Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet)

11 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allah nasip ederse Kuranı Kerim açısından yolculuk ve amaçları başlıklı bir ders yapacağız. Her derste söylediğimiz bir şey var. Allahu Tealanın bir din tanımı var. “Feegım vecheke liddîni hanîfâ fıtratallâh” “Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına çevir.” “elletî fetaran nâse aleyhâ” “ki insanları da ona göre yaratmıştır.” “lâ tebdîle lihalgıllâh” “Allah’ın yarattığının yerini tutacak şey yoktur.” “zâliked dînul gayyimu” “Esas sağlam din budur.” “ve lâkinne ekseran nâsi lâ yağlemûn” “Ama insanların çoğu bunu bilmez.” (Rum 30) Şimdi din fıtrat olunca… Mesela Allahu Teala gökler ve yer için “fâtırıs semâvâti vel ardı” “Gökleri ve yeri fıtratla yaratan” (Enam 14) diyerek aynı kelimeyi kullanıyor. O zaman din fıtrat yani varlıklarda geçerli kanun ve kuralların insan hayatıyla ilgili kısmıdır. Din bu olunca mecburen din ile bilim arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olamaz. Yani din Allah’ın dini, tabiatı yaratan o, kitabı indiren o, insanı yaratan o… Dolayısıyla doğru dini anlattığınız zaman yeryüzünde buna hiç kimse itiraz edemez. Herhangi bir ilmi çalışma ile Kuranı Kerim’in doğru hükümlerinin çatışması mümkün değildir. Çatışma varsa ya Kuranı yanlış anlamışsınızdır. Ya da orada yapılan sonuçlarda yanlışlar vardır. Bugün olaya bu şekilde bakalım. Tabi yine çok iyi biliyoruz ki Müslümanlar bu konuların çok uzağındalar… Ama inşallah yavaş yavaş din ve bilim birlikteliği güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Enam Suresinin 11. Ayetini okuyorum. Allahu Teala burada şöyle diyor. “Gul sîrû fil ardı” “Onlara de ki yeryüzünde gezin dolaşın.” Yani oturmayın. Gezin, dolaşın. Bulunduğunuz yerde gezin. Komşu şehre gidin, başka yere gidin. Yani imkanlarınıza göre gidin dolaşın. Peki, “summenzurû” “sonra bakın ve düşünün.” “keyfe kâne âgıbetul mukezzibîn” “O yalan söyleyenlerin sonu ne olmuş?” (Enam 11) Şimdi kezzebe’ye yalanlayanlar anlamı verilir. Burada Arapça bilenler için söylüyorum. Kuranı Kerim’de kezzebe fiili bir mefulsuz olarak kullanılır. Çok yalan söyleme manasına gelir. Ki bütün kâfirler çok yalancıdır. Çünkü kâfir doğrunun üstünü örtendir. Alttakini göstermemek için yalan söylemesi gerekiyor. Bir de kezzebehu diye doğrudan meful alacak şekilde kullanılır. Onu yalanladı anlamına gelir. Bir de kezebe fihi şeklinde harfi cer ile meful alır. O da bir şeyin karşısında yalan söyledi anlamına gelir. Üçüne de maalesef müteaddi anlam verirler ve birçok ayetin anlaşılması sıkıntıya sokarlar. Bunu da Arapça bilenler için kısaca söylemiş olalım. Şimdi bugün yani o yalan söyleyenlerin sonunun ne olduğunu 4:32 sn. anlaşılmıyor. İnsanlara doğruları tebliğ ediyorsunuz kabul etmiyorlar. Mesela biz burada şu anda bu salonda oturan ve sohbet yapan kişileriz. Herhalde gelecek sene birisi buraya gelse içimizden birçoğunu göremeyecek. Bu dünyadan ayrılmış olacak. 20 sene sonra gelse çok az kişiyi görecek. 40 sene sonra gelse belki bir kişiyi ya görecek ya da göremeyecek. Yunus Emre’nin güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan… Mesela şu Vakfımızın bulunduğu yerin tarihi yazılacak olsa… Yani alttaki topluluk dile gelse ve başından geçenleri yazsa kim bilir ne kadar adam burası için birbirini öldürmüştür? Kim bilir neler olmuştur? Ömür geçiyor. Yalan söyleşende geçiyor. Doğru söyleşende geçiyor. Yalan söylediğin zaman dünyanda cehennem oluyor, ahiretin de… Ama doğru söylediğin zaman seni insanlar kötüleyebilirler, dışlayabilirler. Ama ne dersin? Benim içim rahat dersin. Ben biliyorum, yanlış bir şey yapmadım der ve son derece mutlu olur. İşte şimdi burada biz yalan söyleyenlerden olmamak için doğru yapanlardan olmak için önce bir çevremizle ilgili sürekli gözlemler yapmamız lazım. Yeryüzünde imkânlarımız ölçüsünde yürümemiz lazım. Mesela İstanbul’da Topkapı’ya gidin. Ya da Süleymaniye Camii’nin buraya… Bizim Vakfın solundan devam ettiğiniz zaman biraz ilerisi İstanbul Müftülüğü… Orası daha önce Şeyhülislamlık idi. Daha önce de Ağa kapısıydı. Tabi Bizans zamanında neydi? Onu bilmiyorum. Ağa kapısı Yeniçeri Ocağıdır. Burada Süleymaniye Camisi var. Önünde türbeler, mezarlıklar var. Dünya iki padişaha çok, bir padişaha az diyen Kanuni Sultan Süleyman orada… Yani kemikleri de büyük bir ihtimalle kalmamıştır, çürümüştür. Hayat böyle…

Şimdi uzatmayayım. Şey yapalım. İşin esasına dönelim. Kuranı Kerim’e göre yani Allahu Teala bize yolculuk konusunda neler söylüyor? Allahu Teala yolculuk sırasında neler yapmamızı istiyor? Yani hangi maksatla yolculuk yapmamızı istiyor? Onu Fatih Hoca’dan bir dinleyelim.

Fatih ORUM: Kuranı Kerim’de yolculukla alakalı pek çok ayet var. Yolculuğa atıfta bulunan pek çok ayet var. Hatta hepimiz biliyoruz. Yolculuk sebebiyle ibadetlerde birtakım ruhsatlar söz konusu oluyor. Yani insanın hayatının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bir yerden bir yere gitmek sadece modern insan için söz konusu olan bir şey değil. İnsanlık tarihi boyunca bu bir ihtiyaçtır. Hatta Kuranı Kerim’e bakılırsa ihtiyacında ötesinde Allahu Teala zaman zaman bir takım yolculukların yapılmasını bizlerden istiyor. Olmazsa olmaz bir unsur olarak görünüyor. Kuranı Kerim’e bakıldığında Allahu Teala özellikle hangi tür yolculuklara atıfta bulunuyor, onları vurguluyor ve bize de bu konuda bir hassasiyet geliştirmemizi istiyor? Bir takım taksimler yapacak olursak… Mesela işte Kuranı Kerim’de savaş için yolculuğa çıkılması zaman zaman hayatın bir mecburiyetidir. Bununla ilgili hükümler var. Hatta yolculuk durumunda, savaş için yolculuğa çıkıldığında neler yapılması gerektiğine dair pek çok ahkâm var. Bunun dışında bir de Kuranı Kerim’de Kültür Amaçlı Yolculuk diyebileceğimiz yolcuklara atıfta bulunan ayetler var. Kültür Amaçlı… Mesela Hac Suresinin 45 ve 46. Ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mealen okuyorum. “Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirdik. Onları devrilmiş direkleri üzerine çökmüş bir kör kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır. İnsanlar böyle yerleri gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri ve dinleyecek kulakları olsun? Gözler kör olmaz ama onların göğüslerindeki kalpleri kör olur.” (Hac 45-46) İşte burada insanların daha önce bir takım… İşte bugün arkeolojik amaçlı geziler dediğimiz insanların daha önce yaşadığı sosyal ekonomik durumlarını gösteren, dini durumlarını gösteren, onların mabetlerini gösteren ve en nihayetinde hangi bu işin sonla sonlandığını gösteren pek çok tarihi eser var. Allahu Teala ziyaret için bunlara yolculuğun bir gereklilik olduğunu ve buradan çıkartılacak büyük ibretler olduğunu söylüyor. Peki, bugüne bakıldığında bu tür yolculukları yapanlar kimler? Bu tür yolculukları yapanlar Müslümanlar değil. Müslümanlar yaşadıkları coğrafyanın yani üzerine bastıkları coğrafyanın altında bile neler olduğunun farkında olmayan bir ümmettir. Bunu Batılılar dünyanın her bir tarafına gidiyorlar. Oraları araştırıyorlar ve kendilerine göre kurgulayıp belgesel halinde bize sunuyorlar. Biz de onların bize lütfettikleri kırıntılarla demek ki işte tarihte şöyle insanlar yaşamış, şunlar yapılmış, bunlar yapılmış, bunlar edilmiş diye sadece onların lütfettiği bilim kırıntılarıyla idare ediyoruz.

Yolculukla alakalı ikinci bir kategoride bilim ve araştırma amaçlı yolculuk… Yani Allahu Teala bir yerde oturup saplanın ve hayatınızın sonuna kadar orada geçirin demiyor. Tam tersine bir şeylerin artık yapılamaz hale geldiğinde oraya saplanıp kalmanın büyük bir vebal olduğunu söylüyor. Hatta işte bu tür insanların melekler canlarını alacağı zaman mustazaflar denilen yani miskin hiçbir şey yapmamış, bir yere çakılıp kalmış, dünyanın diğer yerlerine gitmeyi düşünememiş insanların canlarını alırken meleklerin onlara hakaret vari bir şekilde davranacağına ve onların canlarını acı verecek şekilde alacağına dair tehditler var. Dolayısıyla bütün dünyanın geniş olduğu ve insanın gerektiğinde her yeri gidip… Hatta Hocam Kuranı Kerim’de İsrail oğulları eleştirilirken onların mobil olmasından vazgeçip bir yere saplanıp kalmak… Bakara Suresindeki ayetlerde yerleşik hayata geçtikleri için eleştirilir. Allahu Teala “kötü olanı iyi olana tercih ettiniz” (Bakara 61) der. Yani mobil olmayı, gerektiğinde her yere gidebilmeyi, her yeri yurt edinebilme görüşünde olmayı bırakıp çit çevirdiniz ve burası bize yeter diye bir toprağa bağlanıp kaldınız ondan sonra da bu hale düştünüz diyerek dünyanın her bir yerine her an gidebilecek kapasitede, donanımda olan insanlar olmamızı bize öğütlüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O ayetlere kısaca, çok hızlı bir şekilde bakalım.

Fatih ORUM: Yüce Allah mealen şöyle diyor. “Bir ara şöyle demiştiniz. ‘Musa, tek çeşit yemeğe katlanamayacağız. Rabbine yalvar da bize toprak ürünlerinden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan bitirsin.’ O da , ‘üstün olanı alt seviyede olanla değişmek mi istiyorsunuz? İnin bir şehre istediğiniz şeyler orada var’ dedi. Başlarına sefillik ve çaresizlik çökmüş, Allah’ın öfkesiyle yıkılmışlardır. Öyle olmuşlardı çünkü Allah’ın ayetlerini görmezlikten geliyor ve nebilerini haksız yere öldürüyorlardı. Öyle olmuştu çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.” (Bakara 61) Yani işte bizim toprağımız olsun. Etrafını çitle çevirelim. Bunun adı konsun, burası benim olsun, ben burada bir şeyler yetiştireyim deyip oraya saplanan insanların Allahu Teala başlarına gelenin ne olduğunu söylüyor. Oysa bütün yeryüzü sizin, siz mobil olun yoksa toprağın yetiştireceği şey ne? Onu her zaman elde edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Onu başkaları da yapabilir ama sizler eğer bir dava için yeryüzünde bulunduğunuzu söylüyorsanız küresel bakmalısınız, bütün dünyayı hedef almalısınız. Bu topraklar bize yeter deyip miskinler gibi buraya çakılıp kalmamalısınız diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sizin yaptıklarınıza ilave edelim. Şimdi çok güzel bir şey söyledi de oradan aklıma geldi. Resulullah (s.a.v) Mekke’de kalsaydı… Yani düşünün. Mekke şehirlerin anası, Kabe orada… Yani onun arkasından bir sürü şeyler dizebilirsiniz. Şu var, bu var. Ne yaptı? Mekke’yi terk edip Medine’ye gitti. Hiç siz duydunuz mu ki Medine’de iken Mekkelilerin aleyhine bir şey konuşmuş, ey Kâbe geleceğiz falan demiş mi? Yok. 14:58 14:59 sn. arası anlaşılmıyor. Sonra mesela İbrahim (a.s) Kabe’yi yaptı. Çoluğunu çocuğunu orada bıraktı. Kendi orada kaldı mı? Peki, Müslümanlar ne yaptılar? Medine’den bütün dünyaya dağıldılar. Mesajlar götürdüler. İslam bütün dünyaya yayıldı. Mesela Türklerin ataları Orta Asya’dan kalkıp buralara daha da ileri İtalya’ya kadar falan her tarafa yayıldılar. Orta Asya gezisi falan yaptığımız zaman her gittiğim yerde bakıyordum. Bizim köy dilini birçok yerde rahat anlaşabiliyordum. Hatta o zaman ‘keşke çocukluğum bizim köyde geçseydi de şehirde geçmeseydi’ dedim. Yani ne olmuş oluyor? Bütün dünyaya açılıyorsunuz. Siz kişisel olarak kendinizi korumak için kendinizi geliştirmeniz lazım. Kendi ailenizi korumak için geliştirmeniz lazım. Toplumunuzu korumak için geliştirmeniz lazım. Ve o arada birçok bilgi elde ediyorsunuz. İşte bu ayeti kerimede var. İşte bu ayeti kerimede var. Musa (a.s), niye toprağa saplanıp kalacaksınız diyor. Gidin size bu yiyecekleri 16:21 sn. arası anlaşılmıyor. Gidin alın. Şehirden alın.

Fatih ORUM: İkinci bilim ve araştırma amaçlı yolculuk… Allahu Teala buna da Kuranı Kerim’de vurgu yapıyor. Mesela Ankebut Suresi 20. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor. “De ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığına bakın. İlerisinde Allah o son yapılanmayı da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.” (Ankebut 20) Yani Allahu Teala’nın yaratmayı nasıl yaptığını, kainatı yaratır… İşte bugün bunu Müslümanlar değil, başkaları bizim dışımızdaki insanlar yapıyor. İlk başlangıç nasıl oldu gibi… Biz de onların biraz önce söylediğim gibi lütfettiği doğru ya da yanlış bunu test etme durumunda bile değiliz. O bilgilerle idare ediyoruz. Oysa bakın Kuranı Kerim savaşa giderken bile bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini çok dikkat çekici bir şekilde Tevbe Suresinin 122. Ayetinde bize anlatıyor. Yani savaşa giderken bile bunu bir fırsat bilip oradan bir takım şeyleri tespit edebilme Kuranı Kerim’de oturduğunuz yerde anlayamayacağınız bir takım şeyleri oralarda anlama şansını kullanmamızı istiyor. Ayet şöyledir. “Müminlerin tamamının savaşa çıkması gerekmez. Her kesimden bir takımı (Allah’ın savaşa çıkma emrini uygulamanın kişiye kazandırdıklarını görüp) dini kavramak ve geri döndüklerinde toplumlarını uyarmak için savaşa çıksa iyi olmaz mı? Böylece yanlışlardan sakınabilirler.” (Tevbe 122) Bunu bile oradan bir katma değerle dönmenin vesilesi olarak, savaşa gitmeyi bile o şekilde gören bir din bugün bırakın bunları bilimsel araştırma için bile yerinden kalkıp oraya buraya değil, sadece işte kendisi dışında öteki dediği toplulukların kendisine lütfettiği bilgilerle ilim yaptığını zannediyor.

Kuranı Kerim’de üçüncü bir yolculuk çeşidi Dinler Tarihi amaçlı yapılan yolculuktur. Bakın bunlar bizim yeni duyduğumuz şeyler… O yüzden Kuranı Kerim 1400 yıldır elimizde ve bu ayetler 1400 yıldır orada… Kuranı Kerim dinler tarihine yönelik yolculuklardan bahsediyor. Bugün bu hala bizim memleketimizde konuşulan bir şey değil. Hatta hiçbir islam coğrafyasında… Ama Batı bunu birkaç yüzyıldır yapıyor. Mealen yine okuyorum. Nahl Suresinin 36. Ayeti… “Biz her topluma (ümmete) elçi gönderdik; Allah’a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye böyle yaptık. Onların içinden, Allah’ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü gezip dolaşın da o yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” (Nahl 36) Allah’ın her topluma elçi gönderdiğini, o elçilere karşı nelerin yapıldığı, o toplumda nasıl dönüşümlerin yaşandığı, bütün bunların nasıl sonlandığı… Elimizde, ancak bunların yolculukla tespit edilebileceğini ve bu şekilde bu bilgilerin Kuran ile irtibatının kurularak insanlara tebliğde bunların aktarılması gerektiğini söyleyen bir kitap var. Ama bugün Dinler Tarihi ile ilgili araştırmalar -biraz sonra Vedat hocamız anlatacak- kimlerin elinde ve biz hangi bilgi kırıntılarıyla yetinmek zorundayız.

Bir başka yolculuk çeşidi ibadet amaçlı yolculuktur. Kuranı Kerim Hac ile ilgili ayette yoluna güç yetirmek yani o yolculuğu yapabilecek kıvamda, durumda olanlar için bu emri yerine getiriyor. Bizde buradan anlıyoruz ki Hac’da insanların bir şekilde en azından, asgari, hiç yapamıyorsa… Hani bizim Anadolu’da bir söz vardır. Köyünden sadece askerlik için çıkmış. Askerliğini yapıp tekrar köye gelmiş. Burada doğdu burada öldü şeklinde… Allahu Teala’da en azından bunun asgari bir seviyesi olarak bari Hac için oturduğunuz yerden kalkın, gidin. Tabi giderken de pek çok yeri görecek, pek çok insanla karşılaşacak, bu tecrübeleri edinecek ve böylelikle ondan da bir kazanım elde etmiş olacak. Dördüncü şekilde de işte ibadet amaçlı yolculuk diyebiliriz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen şimdi anlatırken aklıma geldi. Gene bizim köyden örnek vereyim. Bizim köyde birisinin bir davası olmuş. Kaza merkezine gitmek zorunda kalmış. Akşam köye gelmiş, herkes başında toplanmış. Neler gördün, anlat bize demişler. ‘Ya kardeşim Osmanlı Devleti derlerdi de inanmazdım ya, ne kadar büyük devletmiş. Git, git bitmiyor’ demiş. Gidip akşamda geri gelmiş. Şimdi Vedat Hoca’dan Dinler Tarihi için yapılması gerekenleri dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Fatih Hocam çok güzel bir şey söyledi. Batı uzun süreden beri bu çalışmaları yapıyor. İşte arkeolojik çalışmalar olsun, diğer bir takım çalışmalar olsun… Buradan çıkardıkları belgeleri kendileri yorumluyorlar, inceliyorlar daha sonra bize kırıntısı sayılacak şeyleri koyup bize işte bakın Sümer’de böyleydi, Babil’de böyleydi, Mısır’da böyleydi vs. tarzı bilgileri ortaya koyuyorlar. Bizde onların ortaya koydukları bilgilerle ancak araştırmalar yapabiliyoruz. Bir takım çalışmalar yapabiliyoruz. Müslümanların zaten şöyle br derdi yok. “Biz bilgi üretelim, çalışmayı biz yapalım, biz öncülük edelim, biz çıkartalım, biz kazanalım, biz alalım, biz araştıralım.” Böyle bir şey yok. Türkiye’de ki Dinler Tarihi çalışmaları Batı’da yapılan, Batı’da üretilen bilgiler ne ise o bilgileri takip etmek ve onları derleyip bir makale haline getirmek, kitap haline getirmek, tez haline getirmekten ibaret durumda şu anda… Örneğin Mecusilikle alakalı bir tez yapacaksınız. Gidip de onların ana kaynaklarına, onların kendi dillerindeki kaynaklara başvurmazsınız. Batı’da daha önce bu konuda ne tür çalışmalar yapılmış bununla alakalı kaynak taraması yaparsınız. Bu kaynak taramasından sonra da onları okursunuz ve bu çalışmalar üzerinden de tezinizi yazarsınız. Yani bugün ki Dinler Tarihi çalışması dediğimiz şeyler Türkiye’de bu şekilde ilerliyor. Bir makale yazacağınız zamanda öyledir. Mesela Hinduizm’i araştıracaksınız. Hindistan’a gidip de Hindu metinlerine Sanskritçe vs. olan ana kaynaklarda araştırma yapmazsınız. Batı’da Hinduizm ile alakalı neler yapıldığına dair kaynak taraması yaparsınız. Bunlar üzerinden Hinduizm ile alakalı bir makale yazarsınız. Bu da işte Dinler Tarihi çalışması olmuş olur. Örneğin Türkiye’de Dinler Tarihi çalışmalarında söylenen şey şudur. ‘Biz fenomenolojik bir metot izlememiz lazım” diyorlar. Yani her dini kendi iç bütünlüğünde ele almalıyız derler. Hiçbir dini başka bir din ile kıyaslamayarak her din kendi içyapısı içerisinde, özgünlüğü içerisinde ele almamız lazım derler. Bu şekilde araştırmalar ortaya koymamız lazım diyorlar. Türkiye’de genel kabul gören yaklaşım, metot budur. Dolayısıyla işte siz kalkıp da tasdik ilişkisi, yok nesih ilişkisi, aslında bütün dinler özünde birdi, Allah her topluma elçi göndermişti, bunlar daha sonra bozuldu vs. tarzı bir yaklaşımla hareket ettiğiniz zaman akademik camiada size ancak gülerler. Bu bilimsel kabul edilmeyecek, çok hafife alınacak bir metottur. Bu tarz şeyleri kabul etmezler. Dolayısıyla Müslümanların öncelikle bilgiyi kendi üretebilecek duruma gelmeleri gerekiyor. Bunun içinde internet üzerinden kaynak taraması yapıp, makale indirip, tez indirip onlarla Dinler Tarihi çalışmamaları gerekiyor, araştırmamaları gerekiyor. Sahaya inip o bilgileri kendileri çıkarmaları gerekiyor. Kendileri araştırmaları lazım. Temel kütüphanelere yani o din mensuplarının kendi kütüphanelerine girmeleri lazım. Mecusilik araştırıyorsa gidip kendi yerinde Mecusi’nin kütüphanesine girmesi lazım. Onların ana kaynaklarına ulaşması lazım. Batılılar tamam o kütüphanelere gidiyorlar, o kütüphanelerden bilgileri çıkartıyorlar ama o bilgileri çıkardıktan sonra ne kadar objektif bir şekilde yorumluyorlar? Ne kadar çarpıtmadan, manipüle etmeden onları servis ediyorlar? Bunları biz bilemiyoruz. Ancak onların söylediklerine gözümüz kapalı güvenmemiz gerekiyor. Orada öyle yazıyor diyor. Artık orada öyle yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyoruz. Yani öylece güvenmemiz gerekiyor. Mesela çok meşhur bir Dinler Tarihçisi olan 26:34 sn. anlaşılmıyor. adamın İslam hakkında söylediklerine bakıyorsunuz, ele avuca gelecek hiçbir şey yok. Diyorsunuz ki bu adam Dinler Tarihçisi İslam gibi araştırılması bu kadar kolay bir dini bile bu kadar yanlış bir şekilde anlatıyorsa bu adamın diğer dinlerle alakalı söylediği şeylere nasıl güveneceksiniz. Mesela Antik Sümer Dinlerini anlatıyor. Bu adamın Antik Sümer Dinleri hakkında söylediklerine siz nasıl güveneceksiniz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 27:11 27:13 sn. arası anlaşılmıyor. Adamlar bir taş bulup bir taşa kitap yazıyorlar.

Vedat YILMAZ: Yani gidip buluyorlar. Burada 30 bin yıl önce yaşamış, şurada şu kadar yıl önce falan diyorlar. Adama sen öyle değil diyemiyorsun. Çünkü sen araştırmamışsın. Sen sahaya inmemişsin. Sen çıkarmamışsın. Sen bulmamışsın. O adam bulmuş, o adam araştırmış. O sana soruyor. Sen de onun sunduğunu gözün kapalı kabul etmek durumunda kalıyorsun. Müslümanların bir an önce Dinler Tarihinde; Batı’nın servis ettiği bilgilerden kurtulup kendisi bilgi üretir, kendisi araştırır, kendisi kaynağından çıkarır duruma gelebilmesi lazım.

Fatih ORUM: 27:56 27:58 sn. arası anlaşılmıyor. bir şey var. Hani bu gibi şeylerde Batı’nın ortaya koymuş olduğu teknikler, testler, şunlar bunlarla hareket ederseniz başınıza nelerin gelebileceğine dair çok güncel bir anekdot var. Bir yılın üzerinden ya geçti, ya geçmedi. Karbon testi diye bir şey var. Batı bunu bir şablon olarak ortaya koyuyor. Herhangi bir şey bulduğunda, belge, şu, bu bilmem ne… Siz oraya götürüyorsunuz. Onlar bunun yaşı şu kadardır diyorlar. Ve siz bugüne kadar bütün çalışmalarınızı hep bu adamların, bu kriterlerine yaptınız. Mesela geçen yıl bir şey oldu. Bu haberlerde de birkaç gün gündem oluşturdu. Bir Kuranı Kerim parçası bulundu. Kuranı Kerim’in bir kısmı, tamamı da değil. Bu en eski parça denildi. Ve İngiltere’de bu karbon testine tabi tutuldu. Ne oldu? Bu Muhammed’in (a.s) doğumundan önceki bir zaman dilimine bile ait olabilir denildi. Adamlar bunu söylediler. Peki, sen o güne kadar o adamın söylediği her şeyi kabul edip ilim yapıyorsun. En son bu söylediğine ne diyeceksin? Yok, kardeşim karbon testi falan hikaye… Ama sen o güne kadar bunu olmazsa olmaz bir metot olarak kullandın. Bu adamın söylediği şeylerle ilim yaptın, bilim yaptın. Adam en son noktada bu getirdiğiniz Kuranı Kerim, Muhammed’in doğumundan önceki yıllara da tarihlenebilir dediğinde işte sizi böyle ortada bırakır. Onun için bütün bu teknikleri şablonları Müslümanlar kendileri oluşturmalılar. Bir başkasına emanet etmemeli… İşte seni böyle ortada bırakır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: O zaman bir tane örnek çalışma yapalım. Hazırlanın, çizmelerinizi giyin, gidiyoruz. Fil Olayının geçtiği yere gidiyoruz. Nerede geçtiğini biliyor musunuz? Müzdelife ile Mina arasında bir yerde… (30:32 sn. ekrana resim koyuldu.) Allah’a çok şükür bu Kuranı Kerim’in hikmet metodu ortaya çıkınca Fil Suresindeki ayetleri onu açıklayan ayetlerle birlikte okuduk. Burada kesin bir yanardağ patlaması var dedik. Zaten -Allah razı olsun- Mikail BAYRAM Hoca da o konuda ufuk açıcı bir çalışma yapmıştı. O da bizim açımızdan çok faydalı oldu. Şimdi önümdeki mealden okuyacağım. Yani Allahu Teala bakın, gezin, görün dediği halde Müslümanlar her sene gittikleri, ya da Hac ve Umre için sürekli gidip de dolaştıkları bölgelerde ne olduğunun farkında değiller. Onu önümdeki Diyanetin mealinden okuyorum. Tabi Diyanete mahsus değil. Bütün meallerde aşağı yukarı aynıdır. Tefsirlerde öyle… Burada şöyle meal verilmiş. (31:48 sn. ekrandaki resim değişti.) “Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?” (Fil 1) Resulullah böyle bir şey gördü mü? Yok. “Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?” (Fil 2) “Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.” Balçıktan pişirilmiş taşları kuşlar atacak. Böyle bir kuş olur mu? Balçıktan pişirilmiş taşı getirip üzerlerine atacak. Peki, attı. “Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.” (Fil 3-5) O taşlar bunları öldürdü dese anlaşılır da “yenilmiş ekin parçaları haline getirdi” ne demek? (32:45 sn. ekrandaki resim değişti.) Tabi şimdi Kuranı Kerim’e bir bütünlük içerisinde bakılmıyor. Bütünlük içerisinde de bakılmayınca cümlelere de doğru anlam verilemiyor. Şimdi buradan bizim yaptığımız meali size okuyayım.

Fillerle (Mekke’ye) gelenleri, Rabbinin ne hale getirdiğini, zihninde canlandırmadın mı?” (Fil 1) Bu “elem tera” kelimesi Türkçemizde de var. Rey deriz. Yani rey ne demek? Görüş demektir. Yani bir şeyi zihninde oluşturursun orada bir görüş oluşur sende… Yani olayı zihninde canlandırırsın. Fil Olayının… Mesela şimdi olayın geçtiği yer ekranda var. (33:40 sn. ekrandaki resim değişti.) Resmi biraz büyütebiliyor musunuz? Neyse… Devam ediyoruz.

Onların oyunlarını bozmuştu, değil mi?” (Fil 2) “Uçuşan yoğun bulut kütlelerini üzerlerine göndermişti” (Fil 3) Bakın kuşlar yerine yoğun bulut kelimeleri… “Onlara pişmiş çamurdan taşlar atan bulutları…” (Fil 4) Bulut kütleleri pişmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Bu hangi bulut kütleleri olur? Bir volkan patlamasının sonucu olur. Oradan patlar. Zaten aşağıdan lavlar çıkar. Onlar çamurla karışık şeylerdir. Onları pişirir. Bulutlar yukarıdan gelip yağdırır. Belgesellerde onu görürsünüz. “Sonunda da onları, içleri yenmiş bitki kabuğu[1*] gibi yapmıştı” (Fil 5) Bir buğday ya da fasulyeyi düşünün. İçerisini böcekler yemiş, sadece dış kabuğu duruyor. (35:01 sn. ekrandaki resim değişti.) Ya da bir fıstığın içerisini boşaltıp dış kabuğunun kaldığını düşünün. O şekilde daha rahat düşünebilirsiniz. Şimdi bakın burada neden bu şekilde olmuş. Mesela Kuranı Kerim’de… Burada şöyle diyor. “Elem tera keyfe feale rabbuke biashâbil fîl” “Rabbinin Fil ashabına ne hale getirdiğini, zihninde canlandırmadın mı?” (Fil 1) Bizzat görme olmadığına göre mecburen mecaza gideceksiniz. “Elem yec’al keydehum fi tadlîl” “Onların tuzaklarını boşa çıkardı değil mi?” (Fil 2) Boşa çıkardığını müşahede etmemiz lazım değil mi? “Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl” “Üzerlerine uçuşan ebabil gönderdi.” (Fil 3) Ebabil… Bazı meallerde… Gene burada iyi ebabil kuşları dememiş. Bazı mealler ebabil kuşları derler. Ebabil kuşu diye bir kuş yok. Şimdi ekranda yapmış olduğumuz gözlemlerin fotoğrafları var. Oraya gitmeden önce… Tarihi şu anda aklımda değil. Ama herhalde 10 seneden fazla olmuştur. Belki o resimlerin altında tarih yazıyor olabilir. Buraya gitmeden önce Ümmül Kura Üniversitesinde bir tarihçi arkadaşa telefon açtım. Ben geleceğim oraya bir gidelim dedim. Tamam dedi. Yolda giderken ona sordum. Arapçada ebabil kuşu diye bir kuş var mı dedim. Yok dedi. Öyle bir kuş yok dedi. Peki, öyle bir kuş yoksa neden hep ebabil kuşu diye öğretirler? Belki o zaman vardı dedi. Belkiyle olur mu? Ebabil ibil kelimesinin çoğuludur. Mesela ibil dendiği zaman bize deve olarak öğretiliyor. Aslında ibil deve sürüsü manasına geliyor. Aslında ibil’in kök anlamı öbek öbek olma, ağır olma, kapsama… Böyle… Öbek öbek olma… Mesela Ğaşiye Suresinin 17. Ayetinde vardır. Bakın ben hiç mana vermeden ibilin ne olduğunu ayeti kerimelerden siz düşünün. “Efelâ yenzurûne ilel ibili” “O ibile bakmadılar mı?” (Ğaşiye 17) Ne? Mesela ibile deve dersek İstanbul’da ki deveyi görebilir mi? Ya da kutup bölgesinde? Sürü zaten deve sürüsü demektir. 100 tane deveye falan deniyor. “İbil’e bakmadılar mı, nasıl yaratılmış?” “Ve iles semâi keyfe rufiat” “Göğe bakmadılar mı, nasıl yükseltilmiş?” (Ğaşiye 18) “Ve ilel cibâli keyfe nusıbet” “Dağlara bakmadılar mı, nasıl yerleştirilmiş?” (Ğaşiye 19) “Ve ilel ardı keyfe sutıhat” “Yere bakmadılar mı, nasıl düzeltilmiş?” (Ğaşiye 20) Peki, şimdi burada dağlar, yer, gök… Bütün bunların arasında deve mi akla geliyor? Hayvanlardan bahsediyor mu, burada? O zaman ibil ne olur? Bulutlar olur. Zaten Arapçada kalın bulut kütlesine ibil denir. Sözlük anlamıdır. Ebabil’de ibil’in çoğuludur. O zaman kalın bulut kütleleri geldi. Peki, o kalın bulut kütleleri o fil ordusunun üzerine geldi. Onlara taş yağdırdı. Nasıl bir taş? “Termîhim bihıcâratim min siccîl” “Pişmiş çamurdan taşlar yağdırdı.” (Fil 4) Peki, bunun başka ayetleri var mı? Bakıyorsunuz ki var. Mesela benzer olay bugün ölüdeniz dediğimiz Lut Gölünün orada var. Onun için kenarında petra denen… Orada da bir yanardağı patlamasından bahseden ayeti kerimeler Kuranı Kerim’de var. Mesela Zariyat Suresinin 31. Ayetinden itibaren İbrahim’e (a.s) melekler geliyor. İbrahim (a.s) onları birer insan zannedip yemek hazırlıyor falan… Sonra insan olmadıklarını anlayınca… “Gâle femâ hatbukum eyyuhel murselûn” “Ey elçi olarak gönderilen melekler” Çünkü meleklerin her birisi bir görevle geliyor. “Sizin asıl hedefiniz nedir?” (Zariyat 31) Niçin geldiniz diye soruyor. “Gâlû innâ ursilnâ ilâ gavmim mucrimîn” “Günahkarlar topluluğu olan bir kavme gönderildik dediler.” (Zariyat 32) Yani Lut kavmine… “Linursile aleyhim hıcâratem min tîn” (Zariyat 33) Bakın mesela Fil Suresi 4. ayette “Termîhim bihıcâratim min siccîl” (Fil 4) geçti. Arapça bilmeseniz bile Zariyat Suresi 33. Ayette ki “hıcârah” kelimesine dikkat edin. “Çamurdan taşlar…” Önce bir çamur sonra taş oluyor. Üzerlerine böyle bir şey göndermek için geldik diyor. Burada başka ayetler… Vakit yeteri kadar olmadığı için fazla şey yapmayacağım. Ama arzu ederseniz internetten 41:20 sn. anlaşılmıyor. ve dipnotunu okuyabilirsiniz. Hud Suresinde de aynı şey geçiyor. Melekler geliyor. Görevli melekler o olayları meydana getiriyorlar. “Felemmâ câe emrunâ” “Emrimiz geldiği zaman” Allah Lut Kavmi için emir verdiği zaman “cealnâ âliyehâ sâfilehâ” “üstünü alta çevirdik.” Niye? Çünkü alt taraftan volkan patlaması oldu. O bulutlar getirip aşağıya bir şeyler yağdırdı. O insanların hepsi çamur tabakasının altında kaldılar. “ve emtarnâ aleyhâ hıcâratem min siccîlim” “üzerine pişmiş çamurdan yağmur yağdırdık.” (Hud 82) “hıcâratem min siccîlim” (Hud 82) aynı kelime Fil Suresinin 4. ayetinde “Termîhim bihıcâratim min siccîl” (Fil 4) bulunmaktadır. Yani Kuranı Kerim’de bu karşılaştırmaları yaptığınız zaman o fil olayının geçtiği yerde bir volkan patlaması söz konusu… Buradan Hicr Suresine geçiyorum. “Feehazethumus sayhatu muşrıgîn” “o büyük ses onları yakaladı.” (Hicr 73) Çünkü yanardağ patlaması olduğunda müthiş bir ses var. Tabi Nuh (a.s) oradan kızlarıyla beraber ayrılıyor. Eşi de kalıyor. Çünkü o da o günahkârlardan… Onların üzerlerine taş yağıyor. Çünkü onlar böyle ya lezbiyen ilişkiler yapıyorlar, ya zina yapıyorlar, ya homoseksüel ilişkiler yapıyorlar. Hak ettikleri o taşın altında kalıp cezalandırılma… Taş yağmurunun altında kalıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Tevrat’ta zina edenlerin cezası recmdir. Kuranı Kerim’de bu kırbaç cezasına çevrilmiştir. “Fecealnâ âliyehâ sâfilehâ” “onun üstünü altına çevirdik.” “ve emtarna aleyhim hıcâratem min siccîl” (Hicr 74) Bakın “hıcâratem min siccîl” (Hicr 74) kelimesi ile aynı kelime Fil Suresinin 4. ayetinde “Termîhim bihıcâratim min siccîl” (Fil 4) bulunmaktadır. Dikkat ediyor musunuz? Kaç tane ayette geçti değil mi? Şimdi bu ayeti kerimeleri okuduğumuz zaman dedik ki bu fil olayı kesinlikle bir yanardağı patlaması olayıdır. Öyleyse bunu ne yap 44:31 sn. atladı. Mekke’ye… Orada bir araştırma yapalım. Gittik. Ümmül kura Üniversitesinden tarihçi arkadaşa telefon açtım. Allah razı olsun. Geldi beraberce oraya çıktık. Orada olayın geçtiği yere gittik. Orada Araplara sordum. O arkadaşa sormadım da… Çünkü fazla kalmadı. O biraz sonra ayrıldı. Daha sonra oraya iki ayrı grupla daha gittim. Bir Arap mühendis vardı. Buranın adı ne diye sordum. Vadin nar dedi. O resimde orayı gösterebilir misiniz? Dağdaki kısım… Vadin nar ne demek dedim. Yani ateş vadisi manasına geliyor. Bizde volkan patlamasının olduğu yerdeki vadilere vadin nar denir dedi. Tamam, işte dedim. Ama o bilmiyor. 45:40 45:42 sn. arası anlaşılmıyor. (45:42 ekrana resim koyuldu.) Tamam dedim. Hadi gel şu şeye çıkalım dedim. Şimdi dikkat ederseniz resimde lav seli görürsünüz. Kurumuş, taşlaşmış lav seli var orada… O mühendise hadi şuradan dağa doğru çıkalım dedim. (46:11 sn. ekrandaki resim değişti.) Çıktık. 46:11 46:14 sn. arası anlaşılmıyor. Ne demek dedim. Ateş seli dedi. Sel kelimesi bizde de var. Kullanıyoruz onu… 46:20 46:22 sn. arası anlaşılmıyor. Yani ateş seli… Bu ne demek dedim. Heyecandan da orayı görünce… 46:28 46:30 sn. anlaşılmıyor. O eskiden beri duyuyor işte… Ateş vadisi… Ne için olduğunu bilmiyor. Ama onu görünce müthiş bir şekilde heyecanlandı. 46:37 46:39 sn. arası anlaşılmıyor. ne demek dedim. Ateş seli… Volkanik dağlardaki patlamalardan meydana gelen akıntıların taşlaşmış şekline deriz dedi. Tamam işte… Yani bugün hacılara, umre ziyaretine gidip de… Zaten oradan herkes geçiyor. Hemen şu sağınıza, solunuza bir baksanıza… Bakın burada işte göreceksiniz. Aa işte burada Fil Olayının geçtiği yer işte bakın. Yani ayeti kerimleri diğer ayetlerle birlikte anlattığınız zaman işte buranın adı ateş vadisidir. (47:18 sn. ekrandaki resim değişti.) Araplar hep öyle diyor. Adını biz koymuş değiliz ki… İşte bakın şurada görüyorsunuz 47:25 sn. anlaşılmıyor. şurada tepeler falan… Her tarafa bakıyorsunuz. Tabi orada çok sayıda şey var ama… Ben bu konularda uzman olmadığım için… Keşke bir Jeologla beraber gitseydik. Bun u şunu için söylüyorum. Oradan taşlar getirdim. Bizim İstanbul Üniversitesinin Jeoloji Bölümüne gittik. Adnan ÖKTEN Bey ile beraber birkaç tane götürdük. Bunlara bir bakın dedim. Hocam bu çok eski dediler. En az 1500 yıllık dedi.

Seyirci: 48:04 48:06 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yok analiz edeceklerde… Şey değil yani… 48:10 sn. anlaşılmıyor. yani ilk götürmüşüz, ilk bakışta… Şey değil onlara bırakmadık ki analiz etsinler… Onların herhangi bir eksiklikleri yok. Adamlar yani konunun uzmanı insanlar… Yani bakar bakmaz anlıyor. Ya bu en az 1500 yıllık 48:29 sn. anlaşılmıyor. O zaman şunu bir analiz eder misiniz? Bunu nereden aldın dedi. Fotoğrafları falan gösterdim. Nereden aldın dedi. Şuradan dedim. Buradan alınmaz oraya ayak basmıştır, şuradan alınması gerekirdi dedi. Kardeşim ben ne bileyim oradan almam gerektiğini… O fotoğrafta bir tepe gösterdi. Oradan almalıydın dedi. Burada ayak basmıştır, biz inceleme yapsak bile tam tatminkâr sonuç alamayız falan dedi. İyi dedim. O zaman İstanbul Üniversitesi olarak bir başvuruda bulunalım dedim. Sizler tahlillerinizi yapın falan dedim. İşte kendi aramızda bir ön anlaşma yaptık. Sonra ben düşündüm. O sırada biz namaz vakitleri için kutuplara gideceğiz. Yani buna başlatırsak o kalır. 49:17 49:18 sn. arası anlaşılmıyor. Oraya gittik. Ama burada esas mesele de şu var bakın. O Pompei’de ki patlamalarda oluşan sonuçları da gösterirseniz… Mesela ekrandan göreceksiniz. (49:37 sn. ekrana resim koyuldu.) 49:36 49:37 sn. arası anlaşılmıyor. gibi donup kalmış. Taşlaşmış vücut… Ama içerisi bomboş… İşte ayeti kerime de “keasfim meé’kûl” (Fil 5) dediği odur. Aynı fıstık gibi düşünün. Mesela bir tarafı delinmiş. Böcek fıstığın içerisine girmiş. İçini tamamen boşaltmış. Dışarısı olduğu gibi duruyor. Bunlarda aynı şekilde o vücudun içerisi tamamen boşalmış. Ama eğer biz orada kazı yapacak olsak mutlaka Fillerden taşlaşmış olanı bulacağız. Çünkü ayet onu gösteriyor. Oraya Kabe’yi yıkmak için gelen birçok askerin taşlaşmış bedenini bulacağız. Onun altını kazdığımız 50:28 50:29 sn.arası anlaşılmıyor. mutlaka bulacağız. Geçende Arabistan’dan bir bey geldi. Ama bu konuyla gerisi gelmedi. İnşallah gelir. Ümit ederiz ki bu işe şey yaparlar… Çünkü şöyle bir şeyde var. Orada o Üniversiteden gelen arkadaşa, gel biraz dağın üzerinde dolaşalım dedim. Yasak gidemeyiz dedi. Niye gidemiyoruz dedim.  Mekke belediyesinden izin almak gerekir dedi. 51:06 51:07 sn. arası anlaşılmıyor. Sonra işte az önce bahsettiğim şey rastladım. Bizimle beraber olan orada da çok inşaatları olan firma vardı. O firmanın çalışanlarından birisi sürekli o firma sahiplerinden bir aile olduğu içinde hep onlardan ayrılmıyordu. İşte o mühendise dedim ki, sen Mekke Belediye Başkanı ile tanışıyor musun dedim. Tanışıyorum dedi. 51:34 51:35 sn. arası anlaşılmıyor. Falan yerde böyle bir şey var. İzin alır mısınız dedim. Anlattığın gibiyse izin almaya gerek yok dedi. Gel beraber gidelim dedi. Gittik. (51:40 sn. ekrana resim koyuldu.) Adam bunda izin olur mu dedi. İzin alınacak falan olsa bu dağın etrafı falan çevrilmiş olur. Burası herkesin çıkabileceği bir yer… Etrafı çevrili değil. İşte o zaman çıktık. Az önce anlattığım şeyleri anlattı. Biz gerçekten Müslümanlar olarak… Mesela arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde anlattılar. Kuranı Kerim’in bize emrettiği şekilde hareket edecek olsak… Mesela Fil Suresi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor değil mi? Halbuki ayeti kerimeyi diğer ayetlerle birlikte okuduğunuz zaman muhteşem bir olaydan bahsediyor. Şimdi her sene Müslümanlar Hacca, umreye gidiyor. Oraya gidip baktıkları zaman epey bir tecrübeyle geriye dönecekler. Zaten onun benzeri olaylarda Medine’nin çevrelerinde de var. Ama o biraz daha ayrı bir olay… Yine aynı şekilde Allahu Teala bize, ‘yeryüzünde gezin, dolaşın, bakın ki neler olmuş?’ diyor. Mesela bu konunun organizasyonunu yapın diye arkadaşlarıma söylüyorum. Mesela Petra’ya o ölü denize gitmek lazım. Orada olan olayları görmek… Onunla ilgili Kuranı Kerim’de çok fazla ayrıntı var. Ama zaman yeterli olmadığı için o konulara girmedik. Ondan sonra dünyanın neresinde dini yapılanma varsa oraya mutlaka gitmemiz lazım. Hindistan’a gitmemiz lazım. Tibet’e gitmemiz lazım. Amerika’da eski dini yapılar falan varsa hepsine gitmemiz lazım. Çünkü Allahu Teala gidip görün diyor. Bir de oralara tasdikle gitmek lazım. Hem Kuranı Kerim önceki kitapları tasdik ettiğini söylediği halde… Her nebiye kitap verildiğini çok sayıda ayet söylediği halde… Bizde topu topuna 4 kitap derler. Onu da doğru dürüstte şey yapamazlar yani… Dört kitabı bile Kuranı Kerim ve İncil dışındakileri doğru dürüst anlatamazlar. Tasdik ilişkisiyle bütün insanlara yaklaşmamız lazım. Mesela bu arkadaşlarımız hatırlamaz. Sizin içinizde de hatırlayanınız olduğunu zannetmiyorum. Çünkü eski arkadaşlardan şuanda burada kimse yok. Sabahleyin varlardı. Hindistan’dan buraya birisi gelmişti. Şuraya oturdu. Tercüman arkadaşlarımızda vardı. Konuşuyorduk. Adam buradan gittikten sonra ‘Ben ömrümde böyle bir din hiç yaşamamıştım’ demiş. Orada Brahmanlar var. Adamların Vedalar diye kitapları var. Bu kitaplar elbette Allahu Tealanın indirdiği kitaplardır. Niye elbette diyorum? Çünkü zaten Allahu Teala her topluluğa 55:11 55:12 sn. anlaşılmıyor. Kimdi, Vedalar’da Muhammed diye bir yazı yazmıştı? Hindistanlı Mübarek Furi’nin Vedalarda Muhammed diye bir makalesi var. İnternetten onu görebilirsiniz. Onlarda Muhammed’i (a.s) bekliyorlar. Geçenlerde ben dergiyi sana (Vedat YILMAZ) vermiştim. Görmüştün. Bizim Şinasi Gündüz arkadaşımız “el Milel ven Nihal” diye bir dergi çıkarıyor. Sağolsun onu bana göndermiş. Oraya baktım. Hindistanlı bir alim… Adı aklında mı?

Vedat YILMAZ: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bir makale yazmış. Bir karşılaştırma yapmış. Araplar kitaplarını bizden çalmış diyor. Bizim kitabı kopya etmişler diyor. Ama bozmuşlar diyor. Mesela bizde 30 gün oruç tutarız ama biz oruçlu bulunduğumuz günlerin gecelerinde eşlerimizle ilişkiye girmeyiz, onlar giriyor diyor. Tamam, Kuranı Kerim baştan bunun olduğunu söylüyor, sonra bizim için helal kılmış. Biz bu insanlara tasdikle gittiğimiz zaman… Mesela Hindistan’dan buraya gelen kişi gibi… Yani o burada bir filme alınsaydı… Adam şaşırıp kaldı. Konuşuyoruz, kendisini asla müşrik kabul etmiyor. Hayır, şirk en büyük günahtır diyor. Mesela Katolik Kilisesine gittiğim zamanda Papa’nın ikinci adamı Jean Liu Pierre Touran bana, ‘sen bize müşrik diyorsun biz müşrik değiliz’ dedi. Çümkü hepsi şirki reddeder. Bir günde Kanada’ya mektup yazdım. Humeyni geldikten sonra Zerdüştlerin bir kısmı Kanada’ya taşındı. Rahatsız olmasınlar diye o kadar dikkatlice, nazikçe yazdım ki… “Sizin din adamlarınızın Allah ile sizin aranızdaki ilişkisi nedir? Onu öğrenebilir miyim?” dedim. “Biz müşrik miyiz? Ne işleri var Allah ile bizim aramızda?” diye cevap geldi. Bu insanlara Allah’ın emrettiği gibi yaklaşacağız ki… Mesela onlar Mehdi bekliyorlar. Bekledikleri Muhammed’dir (a.s). Yahudilerin beklediği Muhammed’dir (a.s). Hristiyanların beklediği O’dur. Mesela Budistlere gidin… Kızım Dinler Tarihine çok hevesli olan birisidir. 1 sene olmadı. İki kızım Tayland’a gitmişlerdi. Cuma günü saat 12’de ibadet ediyorlarmış. Bakın, bunlar Budist… Benim torunda babasının namazına zannederek o da namaza durmuş. Namaz kıldıklarını düşünüp hemen yanlarına koşmuş. İşte gerçekten bizim bütün dünyaya karşı büyük sorumluluğumuz var. Bu kitap Allahu Tealanın kitabıdır. Ben ne kadar Allah’ın kulu isem Trump’da o kadar Allah’ın kuludur, Putin’de o kadar Allah’ın kuludur. Efendim kutup bölgesinde yaşayanlarda Allah’ın kuludur. Beni kim yarattıysa onları da O yaratmıştır. Bizim insanlar arasında ayırım yapmaya hakkımız yok. Madem elimize bu kitap geçmiş. Bu kitabı önce kendimiz çok iyi öğreneceğiz. Sonra dünyanın neresinde km varsa hepsine bu götürmemiz lazım. Onun diliyle… Zaten Allahu Teala İbrahim Suresinin 4. Ayetinde öyle diyor. “Ve mâ erselnâ mir rasûlin illâ bilisâni gavmihî” “Her elçiyi kavminin diliyle göndeririz.” (İbrahim 4) Çünkü onun diliyle olmazsa ona hiçbir şey ifade etmez. Onun için inşallah biz bu şeyleri tekrar canlandırırız. Artık arkadaşlarımıza da sizin yanınızda tekrar söylüyorum. İçinizde de bu işe gönüllü katılmak isteyen olur.

Ömer ÇETİNKAYA: Pompei ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan olduğu için… Bundan 8 sene önce güçlü bir rehberlikle beraber Pompei’ye gittim. Orada gezmeye başladık. Kadıncağız anlatıyor. Fakat ben onun anlattığı gibi anlamıyorum. Kuran’dan ayetler dökülmeye başladı. Bunlar idrarları ile çamaşırlarını yıkamaya başladılar dedi. Çünkü onda amonyak vardır biliyorsunuz diyor. Şimdi o kendine göre bir yol bulmuş. Biraz daha ilerledik. Yol tabelalarındaki oklar insan uzuvlarındandı. Biraz daha ilerledik. Berekethane diye bir yere geldik. Bizim bildiğimiz –özür diliyorum- randevu evi onlar için berekethane olmuş. Artık biraz daha ilerledik. Bunlar artık 10 sene yıkanmıyorlar. Üstündeki pisliklerle kalıyorlar. Yani müthiş bir sapıtma örneği… Sonra “Burada hiçbir şey kalmadı. Lavlar gelip herkesi bitirdi ama biz özel bir teknikle bir ilaç şırınga ettik. Lavların altından bu bedenleri olduğu gibi çıkarttık” dedi. Bedenlerin dışı taşlaşmış içi boş…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İşte ayet onu söylüyor.

Ömer ÇETİNKAYA: Onlarda ilacı dışına enjekte etmişler. Teknik yapmışlar. O küllerin altından o bedenleri olduğu gibi çıkarmışlar. Ve bedenlerin kimisi hamile, kimisi bir iş yaparken… Yani bir anda taşlaşmışlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi Fil Suresindekilerde aynı…

Ömer ÇETİNKAYA: Böyle şoka girdim. Kadın ayeti anlatıyor ama farkında değil. O başka şey konuşuyor. Böyle bir anım vardı. Hocam konuşurken terlemeye başladım. Ben burada anlatayım dedim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam. Ömer ÇETİNKAYA’ya teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz Müslümanlar olarak her tarafa gitmemiz lazım. Oraları görmemiz lazım. O insanlarla birebir ilişkiye girmemiz lazım. O insanlar için Kuranı Kerim’de ki bu tasdik ilişkisini ortaya koymamız lazım. Bir yerde çakılıp kalmadan… Mesela Resulullah’ın ashabı Medine’de iken o günün imkânlarına göre bu dini Orta Asya’dan Kuzey Afrika’nın en batısına kadar götürebilmişler. Bizde bugünün imkânlarıyla dünyanın her yerine götürmemiz lazım. Ama kafamıza göre değil. Allah’ın kitabına göre gitmemiz lazım. Herkese o rahmetle gitmek lazım. Doğruları göstermek lazım. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz