Kadir Gecesi

23 Ağustos 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdü lillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Ramazanın son salısı. Dolayısıyla bu akşam hem konuşacak meseleler çok hem de vakit her zamankinden daha sınırlı. Çünkü iftar daha erken olacak. Burada birkaç şey söyledikten sonra Kadir gecesiyle ilgili dersi yapacağız.

Dün 2 televizyon programı yaptık. Bir de bu hafta içinde imsak rasatı yapmıştık. Pazar günü sabahleyin imsak rasatı yapmıştık, çoğunuz gelmiştiniz. İmsak rasatı medya eşliğinde yapıldı, çekimleri yapıldı. Dolayısıyla bütün insanlara hatalar bütün çıplaklığıyla gösterilmiş oldu. Bununla ilgili olarak dün akşam yapmış olduğumuz tv programı meselenin haklılığını ortaya koydu. Programa katılan Saim Yeprem Hoca, bizim yapmış olduğumuz çalışmaların doğru olduğunu, haklı olduğumuzu bütün Türkiye’nin önünde açıkça ifade etti.

Saim Yeprem’in önemi şu açıdan büyüktür. Şu andaki Diyanet İşleri Başkanlığının kullandığı takvimi yapan komisyonun başkanıydı. Bundan önceki dönemde de emekli oluncaya kadar da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiydi. Şimdi de Türkiye Diyanet Vakfına bağlı İSAM’da çalışıyor. Dolayısıyla Allah’a hamd olsun bu ramazanda imsakle ilgili çalışmalarımız artık son noktasına geldi. Bundan sonra yapılacak olan takvimi çıkarmaktır. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte çalışmaya razı olursa beraber çıkarırız. Ama eski tavrını devam ettirirse biz kendimiz çıkarır devam ederiz. Çünkü artık her şey gün yüzüne çıkmış oldu.

İkinci olarak bu ramazanda bir teravih tartışması başlatıldı biliyorsunuz. Bunlar bizim dışımızda başlatılan tartışmalar. Ama bize birisi bir soru sorduğu zaman elbette ki sorunun doğru cevabını vereceğiz. İnsanların gönlüne göre ya da işte bizim itibarımızı zedelemeyecek şekilde fetvalar verecek değiliz. Doğrusu neyse onu söyleyeceğiz.

Bu ramazanda medya teravih konusu üzerinde biraz fazlaca durdu. Dolayısıyla herkes konuştu. Fakat şu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Onu da dün yine bir tv programında eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Süleyman Ateş Hocanın konuşmasıyla adete son nokta konulmuş oldu. Süleyman Ateş Hocanın konuşmasını dinlemiş olanlar şunu görmüşlerdir. Süleyman Ateş yani bugünkü teravihi kılanlar kılsın ama peygamberimiz zamanında böyle bir namaz kılınmamıştır diye çok açık bir şekilde ifade etti. Peygamberimizin kılmış olduğu namaz her zaman burada size söylediğimiz gibi bugünkü teravih değil teheccüt namazıdır. Peygamberimiz herhangi bir kimseye imamlık yaparak teheccüt de kıldırmamıştır. O namazı kılarken orada onu görenler ona uyarak namaz kılmışlardır. Sonra da farz namazlar dışında kişinin en sevaplı namazı evinde kılınandır diyerek onları evlerine göndermiştir.

Şimdi, burada asıl problem insanların camiye gidip namaz kılıp kılmamaları değil. Asıl problem şu. Peygamberimizin hiç kılmadığı bir namaza sünneti müekkede deniyor. Sünneti müekkede dendiği zaman da bu terimin bir anlamı var. peygamberimizin çoğunlukla kıldığı, ara sıra da terk ettiği sünnetlerle ilgili kullanılır bu terim. Şimdi Müslümanlar burada yanlış bilgilendirilmiş oluyor. Peygamberimizin hiç kılmadığı bir namaza sünneti müekkede diyerek Müslümanlara yanlış bilgi verilmiş oluyor, bu bir.

İkincisi peygamberimizin bir sözü, hiç olmamış olan bir ibadetle ilişkilendiriliyor. O da şu: buyurmuş ki

“Kim ramazanda ayağa kalkarsa ya da yatağından kalkarsa, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kalkarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.”

Peygamberimizin bu sözü, hiç olmayan bir ibadette yani peygamberimiz zamanında olmayan, Ebubekir r.a zamanında olmayan, Hz. Ömer’in ilk yıllarında olmayan, daha sonra da olup olmadığı şüpheli olan yani o Hz. Ömer’in kıldırılmasına müsaade ettiği namazla bunun arasındaki ilişki konusunda da çok güçlü şeyler yok. Yani tam olduğunu kabul etsek bile olmayan bir namazla ilgili olarak peygamberimizin sözü insanlara anlatılıyor. Ondan sonra da deniyor ki ramazan geceleri teravih kıldığınız zaman o geceyi ihya etmiş olursunuz ve geçmiş günahlarınız affedilir. Anlatabildim mi yani?

Yani peygamberimizin hiç kılmadığı bir namazla ilgili, peygamberimizin sözü söyleniyor, ondan sonra Müslümanlara deniyor ki teravih kıldığınız zaman, hepiniz biliyorsunuz ramazan başlarındaki hutbelerin konusu budur. Gece teravih kılarsanız peygamberimiz şöyle buyurmuştur, geçmiş günahlarınız affedilir. Şimdi bunu duyan insanlar da hadi şu 1 yıllık günahı affettirelim diye teravihe koşuyor. Teravihe koşuyor ama namaza alışkın olmadığı için teravih biraz uzun geliyor. O zaman kim daha kısa kıldıracak, adam yarım saat, 1 saat yol gidiyor 3-4 dakika daha kısa teravih kılmak için. O zaman da namaz, namaz olmaktan çıkıyor. Yani yanlışlık bu.

Peygamberimizin hiç kılmadığı namaza siz sünneti müekkede diyeceksiniz, peygamberimizin gece kalkıp namaz kılınmasıyla ilgili sözünü bu hiç kılınmamış olan namazla ilişkili olarak anlatacaksınız, ondan sonra insanların din konusunda yanlış yönlendirilmesi söz konusu olacak ve buna karşı biz de susacağız öyle mi? Hiç kusura bakmasınlar. Doğrular neyse onu Allah rızası için söyleriz. Bunu söylediğimiz zaman isterse bütün Türkiye aleyhimizde olsun.

Bu teravih konusunda birçok yerde imamlar bizim kafirliğimizi de bırakmamışlar. Bir kere daha düşünmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Yani boşuna dememişler, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Kovarlar ama ben de diyorum ki onuncu köye de o kişi muhtar olur. Ondan sonra o kovulduğu köylerin hepsi o köye bağlanmaya başlar. Şimdi elhamdülillah bu ramazanda bizim çalışmalarınızın doğruluğu her zamankinden daha fazla anlaşılmaya başladı. Cenabı Hakk’ın yardımıyla da herhalde dost düşman bunu iyi bilir ve kabul eder ki bu ramazanda Süleymaniye Vakfı damgasını vurdu. Allah’a çok şükür, birçok konuda.

Eğer bize karşı olanlar aynı şekilde gitmeye devam ederlerse, aynı yöntemleri uygulamaya devam ederlerse, benim babam senin babanı döver gibi bir güç gösterisiyle, ilmi bırakıp da güç gösterisiyle hakim olmaya çalışırlarsa şundan yüzde yüz emin olsunlar ki silinir giderler. Hiçbir şeyleri kalmaz. Ne dünyada ne de ahirette hiçbir karşılık da bulamazlar yaptıklarına. Bunu çok iyi bilmeleri lazım. Tarihte bu tür şeyler hep olmuştur. İnat edenler de hep kaybetmişlerdir. Yani bunun bize hiçbir zararı olmaz.

Şimdi, ramazanın son 10 gününde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Fecr suresinde Cenabı Hak 10 geceye yemin ediyor. Şimdi bunu Kuran-ı Kerim’le irtibatlı olarak anlamaya çalıştığımız zaman belli bir zaman dilimiyle ilintilendirilmiş olan gece ibadeti bakıyoruz ki sadece ramazanla alakalı. Bakara suresinin 187. ayetinde;

(2/ Bakara  187)

“ve lâ tubâşirûhunne ve entum âkifûne fîl mesâcid”

“Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinizle ilişkiye girmeyin.”

Peki bunun geceyle alakası ne? Çünkü bu ramazanla ilgili bir ifade. Ramazanda karı koca ilişkisi sadece gece helaldir. Gündüzün zaten böyle bir şey düşünülmez.

“ve lâ tubâşirûhunne ve entum âkifûne fîl mesâcid”

Dolayısıyla mescitlerde itikafta bulunduğunuz ramazan günlerinin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmayın. Öyleyse şimdi bu “veleyalin aşrin” bir de peygamberimizin uygulamasıyla irtibatını kurarsanız bakıyoruz ki peygamberimiz ramazanın farz olduğu günden vefatına kadar ramazanın son 10 gününü itikafta geçirmiştir. Bazen yapamadığına dair rivayetler de var, onu daha sonra kaza etmiş. Şimdi bu son 10 gün son derece önemli. Biraz sonra ilgili ayetlerde göreceğiz.  44. sureyi açalım, Duhan suresini. Burada Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor.

(44/ Duhan 1-3)

“Hâ mîm.” “Vel kitâbil mubîn”

“Ha Mim. O her şeyi ortaya döken kitaba yemin olsun.” Yani Kuran-ı Kerim’e.

“ İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâreketin”

“Biz bu kitabı bereketli bir gecede indirdik.”

O gece hangi ayda? Ramazanda. Çünkü Bakara suresinin 185. ayetinde

(2/ Bakara  185)

“Şehru ramadânellezî unzile fîhil kur’ânu”

“Ramazan, kendisinde Kuran’ın indirildiği aydır.”

O zaman Kuran-ı Kerim’in ramazan ayında indiği kesin değil mi? Şimdi burada bu ayet ne diyor? Diyor ki

(44/ Duhan 3 -6)

“ İnnâ enzelnâhu”

“Biz bu Kuran’ı indirdik.”

“fî leyletin mubâreketin”

“bereketli bir gecede indirdik.”

O zaman gündüzün inmemiş değil mi? Bereketli bir gecede inmiş. İşte o 10 geceden birinde inmiş oluyor. Belli bir gecede inmiş. Şimdi,

“mubâreketin”

“bereketli bir gece.”

“innâ kunnâ munzirîn”

“Biz uyarıda bulunmaktayız.” Peki o gecenin özelliği ne?

“Fihâ yufreku kullu emrin hakîm”

“Hikmetli olan her iş o gece ayırt edilir.”

Birbirinden ayırt ediliyor, birbirinden ayrılıyor yani. Şu şunun, şu şunun.

“Emren min indinâ”

“Katımızdan bir emir olarak ayıt edilir.”

Yani o işlerin her birisi birer emir olmuş olur.

“innâ kunnâ mursilîn”

“Biz, elçiler göndermekteyiz.”

Peki bu elçiler kim? Bu elçiler melekler de olur, bizim bildiğimiz elçiler de olur.

“Rahmeten min rabbik”

“Rabbinden bir rahmet olmak üzere bu böyledir.”

Allah’ın bir ikramı olarak o melekler ayırt edilmiş işlerle birlikte gönderilirler ya da peygamber gönderilir.

“innehu huves semîul alîm”

“O işiten ve bilendir.”

Şimdi bu bereketli gece hangi gece? O zaman Kadir suresine bakıyoruz.

(97/ Kadr 1-5)

“İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr”

Şimdi bu müteşabih ayet, birbirine benzeyen ayetler diye size sürekli söylüyoruz ya. Bakın burada” inna enzelnahu,” Duhan suresinde aynen var. “Fi leyle,” o da var. Birisi mübarek diye geçiyor, birisi kadir diye geçiyor.

“İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr”

“Onu kadir gecesinde indirdik.” Devam ediyor sure.

“Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr”

“Kadir gecesi nedir?”

Bunu sana ne bildirdi? Kimden öğrenebilirsin bunu? Ancak Allah’tan öğrenirsin, başkasından değil.

“Leyletul kadri hayrun min elfi şehr”

“Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.”

İşte öbür taraftaki bereketini burada anlatıyor. Şimdi bin ay 83 sene süren yani ortalama ömrün üstünde bir zamanı ifade ediyor. Demek ki bir ömre bedeldir kadir gecesi. Niye? Çünkü bu gecede Kuran-ı Kerim inmiş, Kuran’ın olmadığı ömür, ömür değil. Ama Kuran’ın olduğu ömür çok ciddi manada diğer şeylerden farklılaşıyor.

“Tenezzelul melâiketu ver rûhu”

Esas şeyin ana noktası burası. Bizim bu ayeti kerimeye verdiğimiz meal geleneksel anlamdan farklı. O fark da her zaman bildiğiniz gibi Kuran-ı Kerim’i kendimiz açıklamaya kalkmıyoruz, ilgili ayetlerle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü açıklamayı Allahü Teâlâ kendisi yapmış, bize sadece o yapılan açıklamaları arayıp bulmak düşer. Açıklamalara ulaşmak da ayetler arası benzerlikten hareketle yani müteşabih ayetlerden hareketle ancak bulunur. Ama gelenekte müteşabihe anlaşılmaz ayet anlamı verince bu yol kapanmış. Bu yol kapanınca da bu anlamlara ulaşma imkanı ortadan kalkmış.

“Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim”

“Melekler, onlarla beraber o ruh o gecede Rablerinin izniyle”

“min kulli emrin.”

“ her emirden…”

Her emirden bir ruh. Bunu niye böyle söyledik? Şimdi bakın Duhan suresinde bunun tamı tamına benzeri var. Diyor ki

(44/ Duhan 4-5)

“Fihâ yufreku kullu emrin hakîm”Emren min indinâ”

“O gece hikmetli olan yani doğru bir şekilde karara bağlanmış katımızdan olan her iş  ayırt edilir.

“innâ kunnâ mursilîn”

“Biz gönderiyoruz.”

Neyi gönderiyor.

(97/ Kadr 4)

“Tenezzelul melâike”

“Arşta bütün meleklere “

Allah’ın verdiği emirlerle görev taksimatı oluyor, görev paylaşımı oluyor ve o melekler aldıkları görevle o gece yeryüzüne indiriliyor. O görevin adı, ruh. Ruhen min emrina, emrimizden bir ruh. Peki niye bunu böyle söylüyoruz? Bunu Kuran-ı Kerim’den dolayı böyle söylüyoruz.

Şimdi, mesela bizde bu ruh kelimesi anlaşılmadığı için de birçok ayet maalesef anlaşılamaz hale geliyor. İsra suresinin 85. ayetini açarsak bunu neden böyle anladığımız ortaya çıkar. 289. sayfa Şimdi bakın mesela

(97/ Kadr 4)

“Tenezzelul melâiketu ver rûhu”

“Melekler o ruhla birlikte indi.”

Biz böyle anlam verdik. Niye, şimdi göreceğiz. Orada er ruh var burada Allah diyor ki

(17/ İsra 85)

“Ve yes’elûneke anir rûh” orda er ruh var, burda da  diyorki Allah teala;

“Sana o ruhu soruyorlar.”

“kulir rûhu min emri rabbî”

“De ki o ruh Rabbimin emrindendir.”

Onun için ermen min, min kulli emr kelimesi de orada geçiyor. Rabbimin emrindendir. Bu emrin kadir gecesi paylaştırıldığını ifade ediyor Cenabı Hak. Her konuyla alakalı işlerin paylaştırılması. Şimdi kadr de ölçü demek. Kadir gecesi de o ölçü, her bir şeyin ölçüsünün belirlenmiş olduğu ve meleklere bir yıllık görevin taksim edildiği gece olmuş oluyor. Görev veriliyor, bir yıl, iki yıl neyse. Ama görev taksimatı yapılıyor o gece. Bir yıllık kelimesi ayette yok. Şimdi, burada diyor ki ayet

“ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ kalîlâ”

“O bilgiden size çok az verildi.”

O bilgi hangisi? İşte o ruhtaki bilgi. Yani o gece yapılan görev taksimatıyla melekler tüm kainata dağılıyor. Siz onun çok az bir kısmını biliyorsunuz. İşte o gece o ruhtan bir emirle gelenlerden bir tanesi de Cebrail a.s. Meleklerden biri de Cebrail a.s. idi. Muhammet aleyhisselama Allah’ın kitabını getirdi. Sadece o değil, daha ne kadar vardı ama onlardan bir tanesi de yeryüzüne Kuran-ı Kerim’i getirmişti Cebrail a.s. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim tabi ki kadir gecesinde inecek çünkü taksimat ve indirme o gecede oluyor. O gece Kuran indiği için son derece önemli. O gece görev alıp da yeryüzüne dağılan ya da yeryüzü demeyelim tüm kainata dağılan meleklerden bir tane de biz örnek biliyoruz. Hakim emir diyor ayeti kerimede yani doğru hükümlerle, yaptıkları her şey doğru olan davranışlarla iniyor melekler. Gerçi birkaç tane örneği var ama bir tanesi Musa, Hızır kıssası.

Biliyorsunuz hani olayı çok kısaca özetleyelim vaktimiz fazla yok. Musa aleyhisselamla Hızır karşılaşıyorlar. Bir gemiyi yaralıyor Hızır. Musa aleyhisselam niye bunu yaptın diyor. Ben sana dayanamazsın demedim mi diyor. Sonra gidiyorlar, bir yerden yiyecek istiyorlar, yiyecek vermiyorlar. Yıkılmak üzere olan bir duvarı Hızır düzeltiyor. Bundan bari bir ücret alsaydın da hiç olmazsa karnımızı doyursaydık diyor Musa aleyhisselam. Hızır, ben sana demedim mi ki dayanamazsın diyor. Üçüncüsünde bir çocuğu öldürüyor. Sonra bunların nedenlerini anlatıyor. Yani bunların her birinin emri hakim olduğunu yani doğru ve yerinde birer uygulama olduğunu anlatıyor.

İşte o gemi birkaç çaresiz kişinin yani eğer ellerinden bu gemi alınırsa yapacak başka işleri olmayan kişinin. İlerde sağlam gemileri gasp eden bir melik vardı. Bu gemiyi yaraladık ki almasın. Haaa, o zaman başka tabi. O zaman Musa aleyhisselam anlıyor. İşte bu duvarın altında da birkaç yetim çocuğun malı vardı, babaları da iyi bir insandı. Duvar yıkılırsa tabi ortaya çıkar bu mal çalınır. Rabbin istedi ki bunlar büyüsünler ve hazinelerine sahip olsunlar. Haaa, o zaman başka.  İşte hakim olduğunu gösteriyor. Üçüncüsünde işte bu çocuğun babası iyi ama annesiyle babasını çileden çıkaracak ve nankör bir hale getirecekti, onun için öldürdük dedi. Ondan sonra dedi ki bunların hiçbirisini ben kendim yapmış değilim. Ben görevliyim. Peki o görevi ne zaman almış bu? İşte bu gece almış. Cebrail aleyhisselam da o gecede Kuran-ı Kerim’in indirilmesi görevini almış. Bilmediğimiz mesela Nuh aleyhisselamın kavminin batırılması ya da Lut kavminin üzerine taşlar yağdırılması o da o gece verilmiş görevlerden. Bak şimdi,

(17/ İsra 85)

“Ve yes’elûneke anir rûh”

“Sana o ruhu soruyorlar.”

“kulir rûhu min emri rabbî”

“De ki o ruh benim Rabbimin emrindendir.”

İşte Allah’ın emirlerinden bir kısmı, Cenabı Hakk’ın bilgisi.

“ve mâ ûtîtum minel ilmi ”

“Bu bilgiden size çok azı verildi.”

“illâ kalîlâ”

Niye az verildi? Çünkü ne diyor Allahü Teâlâ? Kehf suresinin 109. ayetini açalım.

(18/ Kehf 109)

“ Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî”

“De ki deniz Rabbimin sözlerini yazmak için mürekkep haline gelmiş olsa…”

Yani bütün ne kadar denizler varsa yeryüzündeki tüm denizler mürekkep olsa

“le nefidel bahru”

“…o denizlerin suyu biterdi,”

“ kable en tenfede kelimâtu rabbî”

“Rabbimin sözlerinin bitmesinden önce biterdi”

“ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ”

“Arkadan bir o kadar daha denizi mürekkep haline getirip de sözleri yazmak için ekleseydik.”

Yani Allahü Teâlâ’nın sözleri mevcut denizlerin iki katı mürekkep olsa, yazılmaya çalışılsa bitmez. Ama o mürekkepler biter.

Peki, bize verilmiş olan bu Kuran-ı Kerim ne kadar mürekkeple yazılır? Az bir mürekkeple tabi. İşte o bilgiden bize çok az verilmiştir. Şimdi kainattaki bilgiler de var. insanların kainattan elde ettikleri bilgiler var. O bütün bilgilerin hepsini yazan mürekkepler yine çok azdır. Onun için insanların ister araştırarak elde etmiş olduğu bilgiler olsun, ister Kuran-ı Kerim’den elde etmiş olduğu bilgiler olsun Allahü Teâlâ’nın bize bildirdiği bilgiler, bildirmediklerinin yanında çok azdır. Onun için

(17/ İsra 85 -86)

“ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ kalîlâ”

“Allah’a ait olan o bilgiden size çok az bir şey verilmiştir.”

Evet, tekrar 289. sayfaya dönüyoruz. Ondan sonra bakın bir şey daha söylüyor Allahü Teâlâ.

‘Size çok az bilgi verildi.

“Ve lein şi’nâ”

“Eğer emir versek “

“le nezhebenne billezî evhaynâ ileyke”

“sana yaptığımız bu vahyi de senden alırız.”

Yani bu azı da alırız senden. Kuran’ı da alırız, emir verirsek eğer

summe lâ tecidu leke bihî aleynâ vekîlâ”

“Sen o sebeple bize karşı bir vekil de bulamazsın, kimse seni savunamaz da.”

Hiç kimse senin avukatlığını falan da yapamaz. Dolayısıyla her şeyinizle bana bağlısızın diyor Allahü Teâlâ, aklınızı başınıza alın. O sizin yeryüzünde sahip olduğunuz bilgilerin tamamı Allah’ın size müsaade ettiği bilgilerdir. Onun için ayetel kürside

(2/ Bakara 255)

“ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe,”

“Allah’ın bilgisinden Allah’ın müsaade ettiği kadarı dışındakini insanlar kavrayamazlar.” deniyor.

O zaman bu gece neler iniyor? Bu gece bütün melekler Allah’ın emrinden bir ruhla yani bir bilgiyle iniyorlar. İşte o ruhun bir parçası da Kuran-ı Kerim. Ama Kuran’ın önemi hepsinden daha fazla olduğu için o gece bin aydan hayırlı hale gelir.

(97/ Kadr 4-5)

“Tenezzelul melâiketu ver rûhu”

“İşte o gece melekler iner ruhla beraber.”

Niye böyle diyoruz? Bu ilişkiler kurulmayınca melekler iner, Cebrail de iner deniyor. Kardeşim Cebrail melek değil mi? E Cebrail olmadı o zaman öbürlerinin ruhu iner. Nereye çıkmışlardı ki?

“Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr”

“O gece tanyeri ağarıncaya kadar bir selamet gecesidir.”

Niye? Neden selamet gecesi? Çünkü görev taksimatı yapılıyor, görev yerlerinde kimse yok. Daha henüz işe başlamadı, işe başlayıncaya kadar tabi bir şey yok. İşe başladıkları zaman yani artık henüz, mesela şeyi düşünün az önce anlattığımız olayları. O melekler görev yerine varacak ki işler başlamış olsun. Evet Kuran-ı Kerim peygamberimize iniyor ama henüz tebliğ için oradan gelmesi lazım, peygamberimiz de resul yani. O da Allah’ın elçisi, melekler de. Meleklerin elçi olarak gönderildiğine dair ayet Fatır ve Hac suresinde. Fatır suresinde de var burada da var, aynı manaya geliyor. Hac suresi 75. ayet.

(22/ Hac 75)

“Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs”

“Allah meleklerden elçiler seçer, insanlardan da.”

İşte o kadir gecesi melekleri gönderiyor, insandan da elçi seçmiş, Muhammet aleyhisselama da gönderiyor. Dolayısıyla görev taksimatı Muhammet aleyhisselam için de aynı, diğerleri için de aynı. Yani o gece görev yerinde… Mesela şöyle düşünün siz ülkenin bütün memurlarını bir yerde toplamışsınız görev taksimatı yapacaksınız. O memurlar görev yerlerine gidinceye kadar da icraat başlamaz değil mi? İcraat başlayıncaya kadar,

(97/ Kadr 5)

“Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr”

“tanyeri ağarana kadar bir şey yok” daha, icraat yok.

Yani onlar yokken ortalıkta işler olacak değil. Onlar görev yerlerine geldiği zaman icraat başlamış olacak. Şimdi, peygamberimiz s.a.s. bu gecelerde yani ramazanın son 10 gecesinde, tabi hangi gece olduğu belli değil. Bu gecelerde çok daha fazla ibadet yapıyor. Çünkü o takdir, ölçünün belirlenmesi, yıllık görev. Günlük olan her gün değişen şeyler ayrı. Bunlar yıllık olanlar. Çünkü yıldan yıla tekrarlandığı için kadir gecesi kendisiyle ilgili, ümmetiyle ilgili Cenabı Hakk’ın güzel şeyler yazması için sürekli dua ediyor. Ve bununla ilgili ayeti kerime de var değil mi? Bize dua ettiriyor Cenabı Hak.

(7/ Araf 156)

“fî hâzihid dunyâ haseneten”

“Ya Rabbi bize bu dünya hayatıyla ilgili güzellikler yaz.”

Şimdi, bizde imanın bir parçası diye okutulan kader inancı vardır biliyorsunuz. O kader inancına göre her şey yazılmış bitmiştir değil mi? Her şey yazılmış bitmişse Allah daha bize daha niye böyle dua yaptırıyor? Her şey bitmişse ya Rabbi bize bu dünyada güzel şeyler yaz… Yazılıp bitinceye kadar yani iş sonuçlanıncaya kadar, tam neticeleninceye kadar istediğiniz duaları yaparsınız. O dualarla da birçok şeyler değişebilir. İşte peygamberimiz s.a.s. son 10 güne büyük bir ağırlık veriyor. Biz de öyle yapalım. Yani itikafta bulunabileniniz bulunsun ama bulunmayanlar da bu geceleri daha çok ibadetle geçirsinler ve Cenabı Hakk’a dua etsinler. Hem kendileri için, hem sevdikleri için, hem ümmeti Muhammet için, hem tüm insanlık için dualar etsinler peygamberimizin yaptığı gibi. Zaten biliyorsunuz Ayşe validemiz peygamberimize soruyor,

“Ya resulallah kadir gecesine yetiştiğimi anlarsam yani bu gece kadir gecesi diye bir işaretten anlar kavrarsam ne yapayım? Diyor ki şöyle de:

“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî”

“ Ya Rabbi sen çok affedersin, senin ikramın boldur, affetmeyi de seversin, beni affeyle.”

En güzeli bu. Şimdi af kelimesi hem günahın bağışlanması, hem de gelişme manasına geliyor. Yani mesela Bakara 219’da

(2/ Bakara 219)

“yes’elûneke mâzâ yunfikûn(yunfikûne) kulil afve,”

“Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar, de ki artanı.”

Yani şimdi o af da aslında beni bağışla. Benim gelişmeme engel olan şeyleri ortadan kaldırırlarsa kişiliğim, her şeyim gelişir. Onunla da irtibatlı bir şey var.

Dolayısıyla bu ibadetlerde süreklilik var. “fî leyletin mubâreketin”(44/3) ayeti kerimesiyle de ilişki kurulduğu zaman bu bin aydan hayırlı olması bereketi itibarıyladır. Yoksa bazıları işte bu gece bir rekat namaz kıldım, 80 sene kılmışsın gibi, öyle değil yani. Bereketi daha fazla, daha değerli. Ama yine bir rekat kılmışsındır, daha fazla değil. Bazıları bu kadir gecesinde eh diyor giderim yatsı namazını camide kılarım. Valla bin ay, 1 senelik namazımı kapattığım gibi epeyce de alacaklı kalırım.

Şimdi bir tüccar bana bir gün dedi ki hacca gitmişti dönüşte. Hocam dedi hesap yaptım Allah’tan yüz bin rekat alacağım var. Hayırdır dedim. Mekke’de şu kadar namaz kıldım, Medine’de bu kadar namaz kıldım. Geçmiş namazlarımın hepsi bittiği gibi şu kadar da alacağa geçtim. Bunlar insanın bir vakitlik farz namazının yerini kapatmaz. O başka bir şey. Yani şu suya bak kardeşim, dünyanın en kaliteli suyu der içersin. Gerçekten öyledir, son derece kalitelidir ama o suyu içtin diye yemek yememek ya da uyumamak diye bir şey olmaz. Her birinin yeri farklıdır. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım yani Cenabı Hakk’ın emir ve yasaklarını mutlaka gözeteceğiz.

İşte peygamberimizin farklı olarak kadir gecesi ki eşlerini bu gecelerde ibadete teşvik etmiş. Kendisi itikafa girdiği gibi eşleri de girmiş. Müminleri de teşvik etmiş. Tamam biz bunları yapabildiğimiz kadar yapalım. Yapamayanlar da bu geceleri daha çok ibadetle, daha çok duayla, Cenabı Hakk’a daha çok yakarmayla geçirirlerse bu çok iyi olur. Çünkü Allahü Teâlâ ne diyor?

(25/ Furkan 77)

“ Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum,”

“De ki sizin duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın?”

Tabi ki dua edeceksiniz. Bu dua Allah’a boyun eğmektir, Cenabı Hak karşısında acizliği idrak etmektir ve Allah’tan istemektir. İstediğiniz zaman da zaten ne diyor Allahü Teâlâ?

(40/ Mu’min 60)

“ud’ûnî estecib lekum,”

“Benden isteyin bende karşılığını vereyim.”

Ha, bunu isteyeceğiz ama sadece istemekle olmaz bir de fiili duayla, davranışlarımızı da düzelterek doğru şeyler yapmaya çalışacağız. Yani hadi birisinden para istediniz verdi. Tamam, peki verdiği parayı çarçur ederseniz ne işe yarar? Bir de onu düzgün kullanmak da lazım.

İşte, önümüzdeki yani şu an içinde bulunduğumuz günlerden bir gece, kadir gecesidir ve bu gecede Kuran-ı Kerim’in indiği ayetlerle kesindir. Sadece değil bu gece, her konuyla ilgili melekler görevlendiriliyor. O meleklerden mutlaka bizimle ilgili çok sayıda melek vardır. Onlara görev taksimatı sırasında bizimle ilgili, tabi emri hakim diyor. Hak ettiğimiz şeyin dışındaki bize gelmez ama ya Rabbi bizi affet. Çünkü Cenabı Hak eğer bizim bütün yaptıklarımızın cezasını verecek olsa yeryüzünde bir tek canlı varlık kalmazdı diye ayeti kerime var. O zaman Allah’a karşı acizliğimizi itiraf ederek, Cenabı Hak’tan yardımını, bağışını isteyerek, Ayşe validemize peygamberimizin öğrettiği dua gibi, ya Rabbi beni affet, işte ben hatalıyım, kusurluyum gibi. İsteklerimizi Cenabı Hakk’a sunarak bu gecemizi daha bereketli olarak geçirmeye çalışalım inşallah. Peki, sorular var mı?

Soru: Kadir gecesi her ramazan aynı güne mi rastlar?

Abdülaziz Bayındır: Güne rastlamaz, geceye rastlar. Bu, gece. Herhalde aynı olması lazım. Yani belli bir gece dediğine göre.

Soru: Kadir gecesinin hangi gece olduğunun bir alameti olabilir mi? Ayşe validemizin dediği gibi.

Abdülaziz Bayındır:Tamam yani Ayşe validemiz hissedebileceğine göre biz de edebiliriz demektir ama bilmiyorum yani ben hissetmiş olmam lazım ki size söyleyeyim.

Soru: Bu gecenin gizli olmasının hikmeti ne olabilir?

Abdülaziz Bayındır: Hikmeti çok güzel işte. Bu 10 günü ibadetle geçiriyorsun. Şimdi her defasında anlatıyorum, bir hatıram var. Bir gün bir kadın telefon etti, İstanbul Müftülüğündeyim. Hocam, kadir günü ne zaman diye sordu. Dedim kadir günü olmaz, kadir gecesi olur. Yok yok sen söyle hangi gün dedi. Ya kadir günü olmaz kardeşim, kadir gecesi olur. E peki ne zaman oruç tutacağız dedi. Orucu ramazanın tamamında tutacaksın. Şimdi o kısa yoldan yani yine o alacaklı duruma geçmeye çalışıyor. Kadir günü oruç tutacak, ne olacak yani siz bir ay uğraşıyorsunuz, boşuna. Ben 81 senelik tutmuş olacağım diyecek. Tabi bunlar çok yanlış şeyler ama maalesef yapıyor halkımız. Bakıyorsunuz ki gece sabaha kadar o cami senin, bu cami benim dolaşıyor. Niye dolaşıyorsunuz kardeşim? Oturun bir yerde, güzel güzel ibadetinizi yapın. Vaktinizi yollarda geçirmeyin. Yani şu camiye gitmek faziletlidir diye bir şey yok ki. Hani Mekke’de Kabe’ye gidersiniz tavaf edersiniz. Tamam. Ama bizde Kabe yok, Kabe Mekke’de. Oraya gidiyorsanız gidin. Mekke’ye gittiğiniz zaman o  cami senin, bu cami benim değil. Yine orada oturur ibadetinizi yaparsınız. Dolayısıyla öyle sağa sola gitmeye gerek yok. Oturursunuz evinizde, eğer itikafta bulunuyorsanız itikafta bulunduğunuz camide ibadetlerinizi yaparsınız. Cenabı Hakk’a dua edersiniz, affedilmenizi istersiniz, sevdiklerinize dua edersiniz, ülkemiz için dua edersiniz, Müslümanlar için edersiniz, Cenabı Hak da dualarımızı kabul eylesin.

Soru: Ramazan başında medyada Eyüp Sultan Türbesinin kapalı olacağı yazmıştı. Ardından bulunduğu ilçenin müftüsü şöyle bir açıklama getirdi. Kapalı olacak ama halkımız hacet penceresinden türbeyi ziyaret edebileceklerdir dedi. Hacet penceresi ne demek hocam. Bu tevhide aykırı değil mi?

Abdülaziz Bayındır: Hacet penceresi, ihtiyaçların sunulduğu pencere demek. Demek ki Ebaübel Ensari’ye ihtiyaclari o pencereden sunuluyor. Peki bu hacetler oradan mı karşılanıyor? Şimdi Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor. Ahkaf suresinin 5. ayeti.

(46/ Ahkaf 5 -6)

“Ve men edallu mimmen yed’û min dûnillâhi men lâ yestecîbu lehu ilâ yevmil kıyâmeti”

“Kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek birini Allah’la kendi arasına koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir?” diyor.

Bu, Allah’ın ayeti. Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek birini Allah’la kendi arasına aracı koyarak yardıma çağırandan daha sapık kimdir?

“ve hum an duâihim gâfilûn”

“Zaten onlar bunların çağrısından da habersizdirler.”

Ne dediklerini de bilmezler. Eyüp Sultan, Arap. Bunlar gidip Türkçe konuşuyorlar. E canım, Allah onlara öğretir. Ya kardeşim Allah böyle diyor. Sen Allah’a bir şeyler öğretmeye kalkışıyorsun. Allah böyle diyor ayette. Allah diyor ki

“Onlar, bunların çağrısından habersizdir.”

Sen nasıl değişik şeyler düşünebilirsin? Ondan sonra şöyle diyor bakın bu 6. ayetinde: Kıyamete kadar cevap veremeyecek ya, kıyamet günü insanlar haşrolunduğu zaman o zaman konuşma imkanı olacak. Gideceksin Eyüp Sultan’la konuşabileceksin, öyle bir imkan olacak. Allah’la insan arasına koyduğunuz zaman onu tanrı yapmış oluyorsun.

“Ve izâ huşiren nâsu”

“İnsanlar mahşerde toplandığı zaman”

“ kânû lehum a’dâen” Eyüp Sultan

“kendisinden bir şey isteyenlerin düşmanı olacaktır.”

Eyüp Sultan ve onun gibi olanlar.

“kânû lehum a’dâen”

“Onlara düşman kesileceklerdir.”

Nereden geldiniz de bizi tanrı yaptınız diye. Öyle şey mi olur? Diriden istiyorsun vermiyor, ölü nereden versin?

“ve kânû bi ibâdetihim kâfir” Bak,

“onların bunlara yaptığı kulluğu tanımayacaklardır”.

Buna ibadet deniyor. Yani Allah’la araya koyarak birtakım şeyler istemeye Cenabı Hak oraya ibadet etmek diyor yani Eyüp Sultan’a ibadet etmek sayıyor. Şimdi orada tutuyorlar, bir cenaze oluyor, namazını kılıyorlar, ondan sonra götürüyorlar o cenazeyi önce bir tezkiyeden geçiriyorlar, Eyüp Sultan’ın önünden. Ondan sonra tamam artık test edildi, onaylandı doğru cennete. Bunun kadar çirkin bir davranış yoktur. Bu saçmalıkları terk etsinler. Ne işi var cenazenin Eyüp Sultan’ın kabrinin önünde? E tabi böyle diyecekler, bakın bu ayete nasıl mana verilmiş? Verilen manayı size okuyayım bakın.

Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Şimdi bu ayet Eyüp Sultan’a gidenlerle ilişkili oldu mu bu mealle? Allah’ı bırakıp da… Adam, ben Allah’ı bıraktım der mi? Ondan sonra kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeyler… Sen şeyler diyorsun, bu şey değil ki, koskoca peygamberin sahabesi diyecek. E tapan diyorsun. Ben tapmıyorum ki diyecek. Bakın ayeti ne hale getirmişler görüyor musunuz?

Kuran-ı Kerim’deki şirkle ilgili ayetlerin hemen hemen tamamının üstü örtülmüştür tefsir ve meallerde. Zaten Müslümanların inançlarıyla bilim dalı olan akaitte de şirk, akaidin konusu olmaktan çıkmıştır. Akaidin konularından değildir şirk. Halbuki Kuran-ı Kerim baştan aşağı ondan bahsediyor. Allahü Teâlâ’nın varlığını ve birliğini ispatla ilgili tek bir ayet olmadığı halde, hiç kimsenin buna ihtiyacı yok, akaidin ana konusu haline getirilmiştir. Ondan sonra da bu Müslümanlar niye yeryüzünde Allah’ın işte son peygamberinin ümmeti niye böyle? Böyle şey olur mu? Tabi ki böyle olur.

Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007