Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler

13 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A.B: Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR

Y.Ş: Yahya ŞENOL

A.B Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Hud suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allahu Teâla hem bu sûreyi hem bütün kitabını kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, yaşamayı ve tüm insanlara ulaştırmayı cümlemize nasip eylesin. Geçen hafta okuduğumuz ayeti bugün tekrarlayacağız.

Surenin 7. ayetinde Allahu Teâla şöyle buyuruyor : “Ve huvellezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam” “Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan O’dur” (Hud 7). Yani O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Tabi bu altın gün,  bizim hesabımızda altı bin yıl. Çünkü Allahu Teâla katında bir gün, bizim hesabımıza göre bin yıldır, bunu da Cenab-ı Hak kitabında bildiriyor. Şimdi, yine tekrarlamakta fayda var. Efendim Allah zamandan münezzehtir, yani zaman Allah için söz konusu değildir derler. Peki, zaman Allah için söz konusu değilse, ortada hiçbir canlı yok, hiçbir insan yok, bu altı gün ki bizim hesabımıza göre altı bin yıl olduğunu da Allahu Teâla söylüyor, bu altı gün kiminle ilgili bir zamandır?  Gerçekten çok yanlış inançlar, o hangi ayetti?

Y.Ş Bir tanesi Secde suresinde 5.ayet,  bir de Hac suresinde olacak onu bulmaya çalışıyorum.

A.B: Tamam bir tanesi yeter. Secde suresi 5.ayet, benim de aklıma gelmişti o, evet.

Y.Ş: Hac 47. ayet

A.B: Hac 47. Ayet ,evet

Y.Ş: “ … ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun” (Hac 47)

A.B: Tamam,   Allah katında bir gün sizin saydığınız insan sayınıza göre şeydir yani Allah zamandan münezzehtir diye bir şey söz konusu değil( burada Yahya Şenol ile üst üste konuşuyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar).

Ondan sonra diyor ki Allahu Teâla: altı günde yarattı “ve kane arşuhu alel mai”  “o zaman Allah’ın Arşı suyun üzerindeydi” (Hud 7). Bu ne demek su vardı demekti. Yani su vardı, gökler, yer yaratılmadan önce su vardı. Arş da; bu bir mecaz ifadedir, yani yönetim merkezi anlamına gelir. İşte bugün Başbakanlık koltuğunda kim oturuyor, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kim oturuyor dediğimiz zaman, o koltuğun adına Arş denir. Mesela Neml suresinde,  Belkız’ın tahtı, bizde eskiden taht denirdi, Osmanlı zamanında işte falanca tahta çıktı. İşte Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıktığı sene. Tahta çıkmak ne? Babasının tahtına çıkmış. Eğer fiziki manada tahta çıkmış olsa, zaten belki babasıyla beraber defalarca çıkmıştır değil mi? Tahta çıkmak demek, padişahlık makamına geçmektir. İşte falanca şahıs Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu dediğiniz zaman, bu o koltuk değil o makamda yetkili duruma geldi duruma demektir. İşte şeyde de Neml suresinde de Hüdhüd, bu bir kuş tabii. Süleyman Aleyhisselam kuşlar üzerinde de hâkimiyet kurmuş olan bir nebi,  kuşların da konuşması var, akılları var, değerlendirmeleri var. Burayı okuduğunuz zaman hepsinin olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam’a bilgi verirken diyor ki; bir kadın gördüm, onlara krallık yapıyor, yani kraliçelik yapıyor. Yani yönetimin başında bir kadın gördüm diyor. “Ona her şey verilmiş bir de büyük bir Arş’ı var” “ve leha arşun azim” (Neml 23). Yani, ona ait büyük bir Arş var, azim bir Arş var. Ee ne demek tabii bu Arş kelimesi aynı zamanda hem bir koltuk, tabii ki yani tahta çıkmak dediğiniz zaman hâkimiyete geçmektir ama bir de, oturdukları tahta gerçekten vardır yani.

Y.Ş: onu sembolize eden

A.B: onu sembolize eden yönetim merkezini sembolize eden şeydir. Mesela Yusuf Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu, değil mi şeyde…

Y.Ş : “Ve refea ebeveyhi alel arşi”  (Yusuf 100)

A.B: Yani annesini babasını Arş’a, kendi Arş’ına yani oturduğu koltuğa, makamına çıkarmış oldu. Dolayısıyla,  Allahu Teâla’nın Arş’ı suyun üzerindedir derken, yönetim merkezi bugün de yönetim merkezi, bugün de yönetim merkezi Mele-i Ala. Niye yönetim merkezi deniyor? Çünkü Allahu Teâla orada çok sayıda melek çalıştırıyor ve onlara görevler veriyor. Onlar için bir mekâna ihtiyaç var, yoksa Allahu Teâla’ için haşa bir mekâna ihtiyaç yok. Peki Allah gökleri ve yeri ne için yaratmış ” yebluvekum eyyukum ahsenu amela” “sizi zorlu bir imtihandan geçirmesi için yaratmıştır, hanginiz daha iyi iş yapacak diye” (Hud 7) bakalım hanginiz daha iyi iş yapacaksınız, daha iyi işi hangimiz daha iş yapacaksınız diye imtihanından geçiriliyorsak demek ki Allahu Teâla o işi başaracak özellikle bizi yaratmıştır. Bu bir imtihansa, e imtihanı yapan da Allahu Teâla ise , sonucu da, sonucunu da O merak ediyorsa, o sebeple şey yapıyorsa imtihanının sonucu önceden bilinecek olsa mesela şimdi Yahya Hoca’ya  sorayım, Arap dili açısından Arap diline daha hakim Allah’a şükür şey olarak da. Mesela imtihan için sizi imtihan için yarattım diyor, imtihan ne demek?

Y.Ş: Sınav, yıpratıcı bir imtihan,

A.B: Nedir yani bu yıpratıcı bir imtihan için yaratıyor yani ne demek zorlu imtihanlardan geçirilecek. Sonuç ne, hanginiz daha güzel iş yapacak.

Y.Ş: o belli olacak, Cenab-ı Hak’a”

A.B: peki bunu, bu sonucu öğrenmek isteyen kim?

Y.Ş: Yani  “ ve yebluvekum”(Hud 7)un faili Cenab-ı Hak.

A.B: Allah’tır. Allah öğrenmek istiyor, sonucu Allah öğrenmek istediği için de, Allahu Teâla zaten şey yapıyor, birçok ayette şey yaptı. Geçen hafta da okuduğumuz o ayeti istersen Muhammed Suresi 31.ayetini bir oku sende, kısa bir tekrar olmuş olsun.

Y.Ş:  47. surenin 31. ayeti  “ve le nebluvennekum”( Muhammed 31)  aynı kelime, orada “ve yebluvekum” (Hud 7) dedi imtihan etsin diye burada da “ve le nebluvennekum” “kesinlikle sizi yıpratıcı bri imtihandan geçireceğiz” (Muhammed 31), ne zamana kadar “hatta na’lemel mucahidine minkum” “içinizden cihad edenleri” (Muhammed 31) yani Allah yolunda var gücüyle çalışanları  “ves sabirine” ve “sabredenleri” bilinceye kadar yani kim sabrediyor kim etmiyor, yani kim Allah yolunda gayret gösteriyor kim göstermiyor bunu öğreninceye kadar böyle yapacağız “ve nebluve ahbarekum” yani sizin haberlerinizi yani kiminle ilgili neler oldu neler bitti bunu ortaya çıkarıncaya kadar bu yıpratıcı imtihanına devam edeceğiz diyor Cenabı Hak.

A.B: orada da o fiillerin öznesi kim?

Y.Ş :  “ve le nebluvennekum” (Muhammed 31)   biz, Cenab-ı Hak.

A.B: o zaman sistemi Allah kurmuş, hatta “ na’leme “diyor değil mi, biz bilene kadar değil mi? Bilen kim, bilecek olan kim Allahu Teâla değil mi?

Y.Ş:  Evet, iki tarafta aynı

A.B: ikisi de aynı yani. Allah bilecek faili Allah’tır. E peki önceden belliyse imtihan yapmanın bir anlamı olur mu?

Y.Ş: Olmaz

A.B: Öyleyse bu geleneksel manada kader inancı diye bir şey yok.  Zaten kur’an-ı Kerim’de iman esasları içerisinde bu yok. Yani Allahu Teâla Bakara suresinin 177. Ayetinde, bir de Nisa Suresi 136’ydı galiba değil mi? yani iman esaslarını sayarken, Allahu Teâla hiçbir kadere imandan bahsetmiyor

Y.Ş: yüz otuz altı

A.B: Evet 136. ayette, kadere iman diye bir kavramdan söz etmiyor. Ha kader yok mu, var. Kader; Allahu Teâla ‘nın her şeye koyduğu ölçüdür. Resulullah  “ya hayri ve şerrin Allahu Teâla” “Hayriye ve şerrin min Allahu Teâla”( hadis-i şerif)  demiş. Kadere de inanılır, yani kaderin hayrı da şerri de yani, doğruların ölçüsünü de yanlışların ölçüsünde koyma Allah’a aittir. Allah tarafından koyulmuştur, tüm ölçüleri o koymuştur. Dolayısıyla biz imtihan ediliyoruz, Allahu Teâla bu imtihanı başarıyla geçenlerden eylesin. Demek ki Allahu Teâla, sistemini bizleri imtihan için kurmuştur. Bizler derken de sadece insanlar değil, cinler de buna dahil  “velen leble kul..”  yok, ayeti yanlış okudum, “ Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya’budun “ insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler”  (Zâriyât Suresi 56) yani kulluğu sadece bana yapsınlar, başkalarına kul olmasınlar diye yarattım, diyor Allahu Teâla. Tabi burada şu da hemen akla gelir, peki melekler imtihana tabi midir? Ben şimdi bize öğretilen şekliyle anlatması açısından Yahya Hoca’ya sorayım. Bize melekleri nasıl öğrettiler? Melekler günah işler mi?

Y.Ş: yok, iradesiz varlıklar olduğu için…

A.B: iradesiz varlıklar günah işlemez derler. Şimdi Allahu Teâla bakın Nisa suresinin 172. Ayetinde şöyle diyor; “Len yestenkifel mesihu en yekune abden lillahi” “Mesih Allah’a kul olma konusunda burun kıvırmaz” (Nisa 172). Tam Türkçe’ye tercüme edersek yani geri durmaz. Bak öyle bir insanlardan kimi örnek verdi Allah burda? En üst seviyede olan nebilerden birtenesi olan İsa Alleyhisselam değil mi? İsa Alleyhisselam’ı zaten ondan önce İsa Alleyhisselam ile ilgili bir ayette. Ondan sonra “ve lal melaiketul mukarrabun” Allah’a yaklaştırılmış olan melekler  “melaiketul mukarrap” yani  “mukarrap melekler” deriz biz de terim olarak. Allahu Teâla’nın üst seviyeye çıkardığı melekler. İsa Alleyhisselam da üst seviyeye çıkardığı ne oluyor, insan oluyor değil mi? Allah’ın üst seviyeye çıkmasını kabul ettiği İsa Alleyhisselam ve üst seviyedeki melekler. Buna en başta Cebrail Alleyhisselam olmak üzere bütün melekleri sayabilirsiniz. En üst örnek veriyor, bak birisi insan peki öbürü ne? Melek. Peki, bak Mesih İsa Alleyhisselam, Allahu Teâla’nın elçi olarak seçtiği kişidir. Şimdi burda diyor ki: “Ve men yestenkif an ibadetihi“kim Allah’a kullukta burun kıvırırsa” (Nisa 172) yani kulluktan geri durursa, Allah’a kulluk etmeye yani Allah’ın emirlerinden isterse bir tanesini beğenmesin, hoşlanmasın o yeter.  “ve yestekbir” “ve kendini büyük görürse”, “fe se yahşuruhum ileyhi cemia”onların tamamını kendi huzuruna toplayacaktır” (Nisa 172).  Şimdi bu istinkâf ve istikbar dediği, bu iki suçu yani emrine karşı burun kıvırmak ve büyüklenmek. Kim yaparsa…

Y.Ş: Kimden kim yaparsa

A.B: yani bunu ilk önce yapan kim

Y.Ş: Ayetin bağlamına göre örneği verilen Mesih ve Melekler, mukarrap melekler.

A.B: Yapmış olan

Y.Ş: Yani yapmış olanın örneği: İblis

A.B: İblis yaptı

Y.Ş: Evet

A.B: İşte o çok güzel. İblis yaptı, ne yaptı?

Y.Ş: eva vuhu estekfar, büyüklenme suçunu yaptı

A.B: Şey, yapmaktan geri çekildi

Y.Ş: Yani istenkefe, o ayette belirtildiği gibi. Emri yerine getirmedi, bir adım da öteye geçti büyüklendi, kendini büyük gördü.

A.B: Burada iki suçu işledi. Demek ki bu iki suçu yani kendini bir şey zannederek yapmak.

Allah’ın emirlerinden haberi yok da yapmıyorsa, Allah ondan dolayı suçlamaz. Ama haberi var biliyor, mesela Allah İblise dedi ki; Adem’e boyun ey dedi, secde et dedi. Secde et demek alnını yere koymak değil,  böyle saygıyla eğilmek demektir. Şimdi tabii, alnı yere koymak da secdedir onda şüphe yok yani. Dedi ki; Adem’e demedi emri kime verdi orada?

Y.Ş : Meleklere, “.. summe kulna lil melaiketi..” (Araf 11) meleklere dedi Allah.

A.B: Şimdi şöyle bir düşünün, şu salonda melekler var, onlara emrediliyor. Adem’e saygıyla eğilin.

Y.Ş: 14:53. Dk’da  “veselli likel melaiketin, küllehü ve ecmahin illa İblis” şeklinde bir ayet okuyor- bulabildiğim kadarıyla  “..summe kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis” Araf 11. ayet , çok benzeri Bakara 34. Ayet de olabilir veya İsra 61

A.B: (Y.Ş’nin okuduğu ayeti okuyor “ “..summe kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis (Araf 11) sanırım )  hepsi meleklerin tamamı secde etti sadece İblis değil.  İblis Melek olmazsa bu istisna yapılabilir mi? bugün dedik ki işte bütün öğrenciler tatil ama şu sınıf hariç, tamam o sınıftakiler öğrenci olmasa

Y.Ş: denmez yani

A.B: böyle bir ifade kullanılmaz. Zaten Eğer Allah yani o emrin muhatabı İblis ve emir’in muhatabı olmasa, Allah der mi ki hani secde etmekten,

Y.Ş: sana emrettiğimde

A.B: sana emrettiğim halde, secde etmene engel olan nedir der mi?

Y.Ş: veya dedi cenabı Hak, o ne derdi? Sen bana emretmedin ki ya Rabbi onlara emrettin, ben muhatabı değilim bu emrin, değil mi?

A.B: Ben Melek değilim ki derdi. Öyle bir şey demedi. Sadece

Y.Ş: emri beğenmediğini söyledi,

A.B: emri beğenmediğini söyledi, büyüklenmiş oldu yani. Yani beni ateşten yarattım onu çamurdan. Yani ne oluyor yani böyle şey mi olur ya, ne yapmış o? Allah akıl öğretmeye kalkmış.

Y.Ş: “ Kale e raeyteke hazellezi kerremte aley” (İsra 62) diyor. “bu mu bana üstün gördüğün”, değerli kıldığın bu mu yani?

A.B:  Yani, kendisini o konuda, bir tek konuda Allah’tan üstün görüyor. Beni yarattın diyor, ondan sonra Allah onu görevden kovduktan sonra

Y.Ş: Ya Rabbi, izin ver bana diyor kıyamete kadar…

A.B: bana müsaade et kıyamete kadar. Kıyameti biliyor, Allah’ın varlığı birliği konusunda en küçük şüphesi yok, Allah ile bizzat konuşuyor. E peki bu şahıs ne yaptı?  Yani bu cin olan, o da o cinlerdendi diyor Allah. O da o cinlerdendi diyor “kane minel cinni fe feseka an emri rabbih “o da cinlerdendi”  (Kehf 50) . O cinlerden di dediği de, gene melekler. Çünkü melekler de yani nasıl bir İsa Aleyhisselam, Allah’ın resul yaptığı bir insansa, tüm melekler de Allah’ın resul yaptığı elçi yaptığı yani elçi olarak görevlendirdiği cinlerdir. Onun için “cailil melaiketi rusulen”, hangi ayetteydi?

Y.Ş: Fatır Suresinde

A.B: Fatır suresinin başındaydı değil mi?

Y.Ş: Evet

A.B: Evet melekleri Resul yapıyor Allah

Y.Ş“Elhamdu lillahi fatırıs semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve sulase ve rubaa” ( Fatır 1) Fatır 35. Surenin 1. ayeti

A.B:  yani melekleri resul olarak görevlendirmiş oluyor. Resul olarak,  Allah’ın elçi olarak görevlendirdiği şeyler, cinlerin tamamına Melek diyor Allahu Teâla . İşte İblis şey gibi böyle suç işleyen olursa, onlar da görevden atılıyor. Yani Allah’a karşı başkaldırıyor, O da görevden atıyor onu. Şimdi bakın burada devam ediyorum bu ayeti, “Len yestenkifel mesihu en yekune abden lillahi ve lal melaiketul mukarrabun” “Mesih Allah’a kul olmaktan geri durmaz, mukarreb meleklerde öyle” (Nisa 172).Eğer bunlar Allah’a kullukla görevli olmasalardı böyle bir ayet olmazdı. “Ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir ” kim Allah’a kul olmak konusunda kibirlenirse” işte İblis gibi ve büyüklenirse, “…fe se yahşuruhum ileyhi cemia” “Allahu Teâla onları kendi huzuruna toplayacaktır” (Nisa 172).

“Fe emmallezine amenu ve amilus salihat” “inan ve iyi iş yapanlar” “fe yuveffihim ucurahum” “onlara ücretlerini tastamam verecek” (Nisa 173),  yani ne hak etmişlerse tastamam verecek, başka  “ve yeziduhum min fadlihi” “birde kendi faddından, ikramından onlara ilave ödeme, şeyler yapacak, ödüller vermiş olacak, mükâfat verecek”.  Ondan sonra “ve emmallezinestenkefu vestekberu” “istinkaf ve istikbar” yani böyle kendini geri çeken ve büyüklenen ister İsa Alleyhissselam olsun, ister diyelim Cebrail Alleyhisselam olsun hiç fark etmez, “fe yuazzibuhum azaben elimen” “onlara, Allahu Teâla acıklı bir azapla azap edecektir” (Nisa 173). Şimdi burda kişiyi cehenneme sürükleyen esas mesele şu, yav kardeşim Allah’ın işte, Allah’ın Oruca ne ihtiyacı var yaw,  demek aynı şey değil mi bugün için

Y.Ş: Evet, emri beğenmemek yani

A.B: Emri beğenmiyor ve kendini Allahtan daha üstün görüyor. İşte  “ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira” “bunlar Allah ile kendi aralarına girecek ne bir veli bulabilirler, ne de yardımcı” (Nisa 173). Şimdi buradan da şunu çok iyi net bir şekilde anlıyoruz ki, Melekler de yani insanları ve cinleri Allah ibadet için yaratmış, nebiler insansa melekler de aynı şekilde cindir. Onlar da imtihandan geçiriliyorlar. Yani imtihandan geçen cinlerdir melekler. Dolayısıyla, sizi imtihan için yarattım dediği zaman, o sizi sözünün kapsamına sadece insanlar değil cinler de girer, cinlerin bir bölümü melek olduğu için onlar da girmiş olur.

A.B: Evet, “ve le in kulte” “yani sen şöyle bir desen”  “innekum meb’usune min ba’dil mevti” “öldükten sonra tekrar dirileceksiniz” “ le yekulennellezine keferu” “kafirlik edenler” (Hud 7) işte kafirlik eden İblis, yani bile bile gerçeğin üstünü örtüyor, İblis biliyor ki beni yaratan Allah, bu emri veren de Allah, ama sanki Allahu Teâla neden Adem’e neden secde etmedin dediği zaman, sanki Allah, yok, neden secde etmedin demedi, verdiğim emri yerine getirmene engel olan neydi dediği zaman, sanki Allah-u Teâla sen neden yaratıldın, o neden yaratıldı demiş gibi kıvırıyor ve başka şey Allah’ın emrinin üstünü örterek başka şeyler söylüyor. Allah’ın emrini görmezden geliyor. Mesela Allah Teâla işte oruç turun diye emrediyor, namaz kılın diye emrediyor, o emirler var mı yok mu onlarla uğraşmıyor, canım Allah benim karnımın aç olmasına ne ihtiyacı var, benim namazıma ihtiyacı mı var, gibi bir İblis gibi, böyle üçkâğıtçılık yaparak işi kıvırmaya çalışanlar. Bunlar aynı şekilde onlara desen ki, öldükten sonra tekrar dirileceksiniz işte kâfirlik edenler şöyle söyler “in haza illa sihrun mubin” “Ah bu apaçık bir sihir, siz bizi büyülüyorsunuz, siz bizi etkiliyorsunuz” (Hud 7). Niye sihir diyorlar, sihir insanlar etkileyen şey değil mi?

Y.Ş: Evet

A.B: Çünkü mesela bakın mesela kendimizde, sen mesela yaşarken hiç ölümü düşünerek mi yaşıyorsun? Yani arada sırada aklına gelir bir mümin olduğun için

Y.Ş: 22:28.dk’da bir şey söylüyor arkadan ama anlaşılmıyor,  tabi sürekli onla yaşanmıyor

A.B: yani sen hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmıyor musun? Ya bunun ayıplanacak bir tarafı yok. Önemli olan Allah’ın ne dediği, ama biliyoruz ki herkes söylüyor. Benim de ölmemem mümkün değildir diyoruz değil mi?

Y.Ş: Evet

A.B: ölen tabiat yeniden diriliyorsa ee bizde tabiatın bir parçasıyız, biz niye yeniden dirilmeyelim? Ama yeniden dirilip de hesap verme meselesi insanlara zor geliyor. Evet, bu bir sihir diyor.

“ Ve le in ahharna anhumul azabe ila ummetin ma’dudetin” yani  “onların azabını böyle belli bir zaman dilimine zaman dilimine ertelemiş olsak“ “le yekulunne ma yahbisuh” (Hud 8) ne oluyor, mesela şimdi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer nebilerin ümmetlerini, inanmayan insanları azapla korkutmaları olayı da var. Bak bu dünyada da çekersiniz ahirette de. Ne oluyorsa olsun, bizim bir endişemiz yok, gelsin niye gecikiyor falan hep böyle şey yaparlar. ”e la yevme ye’tihim leyse masrufen anhum” “o cezayı geldiği zaman, onlardan engellenmeyecek” (Hud 8). İşte firavun boğulurken, aaa ben tamam inandım, işte Musa’nın ve İsrailoğullarının Rabbine inandım. Eee ne oldu her şey bittikten sonra mı, sen zaten biliyordun bunu, en küçük şüphen yoktu. “ve haka bi him ma kanu bihi yestehziun” “o hafife aldıkları şey onları kuşatmış oldu” (Hud 8). Herhalde sen burada bir şey okuyacağın ayetler var değil mi?

Y.Ş: esas daha sonraki ayetler

A.B: Tamam o zaman bitireyim, o diğer ayetleri de okuyayım.

 “ Ve le in ezaknal insane minna rahmeten” “eğer biz insanlara bizden bir rahmet yani bir ikram tattırsak” (Hud 9), belli mevkilere gelmiş, makama gelmiş, parası var malı var, şusu var busu var, çeşitli imkânlara sahip. Eee ondan sonra  “summe neza’naha anhu”

Y.Ş: “summe neza’naha minhü “ (Hud 9),

A.B: “ neza’naha minhütamam, “summe neza’naha minhü “ “onu ondan eğer soyup çekip alsak” (Hud 9), veren de Allah alan da Allah. Allah almak istediği zaman kimse engel olamaz ki.  “innehu le yeusun kefur” “bakarsın ki o tamamen ümidini kaybetmiş, acayip bir nankör haline dönüşmüş” (Hud 9),  yani bu bize yapılır mı, hey gidi günler, ne günler, şey yapamıyoruz. Yani sana anlatmıştım böyle hala akıllandığı kanaatine değilim de, bir iş adamı, bir zamanlar faize, işte faiz için benden fetva istemişti. Avrupa’ya ciddi manada ihracat yapıyor. Faiz için değil ha, gelip bir takım kredi, faizli kredi alabilir miyim? Asla alamazsın dedim. Sonra, duydum ki kendi sermayesinin çok çok altında bir şey almış, kredi almış. Dedim işte bu senin battığının habercisidir. Hem Müslümanım diyeceksin hem faize gireceksin. Bugünkü işte yöneticiler de maalesef yani, hem biz Müslümanız diyorlar hem nassa uyarız diyorlar, hem de bakıyorsunuz ki hiç faizden vazgeçmek diye bir şeyleri yok, yani sistemi faizli sistem. Sen Batı ile mücadele ediyorsan, Batının sistemine uyamazsın. Yani Allahu Teâla Kur’an-ı Kerim’de sana çözüm getirmediyse olmaz. Sonra bu çözümü evrensel çözümdür, öyle yerel şu bu falan değil yani tüm dünyanın problemini çözecek şeydir. Neyse şimdi, işte bir gün geldi o buraya adam, hocam ben intihar etmek istiyorum. Hayırdır niye ya, ya hocam sorma Mercedes’ten başka arabaya binmeyen bir kişi, şimdi şu anda elinde çıkardı gösterdi o belediye otobüsleri için ne alıyorlardı?

Y.Ş: Akbil

A.B: Akbil. Ben şimdi artık otobüslerle gidip geliyorum nerde o günler. Şimdi de dedi işte şeyim var, eğer ben intihar edersem sigorta şu kadar bir para verecek. Bizim çocuklar borçlarımı öder onlar rahat ederler. Ee dedim senin falanca yerde bir köşkün vardı onu satsana? Olur mu dedi, bir buçuk milyon dolarlık köşke, o zamanki fiyatı bugün neyse bilmem, tutmuşlar işte yedi yüz bin dolar veriyorlar. Dedim: sen git onu dört yüz elli bin dolara sat. Gerçekten gitmiş satmış ve kurtulmuştu. Biraz sonra kendi düzeltti, yani şimdi tam uyuyor mu buna tamamen her şeyini kaybediyor. Evett

Y.Ş:  sonra “Ve le in ezaknahu na’ma…“ (Hud 10)

A.B: “ Ve le in ezaknahu na’mae ba’de darrae messethu” “ona dokunan bu zarardan sonra,  bir de nimete kavuşmuş olsa” (Hud 10) yani ne olmuş oluyor, yani diyelim ki, o şahıs hakikatten sonra ona tam uyuyor. Nimete de kavuşmuş böyle de çok çok da iyi bir konuma gelmiş, ama ondan sonra o yanlış yoldan dönmemiş, hala kredi almaya devam etmiş. “le yekulenne zehebes seyyiatu anni” “kötü durumlar geçti artık, bitti tamam” “innehu le ferihun fahur” “ondan sonra bakarsın kesin olarak böyle mutlu, övünüyor, şey yapıyor (Hud 10). Şimdi, ondan sonra bi bakıyorsun, sonra tekrar gördüm, telefonla görüştük bu defa yüz yüze değil, gene almış krediyi. Bu defa da, gene o bir köşklerden birisinde oturuyormuş da, köşkü çocuğunun üzerine atmış ki haciz edilmesin, onun üzerine şey yapmış. Eee kardeşim bu hayat sen, hayatını zindan ediyorsun. Sen Allah’ın emirlerini uyacak olsan, bu sıkıntılara girmezdin ki.

Evet “ İllellezine saberu ve amilus salihat”  “ama sabreden ve iyi iş yapanlar hariç” (Hud 11). Sabreden ne demek, mesela söylerler, ahhh benim başıma gelenleri bir bilsen, bir bilsen, bir bilsen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ya kardeşim, sen sadece senin başına gelenleri biliyorsun. Karşın tarafın başına neler geldiğini bilmiyorsun ki. Allahu Teâla, bu dünyayı imtihan için yarattığından dolayı, sabreden ve duruşunu bozmayan kişiler ancak imtihanı kazanır değil mi? ne diyor Allahu Teâla “ Ya eyyuhellezine amenustainu bis sabri ves salat, innallahe meas sabirin” ” müminler Allah’tan sabırla ve salat ile yardım isteyin” (Bakara 153), yani sabırla duruşunuzu bozmadan. Ahhh, artık sabrım kalmadı, sabrım bitti. Hayır, biten şey sabır olmaz. Bitmeyecek, son noktasına kadar devam ettireceksiniz, daha yukarı çıkıyor çıktığını düşünüyorum ben bunu düşününce hep böyle dağlara çıkmayı gözümün önüne getiririm. Tepeye yaklaştığınız zaman hakikaten artık daha yürüyemez hale gelirsiniz. Orada gitmezseniz, yuvarlana yuvarlağın aşağıya doğru inersiniz. Ama sabırlı olur, yolunuza devam eder, tam tepeye çıkarsanız artık kurtuldunuz. Onun için, bitmemesi lazım, her halükarda dürüst duruşumuzu bozmadan yolumuza devam etmemiz lazım ve doğru işler yapmamız lazım. İmtihanı kazanmak bu, imtihan kolay bir şey değil, çok zor bir şeydir. Evett  “ulaike lehum magfiretun ve ecrun kebir” “işte imtihanı kazananlar bunlar olur(Hud 11). Yani sabırlı ve iyi işler yapan. Ya ben asla yanlış iş yapmayacaksın, asla kötü iş yapmayacaksın ve sabırlı olacaksın. O zaman en kötü zamanında bile için rahat olur. Niye? Ben hiç kimseye bir yanlış yapmadım, Allah’a karşı da yanlış yapmadım, ben burada rahatım. Yani en kötü zamanda bile içi rahat olur, içinde cennet rahatlığını hisseder. Ama yanlış işler yapmış olanların içi hiçbir zaman rahat olmaz. Onun için bakarsanız hep şuraya gitmek, buraya gitmek şundan meşgul olayım, içki içeyim, bilmem ne yapayım. Niye, kendi şeylerinin üstünü kapatmaya çalışır, yaptığı yanlışların. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İşte kim bunu yaparsa, onlar için mağfiret ve büyük bir ödül vardır diyor Allahu Teâla. Evet bundan sonra sözü sana vereyim

Y.Ş: Şimdi bu Hud suresinin 9 ve 10. Ayetleri; bu nimetler ve belalar karşısında insanların tutumunu anlatan ayetler. Bunun benzerleri Kuranı Kerim’in çeşitli surelerinde var. Daha önceki derslerimizde temas etmiştik kısaca, ama hem onları tekrar edelim, hem okumadığımız bazı ayetleri de okuyalım.

Allah Teâla Hud Suresi’nin 9. ayetinde ne buyurdu?  Dedi ki “Ve le in ezaknal insane minna rahmeten” “ biz insana katımızdan bir rahmet, bir ikram tattıracak olsak” “summe neza’naha minhu” “ve sonra da onu ondan çeksek”(Hud 9) yani veren de Allah, alan da Allah. Önce bir iyilik ikram tattırıyor, sonra onu çekiyor. Niye? Ayetin hemen yukarısında ne vardı? Allah bizi deneyeceğim söyledi, imtihan edecek, yıpratıcı bir imtihandan geçirecek. Allah bazen vererek imtihan ediyor, bazen alarak imtihan ediyor. Verdiğinde de, aldığında da ne yapacağını görmek için bunu yapıyor Allah. Çünkü bazı şeyler var, gerçekten paran olmazsa, o alanlarla ilgili şeyler önüne açılmıyor. Yani Allah bakacak ki paran, makamın, mevkiin olduğunda neler yapıyorsun. Sonra o varlığı elinden alınca, Allah’a ve insanlara, çevreye karşı tutumu ne oluyor? Allahu Teâla bunu görecek. Şimdi diyor ki Cenabı Hak,  “önce bir rahmet verir sonra onu ondan alırsak, insana bir bakarsın ki” “innehu le yeusun kefur” (Hud 9)  ilk tavır insan hemen umutsuzluğa kapılıyor”. Vay ben yandım, bittim, kül oldum gittim ben artık, öldüm bittim ben. Benim artık geri dönüşüm yok. Ya sen verdiğinde yani dağlar kadar yüce bir insan olmadım ki, Allah aldığında yerin dibine geçesin. Her iki durumda da imtihandaydın. İkinci tavır: kefur, nankörlük etmeye başlıyor insan. Ne diyor: en zaten ne gün gördüm ki,  Allah bana ne yaptı ki bugüne kadar haşa. Ya daha düne kadar her şey çok iyiydi, çok güzeldi dört dörtlüktü, eline attığı şey altın oluyordu, güzel gidiyordu her şey. Ama Allah imtihan gereği onu senden çekti aldı, hemen Allah’ın suçlamaya başladın. Ne günahım vardı ya rabbi benim. Haşa sana Allah zulüm mü ediyor yani? Hiçbir günahın olmasa bile Allah alır ki bir baksın, o durumda ne yapacaksın. Ki insanın başına gelen şeyler genellikle kendi yaptıkları yüzündendir, bununla ilgili de ayetler var. Kendin yaptın ve Allah birçoğunu da affediyor. Yani sırf yaptıklarına nazaran bir şeyler olacak olsa, senin belki bir dakika yaşayacak halin yok. Allah hemen cezanı vermesin lazımdı. O kadar çok hata yapıyorsun, onun azını tattırıyor Allah, dönüp de kendini toparlaya bilesin diye. Ama hemen insan bakıyorsun işte Allah’ı suçlamaya başlıyor, nankörlük yapmaya başlıyor. Neyse Allahü Teâla, bu tavır da baktı buna bu, imtihanın birinci aşamasını kaybetti.  Tamamm, şimdi Allahu Teâla imtihanın ikinci aşamasına geçiyor. “Ve le in ezaknahu na’mae ba’de darra” (Hud 10) bakın bu sefer, kötü durumdayken kişi Allah onun tekrar konumunu yükseltiyor. Nimetler vermeye başlıyor, bakın vererek intihar etmeye başlıyor. Belki, işin zor kısmı. Elin para görmeye başlıyor, imkânlar açılıyor, haram önüne serilmeye başlıyor ohohoho artık her şeyi önünde. “messethu” yani kendisine daha önce dokunan zarardan sonra artık imkânlar genişliyor. Bu sefer insanın gösterdiği tavır ne? “le yekulenne zehebes seyyiatu anni” (Hud 10) hemen şöyle bir rahatlama, oohhh artık bütün kötülükler gitti, bütün kötü günler geride kaldı. Sonra “innehu le ferihun fahur” “bir bakmışsın son derece şımarık ve son derece böbürlenen bir yapıya dönüşmüş” (Hud 10) bir anda, dünkü adam, o zor durumdayken herkese böyle gülücükler atan, saçan adam gitmiş yerine, burnundan kıl aldırmayan, küçük dağları ben yarattım edasında yürüyen bir adam olmuş. Bütün başarıyı kendine mal ediyor, Cenab-ı Hak anında devre dışı. Ben yaptım, en ettim, her şey ben ben ben ben ben. Göreceğiz bakalım ilgili ayetleri şimdi ve sonra her şeyini kendi övünüyor, böbürleniyor, şımarığın teki olmuş.

Doğru tavır ne olmalıydı? Doğru tavır da 11.ayette. “İllellezine saberu” (Hud 11) hayır diyor Allah. Bakın her iki durumda da sabredenler yani “varlıkta da sabredebilen, yoklukta da sabredebilenler böyle değildir” diyor onlar. Yani çünkü bazı şeyler dedik ya, elinde çok imkân varken bazı haramların önü açılır. Onlar varken kendini tutabiliyor musun? “ve “amilus salihat” ve salih ameller işleyebiliyor musun varken elinde imkân? Yokken? Yokken de sabredeceksin. Yarabbi bana vermedin veya vermiştin aldın, senden ya Rabbi. Ben tekrar sana olan kulluğumdan asla taviz vermiyorum ya Rabbi, değil mi?  İbadetlerime,  kulluğuma devam ediyorum, asla isyan etmiyorum. Biliyorum ki, imtihandayım, Allah’ın izniyle ben bu imtihanı geçeceğim. Tamam

A.B: Sen söyledin aklıma geldi. Çok önemli bir husus benim hayatımda, çok önemli yeri var. Ömer Radıyallah’ın sözünü aktarırlar; “yokluğa sabrettik ama varlığa sabredemedik”. Gerçekten yani bu, Müslümanların o yok zamanlarındaki durumu ile zenginleştikten sonra oluyor, kendi halife olduğu zaman ki o şımarıklıkları falan görüyor, böyle yanlış yola girişleri görüyor, diyor ki: “varlığa sabredemedik”. Ve gerçekten, o elinde avucunda bir şeyler olduğu zaman, bütün günah kapıları açılabiliyor. Bir de insanda doyumsuzluk var. Ne kadar çok olsa, daha da, daha da, daha da, daha da. Böyle, hiç ne makama, ne mevkie, ne şuna ve buna şey yapar o orada. O konuda da Kanuni Sultan Süleyman’ı şey yapıyorum, sürekli hatırlıyorum. Diyor ki: “Dünya, bir padişaha çok, iki padişaha az”. Ne demek yani, iki padişaha azsa, demek ki sen benim olsun diyorsun tüm dünya. Ee dünyanın en büyük devlet başkanı oldun, öldün gittin. Ne olacak yani, ama işte insan böyle bir halde, evet.

Y.Ş: Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani insanın belalar, nimetler karşısında tutumu bu. Ama olması gereken, 11.ayette belirtildiği gibi; sabır ve salih amel.  İki durumda da ama. Varlıkta da, yoklukta da. Hani varlıkta bu sabrı ve salih ameli gösterirsen, Allah daha fazlasını da verir. Yoklukta bu sabrı ve salih ameli gösterirsen, Allah yine daha fazlasını verir. Neticede kazanan sen olursun.

Şimdi bununla ilgili diğer ayetlere bakalım. Benzer ayetlerimiz var elimizde, mesela bir tanesi hemen Fussilet suresinde. Fussilet suresinde 49. ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyor, diyor ki; “La yes’emul insanu min duail hayri” insan hayırlı, iyi olan şeyleri istemekten asla bıkmaz usanmaz”( Fussilet 49). Yani, hocam biraz önce söylediği gibi, gelsin ya kim istemez değil mi? Parayı, parayı kim istemez, makamı kim istemez rahat yaşamayı konforu. Değil mi, yani nefsimiz bizim buna şey, hazır. İsteriz, insan hep ister durur. Öyle ama “ve in messehuş şerru” “insana bir şer, bir kötülük dokunsa” (Fussilet 49)değil mi yani, bir hastalık gelse, bir şer ne bileyim, bir fakirlik gelse, işler tersine gitmeye başlasa, şöyle olsa yani düzen bozulsa ne olur? ” fe yeusun kanut” “derhal ümitsizliğe kapılıyor ve ümitlerini yitiriyor insan” (Fussilet 49). Hemen meyus, bitti tamam, aman yandık bittik kül olduk.

“Ve le in ezaknahu rahmeten minna min ba’di darrae” Fussilet 50. Ayet. “messethu”, “kendisine dokunan, bu başına gelen sıkıntıdan sonra, ona bir ikram versek” (Fussilet 50), Cenab-ı hak yani içinde bulunduğu imtihanı değiştiriyor. Diyor ki bu sefer konumunu düzeltsek ne oluyor  “le yekulenne hazali” (Fussilet 50)  bak, bir anda eli para gördü ya üç kuruş, makam mevki ye geldi ya, diyor ki; “benim bunlar benim, ben yaptım” değil mi, ben elde ettim bunları. Bunlar bana özel. Allah tabii ki bana verecek ya. Ben çünkü yani ben gecemi gündüzüme kattım, bunlar benim alın terim, ben yaptım bunu. Aldığında, ben ne yaptım ya rabbi şöyle böyle diyordun. Ama verirken niye ya Rabbi sen verdin demiyorsun hemen. Tabiii hemen ilk planda Cenab-ı hak devre dışı bırakılıyor ve sonra tanıdıklar değil mi akrabalar önce insan onu tanımıyor. En zor zamanda onun yanına gidersin, ama elin bir iki para gördümü, ilk onları terk edersin. Hemen diyor ki, ben yaptım ben ettim. Dolayısıyla kardeşim zekâtını ver, sadakanı ver. Yok öyleee, ben kazandım, herkes çalışsın kendi parasını kazansın. Allah istese doyuracak kimseleri ben mi duyuracağım kardeşim.

A.B: Yasin Suresi’nin olduğu gibi

Y.Ş: Değil mi? Yasin suresinde olduğu gibi  “e nut’imu men lev yeşaullahu at’ameh” (Yasin 47) yani Allah yaratmış, Allah versin. Hani tabiri caizse oluyor ya  aaaa hadi Allah versin. Hâlbuki Allah sana onu ne diye verdi?  Malını, senin malın da hakkı olanlarla paylaşman için verdi. O senin malında onun hakkı var ve hak verilir, vermek zorundasın onu, karşı taraf alır onu.

Neyse “ ve ma ezunnus saate kaimeten” (Fusillet 50)  bak kişi malla beraber azmaya başlıyor. Önce diyor ki benim, ondan sonrada bir sonrada bir sonraki aşama, artık yavaş yavaş dinle imanla ilgili sıkıntılarda başlıyor.  “Ve ma saate kaimete” diyor ki “ben artık yani her şey yok olacağını falan zannetmiyorum” (Fusillet 50) diyor. Öyle son saatmiş, Kıyametmiş, yeniden dirilmekmiş falan. Yani hiç bana mantıklı gelmiyor böyle şeyler. ve le in ruci’tu ila rabbi” “ya oldu ki hadi Rabbimin katına döndürüldüm ben tekrar” (Fusillet 50) yani Rabbin huzuruna çıkarıldım. Oldu, oldu dediğimiz şey olsun “inne li indehu lel husna” “eminim ki bana Allah yine en güzelini verecek, daha güzelini verecek bana orda der” (Fusillet 50) ben bundan da eminim. Yani dünyayı şey yaptı, halletti beyefendi ahirette garanti, cennetin ortasında yeri var, değil mi. En güzeli benim orada, ben yaa, ben olmayacağım da kim, Cenabı Hak bana vermeyecek de kime verecek? Bak görüyor musunuz yani nasıl insan yoldan çıkıyor. Artık şeyi, gömlek ilk düğmeden itibaren yanlış iliklenince, aşağısının artık normal iliklenmesi mümkün değil. Bu kişiyi yoldan çıkarıyor.

“Ve iza en’amna alel insani a’rada ve nea bi canibih” “insana bir nimet versek, bakıyorsun yan çiziyor “(Fusillet 51). Cenab-ı Hakk’ın emirlerini duymamaya, görmeye başlıyor. Bir şey söylüyorsun, ulaşamıyorsunuz kendisine artık.  Artık o sürekli randevusu olan, size asla boş vakit ayıramayan, değil mi, sekreterle, şunlarla bunlarla çalışan, ulaşılamaz bir insan, hep böyle. “ve iza messehuş şerru fe zu duain arid” “ama başına bir sıkıntı gelecek olsa, tekrar hemen, ya rabbi şöyle ya rabbi böyle” (Fusillet 51). Ama ne dedik? Her iki durumda da sabır ve salih amel.

Geriye dönelim bir ayet-i kelime daha okuyalım. Fecr suresi 89. surenin 15 ve16. Ayetleri. Bu konuyu çok güzel özetleyen iki ayet. Cenab-ı Hak diyor ki; “ Fe emmel insanu” “insana gelince” (Fecr 15), insanı bi düşünelim. İnsan denen nasıl bir varlık? “iza mebtelahu rabbuhu” “Rabbi onu yıpratıcı bir imtihandan geçirir, geçirirse” (Fecr 15)  nasıl “fe ekremehu ve na’amehu” ona iyilikte, ikramda bulunursak” (Fecr 15)  yani vererek imtihandan geçirirse Allah. Para veriyor, makam veriyor, mevki veriyor, şanı şöhretini arttırıyor. Her yerde adı adamın, her yerde televizyonlarda şurada burada. Geliyor dört bir yanda, her şey geliyor. Bütün şeyler bu adama akıyor. “fe yekulu”insanların çoğunun tavrı şu” “rabbi ekremen” “Rabbim bana ikram etti bana” (Fecr 15) ben yaptım, ben ettim. Tabii ki bana verecek benim hakkım bütün bunlar. “haza il” (Hud 7) diyordu ya Hud suresinde. Benim bunlar. Ben hak ettim, ben kazandım. Tabii ki bana Allah verecek kime verecek ya, şunlara mı verecek, bana verecek.

Peki “Ve emma iza mebtelahu”  Rabbi onu, yine yıpratıcı imtihandan geçirse” (Fecr 16) aynı kulu bu sefer “fe kadere aleyhi rızkahu” “fakat bu sefer rızkını kıssa Allah onun” (Fecr 16)  yani musluklar kapanmaya başlasa, değil mi? Yüz bin kazandığı yerde, bir bile kazanamayacağı günler geldiğinde “fe yekulu rabbi ehanen” “bu sefer suçlu kim, haşa hemen Allah”. “Rabbi ehanen” (Fecr 16)  ya Allah da bizi unuttu be. Cenabı Rabbim yüzüme bakmıyor artık benim. Bak iyi yaparken de kendi, kötü yaparken de kendi olmalıydı değil mi mantıken. Ama ne dedi bu; iyi yaparken ben kötü olunca haşa Cenab-ı Hak. Hemen Cenab-ı Hakk’a faturayı kesti, ihaleyi Cenab-ı Hakk’a bıraktı. Aaaa Rabbim beni şey yaptı, başıboş baktı rezil etti beni. İnsanın içine çıkamıyorum artık. Ne yaptım ben ya, Rabbime ne günah işledim de beni bunlarla sınıyorsun haşa.

Cenab-ı hak ne diyor: Kella” “yok öyle” “bel la tukrimunel yetim” “bak varken yetimlere ikram etmiyordun sen” (Fecr 17) Malını yetimlerle paylaşmıyordun onun ihtiyaçlarını karşılamıyordun.

“Ve la tehaddune ala taamil miskin” “çaresiz kalmış insanları doyurmaya teşvik bile etmiyordu insanları” (Fecr 18)  Bırak iki zırnık koklatmayı, böyle yardım faaliyetlerinde falan bile bulunmuyordun sen. Hiçbir şey yapmıyordun.

“Ve te’kulunet turase eklen lemma” bir yerden mal kaldı mı helal haram demeden cukka ya indiriyordun” (Fecr 19). Bak, hep sen yapıyordun bunları, senin yanlışların yüzünden oldu bunlar. Ama insan kapsamı nasıldı? Kabahat samur kürk olsa kimse üzerine almak istemez. Hep haşa başkası suçlu. Bir numarada Cenab-ı Hak. Peki senin yaptıkların? Sakın sana o nimeti, malı mülkü veren, seni bir de bu şekilde imtihan ediyor olmasın, niye bunu kimse düşünemiyor? Bak bunu düşün, sabret, salih amel işle, yoklukta da kazan varlıkta da kazan. Değil mi, iki durumda da Allah diyor kazanırsın. Varlıkta nasıl sabredersin? Günah düşmeyerek ve kazandığının hakkını vererek. Yoklukta nasıl sabredersin? O durumdan çıkmak için yine harama yönelmeyerek değil mi? Düştüm, baktım, eee o zaman hemen harama yöneleyim ben. Hemen bir şeyler yapayım ki, bir an önce eski konumuma geleyim. Hayır, iki durumda da sabır ve salih amel. Bunlar olursa Allah iki durumda da ne diyor: ”ulaike lehum magfiretun ve ecrun kebir “onlara bağışlanma ve büyük bir ödül var” (Hud 11). Nerede, hem bu dünyada hem ahirette. Ama şart, varlıkta da yoklukta da sabırlı ve salih amel işlemek. Bunu yapan kazanır diyor Allah. Bunu yapmadın mı, işte ne oluyor? Bu seni öyle bir şımartıyor ki, varlıkta bu sefer artık dinin bütün emir ve yasaklarını falan inkâr etmeye kalkıyorsun, yok daha kıyamet neymiş, ben zannetmiyorum böyle dediğiniz şeylerin doğru olacağını falan diyorsun. Ondan sonra, yok ben velev ki Cenabı Hakk’ın huzuruna çıktım, tabii ki orada beni daha iyisi bekliyor falan gibi acayip böyle beklentilere kapılıyorsun ya da yoklukla da tamamen büsbütün ümidini kesiyorsun Cenabı Hak’tan ve hiçbir şekilde artık onun dediklerini yapmaya başlıyorsun, iki durumda da kaybediyorsun, iki durumda da kaybediyorsun. Neticede, esas kaybettiğin yine bu dünya değil, ebedi yurt olan Ahiret’i kaybediyorsun. Bütün dünya senin olsa neticede altmış yıl, yetmiş yıl, seksen yıl bir şey yaşayacaksın. Yüz yaşa yüz yirmi yaşa. Kaybettiğin ebedi yurt olan Ahiret. Ama zorlukla bile olsa, fakirlikle bile olsa bu dünyada yaşıyorsun bir şekilde, nefes alıyorsun. Ama kazandığını düşün imtihanı, ebedi yurt olan Cennet senin. Yani asla kesilmeyecek olan nimetler, her istediğin var öbür tarafta. Cenab-ı Hakk’ın senden istediği iki şey var; sabredecek ve salih amel işleyeceksin, inandıktan sonra tabi onu unutmayalım yani. İnanmak, ondan sonra sabırlı olmak ve salih amel işlemek. Bunu yaptığın zaman, dünyada güllük gülistanlık ahirette öyle. Bu kadar, ya bunun dışında tabii ki daha çok ayetimiz var ama bilmiyorum vaktimiz var mı? Olursa okuyabilirim bir iki ayet daha.

 

A.B:Tabi, şimdi bu inanmak demek güvenmek demek. Yani Allah ne diyorsa o demektir. Peki, Allah ne diyorsa o. Allah ben sizi imtihan için yarattım de diyorsa tamam imtihan içindir. Peki, bir takım imkânlar verir imtihan eder diyorsa tamam. O zaman bir takım nimetler senin elinde çıktığı zaman diyeceksin ki, ha ben imtihandan geçiyorum. O zaman aman bu imtihanı kaybetmeyin ne olursa olsun, başarmak zorundayım. Ondan sonra baktın ki işler iyi gitmeye şey yapıyor. Aaa elimi neye atsam altın oluyor, tamam çok güzel. Orada da imtihandasın gafil olma, isterse bütün dünya senin olsun, ölüp gideceksin. Bu dünyada kimse kalmamış sen kalasın. Eee ne olacak, bu mesela çok çok büyük bir zengine söyle demiştim: bak Allah sana bu kadar imkânlar verdi; işte sağlık verdi, afiyet verdi falan. E şimdi sen öleceksin dedim. Allahü Teâla sana dese ki benim dinim için ne yaptın, ne cevap vereceksin dedim. Adam böyle simsiyah oldu yüzü. Yine burada birkaç kere anlatmıştım şeyde, bu 12 Eylül İhtilal ’inden sonra böyle ateistler böyle ortaya çıkmış, onların en üst seviyede olanlardan bir tanesi yanıma geldi.  Ya hoca dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp, ahiret için çalışmaya değer. Bakın her şeyi bırakıyorsun ne demek; makamı bırak, mevkii bırak, yani adam meseleyi anlamış değil mi? Ve bu adam ateistlerin liderlerinden, o zaman yani. Her şeyi bırakıp Allah için, Ahiret için çalışmaya değer. E tabi elbette dedim, yani şurada elli sene, altmış sene, bilemedin yüz sene ömrümüz var,  olsun yüz elli sene. Ya bırak Allah’ını seversen hoca dedi ya, yani yüz milyon sene olsa ne yazar, bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi, matematikte bir kural vardır; sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır, orası sonsuz değil mi? E tamam hadi bir çalışta göreyim dedim, bıraktı gitti. Aaa şu cümleyi kullandı, bu lafı kendi şeyine, inancına uygun: bu öyle bir kumardır ki dedi, bundan daha karlısı düşünülemez. Eee hadi oyna da bir göreyim dedim, hemen kalktı gitti. Bu neyi gösteriyor, demek ki bu insan Allah’ın varlığı ve birliği konusu asla şüphe etmiyor değil mi? Zaten bir başka şeyde de onlarla, en üst seviyede olanlar, hala isimleri bilinenler var tabi. O zaman için en tepe insanlar. Onlarla hep beraberken işte bana dedi ki: hoca dedi, ben dedi dinsiz bir adamım, ben Allah’a falan inanmam dedi, öbürlerinin hepsi de kafa sallıyor. Ben hemen kalktım ayağa, ben de senin inanmadığına inanmam dedim. Tabi inanıyoruz hoca dedi falan. Yani bakın, burada Allah’a inandığı kesin, kendi ifadesiyle adamın, ondan sonra ahirette inandığı kesin çünkü başka bir şey tatmin etmiyor insanı. Ya ben şimdi öldüm gittim, ne olacak ki yani. Ben öldükten sonra, bütün dünya benim şeyleri mi, benim anılarımı anlatsa, her tarafta benim altınlar, isimlerim olsa, ben ölmüşüm bana bir faydası var mı? Eğer Ahiret yoksa beni tatmin eder mi, mümkün değil yani. Onun için her insan gayet iyi biliyor ki, gayet iyi biliyor ki, bu işin bir devamı olmak zorunda. Her insan biliyor ki, bu dünya kalıcı değil, geçici. Öyleyse biz Allah’a inanan ve güvenen kişiler olarak yaşamalıyız. Allah ne diyorsa o, elimizde olanı aldı mı asla şikâyetçi olmadan, sabır etmemiz lazım, İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi. Bakın Muhammed Aleyhisselam ya iş, şehrinden oluyor, çoluk çocuğundan oluyor, yanında bir tek Ebûbekir radıyallahu anh var ve bir mağaranın içerisinde ne diyor: ”La tahsan” “Üzülme” diyor bak, üzülme! Her şeyi yok, bak hiçbir şey kalmamış, Allah bizimle beraber! İşte Allah bizimle beraber ne demek; ben Allah’a teslim olmuşum, Allah ne derse o diyor, değil mi. Öyle yapınca hemen gidiyor kısa sürede bir devlet başkanlığına konuyor Allah’ın lütfuyla.  Ama asla şımarmıyor. İşte burada elbette elimizden alınır, elbette çok da zengin olabiliriz, ama bilmemiz lazım ki burası imtihan yeridir, hiçbir şey kalıcı değildir. Kalıcı olan Allah’ın rızasıdır, Allah’ın huzuruna Allah’a teslim olmuş bir kişi olarak gitmek için elimizden ne geliyorsa yapalım. Allah’ın imtihanını asla şikâyet etme hakkımız yok. Tek yapmamız gereken sabırlı olmak ve yolumuza devam etmek, asla yanlış iş yapmamaktır. Cenab-ı hak sabırlı olan, duruşunu asla bozmayan, hiçbir zaman yanlış yapmayan kullarından olmayı nasip eylesin, Allahü Teâla hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745