Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh)

29 Aralık 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

“Euzebillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, vel akibetü lilmüttakin, vessalatu ves selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi vessahbihi ecmain.”

Bugün Nisa Suresinin 43. ayetine geldik. Bu ayette Allahu Teala şöyle diyor:

“Ya eyyühellezine amenu latekrabus salate ve entum sukera. Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Hatta ta’lemu ma tekulun, ne dediğinizi bilinceye kadar.” Sarhoşluğunuz geçinceye kadar demiyor. “Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” Çünkü biliyorsunuz, Allahu Teala namazı, onu zikir için kılmamızı emrediyor. Zikir de doğru bir bilgiyi zihnimize getirmek, onu zihnimizde harekete geçirmek ya da ağzımızdan telaffuz etmektir. Namaz kılarken hem ağzımızdan zikir olan Kur’an çıkıyor, hem de onun anlamını zihnimizde düşünüyoruz.

Şimdi diyeceksiniz ki, biz Arapça bilmiyoruz, düşündüğümüz falan yok. Ama esas yapmamız gereken odur. Yani her insan namazını kendi diliyle kılmalıdır. Kendi diliyle kılmazsa zikir olmaz. Bu mümkün değil. Onun için Allahu Teala, yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim” diyor. “Ayakta, otururken ve yanlarınız üzerinde,” yanlarınız üzerinde dediği de ruku ve secde halindeyken “Allah’ı zikredin.” (Ali İmran 3/191) Yani kıldığımız namaz bir çeşit Kur’an’ı anlama eğitimidir. Musa (a.s.)’a da Taha Suresinin 14. ayetinde, “Ve akımissalate li zikri” diye emir vermiştir. “Benim zikrim için namazını kıl.” Zikir, Allah’ın indirdiği bütün kitapların ortak adıdır. Çünkü o kitaplardaki bilgiler, doğruluğu tartışılamayacak bilgilerdir. Allah tarafından verilmiş olan bilgilerdir. Böyle olunca, sarhoş olan kişi ne dediğini bilecek noktaya gelmeden namaz kılmaz. Çünkü ağzından çıkanın manasını düşünemez.

Şimdi burada şu var: İçki içmenin haramlığı başka bir şey, sarhoş kişinin namaz kılıp kılmaması başka bir şey. Yani bir insan bir haram işledi diye bir farzı terk edecek değil. Bazen de haramı işlememiş olabilir de başka şeylerden sarhoş olabilir. Onun için sarhoşken namaza yaklaşmama hükmü bu gün hala devam etmektedir. Burada bir nesih söz konusu değildir.

“Ve lacunuben, cünüb olduğunuz zaman da namaza yaklaşmayın.” Cünüb, işte bir kimse eşiyle ilişkiye girdiği zaman ona cünüb denir. Mesela cunb kelimesi vardır, kenar anlamına gelir. Cünüblük de yani bir insanın eşiyle ilişkiye girmeyi arzu ederse onun insanlardan uzak kenar bir yerde, kimsenin görmediği bir yerde yaptığı için orada yapılan eylemle ortaya çıkan sonuca da cünüblük denmiş. “Cünübken de eşinize yaklaşmayın, illa abiri sebilin, yolda gidiyor olursanız o başka, yolculuk halindeyseniz başka. Hatta tağtesilu, yıkanıncaya kadar. Cünüb olduysanız yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Ve inkuntum merda, eğer hastaysanız.”

Şimdi ayetin bu kısmını lütfen çok dikkatle dinleyin. Burada son derece önemli bir şey ortaya çıkacak. “Ve inkuntum merda, hastaysanız, ev ala seferin, veya yolculuk halindeyseniz, ev cae ehadun minkum minelğaid, ya da biriniz tuvaletten gelmişse, evla mestum munnisae, ya da eşlerinizle ilişkiye girmişseniz, bütün bu durumlarda, felemtecidu maen, su bulamazsanız, feteyemmemu saiden tayyiba, temiz toprağa yönelin.” Said, toprağın üste çıkmış olan bölümüdür, taş olur, çakıl olur, kum olur, işte toprak cinsi her şey olur, ne varsa. “Femsehu bi vucihikum ve eydikum, onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin.” Şimdi eydikum, ellerinizi, kollarınızı diye şey yaptık, yanlış anlam verdik. “Ellerinizi ve yüzünüzü meshedin.” Yani şöyle elini vuruyor yere, bileklere kadar. Dirseklere kadar sahih bir rivayet yok. Gerçi Hanefi mezhebinde dirseklere kadar deniyor da. Ama esasen elini vurup böyle bileklere kadar, ondan sonra bir daha vuruyorsunuz, yüzünüzü tamam. Bu kadar! Yani birkaç saniyelik bir iş. Hemen cünübken de abdestiniz olmadığı zaman da bunları yapıyorsunuz.

Bakın burada dikkat edin, eşinizle birlikte olduysanız, bu cünüblük değil mi? Tuvaletten geldiğimiz zaman ne? Abdestin bozulması. Abdestin bozulması sadece tuvalette yapılan şeylerledir. Tuvalet dışı şeylerle değil. Yani insanın önünden arkasından tuvalette neler çıkıyorsa işte onlar abdesti bozar. Hanefi mezhebindeki kanın abdesti bozmasının hiçbir sağlam rivayeti yoktur. Hiçbir tane sahih rivayeti yoktur. Hanefi fıkıh kitaplarında şu yazar: “Galen nebiyyu (s.a.v.) el vuduu kulli min sailin. Nebi (s.a.v.) dedi ki, akan her kandan dolayı abdest gerekir” derler. Pekiyi bunu ondan kim duymuş, kim nakletmiş? Hiçbir yerde yoktur. Hanefi fıkıh kitapları dışında bir yerde bulamazsınız. Kur’an’ı Kerim’de de onun sahih olduğuna dair en küçük rivayet yoktur. Dolayısıyla kan, kesinlikle abdesti bozmaz.

Mesela kadınlarda büyük bir problemdir. Normal durumlarda bir yaşlık gelir. İşte onun abdesti bozucu olduğunu söyler Hanefiler. Kesinlikle bozmaz, hiçbir kadın ondan dolayı tuvalete gitmez. Tuvalette yapılan, işte idrardır, büyük abdesttir ve yellenmedir. Abdesti bozan bunlardır.

Onun için ayeti kerime öyle diyor: “Ev cae ehadun minkum minelğaid, sizden birisi tuvaletten gelirse.” Şafi mezhebinde kadına dokunmak abdesti bozar. Yani bir insan kendi eşine dokunsa abdesti bozulur. Bunun da en küçük bir delili yoktur. En küçük bir delili yoktur. Şafiler burada “ev lemestumun nisae”yi delil almaya çalışmışlardır. “Lamestum”e, lemestum şeklinde anlam vermişlerdir. İşte, kadınlara dokunduğunuz zaman. Kardeşim güzel de eğer, “lamestumun nisa”ya bir erkeğin kadına sadece elinin dokunması şeklinde anlarsanız, o zaman siz cinsel ilişkiyi nereye koyacaksınız? Ona dair hiçbir şeyiniz yok. Onun için dikkat ederseniz, işte eskiden tartışılırdı, işte bir Hanefiden kan geldiği zaman Şafiyi taklit edebilir diye. Niye taklit ediyorsun ya sen Hanefi değil, sen Müslümansın kardeşim. Ne demek Hanefi? Efendim bir Şafi kadına dokunursa, bilhassa mesela Kabe’yi tavafta problem çıkar, bir birimize dokunduk biz abdestimiz… O zaman biz Hanefileri taklit edelim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok.

Şimdi bütün bunlarda asıl dikkatinizi çekeceğim kelime geldi. “Felemtecudu maen” diyor. “Su bulamazsanız.” Şimdi bakın, şuraya dikkat edin! Tekrar okuyayım da “felemtecudu maen”e kadar. Esas dikkatinizi çekmek istediğim kısmı iyi anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki ayette: “Ve inkuntum merda, hastaysanız, ev ala seferin, yolculuk halindeyseniz, ev cae ehadun minkum minelğaıd, biriniz tuvaletten geldiyse, ev lamestumun nisae, kadınlarla birlikte olduysanız, felemtecidu maen, su bulamazsanız, feteyemmemu saiden tayyiben, temiz olan toprağa yönelin.” Su bulursak ne yapacağız? Bu ayette yok. Şu bulursak ne yapacağız Ya Rabbi? Maide 6. ayette var ama o çok sonra inmiştir. Yani şimdi siz Maide 6. ayetin inmediği ortamda düşünün kendinizi. Ayeti doğru anlamak için. Maide 6. ayet çok sonra inmiştir.

Şimdi ne yapacağız? Bakın, işte Maide 6. ayette olduğu gibi işte, ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı meshedin diye bir ifade yok burada. Hiçbir şey yok. Şu bulamazsanız. Pekiyi su bulursak ne yapacağız? Ne yapacağız? “Feteyemmemu saiden tayyiben, temiz olan toprağa yönelin” diyor. “Su bulamazsanız, temiz toprağa yönelin. Femsehu bivucuhikum ve eydikum, o temiz toprakla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. İnnallahe kane afuvven ğafura, Allahu Teala affeder ve çok mağfiret eder, sizin eksiğinizi, kusurunuzu giderir.”

Şimdi burada, bu günkü dersimizin başlığı olarak çıplak ayağa mesh konusunu koymuştuk. Çıplak ayağa ya da meshler üzerine mesh ya da çoraplar üzerine mesh. Bunlar üzerine mesh yapılır mı, yapılmaz mı? Şimdi bu ayeti kerimede abdest kelimesinden bahsedilmedi, cünüpken yıkanın dendi ama abdestten bahsedilmedi. Bir de bakın, az önce o Şafi ile ilgili söylediğim sözde bir eksiklik kalmasın diye burada tekrar zikredeyim. Çünkü biliyorum içinizde bu konuşmaları çok dikkatle dinleyenleriniz var. Bazen böyle niyet ediyorum, konuşma sırasında kaybolup gidiyor. Şu iki şeye dikkat edin, hani dedim ya az önce, Hanefilerin zaten hiçbir delili yok. Sahih bir hadiste, kan gelirse abdest bozulur diye bir şey yok. O sadece şey var, kadınlarda adet dışı kanamalar bazen çok miktarda olabiliyor, onlarla ilgili hadisi şerif var. O da şey değil, yani bu günkü anlamdaki bizim anladığımız manada bir abdest bozması değil, o sadece yıkanmak, temizlenmek manasınadır. Yani o özür dolayısıyla olandır. Onu burada anlatmayayım, çünkü o konuya girersem bu gün anlatmak istediğimi anlatamam.

Ama Hanefilerin bir delili yoktur dedik, Şafilerin de hiçbir delili yoktur dedik. Bu şeyi tekrar şey yapayım da yarın her hangi bir soru karşısında sıkıntıya girmeyin. Şu birinci ayette “cünübken yıkanıncaya kadar” dedi. “Cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın” dedi. Tamam onu anladık. Pekiyi, “yolcuysanız başka” dedi. Pekiyi yolcuysak ne yapacağız? Tekrar söylemesi gerekmiyor mu? Bak dikkat edin ayete, diyor ki ayette: “Vela cunuben illa abiri sebilin hatta tağtesilu, cünüpken yolculuk halinde olduğunuz durum hariç yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın.” Pekiyi tamam anladık. Yolculuk halinde olduğunuz hariç diyorsun ya, Ya Rabbi o zaman ne yapacağız? Değil mi? O sorunun cevabı gerekiyor. Yani yolcu değilsek yıkanacağız, anladım. Pekiyi yolcuysak ne yapacağız? Şimdi aşağıda cünüblüğü tekrar sayıyor, cünüblüğün ne demek olduğunu açıklamış oluyor. “Ev lamestumun nisae, kadınlarla birlikte olduğunuz zaman” diyor. Onun ne demek olduğunu ayrıca açıklıyor. Ondan sonra da yolcu halindeyseniz teyemmüm edin diyor. Yani birinci bölümde açıklamadığını ikinci bölümde açıklıyor.

Dolayısıyla eğer siz ikinci bölümde derseniz ki, “ev lamestumun nisae” işte kadına şöyle elini dokunduğun zaman teyemmüm et derseniz, o zaman cünüblüğün hiçbir hükmü kalmaz. Ne bu ayette kalır, ne de Maide 6. ayette kalır. Yani Şafi mezhebi açısından. Onun için de Şafilerin de bu konuda en küçük bir delilleri yoktur.

Sonuç olarak ne kadına dokunmak abdesti bozar, ne kan abdesti bozar. İkisi de bozmaz. Mesela Şafi ailelerini şimdi ben düşünüyorum, mesela karı koca el ele bile tutuşamayacak şimdi zavallılar, abdestimiz kaçar diye.

Şimdi abdestte ne yapacağız? Bakın şöyle bir şey var. İslam’da bir devamlılık söz konusu. Şimdi Fatih’le Erdem Bey şey yapıyorlar, Hilal Tv’de biliyorsunuz Kök Programında tasdik konusunu incelediler, onu işlediler. Bizde öyle bir anlayış vardır ki sanki İslamiyet’ten öncesi harap. Geçmişi olmayan bir din. Dolayısıyla Yahudilere ve Hıristiyanlara yaklaşımı, sizin kitabınız tahrif edilmiş şeklinde. Tahrif edilmiş şeklinde yaklaşırsan, onların sana inanmaları gerekmez. Yani öyle bir görevleri doğmaz.

Şimdi biz şeyden biliyoruz ki, İbrahim Suresi 37. ayette, tamam 14. sure 37. ayet. Şimdi bu İbrahim (a.s.)’la beraber, oğlu İsmail (a.s.) Kabe’nin temellerini yükselttikten sonra şöyle dua ediyorlar, İbrahim (a.s.) şöyle dua ediyor: “Rabbena inni eskentü minzürriyyeti bivedin ğayrizizerin indebeytikel muharrem. Ya Rabbi soyundan bir kısmını,” yani Hacer validemizle oğlu İsmail’i, “bitkisiz bir vadiye yerleştirdim. Ama senin kutsal beytinin, Kabe’nin yanında. Rabbena li yukimussalah, Ya Rabbi namazı tam kılmaları için.” Yani buraya koydum ki o namazı tam ikame etsinler. Çünkü biliyorsunuz ki namaz Adem (a.s.) dan beri bütün ümmetlere emredilen beş vakittir. Her hangi bir değişiklik olmamıştır. Ne vakitlerinde değişiklik olmuştur, ne rekatlarında, ne uygulamada. Şeyde de, Araf Suresinde de Allahu Teala şöyle diyor. Namaz kılarken nasıl bir durumda olmamıza dair Araf 31. ayette diyor ki: Ya beni adem, ey ademoğulları.” Dediği zaman Adem (a.s.)’dan zamanımıza kadar gelen bütün insanlar bu işin içine girer. “Huzu zinetekum inde kulli mescidin, her secde yerinde ziynetinizi takınınız.” Ziynet, süs, kirli olan şey süs olmaz değil mi? Bir insanın dışarıda gözüken organları, eli, mesela biz şimdi Türkiye’de yaşıyoruz da ayakkabısız, çorapsız dolaşamıyoruz. Ama siz şeye gidin, Arabistan’a gidin, çorap giymek çok zordur, ancak kışın giyebilirsiniz. Ve insanların ayaklarını, ellerini rahatlıkla görebilirsiniz. Yüz de gözüken organlardandır. Şimdi “huzu zinetekum” dediği zaman hem elbisenizin temiz olması lazım, hem o görünen organların temiz olması gerekir. Dolayısıyla namaz nasıl Adem (a.s.)’dan beri farz kılınmışsa abdestin de aynı şekilde farz kılınması gerekir.

Mesela bir rivayet vardır: Rasulullah (s.a.v.) abdest almış, organlarını bir kere yıkamış, demiş ki: “Haza vuduil ahiril salata illa bihi. Bu Allah’ın namazı kabul etmeyeceği abdesttir.” İşte sonra iki kere yıkamış, “haza vudui ve vuduil enbiya imin kabri, bu benim ve benden önceki nebilerin abdestidir demiş.” Bu demektir ki bütün nebiler abdest alıyordu. Ondan sonra da üç kere yıkayınca, onunla bu abdesti aldığınız zaman şöyle şöyle olur diye bir takım şeyler söylemiş Rasulullah (s.a.v.). Yani tam kamil abdestin üç kere yıkamak olduğunu ifade etmiş.

Şimdi bakın tekrar bu bilgilerden sonra, Nisa 43. ayete tekrar dönelim. Hatta Nisa 43’e dönmeden önce Enam Suresine bir bakalım. Allahu Teala Enam Suresinde 90. ayette Allahu Teala on sekiz tane nebi sayıyor, babaları, kardeşleri oğulları diyerek bütün nebilere işarette bulunuyor. Yani bu da saydığı ilk kişi Nuh (a.s.), babaları deyince Adem (a.s.)’a kadar çıkıyor, oğulları deyince Rasulullah (s.a.v.)’e kadar geliyor. Ondan sonra kardeşleri deyince işte adını bilmediğimiz birçok rasul ve nebi devreye giriyor. Ondan sonra diyor ki: “Ulaikel lezinehed Allah, işte onlar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kişilerdir. Febihuda humuktedih, sen onların hidayetine uy.” Bu Mekke’de inmiş olan bir suredir.

Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman İbrahim (a.s.), İbrahim Suresi 37. ayette, ya rabbi namazlarını dosdoğru kılsınlar diye Mekke’ye bıraktım diyor. Elbette ki onun soyundan gelenler, Allah duasını kabul etmiş, onun soyundan gelenler elbette ki namazlarını dosdoğru kılıyordu. Hepsi değil. Ama Mekke’de mutlaka beş vakit namazı gereği gibi kılan insanlar olmalıydı. Mutlaka olmalıdır. Bunu tespit ettiniz mi Fatih?

Fatih Orum: Ebu Zer-el Ğıffari öyle söylüyor.

Abdülaziz Bayındır: Ebu Zer-el Ğıffari öyle söylüyor, doğru! Müslim’de vardı bu konuda galiba hadis, şimdi unuttum. Evet Ebu Zer-el Ğıffari daha önce namaz kıldığını söylüyor. Şimdi, ama biz geçmişi olmayan bir din anlayışıyla mesela akla hayale gelmedik kötülükleri Mekke toplumuna yükleriz. Sanki İslam’ın buna ihtiyacı varmış gibi. Onlar İbrahim (a.s.)’ın soyundan gelen, son derece saygın konumda olan insanlar. Onlarla ilgili yani Kureyş Suresi indirilmiş.

Evet, şimdi bütün bu bilgiler ışığında şu ayeti düşünün bakalım, ne cevap vereceksiniz? Burada diyor ki: “Eğer” diyor “hasta olursanız.” Yolculuk dışında, evde hastasınız ya da hastanede hastasınız. “Ya da yolculuk halinde olursanız.” Tamam. “Ya da biriniz tuvaletten gelirse.” Ondan sonra, “eşinizle ilişkiye girdiyseniz.” Bütün bu durumlarda, “felemtecidü ma, su bulamadıysanız.” Hasta olan da su bulur da bulamamış sayılır, kullanamaz mesela. “Bulamadıysanız,” o zaman ne yapacaksınız? “Temiz bir toprakla teyemmüm edin.” Pekiyi bulduysak ne yapacağız? Abdest alacağız. Değil mi? Çünkü Rasulullah (s.a.v.)’in bildirdiğine göre hepsi de abdest alıyordu yani. Hepsi de abdest alıyordu. Namazdan önce hepsi de abdest alıyordu.

Şimdi bu ayette bu ifade ediyor. Ondan sonra diyor ki: “Bulamazsanız temiz toprağa yönelin ve teyemmüm edin” diyor. Pekiyi teyemmüm, acaba teyemmüm önceki ümmetlerde yok muydu? Mesela bakıyoruz, var. Önceki ümmetlerde de teyemmüm var. Sadece Müslümanlarda değil, mesela Yahudilerde teyemmüm var. Bizim sitede bu konuda yapılmış bir çalışma var. Orada bunların hepsini bulabilirsiniz. Yani Yahudilerde teyemmüm var. Ama Yahudiler bir çok şeyleri Müslümanlardan gizliyorlar. Maide Suresinin 15. ayetinde Allahu Teala diyor ki: “Ya ehlel kitabi kadcaekum rasuluna yubeyyine lekum kesiran mimmakuntum tuhfune minel kitab. Ey ehli kitap, size elçimiz geldi, o kitaptan gizlediğiniz bir çok şeyi ortaya çıkarıyor.” Dolayısıyla burada öyle anlaşılıyor ki, Yahudiler o yapmış oldukları teyemmüm konusunu Müslümanlardan gizliyorlardı. Onun için buraya bu ayeti kerime, ama normal abdesti gizlemiyorlardı, bu ayeti kerime su bulunmadığı zaman neler yapılması gerektiğini söylemiş oluyor.

Pekiyi bir de şimdi buna göre Rasulullah (s.a.v.) ve bütün ashab abdest alırken ayaklarını yıkıyorlardı. Çünkü Yahudilerde de abdest alırken, neyse artık gösteremedik buradan, olmadı. Yani Youtube’da görebilirsiniz zaten, Yahudiler abdest alırken ayaklarını yıkıyorlar. Pekiyi Kur’an’ı Kerim’de abdest tarif edilmediğine göre Müslümanlar ne yapmaları gerekir? Ayaklarını yıkamaları gerekir. Yani Yahudiler nasıl abdest aldıysa öyle abdest almaları gerekir, değil mi? Çünkü Enam Suresi 90. ayette, onlara uy diye emir aldı zaten Allahu Teala’dan, ta Mekke’deyken aldı bu emri. Mecburen onların yaptığı gibi yapacak.

Şimdi Maide Suresinin 6. ayetini de açalım arkadaşlar. Maide Suresi en son inen sure olarak bilinir. Biliyorsunuz burada 3. ayet vardır, Rasulullah (s.a.v.)’in Arafat’ta olduğu sırada indiği rivayet edilir. “İşte bu gün sizin dininizi tamamladım.” Ya da geri dönüş yolunda indiği rivayet edilir. Şimdi Maide Suresinin abdestle ilgili okuyacağım şu ayetinin Nisa Suresinden sonra indiği zaten ayeti okurken de net bir şekilde anlaşılır.

Bakın şöyle diyor Allahu Teala: “Ya eyyuhellezine amenu, müminler, iza kumtum ilessalati fağsilu vucuhekum, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın.” Artık burada ayrıntı veriyor. Niye? Çünkü artık biz Müslümanlar olarak ibadetlerimizi yaparken kalkıp da Yahudi’nin, Hıristiyan’ın kitabına bakamayız. Rasulullah zamanında oluyordu. Ayetler tamamlanıncaya kadar onlara uyuyordu. Ama Maide Suresi 3. ayetinde ne dedi Allah? “Elyevme ekmeltu lekum dinekum” dedi. “Bu gün sizin dininizi olgunlaştırdık, mükemmel hale getirdi. Mükemmel hale getirdim” diyor. Ne demek? Artık başkasına bakmanıza gerek kalmadı diyor, değil mi? Mükemmel hale getirmiş olması için artık tutup da benim Tevrat’a, İncil’e bakmama gerek kalmayacak. “Ve etmemtu aleykum ni’meti, size olan nimetimi tamamladım.” Nimeti tamamlamış olmak, bize nimeti tamamlamışsa, bizden önce olanlar da varsa bunun bize tamamlanması ifadesiyle, yani bize yeni bir şey vermediyse size tamamladım kelimesinin bir anlamı olur mu? Olmaz değil mi? “Verazitu lekumul islame dina, bu islama da sizin için din olarak razı oldum.” Yani sizin dininiz budur diyor.

Şimdi bakın şurada az önce söylediğim tamamlama kelimesine belki bazılarınızın zihni tam olarak oturmamıştır, biraz sonra oturacak. Tamamlama kelimesi zihninizin bir tarafında dursun, şimdi bakın!

Diyor ki: “Ya eyyuhellezine amenu, müminler, iza kumtum ilessalati, namaza kalktığınız zaman, fağsilu vucuhekum, yüzünüzü yıkayın.” Yani yüzlerinizi yıkayın, tabii herkesin bir tane yüzü var, yani yüzünüzü yıkayın. “Ve eydiyekum, ellerinizi, ilelmerafik, dirseklere kadar.” Bileklere kadar değil, dirseklere kadar. Ondan sonra, “vemsehu biruusikum, başınızı da mesh edin.” Başımıza mesh ederken de su gerekiyor değil mi? Yani ıslak elimizle mesh ediyoruz. Onun için az önce su bulamazsanız meselesi mesh için de geçerlidir. “Başınıza mesh edin. Ve erculekum” diye harekelemiş, “ve erculukum” diye de rivayet var. Fark etmez nasıl harekelerseniz harekeleyin. “Ve erculekum ilel ka’beyn, topuklara kadar da ayaklarınıza mesh edin.” Bu ayetin meshedin dışında anlaşılmasına en küçük ihtimal yoktur. Yani Mesih dışında hiçbir anlam verilemez bu ayete.

Ama siz artık gayet iyi biliyorsunuz ki, cariyeleri yataklarına atmak için ayetlerin anlamlarını değiştirmişler. Maalesef! İşte burada da bir siyasi ihtilaf ortaya çıkarmak için, tamamen siyasetin müdahalesi. İnşallah yapılacak çalışmalarla ortaya çıkar. Ben şahsen bize gelen bu mezheplerin, bize gelen bu kitapların orijinalliğinden hakikaten ciddi anlamda şüphe duyuyorum. Yani çünkü bu ayette tutup ta başınıza meshedin, ayaklarınızı yıkayın anlamı vermek asla mümkün değil. Pekiyi nasıl veriliyor? Şimdi öyle bir şey ki insanlar, tamam doğru ama diyorlar. Yav kardeşim doğruysa, ama ne? İnsanlar Allah’ın rızasının önüne başka rızaları koyuyorlar. Ya şimdi öyle dersek alem bize ne der? Ne derse desin. Ne derse desin.

Şimdi bakın diyor ki burada: “Ayaklarınıza meshedin.” Şimdi Sünniler de ayaklarına meshediyor, Şiiler de. Ayaklarına meshetmeyen yok. Ama birisi çıplak ayağa meshediyor, birisi giyili ayağa meshediyor. Ya eğer çıplak ayağı yıkamak şartsa, ayaklarınızı yıkayın deniyorsa mesh yıkamanın yerine geçer mi? Hiç mümkün mü? Eğer mesh, yıkamanın yerine geçiyorsa, şimdi bazı hanımlar yüzlerini ne yapıyorlar? Peçe örtüyorlar değil mi? O zaman beyler lütfen, peçenin üzerine meshedin diye bir fetva verin de göreyim sizi, haydi! Madem yıkamanın yerine geçiyor. Nereden çıkarıyorsunuz?

Şimdi meshedmek ne demek sözlük anlamıyla? Dokunmak demektir. Pekiyi şimdi ben size söyleyeyim. Lütfen hepiniz ayaklarınıza dokunun! Haydi şey yapmayın! Dokunun, dokunun! Hanginiz ayakkabınızı çıkardınız? Çıkaran var mı? Ayakkabınızı çıkardınız mı hiç? Öyle bir ihtiyaç duydunuz mu? Pekiyi ayakkabınız olmasaydı da ayaklarınıza dokunun deseydim neye dokunacaktınız? Çoraplara. Çorap olmasaydı? Çıplak ayağa. Bitti!

Şimdi Allahu Teala, ayaklarınızı meshedin dendiği zaman ayakkabılıysa ayakkabıya, çoraplıysa çoraba, çıplaksa çıplağa. Siz tutmuşsunuz, şeyler diyor ki, Şiiler diyor ki, çıplak ayağa meshedilir, çoraba ve ayakkabıya meshedilirse olmaz, caiz değildir diyor. Çıplak ayağa meshetmenin de şartı var, öyle başını meshettikten sonra elinde kalan ıslaklıkla meshedeceksin, ayrı bir su alıp meshedersen olmaz yine. Şimdi Sünni mezhepler de diyor ki, meshler üzerine mesh olur. Hanefi mezhebinden Ebu Hanife’nin iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yusuf ki daha sonra da Ebu Hanife’nin onlara katıldığı rivayet edilir. Bir de Hanbeliler çoraplar üzerine mesh edileceğini kabul ediyorlar. İşte bazı ufak tefek şartlar koşuyorlar, giyilen çorap deriyi göstermemeli, yani şeffaf olmamalı. Bir de ayağına giydiğiniz zaman sen giderken haydi sana gülü güle dememeli çorap yani senen beraber gelmeli. Benim burada işim var sen git dememeli yani. Onun için zaten ayakta duran çorap diye tercüme edilir kitaplarda. Ama bize çocukken öğrettiler, çorabın kendisi ayakta duracakmış, ne işi varsa? Ben o kadar öyle bir çorap aradım ki! Erzurum’da şey yaparlar, kışın çobanlar böyle ayaklarına çok kalın tiftikten yapılmış şeyler giyerler, çoraplar giyerler. Onları kaç kere kaldırmışımdır, tak diye düşmüşlerdir, hiçbir tanesi ayakta durmamıştır. Ondan daha kalın çorap nasıl oluyor diye düşünüyordum. Daha sonra baktım ki öyle değilmiş o. Kişinin ayağında durması, yani şu an ayakta durmayan bir tek çorap yok. İşte yürürken de onunla birlikte yürünebilmeli, bazıları işte dört bin adım yürünmeli diyor. Şimdi dört bin adım derken çoraplara meshedilmez diyenler diyor ki, çorapları çıkar da yürü! Yav çorap diyor, ayakkabı demiyor kardeşim, lütfen yani! Şey ayakkabını çıkar da çorapla yürü diyorlar. Allah, Allah yav! Ona çorap denmez ki, ona ayakkabı denir. Çorapla yürüyorsan, çorap nerede giyiliyorsa orada yürüyeceksin demek.

Şimdi bakın, şimdi bu duruma göre Rasulullah (s.a.v.)’den ayaklarını yıkadığına dair rivayetin gelmesi gerekir mi? Gerekir değil mi? Meshettiğine dair de rivayet olması gerekir. Pekiyi böyle iki şey olduğu zaman buna ne diyoruz? Nesih diyoruz, değil mi? Nesih!

Şimdi bakın, burada diyor ki Allahu Teala ayetinde: “Ve in kuntum merda,” daha devam ediyor,  ve in kuntum cunuben, cünüpseniz iyice temizlenin.” Öbür ayette de “cünüpseniz yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın” dedi. Zaten bunun başlangıcında da “namaza kalktığınız zaman” dedi. “İza kuntum ilessalah.” Yoksa Kur’an okuduğunuz zaman, falan değil! Abdest sadece namaz için gerekir, başka bir şey için değil. Yok efendim, Kur’an’a el vuracağım, abdestsizim, e vur! Ne olacak? Bir gayri Müslime Kur’an versen, al oku, hiç çekinmeden. Bir müslümana abdestli misin diye sorarsın. Tövbe estağfirullah yani. Ya bir delilin varsa söyle! Bunların hiç birisinin maalesef delili yoktur. Gerçi abdest konusunda böyle bazı çok zayıf delillere dayanırlar ama şey böyle Kur’an’a dokunma konusunda.

Evet şimdi diyor ki: “Eğer cünüb olursanız iyice temizlenin. Hasta olursanız, yolculuk halinde olursanız ya da sizden birisi tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsa, su da bulamadıysanız temiz toprağa yönelin.” Toprağın üst kısmındaki temiz olanlara yönelin, taş olur, çakıl olur, ne olursa olur, toprak cinsinden ne olursa olur. “Femsehu bivucihukum ve eydikum minhu. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin.” Ondan sonra diyor ki bak burada bir şey söylüyor Allah. Çok dikkat edin! Bu ayette ilave bir hüküm getirildiğini Allah bize bildiriyor. “Mayuridullahu liyecale aleykum min harac. Allah size bir sıkıntı yüklemek istemiyor.”

Şimdi kış günü ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Bu bir sıkıntı mı? Buradan kuzeye doğru gidin, mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Erzurum’da yün çorap giyerdik, kalın öyle buradakiler gibi değil, annem örerdi, Allah rahmet eylesin. Zaten ördüğü gün de o çorabı yırtardım. O çorabı mestin içerisine giyerdik, mest olduğu zaman yırtılmıyordu da. Mestin içerisine giyerdik, mestin üzerinde de ayakkabı var. Bizim evle okulun arası en fazla yirmi dakikadır yürüyerek. Ben okula gittiğim zaman birinci derste ayaklarımızın üşümesinden dolayı dersi dinleyemezdim. Ayaklarım sızlardı. Gerçi buluğa erdikten sonra da ayaklarımın üşüdüğünü hatırlamıyorum. O ayrı bir şey, bu daha küçükken olan. Şimdi o zaman abdest alırdım yani mestler içerisinde abdest alarak sadece mesti giyiniyorsun başka bir şey yok. Sabahleyin evden çıkarken ayağında biraz rutubet mi kalıyor ne oluyorsa, bu ayağımın ön kısmıyla bacağımın başlangıç kısmındaki o geçiş bölümü var ya yarım daire, orası çatlardı. Ve böyle yarım santim derinliğinde yarıklar oluşurdu. O soğuktan.

Bak bütün bu şartlara rağmen. Ve şimdi siz biraz daha kuzeye doğru gidin, mesela Swalbard’ta biz gözlem yaparken kışın, arabayı çalıştırıyorduk kaloriferini, sırayla çıkıyorduk, beş dakika duramıyorduk dışarıda. Beş dakika duramıyorduk, koşa koşa içeriye giriyorduk. Bir kesrinde bir gözlem yerinde gözlem yapalım diye ne beş dakikası yani yarım dakika bile duramıyorduk yani. Şöyle aletler çalışmıyor bazı arkadaşlar telefonları ile çekebiliyorlar, parmakları telefona yapışıyor. İçeri giriyorlardı ki telefondan ayıklasınlar. E şimdi biraz daha kuzeye çıkıyorsunuz. Swalbard dedim değil mi az önce, Tromso’ydu az önce söylediğim. Swalbard’a gittiğiniz zaman, ben oğlumun kayak elbiseleriyle gittim bana bir şey olmadı. Öncekinde normal elbiseyle, biz Erzurumluyuz, bir şey olmaz diye gittik, tabii baktık ki Erzurum merzurum sökmüyor. Swalbard’a giderken kayak elbiseleriyle gittim. Ben pek bir şey hissetmedim de bizim Servet Saim Yeprem Hocaya sormuş tam bu gözlem sırasında, hocam burası kaç derece sence? Valla ben derecesini bilmem ama ben derecesini söylerim, bana göre eksi seksen demiş.

Yani şimdi öyle bir yerde adamın abdest alması, Müslümansın abdest alıp namaz kılacaksın değil mi? Şimdi işte bakın ne diyor Allah? “Allah size bir sıkıntı vermek istemez” diyor. Pekiyi, “velakin yuridu liyudahhirakum, sizin tertemiz olmanızı istiyor,” bir! Şu cümle çok önemli: “Veliyutimme ni’metuhu aleykum. Size olan nimetini tamamlamak istiyor.” O zaman bu ayette bir önceki ayette olmayan bir şey var mı ki? Bir şey olmasa, size olan nimetini tamamlamak ifadesi kullanılır mı? Haydi söyleyin bakalım. Önceki şeyde, az önce okuduğumuz Nisa 43’de olandan farklı bir hüküm olmasa burada, “size olan nimetini tamamlasın” diye bir hüküm olur mu? Olmaz! Demek ki farklı bir şey var. Şimdi orada ayakların yıkandığını siz görmediniz, ben sizin yerinize gördüm resimde. Neyse internette yayınlandığı zaman görürsünüz. Ama Google’da araştırırsanız, Yahudilerin abdesti ve ayaklarını yıkadığını görürsünüz orada. Yahudilerin bu gün de yıkadıklarını görürsünüz.

“Le allekum teşkurun, belki şükreder görevinizi yerine getirirsiniz.” (Maide 5/6)

Şimdi bütün bu durumlarda tamam ama mesela şu deniyor: Efendim ama acaba hadislerde Rasulullah ne yapmış? Yav kardeşim, Rasulullah (s.a.v.) Kur’an’a uymakla görevlidir. “Ahkum beynehum bima enzellah” diyor. “Onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle hüküm ver” (maide 5/49) diyor. Rasulullah’ın bütün söz ve uygulamaları Kur’an’dan çıkardığı doğru hükümlerdir.

Şimdi çok enteresandır, bu konuda çeşitli rivayetler var. Mesela Osman (r.a.)’la ilgili rivayetler var. Bizim zamanımızda da bunları okuduğumuzda görürdük. Onunla ilgili aynı kişiden gelen iki tane rivayet var. Ata Bin Zeyd, o da Humran’dan şey yapıyor. Yine Humran’dan Müslim Bin Yesar’ın rivayeti var. Aynı zattan geliyor. İki tane rivayet. İkisi de Ahmet Bin Hambel’de geçiyor. Bakayım, yanlışlık olmasın. Yok, ikincisi İbni Ebi Şeybe’nin Musanneb’inde geçiyormuş, Ahmet Bin Hanbel’de değil. Şimdi aynı kişinin yapmış olduğu iki rivayetten birisinde, Osman (r.a.) halife, bir yerde abdest alıyor, birincisinde diyor ki: “İki ayağını üç kere topuklarına kadar yıkadı.” Aynı konuyla ilgili gelen ikinci rivayette diyor ki: “Başına ve ayaklarının üst tarafına mesh etti.” Aynı kişiden gelen iki ayrı rivayet. Birisinde diyor yıkadı, üç kere, birisinde diyor, mesh etti.

İbni Abbas’tan gelen rivayetler, iki rivayet var. Ebu Davut et Taisi’den gelen bir rivayet var. Yine İbni Ebu Şeybe’nin Musannef’inden gelen rivayet var. Şimdi birincisinde diyor ki: “İbni Abbas ayaklarını yıkadı, terlikliyken ayaklarını yıkadı” diyor. Ayaklar terlikle yıkanır mı? “Terlikliyken ayaklarını yıkadı” diyor. İkinci rivayette de şu var: İbni Abbas diyor ki, “ben diyor ayaklarımı yıkamam. Ama insanlar diyor, illa ayaklarımızı yıkayacağız diye inat ediyorlar” diyor. “Ben Kur’an’ı Kerim’de meshden başka hiçbir hüküm bulamıyorum” diyor. Ayakları mesh dışında hiçbir hüküm bulamıyorum diyor.

Şimdi çok enteresan bir şey daha var. Tabii bu konuda çok fazla rivayetler var ama ben fazla, vakit bayağı ilerledi. Rasulullah’ın ayakkabılarına ve ayaklarına meshettiğine dair rivayetler var. Çoraplarına meshetmiş, terliğin üzerine meshetmiş, ayakkabısının üzerine mesh etmiş, mest üzerine mesh etmiş, çoraplar üzerine meshetmiş. Yani çıplakken ayağına meshediyor, çorap varsa çoraba meshediyor, terlik varsa terliğe meshediyor, ayakkabı varsa ayakkabıya meshediyor. Az önce meshedin dedim ya, ayaklarınıza dokunun, herkes dokundu ne giydiğine bakmadan, ne giydiğinize bakmadan hepiniz dokundunuz değil mi?

Şimdi, Buhari’de çok ilginç bir rivayet geçiyor. Bakın şimdi bu rivayet Abdullah Bin Amr rivayeti, Amr Bin El As’ın oğlu Abdullah. Hicretin yedinci yılında Mekke’den Medine’ye gelmiş babasıyla beraber. Mekke’den Medine’ye gelmiş hicretin yedinci yılında. Şimdi diyor ki, o rivayette şöyle diyor. Bu Buhari rivayeti: Mekke’den Medine’ye gelirken diyor işte, Rasulullah (s.a.v.) bizden geride kaldı, namaz vakti de yaklaştı diyor. Ya da namaz vakti daraldı. Abdest alıyorduk, ayaklarımıza meshediyorduk. Bütün sahabe. Buhari rivayeti. Bütün sahabe ayaklarımıza meshediyorduk diyor. Rasulullah arkadan en yüksek sesle bağırdı, o topukların ateşten çekeceği var diye. İki kere ya da üç kere bağırdı diyor.

Şimdi “o topukların ateşten çekeceği var sözünü” şöyle diyorlar. İşte efendim ayaklarını meshetti kelimesine, öyle yıkıyorlardı ki mesheder gibi yıkıyorlardı ayaklarını diye mana veriyorlar. Yav kardeşim mesh başka, mesh dokunmaktır. Üzerinden suyu gezdirmek değildir. Ayaklarını meshetti, pekiyi ayaklarını mesheden kişiye, kişilere o ayakların ateşten çekeceği var denir mi? Eğer ayaklarını yıkaması gerekiyorsa ne demesi gerekir Rasulullah’ın? Beyler ayaklarınızı yıkayın. Sonra o kadar sahabe var, burada belki birkaç kişi. Belki bu insanların ayaklarında pislik olabilir. Başka şey de olabilir. Yani başka bir sebeple Rasulullah bunu söylemiş olabilir. Başka bir sebepten dolayı söylemiştir. Ama çok enteresandır, Buhari bunu, bu bölüm başlığına şunu koymuş: “Babu gastin ricneyni vela yumsehu alel kademeyn” Diyor ki: “Ayakları yıkama bölümü, ayaklara meshedilmez.” Mesh edilmez diyor başlıkta, altında da diyor ki; İşte şeyden geliyorduk, ki bu Veda Haccında olması gerekir bu rivayetin. Çünkü Abdullah Bin Amr hicri yedinci yılda Mekke’den Medine’ye gelmiş. Veda Haccında olmuş olması lazım! Çünkü bir sefer diyor. Savaştan geliyorduk demiyor, Mekke’yi fetihten geliyorduk demiyor. O sefer de Hac seferi, Hac yolculuğu. Veda Haccında olmalı ki normaldir. Veda Haccında artık Maide Suresi inmişti. Dolayısıyla dönüşte her birisinin ayaklarına meshetmesinden başka bir yol yoktu.

Tekrar ediyorum, Buhari diyor ki, yaptığı rivayette diyor ki, ayaklarımıza meshederdik. O da o Mesh meselesini yok öyle yıkardık ki efendim şey yapmıştır diye anlıyorlar. Ve başlığa da demiş ki, ayakları yıkama ama ayaklara meshetmeme başlığı. Altına koyduğu rivayet de ayaklara mesh ederdik hadisi. Nasıl oluyor? Bütün sahabe. Ve Rasulullah arkadan geliyor, bunların mesh ettiklerini görüyor. Eğer meshetmeleri yasaksa “o topukların ateşten çekecekleri var” denir mi? Topuklardan başka bir yer kuru kalmadı mı? Mesheden kişi zaten topuklarıyla ilgilenmez. Eğer yıkamaysa sadece topuklar mı yıkanmadı? Ne demek oluyor? Yıkamaysa her tarafını yıkayacaklar. Mesh ise sadece üzerine elleriyle meshedecekler. Ali (r.a.)’dan da aynı şekilde rivayetler var. Bir rivayette diyor yıkadı, bir rivayette meshetti.

Şimdi bütün bunlar, bakın Osman(r.a.)’dan gelen rivayetler bir birini nakzediyor. İbni Abbas’tan gelen rivayetler bir birine ters. Ali (r.a.)’dan gelen rivayetler ters. Pekiyi bunlar hepsi eksi artı bir birini götürdü diyelim. Geriye ne kaldı? Bütün sahabenin davranışını gösteren Buhari rivayeti kaldı değil mi? E beyler hani siz hadise uyardık diyordunuz, ne oldu? Hesabınıza gelmediği zaman, yok mesh dedi ama ğasli kastetti. O zaman ayette Allahu Teala milletle dalga mı geçiyor? Bir ğasl kelimesini söylüyor ayette bir de mesh kelimesini söylüyor. O zaman o ayeti de haydi şöyle tefsir edin. Başınızı şöyle çok az bir suyla yıkayın, öyle deyin bari. Ondan sonra da ayaklarınızı az bir suyla yıkayın deyin bari. Ne oluyor yani? Ne oluyor?

Görüyor musunuz arkadaşlar, siyaset müdahale ettiği zaman din ne hale geliyor? Niye? Çünkü iki tane ayrı mezhebe ihtiyaç var. Birisine Şii diyeceksiniz, birisine Sünni diyeceksiniz. Efendim meshsiz olmuyor, ikisi de meshedecek, o zaman birisi çıplak derisine yapsın, birisi çorabına, ayakkabısına. Yav çıplak derisine meshedenleri anlarım. Onlarda da anlaşılmayan şudur: “Ayaklarınıza meshedin” derken ayakkabılarınızı çıkarın demiyor ki, çoraplarınızı çıkarın demiyor ki. Sonra siz neye dayanarak diyorsunuz ki yok efendim yeni bir su alır da ayaklarını meshederse olamaz, illa başını meshettiği suyla edecek. Nereden çıkarıyorsunuz onu? Yok, iki ayrı mezhebe ihtiyaç var. Birisi ayaklarını şey yapacak, çıplak ayağa meshedecek, öbürü çoraba veya mestler üzerine meshedecek, o zaman iki tane ayrı mezhep oluşacak. Birisi de ayağını yıkayacak tabii, çıplakken yıkayacak. Pekiyi nasıl oluyor? Ondan sonra üç gün mesh müddeti vardır, ondan sonra meshle ilgili çeşitli deliller ortaya konuyor.

Mesh ile ilgili, yani ayaklara meshin caiz olduğuna dair rivayetlerde, Rasulullah terliklere meshederdi hadisini alıyorlar. Çoraplara meshederdi, terliklere meshederdi. Terliklere mesh meselesini nasıl çıkarıyorsunuz? Çünkü na’leyin kelimesi geçiyor.

Şimdi sonuç, mesh konusunda bir nesh vardır. İki tane nesh vardır. Ama gerçekten, inşallah bunu Fatih’ler anlatacaklar, Allah nasip ederse Hilal Tv’de. Nesh konusu Kur’an’ı Kerim’in en temel, olmazsa olmaz konularındandır. Ama bu gün usulü fıkıhta da usulü tefsirde de geçen nesh yok. Öyle bir nesh yok. Onların anlattığı türden bir nesh yoktur. Düşünebiliyor musunuz, işin temelini kaybetmişler? Yani Allahu Teala’nın Kur’an’ı Kerim’de bildirdiği türden bir nesh yok. Mesela misliyle mesh diye bir kavram yok, hiç rastladın mı sen? Halbuki ayet diyor ki, böyle. Hayırlısı ile nesh diye bir kavram yoktur. Hiç şey yapmaz. Sanki Kur’an’ı Kerim havaya konuşmuş. Yav siz bu metotla nereye varacaksınız kardeşim, söyleyin bana? Neyse ben nesh konusuna girmeyeceğim. Buradaki neshi anlatacağım. Burada müthiş bir nesh var. Bir, önce Nisa 43’de misliyle bir nesh var. Yani su bulunduğu zaman abdest alınacağına bir işaret var. Oradan da Enam Suresi 90. ayette de öncekilere uyun emri var. Su bulunmadığı zaman yapılması gerekeni misliyle neshetmiş. Tevrat’ta olmasına rağmen demek ki unutulmuş. Kur’an’ı Kerim onu ifade ediyor. Çünkü bazı şeyleri unutulmak değil, gizliyorlardı Yahudiler Müslümanlardan. Maide Suresinin 15. ayeti onu gösteriyor. Sonra Allahu Teala Maide Suresinin 6. ayetiyle, en son inen surede ayakları yıkama hükmünü kaldırmış, çok açık ve net olarak, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde ayakların mesh edilmesini emretmiştir.

Şimdi bakın, ayakların meshedilmesini emrettiği için Rasulullah (s.a.v.) çoraplıysa çorap üzerine meshetmiş, ayağında ayakkabı varsa ayakkabı üzerine meshetmiş. Namaz kılarken de ayakkabılarını çıkarmıştır, hiç problem değil yani. Çıkardığı zaman efendim mesh bozuluyor mu? Yav kardeşim, abdesti bozan şey tuvalete gittiysen bozulur, yoksa niye bozulsun? Yani ayakkabıyı çıkarmak abdesti bozuyorsa evine girerken de abdestinin bozulması lazım!

Evet şimdi sonuç olarak, ayakların, çıplak ayağa meshetmek, çoraplar üzerine meshetmek, çoraplar üzerine meshi Hanbeliler ve Hanefilerin, Hanefiler kabul eder ama bazı şartlar koşulur oraya… Yok, o incelik değil, o fazla ona girmeye gerek yok da şeffaf olmamalı dedikleri deriyi göstermemeli. Yani baktığınız zaman deriyi görmemelisiniz, o manada şeffaf olmamalı. Bir de ayağınızdan çıkmamalı diyorlar. Yani şimdi siz çorabınıza meshetseniz, Hanefi mezhebine göre de Hanbeli mezhebine göre de caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Şafi ve Malikilerin bir takım farklı görüşleri var, ayrıntıya girmeye gerek yok. Çıplak ayağa meshettiğiniz zaman, mestler üzerine meshettiğiniz zaman, ayakkabınızın üzerine meshettiğiniz zaman Kur’an’ı Kerim’in bu konudaki hükmünü tamamen yerine getirmiş olursunuz, Rasulullah (s.a.v.)’in uygulamalarına tamamen uymuş olursunuz. Ayakları yıkama hükmü vardı, Maide Suresinin 6. ayetiyle de neshedildi. Çünkü oradaki var olan bütün önceki ilahi kitaplarda olandı.

Şimdi sonuç olarak demek ki abdest alırken artık ayakları yıkamamıza gerek yok. Çoraba meshederken, efendim abdestli mi giydim, abdestsiz mi giydim diye her hangi bir şey düşünmenize gerek yoktur.

Pekiyi, böylece bir ara verelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759