Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler)

20 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Varlıkların sahibi olan Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Son gülende kendisini yanlışlara karşı koruyan kişiler olur. Allahu Teala kendi emirlerine canı gönülden uyan, Kuranı Kerim’i hayatının merkezine koyan ve Muhammed’i (s.a.v) kendisine gerçek anlamda örnek alan kullardan olmamızı bizlere nasip eylesin.

Yıllardır namaz vakitleriyle ilgili burada çalışmalar yapıyoruz. 19.11.2018 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı bir uygulama başlattı. Diyanet Takviminin imsak diye nitelediği vakitte ezanların okunacağını ve ondan yarım saat sonra da sabah namazının kılınacağını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının söylediği vakitte imsak olması mümkün değil. O fecri kazibin başladığı vakittir. Bunu biz defalarca söylemiştik. Defalarca anlattık. Ama tabi insanlar görmek istemezlerse görmezler. Çünkü herkes imtihana tabi… İmtihanı kazananlar olacağı gibi kaybedenlerde olacaktır. Bu namaz vakitleri konusu yeni değil. Burada birkaç kere size anlatmıştım. Bir kere daha anlatmakta fayda var. Bize talebeliğimizde vakitlerle ilgili bilgiler vermişlerdi. İstanbul Müftülüğünde 1977 senesinde fetva işlerini tümüyle elime aldığım zaman vatandaşların soruları üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Çünkü vatandaş Ramazan’da Kuranı Kerim’i açıyor. “ve kulû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecr” “Yiyin, için. Fecrin (tan yerinin ağardığı taraftan) siyah iplik beyaz iplikten size göre net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yemenize içmenize devam edin.” “summe etimmus sıyâme ilel leyl” “Sonra da orucu geceye kadar tamamlayın.” (Bakara 187) Vatandaş, “bizi oruca başlattınız ama ben kaç gündür çıkıyorum, doğu ufkunda hiçbir ışık göremiyorum” diyor. O zamanlar doğu ufkunda güneş ışınlarının ilk ulaştığı vakit güneşin ufuktan 18o aşağıda olduğu vakittir. O zamanlar Ahmet Muhtar Paşa’nın yapmış olduğu çalışmaya göre bir takvim yapılmıştı. 18o değil, 21,5o idi. Erkenden şey yapıyor. Yani 3,5o lik geriye artış var. Tabi bu 3,5o en az 4 dakika olur. Yani yazın en az 4 dakika uzar. 3,5o 4’er dakikadan 15 dakika yapar. Yani fecri kazibten de 15 dakika önce imsakı başlatıyorlardı. Orucu başlatıyorlardı. Vatandaşlar bunu söyleyince bende gerçekten öyle mi diye bakmaya başladım. Bir de bize Kurt Kuyruğu diye bir şey öğretmişlerdi. Kitaplarda yazıldığı için Kurt kuyruğu arıyordum. Kurt Kuyruğu dediği de yukarıya doğru bir aydınlık… Böyle bir şey yok. Yıllar sonra öğrendik ki bu Kurt Kuyruğu olayı sonradan katılmış. Böyle bir şey yokmuş. Yani hadislerde böyle bir olay yokmuş. Yıllarca sabah namazından iki saat önce evden çıkıp İstanbul’un her tarafında gözlem yapmışımdır. Fatih Camisinin minaresinden, Yenikapı’dan, Topkapı Sarayı’nın olduğu yerden… Yani nerede gözlem yapılacak bir yer varsa orada yapmışımdır. Hiçbir aydınlık yok. O zaman Tayyar ALTIKULAÇ Diyanet işleri Başkanı olmuştu. Ama benim henüz hiçbir Akademik ünvanım yoktu. Doktoramı da bitirmiş değildim. Doktoramı 1984’de bitirmiştim. Ankara’ya haber gönderdim. Bu imsak vakti yanlış, bunu düzeltsinler diye… Allah razı olsun tayyar Bey bu şeyi dikkate aldı. Ekibini topladı. Ama beni çağırmadılar. Orada 20 dakikalık bir iyileştirme yaptılar. Yani fecri kazib denen ya da sahur dediğimiz vakitte sabah namazını kıldırmaya başladılar. Yani eskisine göre 20 dakikalık iyileştirme oldu. Ahmet Muhtar Paşa’nın hazırladığı takvim hem Türkiye Gazetesi tarafından hem de Süleymancı Cemaati tarafından kullanılıyordu. Rahmetli Turgut ÖZAL’ın Başbakan olduğu sıralarda Türkiye Gazetesi sık sık Diyanet İşleri Başkanlığının bu takvim uygulaması konusunda onu eleştiriyordu. 20.12.1988’de bir toplantı düzenlendi. “Bu toplantıda 1983 yılı yurt içi Diyanet Takviminde temkin (ilave) müddetleri asgariye indirilmiş ve namaz vakitleri gerçek sınırlarına daha da yaklaştırılmıştır.” Bu Diyanetin resmi yazısıdır. Seyfettin YAZICI Diyanet işleri Başkan Yardımcısı imzalıdır. Bana hitaben yazılan yazıdır. O zaman Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR İstanbul Eğitim Uzmanı diye… Ondan sonra bu konuda toplantı yapılması şey yapılıyor. “17.01.1989 Salı günü saat 10’da Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu toplantı salonunda namaz vakitleriyle ilgili bir toplantı yapılması ilgili onay ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu toplantıya hazırlıklı olarak teşriflerinizi saygıyla rica ederim.” Bu ifadeye dikkat edin. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı bana saygıyla rica ederim der mi? Çünkü o zaman onlara şunu söylemiştim. O sırada Fatih’te İslami İlimler Araştırma Vakfı vardı. Gene aynı yerde duruyor. İslami İlimler Araştırma Vakfıyla her ay ilmi toplantı yapıyorduk. İlmi toplantıları o vakfın Genel Sekreteri vasfıyla yapıyordum. Beni çağırdıkları zaman onlara, ben sizin memurunuz olarak oraya gelmem dedim. Beni islami ilimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri ünvanıyla çağırırsanız gelirim dedim. Ben oraya gelince siz bana sizin elemanınızmışım gibi muamele yaparsınız ben bunu asla kabul etmem dedim. Yani telefonla aradıkları zaman… “17.01.1989 Salı günü Din İşleri Yüksek Kurulu toplantı salonunda toplanılmıştır. Yapılan müzakereler sonunda şafak ve fecr olaylarının gerçek zamanlarının tahkiki maksadıyla daha önce başlatılmış bulunan gözlemlerin bu konuda tatminkar sonuç alınıncaya kadar sürdürülmesine…” Ben Ankara’ya gitmeden önce de Boğaziçi Rasathanesine gidip oradaki uzmanlarla görüşmüştüm. Çünkü bu konuda yetkili olarak bunlar sayılıyordu. Biraz onları da dinledim. Baktım ki onlarında bu konularda bilgisi yok. Ondan sonra onların dayandıkları yayınları da almıştım. Batılıların yaptığı yayınlara dayanıyorlardı. Şuraya dikkat edin. Ben İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri vasfıyla ancak gelirim dedim. “Bu gözlemlerin Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde İslami İlimler Araştırma Vakfı ile teknik ve dini sahada uzman kişilerden müteşekkil bir heyetçe uygun görülecek zaman ve yerlerde yapılması…” Buradaki isimler… Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Seyfettin YAZICI, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili İrfan YÜCEL, Hamdi MERT, Rıdvan ÇAKIR, Recep AKKUŞ, Hayri KIRBAŞOĞLU, Yakup İSKENDER, Hasan EGE, Abdurrahman KAHYAOĞLU… O zaman bunlar önemli kişilerdi. Çoğu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sami USLU, Ankara Müftüsü Hasan Şakir SANCAKTAR, İstanbul Müftüsü Selahattin KAYA, Mehmet SAVAŞ, Emekli Albay Arif 12:25 sn. anlaşılmıyor. (hesapları yapan şahıs), Vakit Hesaplama Şubesi Müdürü Cevat ERGÜN ve İSAV Genel Sekreteri Abdülaziz BAYINDIR… En alttaki imzada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU…

Sonra çalışmaları başlattık. Bu çalışmalara Türkiye Gazetesi takvim komisyonundan Suphi GÖKPINAR, Yeni Asya gazetesi takvim komisyonundan Mehmet PAKSU, yine Yeni Asya Gazetesi takvim komisyonundan Ümit ŞİMŞEK… Sadece Süleymancıların takvim komisyonu katılmadı. 3 yıl boyunca Türkiye’nin her tarafında gözlemler yaptık. Bu gözlemlerde Diyanet İşleri Başkanlığının uyguladığı takvimin yanlışlığını her defasında müşterek imzayla şey yaptık. İşte bu belgelerde hepsi var. Bu belgeler Diyanet işleri Başkanlığında da var, bende de var. Biz o gözlemlere başladığımız zaman bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Yavaş, yavaş birçok şeyi öğrendik. Bize öğretilene göre namaz vakitleri Kuran’da yoktu. Fıkıh kitaplarında yazılanlara baktığınız zamanda hakikaten bir sonuç çıkarmak çok zordur. Çünkü onlar hiç gözlem yapmadan oraya yazmışlar. Yani o bir yerden tercüme ediyor. Tercüme ederken de bir kelimeyi tam çeviremeyince her şey bozuluyor. Yıllarca çalıştık. Kutup Bölgesine de gittik. Kutup Bölgesine giderken hiç işe yarayan bir çalışma yok. Hamd olsun orada birçok şeyi keşfetmek nasip oldu. Mesela Allahu Teala “Ve cealnel leyle ven nehâra âyeteyni femehavnâ âyetel leyli” “Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık.” Yani iki belge, iki işaret… “Daha sonra gecenin işaretini kaldırdık.” Dikkat edin güneş demiyor. Gecenin işaretini kaldırdık… Kaldırdık dediği zamanda geceyi karanlık beklemeyin demiş oluyor. Karanlık olması gecenin olmazsa olmaz şartı değildir diyor. O zaman buradan beyaz geceleri çıkarabiliyoruz. Ama Kutup Bölgesine gitmeseydik bu ayeti anlayamazdık. “ve cealnâ âyeten nehâri mubsıratel” “Gündüzün işaretini de mubsıra kıldık” (İsra 12) diyor. Ne demek? Dikkat edin. Gündüzün işareti güneş değil. Aydınlatıcı demektir. Hakikaten güneşin hiç olmadığı yerde beş vakit namazı hem Svalbard’da, hem Tromso’da bütün ayrıntıları ile tespit ettik. Yani kışın… Mesela en şeyde… Güneşin ufkun… Öğlende 12o altında olduğu bir yerde beş vakit namazı tespit edebildik. Bu tabi İslam Tarihinde ilk defa… Ama her defasında Diyanet İşleri Başkanlığına yazı yazarak bir elemanlarını görevlendirmelerini, hiç olmazsa oralarda görevli birisine bizim ekibe katılması için görev vermelerini söyledik. Ama yok, yapmadılar. Hiçbir zaman için yapmadılar. Allah’a çok şükür her şey ortaya çıktı.

Şunu çok açık ve net söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığının bugün yapmış olduğu sabah namazı uygulaması ve yatsı namazı uygulaması da öyledir. Yani yatsı ezanı okunduğu zaman… Yatsı vaktinin bitimine 3-4 dk kala okuyor. Ondan sonra artık yatsı namazı kılınmaz. Sabah namazı ezanını da sabah namazından önce okuyor. Önce okunabilir. Bilal Habeş’de önceden okuyordu. Belki banyo yapması gereken vardır. Banyosunu yapar. Camiye gelir. Ama vaktinde namaz kılarlar. Resulullah (s.a.v) namaz kıldırırken Medine’de mescidde aydınlatma olmadığı halde herkes yanındakini tanıyacak kadar yani doğu ufkundaki aydınlık sokaklara kadar girmiş oluyor. Öyle ki mescidin içerisine kadar girmiş. İnsanlar yanındakini tanıyabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bugün eksi 18o de yani güneş ufkun 18o altındayken sabah namazını başlatır. Halbuki ayeti kerimede Allah ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığının 2017’de son yayımladığı mealden okuyacağım. Yani imsak oruca başlama vaktidir. Aynı zamanda sabah namazının başlangıç vaktidir. (19:33 sn. ikinci Resmi gösteriyorlar.) “Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilinceye kadar” Alt taraf siyahlık, üst taraf beyazlık… O siyahlık boydan boya uzanan bir çizgidir. Alttaki beyaz çizgi… Çizginin üstündeki renkler farklı… Önemli değil. Ufuk boyunca siyah ve beyaz çizgi uzanıyor. “sizce ayırt edilinceye kadar” (Bakara 187) diyor. Sizce demek kime göre? Bize göre demektir. Yoksa uzmanlarca değil. Astronomlarca değil. Diyanet İşleri Başkanlığınca değil. Sizce… O zaman ben evimde sahur yemeğimi yerken penceremden de eğer ufuk önümdeyse bakarım. Bu resme bakın. Bunu görmemek mümkün mü? Şunu derler. Şehir ışıkları engel olur derler. Ondan dolayı biz bu resmi İstanbul’da çektik. Ve güneş tam 9o ufkun altındayken İstanbul’da çektik. Bunun olmayacağını kim söyleyebilir. O zaman kuran tarihsel olmuş olur değil mi? Sizce dediğine göre kıyamete kadar insanlar orucu tutmayacaklar mı? Yani adam oruç tutması için, sahur yemeği yemesi için bir dağa çıkması lazım. Kendi evinde oturacak. Eğer doğu ufku görüyorsa… Kendi göremiyorsa komşusuna sorar. Ya da birisi ezan okur. Herkesin haberi olur. Diyanetin Meali, “Fecrin beyaz ipi” İp… İp halinde ufuk boyunca… Resulullah tarif etmiş. Yanındakini tanır diye tarif etmiş. Resulullah şöyle tarif etmiş. İki parmağını üst üste koymuş. Az önceki söylediğim hadiste bu hadiste Buhari’de Namaz Vakitleri başlığı altında geçen hadistir. Evkatus salah diye… İki parmağını üst üste koymuş. Nasıl göstercek ki? Birisi siyah ipliği, birisi beyaz ipliği gösterir. Yani siyah çizgi, beyaz çizgi… Oraya da bakan aynı şeyi göreceksiniz. 21:56 22:01 sn. arasında bir şey gösteriyor. Bu Buhari’de olan bir hadistir. Ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı kitapta da aynen bu vardır.

(22:30 sn. 1. resmi koydular.) Bu astronomik alacakaranlıktır. Yani güneş ufkun 18o altında olduğu vakittir. Diyanetin orucu başlattığı vakittir. Herhangi bir ışık görebiliyor musunuz? Bu saatte ışık görünmez. Bakın astronomi bunu nasıl tarif ediyor. “Buna astronomik alacakaranlık denir. Güneşin doğmasından önce veya batmasından sonra ufka 18o den daha yakın olduğu vakittir.” 18o değil. 18o nin altıdır. “Güneşin ufka uzaklığı 18o ye çıkarsa alacakaranlık biter.” Yani akşam 18o ye çıkarsa alacakaranlık biter. “Gecenin ortası ve en karanlık vakit başlar.” Bakın gecenin ortası… Kuranı Kerim’de de nısful leyl diye geçer. Halk arasında da öyledir. Mesela köy yerlerinde elektrikler olmadığı zaman yatsıdan sonra birisi gelse “bu adam gecenin ortasında kalkmış bizim eve gelmiş. Ne işi var” diye tepki gösterirlerdi.  “Gecenin ortası ve en karanlık vakti başlar.” Resim gecenin en karanlık vaktidir. Görüyorsunuz değil mi? O vakitte hiç siyah çizgi beyaz çizgi olması mümkün mü? İşte Diyanet bu vakitte milleti oruca başlatıyor. Hâlbuki bu vakitte insanların sahura kalkmaları gerekir. “Bu vakitte sönük yıldızlar dahi görülebildiğinden astronomik yıldız gözlemi bu sırada yapılır.” Yani güneş ufkun 18o altında olduğu zaman sönük yıldızlarda gözükür. Karanlık çok fazla olduğu için güneş ışını sizin bulunduğunuz yere gelmez. Ve bu saatte gözlem yaparlar. Zaten astronomi gece bilimidir. Gündüz bilimi değildir. Sabahleyin 18o den küçük yıldızlar gözükür. Güneş ışınları gelmeye başlayınca ilk önce küçük yıldızlar kaybolur. Sonra yavaş yavaş onların biraz büyüğü, biraz büyüğü derken güneşin doğmasına yakın bütün yıldızlar kaybolur. Bunu denizciler çok iyi bilmek zorundadır. Yoksa denizcilik yapamazsınız.

Şimdi denizcilerin kullandığı Notik Tan vardır. Güneşin ufka yakınlığı 12o den az olduğu zaman dilimidir. (26:09 sn. yeni resim koydular.) Üst taraf gündüz, alt taraf gecedir. Allahu Teala “Egımis salâte lidulûkuş şemsi” Dulukuş şems güneşin tam tepe noktasından batıya kayma zamanıdır. “ilâ ğasegıl leyli” “ğasakul leyle kadar.” (İsra 78) “Namazı güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar kılın.” Mesela Diyanet mealinde ne diyor? “Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl.” Gecenin karanlığı güneşin ufkun 18o altına indiği zamandır. Zifiri karanlık başlar. Bütün dünyada ve astronomide böyle… Peki, ayet ne diyor? Ayette gecenin karanlığına kadar diyor. Peki, diyanet gecenin karanlığında yatsı ezanını okuyor. Gerçi iki derece kadar öne almışlardı. Yani ezan bitince başlıyor. Millet yatsı namazını kılarken gecenin karanlığı başlamış oluyor. Peki, Diyanet astronomiye uymuş oluyor mu? Ne sabah namazında ne yatsı namazında astronomiye uymuş oluyor. Peki, Kuran’a uymuş oluyor mu? Onların meali… Kuran’a uymuyor. Diyanetin mealini okuyorum. “Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazı… Çünkü sabah namazı şahitlidir.” Tabi sabah namazı şahitlidir ifadesinde de çok ciddi anlam kayması vardır. “ve gur’ânel fecr” Kuranı Kerim’de Allah’ın bir metodu vardır. Bir yerde kısaca söylediğini başka yerde açıklar. Burada kuranel fecr dediği kuran yaklaşmak demektir. Yani fecr ışıklarının birbirine yaklaşmasıdır. Yani kümeleşmesidir. Az önce gördük. O kümeleşmeyi Allah ayrıntılı olarak Bakara 187. Ayette anlatıyor. Onu da zaten okumuştum.

Bir de rasat alacakaranlığı vardır. Denizcilerin doğu ufkunu ilk gördükleri vakittir. Yani ufuk çizgisini gördükleri ilk vakittir. Ayeti kerimedeki gibi “size göre siyah çizgi beyaz çizgiden ayıklandığı zaman” değil. Doğu ufkunun ilk göründüğü vakittir. Bu ne zaman? Güneşin ufkun 10o altında olduğu vakit başlar. 10o değil. 10o den daha yakın. 10o den daha yakın olduğu zaman ufuk çizgisi görünmeye başlar. İşte 9o olduğu zaman az önce gösterdiğim gibi siyah çizgi beyaz çizgiden çok net bir şekilde ayıklanır. O zamanda oruç tutmaya başlarız. Zaten insanın vücudu seher vaktinde hormon salgılar. O zaman yiyeceğinizi yersiniz. Karnınızı doyurursunuz. Rahat bir şekilde yersiniz. Ve akşama kadar hiç acıkmazsınız. Geçende birkaç gün önce buraya Bursa’dan bir hanım geldi. Allah sizden razı olsun dedi. Benim eşim şeker hastası hiç oruç tutamıyordu. Geçen sene sizin takviminizi uyguladık. Ramazan’ın nasıl bittiğini anlamadım diyor. Ne acıkma var, ne susama var. Büyük bir rahatlıktı. Çünkü Allah demiyor mu? Hasta ve yolcular oruç tutmayabilir ama devamı ne? “ve en tesûmû hayrul lekum” “oruç tutmanız sizin hayrınızadır.” “in kuntum tağlemûn” “bilseniz.” (Bakara 184) Bu sene yine Amerika’dan birkaç tane doktor geldi. Onlarda şey yaptılar. Huston’da bir sağlık merkezi bu konuda bir çalışma yapıyordu. Hala neticeleri gelmedi. Çünkü birçok grup bu bilgilerin ortaya çıkmasını istemiyor. Bizim yaptığımız çalışma hem astronomiye birebir uyuyor. Çünkü Notik Tan 12o dedir. O zaman ufuk gözükmüyor. Sadece yerle bir açı alabiliyorsunuz. Yolunuzu belirliyor. Ama tam ufuk gözüktüğü zaman tam Rasat Tan’ı deniyor. O 10o nin altıdır. 9o ise ayeti kerimede belirtilen durum ortaya çıkıyor. Ve bu dünyanın her yerinde her gün… Beni en çok şaşırtanda Svalbard’da 24 saat güneşin batmadığı bir zaman diliminde bu gözüküyor. İşte Allah’ın kitabı bu… Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı bu takvim hiçbir ayete uymaz. Kendi meallerinden okuduk. Hiçbir hadise uymaz. Resulullah böyle diyor diye söyledik. Hiçbir mezhebin görüşüne uymaz. Mezhebin derken mezhep imamlarını kastediyorum. Daha sonra yatsı namazıyla ilgili bir sürü yanlış şeyler ortaya çıkarılmıştır. Onu biraz sonra Fatih Hoca’dan dinleyeceğiz. Yani ne Kuran’a uyarlar, ne sünnete uyarlar, ne mezheplere uyarlar, ne astronomiye uyarlar. Tek dayanakları arkalarına devletin gücünü almalarıdır. Peki, bu nedir? Bu kendisini ilah yerine koymak değil midi? Bu en büyük günah değil midir? Enam Suresinden bugün ki ayetleri size okuyayım. Oradan dinleyelim. Bakalım Allahu Teala bu tür davranışlar için neler söylüyor? “Elhamdu lillâhillezî halegas semâvâti vel arda” “Hamd gökleri ve yeri yaratan Allah’a mahsustur.” Yani Cenabı Hak ne yaparsa en güzelini yapar. “ve cealez zulumâti ven nûr” “Zulumatı ve nuru Allah oluşturmuştur.” (Enam 1) Bir de gerçekten kutup bölgesine gitmeseydik bunları asla keşfedemezdik. Bizde zulumat kelimesi karanlıklar anlamına geliyor. Biz dediğimiz zaman geleneksel… Ama asıl Arapçada birbirine zıt iki anlam ifade ediyor. Mesela en eski Arap dili lügatı olan Kitabul Ayn’a bakanlar şunu görürler. Beyaz dişlerinin üzerindeki o parlaklığa zalam deniyor. 21 Haziranda tromso’ya gittiğimiz zaman… Yani 24 saat güneşin batmadığı yer… Hakikaten bakıyorsunuz, bir parlaklık var. Aynen ayette anlatılan gibi… Allahu Teala öyle kelimeler kullanmış ki… Mesela “ğasakul leyl” (İsra 78) diyor. Ğasak kelimesi karanlık manasına geldiği gibi soğuk manasına da geliyor. Kuranı Kerim de bu var. (Nebe 25) Ayrıntıyı bizim sitemizde görebilirsiniz. Yalnız Müslim olanlar için diye bir yazı var. O zaman da bunu Diyanet İşleri Başkanlığına karşı yazmıştık. Gerçekten enteresan… İşte bakın hiçbir ünvanımız olmadığı zaman konuştuk. Tayyar ALTIKULAÇ dikkate aldı. Hatta Tayyar ALTIKULAÇ… Ben ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ondan önce Selahattin KAYA İstanbul Müftüsü… Bu bilgileri Ankara’ya o götürdü. Tayyar ALTIKULAÇ Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldıktan sonra bana bir gün “Abdülaziz Bey ben bu namaz vakitlerinin böyle olduğunu Başkan iken bilseydim kesinlikle hallederdim” dedi. Gerçekten hallederdi. Çünkü hilal konusunu halletmek ona nasip olmuş. Mustafa Sait YAZICIOĞLU Diyanet İşleri Başkanı iken bu işi halletmekte kararlıydı. Fakat kısa sürede görevden alındı. Enteresan yani… Biz toplantı düzenleyip çağırıyoruz, bize gelmiyorlar. Onlar toplantı düzenliyorlar, bizi çağırmıyorlar. Peki, bunun iyi niyetle açıklanacak bir tarafı var mı? Nasıl oluyor ki 1989’da Diyanet bir taraf biz bir tarafayız. Resmi yazıda gördünüz. Bir tarafta Diyanet bir tarafta biz… Bunu Diyanet o zaman kabul ediyor da bugün niye böyle yapıyorsunuz? Yıllardır kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapatmışlar. Şu konuşmanın da onlar için hiçbir anlam ifade etmeyeceğini çok iyi biliyorum. İşte buradan şunu anlayın. Bu din bu hale nasıl geldi diyorduk ya… Nasıl gelmiş? Demek ki arkalarına devleti aldılar mı nasıl olsa güç onlarda… İnsanlarda güçlü olanı seviyor. Bugün insanlar ne diyor? Koskoca Diyanet bilemeyecek de siz mi bileceksiniz diyorlar. Vatandaşı kandırmak çok kolay… Ayeti kerimelerden gördünüz. Ben 19.11.2018 Pazartesi günü sabah namazı için Süleymaniye Camisine gittim. Baktım ki namazı kılmışlar. Giderken de imsak olmadan birkaç dakika önce gittim. Baktım cemaat namazı kılıp dağılmış. Bugün de gitmedim. Kardeşim siz kimin emrindesiniz. Allah rızası için bir söyleyin bakalım. Bakın ayeti kerimeyi tekrar okuyayım. “Elhamdu lillâhillezî halegas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr” “Gökleri ve yeri yaratan, zulumatı ve aydınlığı oluşturan” Zulumat dediğimiz zaman karanlıkta olabiliyor. Kutup bölgesinde beyaz gecelerde gördüğümüz parlaklık da… Kelimenin anlamı budur. Kuran’da o manada kullanılmıştır. Onu da arzu edenler bizim sitede bulurlar. “summellezîne keferû birabbihim yağdilûn” “Sonra o kâfirler (ayetleri görmezlikten gelenler) Allah’a denk bir şeyler oluşturuyorlar.” (Enam 1) Rablerine eşit tutuyorlar. Ayetleri bilmeyenler için problem değil. Şu ayetleri dinleyip de hala Diyanetin takvimine uyanlar varsa Diyaneti Allah’ın yerine koyduklarından hiç şüpheleri olmasın. İbadet ettiklerini zannetmesinler. Allah’a değil, başkasının emrine uyduklarını bilsinler. “Huvellezî halegakum min tînin” “Sizi su ile toprağın karışımından yaratan odur.” “summe gadâ ecelâ” “Sonra bir ecel belirlemiştir.” Yani vücudun yaşama süresi… Yani vücudun normal bir yaşama süresi vardır. Ana rahminde Cenabı Hak ölçülerini koyar. Meleklerde onu yazar. “ve ecelum musemmen ındehû” “Bir de yaşama süresi vardır ki onu Allah kimseye bildirmez. Sadece kendi katındadır.” “Sonra siz, sizi yaratan konusunda, yaşatan konusunda, her şeyinizi ona borçlu olduğunuz konusunda şüphelere düşüyorsunuz.” (Enam 2)

Ve huvallâhu fis semâvâti ve fil ard” “O göklerde de Allah’tır, yerde de…” Yani göklerin, yerin bütün yetkisi onun elindedir. “yağlemu sirrakum ve cehrakum” “Sizin içinizi bilir. Açığa vurduğunuzu da…” “ve yağlemu mâ teksibûn” “Ne kazandığınızı da bilir.” (Enam 3) Buraya birisi gelmişti. “Hocam biz Diyanet’te bir istatistik yaptık. Görevlilerin çok büyük bir bölümü sizin takviminize uyuyor. Ama dışarıya çıkınca başka şeyler söylüyorlar. Bu nasıl oluyor diye hayret ettik” dedi. Çünkü 2 kere 2 4’tür. Her şey ortadadır.

Ve mâ teé’tîhim min âyetim min âyâti rabbihim” “Rablerinin ayetlerinden birisi onlara geldiği zaman” “illâ kânû anhâ muğrıdîn” “Hemen ondan yüz çevirirler.” (Enam 4) Yine burada gene size anlatmıştım. Hakikaten hiç unutmayacağım olaylardan bir tanesidir. Hakikaten ben onu Kuran’a tam uyan birisi olarak kabul ediyordum. Mekke’de okumuş. Arapçası gayet iyi… Fatih’te çok sayıda talebeyi okutuyor. Hatta bana da gelmişti. Bazı konularda ben ona bir şeyler söylemiştim. Hidaye’yi getirmişti. Her okuduğumuz şeyde ben bu Hidaye’de yanlış olacağını kabul edemiyorum, kusura bakma devam edemeyeceğim dedi. Çünkü Hanefilerin Hidaye kitabı gerçekten çok kötüdür. Kötü değil. Çok kötü bir kitaptır. Ama Osmanlı’dan beri baş kitaptır. Bugünde Diyanet’in baş kitabıdır. İslam ondan öğrenilir. Bu adam ile bir gün bir düğündeyiz. Yan yana oturmuşuz. Onun 12 Eylül’de başörtüsü konusunda çok güzel bir çıkışı vardı. Ondan dolayı onu çok seviyordum. Senin görüşlerinin çoğuna katılmıyorum ama imsak ile ilgili görüşün haklı olabilir dedi. Şu ayete bakın. “Onlara bir ayet geldiği zaman ondan yüz çevirirler” (Enam 4) diyor. Tabi dedim. Sen çok iyi Arapça bilen birisisin. Allahu Teala “hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecr” “O fecr tarafından, doğu taraftan, tan yerinin ağardığı taraftan siyah çizgi beyaz çizgiden size göre net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için” (Bakara 187) demiyor mu dedim. Kafasını çevirip o sana göre dedi. Meal vermedim. Ona meal vermeye gerek yok. Ben sizin için meal veriyorum. Çünkü Arapçayı çok iyi biliyor. Ayeti okudum. Sana göre dedi. Bu ayeti ben mi indirdim dedim. Bu Allah’ın ayeti değil mi dedim. Tamam, tamam sen daha benimle konuşma dedi. Zaten istesen de konuşmam dedim. Masasından ayrıldım. Tekrar ediyorum. Meal vermedim. Meal versem bu ayete yanlış meal verdin diyecek. Tamam öyle de. Olabilir. Ya da şunu söyle. Bu ayeti yanlış anlıyorsun de. Diyebilir değil mi? Bu ayet senin dediğin gibi değildir deyip mana vermesi gerekir. Yok. Allah ne diyor? “Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman hemen ondan yüz çevirirler.” (Enam 4)

Fegad kezzebû bil haggı lemmâ câehum” “Onlara geldiği zaman o gerçeği yalanladılar.” Şimdi birçok kişiyle ilgili hatıralarım var. Onlar önemli yerdeler. Rahatsız olurlar diye söylemiyorum. Çünkü anlattığım zaman kimin olduğunu hemen anlarsınız. Ondan dolayı söylemiyorum. Diğer arkadaşı hatırlamanız mümkün olmadığı için söyledim. Çünkü onu hiçbiriniz tanımazsınız. “fesevfe yeé’tîhim embâu mâ kânû bihî yestehziûn” “O hafife aldıkları şeyin haberi onlara yakında gelecektir.” (Enam 5) Bu ne demek? Yakında hepiniz bu işe boyun eğeceksiniz demektir. Bunu kabul etmek zorundasınız. Gönüllü olarak kabul edin, zorunlu değil. Cenabı Hak bunu size kabul ettirecek.

Elem yerav kem ehleknâ min gablihim min garnim” “Bunlar hiç görmüyorlar mı? Kendilerinden önce ne kadar insanları helak ettik.” Yok ettik. Nice insanlar çekti, gitti. Ona da çok sayıda örnek veririm. Gene tanırsınız. Söylemiyorum. “mekkennâhum fil ardı” “Onlara bu topraklarda önemli mekanlar, mevkiler vermiştik.” İmkanlar vermiştik. “mâ lem numekkil lekum” “Size vermediğimiz…” Mesela bizde olmayan mevki ve makamlar onlarda vardı. “ve erselnes semâe aleyhim midrârâ” “Göğü de onlar için yağmurlu hale getirdik.” Yani maddi gelirleri de gayet iyiydi. “ve cealnel enhâra tecrî min tahtihim” “Nehirlerde evlerinde ya da bahçelerinde akıyordu.” Yani her şey gayet güzeldi. Her şey yerindeydi. “feehleknâhum bizunûbihim” “Yaptıkları günahlar karşılığında onları etkisiz hale getirdik.” Kimse gelip onlara artık ne selam veriyor, ne sabah veriyor, ne de hal hatır soruyor. “ve enşeé’nâ mim bağdihim garnen âharîn” “Onlardan sonra artık başka bir grubu hâkimiyet mevkiine getirdik.” (Enam 6) Bütün bunlar böyle. Dolayısıyla mesele şudur. Zaten bu bir imtihandır. Mesela bizi geriye bıraktılar diye ben asla rahatsız değilim. Ben sadece Allah’ın emirlerine uyulmamasından dolayı rahatsız oluyorum. Ki bakıyorum. Allahu Teala Resulullah’a da diyor. “Neredeyse sen kendini helak edeceksin” (Şuara 3) diyor. Gerçekten insan onun için üzülüyor. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Söylüyoruz. Ve burada şunu söylüyorum. Sakın ha Diyanetin ezanıyla… Mesela Ramazan’da Diyanetin ezanı okunduğu zaman sahura kalkın. Ben bunu 1980’li yılların başından beri hep yaparım. Yani Fetva Kurulu Başkanı iken başlamıştım. Yapıyorum. Şimdi Diyanetin kıldırdığı sabah namazları teheccüd namazıdır. Orada namaz kılmış olanlar asla namaz kıldım saymasınlar. Ama bilmiyorlarsa öğrendikten sonra bir daha yapmasınlar. Süleymaniye Takvimini kullansınlar. Çünkü Allah’a çok şükür bu doğru bir takvimdir. Doğruluğunu defalarca test ettik. Dünyanın her yerinde geçerli bir takvimdir. Senenin her günü geçerli bir takvimdir. Çok şükürler olsun. Bunu şey yaptık. Bir de yatsı namazı konusunda bir Fatih Hocayı dinleyelim.

Fatih ORUM: 48:22 48:25 sn. arası anlaşılmıyor. müsaade ederseniz bu Diyanetin yaptığı konuyla ilgili şeyi… “Yeni saat uygulaması sebebiyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek üzere 19.11.2018 Pazartesi sabahından itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Bu uygulamaya göre… İlk günkü uygulama İstanbul için sabah ezanı saat 06:20’de okundu. Sabah namazı ise 06:50’de kılındı.

Şimdi Hocamın biraz önce söylediği Süleymaniye Vakfı Takvimindeki vakte göre baktığımızda 06:21 seher vaktidir. Hocam yani bunlar 06:20’de ezan okudular. 06.20 seher vakti…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bizim takvimle onların ki uyuşuyor. Çünkü onlar seher vaktinin başlangıcına imsak diyorlar. Milletin sahura kalkma vaktine imsak diyorlar.

Fatih ORUM: Bizim bu takvime göre 7:10’da imsak yani sabah namazının kılınabileceği ilk vakittir. Oysa İstanbul’da 06:50’de sabah namazı kılınmış. Dolayısıyla kazara da olsa sabah namazını vaktinde kılma ihtimalini de artık tamamen ortadan kaldırılmış. Yani kılınan namaz tek kelimeyle nafile bir namazdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani teheccüd namazıdır. Hiç kimse sabah namazını kıldığını düşünmesin.

Fatih ORUM: Yatsıyla ilgili bir iki rivayet zikredeceğim. Hocam biraz önce söyledi. Yatsı namazıyla ilgili mezhep imamları hakikaten de burada söylenildiği şekliyle yani Diyanetin şu an camilerde yatsı ezanı okunduğunda aşağı yukarı yatsı namazının son vakti budur diyorlar. Hanefi kaynaklarında Ebu Hanife’den gelen rivayetler böyledir. İmam Şafii’nin ki hiç şüphe götürmeyecek kadar hatta Hanefiler daha sonra İmam Şafii’yi bu konuda kendi kitaplarında eleştiriyorlar. Gecenin 3’de 1’ine kadar kılınacağını söylüyor. “Şafilere şu delilimiz yeter” diyorlar. Şimdi delili söyleyeceğim. İmam Malik’de aynıdır. Ahmed bin Hanbel’de aynen burada anlatıldığı şekliyle… Daha sonra değiştirilmiş. Ben Hanefi mezhebinde bu işin nasıl değiştirildiğine dair çok kısaca bilgi vereceğim. Muhammed’in (a.s) vefatından 3 yüzyıl sonraya kadar herhangi bir değişiklik görülmüyor. Hanefi çevrelerinde meşhur olan Tahavi diye birisi var. Vefatı Hicri 300’lü yıllar… Bu eleştirel bakanlara göre Hanefi kaynaklarında Tahavi yatsı namazının son vakti nedir diye ortaya bir soru atıyor. Sonra eserinde bütün rivayetleri topluyor. Rivayetlerin metninde geçen gecenin 3’de 1’i, gecenin yarısı gibi bir takım ifadelerin her birinin farklı zaman dilimine ait ifadeler olduğunu düşünerek ‘Benim bu rivayetlerden anladığım Yatsı namazı sabah namazı vakti girene kadar kılınır’ diye bir kanaatte bulunuyor. Benim kanaatim budur dediği bu görüş Hanefi mezhebi kitaplarına daha sonra Resulullah böyle buyurdu diye giriyor. Bunu kim söylüyor? Mesela bunu burada ben söylesem “O senin düşüncen” dersiniz. Hanefi kaynakları var. Orada 52:39 sn. anlaşılmıyor. diye bir adam var. Biraz önce Hocamın, Diyanetin baş kitabıdır dediği Hidaye… Hidaye aynen der ki “Resulullah şöyle buyurdu. Yatsı namazının son vakti fecrin doğduğu andır. Yatsı namazı gece namazıdır. Gece devam ettiği sürece onun vakti devam eder.” Serahsi’de de, Kesani’de de, Merğinani’nin kitaplarında yani Hanefi kaynaklarında bu rivayet zikredilir. Yatsı namazının sabah namazına kadar olacağını gösteren rivayet budur derler. Resulullah öyle dedi derler. Peki, bir takım Hanefi fakihler bu rivayetle ilgili ne diyor biliyor musunuz? Bu tamamen uyduruk bir ifadedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Uydurma olmaması mümkün mü?

Fatih ORUM: Niye bunu söylüyorlar? “Çünkü hiçbir hadis kaynağında bu rivayet yok” diyorlar. Gerçekten de hiçbir hadis kaynağında böyle bir rivayet yok. Peki, bu nasıl girmiş? Hanefi fakih olan Zeylai “Bu söz Muhammed’in (a.s) değil. Bu söz Tahavi’nin rivayetlerin neticesinde kendi kanaatinin daha sonra bizim kaynaklarımıza bu hadis olarak geçmiştir” diyor. İnsan bu kadar basit olabilir mi diyor. İnanın bu işin bu kadar dramatik bir öyküsü var. Hanefi fakih Ayni vardır. Çok önemli birisidir. Bu Hidaye’nin şerhlerinden bir tanesi ona aittir. “Bu uydurma sözün hadis olarak Hanefi kaynaklarına girmesi şaşırtıcıdır” der. İbn Hümam “Serahsi’nin de, Merğinani’nin de, Kesanin de eserine aldığı bu rivayet hiçbir hadis kaynağında yoktur” der. Uyduruk bir söz bir namazın vakti konusunda delil oluyor.

Hanefi kaynaklarında ikinci bir delil daha var. Rivayet aynen şudur. Muhammed (a.s) “Bir namazın vakti, bir başka namazın vakti girinceye kadar çıkmaz” demiş. İkinci rivayet budur. Üçüncü bir rivayet yok. Peki, Muhammed (a.s) böyle bir şey söylemiş mi? Bununla ilgili de hadis muhakkikleri “Bu sahih olan ama konuyla ilgisi olmayan bir rivayetten kırpılarak başka bir yere monte edilmiş bir ifadedir” diyorlar. Peki, rivayetin aslı nedir? Aslı hadis kaynaklarında şöyle geçer. Hayber’de Muhammed’in (a.s) ordusu Medine’ye döner ve gece boyunca yürürler. Hadis kaynaklarında 55:19 sn. anlaşılmıyor. hadisi diye geçer. Artık sabah namazının vaktinin girmesine az bir süre kala… Belki seher vakti… Muhammed (a.s) herkesi çok yorgun olarak görür. Orduyu durdurun biraz dinlenelim der. Birisini de nöbetçi tutar. Sakın uyuma sabah vakti girdiğinde ezan oku, bizi kaldır der. Bu ayrıntılı bir şekilde hadis kaynaklarında aktarılır. O da uyuyakalır. Bir bakarlar ki güneş doğmuş. Muhammed (a.s) kerahat vakti geçsin diye bir süre bekler. Sonra cemaatine namaz kıldırır. Güneş doğmuş, belki bir saat geçmiş. Cemaatle orduya sabah namazı kıldırıyor. Burası çok önemli… Bu defa yolda giderken orduda bir dedikodu başlar. Bir polemik… “Ya biz ne yaptık? bu nasıl bir iştir kardeşim? Bu namazı kaçırdık. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi üstümüzde güneş var. Cemaatle namazı kıldık.” Bu sözler o kadar fazlalaşır ki Muhammed (a.s) orduyu durdurur. Onlara bu konuşmalar nedir der. Ben sizin için bir örnek değil miyim der. Yaptığımız ortada uyuyakaldık, uyanınca da namazı kıldık. Bunda herhangi bir sınırı aşma yok. Sınırı aşma, bu namazın vakti geçip de bir sonraki namazın vakti girmiş olmasına rağmen bu namazı eda etmemektedir der.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Öğlen namazı vakti girene kadar bunu geciktirirsen o zaman sınırı aşarsın diyor.

Fatih ORUM: Buradaki bu ifadeyi alıp “bir namazın vakti sonraki namazın vakti girene kadar devam eder” derler. Peki, Muhammed (a.s) şayet böyle söylediyse o zaman sabah namazının vakti de öğle namazına kadar devam etmesi lazım. Bu hariç derler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tövbestağfirullah.

Fatih ORUM: Dolayısıyla milyonları yüzyıllardır ilgilendiren Yatsı namazının sabah namazına kadar kılınacağına dair bu görüşün iki tane rivayeti vardır. Bir tanesi uydurmadır. Diğeri de başka bir rivayetten çekilen monte bir ifadedir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama tabi bu hiç kimseye anlatılamıyor. Maalesef. Mesela ben size Diyanetin mealinden bir şey okuyayım. Çok dikkatle dinleyin. Şimdi Fatih Hocanın anlattığı şeylerin Kuranı Kerim’de ki yerini… Çünkü Resulullah Kuranı Kerim’e göre hareket eder. Bir insan uyuduğu zaman yaptığından sorumlu olabilir mi? Şuurlu değil ki? Sorumluluk ancak uyandığı zaman başlar. Nur Suresinin 58. Ayeti… “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar…” Yani buluğu çağına ermemiş çocuklar… “günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit” Çünkü öğle uykusu da vardır. Yani kendimizi alıştırabilsek çok önemlidir. Çok faydalıdır. Gündüzden iki kat yararlanmış olursunuz. “ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler.” Sabah namazından önce, yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Peki, bu Fatih Hocanın anlattığı şeyde Yatsı namazı sabah namazından önce girerse sabah namazından önce yatsı namazından sonra diye bir vakit olur mu? Peki, bu konuda ayet ne diyor? “Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir.” Soyunup dökünmek ne demek? Uyuyorsunuz. Öğle uykusu var, gece uykusu var. Zaten İsra Suresi 79. Ayette de Allahu Teala “Ve minel leyli fetehecced bihî nâfiletel lek” “Gece sen kalk” diyor. Teheccüd için… “Sana ilave bir görev olmak üzere…” Yatsı bittikten sonra kalkıyor. Şimdi bu Yatsı namazıyla ilgili diyanetin uygulaması da Ebu Hanife’den sonra yapılan uydurmalara uyuyor. Ebu Hanife’den çok sonra yapılan uydurmalardır. Ama millet zannediyor ki Hanefi mezhebi, Ebu Hanife’nin mezhebidir. Mesela İmam Şafii’nin el Umm isminde kendi kitabı vardır. Orada çok net bir şekilde söylüyor. Ufuk karardığı an namaz vakti kesin olarak biter. Ondan sonra asla kılınamaz diye çok kesin söylüyor.

Fatih ORUM: 1:00:38 1:00:41 sn. arası anlaşılmıyor. Cibril rivayetine dayanıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten hadislerde de bu konu var.

Fatih ORUM: Kuran’a uygun tek rivayet o…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Cebrail (a.s) gelip beş vakit namazı iki gün kıldırıyor. Birisi vaktin başında, birisi vaktin sonunda… Bu konuda İmam Malik oraya kadar da uzatmamak lazım diyor. Yani namazı havanın kararmasına kadar da bırakmamak lazım diyor. Yani bütün mezhep imamları Diyanetin uyguladığı sabah namazı ve yatsı namazı vaktiyle uygulama ne Kuran’a uyar, ne Resulullah’ın (s.a.v) uygulamasına uyar, ne astronomiye uyar.

Diyanetin son yayımladığı mealden size okuyayım. (1:01:57 sn. 2. Resmi koydular.) Hud Suresinin 114. Ayeti… “Gündüzün iki tarafında…” Resimde bir taraf öğle… Niye öğle? Çünkü İsra Suresinin 78. Ayetinde “güneşin batıya kaydığı” vakit diyor. Onların mealinden okuyorum. “Gündüzün iki tarafında, geçeninde gündüze yakın saatlerinde namaz kılın.” Gecenin gündüze yakın saatleri çoğul olması bakımından en az üç vakit eder.” Resimde zülfe diye işaretlemişler. Ayetin metninde zülef diye geçiyor. Gecenin gündüze yakın saatleri… Bir akşam namazını vakti… Yakınlığı nasıl anlarız? Alacakaranlıktan anlarız. Yatsı vakti de eğer hava kararmışsa gündüze yakınlık diye bir işaret kalır mı? Zaten İsra Suresi 78. ayette de öyle… Gecenin karanlığına kadar diyor. Gene Diyanetin mealinden okuduk. Burada en az üç… Dolayısıyla gündüze yakın saatleri de sabah namazı da gene okuduk. Bakara 187’de onu belirtiyor. Çünkü o aydınlıktan öncesi de var. Öncesi seher vaktidir. Seher vakti, ufkun aydınlanmaya başladığı, tabiatın uyanmaya başladığı ve vücudumuzun uyanmaya başladığı vakittir. O vakitte vücut hormon salgıladığı için rahatlıkla yemek yer ve oruç tutarız. Görüyor musunuz? Ne herhangi bir ayete uyuyor… Ne herhangi bir hadise uyuyor… Ne astronomiye uyuyor… Ne de takip ettiklerini söyledikleri Ahmet Muhtar Paşa’ya uyuyorlar… Tek dayanakları arkalarında devletin gücü olmasıdır. Peki, devletin gücü arkanızda var diye bunu istismar etmeye hakkınız var mı? Bunu istismar etmeye hakkınız var mı? Habertürk Televizyonunda Terasa çıkmıştık. Hatırlarsınız. Oraya gittim. Diyanet işleri Başkanı kanalı aramış. Murat BARDAKÇI bana söyledi. Bu programı yapmayın, bizi çok zor duruma düşüyorsunuz demiş. Niye ben zor duruma düşüyorum da siz koskoca Diyanet olarak zor duruma düşüyorsunuz? Çünkü yaptığınızın yanlış olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü Diyanettekiler yaptıklarının yanlış olduğunda en küçük şüphe etmezler. Ben size belgeleri de gösterdim. En küçük şüpheleri yoktur. Ama biz Diyanet’iz diyorlar. Siz Katolik Kilisesi misiniz? Bunu Diyanet İşleri Başkanına bizzat söyledim. Siz Katolik Kilisesi misiniz? Kendinizi ilah yerine mi koyuyorsunuz dedim. Ama maalesef okuduğumuz ayetlerde öyle… Terasta tam vakit girerken tam tan yeri ağarmaya başladı. Fecri sadığı seyredecekken ne yaptılar? Yayını kestirdiler değil mi? Biz onların gözlem yaptık dedikleri 1:05:42 sn. arası anlaşılmıyor. ormanlarına gittik. Fatih geldiler mi?

Fatih ORUM: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Buradan gitmeden yazılar yazdık. Siz orada gözlem yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizimle de gelin dedik. Bunu televizyonda canlı yayınladık. Hatta bir ara oradaki yayını da kesmişlerdi de oradan onların üst yetkililerinden bir yetkiliye bir mesaj gönderdim. Allah razı olsun. Hemen yayını açtı. Yayınımızı yaptık. Kardeşim gerçekler saklanır mı? İki kere iki beş eder derseniz beş eder mi? Siz bu hesabı Allah’a vermeyecek misiniz? Bir an önce tevbe edin. Diyanetin bütün yetkililerine ve onların üzerinde yetki sahibi olanlara sesleniyorum. Bir an önce tevbe edin ve Müslümanları her gün yatsı ve sabah namazlarını kılmamış kişiler haline getirmeyin. Onların günahları sizden sorulur. O insanlar bilmedikleri için günahkâr olmazlar. Ama siz bildiğiniz için kesinlikle günahkar olursunuz. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007