Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi

14 Aralık 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün Bakara suresinin 104. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. “Müninler Raina demeyin unzurna deyin ve dinleyin. O kâfirler için acıklı bir azap vardır.” Şimdi burada konuşurken, doğru kelimelerin seçilmesinin önemine işaret ediliyor. Raina kelimesi, bizi güt ya da bizi gözet anlamındadır. Yani bizi de düşün, biz de burada varız gibi Raina demeyin Uznurna diyin. O da gene yani bizim halimizi düşün, işte bize bak, “bize bak, deyin” Şimdi bu raina kelimesinin, çok değişik anlamları var. Yahudilerin dilinde yani İbranice de sövme anlamına geldiği ifade ediliyor tefsirlerde. Yani Müslümanlar raina dedikleri zaman, Yahudilerde aynı şeyi söyleyerek, alttan alta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmiş oluyorlardı. Ama eğer unzurna denirse herhangi bir şey yapılmaz. “ve söylenenleri dinleyin” diyor, “kâfirler için elem verici bir azap vardır.” da başkalarının bu sözü kullandıklarının, üstü kapalı olarak ifade edilmesidir. Şimdi bu konuya daha öncede değinmiştik. Bu konu tahrifle ilgili bir konudur. Tahrif ne demek ti? Değiştirmek ve bozmak… Şimdi değiştirmek ve bozmak… Bugün Kuran’ı Kerim’i mesela; elimizde bir Kuran’ı Kerim var, bir metin var. Bu metnin herhangi bir kelimesini ya da cümlesini insanların değiştirip, bozmalarına imkân var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü o zaman hemen fark edilir. Bir harekeyi bile değiştiremezsiniz. Peki, bunda değiştirme imkânı yokta Tevrat’ta İncil de mi var? Şimdi tabi Yahudiler büyük bir göç yaşamışlar. O zaman Tevrat’ın orijinal nüshaları kaybolmuş, İncil içinde aynı şey söz konusu. Onların asıl nüshaları yok. Bu konuda kimsenin ihtilafı yok yani. İsrail peygamberlerine inen Tevrat nüshaları ile İsa aleyhisselama inen şekliyle İncil nüshası bugün yok. Kuran’ı Kerim orijinal şekliyle duruyor, elhamdülillah. Buna herhangi bir kimsenin müdahale etme imkânı yok. Çünkü Kuran’ı Kerimler metinleri yazılı ve kelimelerde milyonlarca hafızın hafızasında ezber edilmiş. Bir tek harekeyi bile değiştirme imkânı yok, bazı kıraat farklılıkları var onlarda, öze dokunmuyor. Kuran’ı Kerim gibi, Tevrat gibi, İncil gibi topluma mal olmuş kitapları değiştirmek kolay değildir. Yani şimdi Tevrat’ın ve İncil’in zamanın da o büyük sosyal olaylar sırasında kaybolması, sonra meallerinin ortaya çıkması ayrı bir konu. Çok sayıda İncil ortaya çıkmış bunu İznik’te dörde indirmişler biliyorsunuz ve Konstantin’in baskısıyla. Çok büyük olaylar yaşanmış ve Hz İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu söyleyen nüshalar bırakılmış ve diğerleri imha edilmiş.

Şimdi bu şekilde bir tahrif mümkün olmadığına göre yani Kuran’ı Kerim açısından herhangi bir harfinin harekesini bile değiştiremiyorsunuz bırakın harflini. O zaman tahrif nedir? Yorum reddedildi. Yanlış anlama da değil. Şimdi Arapça da kıyı (Tam anlayamadım 6.47)ya harf denir. Tahrifte bir şeyi kıyıya çekmektir. Yani şöyle uç noktaya doğru çekiyorsunuz. Şimdi meseleyi şöyle düşünün, Türkiye ile Suriye sınırını düşünün. Tam sınırda bir şey ayakta duruyor mesela; bir kişi ayakta dursun. Suriye tarafından bakan o kişiyi nerede düşünür? Efendim? Suriye de düşünür. Türkiye’den bakan Türkiye de düşünür. Tamam mı? İşte tahrif bir şeyi ta uç noktaya kadar getirmektir. Yani kelimeye öyle bir anlam vereceksiniz ki o anlam kelimenin uç anlamı olacak. Bir de yerleşik manası vardır, bir de uç manası vardır. Uç manayı verdiğiniz zaman oradan öbür tarafa geçme imkânı vardır. Yani bu adam Suriye de mi? Türkiye de mi? diye nasıl ihtilaf ortaya çıkıyorsa işte onu da söyleme imkânı olur. İşte Tahrif kelimeyi uç anlamlarına getirmektir. Sözlük olarak mümkün, uç anlamına çekerek yanlış niyetler zemin hazırlamaktır.

Mesela Türkçe de anlatırlardı, virgülün ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için ne söylerlerdi? Oku da adam ol baban gibi, eşek olma. Ya sen ne söylüyorsun? Yok, canım oku da adam ol baban gibi dedim. Eşek olma dedim yani. Senin gibi adam olmasını söyledim. E ama orada kendisi başka bir şey kasteder, itiraz edildiği zaman karşı tarafa başka bir anlamı söyler. İşte buna benzer bir şeydir tahrif.

Şimdi bunu en iyi anlayacağımız Nisa suresinin 46. ayetidir. 85. sayfada, Allah’u Teala burada diyor ki: “Yahudilerden kimileri kelimeleri, mevzilerinden kenara çekerler.” Yani kelimeleri yerleşik anlamından başka anlama çekerler. “yuharrifûne” çekerler “el kelime” kelimeleri “an mevâdııhî” aslı yerleşim yerinden uzaklaştırarak başka tarafa çekerler. Nasıl yaparlar? “Şunu söyleyerek yaparlar.” “semi’nâ ve asaynâ derler.” “vesma’ gayra musmeın derler.” “ve râınâ derler” Burada da raina var. Bakara 104 te de raina var. Şimdi oradaki raina, buradaki raina, bu kelimeyi aynı kimselerin söylediğini gösteriyor. İşte demek ki Yahudiler, o kâfirler ifadesiyle Yahudiler kastediliyor. Şimdi bu semi’nâ ve asaynâ ne demektir? Şu anda semi’nâ ve asaynâ dediğimiz zaman, şu andaki yerleşik anlam işittik, isyan ettik ama bu ayetler indirildiği zaman ki yerleşik anlam işittik sıkı sarıldık demektir. Sıkı sarılmak, işittik ve sıkı sarıldık.

—Bir katılımcı: ne dediğini anlayamadım. 11. 01

—A.Bayındır: Yok biraz sonra göreceğiz onu atana net anlayamadım 11.05 manasının olduğunu, sıkı sarılmak tam itaat etmektir değil mi? Onun yerleşik manası oymuş o zaman. Ama şu anda semi’nâ ve asaynâ ya işittik, isyan ettik anlamı veriyorlar ki, biz onu Bakara 93. ayetin anlamını, anlamaya çalıştığımız zaman görmüştük. Demek ki zamanla kelimeler anlam değiştiriyor. Yani bu yaşanan asırlar içersinde kelimeler de anlam kayması oluyor. Bunu nereden anlıyoruz. Diyor ki “kelimeleri yerleşik anlamlarından sağa sola çekerler” diyor. Demek ki semi’nâ ve asaynânın yerleşik manası başka onların kastettikleri mana başka. Ne diyerek yerleşik anlamdan uzaklaştırıyorlar, semi’nâ ve asaynâ diyorlar. semi’nâ ve asaynânın yerleşik manası, işittik sıkı sarıldık, yani dinledik sıkı sarıldık. Yani sen bize bir takım emirler verdin ya biz onları dinledik ve sıkı sarıldık. Ama aynı zamanda dinledik isyan ettik manası da var. Daha önce burada anlatmıştık asa kelimesinin anlamı (“ehadahu ehdal asa”bu yazımdan emin değilim 12.26 ) değneği tutar gibi tuttu, değneğe sarılır gibi sarıldı. Mesela; dağdan yukarı çıkarken ya da dağdan aşağı inerken değneğe sarılırsanız, ne yaparsınız? Kendinizi korumanız için sıkı sarılmanız lazım. İşte ona sıkı sarılma manası verilir. Bazen de değneğe niçin sarılır insanlar? Karşı taraftakinin kafasına vurmak için. Ona da isyan derler işte. Onun için iki anlamı vardır ama yerleşik anlamı sıkı sarılmak. Şu anda o manaya kullanılmıyor. Mesela; elinizdeki meallerde ne anlam verilmiş. İşittik isyan ettik, işittik karşı geldik. Bak meale de hangi anlam yansımış görüyor musunuz? Tahrif edilmiş anlam yansımış. Çok ilginç değil mi? Şu elimizdeki mealetahrif edilmiş anlam yazılmış. Zaten bu böyle olduğu için ben şahsen yani ulaşamadığım tefsirlerde, okumadığım tefsirde olabilir de, şu anda size anlatacağım şeyi anlatan, bu ayeti anlayan bir tane tefsir şu ana kadar bulamadım. Bu ayeti doğru şekilde anlatan bir tefsire şu ana kadar rastlayamadım. O da kelimelerin geçmişine bakmadan herhalde ya da ayetler arası ilişkiye dikkat etmeden yapmaları sebebiyle bu tefsirleri, işittik isyan ettik manasına da gelir, işittik ve söylediklerine de sıkı sarıldık ilk manası bu. Ama öbür manada kast edilebilir.

İkincisi vesma” gayra musmeın” vesma dinle, musme da esma ı işittirmek manasına gelir, esma, işittirmek (lütfen bu kısmı çek eder misiniz? 14.29 ) gayra musmeın, bir şey işittirilmeyen kişi demektir. Yani sana dinle diyoruz ama sana dinle demek bizim haddimize değil, kusura bakma ama dinle diyorum. Ama buna gayra musmeın bakın kelimeye bak, söz işittirilmez, sana da söz işittirilmez ya, biz konuşsak ta ne olacak yani. Zaten senin kulağına işlemez manasına da gelir, aynı kelime, Türkçede de bu tip şeyler olur. Yani gayra musmeın işittirilmeyen kişi. Burada bir özür beyanı içinde söylenebilir, başka maksat için de söylenebilir. İşit, dinle, söz dinletilemeyen kişi, zaten dinlemezsin ama dinle ya da sana dinle demek haddimize değil. İki manaya da geliyor. Bunların hangi maksatla söyledikleri, birinci manası demek ki saygıyı ifade ediyor ama ikinci manası da hakaret taşıyabiliyor.

Raina, şimdi raina kelimesi Yahudiler tarafından sövme manasında da kullanılıyor ama Arapça olarak ta rai çoban demektir ya da rai güt manasına da gelir. Raina bizi güt. Bizi güt derken de iyi niyetle de olabilir, sen bizi hayvan yerine koyuyorsun, koy manasına da gelebilir. Ya da raina bizi gözet manasına da gelebilir, biraz dillerini eğip, bükerlerse ki ayette öyle söylüyor. Dillerini eğip bükerek raina çobanımız manasına da gelir. Böyle değişik anlamlara kullanılabilecek yani kinayeli kelimeler bunlar. “dillerini eğip bükerek ve dine saldırmak niyetiyle” demek ki niyetleri iyi olsa bu kelimeleri kullanmalarında bir problem yok. Ama kötü niyetli oldukları için kelimeleri kullanıyorlar. Şimdi işte bak, tahrif neymiş? Kelimeyi asıl yerleşik anlamından başka anlama çekmekmiş, değil mi? Başka anlama çekmek. Yoksa bu kelimeyi kaldırmak, bunu kim yapabilir? Siz gidinde İncil’den bir kelimeyi çıkarın Tevrat’tan çıkarın bakayım ya da Kuran’ı Kerim’den herhangi bir yerden bir harfi değiştirin, yapamazsınız ki. Ama anlam kayması yoluyla istediğinizin daha fazlasını yapabilirsiniz. Kelimelere anlam kaydırması yaptınızmı tamam. Şimdi bu kelimeleri söylediğiniz zaman iki anlamada gelebilecek kelimelerdir. Ama Allah’u Teala diyor ki:“Onlar keşke, işittik itaat ettik deselerdi” Bunu sağa sola çekme imkânı var mı? Mümkün değil yani, tek mana. Yani semi’nâ ve asaynâ yerine işittik itaat ettik deselerdi. semi’nâ ve asaynânın manası da itaat etmek zaten sıkı sarılmak yani itaatten daha

Güçlü bir ifade bu, sıkı sarıldım diyor ama başka bir manaya da gelebiliyor. semi’nâ ve asaynâ demiş olsalardı vesma deseler di, dinle, gayra musmeıni söylemeselerdi. Sana bir şey işittirilmez ya da sana işittirmek haddimize değil ya. O kısmı katmazlarsa sağa sola çekemezler. Sadece vesma deselerdi. Venzurnâ deselerdi raina yerine. Çünkü rainayı başka manalara da kullanabiliyorlar. “Deseler di onlar için hayırlı olurdu. Elbette ki hayırlı olurdu daha da sağlam olurdu.” Çünkü az önceki sözleri, semi’nâ ve asaynâ dedikleri zaman itiraz etseniz, sen ne biçim konuşuyorsun, işittik isyan ettik ne demek? Der ki aa. Sen bilmiyor musun bu kelimenin asıl manası işittik sıkı sarıldık. Ben o niyetle söylemiyorum ki. Hemen kendini kurtarır. Vesma’ gayra musmeın de ya sen ne diyorsun? Aaa siz de her şeyi ters anlıyorsunuz kardeşim gayra musmeın derken sana bir şey işittirmek haddimize değildir onu kastettik, der. Raina da ne diyorsun? Ya öyle deme bizi gözet falan. Şimdi öbürünü söylese hiç itiraza mahal yokta, başka manayı kastetme imkânı da yoktur. “kâfirlikleri sebebiyle” yani aslında bunların niyetleri kötü, Peygamber sallallahu aleyhi ve seleme sanki peygamber gibi, muamele yapıyor gibi gözüküyorlar ama asıl niyetleri onu kabul etmemek, onu dışlamak. Nasıl olsa kendi aralarında bunlar şifreleşiyorlar. Bıyık altından içten içe gülüyorlar vr tabi insanı fena halde rahatsız eden bir tavır içine girmiş oluyorlar. “Bunlar çok az inanırlar.” “onlardan ancak çok azı inanır.” Yani çünkü gerçeği bilmediklerinden değil, gerçeğe teslim olmak istemediklerindendir.

Şimdi burada bunların kâfir oldukları ifade edilince, öbür tarafa geçersek (Bakara 104. ayet) “Müminler raina demeyin, unzurna diyin ve dinleyin.” ve lil kâfirine derken o kâfirler kimmiş? Yahudilermiş, bak ayetler arası ilişkiden, o kâfirlerin kim olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. “o kâfirler için acıklı bir azap vardır.” İşte demek ki Tahrif; kelimelerin anlamlarını başka taraflara çekmekmiş.

Peki, böyle bir tahrif Kuran’ı Kerim’de var mı? Kelimelerin anlamlarını başka tarafa çekerek yapılan bir tahrif var mı Kuran’ı Kerim’de? Kuranda olmaz tabi, meallerde olur. Kuran’da olamaz ki, hiçbir tarafa çekemezsin ayetin manasını. Ama meallerde, tefsirlerde var. İşte az önce söylediğim ayeti kerimeyi, bunu bir türlü, işte bakın semi’nâ ve asaynâ yani yerleşik manasının dışında bir manayı meale koymuşlar. Ve bilmiyorum bakayım şurada, açıklamasını bir okuyayım, inşallah şurada, buradan doğru bir şey çıkar. İnşallah ben yanlış çıkarım. Yahudiler Allah’ın kendilerine gönderdiği kitabı tahrif etmiş, kelime ve cümlelerin yerlerini değiştirmiş. Tahrif bu mu? Tahrif kelime ve cümlelerin yerlerini değiştirmek mi? E buyurun şimdi gerisini okumama gerek var mı? Gerçekten çok enteresan şey yani ama ben gene okuyayım. Tekrar ediyorum tahrif, zaten sözlük manası odur, kelime ve cümlenin yerini değiştirmek değil, uç noktaya çekmektir. Kelime ve cümlelerin yerini değiştirmiş, manalarını saptırmış, gerçekleri ve bu arada Hz. Peygamberin geleceğini müjdeleyen kısımlarını örtmüş, bozmuş ve inkâr etmişlerdir. Sanki peygamberimiz getirin şu Tevrat a bak, bugün Tevrat ve İncil’e bu günde bakıyorsunuz var. Onu yapamazlar ki. Niye yapamazlar? Yani peygamberimizin geleceği ile ilgili kısımları bozup, ortadan kaldıramazlar, neden?

-Bir katılımcı:…24.32 anlayamadım………bekliyorlar.

—A.Bayındır: Hayır bekliyorlar değil. Bugünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar da Kuran’ın ayetlerinden muhatap değiller mi? Kuran’ı Kerim’in ayetlerinde, şeyde Tevrat’ta ve İncilde adı yazılı o peygambere inanın. Neydi o ayeti kerime? Araf 157. ayet 169. sayfa Bakın bu olmaması gereken bir şeydir. Sistemi nasıl altüst ettiğimizi görün buradan. Az önce ayetin doğru tefsirini yapan birisini bulamadım demiştim ya, işte bak hemen, hemen ortaya çıktı. Biz tefsiri bıraktık, mealden ortaya çıktı. Şimdi burada ne diyor Allah, diyor ki estağuzubillah Araf 157. ayet 169. sayfada: “Ümmi nebi olan resule uyanlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı olarak buldukları nebiye uyanlar” Bugünkü Tevrat ve İncil’de o nebiden bahis yoksa bu ayetin, bugün ki Yahudi ve Hıristiyanlarla ne anlamı olabilir? Bir anlamı olur mu? Biter yani bu ayet hiç bir anlamı, bugünküleri de ilgilendirmiyor mu bu ayet? Kıyamete kadar ilgilendirmeyecek mi? Bu ne demektir? Kıyamete kadar Tevrat ve İncil’de Muhammet aleyhisselamı bulacaksınız. Bugün Paraklit diye bir kelime var şeyde Meryem ana mıydı? İnternet sitelerinde bile bu kelime Muhammet manasına gelmez demek için kırk dereden su getiriyorlar. Şu anda bile yani, anlamını çekiyor, değiştiremiyor kelimeyi, anlamını sağa sola çekiyor.İşte size defalarca burada anlattık. Bir arkadaşımız Tevrat üzerinde araştırma yaptı. Peygamberimizin doğacağı işte Mekke, Medine hatta yaşayacağı mahalleye varıncaya kadar ifade ediliyor, bugün ki Tevrat’ta. Yani o eğer değiştirilecek durumda olsa bu ayetin bir anlamı olmaz, değil mi? Ama işte anlamını sağa sola kaydırmak var. Onun için siz onlara, biz diyoruz, elinizdeki Tevrat ve İncil sizin için ne mana ifade eder dediğimiz zaman? Sadece tarih anlamı ifade eder diyorlar. İkinci kelimeyi biliyorlar, arkasından bakın getirin bizim peygamberimiz burada var deriz, dememek için diyorlar ki biz, buna uymayız diyorlar. O tarihi bir anlam ifade eder. Açıkça bunu söylüyorlar. O zaman da size söyleyecek bir şey kalmıyor. Evet, şimdi açıklamayı okuyorum tekrar. Yahudiler Allah’tan kendilerine gönderdiği kitabı tahrif etmiş, kelime ve cümlelerin yerlerini değiştirmiş, manalarını saptırmış gerçekleri ve bu arada Hz. Muhammed’in geleceğini müjdeleyen kısımları örtmüş, bozmuş ve inkâr etmişlerdir. Son cümle doğru, inkâr etmişlerdir, oraya kadar değil. Rasulallah’ın zamanında da ilk anda kötü maksatlarını belli etmeyecek sözler kullanarak, hah onu yakalamış, ilk anda kötü maksatlarını belli etmeyecek sözler kullanarak onu tahkir etmek ve kinlerini tatmin etmek yoluna gitmişlerdir. Mesela; bakalım şimdi üçünü de anlatabilecek mi? Eğer üçünü de anlatırsa tamam. Mesela; raina kelimesi bizi gözet manasına gelir, 28. 46 tam yazamamış olabilirim ayın’ın kesvesi bir uzatılıarak söylenirse ra i na bizim çobanımız manasına gelir. Tamam. İşte buna benzer kelime oyunları. Niye diğerlerini söylemiyorsun? Üçünü de söylesene. Orada var mı?

—Bir katılımcı: 29.03 ne dediği tam anlaşılamıyor.

—A.Bayındır: Yok yok o ayeti okumuyoruz, şeyi okuyoruz, tekrar şeye döndük. Nisa 46’ya döndük.

İşte buna benzer kelime oyunlarıyla akıllarınca peygambere hakaret ediyorlardı. Şimdi bu ayetleri açıklarken tefsirlerin içinden çıkamadıkları kelime semi’nâ ve asaynâ, onun için içinden çıkamıyorlar. Oraya kadar anlatmak kolay ama semi’nâ ve asaynâ nın içinden çıkamıyorlar. Hâlbuki dikkat etseniz semi’nâ ve asaynâ nın manasını zaten ayet söylüyor.

Şimdi, ben size bir yani şimdi, Kuran’ı Kerim’in meallerinde, hemen okuduğumuz ayette tahrif var değil mi? Yani tahrifi anlatan mealde, tahrif var. Peki, şimdi çok sayıda tahrif örneğini her gün okuyoruz da. Şimdi düşünüyorum sizin için en uygun hangi si olur neyi örnek vereyim diye de, neyse ben Hacc suresinden örnek vereyim çünkü zihnimde olan başka bir örnek vardı. Onu vermeye kalkarsam bu akşam yetmez onun için. Fazlaca bir zamanımızı almasın. 22. sureyi açıyoruz. Ellinizdeki meallere bir bakın 15. ayet 332. sayfa. Şimdi şu meale bakın. Hacc suresi 15 size okuyorum. Her kim Allah’ın ona(resuluna) asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise bunu kim böyle düşünüyor asla yardım etmeyecek diye? Mekkeli müşrikler, ondan bahsediliyor burada. Kâfirler, peygambere dünya ve ahirette asla yardım etmez diye düşünüyorsa. (Allah ona yardım ettiğine göre) artık o kimse tavana bir ip atsın. Şimdi şu tavana bir ip atın bakalım. Boğazına geçirsin o (ipi) sonra da ayağını yerden kessin. Tavana ipi bağlasın dese anlarımda, şimdi burada tavan dedi. Bazılarda yukarıya diyor, değil mi? Göğe doğru mu diyor? Tavan gene neyse de orada bir halkaya falan takarsın da, şimdi burada öyle diyor. Sen de ne diyor Yahya, göğe mi diyor? Tavana ip çeksin diyor. Ha iyi gene tavana ip çeksin gene biraz şey, sonra diyor boğazına bağlasın ayağını yerden kessin. Şimdi adam, Allah peygambere yardım etmez diyecek. Ondan sonra da kendini asacak. Hadi astı, farz edin ki tavana attı ipi, ipi de boğazına bağladı, ayağını da yerden kesti. Ne olur bu adam? Boğulur. Ondan sonra ne yapacakmış bak? Şimdi bu kimse baksın. Kim? İntihar eden adam bakacakmış. Nereye bakacaksa tabi, acaba hilesi, bu yaptığı şey, öfke duyduğu şeyi, Allah’ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi?  Böyle bir şey hiç, yani bu kadar yanlış cümleyi kurmak için uğraşsanız başarabilir misiniz? Bütün gücünüzü harcayın böyle bir yanlış cümle kurmak için. Şimdi adam düşünüyor diyor ki Allah peygambere yardım etmez, diyor. E…Madem yardım etmez, sevinmez mi bir kâfir yardım etmez dediği zaman, sevinmez mi? Sevinen adam kendini asar mı tavandan? Hadi tavandan astı kendisini, astıktan sonra dönüp bakacak ki bu hilesi, ne demek bu hile? Kendisini asacak ki peygambere yardım kesilsin, olur mu öyle şey?  Yani neresinden tutsan tutulacak tarafı yok. Bahçelerde muşmula gel bize bazı bazı, madem yüzme bilmiyordun niye çıktın minareye? Benziyor mu ona? Bu bile bir mana ifade ediyor yani, burası hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi bu tabii, evet, şimdi bir de dipnotunu okuyayım. Bu ayet şu manada da anlaşılmıştır. Her kim Allah’ın resuluna dünya ve ahirette yardım etmeyeceğini zannediyor idiyse bir merdivenle göğe çıksın da, ha olur bak işte, merdivenlerle çok rahat göğe çıkılır, değil mi? Merdiven nereye dayanır? Ha doğru aya dayarlar, en yakın şey, oradan çıkarsın yukarı doğru. Merdivenin bir ucunu aya dayarsın çıkarsın. Merdivenle göğe çıksın da, peygambere gelen vahyi kessin. Eline de iyi bir bıçak alması lazım vahiyi böyle kesecek bıçakla. Bunu yapamayacağına göre şimdi baksın bakalım hilesi, hangi hile? Merdiven herhalde ha… Öfke duyduğu şeyi yani Allahın peygambere yaptığı yardımı engelleyebiliyor mu? Dam başında saksağan, vur beline kazmayı. Şimdi görüyor musunuz bak, biraz sonra doğru manayı vereceğim.

Bir de yukarıdan aşağıya okuyalım şeyi, ayeti. 11. den itibaren, orayı da sen oku Yahya 11’den itibaren sen oku. Fark etmez, ha bunu al bunu. Bunu al ki şey bozulmasın. Öbürünü bana ver o zaman sen. “İnsanlardan biri Allah’a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz çevirir) O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.”

(Hacc suresi 12. ayet) O, Allah’ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, Hak’tan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir.”

(Hacc suresi 13 ayet) “O, zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. O yalvardığı ne kötü bir yardımcı ne kötü bir dosttur.”

(Hacc suresi 14. ayet) “Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.”

(Hacc suresi 15.ayet) “Her kim Allah’ın dünya ve ahirette, ona asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise artık o kimse tavana bir ip atsın. Sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu kimse baksın acaba hilesi, bu yaptığı, öfke duyduğu şeyi, yani Allah’ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi?”

Şimdi bundan sonra, ondan sonraki ayeti oku bakalım.

(Hacc suresi 16. ayet) “ İşte böylece biz, o Kuran’ı açık seçik ayetler halinde indirdik.” Görüyor musunuz? “Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder.”

Açık seçik ayetler değil mi? Şimdi bir kâfir gelse, şunu, bana bir izah edin dese, sizden birine değil mi. Arkasından da bak işte sizin açık seçik ayetleriniz bu dese, ne yapacaksınız? Sizde ki açık seçiklik bu mu, diyecek? Evet, Allah dilediğini doğru yola iletir. Evet, şimdi nasıl olması gerektiğine bakalım ayetlerdeki mananın. Burada da harf kelimesi var. Tahrifte harf kökünden gelen bir kelimedir. Onun için bu aklıma geldi. Başka bir şey yapacaktım ama bu da az sürmeyecek galiba yani böyle anlaşılıyor bu gidişle. Daha kısa, daha çabuk biter düşüncesiyle bunu şey yaptım. Neyse, baş tarafını okumadan alt taraf anlaşılmaz. Diyor ki burada ayeti kerimede Allah’u Teala: “Kimileri vardır ki Allah’a kıyıda ibadet eder.” Yani böyle her an git gel içerisinde “işler iyi giderse” elhamdulillah Allah beni seviyor, Allah bana yardım ediyor, der. Bir gün Medine’de zengin birisiyle dolaşıyorum. Hocam dedi, Allah beni çok seviyor, dedi. Nereden biliyorsun dedim? Biz dedi işte, bir dul kadının üç tane çocuğuyuz. İstanbul’a geldik, şöyle iş açtık, böyle zengin olduk. Tuttuğumuz altın oluyor falan. Ha iyi dedim. İstanbul’da şu şu zenginler var onlarla senin aran, ya bırak hocam onlarla ben kıyas edilir miyim? O zaman sen kaybettin, Allah onları daha çok seviyor, dedim. Bir de dedim, bak burada peygamberimiz sallallahu aleyhi vessellem var, yani aç kaldığı zamanlar olmuş. Demek Allah onu sevmiyormuş. Bak Medine’deyiz dedim. Neyse, yıllar sonra işini kaybetti falan ve daha kötü durumlara düştü sonradan inşallah toparlanmıştır. Şimdi kişileri böyle, bazı kişiler böyle yani o kötü duruma düştüğü zamanda intihara kalkıştı. Ne oluyor kardeşim ya? Ne zenginlikten dolayı şey yap, geldi benden intihar fetvası istedi o zaman da onun için diyorum. Niye intihar edecekmiş? İşte şu kadar bin dolar borcum var, ben intihar edersem, sigorta oraya öder, işlerim onlarda borcumu eşime öder, onlarda borçları öder, rahat ederler. Ben de işte sigortadan para almak için. Diyor ki ayet: “Kimi insanlar böyle kıyıda ibadet eder, eğer” hatta şunu da söyleyeyim, bir gün geldi bana bu adam, hocam işler tıkırında, şimdi Fransa’dan bir buçuk milyon dolar akreditifim geliyor. Şu kadar da işte şey yaptık. O sırada bir tane öğrenci gelmiş benden yüz lira kadar mı ne yardım istemiş. Dedim ki: Ya bak sen de iyi geldin dedim. Şu öğrenci yardım istiyor, onu ver dedim. Valla yok hocam dedi. İnanır mısın param yok, dedi. Kalktı gitti. Bir buçuk milyon dolar diyorsun, şu kadar da ihracat bağlantısı yaptım diyorsun. Ne oluyor? İşte Cenabı Hak insanı böyle imtihan eder. Yüz liramıydı neydi istediğimiz, basit bir rakam. Çok küçük bir rakamdı. “Bazı kişiler böyle kıyıda ibadet ederler. Eğer işleri iyi giderse yani ona bir hayır gelirse, bir mal gelirse, bir imkân gelirse Elhamdulillah Allah beni çok seviyor diyor, işlerim güzel. Ona bir fitne gelirse” Fitne ne demek biliyor musunuz? O pota varya kuyumcuların, onun adına fitne derler. Onun içersinde şeyi kaynatırlar hurda altını, iyisini kötüsünden ayırmak için, işte insanların imtihan edilmesi için de fitne ifadesi kullanılır. Yani iyi adamın kötü adamdan ayrılması için Cenabı Hak, yani şimdi orada altın kaynarken onun yerinde olmak ister misiniz? İşte fitne adamı, o derece yakar ama iyi adamı o ortaya çıkarır. Kötü adamdan iyiyi ayırır. Onun için ona imtihan denir. Netice açısından imtihan denir. İşte kaynarken verdiği sıkıntı açısından Türkçede ki fitne manası olur. Daha birçok anlamları vardır. “Allah onu bir imtihana tabi tuttu mu, yüzüstü geri döner.”  Hani o az önce hoplayıp zıplayan adam şimdi artık büyük bir üzüntü içersine girer. “dünya da gider, ahirette.” Çünkü Cenabı Hakka değil, eğer imkân veriyorsa kulluk oluyor, imtihan ediyorsa yüz çeviriyor. Olmaz dünya da gitti ahirette gitti. Yüzüstü geri döndü ya. “apaçık zarar işte budur.” Bu defa ne yapar, işleri bozulunca? Cenabı Hakka baskı yapmaya başlar. Mesela; gider Eyüp Sultan’a.

Bak öyle diyor Allah  (Hacc suresi 12. ayet) Şimdi ölü kişinin insana ne faydası olur ne zararı, değil mi? “Allah’la kendi arasına, kendisine faydası da zararı da olmayan birisinden yardıma gider, yardım ister” zararı da olmaz, faydası da olmaz. E bakar ki Eyüp Sultanda da olmadı, gene işler düzelmedi, habire kötüye gidiyor. O kaynama iki dakikalık iş değil ki, iyice kaynayacak ki iyi kötü birbirinden ayrılsın. İmtihan kemale erecek. Ondan sonra ne yapar? Bak diyor ki: “bu çok derin bir sapıklıktır.” Sen Allah’ın imtihanından kaçacaksın, öyle mi? Gidip onu bunu araya koyacaksın ki imtihandan sıyırasın, olur mu öyle şey?

O olmadı o zaman gider yaşayan bir aracının yanına, yaşayan birisinin yanına. (Hacc suresi 13 ayet) “Gider bir kişiye yalvarır” aman efendim işte bize dua et falan, işte bu işten kurtulalım. “onun zararı menfaatinden daha yakındır.” Ne demek? Derki hele şuraya şu yardımı yap, şunu bir et, önce bir dökül. Faydası olacak mı olmayacak mı belli değil. Sonra derki gel bizim cemaate gir. Diyor ki Allah: “ne kötü Mevla” yani ne kötü efendi, Mevla, veli kelimesi, çünkü buna veli diyor. Evliya diyerek gider yanına, yoksa bu niye gitsin ki? Allah’ın dostu diyor ya. “ne kötü Mevla, o girdiği cemaatte ne kötü cemaattir.” Bak değişti mi şimdi şey?

(Hacc suresi 14. ayet) Peki, Cenabı Hakkın yardımı kime olur? “Allah inanan ve iyi iş yapanları, bu imtihanlardan başarıyla geçenleri, içinden ırmaklar akan bahçelere sokar. Allah istediğini yapar.” Yani bu kuralı Allah koyar buna uyacaksın. Öyle imtihan edildin diye kaçma yok. Gerekirse Allah yolunda canını vereceksin. Öyle şey yok, hemen zoru gördün kaçacaksın. İnsanların çoğusu bunu böyle yapar. Kimliklerini gizlerler, şahsiyetleri kaybolur. Aman kimse bana bir şey demesin falan, filan. Niye üzeyim? Öbür tarafta Cenabı Hakkın gazabını celbe der, hiç önemli değil ama bir adamın rahatsız olması, ya niye şey yapayım? Aslında umurunda değil o, kendi menfaati önemli.

(Hacc suresi 15.ayet) Şimdi geldik asıl ayetimize diyor ki Allah’u Teala: Şimdi böyle bir adam ne yapar? Eyüp Sultan’a gitti sonuç yok. Falan efendiye gitti, gene sonuç yok. E…Allah’ta yardım etmiyor. Artık bu adamın bir umudu kaldı mı?

—Bir katılımcı: Telli baba var.

—A.Bayındır: Telli, telsiz önemli değil, hepsine de gider. Şimdi yani nereye gittiyse eli boş döndü tamam mı? Büsbütün umut kesildi. Artık Allah yüzüme bakmıyor demeye başlar. İntihar değil canım dur bakayım. Şimdi bu adam büyük bir moral çöküşüne uğrar mı? Artık Allah daha benim yüzüme bakmaz, bu iş bitti kardeşim, bitti bitti. Diyor ki Allah’u Teala: “Kim ki bir zanna kapılır, Allah ona dünyada da ahirette de artık yardım etmeyecek.” Belli oldu artık, daha bitti, bizim iş bitti, ahirette de ben cehenneme giderim, biliyorum der. “kim böyle bir kanaate varmışsa” diyor Allah “bir sebeple elini göğe açsın, niye gidip ona buna yalvarıyor.” Sebep ne?

Allah’u Teala Bakara suresinde 153 falan olabilir. 153. ayetmiş tamam. 22. sayfa da. Diyor ki Allah’u Teala nasıl yardım isteyeceğimizi gösteriyor. Diyor ki: “Namaz kılarak ve sabrederek, sıkıntılara katlanarak Allah’tan yardım isteyin” İşte sebep bu, onu da Allah kendisi anlatıyor, tamam. Kim artık Allah bana yardım etmez diye büyük bir moral çöküntüsü uğramışsa felyemdud bi sebebin o sebepte orada, “namaz da sabırla ellerini Allah’a açsın” summel yakta buradaki summe kelimesi sonra manasında değildir. Birçok tefsir bu kelimenin anlamını maalesef şey yapmadığı için, sözlüklerden alıp kullanmadığı için anlaması zordur. Summe yani bir şeyi toplamak, bir araya getirmek manasındadır. Aynı zamanda demektir. Aynı anda, eş zamanda bizim Türkçe de birdenin karşılığıdır. “Summel yakta” “diğer ilşkileri kessin” Öyle Eyüp Sultanmış, falan adammış, onlara gitmeyi bıraksın. Kessin o ilşkileri. “felyenzur” “o zaman baksın” “hel yuzhibennekeyduhu” “onun başvurduğu bu çare giderecek mi” ki hel tasdik içindir. Yani mutlaka giderecektir, görür. “Giderecek mi gidermeyecek mi görsün” diyor. “mâ yagîz” “kendisini bunalıma sokan şeyi giderecek mi görsün” Bunalımdan kurtulması için ne yapması lazım. Diğer ilişkileri tamamen kesecek, oraya buraya gitmeyi bırakacak. Ellerini Allah’a açacak ve ibadete sarılacak. Bir kere ilk anda gönlü rahat olur, ondan sonra da işleri. Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi anlaşıldı mı? Şimdi öbür ayeti okumayı hak ettik mi? “işte böylece Kuran’ı Açıklayan ayetler halinde indirdik” Neyi açıklıyor bu? Bunalıma bir kişinin durumunu ve çaresini, tam olarak açıklıyor mu? “işte böylece biz açıklarız”, diyor. E…Şimdi siz o kelimeyi o tarafa çek, bunu bu tarafa çek, ondan sonra ne oluyor? Hilkat garibesi bir şey ortaya çıkmıyor mu? Kuran’ı Kerimden bak aynı kelimelere verdik manayı. Ne yaptık? Biz sadece o ilişkiler, Kuran’ı Kerim’in kendi iç ilişkilerine baktık, başka hiçbir şeye bakmadık. Zaten tefsirlere baksaydık yanmıştık, bunların yandığı gibi. Bunlar kendileri yapmamış ki bu mealleri, bütün tefsirler böyle meal vermiş. Benim size verdiğim meali size veren bir tanesine, ben rastlamadım. Diyeceksiniz siz nereden buldunuz? Bunu her defasında söylüyoruz Cenabı Hakkın gösterdiği yoldan giderek.

Şimdi benim yollarda, yanlış yola girmem çok meşhurdur. Onun için arabayla bir yerden giderken, bizim çocuklar baba ne olursun birisine sor derler. Çünkü o kadar çok boşuna dolaşmaya alışmışlardır ki. Artık yavaş yavaş onları dinlemeye, büyüdüler ya daha artık şey yapmıyoruz yani. Önceden uyarıyorlar yolu güzel gidiyorum. Şimdi ama çocukken bizim köyden, hatırlıyorum, bizim köy çok böyle kayaları dik bir köydür. Yüksekçe kayaları vardır. Dağlık demeyeyim de çok kayalık bir köydür, hep taş. Şuradan kısa yoldan ben bir gideyim diye, birkaç kere ana yoldan çıkıp kısa yol tuşuna basmak istiyordum o zaman, tuş yoktu ama kısa yoldan gideyim diyordum. Şimdi kısa yoldan giderken önüm büyük bir uçuruma çıkıyordu tekrar geri dönüyordum geldiğim yere. Hadi şu kısa yoldan gidiyorum oradan da büyük bir uçurum çıkıyor, oradan da geri dönüyorum. Sonra kendi kendime dedim ki ondan sonra kısa yoldan gitmek yok. Ana yoldan gitmek var, artık ondan sonra o yok. Şimdi de bizim bu anlamları bulmamızın sebebi biz kısa yoldan gitmeyi bıraktık, ana yoldan gidiyoruz Elhamdulillah. Cenabı Hakkın gösterdiği yoldan, işte bu manalar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Önümüze uçurumlar çıkmıyor.

Evet, özet, demek ki tahrif neymiş? Manayı sağa sola çekmekmiş. Aslında o verilen, öbürlerinin verdikleri anlam, kelime manasına aykırı bir şey değil. Ama kardeşim bunların hepsini bir bütünlük içersinde düşüneceksin, ilgili ayetleri bütünlük içinde düşüneceksin. Arkasından da Allah böyle açıkladık diyor yani, olur mu böyle bir şey? O zaman Kuran’ı Kerim’in manasında tahrif yapılmış mı? Maalesef, dolu, dolu, çok büyük bir ihtiyaçtır bu, bunun doğrusunu yani Allah’a hamd olsun bu mesele iyice anlaşılmaya başlanmış. Türkiye’nin birçok yerinde şu Allah razı olsun sizin bu salonu bu saatte doldurmuş olmanızda onu gösteriyor. Elhamdulillah, inşallah çok yakında çözüme kavuşur. Tabi birçok meallere yansıyor da, zaten hiç birisinin bizi referans vermesi şey değil. Ben şimdi söyleyeyim de, bir arkadaş profesör olmuş İslam Hukukundan, ben senin internetteki yazılarını indirdim de profesör oldum dedi. İnternetten indirmiş bizim haberimiz yok. Dedim peki, bizden aldığını söyledin mi? Söyler miyim? Dedi. Senden aldığımı bilseler kim yapar beni profesör, dedi. Şimdi birçok meallerde bizden alıyorlar ama bizden aldıklarını yazsalar herhalde kimse almaz diye korkuyorlar. Peki, birazcık ara veriyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007