Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler

18 Nisan 2006 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 1.939 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzubillahimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Bugün Cuma suresine başlıyoruz. Allah-u Teâlâ burada şöyle buyuruyor, bu surede; önce her zaman tekrarladığımız gibi Besmele’nin kısa bir anlamını verelim. Böylece belki zihinlere iyice yerleşir. Biliyorsunuz bizde Bemele’ye birkaç şekilde anlam verilir. Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. Tabi yanlış bir tercüme değil. Fakat Rahman da Rahim de Arapça bir kelime, dolayısıyla bir Türkün burada kastedilen manayı tam olarak anlaması mümkün değil.

Esirgeyen, bağışlayan Allahın adıyla diye de tercüme ediliyor. Hiç tercüme edilmeden Bismillâhirrahmânirrahîm şeklinde de söyleniyor. Tabi bunların hepsi olmaz değil. Olabilir ama bize göre manayı tam olarak aksettirmiyor. Yani esirgeyen ve bağışlayan anlamında yapılan tercüme manayı tam aksettirmiyor. Çünkü burada iki kelime var. Rahman ve Rahîm kelimesi. İkisi de aynı kökten. İkisinde de rahmet ve merhamet anlamı var. İkisinde de iyilik ve ikram anlamı var.

Fakat bunlardan Rahman kelimesi insanlar için kullanılmıyor. Sadece Allaha mahsus bir özellik. Rahîm kelimesi insanlar için de kullanılıyor. Kur’an-ı Kerimde mesela Peygamberimiz (s.a.v) ile alakalı olarak “bil mu’minîne raûfun rahîm.” Tevbe suresinin sonlarında. “Müminlere karşı raûf ve rahîmdir” şeklinde şey yapılarak Peygamberimizin özelliği olarak bildirilmiştir (Tevbe 128). Dolayısıyla insanlara da rahîm denir. Ama insanlara Rahman denmez.

Şimdi, merhamet, acıma duygusu güçsüz olan insanlar için söylenir. Güçlü olan kişiye denir ki, eğer acıyorsan, ne yap? Yardım et denir değil mi? Yani o güçsüz olanlar içindir, ah keşke elimde olsa da şunu yapsam bunu yapsam dersiniz ve üzülürsünüz. Öyle değil mi? Ama güçlü olanlar için denir ki, senin üzülmene gerek yok ki, problemini gider.

Allah-u Teâlâ için gideremeyeceği bir problem yok. Dolayısıyla Rahman ve Rahîm kelimeleri Allahla ilgili olduğu zaman anlamı farklı olur,  insanlarla ilgili olduğu zaman farklı olur. Allahın merhameti yapacağı iyilik ve ikramıdır. İnsanların merhameti bazen iyilik ve ikram şeklinde olur bazen de üzülme ve acıma şeklinde olur. Çünkü insanın gücü zayıftır. Ama Allahın gücü sonsuzdur.

Rahman kelimesi yalnız Allah-u Teâlâ’ya mahsus bir kelime olduğu için buna verilecek anlam da öyle olmalıdır. Dolaysıyla biz Besmele’yi tercüme ederken Rahman’a İyiliği Sonsuz şeklinde anlam verdik. Çünkü Allahın dışında herkesin iyiliğinin bir sonu vardır. Ama Allahın iyiliğinin sonu yoktur. Şöyle Allah-u Teâlâ’nın bize olan iyiliklerini saymaya kalkın saymak mümkün değildir. Bir saniyelik hayatımızı sürdürebilmek için sayamayacağımız kadar çok nimete ihtiyacımız var. Ve buna her zaman ihtiyacımız var. Onun için Allahın iyiliği sonsuzdur. Sadece bize değil tüm varlıklara Onun iyiliği sonsuzdur.

Rahîm kelimesine de İkramı Bol şeklinde anlam verdik. İkramı bol sözü insanlar için de kullanılabilir değil mi? Yani falan adamın ikramı boldur, sofrası açıktır, iyiliği sever şeklinde kelimeler kullanılabilir. Böylece Besmele’nin anlamı şu şekilde oldu; İyiliği Sonsuz, İkramı Bol Allahın Adıyla.

Evet, bu şekildeki bir anlam Türkiye’de alışılmış bir anlam değil ama zamanla insanlar alışır. Alışılmış olmadığı için de her defasında tekrarlıyoruz anlamı.

“Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard” “Göklerde ne var yerde ne varsa Allah için tespih ederler.” (Cuma 1). Tespih kelimesinin birçok anlamı vardır. Türkçede tespih dediğimiz zaman aklınıza ne gelir? Tespih denen alet gelir. İşte, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahuekber diye zikirler çekilirken sayıları tespit etmek için yapılmış, boncuklardan oluşan bir alet. Yani Allahı zikir manasından alınmıştır. Allahı zikir demek, Allah-u Teâlâ’nın özelliklerini hatırlamak demektir.

Tabi Allahın özellikleri, Allahın isimleri, Allahın sıfatları Onu tanımlayan; Onun yüceliğini, büyüklüğünü, gücünü, kudretini ortaya koyan sıfatlardır. Dolayısıyla Onu o şekilde tanımlamak gerçekten bir tespihtir. Çünkü Allaha layık olmayan sıfatları reddediyorsunuz, Allaha layık olan sıfatları da teker teker sayıyorsunuz. Bunun adı tespihtir. Bu yanlış değil.

Tespihin bir başka anlamı Allaha boyun eğmektir, kulluk etmektir, yani ibadet yapmaktır. “Göklerde ne var yerde ne varsa her şey Allaha boyun eğer.” Tüm kâinatta geçerli olan Allahın kanunlarıdır. Zaten Allahın dini de odur. Yani Allahın dini Allahın tüm kâinatta geçerli olan kanunlarıdır. O kanunların bizim hayatımıza yansıyan tarafına Allahın dini diyoruz. Cenab-ı Hak kendi dinini şöyle tanımlıyor: “Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Allahın fıtratına. Öyle ki insanları ona göre yaratmıştır” (Rûm 30).

Allahın fıtratı demek, yaratılış, gelişim, değişim kanun ve kuralları. Yaratılıştaki kanunlar, gelişmedeki kanunlar, değişmedeki kanunlar; bütün bunlar Allahın fıtratını oluşturuyor. İnsanları da ona göre yaratmıştır Allah. Gökleri ve yeri yarattığı gibi insanları da ona göre yaratmıştır. Tam bir bütünlük vardır. “Allahın yarattığının yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur.”  Ya da “Allahın halkının yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur.” (Rûm 30).

Şimdi, Allahın yaratması, yaratma kanunu, fıtrat dindir. Bu fıtrat bütün kâinatta geçerli olan kanundur. Fizikçiler o kanunları araştırır, kimyacılar o kanunları araştırır, gök bilimciler o kanunları araştırır. Bütün bilim adamları o kanunları araştırır. Onu buldu mu kendisini çok başarılı kabul eder. O zaman bütün ilmi çalışmalar Allahın fıtratta koyduğu kanunları ortaya çıkarmak içindir.

İşte o fıtratta bulunan kanunların sosyal hayata yansıyan kısmı Allahın dinidir. Mesela şimdi gözümüz çalışıyor; göz, kulak, kan dolaşımı, sinir, sindirim sistemi, vücudumuzdaki bütün hücreler; bunların tamamının çalışmasına konunun uzmanları ne diyor? Nasıl buluyorlar onu, çalışmayı? Mükemmel diyorlar değil mi? Hayran kalıyorlar oradaki o düzene, o sisteme. Muhteşem bir şey diyorlar. Okudukça, araştırdıkça hayran kalıyorlar.

İşte, vücudun içyapısında… Bir de şöyle sorayım; kalbimizin çalışmasıyla ilgili, kan dolaşımımızla ilgili kararı biz verecek olsaydık ne olurdu? Çoğumuz kısa sürede ölür giderdik. Allah onu bize bırakmamış. Bütün o vücudumuzun içerisindeki bütün kanunlar kendiliğinden işliyor. Ve onlara mükemmel kanunlar diyoruz ki gerçekten öyle. Onun mükemmelliği konusunda bütün kâinat görüş birliği halinde. Bütün ilim adamları bu konuda hayranlıklarını söylüyorlar. İşte o hayran olduğunuz kuralların sosyal hayatla ilgili kısmı da İslam dinini oluşturur. O zaman, üzerinde düşündüğünüz zaman buna da hayran olmamanız mümkün değil.

Şimdi, vücudun her hangi bir yerinde bir arıza oluyor, doktorlar müdahale ediyor; işte ya bypass yapıyorlar ya da bir takım şeyler koyuyorlar, yabancı maddeler koyuyorlar. Mesela işte çiviler çakıyorlar şeylere kemiklere falan. Bir takım şeyler yapıyorlar. Aslı kadar güzel olur mu onlar? Hiç mümkün değil. Bir de çok başarılı olmaları lazım. İşte İslam dini üzerinde bir ilim adamı ne kadar başarılı olursa olsun ortaya koyduğu görüşler o kalçaya çakılan platinler gibi olur.

Onun için İslam dinini Kur’an ve Sünnet bağlamında insanlara anlatabilirsek, aklı başında olup da ona hayran kalmayacak bir tek insan yeryüzünde bulunamaz. Hesabına gelmediği için karşı çıkabilir ama evine gittiği zaman o mükemmelliği içinden tekrarlar durur. İşte İslam kâinatta geçerli olan kuralların sosyal hayattaki devamıdır.

Dolayısıyla siz kendinizden bir deneme yapın, Allahın emrettiğine uygun hareket ettiğiniz zaman vücudunuzun tüm hücrelerinin rahat ettiğini hissedeceksiniz. Huzur bulacaksınız, ruhunuz rahat edecek ve mutlu olacaksınız. Ama kurala aykırı hareket ederseniz, mesela terli terli sokağa çıktınız ve rüzgâra vücudunuzu kaptırdınız terli terli, ne olur? Hastalanırsınız. İşte İslam’ın kurallarına aykırı olan her türlü davranış da kişiyi manevi olarak hastalandırır. Mutsuzluk başlar, huzursuzluk başlar. Bu defa huzuru tevbe edip Allahın dinine döneceğine günahları arttırmakta arar insanlar. Her günaha daldıkça huzursuzluğu daha da artar.

Dolayısıyla Allahın dinine uyduğunuz zaman çevreyle de uyumlu yaşarsanız, kendi içinizde de uyumlu yaşarsınız, bütün insanlıkla uyumlu yaşarsınız ve herkes sizden yararlanır. Allahın dinine aykırı davrandığınız zaman ilk faturayı vücudunuz öder. Huzursuzluk olarak, rahatsızlık olarak öder. Sonra da sürekli ödemeye devam eder. Ve bu ahirette de devam eder daha kötüsü.

Onun için bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Rabbinin huzurunda durmaktan korkana…” Yani Allahın huzurunda ben ne yapacağım diye endişe çekene “… iki tane cennet vardır.” (Rahmân 46). Hani Allahtan korkarak hareketlerini ayarlayan insanlara iki cennet vardır. Bunlardan birisi bu dünyanın cenneti, birisi de ahiretin cenneti. Yani dünya hayatı da o zaman size cennet gibi olur; huzurlu olursunuz, mutlu olursunuz. Zengin olmayabilirsiniz o ayrı bir konu. Çünkü huzurlu olmakla zengin olmak arasında birebir denge yoktur.

İşte bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor: “Göklerde ne var yerde ne varsa bunların tamamı Allaha boyun eğer.” (Cuma 1). Allahın koyduğu kurallara göre davranır. Allahın koyduğu kurallardan bir tanesi de insanların irade hürriyeti içerisinde olmasıdır. Allah insanlara irade hürriyeti vermiştir. Bu irade hürriyeti sebebiyle insanlar öyle iyi şeyler yapabiliyorlar ki insanlığı mutlu ediyorlar.

İşte insanlar burada hoparlörü yapmışlar, şuradaki elektrikleri yapmışlar, interneti yapmışlar, işte kameraları yapmışlar, bakın sandalyeler masalar yapılmış, şu güzel bina yapılmış, her birinizin giydiği değişik değişik elbiseler var, akşam gideceğiniz eviniz var, eve giderken bindiğiniz vasıtalar var ve üzerinde yürüdüğünüz yollar var. Bunlar insanların kanuna uydukları zaman yaptıkları güzellikler. Medeniyet… İnsandan başka medeniyet kuran başka bir varlık yok.

Ama aynı insan aşırı davranınca işte bugünlerde Gebze’de göründüğü gibi çevre kirliliği, zehir, pis atıklar ya da sokaklarda görülen ahlaksızlıklar ya da okul kapılarında görülen çocuklar arasında birbirlerine karşı yanlış davranışlar, baba ile evlat, ana ile evlat ya da ana baba, birbirlerine düşman olan aileler falan hepsi ortaya çıkıyor.

Bunların tamamı Allahın verdiği irade hürriyetinin iyi ya da kötü kullanılmasının sonucudur. Bu Allahın koyduğu bir kural. Allahın koyduğu bir başka kural daha var. gökler ve yer Allahın kuralına göre davranıyor. Siz ne yaparsanız yapın nehirler gene akmaya devam ediyor, denizler gene balık üretmeye devam ediyor her ne kadar azalsa da, güneş gene doğuyor, yıldızlar gene parlıyor, vücudumuzun iç kısmı gene bize bağlı olmayarak çalışmasına devam ediyor.

İşte bütün bunlar göklerde ve yerde olan her şeyin Allahı tespih ettiğinin bir başka ifadesi. Yani her şey Allahın koyduğu kurala göre işler. Her şey Ona uyar. Bir insanın Allaha isyan etmesi de Allahın koyduğu kurala göredir. Çünkü Allah ona isyan etme hürriyeti vermeseydi isyan edemezdi. Bir kimsenin Allaha itaat etmesi de Allahın koyduğu kurala göredir. Çünkü Allah ona doğruyu bulma kabiliyeti vermeseydi bulamazdı.

“el melik” “Melik Odur.” Kral O. Yani tüm kâinatın yönetiminin başında olan Allah-u Teâlâ’dır. “el kuddûs” “Manevi kirlerden arındıran da Odur.” Her şeyi arı, duru, tertemiz halde yaratan Odur. “el azîz” “Güçlüdür O.” Başaramayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir işi de yarım bırakmaz. “el hakîm” Ama “Hakîmdir, bütün kararları ve uygulamaları yerli yerindedir.” (Cuma 1). Yersiz olan hiçbir kararı, sözü ve uygulaması yoktur.

“Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum” “Şu ümmiler içerisinde içlerinden bir elçi gönderen Odur.” Şimdi, ümmi ne demek biliyor musunuz? Üm kelimesinin manasını biliyor musunuz? Ana demek. Ümmi de anaya mensup manasına, yani anasından doğmuş, öyle özel bir eğitim görmemiş. Hah, öyle kalmış. Yani mektep medrese görmemiş. E her insan gibi o da anasından, çevresinden, sokaktan, başka yerlerden birçok şeyler öğrenmiş. Ama oturup da bir eğitimden geçmemiş. Okuma yazması yok.

Mesela Mekke’de bir ilkokul olduğuna dair hiçbir kayıt ben bugüne kadar rastlamadım. Sen rastladın mı Enes Hoca? Rastlayanınız var mı? Yok. Yoktur çünkü. Ama Medine’de Yahudilerin eğitim kurumları vardı. Adı neydi hatırlayanınız var mı? Evet Beytül Midras. Beytül Midras. Hâlâ o kelimeyi kullanıyorlar. Değil mi? O kelimeyi hâlâ kullanıyorlar. Midraş mı diyorlar bir şey diyorlar? Telaffuzu farklı ama o kelimeyi kullanıyorlar.

Zaten Ehli Kitap da Mekkelilere aynı kelimeyi söylüyor, ümmi diyor. Ma lena fil ümmiyyine sebil, öyle miydi ayeti kerime? Yoksa ve ma aleyna mıydı? Ma lena fil ümmiyyine sebil.

Yahya Şenol: “kâlû leyse aleynâ fîl”

Ha leyse, kâlû leyse aleynâ fîl ummiyyîne min sebîl. Nerede, hangi ayette? Hatırlıyor musun?

Yahya Şenol: Âli İmrân 75.

Âli İmrân 75… 75 Âli İmrân. “Ve min ehlil kitâbi men in te’menhu bi kıntârin yueddihî ileyk” “Ehli Kitaptan öyleleri var ki, ona bir kantar dolusu altın versen sana tastamam iade eder.” Yani böyle güvenebilirsin. Yahudi ve Hıristiyanlardan öyle insanlar vardır ki, kantar dolusu altın teslim etsen sana onu tastamam geri verir. “ve minhum men in te’menhu bi dînârin lâ yueddihî ileyk” “Ama içlerinde öyleleri vardır ki, bir dinar versen…” Bir dinar 4,35 gram ağırlığında altın para. “… onu sana geri vermez.” “illâ mâ dumte aleyhi kâimâ” “Tepesine dikilip durursan o başka.” Tepesine dikilir durursun, senden kurtulmak için çıkarıp verebilir. Yoksa gönlüyle vermez. Böyleleri de var.

“zâlike bi ennehum kâlû” “Bunun sebebi şu, derler ki” “leyse aleynâ fîl ummiyyîne sebîl” “Bu ümmiler hakkında…” Ümmi dedikleri işte Mekkeliler. Okuma yazma bilmeyen insanlar ya. “… Bunlarla ilgili bizim üstümüze düşen bir görev yok.” Yani bunlara karşı bir sorumluluğumuz yok. Onları adam yerine koymuyorlar. “ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve hum ya’lemûn” “Bile bile Allaha karşı yalan söylüyorlar.”

Yani şimdi bugün mesela Yahudiler bütün insanlığı kendi köleleri gibi kabul ederler biliyorsunuz. İşte bu da Allaha karşı yalan söylemektir. Şimdi burada asıl konu şu; bunlar, Yahudiler de Mekkelilere ümmi diyorlar. İşte Allah bu ümmiler içerisinde bir peygamber çıkardı.

Yahya Şenol: (anlaşılmıyor)

Ona da geleceğiz. Onu da okuyacağız inşallah. Bakarada da var. “Ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâb” (Bakara 78).

“Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûla” “Ümmiler içerisinde bir resul gönderen Odur.” (Cuma 2). Şimdi, bugün de dikkat ederseniz eğitimli insanlar eğitimsizleri pek beğenmezler. Ne derler? Cahil cühela. Ya olmaz falan. Şimdi, bizim bu vakıftaki çalışmada dikkat ederseniz eğitimli eğitimsiz ayırımı gözetmiyoruz. Böyle bir şey var mı? Var mı? Tabi yok diyeceksiniz ben öyle sorduğuma göre. Beni yalanlayacak haliniz yok ya. (gülüşmeler).

Bir katılımcı: Hocam ama konuyu bilmeden tartışmaya girerse mesela?

Haddini bilmiyorsa âlim de olsa bir şey ifade etmez.

Katılımcı: Hayır, işte o cahil dediğiniz…

Yok, haddini bilmeyen başka bir konudur cahil başka bir konudur. İkisi birbirinden farklıdır. Haddini bilmemek ayrı bir konudur cahillik ayrı bir konu. Cahil de olsa adam haddini bilebilir. Nerede oturup nerede kalkacağını bilebilir. O ayrı bir konudur.

Bir katılımcı: Girmek için vizemiz yok. Onun için sınırsızlığı gösteriyor.

Peki, sağ ol teşekkür ederim. Bak beni destekledi, çünkü eski talebelerimdendir.

Şimdi, biz burada çalışma yaparken bir ayırım yapmıyoruz. Bu ayırım yapmamanın da çok büyük faydasını görüyoruz. Nedir o? Şimdi, Allah-u Teâlâ… Hani meseleyi izah ediyorsunuz, karşınızdaki de Allahın yarattığı bir insan; eğitim görmemiş olması bazen artı değer getiriyor. Faydalı oluyor. Neden faydalı oluyor? Çünkü eğitim gören bir konuda şartlanmış oluyor. Onu şartlanmışlığından kurtarmak çok zor. Ama eğitim görmemiş olan uluorta konuşuyor. Onun uluorta konuşması ufuk açıcı oluyor. Ufkunuzu açıyor.

Şimdi, birçokları ben bunları anlatırken bir türlü akılları yatmıyor, olmaz öyle şey diyorlar. Öyle cahil cühelayla olur mu? İşte şu seviyede bu seviyede ilim adamı olacak. Ben de diyorum yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görüyorsunuz. Olup olmadığını sonuçlara bakarak karar verin. Yok, onları sen öyle yapmıyorsundur diyorlar. Öyleyse bizim bir çalışmamızın içerisine gelin biracık dinleyin o zaman görürsünüz.

İşte şimdi, Allah-u Teâlâ insanların ümmi dediği kişiler içerisinden bir peygamber çıkarıyor. Ve bu peygamber Medine’ye vardıktan dört sene sonra kendilerini âlim kabul eden, o burunları büyük Yahudilerin tamamını Medine’den sürüp çıkarıyor. Beşinci sene hiç kimse kalmıyor. En son Hendek Savaşı’ndan sonra çıkarıyor. Hiç kimse kalmıyor. Siz misiniz burnu büyükler, hadi bakalım!..

Bu arada şunu kafamıza iyice koyalım, İslam dinini Peygamber (s.a.v) olabilecek en kötü şartlar içerisinde tebliğ etmiştir. Olabilecek en kötü şartlar. Mekke’de de öyle Medine’de de öyle. Öyle olunca da bizim için bir bahane kalmıyor. Bir tek yapacağımız şey var Peygamberimizi takip etmek. Yani içinde bulunacağımız şartların hiçbirisi Peygamberimizin bulunduğu şartlar kadar kötü olmaz. O zaman yanlış bir şey yapmamaya, Peygamber efendimizin yolundan dikkatle gitmeye çalışmalıyız.

İşte o ümmiler Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Hicretten bir buçuk sene sonra, geçen hafta anlatmıştık, hicretten bir buçuk sene sonra Mekkelileri savaşta yendiler. Hâlbuki şimdi biz Medine’de Peygamber efendimiz Medine’nin hâkimi oldu falan diyoruz, doğru gerçi. Gerçekten hâkim olmuştur ama kimse onu hâkim falan seçmiş değildir. Gel seni başımıza geçirelim Medine’nin lideri ol falan değil. O sadece orada tespit ettiği idari boşluğu çok güzel değerlendirerek fiili bir durum meydana getirmiştir. O kadar. Yaptığı o.

Onun o fiili durumu Hudeybiye’de hukuki bir şekle girmiştir. Çünkü bir siyasi belgeye imza atmıştır ilk defa Hudeybiye’de. Allah-u Teâlâ da onu bir fetih olarak vasıflandırmıştır. “Açık bir fetih ile senin önünü açtık.” (Fetih 1). Sonra işler müthiş bir şekilde yürüyüp gitmiştir.

Şimdi, bu ümmi kelimesi Ehli Kitap için de kullanılır Kur’an-ı Kerimde. Yani ümmi sadece şey için… Çünkü ümmilik her toplumda olabilir. Okuma yazma bilmeyen manasına. Yahudiler arasında da var. Ama Yahudilerden kime ümmi deniyor bu çok önemli. Okuma yazma bilmeyene değil. Şimdi bakacağız.

Mehmet Bey: Anlamadan okuyana ümmi deniyor.

Ha, güzel, sen okumuşsun bak bunu biliyorsun. Anlamadan okuyana ümmi deniyor evet.

Mehmet Bey: Manasını bil…

Tamam. Şimdi Bakara kaçıncı ayetti? Bakara 78. Şey burada değil, değil mi? Müfredat burada değil. Tamam. Neyse, bu konu bizim internet sitemizde olması lazım. Sen oradan mı okudun Mehmet Bey?

Mehmet Bey: Ben burada derslerden.

Derslerden, ha maşallah. Zaten eskiden beri gelenlerin yanında konuştuk mu hep tekrar oluyor onlar için. Evet tabi bu şey kolay. Hemen okuryazar olmayan demiş ama okuryazar olmayan olur mu? Bak şimdi. Şimdi ayetin içerisinden o mananın yanlış olduğu ortaya çıkacak. O kadar kolay mealcilik yapıyorlar ki.

Şimdi, bize diyorlar ki, Hocam bir Kur’an-ı Kerim meali hazırlasanıza. Hay hay! E iki buçuk sene uğraştık bir Bakara suresini ancak yapabildik. O da içimize tam sinmiş değil. Kaç senedir uğraşıyoruz Mâide’ye geldik? Eh beşinci sene hah. Kardeşim adam altı ayda Kur’an-ı Kerimin mealini yapıyor. Yapınca bu kadar olur tabi, daha fazla olmaz. Ama bizim yaptığımız yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani samimiyetle söylüyorum, ben şahsen bir adamın ömrünün bir Bakara suresine yeteceğine inanmıyorum; gerçek manada kavramak isterseniz.

Yani muhteşem bir şey çünkü. Kur’an-ı Kerim öyle bir şey ki… Şöyle bakın, bir hücreyi araştırmakla geçen ömürler var değil mi? Ama o hücreden neler çıkarıyorlar neler. Bir dünya keşfediyorlar o hücrenin içerisinde değil mi? Yani araştırma yapanlar. Kur’an-ı Kerim de öyledir. Yani hangi ayetin üzerinde derinleşirseniz muhteşem şeyler keşfedersiniz.

“Ve minhum ummiyyûn” “O Ehli Kitap içinde…”, yani Yahudi ve Hıristiyanlar arasında “… ümmiler vardır.” “lâ ya’lemûnel kitâb” “Onlar Kitap’ı bilmezler.” Neyi bilirler ya? “illâ emâniyye” “Sadece onların bildikleri kuruntulardır.” (Bakara 78). Yani Kitap’ı okumazlar değil. Okumak ile bilmek arasında fark vardır. Bugün Türkiye’de Kur’an-ı Kerim okuyan çok sayıda insan var. Hafızlar var. Onların içerisinde Kur’anı bilenler ne kadar?

(Yahya Şenol’a hitaben) Tamam mı öyle okuma yazma değil burası. “lâ ya’lemûn”, ilim. “O Kitap konusunda ilim sahibi değillerdir.” Okuma yazma başka bir şeydir bilmek başka bir şeydir. Ha, okuma yazma bilmenin çok önemli bir aletidir de, okuma yazma olmadan da bilebilirsiniz. Birisi size bir şey anlatır.

Onların bildikleri nedir? “illâ emâniyye” “Bir takım kuruntulardır.” Yani Kitap’ı anlamadan okumaktır. Tevrat’ı İncil’i anlamadan okuyor. Niye emâni deniyor, kuruntu deniyor? Çünkü anlamadan okuduğu için de bir takım sevaplar bekliyor. Ondan dolayı öyle kuruntusu var. Yani hüsnü kuruntusu var. Sevaplar bekliyor.

E bizde de öyle değil mi? İşte her Perşembe akşamı bir Yasin okuyacaksın, bilmem sabahları Tebareke okuyacaksın, şu kadar zaman da bir hatmedeceksin. Güzel, niye? Efendim her kelimesine Cenab-ı Hak on sevap verecek diye hadisi şerif var. Doğru. Doğru da, anlamadan okuyana mı verecek? Anlamadan okuyana mı verecek? Anla bakalım. İşte bir takım kuruntular ve beklentiler. İşte Allah onlara ümmi diyor.

“ve in hum illâ yezunnûn.” “Onlar sadece tahmin yürütürler” başka bir şey yapamazlar. (Bakara 78).

“Fe veylun lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim” “Şunlara yazıklar olsun, kendi elleriyle kitap yazarlar.” Kendi elleriyle yazarlar şöyle. “summe yekûlûne hâzâ min indillâh” “Derler ki bu kitap Allahtan.” Bana yazdırıldı derler. (Bakara 79).

Bir katılımcı: Aynı kaynaktan.

Bir katılımcı: (anlaşılmıyor.)

Bu ayet her zaman için geçerli. Niçin böyle söylerler? “li yeşterû bihî semenen kalîlâ” “Bunun karşılığında küçük bir karşılık alsınlar diye.” Yani bundan dolayı para da kazanabilirler, itibar da kazanabilirler, saygı da görebilirler. Ama bunların hepsi azdır, çünkü dünya hayatı ile sınırlıdır. Öldüğünüz zaman elde bir şey yok. “fe veylun lehum mimmâ ketebet eydîhim” “Yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara.” “ve veylun lehum mimmâ yeksibûn.” “Kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara.” (Bakara 79).

Evet şimdi, demek ki Ehli Kitap arasında da ümmiler var. Şimdi, bugün bir de şurasını da kafamıza koymamız lazım, yeryüzünde her insan âlimdir. Aynı şekilde her insan cahildir. İkisi de doğrudur. Çünkü, her insan âlimdir, bildikleri konular farklıdır; biri şu işi bilir, biri bunu, biri bunu, biri bunu, herkesin kendine göre bildiği bir iş vardır; her insan cahildir, en büyük âlimin bile hiç bilmediği konular vardır. Herkes bildiği konunun âlimi bilmediği konunun cahilidir. Ama din konusunda herkesin mutlaka bilmesi gereken şeyler vardır. Çünkü hayatımızı düzenlemek, ahiretimiz için azık hazırlamak için böyle yapılacak.

Bu hafta bir delikanlı bir soru sormuş. O soru üzerine ben de biraz düşündüm. Her zaman burada konuşuyoruz ama düşününce daha çok etki etti. İzmir’den bir delikanlı sormuş. Diyor ki, işte bir kızla nişanlandım diyor. Düğünümüze otuz üç gün mü kaldı… Öyle diyor değil mi? Otuz üç gün kala bir trafik kazasında nişanlısı ölmüş. Yedi ay falan olmuş. Yedi aydır ölümden başka hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Çok seviyormuş demek ki. Yani dinimize aykırı olmayacak şekilde nasıl ölebilirim diye soruyor. Niye öyle diyor? Nişanlısına kavuşmak için.

Yirmi dört yaşında olduğunu yazmış oraya. Ben dedim ki, sen bugünden itibaren elli sene daha yaşasan toplam on sekiz bin gün eder. Öyle ediyor değil mi? Bir senede üç yüz altmış gün var. On sekiz bin gün ediyor işte. Yuvarlak hesap. Şimdi, nişanlınla evli olduğunu düşün dedim. Bu on sekiz bin günden bir tek gün onun isteklerini yerine getirmek için ondan ayrı kaldığını hesap et. Bu senin için bir ayrılık olmaz değil mi? On sekiz bin gün berabersiniz, bir gün nişanlının arzularını ya da eşinin diyelim hadi evlenmişsin, arzularını yerine getirmek için bir gün ayrı kalmışsın. On sekiz bin günde bir gün.

Peki, şimdi ahireti bir hesap et. Ahiret on sekiz milyar gün değil, değil mi? On sekiz trilyon da değil, katrilyon da değil. Artık ne kadar kelime biliyorsanız söyleyin. Katrilyondan yukarısı var mı? Yok yani neyse, kentilyon bir şey derler galiba değil mi? Neyse, şimdi o kadar katrilyon gün bile ahretin yanında sıfır. Ama düşün ki on sekiz katrilyon günde bir gün, işte dünyayı bir gün kabul et öbür tarafı da on sekiz katrilyon gün kabul et; işte on sekiz katrilyon günde bir gün eşinden ayrı kalmışsın. O gün bu dünya hayatıdır. Kaldı ki o kadar etmez de, öyle kabul et.

Şimdi bu bir günü eşini daha çok mutlu etmek için tümüyle çalışmayla geçirmeye değmez mi? E değer, tamam. İşte bu dünya hayatı, sen dua et Cenab-ı Hak sana daha çok ömür versin daha iyi yaşa. Çünkü öldüğün andan itibaren kazanma imkânı bitiyor. Kazanma yeri burası. Dolayısıyla ona yas tutmayı bırak, farz et ki bir günlüğüne ondan ayrılmışsın. Onu mutlu etmek için ne yapman gerekiyor? Allahı razı etmen gerekiyor. Çünkü cennete gitmen lazım, onun da cennete gitmesi lazım ki birleşesiniz. Cehenneme gittin mi mümkün değil. O zaman geceni gündüzüne kat, tevbeni yap, bu dünyada en başarılı bir Müslüman olmaya çalış diye gönderdim.

Ben ona nasihat verirken kendime nasihat vermiş oldum. Kendi kendime Allah Allah dedim ya şuraya bak. Gerçekten şey yapmak gerekiyor. Hayattan ibret almak lazım ve şu yaşadığımız günlerin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bunlar… İşte ne yapacaksak burada yapacağız. Dünya bizim için tarif edilemeyecek kadar önemli bir yerdir. Çünkü ne kazanacaksak burada kazanacağız. Sevdiklerimizden ayrı kalmamız ahiretle kıyaslandığı zaman hiç dikkate alınmayacak kadar azdır. O zaman ebedi hayatta daha mutlu olabilmek için bu dünyamızda daha iyi Müslüman olmaya çalışmamız lazım. Her türlü sıkıntıya göğüs germemiz lazım.

Şimdi, adam tutuyor gurbete gidiyor, çok af edersiniz tuvalet temizliyor değil mi? Niye? Çoluğuna çocuğuna bir şey getirsin diye. E tamam. Yani Allah senden onu da istemiyor. Allah için bu dünyada ne yapabilirsen yap ahrette mutlu olabilmek için. Çünkü orası sonsuz bir hayat.

Evet, “Allah ümmiler içerisinde bir elçi gönderdi kendilerinden. Onlara Allahın ayetlerini okuyor, onları geliştiriyor…” (Cuma 2). Geliştiren Allahın ayetleridir. Allahın ayetlerinin sizi ne kadar güçlü hale getirdiğini görmüyor musunuz? Ne kadar güçlü olduğunuzu görmüyor musunuz? İşte ayetleriyle geliştirmiş Allah. Tıpkı şey gibi, bir ekin tarlasının gelişmesi gibi. Ayetlerle geliştiriyor Allah o insanları.

Ve yuallimuhu… O Peygamber ayetlerle geliştiriyor. “ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh” “Onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretiyor.” Kur’anı öğretiyor ve doğru görüşleri, doğru sözleri öğretiyor. “ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn.” “Her ne kadar bundan önce apaçık yanlış yolda olmuş olsalar bile.” (Cuma 2).

O zaman bizim için de… Efendim benim hiç eğitimim yoktur, ben okuma yazma bilmem demeye kimsenin hakkı yok. Sizin… Hiç eğitimim yoktur diyenler adını yazmasını bilirler. Değil mi? Mekkelilerin çoğusu onu da bilmiyordu. Öyleyse siz Allahın kitabını öğrenmeye kalkışın, çalışın; göreceksiniz o sizi müthiş bir şekilde geliştirecek, müthiş gelişmeleri yaşayacaksınız.

Namazdan sonra devam etmek üzere… Ezan okundu mu? Okunmadı. Kaçta okunacak? Üç dakika mı var? Üç dakikaysa ancak şey yaparız. Yoksa bir ayet daha mı yapalım? Bir ayet daha yapalım.

Şimdi, Peygamber diyor bunları tezkiye ediyor, bunlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. “Ve âharîne minhum” “Bunlardan sonra gelenlere de.” “lemmâ yelhakû bi him” “Henüz bunlar onlara kavuşmadılar.” İşte onlar biziz. O Peygamberin tebliği bize de geldi. “ve huvel azîzul hakîm” “Allah azîzdir ve hakîmdir.” Yani çok güçlüdür, doğru karar verir. (Cuma 3). İşte biz de Kur’an-ı Kerime göre kendimizi geliştirir yetiştirirsek çok güzel bir noktaya geliriz. Çok gelişiriz, çok yetişiriz, çok güçlü hale geliriz ve bilgili hale geliriz.

Şimdi, bir arkadaşımız bir yarım saat kadar önce vakıfta konuşuyor; şimdi, buradan bir grubun içerisine girdiğini, Kur’an ayetleriyle herkese laf yetiştirebildiğini ve muhataplarını susturduğunu söylüyor. Ha işte buyur. Bunu her zaman hepinizden duyuyoruz. Çünkü Kur’an ayetlerini okuduğunuz zaman önce kendinize güveniyorsunuz. Yolunuzun doğru olduğunu biliyorsunuz. O güvenle muhataplarınıza rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz.

“Zâlike fadlullâhi yû’tîhi men yeşâ” “Bu Allahın bir ikramıdır.” Yani Allahın kitabı Allahın ikramıdır. Onu istediğine verir. Bu Kur’an-ı Kerim yeryüzünde herkesin elinde yok. o zaman bunun kıymetini bilelim. Bunu çok iyi anlamaya çalışalım. Bu bizi çok güçlü hale getirir. Her bakımdan güçlü hale getirir. “vallâhu zûl fadlil azîm” “Allah büyük bir ikram sahibidir.” (Cuma 4).

Bismillâhirrahmânirrahîm. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz.

“Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ” “Üzerlerine Tevrat yüklenmiş kişiler ama o yükü kendileri üstlenmemiş olanlar, bunlar kitap taşıyan eşek gibidirler.” (Cuma 5).

“Meselullezîne hummilût tevrât” “Kendilerine Tevrat yükletilmiş.” Yani birisi onların üzerine Tevrat’ı yüklemiş. İşte bizde olduğu gibi çocuk yaşta anası babası neyse göndermiş, oğlum hafız ol demiş, hafız olmuş. Arapça oku demiş, Arapça okumuş. İşte dini derslerini okumuş, zeki, başarmış falan, işte belli bir noktaya gelmiş. Kur’an bilgisi var. Kendisine yüklenmiş bu. Kendi iradesi olmadan o bilgi onun üzerine yükletilmiş. Fakat kendi bunu üstüne almıyor. Ne demek? Kendisi öğrendiği bilgilere göre davranmak istemiyor. Bunlar neye benzer? Kitap yüklü eşeğe benzer diyor. Bunu Allah-u Teâlâ söylüyor.

Tekrar okuyalım, “Meselullezîne hummilû” “Yükletildiler.” Yani kendileri yüklenmemiş, başkası yüklemiş onun üzerine. Şimdi eşeği düşünün, eşek kendi sırtına yük vurur mu? Birisi, başkası vurur o yükü. “summe lem yahmilûhâ” “Ama onu kendi arzu…” Bu eşek değil insan tabi. İnsan olduğu için kendi arzusuyla Allahın kitabını üstlenir. Bunlar “ke meselil hımâri” “Eşek gibidirler.” “yahmilu esfâren” “Kitaplar taşıyan” eşek gibidirler. Yani onun üzerindeki o bilgiler ona yüktür. Ona uymadığı için ona yüktür.

“bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh” “Allahın ayetleri karşısında yalana sapanların örneği ne kadar kötüdür.” Bak kendileri hayvana benzetiliyorlar. Allahın ayetleri karşısında yalana sapıyorlar. İşte bu Tevrat’ı bilenlerin yapması gereken Tevrat’a uymak ve Tevrat’ın emri gereği Kur’an-ı Kerime uyup Müslüman olmaktır.

Mustafa Bey: Bizim için geçerli mi Hocam şu an için? Müslümanlar için geçerli mi bu?

Müslümanlar için de bu bir örnektir. Şimdi geçen de seninle gittiğimiz bir konferans vardı biliyorsun. Bu Cumartesi günüydü değil mi? Bugün dördüncü gün. Bağcılar’a gittik. Bağcılar Müftülüğü’nün düzenlediği bir konferanstı. Müftülük gereken tedbirleri almış. Bütün din görevlilerinin katılmasını sağlamak için hepsinden imza almış girişte. İmzalı bir şekilde oradan gelip tamamı konferansı dinlemiş oldu. Bu tabi Müftülüğün dikkati. Teşekküre değer bir davranış.

Sonra halktan da gelenler oldu. Belki yarı yarıya din görevlisi ve halk. E salonu dolduranların çoğunluğu din görevlisi olunca seviye de oldukça yüksekti tabi. Orada sohbetler yaptık. Sohbetten sonra işte Mustafa Bey’in etrafını sardılar. Kitapları bitti, tekrar arabadan kitap getirtti falan. Sonra biz ayrıldık. Mustafa Bey eşiyle beraber gelmişti. Hüdaverdi de vardı beraberinde. Neyse, biz ayrıldık tabi oradan gittik.

Şimdi, giderken arabada bir imam bana diyor ki, Hocam diyor ben diyor açık konuşmayı severim. İyi buyur dedim açık konuş. Diyorlar ki, Abdülaziz Bayındır bu kitapları profesör olmak için yazdı. E peki dedim, en son kitabı profesör olduktan sonra yazdım, ona ne diyecekler? (gülüşmeler) “Aracılık ve Şirk” kitabını da profesör olduktan sonra yazdım.

Ondan sonra dedi ki, ya Hocam dedi sen de çok sert giriyorsun dedi. Biraz yumuşak, alıştıra alıştıra falan olmaz mı dedi. Yani her şeyi hemen söylemek mi gerekir? Zamanla her şey… Böyle bir zamana yaysaydın. Dedim, ben de senin gibi yapmayı çok isterim dedim. Yani dediğin gibi yapmayı çok isterim de, benim onu yapmamı engelleyen ayetler var. Hangi ayetler onlar?

Şu şeyin, Bakara suresinin yüz kaçıncı ayetiydi?

Bir katılımcı: 159…

Bak ezbere biliyor. Bakara 159. Şimdi az önce okuduğumuz ayetlere göre Kur’an-ı Kerim adamı nasıl kuvvetli hale getiriyormuş değil mi? Şimdi okudum, “İndirdiğimiz açık ayetleri ve yolu gösteren, doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler” “İnsanlara ayetleri bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler.” Yani şimdi diyorlar ya, zamanı değil, yavaş yavaş falan… Her şeyi her yerde söylemen gerekmez. Zamanı olmasaydı Allah bu kitapta indirmezdi değil mi? İşte Allah öyle diyor. “Bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler.” “Onlara Allah lanet eder.” “Lanet edenler de lanet ederler.”

“Tevbe eden”, “Durumunu düzelten”, “Ve ayetleri açıklayan” “Onlar hariç.” Yani gizledin, sonra aklın başına geldi tevbe ettin ve söylemediğin ayetleri söylemeye başladın. Bunlar hariç. “Ben onların tevbesini kabul ederim.” “Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olanım.” (Bakara 160).

“Ama o kimseler ki kâfir oldular.” (Bakara 161). Kim bu kâfirler? Bunlar Allahın ayetlerini gizleyenler. Yeri değil, zamanı değil diye gizleyenler. Tamam mı?

Bir katılımcı: Devamı neydi Hocam?

“Ve kâfir olarak ölenler.” Yani şimdi diyor ki zamanı değil. Kardeşim benim ölmemi mi bekleyeceğiz, senin ölmeni mi bekleyeceğiz? Ne zaman bunun zamanı gelecek? Değil mi? “Kâfir olarak ölenler.” “Allahın laneti bunlar üzerinedir”, “Meleklerin laneti.” Şimdi biz ölenleri cennete göndermek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Herkes Allahtan daha merhametli oluyor o sıralar. Ama Allah ne diyor? Gizlediyse eğer, “Allahın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti bunun üzerinedir.” (Bakara 161).

“Sürekli o lanet altında kalacaklardır.”, “Onlardan azap hafifletilmeyecek”, “Hiç de gözetilmeyeceklerdir.” Yüzlerine de bakılmayacaktır. (Bakara 162).

Bunları okuyunca, imam ne dedi diyorsun ya, imamın böyle eli ayağı sallanmaya başladı. Gerçekten böyle. Ya Hocam öyleyse biz çok mu geç kaldık bunları söylemekte dedi. Yoksa biz a, çok mu geç kaldık Hocam? Yok dedim, çok geç kalmadın, ölmedin ya… (gülüşmeler) Ölmüş olursan çok geç kalmış olursun.

Mehmet Hoca: Hocam bir de “Onların karınlarına ateş doldurulacaktır…” (anlaşılmadı)

Yahya Şenol: Bir sonraki sayfada.

Evet, şimdi Mehmet… O da Bir sonraki sayfadaymış Mehmet Hoca, Karınlarına ateş dolduracaklar.” Kaçıncı ayet o?

Yahya Şenol: 174

  1. “İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâh”. Bu ayeti biliyor muydun sen Mustafa Bey? 174’ü mü okuyordun? (gülerek) Akşama kadar kapı kapı dolaşıyorsun. Sen bilfiil hayatında yaşıyorsun bunları. “Bu kitaptan Allahın indirdiğini gizleyip de” “Bu gizlemelerine karşılık küçük bir bedel alanlar.” (Bakara 174). Şimdi, gizlediğiniz zaman size çok itibar ederler. Ben kendim bunu yaşadığım için biliyorum. Yani desem ki, şöyle küçücük bir karşı tarafa taviz versem ya bayram edecekler. Ama vermiyorum. O zaman da bize çok da itibar edecekler tabi.

Şimdi, Peygamber (s.a.v)e de bunu yapıyorlardı biliyorsunuz. Şeyde o da… Bu ayeti bitireyim ondan sonra o ayeti okuyayım. Yani gizlemenin karşılığında da bir takım bedeller alıyorsunuz. Yani itibar alıyorsunuz, makam alıyorsunuz, mevki alıyorsunuz, şu oluyor bu oluyor.

Bir Katılımcı: Hocam… hele şükür ki Aziz Hoca size takılıyor diyor. (tam anlaşılmadı)

(gülüşmeler)

Onlara… Biz hiçbir tarikatla, hiçbir cemaatle takışmayız. Bizim takıştığımız tek kişiler Allahın kitabına aykırı davrananlardır. Allahın kitabına aykırı davrandıktan sonra, ister adına ne derse desin, ben Kur’ancıyım da dese o bizim hedefimizdeki adamdır. Yani adlarına ne dedikleri hiç önemli değil. Kur’an-ı Kerime aykırı tavırları varsa bizim hedefimizdedirler, biz onlarla mücadele ederiz. Yoksa isim isim saymak gerekmez ki. İşte ayetleri okuyoruz, kim aykırı davranıyorsa kendisini bilir.

“Bunlar bu susmalarına karşılık aldıkları şeyler var ya, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar bunlar.” Gerçekten çok çirkin şeyler. “Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır.” “Onları tezkiye etmeyecektir.” Yani iyi insanlardır demeyecektir. “Paylarına düşen acıklı bir azaptır.” (Bakara 174).

Nedir yapılan? Canım yani şimdi… Bana en çok söylenen söz o. Son senelerde baktılar ki bunun adam olacağı yok, son bir iki senedir pek duymuyorum. Şimdi arkadaşlara söylüyorlarmış. Bana artık laflarının geçmeyeceğini iyice inandılar. Ya Hocam şu şirkle ilgili ayetleri niye bize okuyorsun? E kardeşim o ayetleri okumaktan ben rahatsız olmuyorum da sen niye rahatsız oluyorsun? Demek ki sende bir şey var. E o ayetler müşrikler içindir diyor. Müşrikler içinse düşün o zaman. Madem müşrikler için olan ayetler seni rahatsız ediyor, o zaman biraz daha fazla düşünmen lazım. Yanlış mı?

Bir Katılımcı: Yani dine girene kadar bir şey yok, girdikten sonra muaf oluyor (!).

Muafiyet. Sanki muafiyet tanınmış kendilerine. Ondan sonra, efendim şimdi bunları her yerde söylemeye gerek yok ya kardeşim, falan filan. Valla ben söylerim. Niye? İşte orada o hocaya dedim, o imama; dedim ki vallaha ben şimdi iki şeyle karşı karşıyayım, ya Allahın laneti ya insanların alkışı. İnsanların alkışı çok hoşa gidiyor ama Allahın laneti karşısında hiçbir tadı kalmıyor. Hiçbir tuzu kalmıyor. Dolayısıyla ben Allahın lanetini göze alamam arkadaş dedim. Ve hakikaten imam da demek ki iyi niyetlimiymiş, gerçekten eli ayağı böyle sallanmaya başladı ve bayağı böyle sarsıldı. Bayağı sarsıldı.

Bir Katılımcı: … bu kapsamda değil mi? (tam anlaşılmadı)

Tabi canım bu kapsamda o kadar çok şey var ki. Ben şimdi Peygamber efendimizin… İsra suresini açarsanız, 72. ayet miydi?  17. sure evet. Yani aynı şeyi Peygamber efendimize de yapmışlar. 73 değil mi?

Yani “ Nerdeyse seni bir sıkıntıya soktular sana yaptığımız vahiyden uzaklaştırma konusunda. Bize başka bir şeyi uydurasın diye.” Canım öyle de olur… Şimdi mesela şeyi görürsünüz, Allah adına çok taviz veren insanlar vardır. E canım sen yavaş yavaş önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap; yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, falan filan. Çok iyi çok güzel de, Allah böyle demiş mi? E işte, bir günde bir iki vakit namaz kıl, sonra yavaş yavaş üçe dörde sonra beşe çıkarırsın (!). Tamam güzel de kardeşim, bu yetkiyi Allah sana verdiyse hayhay.

Şimdi, iki hafta önce Süleymaniye Camii’nde sabah namazından sonra Pazar günü… Sen vardın galiba… Yani namaz konusunda şu anda söylediğim gibi konuşmaya başladım. Dedim ki, insanlara öyle şunu kılsan yeter bunu kılsan yeter diye bir yetkimiz yok. Günde beş vakit kılacaksın kardeşim. Dört olsa olmaz mı? Olmaz… E yapsam ne olur? Yapsan günahkâr olursun. Açıkça söyle. Ama şunu da söyle, namazların sadece farzlarını kılmak zorundasın. İki rekât sabah namazı, dört rekât öğle namazı, dört rekât ikindi, üç rekât akşam, dört rekât da yatsı namazı kıldın tamam.

Şimdi, hemen oradan birisi kalktı… (arkadaşlarına hitaben) Siz farkında değildiniz. O, ben selam verdim, benim yüzümü görür görmez birden ürküp hemen arka safa geçti. Siz işin o safhasını bilmiyorsunuz. Herhalde bizden rahatsız oldu. Sonra hemen oradan ayağa kalktı dedi ki, sünnetler ne olacak sünnetler dedi. E dedim bu anlattığım sünnete uygun işte,

Peygamberimiz de öyle yapmış, caminin içerisinde hiçbir namazın sünnetini kılmamış. Onun kılmaması da yani sünnetle farz birbirinden ayırt edilsin. Yani bunların kılınmayacağını bilesiniz. Şimdi mesela akşam namazını kıldık, dışarıda bir grup cemaat var, alışkanlık herkes sünneti kılmaya çalışıyor. Hâlbuki farzı kıldınız çıkın. Allah bin bereket versin. Arkadan gelenler kılsınlar. Zaten az bir vaktimiz var.

Sonra, anlattım; ben tatmin olmadım diye gitmeye başladı. Dedim kardeşim ne tatmin olması? Biz burada insanları tatmin etmek için burada yoğuz. Biz bilgi veririz o kadar. Söylediğimiz yanlış mı doğru mu?

Sonra şimdi bakın ben size sorayım; bu namazları kılmayanlar, mesela sabah namazını vaktinde kılmadı, başka zaman kaç rekât kılıyor?

(Salondan cevap veriliyor)

Sonradan kaza ettik… Sen genel manayı söyle. İki rekât. Bari o iki rekâtı vaktinde kılsın. Sonra nasıl olsa iki kılıyor değil mi? Bari vaktinde kılsın da kazaya bırakmamış olsun. Öğle namazı kazaya kalırsa kaç kılacak? Bari vaktinde kılsın onu. İlla kazaya mı kalacak dört kılması için? E şimdi namazlarda şunu bilmek mecburiyetindeyiz, namazlarda mutlaka kılmamız gereken farzlardır. Öbürlerini ömür boyu hiç kılmasanız bir zararınız olmaz. Ne olur? Kârdan kaybedersiniz zarardan değil. Yani gelirleriniz az olur. Gider hanenize yazılmaz bir şey.

Peygamber (s.a.v) günde on iki rekât nafile olarak namaz kılanlar, yani farz olmayarak namaz kılanlar için cennette köşkler miydi neydi hadisi şerif? Yani bir takım şeyler vaat ediyor. Güzellikler vaat ediyor. Kılarsan. Kılmazsan bir zararın yok gene. E şimdi, bir vakit namazı kazaya bıraktığın zaman ömür boyu namaz kılsan da o kazaya kalmanın zararını gideremezsin. Ancak Allah affederse eder.

Dolayısıyla, şimdi insanlara bu şeyleri anlatıyorsunuz, insanlar çok rahatsız oluyor. E ne yapalım? Bu insanlar bizden rahatsız oluyor diye gerçekleri bırakacak mıyız? Gene birisi geldi, epeyce uğraştı muğraştı bana falan; dedim kardeşim, nasihatler falan bir şeyler ediyordu, dedim bana hiç nasihat etme. İlmi konularda nasihat olmaz. İspatlarsın. Nasihat başka konularda olur. İspatlarsın olur biter. İspatlayacak tarafı olmayınca nasihat ediyor.

Bakın dedim, ben dünyada tek kişi kalacağımı bilsem de bu doğru bildiğim yolda giderim. Ben bir siyasi parti değilim, kimsenin oyuna muhtaç değilim. Benim bir ticarethanem yok ki müşterilerimden korkayım. Bu Allahın dini. Burada tek de kalsak yürürüz. Cenab-ı Hakka güvenmek zorundayız. Çünkü bu dini biz ortaya koymadık Allah koydu. Kendi kafamıza göre, etrafımıza daha fazla insan toplaşsın… Toplaşsın ama Allah kabul etmezse ne işe yarar.

Asıl mesel o. Kabul edecek olan O. O da kitap göndermiş.

İşte bak Peygamberine de diyor ki, “Bana bir başka şeyi iftira edesin diye neredeyse seni yaptığımız vahiyden uzaklaştıracaklardı. Öyle olsaydı seni dost edineceklerdi.” (İsrâ 73). “Seni eğer sabit tutmasaydık” “Birazcık onlara meyledecek gibi olmuştun.” Yani insanları kazanmak için birazcık toleranslı davranalım der gibi olmuştun ya Muhammed. (İsrâ 74).

“Hele onun yapsaydın da görseydin sen.” Allahın peygamberiymişsin falan yok. Allahın dediğinin dışına çıkamazsın, peygamber de olsa kim olursa olsun. “O zaman sana bu dünyanın da ahiretin de cezasını iki katlı tattırırdık.” (İsrâ 75). Bunu kime söylüyor Allah? Peygamberine söylüyor. Yok efendim dünyayı onun yüzü suyu hürmetine yaratmışmış. Onun yüzü suyu hürmetine yaratsa böyle der mi hiç? Uydur uydur söyle ne olacak dilde kemik yok nasıl olsa.

Bir Katılımcı: Bir de diyorlar Hocam “Sen olmasaydın…”

Ha bir de “Sen olmasaydın…” Tövbe estağfurullah.

Ya Muhammed “Sonra sen bize karşı sana yardım edecek hiç kimseyi de bulamazdın.” (İsrâ 75). Bak bunu Allah peygamberine söylüyor. Öyleyse bizim Allahın dinini tebliğ ederken sorumluluğumuz çok çok fazladır. Bu saha öyle bir saha ki, bunu insan kendi menfaati için kullanırsa çok rahat kullanır, bu yolda elde edilecek menfaat hiçbir yerde elde edilmez. Sıfır maliyetli kazançtır bu. Ama zararı ahirettir. Çok ağır de bir zararı var. Ahireti kaybedersin.

O zaman siz derseniz ki, ben yalnız Allahın rızasını istiyorum; tabi ki bunun faturasını Cenab-ı Hak size ödettirir. Çünkü arkasında kazanacağın çok şeyler var. Hem dünyayı kazanacaksın hem ahireti kazanacaksın.

Öyle muhteşem güzellikler oluyor ki, bugün mesela iki tane olay oldu. Sabahleyin Kazakistan’dan iki tane delikanlı geldi. Bizim bu “Tarikatçılığa Bakış”ın Rusçaları ellerinde. Birisi Ataullah’ın sınıf arkadaşıymış burada. Son derece mutlu olmuşlar, okumuşlar, çok memnun olmuşlar. Orada dedim böyle şirkten uzak yaşayan bir topluluk var mı? Var ama çok az dedi. Olsun dedim, az olmak önemli değil. Büyük bir salonu küçük bir lamba aydınlatır. Lamba azdır diye bir kenara atamazsın. Zaten o küçük lambalar aydınlatır. Bütün bir salonu lambayla dolduramazsın ki. Onun için aydınlatanlar azdır ama çok etkili olur. Siz bu yolda yürüyün.

İkincisi de, işte buraya gelmeden önce Van’dan gelen mektup. Böyle ufak tefek birçok şeyler oluyor. Ne kadar güzel elhamdülillah. Siz bir şey yapıyorsunuz ama neticesinin nereye varacağını bilemiyorsunuz. Çünkü Allahın ayetini alan herkes çok güçlü birer tebliğci olarak dışarı çıkıyor.

Şimdi tekrar şeye dönüyoruz… Yani Allahın kitabını ezberlemiş olmak… Bak sonuç olarak, efendim bize okutmadılar yahu. Ah! Nereden? Zavallı babam bilmiyordu, bilseydi okuturdu falan. Tamam, okusaydın çok iyi olurdu elbette. Ama okumadığın için üzülmene gerek yok ki. Hemen başla. E olur mu ben?.. Olur işte. Bak Allah peygamberini ümmilerin içerisine göndermiş. Sen okuma yazma biliyorsun, onlar onu da bilmiyormuş. Ve bu Kur’an-ı Kerim onları ne hale getirmiş baksana. E olur mu? Tabi ki olur. Hadi başla bakalım. O kadar.

Ya işte şimdiye kadar şöyle… Şimdiye kadarı bırak, sen bundan sonrasına bak. Çünkü im cim diye geçmişle ilgili artık bütün imkânların elinden çıkmış, onu geri getiremezsin. Elinde olanlardan istifade etmeye bak. Ya bir ömrü boşuna geçirdik. Geçirdiysen geçirdin, sen bundan sonrasını iyi geçirirsen o boşuna dediğin ömrü de Allah sanki dolu geçirmişsin gibi sevap hanene yazar. Sen bundan sonrasına bak.

Onun için, Allah-u Teâlâ hiç kimseye ümitsizlik diye şey yapmıyor. Ümmilere bu dini göndererek, yani en düşük seviyede olan insanların içerisinde hiç kimsenin bir bahane uydurmasına fırsat vermiyor. Bahane yok.

“Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâs” “De ki ‘Ey Yahudiler siz kendinizi Allahın dostları, Allahın oğulları falan zannediyorsunuz, insanlar değil de siz iseniz Allahın dostu” “fe temennevul mevt” “Öyleyse ölümü dileyin.” Niye bu dünyanın sıkıntısını çekiyorsunuz ki? Nasıl olsa ahiret çok daha güzel. “in kuntum sâdikîn.” “Haklıysanız bunu yaparsınız.” (Cuma 6). Gerçekten siz millete öyle söylüyorsunuz ama… Hani bir insan yalan söyler, başkasını kandırır ama kendini kandıramaz.

“Ve lâ yetemennevnehû ebeden” “Hiçbir zaman ölümü istemezler bunlar.” Niye? “bi mâ kaddemet eydîhim” “Yaptıklarından dolayı.” Ne olduğunu kendileri bilmiyor mu? Gidersin bir başkasına sen kendini evliya tanıtırsın, geri dönersin, senin ne pislik olduğunu ben bilmiyor muyum diye kendi kendine konuşursun. Karşı tarafı kandırırsın ama sen kendini kandıramazsın. “vallâhu alîmun biz zâlimîn.” “Allah zalimleri bilir.” (Cuma 7).

“Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum” “De ki, ‘O kaçtığınız ölüm var ya gelip sizi yakalayacaktır.” “summe tureddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeh” “Sonra gaybı ve şahadeti bilen Allahın huzuruna döndürüleceksiniz.” “fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn.” “Yaptığınız şeyleri size haber verecektir.” (Cuma 8). Allahın huzuruna gideceksiniz. Bütün bu yaptıklarınız bir bir önünüze çıkacaktır. Ona göre hareketinizi yapın.

Hepsi… Ahirette vakit çok bol. Öyle acele macele bir yere yetişme derdi de yok. Bütün her şey adamın önüne çıkar teker teker. O zaman hesabını veremeyeceğin hiçbir işi yapma, yaptıysan hemen tevbe et. Evet. Çünkü bu dünyada yaşadığın sürece tevbe edemeyeceğin hiçbir günah yoktur. Ne yapmış olursan ol bir beyaz sayfayı açma imkânın her an vardır.

Evet. Soru var mı?

Bir Katılımcı: (anlaşılmadı)

Cebrail (a.s) Peygamber’e (s.a.v) oku diyor gelen rivayetlerde. O da diyor ki, ben okuma bilmem diyor. Peygamberimizin okuma bilmediğine dair açık ayetler de vardır. Ma künte tedru, şey tedri mel kitabu. Yok, o başka o başka. O başka. “ve lâ tehuttuhu bi yemînik” (Ankebût 48). Şey vardı.

(Ayet okunuyor)

“mâ kunte tedrî mel kitâbu ve lel îmânu…” (Şûrâ 52). O değil, o ayeti kerime değil. “ve lâ tehuttuhu bi yemînik” diye şey yapan o ayeti bul.

Mehmet Bey var ondan sonra, buyurun.

Mehmet Bey: Hocam Nisâ 103’de kaza namazı… (tam anlaşılmadı)

Evet, Nisâ 103’üncü ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman namazın kazaya kalmaması gerektiği net bir şekilde ortaya çıkar.

Yahya Şenol: Ankebût 48.

Ankebût kaçıncı sureydi? 29. surenin 48. ayetini açalım. 29. surenin 48. ayeti. “Sen bundan önce her hangi bir kitabı okuyor değildin.” Ya da “Herhangi bir kitaba uyuyor değildin.” Ne Tevrat’a, ne İncil’e, ne bir başka şeye. “Elinle onu yazıyor da değildin.” “Eğer böyle bir şey olsaydı hakkı batıl gösterenler şüpheye düşerlerdi.” Yani Muhammed bir yerden öğrenmiş gelmiş bize okuyor derlerdi.

Mehmet Bey: Hocam Nisâ suresi 82’de…

Nisâ 82’de. Kur’an-ı Kerim ansiklopedisi oldu mübarek… Yok, o değil. Burada tutturamadın. (gülüşmeler) Burada tutturamadın. Burada mesela Kur’an-ı Kerimle alakalı değil, Peygamberimizin okuma yazma bilmediği meselesidir. Olay o. Tamam mı? Soru da öyleydi değil mi? Tamam. Başka. Mehmet Hoca buyurun.

Mehmet Hoca: … bir isteğim var. İnşallah Allah kabul ettirir. Ben sizi yakinen tanıyorum. Zaman da geldi. Artık … oldu. Sanıyorum ki Türkiye’de umumi bir konuşma gerekiyor. Biz Irak’ın durumuna her hangi bir şeye düşebiliriz. Allah Süleymaniye Vakfına bir televizyon vermesini diliyorum.

Âmin. Allah kabul etsin. İnşallah.

Mehmet Hoca: Yani birlik olalım, beraber olalım bunu … getirelim. Çok acı günler yaşıyoruz. Kâfirlerin bütün gözü Türkiye’de. Ama bunu gizli yürütüyorlar. Eğer Irak’ın durumuna düşersek çok fena olur. Onun için tedbirimizi alalım, Hocamıza bir tane televizyon verelim, orada da konuşsun gençliği, insanları uyandırsın. … olsa ben ona gideceğim, diyeceğim ki … Allah aramızda uzun ömür versin. Bu televizyon çok mühim bir şey.

Hayırlısı olsun. Şimdi, Allah razı olsun Mehmet Hoca. Çok teşekkür ederiz. Tabi sizin hissiyatınıza biz âmin diyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Cenab-ı Hak lutfeder inşallah çok daha iyi şeyler olur. Şu anda internette bütün dünyaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve çok güzel neticeler alıyoruz. Bir de bizim buraya gelen arkadaşlarımızın her birisi birer canlı televizyon. Hiçbir televizyonun yapması mümkün olmayan işi yapıyorlar. Gelen ve gelmeyen her birisi yapıyor. Gidiyorlar birebir insanlarla konuşuyor Allahın kitabını anlatıyorlar.

Benim şahsen en çok Cenab-ı Hakka şükrettiğim taraf şu, arkadaşlara hep soruyorum, gittikleri hiçbir yerde benim adımdan bahsetmeye ihtiyaç olmuyor. Çünkü Abdülaziz Hoca’dan bahsederlerse yanlış olur. Bahsedilecek olan şey Allahın kitabıdır. Herkes ayetleri okuyor ve onunla insanları Allahın kitabına ulaştırmaya çalışıyor. Ve hiç kimseyi gelin bizim cemaatimize katılın diyerek bir cemaat artırma kaygısı yok. Falan hocamızın etrafında toplaşalım kaygısı yok. Çok şükürler olsun. Bunlar Cenab-ı Hakka şükretmemiz gereken taraflardır.

Ve insanlara deniyor ki, işte Allahın kitabı işte siz de Allahın kulusunuz buyurun kitaba. Evet, çağın çeşitli imkânlarından en iyi şekilde yararlanmak lazım. Biz de buna gayret gösteriyoruz. Bu internet vasıtasıyla yaptığımız yayınları daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Arkadaşlarımız da gayret gösteriyor.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 56
2 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 78
3 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 94
4 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 121
5 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 113
6 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 118
7 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 140
8 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 154
9 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 171
10 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 174
11 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 164
12 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 164
13 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 164
14 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 165
15 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 182
16 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 226
17 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 335
18 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 160
19 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 152
20 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 145
21 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 275
22 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 148
23 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 136
24 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 264
25 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 158
26 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 159
27 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 172
28 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 242
29 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 183
30 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 193
31 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 178
32 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 187
33 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 272
34 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 182
35 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 175
36 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 159
37 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 194
38 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 197
39 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 177
40 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 240
41 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 161
42 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 191
43 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 165
44 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 212
45 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 174
46 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 214
47 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 207
48 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 298
49 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 211
50 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 218
51 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 225
52 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 200
53 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 190
54 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 177
55 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 216
56 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 199
57 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 216
58 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 256
59 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 213
60 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 265
61 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 233
62 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 181
63 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 239
64 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 205
65 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 287
66 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 253
67 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 323
68 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 353
69 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 374
70 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 432
71 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 388
72 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 385
74 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 361
75 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 403
76 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 392
77 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 355
78 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 352
79 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 313
80 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 382
81 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 286
82 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 199
83 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 205
84 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 207
85 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 232
86 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 213
87 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 358
88 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 525
89 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 778
90 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 804
91 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 756
92 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.070
93 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.007
94 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.033
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 949
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 928
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 905
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 893
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 865
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 864
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 828
102 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 702
103 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 621
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 525
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 554
106 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 482
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 404
108 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 318
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 357
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 344
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 352
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 400
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 409
114 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 358
115 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 351
116 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 411
117 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 413
118 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 354
119 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 381
120 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 383
121 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 386
122 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 400
123 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 406
124 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 379
125 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 412
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 429
127 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 474
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 452
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 433
130 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 480
131 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 355
132 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 347
133 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 394
134 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 383
135 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 376
136 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 371
137 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 313
138 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 363
139 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 329
140 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 321
141 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 336
142 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 362
143 Kur’an Sohbetleri | ÂYET VE HADİSLERE GÖRE KURBAN İBADETİ ‬ 30 Temmuz 2020 Gösterim: 301
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 338
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 384
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 352
147 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 353
148 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 341
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 409
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 350
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 338
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 372
153 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 331
154 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 345
155 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 409
156 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 402
157 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 432
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 459
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 444
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 447
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 447
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 428
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 405
164 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 420
165 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 496
166 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 437
167 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 415
168 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 460
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 447
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 560
171 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 321
172 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 367
173 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 494
174 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 297
175 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 248
176 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 307
177 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 223
178 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 220
179 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 260
180 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 205
181 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 211
182 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 214
183 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 161
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 170
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 194
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 168
187 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 144
188 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 143
189 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 142
190 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 135
191 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 182
192 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 156
193 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 172
194 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 166
195 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 156
196 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 178
197 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 151
198 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 544
199 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.034
200 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 490
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 375
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 413
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 454
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 465
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 421
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 414
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 476
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 470
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 608
210 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 346
211 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 354
212 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 652
213 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 396
214 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 307
215 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 271
216 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 363
217 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.110
218 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 722
219 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 554
220 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 659
221 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 734
222 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 671
223 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.165
224 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 625
225 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 706
226 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 546
227 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.071
228 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 968
229 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 651
230 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 900
231 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 714
232 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 668
233 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 515
234 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 3.576
235 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 869
236 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 590
237 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 556
238 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 661
239 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 836
240 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 708
241 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 708
242 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 826
243 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 854
244 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 535
245 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 624
246 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.953
247 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 744
248 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 684
249 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 640
250 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 686
251 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 571
252 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 684
253 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 579
254 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 449
255 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 880
256 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.001
257 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 626
258 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 742
259 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 689
260 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 744
261 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 48. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 645
262 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 702
263 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 922
264 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 671
265 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 602
266 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-20. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 846
267 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 711
268 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 920
269 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 638
270 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.470
271 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 948
272 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 913
273 Allah Kime Lanet Eder? 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.047
274 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak 5 Eylül 2017 Gösterim: 665
275 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 728
276 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 914
277 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.742
278 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.755
279 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.431
280 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.071
281 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.681
282 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
283 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.033
284 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 928
285 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.079
286 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.123
287 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.207
288 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.140
289 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.336
290 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.171
291 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.722
292 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.200
293 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.333
294 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.456
295 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.561
296 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.654
297 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.549
298 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.737
299 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.687
300 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 2.901
301 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.871
302 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.911
303 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.715
304 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.654
305 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.522
306 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.432
307 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.920
308 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.510
309 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.282
310 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.701
311 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.423
312 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.820
313 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.305
314 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.833
315 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.558
316 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.654
317 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.575
318 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.237
319 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.409
320 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.378
321 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.728
322 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.872
323 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.145
324 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.399
325 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.335
326 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.676
327 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.248
328 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.396
329 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 4.559
330 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.531
331 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.219
332 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.324
333 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.841
334 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.486
335 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.436
336 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.679
337 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.323
338 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.278
339 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.529
340 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.171
341 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.759
342 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.613
343 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.080
344 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.575
345 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.880
346 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.487
347 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.700
348 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.279
349 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.324
350 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.276
351 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.868
352 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.892
353 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.256
354 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.317
355 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.558
356 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.699
357 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.471
358 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.919
359 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 4.889
360 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.939
361 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.376
362 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.225
363 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.509
364 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.101
365 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.736
366 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.231
367 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.125
368 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.368
369 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.164
370 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.579
371 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.652
372 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.240
373 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.582
374 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.449
375 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.781
376 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.277
377 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.031
378 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.665
379 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.079
380 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.531
381 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.047
382 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.091
383 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.368
384 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.950
385 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.609
386 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.388
387 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.485
388 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.216
389 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.808
390 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.255
391 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.424
392 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.304
393 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 3.988
394 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.565
395 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.026
396 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.058
397 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.892
398 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.716
399 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.369
400 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.658
401 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.990
402 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.015
403 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.243
404 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.897
405 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.956
406 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.191
407 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.114
408 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.678
409 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.673
410 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.738
411 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.584
412 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.002
413 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.381
414 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.430
415 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.933
416 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.732
417 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.276
418 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.698
419 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.387
420 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.683
421 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.571
422 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.827
423 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.156
424 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.108
425 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.452
426 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.488
427 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.153
428 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.021
429 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.815
430 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.968
431 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.860
432 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.465
433 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
434 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.150
435 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.684
436 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.213
437 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.544
438 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.402
439 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.400
440 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.165
441 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.254
442 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.357
443 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.343
444 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.711
445 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.617
446 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.719
447 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.341
448 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.729
449 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.782
450 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.215
451 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.379
452 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.228
453 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.087
454 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.900
455 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.017
456 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.583
457 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.647
458 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.573
459 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.855
460 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.962
461 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.759
462 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.052
463 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.520
464 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.895
465 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.580
466 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.101
467 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.294
468 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.608
469 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.080
470 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.628
471 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.072
472 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
473 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.335
474 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.936
475 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.822
476 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 6.924
477 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.386
478 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.702
479 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.384
480 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.322
481 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.020
482 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.261
483 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.617
484 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.536
485 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.892
486 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.024
487 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.001
488 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.542
489 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.380
490 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.843
491 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
492 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.137
493 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.734
494 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
495 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.048
496 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.033
497 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.786
498 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.690
499 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.878
500 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.458
501 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.681
502 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.338
503 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.095
504 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
505 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.867
506 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.688
507 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.665
508 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.797
509 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.842
510 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.254
511 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.622
512 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.676
513 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.671
514 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.255
515 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.311
516 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.435
517 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.008
518 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.520
519 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.361
520 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.195
521 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.347
522 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.528
523 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.229
524 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.950
525 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
526 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.459
527 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.223
528 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.192
529 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.721
530 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.203
531 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.103
532 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.778
533 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.887
534 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.526
535 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.108
536 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.923
537 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.932
538 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.313
539 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.106
540 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.424
541 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.765
542 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.347
543 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.112
544 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.881
545 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.340
546 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.475
547 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.660
548 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.887
549 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.538
550 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
551 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
552 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.478
553 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.392
554 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.930
555 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
556 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.317
557 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.093
558 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.683
559 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.055
560 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.038
561 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.063
562 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.545
563 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.704
564 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.266
565 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.491
566 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.139
567 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
568 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
569 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.714
570 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.386
571 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.278
572 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.972
573 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.225
574 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.015
575 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.394
576 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.972
577 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.075
578 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.661
579 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.045
580 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.299
581 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.590
582 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
583 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.057
584 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
585 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.123
586 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.068
587 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
588 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.978
589 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.765
590 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.228
591 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.662
592 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.414
593 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.087
594 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.540
595 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.160
596 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.321
597 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.742
598 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.889
599 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.646
600 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.255
601 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.357
602 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.745
603 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.798
604 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.745
605 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.129
606 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.142
607 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.926
608 Bakara Suresi 60.Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.117
609 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.767
610 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz.Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
611 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.614
612 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.289
613 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.441
614 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.339
615 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.408
616 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz.Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.748
617 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz.Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 4.988
618 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.866
619 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.354
620 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.646
621 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.312
622 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.613
623 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.421
624 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.808
625 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.124
626 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.604
627 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 5.991
628 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.595
629 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.685
630 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.839
631 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.197
632 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.826
633 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.477
634 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.342
635 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.569
636 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.335
637 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.940
638 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.135
639 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.400
640 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.518
641 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.942
642 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.314
643 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.068
644 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.374
645 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.757
646 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.704
647 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.566
648 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.863
649 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.801
650 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.282
651 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.320
652 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.462
653 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.672
654 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.107
655 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.310
656 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.451
657 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.173
658 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.206
659 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.241
660 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.857
661 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.089
662 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.384
663 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.337
664 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
665 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
666 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.482
667 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
668 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.180
669 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.165
670 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.577
671 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.170
672 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.446
673 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.400
674 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.089
675 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.141
676 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.536
677 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.167
678 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.421
679 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.143
680 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.633
681 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.380
682 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.003
683 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.073
684 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.002
685 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.994
686 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.945
687 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.943
688 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.007
689 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.056
690 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.562
691 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.446
692 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.210
693 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.364
694 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.280
695 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.498
696 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.049
697 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.653
698 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.111
699 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.164
700 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.923
701 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.713
702 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.610
703 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.445
704 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.535
705 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.301
706 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.496
707 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
708 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.834
709 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 1.930
710 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.937
711 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.442
712 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.390
713 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.210
714 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.431
715 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.396
716 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.492
717 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
718 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.738
719 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
720 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.541
721 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.086
722 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 885
723 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 859
724 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.526
725 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
726 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.220
727 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.943
728 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.005
729 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 70
730 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 53
731 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.341
732 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.055
733 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.215
734 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.130
735 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.191
736 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.146
737 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.536
738 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.384
739 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.904
740 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.404
741 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.294
742 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.843
743 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.268
744 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.048
745 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.278
746 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.836
747 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.068
748 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
749 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.640
750 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
751 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.327
752 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.564
753 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.628
754 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.520
755 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.491
756 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.072
757 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.706
758 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.785
759 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.618
760 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.571
761 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.072
762 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.090
763 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.235
764 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.180
765 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.306
766 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.047
767 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.222
768 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.168
769 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.342
770 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.543
771 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.939
772 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.075
773 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.841
774 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.777
775 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.958
776 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.072
777 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.297
778 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.035
779 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.193
780 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.193
781 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.117
782 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 1.997
783 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 92
784 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.614
785 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.431
786 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.425
787 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.895
788 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.873
789 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.287
790 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.098
791 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.180
792 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.732
793 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.494
794 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.305
795 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.685
796 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
797 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 56
798 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.158
799 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.732
800 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.523
801 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.109
802 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.193
803 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.328
804 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.132
805 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.807
806 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.332
807 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.337
808 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.656
809 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
810 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.959
811 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.183
812 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.918
813 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.143
814 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.507
815 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.346
816 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.028
817 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan 2005 Gösterim: 2.247
818 Zariyat Sûresi 41.Ayet / Kıssalar 3 Nisan 2005 Gösterim: 2.204
819 Zariyat Sûresi 36.Ayet / Ecel-i Musemma 29 Mart 2005 Gösterim: 2.832
820 Zariyat Sûresi / Gökten Rızık İnmesi 22 Mart 2005 Gösterim: 2.127
821 Zariyat Sûresi / Gök Kapıları 15 Mart 2005 Gösterim: 2.323
822 Kaf Sûresi / Kıyamet 8 Mart 2005 Gösterim: 2.396
823 Kaf Sûresi / Kıyamet Günü ve Yeniden Dirilme 1 Mart 2005 Gösterim: 2.422
824 Hucurat Sûresi 18.Ayet / İman İslam ve Münafıklar 22 Şubat 2005 Gösterim: 2.568