Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

29 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün Ra’d suresini anlayıp kavrama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 5. ayete kadar okumuştuk. Bugün yine 5. ayetten başlayacağız aradaki bağlantı kurulsun diye, ama her şeyden önceyine Yahya hocayı dinleyelim. Ama Yahya hoca 5. ayetten değil de ilk ayetten okursa tam bir bütünlük zihnimizde oluşmuş olur.

Evet Ra’d suresini başlamıştık geçen hafta 13. sureydi 1. ayetten itibaren mealen şöyle;

Elif, Lam, Mim, Ra

Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen Kur’an gerçeğin ta kendisidir, ama insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olan sonra arşa yani yönetimin başına geçen ve güneşle ayı hizmete koyandır. Her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Bütün işleri o düzenler. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye de ayetleri ayrıntılı olarak açıklar ve yine Allah yerin alanını artıran, içine sabit dağlar ve ırmaklar yerleştiren, yeryüzünde her üründen iki eşi oluşturandır.  Geceyi gündüzün üzerine örter, bunda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler yani göstergeler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynısı ile sulanır ama biz tat açısından her birini diğerinden farklı kılarız.  Bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler göstergeler vardır. Bir şeye şaşacaksan şaşırman gereken onların toprak olduğumuzda mı gerçekten yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini görmezlik edenlerdir, onlar boyunlarına halka takılacak olanlardır. Ve yine onlar cehennem ateşinin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

Buraya kadar geçen hafta okumuştuk. Bu hafta okuyacağımız ayetler de şimdi başlıyor. Altıncı ayet ve devamı şöyle;

Rad 6-10:

“Senden iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorlar, oysa bunlardan önce ibret olacak nice cezalandırma örnekleri gelip geçti. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin yanlışlarına rağmen insanlara mağfiret edendir. Ve yine senin Rabbin cezalandırması pek çetin olandır Kafirlik edenler ona Rabbinden bir ayet bir mucize indirilseydi ya derler. Ey Muhammed! sen sadece uyarılarda bulunan birisin.

Her topluluğun bir yol göstericisi vardır Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını,rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi çoğalttığını bilir. Herşey onun yanında bir ölçüye göredir.O gaybı yani algılanamayanı da şehadeti yani algılanabileni de bilendir.

Büyüktür her şeyden yücedir. İçinizden sözü gizleyen ve açığa vuran,gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan onun için birdir.”

Bu da onuncu ayetti bu hafta inşallah buraya kadar okuruz.

Yahya hocanın okuduğu ayet meallerinden gördünüz.Allah-u Teala bu surede önce varlıklar aleminden, yarattığı şeylerden bahsediyor.  Neden ondan bahsediyor? Çünkü Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayetinde dini insanın doğal yapısındaki yani doğal yapıdaki kanun ve kurallar olarak tanımlıyor sadece insan değil yani her şeyi. Ve Fussilet suresinde de bu dinin Allah’ın dini olduğunu anlamanın en kestirme yolunun yaratılmış varlıklarda yapacağımız hem kendi vücudumuzda yapacağımız hem çevremizde yapacağımız gözlemler olduğudur.

Allah-u Teala bu Fussilet suresinin yani Kuran-ı Kerim’in 41. suresinin 53. ayetinde diyor ki;

“Onlara çevrelerinde,

(çevrelerinde dediğimiz zaman diğer insanlar olur, yani sizin dışınızda ne varsa her şey. Bunlar yaratılmış varlıklardır işte Rad suresinin baş tarafında Allah-u Teala’nın belirttiği gibi)

Ve kendi vücutlarındaki bütün ayetleri göstereceğiz”

Diyor. Kendi vücudumuzdaki ayet nedir? Yaratılışımızdan Allah’ın doğal yapımıza koyduğu şeylerdir.

Peki ne olacak ondan sonra?

“Sonunda onlar için çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu kitap tümüyle gerçektir.”

Yani Allah’ın bu indirdiği kitapla Allah’ın yarattığı kitap olan tabiat arasında tam bir uyum var

Neden Allah-u Teala böyle diyor? Çünkü Allah-u Teala Rum suresinde Kuran’ın 30. suresi Onun 30. ayetinde diyor ki Allah;

“Yüzünü dosdoğru bu dine çevir”

Tabiatta geçerli kanunlar, insan vücudunda geçerli kanunlar Kuran’la tam bir, birebir bir örtüşme içerisinde olur dedi

“Yüzünü dosdoğru bu dine çevir, Allah’ın fıtratına çevir”

Fıtrat kelimesi de oluşumdaki bölünme kanunudur Fatara demek bir şey üstten aşağı ikiye bölmektir. Hem insanın yaratılışında hem tabiattaki her şeyin yaratılışında geçerli olan,  bölünme kanunu, bu bölünme kanunu oluşumda gelişimde ve değişimde geçerli olandır.

Evet

“Allah’ın fıtratına çevir ki insanları da o fıtrata göre yaratmıştır”

Tabiattaki geçerli kanun ve kurallar neyse insanda geçerli olanlar da odur.

“Allah’ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur”

Siz tabiatta bir elmanın yerini tutacak üretilmiş bir şey bulamazsınız. Tabiatta ne var Allah’ın yarattığı hiçbir şey, sizin vücudunuzdaki herhangi bir şeyin yerini tutacak, başınızdaki bir tek saçın yerini tutacak bir şey bulamazsınız. Onun gibi Allah’ın dini böyle tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır.

İşte diyor ki Allah-u Teala;

“Din işte Allah’ın safha sağlam dini budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler” diyor. Yani şimdi siz hangi kitaba bakarsanız bakın, eğer Allah’ın bu kitabı olmasa dinin bu tanımını bulmamız mümkün değil. Yani İslami eserlerin tamamı da öyledir. Halbuki Kuran-ı Kerim olmasaydı ben size böyle bir tanımı hiçbir kitaptan çıkarıp yapamazdım. Şimdi buradan tekrar şeye intikal edelim, Yahya hocanın okuduğu ayetlere intikal edelim.

Şimdi Allah bu kadar yarattığı varlıklardan bahsediyor Tabiatı görüyorsunuz, her güz döneminde tabiatta bir sürü şeyler ölüyor tekrar diriliyor, hayvanlar ölüyor, tekrar diriliyor,  tekrar yeniden getiriliyor. Ölen insan yeniden dirilmiyor ama Allah da bu her şey için bir kural koymuştur. Allah o kurala göre her şeyi yaratıyor oluşturuyor. Böyle ki Allah-u Teala işte bu beşinci ayette;

“Ve in teaceb”.

Yani şimdi insanlara şaşırıyorsun ya Allah bakın doğal bir kanun koymuş. Mesela diyelim Allah içkiyi haram etmiş; Dünyanın neresine giderseniz gidin içki her yerde yasaklanması gereken bir şeydir. Onun için devletler kendi kontrollerinde üretimine müsaade ederler, kendi kontrollerinde satışına müsaade ederler ve herkes de bunun zararlı olduğunu gayet iyi bilir. Yani Allah’ın işte faiz de aynı şekilde Allah’ın bütün yasakları evrenseldir.

Şimdi mesela bütün bunlar okunduktan sonra Allah Allah ya peki bu insanlar niye kendi doğal yapılarına bire bir uyan bu dine uymuyorlar? Kendi kafalarına göre şeyler uyduruyorlar? İşte burada diyor ki;

“Ve in teaceb”

Eğer şaşıracak olursa niye yapıyorlar diye

“Ve acebun kavlum”

Asıl şaşıracak şey onların şu sözleridir;

“İzâ künnâ turâben eynâ lefî halkin cedid”

Yani biz şimdi öldük, toprağa dönüştük, yeniden mi yaratılacağız? Ya siz görmüyor musunuz bir küçük bir buğday tanesini toprağa atıyorsun. O toprakda bir çok parçaları çürüyor ama sonradan ondan yeni bir buğday çıkıyor, işte sen de aynen onun gibisin.

“Ulâikellezîne kefâru bi-rabbiyyim”

Aslında onlar Rablerini görmezlikten gelenlerdir. Yani onlar tamam bu doğru bu doğru ama Yani bu da olmasın kendi kafalarına göre dine yön vermeye çalışan insanlardır.

“Ve ulâikel eğlâlu fî e’nâgîm”.

İşte onlar boyunlarında bağlar olan kimselerdir. Niye? Aslında bunlar bunların doğru olduğunu pekala bilirler. Ama hesaplarına gelmiyor, bir takım yerlere kendilerini bağlamışlar. Bir takım bağlar içerisinde sokuşturmuşlar. Yani işte tamam ben bunu dersem derim ama e bu defa işte biz arkadaş grubumuz var işte şu var bu var bu ne olacak? Ya tamam ama işte falan. Niye? Dine uymak yerine dini kendilerine uydurduklarını zanneden kişiler aslında kendilerini boyunlarına bir halka taktırmışlar, affedersiniz hayvan gibi bir yere kendilerini bağlamışlar farkında değiller.

“Ve ulâike ashâbunlâr”

işte onlar o ateş ashabıdır. Ne demek? Tamam cehennem halkıdır doğru Ama bunlar bu cehennem hayatını dünyada da yaşarlar.

Mutlu olamazlar, huzursuz olurlar. Bu defa o sevmedikleri içkiyi birazcık hayattan kopmak için sarhoş olmak için gider içmeye başlarlar. Gidip oyunda eğlencede vakit geçirerek kendilerini biraz rahatlatmaya başlarlar. İşte dostlarını evet dost gibi gördükleri kişilerle aslında araları ayrıdır ama gene birlikte olalım falan derler. Ve aslında bu hayatı ateşe çevirirler. İçleri rahat değildir, huzursuzdur, güvensizlik içerisindedir, çünkü Allah’a güvenmedin mi hiçbir şey seni mutlu etmez.

“Hum fîhâ hâlidun”

Onlar o ateş içerisinde sürekli kalacaklardır. Şimdi bakın Hum fîhâ hâlidun sözünü gördüğümüz zaman hemen aklımıza ahiret geliyor, bu yanlış değil doğru ama bu insanlar bu dünyada da ateş içinde olacaklar. Ben şimdi Yahya hocaya söyleyeyim Ali İmran suresinin 86. ayetinden itibaren istersen sadece bir meal oku, bizim mealden oku, uğraşmayalım yani 86’dan itibaren oku.

Evet şöyle;

“Resul’ün hak olduğuna şahit olmuş, herşeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş sonra da kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?”

Evet şahit olmuş,  hakmış, Kur’an Allah’ın kitabı tamam, evet. Ama sonra her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş, onlara inanıp güvenmiş, tamam zaten kafirlik inanmadan önce kafir olunmaz. İnanacaksın ki onun üstünü örtesin.

“Sonra kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?”

Etmez işte Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Etmeyince ne yapar? Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, yani dışlanmaktır. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Mesela sizin Allah’a inanıp güvenmeyen insanlar açısından bir bakın, onlar aslında tek başlarına yaşarlar. Siz o evlidirler aslında eşleri başka kafada, kendileri başka kafada, her birisinin hedefi farklı, aile içerisinde herkes bir başka tarafa çeker, böyle bir iş aleminde öyle, herkes sadece menfaatleri onları bir yerde şey yapar. Ama onun dışında tek başlarına kalırlar ve asla mutlu olamazlar. Çünkü Allah lanetliyor onları yani dışlıyor, melekler lanetliyor ve tüm insanlar yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Onun için Allah-u Teala Haşr suresinde ne diyor;

“Sen onları toplu bir arada zannedersiniz ama kalpleri farklı farklıdır.”

Çünkü hiç öyle fedakarlık diye bir şeyden hoşlanmazlar. İlla önce benim menfaatim, evet.

Sonra sizin dediğiniz yer;

“Halidine fiha”.

Sürekli o lanet dışlanmışlık içinde kalacaklar. Bakın “Hüm fiha halidun” aynısı değil mi?

“Halidine fiha La yukhaffıfu anhumul a’zabu vela hum yunzarûn” Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.

Peki onlar sürekli kalacakta ahirette de ilgili mi bu?

Bakalım devamı ne o? 89. Ayet;

“Olup bitenden sonra tövbe edip dönüş yapıp kendini düzeltenler başka Allah’a çok bağışlayan ve ikramı bol olandır”

Biraz sonra bununla ilgili diğer ayetleri de buradan okuyacağız. Demek ki tövbe edip durumlarını düzeltirlerse kurtuluyorlar. O zaman dışlanmışlık onları ne yapar? Bu dünyada kaplar. Bir ateş içine sokar yani ateş içine sokar. Şimdi bu 1976’da İstanbul Müftülüğü’ne daha yeni tayin edilmişim. Fransız konsolosluğunda Fransızca kursu vardı kurs veriyor işte en üst seviyede kursa gitmiştim. Orada her gün bir şey okuyoruz. Bir gün Le Monde gazetesinden Paris’te yalnızlık diye bir makale, diyor ki Paris’te yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi ama orada insanlar yapayalnız yaşarlar. Giderler eğlence yerlerine gene tek başlarınadır. Giderler bir çok yerlere işte evin içerisinde bakarsın ki gece saat 12’de birisi telefon açmış doktor çağırıyor, doktor gelir yok hasta yok senin paranı vereyim yarım saat benimle konuş, konuşacak bir kişi de bulamaz. Onun için yani bu işte Allah tarafından dışlanıyor, toplum tarafından dışlanıyor, Melekler tarafından dışlanıyor. Ama şey olduğunuz zaman Allah’a tam güvenip dayandığınız zaman dünyada tek başınıza olsanız bile içiniz son derece rahattır, son derece rahattır, huzur içerisindesinizdir. Esas olan insanın içini rahat etmesidir, dolayısıyla bu şey mesela benzeri Mümin suresinde de var şeyle ilgili, Firavun’la ilgili;

“Ennâr-ı yoğrulûne aleyha hudubben ve aşiyye”

Yani şimdi Firavun koskoca bir devlet başkanı, çok güçlü birisi, Kur’an’ı Kerim’de Allah anlatıyor onu. Şey gelmiş Musa aleyhisselam ki yanında besleyip büyüttüğü kişi Geliyor onu Allah’ın dinine çağırıyor. O hiçbir şey yapı işte mucizeler gösteriyor, o da mucizeler şey yapsın diye ortadan kalksın diye işte sihirbazları topluyor, bu defa sihirbazlar ona inanıyor. Bütün milletin karşısında herkesi toplamış herkesin karşısında rezil oluyor koskoca bir Firavun. Ondan sonra kendi eşi mümin olmuş kendi ailesinden devletin üst seviyesinde insanlardan mümin olanlar var. Ne diyor Allah:

“Ennâr-ı yoğrulûne aleyha hudubben ve aşiyye”

Yani o şimdi sadece Firavun değil Firavun ve hanedanı çevresindekiler sabah akşam hayat cehennem oluyor onlara. E kıyamet günü de zaten yaptıkları ile denk bir cezaya çattırılacaklarını Allah orada söylüyor Kaçıncı ayette hatırladın mı? Mümin Suresi 40’lı ayetlerde ama.

Şimdi burada şöyle diyor Allah-u Teala 46. Ayet 46. Ayet. 40. Sure 46. Ayet. Bakın bunlar böyle çünkü hayatları cehenneme döndüğü için bir an önce bu sıkıntıdan kurtulalım biz bu adamdan bir an önce kurtulalım çekip gitsinler Firavun da Musa aleyhisselam oradan kovmuştu ama asıl kovulan kendisi ve askerleri oldu yani yok oldu gittiler.

“Ve este’acilûneke bisse’yi’e”

Kötülüğü senden böyle acele ile istiyorlar. Tamam sen bizi tehdit ediyorsun söyle o azap bu dünyadayken gelsin bu iş bitsin ya yeter artık bıktık.

“Kable’l-hasene”

Haseneden önce yap işte. Bakın dünyanızda mutlu olur, ahiretinizde mutlu olur. Ya sen orayı karıştırma tamam ne yapacaksan yap.

“Ve kad halet min kablihimul mesulât”

Halbuki ondan önce bunun örnekleri geldi geçti. Biz bunu şeyden Necim Suresi’nden daha başka ayetlerden de biliyoruz ki Mekkeliler o daha önce cezaya çarptırılan kavimler hakkında bilgi sahibi, bunu bilmiyor değilsiniz ki biliyorsunuz.

E ne oluyor? Sizde aynı sorunca mı şey yapacaksınız? Nuh kavmi batmış Ad kavmine neler olmuş, Salih aleyhisselam kavmine neler olmuş. Bundan da haberiniz var.

“Ve inne rabbeke lezû muğfiretin linnâs alâ zulmihim”

Bakın burada az önce Yahya hocanın okuduğu ayetlerle karşılaştıralım. İnsanların zulümlerine rağmen Zulüm kelimesinin Arapçadaki karşılığı yapmaması gerekeni yapmaktır Bir şeyi olmaması gereken bir yere koymaktır dolayısıyla Türkçe karşılığı tamamen yanlış yapmaktır İnsanların yaptıkları yanlışlara rağmenAllah mağfiret sahibidi.r Ne dediği mağfiret yani hem affeder hem de üstünü örter başkası da görmesin diye. Üstünü de örter yani zulmüne rağmen az önce Yahya hoca neyi okudu?

Ali İmran suresinde neler okumuştun? Kendilerine bütün gerçekler geldiği halde Ona inandığı halde onu görmezlik edenler Allah da onları yoluna kabul etmeyecek Onlara Allah lanet edecek, melekler lanet edecek ve bunda sürekli kalacaklar Tövbe edip kendilerini düzeltmezlerse Tövbe edip kendilerini düzeltirlerse. Allah onları affetmekle kalmaz İkramda da bulunur.

Peki şimdi bunları dinledikten sonra Kuran’da olmayan, hadislerde de olmayan Kader inancını nereye sokuşturacaksınız?Ezelden belliyse bu işler Allah-u Teala’nın böyle ayetleri olur mu? Ya da böyle ayetler iner mi? Bunu nereye sokuşturacaksınız? Dikkat edin öyle bir şey yerleştirmişler ki insanların zihinlerine din diye imanın şartı altıdır hepimizi öyle ezberlettiler Peki soru soru ne diyor?

Kadere inanmak farz,soru sormak yasak.Niye? Neden yasak? İbrahim a.s. Allah’a soruyor Ya Rabbi sen nasıl yaratıyorsun bana göster diye. Ne oluyor?Tabi cevap veremiyorsunuz. Çünkü ne fıtrata uyuyor hiçbir şey ne de herhangi bir ayet uyuyor. Evet.

“Ve inne rabbeke lezû mâ firâtin linnâsi alâ zulmîn”

Yaptıkları yanlışlara rağmen kesinlikle Allah İnsanların yaptıklarının üstünü örter ama Tevbe ederlerse. Hatta tevbe etmeseler bile hayat boyu yine onlara müsaade eder İşte firavunun bir sürü pisliklerine rağmen Allah onun da yaşamasına müsaade eder.Allah niye bu adamlara müsaade eder? Allah sistemini imtihan için kurmuş Firavun da o gördüğü yanlışları görsün aklı başına gelsin belki tevbekar olur. Belki tevbekar olur Allah sistemini buna göre kurduğu için bu da kaderi inancı diye bize öğretilen şekilde kaderi inancı yok bu ölçüsüzlüktür.Ama Allah-u Teala her şeye bir ölçü koymuştur. Peki Allah-u Teala İstersen En’am 160’ı da açar mısın orada? Ben şimdi ayeti okuyacağım

“Ve inne rabbeke leşedîdur eikâb”

Senin Rabbin azabı çetin olandır ama mesela burada Diyanetin mealinde azabı pek şiddetli olandır dediğimiz zaman azabı pek şiddetli olan dediğimiz zaman yapılan suçla ceza arasında bir denge var mı? Yok değil mi? Azabı şiddetli diyoruz Peki o En’am 160’da Allah ne diyor? “men câe bil haseneti felehu aşvu emzâlihâ”

Kim Allah’ın huzuruna bir iyilikle gelirse 10 katı verilir

“ ve men câe bi seyyi’eti”

bir kötülükle gelense

“fe lâ yuczâ illâ mitrehâ”

Sadece dengi ile cezalandırılır ve hiç bir şekilde haksızlığa uğratılmazlar. Bu şedid kelimesi birazcık Kuran okumasını öğrenen kişiler için şey yapalım Şedde vardır Mesela iki tane dal yan yana olduğu zaman şedde denir. Ne olmuş olur? İki dal birbirinin aynısı değil mi?

İşte şedid de yani işlenen suçla verilen ceza arasındaki ilişki bire birdir. Çetin kelimesi doğru bir anlam, şu manada anlam, ben yaptığımı çekiyorum ah kafa niye yaptım ki? Çünkü Allah’a suçlayabilecek hiçbir şey yok. Hep kendini suçluyor, hep kendini suçladığı için kendini rahatlatabilecek hiçbir şey yok. Ama birisine hakaret etme hakkı o sende onu hakaret ederek rahatlamaya çalışır ama o da yok işte, şedid o işlediği ile gördüğü ceza arasında tam bir denge var.

“Ve’gulu lezîne keferû”

Bir de bu kefirler hep böyle dalga geçiyorlar hep böyle şey yapıyorlar. Siz fıtratınıza, doğal yapınıza bu şahıs sizden farklı bir şey istemiyor ki. Ama sistemlerini haksızlık üzerine zulüm üzerine, sömürü üzerine kurdu kurunca onlar için en kötü şey bunları yapmayın demektir.

“Veyekulullezîne keferû”

Gerçekleri görmezden gelen, ayetleri görmek istemeyen, doğruları örtmeye çalışan kişiler şöyle diyecekler.

“Levla ünzile aleyhi ayetün rabbi,”

yani Muhammed’e Rabbinden bir tane mucize indirilseydi ya, hani hiçbir tane mucize getirmedi? Hani şeydi bu? Allah’ın elçisiydi? Evet, Allah-u Teala ne diyor:

“innema ente munzirun velikulli kavmin had”

Sen sadece uyarıcısın. Sen öyle insanlar şey İsa aleyhisselam getirdi de ne oldu? Musa aleyhisselam getirdi de ne oldu?

Evet, senin bu konuda okuyacağın ayetler vardı. Şimdi ben reklam yapayım birazcık müsaadenizle. Yine bizim uygulamaya dikkat çekeceğim şimdi,  Rad Suresinin 7. ayetini açtık. 7. ayetin hem ilk bölümüyle hem de ikinci bölümüyle ilgili benzer ayetler elimizde var, sadece bir tıklamanız yeterli. Ben şimdi huzurlarınızda onu yapacağım, mesela hemen bu Hud Suresinin 12. ayeti buraya bağlanmış benzer ayet diye, o da şu:Diyor ki, Hud Suresinin 12. Ayetinde; Mekke müşriklerinin Resulullah’a gelip bir takım sıkıştırmalarından bahsediyor aynı bu ayette olduğu gibi ya ona da bir mucize indirilseydi ya diye. Diyor ki;

“Fele’alleke târikun ba’da mâ yûhâ ileyke vedâ-ikun bihi sadruke”

Ona bir hazine indirilseydi

“en yekûlû levlâ unzile ‘aleyhi kenzun ev câe me’ahu melek”

Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demeleri yüzünden sana yapılan vahyin bir kısmını terk edecek gibi oluyorsun bu da senin göğsünü daraltıyor. Yani gelip o kadar sıkıştırıyorlar ki Resulullah’a Hadi bir anda Hazinelerin olsun senin. Yap bakalım bir şey, bir hareket yap, bir şey yap, hemen hazineler meydana gelsin. Veya İşte bir melek gelsin senin yanında bir görelim. Hep uçuk kaçık şeyler beklentisi var. Diyor ki artık sıkılmaya başladın. Yapamadıkça istediklerine cevap da veremiyorsun. Allah da diyor ki:

“innemâ ente neżîr vallâhu ‘alâ kulli şey-in vekîl”

Tabi ki yapamazsın. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın.

Yani senin görevin bu. Onların her istediğine cevap vermek falan değil. Allah’ın görevini verdiği görevi yerine getirmek. O da nedir? Git insanlara şunu ulaştır. Bitti. Önceki Resullülere Allah bu tür mucizeler vermiş. Vermiş inanmamışlar, vermiş inanmamışlar, vermiş inanmamışlar. Resulullah da diyor ki sana böyle bir şey yok. Resulullah’a da bir mucize veriyor. Biraz sonra söyleyeceğiz ne olduğunu. Okuyoruz biz zaten o mucizeyi ama ayetini de söyleyeceğiz.

“innemâ ente neżîr”

Sen sadece bir uyarıcısın. Yani bu görevini yap. Bırak onların istekleriyle falan hiçbir şekilde muhatap olma. Onun haricinde İsra suresinin 90. ayetinden itibaren 93. ayetin sonuna kadar bunların hep böyle uçuk kaçık istekleri var. Diyor ki, gelip diyorlar ki Resulullah’a;

“Ve kâlû len nu/mine leke hattâ tefcura lenâ mine-l-ardi yenbû’â”

Muhammed yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar biz seni Peygamber falan kabul etmeyeceğiz. İnanmıyoruz biz sana Mekke ortamını düşünün. Her taraf dağ taş. Diyor ki yap bir şey bir hareket yerden bir anda pınar fışkırsın. Yap.

“Ev tekûne leke cennetun min naḣîlin ve’inebin fetufeccira-l-enhâra ḣilâlehâ tefcîrâ”

Ya da yine böyle anormal bir şekilde bir şey yap, içinde hurmaları, üzümleri olan bir bahçen oluversin bir anda ve o bahçenin de aralarında nehirler fışkırıp aksın. Hadi diyor onu istiyoruz.Sana inanmak için biz böyle şeyler istiyoruz O da mı olmadı?

“Ev tuskita-ssemâe kemâ ze’amte ‘aleynâ kisefen”

Hani diyorsun ya kıyamet gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, şimdi yap, iddia ettiğin gibi yeryüzünü parça parça üzerimize düşür. Dalga da geçiyorlar kendilerince yani.  Sonra yetmiyor bu da kesmiyor.

“ev te/tiye bi(A)llâhi velmelâ-iketi kabîlâ”

Allah’ı ve melekleri başımıza getir.

İnanmayacak ya ne yapıyor?Bahane arıyor. Böyle böyle. Başka?

“Ev yekûne lekâ beytum min zukrifin ev terkâ fissemâ”

Yahut altından yapılma bir evin olsun Hep böyle şey mucize Sihirbazlık yapacak bir şey yapacak bir baktın altından bir ev.

“ev terkâ fissemâ”

ya da gözümüzün önünde böyle göğe yüksel bakalım bir uçuk kaçık algı var ya bizde isteriz öyle şeyleri abi çok falanca veli bir kul vallahi boğazı karşıdan karşıya yürüyerek geçmiş Bayılıyor insanlar böyle abartmaya ya. İşte bu müşrik kafası aslında yani. Uç diyor uç gözümüzün önünde bir uç görelim. Ama demek ki böyle bir iki saniye düşünüyorlar. Ulan yapar mı yapar mı şimdi Allah muhafaza.

“Velen nûmine lirûgiyyike hattâ tünezzil aleyna kitâben nakraû”

Ama yukarı gittin yukarıdan bize okuyacağımız bir kitap, bir yazılı bir belge getirmezsen o uçtuğuna falan da inanmayız. Yani istiyorlarmış ki Muhammed uçtu gözlerinin önünde göklere inerken bir kağıt getiriyor, diyor ki evet çocuklar Muhammed buraya geldi falan gibi bir şey istiyorlar. Yani böyle tamamına birden Allah nasıl cevap verdirttiriyor. Diyor ki;

“kul”

de ki onlara

“fe subhane rabbi”

Fesubhanallah, bunlar ne biçim istekler. Ne biçim istekler bunlar.

“Hel küntu illâ beşaran rasûlâ”

Ya ben bir elçi bir beşer olan bir elçiden başka neyim ya ben elçiyim elçi. Elçi ne yapar? Kendisini gönderen makamın mesajını iletir karşı tarafa. Bu kadar Allah ona Kur’an-ı Kerim’i vermiş demiş götür insanlara, götürdüm git onlara böyle her istediklerine cevap ver dememiş ki. Altından evin olsun iyi olsun hemen yap bir hareket olsun. Yok öyle bir şey bakın bu surenin İsra suresinin 59. ayetini açalım. Şimdi orada Allah-u Teala ne diyor, diyor ki;
“Vemâ menânnâse vemâ menânâ en nursilebile âyât”

Bakın müşriklerin senden istediği bu tür mucizeleri göstermekten bizi alıkoyan şey şudur: Yani istiyorlar Allah yok diyor istiyorlar yok diyor. Niye?

“illâ en kezzebe bihel evvelûn”

Öncekilerin bütün bu mucizeler karşında hala yalana sarılmaları diyor. Öncekiler hep aynı şeyi yaptılar diyor Allah.

Nebilerinden mucize istediler, Allah göstertti onlara o mucizeleri, bunlar dediler ki hadi canım sen de sihirbazsın. Zaten o şeyi sen istedin, sen istedin diye gösterildi, bir de kalkıp adamı sihirbazlıkla suçluyorsun. Bak diyor ki Allah tamam sana yok böyle bu muciz, bu türden bir mucize yok, ama bunlardan çok daha büyüğü var.

O da ne, hemen açıyoruz, Ankebut suresini, nerede o? Kur’an-ı Kerim’in 29. Suresi. Tıklıyorum onun bakalım tıklayamadım olmadı geri dönüyorum şimdi Rad suresine oradan yürüyeceğim.

Rad suresinin 7. ayetini okuyorduk. Evet 50. ayetine diyor ki;

“vekâlu”

gelip dediler ki

“lev la unzile aleyhi âyâtun min rabbih”

Muhammed’e Rabbinden önceki nebilere verilen türden mucizeler indirilmeli değil miydi ya?

Bunun şeyden ne farkı var Hz. Musa’dan? Bunun İsa’dan ne farkı var? Bu da göstersin bize mucize.

“Kul”

de ki onlara

“inneme alâyâtu indallah”

mucizeler ancak Allah’tan gelir, Allah göstertirse olur bu. Sizin isteğinizle benim he dememle olmaz.

“ve innema ene”

Ben neyim sadece?

“Nezîrun mubîn”

ben apaçık bir uyarıcıyım ben bu kadarım yani sizin istediğiniz şeyler yapamam ben. Ama bakın şimdi 51. Ayet:

“evelem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim”

Her gün kendilerine bağlantıları ilebirlikte okunan bu kitabı indirmiş olmamız yetmiyor mu onlara? Mucize mi? Al, al sana mucize geldi, ama sen görmek istemiyorsun, bunu görmeyen. Ne yerden pınar fışkırtsa onu mu görecek veya onu görse kabul mü edecek? Ne diyecekti Resulullah’a sen sihirbazsın diyecekti.

Kur’an’a rağmen dediler Resulullah’a Kur’an mucizesine rağmen sihirbaz dediler. Niye dediler ki? öyle sözler söylüyor ki herkes etkileniyor. Bu adam olsa olsa sihirbaz olur. Buna rağmen bak Allah ne diyor sana en büyük mucizeyi zaten indirdik

“inne fî zâlike le zikrâ”

bu mucizenin içinde

“fi zalike rahmeten ve zikrâ li kavmin yubminin”

Bu kitapta inanıp güvenen bir topluluk için bir rahmet bir ikram ve akılla tutmaları gereken bilgi var. İstedikleri türden bir mucize verseydi daha önce de söylemiştim ben aynısını hocam da zaten sürekli anlatıyor, Musa A.S.’ın mucizesi asa diyelim ki doğru, Topkapı Sarayı’nda duruyor. Durduğu yerde yılana falan dönüşüyor mu şu an? Yok. Çünkü ne Musa var ne o mucizeleri isteyen kavmi var bugün Onlar ahirete irtihar ettiler hepsi gittiler. Bugün o asanın mucize bir özelliği ayet anlattığı için var, fonksiyonunu icra etmiyor. Denizi yardı, hiçbirimiz görmedik Allah anlattığı için iman ediyoruz oldu ama bugün için somut bir şeyi ifade etmiyor ama Kur’an-ı Kerim 1400 yıl önce indi bir mucize olarak biz o gün yoktuk bugün varız şahit miyiz mucizeye? Şahidiz bak Allah ömür verir 1400 yıl daha bu dünya yaşarsa1400 yıl sonra bir 1400 yıl sonra gelecek olanlar yine bu mucizeyi gösterecek, görecekler hangi mucize daha büyük şimdi? Bakın Muhammed A.S. yok öleli asırlar olmuş ama mucizesi elimizde, mucize böyle olur zaten öbürünü gösterseydi o günküler görür ölürlerdi bizde hiçbir şey sadece Allah anlattığı için bilirdik.

İşte Allah diyor ki gelip diyorlar ki ona ayet indirilmeli değil mi? Sen sadece bir uyarıcısın yani bu uyarı görevini yap sen bunların öyle uçuk açık şeyleriyle ilgilenme takma kafanı diyor Resulullah’a.

“la kavmi külmin had”

Bu şimdi onunla da ilgili bir kaç şey söyleyebiliriz şimdi burada Yahya Hoca’yı dinlerkeneminim ki bazılarınız şunu düşünmüştür. Allah’ı bir şey engelleyebilir mi ya? Nasıl olur böyle bir şey? Allah bizi işte öncekilerin mucizeler karşısındaki tavırları bizi engelledi diyor demek ki bakın Allah sistemini imtihan için kurmuştur. İmtihan için kurduğundan yani Allah-u Teala sistemini imtihan için kurduğundan dolayı burada her şey olur, hiçbir şeyi önceden belirlememiştir Cenab-ı Hak, fakat biliyorsunuz maalesef tefsirlerde vardır, geleneksel yapı bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur, bundan bir kaç hafta önce yaptığımız hikmet çalışmaları dersinde de kader konusu üzerinde de durmuştuk. Maalesef işte Allah kimseyi imtihan etmez işte bu şey yani Allah’ı kendi kafalarına göre tanımlıyorlar Allah-u Tealasanki milletle dalga geçiyor, Allah-u Teala sanki millette oyun oynuyor, her şey ezelden belirlenmiş te bu ayetlerin hiçbirinin bir anlamı yok, okuduğumuz bu ayetten hiçbir tanesinin bir anlamı yok.

Evet, şimdi bir de şunu da söyleyelim. Mesela ilgili çok sayıda ayeti okudu Yahya Hoca mucizelerin olmadığına dair ama biliyorsunuz ki peygamberin mucizeleri diye kitaplar yazmışlardır işte hadis kitaplarına mucizeler doldurmuşlardır. Yok işte parmaklarından su akıyor bilmem işte bir sürü şeyler var yok ağaç geliyor yok işte başında bulut yürüyor falan gibi yani Kuran’ın dışındaki şeyler bizim için şey değil yani önemli değil şimdi geliyoruz diyor ki Allah-u Teala;

“innemâ ente neżîr”

sen sadece uyarıcısın

“ve külli kavmin ha”

her toplum için bir yol gösteren kişi vardır. Peki her toplum için, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselem Mekke’ye geldi, Medine’ye geldi hadi Mekke’ye Medine’ye söyledi o zaman Arap Yarımadasının tamamına kim gitti de onlara doğru yolu gösterdi? Ya da Muhammed Aleyhisselam vefat etti gitti, şu anda kimse yok, o zaman Avrupa’ya kim gitti, Rusya’ya kim gitti, Afrika’ya kim gitti, Amerika’ya kim gitti, ne olacak? Her toplum için bir yol gösterici vardır diyorsa ne olur o zaman? Allah-u Teala her toplumda demek ki bunubilecek, öğrenecek ve insanlara anlatacak kişiler oluşturuyor. Evet onunla ilgili de ayetler vardır. Mesela, Nuh Aleyhisselam tek bir kişi kendi toplumunu uyarıyor ama kendi her tarafa gidemez bu mümkün değil. Allah onunla ilgili ne diyordu Şuara suresinde, 105. ayetinde şöyle söylüyor Allah;

“kezzebet kavmu nuhin”

bakın nuh kavmi yalanladı.Kimi?

“el murselin”

rasulleri yalanladı. En az 3 olur. Halbuki biz bildiğimiz Nuh Aleyhisselam vardı sadece o toplumda. Diğerleri kim? Demek ki o da Nuh Aleyhisselam’ın çevreye uyarsınlar diye gönderdiği. Allah ne diyordu?

“İż kâle lehum eḣûhum nûhun elâ tettekûn(e)”

Resullere düşen sadece tebliğdir. O zaman herhangi bir kişi Kur’an ayetini doğru anlar, ama maalesef tabii meallerde inanılmaz yanlışlar var, Kur’an ayetlerini doğru anlar kendi yaşar gider birisine de anlatırsa o anda o rasul olmuş, yol gösterici kişi olmuş olur. Evet. Benzeri 123. ayetinde yine Şuara suresinin, orada da diyor ki Cenab-ı Hak;

“kezzebet adun”

Bu sefer Ad kavmi yalanladı?Kimi?

“el murselin”

elçileri yalanladı. Devamında kardeşler lüt onlara şöyle demişti diyor.

“İż kâle lehum eḣûhum hûdun”

“elâ tettekûn”

Esas bir numaralı elçi orada Hud Aleyhisselam. Ama onun çevreye gönderdiği ve iletin o  mesajları dediği insanlar da demek ki bu kapsamda değerlendiriliyor. Bir de zaten biliyorsunuz Arap dili açısından rasul esasen o elçinin getirdiği mesajdır. Asıl bizim için rasul budur. Mesajın kendisidir.

Mesajı tebliğ edene de rasul denir ama bu Allah’ın kitabını tebliğ ederseniz o zaman Allah’ın rasulü olursunuz. Kendisine kitap inmesi için nebi olmak gerekir. Son nebi gelmiştir artık hiç kimseye herhangi bir şekilde bana ayet geldi bana şu böyle bir şey asla kabul edilemez. Ama Muhammed Aleyhisselam’a gelmiş olan bu ayetleri çok iyi bir şekilde içimize yerleştirir. Gider insanlara anlatırsak görevimizi yapmış oluruz. Benzer ifadeler 141. ayette Semud ve Salih Aleyhisselam hakkında kullanılıyor.

“Keżżebet śemûdu-lmurselîn”

Semud kavmi elçileri yalanladı.

“İż kâle lehum eḣûhum sâlihun elâ tettekûn”

Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti diyor. Yani Salih Aleyhisselam onlara gönderilen Allah’ın nebisi ama onun çevreye gönderdikleri de bu kapsamda. 160. ayetinde Lut kavmi için aynı şey söyleniyor.

“Kezzebet kavmu lûtinlmurselîn”

Lut kavmi elçilere yalanladı.

“İz kâle lehum eḣûhum lûtun elâ tettekûn”

Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Lut aslında tek. Lut kavmi çok önemli. Mesela elçi dediğimiz zaman hemen aklımıza erkekler gelir. Peki Lut Aleyhisselam’a kim inanmıştı? Kızlarından başka inanan var mıydı? O zaman Lut Aleyhisselam’a indirilen kitabı gidip deinsanlara anlatan kim olur? Ha Yahya hoca? Bir kızları var inanan demişti ya. İki tane kızı var. Tevrat’ta öyle geçiyor. Kuranı Kerim’de de işte en fazla üç kişi olur. Birincisi kendisi iki de kızları üç.Bakın o kızlar öyle bir iş yapıyor ki Lut kavminin yaptığı homoseksüel ilişkiler. Ve öyle şey değil, kimseden gizli değil. Açıkta. Herkesin huzurunda yapıyorlar. Bir kız, kızın yapısı gidip de bu konuda insanları uyarmaya pek elverişli değil amabakın kızlar bile bu kadar uç bir nokta bile olsa Allah’ın ayetlerini gidip o insanlara anlatabilirler. İşte Allah bunu her şeyin örneğini vermiş. Bunun da örneğini vermiştir. Son bir ayet yine aynı sureden, Şuara’dan, o da 176-177. ayetler. Orada da diyor ki;

“Keżżebe ashâbu-l-eyketi-lmurselîn”

Eyke halkı da Resulleri yalanladı.

Onlara gönderilen esas Resul kimdi?

“iż kâle lehum şu’aybun elâ tettekûn”

Şuayb kardeşleri. Şuayb onlara demişti ki siz Allah’tan korkmaz mısınız? Şuayb aleyhisselam gönderildi ama onlar elçileri yalanladılar diyor. Demek ki onun da etrafa alın bunları insanlara ulaştırın dediği bir şeyler varmış, elçiler varmış, onlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bugün eğer biz bu da son derece önemlidir. Eğer biz Allah’ın dinini yaymak istiyorsak, Allah’ın kitabını çok iyi anlayıp kavramalıyı ve onu anlatmalıyız. Çünkü onu anlattığımız zaman muhataplarımız kendi doğal yapılarında olanı orada bulacaklar. Aaa gerçekten böyle mi ya? Biz bunu hiç böyle bilmiyorduk. Niye? Çünkü kendi vücutlarında gördükleri çevrelerinde gördükleriyle Kuran arasında tam bir bütünlük olduğunu görecekler. Ve şunu da görecekler ki Kuran bilimin merkezinde yer alması gereken bir kitaptır.

Çünkü tüm varlıklarda geçerli kanun ve kuralların o varlıkları yaratanın sözlü ifadeleri sözlü ifadeleri. O kanun ve kuralları koyan Zat’ın, Allah’ın ifadesidir. O zaman burada bulduğumuzu insanlara anlattığımız zaman hiç kimse karşı çıkamaz.

İşte okuduk, Yahya Hoca da okudu. Sadece laf cambazlığı yaparlar, gereksiz şeyler yaparlar. Yapacaklar. Çünkü insanları yola getirmek diye bir şeyimiz yok. Biz insanlara doğru yolu göstermekle sorumluyuz. Kendimize ancak gücümüz yeter. Başka hiç kimseye geçmez. Onun için din konusunda aslabaskı yapılamaz. Asla baskı yapılamaz. Bunları çok iyi bilmek zorundayız. İnanmazsan öldürülürsün bilmem yok işte sen Müslüman olursan eşinden ayrılırsın. Bu saçmalıkların hiçbirisini Kuran-ı Kerim kabul etmez. Kuran’a göre dini öğrendiğimiz zaman tamamen doğru yoldayürüyen kişiler olmuş oluruz. Vaktimiz yetecek mi şu ayeti okumaya?

“(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ”

Yani neyse bu ayeti de okuyalım o zaman. Öyle söylemiştim başta. Bu ayette de çok şey var.

“(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ”

Her bir dişininrahminde neyi taşıdığını Allah çok iyi bilir. Sadece kadın değil yani hepsinin. Bir de ana rahminde oluşum hep aynı kuralla başlar. Önce bir yani sadece insanlara mahsus değil hayvanlarda da aynı kuralla başlar. İşte önce bir döllenmiş yumurta oluşur. Allahü Teala o döllenmiş yumurtanın oluşumu sırasında ölçüleri koyar. Abese suresinde;

“halakahu fe kattara hu” diyor. Yani Allah önce döllenmiş yumurtayı yaratır arkasından tüm ölçüleri koyar. Sonra o rahim kanalına rahme doğru bir kanaldan gider.Sonra rahim de rahim cidarına yapışır. Ondan sonra işte insan açısından diyelim tüm özellikleri oluşur. Tüm özellikleri oluştuktan sonra Allah yani o anda insanın tüm özellikleri oluşuncaya kadar insanla bir hayvanın herhangi bir farkı yok. Ama tüm özellikler oluştuktan sonraAllah oraya ruh üfler. Onu da Mümin Suresi, Müminun Suresinin 14. ayetinde Allahü Teala anlatıyor. Tabi şimdi uzun uzun anlatmak mümkün değil. Ruhu şöyle anlayabiliriz. Mesela bilgisayarla ya da akıllı telefonla diğer elektriklialetlerin farkı bilgisayara yüklenen işletim sistemidir. İşte ona benzer. Onunla aynı değil ama ona benzer. Daha doğru anlaşılsın diye. İşte ruh üflendiği zaman insanoğluna yani o işletim sistemi ana rahmindeyken üflendiği zaman o insan artık o andan itibareninsan olur. O andan itibaren ki hayatının yani çocukluktan kurtulmasına kadar 30 aylık bir süre geçer. Onun 24 ayı süt emmenin en uzun süresidir. 6 ayı da ana rahminde kalış süresidir. Ki Allahü Teala tüm ayrıntılarıyla bunları Kuran-ı Kerim’de anlatmıştır.

Ondan sonra işte diyor ki Allahü Teala;

“Ya’lemu mâ tehmilu kulli unse”

Her dişi varlık rahminde neyi taşıyor Allah bilir. Rahim girişinde ki döllenmeden onun haberi olmazsa olmaz oranın ölçülerini koymazsa şu bu. Peki

“vemâ teġîdu-l-erhâmu”

neyi eksiltiyor? Onlardançünkü bir sürü şeyler de dışarı atılır. O oluşumlar sırasında. Ondan sonra

“vemâ tezdâd”

neler ilave ediliyor? Yani tüm ayrıntılar vardır. Yani Kuran-ı Kerim kadar ayrıntı veren bir şey yok. Yani bu konu Kuran üzerinde çalışanların Kuran üzerinde yoğunlaşmasınıtavsiye ediyorum.

“vekullu şey-in ‘indehu bimikdâr”

Allah katında her şey bir ölçüye göredir. Yani o rahmin içerisinde oluşum rahimde üç karanlık alandan bahseder Kuran-ı Kerim. Bir o şeyin oluştuğu yer, döllenmiş yumurtanın oluştuğu yer ki onun şeklini bile anlatıyor. Nutfe diyor yani beyaz inciye benzer bir yapıdadır o. Ondan sonra işte o oradan rahme giderken o kanalda bölünme ile ondan sonra rahim kanalında oluşumlar tüm ayrıntılar sonra da doğum.

Mesela anneler baksınlar çocuklarına ruh üflendiği andan itibaren çocuğun ana rahmindeki hareketleri değişir. Artık dışarıya mesaj vermeye başlar. Oraya cevaplar vermeye başlar. Yapı ciddi manada değişir. Neyse o kadar o ayrıntılara girmeyelim. İşte Allah-u Teala böyle buyuruyor. Biz burada bunu bırakacağız değil mi?

Dokuzu da okuyabiliriz.

“Âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-lkebîru-lmute’âl

Doğru. Allah bütün gaybı yani duyularla algılanmayanları bilir. Şimdi ana rahminde olup biten her yerde olup biten. Hatta bir çok şeyler yani bizim sinir uçlarımızda neler oluyor olmadan öncesini bilir Allah. Kainatta neler oluyor neler bitiyor hatta onları kayda bile geçirtir. Ve şehadeti de bilir yani görülen algılanabilen duyu organlarıyla keşfedilebilen kısmını da bilir. “El-Kebir”

Allah-u Teala çok büyük olandır.

“El-Müteal”

ve Yüce olandır.

“Sevâun minkum men eserra-lkavle”

Allah her şeyi bildiğine göre fark etmez sizin için. Sözü içinizde gizleyebilirsiniz. Aslında inanmıyorsunuz ama inanıyorum diye gösterebilirsiniz. Ya da birisine düşmansınızdır ona dost gözükebilirsiniz. Allah içinizi bilir. İstediğin kadar gizle Allah’tan bir şey gizleyemezsin ki. Evet.

“vemen cehera bihi”

Yani o sözünü açığa vuran da bilir. Doğru dürüst konuşanlar da bilir. Tamam.

“vemen huve mustaḣfin billeyl”

O kişi gece insanlardan uzakta olduğu zaman ne yapıyor? İyi şeyler mi yapıyor bir takım haltlar mı karıştırıyor onu da bilir.

“vesâribun bi-nnehâr”

Ve gündüzün çıkıp da dolaştığı zaman ne yaptığını da bilir. Yani Allah’ın bilgisinden hiçbir şey saklanamaz.

Onun için insanlara düşen Allah’a tam teslim olup dünyada da mutlu olmak, ahirette de mutlu olmaktır. Hayatlarını zindana, cehenneme çevirmemektir. Allah-u Teala cümlemizi kendine tam teslim olan, hayatlarını cehenneme çevirmeyen ve doğru bir hayat yaşayan kullarından eylesin. Senin burada söyleyeceklerin var mı?

Yok hani haftaya belki bir tekrar ederken söyleriz. Oldu Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın cümlemizi.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007