KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER)

14 Mart 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri
Etiketleri: >

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Enam Suresini okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta 37. Ayette kalmıştık. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Ve gâlû lev lâ nuzzile aleyhi âyetum” Bu sure Mekke’de inmiştir. Dolayısıyla bu ayette belirtilen şeyler Resulullah’tan Mekke’de istenen şeylerdir. Onun nebiliğini kabul etmemek için her türlü bahaneye başvuruyorlar. Biraz sonra da göreceğiz. Yaptıkları tek şey yalan yanlış şeylerle kendilerini savunmaya çalışmaktır. “Dediler ki buna bir ayet (mucize) indirilse olmaz mıydı?” (Enam 37) Ayet indirilse ifadesi… Kuranı Kerim indiriliyor. Kuranı Kerim’in her cümlesi bir ayettir. Ama burada bunların istedikleri başka bir ayettir. Ayet, Allah’a ait olan yaratılmış varlıklar gibi indirdiği sözlerde birer ayettir. Ayet olması Allah’tan başkasına ait olamayacağının kesin delilidir. Çünkü insanlar onu yapamazlar. Mesela şimdi yeryüzünde ne ederseniz edin bir kuru yaprağı üretecek fabrika kuramazsınız. Bir saçın telini yapacak fabrika kuramazsınız. Onun için dikkat ederseniz bir insanın bir parmak izi, bir teri, bir ağzından çıkan salya ya da bir saçının teli herhangi bir yerde bulunduğu zaman bugün delil olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü onda olan ikinci bir insanda yok. Allahu Tealanın el bari sıfatı var. Yarattığı her şeyi farklı yaratıyor. Dolayısıyla insanlar tarafından kurulan fabrikalarda bir şey üretildiği zaman hepsi aynı olur. Farklı olanlar defolu sayılır. Onlar kenara ayrılır. Ama Allahu Teala yarattığı zaman her şeyi farklı yaratıyor. Öyle ki Adem’den (a.s) bugüne kadar sizin herhangi biriniz gibi bir insan yaratılmış değildir. Kıyamete kadar da yaratılacak değildir. Tabi bu bir ayettir. Bunu Allah’tan başkasının yapması mümkün değildir. Aynı şey tabiattaki her varlık için geçerlidir. Bz tabiattaki varlıkları birleştirerek bir şeyler yapabiliriz. Ama hiçbir zaman Allah’ın yarattığı gibi yapmamız mümkün değildir. Onun için onun yaptığı her şey birer ayettir. Onun söylediği sözlerde öyledir. Onun için işte kuranı Kerim Allah’ın kitabı mı diye sorarlar. Tamam, kardeşim. Ben şimdi buraya bir tane elma getirsem. Hiçbiriniz bu hangi fabrikada üretilmiş diye sormazsınız. Hangi bahçeden, nerenin elması diyebilirsiniz? Çünkü hepiniz bilirsiniz ki o elmayı üretecek bir fabrikanın kurulması imkansızdır. O zaman elmayı kim yaratmıştır? Allah. Yeryüzünde bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Her kes bilir. İşte Allah’ın ayetleri de o şekildedir. Yani öyle cümleler kullanır ki insanların kullandığı kelimeler gibi ama insanlar o cümleleri oluşturamazlar. Tabi bu cümleler kümesi olarak… Ondan dolayı bu Allah’ın kitabı mı derler. Tamam, kardeşim Allah’ın kitabı olduğundan kuşkunuz varsa buyurun sizde benzerini yapın getirin. Bu kadar… Gayet basit… Dolayısıyla bunların istediği ayet Kuran ayeti değil. Çünkü o zaten Resulullah’a iniyor. Tabiatta gördükleri şey de değil. Bunlar farklı bir ayet istiyor. Yani biz onlara mucize diyoruz. Burada Allahu Teala şöyle diyor. “gul” “Ya Muhammed onlara şöyle de” Mesela okuduğumda bir ayet ama onların istediği değil. “innallâhe gâdirun alâ ey yunezzile âyetev” “Allah bir ayet indirmenin ölçüsünü koymuştur.” Yani ayet indirmesine indirir… Zaten ayet indirmesine gücü yeter mi diye sormuyorlar. Muhammed’in (a.s) nebiliğine hadi o zaman bakalım bir mucize getir demiş oluyorlar. “Onlara de ki Allah mucize indirmenin ölçüsünü koymuştur.” “ve lâkinne ekserahum lâ yağlemûn” “Ama bunların çoğu o ölçüyü bilmez.” (Enam 37) Çünkü o konuda bir bilgileri yok. Daha önce kendisine mucize verilmiş toplumları duyuyorlar ama mucizenin arkasında neler olduğunu bunlar bilmiyorlar. Onun için Allahu Teala Muhammed’e (a.s) Kuran’ın dışında bir mucize vermemiştir. Şimdi bakın Kuranı Kerim son kitap… Biz şimdi insanlara Kuranı Kerim ile giderken bunun Allah’ın kitabı olduğunu ispatlamak için başka bir şeye ihtiyaç duyacak olsak hepimiz aciz kalırız değil mi? Ya da şöyle söyleyelim. Musa’ya (a.s) Allah o kadar mucize verdi. Bugün herhangi bir Yahudi, Musa’nın (a.s) Allah’ın elçisi olduğunu ispat için onun değneğini tutsa, kullansa muhatap için ne ifade eder? O da sıradan bir değnek. Onun mucize olması yere atıldığı zaman yılana dönüşmesi halindedir. O dönüşmüyor. Ama bu son kitap… Biz herkese bununla gidiyoruz. Biz bu kitabın Allah’ın kitabı olduğunu nereden bileceğiz derler. Tamam kardeşim, buyurun, alın, bakın yapabiliyorsanız… Bu da insanların sözü gibi bir sözlerden oluşuyor. Aynı kelimelerden oluşuyor. Mekkelilerin günlük hayatta kullandığı kelimeler… Hadi buyurun siz de günlük hayatta kullandığınız kelimeleri kullanın, başkasını kullanın, nasıl yapabiliyorsanız yapın, getirin bakalım. Öyle dediğiniz zaman tabi yaparız diyorlar. Buyurun. Yapamadığınız zaman Allah’ın kitabı olduğunu anlar. Anlayınca bunu getiren kişinin de Allah’ın elçisi olduğunu anlar. Dolayısıyla bu mucize olarak yetiyor. Başkasına gerek yok. Allahu Teala zaten bu konuda Muhammed’e (a.s) mucize vermediğini çok açık ve net bir şekilde İsra Suresinde anlatıyor. Onu da Yahya’dan dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Bu konuyla alakalı daha önce bizim derslerimizde çok defa okunan birkaç ayeti hatırlatmak istiyorum. İsra Suresi 59. Ayette Cenabı Hak şöyle diyor. “Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti” Biraz önce okunan ayetlerde olduğu gibi… “Mekke müşriklerinin istediği türden ayetler (mucizeler) göndermemizi engelleyen şey” “illâ en kezzebe bihel evvelûn” “öncekilerin daime bu tür mucizeleri yalanlamış olmalarıdır.” (İsra 59) Yani biz Nuh (a.s) zamanında gösterdik, İbrahim’de (a.s), Musa’da (a.s), İsa’da (a.s) hepsinde gösterdik ama ümmetleri bunları yalanladılar. Bu yalanlama neticesinde de onları helak ettik diyor. Onlardan sonra yeni bir nebi, yeni bir kitap geleceği için bu artık bir sorun teşkil etmiyor. Ama artık son kitap ve son nebi geldi. Ona inanmayanlar istedikleri mucizenin gerçekleşmesi halinde yine inanmayacak olurlarsa onlarında toptan helak edilmeleri gerekecektir. İşte Cenabı Hak, öncekilerin başına gelenler bunların başına gelmesin diye biz artık sana o türden mucizeler göndermeyeceğiz diyor. “Öncekilerin yalanlamaları bizi bu türden mucizeler göndermekten alıkoydu.” Mesela bir örnek… “ve âteynâ semûden nâgate mubsıraten” “Daha önce bir dişi deveyi…” Bunlara hissi mucize deniyor. Yani gözünüzle gördüğünüz harikulade bir olay… İnsanlar benzerini yapmaktan aciz düşüyor. Kişiyi benzerini yapmaktan aciz koyan şey anlamında mucize kelimesi kullanılıyor. Daha önce bu manada bir dişi deveyi onların istediği bir tarzda, gerçekleri ayan beyan gösteren bir delil olarak indirmiştik. Ama ne yaptılar? “fezalemû bihâ” “Ona karşı yanlış yaptılar.” Allah’ın bu mucizevi devesini ortadan kaldırdılar, öldürdüler. Allah da sonra onları yok etti. Salih’in (a.s) kavmini ortadan kaldırdı. “ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ” “Çünkü biz bu tür mucizeleri ancak karşı tarafı korkutmak için göndeririz.” (İsra 59) İsterler, göndeririz. O an anlarlar ki bu gerçekten de bu sıradan bizim gibi biri değil. Bunun elinde zuhur eden olay bunun Allah’ın resulü, Allah’ın nebisi olduğunu gösteriyor diye o an korkuya kapılırlar. İnandı inandı, inanmadı yok olur giderler.

Yine İsra Suresinde, yine çok sık okuduğumuz ayetler grubu var. O da 90. Ayetten başlıyor, sayfanın sonuna kadar devam ediyor. Orada Mekkeli müşriklerin Resulullah’tan önceki nebiler gibi olağanüstü şeyler göstermesini, yani hissi mucizeler ortaya koymasını bekliyorlar. Şöyle diyorlar. “Ve gâlû len nué’mine leke hattâ tefcura lenâ minel ardı yembûâ” (İsra 90) Biz sana asla inanacak falan değiliz diyorlar. Yerden bir anda bir pınar fışkırtırsın eyvallah o zaman belki düşünürüz. Yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanmayacağız. Bir insanın bir işaretiyle yerden bir su çıkartması mümkün mü? Mucize olsa olacak. Eyvallah. Ama Cenabı Hak İsra Suresi 59. Ayette ne demişti? O tür mucize artık olmayacak. Ama bunlar hala istemeye devam ediyorlar. Olağanüstü bir şekilde bir işaretle yerden bir şeyler çıksın istiyorlar. “Ev tekûne leke cennetum min nahîliv ve ınebin fetufecciral enhâra hılâlehâ tefcîrâ” “Yahut yine senin bir bağın, bahçen olsun.” (İsra 91) Şuan yok. Mekke ortamında ne bahçesi? Ne ağacı, ne suyu? Hadi bir allem kullem yap bir şeyler bir bahçen olsun diyorlar. Orada bir hurmalar olsun, üzümler olsun. Yani üzüm ve hurma bahçelerin olsun ve aralarından nehirler akıt. Bir şeyler yap. Yani bizi Allah’ın resulü olduğuna ikna et demek istiyorlar. “Ev tusgıtas semâe kemâ zeamte aleynâ kisefen ev teé’tiye billâhi vel melâiketi gabîlâ” (İsra 92) Yahut da söylüyorsun işte… Kıyamet yaklaşacak, gök aşağı parçalanacak, hadi yap. Allah’ı ve melekleri karşımıza getir bir görelim. “Ev yekûne leke beytum min zuhrufin ev tergâ fis semâé’” “Yahut altından bir evin olsun. Ya da gözümüzün önünde yukarı doğru bir uç bakalım” diyorlar. Göğe doğru bir uç. Görelim ki Muhammed uçuyor. Bu insanın yapabileceği bir şey değil inanalım. “ve len nué’mine lirugıyyike” Ama diyorlar ki… Ne olur ne olmaz yapar mapar… “Biz senin uçtuğunu gözümüzle görsek bile” “hattâ tunezzile aleynâ kitâben nagrauh” “Yukarı çıkıp yukarıdan bir yazı indirmedikçe sana inanmayız.” Yani desinler ki Muhammed buralara kadar geldi, uçtu belki o zaman sana inanırız diyorlar. Bize yazılı bir belge getir. O zaman inanırız. Bakın sürekli ipe un serme hareketleri bunlar… Bu tür olağanüstü beklentiler karşısında Cenabı Hakkın Resulullah’a söylemesini istediği söz şu olmuş. “gul” “sende onlara cevaben şöyle de” “subhâne rabbî” “söylediklerinizin hepsinden rabbimi tenzih ederim” “hel kuntu illâ beşerar rasûlâ” “Ben beşer (yani sizin gibi etten kemikten bir insan) ve elçiden başka bir  şey miyim?” (İsra 93) Neyim ki ben bu acayip şeyleri benden istiyorsunuz? Bunlar bir insanın yapabileceği şeyler mi? Hayır. Allah ancak bunları murad ederse olur. Bu tür mucizeleri de vermeyeceğini zaten Allahu Teala daha önce söyledi.

Bir-iki ayet daha söyleyip meseleyi hemen bağlayalım. Ankebut Suresinin 50 ve 51. Ayetleri var. Biraz önce hocamın okuduğu ayetleri zaten tek bu iki ayet bile olsa tamamen açıklamaya yetiyordu ama tabi ki Cenabı Hak her konuyu iki-üç ayetle açıkladığı için bol malzeme bize sunmuş oluyor. Ankebut Suresi 50. Ayette şöyle diyor. “Ve gâlû” “Mekke müşrikleri dediler ki” “lev lâ unzile aleyhi âyâtum mir rabbih” “Muhammed’e rabbinden ayetler indirilse ya” İndirilmeli değil miydi? İniyor ayet… İşte 6 bin küsür ayet var. Bunu mu istiyorlar? Hayır, bunu istemiyorlar. Olağanüstü mucize… Bizim klasik manada mucize diye tabir ettiğimiz olağanüstü, harikulade olaylar bekliyorlar. Bu da Allah’ın resulü ise gelsin bize acayip şeyler göstersin diyorlar. “gul” “Sen de onlara de ki” “innemel âyâtu ındallâh” “Bu tür mucizeler ancak Allah’tan gelir.” Ben yapamam zaten diyor. Cenabı Hak murad ederse olur. Ondan önceki bütün nebilerde bu tür mucizeler gösterirken kendileri bir şey yapmadılar. Allah o anda murad etti. O müşriklerin istedikleri şey oldu. Sırf o nebinin Allah’ın nebisi olduğuna şahit olunsun diye… Diyor ki bunlar hep Allah’tan olacak şeyler… Bana gelince… “ve innemâ ene nezîrum mubîn” “Ben apaçık bir uyarıcıyım” (Ankebut 50) diyor. Ben bu kadar biriyim diyor. Yani daha fazla şeyler benden beklemeyin diyor. Beklediğinizin fazlası geldi mi? Geldi. Cenabı Hak diyor ki… “E ve lem yekfihim” “Onlara yetmedi mi?” Yetmiyor mu? Ne? “ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim” onlara sabah akşam, belki 7/24 “okunmakta olan şu kitabı indirmemiz mucize olarak” (Ankebut 51) onlara yetmiyor mu? Bu daha büyük bir şey… Niye? Bakın biraz önce ne dedik? Önceki nebilere Allahu Teala bu tür hissi mucizeler gösterdi ama onlar hep tarihin bir dönemiyle hatta belki o nebinin hayatı ile sınırlıydı. Bakın Musa (a.s) ne yaptı? Bir asasını Cenabı Hak at yere dedi. Atınca yılana dönüştü. Onu taşa vurdu on iki tane pınar fışkırdı. Denize vurunca ikiye ayırdı. Ama bugün aynı asayı bize verseler aynı hareketleri yapabilecek miyiz? Onun mucize özelliği o devirle sınırlı kaldı. Elini koltuğunun altına sok dedi. Çıkarınca bembeyaz oldu. Kendisi bile korktu. Elini bir daha koyup çıkarınca normal hiçbir şey yok. Her şey normal. Hiçbir şey yok. Ama bugün yine biraz önce hocam söyledi. Bir Yahudi Musa’nın (a.s) Allah’ın nebisi olduğuna bu tür şeyleri duyarak mı ikna olacak? Adam gözüyle görmedi ki… Ama Muhammed (a.s) 1400 yıl önce geldi. 23 yıl görevini yaptı. Vefat edip gitti. Ama bugün 2000 li yıllarda, 2019 yılında biz hala onun mucizesine şahitlik ediyoruz. İşte kitap elimizde… Kendisi vefat edip gitti. Aramızda değil. Ama bugün ona ümmet olmak isteyen, onun yolundan gitmek, onun dinini benimsemek isteyenler o Allah’ın nebisi midir değil midir diye onun mucizesine kendi gözleriyle şahit olabilecekler. Cenabı Hak da buna işaret buyuruyor. Şöyle diyor. “E ve lem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim” “Sürekli kendilerine okunmakta olan Kuran’ı indirmiş olmamız mucize olarak yetmiyor mu?” “inne fî zâlike” “şurası kesin ki bu Kuranda vardır” “lerahmetev” “Allah’ın ikramı vardır.” “ve zikrâ” “ve Allah’ın öğütleri vardır.” Allah’ın doğru bilgileri vardır. Kim için? “ligavmiy yué’minûn” “Buna inanacak, güvenecek insanlar için” (Ankebut 51) Dolayısıyla Resulullah’ın mucizesi kendi risaleti gibi kıyamete kadar geçerli olacak olan Kuranı Kerim’dir. Resulullah’a önceki nebilere verilen türden şeyler verilmemiştir.

Peki, şunu da söyleyip bitireyim. Bir takım hadis rivayetleri var. Eski nebilere verilen mucizelerin bir benzeri Resulullah’a da verildi diye… Parmaklarından sular akıttı, ağaçlar gelip selam verdi, yürüdü gibi… Anlatılıyor. Bakın onlarla ilgili ben kendim bir şey söylemeyeyim. Daha önce de burada okumuştum. Bir nevi hatırlatma olsun. Diyanet İslam Ansiklopedisinin 30. Cildinde mucize konusu anlatılırken konu şu şekilde bağlanıyor. Ulemadan çağdaş alimlerden özellikle Muhammed ESED ve İzzet DERVEZE aynı bizim anlattığımız şekilde şöyle diyorlar. “Resuli Ekrem’e geçmiş peygamberlere verilen hissi mucizelerin verilmediğini ileri sürüyorlar. Çünkü Kuranı Kerim’de yer alan mucize taleplerine karşı orada yapılan olumsuz tavır bunun en açık delilidir.” İşte ayetleri gördük. Doğru. Peki, hadis literatüründe rivayet edilen hissi mucizeler var. Bunlara ne diyeceğiz? Gerçekten var. Hadis kitaplarını açıp baktığınızda bu tür rivayetleri buluyorsunuz. “Bu mucizeler ise ahad haberlerdendir.” Yani neyi kastediyor? Kesin bilgi ifade etmez, sadece haber değeri taşır. Yani öncekilerden bunun böyle olduğunu düşünenler var. Ama din bunu böyle onaylıyor mu? Hayır. Bunlarla akide (inanç) sabit olur mu? Hayır. Gördünüz mü bunlar söyleniyor. Bir daha söyleyeyim. “Hadis literatüründe rivayet edilen hissi mucizeler ahad haberlerdendir. Kesin bilgi ifade etmez. Sadece haber değeri taşır. Bütün insanlara hitap eden İslamiyetin delili her zamanda ve her mekanda geçerli bir nitelik taşımalıdır. Bu da Kuranı Kerim’dir.” Çünkü çoğu zaman eleştirmek için okuyoruz ama yeri geldiği zaman haklarını teslim edelim. Diyanet böyle güzel şeylerde söyleyebiliyor. O yüzden onu da böyle sizlerle paylaşmış olalım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, sağ ol. Hani bazı kitaplar Peygamberlerin Mucizeleri diye yazarlar. Burada ahad haber denmesi tek kişilik bir… Yani Resulullah’tan bir kişi rivayet etmiş oluyor.

Yahya ŞENOL: Halbuki binlerce kişiye gösterilen bir olay yani…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela parmaklarından su aktığı olay Tebük seferi ile ilgili anlatılır. Parmaklarından su akıyor. Bütün askerler o suyla abdest alıyor, sularını içiyorlar. Peki, böyle bir olayı tek kişi mi rivayet eder? Ya da bir tane koyun kesiyor. Kapalı bir kapta duruyor. Herkes karnını doyuruyor. Orası yine tam dolu olarak kalıyor. Herkesin şahit olduğu olayı bir kişi mi rivayet eder? Bu tür konular çok fazla maalesef…

Mesela Tebbet Suresi ile ilgili birçok kimse kendisini sıkıntıya sokar. Ebu Leheb’in elleri kırılsın. Hayattayken işte… Zaten kırılacak. Ayete yanlış anlamlar verirler. Ebu Leheb hayattayken bu sure inmiştir. Peki, Ebu Leheb hayattayken indiyse bunu o kadar millet görmüş olması lazım. Zaten hayattayken indiyse kader inancının delili olmuş oluyor. Ve şey yapmış oluyorlar. Cehennemlik olduğu belliydi. Karısının durumu da belliydi. Peki, bunu rivayet eden kim? Bu olaydan 10 sene sonra doğan Abdullah ibn Abbas… Ve bunu gerçekmiş gibi bütün tefsirler yazıyor. Hakikaten anlamak mümkün değil. 10 sene sonra doğan birisi bu olayı anlatıyor. Peki, bu olay varsa orada hiçbirisi bilmiyor mu? Ne oluyor? Bu nasıl bir şey yani? Hurafelerle şey yapıyorlar. Mesela Arap dilinde “Tebbet yedâ ebî lehebiv” “Ebu Leheb’in iki eli kurusun” “ve tebbe” “Zaten kurudu da.” (Tebbet 1)“ve kad tebbe” anlamındadır. Yani çok açık. Ama bu anlamı tahrif etmek için şey uydurmuşlar. Bir de Kuranı Kerim’de tahrif yok derler. Tahrif anlam kaydırması demektir. Nasıl yok? Ağzına kadar doldurmuşsunuz. Kuran mealini öyle bir hale getirmişsiniz ki okuyan insanlar bu nasıl Allah’ın kelamı diyorlar. Tefsirlerde öyle dolmuş maalesef…

Şimdi devam ediyoruz. Allahu Teala Enam Suresi 38. Ayette şöyle diyor. “Ve mâ min dâbbetin fil ardı” “Yeryüzünde hareket eden bir canlı” “ve lâ tâiriy yetîru bicenâhayhi” “iki kanadıyla uçan bir kuş” yoktur ki “illâ umemun emsâlukum” “tıpkı sizin gibi ümmetler olmasınlar.” (Enam 38) Yani tüm hayvanlar bizim gibi birer ümmettir. Ümmet ne demek? Yani başkanı olan bir topluluktur. Her biri birer topluluk… Tıpkı bizim gibi… Mesela kuşların uçtuğunu görürsünüz. Bakarsınız en önde birisi var. O nereye gidiyorsa hepsi oraya gidiyorlar. O geri dönüyorsa geri dönüyorlar. Aynı şey karıncalar içinde söz konusudur. Bütün ne kadar hayvan varsa hepsi kendi içerisinde bir toplum hayatı yaşarlar.

Mesela bunun bir örneği olarak Neml Suresinden okuyabiliriz. “Ve huşira lisuleymâne cunûduhû” “Süleyman için askerleri bir araya getirildi.” Süleyman’ın askerleri… Kim bunlar? “minel cinni” “cinlerden askeri var.” “vel insi” “insanlardan” “vet tayri” “ve kuşlardan” Maalesef Kuranı kendisine uydurmaya çalışanlar cinler yabancı askerler derler. Allah aşkına öyle bir kelime söyleyin ki azıcık tutarlı olsun. Yok efendim o kuş değilmiş de bayraklarının üzerinde kuş resmi varmış. Bilmem ne? Neyse… Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bunu engellememiz mümkün değil. Bu hürriyeti de en iyi kullanan hocalardır. Bu konuda onlara hiç kimse yetişemez. “fehum yûzeûn” “onlar böyle bölük bölük ayrılmış vaziyettedir.” (Neml 17) “Hattâ izâ etev alâ vâdin nemli” “Karıncaların olduğu vadiye geldikleri vakit” “gâlet nemletu” “Orada bir dişi karınca şöyle dedi.” “yâ eyyuhen neml” (Neml 18) Bakın kendi aralarında konuşuyorlar. Dikkat edin. Yani hayvanlara dikkat edin. Kendi aralarında konuştuklarını anlarsınız. Onların kendi dilleri vardır. Karıncalar kanatlı gruplara girdiği için Süleyman (a.s) onların dilini biliyor. Çünkü ona uçan varlıkların dili öğretilmişti. “udhulû mesâkinekum” “meskenlerinize girin.” (Neml 18) Yani evlerinize girin, dolaşmayın ortalıkta… Herkes evine, yuvalarınıza… “lâ yahtımennekum suleymânu ve cunûduhû” “Sakın ha Süleyman ve ordusu sizi ezmesinler.” Çünkü bunlar karınca ya…. “ve hum lâ yeş’urûn” “Onlar sizi ezdiği zaman farkına varamazlar.” (Neml 18) Çünkü karınca çok küçük… Ayaklarının altında ezilirsiniz. Onlar anlamazlar. Bakın Süleyman diyor. Süleyman’ı biliyor. Ve orduyu da biliyor. Dolayısıyla hayvanlarla yakından ilgilenenler onların insanları az çok tanıdığını da fark ederler. Bir de onlar bilmeden bunu yaparlar diyor. Niye? Görseler ezmezler. Çünkü esas olan Allah’ın bize emrettiği yeryüzünde fesada yer vermemektir. Yani onların hayatlarına dokunmamaktır. “Fetebesseme dâhıkem min gavlihâ” Süleyman (a.s) onun sözünü duymuş. Bakın demek ki öyle bir konuşuyor ki Süleyman (a.s) duyuyor. Orada diğer karıncalara sesleniyor ya… Yüksek sesle seslenmiş. “O da gülerek tebessüm etti.” Biraz tebessümün üst seviyesi… “ve gâle rabbi evziğnî en eşkura niğmetekelletî en’amte aleyye” Ya rabbi sen bana ne nimetler verdin. Şu hayvanın konuşmasını duyuyorum. Bana imkan ver de bu nimetine şükredeyim diyor. “ve alâ vâlideyye” “Anneme babama da yaptığın iyiliklere karşı da şükredeyim.” “ve en ağmele sâlihan terdâhu” “Senin razı olacağın iyi işler yapayım.” “ve edhılnî birahmetike fî ıbâdikes sâlihîn” “Rahmetinle beni salih kullarının içerisine sok.” (Neml 19)

Şimdi ben bu ayetleri okuduğum için bir hatıram var. Cidde’de bir toplantıya gitmiştik. Akşam geç gitmiştim. Havaalanından aldılar. Denizin kenarında bir tatil köyüne götürdüler. İki katlı bir oteldi. Ağaçların arasında kaybolmuş. Çok güzel yapmışlardı. Ben otele girdim. Türkiye gibi düşünüyorum. Ağaçlar hoşuma gittiği için camı açayım dedim. Camı açtım içerisi sivrisinek doldu. Kızıldenizin kenarı… Camı kapattım. Gece geç vakit… Otel idaresine söyleyeyim gelsin sinekleri öldürsün ama bu defa odayı değiştir falan zaten yorulmuşum. Süleyman’ın (a.s) dilinden bunlar anlıyordu. Süleyman’ın (a.s) benden tek farkı bunların dilini bilmesiydi. Ben bilmiyorum diye onlar benim dilimden anlamayacak değiller. Ben bunlara bir şey söyleyeyim dedim. Sivrisinekler eğer siz bana bir şey yapmazsanız bende size hiçbir şey yapmayacağım dedim. Ama yaparsanız karışmam. Ben gerekeni yaparım dedim. Bir sinek sesi beni çok rahatsız eder, uyuyamam. Sabaha kadar bir tek sinek yanıma gelmedi.

Şimdi devam edelim. Allahu Teala onlarda sizin gibi birer ümmettir diyor. Yani birer topluluk… “mâ ferratnâ fil kitâbi min şey’in” “Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz.” “summe ilâ rabbihim yuhşerûn” “Sonra onlarda rablerinin huzurunda toplanacaklardır.” (Enam 38) Yani öldükten sonra yeniden dirilme bizimle ilgili olduğu gibi hayvanlarla ilgili olarak da var. Tekvir Suresinde Allahu Teala şöyle diyor. “Ve izel vuhûşu huşirat” “vahşi hayvanlar da bir araya getirildiği zaman” (Tekvir 5) Çünkü bizim vücudumuzla diğer canlıların vücudunu ayıran asıl özellik taşıdığımız ruhtur. Tıpkı bilgisayarla diğer elektrikli ayetleri ayıran işletim sistemi olduğu gibi… Vücudumuz öldüğü zaman toprakla bütünleşir. Yani toprak olur. Ama orada bir tohum kalır. Demek ki bu ayetlere göre bu, bütün canlılar için söz konusudur. O zaman bizim vücudumuz yarın nasıl topraktan çıkan bir ot gibi… Ot gibi demeyelim de… Toprağın içerisindeki bir patates gibi, yer elması gibi… Nasıl oluşup dışarı çıkıyorsa demek ki bunlarda aynı şekilde oluşup dışarıya çıkacaklar. Ama bunun daha detaylı ayetlerini bugün bulamadık. İnşaallah bulduğumuz zaman anlatırız. Fakat hadisi şerif vardı. Enes Hoca o hadisi şerif neydi?

Enes ALİMOĞLU: Boynuzlu hayvanlarla boynuzsuz hayvanlar arasında kısas alınır diye bir hadis var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın dikkat edin, bu hayvanlar bizim gibi bir ümmettir. Az önce şeyi okumadım. Kuşlarla ilgili… Yani hüthüt kuşunu… Yani Süleyman (a.s) kuşlardan oluşan orduyu teftiş ediyor. Hüthüt kuşunu bulamayınca onu sorguya çekiyor. Demek ki onlarında birbirlerine karşı yapmış olduğu bir takım yanlışlar, bir takım suçlu sayılma durumları olabiliyor. Birinin diğerine hakkı geçtiyse… Haksız bir saldırı yapmışlarsa bunun hesabını orada verecekler. Sonra da toprak oluyorlar. Onun için kafirler Nebe Suresinin son ayetinde “ve yegûlul kâfiru” “kafir şöyle diyecek.” “yâ leytenî kuntu turâbâ” “keşke bende toprak olsaydım.” (Nebe 40)

Şimdi devam ediyoruz. Allahu Teala şöyle diyor. “Vellezîne kezzebû biâyâtinâ” “Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler” (Enam 39) Çünkü Allah’ın ayetleri kimsenin karşı çıkamayacağı şeylerdir. Ama hesabına gelmeyenler yalan söyleyecek. Yok efendim bana şunu getir, bunu getir, şöyle yap, böyle yap diyerek topu taca atacaklar. Hep siz mi biliyorsunuz, falanca yok mu, filan yok mu… Şu var mı, bu var mı… Biz babalarımızdan duyduğumuza uyarız derler. Ama Allahu Teala, bunlara ayetleri doğru anlattığımız zaman ayetleri çok iyi anladıklarını bize gösteriyor. Tıpkı Neml Suresi 14. Ayetinde Cenabı Hakkın Firavunu anlatması gibi… “vesteyganethâ enfusuhum zulmev ve uluvvâ” Yani Musa’nın (a.s) getirdiği ayetler karşısında inkara yöneldiler. Niye? Yanlışlarına devam etmek ve üstünlüğü elde tutmak için… Bile bile yalan söylediler. Birisine ayeti tebliğ edersiniz. O da anlar. Tabi anladığı dilden tebliğ edeceksiniz. Dinleyecek, anlayacak, kavrayacak… Ha tamam diyecek. Ondan sonra doğruluğunu kavrayacak. Yanlış meallerle falan değil, doğru meallerle… Ondan sonra hesabına gelmediği zaman sağa sola kaçacak. Onların durumunu Allahu Teala burada anlatıyor. “summuv ve bukmun fiz zulumât” “Onlar sağır, dilsiz ve karanlıklar içerisindedir.” (Enam 39) Yani doğruyu duymak istemezler. Bana ayet okuma, dinlemek istemiyorum derler. Laldırlar. Peki, sen bir ayet oku dersiniz. Yok derler. Bundan birkaç ay önce Konya Beyşehir’de doktorlarla bir toplantımız vardı. Orada kader konusunu akşam bazı dostlarımızın düzenlediği bir toplantıda ilgili ayetlerle anlattım. Yanımda da İbrahim SARMIŞ Hoca vardı. Onu da çağırdım. Her verdiğim meale doğru mu Hocam dedim. Evet, doğru dedi. Orada bir hoca ben böyle Allah’a inanmam dedi. Toplantıyı düzenleyen arkadaş da Allah Allah sen her zaman bizi Kuran’a çağırırdın, Hocam sen Arapça bilen bir adamsın lütfen bu ayete bir de sen mana ver, ben doğruyu öğrenmek istiyorum, ben ne şu hocaya uymak istiyorum ne bu hocaya uymak istiyorum, ben Allah’ın kitabına uymak istiyorum dedi. Kabul etmedi. Susmadı. Bir türlü susmadı. Şimdi bu adam bu ayete yuyor mu? Tam tamına uyuyor. Sen Kuranı Kerimi eline alıp buna uyanlar benim yanıma gelsin demiyor muydun dedi. Hayır Kuran’a uymak hesaplarına gelmiyor. Kuranı Kerim’i kendilerine uyduracaklar. Kader inancı var ya… Kendi yanlışlarını Allah’a fatura edecekler. Peki, kader inancı olsaydı İsra Suresinin 59. Ayeti gibi ayet olur muydu? “Ve mâ meneanâ” “Bizi engellemedi.” (İsra 59) Bu ayeti bu tür hocalara gidip okuyun. Allah’ı hiçbir şey engelleyemez derler. Kardeşim itirazı sen kime yapıyorsun diye soracaksın. Bu Allah’ın sözüdür. İşte “ve alime enne fîkum dağfâ” (Enfal 66) diyor. Mesela Allahu Teala Enfal Suresinin 65. Ayetinde Müslümanlara savaşta önce 10’da 1’lik bir askerle kendilerinin 10 katı düşmanı yeneceklerini söylüyor. Sonra “ve alime enne fîkum dağfâ” “Allah sizde bir zayıflık olduğunu öğrendi” (Enfal 66) diyor.  Olmaz derler. Mesela tefsirler… Mesela Fahreddin Razi’nin tefsiri, Elmalı’nın tefsiri, İmam Maturidi’nin tefsiri… Açıp okuyun. Mesela “Ve izibtelâ ibrâhîme rabbuhû bikelimâtin” “Rabbin İbrahim’i bir takım kelimelerle imtihan ettiğinde” (Bakara 124) diyor. Tefsirde hemen “Allah insanı imtihan etmez. İnsanın ne yapacağını ezelden bilen Allah imtihan eder mi” diyor. Tevbe estağfirullah… Bir de bu tefsir… İnanmak mümkün değil. Zaten kader inancı diye bir inanç Kuranı Kerim’in hiçbir ayetinde yok. Hadislerde de yok. Bir tane hadiste var değil mi? Müslim’in değişik rivayetlerinin bir tanesinde var. Orada da doğru mana verirseniz yanlış değil. “ve bil kaderi” “kadere” “hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala” Kader ölçü demektir. “hayrihi” “ölçünün hayırlısı” “şerrihi” “ölçünün şerlisi Allah tarafındandır.” Yani hayrın ölçülerini koyanda Allah’tır, şerrin ölçülerini koyanda Allah’tır. Şunu yaparsan şu, bunu yaparsan bu… “İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkirav ve immâ kefûrâ” “Biz insana yolu gösterdik. İster görevini yapar, ister nankörlük eder.” (İnsan 3) Bütün ayetleri şey yaptığınız zaman mutlaka… Tefsir ve meallere bakın. Çok azında doğru meal verildiğini göreceksiniz. Son senelerin işi… Eskilere giderseniz kolay kolay bulamazsınız. İşte bunlara istediğiniz ayeti okuyun. “summuv ve bukmun fiz zulumât” “sağır, dilsiz karanlıklar içerisinde…” (Enam 39) Yani gözünün önüne getirsin görmüyor. Konuşuyorsun duymuyor. Sen konuş diyorsun. Ben konuşmam diyor. Bu ne ya? İşte Allahu Teala şöyle diyor. “mey yeşeillâhu yudlilh” İşte kader burada anlatılandır. Allahu Teala kendi koyduğu ölçüye göre tercih ettiği kişiyi sapık yapar. Yani şunu yapan sapık olur. Allah’ın kaderi… “ve mey yeşeé’ yec’alhu alâ sırâtım mustegîm” “davranışlarına göre tercih ettiğini de sıratı müstakimde kabul eder.” (Enam 39) Mesela bir hoca imtihan yapar. Şu soruya şu kadar puan, şu soruya şu kadar puan diye kendisi belirlemiştir. Okul idaresi, Milli eğitim, Üniversite neyse bir şey belirlemiştir. Şu kadar puan alan geçer, şu kadar puan almayan geçmez. İşte “hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala” budur. Allah da böyle bir kural koymuş. Yani bunu gösteriyor. Kuralı gösteriyor. Tabi ki bu Allah’ın koyduğu kural değil ama Allah da kendi dini için bir kural koymuş. O kurala göre bazılarını yola gelmiş kabul eder, bazılarını da sapık sayar.

Gul eraeytekum” Allahu Teala “Şöyle kendinize bir bakın” diyor.  Ve çevrenize…

Enes ALİMOĞLU: Bu zulumat konusunda biraz önce içeride de konuştuk. Allah’ın ayetleri karşısında yalan söyleyip de cemaatleşen insanların içerisinde kendisini üst düzey olarak, hoca olarak tanıyan insanlarda kibirle inat oluyor. Tabi hakka karşı… Alt tabakadaki insanlarda da cehalet ile taklit oluyor. Bu dört şey buradaki “zulumat” “karanlıklar” (Enam 39) oluyor. Kibir, inat, cehalet ve taklit… Bu dört şeyde olanlar Allah’ın dalalette bırakması ölçüsüne uymuş olan insanlardır. İnat ve kibri bırakıp, cehalet ve taklidi bırakıp ayetlere gelenler ise Allah’ın doğru yol üzerinde kılması ölçüsüne yan insanlardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte kader budur.

Enes ALİMOĞLU: Evet, kader bu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kader Allah’ın koyduğu ölçüdür. Ölçüyü koymuş. Sen inat ediyorsun, kibirli davranıyorsun. Yok kardeşim ama diyor. Öyle mi? Peki… Birisi de taklit ediyor. Düşünmeden arkasından gidiyor. İşte bunlar karanlık içerisindedir. Ama kardeşim ben hesabı Allah’a vereceğim. Kusura bakma sana vermeyeceğim diyen insanda kafasını çalıştırıyor. Doğruyu buluyor. O da hak yolda olmuş oluyor.

Gul eraeytekum” Allah insanın kendisine diyor. Bak sen kendine… “eraeyte” “gördün mü” “kum” “sizi” Yani sen kendine ve çevrene baktın mı? Bir bak bakalım. Önce bir kendine sor ve çevrene bir bak. Bir gözlem yap. “in etâkum azâbullâhi” “Başınıza Allah’ın bir azabı gelse” Mesela yolda yürürken küt diye düştün. Ayağın şey yaptı. Kalkamıyorsun. “ev etetkumus sâatu” “ya da kıyamet saati” Birden bire ölseniz yeniden dirildiğinizi görseniz. “eğayrallâhi ted’ûn” “Allah’tan başkasına mı yalvaracaksınız?” Kime yalvaracaksınız? “in kuntum sadigîn” “Haklıysanız söyleyin bakalım.” (Enam 40) Hatırlarsınız, Show Tv’de Celal ŞENGÖR ile programımız vardı. Hala bugün kendisini inanmayan bir kişi olarak anlatmaya çalışır. Ali KIRCA programın sonunda ona şu soruyu sordu. “Ya Celal Bey sen bir deprem profesörüsün, söyle bakalım İstanbul’da ne zaman deprem olacak?” dedi. Allah bilir dedi. Hani sen Allah’a inanmıyordun. Ondan sonra “ya en ateist olanımızda bir deprem sırasında Allah, Allah diyerek dışarı kaçmıyor mu” dedi. İşte bu ayetin gereği… Şöyle kendinize ve çevrenize bir bakın. Başınıza bir şey geldiği zaman kime sığınıyorsunuz?

Bel iyyâhu ted’ûne” “Yalnız Allah’a yalvarırsınız” “feyekşifu mâ ted’ûne ileyhi in şâe” “Allahu Teala eğer koyduğu kurala uygun görürse sizin başınıza gelen o sıkıntıyı giderir” “ve tensevne mâ tuşrikûn” “Ama o zaman Allah’a ortak koştuklarınızı unutrsunuz.” (Enam 41) Az önce Enes Hocanın söylediği gibi… Cemaat lideri hiçbirisinin aklına gelmez.

Enes ALİMOĞLU: O zaman kibir kalmaz. Aciz olduğunu hisseder.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O liderde de kibir kalmaz.

Enes ALİMOĞLU: İnatta kalmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O alttakilerin de aklına hiçbir zaman gelmez. İnatta kalmaz. Ama ne zaman ki o şey geçer. Mesela dikkat edin, savaş sırasında hiçbir şeyhin sesi çıkmaz. Ama savaşı kazanırsanız hep kendileri gidip kazanmıştır. Şimdi burada bu ayetleri bitiriyoruz ama şunun üzerinde tekrar vurgu yapalım. Burada Allahu Teala yalancılık üzerinde durdu ki önümüzdeki hafta okuyacağımız ayette de gene aynı şeyi söylüyor. Enam Suresinin 49. Ayetinde şöyle diyor. “Vellezîne kezzebû biâyâtinâ” “Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip duran” Zaten inatta, taklitte hep onu yalana sevk ediyor. Ben anlamam efendi ne derse o diyor. Tamam, ama kardeşim kusura bakma bizimde bir şeyimiz var derler. Öbürü de öyle söyler. “yemessuhumul azâbu bimâ kânû yefsugûn” “Fasıklıklarından dolayı o azap onları yakalar” (Enam 49) Fasık nedir? Yoldan çıkıyor. İnatla yoldan çıkıyor. Bilmeden değil. İşte buraya çok dikkat edelim. Yani siz kendinize ve çevrenize bakın. Doğrular insanların hesabına gelmediği için insanlar kabul etmezler. Yoksa doğru olmadığı için değil.

Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Daha sonra devam ederiz inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
760 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
761 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
762 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007