İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır

12 Şubat 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Biliyorsunuz epey zamandır Türkiye’de bir “KADER” tartışması başladı. İnşallah bu çok büyük hayırlara vesile olacaktır. Tabi bu arada bize bir çok iftiralar yaparak, insanların zihinlerini karıştıranlar da var. Onlar da olacak, meselenin daha iyi anlaşılmasına inşallah sebep olur. O kişileri araştırmaya sevk eder.

Bugün kaderle ilgili hadislere bakalım demiştik, ama konu başlığını “İnsanın Kaderi ne zaman yazılır”  şeklinde değiştirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Tabii ki hadisleri okuyacağız. Bugün size beni sevindiren bir yazıyı da okuyacağım Allah nasip ederse. Daha önce biliyorsunuz, imam Maturidi’nin yeni çıkan tefsirinden bölümler okumuştum. O bölümler, o ilk okuduklarım, gerçekten kabul edilebilir birşey değildi, ama geçen hafta İbrahim suresinin 4. ayetini (14/4) İmam Maturidi’nin nasıl tefsir ettigini okumuşduk. O tefsir gerçekten çok güzeldi ve onu internet sitemize de koyduk.

Yani şu ana kadar böyle bir tefsire hiç raslamamıştım, onu da inşallah tarihi bir vesika olmak üzere dersimiz içersinde okuyacagiz. Onu geçen hafta okumuştuk . Bu hafta da En’am suresi 6/148-149’u imam Maturidi nasıl tefsir etmiş onu göreceğiz. Hatırlayanlarınız olacaktır, ilk derslerden birinde En’am suresi 6/148-149’u okuyarak Allahu teala’nın haşa kendi kendini  yalanlaması şeklinde bir meal verildiğini size göstermiştim ve maalesef o meal çağımızdaki bütün tefsir ve meallerin ortak verdiği anlam ve içinden bir türlü çıkamadıkları birşeydir. Büyük bir memnuniyetle gördüm ki, imam Maturidi’nin tefsirinde öyle bir meal yok. Tarihi bilgilerle de karşılaştırdığımız zaman size şimdiye kadar söylediğimiz, hani insanları “KADERCİ” yapmak için kelimelerle oynamışlar, şeyinin çok güzel bir vesikası olacak Allah nasip ederse, bu akşam okuyacağımız o belge.

Burdan şu da anlaşılıyor, demek ki, imam Maturidi’nin tefsirine mudahale edilmiş, ama mudahale edilmemiş ayet tefsirleri de var ve  onlar oldukça önemli.! Müdahale edilmiş dememin sebebi şu. İlk önce okumuş olduklarım kabul edilebilir değil, yani onu yazan, öbürünü yazamaz ondan dolayı. Şimdi size önce bir “hadis” okuyacagim;

Abdullah bin Mesud (r.a)’tan gelen bir rivayete göre Allah’ın elçisi şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz annesinin karninda 40 günde toparlanır, sonra bu kadar sürede “alaka” olur, sonra bu kadar sürede “mudğa” olur, sonra Allah bir meleği 4 kelimeyle gönderir.

“Alaka” yani, rahim cidarina yapışmış olan embriyo demek oluyor. Mudğa’ da bir çiğnem et görüntüsü anlamına geliyor.

Sonra Allah bir meleği 4 kelimeyle gönderir, rızkı, eceli, ameli, şaki’ mi ya da said’ mi olacağı yazılır. Sonra da ruh üflenir.  

Yani rızkı yazılır, ömür boyu ne yapacak, ne yiyecek ne içecek. Ondan sonra amelleri yazılır, sevab günah ne işleyecek, şaki mi said mi olacağı yazılır, yani sonunda cennete mi, cehenneme mi gideceği yazılır.

Sonra da şöyle birşey var. Eğer orada said olarak yazılmışsa, ömrünün sonuna kadar iyi bir kimse olarak yaşasa bile ömrünün sonunda, kötü bir insan ameli işler ve cehenneme gider. Yani ömrünü güzel işlerle geçirmiş olsa, ama ana karnında cehennemlik olarak yazılmışsa, ömrünün sonunda cehenneme gitmesini gerektiren bir iş yapar ve cehenneme gider. Anasının karnında cennetlik olarak yazılmışsa, ömür boyu küfürie, nifakla şunla, bunla uğraşsa ömrünün sonunda cennete gitmesi gereken bir iş yapar ve cennete gider, hadis bu şekilde. Ve dediğim gibi sahih hadis kitapların hemen hepsinde var. Sonradan oluşdugunu söylediğim şey “kader” bu şekilde oluşmuştur. Yani “es-saidu, saidun fi batni ummihi veş şakiu, şakıyyun fi batni ummihi” yani cennetlik anasının karnında iken cennetliktir, cehennemlik de anasının karnında iken cehennemliktir. Şimdi dersin sonuna kadar bunun Kur’an-ı Kerim’e 100’ de 100 (yüzdeyüz) bunun aykırı olduğunu, bu şeyle beraber görecegiz! işte bu imam Maturidi’nin tefsiriyle birlikte göreceğiz. İmam Maturidi Türkiye için çok önemli, çünki Hanefi mezhebine mensub olan insanlar kendilerini, Maturidi mezhebinden kabul ederler “AKİDE” de, itikatta.

Şimdi Kader ne zaman yazılır? Allah’ u Teala bunu Kur’ an-ı Kerimde gayet güzel bir şekilde belirtmiş. Diyor ki Allahu teala:   “ve halaka kulle şey’in” Furkan suresi, Furkan 25. suresir ilk 2 ayetini açalım. Orda diyor ki Allahu teala:

(25/ Furkan 1.Ayet)

“Tebârekellezî nezzelel furkâne”

“Furkan’ı indiren Allah pek yücedir.”

Yani bütün Furkanlar’ı, hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran kitabı indiren. Allah’ın indirdiği kitabların ortak adıdır Furkan.

“Alâ abdihî”

“kuluna,”

tabii  Kur’an-ı Kerim’in adı da Furkan! Böyle olduğu z,aman burda Kur’an’ dan bahsedilmiş oluyor.

“li yekûne lil âlemîne nezîrâ”

“Tüm alemler için bir uyarıcı olsun diye.”

Şimdi az önce ki hadis’de anlatılan mantıkta uyarmanın bir faydası var mı?. Adam dünyanın en büyük alimi de olabilir, çok büyük cihad’ta yapabilir, anasının karnında “şaki” yazılmışsa son anda cehenneme gider, değil mi öyle bir hadis. O zaman uyarsanız, uyarmasanız sonuç değişmiyecek. “inna haleqnel insane min nutfetin” ha! yok atladım, bir başka bir ayete geçtim

(25/ Furkan 2.Ayet)

“Ellezî lehû mulkus semâvâti vel ardı”

“Göklerin ve yerin yönetimi kendisine ait olan Allah o Furkan’ı indirmiştir,”

“ve lem yettehız veleden”

“Bir çocuk edinmemiştir;”

“ve lem yekul lehû şerîkun fil mulki”

“Yönetimde her hangi bir ortağı yoktur”

“ve halega kulle şey’in”

“Her şeyi yaratmıştır”  

“fegadderahû tagdîrâ”

“ve arkasından da onunla ilgili ölçüyü koymuşdur.!”

Yani önce yaratıyor, sonra kaderini belirliyor. Bu şimdi Kur’an-ı Kerimde olan, bir de biliyorsunuz, yani bir “KADER” suresi de var Kur’an-ı Kerim’de  o hangi sure; “kadr” “Leyletul Kadr”  ve “kader gecesi” var değil mi ? “kadir gecesi” diyoruz. Biz şimdi türkçe’de, “kadr”dır arapçada da, türkçede “kadr” teleffuzu, türkdili açısından, pek insanların alıştığı birşey olmadığı için biz “kadir” diyoruz.  Şimdi Allahu teala aslında her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Her şey Allahu teala’nin katında bir ölçüyledir.

ve kullu şey’in ındehû bimıgdâr bu Ra’d suresindeydi, evet bakayım, hah tamam! Ra’d suresi, Kur’an-ı Kerim’in 13. suresi, 8’deen 10. Ayete Kadar. Burda diyor ki Allahu tealla:

(13/ Rad 8.Ayet)
13.8*************

Allâhu yağlemu mâ tahmilu kullu unsâ”

“Allah, her bir dişinin neyi taşıdığını bilir!Yani rahminde ne var bilir.

“Ve mâ teğîdul erhâmu”

“ve rahimlerin neyi süzerek dışarıya attıklarını da bilir.”

Çünkü rahimler her ay çocuk oluşumu için hazırlanır, sonra eğer hamile kalmassa içerisindekini atar tekrar kendisini yeniler.

“Ve mâ tezdâd”

“neyi ilave eder Allah onu da bilir! “

“ve kullu şey’in ındehû bimıgdâr”

 “her şey Allah’ın yanında bir miktar iledir.”

Yani ölçüsüyledir. Allah herşeyin ölçüsünü koymuştur. Allah’ın ölçüsünü koymadığı hiç birşey yok. Canab-ı hak kainatı yaratmadan önce, bütün ölçüleri yaratmış. Bir hadis-i şerifte resullullah (s.a.v) diyor ki:

Allahu Teala kainatı yaratmadan 50000 (ellibin) sene önce herşeyin ölçüsünü belirlemiştir, ozaman arşı suyun üzerindeydi diyor.

Herşeyin ölçüsünün belirlenmesi şeye benzer. Bir ülkede kanun çıkarmaya benzer, yani insan nasıl olacak, erkek nasıl olacak, kadın nasıl olacak, keçi nasıl, koyun nasıl, tavuk nasıl, domates nasıl, patates nasıl? ve Allahu teala bunu da, yani gerçekten öyle muhteşem ki mesela resullullah (s.a.v) ’in bu sözü, Kur’an-ı Kerim’e 100’de 100 (yüzdeyüz) uygun bir ifade. Onu’da şey yaparsanız, bunu tamamlıyalım, ha! Şu şeyi bi bitiriyim ben, Ra’d suresini de. Orda eksik kalmasın sonra oraya geçelim! diyor ki Allahu Teala:

(13/ Rad 9.Ayet)

“Âlimul ğaybi veş şehâdetil”

“Gaybı bilendir, şahadeti bilendir.”

Yani ortada olanı da bilendir, olmayanı da bilendir. Yani gizliyi de bilir, açıkta olanı da bilir!

“El kebîrul muteâl”

“Büyüktür ve yücedir”

 (13/ Rad 10.Ayet)

“Sevâum minkum men eserral gavle”

“içinizden hangisi, ister sözü gizlesin”

“ve men cehera bihî”

“İsterse açıkca söylesin”

“ve men huve mustahfim bil leyli”

“gece bir yerde saklanan”

“ve sâribum bin nehâr”

“ve gündüzün de yürüyüp geçen kim olursa olsun herkesi bilir”

Yani içinizde olanı da gizli olanı da açıkta olanı da bilir. Yalnız burda şunu söyliyeyim ben size, yani “ŞEY”  kelimesi, olana verilen addır! arapçada olmayana “şey” denmez!.  Olan da iki türlü olur! Birisi, ölçüsü belli olur, işte Allahu teala yaratacağı herşeyin ölçüsünü; Resullulah’ın (s.a.v) şeyde ifade ettigi gibi; hadis-i şerifinde ifade ettigi gibi, 50000 (ellibin) sene önce oluşturmuştur. Bu 50000 (ellibin) sene Kur’an-ı Kerim’in hükmü olduğundan dolayı, onu inşallah biraz sonra ben size ilgili ayetlerle okuyacağım. Muhteşem birşey. Zaten resullullah (s.a.v)  Kur’an’da olan, ama hemen anlayamayacağımız şeyleri söyler. Yani hemen Kur’an-ı Kerim’de anlıyabileceğimiz şeyleri resullullah (s.a.v) kesinlikle söylemez. Çünkü oku, Kuran-ı Kerim’i bak. Bunun çok sayıda örneği vardır, ama Kur’an’dan vardır, fakat onu anlayabilmek için, ciddi bir çalışma yapmak gerekiyorsa onu söyler. İşte bu da “HİKMET” oluyor, yani Kur’an-ı Kerim’deki hikmetleri ortaya çıkarıyor resullulah (s.a.v).

Şimdi Fussilet suresine geçiyoruz. Bu arada şunu söyliyeyim: canab-ı hak “Gaybı bilmez” dedi, şeklinde bir ifade kullanıyorlar! bunu aklı başında hiçbir müslüman söylemez. Allahu teala bir de bilgi imtihanı yapmıyor insanları, bizim zihnimizdeki bütün bilgilerin ne olduğunu cenab-ı hak gayet  iyi bilir. İçimizde neyi kararlaştırmışız, içimizde olanı da gayet iyi bilir. “Allah insanları bilgi imtihanından değil, samimiyet imtihanından geçiriyor”! Onun için nice bilgili insanlar burda kaybederler. Yani bu bir bilgi imtihanı değil, samimiyet imtihanıdır. Ondan dolayı dünyayı mı, ahireti mi, tercih ediyorsunuz diye sürekli söylüyor ya, eğer samimiyseniz Allah’ın dediği sizin için esassa, dünya umurunuzda bile olmaz, ama diyorsanız ki; ya tamam doğruları söyliyelim, ama kardeşim “viran olası hanede, evladı iyalvar” falan derseniz ozaman imtihanı kaybetmiş olursunuz. Yani, gayet açık ve nettir. Şimdi eğer biz doğrulardan yana olmasaydık, bu kadar insanların bize karşı sinirlerini kabartan , ama cenab-ı hakk’ın yüzde yüz rızasını uygun olduğuna inandığımız şeyin arkasına düşmez, kısa sürede ne derdik: yanlış anlaşıldım derdik hemen, değil mi, topu taca atardık, ondan sonra başlardık, sağa sola çekmeye aslında, ııı, uho, puff, falan, filan yapardık kimse birşey anlamazdı ne dediğimizden, ondan sonra bu işi  daha sonra ele alalım derdik, atardık topu taca. İşte imtihan budur.

Yani tekrar ediyorum bilgili olan bu imtihanı kazanamaz! Makam ve mevki sahipleri kazanamaz. Ha! makam ve mevki sahibi,bilgili kaybeder manasında söylemiyorum. Bu imtihanın kazanmanın tek şartı Allah rızasını herşeye tercih ediyor olmanızdır. Ondan dolayı da, bu bir bilgi imtihanı değildir.!

Şimdi bu bir ara cümleydi. Bilgi imtihanı olmadığı için canab-ı hak bunu bilmezdi falan sorularının da, bir anlamı olmadığı da ortaya çıkıyor yani, samimiyet imtihanıdir. Şimdi Fussilet suresini açalım 50000 (ellibin) yıllık tespit, gerçekten resullulah (s.a.v)’in hadisini okuyunca öyle bir heyecanlandım ki; işte Enes hocayı da çağırdım, o sıra Enes hoca gel, işte Allah’ın resulu bu, muhteşem birşey söylemiş. “Herşeyin kaderi dünya yaratılmadan 50000 (ellibin) sene önce ortaya konmuştur” şeklinde bir ifade. Şimdi Fussilet suresi Kur’an-ı Kerim’in 41. suresi; ayetler 9-11. ayetler. Şimdi burda diyor ki Allahu tealla, şimdi bakın, kaderin nasıl belirlendiğini biraz ayrıntılı olarak veriyor, canab-ı hak. Tekrar ediyorum “Kader” kesinlikle bize anlatılan değil! bir kere onu kafanızdan silin. Bizim kelam kitaplarında anlatıldığı gibi bir kader hiç bir zaman olmamıştır, olamazda! o Emeviler döneminde müslümanlara zorla benimsetilmiştir. Aksini söyleyen ulema öldürülmüştür!.  Hani bir, bizimle alakalı, bir yazı yazılmıştır. İmam Şafi’ ye söyletilen bir söz vardı hatırlarsanız “ İşte kader konusunda konuşanlara sorun, Allahu teala geleceği bilir mi eğer bilir derlerse kaybetmişlerdir! bilmez derlerse kelleyi kaybetmiştir.” Bukadar basit. Niye, delilin nedir diye sormazlar, çünkü bütün deliller onların aleyhinedir. Bu sadece, ben dedim oldu. Ve maalesef, şeyler ozaman ki, ağır baskılarla oluşan bugün ilim zannedilerek, ilahiyat fakültelerinde, medreselerde, imam hatip okullarında, dünyanın her yerinde islam dinini öğreten kurumlarda, öğretiliyor. Sanki insanlara, hemde imanın şartlarından birisi olarak öğretiliyor! Dolayısı ile bu konu çok mühim. İşte bu ayeti kerimede bir ayrıntı veriyor Allah teala diyor ki:

(41/Fussilet 9. Ayet)
41.9*****Gul einnekum letekfurûne billezî halegal arda fî yevmeyni”

“Siz, bu yeryüzünü iki günde yaratanı mı görmezlikten geliyorsunuz “

“ve tec’alûne lehû endâdâ;

“ve ona benzer varlıklar oluşturuyorsunuz”

“zâlike rabbul âlemîn”

“bu tüm varlıkların sahibidir O Allah”

(41/Fussilet 10. Ayet)

“Ve ceale fîhâ ravâsiye”

“bu yerin içerisine ağır baskılar koymuştur,”

 (yani dağları yerleştirmiştir yukarıdan aşağıya doğru); 

“min fevgıhâ”

“üsten aşağıya doğru”

“ve bârake fîhâ”

“onun içerisine bereket yerleştirmiştir”

(bunlar hepsi İşte kaderin ayrıtıları, yani yeryüzüne konan şeyler)

“ve kaddera fîhâ”

“kaddera”

kader kelimesinden gelen birşeydir,

“ve kaddere fîhâ “

“kaderini belirledi

“fîhâ”

“toprağın içerisinde

“akvâtehâ” şeylerinin gıdaların,

“toprağın içerisindeki gıdaların ölçüsünü belirlemiştir.”

Yani yaratmadan önce bir ölçü koyuyor.

„ Fî erbeati eyyâm“

„dört günde.“

Yani yeryüzünü 2 günde yaratıyor ! onun ölçülerini, gıdalarının ölçülerini, kaderini de 4 günde belirliyor. Ölçü çok mühim. Allah öyle bir ölçü koymuş ki toprağın içerisine, domates tohumu atıyorsanız, domates bitiyor. Patates atıyorsanız, patates bitiyor. Buğday atıyorsanız, buğday bitiyor. Hepsinin ölçüsü orda var, hemen o devreye giriyor. Yani hepsinin kaderi toprağın içerisinde yazılı. Şimdi:

sevâel lis sâilîn”

“arıyanlara eşit uzaklıkta,”

yani çalış sende bul! Çalışmayana birşey yok, onun için

(53/Necm 39.Ayet)

Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ. diyor Allah.

kişiye çalıştığından başkası yoktur”

Peki en başta okuduğumuz hadis’te çalışmanın bir anlamı var mı? Rızk anarahminde zaten yazılmış, yat aşağıya. İşte o hadis değil, o uydurma bir söz . Ama o sözün tamamı uydurma değil ! bir kısmı, son kısmı uydurma. Onun diğer kısmı üzerinde daha önce durmuştuk, şimdi konu değişir, ondan dolayı oraya şey yapmıyorum. Yani anarahmindeki evreler dışındaki kısım uydurma! Ondan sonra diyor ki ;

(41/Fussilet 11. Ayet)

“Summestevâ iles semâi ve hiye duhânun”

“Allahu teala toz halindeki göğe yöneldi, daha sonra,”  

“fegâle lehâ ve lil ardıé’tiyâ tav’an ev kerhâ”

“göğe de yere de dedi ki: istiyerek ya da İstemiyerek emrime gelin,”

“gâletâ eteynâ tâiîn”

“dediler ki: tamam istiyerek geldik.”

İşte gökler ve yerin kaderi bu, isteseler de istemeseler de. Şimdi diyeceksiniz ki: gökler ve yer muhatap mı? tabii ki muhatap, onlarda da akıl var! Bu gün fizik çalışmaları yapanlar eşyada da bir aklın olduğunu artık laboratuvarda görmeye başlamışlardır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran akıl değildir! Ruhun üflenmeysiyle oluşan dinleme, görme ve karar verme özelliğidir. Bu bizim “Doğru Bildiğimiz Yanlışlar” kitabında anlatılıyor, arzu eden ordan okuyabilirler.

“Gâletâ eteynâ tâiîn”

“istiyerek geldik dediler.”

Bu “tâiîn” kelimesi, akıllı varlıklar için kullanılır arapçada, yani bu kalıp akıllı varlıklar için kullanılır, “cemi müzekker salimdir” arapça bilenler için söyliyeyim. İşte burda da onlarda bir akıl olduğunu bildiriyor, ama Allah onları imtihan etmiyor. Dolayısıyla istesen de, istemesen de yapacaksın diyor. Şimdi, gökler ve yer için olan kaderi, insanlara aktarıyorlar! insanlar için öyle değil.

Şimdi, peki insanlar için Allahu teala ne diyor? insanın yaratılışına bakalım, insanın kaderi ne zaman yazılıyor dedik, ama önce insan suresini açalım 70, sure miydi? (76. sure) kaçıncı sayfa 577. sayfa ilk ayetlerini okuyoruz.

 

 (76/ insan 1.Ayet)

Hel etâ alel insâni hînum mined dehri lem yekun şey’em mezkûrâ. 

Ha! 50000 (ellibin) senesi meselesi kaldı, onu şey yapayimda! Mearic suresini okuyalım. Şimdi yeryüzünün ilk yaratılışında, o dağların oluşumu, gıdaların içine yerleştirilmesi, şimdi bize göre, bizim ifadelerimize göre. Yani Allah teala işte 4 gün falan diyor,  ama bizim anladığımız şekilde kaç gün acaba, şimdi o dağların tekrar ortadan kalkması, yeryüzünün ilk yaratılış şeklini almasına kadar gecen günle, yeryüzünün ilk yaratılmasından, dağların ve gıdaların herşeyin koyulmasına kadar olan gün ile yani birşeyin yukarı çıkması ve aşağıya inmesi aynı ölçüde olduğu için, mearic suresi 567. sayfa, açalım bakın. Orada mearic suresinde 4. ayette Allahu teala diyorki:

(70/ Mearic 4. ayet )70.4***********))
“Ta’rucul melâiketu ver rûhu ileyhi”

“Melekler ve Ruh Allah’ın belirlediği bir yere çıkarlar,”

çünkü yeryüzünde değişiklikler olacak herkesin ruhu, kendi vücudunun yanında , ama yeryüzünde değişiklikler olacağı için onları Allah, ruhları ayırıyor! sadece vucutlar kalıyor orda, yani vücudu oluşturan parçacıklar kalıyor orda.

“fî yevmin kâne mıgdâruhû hamsîne elfe seneh”

“bir gün deki uzunlugu 50000 (ellibin) senedir!”

Şimdi anlatabildim mi bakın. Oldukca soyut bir kavram. Şimdi şurayı dünya olarak düşünün Allahu teala bunu 2 günde yarattı mı, 4 günde bunun içerisindeki gıdalar dağların yerleştirilmesi. İşte diğer şeyleri suları, şusu, busu. Şimdi bu 4 günü resullullah (s.a.v) bunu 50000 (ellibin) gün diye ifadeediyor, şeyde de, bu ne oluyor dağlar bu dağlar biliyorsunuz kıyamette ne yapacak eriyecek ve çukurlara dolacak ve yeniden yeryüzü ilk yaratıldığı şekli alacak, yani bir bataklık dönemi olacak bu da demek ki 50000 (ellibin) yıl gibi bir tekrar ahirete hazırlanması için, tekrar 50000 (ellibin) yıl geçecek nasıl ki ilk yaratılıştan insanların yaşayabileceği hale gelmesi için 50000 (ellibin) sene geçmiş ise, işte burdan da, yeniden yaratılış için 50000 (ellibin) seneye geçecegine bu ayet kerimeler bildiriyor; resullulah (s.a.v) de onu bize ifade etmis. Şimdi insan suresine geciyoruz 76.sure ve ilk ayetler:76.1*********** Diyor ki burda Allahu teala:

(76/ insan 1.Ayet)

“Hel etâ alel insâni hînum mined dehri”

“insan üzerinde uzunca bir süre geçti”  (mesela su 50000 (ellibin) seneyi düsünün )

“lem yekun şey’em mezkûrâ.”“şey” değildi

 “mezkür şey değildi”

hani size hep baştan beri söylüyorum “şey” var olana denir. İnsan “şey” değildi, “mezkür şey değildi”. Mezkür ne demek;  mezkür zihinde bilgisi olan demektir. Yani onunla ilgili henüz bir bilgi yoktu, uzunca bir süre. Peki şimdi ters düşmüyor mu, Allahu teala herşeyin ölçülerini belirledi de de insanın ölçüsünü belirlemedi mi bastan, tabii ki belirledi. İnsanın ölçüsünü belirledi, ama Servet Bayındır’ın ölçüsünü belirlemedi! Şimdi onun ayetini göreceğiz, biraz sonra, bunlar çok önemli meseledir. Çünkü bu Allahu teala’nın “BARİ” sıfatıyla alakalı bir olaydır.

Siz bizim şeylere bakın, “BARİ sıfatıyla ilgili yazılanlara bakın Allah’ın isimlerini anlatan kitaplara bakın ilgili birşey bulamazsınız, çünkü Allah’ın “Bari sıfatının üzerinde, yani Allah’ın sıfatları, yani Allah’ın özellikleri Kur’an-ı Kerime göre incelenmediği için onlar maalesef doğru düzgün bir şekilde bulunmaz. Neyi kastediyoruz, şimdi Allahu teala insanın genel özelliklerini belirlemiştir süphesiz. Servet Bayındır’da da, Fatih Orum’da da, o bütün insanlarda olan genel özellikler elbette var bu taa en baştan belirlenmiş. Ama Allahu teala’nın “Bari” sıfatı var ki ! Bari ne demek; her yarattığını farklı yaratması demektir. Yani Servet Bayındır’ı , Fatih Orum’a özel bir takım özellikler var sizin hepiniz de aynısınız, ben de aynıyım. Bütün ona özel olan özelliklerin belirlenmesi ezelde değil, yani Fatih Orum’u, Fatih Orum yapan , Servet Bayındır’ı, Servet Bayındır yapan, özelikler ezelde belirlenmiş değil. Ama bütün insanlara ait genel özelikler belirlenmiş. İşte o da az önce Ra’d suresinde okuduk ya

 “her şey Allah’ın katında ölçüsüyledir” 

o en başta belirlenendir, peki bunu neye dayanarak söylüyoruz, bu ayeti okuyalım, başka bir ayette ben size anlatacağım onu inşallah. Bunu şey yapalım, yani insan var, ama Servet Bayındır’la ilgili her hangi bilgi üretilmiş değil, yok ortada. Birşey olması için, annesi, babası, evlenmesi lazım. Allah , o kanunu koymuş. Çocuk yapmak için gerekeni yapmaları lazım, ondan sonra ne olacak (Allahu teala) diyor ki :

(76/ insan 2.Ayet)

“İnnâ halagnel insâne min nutfetin emşâcin”

“İnsan oğlunu döllenmiş yumurtadan yarattık.” İşte

 ana rahminde yumurta döllenecek,

“nebtelîhi”

“onu çok ağır imtihandan geçirecegiz.”

“fecealnâhu semîam basîrâ” onun için

“dinleyen ve gören bir varlık yaptık.”

Ana rahminde onu Allahu teala özel bir işletim bilgisi diyebilecegimiz bir bilgi yüklüyor ki ona ruh diyoruz ,o ruh onu farklılaştırıyor , o ruh imtihan olabilecek hale geliyor İnsandan başka hiç bir varlıkta bu ruh yok. Ondan dolayı insanlar ya çok başarılı oluyor, ya da cenab-ı hakk’ın makamına göz dikerek, şey yapıyorlar iyice kaybediyorlar. Diyor ki:

(76/ insan 3.Ayet)

“İnnâ hedeynâhus sebîle”

“O insanı yola yönlendirmişizdir”

 “immâ şâkiran ve immâ kefûrâ.”

“şükredebilir, “

yani kendisine verilen o nimetlerin kıymetini bilir,aşırıya gitmez, Allah ne demiş ise onu yapar, “ya da nankörlük yapar,” kendi kafasına göre hareket eder,

(17/ isra 84.Ayet)

“Kul kullun ya’melu alâ şâkiletih” diyor Allahu teala,

“herkes kendi zihninde şekilendirdiği hayatı yaşar,”

herkesin kendine göre bir kurgusu vardır.O kurgu Allah’ın kurgusuna uygunsa doğru yoldadir! Değilse yanlış yoldadır. Evet, şimdi ondan sonra diyor ki Allahu teala:

(76/ insan 4.Ayet)

“İnnâ a’tednâ lil kâfirîne selâsile ve ağlâlen ve seîrâ”

“nankörlük edenler için zincirler, halkalar ve alevli ateş hazırlamışızdır.”

Şimdi bir başka ayet daha okuyalım. Yani, mesela annesi, babası evlenmeden önce, Servet Bayındır’da, Fatih Orum’da şey değildi! Hepimiz aynıyız, ya da ana rahminde o şey oluşuncaya kadar, ilk yapı taşı oluşuncaya kadar şey değildi, bunu bir başka ayet şöyle söylüyor. Diyor ki Allahu teala, bu Kamer suresi 54. sure, yoo! yanlış söylemişsim, şeyde Meryem suresi 19. sure 66. ayet, diyor ki:

(19/Meryem  66. Ayet) 19.66***********
Ve yekûlul insânu e izâ mâ mittu le sevfe uhracu hayyâ”

“insan tutar şöyle söyler; ben öldüğüm zaman yeniden canlı olarak topraktan çıkarılacak mıyım?”

Ölmüşüm bitmişim nerden tekrar yaratılmak, diyor ki Allahu teala burda;

(19/Meryem  67.Ayet)

“E ve lâ yezkurul insânu ennâ halagnâhu min gablu ve lem yeku şey’â.” Yani,  

“insan düşünmüyor mu, onu daha önce yarattık O şey değildi.”

“şey” değildi. Anladınız mı şimdi var olana şey dendiğini ayeti kerime gösteriyor mu? Şey değildi; Allah her şeyi biliyor! Bak insanla ilgili genel ölçüler vardı, ama onunla ilgili ölçüler ana rahminde belirlenmiştir.

Evet şimdi onu şey yapacağız. Abese suresini açalım, (kaçıncı sayfaydı) 584. sayfa, evet. Orda 17. ayeti okuyoruz . Şimdi, bu akşam ki ders belki en önemli derslerden bir tanesidir! Bunlar canab-ı hakk’ın ayetleridir!

Ben de burda şuna hayret ediyorum biz herkese, her konuda ,her cümle için ayetler okuyoruz ! ama bize karşı gelenler İşte aslında bunu mecaz anlamak lazım, kinayelidir, bunun arkasında şöyle birşey var . Ya kardeşim yapmayın, yani Allahu teala bu Kitabı boşuna mı indirdi ? Allah ne demiş ise öyle yapsanıza ? bakın ne diyor canab-ı hak:

(80/ Abese  17.Ayet )  80.17*********
Gutilel insânu mâ ekferah”

„Kahrolasıca insan ne kadarda nankördür,“

ne kadarda nankördür!  Nedemek nankör? gerçekleri görmek istemiyor demektir. Tabii şimdi canab-ı hakk’n gösteremediği gerçekleri, biz gösterecek değiliz. Görmek İsteyenlere anlatacağız elbette.

(80/ Abese  18.Ayet ) 

“Min eyyi şey’in halegah.”  (Allah onu neyden yarattı?)

Hangi şey’den yarattı,”

bak o “şey” var olan, şimdi göreceksiniz “şey”!

(80/ Abese  19.Ayet ) 

„Min nutfeh“

„nutfeden yarattı! Döllenmiş yumurtadan

„halegahû „

„yarattı

„fegadderah.“

„ölçüsünü koydu“ “fa” takibiyedir!

yarattı yani önce onu, birşey haline getirdi döllenmiş yumurta,  arkasından onun kendisine ait ölçüleri koydu. Şimdi bakın

“her şey Allah katında ölçüsüyledir

ayetini okuduk mu ?  Resullulah 50000 (ellibin) sene önce dedi ! tamam yani bir ülkenin kanunlarının çıkarılması gibi birşeydir. Allahu teala kiyamete kadar yaratacağı herşeyin iyi, kötü ölçüsünü koymuş! Koymuş ta bir de, her birşeyi Allah “bari” olduğu için, yani bir fabrika gibi üretmez canab-ı hak, bir fabrikadaki bütün şeyler standartdır. Mesela içinizde uzmanlar bilirsiniz, bir halı alırsınız ! o halı el dokuma mı,? fabrikasyon mu nasıl anlarsınız? eğer el dokumaysa, mutlaka bir yerinde, bir uyumsuzluk vardır! Fabrikasyonsa bin tanede de baksanız hepsi aynıdır. Şimdi, tabi o nedir, farklılık vardır, iki tane halıyı aynı usta örsün, ikisi bir birinden farklıdır ! aynı olması mümkün değildir .

“Şey”de de işte Allahu teala’nın “Bari” sıfatını anlamak için bunu söylüyorum. Allah bari’dir, o ayrıca  yaratmadan önce işte şeyde diyor ya. Hadid suresinin 57. surenin (yok Hadid değildi, Şura 52 miydi, şeyy  Mâ esâbe mim musîbetin” 57’ ye 22 miydi “Mâ esâbe mim musîbetin” tamam tamam hadid)

(57/Hadid 22.Ayet)

“Mâ esâbe mim musîbetin fil ardı ve lâ fî enfusikum illâ fî kitâbim min gabli en nebreehâ”

(Şurada, yok orada değil, ben hep o iki ayeti karıştırıyorum nedense…57’ye 22 olacak Hadid suresi, hah) şimdi diyor ki Allahu teala:

 “Mâ esâbe mim musîbetin”

musibet” kelimesi bizim türkçemizde de  Kur’an-ı Kerimin bir çok ayetlerinde de “kötü şey” manasına gelir , ama bu ayete kötü şey manasına değil!

 “başa gelen” anlamına geliyor.

Mesela bir çocuğunuzun olması da musibettir, bir Allah göstermesin trafik kazası olması da bir musibettir, iyisi de kötüsü de!

“Mâ esâbe mim musîbetin fil ardı ve lâ fî enfusikum”

“yeryüzünde veya kendi içinizde birşey size dokunmaz ki”

“ illâ fî kitâbim”

“mutlaka bir yere kayıt geçmiş olmasın!” nezaman,

“min gabli en nebreehâ”

“Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce”

(ayrı bir varlık işte ayrı bir varlık ne yapıyor?) bu ayrı bir varlık yaratması sebebiyle sizden her hangi birinizin bir saç telini birisi elde ettigi zaman sizinle ilgili bütün özellikleri öğrenebiliyor. Sizin parmak iziniz, sizin bütün özelliklerinizi bildiriyor, birisiyle tokalaştığınız zaman, sizin ona, sizden ona geçen bir takım şeyler var ki onun elinde görebileceğiniz, onlar sizin bütün özeliklerinizi orda gösteriyor. Yalnız sizde olanlar, o ikinci bir şahısta yok, dünya yaratıldığı günden beri, her insan, işte ondan dolayı Servet Bayındır ve Fatih Orum dedim ve sizden her biriniz bütün insanlar. Her insana ait olan ayrı bir özellik o özelliğin yani o kaderin belirlendiği an nutfenin yaratılmasından sonradır.

(80/ Abese  19.Ayet ) 

“halakahu fe kadderah”

hallagahu”

“Allah onu yarattı,”

 “fe kadderah”

 “arkasından onun kendisine ait olan ölçüleri koydu.”  Anlatabildim mi?

(80/ Abese  20.Ayet ) 

”Summes sebîle yesserahu”

“sonra ona yolu kolaylaştırdı”

ve o anasının rahminden kolayca çıktı. Yine şeyde A’la suresinde aynı şey var! daha değişik şekilde .

(87/ Ala 1. Ayet)87.1*************
“Sebbihısme rabbikel a’lâ..” 
“Rabbinin en yüce adını tespih et.”

(87/ Ala 2. Ayet)
“Ellezî halaka fesevvâ.
“ki yaratan ve dengeliyen O dur”

Yani şu, şimdi bu iki arkadaşımızda olan özeliklerin tamamı, yani bir tane burun, ikitane kulak, iki tane göz, el ,ayak bütün insanlarda var mı, işte “tesfiye” o. Bir de vucudun kendi iç dengesinde kuruyor Allahu teala değil mi? Yani elimiz, (ayağımız), ayağımızın boyunda olsaydı bu kadar rahat yüruyemezdik, yürürkene ellerimiz de, yere değseydi değil mi? Bir dengeyi kurmuş, diyor ki :

(80/ Abese  19.Ayet ) 

Min nutfeh, halakahu

„Allah nutfeden döllenmiş yumurtadan onu yarattı”,

ha! Şeydeyiz, bunu daha önce okumuştuk.

(87/ Ala 1. Ayet)87.1*************
“Sebbihısme rabbikel a’lâ..” 
“Rabbinin en yüce adını tespih et.”

yani tümüyle ona yönel demektir  , rabbinin adına yönel! Başkasının adına değil “ O en yüce olan rabbinin adına yönel”

(87/ Ala 2. Ayet)
“Ellezî halaka fesevvâ.
“ yaratan ve hepsini dengeliyen O dur”

Evet bir baktığınız zaman her insan , her konuda bir birine benzer , ama bir başka açıdan baktığınız zaman hiç bir insan hiç kimseye benzemez! Herkes tek yaratılmıştır .

(74/Muddessir11.Ayet)

 „Zerni vemen halegtu vahida“ buyurduğu gibi

“Bırak bana, tek olarak yarattığımı.” Bütün insanlar için geçerlidir bu. Evet:

(87/ Ala 3. Ayet)

“Vellezî kaddere fe hedâ.” (bak önce yaratıyor),

“sonra ölçüsünü koyan yarattıktan sonra yolunu gösterendir.”

İşte bütün varlıklar için aynı şey söz konusu 1 Daha önceden her şeyin özelliğini belirlemesi 2. si de her bir varlığı ayrı bir varlık olarak yaratması. Öyle ki,  siz bir yerden elinize, bir buğday geçiyor, iyi bir uzman diyor ki: bu falanca yerin buğdayı diyor, eee nerden biliyorsun kardeşim, çünkü sadece insanda değil, Allah yarattığı herşeyi farklı yaratmıştır. işte Allah’ın gücü ve kudreti bu. Peki şimdi durum böyle iken insanlar nasıl şey yapıyor. Allahu teala diyor ki; çok ağır bir imtihandan geçireceğiz.

Bakın gökleri ve yeri yarattı, orayada kader koymuş mu okuduk mu ayetlerde. Onları imtihan ediyor mu onlarda da akıl var

(41/fussilet 11.ayet)

ı’tiyâ tav’an ev kerhâ

“ istiyerek ya da istemiyerek gelin” diyor.

Hiç siz geleceksiniz, başka çareniz yok, benim emrime uyacaksınız , ama insan için ne diyor;

(76 /insan 2.Ayet)

“Nebtelîhi”

“onu cok ağır bir imtihandan geçireceğiz”.

“fe cealnâhu semîan basîrâ”

“onun için semi ve basir yaptık.”

Yani görebiliyor ve dinleyebiliyor. Ben şimdi size anlatikları mı,bu konuşmayı yani çok afedersiniz dünyanın en iyi hayvanlarına yapabilir miyim, bir tek cümle anlatabilir misiniz onlara, çünkü onlarda duyma var , ama dinleme yok, onun için imtihan ettiği, onlar imtihana tabi değil, imtahana biz tabiyiz ve basir yaratmıştır. Allahu teala görürsünüz arkada olacakları, onlar olacakları görmez, şimdi şuraya birisi elinde bıçakla girse herkes tedirgin olur, bir tabanca olursa, millet yere yatar kendi canını kurtarmaya bakar. Ama şeyde kurban bayramında görürsünüz kendi hem cinsleri yatırılıp kesiliyor, öbürlerinin hiç umrunda bile değil, çünkü basir değiller görüyorlar, ama basir değiller, arka planını göremiyorlar.

Şimdi; şimdi az önce hadis diye okuduğumuz o söz anasinin rahminde cehennemlik yazılmışsa, ömür boyu cennetlik ameli yaparsa, yapsa da sonunda cehenneme gidecek bir iş yapar ve cehenneme gider. Ana rahminde cennetlik yazılmışsa, sonuna kadar cehennemlik ameli işlerse sonunda cennetlik ameli işler ve cennete gider. Böyle birşeyin imtihan edilen bir varlık için düşünülmesi mümkün mü. İşte minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Şimdi bakın burda kaderle ilgili bir kitabtan okuyacağim. Yazarı “Kitab ve Sünnet Perspektifinde Kader” Fettullah Gülen. Şimdi burda (yok) yani Fettulah Gülen’den okuyacağım da, sanki başkaları farklı yazmıyor, az önce okuduğum hadiste, farklı yazmıyor, ben sadece mevcut yapıyı gösteren bir çağdaş kişinin yazısından örnek veriyorum, özellikle seçmiş falan değilim. Şundan dolayı bu kitabı aldım, kitap ve sünnet perspektifinde dendiği için, bu başlıktan dolayı aldım, yoksa yazarından dolayı değil.

Farketmiyor çünkü biraz sonra size meal göstereceğim. Burada yazılanın benzeri Kur’an-ı Kerimlerin, bütün kur’an-ı Kerim meallerinde var, olayı iyi kavrıyalım, diye ben  bunu şey yapıyorum, bakın ne diyor.  “İlmiyle herşeyi kuşatan canab-ı hakk’ın” bak burdaki şey, burda şöyle birşey var, hemen önceden bir “Allah için zaman söz konusu değildir” derler, ya peki Allah için z,aman söz konusu değilse? Bütün insanlık ölmüş, ruhlar da çekmiş gitmiş, 50000 (ellibin) sene kimin için söyleniyor ! bizim açımızdan,

(16/Nahl 77.Ayet)

“(Kıyamet) bir göz açıp kapayıncaya kadar” diyor Allahu teala.

“ve mâ emrus sâati illâ kelemhıl basari

Eğer insanlar açısından diyorsam

“ev huve akrab”

“veya o daha yakın” diyor.

Göz açıp kapayıncaya kadar, niye çünkü orda biz gecen zamanı bilmiyoruz, uykuda geçen zaman bilinmediği gibi. Peki o 50000 (ellibin) yıl kimin için? hiç insan yok iken “6 günde yarattım” kimin için bu. Okadar yani Kur’an-ı Kerimin tamamının bir anlamı kalmıyor! efendim işte zamanı yaratılmış,  olarak gösteriyor ee diyor ki; zaman ne? şu masa gibi, sen de karınca gibisin, karınca burda iken, burada olacakları bilmez, ama sen görürsün burayı diyor, ya bunu kimden öğreniyorsun? Sırf bu yanlışları yerleştirebilmek için uydurulmuş birşeydir. Ne Allah’ın kelamında böyle birşey var, ne de resullullah’ın sunnetinde var, ama kaderi yerleştirebilmek için başka çare bulamamışlar, bunu uydurmuşlar. Bak ne diyor burda, 51. sayfa, bakıyım, baskı tarihi ne zaman, 2013, bu sene ocak 2013, geçen ay basılmış, öyle diyor. 51. sayfa, ilmi herşeyi kuşatan canab-ı hakk’ın bu muhit ilmiyle yazdığı kitap, daha sonra meleklerin yazdığı kitabla elbette tenakuz içinde olmayacaktır.

Yani ezelde bizim için yazdıkları bir de amel yapıyoruz, meleklerin yazdıkları var ya hani. Çünkü birinci yazılan kitap biz ne yapacaksak, daha önceden bilindiği için öyle yazılmıştır, mesela benim bunu bu akşam size anlatacağım önceden bilindiği için yazılmış ne yaparsan öksürsem bile, önceden yazılmış. İkinci kitap ise, meleklerin yazdıkları, bizler o işleri yaparken yazılmıştır. Sanki insanlar, Allah’ı hesaba çekecek ki, ikinci bir kitab yazmak ihtiyaci duyuyor.

Her iki kitabta en küçük bir harf değişikligi söz konusu olmaksızın aynıdır. Bu husus üzerinde ısrarla duruyoruz ki her hangi bir yanlışa anlamaya sebebiyet vermiş olmayalım. Şimdi bak diyor ki: evet Marx daha annesinin karnında iken beşeri ıdlar edecek, beşer suretinde bir şeytandır. “Idlar” demek “saptırmak demek” sayfa 56. Evet Marx , evet Marx, daha annesinin karnında iken beşeri ıdlar edecek, beşer suretinde bir şeytandır. Anasının karnındayken şeytandı yani, insanları saptıracaktı. Bu damgayı yemiştir diyor. 20. Asirda bize ışık tutan Hasan el-Benna , Seyyid Kutup, Nedvi ve emsali Türkiye’de adıyla, sanıyla, yoluyla, yöntemi ile bu işi temsil eden büyük rehber gibi, (büyük rehberle kimi kastetdiğini biliyorsunuz? Saidi Nursi, tabi)…. gibi daha niceleri ta annelerinin karnında iken “said” damgasıyla şereflendirilmişlerdir. Şimdi bu insanların demek analarının karnında iken, bu insanlar neymiş, ya cennetlik ya da cehennemlikmiş. Ozaman Allahu teala’nın yani bütün insanlar böyle, Adem a.s’dan itibaren Allahu teala bu kitabı niye gönderir ya da neden nebi gönderiyor. Şimdi ben size, bak bu şahsa ait değil dedim. Kur’an mealleri de o hale getirilmiştir. İşin esas büyüğü bu, biz insanlara Kur’an okuyun diyoruz ! meal okuyun diyoruz gene de diyeceğiz, çünkü öbür kitapları okurlarsa burda hiç olmazsa birini değiştirmişlerse tamamını bozmamışlar. Şimdi bakın! lütfen En’am suresi 148’i,  147. sayfayı açalım. Şimdi Marx’ın kafasıyla bu ayete bakalım. Ben mealden okuyacağım, benim kendi şeyimden değil, yani kendi mealimi vermiyeceğim :

(6/ En’am .148.Ayet)

Putperestler diyecekler ki; ayetin metni müşrikler Marx müşriklere girer mi ? girer diyecekler ki:

«Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbirşeyi de haram kılmazdık.»

şimdi anasının rahminde iken Marx kendi tercihiyle mi o noktaya geldi. O zaman bu söz ona uyuyor mu  “Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız”çünkü kendi yazmadı ki, anasının rahminde öyle yazılmış oldu,

hiç birşeyi de haram kılmazdık :

 On(lar)dan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar…

De ki: Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı?

Yani Allah’ın böyle birşey dilediğine, senin böyle yaratıldığına dair bir bilgin var mı“ Var işte, aç işte oku şu kitabı,demi? var işte dersin başında okuduğum hadisi oku, var “bir bilgi var mı ki(bir bilgi var mı) siz zandan başka birşeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.

Şimdi Allahu teala Marx anasının karnında iken Marx’tı sözünü doğru kabul ediyor mu. Bak yalan diyor değil mi, ne yapayım Allah beni böyle yaratmış, eee anasının karnında iken öyleyse orda bir iradesi hiç birşeysi yok! ya da orda sayılan iyi kişiler kendi tercihleri yok anasının karnında, yani birisini cennete, birisini cehenneme gitmesini gerektiren ne var. Allah ve

(53/Necm 39.Ayet)

Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ. “ demiş

insana çalıştığından başkası yoktur

demiş, bu ayetin ne anlamı var. Peki şimdi esas sıkı durun, bu yanlış değil mi, bakın Allahu teala’yı, şu mealer Allah’ı yalancı çıkarıyor, haşa ! Allahi yalancı çıkarıyor, asıl bomba bu. Çünkü bu kitabta (kader kitabında) yazanla şu mealde yazan arasında hiç bir fark yok. Bak ne diyor burda, (Diyanet Vakfı Meali)

(6/ En’am .149.Ayet)

De ki: Kesin delil, ancak Allah’ındır(tamam hiç  şüphesiz) Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.  Peki onlar yalan mı söylemişler, bak ne demiş müşrikler :

«Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbirşeyi de haram kılmazdık.»

tamam peki Allah ne diyor haşa, öyle birşey demiyor da yani mealde,

Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola getirirdi

yalan mı söylemiş oldu müşrikler, eee ozaman Allahu tealaya niye yalan söylüyorsunuz dedi onlara ! (ya ben bunları size okadar çok anlattım ki, bak daha yeni anlamaya başladınız) bu derslerin başında size şunu söylemiştim, şu ayete doğru meal veren bir tane tefsir bulunda getirin bana göreyim demiştim. Arapça şu, bu, Allaha şükür Maturidi buldum da, daha yeni buldum daha,  geçen hafta bulmamıştım, yani geçen Salı günü görmemiştim, ondan sonra gördüm. Şimdi burada bak görüyor musunuz Allah’ın ayetleri öyle bir hale getiriliyor ki bir biriyle tamamen çelişkili bir örnek daha göstereyim size! ((Hım, anlamadım, ha! Süre bitsin boşver,reklamlar geçiyor diyor, önemli değil)) Şimdi şeyde Nisa suresi 26.ayetle Allahu teala diyor ki :

(4/ Nisa26.Ayet)

“Yurîdullâhu li yubeyyine lekum ve yehdîyekum sunenellezîne min kablikum ve yetûbe aleykum.”

“Allah size gerçekleri ortaya çıkarmak sizden öncekilerin doğru yoluna sizleri yönlendirmek ve sizin tövbenizi kabul etmek İster”.

yani Allah hepimizin müslüman olmasınıi istiyormuş bütün insanların değilmi? E peki az önce okuduğumuz ayette isteseydim hepinizi yola getirirdim diyor ! ya istiyor mu ? istemiyor mu ? bi anlıyalım bakalım, şimdi orada “hepinizi yola getirmek istiyorum diyor” yok orda

hepinizi yola getirmek istiyor” burda “hepinizi yola getirirdim” Allah Allah ya bu ikisi de Allah’ın ayeti nasıl oluyor bu ! şimdi minareyi çalan kılıfı öylesine hazırlamış ki inanılırr gibi değil. Şeyde ee “müfredat” diye birşey var Kur’an-ı Kerim lugatı var, o lugatta bu işin nasıl oldugunun tarihçesi anlatılıyor.

Şimdi burada “şae “kelimesi geçiyor “şae” yani Nisa suresi 25.ayette erade “irade” kelimesi geçiyor burada “şae” kelimesi geciyor, fakat bu kader anlayışını yerleştirmek işteyenler “şae”’ye “irade” manası vermişler. Şimdi 425’ te ölmüş olan ragip el-isfehani bu kelime ilgili şöye diyor :

“vel meşietu inde ekseril mutekellimine kel iradeti”

kelamcilarin çoğuna göre meşiet “şae” fili irade gibidir o zaman daha yeni başlamış bu iş, irade gibidir diyor;

“ve inde bagdihim el meşietu fil  asli icaduş şey’i ve isabetihu” ,

ama kelamcıların bazılarına göre “meşiet” esasen birşeyi var etmek ve doğruya isabet ettirmektir

“fel meşietu min Allahu teala hiyel icat”

icat, icat Allah’ın meşieti birşeyi var etmesidir .diyor

“ve minen nasi hiyel isabe”

insanların da birşeyi doğru yapması, yani tam isabet etmesidir .

Yani kafirlik yapıyorsa kafirlik mü’minlik yapıyorsa müminlik gibi yapmasıdır, yani kelamcıların, meşietin esas manası bu! “var etmektir” peki şimdi imam Maturin vefati 333, bu sözu yazan kişinin vefati 425 yaklaşık bir asır fark var değil mi aralarında. Şimdi imam maturi bu sözlük yazılmadan önce yaşayan bir kelamcı, bakalım ki imam Maturidi’ de “meşiet” kelimesi “irade” manasına kulanılıyor mu kullanılmıyor mu. Bak burda diyor ki az önce okuduğum ayet nasıl anlam veriyor burda “meşiet” ile ilgili sözleri aktarayım diyor ki burda

“innel meşiete huna tahtemilu vucuhen” yani  o “şae” fiili, “velev şae” bu “meşie” “şae” kelimesindenden kaynaklanıyor, burda ne dedi, ne diyor Allahu teala

(6/En’am 148.Ayet)

“Seyekûlullezîne eşrekû lev şâallâhu”

“Allah meşiet etseydi.”

Şimdi meşietin 3 tane anlamını, bu ayette 3 tane anlamını söylüyor

  1. Anlam diyor ki ; “magalel Hasen vel Asam”, Hasan Basrinin ve Ebubekir el Asam’ının söyledikleri diyor, o da “miner rıda” “razı olmak” anlamınadır, yani demiş olur ki müşrikler Allah razı olmasaydı ne biz müşrik olurduk, ne de babalarımız. Demek Allah bizim müşrikliğimize razıymış tamam mı, bu 1. Tercih
  2. Tercih ki bu kendisinin tercihi “el emru ve duau ila zalik” “emr ve buna çağırmaktır”
  3. sü de burada. Bu adamlar diyor “istihzada bulunuyor ve dalga geçiyorlar” kelimenin manasını olayı gayet iyi biliyorlar dalga geçiyorlar, o kelimenin manasıyla ilgili değil, onların psikolojisiyle ilgili, ama kelimeye 2 tane mana veriyor. Birincisi diyor; rıza, Allah razı olmasaydı biz müşrik olmazdık diyorlar. İkincisi de ; emirdir diyor emr, biz zaten onu emir anlamını veriyoruz biliyorsunuz şeyde, bak 3. yok hiç iradeden bahsetmiyor, şeyden 100 sene önce vefat etmiş olan, o sözlügu yazan kişiden 100 sene önce vefat etmiş olan Maturidi hiç iradeden bahsetmiyor, çünkü kelimenin kök anlamında irade olması imkan ve ihtimal dışı. Ha anlamlarından 100 tane, 1000 (bin) tane anlamlarından, bir tanesi irade olabilir , ama kelimenin manası irade olmaz.

Peki şeye göre imam Maturidi’nin tercihine göre bu ayetin manası nedir? Diyor ki ; “lev şâa(A)llâhu mâ eşraknâ velâ âbâunâ velâ harramnâ min şey-/(in)  “Eğer Allah emretseydi” yani “kün” emri varya, “kün” anlamında:

( 36/Yasin 82.Ayet)

“iza erade şeyen, en yekule lehu kun”

 “birşeyin olmasını istediği zaman ol der” diyor ya

Allah bize ol deseydi müslüman ol deseydi ne ben ne biz müşrik olurduk ne atalarımiz herhangi birşeyi de haram kılmazdık! Allahu teala müslüman ol diye emredecek olsa, zaten müslüman olursun imtihanın bir anlamı yok.

Peki ana rahminde bu iş böyle olmuştur diyenler, Allah müslüman ol diye emretiğini kabul etmiş olmuyorlar mi? Allah bunun yalan olduğunu söylüyor. Kelimenin esas anlamında böyle. Diyor ki:

 “var mı elinizde bir bilgi çıkarıp getireseniz siz zanna tabi oluyorsunuz sadece yalan söylüyorsunuz”

böyle bir emrim yok diyor, peki o zaman bu hadis uydurmadır derken, bu ayeti kerime ile ispatlamış oluyor muyuz , ama siz bu ayete, bu ayete geleneğin verdiği mana, bakın tekrar ediyorum ben bu anlamı sadece şimdiye kadar bu tefsirde buldum bu arkadaşlarımız ve beraber çalıştığımız arkadaşlar çok iyi bilir ki yıllardır bu manayı veren bir tefsir var mı diye aradık durduk. Mutlaka olması gerekir diye söylemiyor muyuz er seferinde ikiniz de biliyorsunuz bunu mutlaka birisi söylemiştir , ama nerde.  Allah nasip etti bulduk. İşte yeni basılan bir kitab olduğu için kütübanelerden çıkarmış getirmişler eski şeylerde ben bir ara şeyde görmüştüm kataloğunda, bu Kayseri kütübhanesi kataloğunda görmüştüm dikkatimi çekmişti fakat vaktim yoktu, bir bakmaya, o zaman baksaydım da anlamazdım, bu kadar bilgi birikimimiz yoktu zaten. Şimdi ondan sonra diyor ki :

(6/En’am 149.Ayet)

“kul felilahil  huccetül baliğa velev şae lehadakum ecmain

buna verdiği mana şu diyor ki;

“huvel emru ve rida” diyor yani

“velev şae” Allahu teala “kün” diye emretseydi “ol” deseydi hepinizi müslüman yapardı, niye birinizi müslüman, birinizi kafir yapsın. Bunun manası şu değil mi, ana rahminde iken bir kimseye sen şusun, busun deseydi herkesi ne yapardı ? müslüman yapardı.  İşte bu, burada hiç irade yer yok, şimdi bu çok ciddi tarihi bir belge. Hani yıllardır ben size hep burda da söylüyorum, size de defalarca söylemişimdir, mutlaka bir yerden çıkacaktır diye, işte çıktı bir tane! Bundan sonra araştıranlar da çıkaracaklar, ama minareyi çalan nasıl kılıfını hazırlamış görüyor musunuz. İşte bütün yani bunun dışında hiçbir tefsir de ve mealde görmedim bunu. Tabii insanlar kendi fıtratına göre bu ayete “şae”’ ye “erade” manası veriyor. Arkasından da kendilerine göre yorumlar yapıyorlar bu manaya getirmeye çalışıyorlar, iyi ama kardeşim, Allah yanlış yapıyor da sen mi doğrultacaksın, der insan değil mi.

Görüyor musunuz, yani bu gün insanlar bize karşı çıkıyor, falan filan , ama ellerindeki mealler yani öylesine hazırlanmış ki tamı tamına kaderci yapıyor. Halbuki Allahu teala’nın koyduğu kader, her insanın imtihan edilmesi şeklinde olduğu için daha önce okumuştuk ayetleri. Allah birşeyi yaratıyor, ama nezaman yaratıyor, şey kitaba yazıyor, ama yaratmadan önce yazıyor, ezelden değil. Ondan dolayı ya rabbi bize bu dünyada güzelikler yaz, diye dua ettiriyor bize.

Sadakallahulazım.

 

Yazan :Necati Özler

Redaktör: Fikret Hekim

87.2*************87.2*************

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet