Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması

25 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 367 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün ki dersimiz İnsanı Kamil Uydurması başlığı altında olacaktır. Enam Suresinin 15. Ayetinden 18. Ayetine kadar okuyacağız. İnsanı Kamil ne demek önce ona bakalım. Dıştan baktığınız zaman oldun insan, kemal insan gibi anlarsınız. Zaten bu tür kavramlar seçilirken insanların zihinlerini bildikleri kavramlara bilmedikleri anlamlar yüklenerek zihin karışıklığı, laf cambazlığı yapılır. Bir takım anlamlar oradan inanç kaydırması olur. Bizim Aracılık ve Şirk kitabından okuyorum. “İnsanı kamil, Hakikati Muhammediyye’dir.” Hakikati Muhammediyye ne demektir? Hakikati Muhammediyye, Hıristiyanların İsa anlayışının İslam’a uyarlanmasıdır. Mesela bugün ki Hristiyanlar İsa (a.s) için şöyle derler. “İsa gerçek Allah ve gerçek İsa’dır.” Yani % 100 Allah, % 100 insandır derler. Şimdi öyle bir şey söylüyorlar ki insanların zihinleri karışsın. % 100 insan ise geriye ne kaldı? Yok % 100 Allah ise nasıl oluyor? Aklın eriyor mu? Zaten bu işe akıl ermez derler. O zaman ne oluyor? Aklı kullandırmadığı zaman sizi koyun haline getiriyor. İstediği gibi güdüyor. Hakikati Muhammediyye diye aynı mantık bizde de var. Mesela tarikatlara göre Hakikati Muhammediyye varoluşun başlangıcıdır. Hıristiyanlarda da öyledir. İsa (a.s) için hiçbir şey yokken söz vardı derler. Bu da varoluşun başlangıcıdır. “Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikati Muhammediyye var olmuş, her yaratık ondan ve onun için yaratılmıştır. O nebilerin ve velilerin ledunni ve batıni bilgilerini aldıkları kaynaktır.” Peki, bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisidir. Şimdi burada size açayım. Hakikati Muhammediyye diye bir başlık var. Mehmet DEMİRCİ yazmış. Mesela İsa… Niye İsa madem % 100 Allah ise niye ortalıkta görünüyor? İnsan şekline bürünerek gelmiş diyorlar. Aynı şeyi Muhammed (a.s) için Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde söylüyorlar. “Vücudu mutlakın taayyün ettiği ilk mertebeye…” Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Taayyün de belli bir şekil, bir insan şekli almış oluyor. İlk mertebeye deniyormuş.

Bugün ki şeyleri neden anlatıyorum, baştan söyleyeyim. Bugünlerde tarihselcilerle ilgili birkaç gündür bir tartışma başladı. Mustafa ÖZTÜRK, bir de 29 Mayıs Üniversitesine bağlı KURAMER Kuran Araştırmaları Merkezi… Tartışmanın merkezinde yer alıyor. Tabi Mustafa ÖZTÜRK’ün görüşlerine katılma imkanı yok. Çünkü o Kuranı Kerim’i Allah’ın sözü olarak kabul etmiyor. KURAMER’in başkanı olan Ali BARDAKOĞLU’da Kuran ile herhangi bir problemin çözüleceğini kabul etmiyor. Din dediğiniz zaman sadece iman ve itikat meseleleri vardır, diğer konular Kuran’ın konusu değildir diyor. Bunlar bize biraz ters… Biraz değil, tümüyle terste… Bu terslik yeni başlamış değil. 29 Mayıs Üniversitesi Diyanet’e bağlı bir üniversitedir. Bu kitapta Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisidir. Diyanet’te Mustafa ÖZTÜRK’e karşı bir beyanat yayımladı. Tamam güzel de kardeşim önce bir kendinizi düzeltin. Biraz sonra size göstereceğim. Kuranı Kerim meallerine kadar bozmuşlar. Yani bu dinin bozulmamış bir tarafı kalmamış. Abbasi döneminde çok ciddi bir hareket bugüne kadar devam etmiş. Yanlış yapanlara müdahale edilmemesi için de Cumartesi günü bir ders yaptık. Bir insan inancını tam bir hürriyet içerisinde ifade edebilir. Resulullah’ın hayattayken Ali İmran Suresi 72. Ayette ehli kitap yani Yahudi ve Hıristiyanlardan uzman kişiler oradaki Hahamlar “âminû billezî unzile alellezîne âmenû vechen nehâri vekfurû âhırahû leallehum yerciûn” “Müminlere inene günün başlangıcında inanın, sonunda inkar edin. Belki dinlerinden dönerler” (Ali İmran 72) diyorlar. Organize bir hareket yapıyorlar. Arkadan bunları organize edenler var. Gidin, Muhammed’e indirilene sabahleyin inanın… Haham gidip inandık diyecek. Zaten onu da Bakara Suresi 75 ve devamı ayetlerde ayrıntılı açıklıyor. İnandık diyecekler, çok iyi kavrayacaklar. Ama arkasından kelimelerin anlamını bozmaya çalışacaklar. Az önce söylediğim gibi insanı kâmil, olgun bir insan… Ne? Ama o insanı kâmil senin bildiğin gibi değil diyerek sağa sola çekecekeler. Sabahleyin gidip inandığınızı söyleyin… Haham gelip tam işte beklediğimiz nebi geldi, beklediğimiz kitap buydu diyecek. Oh be ne kadar güzel. Cumartesi günü buraya gelenlere söylemiştim. Şu derse bir Haham gelse bu Kuran bizim beklediğimiz kitaptı, biz buna inanıyoruz dese siz onu nasıl karşılarsınız? Mutlulukla değil mi? Davet edelim bak ne kadar güzel dersiniz. Ondan sonra bir hafta sonraki dersimize gelip ya beyler öyleydi ama ben yanılmışım, yok, bu sizin dininizde şu var, şu var bir takım yalan şeylerle ben buna inanmıyorum dediği zaman herkesin zihni karışmaz mı? Böyle bir organize hareket yapıyorlar. Günün sonunda da inanmadığınızı söyleyin. Belki dinlerinden dönerler diyorlar. Peki, Resulullah dinden döneni öldürse böyle bir organizasyon olur mu? Onu bütün ayrıntılarıyla Kuranı Kerim’de dünya kadar ayetle Cumartesi günü anlatmıştık. Arzu edenler onu Hikmet Çalışmalarından izleyebilirler. Abbasiler Döneminde İranlılar devlete tam hakim olmuşlardır. Batılılarla da tam bir anlaşma içerisine girmişlerdir. İnşallah Cenabı Hak onları da tümüyle ortaya çıkarmayı nasip eder. Hamd olsun, önemli bir kısmını çıkardık. Uydurdukları dine karşı çıkılmaması için bir hadis uydurmuşlardır. “Kim dininden dönerse onu öldürün.” Bir müddet sonra o da yetmemiş. Dört dörtlük Müslümanları da öldürmeleri lazım. Zındıklık diye bir kelime çıkarmışlar. Siz bakmayın dışta dört dörtlük görünüyor ama bu adam münafıktır… Münafıkları Resulullah tanıyamıyordu sen nereden tanıdın? Biz tanırız derler. Divanı Zenadika diye bir divan oluşturmuşlar ve insanları öldürmüşler. Yani ilim adamlarını öldürmüşler. Bu inanç… Burada size defalarca anlattım. Ebussuud’un Maruzat’ı var. Acaba bir yanlışlık var mı diye Süleymaniye Kütüphanesinden el yazma nüshasını almıştım. İbn Abidin’de ki şeyinde bir talebe soru soruyor. Onun sorusu üzerine… Yani Nebimizin bütün emirlerine uymak gerekir mi, hepsi doğru mudur diye sorunca ilk sorunla kafir oldun, çünkü doğru mu demek sen yanlış olduğuna inanıyorsun, kabul etmezsen öldürüleceksin diyor. Uygulamak gerekir mi dediğin zaman bu defa tevbe etsen de öldürüleceksin diyor. Böyle bir eğitim sistemi olur mu? Ama bugün böyle bir eğitim sistemi var. Bugün İslam Alemi dediğimiz alemde böyle bir eğitim sistemi var. Türkiye’de maalesef Müslümanlarda olması gereken din hürriyetini ancak Laiklikle birazcık görmeye başladık. Bizdeki din hürriyetiyle Laiklik asla karşılaştırılamaz. Ama gene hiç yoktan iyidir. Buradan bakıyorsunuz. Sen Diyanet olarak çıkarmış olduğun ansiklopedi de şöyle diyorsun. “Allah’tan başka hiçbir şey yokken Hakikati Muhammediyye var olmuş, her yaratık ondan ve onun için yaratılmıştır. Alemin var olma sebebi, maddesi, gayesi bu hakikattir.” Burası çok uzun hepsini okumak istemiyorum. “Allah ile Hakikati Muhammediyye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri gibidir” diyor. Diyanet İslam Ansiklopedisi, 15. Cilt, 179 ve 180. Sayfa… İsteyen okuyabilir. İnternette de var. Hakikati Muhammediyye diye yazarsanız okuyabilirsiniz. Bu ansiklopedi bir kitaptır. Bunun gösterdiğim yüzü ön yüzüdür. Diğer tarafı arka yüzüdür. İkisi iki ayrı kitap mı? Tek kitap… Allah ile Muhammed arasındaki fark da buymuş. Fark var mı?

Seyirci: Muhammed eşittir Allah…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi tabi… Onu da söylüyorlar. Muhammed eşittir Allah cümlesi aynen var. Yani Diyanetin yayınladığında da var. Okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ama şu an hangi kitap olduğunu söyleyemem. Mesela şey var. “Ehad Ahmed olur, ki mim eder fark, bütün alem o mim içre olur ğark.” Allah Ahmed’dir diyorlar. Bunu söyleyen şahısla yıllar önce gidip anlattım. Bunları nereden çıkardın falan dedim. Onlara gereken her şeyi kendi cemaatinin en önde gelenlerinin içerisinde kendisine anlattım. Hem de gece öyle bir vakitteydi ki Sokaklarda in, cin yok. Hiçbir şey yok.

Abdullah BAYINDIR: Yeni Dünya Dergisi çıkarıyorlardı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet, Yeni Dünya Dergisi çıkarmışlardı. Beyazıt’ta Ali Ramazan DİNÇ adında bir müridinin evine gelmişti. Gece vakti Beyazıt’ta hiç kimse yok. Girdim, ağzına kadar dolu… Onların yanında bütün ayrıntılarıyla kendilerine söyledim. Yanlışları ortaya koyduk. Koydun ne işe yaradı ki? Diyanete yıllar önce Talak ve nikahla ilgili hükümleri anlattık. Din İşleri Yüksek Kuruluna anlattık da ne değişti? % 100 Kuran’a aykırı hükümleri hala İslam diye anlatıyorlar. Şimdi çıkıp da Mustafa ÖZTÜRK’e karşı çıkabilirsiniz, Ali BARDAKOĞLU’na karşı çıkabilirsiniz. Ama önce bir kendinizi düzeltin kardeşim. Bu sadece Diyanet için değil, bütün mezhepler için geçerlidir. Bütün mezhepler derken inançla ilgili mezhepleri de, amelle ilgili mezhepleri de kastediyorum. Şimdi ayetleri okuyacağım. İnsanı kamil neymiş? Hani siz zannediyorsunuz ki. Bakın İnsanı Kamil ne? Bunu tarif eden şu anda İstanbul Müftüsü olan Hasan Kamil YILMAZ… Size ondan okuyacağım. Altınoluk mecmuasında Temmuz 1996’da çıkmış. Hasan Kamil Bey’i defalarca tevbeye davet ettim. İlan edeceksin. Niye? Çünkü bu Allahu Teala’nın emridir. Allah’ın ayetlerini gizleyenler için Allahu Teala “İllellezîne tâbû ve aslehû ve beyyenû” “Tevbe edecek, kendisini düzeltecek ve gerçeği ortaya koyacak” (Bakara 160) diyor. Aksi takdirde Allahu Teala bunların meleklerin ve bütün insanların laneti altında olacağını açıkça söylüyor. Bunlara sizin benden daha iyi bir dostunuz olmaz diyorum. Çünkü ahiretinizi kurtarmanız için çalışıyorum. Geçende de Mevlana etkinliklerinde Mevlana insanı kamil’dir dediler. Söyleyenlerin çoğu insanı kamil nedir bilmiyor. Zannediyor ki olgun bir insandır. Bakın neymiş? “Hakikati Muhammediyye’nin diğer adıdır.” Yani hiç kimse yokken o vardı. “Tarikatlara göre o Muhammed aleyhisselamdır. Ama…” Muhammed ama o sizin bildiğiniz Muhammed değil. Bu ifade tamamen Hasan Kamil YILMAZ’a aittir. “Ama onun tarihi şahsiyeti değil. Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Adem balçık halindeymiş, o sıra nebiymiş. Bunu nereden çıkarıyorsun? Allah “Ve mâ muhammedun illâ rasûl, gad halet min gablihir rusul” “Muhammed sadece Allah’ın elçisidir. Ondan önce çok elçiler geldi” (Ali İmran 144) demiyor mu? Ayrıca “hâtemen nebiyyîn” “nebilerin sonuncusudur” (Ahzab 40) diyor. Bunlar Adem balçık halindeyken nebiydi diyorlar. Din ne hale getirilmiş görüyor musunuz? Adam İstanbul Müftüsü… Hadi buyurun. Ama Abdülaziz BAYINDIR’a 2002’den beri 21 yıl vaaz ettiği Süleymaniye Cami dahil bütün camiler resmen yasaktır. Tamam açıklamalar yapıyorsunuz ama birazcık kendinize çeki düzen verin. Devam ediyorum. “Adem balçık halindeyken nebi olan Muhammed’dir.” Haşa Allah’ın bundan haberi yok. “O varlığın ve yaratılışın gayesidir.” Hıristiyanların İsa için söylediği yalanlar. “Zira ilahi irade ancak onun aracılığı ile gerçekleşir.” O olmasa Allah hiçbir şey yapamayacak, görüyor musunuz? “Eğer insanı kamil olmasa Allah bilinemezdi.” Tevbestağfirullah… “İnsanı kamil maddi, manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidrei müntehaya, aklı kalemi alaya, nefsi levhi mahfuza, tabiatı 20:53 sn. anlaşılmıyor. bağlıdır.” Hiçbir şey bırakmadı. “Derler ki insanı kamil alemde daima vardır. Birden fazla olamaz.” Allah daima var. Birden fazla oluyor mu? Allah ile aynı görüyor musunuz? “İnsanı kamil için mülkte, melekutta ve ceberutta hiçbir şey gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde nebi veya veli olarak ortaya çıkar.” Nebi en son Muhammed (a.s) zamanında ortaya çıktı. Bugünde veli olarak ortaya çıkar diyor. Devam ediyor. İşte Said Nursi’de, Fetullah’ta kendilerini böyle tarif ediyorlar. Hem Fetullah ile ilgili, hem Said Nursi ile ilgili Aracılık ve Şirk kitabında çok ayrıntılı bilgi vardır. Herkesin Fetullah’ın kapısında kuyruğa girdiği, herkesin nurculara nasıl iyi davranması gerektiği konusunda birbirleriyle yarıştığı zamanda biz bu kitabı yazdık. Ve onların şirk içerisinde olduğunu kendilerine anlattık. Hadi erkeklerse bir cevap versinler bakayım. Yaptıkları ne oldu? Birisi geldi. İsmini vermeyeyim. Çok tanınmış birisidir. Belki tevbekar olmuştur. “Abdülaziz Bey sen bir kitap yazmışsın, okuduk. Gittim, çalışıyorlar. Sana cevap vermek istiyorlar. Ama asla veremezler. Senden bir ricamız var. Kitabı yazmışsın ama bir yerde o konuları konuşma” dedi. Erzurum’a gittim. Atatürk Üniversitesinde çok eski bir arkadaşım oradaki İlahiyatta Profesördür. Her akşam evine çağırıyor. Çıkarken ya Abdülaziz Bey bir şey diyeceğim diyor. Eski arkadaşım olduğu için kıyamıyorum da… İmam Hatip 1. Sınıftan arkadaşımdır. “Burada Nurcular bizi çağırıyorlar. Sana cevap vermek için… Sana (Aracılık ve Şirk kitabına) cevap vermek mümkün değil. Senden bir şey rica edeceğim. Yazmışsın bir yerde konuşma.” Görüyor musunuz?

Şimdi gelelim ayetlere… Allahu Teala burada şöyle diyor. “Gul innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm” “Ya Muhammed şöyle de. Ben korkuyorum. Allah’ın emrini yerine getirmezsem büyük günün azabından korkuyorum.” (Enam 15) Allah’a en büyük isyan nedir? Şirktir. Peki, Muhammed’in (a.s) müşrik olma ihtimali var mı? Hayattayken yok muydu? Zümer Suresinin 65. Ayetinde Muhammed’e ve diğer bütün nebilere şöyle diyor. “Ve legad ûhıye ileyke ve ilellezîne min gablik” “Şu sana kesin olarak vahyedildi. Senden öncekilere de…” “lein eşrakte leyahbetanne ameluke” “Hele şirke düş, bütün amellerin yok olur, gider.” Peki, korunmuş birisine bu söylenir mi? Peki, bize ismet sıfatını olmazsa olmaz sıfat diye öğretmediler mi? Günahlardan korunmuşlardır dediler. Efendim zelleler olur derler. Bu şirk zelle mi? En büyük günah değil mi? “ve letekûnenne minel hâsirîn” “kaybedenlerden olursun.” (Zümer 65) Peki, Enam Suresi 15. Ayette ne diyor? “Gul” “Ya Muhammed şöyle söyle.” “innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm” “De ki rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkuyorum.” (Enam 15) “Mey yusraf anhu yevmeizin fegad rahimeh” “O gün kim ondan uzaklaştırılırsa Allah ona ikramda bulunmuş olur.” Yani biz ne kadar yapsak da Cenabı Hakkın istediği gibi tam kamil bir şey yapamıyoruz. Ama gene Cenabı Hak bir sürü yardımla, destekle -yeter ki şirkten ve büyük günahlardan uzak kalalım- bizi ondan uzak tutuyor. “ve zâlikel fevzul mubîn” “Bu apaçık bir kurtuluştur.” (Enam 16) “Ve iy yemseskallâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû” “Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse onu ondan başka kaldıracak biri yoktur.” (Enam 17) Şimdi öyle mi? Mesela Eyup Sultan’a gidin. Topkapı Sarayında ki Mevlevi haneye gidin. Şimdi orası üniversiteye verildi. Oranın girişinde de ne yazılı biliyor musunuz? Kapının üstünde… İkisinde de… “İza tehayyertüm fil-umur, feste’inu min ehlil-kubur” “Ne yapacağınızı şaşırırsanız gidip ehli kuburdan (ölülerden) yardım isteyin.” Bu hangi din? Camiye yazmışsın. Orada da öyle… İkisine de bunu buradan kaldırın dedim. Dinleyen mi var? Yetkililere söyledim. Her ikisi içinde… Yeni değil yani… Bu yalanı uyduranda Osmanlı Şeyhülislamlarından İbn Kemal’dir. O da bizim Tarikatçılığa Bakış kitabında ayrıntılı olarak yer alır. Tamı tamına Resulullah’a iftiradır. Senet menet uydururlar o da yok. “Resulullah böyle dedi” diyor. Sanki kendisi duymuş. Haşa… Ayette ne diyor? “Ve iy yemseskallâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû” “Sana Allah bir zarar verecek olursa onu ondan başka kaldıracak yoktur.” (Enam 17) Bunlar ne diyor? Ölüler kaldırır diyor. Tevbestağfirullah. Bu ne ya? Diyanet bunu yarından geçi yok. Derhal o camilerde, o şeylerden kaldırması lazım. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi olması lazım. Derhal o yazıyı kaldırması lazım. Topkapı Mevlevihanesinde ki yazıyı da… Öyle çıkıp falanda, filanda bir tane şamar oğlanı bulun. Kardeşim birisine yaparken hiç olmazsa sen sağlam yerde dur da ondan sonra yap. Bana niye sinirleniyorsun diyorlar. Kardeşim ayetlere bakın. Bu ayetleri okuyup da rahatsız olmamak mümkün mü? “ve iy yemseske bihayrin fehuve alâ kulli şey’in gadîr” “Ama Allah sana bir iyilik yapacaksa bil ki her şeye bir ölçü koymuştur.” (Enam 17) Öyle bedavadan da iyilik yapmaz. Ölçüsü vardır. “Ve huvel gâhiru fevga ıbâdih” “Kullar üzerinde tam etkindir.” “ve huvel hakîmul habîr” “Kararları doğrudur ve her şeyden haberi vardır.” (Enam 18) Resulullah’ın (s.a.v) ve bütün nebilerin günahsız… Bakın, ilah yaptıkları kişiler günah işler mi? Aslında Resulullah’ı ilah yapmak hiçbirisinin umurunda değil. İsa’yı ilah yapmak kilisenin umurunda değil. Ama İsa’yı ilah yapmaz Papa ilah olmaz. Kilise ilah olmaz. Bizde de Resulullah’ı ilah yapmazlarsa şeyhler ilah olmaz. Her devirde nebi veya veli şeklinde görünür diyor ya… Ya nebi ya veli… Nebi bitti, veli… O zaman benim velim insanı kamil, yani ilahtır diyecek değil mi? Sanki Muhammed (a.s) umurundaydı. Ama onu kullanıyor. Efendim böyle birisi hiç günah işler mi? İşte bakın size şunu söyleyeyim. Ben bugün Diyanet’e, şuna, buna, İstanbul Müftüsüne laf ettim. Değil. Bugün Abdullah bir takım şeyler anlatacak. Onu makale olarak da yazdı. Sitemizde de var. O ayetlere gidip tefsirlere bakın ki… Buradaki Arapça tefsirlerde dahil. Bir tane doğru mana veren birisi bulur musunuz? Ayetin manasını saptırmamış bir tane tefsir bulup bana gelin. Bilirsiniz her defasında burada bütün tefsirlere meydan okurum. Bir tek kişi gelebiliyor mu? Gelemez. Şimdi Resulullah (s.a.v)… Yazdığın makalenin adı neydi?

Abdullah BAYINDIR: Allah’ın Elçisinin Örnekliği ve Nasr Suresi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nasr Suresinin başına gelenler… Şimdi bu konuda Abdullah’ı dinleyelim.

Abdullah BAYINDIR: Bismillahirrahmanirrahim. Nasr Suresi hepimizin okuduğu kısa sureler arasındadır. Hemen hemen de manasını okumuşsunuzdur. Ama genelde biz… Bazen okurken derinlemesine tefekkür ederek okumuyoruz. Ya da Kuranı Kerim’de o zikredilen ayetlerin diğer ayetlerle nasıl bağlantılı olduğunu genelde düşünmeden okuyoruz. Mesela Nasr Suresinin sonunda “Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh” geçer. “İzâ câe nasrullâhi vel feth” “Allah’ın yardımıyla fetih olduğunda” “Veraeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ” “Allah’ın dinine insanların gruplar halinde girdiğini gördüğünde” “Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh” “Allah’ın yüceliğine yönel, onu hamd et ve ondan af dile.” Orada af dile geçiyor. “innehû kâne tevvâbâ” “Çünkü o tevbeleri kabul edendir.” (Nasr 1-3) Burada neden af dileyecek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İstersen burada karşılıklı konuşalım da daha iyi anlaşılsın. Allah ne diyor? Resulullah Mekke’yi fethedecek. İnsanların bölük bölük İslam’a girdiğini görecek. O zaman ya rabbi beni affet diyecek. Bu ne? Hakikaten çocukluktan beri bende bu ayeti bir türlü anlayamazdım. Çünkü bizim anlamamızın önünde bir sürü engeller vardı. Ayetleri birlikte okuyun diye bir şey öğretmiyorlar ki… Resulullah Mekke’yi fethedecek. İnsanlar bölük bölük İslam’a girecek. Estağfirullah diyecek. Bunu anlayabiliyor musunuz?

Abdullah BAYINDIR: Neden af dileyecek? Bir şey mi yapmış? Tabi bunu diğer ayetlerle bağlantılı okumadığımızda… Resulullah’ın özellikle Mekke’nin fethiyle alakalı Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu mücadelenin artık son noktayı koyduğu yer. Yani burada istiğfarın niye yapıldığını hakiki anlamda çözebilmek için o mücadelenin başından sonuna kadar bakmak lazım. Buna da Kuranı Kerim’den bakmak lazım. Netice itibariyle biz Hud Suresinde Kuran’ın, ayetlerin ayetlerle açıklanması gerektiğini anlıyoruz. “Elif lâm râ, kitâbun uhkimet âyâtuhû summe fussılet mil ledun hakîmin habîr” “Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem muhkem kılınmış (hükümler barındıran) hem de doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.” (Hud 1) Neden böyle yapılmış? “Ellâ tağbudû illallâh” “Allah’tan başkasına kul olmayasınız diye.” “innenî lekum minhu nezîruv ve beşîr” “Bende o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim.” (Hud 2) Bu Hz Muhammed’in dilinden… Burada biz kitabı görüşümüze göre, % 100 Kuranı Kuran ile açıklamazsak… Bu ayette istiğfardan bahsediyor, o zaman neden böyle yapılmış diye düşünmeden ya da sadece kendi bakışımıza göre açıklarsak “Ellâ tağbudû illallâh” Allah’tan başkasına kul olmayalım diye Kuran’ın Kuran ile açıklanmasını Allah istemiş. Biz aslında farklı şeylere hizmet ederiz. Onun için bu Mekkeli müşriklerle mücadelesi… Tabi ki bunlarla alakalı o kadar fazla ayet var ki… Hepsi şu anda ele alacak kadar vakit yok. Ben makalenin içerisinde zikrettiğim ayetlerden hareketle bunu açıklamaya çalışacağım. Özellikle Mekkelilerle mücadele boyutunda… Resulullah 13 yıl Mekke’de kalmıştı. Müslümanlık, İslam daveti biraz güç kazanmaya başladığı anda baskılarda artmaya başladı. Müslümanları ilk başlarda zaten çok ciddiye almıyorlardı. Müslümanlar sahabeden Erkam bin Ebil Erkam’ın evinde toplanıyorlardı. Bu ev Kabe’ye çok yakın bir evdi. Orada namaz kılıyorlar, konuşuyorlar. Yeni gelen ayetleri Resulullah orada açıklıyordu. Mekkeliler de bunu görüyorlardı fakat çok ciddiye almıyorlardı. Peygamberliğini ilan etmiş, söyler geçer diye düşünüyorlardı. Ancak Kuran ayetlerinin etkileyiciliği İslam’a girenleri arttırınca baskılarda artmaya başladı. Baskılar öyle bir boyuta geldi ki… Siyerde karşılaştıysanız bilirsiniz. Mekke’de mücadeleye güç yetiremeyenlerin Habeşistan’a gidişi var. Ondan sonra Hz Muhammed’in ve Haşimi soyunun üç-dört sene bir boykot süreci var. Boykot sürecinde Müslümanlar evlerinden alınmışlar. Evlerini terk etmeye zorlamışlar. Hani filmlerde görürüz. Kapının üzerine çarpı şeklinde tahtalar çakılır.  36:49 sn. anlaşılmıyor. Ona benzer bir hadise yaşanır. Onlar belli bir mahalleye… Tamamen etrafı güvenlik çemberine alınmış bir mahallede yaşamaya zorlanmışlar. Ve böyle bir dönem geçirilmiş. Bu dönemde de Müslümanlar ile müşrikler arasında belli ayetler çerçevesinde, çeşitli münazara şeklinde tartışmalar yaşanmış. Bunlardan bir tanesi de… O dönemde Bizans var. Hıristiyan… Roma İmparatorluğunun doğudaki temsilcisi… Bir de Sasani İran var. İranlılar ateşe tapıyorlar. Ateş şeklini verdikleri, ateşi temsilen yapmış oldukları şekillere tapıyorlar. Mekkeliler kendilerini İranlılarla özdeşleştirmiş. O günlerde özellikle boykot zamanında Bizanslılarla İranlılar arasında bir savaş oluyor. Bu savaşı İran kazanıyor. Burada Mekkeliler bunu Müslümanlara karşı “Bak sizinkileri yendik” diyorlar. Tek tanrıya inanan Hıristiyanlar… Her ne kadar Hıristiyanlar tanrı üç dese de… Hz İsa’yı Allah’a ortak koşsalar da netice itibariyle kitaba inanan bir din… Sizinkileri yendik diye bu savaşı üstünlük sağlama, dalga geçme vesilesi yapmaya çalışıyorlar. Bununla alakalı Rum Suresi iniyor. “Elif lâm mîm” “Ğulibetir rûm” “Evet, Rumlar yenildiler.” Nerede? “Fî ednel ardı” “Yakın bir yerde yenildiler.” “ve hum mim bağdi ğalebihim seyağlibûn” “Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra yeneceklerdir.” (Rum 1-3) Allah burada galip geleceklerdir diyor. “Fî bıd’ı sinîn” Vakitte veriyor. “3 ila 9 sene içerisinde” “bıd’a” kelimesi bir vakit ifade eden kelimedir. “lillâhil emru” “Bu Allah’tan bir emirdir.” “min gablu ve mim bağd” “Bu işin öncesi de sonrası da Allah’ın yetkisindedir (emrindedir).” “ve yevmeiziy yefrahul mué’minûn” Burası önemlidir. “İşte o gün müminler sevineceklerdir.” (Rum 4) Şimdi müminler sevinecek deyip Allah burada bırakmış olsaydı herhalde orada Romalıların yapmış olduğu galibiyetten dolayı sevineceklerdir diye nokta koyabilirdik. Ama devamında şöyle diyor? “Binasrillâh” “Allah’ın vermiş olduğu bir zaferle sevineceklerdir.” “yensuru mey yeşâé’, ve huvel azîzur rahîm” “O çalışana yardım eder. O güçlüdür, ikramda bulunur.” Devamında “Vağdallâh” “Bu bir vaaddir.” Bakın açık bir şekilde Allah’ın vaadidir. Bu da yine önemli bir ifadedir. Burada “Binasrillâh” ifadesi önemlidir. Nasr Suresindeki ile aynı kalıptadır. Allah’ın zaferiyle sevinecekler. “Vağdallâh” “Bu Allah’ın bir vaadidir.” “lâ yuhlifullâhu vağdehû” “Allah vaadinden caymaz.” “ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn” “Ancak insanların büyük bir bölümü bunu bilmezler.” (Rum 5-6) Aradan vakit geçiyor. Habeşistan hicretinden sonra boykot belli sebeplerle sona eriyor. Yine Mekke’de yaşama şartları ortadan kalkıyor. Hz Muhammed’in hayat tehlikesi ortaya çıkıyor. Akabe biatları falan… Ve Medine’ye en nihayetinde bir hicret gerçekleşiyor. Medine’de hicretten birkaç sene sonra Mekke liderlerinden Ebu Sufyan’ın bir kervanla Suriye tarafına çıktığı haberi duyuluyor. Kervanın dönüşünde Hz Muhammed o… O zamanda da aynı dönemde de yine Allah’ın o Rum Suresinde belirtmiş olduğu 3 ila 9 sene içerisinde diyordu. Belli bir sürede vermiş. Bizans ile İranlılar arasında haberler geliyor. Tekrar savaş hazırlıkları var. Yakında savaş görülecek diye… Rum Suresindeki zafer vaadi Müslümanların beyninde… Ve o dönemde de Mekke’de gündem olmuştu. Müşriklerinde aklında olan bir şey… Çünkü konuşulmuş, edilmiş… Hz Muhammed, Ebu Sufyan’ın Suriye dönüşünde kervanına el koymayı düşünüyor. Müminleri organize ediyor. Bedir Savaşının hazırlıkları böyle… Yola çıkıyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani orada Rumlarla Persler savaştığı gün… O gün Allah müminlere yardım edeceğine göre bu yardımın Ebu Sufyan’ın kervanının Müslümanlara verilmesi şeklinde olacağını düşünüyor. Ona göre yola çıkıyorlar.

Abdullah BAYINDIR: Zaten bu “Vağdallâh” (Rum 6) şeklinde geçiyordu. Bedir Savaşının başlangıcıyla alakalı Enfal Suresinde de çok ayet vardır. Enfal Suresinin 7. Ayetinde özellikle Müslümanlar ya savaş için yola çıkacaklar… Çünkü aynı dönemde savaşmaları emredilmişti. Veya gidip sadece kervanı ele geçirecekler. “Ve iz yeıdukumullâhu ıhdet tâifeteyni” “Allah size, o iki topluluktan birinin sizin olacağı sözünü vermişti.” Ya kervan ya da savaşla galibiyet… “ennehâ lekum ve teveddûne enne ğayra zâtiş şevketi” “Siz güçsüz olanı istiyordunuz.” (Enfal 7) Niye? Kervan belli bir kişilik korumayla korunuyor. Ama karşı taraftaki ordu büyük bir ordu… Mekke hemen hemen bütün Arap yarımadasında yenilmez bir ordu olarak görülüyor. Herkesin merkezinde olan, korktuğu, yenilmez olduğu hatta kendilerini kutsal gören kişiler bunlar… Kabe’nin koruyucusu olduklarından dolayı kutsal olduklarını düşünen… Hac’da da hatta kutsal olduklarından dolayı insanları kendi sattıkları kıyafetleri almaya mecbur eden kişilerdir. Yani Mekkeliler kendilerini böyle düşünen, Allah’ın özel insanları olarak kendilerini düşünen kişilerdir. Ve yenilmeyeceklerini… Müslümanlarda yeni gelmişler. Daha yeni bir topluluk, daha hiç savaş yapmamışlar. Tabi ki Mekke’nin gücünü biliyorlar. Müslümanlarda orada kuvvetsiz olanı istiyorlar. Allah ayette söylüyor. “Siz güçsüz olana hevesleniyordunuz. Allah ise size verdiği sözler sebebiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve o kafirlerin arkasını kesmek istiyordu.” (Enfal 7) Allah bunu niye buyurdu? Çünkü “Liyuhıggal hagga ve yubtılel bâtıle ve lev kerihel mucrimûn” “O suçlular istemeseler bile gerçeği ortaya çıkarıp yanlışı ortadan kaldıracağını, bu şekilde gösterecekti.” (Enfal 8) Burada özellikle dikkatinizi çekerim. Rum Suresindeki “Vağdallâh” “Allah’ın vaadi” (Rum 6) ile bu ayetlerde “yeıdukumullâhu” “Allah size vaad eder” (Enfal 7) Allah’ın vaadi aynı ifadeler geçiyor. Oradaki vaat ile buradaki vaadin örtüşmesi var. Allah size verdiği sözler sebebiyle diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen unuttun galiba… Allah’ın sözü de Mekke’de inen İsra Suresindedir.

Abdullah BAYINDIR: Şimdi okuyacağım. Şunu da özellikle söylemek lazım. Allah’ın sünnetullah denilen kuralları vardır. Bunu genelde tabiat kuralları diye anlatıyorlar. Tabiat kuralları değildir. Allah’ın o toplumsal anlamdaki, kitaplarında belirtmiş olduğu kurallar vardır. Bu kuralların en önemlilerinden bir tanesi İsra Suresi 76 ve 77. Ayetlerde geçer. Bu ayetler Mekke’de inmiştir. Allah resullerle alakalı kuralı şöyle söylüyor. “Ve in kâdû leyestefizzûneke minel ardı liyuhricûke minhâ” “Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler” “ve izel lâ yelbesûne hılâfeke illâ galîlâ” “Eğer sana böyle bir şey yaparlarsa (seni topraklarından çıkarırlarsa onlarda burada çok az bir müddet kalırlar.” (İsra 76) Nereden bahsediyor? Nerde kalırlar? Kimler? Mekkeli müşrikler Mekke’de çok az bir süre kalırlar. Allahu Teala bu ayeti Mekke’de indiriyor. Neden böyle? Şundan dolayı… “Sunnete men gad erselnâ gableke mir rusulinâ” “Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur.” (İsra 77) Kanundur. Suyun 100 derecede kaynaması gibi bir kanundur. Allah’ın koyduğu kanundur. Bu diğer nebilerle de alakalıdır. Yani Resulullah’tan önce dünya kadar nebi geçmiş. Hepsiyle alakalı gerçekleşen kanun budur. Yani seni buradan çıkarırlarsa onlarda fazla kalamazlar. Niye? Allah’ın nebilerle alakalı kanunu böyledir. “ve lâ tecidu lisunnetinâ tahvîlâ” “Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.” (İsra 77) Bu genel kuraldır. Şimdi Resulullah çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Bedir Savaşı öncesi Rum Suresinde belirtilen gerekli şartlarda gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Müminler yola çıktılar. Fakat onlar kervanı elde etmek istiyorlardı. Kafalarında o vardı. Çıktıklarında ordudan haberleri yoktu. Yolda haberini alıyorlar. Ve devam ediyorlar. Savaş ortamına geliniyor. Savaş meydanında karşılaşıyorlar. Onunla alakalı Enfal Suresinde yine uzun uzun anlatılıyor. Savaştan önce uyuyorlar. Uykularında, rüyalarında karşı taraftaki ordu küçük gösteriliyor. Yine savaş meydanında daha azmış gibi görüyorlar. Onların hepsi Kuranı Kerim’de ayrıntılı bir şekilde Enfal Suresinde anlatılıyor. Müminler saldırıya geçiyorlar. Karşı taraf dağılıyor. Bunların hepsi var. Ama özellikle savaştan önce inen surelerden Muhammed Suresinin 4. Ayetinde herhangi bir savaşta neler yapılması gerektiğini Allah belirtmiş. “Feizâ legîtumullezîne keferû fedarber rıgâb” “Herhangi bir şekilde savaşta kafirlerle karşılaştığınızda onların boyun köklerini vurun.” Savaş esnasında öldürmekten çekinmeyin. Çünkü savaş… “hattâ izâ eshantumûhum” “Ancak onları etkisiz hale getirince” “feşuddul vesâga” “Onları güvenlik çemberine alın.” Onların etrafını sarın. “feimmâ mennem” “ve onları yakalayın.” Yani esir alın. Ne zamana kadar? Devamına da bakmak lazım. “feimmâ mennem bağdu ve immâ fidâen” “Onları karşılıklı veya karşılıksız olarak serbest bırakın.” “hattâ tedaal harbu evzâraha zâlik” “Böyle yapın ki savaşın ağırlığı kalmasın.” (Muhammed 4) Savaş meydanında kâfirlere yani o karşılaşılan kişilere hâkim olununca bunlar yapılacak. Savaş meydanında karşılaşınca… Bedir Savaşında Mekkeli müşrikler gerisin geriye kaçıyorlar. Muhammed Suresine göre onlar kaçıyorlar. Belli bir zayiat veriyorlar. Müslümanlarda tamamen onlardan toplanacak ganimete odaklanıyor. Normalde herhangi bir savaş meydanında, dünya arzında onlara tam olarak üstünlük sağlayacakları bir galibiyet elde edilmemiş. Sadece püskürtülmüş, kaçırtılmış. Bedir Savaşının şeyi budur. Tamam, savaş üzerinde bir galibiyet varmış gibi gözüküyor ama İsra Suresinde… Bir de Muhammed Suresinde söylenilen durum tamamen güvenlik çemberine almak bütün kâfirlerin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Yani sadece o savaşta yakalanan esirler değil. Siz orada bütün kâfirleri etkisiz hale getirmediniz ki… Orada Müslümanlar esir almaya başlıyorlar. Belli bir esir alınıyor. Galibiyet elde edilmeden ganimetler alınarak Müslümanlar belli bir savaş meydanında yakalanan kişileri esir alıyorlar. Bu şekilde Medine’ye dönülüyor. Dönüş yolunda aynen Muhammed Suresinin 4. Ayetini Allah hatırlatıyor. Gene Enfal Suresinde… Resulullah’ı azarlayarak hatırlatıyor. “Mâ kâne linebiyyin ey yekûne lehû esrâ hattâ yushıne fil ard” Aynı ifadeyi kullanıyor. Savaş meydanında % 100 hakim… Karşı tarafı alt etmeden… Buradaki şey alt etmek… “Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar hiçbir nebinin esir alma hakkı yoktur.” Sen ne yaptın? Etkisiz hale getirmeden esir aldın. “turîdûne aradad dunyâ” “Siz dünyalık istiyorsunuz.” Bunu kim diyor? Allah diyor. Bütün müminlere diyor. İçinde Resulullah’ı da ayırmadan… “vallâhu yurîdul âhırah” “Allah ise daha sonrasını istiyor.” (Enfal 67)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 50:23 sn. anlaşılmıyor. asıl vurgu Resulullah’a… Çünkü komutan o… Hiçbir nebi bunu yapma hakkına sahip değildir. Komutan o… Asıl vurgu ona…

Abdullah BAYINDIR: Allah da sonrasını istiyor. Yani sizin ilk başta istediğiniz şey değil. Tam bir hâkimiyet istiyor. Zaten Allah Muhammed Suresinde bunu emretmişti.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Enfal 8. Ayette şöyle diyor. “O gerçekleşecek olan şey gerçekleşsin.” Yani siz Mekke’ye gidin ve Mekke’yi alın. Yani Müslümanlar Bedir’de Mekke’ye gideceklerdi. Mekke’ye gireceklerdi. “Kafirler hoşlanmasalar da böyle işte…” (Enfal 8)

Abdullah BAYINDIR: Evet onu atladık. Vurgusunu yapmadım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ve Mekke’yi alamadılar. Çünkü Resulullah (s.a.v) çok ağır bir suç işledi.

Abdullah BAYINDIR: Bir de takip etmeleri gerekiyordu. Karşı taraf sadece püskürtülmüş oldu. Ve onlar Mekke’ye gerisin geri döndüler. Ama bir galibiyet olması için İsra Suresinde belirtilen o bölgede az bir süre kalabilmeleri, Allah’ın sünnetinin hemen gerçekleşmesi lazım. Zaten mağlup oldu, ordu dağıldı. Mekke’ye kadar izlendiğinde bir daha toparlanması mümkün olmayan bir durum vardı. Allahu Teala Enfal Suresi 68. Ayette şöyle diyor. “Lev lâ kitâbum minallâhi sebega” “Allah’tan daha önce yazılmış bir şey olmasaydı.” “lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm” “Aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı.” (Enfal 68) Çok büyük bir azap dokunacaktı. Çünkü Allah galip gelinmeden esir alınmasını istemiyor. Bunu Muhammed Suresinde söylemiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Orada bir şey daha var. Anlaşılması için söyleyelim. “Lev lâ kitâbum” bu kitap kelimesi bizde… Mesela ciltli kalın şeylere kitap deriz. Ama Araplar küçük bir yazıya da kitap derler. Allahu Tealanın buradaki kitabı Abdullah’ın söylediği gibi Rum Suresinde… Allah ne dedi? “O gün müminler Allah’ın vereceği zaferle sevinecekler. Bu Allah’ın vaadidir” (Rum 5-6) dedi. Bu sözü Allah Mekke’de verdi. İşte bu kitap dediği o ayettir. Mekke’de indirilen o ayet olmasaydı “lemessekum fîmâ ehaztum azâbun azîm” “o aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle size büyük bir azap (azabı azim) dokunacaktı.” (Enfal 68) Derken başta Resulullah ve ashabı…

Abdullah BAYINDIR: Resulullah burada ayrılmıyor. Bu ayet geldiği zaman Resulullah üzgün… Çünkü kendisi de bu ayetlerin direkt muhatabıdır. Orada Allah’ın istediği şey yerine gelmemiş oluyor. Bedir Savaşını biz kâğıt üzerinden bir galibiyet olarak değerlendiriyoruz ama Allah’ın Muhammed Suresinde söylediği şeyler yapılmadığı için Bedir Savaşı dönüşünde bu büyük ikazı yapıyor. Netice itibariyle devam ediyor. O gün aslında Mekke’nin alınması…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Diyanet’in mealinde nasıl mana veriliyor? Bütün tefsirlerde böyledir. Yani Diyanet’e mahsus bir şey değil. “Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.” (Enfal 67) Bu ne biçim laf? “Yeryüzünde hâkim hale gelmedikçe” böyle bir nebiden Kuranı Kerim bahsediyor mu? Böyle bir insan var mı? Ne demek yeryüzünde hâkim? Hâkim olduktan sonra daha niye esir alıyorsun ki? Şu ayetlere verilen manaya bakın. Bir de “yakışmaz” diyor. “Hakkı yoktur” demiyor. Çünkü anlamı öyle bir bozmuşlar ki… Kelimelere öyle bir anlam veriyorlar ki o anlamada gelebiliyor. Yani İnsanı Kamil’e olgun insan diyebilirsiniz. Kelimelere öyle yanlış mana veriliyor ki insanların zihnini karıştırıyor, ayeti anlamsızlaştırıyor. Ondan sonraki ayette ne diyor? “Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı…” (Enfal 68) Ne o? Abdullah’ın anlattığını, olayın Rum Suresi ile irtibatlandırıldığını bakın ki herhangi bir tefsirde görebilir misiniz? Çünkü hikmet metodu tamamen kaybolmuştur. Bu ayetleri doğru bir şekilde anlamaları mümkün değil. İmkânsız yani… O zaman ne oluyor? Demek ki Allah’ın yazgısı, o zaman kader inancı diyorlar. Ne güzel… Oh…

Abdullah BAYINDIR: Yani burada Resulullah Muhammed Suresini uygulamadığı için bir günah işlemiş. Sonrasını biz biliyoruz. Bedir Savaşından sonra Uhud Savaşı var. Kağıt üstünde Uhud Savaşı bir mağlubiyet olmasına rağmen… Savaş meydanında Resulullah’ın orada yapmış olduğu davranışlardan dolayı Uhud Savaşı Ali imran Suresinde anlatılıyor. Tam aksine orada övülüyor. Yani etrafındakiler dağılır gider diye sen onlara yumuşak davrandın. Arkasından kaçanlara gelin buraya falan diye bağırdın. Yine Hendek Savaşında da Resulullah’ın davranışları övülüyor. Hatta üsvei hasene olarak orada… Hendek Savaşındaki davranışlarından dolayı… Ahzab Suresinde “Resulullah’ta sizin için güzel bir örnek vardır. Onu örnek alın” diye davranışları Allah tarafından müminlere tam örnek gösteriliyor. Yani Bedir Savaşı üzerine Uhud ve Hendek Savaşı yaşanıyor. Hendek Savaşından sonra da Hudeybiye Antlaşması var. Müslümanlar yola çıkıyorlar. Udeybiye Antlaşmasında daha önce bir güç olarak kabul edilmeyen Müslümanlar, artık Mekkeliler tarafından bir güç olarak kabul ediliyorlar. Geri dönüş yolunda Fetih Suresi nazil oluyor. “İnnâ fetahnâ leke fetham mubînâ” “Fethin önündeki engeller senin için tamamen kalktı. Biz sana apaçık bir fetih verdik” (Fetih 1) diye meal verilir. Fetih açmak demektir. Fethin önündeki engelleri açmaktır. Fethin önündeki engeller yani Mekke’yi almanın önündeki engeller senin için kalktı. Artık bu… Müminler geri dönüş yolunda Hudeybiye Antlaşmasının şartlarına itiraz ederken özellikle Hz Ömer… Fetih Suresi nazil olduğunu öğrenince bütün itirazları artık bir kenara bırakıyorlar. Yani durumu anlıyorlar. Neden böyle oldu? Devamı önemli… “Liyağfira lekallâhu mâ tegaddeme min zembike ve mâ teahhara” “Allah bunu senin önceki ve sonraki günahını bağışlamak için…” (Fetih 2) Burada Resulullah’ın günahından bahsediyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O günahı bağışlasın diye fethin önünü açtı diyor. Günahı olmayana bu söylenir mi? Ama bakın Diyanet Vakfının yayımladığı mealde ne diyor? “Geçmiş ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan ilahi nimet Mekke ve Taif’in fethi…” Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetti mi diyor? Hepsi “gelecek günahlarını affetti” diye mana verirler.

Abdullah BAYINDIR: Burada daha da ileri gitmiş. Günahtan uzak yazmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Günahtan uzak diyor. O zaman Allah yalan söylüyor demek ki… Haşa… Tahriften daha öte bir şey… Allah yalan mı söylüyor?

Abdullah BAYINDIR: Diğer mealleri eleştirebiliriz de bu hepten kötü…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Büsbütün berbat bir şey… Geçmiş ve gelecek… Gelecekteki günahlarını affetmek ne demek? Olmamış günah affedilir mi? Allahu Teala bakın. Gene Diyanet Mealinden size okuyacağım. Ahkaf Suresinin 9. Ayetine verdikleri manaya bakın. “De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim.  Bana ve size ne yapılacağını da bilmem.” (Ahkaf 9) Peki, gelecek günahları affedilecekse “bana ne yapılacağını bilmem” der mi? Ne yaparsam yapayım ben garantiyim der değil mi? Size karışmam demesi gerekmez mi? Ya bu ne biçim bir şey ya… Ayete böyle mana verilir mi? “Önceki günahını ve ondan sonraki günahını bağışlasın” diye meal verilmesi gerekir. Demek ki Fetih ile alakalı bir olay bu? “İz yurîkehumullâhu fî menâmike galîlâ” “Ya Muhammed Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu.” “ve lev erâkehum kesîral lefeşiltum” Enfal 66’da onlar iki katı kadar savaşabilirsiniz diye izin verildi. Onlar üç katı olduğu için Allah iki katı gösteriyordu. Kime? Resulullah’a. “Eğer sana çok gösterseydi kesinlikle dağılacaktınız.” (Enfal 43) Dağılmak bir nebi için suç değil midir? Bu Resulullah için söyleniyor. Bu Resulullah’ın savaş öncesi günahıdır. Bir de savaş sırasındaki günahı esir alması… Hem onu hem de bunu… İki günahında Fetih ile ilgili olması lazım. Eğer orada bunları yapmasaydı doğru Mekke’ye gidecekti. Yok, efendim geçmiş ve gelecek diyorlar. Gerçekten bunları anlamıyorum. Bunu nasıl yapmışlar?

Abdullah BAYINDIR:Liyağfira lekallâhu mâ tegaddeme min zembike ve mâ teahhara” “Bunun için yapacaktı önceki günahını affetmesini…” “ve yutimme niğmetehû aleyke” “ve böylece sana olan iyiliklerini tamamlamak” “ve yehdiyeke sırâtam mustegîmâ” “ve seni doğru yola (sıratı müstakim’e) yöneltmek için yaptı.” (Fetih 2) Devamı da önemli… Bir sonraki ayet… “Ve yensurakallâhu nasran azîzâ” “Allah sana güçlü bir nasr (fetih) verecek.” (Fetih 3) Bunun bir sebebi de… Bakın Nasr Suresindeki aynı ifadeler… “nasran azîzâ” Yani ayetler arasındaki bağlantılar kurulması gerekir derken aslında Allah aynı ifadeleri kullanıyor. RumSuresinde de “nasr” ifadesine dikkat edelim. Burada da Fetih Suresinde “Ve yensurakallâhu nasran azîzâ” ifadesine dikkat edelim. Bir de nasr kelimesine “İzâ câe nasrullâhi vel feth” o Nasr Suresinde de aynı ifadeyi kullanmasına dikkat edelim. Yani aslında devamı olduğu, aynı konudan bahsedildiği çok çok açıktır. Netice itibariyle bu Hudeybiye Antlaşmasının maddelerini Mekkelilerin anlaşmalı olduğu bir grup çiğniyor. Çiğnendiği için Resulullah Müslümanları organize edip Mekke’ye doğru yola çıkıp netice itibariyle Mekke’yi fethediyor. İşte Mekke’yi fethettiğinde o baştan beri Rum Suresi, Enfal Suresi, Fetih Suresiyle bağlantılı olarak Nasr Suresinin esas manası ortaya çıkıyor. Resulullah’ın orada tevbe etmesi, istiğfar etmesi istenen şeyde ortaya çıkmış oluyor. Artık sen hatalarını kapattın. Neydi hata? Bedir Savaşında yapmış olduğu hatalar… Sen fetihle birlikte onları telafi ettiğin için, hatalarını kapattığın için hatanı telafi ettikten sonra senin af dilemeye hakkın var. Sen o Bedir Savaşındaki hatalarını ancak Mekke’nin fethiyle yerine getirdin. Yani aynen burada bize verilen mesaj şu? 1- İnsanı kamil denilen bugün ki dersle bağlantılı olan, tamamen hatadan korunmuş bir nebi yok. Tam aksine insanlara güzel örnek olan bir kişi var. Düşünün. Yani bu örnek daha önceki derslerde verildi. Güzel örnek olduğu için ben tekrarlamak istiyorum. İki tane öğrenci var. Sınavdan 100 alıyor ama sınavdaki her şey, yaptığı her şey bütün cevaplar kulaklıktan söyleniyor. 100 alıyor. En küçük hata olmadan noktası, virgülüne… Öbür öğrenciye de siz diyorsunuz ki “bak o öğrenciyi örnek al.” Ama bunda kulaklık yok. Sınava normal girecek. Aynı sorularla muhatap olacak. Şimdi böyle bir her şeyde dışarıdan uyarılıp kendisini hatadan korumuş bir şekilde tanzim eden bir nebi düşüncesi üsvei haseneden uzak bir nebidir. O zaman bize nasıl örnek olacak? Bize Cebrail (a.s) devamlı gelip hataları söylemiyor ki… Bize devamlı işte sen unu yaptın, bunu yaptın diye… Resulullah’da aynıydı. Bedir Savaşında o anlamda ayette bir çiğneme hatası, Muhammed Suresinin 4. Ayetine göre davranmama hatası Enfal Suresindeki o dağılma hatasını yaptığı için o hataları ancak Mekke’nin fethiyle bertaraf ettiğinden dolayı o vakit affı kabul oldu. Yani bir mümin hata işlediği zaman hakiki anlamda o hatasının affı için o hatasını bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor. Nasr Suresinin örnekliğinin özü bu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir arkadaşımız suç işleyen Resulullah mı nebi mi diyor? Tabi ki resul sıfatıyla suç işleyemez. Resul sıfatıyla suç işlemesi demek ayetlerin anlamını bozması demektir. Hakka Suresinde Allahu Teala o zaman onu şah damarından yakalayıp öldüreceğini, şah damarını koparacağını söylüyor. Ama nebi olarak suç işleyebilir. Çünkü Allah’ın ayetini anlattığı zaman resul oluyor. Nebi günün her saatinde oluyor. Mesela Abdullah öğretmendir. 24 saat öğretmendir. Ama 24 saat öğretmenlik yapmıyor.

Abdullah BAYINDIR: Özellikle Bedir Savaşında yapılan hata da hiçbir mümin itiraz etmemişti. Tam bir icma vardı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bedir Savaşında olan o Enfal Suresi 67. Ayet bütün sistemi çökertiyor. Şimdi icma diye bir saçmalık uydurmuşlar. Hıristiyanların konsil karalarının bir yansımasıdır. Nasıl onların İsa anlayışını Hakikati Muhammediyye diye yansıtmışlar, konsil kararlarını da bize icma diye aktarmışlar. Tabi bu ayette başta nebi hata yapıyor. Arkasından hiçbir sahabi buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla hepsi yanlışta ittifak etmiş oluyor. O ayete doğru mana verirlerse sistemleri çöker. Hiçbirisi doğru mana vermez. Onun için bugün tutup da öyle falana filana tamam söyleyin, tabi ki yanlışlara karşı çıkacaksınız. Ama önce kendinizi bir düzeltin kardeşim… Elbette karşı çıkacaksınız. Yahudiler tarafından Kuranı Kerim’e düşmanlık Resulullah hayattayken başlamıştır. Hala bu organize ediliyor. Bugün siz gönderin İngiltere’ye, gönderin Avrupa’ya, gönderin Amerika’ya ilahiyat doktorası yapsınlar diye ondan sonra şikâyet edin. Allahu Teala şöyle diyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû in tutîû ferîgam minellezîne ûtul kitâbe” “Müminler kendilerine kitap verilenlerin bir kısmına gönüllü olarak boyun eğerseniz” “yeruddûkum bağde îmânikum kâfirîn” “İnanmanızdan sonra sizi kafir hale getirirler.” (Ali İmran 100) Peki, ne yapıyorsunuz? Talebe olarak teslim ediyorsun. Buna doktora yaptır diyorsunuz. Haham’ın yanında, Papaz’ın yanında doktora yapan adamdan ne bekliyorsun? Kuranı Kerim’e hizmet mi edecek? Hem bu milletin parasını oraya vereceksin. Ne oluyor? Şimdi sonuç ne? Abdullah gayet güzel bir şekilde anlattı. 1- Mekke’de iken Allah Rum Suresinde ayetler indiriyor. “Rumlar Perslere yenildi. Ama 9 seneye kadar galip gelecekler. Onların galip geleceği günde Allah müminlere zafer verecektir” diyor.

Abdullah BAYINDIR: 1:08:05 01:08:09 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bedir Savaşı günü Rum ve Pers Savaşı oluyor. Allah o gün müminlere Bedir’de zaferi veriyor. Ama müminler zaferi hak etmemişler. Çünkü Allah düşmana galip gelmeden esir almayacaksınız diye önceden bir takım emirler vermiş. Kaderi inanç diye Müslümanlara yutturmuş olan Abbasi dönemi ve ondan sonra yazılan kitaplar hiç bu ayetlere doğru mana verirler mi? Bu ayetlere doğru mana verirseniz kader diye bir şey kalmaz. Sizin bütün uydurmalarınız çeker gider. Bu dini ne hale getirmişler, görüyor musunuz? Sonra Resulullah Mekke’ye giremedi. Halbuki Enfal Suresinin başında o şey gerçekleşsin diye sizin karşınıza Bedir ordusunu çıkardık dedi. Ve bu kâfirlerin kökü kurusun dedi. Nerede kuruyacak? Bedir’de… Bedir’de kurudu mu? Bedir’de kökü kurusaydı Uhud ve Hendek Savaşı olur muydu? Hudeybiye olur muydu? Ondan sonra Fetih Suresi Hudeybiye’den sonra iniyor. Ya Muhammed önün açıldı diyor. Allah senin günahını bağışlasın diye bu fethin önünü açtı diyor. Önce döktüğünü bir temizle. Ondan sonra estağfirullah de. Şimdi Müslümanlar ne hale geldi? Şunu şöyle yap. 70 yıllık günahın bağışlanır diyorlar. Vallahi Hıristiyanlara da diğerlerine de rahmet okutacak şeyler çıktı. Yok efendim şu sudan içersen, şu sakaldan şöyle yaparsan… Din diye bir şey orta yerde kalmadı. Tabi herkes cehenneme gitme hürriyetini kullanıyor. Ama ben müminim diyen insanlar Kuranı Kerim’e yapışmaları lazım. Bugün İslam Âleminde en büyük düşmanlık Kuranı Kerim’e yapılır. Onun için Cenabı Hak İslam Âlemini inim inim inletiyor. Aklımızı başımıza alalım. Allah yardımcımız olsun. Yani insanı kamil diye bir şey yok. Hakikati Muhammediyye diye bir saçmalık yok. Muhammed (a.s) bizim gibi bir insandır. O da bizim gibi günah işleyecek durumdadır. Abdullah’ın örnek verdiği gibi kopya çekip de not almıyor. Görüyorsunuz, canını dişine takarak hizmet ediyor. İşte o zaman bize örnek olur. Onu örnek almamız lazım. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 203
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.236
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.169
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.390
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.884
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.148
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.448
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize