2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka

18 Eylül 2007 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil âlemin vesselatu vesselamu alarasulina muhammedin ve ala ali vesahbihi ecmain.

Ramazan-ı Şerif’in ilk Salı’sındayız. Geçen Salı Ramazan değildi ama oruçla ilgili ayetleri okumuştuk, bu hafta da sadaka ve zekâtla alakalı ayetleri okumayı teklif ettiler, haftaya tekrar oruç konusuna döneriz, çünkü bu, Ramazanın özel programı. Ramazanda bir oruç ibadetimiz var bildiğiniz gibi. Her nekadar zekâtın bir mevsimi olmamasına rağmen ki zekât ramazana ait bir ibadet değil bildiğiniz gibi zekât senenin her günü yapılabilen bir ibadettir. Ama genellikle adet olduğu için insanlar zekâtlarını ramazanda veriyorlar, yani birçokları öyle yapıyor. Fakirlerin senenin her günü ihtiyaçları oluyor dolayısıyla senenin hergünü zekât vermek lazım. Ramazanda vermemiz gereken zekât yahut sadaka yahut sadakayı fıtır dediğimiz ramazan bayramındaki sadakadır. Onu geçen hafta anlatmıştık bunun dışında verilen bir sadaka yok ramazana özel. Ramazanda bir oruç tutma var bir de oruç tutanların ramazandan sonra bayramda verdikleri Sadakayı Fıtır var. Ama insanlar cimri olarak yaratılmışlardır. Yani yaratılıştan hepimizde bir mal sevgisi vardır. Onun için Kuran-ı Kerim’i hiçbir ayetinde mal biriktirin diye bir emir vermez. İnsanlar zaten biriktirirler deseniz de demeseniz de biriktirirler. Daha fazla mal sahibi olma amacındadırlar yapıları öyledir. Kuran-ı Kerim’deki emirlerin tamamı malınızı harcayın şeklindedir. Allah yolunda infak edin şeklindedir.

Veenfigu fi sebilillah: “Devamlı infak.”

Yani infak demek harcamak demek, malı harcama kanallarına sokmak demek. Şimdi şöyle düşünmek lazım, Ayeti Kerimeyi okuduktan sonra düşünelim.

Bakara Sûresi 261. Ayetinde şöyle buyuruyor;

Meselullezîne yunfigûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin embetet seb’a senâbile fî kulli sumbuletim mietu habbeh, vallâhu yudâıfu limey yeşâé’, vallâhu vâsiun alîm

Meselullezîne yunfigûne emvâlehum fî sebîlillâhi: “Mallarını Allah yolunda harcayanların yaptığı iş”

kemeseli habbetin embetet seb’a senâbile: “Allah rızası için birine bir lira para verdiğiniz zaman, bu toprağa atılmış bir buğday tanesi olur. Yedi başak bitirmiştir.”

fî kulli sumbuletim mietu habbeh: “Her başakta da yüz buğday tanesi var.”

Yani toprağa bir tohum atıyorsun, yedi başak bitiren buğday gibi oluyor, her başakta da yüz buğday tanesi oluyor. Yani bire yedi yüz veriliyor.

vallâhu yudâıfu limey yeşâé’: “Bu yaptığı işlerde daha çok gayret gösterenler vardır, onların sevaplarını da kat kat arttırır.”

Katlar yani bire yedi yüz’e bırakmaz, ondan sonrası açık. Onun için dünyanın en karlı yatırımı Malını Allah yolunda harcamaktır.Dünyalık malı geri döner ahirette de ondan yararlanırsınız. Şimdi infak bir şeyi harcama kanalına sokmak demektir. Onun için bizim kendi yediğimize de nafaka denir aynı kökten gelir. Başkalarına yedirdiğimize de nafaka denir. İster hayrımıza verelim ister harcayalım. Onun için infakın asıl anlamı harcamaktır. Araplar tünele ‘nafak’ derler. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmektir. Tıpkı kanın damarlardan geçmesi gibidir. O kan damarlardan geçer, vücuda alınış olan yemekleri oksijeni ve diğerlerini, vücudunher tarafına dağıtır ve aynı kan tekrar kalbe geri gelir. Kan kalbi de çalıştırır. O kan kalpten gitmez ise ne olur? Patlar değil mi? Hâlbuki o kan kalpten gittiği zaman kalp de rahat çalışıyor. Şimdi burada düşünün; diyelim ki burada yüz kişi var ve herkesin diğerine yüz lira borcu var. Ben birinci kişi olarak kalktım ve enes hocaya yüz lira verdim. Borcu var ve dedim ki o da Allah rızası için ödesin. O mal artık enes hocanındır. Benimle enes hoca arasındadır. Enes hoca o parayı alır Ahmet’e verir, al Ahmet bu sana olan borcum, Ahmet Rıfat’a verir, Rıfat bir başkasına ve para herkesi dolaşır ve en sonunda Ender beyin de bana borcu olsa o yüz lira tekrar bana gelir. Ama bu para dolaşıp tekrar bana geldiği için, bir kan gibi bütün hücreleri beslemiş oluyor değil mi? Az önce herkesin birbirine borcu varken şimdi hiç kimsenin bir başkasına borcu yok. Para da cebimde. Peki, bütün o harekete kim sebep oldu? Ben sebep oldum. Sadaka benimle Enes hoca ile arasındaydı. Diğerleri ise borcunu ödüyor. Ancak benim bu hareketim diğer bütün ödemelerin sebebi, onun için bütün bu ödemelerin sevabını ben alıyorum. Tabi ödeyen de alıyor ben de alıyorum. Peki, en sonunda ne oluyor herkes rahat bir nefes alıyor. Şükür ki borcumdan kurtuldum diyor. Bu sefer borcundan kurtulan kişi; zaten borcumu ödemek için doksan lira hazırlamıştım on lira daha olsa ödeyecektim, şimdi yüz lira ile ödedim o halde cebimdeki doksan lira ile gidip Abdülaziz Hocanın dükkânından alışveriş yapayım der, bu defa benim dükkânım varsa bana geliyorsunuz ve benim işlerim artıyor. Çünkü toplumda bir hareket başlıyor. Birisi işçi çalıştırıyor, birisi bir yerden elbise alıyor, birisi çocuğuna ayakkabı alıyor, birisi gidip yiyecek alıyor ve bu şekilde toplumda bir hareket başlıyor.

Peki o para benim cebimde kalsaydı bana ne faydası olurdu? Cepte duran paranın ne faydası olur? Olur mu kimseye bir faydası? Ne yenir, ne içilir, ne bir başka şey olur. Ne bir elbise olursana ne ayakkabı olur, ne su olur ne ekmek olur hiç bir şey olmaz. Para harcanacak ki onunla insanlar bir iş yapsın. Mesela fırıncı ekmek için para alacak işçisine verecek işçi ekmek yapacak. O işçi gidecek bakkaldan alış veriş yapacak, bakkalda gidip üreticiye verecekki üretici de o parayı gidip tarlasında işçi çalıştıracak ve üretim yapacak. Sonuçta bütün toplum bu şekilde paradan yararlanır.

Onun için İslam ekonomisi harcama üzerine kurulmuştur. Fakat kapitalist ekonomi biriktirme üzerine kurulmuştur. Şimdi biriktirme olduğu zaman ne oluyor? Kim zengin oluyor? Üç beş kişi. Bu sistem biriktirme üzerine olduğu için biriktiren kişi bu defa herkesin cebindeki parayı nasıl çekerimin hesabını yapıyor. O zaman banka kuruluyor.

Bankalar şunun için kurulmuştur. İnsanların ceplerindeki küçük paralar toplansın ve büyük sermayeler oluştursun. Peki, bu büyük sermayeleri kim kullanacak? Kim büyük teminat gösterirse o kullanacak. Peki, kimin büyük teminatı var? Banka bin liralık kredi verdiği zaman kaç liralık teminat istiyor? Dört bin mi? En azından bin liralık teminata razı olmaz. Bin liralık kredi veriyorsa, en az bin beş yüz iki bin liralık teminat ister. Çünkü teminatı paraya çevirdiği zaman bedavaya satacak. Peki, toplumda kaç kişinin böyle bir teminatı verme imkânı olur? Üç beş kişinin olur. Peki, kaç kişi buna cesaret eder? Birçok kişi korkar. O zaman belli bir zaman içerisinde tüm toplumdan toplanan para üç beş kişinin cebine gider.

Diyelim ki banka kısa olacak şekilde halktan bin lira para toplamış kabul edelim. O bin lirayı kredi olarak üç beş kişiye verdi diyelim. Bir kere halktan bin liralık krediyi topladığı zaman insanların ceplerindeki paralar bir yerde toplanmış oluyor. Bu kanın bir yerde toplanması gibi oluyor. Dolaşamıyor artık. Belli bir süre az sürede olsa dâhil kasada kalması lazım hâlbuki o para piyasada sürekli dolaşıyor olması lazım ki kimisine ekmek parası olsun kimisine kira olsun gibi.Çünkü para öyle bir şeydir ki, kimin yanına giderse onun işini görür. Yine para öyle bir alettir ki kimin ona en çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır. Öyle değil mi? Çünkü parayı alırsın koşa koşa borcunu ödemeye gidersin. Sanki avucuna ateş almış gibi, kimin daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır para hemen diğerine geçer. Dolayısıyla bakarsınız ki yüz lira bir günde yüz kişinin işini görmüş. Ama kasada kaldığı zaman o kanın vücuttan çekilip bir torbada bekletilmesi gibi olur. Bir işe yaramaz.

Bir kere diyelim bu piyasada toplam para iki bin lira olsa, banka bin lirasını toplamış olsa piyasadan, piyasadaki alışveriş yarı yarıya düşer. Ya hiç kimsenin cebinde para yok demeye başlarsınız işler kesat dersiniz. Adam mal almak istiyor ama cebinde para yok. Dükkânlar mal dolu insanlar ihtiyaç içerisinde ama yaprak kıpırdamıyor. Çünkü o hücrelere gıda taşıyan kan artık çalışmıyor. Kılcal damarlara inmiyor. Ana damarlarda dolaşıyor.

Diyelim ki toplam iki bin liranın olduğu piyasada bin lirasını banka topladık. Bankaya yüzde on ile faize verdik diyelim. Faizin haramlığını bir kenara bırakın, sadece olayı anlamak için bakın. Bu bin lirayı yüzde on ile bankaya faize verdik. Bir sene sonra bin yüz lira alacağız. Seviniyoruz diyoruz ki;

-ooh yata yata para kazandık tamam.

Peki banka bunu yüzde on’dan kredi olarak verebilir mi?

-Veremez.

Peki, kaçtan verir en az?

-En az yüzde yirmiden verir.

Şimdi yüzde yirmiden verdiği zaman ki zaten banka belli kişilere veriyor. Bu belli kişiler diyelim ki bir yıllığına aldılar veya altı aylığına aldılar. Bu altı aylığına giren para, eskiden piyasada rahat rahat dolaşan para artık tutuklu insanlar gibi geçici süreyle serbest bırakılmış, altı ay sonra tekrar gelecek şekilde ayarlanmış. Onun için o para, çarpar çırpar bir an önce geriye gelişi hesaplanır.

Bir de bin lira olan para bin iki yüz lira olarak geri isteniyor. Peki, siz dükkânınızdaher türlü malı üretebilirsiniz peki para üretebilir misiniz? İnsanların para üretme imkânı var mı? Şimdi bu adam bankaya bin iki yüz lira vereceği için bu parayla yapmış olduğu alış verişte en az kaç kâr koyması lazım? En az yüzde elli kar koyması lazım. Hâlbuki eskiden yüzde on, fazlasıyla yetiyordu. Peki, şimdi yüzde elli kâr koyacak piyasada müthiş bir pahalılık meydana gelecek. Bir de o bankaya ödeme yaklaştığı zaman piyasadan parayı toplaması lazım. Şimdi piyasadan bin iki yüz lira toplayacak. Peki, bu iki yüz lirayı kimden alacak? Halktaki bin liranın iki yüz lirasını daha alacak ve bankaya verecek değil mi? Halkın elindeki para kaça düşecek?Sekiz yüz liraya. İki üç operasyondan sonra halkın elinde para kalmayacak. Para tek elde toplaşacak. O zaman insanlar diyecek ki;

-iş yok.

Bakacaksınız ki aynı vücudun hücrelerine kan gitmediği zaman hücrelerin teker teker ölmeye başladığı gibi, bakacaksınız ki şu bakkallar kapanmış, esnaf kepenk indirmiş.

Sonra millet orayı küçük bir şehir olarak düşünün ve insanlar büyük şehirlere göç etmeye başlayacak. Artık burada yaşanmaz denecek. Onun için burada yaşayabilmenin tek şartı buraya dışardan para girmesidir. Onun için Anadolu’nun illerinin büyük bir bölümü, ilçelerinin tamamı orada görev yapan memurlar sayesinde ayaktadır. O memurlara her ay merkezi hükümetten belli bir para gider ve o para piyasayı azcık harekete geçirir. Onunla geçinirler. Merkezden para gelmesin bütün şehir felç olur. Bitmiştir. Çünkü damarlarını çekiyor insanın işte kapitalizm budur.

Peki İslam ne yapıyor? Kapitalizm insanların cebindeki parayı alıyor ve herkesi kendine kul köle yapıyor kapitalistler. Onun için bakarsınız ki birisi bir bardak çayı içer örneğin elli liraya altmış liraya, bir diğeri ise elli altmış lirayla bir ay geçinmek zorunda kalır. Ondan sonrada anarşi oldu, terör oldu bilmem şu oldu bu oldu denir.

Ama İslam’da bunun tersi var. Sen gene zengin olacaksın elbet. Ama servetinin kırkta biri sürekli alt tabakalara akacak ve en zayıflara akacak ve en zayıfa gittiği zaman da az önce dediğimiz gibi kimin paraya daha çok ihtiyacı varsa, para en az onun yanında durur. Derhal harcaması gerekir. Mal alması lazım, iş alması lazım, şunu alması lazım, bunu alması lazımdolayısıyla piyasada hareket oluyor. Aslında verilen o zekâtlar, o zekât verenlerekat kat dönüyor. Çünkü onlarla yeni üretimler yapılıyor, yeni iş sahaları açılıyor ve buna müşteri olarak dönüyor, para azalsa da yeni bir canlanma oluyor. Yani kapitalizm piyasayı kurutur. Onun için küçük şehirlerdeki sermayedar oralarda iş yapamaz olur ondan sonra hayatını büyük şehre kaçırır. Olan para da büyük şehre gittiği için, küçük şehirler sıkılmış liman gibi kalır.

Ondan sonra ülkelerin parası aynı dolaşıma tabi olur. Şuanda uluslararası dolaşan paralar var. Örneğin;Türkiye’ye sıcak para girişi olur. O yüzden uluslararası para nereyi daha çok sömürebilir, nereden daha çabuk çekilebilirse, oraya gider. Bunların hiçbirisi kâr değil zarar. Bunlar neye benziyor böyle anlık bir rahatlama eroin gibi bir şey. Anlık rahatlama ve arkasından çok büyük bir felaket.

Neden uluslararası para? Çünkü oparayı artık mahalli imkânlarla kullanmaları artık mümkün değil. İnsanları artık öylesine soymuş soğana çevirmişler ki daha soyacakları bir şey kalmamış. Bu defa devletleri soymaya başlıyorlar. E bir müddet sonra o da olmuyor tabi iş patlıyor. Birileri gelip başka birşeyler yapıyor ve savaşlar şunlar bunlar. İşteİslam ekonomisiyle kapitalist ekonominin temel farklarından biri de bu. İslam ekonomisi harcamaya dayanır, kapitalist ekonomi biriktirmeye dayanır. Harcadığınız zaman herkesin ihtiyacı görülmüş olur, biriktirdiğiniz ise malıda aynı şekilde biriktirdiğiniz zaman kimsenin ihtiyacını karşılamaz.

Şimdi örneğin on tane ekmek aldınız ve eve koydunuz. Sizin bir ekmeğe ihtiyacınız var dokuz ekmeği ne yapacaksınız? Hâlbuki dokuz ekmeği dokuz fakire verseydiniz onlarda aç kalmayacaktı. Şimdi her türlü şey öyledir. Yani birisine para vermediniz de ekmek verdiniz bir adama ekmek verdiğiniz zaman o ekmeği bedava almadınız ki o ekmeği aldığınız bakkal ondan istifade etti, fırın istifade etti,oradaki nakliyeci istifade etti, üretici istifade etti. Elektrik satan devlet istifade etti. Vergisi verildi yani aklınıza gelebilecek her şey, müthiş bir hareket.

Birisine ister mal verin ister para verin, onun için işte burada eskiden her hafta iktisat toplantılarımız olurdu ancak şimdi iyice seyrekleşti, benim odamda birkaç tane iktisatçı arkadaşımızla beraber her hafta toplanıp Kuran-ı Kerim’e göre çalışmalar yapıyorduk. Bir gün de Bursa’dan arada sırada gelen İlker Parasız diye bir hocamız, şu an da merkez bankası yönetim kurulunda kendisi. Soyadı Parasız ama kendisi para hocasıdır. Para konusunda profesördür. Aslında parasız değilparesiz, parçasız manasındadır soy ismi ama parasız olmuş zamanla. Şimdi İlker hoca buraya geldiği zaman bir bu ayeti okuduk;

“işte Allah yolunda infak edenler toprağa bir tohum atmış gibidir o tohumdan yedi başak biter her başakta yüz tane vardır.” Diye okuyunca İlker hoca hemen kalktı ve;

-vay beee! Bu ne biçim bir şey yav. Biz bunca zaman yaşadık da bu ayeti neden duymadık dedi. Ben bu ayetin üzerine bin sayfalık kitap yazarım dedi. Bunda muhteşem bir şey var dedi.

Ondan sonra geçti içeriye tahtanın olduğu yere, bir takım hesaplar yaptı ve sonunda yedi yüz buldu. Dedi ki

-İktisatta bir çarpan etkisi teorisi vardır dedi.Daha yeni yeni öğrenmeye başlamış. Kuranı Kerim de de rastlayınca biz şimdiye kadar neden bilmiyorduk. Dedi.

Tabi o yedi yüzde kalmıyor katlarını da veririm diyor. Yani Allah onunda yukarısına çıkabiliyor.

Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Demek ki biz ayeti Kerime’lerdeki hükümleri genellikle biz ahirete havale ederiz. İşte Allah rızası için bir lira verirsen Allah sana yedi yüz liranın sevabını verir. Doğru elbette verir. Çünkü bütün bu hareketlere siz sebep oldunuz. O ilk hareketi yapmasaydınız domino taşı misali ilk taş düşürülmeseydi hiç birisi düşmeyecekti. Bütün hareketlerin sebebi siz olduğunuz için sevabını alırsınız.

Bakara Sûresinin 261. Ayetinde;

Meselullezîne yunfigûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin embetet seb’a senâbile fî kulli sumbuletim mietu habbeh, vallâhu yudâıfu limey yeşâé’, vallâhu vâsiun alîm.

Meselullezîne yunfigûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeseli habbetin embetet seb’a senâbile: “Allah yolunda mallarını harcayanlar.( Allah yolunda dediğimiz zaman allah rızası için yaptığımız herşey buna girer) bir buğday tanesini yere atmış gibi olur ki yedi başak tanesini bitirmiştir, herbaşağında yüz tane vardır. Allah hak edene ise daha fazlasını verir.”

Şimdi burada infakta da bir sıralama gözetiyor. Şimdi ilk önce anne baba veya akrabalara diyor yani yakınlara. Çünkü insan için en zor olanı odur.

Bakara Sûresinin 215. Ayetinde Allahu Teâla şöyle buyuruyor;

Yes’elûneke mâzâ yunfigûn, gul mâ enfagtum min hayrin felil vâlideyni vel agrabîne vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl ve mâ tef’alû min hayrin feinnallâhe bihî alîm.

Yes’elûneke mâzâ yunfigûn: “Ne harcayacaklarını soruyorlar.”

gul mâ enfagtum min hayrin: “De ki hayırdan harcadığınız ne olursa olsun.”

felil vâlideyni vel agrabîne: “Anne babaya ve en yakınlara.”

Burada ilk önce anne ve babadan bahsediyor Allahu Teâla. Hz. Ömeri bir sözü nakledilir. Ben bu sözün çok doğru olduğuna inanıyorum. Duasında şöyle dermiş;

-Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme.

Çünkü evladınıza doğduğu günden beri sürekli veriyorsunuz. Ondan almak herşeyi tersine çevirmek gibi bir şey. Son derece ters geliyor anneye babaya. Geçende birisi soruyor içerde;

-Ya hocam şimdi bir adam var evladının durumu iyi ama kendi durumu kötü. Ona yardımcı olsak mı? Kendisi evladından istesin.

Dedim ki;

-öyle evladından istesin demek kolay. Ama istemek o kadar kolay değildir. Orada bulunan Demircan hoca ise;

-Ya! Kardeşim ben evladıma verdiğim kendi paramı isteyemiyorum, bir de onun parasını nasıl isteyeceğim. Dedi.

Onun için Allahu Teâla bir şey söylüyorsa, elbet bir sebebi var. Önce akrabaya bakmayı emrediyor.

Bakakara suresi 251. Ayete devam edersek;

felil vâlideyni vel agrabîne: “Anneye babaya ve akrabaya.”

Onların istemesini beklemeyeceksin sen vereceksin. Evladı için de bu çok zordur. Çünkü her zaman ondan almaya alışmış. İşler tersine dönecek nasıl versin. İşte bundan dolayı Allah emrediyor. Bir de en yakınlara. Yakınlara vermek de çok zordur. Enteresandır, insanlar, başları ağrıdığı zaman yanlarında hemen en yakınlarını görmek isterler. Başları bir sıkıntıya girdiği zaman hemen en yakınlarını görmek isterler. Ama ellerine bir nimet geçtiğinde, hiç onları görmek istemezler. Zenginleştiğinde ilk unuttukları kişi yakınları olur. Bakarsın yeni yakınları yeni dostları çıkmış. Buna son derece dikkat etmek lazım. İşte insanlarda ki bu zafiyetten dolayı Allahu Teala ne diyor?

felil vâlideyni vel agrabîne: “Anneye babaya ve en yakınlara.”

O zaman muhtaç olan en yakınlar. Bu zordur elbette zordur. Ama düşünmek lazım ki sıkıştığımız zaman en fazla onlar koşarlar. Sonradan olma dostlarınız sizi hiç hatırlamazlar. Hele paranız olmasın yanınıza bile uğramazlar. Selam da vermezler. Ama o yakınlarınız sizin hep acı gün dostunuzdur. Başınız ağrıdığı zaman hemen mutlaka onları yanınızda görmek istersiniz. E o zaman elinize imkân geçtiğin de de siz onları göreceksiniz. En yakınlara ve sonra böyle yakından yakına da gidilecek tabi ki. Yakın komşu onun yanındaki onun yanındaki işte yakın akraba onun yanındaki ve onun yanındaki… Yani sıralama bu şekilde. Çünkü o paraları kazanmamızda da onların büyük etkisi vardır.

-Hocam ne diyorsun ne büyük etkisi adam kıskanıyor. Diyebilirsin.

İşte o kıskanma senin için en büyük motordur biliyor musun? Şimdi bakın Karadeniz’de anlatıyorlar adam gitmiş köyünün camisi olmasına rağmen onun birkaç metre aşağısına büyük kubbeli bir cami yaptırmış. Köyde kaç kişi yaşıyor? Zaten öbür caminin bir saf cemaati olmuyor. Peki, bu ne? Adam kendini tatmin ediyor, ben adam oldum diyor. Orada birilerine göstermeye çalışıyor. Çünkü ancak öyle tatmin oluyor.

Bir katılımcı;

-Ben o camiyi gördüm. Şu İstanbul’da az bulunur bir cami. Haçka baba derler caminin bulunduğu yaylaya.

Abdülaziz Bayındır: Peki Allah rızası için yapılmış bir şey midir?

Ben işin şu noktasındayım. Birbirinizi kıskanmanız da size bir motor oluyor. Kendinizi ispatlamanıza vesile olduğunuz için o sizin daha çok çalışmanıza vesile oluyor. Onun için yine de elinize imkân geçtiği zaman en fazla destek vereceğiniz odur. Bunlara son derece dikkat edelim. Çünkü malın sahibi Allahu Tealadır. Biz elimize geçeni Allah’ın dediği gibi harcarsak, zaten Allahu Teala İbrahim Sûresi’nin 7. Ayetinde geçen;

Ve iz teezzene rabbukum leinşekertum leezîdennekum ve lein kefertum inne azâbî leşedîd.

leinşekertum leezîdennekum: “Eğer şükrederseniz şurası kesindir. Mutlaka arttırırım.”

Şimdi Allaha inanıyorsak güveniyorsak tamam mutlaka artar. Zaten siz eğer hayır ve hasenatta bulunuyorsanız siz sıkıntılı günlerinizi de rahat geçirirsiniz. Şimdi bir ayette vardı. Bakara 265. Ayet;

Ve meselullezîne yunfigûne emvâlehumub tiğâe merdâtillâhi ve tesbîtem min enfusihim kemeseli cennetim birabvetin esâbehâ vâbilun feâtet ukulehâ dığfeyn, feil lem yusıbhâ vâbilun fetall, vallâhu bimâ tağmelûne basîr.

Ve meselullezîne yunfigûne emvâlehumub tiğâe merdâtillâhi: “Mallarını Allah rızasını elde etmek için harcayanlar şuan benzerler.”

Yani malını harcıyorsun ve Allah rızasından başka bir niyetin de yok.

Ve tesbîtem min enfusihim: “ve birde kendilerini sağlamlaştırmak.”

Şimdi mal aldın güzel onun temellere yerleşmesi lazım sağlam basması lazım yere. Hani onun için sigorta falan yapılıyor ya. Kendini tespit, sabitlemek istiyor. Şimdi bu yaptığı harcamalarla iyice sabitleşiyor. Sağlamlaşıyor.

Kemeseli cennetim birabvetin: “Bunların durumu bir tepe üzerindeki bahçeye benzer.”

esâbehâ vâbilun feâtet ukulehâ dığfeyn: “Oraya bol yağmur yağıyor, öyle bir bahçedir ki. Bu iki kat veriyor ürününü.”

feil lem yusıbhâ vâbilun fetall: “her zaman işler iyi gitmez ki”

Allah’ın kanunu sıkıntılara gireceksin Allah sıkıntılar verecek sıkıntılarda da sabırlı olmak lazım. Hiçbir zaman Allah’ın emirlerinden ayrılmamak lazımdır. Birçokları faize giriyorve diyorlarki;

-eh işte ne yapalım çok sıkıştık da. İhtiyacımız çoktu da.

E ihtiyacı olmadan faiz alan bir kişi biliyor musunuz peki yeryüzünde. Zaten imtihan o zaman göreceksiniz.

kemeseli cennetim birabvetin esâbehâ vâbilun: “Bir tepe üzerindeki bahçeye benzer, ona bol yağmur yağıyor ve ürününü iki kat veriyor”

Peki, yağmur yağmaz ise;

Fetall: o zaman da ‘çise’ olur. Kurumaz yani bahçe. Bakarsınız işleriniz iyi gitmiyor ve dükkânınız kapanmaz. Neden? Çünkü iyi zamanda siz Allah rızası için verdiniz de kötü zamanda da Allah sizi koruyor. İmtihan geçiriyorsunuz. Tamam, istediğiniz kazancı elde edemiyorsunuz belki gayet normaldir. Örneğin bahçe akşama kadar güneşte kavrulur dersiniz ki artık bu bahçeden hiçbir şey olmaz ama sabah gittiğinizde bakarsınız ki yine bir çisenti olmuş, Elhamdulillah dersiniz. Tam bitti her şey diye düşündüğünüzde bitmez.

vallâhu bimâ tağmelûne basîr: “Allah ne yaptığınızı bilir.”

Cenabı Hakkın yardımı da genellikle son anda gelir. Bizim Türk filmlerinde olduğu gibi onu çok iyi yakalamışlar. Allah’ın kanunu bu. Çünkü peygamberler bile ‘meta Nasrullah’ diyecek hale gelmişler. Yani; Artık Allah ne zaman yardım edecek şimdi etmeyecekse. Demişler. İyice bunalmışlar ve gelen cevap şu;

Ela inne nasrallahe garib: “dikkatli olun Allah’ın yardımı yakındır.”

Demek ki böyle oluyormuş. Bakara Sûresinin 265. Ayetini devam ettirirsek, Bakara suresinin 266. Ayetinde Allahu teala şöyle buyuruyor;

Eyeveddu ehadukum en tekûne lehû cennetum min nahîliv ve ağnâbin tecrî min tahtihel enhâru lehû fîhâ min kullis semerâti ve esâbehul kiberu ve lehû zurriyyetun duafâé’, feesâbehâ iğsârun fîhi nârun fahteragat, kezâlike yubeyyinullâhu lekumul âyâti leallekum tetefekkerûn.

Eyeveddu ehadukum en tekûne lehû cennetum min nahîliv ve ağnâbin: “şimdi sizin hanginiz ister ki hurma ve üzüm bahçeleriniz var.”

tecrî min tahtihel enhâru: “içinden ırmaklar akan.”

Şimdi buradaki ırmak bizim anladığımız ırmak değil. Yani sular akıyor anlamındadır. Biz ırmak dediğimizde büyük ırmaklar geliyor aklımıza. Bu değildir yani. İçinden sular arklardan bahsediyor. İhtiyacı olduğu kadar. Yani su ihtiyacının kolay sağlandığı bir akıntı düşünmeliyiz.

lehû fîhâ min kullis semerâti: “o bahçede sadece üzüm ve hurma değil her türlü meyve de var.”

Örneğin Mustafa çavdar arkadaşımız bizi Sakarya’daki köyünde dolaştırırken bahçelerimizde‘her şey var’ diyor muz hariç muzu da daha denemediğimiz için yok onu denersek belki o da olur diyor.

Ve esâbehul kiberu: “evet her şey var ancak adam ihtiyarlamış.”

Ve lehû zurriyyetun duafâé’: “daha yeni küçük küçük çocukları var.”

Yani herhangi bir iş yapacak halleri yok. Zayıflar. Böyle bir durumda iken herhangi birisine yaptırır değil mi kendisinin yapmasına gerekmez. İşçi tutar yaptırır. Nasıl olsa meyve bol. Ancak öyle değil.

feesâbehâ iğsârun: “bir sıkma meydana gelir.”

Diyelim ki bir samyeli meydana geliyor, orayı böyle yakıp döküyor tüm meyveleri ya da bir hastalık geliyor ve her şey yok oluyor. Kırağı olabilir ve ürünleri yakar. Yani oradaki ürünleri tamamen işe yaramaz hale getiren bir şey oluyor. Burada da ‘fihi narun’ dediğine göre bir rüzgârdan bahsediyor. İçinde ateş olan bir sıkma işi yani bir rüzgâr ki içinde bir ateş var. Yakıyor bütün bahçeyi.

fîhi nârun fahteragat: “yakıcı bir rüzgâr ile bahçede yandı.”

Şimdi ne yapsın? Her şeyi gitti değil mi? Kendisi gidip bir yerde çalışamaz, çoluk çocuğu çalışamaz, hatta oradan ürün gelecek diye de belki bir yerden gübre ilaç gibi birçok masraf yapmıştır. Hepsi üzerine kaldı.

kezâlike yubeyyinullâhu lekumul âyâti leallekum tetefekkerûn: “Allah ayetleri size böyle açıklar belki tefekkür edersiniz belki aklınızı çalıştırırsınız.”

Yani diyor ki AllahuTeâlâ siz verin ki o zor zamanınızda cenabı Hakk size yardımcı olur. Bir kere o rüzgâr gelip yakmaz en azından ağaçlarınız kurumaz ve az çok birşeyler elde edersiniz. Şimdi bütün nimet Allah’ın elinde. Şimdi bakın yağmurlar azaldı, yağmurlar azalınca barajlar çalışamaz oldu, hem susuz kaldı birçok bölge hem de elektriksiz kaldı. Biraz daha böyle devam ederse ne suyumuz olacak ne de elektriğimiz olacak. Elektriğimizinolmadığını düşünün. Halimiz ne olur? Bir kere en azından bu toplantıyı yapamayız değil mi? Ondan sonra arabalarınıza binip buraya da gelemezsiniz. Çünkü pompalar çalışmaz ondan ziyade rafineriler çalışmaz. Belki rafineri kendi enerjisini kendisi üretebilir ama bu defa da fırınlar çalışmaz. Bütün hayat altüst olur tabi bu arada köylerine bir an önce kaçabilen de kurtulamaz çünkü köylerde yiyecek hemen hazır değil bir sene çalışman lazım ki bu defa da seneye kadar nasılyaşayacaksın? Onun için bu işler şakaya gelmez Allah’a inanmak demek Allah’a güvenmek demektir. Allah ne diyorsa başüstüne deyip hemen derhal Allah’ın dediği gibi yapmak lazım. Çünkü her şeyi veren O. Onun vermediğini hiçbir şey veremez. Eğer bir musibet verecek olursa hiç kimse de buna mani olamaz. Ve Bakara Sûresinin 267. Ayeti şöyle devam ediyor.

Yâ eyyuhellezîne âmenû enfigû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard ve lâ teyemmemul habîse minhu tunfigûne ve lestum biâhızîhi illâ en tuğmidû fîh, vağlemû ennallâhe ğaniyyun hamîd.

Yâ eyyuhellezîne âmenû enfigû min tayyibâti mâ kesebtum: “mü’minler kazandıklarınızın da temizlerinden verin.”

Birçokları öyle elinin ucuyla verir öyle yok. Verdiğin zaman biraz canın yanacak. Birazcık canın yanması lazım.

Ve mimmâ ahracnâ lekum minel ard: “Sizin için yerden çıkardıklarınızdan verin.”

Ve lâ teyemmemul habîse minhu tunfigûne: “önemsiz veya pis saydığınız şeylere yönelmeyin harcamak için.”

Ve lestum biâhızîhi: “Siz kendi başınıza kalsanız onları almazsınız.”

illâ en tuğmidû fîh: “göz yumarsanız başka.”

Tamam, hadi ben görmemiş olayım dediğiniz zaman o başka yoksa öyle demediğiniz takdirde almazsınız. Böyle şeyleri vermeyin Allah rızası için veriyorsunuz.

vağlemû ennallâhe ğaniyyun hamîd: “Bilin ki Allah zengindir ve hamittir ve Allah ne yaparsa en güzelini yapar.”

O zaman siz Allah’ın kulları olarak yaptığınız her şeyi en güzel şekilde yapın.

Peki, sorular varsa onları alalım;

Bir duyuru; Mustafa çavdar Eyüp sultanda bu ramazan sonuna kadar bir stantta cep telefonlarına kuranı kerim mealini ücretsiz olarak yüklüyor günde üç yüz veya daha fazla kişiye yüklüyorlar haberiniz olsun. Hem kendiniz için hem dostlarınız için ücretsiz olarak yükleniyor.

Soru: Anneye babaya bakma mükellefimiz var mı?

Abdülaziz Bayındır: Anneye babaya bakmamız da nafakaya girer. O da infaka girer. Demek ki anneye babaya bakarken çok daha dikkatli olmamız lazım onları üzmemeye onları kırmamaya çok daha dikkat etmek lazım.

Soru: Hocam diyelim ki eviniz var arabanız var her şeyiniz var zekâtı neye göre hesap edeceğiz?

Abdülaziz Bayındır:Zekât hesaplarken eğer bir iş yapıyorsanız, örneğin suculuk yapıyorsun ve o su yeraltından çıkıncaya kadar kayıtta değildir. İşletmelerde bir sabit varlıklar vardır bir de değişken varlıklar vardır. Sabit varlıklar dediğimiz alıp satmadığımız şeylerdir. Yani tezgâh almışsınızdır, büroyu döşemişsinizdir.Lazım olan arabalarınız almışsınızdır. Bunları satmak için değil kullanmak için. Bunlar demirbaş bunlara zekât yok. Ama alıp sattığın bir takım mallar var. Onların kırktabiri zekât olarak verilir. Borcunuzu düşüyorsunuz, alacaklarınızı ilave ediyorsunuz, kalanın kırktabirini veriyorsunuz. Anlatabildim mi? Eksik bir şey kaldı mı?

Soru: dairelerim boş daire ve kiralık daire bu şekilde nasıl olacak?

Abdülaziz Bayındır: Daireler boş veya kiralık ise eğer satmak için yapmadıysanız zekâta tabi değil. Şöyle düşünelim. Bir daireyi yaptırmak için kaç tane işçiye para veriyorsunuz değil mi? Zaten bir sürü harcamayı piyasaya yapmış oluyorsunuz. Bir de insanların kalabileceği bir daire yapmış oluyorsunuz, kira veriyorsunuz. Kiraya daire bulmak da bir nimettir değil mi. Dolayısıyla bir hizmet yapmış oluyorsunuz. Ticaret için kullanmıyorsanız onda zekât yok ama satmak için kullanırsanız onda da kırktabir üzerinden zekât vereceksiniz. Kira alınıyorsa zaten gelen kira gelen diğer mal varlığınıza karışıyor, onun için ayrıca bir hesap yapmanıza lüzum yok. Onun diğer mallarınızla birlikte hesabını yapar zekâtını verirsiniz.

Soru: Üzerinden bir sene geçme meselesi nedir?

Abdülaziz Bayındır:Üzerinden bir sene geçme meselesi şudur Türkiye’de uygulanan vergiye benzer. Yani bu hesap dönemi meselesi yani ilk defa zengin olduğunuzdabir seneye kadar zekât yok ondan sonra her sene zekâtını vereceksiniz. Ondan sonra zekâtını düştünüz tekrar zekâtını vereceksiniz. Zekâttan düşmek hesap miktarının altına düşmesi demek yani seksen gram altının altına düşmesi gerekir.

Bir katılımcı:(söylediği anlaşılmıyor 55:30-55:44 dk arası)

Abdülaziz Bayındır: Eğer yüz ton demiri varsa, onun iki buçuk tonunu bir fakirin ev yapması için verebilir. Demir olarak verebilir illa para olarak vermesi gerekmez. Zaten para olarak verme şartı olmadığı için zekâtı vermek kolaydır. Vergi vermek zordur. Vergiyi mal olarak isteseler kolaydır. Ancak para olarak istendiği için zordur.

Soru: nisa suresinin 157. Ayetinde İsa(as) çarmıha gerilme hadisesinden bahsedilirken öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi ifadesindeki İsa(as) inananlara öyle mi inanıyorlardı. Ta ki kuran da hiçbir sağlam delilleri yoktur ancak yine de onu öldürdüler deniyor. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor. (Bu soruda tam anlaşılmayan birkaç kelime var. 56:40-57:00 dk arası)

Abdülaziz Bayındır: Bunu soran arkadaşımız baya anlamışa benziyor. Çünkü soru sıradan bir kişinin sorduğu soruya benzemiyor. Ama demek ki bazı ufak tefek şeyler kalmış. Nisa Sûresinin 157.Ayeti değil mi? Bu ayette şöyle buyuruyor;

Ve gavlihim innâ gatelnel mesîha îsebne meryeme rasûlallâh ve mâ gatelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin şubbihe lehum ve innellezînahtelefû fîhi lefî şekkim minh, mâ lehum bihî min ılmin illettibâaz zann ve mâ gatelûhu yegînâ

Ve gavlihim innâ gatelnel mesîha îsebne meryeme rasûlallâh: “Yahudiler diyorlarmış ki biz Allah’ın elçisi Meryem oğlu Mesihi bile öldürdük siz ne konuşuyorsunuz?”

Bizim elimizden bir şey kurtulmaz diyerek bununla iftihar ediyorlar.

Ve mâ gatelûhu: “onu öldürmediler”

Ve mâ salebûhu: “onu asmadılar.”

Ve lâkin şubbihe lehum: “ama onlara öyle gösterildi.”

Şimdi burada Yehuda diye havarilerden birisinin İsa(as) benzetilerek öldürüldüğü bazı kitaplarda geçiyor. Yehuda’nın İsa(as) yerini haber veren bir münafık olduğu söyleniyor ki sağlam delillerde böyle bir şey yok. Yani bu şahsın imanı ya da nifakı ile hiçbir delil yok. İsa As konusunda en iyi çalışma yapan Enes hocadır. İnşallah bitince, yani şuan Uygurca yazıldı Türkçeye çevrildiğinde okuyacağız. Çünkü o bu konuda Tevrat ve İncili güzel bir şekilde inceledi. Şimdi bir gurup diyor ki Yehuda münafıktı İsa(as) yerini haber verdi. On iki havariden birisiydi. Bir gurup da diyor ki bu Yehuda,İsa (as) benziyordu, kendisine benzediği için dışarıya çıkıp kendisini feda etti ve böylece İsa(as)’ın öldürülmesini engelledi. Ondan dolayı bu Yehudanın peşinden giden ve Allah’a ortak koşmayan bir Hristiyan grubundan bahsediliyor. Neredeydi? Bulunmuş bir Tevrat vardı.Ürdün’de idi. Ürdün’de bulunan bir Tevrat bundan bahsediyormuş. Fakat onu da İsrail hükümeti incelemeye açmıyormuş. Yani bunun gerçeklik payı tartışılır ama söylenenler bunlar. Bu ayeti kerimede anlatılar onlara şüpheli olarak gelmiştir. Bir kısım Yahudi guruplar İsa (as)’ın öldürüldüğünü, bir kısmı da öldürülmediğini söylüyor. Bir gurup diyor ki biz onu öldürdük diğer bir gurup da acaba biz onu öldürmedik mi diye tereddüt ediyor. İşte Yehuda’nın peşinden giden Allah’a ortak koşmayan İsa’nın peşinden giden bir Hristiyan guruptan bahsediliyor. Onun için Hristiyanlar bu konuda şüphe içerisinde. Onun için Hristiyanların gerçek kaynaklarına ulaşmak gerçekten zor. Yani okuduğunuz zaman birbiriyle tutarsız birsürü bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bu arkadaşımızda yani eğer araştırmışsa bunu görmüştür doğrusunu Allahu Teala bildirmiştir. O konu onlara şüpheli gözükür, kesin bir bilgiye varmış değillerdir.

Ve innellezînahtelefû fîhi lefî şekkim minh: “isa konusunda ihtilaf edenler varya –öldürdük diyen deöldürmedik diyen de- ikisi de gerçek süphe içierisindedir.”

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007