Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar

22 Ocak 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Tekrar Bakara suresine dönüyoruz. Yine sureden okumaya devam edeceğiz ama bu kader tartışması epeyce süreceğe benziyor. Ona oldukça büyük bir yer ayıracağız derste ama öbürünü de ihmal etmiş olmayacağız. Öncelikle Bakara suresinin 261. ayetini okuyoruz.

Bakara 2/261. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin/harcayanların örneği, yedi başak bitirmiş bir buğday tanesine benzer. Her başağında yüz buğday tanesi var. Allah gereken gayreti gösterenler için yapacağı iyiliği kat kat artırır. Yani yedi yüzün katları olur. Allah’ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir.

Şimdi burada öncelikle Allah yolunda yapılan harcamaların büyük sevap kazandırdığı anlaşılır. Yani bir konunun uzmanı olan kişiler bu ayeti kerimeyi okurlar onlar kendilerine göre bir mana anlarlar. Bir de uzmanı olmayanlar okur kendilerine göre bir mana çıkarırlar. Allah yolunda bir iyilik yaptığınız zaman bire yedi yüz. Yani toprağa atılmış bir buğday tanesi gibi o buğday yedi başak bitiriyor her başakta yüz tane var. Bire yedi yüzde kalmaz, Allah’u Teâlâ gereken gayreti gösterenler için bunun katlarını verir. Artık üst sınırı belli olmaz. Peki nasıl oluyor bu derseniz, Allah’u Teâlâ bilir. Cenabı Hakkın imkanları geniştir.

Kur’an’ı Kerim’de zekatla sadakalar arasında benzetme yapılır ama sadaka derken sizin fakir fukaraya verdiğiniz üç beş kuruş yardımı düşünmeyin. Sadaka demek; kişinin samimiyet testinden başarıyla geçmesi demektir. Yani sadık, kelimesi var dilimizde değilmi. Ne demek? Özü sözü doğru demektir değilmi. “Bu kişi sadıktır” dediğiniz zaman, özü sözü doğrudur, demek olur. Müslüman kafir ayrımı yapmaksızın yeryüzünde kime sorsanız “Allah’ı mı çok seviyorsun yoksa malını mı?”  derki: Malla Allah karşılaştırılır mı tabiî ki Allah’ı çok seviyorum, der. Peki, “Öyleyse Allah rızası için şu malını şuraya ver” dediğiniz zaman, “Ama bana lazım” demeye başlar. Şimdi tabi siz emrettiğiniz için değil. Allah emrettiği için o yardımı yaptığı zaman sadık olmuş olur. Gerçekten Allah’ı malından çok sevdiğini göstermiş olur. Onun için verdiği şeyin adı da sadaka olur. Yani yapılan harcamalar, hayra yapılan harcamalar, iyilik için yapılan harcamalar.

Allah’u Teâlâ bakara suresinin 276. ayetinde diyor ki: Allah faizli işlemleri daraltır sadakaları artırır. Riba kelimesinin anlamı, gelişmek artırmak manasınadır. Biliyorsunuz piyasada işte kıredi, kıredili ekonomik sistemlerde kalkınmanın aracı olarak kıredi kabul edilir. Halbuki Allah’u Teâlâ kıredinin kırizlere yol açacağını, ekonomiyi daraltacağını bildiriyor. Allah faizli işlemleri daraltır. Ama ribadan beklenen gelişmeyi sadakalarla yapar. Sadakaları geliştirir. Yani şöyle söyleyelim. İnsanlar parasını niye faize verir? Gelir elde etmek için değil mi. Gelir elde etmek istiyorsan sadaka ver. Halbuki bu çok ters bir şey. Ben yüz lira veriyorum yüz on lira almak için, bu darlığa sebep oluyor. Yüz lira veriyorum karşılığında hiçbir şey almıyorum. Bu ekonominin gelişmesini sağlıyor. Bu nasıl olur?

Yine Cenabı Hak bir ayeti kerimede Rum suresi 30/39. ayette diyor ki. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şey, Allah katında artmaz. Yani Cenabı Hak onu artış saymaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince gelirlerini kat kat artıranlar onlardır. Şimdi bu büyük bir ekonomi kanunudur.

Biliyorsunuz sosyal kanunları Cenabı Hak koyar. Her türlü kanunu Allah’u Teâlâ koyar, tabiattaki bütün kanunları da. Allah’u Teâlâ dini de fıtrat olarak tanımlamış. Yani varlıklarda geçerli olan kanun ve kurallar, diye tanımlamış dini. Az önce okuduğumuz surenin yani Rum suresinin 30/30. ayetinde diyor ki: Yüzünü dosdoğru bu dine: Allah’ın fıtratına çevir, diyor. Yani Allah’ın tabiatta yarattığı, insanlarda yarattığı, varlıklar aleminde yarattığı kanun ve kurallar bütününün adı dindir. Dolayısıyla Allah’ın bu kitapta ortaya koyduğu kanun ve kurallar tabiat kitabında ortaya konmuş olan kanun ve kuralların yazılı şeklidir. Birisi Allah’ın yarattığı ayetler birisi indirdiği ayettir. Dolayısıyla herkes Allah’ın ayetlerini okur. Eğer ciddi bir araştırma yapılırsa bu ayetlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Şimdi tekrar Bakara suresinin 261. ayetine gelelim. Orada Allah’u Teâlâ diyor ki: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren bir buğdayın örneği gibidir. Her başağında yüz buğday tanesi var. ki: Bire yedi yüz eder. Allah’u Teâlâ gereken gayreti gösterenlerin gelirini kat kat artırır. Allah’ın imkanları geniştir ve bilir.

Bu nasıl oluyor. Faiz daralmaya, sıkıntıya sebep olacak ama sadaka genişlemeye sebep olacak. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Mesela şu anda bu salonun bir ülke olduğunu düşünün. Bu salonda bin kişi var. Herkesin diğerine yüz lira borcu var. Ben de alacaklıyım. Benim de yüz lira alacağım var. Ben şimdi çıkarıyorum Yahya’ya Allah rızası için yüz lira veriyorum. Ondan sonra Yahya borcunu veriyor. Onu alan da yanındakine yüz lira borcunu veriyor. Herkes yanındakine veriyor, veriyor. En son gelen de Servet’e veriyor. Dolayısıyla herkes borcundan kurtuluyor. Servet’in de bana yüz lira borcu var o da bana veriyor. Dolayısıyla benim cebimden çıkan yüz lira bir müddet sonra tekrar cebime giriyor ama burada ne kadar iş görmüş oluyor? Bin kişi varsa yüz bin liralık iş görmüş oluyor. Bin katı iş görmüş oluyor. Bütün bu harekete ben sebep olduğum için sevabını alıyorum elbette.

Bu, bu kadarla kalmıyor. Borcundan kurtulanlar adeta bağdan kurtulmuş gibi ellerine vurulmuş kelepçelerden kurtulmuş gibi yeni iş, yeni mal ve hizmet üretimi gayreti içerisine giriyorlar. Bu defa o az önce söylediğimizden çok daha fazla, önceden tahmin edemeyeceğimiz yeni üretimler oluşuyor. O yeni üretimler yeni alışveriş demektir. Yeni ticaret demektir. Tabi bu burda kalmayacak, sonra ben o yüz lirayı vereceğim, bu defa birisinden ekmek alacağım. Mesela ekmek üretmiş olacak. O da işçisine verecek, işçi bakkala verecek. Bakkal toptancıya verecek. Toptancı üreticiye verecek falan derken dolaşacak. Tekrar dolaşacak. Tıpkı kanın vücutta dolaşması gibi. Mal ve hizmetin üretilmesi için gereken her şey yapılacak. Böylece bir gelişme olacak. Ondan dolayı Allah’u Teâlâ altını ve gümüşü saklamayı yasaklamıştır. Çünkü para öyle bir şeydir ki öyle bir maldır ki ne yenilir ne içilir, ne ev olur, ne araba olur, hiçbir şey olmaz. Hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Yani fiziki olarak hiçbir işi görmez. Ama onu piyasaya sürdünmü her şey olur. Ev de olur, araba da olur, yemek de olur, içmek de olur, ne bileyim her şey olur. Olmayacağı hiçbir şey kalmaz. Ve tüm bir toplumu rahatlatır.

Tıpkı vücuttaki kan gibi. Kan da yenilmez içilmez. Ama kan para nasıl gider bir yerden mal, bir yerden hizmet alır etrafa dağıtırsa onları, o kan da gider bağırsaklardan hazmedilmiş gıdaları alır, oradan götürür karaciğerde işlem görüyor. Sonra tekrar kan tarafından bütün vücuda dağıtılıyor. Dolayısıyla her bir hücreye o kan, o hücrenin ihtiyacı olan şeyi götürüyor. Malı götürüyor diyelim yani bizim piyasa tabiriyle. Onun artıklarını alıyor, oradaki artıkları alıyor bir kısmını böbreklere, bir kısmını akciğere atılması için götürüyor dolayısıyla dolaşımı sağlıyor. Akciğer pazarına gidiyor ondan alıyor oksijeni onu da dağıtıyor. Oradan çıkan karbondioksiti de akciğere götürüyor, vücuttan dışarıya çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla kan vücutta dolaştıkça bütün hücreler canlı ve vücudun sistemi tamamen çalışır vaziyette oluyor.

Bu ayeti kerimede geçen infak kelimesi, damarlara çok benziyor. İnfak, Arapçada nafak vardır. Aynı kökten. Tünele nafak derler. Damarları birer tünel olarak düşünebilirsiniz değilmi. Harcama kanalları diyoruz biz kendi aramızda piyasayla ilgili olarak. Yani vücuttaki kan damarlarından geçen kan nasıl bir, orada da bir infak var yani bir nafaktan geçen, bir tünelden geçme işlemi var. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta bir infak var. Harcama kanallarına parayı sokuyorsunuz. Oradan mal ve hizmet üretilmiş oluyor. İşte burada buna iktisatçılar çarpan etkisi diyorlar. Çarpan etkisi. Dolayısıyla yani piyasaya yüz lira çıkardığın zaman sadece o yüz liralık iş görmüyor. Kimin yanına gidiyorsa onun işini görüyor. Para öyle bir şeyki kimin en çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalıyor. İhtiyacı olmayan pek, bakarsınız ki elbisenizde işte haa şunun cebinde beş yüz lira kalmış.. Allah Allah, hiç umurunuzda değil. Ama o beş yüz lira ihtiyaçlı bir adamın elinde olsaydı onu o anda bitirirdi. Hemen koşa koşa gider ihtiyaçlarını alır, onu harcamaya kalemine sokar. Kimin çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır para ama az ihtiyacı olan adam yada, işte bir kenara yığabilen adam, bu defa bütün toplumun ondan yararlanmasını engellemiş olur. Hareket yapacaksınız bütün mal ve hizmetin dolaşımında çok önemli olacak tabi ama şimdi şeye gelelim.

Riba meselesine gelelim. Ben az önce Yahya’ya para verdim. Aslında verdiğim para ilk adımda benim sadakamdır. Ama ikinci adımda o sadaka değil. Fakat Yahya’dan bir mal satın almak için de o yüz lirayı versem, cebimden çıkarsam gene aynı işi görecektir. Gene dolaşacaktır piyasayı. Ama ben Yahya’ya tutup da yüz lirayı bana yüz on lira geri vermesi şartıyla verirsem, bu defa o on lira toplumun tüm mallarından bana geçen bir para olacaktır. Birinci dolaşımda on lira ikinci dolaşımda yirmi lira, üçüncüsünde otuz, kırk, elli. Derken bir müddet sonra bakacaksınız ki toplumda para ihtiyacı var. Müthiş bir para sıkıntısı ortaya çıkacak. Bakarsınız ki mal ve hizmet var, her şey var ama onun alımını satımını ve dolaşımını sağlayacak para kalmamış. O zaman da piyasayı çek ve senetler doldurur.  O da büyük bir kırizin habercisi olur. Şimdi bunu az önceki vücut örneği ile anlatalım. Kalbi, bir bankaya benzetirseniz. Kalp hücrelere dese ki ben size vermiş olduğum her kanın biraz fazlasını istiyorum. Hücreler kansız yaşayamayacağı için mecburen razı olacaklar. Fakat hiç birisi kan üretemediği için komşusundan alacak, şuradan alacak hangisi daha güçlüyse güçsüz olanın kanını oradan kan alıp kalbe verecek. Bir müddet sonra güçsüz olan hücreler kapanacak. Nitekim bakın faizli ekonomilerde köyler kapanır, küçük dükkanlar kapanır, küçük işyerleri kapanır falan böyle.. Daha sonra öbürü kapanır, öbürü kapanır. Çünkü her dolaşımda biraz daha fazla alıyor. E bu defa kalbde biriken kan ne işe yarayacak. Öyle bir şeyki dolaşmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. İşte bu şeylerde faizli ekonomilerde, bankaları kalbe şeye benzetirseniz. Piyasadan parayı toplarlar, toplarlar, sonra başlarına bela olur. Bir sürü faiz borçları olur fakat parayı bir yere veripde alamazlar. O zaman bakarsınız ki bankalar teker teker dökülmeye başlamış ekonomide büyük bir kıriz başlamış.

İşte Allah’u Teâlâ bu kanunu bize bildiriyor. Dolayısıyla Müslümanlar kendi kitaplarını doğru dürüst anlayabilseler dünyaya ekonomi anlatırlar. Batıdan şuradan buradan bizim öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur bu konularda ama onlara öğretmemiz gereken çok şeyler vardır. Ama tabi biz biz olmadık onun için, olamıyoruz da. Bu şartlarda kolay kolay da olamayız gibi gözüküyor. Diyorsam da inanmayın, olacağız baksana buranın ağzına kadar dolması onun bir delilidir. Allah’a çok şükür Müslümanlar gerçekleri öğrenmeye başlıyorlar yavaş yavaş. İnşallah çok iyi olacak. Demek ki bir sadaka deyip geçmemek lazım. Zekat deyip geçmemek lazım. İslam ekonomisinde ekonominin dışında kalma durumunda olan insanlar sürekli ekonomiye kazandırılırlar. Adam borçluysa, zekattan ödenir biliyorsunuz. Sıkıntı içerisindeyse, ne bileyim muhtaçsa, ekonominin dışına taşma durumunda olan herkes sürekli ekonomiye kazandırılır. Dolayısıyla toplumun tamamı hareketli bir ekonomik yapı içerisinde bulunur. Mal ve hizmet üretilir. Ve servet tüm topluma dağılmış olur. Evet zenginler olur ama bu günkü gibi büyük zenginler olmaz. Çünkü o faiz ne yapar. Faiz sürekli… Bir kere küçük esnaf diye bir şey bırakmaz. Büyük esnafı da sık sık devre dışı bırakır. Dolayısıyla bakarsınız ki zaman zaman çok büyükler olmuş, o çok büyükler de zamanla patlarlar. Mesela hiç batmaz dedikleri bankaların nasıl battığını görüyoruz şeylerde.

Dolayısıyla orada tıpkı bir savaş meydanı gibi olmuş olur. Onun için Allah ve rasulü ile savaş diye Cenabı Hak bunu bildiriyor. İnşallah onunla ilgili ayetler geldiğinde anlatmaya çalışırız. Yani faizli ekonomide mal ve hizmet üretenler sürekli ekonominin dışına atıldığı halde faizsiz ekonomide ekonominin dışına çıktığı anlaşılan bütün bireyler ekonominin içerisine alınır. Çünkü İslam’da olmazsa olmaz bir şart vardır, oda hürriyettir. Siz insanı borçlu yaparsanız borçlu, ona deyn denir Arapçada. O deyin insanı itaat altına sokar. Din  ile deyn aynı kökten gelir. Birisi (deyn) kişinin bir başkasına olan borcudur. Biri (din) de Allah’a olan borcudur. İnsanları borçlu hale getirirseniz, o insanlar boyunduruk altına girer. Ve o insanlar hürriyetlerini kaybetmeye başlarlar. İnsanlar hürriyetlerini kaybeder, devletler hürriyetlerini kaybeder. Toplumlar hürriyetlerini kaybeder. Ondan sonra çok büyük sosyal patlamalar meydana gelir. Allah’u Teâlâ’nın ortaya koyduğu hükümlerin her birisi şüphesiz ki fıtratı anlatıyor, tabiatı anlatıyor. Yani din işte budur.

Tekrar ayeti okuyorum. Mallarını Allah yolunda harcayanlar onların örneği bir buğday tanesine benzer. Yedi başak bitirmiştir. Her başağında yüz tane vardır. O menyeşa kelimesi çok önemli. Bu kader tartışmalarının merkezinde olan kelimedir. O şae kelimesi. Müslümanlar şae kelimesini kaybettikten sonra her şeylerini kaybetmişlerdir. Çünkü “Allah istediğine fazla verir” dediğin zaman insanlar “Ne yapayım vermedi Mabut neylesin Mahmut” derler. Halbuki şae kelimesinin asıl anlamı: Gereken gayreti gösterene Allah kat katını verir. Demek ki gevşek bırakmak yok. Siz ticari hayata girdiğiniz zaman, onun gereğini mutlaka yapacaksınız. Ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. O zaman yani makro ekonomi dediğimiz olayla ilgilidir bu. O şeyi makro dediğimiz yani tüm sosyal hayatın tamamını içine alan bir ekonomik faaliyet olarak, orada gereken pilanlamaları yaptığınız zaman, gelişme ve artış kat kat olur. Allah’u Teâlâ’nın imkanları geniş ve her şeyi bilir. Sadakallahül azim. Böylece bu ayeti kerime ile bugün yetiniyoruz.

KADER.

Şimdi bize karşı eleştiriler. Hakikaten ben şahsen kendimi, dünyanın en şanslı insanlardan birisi olarak hissediyorum. Şu anlamda Allah’a çok şükür yaptığımız her şeyi tenkit etmek için böyle tetikte bekleyen yüzlerce insan var. Bu çok büyük bir servet. Şu anlamda çok büyük bir servet. Çünkü yaptığın her şeyi çok dikkat ediyorsun. Hakikaten Cenabı Hakkın büyük bir ikramı olarak ben inanıyorum ona.

Şurada bir tek şeye cevap vereyim. Dün Yeni Şafakta çıkan yazıda bir şeyler var. Ben onu sadece okuyayım da o ikinci bölümde, demesinler ki bizi dikkate almıyor. Ali İmran suresinin 142. ayetini almış bu zat. Burda nasıl şey yapıyor. Ayeti kerime: Siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz içinizden cihat edenleri Allah bilmeden, bilinceye kadar, Bu lemma kelimesi Arapçada, cehdi müsteğrak derler. Yani “Şimdiye kadar olmadı ama bundan sonra olabilir.” demektir. İçinizden cihat edenleri bilinceye kadar ve sabredenleri bilinceye kadar, cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz. Öylemi zannediyorsunuz diyor Allah’u Teâlâ. Burda diyor ki dün Yeni Şafakta çıkan yazıda. “Bu benzeri ayetlerdeki bilmek fiilini müşahede yoluyla bilmek şeklinde de anlamak mümkündür”. diyor. Müşahede ne demek? Yani bir gözlem yapıyorsunuz, gözlemleyerek anlıyorsunuz. Peki tamam. Yani “Cenabı Hak gözlem yapsın diye”, ayete o mana vereceksiniz. Önceden sadece hakkındaki haberler aracılığıyla bilinen bir şeyi daha sonra bizzat görmek müşahede ederek bilmek mümkündür. Haşa Cenabı Hak kimden önceden haber alıyor da haberlerle biliyor da sonradan bizzat gözüyle görerek biliyor? İkinci bilme birinci bilmeyi geçersiz kılmayacağından ilgili yerlerde BAYINDIR gibi önceden bilmiyordu yeni bildi diye düşünmek yersizdir. Kur’an’ı Kerim Arapça olarak inmiştir. Arapçada bu kelimenin başka bir manası yok.

Biliyorsunuz biz her derste diyoruz ki: “Yaa siz kendi kafanızdan uydurmayın Allah ne diyorsa öyle kabul edin kardeşim. Niye siz Cenabı Hakka akıl öğretmeye kalkıyorsunuz. Niye Arap dilini sağa sola çekiyorsunuz.” Meşhur Arap dil ve edebiyatçısı İmam Nehhaz ile ilgili ayetteki bilmek fiiline bu anlamı verir, diyor. Bunun da Kur’an’da bir çok örneği vardır. Mesela Enam 67, Nahl 55, Sad 58. ayetlerdeki bilmek fiili bu anlamdadır. Bu ayetlerde kafirlere ölüm ve sonrası ile ilgili haberleri yakında bilecekleri belirtilerek bir tür tehdide yer veriliyor. Haberleri yakında bilecekler. Peki. Kafirleri yakında bilecekleri belirtilen ilgili haberleri daha önce peygamberler kendilerine bildirmiş. Bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmuşlardı. Nitekim hiçbiri yüce Allah’ın huzurunda biz bilmiyorduk diyerek kendilerini mazur göstermek hakkına sahip değil. Tamam bunlar normal. Ama Cenabı Hakkın bilgisinden bahsediyoruz biz. Buna rağmen Kur’an yakarıdaki yakında bileceksiniz diyor, demek oluyor. Demek oluyor ki -bize verdiği cevap şu- Burada bayındırın anladığına aksine önceden bilinmeyen bir şey yeni bilmek öğrenmek değil önceden işitme yoluyla gıyaben bilinen bir şeyi daha sonra ayan beyan müşahede ederek bilmekten söz ediliyor.

Allah işitme yoluyla mı biliyor? Allah kimden işitmiş de biliyor? Allah kimden duymuş da, biliyor da sonradan ortaya çıkarıyor haşa. Hani yukarıda anladık ama aşağıda bunu bize delil göstermenin anlamı ne. Hani bir şey yazarken insan insan biraz düşünür. Burda bir şey daha söylüyor burda diyor ki: Konuştuğumuz ayetlerin tefsirinde İmam Maturudi de bu anlamı tercih eder. Neyi tercih ediyormuş? Önceden işitme yoluyla bilineni sonradan görülerek ortaya çıkması anlamını tercih ediyormuş. Şu halde bu ayette yüce Allah’ın ezelden gayben bildiği cihat ve sabredenleri, cihattan sonra müşahede ile bileceğini belirtmektedir. Eskiden gıyaben biliyordu sonra bizzat görecekmiş.

Bu Maturidi kimdir biliyormusunuz. İmam Maturidi, Maturidi mezhebinin kurucusu. Hanefiler itikatta o mezhepten olduğunu kabul ederler değilmi. Bize çocuklukta öğretmişlerdi. Amelde mezhebim İmama Azam Ebu Hanife, itikatta mezhebim Maturidi diye öğretmişlerdi. Şu elimdeki kitap İmam Maturidi’nin Tevilatül Kur’an, Kur’an tefsiri. Fazla olur diye o cildi getirmedim. Burda söyleyeyim, az önce dedim ya nasıl olsa bir yanlışımızı arayan yüzlerce insan tetikte bekliyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet onun için yanlış söylememiz kolay kolay mümkün olmuyor. Allah’u Teâlâ’nın indirdiği Bakara 124. ayeti var. Orada İbrahim as.la ilgili diyor ki. Rabbi İbrahim’i bir kısım kelimelerle imtihan etti. O da onları tamamladı. Yani imtihandan başarıyla geçti. Dedi ki: Seni ben insanlara imam yapıyorum. “Yarabbi soyumdan da olsun,” deyince Yanlış yapanlara benim bir taahhüdüm olmaz. Onlara söz vermem, dedi Allah’u Teâlâ. İmam Maturidi’nin kendisi bunu yapmış yapmamış bunu bilmem ki ben bu konuda yaptığına pek ihtimal vermiyorum ama bu tefsirin o ayetle ilgili bölümünde şöyle bir tefsir var. Nasıl olsa bakacaklar söylediğime. Diyor ki: (Arapçası okunuyor) Arapça bilenler hemen anlamışlardır. Harekelerini değiştiriyor ayetin. İbrahim rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti.”  Niye? Öbür şekilde söylediği zaman, -Ne zamandan beri size anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu ayetten dolayı Fahrettin Razi ne demişti? “Bunların tamamı mecazdır. Allah bir insanı imtihan etmez” demişti. Elmalılı Hamdi ne demişti bu ayetle ilgili? “Allah’ın bir kişiyi imtihan etmesi olacak şey değildir.” Allah bütün insanları imtihan için yarattım diyor. Şimdi onları suçlamaları gerekirken bizi suçluyorlar. Yav biz diyoruz ki, bu neyse o kardeşim. Sağa sola gitmeyin. Ama Maturidi öyle diyor bakın. Diyor ki: İbrahim rabbini bir kısım kelimelerle imtihan etti.” Ama devamını söylemiyor tabi. Orada bırakıyor. Allah da onları tamamladı, demek gerekecek. Haşa. Peki, gâle innî câıluke linnâsi imâmâ Galenin faili kim? Haşa. İbrahim mi dedi ki: “Ben seni insanlara imam kılacağım” haşa. Ne oluyor böyle. Görüyor musunuz. Suçlu biz oluyoruz değilmi. E buyursunlar.

Esas bir başka şey okuyacağım buradan onu getirmedim. O çünkü bundan daha hafif. Şimdi okuyacağım size. Gerçi hafif değil, o da çok ağır da bu da ağır yani. Şimdi şurada bir ayet varki. Bunu hiçbir şeye sığdırmak mümkün değil. Yani geleneksel kader anlayışı sahiplerinin bu ayeti hiçbir tarafa sığdırmaları mümkün değil. Bu da Muhammed suresi 47/31. ayet. Diyor ki Allah’u Teâlâ burda: Sizi mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yıpratıcı bir imtihandan mutlaka geçireceğiz. Bu tekidi nefi istikbal. Gelecekte olacak bir şey. Hani diyorlar “Allah için zaman söz konusu değil.” İşin içinden çıkamayınca ne diyeceklerini şaşırıyorlar. Bunu Allah söylüyor ilerde yapacağız. Sen ne konuşuyorsun öyle, delilin ne? Bilinceye kadar. Bilinceye kadar. O zamana kadar ağır imtihandan geçireceğiz. Bilinceye kadar. Bu Allah’ın sözü. İçinizden cihad edenleri bilinceye kadar, sabredenleri bilinceye kadar, haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar. Hani şimdi nagleme ye ortaya çıkarmak manası veriyorlar ya. Allah ortaya çıkarıncaya kadar diye. Ee peki buna ne mana verecek siniz o zaman. Şimdi onlara göre mana vereyim. Sizi mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Sizden mücahit ve sabırlı olanları ortaya çıkarmak için peki nebluğe ahbariküm e ne diyeceksin. Haberlerinizi ortaya çıkarmak için. Haberler, ne haberi olacak.

İşte bu İmam Maturidi’nin Tevilatül Kur’an’ı, buradan okuyacağım. Kendisi İmam Maturidi demişte onun için okuyorum yaksa başka niye okuyayım yani. Zaten bir Türk Arapçası olduğu için Araplar herhalde bunu anlayamaz diye düşünüyorum yani ancak Türkler anlar. Değişik şekillerde anlam verilebilir. Birinci anlamı şudur. Allah’ın veli kulları bilinceye kadar imtihandan geçireceğim, diyor. Neyi bilecekmiş? İçinizden mücahit olanlar kim, sabredenler kim. Şimdi tam anlayabilmek için, şimdi şu Servet ve Yahya Allah’ın veli kulları  -ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü mümin insanlar. Her mümin Allah’ın evliyasıdır.-  Şimdi öyle düşünün. Siz de cihat yapıyorsunuz. Haşa Cenabı Hak diyor ki, İşte bu veli kullar içinizden kimin cihat yaptığını, kimin sabrettiğini bilene kadar sizi imtihandan geçireceğim. Yani mücahitler veli değil mi? Bu ne demek. Bu ne demek? Şimdi Velenebluvennekum da, o zaman veli kullar, madem nağlemel faili de veli kullar nebluvennekum in faili de mecburen onlar olacak. O zaman bu insanları imtihandan geçiren veli kullar mı oluyor? Ne oluyor bu yaa.

Zaten dikkat ediyorsanız son zamanlarda bütün kapıları bize kapatıyorlar. Memleketimizde hurafeler artık tarihin hiçbir döneminde görmediği büyük bir serbesti yaşıyor şu anda. Şurada Sadettin Bey var. Cumartesi gün bana bir şey anlattı. Hayatımda ilk defa duydum. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Kim olduğunu söylemeyeyim. Kendi söylerse söylesin. Bir yakınıyla ilgili söylüyor. Diyor ki: eve gelmiş tesbih çekiyor. Şı şı şı şı duyuyorum. Bir ş duyuyorum ama ne? Sormuş “Ne diyorsun?” diye. Ya şeyh, ya şeyh, ya şeyh diye çekiyormuş. Bir hafta oldu mu? Beş gündür. Beş gün önceki olay.  Bu ne demek demiş. Demiş ki: “Bizim Allah deme yetkimiz yok. Onu şeyhimiz söyler. Biz de şeyh diye çağırıyoruz.” Haa bu anlamda bu meal doğru. Haşa. Sende yaşadın değilmi? Bire bir yaşadın. Yani bak dikkat ediyor musunuz. Bütün kapılar bize kapatılıyor ama onlara her şey, bütün imkanlar sonuna kadar açık. Ama ben size bir şey söylüyorum. Bakın Allah rızası için sizden bir şey istiyorum. Siz hep benden istiyorsunuz. Diyorsunuz ki “Hocam meal ne zaman çıkacak?” Yav kardeşim bizim de bunlar gibi çıkarmamızı istiyorsanız hemen yarın çıkaralım. Yaa kolaymı bu hataları ortaya çıkarmak. O zaman sizin söylemeniz şu olacak. Hocam bize ne düşüyor. Çünkü bu çok büyük bir projedir. Bakın bu zat (Maturudi) ne zaman vefat etmiş? Hicri 333 yılı. Yaklaşık bin sene önce. Bin sene önce vefat etmiş.

Geçen hafta burda birisi tenkit yapmıştı. Şöyle bir ifade vardı. İmam Şafi’den naklediyor. “Birisi Allah’ın ilmiyle ilgili konuştuğu zaman sorun, Allah bilmiyor derse kafir olur zaten öldürürsünüz. Biliyor derse davayı kaybeder.” Sorun delilin nedir demiyor. Delile karşılık cevap vermeleri imkansız. İşte ne cevap verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü Kur’an’ı Kerim’in tamamı onları yalanlıyor. O zaman ne yapıyorlar. Sırtlarını siyasi idareye dayamışlar. Delil melil istemiyor. İşi kökten bitiriyor. Ondan sonra da insanlar kendi içlerinde yutkunarak söylüyorlar. Şimdi eminim ki benim bu konuşmamdan sonra son derece mutlu olan çok insanlar vardır. Yaa biz söylemeye cesaret edemiyorduk ama o söylüyor, diye. Onlar da ne zaman yanıma gelecekler. Bu iş başardığı zaman gelecekler. O zamana kadar hiç selam sabah olmaz bana. Aman görmesinler neme lazım. Ama böyle bir mücadele olmaz. Böyle bir mücadele olmaz. Mücadele yapıyorsan, ortaya çıkacaksın, ahireti dünyaya tercih ettiğini göstereceksin. İsterse bütün dünya senin aleyhine dönsün. Zaten onu göze alamazsan bu mücadeleyi yapamazsın.

Şimdi devam ediyorum bakın. Bu birinci manaymış. Allah’ın bir yerde evliyası var, o cihad eden Müslümanlar evliya değil. Haşa haşa. Onlar tanıyacaklarmış kim nedir, ne değildir diye. Ve bu Maturidi. İkinci mana neymiş. Bu ilimle malumdur murad olan. Nağleme fiili ilim değil ki muzari, mastar değilki. Bize malum olana kadar mı demek istiyor. Gene aynı mana, ne değişti. Yani laf kalabalığı orada bir takım şeyler söylüyor. Onları okumuyorum atlıyorum. Çünkü gereksiz. Hiçbir şey kendisine delil olma imkanı olmayan bir şey.

Allah’ın daha önce olacağını bildiğinin olduğunu bilmesi için. Olmasını daha önce kararlaştırmış. Onun olduğunu bilmesi içinmiş. Nasıl? İmtihan ne oluyor orda. Cenabı Hak kendini test ediyor. İmtihandan o geçiyor haşa. Haşa. Doğrumu bilmiş, yanlış mı bilmiş. Bak şuraya kendi kafalarından koydukları hükme göre Kur’an’ı mahkum ediyorlar. …(Arapçasını okuyor) Dediğim gibi bu ancak Türkün anlayacağı bir Arapçadır. Araplar olsa hiç bir şey anlamazlar bundan. Çünkü bu Maturidi Türk’tür ya. Acayip gelir Araplara. Diyor ki: Allah’ın olacağını daha önce bildiğinin olduğunu bilmesi için, önceden olacağını şey yapmış ya onu görsün diye. Ee peki tamam. Çünkü Allah’u Teâlâ’nın ileride bileceği şeklinde bir nitelenmesi caiz değildir. Allah’ın ileride bileceğini söylemek caiz değildir. Peki ileride bileceğini söyleyen kim Cenabı Hakkın? Kendisi. Yani Allah’u Teâlâ nasıl böyle bir şey söyler. Bu olmaz diyor, haşa. Tıpkı Fahrettin Razi’nin dediği gibi Allah kesin imtihandan geçireceğim, diyor. O da diyor: mecazdır. Allah imtihan etmez kişiyi. Yav kardeşim neye dayanarak söylüyorsun. Allah’ını seversen yaa.

2013.01.22  KADER KONUSU SORULAR.

Soru: peygamberler Allah’ın bize örnek olarak sunduğu insanlar. Onların hayatı bizim için örnek. Allah’u Teâlâ’nın peygamberlik görevini verip sonra geri aldığı ile ilgili de herhangi bir peygamber bilmiyorum. Şimdi Allah’u Teâlâ nerden biliyor bunların hep örnek insan olacaklarını? Veya onları bir robot gibi  programladı mi? Yani devamlı surette, aynı şekilde gidebileceklerini nerden biliyor Allah?

Cevap: Herhalde bu arkadaş daha önceki derslerimizi dinlememiş öyle anlaşılıyor. Size bedir savaşını anlattık biliyorsunuz. Bedir savaşı Allah’u Teâlâ tarafından Mekke’de iken haber veriliyor. Bedir diye verilmiyor ama şeyde Rumlarla Perslerin karşılaşıp Rumların yenildiğini ama üç ile dokuz yıl arasında Rumların Perslere galip geleceğini bildiriyor Allah’u Teâlâ. Geleceği Allah bilir mi? Yaa tabiî ki bilir yani. Bunun aksini söyleyen kim. İşte biliyor. Ve diyor ki “O gün size zafer vereceğim. Yani o gün müminler Allah’ın yapacağı bir yardımla sevinecekler,” diyor. Bunu önceden söylüyor. Bir sevindirme sözü de veriyor müminlere. Sonra Mekke’de bunun haberini alıyorlar ki bunu belirten Rum suresi Mekke’de iniyor. Rum 30. suresinin ilk ayetlerinde bu. Dolayısıyla Mekke’de bu ayet inince hem Müslümanlar, hem Mekke’li müşrikler sürekli Suriye tarafından gelecek habere kulak kabartıyorlar. Yani o Rumlarla Perslerin tekrar karşılaşmasını beklemeye başlıyorlar. Çünkü o gün Müslümanlar sevinecekler. Müslümanların sevinmesi demek Mekkelilerin üzülmesi demektir. İşte bu gelecekle ilgili cenabı hakkın verdiği bir bilgidir. Zafer de vereceğim diye söz veriyor. Hani daha önce size anlatmıştık ya, bu yol haritası. Yol haritası çiziyor. Hepimiz için de. Yarın başımıza neler gelecek. Elbette ki Cenabı Hak biliyor. İşte orada da Müslümanlara bir zafer de vaat ediyor.

Bunları çok iyi dinleyelim çünkü burda insanlar ciddi manada hata ediyorlar. Suriye’de Ebu Süfyan’ın kervanı var. Ebu Süfyan da bu durumu gayet iyi biliyor. Ebu Süfyan Perslerle Romalıların karşılaştığını duyunca “Eyvah bizim kervan gitti” diyor. Çünkü Kur’an’ı Kerim’in ayetleri indiği zaman herkese tebliğ ediliyor. Ve hemen Mekke’ye haber gönderiyor. “Aman kervanı kurtarmaya gelin”. Mekkelilerde bunu bildikleri için ordu çıkarıyorlar. Ama Rasûlullah ordunun geleceğinden habersiz. O Allah’ın Rumların Perslere galip geldiği gün Müslümanlara zafer vereceğini, bir yardım yapacağını bildiğinden o da düşünüyor ki “Tamam Suriye’den gelen kervanı Cenabı Hak bize verecektir.” Ve kervanı takibe çıkıyor. Mekkeliler de kervanı korumaya geliyorlar. Allah’u Teâlâ Enfal suresinin ilk ayetlerinde 8. sure 7. ayetinde diyorki, Müslümanlar yola çıktıktan sonra Mekke’den bir ordunun geldiğini de duyuyorlar. Mekke’den bir ordu geliyor. Suriye’den kervan geliyor. Allah’ın da önceden verdiği bi söz var. “O zaman bunlardan biri bizim olacak” demektir, değilmi. Yani Mekke’deyken Rum suresinde söz vermiş. Bunlardan birisi bizim olacak diye Müslümanlar bekliyor. Önceden verdiği söze binaen yağdikum diyor. Allah size vaat ediyor. Çok istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Yani orduyla karşılaşmak istemiyor. Kervanda nihayetinde kırk kişilik bir koruma var. Sizde var iki yüz küsur kişi. Ne var işte iki dakikada halledersiniz, karşı koyamazlar. Ama Mekke’den bir ordu geliyor. Bunlar zaten bir buçuk sene önce Mekke’den Medine’ye hicret etmiş insanlar. Kolaymı böyle bir savaşı göze almak. Bunu çok istiyordunuz ki aman ordu olmasa da bu olsa. Allah’u Teâlâ da İsra suresinin 59. ayetinde Rasulullah’a diyorki “Bunlar seni buradan çıkarmak için çok rahatsız ediyorlar seni çıkarırlarsa bunlar burda fazla kalamazlar” diyor. Allah’ın önceki rasullere koyduğu kanundur bu. Rasulullah’ı Mekke’den çıkardılar ya Mekkeliler. Mekke ordusuyla Müslümanlar karşı karşıya kalırlarsa Mekkeliler artık Mekke’de kalamazlar. Çünkü Allah Mekke ordusunu verirse Müslümanlara onun için kalamazlar artık. Onun için Allah’u Teâlâ diyor ki. “Allah istiyordu ki o gerçek Allah’ın sözleri sebebiyle gerçekleşsin.” Allah’ın sözü de işte “Sizi çıkarırlarsa orada kalamazlar” İsra 59. “Kafirlerin de kökünü kesmek istiyordu Allah.” O kafirlerin, Mekke’den gelen kafirlerin. Bütün kafirlerin değil. Mekke’den gelen kafirlerin de kökünü kesmek istiyordu. Onun için size orduyu verdi. Mekke’nin ordusunu Müslümanlar eğer tesirsiz hale getirirse ellerini kollarını sallaya sallaya Mekke’ye gidecekler. Allah Müslümanların Mekke’ye gitmesini istiyor. Bak burayı lütfen çok iyi dinleyin. Allah Rumların Persler karşısında galip geleceğini önceden bildiriyor. “Önce de sonrada emir ve irade Allah’ın elindedir.” O Rumlar için de  persler için de bir imtihandır.

Zaferi kaybetmek, imtihanı kaybetmek olmayabilir. İmtihan başka bir şey zafer başka bir şeydir. Bazen zaferi kazanmak imtihanı kaybetmek olabilir. Yani Allah’u Teâlâ’nın imtihan ettiği şey başkadır. Ortaya çıkardığı şey başkadır. Allah bilinceye kadar ifadeleri bunlarla alakalı değil. O olaylar karşısında bizim gösterdiğimiz tavırla alakalıdır. Şimdi onu göreceğiz. “Allah hakkı ortaya çıkarsın batılı da etkisiz hale getirsin. Bu günahkarların hoşuna gitmese bile.” Şimdi ondan dolayı Suriye’den gelen kervan sahilden çekti gitti. Aslında Müslümanlar her ikisinin arasında kalmışlardı. Mekke’den gelen orduyla yüz yüze geldiler. Mekke’den gelen orduyla yüz yüze geldiler. Mekke’den gelen orduyla Müslümanlar imtihan edildiler. Başta Rasûlullah olmak üzere. Allah’u Teâlâ Muhammed suresinin 4. ayetinde diyorki. “Kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun.” Bu sureyi daha önce indirmiş. Yani savaş hukukunu bildiriyor. “Onlara tam hakimiyet kuruncaya kadar boyunlarını vurun.” Çünkü onlar sizi öldürecekler. Daha çabuk davranın siz onları öldürün. “Tam hakimiyeti kurduğunuz zaman bağı sıkı tutun yani esir alın. Bundan sonra ya karşılıklı yada karşılıksız serbest bırakın” diye savaşın hukukunu da bildiriyor.

Müslümanlar bu savaşta imtihanı kaybediyorlar. Kur’an’ı Kerim’den başka hiçbir kaynak Müslümanların Bedir’de kaybettiğini söylemez. Hiç gördünüz, duydunuz mu. Tefsirlerde de bulamazsınız. Meallerde de bulamazsınız. Bakın bu dini ne hale getirmişler. Lütfen her defasında bunu iyice kafamıza iyice yerleştirelim. Şimdi bu surenin 67. ayetini açıyoruz. Enfal. Müslümanlar ilk karşılaştıklarında ki bunlar kitaplarda yazar. Düşmanı püskürttüler esir aldılar. Allah’u Teâlâ düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir almayı kabul etmediği halde düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı Müslümanlar. Ayete aykırı davrandılar. Buraya kadar olan şeyler tamam. Ama imtihan kısmı burası. Sana soru sorulacak imtihan o soru değil. Senin o soruya verdiğin cevaptır imtihan. Şimdi ne diyor Allah’u Teâlâ tam öbür ayetin kelimeleri kullanılıyor. Hiçbir nebinin esir alması diye bir şey sözkonusu olamaz. Savaş meydanında düşmanı tam ezmedikçe. Tam etkisiz hale getirmedikçe esir alamaz çünkü Muhammed suresi 4. ayette kurala bağlamış. Ama bunlar aldılar. Esir aldılar. İmtihanı kaybettiler. Bak başta Rasûlullah ve ashabı.

Şimdi bunların Müslümanların ittifakı var mı burada? Rasûlullah başta olmak üzere. Bu bir icma mı bizim geleneğe göre. Yanlışta ittifak etmişler mi? Etmezlerdi hani. Tabiî ki o tür saçmalıkları Müslümanlara yutturmak için bu ayetleri param parça edeceksiniz anlaşılmaz hale getireceksiniz. Bağları koparacaksınız. “Siz dünyalık istiyorsunuz.” Rasûlullah kaybetti değilmi buradaki imtihanı, açık mı? Siz dünyalık istiyorsunuz. “Ama Allah sonrasını istiyor.” Yani bunu almayacaktınız, Mekke’yi alacaktınız. Allah aziz ve hakimdir. Güçlüdür ve doğru karar verir. Peki Müslümanlar mekke’yi aldılar mı Bedir savaşında? Ama Allah almayı irade ettiğini söyledi mi? Peki Allah’u Teâlâ haşa Müslümanlarla dalgamı geçti. Savaşta kazanmayacaklarını bile bile onlara böyle bir görev mi yükledi? Anladınızmı … demekmiş. Bakın bütün bunları önceden belirledi mi. Onlar imtihan değil. İmtihan orada sizin ne yaptığınızdır. Allah geleceği bilir mi? Elbette bilir. Kim demiş bilmez diye. Ama Allah’u Teâlâ imtihan ediyor kullarını.

Allah öyle bir insan yaratmış ki bir insan doğruyu da yapıyor yanlışı da yapıyor. Allah bir robot yapımcısı değil haşa. Allah’ı koruyorum diyerek Allah’a zalim sıfatını yapıştırdıklarının hiç farkında değil bunlar. Şimdi ne diyor Cenabı Hak burda bakın. Orada Müslümanlara gene bir zafer verdi. Gene bir sevindirdi Müslümanları. Ama diyor ki: “Allahtan daha önce gelmiş bir yazı olmasaydı.” O yazı nerde? Rum suresinde. “Ben size önceden söz vermeseydim dua edin ki size sevineceksiniz diye söz vermiştim. Bu yanlışınızın şeyini çok ağır öderdiniz” diyor. lemesseküm derken Rasûlullah ve bütün ashabı. “Elbette ki sizi tutacaktı büyük bir azaba çarpılacaktınız.” Bunu Rasulullah’a ve ashabına diyor. Şimdi bu arkadaşlarımızı bak Allah’ın rasulu ve Rasulullah’ın ashabı olmasına rağmen yanlış yapınca Cenabı Hak affetmiyor. Allah’u Teâlâ Rasullullah’ı ne zaman affetti. Altı sene sonra Hudeybiye’de Mekke’nin kapıları açıldı fetih suresini indirdi. Sana iyice Mekke’nin fethinin yollarını açtık. Senin önce işlediğin günah var ya, Bu günahmıymış şimdi. Gördünüz mü? “Onu affetsin diye. Ondan sonra işlediğini de affetsin diye.”

Bizimkiler ne diyorlar. “Rasûlullah haşa günah işler mi.” Yav kardeşim sen Allah’a laf mı öğretiyorsun. Ne oluyor yani . Yani bu ne biçin bir din anlayışıdır. Allaha din mi öğretiyorsunuz. Ne zamanki Rasûlullah Mekke’yi fethetti, o zaman hangi sure indi. Nasır suresi. Allah’ın yardımı gelipte fetih odlumu. Mekke de fethedilince, artık daha şeyleri kalmıyor. Karşı tarafın daha dayanağı kalmıyor. İnsanlar bölük bölük Allah’ın dinine giriyorlar. O zaman rabbinin hamdine karşılık tesbih et. Rabbin her şeyi güzel yapar. Ne demek her şeyi güzel yapar? Bak sen nebisin diye sana torpil geçmedi. Sen böyle örnek olacaksın. Allahtan bağışlanmanı dile. Yani ne zaman Mekke’yi fethettin o zaman estağfirullah de Mekke’yi fethetmeden esteğfirullahın bir anlamı yok. Önce döktüğünü temizle sonra esteğfirullah de. Öyle değil mi.

Peki geleneksel anlayışa göre bu ayetlerin hepsi anlamsız olur değil mi. Elbette ki o anlayışı yerleştirmek isteyenler Rasulullah’ı uçan kaçan yapacaklar. Ne demek “hayatında hata bile yapmaz.” Ebu Hanife’ye malettikleri bir Fıkhul Ekber’de cumartesi günü okudum. “Rasulullah hata bile yapmaz” diyorlar haşa. Allah’u Teâlâ’nın haberi yok tabi bunlardan. Yaa bu ne biçim din anlayışıdır. İşte bu rasul sene örnek olur değil mi? Dersin ki “Allah’ın rasulu bir hata yapmış bağışlanması için o hatayı tamamen izale etmesi bekleniyor. O zaman ben de hata yaptığım zaman bitirmeden estağfirullahın bir anlamı yok. Hatamı düzelteceğim. Bövle bir rasul insana örnek olur. Efendim hiç hata etmez yav kardeşim ben hata ediyorum. “Her şey kendisine vahiydir.” Peki Allah’u Teâlâ orada Rasûlullah sav.e yanlış vahiyde bulunarak esir al dedi arkasından da niye aldın dedi öylemi. Bu ne biçim din anlayışı. Görüyor musunuz bu dini ne hala getirmişler. Ayetler arası ilişkiler tarumar.

Peki Bedir savaşını bu şekilde anlatan bir kaynak biliyor musunuz? Bunun doğru olduğuna inanabiliyor musun şu anlattıklarımın. Açık. Ben geçen hafta Nasr suresinin mealine tefsirine bakın dedim bakanınız varmı? Bakmadınız değilmi. Hiç değinmiyor. Anlatamaz ki. Bağları kurmazsan mümkün değil anlatamaz. Ne Nasır suresinin anlamı olur. Ne Fetih suresinin anlamı olur. Ne Rum suresinin anlamı olur. Hiç birisinin anlamı olmaz. bunları bu bağlarla ortaya koyduğunuz zaman bütün parçalar oturuyor mu oturmuyor mu? Neden Ebu Süfyan Mekke’ye haber gönderiyor. Her zaman gidiyordu. Niye daha önce göndermiyordu. Çünkü biliyor. Ve geleceği Cenabı Hak tabiî ki bilir. Onda şüphe yok, işte ortada. Zaten ilk anlattığım bu değimliydi kaderle ilgili olarak.  Aslında her şey orada varda mecburen anlatıyoruz ne yapalım insanların zihnine yerleşinceye kadar.

Son soru: Deftere yazılması konusunda. Yaptıklarımız karar verdikten sonra deftere yazılır demiştik. Eğer biz bir savaşta gereğini hazırlık yaparsak ona göre bir şey yazılır ve olur. Fakat Rumların Perslere karşı kazanacağı savaş çok önceden belirlinmiş. benim kafam burada karışıyor.

Cevap: Kafan karışmasın. Orada diyor ki Allah’u Teâlâ … imtihan bu bakara 155. ayette demiyor mu Allah’u Teâlâ: Karşımıza çıkacak soruları biraz korku, mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı ile mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz, diyor. Hep karşımıza çıkacak imtihan soruları. O da bir imtihan sorusudur. Onu o şekilde, Müslümanlara da bu şekildedir. Sizin içinizde bir sürü işadamları var. bütün şartlar olumlu olduğu halde istediğiniz sonucu alamadığınız işler olmuyor mu? Bu imtihan meselesidir yani. Bu imtihan böyle kazanılır. Allah bunu böyle koymuş. Allah’ın kanunu bu. Cenabı Hak karşımıza mutlaka bizim canımızı yakan,  en hassas noktamızdan bizi vuran imtihanlar çıkaracak. Bu dünyada herkes için bu söz konusu olur. Dolayısıyla onu o şekilde, bunu başka şekilde imtihan eder. Şartlar olumlu olmasına rağmen kaybedersiniz. Bu olan şeydir. Elinden geleni de yaparsın ama gene olmaz. Bir imtihandır yani. Olmaz da imtihanı kayıp mi ediyorsun. Hayır. Kazanırsın. Kazanırsın evet.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008