Bakara Suresi 214-217. Ayetler

27 Mart 2012 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bakara suresi 214-217. ayetler

Kur’an sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır

Yayın tarihi-27 mart 2012- Süleymaniye Vakfı/Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi

A.Bayındır:

Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn.
Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în

Bu gün Bakara suresinin 214 üncü ayetinden başlayacağız, 214 den başlarsak:

Konu birliği olur, geçen hafta okumuştuk ama konu bütünlüğü açısından 214den başlayacağız İnşaallah.

Burada,  karşılaşacağımız sıkıntılar dile getiriliyor, Cenabı-Hak şöyle buyuruyor:

‘’Em hasibtum en tedhulûl cenne’’ >’’Yoksa siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz?(2/214)

Yani, kendi kendinize bir hesap yapıyorsunuz…  eh ben işte,  şu tarafım böyle, şu şöyle,

o zaman sonuçta ‘’gideceğim yer cennettir diye hesap mı ediyorsunuz?’’(2/214)

‘’Ve lemma ye’tikum meselullezîne halev min kablikum’’ >’’sizden öncekilerin başına gelenler size gelmeden cennete gideceğinizi mi hesap ediyorsunuz?’’(2/214)

Peki, bizden öncekilerin başına neler geldi?

‘’Messethumul be’seu ved darrau ve zûlzilu hatta yekuler rasulû vellezine amenu meahu meta nasrullah’’ vellezine

(Okurken izleyenlerden bir kişi bir müdahalede bulunuyor ne dediği anlaşılmıyor -2 dakika.34-35 inci saniye- A.Bayındır evet diyerek devam ediyor)

‘’Vellezî  amenu meahu meta nasrullah’’>’’Onların başlarına, dış baskılar, sıkıntılar ve içten gelen zorluklar, hastalıklar, can ve mal noksanlığı, bir takım kişiyi sıkan şeyler, hem dıştan hem içten, bir sürü sıkıntılarla yüz yüze geldiler, fakirlik çektiler, hastalık oldu insanların da can eksikliği oldu, mal eksikliği oldu… da… dışarıdan da büyük baskılar gördüler’’(2/214)

‘’Hatta yekuler rasulû vellezine amenu meah’’>’’Öyle bir noktaya geldiler ki: Resul ve onunla beraber inanmış olanlar şöyle diyecek duruma geldiler’’(2/214)>meta nasrullah>‘’Allahın yardımı ne zaman?’’(2/214)

‘’Ela inne nasrallahi karıb’’>’’Dikkatli olun Allah’ın yardımı yakındır’’(2/214)

Yani ne zaman imtihanda en zor noktaya geldiyseniz, artık daha dayanamıyorum, tahammül edemiyorum, çok zor durumdayım diyorsanız sevinmeniz lazım, o kadar çok sıkıldıysanız sevinmeniz lazım, çünkü Allah’ın yardımı artık o kadar fazla yaklaşmış demektir size.

Şimdi insanlar böyle yerlerde imtihanı kaybediyorlar, yani bu çekilen sıkıntılar, Allah’ın dinine yönelmekten kaynaklanıyor, Onun için bakarsınız ki birçok kimse sıkıntıyı gördü mü? Kendisini dinden uzak göstermeğe çalışır, Mesela o 28 Şubat döneminde nice sakallı insanlar sakallarını kestiler, nice başları örtülü olanlar başlarını açtılar, nice tavizler verildi, konuşma yerlerinde öyle konuştular ki sanki dinden uzak karşı taraf değil de beri tarafmış gibi…

İşte bu imtihanı kazanma ya da kaybetme noktasıdır.

Yani, bunlar bize sorulacak sorular, maddi sıkıntımız olacak, hastalık olacak, dış baskılar olacak, her şey olacak ama asla sarsılmadan her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz

Yola devam edince de Allahu Teâlâ’nın yardımının yakın olduğunu, kazancın çok büyük olduğunu elbette ki göreceğiz.

‘’Ela inne nasrallahi karıb’’>/evet/’’Çok dikkatli olun Allah’ın yardımı yakındır’’(2/214)

Yani bu şeyin tabiatı böyle, eğer bir yerde doğru bir iş yapıyorsanız, doğru hizmet yapıyorsanız, karşınıza bu sıkıntılar çıkacak.

‘’Yes’eluneke maza yunfikun’’>’’Sana soruyorlar, ne harcayacaklar diye? ne harcama? hangi harcamalarda bulunalım? Neler harcayalım?’’(2/215)

‘’ Kûl ma enfaktum min hayrin fe lil valideyni vel akrabîn vel yetama vel mesakî vebnis sebîl’’>’’De ki: hayırdan yapacağınız her harcama yani yapacağınız her türlü iyilik ve ikram, anneye, babaya ve en yakınlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlaradır’’(2/215)

Şimdi anneye, babaya yardım yapmak gerçekten çok zordur… Neden zor? İnsan çocukluktan itibaren onlardan almağa alışmış, vermeğe sıra gelince sanki sular ters akmağa başlıyor bir de anne, baba için de çok zor, hep vermeğe alışmış, alma noktasında olunca da ona da son derece ters geliyor

Hz. Ömer’in şöyle bir duası naklediliyor: -‘Ya Rabbi beni evladıma muhtaç etme’

Burada şey var, alışkanlıklara ters bir durum söz konusu.

‘’Ve en yakınlara iyilikte bulunun’’(2/215) diyor Allahu Teâlâ. En yakınlar: sıkıntılarımızı paylaştığımız insanlardır, nedense insanların eline bir imkân bir fırsat geçti mi! yakınlarıyla değil; daha önce kendisinden uzak olan kişilerle paylaşmak ister. Yani iyilikleri başkalarıyla paylaşır, öyle kimselerle paylaşır ki başına bir sıkıntı geldiği zaman ilk önce onu terk edecek olanlar onlardır; başına sıkıntı gelince yanına koşacağı kişilere eline bir fırsat geçince soğuk davranır ve uzak yaşar,  buna da çok dikkat etmek lazım… Demek ki önce anne-baba sonra en yakınlar, yetimler, miskinler…

Yetim: Babası yok… Kur’an’ı Kerim açısından baktığımız zaman annesi olanlarla ilgili özel bir kelime olmadığına göre annesi olmayana da bu gün Araplar yetim diyorlar o da son derece uygun düşüyor- Ayetler üzerinde çalıştığımız zaman…

Ve miskinler yani çaresiz kalmış kişiler, hele bu günkü hayat şartlarında insanlar çok kolayca çaresiz kalabiliyorlar: Köyünden-kentinden şehre gelmiş bir iş yerinde çalışıyor, çalıştığı süre içerisinde zaten aybaşını zor getiriyor, bir de işten çıktı mı? Ölümlerden ölüm beğen çalışırken aybaşını zor getiren kişiler, işsiz kaldıkları zaman ne yapacaklar? İşte miskinler bunlar, dış görünüşü itibariyle siz zannediyorsunuz ki her şey iyi ama bir de iç tarafına bak… Ve bunlar genellikle de kimseye kendi durumlarını da bildiremezler… Onlara yardımcı olmak lazım ve yolda kalmış olan kimselere yardımcı olmak lazım.

‘’ Ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe bihi alîm’’>’’Hangi hayrı yaparsanız yapın Allah onu mutlaka bilir’’(2/215).

Yani burada şu var: İnsanlar size teşekkür etmeyebilirler, karşılığını Allah’tan bekleyin,  karşılığını o insanlardan beklemeyin. Yani şöyle düşünmek lazım bütün nimetleri borçlu oldukları Allah’a insanlar bu derece nankör davranıyorlarsa; sana da nankör davranırlar, öyleyse bir iyilik yaptığın zaman karşılığını onlardan değil; Allah’tan bekle çünkü Allahu Teâlâ yapılan iyiliğin zerresini unutmaz, mutlaka çok iyi bilir ve karşılığını verir.

Tabi Allah’tan karşılığını almak için de Allah rızası için yapmak lazım, bazı kimseler iyilik yaptıkları zaman gazinolarda bahşiş dağıtan kimseler gibi oluyorlar, garsonlara bahşiş dağıtıyor ki ben kafayı kaldırdığım zaman buyur ağabey diye, diye yanında bitsin, emret ağabey, ne istiyordun ağabey. İçeri girdiği zaman, hoş geldin desin ondan sonra dışarıya kadar uğurlasın, falan… Bazıları birisine bir iyilik yaptı mı, karşılığında bunu bekliyor o zaman senin Allah’tan alacağın hiçbir şey yoktur. O kişiden de beklediğini alamazsın zaten

Bir keresinde bir maddi durumu iyi olan bir adam, bir fakire yardımda bulunmuş, o fakiri bana şikâyet ediyor, dedi ki- ya ben adama para verdim, gitti kiraz aldı, E-e dedim- bir de ne aldığına mı karışacaksın? Sana ne?  Ne isterse alır!/ Ne isterse alır!

Yani bazı insanlar böyle karşısındaki kişileri baskı altına almak için de yardım yapıyorlar, o zaman o Allah rızası için olmuyor, dolayısıyla iyilik yaptığınız zaman yalnız Allah rızası için yapın; iyilik gören kişinin de yapması gereken kendisine iyilik edene teşekkür etmesidir bu olması gereken bir şeydir. Etmiyorsa nankördür ne yapalım! Fakat bir iyiliği Allah rızası için yapınca, karşı taraf ne yaparsa yapsın bizi rahatsız etmez, son derece rahat olursunuz, hiç de bir sıkıntınız olmaz çünkü Cenabı-Hak’tan onun karşılığını fazlasıyla alırsınız.

‘’Kûtibe aleykumul kıtalu ve hûve kurhul lekum’’>Savaş size farz kılınmıştır//Savaş size farz kılınmıştır ama o ağır geliyor(2/216).

Bu Ayet-i kerime Bedir-savaşından önce inmiş olması gerekiyor, çünkü bundan sonraki ayetin Bedir-savaşından önce indiği kesin olduğu için bu da birlikte o zaman inmiş olabilir.

‘’Kûtibe aleykumul kıtalu ve hûve kurhul lekum’’>Size Kıtâl farz kılınmıştır/savaşmanız size farz kılınmıştır, ama o size zor gelir(2/216)

Şimdi, çünkü(savaşa) gidiyorsunuz ölüm beklenen bir şeydir, sağ dönmek de var ama ölmek için gidiyorsunuz-ölmek için gitmiyorsunuz ama savaşta ölüm var yani ucunda ölüm var, fakat nerede ölüm yok ki? Düşündüğünüz zaman!

‘’Kûtibe aleykumul kıtalu ve hûve kurhul lekum’’>’’Savaş size farz kılındı ama o size zor gelir/hoşunuza gitmez(2/216).

‘’Ve asa en tekrahu şey’en ve huve hayrul lekum’’>’’Belki bir şey sizin hoşunuza gitmez ama o sizin hayrınızadır/bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin hayrınıza olur’’(2/216).

‘’Ve asa en tühıbbu şey’en ve hüve şerrul lekum’’>’’Bazen de bir şeyden hoşlanırsınız/hoşunuza gider o da sizin için şerlidir/bu da olabilir’’(2/216).

‘’Vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun’’>’’Allah bilir siz bilemezsiniz’’(2/216)

O zaman öyleyse kararı Cenabı-Hakk’a bırakın, Allah size bir şeyi farz kıldıysa onda mutlaka sizin hayrınız vardır. Allah yasaklamışsa mutlaka sizin için kötüdür, kararı Allahu-Teâlâ’ya bıraktığınız zaman rahat edersiniz.

‘’ Yes’elune aniş şehril haram kıtalin fîh’’>Sana haram aylarını soruyorlar/o aylarda savaşı soruyorlar(2/217).

‘’Kûl kıtalun fîhi kebîr’’>De ki: haram aylarında savaşmak büyük günahtır(2/217).

Allahu Teâlâ Yeryüzünü yarattığı günden itibaren ayları 12 yapmış… ayların sayısını, bunlardan 4 tanesi Haram ay olarak Cenabı-Hak tarafından ilan edilmiş bunlar üçü Hac ayları hani Hac sırasında olan aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem birisi de Şaban ayından önce olan yani ramazana iki ay kala olan Recep ayı… Recep, Şaban, Ramazan diye bizde üç aylar diye tabir edilir ya, üç ayların ilk ayı.

Bu 4 ay,  bunlar haram aylar, bu ayların haram ilan edilmesi tabi son derce önemlidir. İlan eden Allahu-Teâlâ hiç şüphesiz ki orada birçok güzellikler vardır. Bu üç ayda insanlar büyük panayırlar kurarlar, ticaret yaparlar, mesela, Mekke’nin çevresinde ta tarihin eski devirlerinden beri bu panayırlar kurulur, insanlar Hac-ibadetini de yaparlar, sonra memleketlerine döner giderler, üç ay az bir zaman değil. Dolayısıyla herkes ürettiği malını satma fırsatı bulur oradan mal alıp memleketine dönme fırsatı bulur.

Bir ay da Recep ayı: onlarda uluslararası çapta değil de mahalli çapta pazarların kurulabileceği, ticaretin yapılabileceği şeylerdir. Dolayısıyla Cenabı Hak bu zaman içerisinde insanların güven içinde olmasını arzu ettiği için bu aylara Haram ayı demiş, O aylarda savaş büyük günahtır.

Peki,  bu Haram ayları ile ilgili hükümler halâ devam ediyor mu? Ediyor, bazıları bu ayetin mensuh olduğunu söylemişlerdir ama yanlıştır çünkü nesheden herhangi bir ayet yoktur, zaten daha önce biz Bakara Suresinin 194 üncü ayetinde okumuştuk: Orada Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor, 29 uncu sayfa:

‘’Eşşehrul haram biş şehril haram’’>’’Haram ayı haram ayına karşılıktır’’(2/194).

‘’vel hurumatu kısas’’>’’Haramlar karşılıklıdır’’(2/194).

Yani biz bir ayı haram sayıyorsak, karşı taraf da bunu haram saymalı, yani evet haramı, haram olmayı, Cenabı-Hak koymuş hükmü ama eğer karşı taraf Haram ayının kutsallığına saygı göstermiyor da size savaş açıyorsa:

‘’Vel hurumatu kısas’’>’’Haramlar karşılıklıdır’’(2/194) yani karşı taraf senin kutsalına saygı göstermediği sürece artık sen burada gel beni öldür diye bekleyemezsin, sen de harekete geçersin, onun için:

‘’Fe menî’teda aleykum fa’tedu aleyhi bi misli ma’teda aleykum ’’>’’Kim size saldırsa onun yaptığı saldırının dengiyle ona karşı saldırı yapın’’(2/194)

 Yani Haram ayında da olsa saldırdığı zaman karşılığını verin demiş oluyor Allahu Teâlâ.

Ama bizim haram ayında bir başkasına saldırıda ulunmamız söz konusu olamaz çünkü

‘’ O ayda savaş büyük günahtır’’(2/294) diyor Allahu Teâlâ

‘’Ve saddun an sebilillehi’’ tekrar ayetimize döndük,  Bakara 217 ye döndük

’’Ve saddun an sebilillehi’’>’’Allahın yolundan engelleme’’(2/217)

‘’ve kûfrum bihi’’>’’Allaha karşı kâfirlik’’ (2/217) yani Cenabı-Hakkın emirlerini görmezlikten gelme,

‘’vel mescidil haram’’>’’Mescid-i Haramın kıymetini de görmezlikten gelme  (2/217)

‘’ve ihracu ehlihî minhu’’>’’Mescid-i haramda oturanları’’(2/217)

 yani oranın halkını oradan çıkarma.

‘’ekberu îndallah’’>’’Allah katında daha büyük bir günahtır’’ yani Haram ayları, Haram ayında savaş günah ama öbürü daha büyük bir günahtır, burada bir olay olmuş da bu Ayeti kerime bunun üzerine inmiş:

Peygamber S.a.v.’in halasının oğlu olan Abdullah bin Cahş Peygamberimiz tarafından bir akıncı kuvvetiyle şöyle 10 dan daha az, 8 kişi falan oldukları söyleniyor, bir yere kadar gönderiliyor.

Burada şey var orayı da okuyayım da:

Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cahş kumandasında bir müfrezeyi Kureyş kervanından haber getirmeleri için Mekke’ye göndermişti, Kureyş kervanını görünce dayanamayarak hücum ettiler, kervandan bir kişiyi öldürdüler iki kişiyi de esir aldılar, kervanı sürüp Peygamberimize getirdiler, o gün Recep ayının ilk günüydü. Müşrikler Muhammed Haram aylarında savaşıyor diye yaygara kopardılar bunun üzerine aşağıdaki ayet(2/217) indi.

Yani, Abdullah bin Cahş komutasındaki o müfreze peygamberimiz tarafından… bir… eh…

Tabi değişik rivayetler var-burada bu şekilde değil ama…

 …bir kervanı takip için görevlendiriliyor sonra o kervandan bir kişiyi öldürüyorlar iki kişiyi esir alıyorlar kervanı da sürüp getiriyorlar, o gün Recep ayının ilk günüymüş ama bunlar, Recep ayının ilk günü olduğunu düşünmüyorlar, bunlar Cemaziyel Ahirin son günü zannediyorlar.

Mekkeliler, Recep ayının ilk gününde, bunlar geldiler adamımızı öldürdüler ve kervanı da alıp götürdüler diye yaygarayı basıyorlar; Muhammed artık Haram ayına da hürmet göstermiyor, bu artık iyice yoldan çıktı falan diye propaganda yapıyorlar. Onun üzerine tabi, bunu öğrenince, Abdullah bin Cahş ve diğer onunla beraber bulunan kişiler çok üzülüyorlar.

Yani Haram ayını ihlal ettikleri için son derce üzülüyorlar, onun üzerine bu ayeti kerimeler iniyor, hatta rivayete göre Peygamberimiz S.a.v. esirleri serbest bırakıyor ve kervanı da geriye iade ediyor.

‘’Yes’elune aniş şehril haram kıtalin fîh’’ ‘>’’ sana haram ayını orada savaşmağı soruyorlar’’(2/217)

‘’Kûl kıtalun fîhi kebîr’’>(Evet)’’ De ki: haram ayında savaşmak büyük günahtır’’(2/217)

Yani Mekkeliler ’in dediği doğru!   Niye doğru? Çünkü Mekkeliler de İbrahim A.s’ın soyundan gelen onun dinini yaşadığını zanneden bir gurup, onun için İbrahim A.s dininden birçok şey Mekkeliler tarafından yaşatılıyordu. O yarım adanın en dindar olanları Mekkelilerdi, Hac ve Umre yapıyorlardı hacılara su dağıtıyorlar ki su son derece önemli.

Şu anda her tarafta sular olduğu için pek kıymeti bilinmiyor ama…

Meselâ ben ilk Hacca gittiğimi hatırlıyorum, yani o, o zaman bu şekilde değildi, 1980 senesi gerçekten su ne kadar kıymetliymiş insan orada anlıyor onu…  Kaldı ki yine de her tarafta pet şişelerle sular satılıyordu ona rağmen, eh bunun da olmadığını düşünün, böyle bir ortamda Hacılara su dağıtıyorlardı bu insanlar, misafir ediyorlardı onları, dolayısıyla Mekke’nin… şey Arap yarımadasının en dindar insanlarıydı. İbrahim A.s.’ın da soyundan geldikleri için en itibarlı kişilerdi ve birçok konu doğru bir şekilde yaşatılıyordu, onlardan bir tanesi de Haram ayları meselesi. Şimdi bazılarına Mekke toplumu dedin mi tu kaka, aklına ne kadar kötülük geliyorsa oraya! Kardeşim ne ihtiyaç var yani İslam’ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki, İslam zaten en güzel olandır. Doğruya doğru diyeceksiniz; eğriye eğri diyeceksiniz, o toplumda yaşanan birçok konu devam etmiştir, sadece yanlışlar değiştirilmiştir, şimdi böyle yapıldığı için insanlar korkuyor, şöyle bir düşünün: Bir kâfirin evini size teslim etseler, eşyasıyla birlikte haydi gir içeriye… Siz o evden neyi değiştirirsiniz? Sadece buzdolabında içkileri varsa onları çıkarır atarsınız bir kenara, eğer domuzu varsa onu atarsınız, duvarlarında çıplak resimler varsa onları kaldırırsınız, bir takım put-mut falan-filan varsa onlar… Başka? Evin yüzde doksanından fazlası olduğu gibi kalır. Yani kâfir toplum da öyledir, insanları korkutmanın bir anlamı yok ve o sizin o kaldırdığınız şeylerin yanlış olduğunu o kişi orada olsa, o da bilir, ‘ya ben de aslında bunlardan hoşlanmıyordum ama ne yapayım insanlar böyle şeyden hoşlandığı için yapıyordum’ diyecektir mutlaka,

Yani sizin yaptığınız değişiklikler herkesin alkışlayacağı türden de değişiklikler olacaktır, onun için öncekini kötülemeğe lüzum yok, yanlışları düzelttiğiniz zaman doğrular olduğu gibi devam eder.

İşte burada da bakın Allahu Teâlâ onları tasdik ediyor

‘’Haram aylarında savaşmak büyük günahtır’’(2/217) tamam dediğiniz doğru

Zaten Abdullah bin Cahş da çok üzülmüş, Peygamberimiz de buna karşı yanlış olduğunu bildiği için işte- değişik rivayetler var-Keşşaf tefsirindeki rivayete göre: Kervanı iade ediyor ve esirleri serbest bırakıyor… Ama bir şey söylüyor Allahu Teâlâ burada:

’’Ve saddun an sebilillehi’’>’’Allah yolundan engellemek’’(2/217)

Bakın siz bu insanların Allah’ın yolunda olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama engellediniz

Mekke’yi bunlara dar ettiniz.

‘’ve kûfrum bihi’’>’’O Allah’ın yolunu görmezlikten geldiniz ya da cenabı hakkı görmezlikten geldiniz’’(2/217)

Yani o emirlerin Allah’ın emirleri olduğunu anladığınız halde görmezlikten geldiniz/duymazlıktan geldiniz.

‘’vel mescidil haram’’>Ve mescidi haramın da kıymetini bilemediniz’’(2/217)

Orası güvenli bir yer olmasına rağmen bu insanlara orada hayatı zindan ettiniz

Peki bu… Bu yaptığınız şeyler…

‘’ve ihracu ehlihî minhu’’>’’Oranın halkını mescidi haramdan çıkarmak’’(2/217)

Müslümanları göçe zorladınız, onlar da oradan çıkmak zorunda kaldılar bu:

Ekber-u indallah>’’Allah katında daha büyük günahtır’’(2/217)

Evet, o günah ama sizin yaptığınız çok daha büyük bir günahtır, peki!

‘’vel fitnetu ekberu minel katl’’>’’fitne ise adam öldürmekten de büyük bir günahtır’’

‘’Adam öldürmekten de büyük bir günahtır’’(2/217)

Şimdi buradaki fitne nedir?

Fitne esasen: Altını bir potaya koyuyorsunuz, ateşin üzerinde eritiyorsunuz, içerisindeki yanlış şeyler…  Bir takım başka maddeler varsa ayıklanıyor ve saflaşıyor. Altını saflaştırmak için yaptığınız bir işlem olduğu için buna imtihan da denebiliyor, imtihan da zaten kişiyi çok zor durumlara sokuyor, o zor sıkıntılı şeyler de onda bir cevher varsa sonunda ortaya çıkıyor-imtihan da o, şimdi bu açıdan fitne kelimesi bazen imtihan anlamına gelir.

’’Va’lemu ennema emvalüküm ve evladukum fitne’’ (8/28)diyor Allahu Teâlâ

Yani bilin ki- zannedersem Tegabun suresinde olmalı öyle hatırlıyorum

‘’İnnema emvalukum ve evladukum fitne’’>’’Evladınız ve mallarınız bir imtihan sebebidir’’(64/15)

Evet, 64 üncü sure 15 inci ayet

‘’Mallarınız ve evladınız bir imtihan sebebidir’’

Allahu Teâlâ bütün bunları sizi denemek için vermiştir

-Katılımcılardan biri Enfâl suresinde benzer ayetten olduğunu hatırlatıyor-

  1. bayındır:

-Burası ‘’İnnema emvalukum’’ …’’Va’lemu ennema emvalüküm’’ o ayette var yanlış okumadım Enfâl 28.

‘’Mallarınız ve evladınız bir imtihan sebebidir’’(64/15)

Yani siz onlarla imtihandan geçiriliyorsunuz, dolayısıyla elimizdeki bütün imkânlar her şey bir imtihan vesilesidir, şimdi bu açıdan baktığımız zaman imtihan olmuş oluyor, bir de şey var mesela bir takım sıkıntılardan şöyle… Şöyle söyleyeyim: bir potanın içerisinde altın eritiliyor o eriyen altının yerinde olmak ister misiniz?  yok!  İşte o eriyen altının durumunu düşündüğünüzde fitne büyük sıkıntı demektir, büyük sıkıntı demektir. Bir de her hangi bir şeyin üzerini altın suyuyla kaplamış ol… Yani, altın kaplaması olan bir şey, potaya konduğu zaman onun altın olmadığı ortaya çıkacak değil mi? Eh bu da onun için çok büyük bir kayıptır, onun için Cehenneme girmek de bir fitne sayılmıştır, o zaman fitne yerine ve durumuna göre değişik anlamlar ifade ediyor,

Şimdi bazıları buradaki fitneye şirk ya da küfür diye anlam veriyorlar zaten küfür kelimesi yukarıda geçti şirk de onun içerisine dahildir dolayısıyla burada:

‘’Vel fitnetu ekberu minel katl’’(2/217)’’>Yani Allahu Teâlâ’nın o sizi sokmuş olduğu imtihanda,  imtihana girmek oradan başarıyla çıkabilmek var ya!’’

‘’O savaşmaktan daha büyük bir işlemdir/ bir eylemdir’’(2/217) yani bu ‘katle  kıt’al’ dersek, savaşmaktan daha büyük bir eylemdir yani savaşa gittiniz, birkaç gün içerisinde savaş biter ama imtihan hiçbir zaman bitmez, güzelliklerle, zorluklarla her şeyle çeşitli imtihanlardan geçirilirsiniz, bu sürekli bir mücadeledir, gece- gündüz bu daha büyük bir olaydır onun için bunu Müslümanlara yönelik olarak almak daha belki güzel olur, gerçi karşı taraf için de söz konusu olur, herkes imtihanı ya kazanır ya da kaybeder. İmtihanı kazanan Allah’ın rızasını tercih eden insanlardır; imtihanı kaybedenler sıkıştığı zaman başkasının tarafına geçen insanlardır-Sıkıştığı zaman çizgi değiştirenler bular kaybederler.

İşte,

‘’ Va’lemu ennema emvalukum ve evladukum fitnet’’(Enfal/28) de de o var

Mesela: birisine bir hayır-hasenat yap dediğiniz zaman malınızla, haydi bakalım ‘tamam benim malım var ama ya daha torunuma bir ev almadım’ der.

‘ya! sen torununa bir evi düşünüyorsun bu adamın şimdiden evi yok’…

İnsanlar: hayır-hasenat yapmağa sıra geldiği zaman bahane ararlar: ’işte şuna bunu yapacağım, buna bunu yapacağım, buna bunu yapacağım… Güzel de, bu ne oluyor? !

Yani, sen Allah’ın emirlerini yapsana o torunu yaratan var…

Şöyle bir şey vardır hani imtihanlardan kaçan kişiler hep şunu söylerler:

‘Viran olası hanede evladı iyal var’ derler işte bu da bir imtihanı kaybetme sebebidir.

Evde ne yapalım işte çoluk çocuk var onun için katlanıyoruz susuyoruz yutkunuyoruz falan filan, doğruları söylemiyoruz, söylesem işte şu çıkar bu çıkar.

‘viran olası hanede evladı iyal var’ ama o ‘evladı iyalı’ yaratan da var.

O 28 Şubatın en zor zamanlarında, Cenabı Hakk’a sonsuz şükürler olsun, hiç!  ne söylemlerimizde ne eylemlerimizde en küçük bir değişiklik olmadı, yakından bilenler gayet iyi bilirler… Şimdi,   o sıra bir arkadaşım aynen şunu söyledi ‘Ben de senin gibi yapmağı çok isterim ama ne yapalım kardeşim bizim çoluk çocuk falan var’. Dedim: senin çoluk çocuk varsa? Onu yaratan yok mu? Şimdi bakıyorum o arkadaşımız maalesef yani hakikaten kendini de kaybetme noktasına geldi, tabi burada hiç biriniz tahmin de edemezsiniz kimi kastettiğimi, onun için söylüyorum.

Yani, şimdi, imtihanı kazanma ya da kaybetme: her zaman ve her yerde, tercihimiz Allah’ın rızasından yana olacaktır; Cenabı Hakk’ın rızası hangi tarafta kardeşim?  Beni sadece ve sadece o ilgilendirir, O’nun dışındaki değil, çünkü yaşadığımız toprakların sahibi O, karşımızdaki düşmanın sahibi de O,  bizim de sahibimiz O…  O’na güveniyorsanız Yeryüzünde sizden daha güçlü birisi olmaz, tek başınıza da olsanız bir kişilik ordu olursunuz. ve Dünya’nın en güçlü ordusu olursunuz, Dünyada sizden daha güçlüsü olmaz yeter ki Cenabı Hakk’a dayanın ve güvenin. Allah’a güvenmiyorsan bütün dünya senin arkanda olsa neye yarar? Hiçbir faydası olmaz. Onun için bunu kendimize şiar edinmemiz lazım, durum ve şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her zaman bizim için olmazsa olmaz: Allah’ın rızası olmalıdır. Onun dışındakiler değil, çünkü her şey yok olacak; yalnız O kalacak.

  ‘’ ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu ‘’>’’kim Cenabı Hakk’a güvenirse, O, ona yeter’’(65/3)- O, ona yeter.

  ‘’Ve la yezalune yukatilunekum’’ (2/217)

   Zaten,

  ‘’Ve la yezalune yukatilunekum’’ (2/217) da bir önceki:

  ‘’Vel fitnetu ekberu minel katl’’(2/217)’yi de hatırlatıyor değil mi? Enes Hoca yani,

Yani, mana bana daha uygun geliyor o geleneksel manâdansa… Yani:

  ‘’sizin sürekli geçirdiğiniz imtihan o savaştan adam öldürme, öldürme ya da ölme ile yüz yüze kalacaksınız ya ondan daha zordur’’ (2/217)

Fakirlikte çok ağır bir imtihandır; zenginlik ondan daha ağır bir imtihandır, elinize mevki ve makam geçtiği zaman imtihanınız daha da ağırlaşır, onun için hangi şartlarda olursanız olun eğer hedefinize Allah’ın rızasını alırsanız hiç önemli değil ama başka şeyi alırsanız kaybedersiniz. Onun için burada şöyle diyor Allahu Teâlâ:

‘’Ve la yezalune yukatilunekum hatta yerudduküm an dinikum inistetau’’>’’Bu kafirler sizinle savaşmağa devam edeceklerdir’’ /ne zamana kadar?/ güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar’’(2/217)

Şimdi bizim internet sitesine sürekli değişik şekillerde yazılar geliyor, tam şeytanca-yüzde yüz şeytani, sanki ayet kullanıyormuş gibi, sanki hadis kullanıyormuş gibi, sanki dindar gibi şey yaparak şeytanca yoldan çevirmenin bütün yollarını deniyorlar.

işte

‘’Ve la yezalune yukatilunekum’’>’’sizinle savaşmağa devam edeceklerdir’’(2/217)

‘’hatta yeruddukum an dinikum’’>’’sizi dininizden çevirinceye kadar’’(2/217)

‘’inistetau’’>’’tabi buna güçleri yeterse’’(2/217)

Bu ne demektir?  Siz dininizde kaldığınız sürece onlar sizi asla çeviremeyecekler demektir

Çünkü:

 ‘’inne keydeş şeytani kane daıyfa’’>’’Bunların hepsi birer şeytan oyunudur, şeytanın oyunu zayıftır’’(4/76)

‘’ve mey yertedid minkum an dınihî fe yemut’’> ’’sizden kim dininden döner ve ölürse’’-

‘’ve huve kafirun’’> ’’kafir olarak/ ölürse’’-

‘’fe ulaike habitat a’maluhum fid dûnya vel ahırah’’>’’onların dünyada da ahirette de yaptıkları yok olup gitmiş olur’’-

‘’ ve ulaike ashabun nar  hum fıha halidun’’> bunlar cehennemliktirler ve sürekli orada kalacaklardır.(2/217)

Şimdi hepiniz gayet iyi biliyorsunuz: Gelenekte dinden döneni ne yaparlar?

    Katılımcılar:

   -Öldürürler

    A.Bayındır:

  – Öldürürler, bakın! Bu ayette ne diyor!

‘’Ve mey yertedid minkum an dınihî’’>’’kim dininden döner de’’- ‘’fe yemut’’>’’Ölürse’’(2/217) öldürülürse değil, Ölürse şimdi, öldürenler ne yapıyor? Diyor ki: bazıları işte şey yapıyorlar yok insancıl davranıyorlar, üç gün hapsederiz, her gün gider şüphesini gidermeğe çalışırız, Müslüman olursa olur; olmazsa, öldürürüz.

Eh kardeşim üç günün ucunda ölüm varsa adam tabi ki Müslüman oldun diyecek değil mi?

Müslüman oldum demekle Müslüman mı olacak? Sonra sana bu yetkiyi veren kim?

Cenabı Hakk S.a.v. ‘e ne diyor:

‘’Fezekkir innemâ ente muzekkir’’>’’Sen insanlara doğru bilgiyi ver/senin yapacağın budur’’(88/21)

‘’Leste’aleyhim bimusaytırin’’>onların üzerinde sen baskı yapacak değilsin’’(88/22)

Bu bir baskı değil mi? Bunlarınkisi?

Allahu Teâlâ peygamberimize de baskı yapmağı bırakmamış/onu da yasaklamış, inanca baskı yapma konusunda.  Ama tutuyorlar ‘üç gün içerisinde mü’min oldun, oldun yoksa öldürüleceğin’ tamam da bu yetki kim tarafından sana verilmiş?

‘Efendim, peygamberimiz dememiş mi?- S.a.v.  “Men beddele dînehû
fa’ktulûhu’’ –
diyorlar’ peygamberimize bir söz iftira ediyorlar.

 (Buhârî, Cihad 149,
İ’tisâm 28, İstitâbe 2, Ahkâm 16, Mürteddîn 2; Ebû Dâvud, Hudûd 1; Tirmizî,
Hudûd 25; Nesâî, Tahrîmu’d-Dem’ 14; İbn Mâce, Hudûd 2; Ahmed bin Hanbel, I/2, 7,
28, 282, 283, 323, V/231)

Efendim bu Buhari’de var! Olabilir kardeşim! Allah’ın kitabı önemlidir, peygamberimiz S.a.v. insanların arsında Allah’ın kitabıyla hükmetmek zorundadır.

‘’Ve enıhkum beynehum bi ma enzelellah’’>Onların arasında Allah’ın indirdiği ile hükmet’’(5/49) diye Cenabı Allah’tan emir almıştır, dolayısıyla Peygamberimiz’in Allah’ın emirlerine aykırı tek bir kelimesi uygulaması asla olamaz böyle bir şey söz konusu değildir.

Şimdi bir an için düşünün,

“Men beddele dînehû
fa’ktulûhu’’ – ‘’Kim dinini değiştirirse onu öldürün’’ /dinini değiştirirse/(!)

Şimdi Mekkeli bir müşrik dinini değiştirdi Müslüman oldu ne yapmak lazım onu? !!!

Bir Hristiyan dinini değiştirdi Müslüman oldu ne yapmak lazım?

Ya! Peygamberimiz Böyle bir söz söyler mi?

Peygamberimiz S.a.v.’in ağzından bir sözün çıkıp-çıkmaması o sözün şeklinden şemailinden her şeyinden belli olur o Allah’ın peygamberi, o hikmetle konuşur

o böyle sağa sola çekilecek cümlelerle konuşmaz

Şimdi, Ali-İmran suresinin 86 ncı ayetini açın arkadaşlar 60 ıncı sayfada bakın burada Allahu Teâlâ ne diyor:

‘’Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba’de imanihim’’>’’inandıkatan sonra kâfir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yola getirsin’’(3/86)

‘’ve şehidu enner rasule hakkun’’>’’resulün hak olduğuna da şahitlik etmiş’’(3/86)

Yani Muhammed S.a.v.’in Allah’ın peygamberi olduğu konusunda da kesin kanaati var, gözüyle görmüş eliyle tutmuş gibi biliyor en küçük bir şüphesi yok.

‘’ ve caehumul beyyinat’’>’’ve onlara apaçık belgeler gelmiş’’(3/86)

Yani kesin olarak Mü’min-Müslüman olmuş en küçük şüphesi yok ondan sonra da kâfir olmuş

‘’Allah böyle bir topluluğu nasıl yola getirir’’(3/86) diyor, şimdi tam mürtet mi bu?

Mürtet olduğuna şüphe mi var? –Yok.

‘’ vallahu la yehdil kavmez zalimin’’>’’Allah zalimler topluluğunu yola getirmez’’(3/86)

Peki Allah yola getirmez de bunlar Cehenneme mi gider?

Allah yola getirmez ne demektir? -Bunlar kendileri yola gelmezse getirmez demektir

Çünkü Allah hiç kimseyi ne Müslüman yapar ne kâfir yapar, kişinin kendi davranışına göre sonucu Cenabı Hak şey yapar, ilan eder.

‘’Ve el leyse lil insani illa ma sea’’>’’kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir’’(53/39)>

Şimdi bakın devamında göreceksiniz, Allah bunları yola getirmez demek bunların Kâfir/Müslüman olmasına müsaade etmez değil; onlar Müslümanlığa yönelmeden Allah onları Müslüman etmez demektir, onların kendiişleri olacak. Çünkü bizde acayip de bir de kader anlayışı vardır yani Kitaba-Sünnete aykırı böyle.

‘’Ulaike cezaûhûm’’(3/87)

Bakın şimdi bunlar?  bunlar dinden dönmüş mü?

‘’Ulaike cezaûhûm’’(3/87)

Ceza kelimesi Türkçede var bak bilir anlarsınız siz onu

‘’onların cezaları’’(3/87) neyin cezası? –mürtedin cezası,neymiş?

‘’enne aleyhim la’netellahi’’>’’Allahın laneti’’(3/87)

Allah onları dışlar

‘’ vel melaiketi’’>’’ve meleklerin laneti’’(3/87)

 ‘’ven nasi ecmeıyn’’>’’tüm insanlığın laneti onların üzerindedir’’(3/87)

Öldürme falan yok dikkat edin!

‘’Halidıne fîha’’>’’o lanet içerisinde yaşarlar(3/88)

Öldürülen kişi için böyle bir şey denir mi? Peki!

Peki!

‘’ la yühaffefü anhümül azab’’>’’o azap onlardan hafifletilmez’’(3/88)

Yani, onun ıstırabını sürekli çekerler, onun sıkıntısını sürekli çekerler.

 ‘’ve la hûm yunzarun’’>’’yüzlerine de bakılmaz’’(3/88)

Şimdi zannedersiniz ki bu Ahirette, hayır bu Dünyada, bu Dünyada, niye? Devamı var çünkü:

‘’İllellezîne tabu mim ba’di zalike ve aslehu’’>’’Bütün bu olanlardan sonra tövbe eden’’(3/89) ne demek?  dönüş yapan içten, birisi ‘dönmezsen öldüreceğim’ değil kendisi içten tövbe eder  ‘’ve aslahu’’> ‘’ durumunu düzeltirse başka’’(3/89) peki bu adam bu nasıl öldürülüyor bu? Bir kapalılık var mı burada? Allahu Teâlâ Peygamberimize de:

‘’Ve enıhkum beynehum bi ma enzelellah’’demiştir> ‘’aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet’’(5/49) işte Allahın indirdiği  bu

(Katılımcılardan birisi bir şey söylüyor ses anlaşılır değil)-48. Dak 25-30. Sn

  1. Bayındır:

‘’Bu lanete ebedi gömülüp gidecekler, onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz’’(3/88),yok tamam, önemli değil,  gidecekler-gidecekler kelimesi hoş değil, evet.

Bakın, tövbe eder, ıslah olurlarsa:

 ‘’fe innellahe ğafurur rahıym’’>’’Allah gafur ve rahimdir’’(3/89) niye? Allah gafurdur bağışlar, rahimdir ikramda da bulunur, yani sadece bağışlamakla kalmaz; ikramda da bulunur, ikramı neydi?  Günahlarını da sevaba çevirir, o da şeyde, Furkan suresi 68 miydi? Orada işte.

Peki, böyle bir bakın işte,  bu ayette de öyle diyor Cenabı Hakk, evet- 68 ile yetmiş arası Furkan- oraya bakarsınız siz

‘’ve mey yertedid minkum an dınihî fe yemut ve huve kafirun’’>’’ kim dininden döner  

’’kafir olarak ölürse’’(2/217) öldürülürse değil ! Ölürse Hem Allahu Teâlâ bir taraftan diyecek ki alıp gidecek.

‘’dinde her hangi bir zorlama yok’’(2/256) hem de öbür taraftan dinden döneni öldürecek(?) böyle saçmalık olmaz, bir de mesela: Fıkıhta şöyle bir şey daha vardır: ’bir kadın dinden dönerse, tekrar dine gelmeğe ve cüzi bir mehirle kocasıyla evlenmeğe mecburdur’’ diyor. Şu din anlayışına bak, Fıkıhta o var, yani kadının dinden dönme hürriyeti yok/ kâfir olma hürriyeti yok yani, Allah tanımış ama… Şey yapmışlar, yani niye? Çünkü kâfir olduğu zaman nikâh düşüyor(?) onlara göre Kur’an’ı Kerime göre değil/ Kur’an’ı Kerime göre değil. Şimdi onun için diyor ki: Mehiri de alıp gidecek, gidemez diyor, niye? Erkek olursa problem yok, kadın dönerse,’’ Müslüman olmağa mecburdur’’, bir de ‘’cüzi bir mehirle kocasıyla evlenmeğe mecburdur’’, başkasıyla değil… Niye efendim?’’ Biz bu yolu açarsak, kadınlar bu yolla kocalarından ayrılırlar’’ diyorlar… Allah, Allah ya! Ya bu kimin dini? Bu Allah’ın dini mi? yoksa sen mi koydun böyle bir dini?

Evet,

‘’Kim kâfir olarak ölürse dünyada da ahirette de onun amelleri yanar’’(2/217)

‘’ ve ulaike ashabun nar  hum fıha halidun’’> bunlar cehennemliktirler  sürekli orada kalacaklardır.(2/217).

Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz, İnşaallah daha sonraki bölümlerde birlikte oluruz.

 

(Video-kayıttan kaleme alan: Cahit Telkök 27-04-2013/Köyceğiz)

 

 

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007