Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

29 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 192 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün Ra’d suresini anlayıp kavrama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 5. ayete kadar okumuştuk. Bugün yine 5. ayetten başlayacağız aradaki bağlantı kurulsun diye, ama her şeyden önceyine Yahya hocayı dinleyelim. Ama Yahya hoca 5. ayetten değil de ilk ayetten okursa tam bir bütünlük zihnimizde oluşmuş olur.

Evet Ra’d suresini başlamıştık geçen hafta 13. sureydi 1. ayetten itibaren mealen şöyle;

Elif, Lam, Mim, Ra

Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen Kur’an gerçeğin ta kendisidir, ama insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olan sonra arşa yani yönetimin başına geçen ve güneşle ayı hizmete koyandır. Her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Bütün işleri o düzenler. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye de ayetleri ayrıntılı olarak açıklar ve yine Allah yerin alanını artıran, içine sabit dağlar ve ırmaklar yerleştiren, yeryüzünde her üründen iki eşi oluşturandır.  Geceyi gündüzün üzerine örter, bunda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler yani göstergeler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynısı ile sulanır ama biz tat açısından her birini diğerinden farklı kılarız.  Bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler göstergeler vardır. Bir şeye şaşacaksan şaşırman gereken onların toprak olduğumuzda mı gerçekten yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini görmezlik edenlerdir, onlar boyunlarına halka takılacak olanlardır. Ve yine onlar cehennem ateşinin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

Buraya kadar geçen hafta okumuştuk. Bu hafta okuyacağımız ayetler de şimdi başlıyor. Altıncı ayet ve devamı şöyle;

Rad 6-10:

“Senden iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorlar, oysa bunlardan önce ibret olacak nice cezalandırma örnekleri gelip geçti. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin yanlışlarına rağmen insanlara mağfiret edendir. Ve yine senin Rabbin cezalandırması pek çetin olandır Kafirlik edenler ona Rabbinden bir ayet bir mucize indirilseydi ya derler. Ey Muhammed! sen sadece uyarılarda bulunan birisin.

Her topluluğun bir yol göstericisi vardır Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını,rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi çoğalttığını bilir. Herşey onun yanında bir ölçüye göredir.O gaybı yani algılanamayanı da şehadeti yani algılanabileni de bilendir.

Büyüktür her şeyden yücedir. İçinizden sözü gizleyen ve açığa vuran,gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan onun için birdir.”

Bu da onuncu ayetti bu hafta inşallah buraya kadar okuruz.

Yahya hocanın okuduğu ayet meallerinden gördünüz.Allah-u Teala bu surede önce varlıklar aleminden, yarattığı şeylerden bahsediyor.  Neden ondan bahsediyor? Çünkü Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayetinde dini insanın doğal yapısındaki yani doğal yapıdaki kanun ve kurallar olarak tanımlıyor sadece insan değil yani her şeyi. Ve Fussilet suresinde de bu dinin Allah’ın dini olduğunu anlamanın en kestirme yolunun yaratılmış varlıklarda yapacağımız hem kendi vücudumuzda yapacağımız hem çevremizde yapacağımız gözlemler olduğudur.

Allah-u Teala bu Fussilet suresinin yani Kuran-ı Kerim’in 41. suresinin 53. ayetinde diyor ki;

“Onlara çevrelerinde,

(çevrelerinde dediğimiz zaman diğer insanlar olur, yani sizin dışınızda ne varsa her şey. Bunlar yaratılmış varlıklardır işte Rad suresinin baş tarafında Allah-u Teala’nın belirttiği gibi)

Ve kendi vücutlarındaki bütün ayetleri göstereceğiz”

Diyor. Kendi vücudumuzdaki ayet nedir? Yaratılışımızdan Allah’ın doğal yapımıza koyduğu şeylerdir.

Peki ne olacak ondan sonra?

“Sonunda onlar için çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu kitap tümüyle gerçektir.”

Yani Allah’ın bu indirdiği kitapla Allah’ın yarattığı kitap olan tabiat arasında tam bir uyum var

Neden Allah-u Teala böyle diyor? Çünkü Allah-u Teala Rum suresinde Kuran’ın 30. suresi Onun 30. ayetinde diyor ki Allah;

“Yüzünü dosdoğru bu dine çevir”

Tabiatta geçerli kanunlar, insan vücudunda geçerli kanunlar Kuran’la tam bir, birebir bir örtüşme içerisinde olur dedi

“Yüzünü dosdoğru bu dine çevir, Allah’ın fıtratına çevir”

Fıtrat kelimesi de oluşumdaki bölünme kanunudur Fatara demek bir şey üstten aşağı ikiye bölmektir. Hem insanın yaratılışında hem tabiattaki her şeyin yaratılışında geçerli olan,  bölünme kanunu, bu bölünme kanunu oluşumda gelişimde ve değişimde geçerli olandır.

Evet

“Allah’ın fıtratına çevir ki insanları da o fıtrata göre yaratmıştır”

Tabiattaki geçerli kanun ve kurallar neyse insanda geçerli olanlar da odur.

“Allah’ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur”

Siz tabiatta bir elmanın yerini tutacak üretilmiş bir şey bulamazsınız. Tabiatta ne var Allah’ın yarattığı hiçbir şey, sizin vücudunuzdaki herhangi bir şeyin yerini tutacak, başınızdaki bir tek saçın yerini tutacak bir şey bulamazsınız. Onun gibi Allah’ın dini böyle tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır.

İşte diyor ki Allah-u Teala;

“Din işte Allah’ın safha sağlam dini budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler” diyor. Yani şimdi siz hangi kitaba bakarsanız bakın, eğer Allah’ın bu kitabı olmasa dinin bu tanımını bulmamız mümkün değil. Yani İslami eserlerin tamamı da öyledir. Halbuki Kuran-ı Kerim olmasaydı ben size böyle bir tanımı hiçbir kitaptan çıkarıp yapamazdım. Şimdi buradan tekrar şeye intikal edelim, Yahya hocanın okuduğu ayetlere intikal edelim.

Şimdi Allah bu kadar yarattığı varlıklardan bahsediyor Tabiatı görüyorsunuz, her güz döneminde tabiatta bir sürü şeyler ölüyor tekrar diriliyor, hayvanlar ölüyor, tekrar diriliyor,  tekrar yeniden getiriliyor. Ölen insan yeniden dirilmiyor ama Allah da bu her şey için bir kural koymuştur. Allah o kurala göre her şeyi yaratıyor oluşturuyor. Böyle ki Allah-u Teala işte bu beşinci ayette;

“Ve in teaceb”.

Yani şimdi insanlara şaşırıyorsun ya Allah bakın doğal bir kanun koymuş. Mesela diyelim Allah içkiyi haram etmiş; Dünyanın neresine giderseniz gidin içki her yerde yasaklanması gereken bir şeydir. Onun için devletler kendi kontrollerinde üretimine müsaade ederler, kendi kontrollerinde satışına müsaade ederler ve herkes de bunun zararlı olduğunu gayet iyi bilir. Yani Allah’ın işte faiz de aynı şekilde Allah’ın bütün yasakları evrenseldir.

Şimdi mesela bütün bunlar okunduktan sonra Allah Allah ya peki bu insanlar niye kendi doğal yapılarına bire bir uyan bu dine uymuyorlar? Kendi kafalarına göre şeyler uyduruyorlar? İşte burada diyor ki;

“Ve in teaceb”

Eğer şaşıracak olursa niye yapıyorlar diye

“Ve acebun kavlum”

Asıl şaşıracak şey onların şu sözleridir;

“İzâ künnâ turâben eynâ lefî halkin cedid”

Yani biz şimdi öldük, toprağa dönüştük, yeniden mi yaratılacağız? Ya siz görmüyor musunuz bir küçük bir buğday tanesini toprağa atıyorsun. O toprakda bir çok parçaları çürüyor ama sonradan ondan yeni bir buğday çıkıyor, işte sen de aynen onun gibisin.

“Ulâikellezîne kefâru bi-rabbiyyim”

Aslında onlar Rablerini görmezlikten gelenlerdir. Yani onlar tamam bu doğru bu doğru ama Yani bu da olmasın kendi kafalarına göre dine yön vermeye çalışan insanlardır.

“Ve ulâikel eğlâlu fî e’nâgîm”.

İşte onlar boyunlarında bağlar olan kimselerdir. Niye? Aslında bunlar bunların doğru olduğunu pekala bilirler. Ama hesaplarına gelmiyor, bir takım yerlere kendilerini bağlamışlar. Bir takım bağlar içerisinde sokuşturmuşlar. Yani işte tamam ben bunu dersem derim ama e bu defa işte biz arkadaş grubumuz var işte şu var bu var bu ne olacak? Ya tamam ama işte falan. Niye? Dine uymak yerine dini kendilerine uydurduklarını zanneden kişiler aslında kendilerini boyunlarına bir halka taktırmışlar, affedersiniz hayvan gibi bir yere kendilerini bağlamışlar farkında değiller.

“Ve ulâike ashâbunlâr”

işte onlar o ateş ashabıdır. Ne demek? Tamam cehennem halkıdır doğru Ama bunlar bu cehennem hayatını dünyada da yaşarlar.

Mutlu olamazlar, huzursuz olurlar. Bu defa o sevmedikleri içkiyi birazcık hayattan kopmak için sarhoş olmak için gider içmeye başlarlar. Gidip oyunda eğlencede vakit geçirerek kendilerini biraz rahatlatmaya başlarlar. İşte dostlarını evet dost gibi gördükleri kişilerle aslında araları ayrıdır ama gene birlikte olalım falan derler. Ve aslında bu hayatı ateşe çevirirler. İçleri rahat değildir, huzursuzdur, güvensizlik içerisindedir, çünkü Allah’a güvenmedin mi hiçbir şey seni mutlu etmez.

“Hum fîhâ hâlidun”

Onlar o ateş içerisinde sürekli kalacaklardır. Şimdi bakın Hum fîhâ hâlidun sözünü gördüğümüz zaman hemen aklımıza ahiret geliyor, bu yanlış değil doğru ama bu insanlar bu dünyada da ateş içinde olacaklar. Ben şimdi Yahya hocaya söyleyeyim Ali İmran suresinin 86. ayetinden itibaren istersen sadece bir meal oku, bizim mealden oku, uğraşmayalım yani 86’dan itibaren oku.

Evet şöyle;

“Resul’ün hak olduğuna şahit olmuş, herşeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş sonra da kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?”

Evet şahit olmuş,  hakmış, Kur’an Allah’ın kitabı tamam, evet. Ama sonra her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş, onlara inanıp güvenmiş, tamam zaten kafirlik inanmadan önce kafir olunmaz. İnanacaksın ki onun üstünü örtesin.

“Sonra kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?”

Etmez işte Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Etmeyince ne yapar? Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, yani dışlanmaktır. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Mesela sizin Allah’a inanıp güvenmeyen insanlar açısından bir bakın, onlar aslında tek başlarına yaşarlar. Siz o evlidirler aslında eşleri başka kafada, kendileri başka kafada, her birisinin hedefi farklı, aile içerisinde herkes bir başka tarafa çeker, böyle bir iş aleminde öyle, herkes sadece menfaatleri onları bir yerde şey yapar. Ama onun dışında tek başlarına kalırlar ve asla mutlu olamazlar. Çünkü Allah lanetliyor onları yani dışlıyor, melekler lanetliyor ve tüm insanlar yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Onun için Allah-u Teala Haşr suresinde ne diyor;

“Sen onları toplu bir arada zannedersiniz ama kalpleri farklı farklıdır.”

Çünkü hiç öyle fedakarlık diye bir şeyden hoşlanmazlar. İlla önce benim menfaatim, evet.

Sonra sizin dediğiniz yer;

“Halidine fiha”.

Sürekli o lanet dışlanmışlık içinde kalacaklar. Bakın “Hüm fiha halidun” aynısı değil mi?

“Halidine fiha La yukhaffıfu anhumul a’zabu vela hum yunzarûn” Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.

Peki onlar sürekli kalacakta ahirette de ilgili mi bu?

Bakalım devamı ne o? 89. Ayet;

“Olup bitenden sonra tövbe edip dönüş yapıp kendini düzeltenler başka Allah’a çok bağışlayan ve ikramı bol olandır”

Biraz sonra bununla ilgili diğer ayetleri de buradan okuyacağız. Demek ki tövbe edip durumlarını düzeltirlerse kurtuluyorlar. O zaman dışlanmışlık onları ne yapar? Bu dünyada kaplar. Bir ateş içine sokar yani ateş içine sokar. Şimdi bu 1976’da İstanbul Müftülüğü’ne daha yeni tayin edilmişim. Fransız konsolosluğunda Fransızca kursu vardı kurs veriyor işte en üst seviyede kursa gitmiştim. Orada her gün bir şey okuyoruz. Bir gün Le Monde gazetesinden Paris’te yalnızlık diye bir makale, diyor ki Paris’te yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi ama orada insanlar yapayalnız yaşarlar. Giderler eğlence yerlerine gene tek başlarınadır. Giderler bir çok yerlere işte evin içerisinde bakarsın ki gece saat 12’de birisi telefon açmış doktor çağırıyor, doktor gelir yok hasta yok senin paranı vereyim yarım saat benimle konuş, konuşacak bir kişi de bulamaz. Onun için yani bu işte Allah tarafından dışlanıyor, toplum tarafından dışlanıyor, Melekler tarafından dışlanıyor. Ama şey olduğunuz zaman Allah’a tam güvenip dayandığınız zaman dünyada tek başınıza olsanız bile içiniz son derece rahattır, son derece rahattır, huzur içerisindesinizdir. Esas olan insanın içini rahat etmesidir, dolayısıyla bu şey mesela benzeri Mümin suresinde de var şeyle ilgili, Firavun’la ilgili;

“Ennâr-ı yoğrulûne aleyha hudubben ve aşiyye”

Yani şimdi Firavun koskoca bir devlet başkanı, çok güçlü birisi, Kur’an’ı Kerim’de Allah anlatıyor onu. Şey gelmiş Musa aleyhisselam ki yanında besleyip büyüttüğü kişi Geliyor onu Allah’ın dinine çağırıyor. O hiçbir şey yapı işte mucizeler gösteriyor, o da mucizeler şey yapsın diye ortadan kalksın diye işte sihirbazları topluyor, bu defa sihirbazlar ona inanıyor. Bütün milletin karşısında herkesi toplamış herkesin karşısında rezil oluyor koskoca bir Firavun. Ondan sonra kendi eşi mümin olmuş kendi ailesinden devletin üst seviyesinde insanlardan mümin olanlar var. Ne diyor Allah:

“Ennâr-ı yoğrulûne aleyha hudubben ve aşiyye”

Yani o şimdi sadece Firavun değil Firavun ve hanedanı çevresindekiler sabah akşam hayat cehennem oluyor onlara. E kıyamet günü de zaten yaptıkları ile denk bir cezaya çattırılacaklarını Allah orada söylüyor Kaçıncı ayette hatırladın mı? Mümin Suresi 40’lı ayetlerde ama.

Şimdi burada şöyle diyor Allah-u Teala 46. Ayet 46. Ayet. 40. Sure 46. Ayet. Bakın bunlar böyle çünkü hayatları cehenneme döndüğü için bir an önce bu sıkıntıdan kurtulalım biz bu adamdan bir an önce kurtulalım çekip gitsinler Firavun da Musa aleyhisselam oradan kovmuştu ama asıl kovulan kendisi ve askerleri oldu yani yok oldu gittiler.

“Ve este’acilûneke bisse’yi’e”

Kötülüğü senden böyle acele ile istiyorlar. Tamam sen bizi tehdit ediyorsun söyle o azap bu dünyadayken gelsin bu iş bitsin ya yeter artık bıktık.

“Kable’l-hasene”

Haseneden önce yap işte. Bakın dünyanızda mutlu olur, ahiretinizde mutlu olur. Ya sen orayı karıştırma tamam ne yapacaksan yap.

“Ve kad halet min kablihimul mesulât”

Halbuki ondan önce bunun örnekleri geldi geçti. Biz bunu şeyden Necim Suresi’nden daha başka ayetlerden de biliyoruz ki Mekkeliler o daha önce cezaya çarptırılan kavimler hakkında bilgi sahibi, bunu bilmiyor değilsiniz ki biliyorsunuz.

E ne oluyor? Sizde aynı sorunca mı şey yapacaksınız? Nuh kavmi batmış Ad kavmine neler olmuş, Salih aleyhisselam kavmine neler olmuş. Bundan da haberiniz var.

“Ve inne rabbeke lezû muğfiretin linnâs alâ zulmihim”

Bakın burada az önce Yahya hocanın okuduğu ayetlerle karşılaştıralım. İnsanların zulümlerine rağmen Zulüm kelimesinin Arapçadaki karşılığı yapmaması gerekeni yapmaktır Bir şeyi olmaması gereken bir yere koymaktır dolayısıyla Türkçe karşılığı tamamen yanlış yapmaktır İnsanların yaptıkları yanlışlara rağmenAllah mağfiret sahibidi.r Ne dediği mağfiret yani hem affeder hem de üstünü örter başkası da görmesin diye. Üstünü de örter yani zulmüne rağmen az önce Yahya hoca neyi okudu?

Ali İmran suresinde neler okumuştun? Kendilerine bütün gerçekler geldiği halde Ona inandığı halde onu görmezlik edenler Allah da onları yoluna kabul etmeyecek Onlara Allah lanet edecek, melekler lanet edecek ve bunda sürekli kalacaklar Tövbe edip kendilerini düzeltmezlerse Tövbe edip kendilerini düzeltirlerse. Allah onları affetmekle kalmaz İkramda da bulunur.

Peki şimdi bunları dinledikten sonra Kuran’da olmayan, hadislerde de olmayan Kader inancını nereye sokuşturacaksınız?Ezelden belliyse bu işler Allah-u Teala’nın böyle ayetleri olur mu? Ya da böyle ayetler iner mi? Bunu nereye sokuşturacaksınız? Dikkat edin öyle bir şey yerleştirmişler ki insanların zihinlerine din diye imanın şartı altıdır hepimizi öyle ezberlettiler Peki soru soru ne diyor?

Kadere inanmak farz,soru sormak yasak.Niye? Neden yasak? İbrahim a.s. Allah’a soruyor Ya Rabbi sen nasıl yaratıyorsun bana göster diye. Ne oluyor?Tabi cevap veremiyorsunuz. Çünkü ne fıtrata uyuyor hiçbir şey ne de herhangi bir ayet uyuyor. Evet.

“Ve inne rabbeke lezû mâ firâtin linnâsi alâ zulmîn”

Yaptıkları yanlışlara rağmen kesinlikle Allah İnsanların yaptıklarının üstünü örter ama Tevbe ederlerse. Hatta tevbe etmeseler bile hayat boyu yine onlara müsaade eder İşte firavunun bir sürü pisliklerine rağmen Allah onun da yaşamasına müsaade eder.Allah niye bu adamlara müsaade eder? Allah sistemini imtihan için kurmuş Firavun da o gördüğü yanlışları görsün aklı başına gelsin belki tevbekar olur. Belki tevbekar olur Allah sistemini buna göre kurduğu için bu da kaderi inancı diye bize öğretilen şekilde kaderi inancı yok bu ölçüsüzlüktür.Ama Allah-u Teala her şeye bir ölçü koymuştur. Peki Allah-u Teala İstersen En’am 160’ı da açar mısın orada? Ben şimdi ayeti okuyacağım

“Ve inne rabbeke leşedîdur eikâb”

Senin Rabbin azabı çetin olandır ama mesela burada Diyanetin mealinde azabı pek şiddetli olandır dediğimiz zaman azabı pek şiddetli olan dediğimiz zaman yapılan suçla ceza arasında bir denge var mı? Yok değil mi? Azabı şiddetli diyoruz Peki o En’am 160’da Allah ne diyor? “men câe bil haseneti felehu aşvu emzâlihâ”

Kim Allah’ın huzuruna bir iyilikle gelirse 10 katı verilir

“ ve men câe bi seyyi’eti”

bir kötülükle gelense

“fe lâ yuczâ illâ mitrehâ”

Sadece dengi ile cezalandırılır ve hiç bir şekilde haksızlığa uğratılmazlar. Bu şedid kelimesi birazcık Kuran okumasını öğrenen kişiler için şey yapalım Şedde vardır Mesela iki tane dal yan yana olduğu zaman şedde denir. Ne olmuş olur? İki dal birbirinin aynısı değil mi?

İşte şedid de yani işlenen suçla verilen ceza arasındaki ilişki bire birdir. Çetin kelimesi doğru bir anlam, şu manada anlam, ben yaptığımı çekiyorum ah kafa niye yaptım ki? Çünkü Allah’a suçlayabilecek hiçbir şey yok. Hep kendini suçluyor, hep kendini suçladığı için kendini rahatlatabilecek hiçbir şey yok. Ama birisine hakaret etme hakkı o sende onu hakaret ederek rahatlamaya çalışır ama o da yok işte, şedid o işlediği ile gördüğü ceza arasında tam bir denge var.

“Ve’gulu lezîne keferû”

Bir de bu kefirler hep böyle dalga geçiyorlar hep böyle şey yapıyorlar. Siz fıtratınıza, doğal yapınıza bu şahıs sizden farklı bir şey istemiyor ki. Ama sistemlerini haksızlık üzerine zulüm üzerine, sömürü üzerine kurdu kurunca onlar için en kötü şey bunları yapmayın demektir.

“Veyekulullezîne keferû”

Gerçekleri görmezden gelen, ayetleri görmek istemeyen, doğruları örtmeye çalışan kişiler şöyle diyecekler.

“Levla ünzile aleyhi ayetün rabbi,”

yani Muhammed’e Rabbinden bir tane mucize indirilseydi ya, hani hiçbir tane mucize getirmedi? Hani şeydi bu? Allah’ın elçisiydi? Evet, Allah-u Teala ne diyor:

“innema ente munzirun velikulli kavmin had”

Sen sadece uyarıcısın. Sen öyle insanlar şey İsa aleyhisselam getirdi de ne oldu? Musa aleyhisselam getirdi de ne oldu?

Evet, senin bu konuda okuyacağın ayetler vardı. Şimdi ben reklam yapayım birazcık müsaadenizle. Yine bizim uygulamaya dikkat çekeceğim şimdi,  Rad Suresinin 7. ayetini açtık. 7. ayetin hem ilk bölümüyle hem de ikinci bölümüyle ilgili benzer ayetler elimizde var, sadece bir tıklamanız yeterli. Ben şimdi huzurlarınızda onu yapacağım, mesela hemen bu Hud Suresinin 12. ayeti buraya bağlanmış benzer ayet diye, o da şu:Diyor ki, Hud Suresinin 12. Ayetinde; Mekke müşriklerinin Resulullah’a gelip bir takım sıkıştırmalarından bahsediyor aynı bu ayette olduğu gibi ya ona da bir mucize indirilseydi ya diye. Diyor ki;

“Fele’alleke târikun ba’da mâ yûhâ ileyke vedâ-ikun bihi sadruke”

Ona bir hazine indirilseydi

“en yekûlû levlâ unzile ‘aleyhi kenzun ev câe me’ahu melek”

Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demeleri yüzünden sana yapılan vahyin bir kısmını terk edecek gibi oluyorsun bu da senin göğsünü daraltıyor. Yani gelip o kadar sıkıştırıyorlar ki Resulullah’a Hadi bir anda Hazinelerin olsun senin. Yap bakalım bir şey, bir hareket yap, bir şey yap, hemen hazineler meydana gelsin. Veya İşte bir melek gelsin senin yanında bir görelim. Hep uçuk kaçık şeyler beklentisi var. Diyor ki artık sıkılmaya başladın. Yapamadıkça istediklerine cevap da veremiyorsun. Allah da diyor ki:

“innemâ ente neżîr vallâhu ‘alâ kulli şey-in vekîl”

Tabi ki yapamazsın. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın.

Yani senin görevin bu. Onların her istediğine cevap vermek falan değil. Allah’ın görevini verdiği görevi yerine getirmek. O da nedir? Git insanlara şunu ulaştır. Bitti. Önceki Resullülere Allah bu tür mucizeler vermiş. Vermiş inanmamışlar, vermiş inanmamışlar, vermiş inanmamışlar. Resulullah da diyor ki sana böyle bir şey yok. Resulullah’a da bir mucize veriyor. Biraz sonra söyleyeceğiz ne olduğunu. Okuyoruz biz zaten o mucizeyi ama ayetini de söyleyeceğiz.

“innemâ ente neżîr”

Sen sadece bir uyarıcısın. Yani bu görevini yap. Bırak onların istekleriyle falan hiçbir şekilde muhatap olma. Onun haricinde İsra suresinin 90. ayetinden itibaren 93. ayetin sonuna kadar bunların hep böyle uçuk kaçık istekleri var. Diyor ki, gelip diyorlar ki Resulullah’a;

“Ve kâlû len nu/mine leke hattâ tefcura lenâ mine-l-ardi yenbû’â”

Muhammed yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar biz seni Peygamber falan kabul etmeyeceğiz. İnanmıyoruz biz sana Mekke ortamını düşünün. Her taraf dağ taş. Diyor ki yap bir şey bir hareket yerden bir anda pınar fışkırsın. Yap.

“Ev tekûne leke cennetun min naḣîlin ve’inebin fetufeccira-l-enhâra ḣilâlehâ tefcîrâ”

Ya da yine böyle anormal bir şekilde bir şey yap, içinde hurmaları, üzümleri olan bir bahçen oluversin bir anda ve o bahçenin de aralarında nehirler fışkırıp aksın. Hadi diyor onu istiyoruz.Sana inanmak için biz böyle şeyler istiyoruz O da mı olmadı?

“Ev tuskita-ssemâe kemâ ze’amte ‘aleynâ kisefen”

Hani diyorsun ya kıyamet gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, şimdi yap, iddia ettiğin gibi yeryüzünü parça parça üzerimize düşür. Dalga da geçiyorlar kendilerince yani.  Sonra yetmiyor bu da kesmiyor.

“ev te/tiye bi(A)llâhi velmelâ-iketi kabîlâ”

Allah’ı ve melekleri başımıza getir.

İnanmayacak ya ne yapıyor?Bahane arıyor. Böyle böyle. Başka?

“Ev yekûne lekâ beytum min zukrifin ev terkâ fissemâ”

Yahut altından yapılma bir evin olsun Hep böyle şey mucize Sihirbazlık yapacak bir şey yapacak bir baktın altından bir ev.

“ev terkâ fissemâ”

ya da gözümüzün önünde böyle göğe yüksel bakalım bir uçuk kaçık algı var ya bizde isteriz öyle şeyleri abi çok falanca veli bir kul vallahi boğazı karşıdan karşıya yürüyerek geçmiş Bayılıyor insanlar böyle abartmaya ya. İşte bu müşrik kafası aslında yani. Uç diyor uç gözümüzün önünde bir uç görelim. Ama demek ki böyle bir iki saniye düşünüyorlar. Ulan yapar mı yapar mı şimdi Allah muhafaza.

“Velen nûmine lirûgiyyike hattâ tünezzil aleyna kitâben nakraû”

Ama yukarı gittin yukarıdan bize okuyacağımız bir kitap, bir yazılı bir belge getirmezsen o uçtuğuna falan da inanmayız. Yani istiyorlarmış ki Muhammed uçtu gözlerinin önünde göklere inerken bir kağıt getiriyor, diyor ki evet çocuklar Muhammed buraya geldi falan gibi bir şey istiyorlar. Yani böyle tamamına birden Allah nasıl cevap verdirttiriyor. Diyor ki;

“kul”

de ki onlara

“fe subhane rabbi”

Fesubhanallah, bunlar ne biçim istekler. Ne biçim istekler bunlar.

“Hel küntu illâ beşaran rasûlâ”

Ya ben bir elçi bir beşer olan bir elçiden başka neyim ya ben elçiyim elçi. Elçi ne yapar? Kendisini gönderen makamın mesajını iletir karşı tarafa. Bu kadar Allah ona Kur’an-ı Kerim’i vermiş demiş götür insanlara, götürdüm git onlara böyle her istediklerine cevap ver dememiş ki. Altından evin olsun iyi olsun hemen yap bir hareket olsun. Yok öyle bir şey bakın bu surenin İsra suresinin 59. ayetini açalım. Şimdi orada Allah-u Teala ne diyor, diyor ki;
“Vemâ menânnâse vemâ menânâ en nursilebile âyât”

Bakın müşriklerin senden istediği bu tür mucizeleri göstermekten bizi alıkoyan şey şudur: Yani istiyorlar Allah yok diyor istiyorlar yok diyor. Niye?

“illâ en kezzebe bihel evvelûn”

Öncekilerin bütün bu mucizeler karşında hala yalana sarılmaları diyor. Öncekiler hep aynı şeyi yaptılar diyor Allah.

Nebilerinden mucize istediler, Allah göstertti onlara o mucizeleri, bunlar dediler ki hadi canım sen de sihirbazsın. Zaten o şeyi sen istedin, sen istedin diye gösterildi, bir de kalkıp adamı sihirbazlıkla suçluyorsun. Bak diyor ki Allah tamam sana yok böyle bu muciz, bu türden bir mucize yok, ama bunlardan çok daha büyüğü var.

O da ne, hemen açıyoruz, Ankebut suresini, nerede o? Kur’an-ı Kerim’in 29. Suresi. Tıklıyorum onun bakalım tıklayamadım olmadı geri dönüyorum şimdi Rad suresine oradan yürüyeceğim.

Rad suresinin 7. ayetini okuyorduk. Evet 50. ayetine diyor ki;

“vekâlu”

gelip dediler ki

“lev la unzile aleyhi âyâtun min rabbih”

Muhammed’e Rabbinden önceki nebilere verilen türden mucizeler indirilmeli değil miydi ya?

Bunun şeyden ne farkı var Hz. Musa’dan? Bunun İsa’dan ne farkı var? Bu da göstersin bize mucize.

“Kul”

de ki onlara

“inneme alâyâtu indallah”

mucizeler ancak Allah’tan gelir, Allah göstertirse olur bu. Sizin isteğinizle benim he dememle olmaz.

“ve innema ene”

Ben neyim sadece?

“Nezîrun mubîn”

ben apaçık bir uyarıcıyım ben bu kadarım yani sizin istediğiniz şeyler yapamam ben. Ama bakın şimdi 51. Ayet:

“evelem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim”

Her gün kendilerine bağlantıları ilebirlikte okunan bu kitabı indirmiş olmamız yetmiyor mu onlara? Mucize mi? Al, al sana mucize geldi, ama sen görmek istemiyorsun, bunu görmeyen. Ne yerden pınar fışkırtsa onu mu görecek veya onu görse kabul mü edecek? Ne diyecekti Resulullah’a sen sihirbazsın diyecekti.

Kur’an’a rağmen dediler Resulullah’a Kur’an mucizesine rağmen sihirbaz dediler. Niye dediler ki? öyle sözler söylüyor ki herkes etkileniyor. Bu adam olsa olsa sihirbaz olur. Buna rağmen bak Allah ne diyor sana en büyük mucizeyi zaten indirdik

“inne fî zâlike le zikrâ”

bu mucizenin içinde

“fi zalike rahmeten ve zikrâ li kavmin yubminin”

Bu kitapta inanıp güvenen bir topluluk için bir rahmet bir ikram ve akılla tutmaları gereken bilgi var. İstedikleri türden bir mucize verseydi daha önce de söylemiştim ben aynısını hocam da zaten sürekli anlatıyor, Musa A.S.’ın mucizesi asa diyelim ki doğru, Topkapı Sarayı’nda duruyor. Durduğu yerde yılana falan dönüşüyor mu şu an? Yok. Çünkü ne Musa var ne o mucizeleri isteyen kavmi var bugün Onlar ahirete irtihar ettiler hepsi gittiler. Bugün o asanın mucize bir özelliği ayet anlattığı için var, fonksiyonunu icra etmiyor. Denizi yardı, hiçbirimiz görmedik Allah anlattığı için iman ediyoruz oldu ama bugün için somut bir şeyi ifade etmiyor ama Kur’an-ı Kerim 1400 yıl önce indi bir mucize olarak biz o gün yoktuk bugün varız şahit miyiz mucizeye? Şahidiz bak Allah ömür verir 1400 yıl daha bu dünya yaşarsa1400 yıl sonra bir 1400 yıl sonra gelecek olanlar yine bu mucizeyi gösterecek, görecekler hangi mucize daha büyük şimdi? Bakın Muhammed A.S. yok öleli asırlar olmuş ama mucizesi elimizde, mucize böyle olur zaten öbürünü gösterseydi o günküler görür ölürlerdi bizde hiçbir şey sadece Allah anlattığı için bilirdik.

İşte Allah diyor ki gelip diyorlar ki ona ayet indirilmeli değil mi? Sen sadece bir uyarıcısın yani bu uyarı görevini yap sen bunların öyle uçuk açık şeyleriyle ilgilenme takma kafanı diyor Resulullah’a.

“la kavmi külmin had”

Bu şimdi onunla da ilgili bir kaç şey söyleyebiliriz şimdi burada Yahya Hoca’yı dinlerkeneminim ki bazılarınız şunu düşünmüştür. Allah’ı bir şey engelleyebilir mi ya? Nasıl olur böyle bir şey? Allah bizi işte öncekilerin mucizeler karşısındaki tavırları bizi engelledi diyor demek ki bakın Allah sistemini imtihan için kurmuştur. İmtihan için kurduğundan yani Allah-u Teala sistemini imtihan için kurduğundan dolayı burada her şey olur, hiçbir şeyi önceden belirlememiştir Cenab-ı Hak, fakat biliyorsunuz maalesef tefsirlerde vardır, geleneksel yapı bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur, bundan bir kaç hafta önce yaptığımız hikmet çalışmaları dersinde de kader konusu üzerinde de durmuştuk. Maalesef işte Allah kimseyi imtihan etmez işte bu şey yani Allah’ı kendi kafalarına göre tanımlıyorlar Allah-u Tealasanki milletle dalga geçiyor, Allah-u Teala sanki millette oyun oynuyor, her şey ezelden belirlenmiş te bu ayetlerin hiçbirinin bir anlamı yok, okuduğumuz bu ayetten hiçbir tanesinin bir anlamı yok.

Evet, şimdi bir de şunu da söyleyelim. Mesela ilgili çok sayıda ayeti okudu Yahya Hoca mucizelerin olmadığına dair ama biliyorsunuz ki peygamberin mucizeleri diye kitaplar yazmışlardır işte hadis kitaplarına mucizeler doldurmuşlardır. Yok işte parmaklarından su akıyor bilmem işte bir sürü şeyler var yok ağaç geliyor yok işte başında bulut yürüyor falan gibi yani Kuran’ın dışındaki şeyler bizim için şey değil yani önemli değil şimdi geliyoruz diyor ki Allah-u Teala;

“innemâ ente neżîr”

sen sadece uyarıcısın

“ve külli kavmin ha”

her toplum için bir yol gösteren kişi vardır. Peki her toplum için, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselem Mekke’ye geldi, Medine’ye geldi hadi Mekke’ye Medine’ye söyledi o zaman Arap Yarımadasının tamamına kim gitti de onlara doğru yolu gösterdi? Ya da Muhammed Aleyhisselam vefat etti gitti, şu anda kimse yok, o zaman Avrupa’ya kim gitti, Rusya’ya kim gitti, Afrika’ya kim gitti, Amerika’ya kim gitti, ne olacak? Her toplum için bir yol gösterici vardır diyorsa ne olur o zaman? Allah-u Teala her toplumda demek ki bunubilecek, öğrenecek ve insanlara anlatacak kişiler oluşturuyor. Evet onunla ilgili de ayetler vardır. Mesela, Nuh Aleyhisselam tek bir kişi kendi toplumunu uyarıyor ama kendi her tarafa gidemez bu mümkün değil. Allah onunla ilgili ne diyordu Şuara suresinde, 105. ayetinde şöyle söylüyor Allah;

“kezzebet kavmu nuhin”

bakın nuh kavmi yalanladı.Kimi?

“el murselin”

rasulleri yalanladı. En az 3 olur. Halbuki biz bildiğimiz Nuh Aleyhisselam vardı sadece o toplumda. Diğerleri kim? Demek ki o da Nuh Aleyhisselam’ın çevreye uyarsınlar diye gönderdiği. Allah ne diyordu?

“İż kâle lehum eḣûhum nûhun elâ tettekûn(e)”

Resullere düşen sadece tebliğdir. O zaman herhangi bir kişi Kur’an ayetini doğru anlar, ama maalesef tabii meallerde inanılmaz yanlışlar var, Kur’an ayetlerini doğru anlar kendi yaşar gider birisine de anlatırsa o anda o rasul olmuş, yol gösterici kişi olmuş olur. Evet. Benzeri 123. ayetinde yine Şuara suresinin, orada da diyor ki Cenab-ı Hak;

“kezzebet adun”

Bu sefer Ad kavmi yalanladı?Kimi?

“el murselin”

elçileri yalanladı. Devamında kardeşler lüt onlara şöyle demişti diyor.

“İż kâle lehum eḣûhum hûdun”

“elâ tettekûn”

Esas bir numaralı elçi orada Hud Aleyhisselam. Ama onun çevreye gönderdiği ve iletin o  mesajları dediği insanlar da demek ki bu kapsamda değerlendiriliyor. Bir de zaten biliyorsunuz Arap dili açısından rasul esasen o elçinin getirdiği mesajdır. Asıl bizim için rasul budur. Mesajın kendisidir.

Mesajı tebliğ edene de rasul denir ama bu Allah’ın kitabını tebliğ ederseniz o zaman Allah’ın rasulü olursunuz. Kendisine kitap inmesi için nebi olmak gerekir. Son nebi gelmiştir artık hiç kimseye herhangi bir şekilde bana ayet geldi bana şu böyle bir şey asla kabul edilemez. Ama Muhammed Aleyhisselam’a gelmiş olan bu ayetleri çok iyi bir şekilde içimize yerleştirir. Gider insanlara anlatırsak görevimizi yapmış oluruz. Benzer ifadeler 141. ayette Semud ve Salih Aleyhisselam hakkında kullanılıyor.

“Keżżebet śemûdu-lmurselîn”

Semud kavmi elçileri yalanladı.

“İż kâle lehum eḣûhum sâlihun elâ tettekûn”

Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti diyor. Yani Salih Aleyhisselam onlara gönderilen Allah’ın nebisi ama onun çevreye gönderdikleri de bu kapsamda. 160. ayetinde Lut kavmi için aynı şey söyleniyor.

“Kezzebet kavmu lûtinlmurselîn”

Lut kavmi elçilere yalanladı.

“İz kâle lehum eḣûhum lûtun elâ tettekûn”

Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Lut aslında tek. Lut kavmi çok önemli. Mesela elçi dediğimiz zaman hemen aklımıza erkekler gelir. Peki Lut Aleyhisselam’a kim inanmıştı? Kızlarından başka inanan var mıydı? O zaman Lut Aleyhisselam’a indirilen kitabı gidip deinsanlara anlatan kim olur? Ha Yahya hoca? Bir kızları var inanan demişti ya. İki tane kızı var. Tevrat’ta öyle geçiyor. Kuranı Kerim’de de işte en fazla üç kişi olur. Birincisi kendisi iki de kızları üç.Bakın o kızlar öyle bir iş yapıyor ki Lut kavminin yaptığı homoseksüel ilişkiler. Ve öyle şey değil, kimseden gizli değil. Açıkta. Herkesin huzurunda yapıyorlar. Bir kız, kızın yapısı gidip de bu konuda insanları uyarmaya pek elverişli değil amabakın kızlar bile bu kadar uç bir nokta bile olsa Allah’ın ayetlerini gidip o insanlara anlatabilirler. İşte Allah bunu her şeyin örneğini vermiş. Bunun da örneğini vermiştir. Son bir ayet yine aynı sureden, Şuara’dan, o da 176-177. ayetler. Orada da diyor ki;

“Keżżebe ashâbu-l-eyketi-lmurselîn”

Eyke halkı da Resulleri yalanladı.

Onlara gönderilen esas Resul kimdi?

“iż kâle lehum şu’aybun elâ tettekûn”

Şuayb kardeşleri. Şuayb onlara demişti ki siz Allah’tan korkmaz mısınız? Şuayb aleyhisselam gönderildi ama onlar elçileri yalanladılar diyor. Demek ki onun da etrafa alın bunları insanlara ulaştırın dediği bir şeyler varmış, elçiler varmış, onlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Bugün eğer biz bu da son derece önemlidir. Eğer biz Allah’ın dinini yaymak istiyorsak, Allah’ın kitabını çok iyi anlayıp kavramalıyı ve onu anlatmalıyız. Çünkü onu anlattığımız zaman muhataplarımız kendi doğal yapılarında olanı orada bulacaklar. Aaa gerçekten böyle mi ya? Biz bunu hiç böyle bilmiyorduk. Niye? Çünkü kendi vücutlarında gördükleri çevrelerinde gördükleriyle Kuran arasında tam bir bütünlük olduğunu görecekler. Ve şunu da görecekler ki Kuran bilimin merkezinde yer alması gereken bir kitaptır.

Çünkü tüm varlıklarda geçerli kanun ve kuralların o varlıkları yaratanın sözlü ifadeleri sözlü ifadeleri. O kanun ve kuralları koyan Zat’ın, Allah’ın ifadesidir. O zaman burada bulduğumuzu insanlara anlattığımız zaman hiç kimse karşı çıkamaz.

İşte okuduk, Yahya Hoca da okudu. Sadece laf cambazlığı yaparlar, gereksiz şeyler yaparlar. Yapacaklar. Çünkü insanları yola getirmek diye bir şeyimiz yok. Biz insanlara doğru yolu göstermekle sorumluyuz. Kendimize ancak gücümüz yeter. Başka hiç kimseye geçmez. Onun için din konusunda aslabaskı yapılamaz. Asla baskı yapılamaz. Bunları çok iyi bilmek zorundayız. İnanmazsan öldürülürsün bilmem yok işte sen Müslüman olursan eşinden ayrılırsın. Bu saçmalıkların hiçbirisini Kuran-ı Kerim kabul etmez. Kuran’a göre dini öğrendiğimiz zaman tamamen doğru yoldayürüyen kişiler olmuş oluruz. Vaktimiz yetecek mi şu ayeti okumaya?

“(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ”

Yani neyse bu ayeti de okuyalım o zaman. Öyle söylemiştim başta. Bu ayette de çok şey var.

“(A)llâhu ya’lemu mâ tahmilu kullu unśâ”

Her bir dişininrahminde neyi taşıdığını Allah çok iyi bilir. Sadece kadın değil yani hepsinin. Bir de ana rahminde oluşum hep aynı kuralla başlar. Önce bir yani sadece insanlara mahsus değil hayvanlarda da aynı kuralla başlar. İşte önce bir döllenmiş yumurta oluşur. Allahü Teala o döllenmiş yumurtanın oluşumu sırasında ölçüleri koyar. Abese suresinde;

“halakahu fe kattara hu” diyor. Yani Allah önce döllenmiş yumurtayı yaratır arkasından tüm ölçüleri koyar. Sonra o rahim kanalına rahme doğru bir kanaldan gider.Sonra rahim de rahim cidarına yapışır. Ondan sonra işte insan açısından diyelim tüm özellikleri oluşur. Tüm özellikleri oluştuktan sonra Allah yani o anda insanın tüm özellikleri oluşuncaya kadar insanla bir hayvanın herhangi bir farkı yok. Ama tüm özellikler oluştuktan sonraAllah oraya ruh üfler. Onu da Mümin Suresi, Müminun Suresinin 14. ayetinde Allahü Teala anlatıyor. Tabi şimdi uzun uzun anlatmak mümkün değil. Ruhu şöyle anlayabiliriz. Mesela bilgisayarla ya da akıllı telefonla diğer elektriklialetlerin farkı bilgisayara yüklenen işletim sistemidir. İşte ona benzer. Onunla aynı değil ama ona benzer. Daha doğru anlaşılsın diye. İşte ruh üflendiği zaman insanoğluna yani o işletim sistemi ana rahmindeyken üflendiği zaman o insan artık o andan itibareninsan olur. O andan itibaren ki hayatının yani çocukluktan kurtulmasına kadar 30 aylık bir süre geçer. Onun 24 ayı süt emmenin en uzun süresidir. 6 ayı da ana rahminde kalış süresidir. Ki Allahü Teala tüm ayrıntılarıyla bunları Kuran-ı Kerim’de anlatmıştır.

Ondan sonra işte diyor ki Allahü Teala;

“Ya’lemu mâ tehmilu kulli unse”

Her dişi varlık rahminde neyi taşıyor Allah bilir. Rahim girişinde ki döllenmeden onun haberi olmazsa olmaz oranın ölçülerini koymazsa şu bu. Peki

“vemâ teġîdu-l-erhâmu”

neyi eksiltiyor? Onlardançünkü bir sürü şeyler de dışarı atılır. O oluşumlar sırasında. Ondan sonra

“vemâ tezdâd”

neler ilave ediliyor? Yani tüm ayrıntılar vardır. Yani Kuran-ı Kerim kadar ayrıntı veren bir şey yok. Yani bu konu Kuran üzerinde çalışanların Kuran üzerinde yoğunlaşmasınıtavsiye ediyorum.

“vekullu şey-in ‘indehu bimikdâr”

Allah katında her şey bir ölçüye göredir. Yani o rahmin içerisinde oluşum rahimde üç karanlık alandan bahseder Kuran-ı Kerim. Bir o şeyin oluştuğu yer, döllenmiş yumurtanın oluştuğu yer ki onun şeklini bile anlatıyor. Nutfe diyor yani beyaz inciye benzer bir yapıdadır o. Ondan sonra işte o oradan rahme giderken o kanalda bölünme ile ondan sonra rahim kanalında oluşumlar tüm ayrıntılar sonra da doğum.

Mesela anneler baksınlar çocuklarına ruh üflendiği andan itibaren çocuğun ana rahmindeki hareketleri değişir. Artık dışarıya mesaj vermeye başlar. Oraya cevaplar vermeye başlar. Yapı ciddi manada değişir. Neyse o kadar o ayrıntılara girmeyelim. İşte Allah-u Teala böyle buyuruyor. Biz burada bunu bırakacağız değil mi?

Dokuzu da okuyabiliriz.

“Âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-lkebîru-lmute’âl

Doğru. Allah bütün gaybı yani duyularla algılanmayanları bilir. Şimdi ana rahminde olup biten her yerde olup biten. Hatta bir çok şeyler yani bizim sinir uçlarımızda neler oluyor olmadan öncesini bilir Allah. Kainatta neler oluyor neler bitiyor hatta onları kayda bile geçirtir. Ve şehadeti de bilir yani görülen algılanabilen duyu organlarıyla keşfedilebilen kısmını da bilir. “El-Kebir”

Allah-u Teala çok büyük olandır.

“El-Müteal”

ve Yüce olandır.

“Sevâun minkum men eserra-lkavle”

Allah her şeyi bildiğine göre fark etmez sizin için. Sözü içinizde gizleyebilirsiniz. Aslında inanmıyorsunuz ama inanıyorum diye gösterebilirsiniz. Ya da birisine düşmansınızdır ona dost gözükebilirsiniz. Allah içinizi bilir. İstediğin kadar gizle Allah’tan bir şey gizleyemezsin ki. Evet.

“vemen cehera bihi”

Yani o sözünü açığa vuran da bilir. Doğru dürüst konuşanlar da bilir. Tamam.

“vemen huve mustaḣfin billeyl”

O kişi gece insanlardan uzakta olduğu zaman ne yapıyor? İyi şeyler mi yapıyor bir takım haltlar mı karıştırıyor onu da bilir.

“vesâribun bi-nnehâr”

Ve gündüzün çıkıp da dolaştığı zaman ne yaptığını da bilir. Yani Allah’ın bilgisinden hiçbir şey saklanamaz.

Onun için insanlara düşen Allah’a tam teslim olup dünyada da mutlu olmak, ahirette de mutlu olmaktır. Hayatlarını zindana, cehenneme çevirmemektir. Allah-u Teala cümlemizi kendine tam teslim olan, hayatlarını cehenneme çevirmeyen ve doğru bir hayat yaşayan kullarından eylesin. Senin burada söyleyeceklerin var mı?

Yok hani haftaya belki bir tekrar ederken söyleriz. Oldu Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın cümlemizi.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 20
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 56
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 52
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 62
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 101
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 128
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 143
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 165
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 225
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 353
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 161
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 290
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 338
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 209
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 202
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 386
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 220
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.073
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.040
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 954
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 935
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 899
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 416
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 403
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 414
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 439
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 394
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 336
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 186
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 165
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 353
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.150
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.626
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.091
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 658
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 742
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 521
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.453
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 580
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 844
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 725
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.100
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.059
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.080
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.693
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.011
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.599
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.624
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.883
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.367
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.601
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.974
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.151
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.224
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.540
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.797
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.087
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.286
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.905
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.895
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.258
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.339
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.720
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.931
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.027
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.344
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.130
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.246
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.829
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.523
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 3.997
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.042
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.067
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.257
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.163
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.722
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.380
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.855
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.751
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.349
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.122
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.614
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.680
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.964
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.797
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.064
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.150
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.883
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.450
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.406
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.980
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.934
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.920
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.736
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.562
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.499
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.933
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.098
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.497
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.016
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.665
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.091
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.757
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.177
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.957
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.761
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.630
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.147
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.848
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.212
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.479
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.788
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.883
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.415
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.169
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.564
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.430
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.969
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.564
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.019
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.409
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.528
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.557
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.235
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.639
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.412
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.297
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.869
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.567
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.152
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.744
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.595
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.960
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.156
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.360
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.003
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.359
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.524
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.441
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.881
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.348
827 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.030
828 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan 2005 Gösterim: 2.250
829 Zariyat Sûresi 41.Ayet / Kıssalar 3 Nisan 2005 Gösterim: 2.206
830 Zariyat Sûresi 36.Ayet / Ecel-i Musemma 29 Mart 2005 Gösterim: 2.955
831 Zariyat Sûresi / Gökten Rızık İnmesi 22 Mart 2005 Gösterim: 2.136
832 Zariyat Sûresi / Gök Kapıları 15 Mart 2005 Gösterim: 2.406
833 Kaf Sûresi / Kıyamet 8 Mart 2005 Gösterim: 2.401
834 Kaf Sûresi / Kıyamet Günü ve Yeniden Dirilme 1 Mart 2005 Gösterim: 2.424
835 Hucurat Sûresi 18.Ayet / İman İslam ve Münafıklar 22 Şubat 2005 Gösterim: 2.595
836 Hucurat Sûresi 7. Ayet / İslam Kardeşliği 15 Şubat 2005 Gösterim: 2.397
837 Başörtüsü ve Laiklik