Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler

27 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahirabbilalemin velakibetülilmuttakin vesselatuvesselamü alaresuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu gün Allah nasip ederse Nisa suresinin 110. Ayetinden itibaren okuyacağız. Bu ayetler vesilesi ile tövbe ve istiğfar konusu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz tövbe dönüş yapmak demektir.  Türkçemizde bu dönüş yapma kelimesi kullanılır. “falanca kişi dönüş yapmış denir”  yaptıklarını bırakmış, terk etmiş, yeni bir hayat kendisi için belirlemiş. Tövbe dönüş yapmak, istiğfar da o zamana kadar yaptıklarını görmemesi için, üstünü örtmesi için Allah’tan istekte bulunmaktır, Allah’a yönelmektir. Tabi kişi tövbe eder, dönüşü yapar, istiğfarda bulunursa Allah-ü Teala onun tövbesini ve istiğfarını kabul edeceğine dair Kur’an-ı Kerim’de söz veriyor. Tövbe dönüş yapmak, Allah-u Teala   (men cae bihaseneti felehu aşru emsaliha -bir iyilik yapana onun on katı) Allah dönüş yapana Allah da ona karşı döner. Onun için tövbe kelimesi hem Allah için kullanılır hem insanlar için kullanılır. Tabe aleyh-Allah da ona döndü, onun yüzüne baktı, onunla ilgilendi anlamlarına geliyor.

Tövbe mutlaka bir dönüş yapmayı gerektiriyor, istiğfarda yaptıklarından dolayı bağışlanma isteğini gerektiriyor. Dönüş yapmak çok ciddi bir karardır. Dönüş yapmak için önceki yaptıklarınızın yanlışlığını anlamanız lazım sonra ondan dolayı pişmanlık duymanız lazım dönüş yaptıktan sonra da iyi şeyler yapmak lazım. O iyi leyler yaparak dönüş yaptığınızı ispatlarsanız ondan sonra Allah-u Teala sizin tövbenizi kabul ediyor.  Yoksa lafla ben dönüş yaptım demek ile olmaz. Biliyorsunuz sigara bırakma olayı var ki benim açımdan çok iyi bir örnek gibi gözüküyor. “ben sigarayı bıraktım diyor iyi güzel birisi de demiş ki sigarayı bırakmak o kadar kolay ki ben günde yirmi kere bırakıyorum. Öyle yirmi kere bırakmak tövbe etmek değil. Yaptığı her suçtan sonra pişmanlık duymak ama suç işlemeye devam etmek tövbe değil, tövbe yapmak için dönüş yapmak lazım. Biliyorsunuz insanlar yaptıkları günahın sıkıntısını kendi içlerinde hissederler Müslüman olsun kafir olsun, yaptıkları yanlışın farkındadırlar,  Allah-u Teala’ya da inanamayan hiç kimse yoktur.  Bu defa araya aracılar girer ‘hamili karat yakınımdır’ şeklinde gibi. Bakarsınız ki insanları o tövbe etme ihtiyacını istismar ederler. Batıda günah çıkarma olayları var, İslam aleminde de ne var; tövbe almak var değil mi; gidiyor tövbe alıyorlar. Tövbe almak diye bir şey yoktur, tövbe etmek vardır, Allah yönelmek vardır. Maalesef biz ne kadar ne yaparsak yapalım; insanlar dine uymak yerine dini kendilerine uyduruyorlar tabi ki bunun hesabını ahrette verecekler. O tövbeyi verende biliyor ki böyle bir şey olmaz, tövbeyi alanda pek ala biliyor ki böyle bir şey olmaz.

Bir de biliyorsunuz çok kolaycılıklar var her türlü pisliği yapıyor. Hocalarda söylüyor diyor ki; hacca, umreye gittin mi sıfırlarsın, gidelim bir motoru sıfırlayalım da gelelim diyorlar, ondan sonra oraya gittiği zamanda yapacağı üç kağıtçılıkları düşünüyor, geldiği zaman da yeni üçkağıtçılıklar peşine düşüyor. Ondan sonra, biliyorsunuz bir kısım hocalar çıkıyor şunu yaparsan şu kadar sevap alırsın, bunu yaparsan bu kadar sevap alırsın; geceler uydurulmuş kandil geceleri,  gerçi artık kandil kalmadı şimdi herkes floresan kullanmaya başladı ama daha hala kandil diyorlar, kandil geceleri uydurulmuş. Ondan sonra şunu yaptığın aman sıfırlıyorsun, bunu yaptığın zaman sıfırlıyorsun gibi bir sürü yalanla insanlar aldatılıyor ama o aldananında hesabına geliyor. Aslında pek ala biliyor ya tutarsa diyerek yanlışlara devam ediyor.

Şimdi önce Nisa Suresinin ilgili ayetlerini okuyalım, sonra konumuza geçeriz. Allah-u Teala burada şöyle diyor; -estaizü billah- Ve men ya’mel sûen – kim kötü bir şey yaparsa, ev yazlim nefsehu– ya da kendisini kötü duruma düşürürse (birisinde başkasına bir şey yapıyor, öbüründe kendisini kötü duruma düşürüyor) summe yestagfirillâhe-sonra da Allah’ın o suçunu bağışlamasını isterse yani Allah’ın o suçunu örtmesini isterse, yecidillâhe gafûran – Allah’ı Gafur bulur”. Diyelim ki elinizde kırık var onu sarıp sarmalıyorsunuz. Düzgün hale getiriyorsunuz, bir müddet sonra da iyileşiyor; o örtü, o sargı onu iyileştirecek olan şey bir mağfiret –kişinin üzerine giymiş olduğu elbise de o anlama gelir; sıcaktan da soğuktan da insanların kötü bakışlarından da korur- işte Allah-u Telanın mağfireti de kişiyi cehennem azabından koruyan, günahlarını örten, günahları işlememiş gibi muamele görmesine sebep olan işlemdir, Cenabı Hakkın o şekilde yapacağı muameledir.

Ve men yeksib ismen fe innemâ yeksibuhu alâ nefsihî.-kim bir ism yaparsa onu tamamen kendi aleyhine yapar” (vedat isim neydi, ism?)

Yahya Şenol: İsm kelimisi; kişiyi hayırdan ve hayırlı şeylerden uzaklaştıran veya hayrı elde etmesini yavaşlatan şeydir, anlamına geliyor.

Abdülaziz Bayındır: Türkçe karşılığı nedir?

Yahya Şenol : ”Mahrum kalmak, mahrumiyet” diye belki çevrilebilir.

Abdülaziz Bayındır    : Mahrumiyet; yani kişiyi mahrum bırakan şeydir. İşlenen her haram bir mahrumiyete sebep olur. Mesela; iblis biliyorsunuz Allah’ın bir emrini yerine getirmedi, yerine getirmediği zaman ne oldu; bulunduğu yerden mahrum kaldı, değil mi? Mesela; Adem (as) ne yaptı? Allah-u Teala dedi ki ”şu ağaçtan yeme” yedikten sonra ne oldu; o bahçeden çıktı. O bahçeden çıktığı zaman sıkıntılı bir duruma geldi. Onun için Allah-u Teala ne diyor Tövbe Suresinde “la tegrabe hazihişşecerate fetekuna minezzalimin” değil mi? “fela uhrecekuma minelcenneti feteşka” şimdi diyor ki iblis için “bu senin ve eşinin düşmanıdır”. Ayeti bir oku.

Yahya Şenol: Taha suresi 117. Ayet Fe kulnâ yâ âdemu inne hâzâ aduvvun leke ve li zevcike fe lâ yuhricennekumâ minel cenneti fe teşkâ.-bu  senin ve eşinin düşmanıdır, sakın sizi bu bahçeden çıkaramasın”

Abdülaziz Bayındır: Nasıl çıkaracak; o çıkaracak değil ki; bahçeden çıkmanızı gerektirecek suç işletmek, ondan sonraki ağaçla ilgili olan…

Yahya Şenol: İnne leke ellâ tecûa fîhâ ve lâ ta’râ. Ve enneke lâ tazmeu fîhâ ve lâ tadhâ.

Abdülaziz Bayındır    : Mahrumiyetle ilgili, bahçe ki; bu bahçenin içerisinde ne susuzluk çekersin, acıkmazsın, susuzlukta çekmezsin, sıkıntıya girmezsin, güneşin ışığı, güneşin rahatsız edici ışıkları altında da kalmazsın. Serin serin ağaçların altında dolaşırsın, suyun da bol, gıdan da bol, istediğin şeyi istediğin kadar yersin, sadece konmuş bir yasak var; şu ağaçtan yemeyin; o ağaçtan yersen ne olursun; sıkıntıya girersin ve mahrumiyet olur. Şimdi Adem (as) o ağaçtan yedi ism’in tam sözlük anlamı neydi; sevaptan yavaşlatan şey, geri bırakan şey daha doğrusu, sevapta kişinin elde edebileceği iyi şeyler, iyilikten uzaklaştıran, güzel şeylerden uzaklaştıran şey. Şimdi Adem (as) ile Havva annemiz bu ağaçtan yediği zaman ne yaptı; haram işledi değil mi? Yani; Allah’ın yasağını çiğnedi -haramın Türkçe karşılığı odur- konan yasağı çiğnedi. Yasağı çiğnediği zaman Allah’ın kuralı neydi, koyduğu kanun; “bir kötülük yapan kişi, onun dengi bir kötülükle cezalandırılır.” O zaman; zaten Allah uyardı da ‘bak sizi bu bahçeden çıkarmasın’ dedi. Orada o haramı işleyince o bahçeden çıktılar, çıkınca ne oldu, bunları ne yapmış oldu şeytan; bir kısım hayırlardan mahrum bırakmış oldu; yani haram ne yaptı, mahrumiyet doğurdu. İşlenen her haram bir mahrumiyet doğurur. O bahçeden dışarı çıktıkları zaman bir sürü sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Orda her şey serbest, yeme içme, efendim suyu var, gölgeliği var, her şeyi var. İşte ism bu ism; yani kişiyi mahrum eden şey. Bir haram işlediğiniz zaman mutlaka arkasından bir mahrumiyet yaşarsınız. İşte bu mahrumiyetten kurtulabilmek için dönüş yapmak lazım, dönüş yaptığınız zaman da yetmez; kendinizi düzeltmeniz lazım, düzeltmeden olmaz. Yoksa sigarayı bırakmak zordur diyorlar, neresi zormuş günde yirmi defa bırakıyorum, diyen gibi olur. Şimdi çok kimse vardır ki; -mesela geçen sosyal medyada vardı hatırlarsınız- birisi camiden ne çalıyordu çalıp ayrıca dua edip çıkıyordu. Camiden çalıyor ya rabbi beni affet diyor ama çaldığını da alıp götürüyor. Bunun manası şudur; yaptığının yanlış olduğunu biliyor. “ya Rab affet” diyorsa onu çalmaz götürür yerine koyar ondan sonra ya Rab affet der. Aldı götürdü, pişman oldu; getirir verir. Mesela; bundan birkaç sene evvel Ankara’da birisi bir eve giriyor, hırsızlık yapıyor, bakıyor eşyaların arasında bir çocuk oyuncağı; kendi kızı da varmış. Şimdi orda başlıyor düşünmeye; benim kızımın oyuncağı gitse kızım ne olur, diye üzülüyor pişman oluyor götürüyor çaldığı her şeyi o eve teslim ediyor ve özür diliyor. Ondan sonra da karakola gidip teslim oluyor ‘ben böyle bir suç işlemdim2 diyor. Şimdi bu ne yapmış oluyor; tövbe, bu yaptığınızdan dönüş yapıyorsunuz. Gidip o aileye de diyor ki ‘bak ben getirdim her şeyi, suçluyum beni affedin’ diyor. İşte Cenabı Hakkın koyduğu yasaklara karşı suç işleyen kişiler, işlenen o haramdan dolayı elde edilen bir mahrumiyet var, o mahrumiyete sebep olan işlemin adına ism deniyor. Yani; kişiyi şeyden mahrum ediyor ama bu günahların bir özelliği vardır; bir kere yaparsınız sıkıntı çekersiniz, iki kere yaparsınız sıkıntı çekersiniz, üçüncü kere alışkanlık meydana gelir zevk almaya başlarsınız Yine buna ben en çok sigarayı örnek veriyorum çünkü; sigara içenler hem zevkle içerler hem de bu pisliği boğazımıza bağladık derler. Hem pislik olduğunu söyler hem de içmekten büyük bir zevk alır.

Şimdi şu ayetleri tekrar okuyalım; diyor ki Allah-u Teala Ve men ya’mel sûen ev yazlim nefsehu  insan yapabilir yani kötülük yaparsın, kendine karşı da yanlış bir davranış yaparsın. Şu vücudumuz da Cenabı Hakkın bir emanetidir, ona karşı da iyi davranmamız lazım. summe yestagfirillâhe  sonra Cenabı Haktan bu hatalarını örtmesin isterse; yecidillâhe gafûran rahîmâ Cenabı Hakkı Gafur bulur; Allah affeder, affetmekle de kalmaz ve bir de Rahimdir. Zaman zaman söylüyoruz; Rahim kelimesi ana rahminden alınmıştır; ana rahmi bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılar değil mi; oradaki bir ceninin başka bir şeye ihtiyacı olur mu; dışarıdan yani. İşte Cenabı Allah da Rahim’dir sen yeter ki Allah’a dön Allah-u Teala senin ihtiyaçlarını da karşılayacak imkanları sana yaratır. Tövbekar ol o tarafa doğru yönel, işlediğin suç ne olursa olsun tövbe edip Allah’a doğru yönelmek gerekiyor. “Ve men yeksib ismen fe innemâ yeksibuhu alâ nefsihî.  Kim bir ism yaparasa; neydi ism; kim yaptı ism demiştik; Adem (as) yaptı değil mi? Zararını kim çekti; kendiler çekti, Adem de yedi Havva da yedi değil mi;  ikisi de yedi. Kim bir ism yaparsa kendi aleyhine yapmış olur, zararı kendisi görür. Onun için bir kişinin kendinden daha büyük düşmanı olamaz. Hani derler ‘kendim ettim, kendim buldum; gül gibi sararıp soldum’ türkülerde var ya kendin edersin, kendin bulursun. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ Allah-u Teala neyi yaptığınızı bilir, sizinle ilgili de doğru kararlar verir. İşlediğiniz suça denk cezalar verir. Ve men yeksib hatîeten ev ismen  bir kimse bir hata yaparsa, hata neydi, Yahya?

Yahya Şenol: Hata kelimesi, tabi ki ism kelimesi ile biraz bağlantılı ama üç farklı şekilde bunun meydana gelebileceği söyleniyor Arapça olarak: Birincisi; -özellikle şeyden okuyayım Rağıp El İsfehani’nin Müfredat elfazılKuran” sözlüğü var, Kuran-ı Kerim sözlüğü, burada Kuran-ı Kerim’de geçen kelimeler Arap dilinde ve Kuran’da ne anlama geliyor; onların yer aldığı sözlük-

Abdülaziz Bayındır: Bunun Türkçesi de var yani, gerçekten en çok yararlandığımız sözlüktür ki her bir kelimeye bir tane ayet örneği veriyor.

Yahya Şenol   : Diyor ki; hata sözlük anlamında; bir yerden bir yere sapmak, kişinin istemediği bir şeyi yapması, anlamına geliyor fakat bu üç farklı şekilde olabilir; nasıl olur: Birincisi; gerçek manada kelimenin ilk manası ile hata; güzel olmayan bir şeyi kişi yapmayı istiyor   ve ardında da onu yapıyor, yapılması güzel olmayan bir şey var, kişi onu yapmayı aklında geçiriyor, istiyor ve netice de onu yapıyor. Bu yaptığı şey, bunun sonucunda ortaya çıkan şeye hata deniyor Türkçede yanlış kelimesi kullanılıyor

Abdülaziz Bayındır: Mesela; Adem (as)ın yaptığına hata denir mi? Dedik ya “Rabbi biz yanlış yaptık”

Yahya Şenol: Bilebile yapmadığı için…

Abdülaziz Bayındır: Bile bile yaptı ya!

Yahya Şenol: Yok yani kötü olduğunu, belki iyi bir düşünce ile…

Abdülaziz Bayındır    : Yok yok. Allah-u Teala  söyledi, dedi ki; yaparsan -hem az önce ayeti okundun ya orda işte; sıkıntısı çekmezsin, bunun dışında güneşin altında kalmazsın- bile bile yaptı daha farklı bir şey elde edebilmek için yapmıştı.

Yahya Şenol   : Bu manada mesela İsra Suresinin 31. Ayetinde bu kökten kullanılan bir kelime var; anne karnında veya doğmuş olan çocuğun öldürülmesiyle alakalı Cenabı Hak buyuruyor ki inne katlehum –o çocukların öldürülmesi;  kâne hıt’en kebîrâ-büyükbir hatadır”. Ortada yapılması güzel olmayan bir davranış var; çocukların öldürülmesi, kişi de bunu istiyor bu fiil yapmak istiyor; bu hataya bile bile düşüyor, neticede bunu yapıyor. İşte buna hata deniyor, en çok yapılan ve kelimenin birince manası bu. İkinci bir hata da şöyle söz konusu olabilir; kişi güzel bir şey yapmak istiyor, ortada güzel bir şey var onu yapmak istiyor, niyeti muradı bu ama bunu fiiliyata dökerken istemeyip yanlış bir şey yapıyor, hiç istemediği bir şey ortay çıkıyor. Bu da bir hata ama burada niyet neydi; güzel bir davranış ortaya koymak. Bunu yaparken yanlış bir şeye sebebiyet veriyor bu da diyor netice de bir hata.

Abdülaziz Bayındır    : Mesela suyu içerken elimden düşürdüm, ortalık berbat oldu; aslında niyetim suyu içmekti; hata yani değil mi?)

Yahya Şenol: Evet kişini genellikle elinde olmadan yapılan bir şey olduğu için birinci olarak söylenenden farklı, bunlar kişiyi sorumlu kılmıyor, bunlardan dolayı Cenabı Hak bize dua ettiriyor biliyorsunuz; amenerresulü diye bildiğimiz Bakara Suresinin son ayetinde rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ işte bu kelime yani “Ya Rabbi unutursak yada hata edersek -istemediğimiz halde bir şeyler yaparsak- bizi de bundan sorumlu tutma Ya Rabbi” bu da bir hata. Bir de üçüncü çeşit hata var; kişi kötü bir şey yapmayı murad ediyor, niyeti kötü bir şey yapmak ama istemeden de iyi bir şey yapıyor, hiç istemediği halde iyi bir şey yapmış oluyor. Burada da bir hata var ama burada hata nerede; düşüncede kötü bir şey yapmak niyeti ile atağa kalkıyorsunuz, neticede istemediğiniz halde kötü bir şey çıkıyor ama niyet kötü olduğu için bu da bir hata, bu da kişiyi vebal altında bırakabiliyor.

Abdülaziz Bayındır: O zaman hata kelimesi bütün günahları içerebiliyor değil mi?

Yahya Şenol : İçerebiliyor. Birinci manada kötü bir şey olduğunu bilerek yada isteyerek yapıp o kötü şeyi, kötü niyetle kötü bir şeyi yapmak kişiyi vebal altında bırakıyor; o bir günah ve bundan dolayı Allah ceza veriyor ama iyi bir şey yapmak kastı ile hareket edip kötü bir şeye mahal vermek, bu kişiyi vebal altında bırakmıyor.

Abdülaziz Bayındır: Hatta niyetinde dolayı sevap bile alıyor. Mesela hiç istenmeyen bir şeydir; -Allah göstermesin- bir kere çocukken bizim köyde olmuştu, çok üzülmüştük. Annesi çocuğu emziriyor o arada uyuya kalıyor memesi çocuğun nefes almasını engelliyor, çocuk boğuluyor. Şimdi burada annenin çektiği ızdırap tarif edilemez herhalde değil mi? Bundan dolayı bir günah almaz ama çocuğu emzirmeden dolayı bir sevap alır. Evlatlık yoktur biliyorsunuz İslamiyet’te çünkü evlatlık dediğiniz kişinin ne annesisiniz ne de babasısınız. Annesi de başka babası da başka; dolayısı ile onlara evladım, oğlum, kızım demeyi Cenabı Hak yasaklıyor. Ahzab Suresinin 5. Ayetinde diyor ki; ”onları babalarının adıyla çağırın –babaları dediği zaman Arapçada annede dahil edilir ona- en doğrusu budur. Eğer babalarını bilmiyorsanız sizin din kardeşiniz ve dostlarınızdır. Veleyse aleykum cunahum fimahta’tum bihi-hata ederek düşünmeden söylerseniz olabilir.” Mesela ben zaman zaman kardeşlerim hepsi benden küçük olduğu için bazen oğlum derim, kızım derim hiç öyle bir adetim yoktur ama –gerçi onlar bundan rahatsız olmaz da- sonra hemen hatırlar kusur bakma derim, arkadan, zannediyorum ki oğlumdur kızımdır o şekilde hitap ediyorum olur, her insanda olur bu tür şeyler.

“Velakinma teammedet gulubukum- kalplerinizin kastettiği hariç” yani bile bile  söylersen o zaman günah olur. Dolayısı ile Kuran-ı Kerim’de hata kelimesinin geçtiği her yere aynı anlam verilemiyor. Bazen hatayı günah anlamında kullanıyor, günahın her çeşidi onun içerisine giriyor, bazen de bizim Türkçedeki anlamda hata ettik yani bilmeden yaptık, bilerek yapılana da Türkçede hata denir. Şimdi şunları yaptım bakalım hatalı bir şey yapmış mıyım? Bu niye böyle yaptı, aaa öyle mi yapmışım, tüh falan, dersiniz, ben bilmeden oldu demezsiniz. Türkçede de buna benzer şeyler vardır.

Yahya Şenol: Mesela Bakara suresinin 81. Ayetinde “ve ehatat bihi hatietihu” diye bir ibare geçiyor “vela enkesebet seyyieten ve evhate bihi hatiete”; kişi kötü bir şey yapıyor fakat daha sonra bu hataları onu çepeçevre kuşatıyor, gittikçe tabiri caizse pisliğin içine batıyor. Böyle olduğu zaman sorumlu olmayacak mı; bu işi bile bile yapıyor ve gittikçe de derinlere batıyor. “Veulaike eshabunnar- onlar cehennemlik olacaklardır.” Bu tür hatalar bile bile yapılan, kötü olduğunu bile bile yapılan hatalar kişiyi vebal altında bırakıyor.

Abdülaziz Bayındır: İstersen şu ayeti okuyalım vakit biraz geçti. Aslında son derece önemli bir konu inşallah başka zamanlarda da şey yaparız. Bu günkü dersimizle ilgili ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki Ve men yeksib hatîetenbir kimse bir hata yaparsa” –o hata Yahya’nın anlattığı üç şekilde de olabilir- ev ismen-ya da mahrumiyeti gerektirecek bir günah işlerse, summe yermi bihî berîensonra hiç alakası olmayan birisine atarsa” yani ben şunu elime aldım, birdenbire elimden düştü, buralar ıslandı. Birisi kim yapmış diye sorduğunda; Yahya yaptı dediğim an, kasten yapmamışım ama Yahya yaptı dediğim an, o ne olur; günaha girer. O derken, benim söylediğim söz girer, sen değil; ben günaha girerim, sen değil. O davranış günaha girer o manada söyledim. Şimdi burada ister kişiyi hak mahrumiyetine götürecek olan bir davranış olsun ister hata olsun onu alakası olamayan bir kişinin üzerine atarsa “fe kadihtemele buhtânenhem bir yalan suçu işlemiş olur; ve ismen mubînâ;”  açıkça ism yani o hata kişiyi bir takım şeylerden mahrum etmez ama onu başka birisi üzerine attığın an Cenabı Hak seni bir çok haklardan mahrum eder. Ondan dolayı dikkat ederseniz günah işleyen insanların yüzleri davranışları hareket biçimleri hep farklı olur; içleri rahat etmez; sıkılıyorum, bunalıyorum, biraz dolaşayım şu bu falan derler. Ama eğer siz günah işlemezseniz ya da olur ya insan oğlu günah işleyebilir yani insansın hata yapabilirsin. Mesela Ali İmran suresinde vardı ayetin başını hatırlatın “vellezine iza fealu fahişeten ev zalemu enfusekum zekerullahe festağferu lizunubikum-yani, o iyi mümlier bir çirkin bir davranış işler ya da kendilerini kötü duruma düşürecek bir davranışları olur da hemen arakasından Ya Rabbi ben hata ettim, benim günahımı affet derse; onu terk ettikten sonra affet derse; vemen yağfere lizunubikum… Allah’tan başka onu affedecek kimdir? Yani öyle tövbe almak falan birtakım şeyler olmaz.

Şimdi burada vakit biraz daraldı, başka ayetlerde okuyacaktık ama isterseniz 39. Zumer suresini açın, buradan 53. Ayeti okuyalım “Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâh -günah işlemiş kullarıma söyle Allahın rahmetinden ümidinizi  kesmeyiniz.” Şimdi burada Arap diline mahsus bir ifade tarzı var, Arap dilinin özelliklerini bilmeyenler buna doğru anlamlar veremiyorlar, inşallah burada doğru anlamlar verilmiştir. Verilmemiş maalesef şuraya bakar mısınız? “De ki; Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım” bunu diyen kim olur ilk önce Resulullah olur, ne denmiş oluyor o insanlara; kullarım demiş oluyor. Önce Arapçada iltifat denen bir ifade tarzı var yani Türkçeye tercüme ederken bunlara çok dikkat etmek lazım, dikkat etmeyince birçok kimse haklı olarak anlayamıyor, çünkü; her bir dilin kendine ait bir özelliği vardır; o özelliği dikkate almazsanız hiçbir şey anlaşılmaz. Mesela dileyim bir Fransız ‘sava bien’ der ‘güzel gidiyor’ der, yani ‘iyiyim’ manasına onu tercüme edersen bir Türk hiçbir şey anlamaz ondan. Bütün dillerde bunlar vardır Arap dilinde de iltifat sanatını kaldırmak lazım şöyle mana vermek lazım “kul-Ya Muhammed yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim nefislerine karşı aşırı davranmış kullarıma söyle deki Allah’ın”; kullarıma söyle diye tercüme etmek lazım, kendilerine karşı aşırı davranmış kullarıma söyle “lâ taknetû min rahmetillâhi –Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin“ yani siz ne kadar günah işlerseniz işleyin; günahınız ne olursa olsun Cenabı Hak onu bağışlar. Mesela en ağır günah şirktir, onu da bağışlar. Ashabı kiramın çoğu müşrikken ne oldu; tövbe edip mümin oldu. “innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ-çünkü Allah bütün günahları bağışlar innehu huvel gafûrur rahîm -o çok bağışlayandır sadece bağışlamakla kalmaz, merhamet de eder. Yani ana rahmi gibi iyilik ve ikramlarda da bulunur. Durumunuzu da daha iyi hale getirir. O zaman, Ve enîbû ilâ rabbikum tövbe ile inabe aynı şey olmuş oluyor “Rabbinize dönün, Rabbinize yönelin” başka tarafları bırakın. Onun için ya Rabbi beni affet demen olmuyor, günahtan vazgeçmek ve Cenab –ı Hakka, Allah’ın rızasına yönelmek gerekir. ve eslimû lehu  -ona teslim ol” onun için başka ayetlerde de “illamen tabe feamenu ve amelssaliha..” yada “illellezine tabu ve eslahu” dönüş yapan ve kendini düzelten, dönüş yapan inanan ve iyi iş yapan yani sadece dönüş yetmiyor. Mesela şimdi ben sigarayı bıraktım olmaz; tamamen bırakacaksın, bir daha da hiç eline almayacaksın, içmeyeceksin ondan sonra da sağlığını düzeltecek, kendini iyileştirecek davranışlar içerisine gireceksin, o zaman Cenabı Hak sana yardım eder. Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu Rabbinize yönelin ve ona teslim olun, min kabli en ye’tiyekumul azâb -o azap size gelmeden önce bunu yapın”. O azap ne zaman gelir; mesela Nisa suresinde Cenabı Hak bunu anlatıyor, diyor ki; “innemet tövbete alallahi ellezine yağmelunessue bi cehaletin summe yetubune mingarib- Allah’ın kabul edebileceği tövbe kendine hakim olamayarak suç işleyen kişinin yaptığı tövbedir.” Vakit geçirmeden dönüşünü yapacaklar. “yetubullahialeyhim-Allahu Teala işte onların tövbelerini kabul eder.” “vekanellahu alimen hakima-Allahu Teala her şeyi bilir ve kararlarını doğru verir.” Demek ki kendine hakim olamadan, zaten niye kendine hakim olamamak; işlenen günahların tamamı kişinin vücut yapısına fıtratına terstir. İnsanın vücut yapısına terstir işlenen günahların tamamı. Vücud yapısına ters olduğu için günahlar o günahın karşılığında önce bir sıkıntı çekersiniz; yav yapmasam etmesem keşke, kendimi tutamadım yaptım… Kendini tutacaksın. İşte; son anda hakim olacaksın Cenabı Hakkın Allah’ın emri neyse onu kesinlikle yapacaksın, yasağı neyse onu asla işlemeyeceksin, kesin karar verdiğin zamanda Allah arkasında sana yardım eder. Şimdi burada da çok büyük bir yanlış yaparlar, az önce olduğu gibi, istersen oraya verilen yanlış meali kimin meali o?

Yahya Şenol   : Diyanet.

Abdülaziz Bayındır: Diyanet vakfı mı, Diyanet İşleri Başkanlığı mı? Vakıf, tamam vakıf meali. Okur musun. Bakın hatta ondan bir önceki ayeti, istersen iki öneki ayeti oku daha rahat anlaşılsın meal. Şimdi vella…minnisaikum… ayeti var ya;

Yahya Şenol   : Nisa Suresi 15 ve devamı; “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her ki tarafa ceza verin eğer tövbe eder uslanırlarsa artık onlara ceza verip eza etmekten vazgeçin.

Abdülaziz Bayıdır      : Tamam bak “veintabe ve eslaha” yani o fuhuş yapan kadın ve erkek dönüş yapıyor ve kendilerini düzeltiyorlar artık bir defa o defteri kapatmış oluyorlar.

Yahya Şenol   : “Çünkü Allah tövbeler çok kabul eden ve esirgeyendir. Allah’ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir.”

Abdülaziz Bayıdır      :Ne anladınız?

Yahya Şenol   : Bilmeden kötülük edip…

Abdülaziz Bayıdır      : Bilmeden kötülük etmek günah olur mu? Yani az önce insanlar, zina etmiş olanlar bilmeden mi yaptılar? Gerçekten bu hiç affedilecek bir yanlış değil. Bununla ilgili Kur’an-ı Kerim’de zaten ayrıca ayette var. Bu bilmeden kelimesi evet “bicehaletin” kelimesi var ama mesela bizim Türkçemizde de var “ya bir cahillik ettik”; bir cahillik ettik diyen kişi bilmeden yaptım demiş mi olur? Bilmeyen insanlar gibi davrandık demiş olur, değil mi? Kur’an-ı Kerim’de de buna çocukluk etme anlamı veriliyor; mesela Yusuf (as) hani kadınlar onu elde etmeye çalışıyorlar; çok yakışıklı, çok güçlü. O zaman oradan uzaklaşmak için Cenabı Hakka diyor “Ya Rabbi! bunların teklif ettiklerini yapmaktansa hapsi tercih ederim” diyor. Hapse giriyor biliyorsunuz, orda diyor ki “ve illa tasrif an keydehunne affı ileyhunne-Ya Rabbi! Sen bunların tuzağını benden salmazsan; onlara karşı çocukluk yaparım” çocukluk yapmak ne demek;  çocuk gibi davranırım. Büyük bir adam çocuk gibi davranır mı? Yani kendime hakim olamam, tamam mı? Ondan sonra “ve ekunminelcahilin-cahillerden olurum” yani Kuran-ı Kerim öyle bir kitap ki gerçekten sözlük olarak rahatlıkla kullanıyorsun. Demek ki; çocukluk yapmak, büyük bir adamın çocukluk yapması ayıp değil midir? Ya şimdi çocukluk yaptık dediği zaman suçunu itiraf etmiş oluyor. Bile bile yaptım demiş oluyor dolayısı ile işte burada da bilmeden değil, kendini tutamayarak, kendine hakim olamayarak -çocuk kendine hakim olamaz- kendine hakim olamayarak suç işleyen kişi; kendine hakim olamayarak kelimesi çok önemli. Çünkü bilmediğiniz bir konuda kendinize hakim olamam diye bir şey yoktur ki mesela düşünün günde beş vakit namaz kılmak farz; diyelim ki Norveç’te birisi Müslüman olmuş ama namaz diye  bir ibadet olduğunu bilmiyor, bu adam bundan dolayı günahkar olur mu? Bilmiyor ki ama namaz kılma emredilmiş ‘ya işte tembellik ediyoruz’; bu günahtır, tembellik etmek buradaki cahilliğin karşılığıdır, bile bile yapmıyor görüyorsunuz.

Bakın tövbe ile ilgili her iki ayette de affedilmez hatalar yapılmış, yani anlamıyorum, yani bu kadar da büyük hataları nasıl yapabiliyorlar hakikaten aklım ermiyor. Ben daha önceden bunu okuyarak değil, elinizdeki meallerde de hep aynıdır, farklı yazan var mı? Farklı meal veren var mı hiç, bakın bakalım Nisa 17. Ayete? Cahillik olmaz ki; işte kendine hakim olamamak mesele evet Türkçede mecaz olarak ‘cahillik ederiz’ deriz ama onu herkes anlamaz. Ortama göre ancak anlaşılabilir.

Evet şimdi ondan sonra devam et.

Yahya Şenol   : ”Allah’ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tövbe edenlerin tövbesidir.”

Abdülaziz Bayındır    : Bilmeden tövbe olmaz ki; önce öğrenecek, kendine hakim olamayarak suç işleyen kişinin tövbesidir.

Yahya Şenol   : “Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da ilerinde birine ölüm gelip çatınca; ben şimdi tövbe ettim, diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için azı bir azap vardır.”

Abdülaziz Bayıdır      : Tamam kafir olarak ölenler de, aslında kafir –biliyorsunuz- örten demektir. Kafir bir de suçu bile bile işler; ayetleri görmek istemez. Bu gün Müslümanların çok büyük bir bölümü Kur’an-ı Kerim’e göre kafirdir. Çok büyük bir bölümü, öyle az-buz değil yani, ayeti okursun görmezlikten gelir, duymak istemez, işte bu kafirliktir. Öldüğü zaman şeyi görür dua eder “rabbirciun”; Müminun suresi 99. Ayeti “Ya Rabbi biz geri çeviriniz” çok nazikleşiyor artık o kadar saygı gösterir ki “lealli ameli salihan fima taraktuh-terkettiğim dünyada belki iyi iş yaparım.” Artık gitti “kelle inna kelmetun –onun söylediği boşadır” artık gitti. Evet ölmeden yapacaksın bu tövbeyi, öldükten sonra bitti artık. Yani kafir değilsin bütün ayetleri biliyorsun tamam; günah işliyorum diyorsun, ölmeden tövbe yapmadan gidersen ahrette bunun hesabını verirsin. Eğer bir ayeti bile görmezlikten geliyorsan, bir tek ayeti bile olsa kafir olarak ölürsün, anlarsın ahrette ama iş işten geçmiş olur.

Şimdi bu Zümer Suresinin ayetini devam edelim. Diyor ki Allah-u Teala bakın “Kendilerine karşı aşırı davranış gösteren kullarıma söyle, de ki; Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin”. Bazıları Allah beni artık affetmez falan filan diyor; yok ya artık etmez diye bir şey yok, ölmeden önce tövbe ettin mi kurtulursun, işlediğin günah ne olursa olsun, ne kadar büyük günah işlemiş olursan ol; kurtulmakla da kalmazsın kendini düzelttin mi Allah-u Teala o günahları sevaba da çevirir. Bu da Furkan Suresi 68’de var, orada okursunuz, şimdi vakit yetmeyecek ama o sevaba çevirme işi piyasayı çalıp çırpan rüşvettir, yolsuzluktur, haksızlıktır; şimdi bütün bunları yapan kişiler hemen kısa yoldan işi götüreceklerini zannediyorlar. Bir kere burada böyle bir şey yaptıysanız, bir; suçunuzu itiraf edeceksiniz, Cenab-ı Hakka karşı bir daha bu suçu işlememeye karar vereceksiniz, iki; kimin malına dokunmuşsanız götürüp onların haklarını iade edeceksiniz, onlardan özür dileyeceksiniz, sonra da Ya Rabbi beni affet diyeceksiniz. Yoksa git sen haksızlık yap, şunu yap bunu yap gel Ya Rabbi beni affet de, böyle şey yok. Ha bulamadın, başka çaren yok; o zaman tutarsın onun yerine fakir fukaraya dağıtırsın şeyini sonra da Ya Rabbi beni affet dersin, o zaman Allah affeder.

Şimdi diyor ki burada Cenabı Hak Ve enîbû ilâ rabbikum – ve Rabbinize yönelin, ve eslimû lehu – ve ona tümüyle teslim olun“. Allah ne diyorsa o, deyin; kendi kafanıza göre şey yapmayın. Tamam elbette kurban olayım Allah’a, elbette yapmamız lazım ama biliyorsunuz konjoktör müsait değil, şartlar uygun değil. Şartlar uygun olsa zaten imtihan olmaz ki; elbette ki önünüze bir takım terslikler çıkacak, ortam tabi ki uygun olmayacak ki Allah’ın rızasını tercih ettiğinizi gösteresiniz. Yoksa ortam uygunsa ne olacak yani; herkes yapar bunu. min kabli en ye’tiyekumul azâb -o azab size gelmeden önce” yani ölmeden önce bunu yapın. “summe lâ tunsarûn -sonra yardım görmezsiniz”. Ha, günahınız sevabınızdan çoksa cehenneme girmeden cennete giremezsiniz, zaten bir ayeti bile görmezlikten geldiyseniz bir daha da cehennemden çıkamazsınız.

Vettebiû ahsene mâ unzile ileykum-size indirilmiş olan şeyin en güzeline uyun”. Bize indirilenler ne; gökten rızık indiriliyor değil mi, peki indirilenlerin en güzeli ne; kitap, ona uyun ya da şimdiye kadar indirilmiş kitaplar var, o kitaplar içerisinde en son bu artık, buna uyacağız. “min kabli en ye’tiyekumul azâbu-o azap size gelmeden önce” bu Kur’an-ı Kerim’e uyacaksınız, uymadan yok öyle kendi kafanıza göre yok; falan yerden tövbe aldım, bilmem ne yaptım yok. min kabli en ye’tiyekumul azâbu bagteten ” hiç beklemediğiniz bir anda bakarsın ki ölmüşsün; ne zaman öleceğimizi biz bilebiliyor muyuz. Bakarsın ki birden bire ölmüşsün gitmişsin; o zaman her dakika öleceğimiz düşünerek tövbe edip kendimizi düzeltmemiz lazım. “ve entum lâ teş’urûn-farkına varamazsınız” birden bire ölüm gelmiş; En tekûle nefsun öldükten sonra başlarsınız konuşmaya; yâ hasratâ-vay benim başıma gelenler”; çünkü vücut ölüyor, ruh kalıyor bütün bilgi ruhta vücutta değil; “vay benim başıma gelenler der”; “alâ mâ ferrattu fî cenbillâhi -Allah tarafında ne kadar yanlışlar yaptık, Allah’a karşı ne kadar yanlış şeyler yaptım, ne kadar aşırılıklar yaptım; “ve in kuntu le mines sâhirînben gerçekten bu işi hep hafife alıyordum” basit görüyordum; Ev tekûlu-şöyle de diyebilirsiniz öldükten sonra; lev ennallâhe hedânî le kuntu minel muttakînne yapayım Allah beni yola getirmedi”. Şimdi bu kaderciler var ya Allah beni yola getirseydi ben de doğru yolda olurdum; kardeşim! Allah sana akıl verdi, izan verdi, bu dünya imtihan içindir -“evtegule” evtegulu diye okudum- şöyle diyor nefis “evtegul-şöyle de diyebilir “Ev tekûle hîne terâl azâbe-o azabı gördüğü zaman; lev enne lî kerraten fe ekûne minel muhsinîn-keşke bir kere daha gidebilsem dünyaya da iyilerden olsam”; o zaman bütün bunlar başınıza gelmeden önce Belâ kad câetke âyâtî– hayır sizlere ayetlerim geldi; fe kezzebte bihâ -o ayetler karşısında yalan söyledin”. Efendim şartlar uygun değil,  yapamıyoruz; yapabilirsin, edebilirsin ama sen menfaatini tercih ettin. Sanki sen Allah’tan daha iyi düşünüyorsun, ya tamam ama işte bulunduğumuz… Ya kardeşim seni yaratan Allah, bulunduğun ortamı yaratan Allah, emri veren Allah. Sana düşen tek şey o emre uymaktır. Ya ama biliyorsunuz, biliyorsunuz-miliyorsunuz yok. Hiç kıvranmaya gerek yok. Millete karşı dindar gözüküp alttan alta işler çevirirseniz daha da büyük günah işlemiş olursunuz. Çünkü o zaman insanları ayrıca kandırma günahı da işlemiş olursunuz. Belâ kad câetke âyâtî fe kezzebte bihâ-ayetler karşı yalan söyledin; vestekberte – kendini büyük gördün” nasıl kendini büyük gördün; tıpkı iblis gibi. Ne diyor Allah-u Teala “neden emrettiğim halde secde etmedin?” ya Rabbi ortam uygun değildi, “beni ateşten yaratın, onu çamurdan yarattın”; ben şimdi secde edersem sana karşı yanlış yapmış olurum, senin değerini düşürürüm, tövbe estağfirullah. Ne yapmış oluyor; kendini Allah’tan büyük görüyor değil mi? Bu günde öyle.

Mesela bir çok kimse faize gırtlağına kadar battı, ne güzel Müslümanların hakim olduğu memleket. Bir müddet sonra faizden dolayı tamamı batıp gidecek ülkenin. Cenabı hak tövbe etmelerini nasip etsin bu işe sebep olanların ve faize girenlerin tamamı derhal vazgeçmeleri lazım, derhal. Bu işin sağı solu yok ya tamam ama işte ihtiyaç kredisi, işte şu ev almam lazım, araba almam lazım. Kardeşim adam işini yapmak için evini satıyor sermaye yapıyor. Onun ihtiyacı senden daha çok. Ne oluyor yani Cenab-ı Hak bilmiyor da sen biliyorsun öyle mi?

Şimdi tutturmuşlar kredi kartına taksit, yapılandırma; görürüz durun bakalım. Tövbe etmezseniz bakın söylüyorum o kararı alanlara; tövbe etmezseniz bunun çok ağır cezasını görürsünüz haberiniz olsun. Bu Allah’la ve Resulu ile savaştan başka bir şey değildir. Tövbe edeceklerine iyice batıyorlar. Bakın Cenabı Hak Onbeş Temmuz’da çok büyük bir yardım etti tıpkı Bedir’de Müslümanlara yardım ettiği gibi. Eğer böyle yanlışlar devam ederse Allah o kadar ağır bir ceza verir ki bir daha altından kalkılamaz. Her şey Cenab-ı Hakkın elindedir, emrindedir. Çok dikkatli olmak lazım gerçekten o kredi kartını falan duyunca sinirlerim tepeme çıkıyor; ne oluyor ya! Piyasada daralma varmış; daralmanın tek sebebi faizdir. Allah-u Teala diyor ki “yemhakullaherriba ve…ssadakat” faiz ekonomileri daralttır, diyor Allah. Rahatlamak mı istiyorsun, bırakacaksın faizi. İyi ama sen Allah’dan daha mı iyi biliyorsun piyasayı; o zaman kendini büyük görürüsün Allah’tan, böyle şey olmaz.

Belâ kad câetke âyâtî fe kezzebte bihâ  -sana ayetlerim geldi” ne diyor Cenab-ı Allah; “feinlemtefalu…-faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaştığınızdan haberiniz olsun” Allah ve Resulü ile savaşan kişinin savaşı kazanma şansı var mı?

Evet; 28 Şubatçılara aynen şunu söylemiştim, yetkililerine baş örtüsü konusunda; ‘siz Allah’la savaşıyorsunuz, Allah’la yapılan savaşta kazanan sadece Allah!tır.’ Ne oldu netice? “fe’zenubihablilahi verasulih” diyor, sen şimdi bu ayeti görmeyeceksin, Allah faiz daraltır diyor; sadakalar genişletir diyor; onu da görmeyeceksin. O zaman ne demektir biliyor musun kendini Allah’tan büyük görmek demektir. İşte “istekbartu” diyor; ve kunte minel kâfirîn- o zaman kafirlerden oldun”, ayeti görmeyenlerden oldun. Onun için Cenab-ı Hak şeyde diyor ki “yemhakullaherriba– Allah faizli ekonomiyi daraltır, ..sadakat-sadakaya dayalı, zekata dayalı ekonomiyi artırır, geliştirir; innallahe la yuhibbe keffarin esim.- Allah, günaha giren kendini mahrum eden ve nankörlük yapan Allah’ın ayetlerini görmeyen hiç kimseyi sevmez Allah. Çok dikkatli olmamız lazım; derhal tövbe edip bu yanlış yoldan çıkmamız lazım. Herkes için söylüyorum bunu; yok efendim benim ihtiyaç kredisi… zaten hocalar maşallah cehenneme gitme yarışı içerisindeler, herkes fetva vermeye başladı son zamanlarda. Herkesin tövbe edip aklını başına alması lazım.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759