir üniversitedir. Bu kitapta Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisidir. Diyanet’te Mustafa ÖZTÜRK’e karşı bir beyanat yayımladı. Tamam güzel de kardeşim önce bir kendinizi düzeltin. Biraz sonra size göstereceğim. Kuranı Kerim meallerine kadar bozmuşlar. Yani bu dinin bozulmamış bir tarafı kalmamış. Abbasi döneminde çok ciddi bir hareket bugüne kadar devam etmiş. Yanlış yapanlara müdahale edilmemesi için de Cumartesi günü bir ders yaptık. Bir insan inancını tam bir hürriyet içerisinde ifade edebilir. Resulullah’ın hayattayken Ali İmran Suresi 72. Ayette ehli kitap yani Yahudi ve Hıristiyanlardan uzman kişiler oradaki Hahamlar “âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri vekfurû âhırahû leallehum yerciûn” “Müminlere inene günün başlangıcında inanın, sonunda inkar edin. Belki dinlerinden dönerler” (Ali İmran 72) diyorlar. Organize bir hareket yapıyorlar. Arkadan bunları organize edenler var. Gidin, Muhammed’e indirilene sabahleyin inanın… Haham gidip inandık diyecek. Zaten onu da Bakara Suresi 75 ve devamı ayetlerde ayrıntılı açıklıyor. İnandık diyecekler, çok iyi kavrayacaklar. Ama arkasından kelimelerin anlamını bozmaya çalışacaklar. Az önce söylediğim gibi insanı kâmil, olgun bir insan… Ne? Ama o insanı kâmil senin bildiğin gibi değil diyerek sağa sola çekecekeler. Sabahleyin gidip inandığınızı söyleyin… Haham gelip tam işte beklediğimiz nebi geldi, beklediğimiz kitap buydu diyecek. Oh be ne kadar güzel. Cumartesi günü buraya gelenlere söylemiştim. Şu derse bir Haham gelse bu Kuran bizim beklediğimiz kitaptı, biz buna inanıyoruz dese siz onu nasıl karşılarsınız? Mutlulukla değil mi? Davet edelim bak ne kadar güzel dersiniz. Ondan sonra bir hafta sonraki dersimize gelip ya beyler öyleydi ama ben yanılmışım, yok, bu sizin dininizde şu var, şu var bir takım yalan şeylerle ben buna inanmıyorum dediği zaman herkesin zihni karışmaz mı? Böyle bir organize hareket yapıyorlar. Günün sonunda da inanmadığınızı söyleyin. Belki dinlerinden dönerler diyorlar. Peki, Resulullah dinden döneni öldürse böyle bir organizasyon olur mu? Onu bütün ayrıntılarıyla Kuranı Kerim’de dünya kadar ayetle Cumartesi günü anlatmıştık. Arzu edenler onu Hikmet Çalışmalarından izleyebilirler. Abbasiler Döneminde İranlılar devlete tam hakim olmuşlardır. Batılılarla da tam bir anlaşma içerisine girmişlerdir. İnşallah Cenabı Hak onları da tümüyle ortaya çıkarmayı nasip eder. Hamd olsun, önemli bir kısmını çıkardık. Uydurdukları dine karşı çıkılmaması için bir hadis uydurmuşlardır. “Kim dininden dönerse onu öldürün.” Bir müddet sonra o da yetmemiş. Dört dörtlük Müslümanları da öldürmeleri lazım. Zındıklık diye bir kelime çıkarmışlar. Siz bakmayın dışta dört dörtlük görünüyor ama bu adam münafıktır… Münafıkları Resulullah tanıyamıyordu sen nereden tanıdın? Biz tanırız derler. Divanı Zenadika diye bir divan oluşturmuşlar ve insanları öldürmüşler. Yani ilim adamlarını öldürmüşler. Bu inanç… Burada size defalarca anlattım. Ebussuud’un Maruzat’ı var. Acaba bir yanlışlık var mı diye Süleymaniye Kütüphanesinden el yazma nüshasını almıştım. İbn Abidin’de ki şeyinde bir talebe soru soruyor. Onun sorusu üzerine… Yani Nebimizin bütün emirlerine uymak gerekir mi, hepsi doğru mudur diye sorunca ilk sorunla kafir oldun, çünkü doğru mu demek sen yanlış olduğuna inanıyorsun, kabul etmezsen öldürüleceksin diyor. Uygulamak gerekir mi dediğin zaman bu defa tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Böyle bir eğitim sistemi olur mu? Ama bugün böyle bir eğitim sistemi var. Bugün İslam Alemi dediğimiz alemde böyle bir eğitim sistemi var. Türkiye’de maalesef Müslümanlarda olması gereken din hürriyetini ancak Laiklikle birazcık görmeye başladık. Bizdeki din hürriyetiyle Laiklik asla karşılaştırılamaz. Ama gene hiç yoktan iyidir. Buradan bakıyorsunuz. Sen Diyanet olarak çıkarmış olduğun ansiklopedi de şöyle diyorsun. “Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikati Muhammediyye var olmuş, her yaratık ondan ve onun için yaratılmıştır. Alemin var olma sebebi, maddesi, gayesi bu hakikattir.” Burası çok uzun hepsini okumak istemiyorum. “Allah ile Hakikati Muhammediyye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri gibidir” diyor. Diyanet İslam Ansiklopedisi, 15. Cilt, 179 ve 180. Sayfa… İsteyen okuyabilir. İnternette de var. Hakikati Muhammediyye diye yazarsanız okuyabilirsiniz. Bu ansiklopedi bir kitaptır. Bunun gösterdiğim yüzü ön yüzüdür. Diğer tarafı arka yüzüdür. İkisi iki ayrı kitap mı? Tek kitap… Allah ile Muhammed arasındaki fark da buymuş. Fark var mı?

Seyirci: Muhammed eşittir Allah…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi tabi… Onu da söylüyorlar. Muhammed eşittir Allah cümlesi aynen var. Yani Diyanetin yayınladığında da var. Okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ama şu an hangi kitap olduğunu söyleyemem. Mesela şey var. “Ehad Ahmed olur, ki mim eder fark, bütün alem o mim içre olur ğark.” Allah Ahmed’dir diyorlar. Bunu söyleyen şahısla yıllar önce gidip anlattım. Bunları nereden çıkardın falan dedim. Onlara gereken her şeyi kendi cemaatinin en önde gelenlerinin içerisinde kendisine anlattım. Hem de gece öyle bir vakitteydi ki Sokaklarda in, cin yok. Hiçbir şey yok.

Abdullah BAYINDIR: Yeni Dünya Dergisi çıkarıyorlardı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, Yeni Dünya Dergisi çıkarmışlardı. Beyazıt’ta Ali Ramazan DİNÇ adında bir müridinin evine gelmişti. Gece vakti Beyazıt’ta hiç kimse yok. Girdim, ağzına kadar dolu… Onların yanında bütün ayrıntılarıyla kendilerine söyledim. Yanlışları ortaya koyduk. Koydun ne işe yaradı ki? Diyanete yıllar önce Talak ve nikahla ilgili hükümleri anlattık. Din İşleri Yüksek Kuruluna anlattık da ne değişti? % 100 Kuran’a aykırı hükümleri hala İslam diye anlatıyorlar. Şimdi çıkıp da Mustafa ÖZTÜRK’e karşı çıkabilirsiniz, Ali BARDAKOĞLU’na karşı çıkabilirsiniz. Ama önce bir kendinizi düzeltin kardeşim. Bu sadece Diyanet için değil, bütün mezhepler için geçerlidir. Bütün mezhepler derken inançla ilgili mezhepleri de, amelle ilgili mezhepleri de kastediyorum. Şimdi ayetleri okuyacağım. İnsanı kamil neymiş? Hani siz zannediyorsunuz ki. Bakın İnsanı Kamil ne? Bunu tarif eden şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil YILMAZ… Size ondan okuyacağım. Altınoluk mecmuasında Temmuz 1996’da çıkmış. Hasan Kamil Bey’i defalarca tevbeye davet ettim. İlan edeceksin. Niye? Çünkü bu Allahu Teala’nın emridir. Allah’ın ayetlerini gizleyenler için Allahu Teala “İllellezîne tâbû ve aslehû ve beyyenû” “Tevbe edecek, kendisini düzeltecek ve gerçeği ortaya koyacak” (Bakara 160) diyor. Aksi takdirde Allahu Teala bunların meleklerin ve bütün insanların laneti altında olacağını açıkça söylüyor. Bunlara sizin benden daha iyi bir dostunuz olmaz diyorum. Çünkü ahiretinizi kurtarmanız için çalışıyorum. Geçende de Mevlana etkinliklerinde Mevlana insanı kamil’dir dediler. Söyleyenlerin çoğu insanı kamil nedir bilmiyor. Zannediyor ki olgun bir insandır. Bakın neymiş? “Hakikati Muhammediyye’nin diğer adıdır.” Yani hiç kimse yokken o vardı. “Tarikatlara göre o Muhammed aleyhisselamdır. Ama…” Muhammed ama o sizin bildiğiniz Muhammed değil. Bu ifade tamamen Hasan Kamil YILMAZ’a aittir. “Ama onun tarihi şahsiyeti değil. Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Adem balçık halindeymiş, o sıra nebiymiş. Bunu nereden çıkarıyorsun? Allah “Ve mâ muhammedun illâ rasûl, gad halet min gablihir rusul” “Muhammed sadece Allah’ın elçisidir. Ondan önce çok elçiler geldi” (Ali İmran 144) demiyor mu? Ayrıca “hâtemen nebiyyîn” “nebilerin sonuncusudur” (Ahzab 40) diyor. Bunlar Adem balçık halindeyken nebiydi diyorlar. Din ne hale getirilmiş görüyor musunuz? Adam İstanbul Müftüsü… Hadi buyurun. Ama Abdülaziz BAYINDIR’a 2002’den beri 21 yıl vaaz ettiği Süleymaniye Cami dahil bütün camiler resmen yasaktır. Tamam açıklamalar yapıyorsunuz ama birazcık kendinize çeki düzen verin. Devam ediyorum. “Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Haşa Allah’ın bundan haberi yok. “O varlığın ve yaratılışın gayesidir.” Hıristiyanların İsa için söylediği yalanlar. “Zira ilahi irade ancak onun aracılığı ile gerçekleşir.” O olmasa Allah hiçbir şey yapamayacak, görüyor musunuz? “Eğer insanı kamil olmasa Allah bilinemezdi.” Tevbestağfirullah… “İnsanı kamil maddi, manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidrei müntehaya, aklı kalemi alaya, nefsi levhi mahfuza, tabiatı 20:53 sn. anlaşılmıyor. bağlıdır.” Hiçbir şey bırakmadı. “Derler ki insanı kamil alemde daima vardır. Birden fazla olamaz.” Allah daima var. Birden fazla oluyor mu? Allah ile aynı görüyor musunuz? “İnsanı kamil için mülkte, melekutta ve ceberutta hiçbir şey gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde nebi veya veli olarak ortaya çıkar.” Nebi en son Muhammed (a.s) zamanında ortaya çıktı. Bugünde veli olarak ortaya çıkar diyor. Devam ediyor. İşte Said Nursi’de, Fetullah’ta kendilerini böyle tarif ediyorlar. Hem Fetullah ile ilgili, hem Said Nursi ile ilgili Aracılık ve Şirk kitabında çok ayrıntılı bilgi vardır. Herkesin Fetullah’ın kapısında kuyruğa girdiği, herkesin nurculara nasıl iyi davranması gerektiği konusunda birbirleriyle yarıştığı zamanda biz bu kitabı yazdık. Ve onların şirk içerisinde olduğunu kendilerine anlattık. Hadi erkeklerse bir cevap versinler bakayım. Yaptıkları ne oldu? Birisi geldi. İsmini vermeyeyim. Çok tanınmış birisidir. Belki tevbekar olmuştur. “Abdülaziz Bey sen bir kitap yazmışsın, okuduk. Gittim, çalışıyorlar. Sana cevap vermek istiyorlar. Ama asla veremezler. Senden bir ricamız var. Kitabı yazmışsın ama bir yerde o konuları konuşma” dedi. Erzurum’a gittim. Atatürk Üniversitesinde çok eski bir arkadaşım oradaki İlahiyatta Profesördür. Her akşam evine çağırıyor. Çıkarken ya Abdülaziz Bey bir şey diyeceğim diyor. Eski arkadaşım olduğu için kıyamıyorum da… İmam Hatip 1. Sınıftan arkadaşımdır. “Burada Nurcular bizi çağırıyorlar. Sana cevap vermek için… Sana (Aracılık ve Şirk kitabına) cevap vermek mümkün değil. Senden bir şey rica edeceğim. Yazmışsın bir yerde konuşma.” Görüyor musunuz?

Şimdi gelelim ayetlere… Allahu Teala burada şöyle diyor. “Gul innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm” “Ya Muhammed şöyle de. Ben korkuyorum. Allah’ın emrini yerine getirmezsem büyük günün azabından korkuyorum.” (Enam 15) Allah’a en büyük isyan nedir? Şirktir. Peki, Muhammed’in (a.s) müşrik olma ihtimali var mı? Hayattayken yok muydu? Zümer Suresinin 65. Ayetinde Muhammed’e ve diğer bütün nebilere şöyle diyor. “Ve legad ûhıye ileyke ve ilellezîne min gablik” “Şu sana kesin olarak vahyedildi. Senden öncekilere de…” “lein eşrakte leyahbetanne ameluke” “Hele şirke düş, bütün amellerin yok olur, gider.” Peki, korunmuş birisine bu söylenir mi? Peki, bize ismet sıfatını olmazsa olmaz sıfat diye öğretmediler mi? Günahlardan korunmuşlardır dediler. Efendim zelleler olur derler. Bu şirk zelle mi? En büyük günah değil mi? “ve letekûnenne minel hâsirîn” “kaybedenlerden olursun.” (Zümer 65) Peki, Enam Suresi 15. Ayette ne diyor? “Gul” “Ya Muhammed şöyle söyle.” “innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm” “De ki rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkuyorum.” (Enam 15) “Mey yusraf anhu yevmeizin fegad rahimeh” “O gün kim ondan uzaklaştırılırsa Allah ona ikramda bulunmuş olur.” Yani biz ne kadar yapsak da Cenabı Hakkın istediği gibi tam kamil bir şey yapamıyoruz. Ama gene Cenabı Hak bir sürü yardımla, destekle -yeter ki şirkten ve büyük günahlardan uzak kalalım- bizi ondan uzak tutuyor. “ve zâlikel fevzul mubîn” “Bu apaçık bir kurtuluştur.” (Enam 16) “Ve iy yemseskallâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû” “Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse onu ondan başka kaldıracak biri yoktur.” (Enam 17) Şimdi öyle mi? Mesela Eyup Sultan’a gidin. Topkapı Sarayında ki Mevlevi haneye gidin. Şimdi orası üniversiteye verildi. Oranın girişinde de ne yazılı biliyor musunuz? Kapının üstünde… İkisinde de… “İza tehayyertüm fil-umur, feste’inu min ehlil-kubur” “Ne yapacağınızı şaşırırsanız gidip ehli kuburdan (ölülerden) yardım isteyin.” Bu hangi din? Camiye yazmışsın. Orada da öyle… İkisine de bunu buradan kaldırın dedim. Dinleyen mi var? Yetkililere söyledim. Her ikisi içinde… Yeni değil yani… Bu yalanı uyduranda Osmanlı Şeyhülislamlarından İbn Kemal’dir. O da bizim Tarikatçılığa Bakış kitabında ayrıntılı olarak yer alır. Tamı tamına Resulullah’a iftiradır. Senet menet uydururlar o da yok. “Resulullah böyle dedi” diyor. Sanki kendisi duymuş. Haşa… Ayette ne diyor? “Ve iy yemseskallâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû” “Sana Allah bir zarar verecek olursa onu ondan başka kaldıracak yoktur.” (Enam 17) Bunlar ne diyor? Ölüler kaldırır diyor. Tevbestağfirullah. Bu ne ya? Diyanet bunu yarından geçi yok. Derhal o camilerde, o şeylerden kaldırması lazım. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi olması lazım. Derhal o yazıyı kaldırması lazım. Topkapı Mevlevihanesinde ki yazıyı da… Öyle çıkıp falanda, filanda bir tane şamar oğlanı bulun. Kardeşim birisine yaparken hiç olmazsa sen sağlam yerde dur da ondan sonra yap. Bana niye sinirleniyorsun diyorlar. Kardeşim ayetlere bakın. Bu ayetleri okuyup da rahatsız olmamak mümkün mü? “ve iy yemseske bihayrin fehuve alâ kulli şey’in gadîr” “Ama Allah sana bir iyilik yapacaksa bil ki her şeye bir ölçü koymuştur.” (Enam 17) Öyle bedavadan da iyilik yapmaz. Ölçüsü vardır. “Ve huvel gâhiru fevga ıbâdih” “Kullar üzerinde tam etkindir.” “ve huvel hakîmul habîr” “Kararları doğrudur ve her şeyden haberi vardır.” (Enam 18) Resulullah’ın (s.a.v) ve bütün nebilerin günahsız… Bakın, ilah yaptıkları kişiler günah işler mi? Aslında Resulullah’ı ilah yapmak hiçbirisinin umurunda değil. İsa’yı ilah yapmak kilisenin umurunda değil. Ama İsa’yı ilah yapmaz Papa ilah olmaz. Kilise ilah olmaz. Bizde de Resulullah’ı ilah yapmazlarsa şeyhler ilah olmaz. Her devirde nebi veya veli şeklinde görünür diyor ya… Ya nebi ya veli… Nebi bitti, veli… O zaman benim velim insanı kamil, yani ilahtır diyecek değil mi? Sanki Muhammed (a.s) umurundaydı. Ama onu kullanıyor. Efendim böyle birisi hiç günah işler mi? İşte bakın size şunu söyleyeyim. Ben bugün Diyanet’e, şuna, buna, İstanbul Müftüsüne laf ettim. Değil. Bugün Abdullah bir takım şeyler anlatacak. Onu makale olarak da yazdı. Sitemizde de var. O ayetlere gidip tefsirlere bakın ki… Buradaki Arapça tefsirlerde dahil. Bir tane doğru mana veren birisi bulur musunuz? Ayetin manasını saptırmamış bir tane tefsir bulup bana gelin. Bilirsiniz her defasında burada bütün tefsirlere meydan okurum. Bir tek kişi gelebiliyor mu? Gelemez. Şimdi Resulullah (s.a.v)… Yazdığın makalenin adı neydi?

Abdullah BAYINDIR: Allah’ın Elçisinin Örnekliği ve Nasr Suresi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nasr Suresinin başına gelenler… Şimdi bu konuda Abdullah’ı dinleyelim.

Abdullah BAYINDIR: Bismillahirrahmanirrahim. Nasr Suresi hepimizin okuduğu kısa sureler arasındadır. Hemen hemen de manasını okumuşsunuzdur. Ama genelde biz… Bazen okurken derinlemesine tefekkür ederek okumuyoruz. Ya da Kuranı Kerim’de o zikredilen ayetlerin diğer ayetlerle nasıl bağlantılı olduğunu genelde düşünmeden okuyoruz. Mesela Nasr Suresinin sonunda “Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh” geçer. “İzâ câe nasrullâhi vel feth” “Allah’ın yardımıyla fetih olduğunda” “Veraeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ” “Allah’ın dinine insanların gruplar halinde girdiğini gördüğünde” “Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh” “Allah’ın yüceliğine yönel, onu hamd et ve ondan af dile.” Orada af dile geçiyor. “innehû kâne tevvâbâ” “Çünkü o tevbeleri kabul edendir.” (Nasr 1-3) Burada neden af dileyecek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İstersen burada karşılıklı konuşalım da daha iyi anlaşılsın. Allah ne diyor? Resulullah Mekke’yi fethedecek. İnsanların bölük bölük İslam’a girdiğini görecek. O zaman ya rabbi beni affet diyecek. Bu ne? Hakikaten çocukluktan beri bende bu ayeti bir türlü anlayamazdım. Çünkü bizim anlamamızın önünde bir sürü engeller vardı. Ayetleri birlikte okuyun diye bir şey öğretmiyorlar ki… Resulullah Mekke’yi fethedecek. İnsanlar bölük bölük İslam’a girecek. Estağfirullah diyecek. Bunu anlayabiliyor musunuz?

Abdullah BAYINDIR: Neden af dileyecek? Bir şey mi yapmış? Tabi bunu diğer ayetlerle bağlantılı okumadığımızda… Resulullah’ın özellikle Mekke’nin fethiyle alakalı Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu mücadelenin artık son noktayı koyduğu yer. Yani burada istiğfarın niye yapıldığını hakiki anlamda çözebilmek için o mücadelenin başından sonuna kadar bakmak lazım. Buna da Kuranı Kerim’den bakmak lazım. Netice itibariyle biz Hud Suresinde Kuran’ın, ayetlerin ayetlerle açıklanması gerektiğini anlıyoruz. “Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû summe fussılet mil ledun hakîmin habîr” “Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem muhkem kılınmış (hükümler barındıran) hem de doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.” (Hud 1) Neden böyle yapılmış? “Ellâ tağbudû illallâh” “Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye.” “innenî lekum minhu nezîruv ve beşîr” “Bende o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim.” (Hud 2) Bu Hz Muhammed’in dilinden… Burada biz kitabı görüşümüze göre, % 100 Kuranı Kuran ile açıklamazsak… Bu ayette istiğfardan bahsediyor, o zaman neden böyle yapılmış diye düşünmeden ya da sadece kendi bakışımıza göre açıklarsak “Ellâ tağbudû illallâh” Allah’tan başkasına kul olmayalım diye Kuran’ın Kuran ile açıklanmasını Allah istemiş. Biz aslında farklı şeylere hizmet ederiz. Onun için bu Mekkeli müşriklerle mücadelesi… Tabi ki bunlarla alakalı o kadar fazla ayet var ki… Hepsi şu anda ele alacak kadar vakit yok. Ben makalenin içerisinde zikrettiğim ayetlerden hareketle bunu açıklamaya çalışacağım. Özellikle Mekkelilerle mücadele boyutunda… Resulullah 13 yıl Mekke’de kalmıştı. Müslümanlık, İslam daveti biraz güç kazanmaya başladığı anda baskılarda artmaya başladı. Müslümanları ilk başlarda zaten çok ciddiye almıyorlardı. Müslümanlar sahabeden Erkam bin Ebil Erkam’ın evinde toplanıyorlardı. Bu ev Kabe’ye çok yakın bir evdi. Orada namaz kılıyorlar, konuşuyorlar. Yeni gelen ayetleri Resulullah orada açıklıyordu. Mekkeliler de bunu görüyorlardı fakat çok ciddiye almıyorlardı. Peygamberliğini ilan etmiş, söyler geçer diye düşünüyorlardı. Ancak Kuran ayetlerinin etkileyiciliği İslam’a girenleri arttırınca baskılarda artmaya başladı. Baskılar öyle bir boyuta geldi ki… Siyerde karşılaştıysanız bilirsiniz. Mekke’de mücadeleye güç yetiremeyenlerin Habeşistan’a gidişi var. Ondan sonra Hz Muhammed’in ve Haşimi soyunun üç-dört sene bir boykot süreci var. Boykot sürecinde Müslümanlar evlerinden alınmışlar. Evlerini terk etmeye zorlamışlar. Hani filmlerde görürüz. Kapının üzerine çarpı şeklinde tahtalar çakılır.  36:49 sn. anlaşılmıyor. Ona benzer bir hadise yaşanır. Onlar belli bir mahalleye… Tamamen etrafı güvenlik çemberine alınmış bir mahallede yaşamaya zorlanmışlar. Ve böyle bir dönem geçirilmiş. Bu dönemde de Müslümanlar ile müşrikler arasında belli ayetler çerçevesinde, çeşitli münazara şeklinde tartışmalar yaşanmış. Bunlardan bir tanesi de… O dönemde Bizans var. Hıristiyan… Roma İmparatorluğunun doğudaki temsilcisi… Bir de Sasani İran var. İranlılar ateşe tapıyorlar. Ateş şeklini verdikleri, ateşi temsilen yapmış oldukları şekillere tapıyorlar. Mekkeliler kendilerini İranlılarla özdeşleştirmiş. O günlerde özellikle boykot zamanında Bizanslılarla İranlılar arasında bir savaş oluyor. Bu savaşı İran kazanıyor. Burada Mekkeliler bunu Müslümanlara karşı “Bak sizinkileri yendik” diyorlar. Tek tanrıya inanan Hıristiyanlar… Her ne kadar Hıristiyanlar tanrı üç dese de… Hz İsa’yı Allah’a ortak koşsalar da netice itibariyle kitaba inanan bir din… Sizinkileri yendik diye bu savaşı üstünlük sağlama, dalga geçme vesilesi yapmaya çalışıyorlar. Bununla alakalı Rum Suresi iniyor. “Elif lâm mîm” “Ğulibetir rûm” “Evet, Rumlar yenildiler.” Nerede? “Fî ednel ardı” “Yakın bir yerde yenildiler.” “ve hum mim bağdi ğalebihim seyağlibûn” “Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra yeneceklerdir.” (Rum 1-3) Allah burada galip geleceklerdir diyor. “Fî bıd’ı sinîn” Vakitte veriyor. “3 ila 9 sene içerisinde” “bıd’a” kelimesi bir vakit ifade eden kelimedir. “lillâhil emru” “Bu Allah’tan bir emirdir.” “min gablu ve mim bağd” “Bu işin öncesi de sonrası da Allah’ın yetkisindedir (emrindedir).” “ve yevmeiziy yefrahul mué’minûn” Burası önemlidir. “İşte o gün müminler sevineceklerdir.” (Rum 4) Şimdi müminler sevinecek deyip Allah burada bırakmış olsaydı herhalde orada Romalıların yapmış olduğu galibiyetten dolayı sevineceklerdir diye nokta koyabilirdik. Ama devamında şöyle diyor? “Binasrillâh” “Allah’ın vermiş olduğu bir zaferle sevineceklerdir.” “yensuru mey yeşâé’, ve huvel azîzur rahîm” “O çalışana yardım eder. O güçlüdür, ikramda bulunur.” Devamında “Vağdallâh” “Bu bir vaaddir.” Bakın açık bir şekilde Allah’ın vaadidir. Bu da yine önemli bir ifadedir. Burada “Binasrillâh” ifadesi önemlidir. Nasr Suresindeki ile aynı kalıptadır. Allah’ın zaferiyle sevinecekler. “Vağdallâh” “Bu Allah’ın bir vaadidir.” “lâ yuhlifullâhu vağdehû” “Allah vaadinden caymaz.” “ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn” “Ancak insanların büyük bir bölümü bunu bilmezler.” (Rum 5-6) Aradan vakit geçiyor. Habeşistan hicretinden sonra boykot belli sebeplerle sona eriyor. Yine Mekke’de yaşama şartları ortadan kalkıyor. Hz Muhammed’in hayat tehlikesi ortaya çıkıyor. Akabe biatları falan… Ve Medine’ye en nihayetinde bir hicret gerçekleşiyor. Medine’de hicretten birkaç sene sonra Mekke liderlerinden Ebu Sufyan’ın bir kervanla Suriye tarafına çıktığı haberi duyuluyor. Kervanın dönüşünde Hz Muhammed o… O zamanda da aynı dönemde de yine Allah’ın o Rum Suresinde belirtmiş olduğu 3 ila 9 sene içerisinde diyordu. Belli bir sürede vermiş. Bizans ile İranlılar arasında haberler geliyor. Tekrar savaş hazırlıkları var. Yakında savaş görülecek diye… Rum Suresindeki zafer vaadi Müslümanların beyninde… Ve o dönemde de Mekke’de gündem olmuştu. Müşriklerinde aklında olan bir şey… Çünkü konuşulmuş, edilmiş… Hz Muhammed, Ebu Sufyan’ın Suriye dönüşünde kervanına el koymayı düşünüyor. Müminleri organize ediyor. Bedir Savaşının hazırlıkları böyle… Yola çıkıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani orada Rumlarla Persler savaştığı gün… O gün Allah müminlere yardım edeceğine göre bu yardımın Ebu Sufyan’ın kervanının Müslümanlara verilmesi şeklinde olacağını düşünüyor. Ona göre yola çıkıyorlar.

Abdullah BAYINDIR: Zaten bu “Vağdallâh” (Rum 6) şeklinde geçiyordu. Bedir Savaşının başlangıcıyla alakalı Enfal Suresinde de çok ayet vardır. Enfal Suresinin 7. Ayetinde özellikle Müslümanlar ya savaş için yola çıkacaklar… Çünkü aynı dönemde savaşmaları emredilmişti. Veya gidip sadece kervanı ele geçirecekler. “Ve iz yeıdukumullâhu ıhdet tâifeteyni” “Allah size, o iki topluluktan birinin sizin olacağı sözünü vermişti.” Ya kervan ya da savaşla galibiyet… “ennehâ lekum ve teveddûne enne ğayra zâtiş şevketi” “Siz güçsüz olanı istiyordunuz.” (Enfal 7) Niye? Kervan belli bir kişilik korumayla korunuyor. Ama karşı taraftaki ordu büyük bir ordu… Mekke hemen hemen bütün Arap yarımadasında yenilmez bir ordu olarak görülüyor. Herkesin merkezinde olan, korktuğu, yenilmez olduğu hatta kendilerini kutsal gören kişiler bunlar… Kabe’nin koruyucusu olduklarından dolayı kutsal olduklarını düşünen… Hac’da da hatta kutsal olduklarından dolayı insanları kendi sattıkları kıyafetleri almaya mecbur eden kişilerdir. Yani Mekkeliler kendilerini böyle düşünen, Allah’ın özel insanları olarak kendilerini düşünen kişilerdir. Ve yenilmeyeceklerini… Müslümanlarda yeni gelmişler. Daha yeni bir topluluk, daha hiç savaş yapmamışlar. Tabi ki Mekke’nin gücünü biliyorlar. Müslümanlarda orada kuvvetsiz olanı istiyorlar. Allah ayette söylüyor. “Siz güçsüz olana hevesleniyordunuz. Allah ise size verdiği sözler sebebiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve o kafirlerin arkasını kesmek istiyordu.” (Enfal 7) Allah bunu niye buyurdu? Çünkü “Liyuhıggal hagga ve yubtılel bâtıle ve lev kerihel mucrimûn” “O suçlular istemeseler bile gerçeği ortaya çıkarıp yanlışı ortadan kaldıracağını, bu şekilde gösterecekti.” (Enfal 8) Burada özellikle dikkatinizi çekerim. Rum Suresindeki “Vağdallâh” “Allah’ın vaadi” (Rum 6) ile bu ayetlerde “yeıdukumullâhu” “Allah size vaad eder” (Enfal 7) Allah’ın vaadi aynı ifadeler geçiyor. Oradaki vaat ile buradaki vaadin örtüşmesi var. Allah size verdiği sözler sebebiyle diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen unuttun galiba… Allah’ın sözü de Mekke’de inen İsra Suresindedir.

Abdullah BAYINDIR: Şimdi okuyacağım. Şunu da özellikle söylemek lazım. Allah’ın sünnetullah denilen kuralları vardır. Bunu genelde tabiat kuralları diye anlatıyorlar. Tabiat kuralları değildir. Allah’ın o toplumsal anlamdaki, kitaplarında belirtmiş olduğu kurallar vardır. Bu kuralların en önemlilerinden bir tanesi İsra Suresi 76 ve 77. Ayetlerde geçer. Bu ayetler Mekke’de inmiştir. Allah resullerle alakalı kuralı şöyle söylüyor. “Ve in kâdû leyestefizzûneke minel ardı liyuhricûke minhâ” “Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler” “ve izel lâ yelbesûne hılâfeke illâ galîlâ” “Eğer sana böyle bir şey yaparlarsa (seni topraklarından çıkarırlarsa onlarda burada çok az bir müddet kalırlar.” (İsra 76) Nereden bahsediyor? Nerde kalırlar? Kimler? Mekkeli müşrikler Mekke’de çok az bir süre kalırlar. Allahu Teala bu ayeti Mekke’de indiriyor. Neden böyle? Şundan dolayı… “Sunnete men gad erselnâ gableke mir rusulinâ” “Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur.” (İsra 77) Kanundur. Suyun 100 derecede kaynaması gibi bir kanundur. Allah’ın koyduğu kanundur. Bu diğer nebilerle de alakalıdır. Yani Resulullah’tan önce dünya kadar nebi geçmiş. Hepsiyle alakalı gerçekleşen kanun budur. Yani seni buradan çıkarırlarsa onlarda fazla kalamazlar. Niye? Allah’ın nebilerle alakalı kanunu böyledir. “ve lâ tecidu lisunnetinâ tahvîlâ” “Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.” (İsra 77) Bu genel kuraldır. Şimdi Resulullah çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Bedir Savaşı öncesi Rum Suresinde belirtilen gerekli şartlarda gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Müminler yola çıktılar. Fakat onlar kervanı elde etmek istiyorlardı. Kafalarında o vardı. Çıktıklarında ordudan haberleri yoktu. Yolda haberini alıyorlar. Ve devam ediyorlar. Savaş ortamına geliniyor. Savaş meydanında karşılaşıyorlar. Onunla alakalı Enfal Suresinde yine uzun uzun anlatılıyor. Savaştan önce uyuyorlar. Uykularında, rüyalarında karşı taraftaki ordu küçük gösteriliyor. Yine savaş meydanında daha azmış gibi görüyorlar. Onların hepsi Kuranı Kerim’de ayrıntılı bir şekilde Enfal Suresinde anlatılıyor. Müminler saldırıya geçiyorlar. Karşı taraf dağılıyor. Bunların hepsi var. Ama özellikle savaştan önce inen surelerden Muhammed Suresinin 4. Ayetinde herhangi bir savaşta neler yapılması gerektiğini Allah belirtmiş. “Feizâ legîtumullezîne keferû fedarber rıgâb” “Herhangi bir şekilde savaşta kafirlerle karşılaştığınızda onların boyun köklerini vurun.” Savaş esnasında öldürmekten çekinmeyin. Çünkü savaş… “hattâ izâ eshantumûhum” “Ancak onları etkisiz hale getirince” “feşuddul vesâga” “Onları güvenlik çemberine alın.” Onların etrafını sarın. “feimmâ mennem” “ve onları yakalayın.” Yani esir alın. Ne zamana kadar? Devamına da bakmak lazım. “feimmâ mennem bağdu ve immâ fidâen” “Onları karşılıklı veya karşılıksız olarak serbest bırakın.” “hattâ tedaal harbu evzâraha zâlik” “Böyle yapın ki savaşın ağırlığı kalmasın.” (Muhammed 4) Savaş meydanında kâfirlere yani o karşılaşılan kişilere hâkim olununca bunlar yapılacak. Savaş meydanında karşılaşınca… Bedir Savaşında Mekkeli müşrikler gerisin geriye kaçıyorlar. Muhammed Suresine göre onlar kaçıyorlar. Belli bir zayiat veriyorlar. Müslümanlarda tamamen onlardan toplanacak ganimete odaklanıyor. Normalde herhangi bir savaş meydanında, dünya arzında onlara tam olarak üstünlük sağlayacakları bir galibiyet elde edilmemiş. Sadece püskürtülmüş, kaçırtılmış. Bedir Savaşının şeyi budur. Tamam, savaş üzerinde bir galibiyet varmış gibi gözüküyor ama İsra Suresinde… Bir de Muhammed Suresinde söylenilen durum tamamen güvenlik çemberine almak bütün kâfirlerin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Yani sadece o savaşta yakalanan esirler değil. Siz orada bütün kâfirleri etkisiz hale getirmediniz ki… Orada Müslümanlar esir almaya başlıyorlar. Belli bir esir alınıyor. Galibiyet elde edilmeden ganimetler alınarak Müslümanlar belli bir savaş meydanında yakalanan kişileri esir alıyorlar. Bu şekilde Medine’ye dönülüyor. Dönüş yolunda aynen Muhammed Suresinin 4. Ayetini Allah hatırlatıyor. Gene Enfal Suresinde… Resulullah’ı azarlayarak hatırlatıyor. “Mâ kâne linebiyyin ey yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fil ard” Aynı ifadeyi kullanıyor. Savaş meydanında % 100 hakim… Karşı tarafı alt etmeden… Buradaki şey alt etmek… “Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar hiçbir nebinin esir alma hakkı yoktur.” Sen ne yaptın? Etkisiz hale getirmeden esir aldın. “turîdûne aradad dunyâ” “Siz dünyalık istiyorsunuz.” Bunu kim diyor? Allah diyor. Bütün müminlere diyor. İçinde Resulullah’ı da ayırmadan… “vallâhu yurîdul âhırah” “Allah ise daha sonrasını istiyor.” (Enfal 67)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 50:23 sn. anlaşılmıyor. asıl vurgu Resulullah’a… Çünkü komutan o… Hiçbir nebi bunu yapma hakkına sahip değildir. Komutan o… Asıl vurgu ona…

Abdullah BAYINDIR: Allah da sonrasını istiyor. Yani sizin ilk başta istediğiniz şey değil. Tam bir hâkimiyet istiyor. Zaten Allah Muhammed Suresinde bunu emretmişti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Enfal 8. Ayette şöyle diyor. “O gerçekleşecek olan şey gerçekleşsin.” Yani siz Mekke’ye gidin ve Mekke’yi alın. Yani Müslümanlar Bedir’de Mekke’ye gideceklerdi. Mekke’ye gireceklerdi. “Kafirler hoşlanmasalar da böyle işte…” (Enfal 8)

Abdullah BAYINDIR: Evet onu atladık. Vurgusunu yapmadım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ve Mekke’yi alamadılar. Çünkü Resulullah (s.a.v) çok ağır bir suç işledi.

Abdullah BAYINDIR: Bir de takip etmeleri gerekiyordu. Karşı taraf sadece püskürtülmüş oldu. Ve onlar Mekke’ye gerisin geri döndüler. Ama bir galibiyet olması için İsra Suresinde belirtilen o bölgede az bir süre kalabilmeleri, Allah’ın sünnetinin hemen gerçekleşmesi lazım. Zaten mağlup oldu, ordu dağıldı. Mekke’ye kadar izlendiğinde bir daha toparlanması mümkün olmayan bir durum vardı. Allahu Teala Enfal Suresi 68. Ayette şöyle diyor. “Lev lâ kitâbum minallâhi sebega” “Allah’tan daha önce yazılmış bir şey olmasaydı.” “lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm” “Aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı.” (Enfal 68) Çok büyük bir azap dokunacaktı. Çünkü Allah galip gelinmeden esir alınmasını istemiyor. Bunu Muhammed Suresinde söylemiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Orada bir şey daha var. Anlaşılması için söyleyelim. “Lev lâ kitâbum” bu kitap kelimesi bizde… Mesela ciltli kalın şeylere kitap deriz. Ama Araplar küçük bir yazıya da kitap derler. Allahu Tealanın buradaki kitabı Abdullah’ın söylediği gibi Rum Suresinde… Allah ne dedi? “O gün müminler Allah’ın vereceği zaferle sevinecekler. Bu Allah’ın vaadidir” (Rum 5-6) dedi. Bu sözü Allah Mekke’de verdi. İşte bu kitap dediği o ayettir. Mekke’de indirilen o ayet olmasaydı “lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm” “o aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle size büyük bir azap (azabı azim) dokunacaktı.” (Enfal 68) Derken başta Resulullah ve ashabı…

Abdullah BAYINDIR: Resulullah burada ayrılmıyor. Bu ayet geldiği zaman Resulullah üzgün… Çünkü kendisi de bu ayetlerin direkt muhatabıdır. Orada Allah’ın istediği şey yerine gelmemiş oluyor. Bedir Savaşını biz kâğıt üzerinden bir galibiyet olarak değerlendiriyoruz ama Allah’ın Muhammed Suresinde söylediği şeyler yapılmadığı için Bedir Savaşı dönüşünde bu büyük ikazı yapıyor. Netice itibariyle devam ediyor. O gün aslında Mekke’nin alınması…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Diyanet’in mealinde nasıl mana veriliyor? Bütün tefsirlerde böyledir. Yani Diyanet’e mahsus bir şey değil. “Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.” (Enfal 67) Bu ne biçim laf? “Yeryüzünde hâkim hale gelmedikçe” böyle bir nebiden Kuranı Kerim bahsediyor mu? Böyle bir insan var mı? Ne demek yeryüzünde hâkim? Hâkim olduktan sonra daha niye esir alıyorsun ki? Şu ayetlere verilen manaya bakın. Bir de “yakışmaz” diyor. “Hakkı yoktur” demiyor. Çünkü anlamı öyle bir bozmuşlar ki… Kelimelere öyle bir anlam veriyorlar ki o anlamada gelebiliyor. Yani İnsanı Kamil’e olgun insan diyebilirsiniz. Kelimelere öyle yanlış mana veriliyor ki insanların zihnini karıştırıyor, ayeti anlamsızlaştırıyor. Ondan sonraki ayette ne diyor? “Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı…” (Enfal 68) Ne o? Abdullah’ın anlattığını, olayın Rum Suresi ile irtibatlandırıldığını bakın ki herhangi bir tefsirde görebilir misiniz? Çünkü hikmet metodu tamamen kaybolmuştur. Bu ayetleri doğru bir şekilde anlamaları mümkün değil. İmkânsız yani… O zaman ne oluyor? Demek ki Allah’ın yazgısı, o zaman kader inancı diyorlar. Ne güzel… Oh…

Abdullah BAYINDIR: Yani burada Resulullah Muhammed Suresini uygulamadığı için bir günah işlemiş. Sonrasını biz biliyoruz. Bedir Savaşından sonra Uhud Savaşı var. Kağıt üstünde Uhud Savaşı bir mağlubiyet olmasına rağmen… Savaş meydanında Resulullah’ın orada yapmış olduğu davranışlardan dolayı Uhud Savaşı Ali imran Suresinde anlatılıyor. Tam aksine orada övülüyor. Yani etrafındakiler dağılır gider diye sen onlara yumuşak davrandın. Arkasından kaçanlara gelin buraya falan diye bağırdın. Yine Hendek Savaşında da Resulullah’ın davranışları övülüyor. Hatta üsvei hasene olarak orada… Hendek Savaşındaki davranışlarından dolayı… Ahzab Suresinde “Resulullah’ta sizin için güzel bir örnek vardır. Onu örnek alın” diye davranışları Allah tarafından müminlere tam örnek gösteriliyor. Yani Bedir Savaşı üzerine Uhud ve Hendek Savaşı yaşanıyor. Hendek Savaşından sonra da Hudeybiye Antlaşması var. Müslümanlar yola çıkıyorlar. Udeybiye Antlaşmasında daha önce bir güç olarak kabul edilmeyen Müslümanlar, artık Mekkeliler tarafından bir güç olarak kabul ediliyorlar. Geri dönüş yolunda Fetih Suresi nazil oluyor. “İnnâ fetahnâ leke fetham mubînâ” “Fethin önündeki engeller senin için tamamen kalktı. Biz sana apaçık bir fetih verdik” (Fetih 1) diye meal verilir. Fetih açmak demektir. Fethin önündeki engelleri açmaktır. Fethin önündeki engeller yani Mekke’yi almanın önündeki engeller senin için kalktı. Artık bu… Müminler geri dönüş yolunda Hudeybiye Antlaşmasının şartlarına itiraz ederken özellikle Hz Ömer… Fetih Suresi nazil olduğunu öğrenince bütün itirazları artık bir kenara bırakıyorlar. Yani durumu anlıyorlar. Neden böyle oldu? Devamı önemli… “Liyağfira lekallâhu mâ tegaddeme min zembike ve mâ teahhara” “Allah bunu senin önceki ve sonraki günahını bağışlamak için…” (Fetih 2) Burada Resulullah’ın günahından bahsediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O günahı bağışlasın diye fethin önünü açtı diyor. Günahı olmayana bu söylenir mi? Ama bakın Diyanet Vakfının yayımladığı mealde ne diyor? “Geçmiş ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan ilahi nimet Mekke ve Taif’in fethi…” Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetti mi diyor? Hepsi “gelecek günahlarını affetti” diye mana verirler.

Abdullah BAYINDIR: Burada daha da ileri gitmiş. Günahtan uzak yazmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Günahtan uzak diyor. O zaman Allah yalan söylüyor demek ki… Haşa… Tahriften daha öte bir şey… Allah yalan mı söylüyor?

Abdullah BAYINDIR: Diğer mealleri eleştirebiliriz de bu hepten kötü…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Büsbütün berbat bir şey… Geçmiş ve gelecek… Gelecekteki günahlarını affetmek ne demek? Olmamış günah affedilir mi? Allahu Teala bakın. Gene Diyanet Mealinden size okuyacağım. Ahkaf Suresinin 9. Ayetine verdikleri manaya bakın. “De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim.  Bana ve size ne yapılacağını da bilmem.” (Ahkaf 9) Peki, gelecek günahları affedilecekse “bana ne yapılacağını bilmem” der mi? Ne yaparsam yapayım ben garantiyim der değil mi? Size karışmam demesi gerekmez mi? Ya bu ne biçim bir şey ya… Ayete böyle mana verilir mi? “Önceki günahını ve ondan sonraki günahını bağışlasın” diye meal verilmesi gerekir. Demek ki Fetih ile alakalı bir olay bu? “İz yurîkehumullâhu fî menâmike galîlâ” “Ya Muhammed Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu.” “ve lev erâkehum kesîral lefeşiltum” Enfal 66’da onlar iki katı kadar savaşabilirsiniz diye izin verildi. Onlar üç katı olduğu için Allah iki katı gösteriyordu. Kime? Resulullah’a. “Eğer sana çok gösterseydi kesinlikle dağılacaktınız.” (Enfal 43) Dağılmak bir nebi için suç değil midir? Bu Resulullah için söyleniyor. Bu Resulullah’ın savaş öncesi günahıdır. Bir de savaş sırasındaki günahı esir alması… Hem onu hem de bunu… İki günahında Fetih ile ilgili olması lazım. Eğer orada bunları yapmasaydı doğru Mekke’ye gidecekti. Yok, efendim geçmiş ve gelecek diyorlar. Gerçekten bunları anlamıyorum. Bunu nasıl yapmışlar?

Abdullah BAYINDIR:Liyağfira lekallâhu mâ tegaddeme min zembike ve mâ teahhara” “Bunun için yapacaktı önceki günahını affetmesini…” “ve yutimme niğmetehû aleyke” “ve böylece sana olan iyiliklerini tamamlamak” “ve yehdiyeke sırâtam mustegîmâ” “ve seni doğru yola (sıratı müstakim’e) yöneltmek için yaptı.” (Fetih 2) Devamı da önemli… Bir sonraki ayet… “Ve yensurakallâhu nasran azîzâ” “Allah sana güçlü bir nasr (fetih) verecek.” (Fetih 3) Bunun bir sebebi de… Bakın Nasr Suresindeki aynı ifadeler… “nasran azîzâ” Yani ayetler arasındaki bağlantılar kurulması gerekir derken aslında Allah aynı ifadeleri kullanıyor. RumSuresinde de “nasr” ifadesine dikkat edelim. Burada da Fetih Suresinde “Ve yensurakallâhu nasran azîzâ” ifadesine dikkat edelim. Bir de nasr kelimesine “İzâ câe nasrullâhi vel feth” o Nasr Suresinde de aynı ifadeyi kullanmasına dikkat edelim. Yani aslında devamı olduğu, aynı konudan bahsedildiği çok çok açıktır. Netice itibariyle bu Hudeybiye Antlaşmasının maddelerini Mekkelilerin anlaşmalı olduğu bir grup çiğniyor. Çiğnendiği için Resulullah Müslümanları organize edip Mekke’ye doğru yola çıkıp netice itibariyle Mekke’yi fethediyor. İşte Mekke’yi fethettiğinde o baştan beri Rum Suresi, Enfal Suresi, Fetih Suresiyle bağlantılı olarak Nasr Suresinin esas manası ortaya çıkıyor. Resulullah’ın orada tevbe etmesi, istiğfar etmesi istenen şeyde ortaya çıkmış oluyor. Artık sen hatalarını kapattın. Neydi hata? Bedir Savaşında yapmış olduğu hatalar… Sen fetihle birlikte onları telafi ettiğin için, hatalarını kapattığın için hatanı telafi ettikten sonra senin af dilemeye hakkın var. Sen o Bedir Savaşındaki hatalarını ancak Mekke’nin fethiyle yerine getirdin. Yani aynen burada bize verilen mesaj şu? 1- İnsanı kamil denilen bugün ki dersle bağlantılı olan, tamamen hatadan korunmuş bir nebi yok. Tam aksine insanlara güzel örnek olan bir kişi var. Düşünün. Yani bu örnek daha önceki derslerde verildi. Güzel örnek olduğu için ben tekrarlamak istiyorum. İki tane öğrenci var. Sınavdan 100 alıyor ama sınavdaki her şey, yaptığı her şey bütün cevaplar kulaklıktan söyleniyor. 100 alıyor. En küçük hata olmadan noktası, virgülüne… Öbür öğrenciye de siz diyorsunuz ki “bak o öğrenciyi örnek al.” Ama bunda kulaklık yok. Sınava normal girecek. Aynı sorularla muhatap olacak. Şimdi böyle bir her şeyde dışarıdan uyarılıp kendisini hatadan korumuş bir şekilde tanzim eden bir nebi düşüncesi üsvei haseneden uzak bir nebidir. O zaman bize nasıl örnek olacak? Bize Cebrail (a.s) devamlı gelip hataları söylemiyor ki… Bize devamlı işte sen unu yaptın, bunu yaptın diye… Resulullah’da aynıydı. Bedir Savaşında o anlamda ayette bir çiğneme hatası, Muhammed Suresinin 4. Ayetine göre davranmama hatası Enfal Suresindeki o dağılma hatasını yaptığı için o hataları ancak Mekke’nin fethiyle bertaraf ettiğinden dolayı o vakit affı kabul oldu. Yani bir mümin hata işlediği zaman hakiki anlamda o hatasının affı için o hatasını bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor. Nasr Suresinin örnekliğinin özü bu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir arkadaşımız suç işleyen Resulullah mı nebi mi diyor? Tabi ki resul sıfatıyla suç işleyemez. Resul sıfatıyla suç işlemesi demek ayetlerin anlamını bozması demektir. Hakka Suresinde Allahu Teala o zaman onu şah damarından yakalayıp öldüreceğini, şah damarını koparacağını söylüyor. Ama nebi olarak suç işleyebilir. Çünkü Allah’ın ayetini anlattığı zaman resul oluyor. Nebi günün her saatinde oluyor. Mesela Abdullah öğretmendir. 24 saat öğretmendir. Ama 24 saat öğretmenlik yapmıyor.

Abdullah BAYINDIR: Özellikle Bedir Savaşında yapılan hata da hiçbir mümin itiraz etmemişti. Tam bir icma vardı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bedir Savaşında olan o Enfal Suresi 67. Ayet bütün sistemi çökertiyor. Şimdi icma diye bir saçmalık uydurmuşlar. Hıristiyanların konsil karalarının bir yansımasıdır. Nasıl onların İsa anlayışını Hakikati Muhammediyye diye yansıtmışlar, konsil kararlarını da bize icma diye aktarmışlar. Tabi bu ayette başta nebi hata yapıyor. Arkasından hiçbir sahabi buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla hepsi yanlışta ittifak etmiş oluyor. O ayete doğru mana verirlerse sistemleri çöker. Hiçbirisi doğru mana vermez. Onun için bugün tutup da öyle falana filana tamam söyleyin, tabi ki yanlışlara karşı çıkacaksınız. Ama önce kendinizi bir düzeltin kardeşim… Elbette karşı çıkacaksınız. Yahudiler tarafından Kuranı Kerim’e düşmanlık Resulullah hayattayken başlamıştır. Hala bu organize ediliyor. Bugün siz gönderin İngiltere’ye, gönderin Avrupa’ya, gönderin Amerika’ya ilahiyat doktorası yapsınlar diye ondan sonra şikâyet edin. Allahu Teala şöyle diyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîû ferîgam minellezîne ûtul kitâbe” “Müminler kendilerine kitap verilenlerin bir kısmına gönüllü olarak boyun eğerseniz” “yeruddûkum bağde îmânikum kâfirîn” “İnanmanızdan sonra sizi kafir hale getirirler.” (Ali İmran 100) Peki, ne yapıyorsunuz? Talebe olarak teslim ediyorsun. Buna doktora yaptır diyorsunuz. Haham’ın yanında, Papaz’ın yanında doktora yapan adamdan ne bekliyorsun? Kuranı Kerim’e hizmet mi edecek? Hem bu milletin parasını oraya vereceksin. Ne oluyor? Şimdi sonuç ne? Abdullah gayet güzel bir şekilde anlattı. 1- Mekke’de iken Allah Rum Suresinde ayetler indiriyor. “Rumlar Perslere yenildi. Ama 9 seneye kadar galip gelecekler. Onların galip geleceği günde Allah müminlere zafer verecektir” diyor.

Abdullah BAYINDIR: 1:08:05 01:08:09 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bedir Savaşı günü Rum ve Pers Savaşı oluyor. Allah o gün müminlere Bedir’de zaferi veriyor. Ama müminler zaferi hak etmemişler. Çünkü Allah düşmana galip gelmeden esir almayacaksınız diye önceden bir takım emirler vermiş. Kaderi inanç diye Müslümanlara yutturmuş olan Abbasi dönemi ve ondan sonra yazılan kitaplar hiç bu ayetlere doğru mana verirler mi? Bu ayetlere doğru mana verirseniz kader diye bir şey kalmaz. Sizin bütün uydurmalarınız çeker gider. Bu dini ne hale getirmişler, görüyor musunuz? Sonra Resulullah Mekke’ye giremedi. Halbuki Enfal Suresinin başında o şey gerçekleşsin diye sizin karşınıza Bedir ordusunu çıkardık dedi. Ve bu kâfirlerin kökü kurusun dedi. Nerede kuruyacak? Bedir’de… Bedir’de kurudu mu? Bedir’de kökü kurusaydı Uhud ve Hendek Savaşı olur muydu? Hudeybiye olur muydu? Ondan sonra Fetih Suresi Hudeybiye’den sonra iniyor. Ya Muhammed önün açıldı diyor. Allah senin günahını bağışlasın diye bu fethin önünü açtı diyor. Önce döktüğünü bir temizle. Ondan sonra estağfirullah de. Şimdi Müslümanlar ne hale geldi? Şunu şöyle yap. 70 yıllık günahın bağışlanır diyorlar. Vallahi Hıristiyanlara da diğerlerine de rahmet okutacak şeyler çıktı. Yok efendim şu sudan içersen, şu sakaldan şöyle yaparsan… Din diye bir şey orta yerde kalmadı. Tabi herkes cehenneme gitme hürriyetini kullanıyor. Ama ben müminim diyen insanlar Kuranı Kerim’e yapışmaları lazım. Bugün İslam Âleminde en büyük düşmanlık Kuranı Kerim’e yapılır. Onun için Cenabı Hak İslam Âlemini inim inim inletiyor. Aklımızı başımıza alalım. Allah yardımcımız olsun. Yani insanı kamil diye bir şey yok. Hakikati Muhammediyye diye bir saçmalık yok. Muhammed (a.s) bizim gibi bir insandır. O da bizim gibi günah işleyecek durumdadır. Abdullah’ın örnek verdiği gibi kopya çekip de not almıyor. Görüyorsunuz, canını dişine takarak hizmet ediyor. İşte o zaman bize örnek olur. Onu örnek almamız lazım. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008