Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak

27 Eylül 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdu lillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Bakara suresinin 164. Ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Konuşma içerisinde Ramazan’da, televizyon programlarında Mevlana konusuna çok küçük değinmeler yapmıştık biliyorsunuz. Ramazan’da Mevlana konusuna, küçük değinmeler yapmıştık. O konuda bize bir cevap gönderilmiş. Onu konuşma sırasında okuyacağız ve onunla ilgili de küçük bir değerlendirme yapmış olacağız. Dolayısıyla bu sohbette, hem ilgili ayetler hem de Mevlana konusu işlenmiş olacak. Allah nasip ederse. Estauzubillah.

(2/Bakara 164.Ayet)

İnne fî halgıs semâvâti vel ard vahtilâfil leyli ven nehâr vel fulkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâs  ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin feahyâ bihil arda bağde mevtihâ ve besse fîhâ min kulli        dâbbeh, ve tasrîfir riyâh ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı leâyâtin ligavmin yağgılûn.”

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor.

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı olmasında”

Gece ile gündüz arasında bir sürü farklar vardır. Mesela şeyde bile, güneşin batmadığı kuzey bölgelerinde bile, gece ile gündüz arasında büyük farklar var.

Geceyle gündüzün farklı olmasında,”

“vel fulkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâs”

“insanların menfaatine denizde akıp giden gemide”

“ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin”

“Allah’ın gökten indirdiği suda”

“feahyâ bihil arda bağde mevtihâ”

“ölümünden sonra yeri o suyla diriltmesinde”

“ve besse fîhâ min kulli dâbbeh,”

“yeryüzüne bütün canlı hayvanları yaymasında”

“ve tasrîfir riyâh”

“rüzgarların gidip gelmesinde, esmesinde”

“ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ard”

“gökle yer arasında insanların emrine olan bulutlarda”

“leâyâtin ligavmin yağgılûn.”

“aklını kullanan bir toplum için elbette ayetler vardır.”

Ayet demek, işaret demektir. Bir şeyi gördüğün zaman bir başka şeyi hatırlatandır. Dolayısıyla siz bunları, bunlar üzerinde düşünürseniz, bunlar sizi başka şeylere götürür demektir. Tabii ki Allah-u Teâlâ’nın gücüne, kudretine ister istemez götürür ama bizi götüreceği başka şeyler, başka bilgiler de vardır. Dikkat ediyorsanız, Allah-u Teâlâ bizi her zaman yarattığı ayetlere yöneltiyor, onlar üzerinde çalışmamızı, onları dikkatle incelememizi, araştırmamızı hep sürekli istiyor. Allah-u Teâlâ’nın yarattığı ayetleri incelemenin yanında, indirdiği ayetleri de incelemek gerekir. İndirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte incelediğimiz zaman da, kısa yoldan gerçek bilgilere ulaşmak mümkün olur.

(2/Bakara 165.Ayet)

“Ve minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâda”

“insanlar içerisinde Allah’la kendi arasına endad koyanlar vardır.”

Yani, bir takım endada tutunanlar vardır. Allah-u Teâlâ yukarıda, kendileri aşağıda, kendileri ile Allah’ın arasında endad var. Endad ne demek? Allah’a benzer nitelikle gördükleri varlıklar demektir. Allah’a benzer nitelikle varlıklar demektir. Yani Allah’a ait bazı özellikleri onlara da verirler.

“yuhıbbûnehum kehubbillâh,”

“onları Allah’ı sever gibi severler”

Dolayısıyla siz Allah’ın emirlerini onlara söylediğiniz zaman, size onların sözleriyle karşılık verebilirler. Yani Allah-u Teâlâ böyle buyuruyor ama falan da böyle buyuruyor diyebilirler. Onların sözünü Allah’ın sözü gibi

kabul ederler.

“vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh,”

“ama müminlerin Allah sevgisi çok daha güçlüdür.”

Çünkü onlar Allah’la kendi aralarına koyduklarını her zaman sevgi besleyemezler. Onların aslında bir şeylerinin olmadığını, güçlerinin olmadığını da gayet iyi bilirler, bu sebeple de sürekli git-gel ler yaşarlar. Ondan sonra, onların güçlerini Allah’tan aldığını iddia etmeye başlarlar, aklileştirmeye başlarlar. Dolayısıyla orada sağlam bir duruş sergileyemezler. Ama müminler Cenab-ı Hak’la ilgili inançlarında sürekli sağlam bir duruş sergilerler, dolayısıyla müminlerin inancı Allah’a olan inancı çok sağlamdır.

“velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâb”

“Bu zalimler o azabı gördükleri günü şimdiden görebilseler”

Yani kıyamette azapla yüz yüze geldikleri günü şimdiden görebilseler.

“ennel guvvete lillâhi cemîa”

“Bütün gücün ve kuvvetin Cenab-ı Hak’ka ait olduğunu o zaman görecekler ama şimdiden görseler, ne kadar iyi olurdu.”

Yani bir takım insanlara Allah gibi güç ve kuvvet yüklemenin ne kadar yanlış olduğunu şimdiden görebilselerdi, çok iyi olacaktı.

“ve ennallâhe şedîdul azâb.”

“Allah’ın azabının şiddetli olduğunu da şimdiden bir görebilselerdi cehennemden belki kurtulma imkânları olurdu.”

(2/Bakara 166.Ayet)

“İz teberra ellezînet tubiû”

“çünkü o kendilerine tabi olanlar, peşinde gittikleri Allah gibi birtakım özellikler kendilerine tanıdıkları varlıklar, kendilerini bunlardan uzak göreceklerdir.”

Git kardeşim, benim seninle alakam yok! diyecektir. Hâlbuki ben bir ömrü verdim senin için. Ömrümü sana harcadım, diyecekler ama bunlar onları kendilerinden uzaklaştıracaklardır.

“İz teberra ellezînet tubiû minellezînettebeû” Yani

“tabi olunanlar tabi olanlardan kendilerini uzaklaştırdığı zaman”

“ve raevul azâb”

“o azabı gördükleri sırada uzaklaştıkları zaman”

“ve tegattaat bihimul esbâb.”

“ aralarındaki bütün bağların koptuğunu gördükleri zamanki durumu şimdiden fark edebilselerdi çok şey değişirdi.” İşte o zaman

(2/Bakara 167.Ayet)

“Ve gâlellezînet tebeû”

“o tabi olanlar şöyle diyeceklerdir.”

“lev enne lenâ kerraten”

“ah bir kere daha şu dünyada yaşama imkanımız olsa,” dünyaya bir daha dönebilsek, bir daha dönebilsek.

“feneteberra eminhum”

“biz de bunlardan uzak dursak”, bütün ömrümüzü bunlara harcadık şimdi yüzümüze bakmıyorlar.

“kemâ teberraû minnâ,”

“onlar bizden şimdi nasıl uzak duruyorlarsa biz de bunlardan uzak olsak ne olur,” keşke böyle bir şey olsa diyeceklerdir.

“kezâlike yurîhimullâhu  ağmâlehum haserâtin aleyhim,”

“işte Allah onlara amellerini bir iç yangını olarak gösterecektir.”

Ah keşke, vah keşke şeklinde yaptıklarına yanıp duracaklardır.

“ve mâ hum bihâricîne minen nâr.”

“Bunlar o ateşten çıkacak değillerdir.”

Şimdi bu Mesnevî ile ilgili gelen cevap tam da bu ayetlere sıra gelmişken geldi. Dolayısıyla biz özel olarak herhangi bir seçim yapmadık. Şimdi Yahya, o konuda şeyi okusun. O cevabı gönderen kişinin adıyla birlikte bir oku bakalım. Mikrofon aç.

Yahya Şenol: Kadir Çetintaş göndermiş. Sayın Bayındır dedim,

Abdulaziz Bayındır: O cevap kısmını, ilk Bayındır’a cevap diye başlıyor.

Yahya Şenol: Sayın Bayındır’a cevap. Sayın Bayındır dedim. Çünkü sizi zevkle dinliyorum ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğuna da inanıyorum. Ama hemen belirteyim ki, şoklardayım. Neden mi? Mevlana hakkında söyledikleriniz beni çok yaraladı. Sadece beni değil, konuşup muhabbet ettiğimiz eş dost da, sizden böyle bir şey beklemiyordu. Bu yüzden sizi tanıyan çevremdeki insanlar da aynı fikirdeler. Sizin gibi bir insan ki, Prof olmuş, Süleymaniye Vakfı başkanlığını yürütüyorsunuz. Bulunduğunuz makamın hakkını veriyor musunuz? Diye sorarım size. Sevgiden, aşktan, insana iyilikten, ahlâktan bahseden bir insan hakkında nasıl böyle düşündünüz? Sizi buna sevk edecek neydi bilemiyorum. Açıklayacağınızı da sanmıyorum. Çünkü bu konuda ispat yoktur. Sadece sizin fikirlerinizdir, ya da size empoze edilmiş. Yani birilerinin söylemleriyle orada olduğunuzu ve bu cümleleri kurduğunuzu düşünüyorum. Aklıselim bir insanın yapacağı söyleyeceği şeyler değil bunlar. Hocam, Mevlana o sema hareketiyle sadece kendisi için Allah’tan alıp kula veriyorum demiyor, bütün insanlığa mesajıdır bu. Sanırım bir tek siz anlamamışsınız. Orada şunu söylüyorsunuz. Haktan alıyor, halka veriyor. Sen kimsin? Haktan alıp halka verdiğine göre sende tanrısın diyorsunuz. Hocam bende ilham ya da fikirlerim olunca çevremdeki insanlara anlatıyorum. Bu fikirdir, yorumdur, bilgidir ama siz bunu tanrıya nasıl bağladınız? Söylenecek bir söz bulamıyorum. Açıp Mevlana’nın kitaplarını okursanız ve özellikle Fih-i Mafih adlı eserinde çok güzel şeyler anlatır. Ve diğer eserlerini de okurken, sevgiden, aşktan ne kadar bahsettiğini görünce düşünceleriniz güzelleşir umarım. Şunu da ifade edeyim. Mevlana hazretleri diyor ki, küfür olmasaydı, din de olmazdı. Farkında mısınız, küfrü yaratıyorsunuz ki, bu sözlerinizle din olsun, insanları bu şekilde etkimiz altına alalım. Bize muhtaç olsunlar. Dünya bu saçmalıktan kurtulacaktır. Sevgi hâkim olunca, her güzelliğin Allah’tan olduğunu bilince, dine gerek kalmayacaktır. İnsanlar o kadar sapkın ve küfür dolu ki, Allah gerektiği için dini ve Kur’an’ı gönderdi. Amaç önce küfrü yok edip, sonra sevgiyle bütünleşmektir. Dünyanın hatta evrenin dini, sevgidir. Sevgi yaratandır. Sağlık ve sıhhat diliyorum ve yüreğinize sevgi.

Abdulaziz Bayındır: Evet, şimdi burada bir başka dinden bahsediyor. Neydi adı?

Yahya Şenol: Sevgi dini.

Abdulaziz Bayındır: Yok yok. Kişinin adı.

Yahya Şenol: Kadir Çetintaş.

Abdulaziz Bayındır: Kadir Çetintaş İslam’dan bahsetmiyor. Bir başka dinden, sevgi dini diye bir dinden bahsediyor. Sevgi yaratandır, diyor. Sevgi dini hâkim olduğu zaman, dine de ihtiyaç kalmayacaktır, diyor. İşte küfrü oluşturuyorsunuz ki, dine ihtiyaç olsun ve insanlar size muhtaç olsun şeklinde söylüyor. Bunların İslam’la uzaktan yakından alakası yok. Ama kendilerini şoka sokan Ramazan’da sorduğumuz bir soru. Şoka gireceğinize soruya cevap verirsiniz olur biter. Biliyorsunuz, soruyu sorduk birisi stüdyodan kaçtı. Yine soruyu sorduk birkaçı böyle… kendilerini şey yaptılar, işte Mevlana aslında onu demek istememiştir, aslında şöyledir demeye başladılar.

Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi biz burada Hanefi mezhebini tenkit ediyoruz. Şafii, Maliki, Hanbelî’yi… Hepsini tenkit ediyoruz biliyorsunuz. Şia’yı tenkit ediyoruz. İlgili ayetleri ortaya koyuyoruz. Tarikatları tenkit ediyoruz, cemaatleri tenkit ediyoruz. Şimdi bütün bunları yaparken dikkat ederseniz halkın desteğini alan, devletin desteğini alan, ilahiyat fakültelerinin desteğini alan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğini alan bütün kuruluşları karşımıza almış durumdayız. Bunun manası nedir? Yani üç-beş tane de bizim muhalifimiz var demektir değil mi?

Şimdi bunları niye yapıyoruz? Eğer insanları kendi etrafımıza toplamak istersek yapmayız elbette. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. İnsanları Allah’ın kitabı etrafında toplamaya çalışıyoruz. İnsanlar bizim çevremizde toplansa ne olur? Toplanmasa ne olur? Yani farz edin ki, bugün bütün dünya… mesela benim ağzıma bakıyor olsa, yat diyorsunuz yatıyorlar, kalk diyorsunuz kalkıyorlar. Bunun Allah’ın huzurunda bana ne faydası olur? Esas olan Cenab-ı Hak’kın ayetlerini söylemektir. Bunları söylerken de, insanlardan çekinirsek, her halde Cenab-ı Hak’kın gazabını celb etmiş oluruz. Çünkü kâfirlik dünya menfaatlerini ahirete tercih etmekle başlar. Eğer herhangi bir kişinin bize aferin demesini bekleyecek olsaydık, bugünlere asla gelemezdik ve Cenab-ı Hak’kın bu kadar ikramını da asla göremezdik.

Şimdi burada şu var. Az önce söylediğim tabloda, bizim son derece zayıf olduğumuz sonucu ortaya çıkabilir. Ama esasında öyle değil. Cenab-ı Hak’ka sonsuz şükürle şunu söyleyeyim ki, biz bugün dünyanın en güçlü cemaatiyiz. Bunu çok samimi olarak çok inanarak söylüyorum. En güçlü cemaat biziz. Çünkü Allah’a dayanıyoruz. Allah’ın kitabına dayanıyoruz.

Şimdi gelelim Mevlana ve Mesnevî meselesine. Az önce söylediğim gibi, biz o mezhepleri tenkit ediyoruz ama şunu her zaman aklımızdan çıkarmayalım. Eğer bugün Kur’an’ı Kerim olmasaydı, biz İsa As’ı bir sapık olarak tanımlayacaktık. Kendini tanrı olarak ilan etmiş, Allah’ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi diyecektik. Ama Kur’an’ı Kerim doğruları bize anlattığı için, bu defa onu o şekilde yapanların sapık olduğunu ifade ediyoruz.

Bakın elimizde Allah’ın kitabı var. Kur’an’ı Kerim. Ayetlerin meallerine yapılan, yani Arapçası, orijinal metni olmasına rağmen ne kadar büyük anlam kayması yapıldığını her gün, her dersimizde anlatıyoruz. Mesela, bu konuda dersimiz olduğu için bakabilirsiniz. Bugün kölelik ve cariyelik denen bir sistem vardır. Mezhepler içerisinde bunu kabul etmeyen tek bir mezhebi ben şu ana kadar duymadım, bilmiyorum. Bilmiyorum Servet Hoca, sen duydun mu? Servet Hoca da duymadı. Yahya sen duydun mu? Yok. O da duymamış. Siz duydunuz mu? Bakın kölelik ve cariyelik… Bir mesele şöyle söyleyeyim. Bir esir kadını bir Müslümanın eğer sahibi olursa, o kadın da Yahudi ya da Hıristiyan ya da Müslümansa bir erkeğin onu odalık olarak kullanacağı konusunda kimsenin en küçük bir şüphesi yoktur. Bu hükme varmak için Kur’an’da anlamı değiştirilmemiş tek bir ayet yoktur. Çünkü Kur’an’ı Kerim bunu kesin olarak yasaklar, nikâhsız ilişkiye asla müsaade etmez. Ama tarihimiz bunlarla doludur.

Bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi biz burada Mevlana diyerek tenkit edeceğiz ama Mevlana’nın bu anlattıklarımızla uzaktan yakından alakası olmayabilir. Onun adı kullanılarak bunlar ona söyletilmiş olabilir. Yani elimizde Kur’an’ı Kerim’in orijinal metni olmasına rağmen ayetlerin anlamını bu derece değiştiriyorsa insanlar… Elimizde Mevlana’nın Mesnevî’sinin orijinal metni yok. Ya da Ebu Hanife’nin görüşlerinin orijinali yok. Ya da diğer mezheplerin. İnsanlar çok rahatlıkla sözlerine müdahale edip değiştirebilirler. Bu hiç de zor bir şey değil. Ama ben şimdi burada Mevlana derken, mesela şu kitabın üzerinde, yani şu kitabın yazarı olarak ilan edilen Mevlana’yı söylüyorum. Gerçek Mevlana’nın ne durumda olduğunu sadece Allah bilir. Bizim onu bilme şansımız yok. Dolayısıyla yani onun belki bununla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. Belki bu fikirlerin mücadelesini de vermiş olabilir. Ama zamanla… işte cariyelik meselesinde… Mesela Peygamberimizin bile odalık kullandığına dair rivayetler bilirsiniz. Bir tek ayette sadece Peygamberimize mahsus olmak üzere Maria ile ilgili özel izin verilmiştir. Bir başkasına bu izin yoktur. Onu bizim sohbetlerimizde bulabilirsiniz.

Şimdi Ramazan’da şöyle bir şey sormuşlardı. Yani o televizyon programına çağırırken Mevlana’yla,  tarikatla falan ilgili herhangi bir şey soracağını söylemediler. Başka konularda konuşacağımızı söylemişlerdi. Orada gittik, birdenbire pat diye, birinci toplantıda bana Mevlana’yı sordular. Dedim ki, bak orada Yaşar Nuri Öztürk vardı. Mehmet Demirci vardı. İkisi de tasavvuf hocası. Bunların ikisi de Mevlana konusunda çalışmalar yapmış. Yaşar Nuri Öztürk kitap yazmış, yedi tane tez yönetmiş. E Mehmet Demirci’de ondan aşağı kalmaz. İkisi de tasavvuf hocası. Mehmet Demirci Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tasavvuf hocası, emekli olmuş. Yaşar Nuri Öztürk’de bizim İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli olmuş, biren emekli Profesör. Bunlara sorun dedim orada, hatırlarsınız. Yok, efendim illa siz söyleyeceksiniz. Ben de o zaman dedim ki, bakın burada bunlar da var. Şimdi dedim ben size bir soru sorayım. Semada bir el yukarıda, bir el aşağıda. Bunun manası nedir? Haktan alıp, halka veriyor, dediler. Hak kim? Allah. Halk? İnsanlar. Yani şimdi bir el aşağıda olduğu için insanlar aşağıdalar, Allah yukarıda, kendisi ikisinin arasında. Değil mi? Öyle olmuyor mu? Yani Allah yukarıda, halk aşağıda, kendisi ikisinin arasında. Sorduğum soru neydi? Sen kimsin? Madem insanlar aşağıda, Allah da yukarıda, arada sen ne iş yapıyorsun? Buna cevap vermeleri gerekmez mi? Şimdi bu az önce okuduğunuz, cevap mı? Şok oldum. Şoktayım. Böyle bir cevap olur mu? Şimdi okuduğum ayete bakın. Bunu diyor az önce… Değil mi? Bunu sadece sen söylüyorsun, bir delil yok, atıyorsun gibi bir takım şeyler. Peki, şimdi tam bu ayetler geldiği zaman bu e-mail gelmiş. Yani tam da o da sırasında yani. Gerçi geçen hafta gelmişti de, yani o yetişemezdi, çünkü akşamüzeri gelmişti. Dedim önümüzdeki hafta şey yapalım. Tam da baktım ayetler de ona uygun.

Bak ne diyor Allah-u Teâlâ

(2/ Bakara 165.Ayet)

Ve minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâda”

“insanlardan kimileri Allahın dunundan”

Dun aşağısı demek, yani Allah yukarıda, Allah’ın aşağısında ama insanların üstünde oluyor, “Allah’la kendi aralarında endada tutunurlar. Yani Allah’a ait özellikler yükledikleri kişilere tutunurlar.” Şimdi o özellikler yüklenmiş mi? Yüklenmemiş mi? Biraz sonra Mevlana’ya nisbet edilen Mesnevî’de göreceğiz.

“ yuhıbbûnehum kehubbillâh,”

“Allah’ı sever gibi onları severler”

Öyle ki, ayetleri onların sözüne uydurmaya çalışırlar. Yani onların sözünü ayetlere değil, ayetleri onların sözüne uydurmaya çalışırlar.

“vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh,”

“Müminlerin Allah sevgisi daha güçlüdür.”

“velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe”

“o zalimler görseler, o azabı görecekleri günü şimdiden görebilseler, bir öngörüleri olsa,”

“ennel guvvete lillâhi cemîan”

“gücün tamamı Allah’a ait olduğunu bir görseler.”

Öyle aracı falan yok, arada kimse yok, öyle haktan alıp halka vermek falan böyle bir şey yok, bunu bir görseler.

Ha, şimdi efendim biz Kur’an’ı Kerim’den okuyup anlatıyoruz tamam, siz de okursunuz. Bu başka, bu zaten Allah’ın kelamı olduğunda herkesin bildiği bir şey. Ama şimdi biraz sonra Mesnevî’den okuyacağım, bakın neler var orada.

“Ve ennallâhe şedîdul azâb.”

“Allah’ın azabının şiddetli olduğunu bir bilseler”

Şimdi peki, bakın Allah’la insanların arasına aracı koyup onu Allah’ı sever gibi sevenler varmış.

Şimdi Mesnevî’de ne diyor? Bu Mesnevî Yeni Şafak Gazetesinin kültür hizmeti olarak yayınladığı, gerçi ben diğer nüshalarında da gördüm, Arapçasını da, şimdi okuyacağım şeyin orijinalini de ben gördüm, yani tercümede bir hata yok.

Şimdi bakın burada şöyle diyor. Yani Mevlana’ya nisbet ediliyor. Onun sözü müdür? Değil midir? Onu Cenab-ı Hak bilir. Ben zaten asıl Mevlana’yla ilgili bir şey söyleyemem, ama burada Mevlana denen zatla ilgili olarak söylüyorum. Yani bu kitabın yazarı olarak gösterilen kişiyle. Bu Mesnevî kitabıdır. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada… Ulaşma, yani Allah’a ulaşma ve kesin bilgi sırlarını. Sır ne demek? Başkasının bilmediği şeyler demektir. Gizli olan şeyler. O gizli bilgileri açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Bu dinin asılları, temelleri nelerdir?

Katılımcılar: Kur’an.

Abdulaziz Bayındır: Efendim? Kur’an’ı Kerim’dir. Ve Kur’an’dan çıkan hükümleri ifade eden sünnettir. Yani Kur’an’ın hükümlerini bize bildiren, hikmetini bildiren sünnettir. Peki, Kur’an’ı Kerim’in aslı nereden geliyor? Levh-i Mahfuz’dan. Levh-i Mahfuz’a o bilgiler nereden gelmiş? Allah’tan. O zaman bu Mesnevî kimden alınmışmış? Allah’tan. Şimdi Haktan alıp, halka vermek. Kimden alıyormuş? Doğrudan Allah’tan alıyor. Yani öyle Levh-i Mahfuz’dan, şuradan buradan değil. Ve diyor ki Allah’ın en büyük fıkhıdır. Fıkıh kelimesinin Türkçe karşılığı ince detaylı bilgi. Böyle ince bilgi. Allah’ın en büyük fıkhıdır bu Mesnevî diyor. (Bir katılımcıya cevaben) Hayır, Kur’an’ın üstünde, bak Kur’an üçüncü sırada kalıyor. Asıllarının asıllarının asıllarıdır. Diyor.  Kur’an çok aşağıda kalıyor buna göre. Bu çok yukarılardan haber veriyor. Allah’ın en aydınlık yoludur. Allah’ın en açık delilidir.

Böyle gidiyor, devam ediyor.  Peki, bu arada olan neyi temsil ediyor? Hangi özellikler burada var? Bunda var. Yani şimdi bunun cevabını versinler. Yani ben bir şey demiyorum. Madem bu kadar uzmanları var bunun, enstitüleri var, bütün dünyada bunun sevenleri var. Cevabını versinler, yani sen kimsin diye soruyu sormanın şeyi ne? Mesnevî’den değilse çıkarsınlar Mesnevî’den. Yalnız çıksın söylesinler. Ama o zaman şu şiiri de çıkarmaları gerekecek. Ya da daha birçok şeyi çıkarmaları lazım. Yani sadece ben örnek olarak onu veriyorum. (Doç. Dr. Servet Bayındır hocanın sorusuna cevaben) Bağlı zaten. İnternete bağlı. Al senin tarafına al onu.

Bir şeyhin… 2210. Bölüm diyelim burada. 1. Cilt 2210. Bölüm. Bir şeyhin Bayezide Kâbe benim, benim çevremde tavaf et demesi. Bayezid-i Bestami’ye bir şeyh demiş ki, Kâbe benim, benim çevremde tavaf et. Ümmetin şeyhi Bayezid, Hac ve Umre için Mekke’ye doğru koşuyordu. İlk defa gittiği şehirlerde, değerli kişileri soruşturup arardı. Bu şehirde basiret direklerine dayanan kimdir? Diye dönüp dolaşırdı. Hak buyurdu. Allah emretmiş bak, bu nerede bakalım kaynağı ne? Bakın ki Kur’an’ı Kerim’de böyle bir şey var mı? Hak buyurdu. Yolculukta gittiğin yerlerde önce adam aramalısın. Böyle bir hayat duydunuz mu? Önce adam aramalısın. Defineye yönel, zira bu kâr ve ziyan peşi sıra gelir. Bu kâr ve ziyan peşi sıra gelir. Kâr ve zararı parça, ayrıntı bil. Ekin ekenin amacı buğdaydır, saman onun peşi sıra gelir. Hac vakti olduğunda Kâbe’ye yönel, gittiğinde Mekke’de görülür. Miraç’taki amaç dostu görmektir, peşi sıra arş ve melekler de görüldü.

Biraz atlıyorum çünkü çok uzun.

Bayezid, yolculukta zamanının Hızır’ı olan bir kimseyi bulmak için çok aradı. Boyca hilâl gibi bir şeyh gördü. Onda erlerin gücünü ve sözünü gördü. Gözü kör ama gönlü güneş gibiydi. Rüyasında Hindistan’ı görmüş bir fil gibiydi. Gözü kapalı uyumuş kişi yüz neşe görür de gözünü açınca görmezse şaşılacak şey. Rüyadan iyice şaşılacak şey aydınlatılır. Gönül uykuda pencere olur. Uyanık olan ve hoş rüya gören kişi ariftir. Ayak toprağını gözüne sür. Önünde oturdu.

Şeyhin önünde oturmuş. Durumunu soruyordu. Onu yoksul ve aile sahibi buldu. Şeyh yoksulmuş ve ailesi, çoluk çocuğu varmış. Şeyh, “Ey Bayezid niyetin nereye? Gurbet dengini nereye götüreceksin?” Dedi. Bayezid, “Erken vakitte Kâbe’ye niyetim var dedi. Kâbe’ye gidiyorum.”  Şeyh, “Peki yol azığı olarak neyin var?” dedi. Bayezid,” İki yüz gümüş dirhemim var. İki yüz gümüş dirhemim var. İşte elbisemin köşesinde sıkıca bağlı” dedi. Şeyh dedi “Benim çevremde yedi defa tavaf et. Bunu, hac tavafından daha iyi say. Çevremde yedi defa tavaf et. Bunu hac tavafından daha iyi say. Ey cömert,o dirhemleri önüme koy. Bil ki, hac yaptın ve muradın gerçekleşti. Umre yaptın, bakî ömrü elde ettin.

Yani ahireti elde ettin. Temizlendin. Safa’da koştun. Canının gördüğü Hakkın hakkı için.” Canının gördüğü Hakkın… Canı ne? Hak olarak neyi görüyor orada o? Şeyhi. Şeyh Hak. Büyük harfle. Yani ne oluyor? Allah oluyor. Biraz sonra daha da açık söyleyecek. Canının gördüğü Hak’kın hakkı için. Hak beni, o büyük Allah oluyor. O yukarıdaki tanrı, bu aşağıdaki tanrı. Bakın tam aynı yapıda.

Hak beni kendi evine üstün tutmuştur. Ben Kâbe’den üstünüm diyor. Kâbe onun lütuf eviyse benim tabiatım onun sır evidir. Bütün o sırlar benim içimde var diyor. Şimdi neden sırlarının, sırlarının sırları? Yani sırları açıklıyor. O evi yaptırdığından beri, Kâbe’yi yaptırdığından beri ona gitmedi. Allah mahallede oturan bir adam mı hâşâ? O evi yaptırdığından beri ona gitmedi. Bu eve ise, kendisini anlatıyor, kendisi bir ev. Bir ev düşünün içine giren, bu eve ise o Hayy, diri Hak’tan başkası girmedi.

Ev dediği vücudu. Kendi vücudunun içinde kim varmış. Allah varmış. Buna ne derler? Hulûl derler. Onun için Allah’ın en büyük fıkhı…

Şimdi bununla Allah’ın en büyük fıkhıdır, Allah’ın en aydınlık yoludur. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır sözü arasında tam bir uyum var mı?

Yani bu önsöz Mesnevî… Şeye ait değildir deniyorsa o zaman… Ben sadece bir örnek veriyorum, daha nice örnekler var. Şimdi devam ediyorum. Bak ne diyor? Madem beni gördün, Hak’kı gördün. Kimi görmüş yani? Allah’ı görmüş. Onun için az önce, canın gördüğü Hak’kın hakkı için dedi. Yani Allah o kendisi oluyor tanrı. Ama o yüce tanrıyı da inkâr etmiyor. O aracı tanrı oluyor. Küçük bir tanrı o. Sadakat Kâbe’sinin çevresini döndün. Demek ki o etrafta dönmüş, Bayezid. Şuraya dikkat edin.

Bana hizmet Allah’a itaat ve şükürdür. Kendini tamı tamına Allah yerine koydu mu? Bana hizmet Allah’a itaat ve şükürdür. Sanma ki, Hak benden ayrıdır. Gözünü iyice aç. Bana bak. Böylece insanda Hak’kın nurunu göreceksin. Hak, Allah, böyle büyük harfle yazmışlar, baş harfini. Bayezid bu nükteleri anladı, altın halka gibi kulağına taktı. Ondan dolayı Bayezid’in derecesi arttı.  O adamdan dolayı, Kâbe falan bitti artık daha, Kâbe’ye gitmesine gerek yok. Sona ulaşan son noktaya vardı. Orada gerçeği anlamış ve son noktaya ulaşmış.

Şimdi burada ben tekrar gerçekten soruyorum. Bakın işte kitap bu. Çıksınlar, Mevlana ve Mesnevî’nin peşinde koşan, araştırmasını yapan, doktorasını yapan, bu konunun Profesörü olan çok sayıda insan var. Bu konuda araştırma merkezleri var, ilim adamları var. Bunları sevenler var. İşte Kur’an ayetleri ortada, işte bu söylenenler.

Servet Bayındır hoca konuşuyor ve bilgisayarın ekranında bir yazı gösteriyor ama anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: İşaretle ben bakayım.

Doç. Dr. Servet Bayındır: Divan-ı Kebir. Milli eğitim Bakanlığı yayınları. Sayfasını falan vermiş.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet Servet Hoca bir şey buldu. Milli eğitim Bakanlığının… Yukarıda mı?

Doç. Dr. Servet Bayındır: Divan-ı Kebir adlı kitap. Milli eğitim Bakanlığı yayınları.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Sen söyle, buradan söyle sen.

Doç. Dr. Servet Bayındır: Divan-ı Kebir Mevlana’nın önemli eserlerinden birisi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu bir tercümeden alıntı yapmışlar. Kayseri’de bir Alevi derneğinin internet sitesi. Mevlana’nın Hz Ali’ye yazdığı bir şiir var. Şiirinde bildiğiniz Hz Ali, tırnak içinde, onu tarif ediyor.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Şimdi nereden başlayacağım okumaya? Baştan mı?

Doç. Dr. Servet Bayındır:Her tarafı. Her tarafı aynı. Mesela Ali nurunu gördü. Şit.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bunu en iyi Yahya okur, vereyim de o okusun.

Doç. Dr. Servet Bayındır:Az daha yukarıdan.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış. Ne dedin adını?

Doç. Dr. Servet Bayındır: Divanı Kebir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Divanı Kebir. Mevlana’nın.

Yahya Şenol: Evet. O açıklayıcı imam, o Allah velisi, safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekânda, zamanda Hak’la duran o imamın zatı iç ve dış temizliğiyle vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir. Onun toprağı, birlik âlemidir. O, insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir, fakat can yaşar ölmez. Onun hareketi, kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır. Yaratıkları yaratanın zatı gibi, o bakîdir.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bak, yaratıkları yaratanın zatı gibi, o bakîdir. Hz Ali için söylüyor.

Yahya Şenol: Hak’kın yüksek sıfatları Ali’nin vasfıdır.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Hak’kın yüksek sıfatları, yani Allah’ın sıfatları, Ali’nin sıfatlarıdır. O zaman ne oluyor Ali?

Yahya Şenol: Hak’kın sıfatları zaten ayrı değildir. O tanrının zatına yapışmış o olmuştur.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Tanrı olmuştur diyor.

Yahya Şenol: Hani duyduğun lahutun gizli hazinesi yok mu? İşte odur. Çünkü o Hak’tan Hak’la görünmüştür. O hazinenin nakti, tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksat yüce Ali’dir. Hak’kın hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hâkimdir, her şeyin bilginidir. İptidasız evvel o idi.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Bak, başı yok.

Yahya Şenol: İptidasız evvel o idi. Sonsuz ahir de o olur.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet. Ebedi ve ezelidir demek istiyor.

Yahya Şenol: Peygamberlere yardım eden o idi. Velilerin gören gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıltısı kendi ziyasından bir güneş yarattı.  O Hak iledir. Hak ondan görünür. Hak’ka ki, o Hakk ile ebedidir. Âdem’in toprağı onun nurundandı. O sebeple meleklerin tacı oldu. Allah’ın isimleri ondan belirdi.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Allah Allah.

Yahya Şenol: O temiz ve yüce imamın ilmi sayesinde Âdem her şeyi anladı. O nur tek olan yaratanın nuru olduğu içindir ki, melekler onun huzurunda secde ettiler. Evet, muhakkak ki Âdem o imamın nuru ile bütün ilahi isimleri bildi. Şit, kendinde Ali’nin nurunu gördü ve yüksek âlemi öğrendi. Nuh, kendini yüksek menzile ulaştırıncaya kadar isteğini hep ondan buldu. Gene ondandır ki, kurtuluşa eren Nuh, dehirde gayret tufanını buldu da, beladan kurtulmuş oldu. Halil Peygamber dostlukla onu andı da, ateş ona al lale oldu.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Neyse yeter artık bu kadar. Daha fazlasına gerek yok.

Doç. Dr. Servet Bayındır: Kaynağını …

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Kaynağını oku yeter. Gerek yok bu kadarına.

Yahya Şenol: Divan-ı Kebir’den seçme şiirler. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 1. Cilt. Sayfa 3-5arası. İstanbul 1989 baskısı. Şöyle bir not var ama çok güzel. Onu da bir okuyayım.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Oku.

Yahya Şenol: Yanlış anlamayın sakın. Bu naat aşk ile yazılmıştır. Lütfen akılla değil de, gönülle anlamaya çalışın.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet. Zaten bu şeyler hep böyledir. Tamam, o kalsın sende.

Katılımcı: Bu mektubu yazan arkadaş da diyor ki, cevap olarak yazan.  Mevlana diyor ki, sevgi olmadan din olmaz. Küfür olmadan din olmaz diyor. Öbür arkadaş diyor ki, küfürü okudukdan sonra hic bir sey olmaz.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Şimdi sevgi deniyor. Allah-u Teâlâ da diyor ki ayeti kerimesinde. Estauzubillah.

(3/Ali İmran 31. Ayet)

kul in kuntum tuhıbbûnallâhe fettebiûnî”

Onlara şunu söyle. Allah’ı seviyorsanız bana uyun.”

Öyle lafla sevgi olmaz. Eğer ben Allah’ı seviyorum diyen varsa, yapacağı tek şey, Peygamberimize uymak ve Kur’an’ı Kerim’i tatbik etmektir. Hak din bu. Ama batıl o kadar çok dinler var ki, şimdi burada işte Ali (Ra)’ın adı kullanılıyor. Asıl bunun arkasında çok büyük bir siyasi yapılanma var. Kimsenin umurunda değil Hz Ali aslında. Orada başka bir şey var. Ama şimdi yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum şu anda. Şu birazcık bir, azıcık bir şey yapsın, yeri geldiği zaman onu da konuşuruz inşallah. Evet, burada Abdurrezzak Hocanın getirdiği bir yazı var. Biliyorsunuz bu sıralar televizyonlarda sürekli bize laf atan bir cübbeli Ahmet var. O da kendi şeyhi için Rabıta-i Celile-i Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiyye diye bir kitap…

Yahya Şenol: Tarikat-ı Aliye’de Rabıta-i Celile.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Tarikat-ı Aliye’de Rabıta-i Celile. Güya bu kitabı bize karşı yazmışmış. Ben baktım, yani hiç iler tutar tarafı yok. Bunun neresinden tutacaksın? Yani tenkit etmek için azıcık bir şeyler olması lazım değil mi? Yani, hani birisine vurduğun zaman elin havada kalmayacak. Azıcık eline dokunabilmesi lazım. Bunlarda hiç bir şey yok. Bunlarla ne konuşacaksın ki?

Onlarda da öyle değil. Yani o mektubu olmasaydı, gerek yoktu. Dikkat ederseniz yıllardır ben bu konulara pek girmem. Ama madem bu arkadaşlarımız öğrenmek istiyor, tamam görsünler. Ve bir soru sorduk. O sorudan dolayı niye şok oluyorlar? Onlar bana istediklerini sorsunlar. Her şeyi sorsunlar. Akıllarına ne geliyorsa. Biliyorsam cevap veririm, bilmiyorsam araştırırım.

Bak diyor ki, sebeb-i telif-i risale olan üstadım. Yani bu yazıyı yazmamın sebebi olan üstadım. Seyyidim. Yani efendim. Senedim. Senet ne demek? Dayanağım demek. Ruhumun ruhu. Kalbimin kıblesi. Bir insanın kalbinin kıblesinde ne olur?  İnsan Cenab-ı Hak’ka yönelir değil mi? Nur-u didem. Yani gözlerimin nuru. Ve sürur-u sinem. Kalbimin sevinci. Alim-i amil. Bilgisine göre hareket eden. Mürşid-i Kamil. Bu mürşid-i kâmil kelimesi içeriği çok ağır şeylerle doludur. Bizim Kur’an ışığında Aracılık ve Şirk kitabında bunlarla ilgili çok güzel bölümler vardır. Kutb-ül medar. Yani bu dönen kâinatın tam tepesi oluyor. Kutb-ül irşad. Yani bu da çok acaip bir şeydir. Yani bunlar çünkü birer tasavvuf terimidir ve altında, İslamla uzaktan yakından alakası olması imkansız olan anlamlar vardır. Kutb-ül Aktab. O da aynı. Gavs-ül evtad. Aynı. Vahidüzzaman. Ne demek? Bu zamanın teki. Bir tek. Bir tek olmak kimin özelliğidir? Allah’ın özelliği. Zamanın bir teki. Bu vahidüzzaman diyor. Mesela bir de Bediüzzaman var biliyorsunuz. Onun manası ne? Zamanın harikası. Bedi kelimesi Cenab-ı Hak’kın, bediussemavati vel ard. Göklerin ve yerin bediidir.

Şimdi bunları tenkit etmek öyle kolay mı? Her birisinin arkasında dünya kadar cemaat var. Ama sadece Allah rızası için bunlar yapılabilir, başka bir şey için değil. Başka hiçbir maksatla yapılamaz. Ve biz bu insanlara, hayattayken tövbe edin, doğruya dönün demek için bu kadar riski üstleniyoruz. Allah rızası için. Gerçi Cenab-ı Hak’ka dayanan kişiyi Allah-u Teâlâ korumaya kadirdir, o ayrı bir konu.

Feridü-l Asr. Gene asrın teki. Zaten hiçbir tarikat şeyhi tekliği kimseye vermez. Müceddidü-l -karni’l-hamis aşer 15. Asrın müceddidiymiş. Bu müceddit kelimesi de neyse. Ya bu kadar müceddid var da, hangi yeniliği yapmışlar o yok. Yani herkes kendisini müceddid diyor, ben yenilik yaptım. Tamam da, bir cümlelik söyle bakayım ne yaptın? Şöyle bir yarım cümle de kabul ediyorum. Yarım cümle. Ne yaptın?

Katılımcı: İnsanları yoldan çıkardı.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Ha yoldan çıkarma konusunda problem yok. Ama o eskiden beri var yoldan çıkaranlar, yeni bir şey değil ki. Bağiyetül halef. Yani bütün geçmişlerin arayıp bulamadığı adam demek istiyor. Bakiyyetüsselef. Yok.  Arkadan gelenlerin aradığı adam. Geçmişlerin de geriye bıraktığı kişi. Hadil enam. Bütün canlılara yol gösteren. Bu Allah’ın ismi tabi. Kaşifuzzalam. Karanlıkları açan. Şimdi bitti artık. Ondan sonra kimmiş bu adam. El Hac Mahmut el Ufi. Oflu Hacı Mahmut diyor. Şimdi bütün bunlardan sonra ne bekliyordunuz?

Katılımcı. Allah.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Allah’ı bekliyordunuz, bakın ne çıktı. El Hac Mahmut el Ufi hazretlerine. Erol sen mi diyordun? Ben bunu okudum birisine diye. Evet zelil, hakir, mehin, fakir yani bu defa kendisini düşük… küçülttükçe küçültüyor. Öbürünü yüceltti. Şimdi kendi boyunu küçültmeye başladı. Sanki yetmiyormuş. Allahın verdiği şeyi saklamanın, Cenab-ı Hak  seni insan olarak yaratmış. Ne demek zelil, hakir? Mehini fakir. Yani fakir ve alçak manası. Mehin de. Türabı akdamil evliya. Yani evliyanın ayaklarının toprağı. Ya kardeşim toprak olmak bir fazilet değil yani, toprak. Yani Peygamberimizin çiğnediği o kadar topraklar vardı ki, onların hiçbirisinin bir fazileti yok.

Yahya Şenol: ya leyteni küntü türaba var.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Ha, “ya leyteni küntü türaba.”  Doğru. Bak o ayeti kerimede olduğu gibi. O cehenneme gidecek olanların söyleyeceği sözdür. Ve gubaru evvabül fukara. Fakirlerin kapılarının tozu.  Tarafından min gayri haddin ithaf olunur. Bu da cübbeli Ahmet’in kendisi oluyor.

Evet Abdürrezzak hoca bunu buraya koyuyorum.

Neyse şimdi şu ayetleri tekrar okuyayım. Biraz şey oldu ama olsun. Çünkü bundan sonra yatsı namazını da kılacağız.

Katılımcı: Hocam yan sayfada rabıta olacak. Zatın zati ve ilahi sıfatlarına sahip olmasıyla ilgili yazı var orada.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet. Bakın evet. Gördüm gördüm. Bu rabıta dedikleri bir şey var biliyorsunuz. Rabıtada şeyhi yücelerin yücesi yaparlar, kendileri cücelerin cücesi olur. Evet, aynen öyledir. Yani bu bir şey değil. Ondan sonra şeyhin karşısında iyice ezilirler, adeta secdeye varır gibi. Ondan sonra o şeyh, Allah’la kendi aralarındadır. Allahtan geleni, o şeyh aracılığıyla aldıklarına inanırlar. O şeyhin vasfı ne olması lazımmış? Bakın burada ne yazmış cübbeli. İlahi ve zati sıfatlarla muttasıf. İlahi sıfatlar ne demek? Allah’a ait özellikler. Zati sıfatlar ne demek? Sırf Allah’ta olan başkasında olmayan özellikler demek. Ve millet anlayamaz diye parantez içerisinde yazmış. Allah-u Teala’nın sıfatlarını takınmış. Anlayamazlar diye yazmış. Müşahade. Allah Teala’yı görür gibi olmak mertebesine ermiş. Kamil bir şeyhe kalbi bağlayıp huzur ve gıyabında o şeyh efendinin sureti, sireti ve özellikleriyle ruhaniyetini hayalen kendisiyle birlikte farz ederek yanındayken takındığı tavrı ayrıyken de sürdürmeye çalışmaktır rabıta. Şimdi ne yapıyor? Yani Allah’ın sıfatlarıyla sıfatlandırmış, özellikleri.

Şimdi şu ayeti okuyayım. Bakın tam, birebir uyuyor mu? Uymuyor mu? Şimdi bakın. Şimdi diyorlar ki, Abdulaziz Hoca çok sert. Hayır. Bak bu akşam hiç sertleşmedim dikkat edin. Ayetler zaten yeteri kadar sert, benim sertleşmeme gerek yok ki. Bakın ne diyor Allah-u Teâlâ,

(2/ Bakara 165.Ayet)

“Ve minen nâs”
“insanlardan kimileri,”

“men,”

“öyle bir kimseler vardır ki,”

“yettehızu min dûnillâh”

“Allah’ın dunundan yani Allah’ın bir aşağısından,”

Allah’ı çünkü, Allah’ı kendilerinden uzak kabul ederler bunlar. Hâlbuki Allah şahdamarından da yakın. Şahdamarıyla hiç insanın arasına bir şey girebilir mi? Mümkün değil. Girdiği zaman ölürsün anında. Zaten bunların da dinle alakaları kesiliyor orada. O bir başka din oluyor artık, Allah’ın dini olmaktan çıkıyor. O zaman ayetleri istedikleri gibi anlamlandırıyorlar. Ben burada bir ders yapmıştım biliyorsunuz, cübbeli Ahmet Kur’an’ı Kerim’de şirki anlatan ayetin başını sonunu kesiyor, ortasına da yanlış mana vererek Allah şirki emreder diye anlamlandırmış. Yani aracılığı. İşte aracılık şirk zaten. Emreder, zaten buna… Böyle yani Allah’ın ayetlerine uymak değil onu kendilerine uyduruyorlar. Yaptıkları o.

Şimdi bak okuyorum ayeti.

“Ve minen nâs men yettehızu min dûnillâh  endâden”

“Allah’la kendi aralarında endad oluştururlar. Yani Allah’a benzer varlıklar.”

Şimdi Allah’a benzer varlık, az önce Mevlana’da okuduk. Tam Allah’ın özellikleri değil mi? Çünkü benim içimde Allah’tır diyor. Girip daha çıkmıyor diyor. İşte bana bakarsan Allah’ı görürsün dedi. Burada ne diyor? Burada aynı şey aynı değişmiyor yani. İlahi ve zati sıfatlarla muttasıf. Anlaşılmaz diye diyor ki, Allah-u Teâlâ’nın sıfatlarını takınmış. Allah ne diyor burada?

“Endad.”

“Allah’a benzer varlıklar.” Öyle değil mi?

“Allah’la kendi aralarına Allah’a benzer varlıklar koyup onlara tutunanlar.”

“ yuhıbbûnehum kehubbillâh,”

“Allah’ı sever gibi onları severler.”

Mevlana’da ne dedi? Bana hizmeti, Allaha itaat ve şükür bil diyor. Bunlar da aynı işte. Allah’a ibadet yerine, şeyhlerine ibadet ediyorlar o şeyde. Rabıta zaten ibadettir başka bir şey değil. Allah’tan başkasına ibadettir. Bunu biz Tarikatçılığa bakış kitabında yıllarca önce yazdık.

Bana cevap olarak yazılmış kitapmış. Ben bunu nasıl dikkate alıp da cevap vereyim. Bunun neresi bana cevap. Sen doğru söylemişsin diyen bir kitap değil mi? Başka bir şey değil. Evet. Diyor ki,

vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh,”

“Müminlerin Allah sevgisi daha güçlüdür.”

Şimdi o mektupta bak dikkat ediyor musunuz? Sonunda hemen döndü, işte ben de içime gelen, doğan şeyleri insanlara söylemiyor muyum? Dedi. Hiç sağlam duramadı. En sonunda sevgiye kadar indi, o mektupta. Bunlar da, okursunuz, hiç bir noktada kalamazlar. Çünkü rüzgâr önündeki gazel gibidirler, rüzgâr ne tarafa eserse o tarafa giderler. Çünkü sağlam bir şeyleri yok. Dayanakları yok.

“Velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâb”

“şu zalimler” diyor Allah. “Şu zalimler, o azabı görecekleri günü şimdiden görselerdi keşke.

” ennel guvvete lillâhi cemîa.”

“Bütün güç ve kuvvetin Allah’a ait olduğunu bir görselerdi.”

Başkasının gücünün ve kuvvetinin olmadığını.

“Ve ennallâhe şedîdul azâb”

“Allah’ın azabının şiddetli olduğunu bir görselerdi.”

(2/ Bakara 166.Ayet)

“İz teberra ellezînet tubiû minellezînettebeû”

“Kendilerine tabi olunanlar, olanlardan uzak kaldığı zaman,”

Mesela Mahmut Efendi cübbeli Ahmet’ten fersah fersah kaçacaktır. Mevlana’da tabilerinden kaçacaktır. Bu ayet öyle diyor. O azabı görmüşler hepsi de.

“Ve tegattaat bihimul esbâb.”

“aralarındaki bütün bağlar paramparça olmuş.”

(2/ Bakara 167.Ayet)

“Ve gâlellezînet tebeû”. Mesela cübbeli Ahmet Mahmut Efendiye diyecek, öyle diyor.

“O tabi olanlar.” Ya da Mevlana’yı bu şekilde tanrılaştıranlar diyecekler ona,

lev enne lenâ kerraten”

“ah keşke bir daha bir fırsat geçse de elimize”

“feneteberra eminhum”

“bunlardan uzak kalsak.”

“kemâ teberraû minnâ,”

“Bunlar şimdi nasıl bizi bıraktı terk ettiyse biz de bunları terk etsek keşke bir daha bir fırsat geçse”

“kezâlike yurîhimullâhu  ağmâlehum haserât”

“Allah onların bu yaptıkları amelleri kendilerine bir iç yangını olarak bir hasret olarak gösterecektir.”        Eyvah koskoca ömürü, koskoca zamanı, o imkanları nerde harcamışım diye yanıp tutuşacaklardır.”  Evet.

“Haseratin aleyhim,”

“kendi aleyhlerine böyle hasret olacak.”

“ve mâ hum bihâricîne minen nâr.”

“O ateşten asla çıkamayacaklardır.”

Ben bunu şimdi söylüyorum ki, akılları başlarına gelsin, tevbe etsinler fırsat varken. Evet. Ve son olarak şunu söyleyeyim, artık bundan sonra nasıl olsa herhalde ders yapamayız öyle zannediyorum. Ya da bir on dakika daha bir ayırırız. Şimdi yatsı namazına geçeceğiz. Bir on dakika daha devam ederiz ikinci bölüme. Birkaç tane soruya cevap veririz.

Peygamber SAV’le ilgili olarak Cenab-ı Hak mesela şeyi açın, hemen çok kısaca oraya şey yapayım, Cin suresini. Yok, hemen bir kısa… Son olarak bağlamış olayım. İkinci yarı yaparız, kısaca hemen namaz kılıp geliriz.

Diyor ki, 21. Ayet, Allah Peygamberimize emrediyor,

(72/ Cinn 21.Ayet)

Gul innî lâ emliku lekum darran ve lâ raşedâ.”

“Ya Muhammed onlara de ki,” 572. Sayfa, 21. Ayet,

“ya Muhammed onlara şunu söyle, benim size ne zarar vermeye gücüm yeter ne sizi olgunlaştırmaya.” Bu da Peygamberimiz işte, buyurun.

“Gul innî len yucîranî minallâhi ehadun”

“beni Allah’tan hiç kimse kurtaramaz.”

“ve len ecide min dûnihî multehadâ.”

“onun dışında sığınak da bulamam.”

Ya, “ben kendimi kurtaramam ki, sizi kurtarayım” demiş oluyor değil mi? “Ben kendimi kurtaramam” diyor, Allah-u Teâlâ… Böyle de diye Allah emrediyor Peygamberimize.

İllâ belâğan minallâhi ve risâlâtih,”

Benim yaptığım Allah’tan aldığımı size tebliğ etmek, Cenab-ı Hak’kın gönderdiği ayetleri size bildirmektir.”  O kadar başka bir şey yok.

“Ve men yağsıllâhe ve rasûlehû”

Kim Allah ve Rasulune isyan ederse,”

“feinne lehû nâra cehenneme”

“onun payına düşen cehennem ateşidir.”

“ hâlidîne fîhâ”

“orada”

“ebeda.”

“Ebediyen orada ölümsüzleşeceklerdir.”

Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi hemen yatsı  namazına geçiyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008