Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti

4 Mart 2014 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A. BAYINDIR: Ali İmran suresinde İsa(as) ile ilgili ayetleri okuyorduk. Bugün de kuranın ehli kitaba çağrısını içeren ayeti okuyacağız inşallah. Onun için bir kaç ayet öncesinden başlayacağız. 61.ayetten, mubalehe ayeti diye bilinen ayetten başlayalım. Hatta ondan önce 60’dan başlayalım. ALİ İMRAN, 60.. Ayet: “Elhakku mir rabbike fe la teküm minel mümterın: hak, bütünüyle gerçek senin rabbinden gelendir, sakın ha şüphe edenlerden olma”zaten müslim demek Allah’tan gelene kayıtsız şartsız teslim olan kişi demektir. Yani dini kendisine uyduran değil kendisi dine uyan kimse demektir.

ALİ İMRAN, 61.. Ayet: “Fe me hacceke fıhi mim ba’di ma caeke minel ılmi: sana bu bilgi geldikten sonra bu konuda kim seninle hala tartışmaya devam ederse”, “fe kul tealev: de ki gelin”,”ned’u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec’al la’netellahi alel kazibın” onlara şöyle söyle; gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve kendimizi bir yere alalım, siz de gelin sonra birbirimize lanette bulunalım. Haksız olan kim ise yalan söyleyen üzerinde olması için yalan söyleyenin üzerine Allah’ın lanetini kılalım. Yalancıya Allah’ın lanet etmesini Allah’tan isteyelim. Geçen hafta kısaca anlatmıştım. Medine’ye Necran hıristiyanları gelmişlerdi. Son derece gösterişli. Cübbeleriyle, başlıklarıyla, atlarıyla gayet gösterişli bir şekilde Necran heyeti gelmişti. Resulullah onları mescidde misafir etmişti. Orada yatıp kalkmışlar, orada ibadetlerini yapmışlardı. Namazlarını orada kılmışlardı. Biliyorsunuz hıristiyanlarda da aynı bizim gibi aynı şekilde namaz var. Resulullah onları İsa(as) ile ilgili doğru inanca çağırdıkça onlar ısrar etmişlerdi. Onun üzerine bu ayetler inmişti. Lanetten başka bir çare kalmamıştı. Çünkü bilerek inatla doğrulara karşı çıkıyorlardı. Resulullah, Fatıma validemizi Hasan ve Hüseyin’i almış ve kendisi de oraya gitmiş fakat onlar gelmemişlerdi. Çünkü biliyorlardı ki O Allah’ın resulüdür, onda en küçük şüpheleri yoktu. Böyle bir lanetleşmede çok büyük bir zarara uğrayacaklarından da emindiler. O sebeple lanetleşmeye katılmadılar. Cizye ödemeyi kabul ettiler ve gittiler.

ALİ İMRAN, 62.. Ayet: “İnne haza lehüvel kasasul hakk: bu gerçek bir hikayedir”, “ve ma min ilahin illellah: Allah’tan başka herhangi bir ilah yoktur”, “ve innellahe le hüvel azızül hakım:Allah şüphesiz ki aziz ve hakim olandır”.

ALİ İMRAN, 63.. Ayet: “Fe in tevellev fe innellahe alımüm bil müfsidın: eğer yüz çevirirlerse Allah o fesatçıları çok iyi bilir”.

ALİ İMRAN, 64.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi: ehli kitaba şöyle söyle”, “tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm: bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin”. Oradan aracılık ve şirk kitabını getirirmisin.  “Ella na’büde ilellahe: Allah’tan başka hiç bir şeye kulluk etmeyelim”. “Ve la nüşrike bihı şey’en: hiç bir şeyi Ona ortak koşmayalım. “Ve la yettehıze ba’duna ba’dan erbabem min dunillah: Allah ile kendi aramıza birimiz diğerini rab edinmesin”, “fe in tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun: eğer yüz çevirirlerse deyin ki siz şahid olun bizler müslümanlarız” onlara bu şekilde söyleyin. Burada diyor ki Allah; “sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye gelin de onlara”. O zaman demek ki ortak yönümüz var. Yani yahudiler ile hıristiyanlar ile ortak yönümüz var. Şimdi Yahya okusun kayoliklerin Allah inancı ile bizim Allah inancımızı bir karşılaştırın.

Y. ŞENOL: Aracılık Ve Şirk kitabının 74.sayfasından okuyorum. Katoliklerde Allah inancı Allah maddesi. “Katoliklere göre Allah birdir, ondan başka tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten Odur. O insanlara yakındır ve herşeyi bilir. O her zaman vardır, varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını Ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey Ondan gelmektedir.”

A. BAYINDIR: Bakın burada bir farkımız var mı? Bir müslümanın Allah inancı ne ise işte bu katolik kilisesinin bundan önceki papa ve kardinaller heyetinin yazmış olduğu Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri kitabından alınan bölümlerdir. Yani bunu bir müslüman yazmış değil. Şu anda katolik kilisesinde geçerli olan anlayıştır bu. Bizimle bire bir aynı.

Y. ŞENOL: “Sahip olduğumuz her şey Ondan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Allah’ın baba olarak adlandırılması, her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Allah ne erkektir ne kadın, Allah Allah’tır.

A. BAYINDIR: Gördünüz mü? Niye baba diyoruz? Biz Allah’a baba dediğimiz zaman erkek dediğimizi mi zannediyorsunuz. Hayır. Çocukları diyerek de kulları demek istiyor. O kulları üzerine şevkat dolu iyiliğinden dolayı baba diyoruz. Yoksa öyle sizin bildiğiniz manada baba demiyoruz diyorlar. Allah ne erkektir ne de kadın. Allah Allah’tır. Peki şimdi Allah ne diyor onlara? Bakın ALİ İMRAN, 64.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm: deki ey ehlikitab” ki yahudiler de tabi aynıninanca sahip. De ki ey ehlikitab, bizimle sizin aranızda eşit olan aynı olan inanca gelin. Bakın Allah’tan başka ilah yoktur dedi değil mi orada? Laf ile la ilahe illallah olmuyor. Bizde de otururlar bin kere la ilahe illallah derler ama içi boş. O inanca sahip çıkmak teslim olmak gerekir. Ondan sonra açıklamasını yapıyor diyor ki Allah; “ella na’büde ilellahe: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim”. Ben bu konuları anlatırken hep şu olay aklıma geliyor. Bir keresinde kara yoluyla hacca gitmiştim. Ben kafile başkanıyım. 1 numaralı otobüste duruyorum. Otobüs şöförüne diyorum ki falanca yerde dur. Mesela yorgunluktan gözüme uyku geçmiş oluyır, orada durmuyor. Dediklerimi yapmıyor. Ondan sonra da diyor ki Hocam ayaklarına kurban olayım diyor. Kardeşim ayaklarıma kurban olmana gerek yok sadece dediğimi yap. Allah’ın dedikleri yapılmıyor, ben Ona kurban olmuşum. Allah’a teslim olmak gerekir. Laf ile müslümanlık olmaz. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. Peki ondan sonra ne diyor bunlar? İsa(as)’a ne diyor bunlar? Bir bakalım ne diyorlarmış. Yine aynı kitaptan.

Y. ŞENOL: Kaynak kitabı bir daha söyleyelim: Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri.

A. BAYINDIR: Ben onların buradaki konsolosluğundan istedim oradan getirdiler. Kendi bastırdıkları kitap. Müslümanlar tarafından basılmış bir kitap değil.

Y. ŞENOL: “İsa, Baba’nın elçisir”.

A. BAYINDIR: Ne diyor? Resulullahtır diyor değil mi? Yanlış mı? Babaya ne dediğini öğrendik. Biz baba derken Allah’a erkek demiş olmuyoruz. Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah’tır. Biz sadece saygıdan dolayı diyoruz. Fakat bu hep böyle olur. Bir tane böyle yaldızlı bir kelime, büyülü bir kelime kullanırlar. Onun arkasına başka şeyleri takarlar. Hep böyle yaparlar. Devam et.

Y. ŞENOL: “İsa Baba’nın elçisidir. Baba Onu kutsal ruh ile mesh etmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır”.

A. BAYINDIR: Bak “Baba Onu kutsal ruh ile mesh etmiş”. İsa(as)’ın mesih olduğu geçiyor ayetlerde değil mi? Burada da bir problem yok. Rahip demek Allah’tan korkan din adamı demek. Onda da bir sakınca yok. Peygamber? Tamam o da iyi. Ve kral. Kral da yetkili. Resulullah da bu manada Medine’nin kralıydı onların düşündikleri anlamda. Bunda da bir şey yok.

Y. ŞENOL: “O, kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen Baba’dan alır.

A. BAYINDIR: “Ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha: o kendiliğinden bir şey konuşmaz, onun konuştuklarının hepsi Allah’tan gelen vahiydir” ayetinin hıristiyalar tarafından ifadesi değil mi?

Y. ŞENOL:” Şimdi O, Baba’nın yanında hıristiyanların avukatlığını yapıyor”.

A. BAYINDIR: İşte burada iş bozulmaya başladı.

Y. ŞENOL:”Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah’ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter”.

A. BAYINDIR: Peki şimdi bizdeki şefaat inancının bundan bir farkı var mı? Bir gün bir televizyon kanalındayız. Sanatçılardan bir tanesi bir ilahi söylemiş, ilahinin fon müziği olarak da ezan var. Bunu bana soruyorlar. Söylediği ilahi de “gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed”. Fon müziğini soruyorlar. Ben de canlı yayında ona dedim ki; “gel şefaat eyle derken ne anlıyorsun” dedim. “Gel beni kurtar demektir” dedi. Peki ne zaman kurtaracaktır dedim? “Mahşer gününde” dedi. Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak deyince “vallahi düşünmemiştim Hocam” dedi böyle bir heyecanlandı “olur mu öyle şey” dedi kalktı oturduğu yerden. “Olur mu öyle şey” dedi kimden kurtaracak deyince. “Valla düşünmemiştim” dedi. “Sadece müziği çok hoşuma gitti onun için böyle yaptım”. Mesela şey vardır “mahşerde nebiler bile senden medet ister”. Medet ne demektir? Türkçede en çok imdat. İmdat diye bir insan niye bağırır? Ne zaman imdat diye bağırırsınız? Çaresiz kaldığınız zaman değil mi? Çok büyük bir bele ile yüzyüze geldiğiniz zaman imdat diye bağırırsınız. Başka zaman olur mu? Nebiler bile medet ister dendiği zaman kime karşı istiyorlar? Allah’a karşı. O zaman haşa Allah çok zalim değil mi? Merhametsiz, çok gaddar birisi. Onlar koşup Resulullah’a sığınıyorlar. O zaman Resulullah hangi konumda olur? Daha güçlü bir ilah olmaz mı? Çünkü Ondan kurtarması için çok daha güçlü bir ilah olması lazım. Baştan bizimkiler de çok güzel, ortak noktalara vurgu yaparlar. Yapar, yapar, çok konuşurlar, konuşurlar, ondan sonra arada çok küçük cümlelerle kendi asıl söyleyeceklerini söylerler. İsa(as)’a Rab derler hıristiyanlar. Rab. Fetullah Gülen de Resulullah’a rab demiştir. Bakın bu ayette ne diyor Allah? ALİ İMRAN, 64.. Ayet: “…ve la yettehıze ba’duna ba’dan erbabem min dunillah: Allah ile kendi aramıza koyarak birimiz diğerini rabler edinmesin” diyor değil mi? Allah bu çağrıyı yapıyor. Diyor ki; “Onun rab isminin en üstün seviyesindeki temsilcisi”. Yani Allah’ın. Allah’ın rab isminin en üstün seviyedeki temsilcisi ne demek? En üstün seviyedeki rab demek değil mi? Resulullah. Haşa. Görüyormusunuz aynı. “İsmi azamın mazharıdır”. Ne demek? O ismin ortaya çıktığı yer. Allah’ı biz isimleriyle sıfatlarıyla biliriz değil mi? Mesela Haşr suresini açarsanız. Sabah namazlarından sonra okunan ayet vardır biliyorsunuz. 547.sayfa. Akşam namazından sonra da okunuyor. HASR, 23.. Ayet: “Huvallahulleziy la ilahe illa huve: O Allah’tır, kendinden başka ilah olmayandır”,”elmelik”. Allah’ın isimleri bunlar. Meliktir. Yani göklerde ve yerde tek hakim olan Odur. Yetki Onundur. “Elkuddus” yani hdr türlü kirden arıdır, tertemizdir. “Esselam” yani Allah esenlik ve güvenlik verendir. “El mu’min” güvenlik verendir. Güvenliği O verir. “El muheymin: görüp gözetir” “El aziz: güçlüdür”,”el cebbar: bazı şeyleri de zorla yaptırır”,”el mutekebbir” ve büyüktür. “Subhanallahi ‘amma yuşrikune: onların ortak koştukları şeyden Allah uzaktır”.

HASR, 24.. Ayet: “Huvallahul halik: O Allah’tır, yaratandır”,”el bariy: yarattığı her şeyi farklı yaratandır”,”elmusavvir: şekil verendir”, “lehum’esma ulhusna: en güzel isimler Onundur”. Bu ne diyor? Diyor ki; “ismi azamın masharı” hatta Allah’ın bütün isimlerinin Onda olduğunu da söylüyor kendisi. Bak diyor ki; “Hz. Muhammed(sav)’de her ismin tecellisi vardır” diyor. Hatta baştan okuyayım. “Herkül.org” siteleri  var biliyorsunuz. Ondan aldım bunları. “Efendimiz aynı zamanda diğer enbiyadan faklık olarak” bu defa diğer nebileri de tanrılaştırıyorlar ayıp olmasın diye yani. “Diğer enbiyadan farklı olarak ismi azamın masharıdır”. Mashar demek bir şeyin ortaya çıktığı yer demektir, göründüğü yer demektir. “Diğer peygamberlerin birinde bir ismi azam derecede tecelli etmiştir, öbüründe ise bir ismi azam derecede tecelli etmiştir fakat Hz. Muhamed(sav)’de her ismin tecellisi vardır”. Yaratıcılık da vardır Onda, yarattığını ayrı yaratmak da vardır, şekil vermek de vardır, görüp gözetmek de vardır. Onun için olimpiyatlara geldiğini iddia ediyorlar, onun için kendi toplantılarına geldiğini iddia ediyorlar.

Aslında biraz acele ettim. Başa döneyim de diyalog meselesine bu ayet vesilesiyle gireceğiz. Diyalog ne demek? İki kişinin karşılıklı olarak konuşmasıdır değil mi? Dinler arası diyalog nedir? İki dinin oturup karşılıklı olarak konuşmasıdır. Bu nasıl oluyor? Sizden biriniz hiç islam diniyle karşılaştınız mı? Tokalaştınız mı? Yada oturup bir bardak çay içtiniz mi? Dinler arası diyalog olmaz. Sizin şirketiniz olur iki şirket oturursunuz bir takım ortak projeler. Biraz o taviz verir biraz siz, bir takım ortak projeler yaparsınız haydi yürüyelim dersiniz. Dinler birer şirket değildir. Dinleri kimsenin temsil etmeye yetkisi yoktur. Hıristiyanlıkta tamam. Papa baba demektir. Kilise babaları derler. Allah’ın yerinde kendisini kabul eder. Onun için kusursuzdur, günahsızdır falan. Gerçi Fetullah Hoca da kendisini kusurlu mu sayacak? Kendisini kusurlu saymamak için neler yapmıştır. Ayetin anlamını değiştirmiştir. Onların yayınladıkları kuran mealinden göstereceğim size. Ben size daha önce söylemiştim. Vatikan’a gittiğim zaman vatikan başbakanının bana söylediği söz aynen şudur ki vatikan başbakanıyla konuşurken Fetullah Hoca’nın Roma’da görevli olan iki görevlisi de benimle beraberdi. Dinler arası diyalog merkezinde görevli olan iki görevlisi benimle beraberdi. Başbakanın bana söylediği söz şu: “siz kurana uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz”. Onlar da demişlerdi ki; “bu şahıs bizim başkanımızdır”. Bu ne demektir? Kurana uymamayı kabul etmişler demektir değil mi? Tabş kurana uymamayı kabul eden insandan her şey beklersiniz. Tabiki diyecek ki Allah’ın bütün isimlerini Resulullah’ın üzerinde çıkaracak ki hıristiyanların söylediği gibi İsa yüzde yüz insandır, yüzde yüz Allah’tır diyorlar. Bir de bunlarda insanı kamil diye bir kavram vardır. İnsanı kamil aslında Allah’ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Hakikati Muhammediye diye bir kavram vardır ki insanı kamil demektir, hakikati muhammediyeyi gidin Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde açın okuyun. Burada ben o vakıf yöneticilerine ve bu şeyden haberdar olanlara uyarıda bulunuyorum. Lütfen hakikati muhammediye maddesini derhal değiştirsinler. Savunuyorlar adeta orada. Derhal değiştirmeleri lazım. Hiç böyle beklemeden. Hatta yeni baskıyı beklemeden bir ek yayın yaparak şöyle hatalar olmuştur lütfen bunu şey yapın diye internette değiştirsinler hiç olmazsa. Ne diyorlar biliyormusunuz? Allah ile hakikati muhammediye aynı hakikatin iki ayrı görüntüsüdür diyor. Paranın yazı ve turası gibi işte. Hiç bir şey yokken Muhammed varmış, hakikati muhammediye, Allah’ın sağı, solu, üstü, altı, eni, boyu olmaz ya. “La tayun” diyorlar. Öyle kelimeler kullanıyorlar ki vatandaş anlamasın. La tayun makamından tayun makamına gelişidir diyorlar. Yani Allah’ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Bütün peygamberler bilgilerini ondan almıştır diyorlar. “Her şey onun için ondan yaratılmıştır”. Bu ne ya? Bu ne? C. Hakka çok şükretmek lazım ki böyle bir şey ortaya çıktı da milletin dikkati bu noktalara çekildi. Yıllardır bunu anlatıp duruyoruz. Yeni değil biliyorsunuz. Yıllardır anlatıp duruyoruz bunları. Ben bunları kendi notlarımdan çıkardım. Biraz sonra göreceksiniz. Az önce Yahya’nın okuduğu kitapta onlarla ilgili de bölümler vardır. Bunu bugün ortaya atmış değiliz. Bir de ferdiyet makamı vardır bunlarda. Kendi cemaatlerinden her birinin ferdiyet makamında olduğuna inanırlar. Ferdiyet ne demek? Birlik demek. Birlik makamında kim var? Allah. Kendileri hepsi birer tanrıdır bunların. Çok açık söylüyorum. Gizli kapaklısı yok. Bugün bir gazeteci soruyor. Diyor ki; Fetullah Hoca 1995’de Savaş Ay’a vermiş olduğu ropörtajda Cebrail(as) bir parti kursa ona oy vermezdim diyor. “Şu bizim çocuklardan Cebrail!!”. Dikkatle dinleyin o anlama geliyor. Hiç tanımam kendisini hiç görmedim de diyor denk gelmedi. Demek diğerleriyle görüşüyormuş! Ama nası ise burnu sızlıyormuş Onu hatırladığı zaman. Hiç görmediğini hatırlayınca nasıl burnu sızlıyor? Ama “bir parti kursa evladım tamam ama ben oy vermem”: öyle bir hava var. Bana soruyor Hocam bu nedir? Ya kardeşim bu nediri her müslüman anlar da bunun arkasından gidenler neden 1995’te bunu terketmediler? Niye bunu bir iman derecesinde içselleştiriyorlar? Niye bu şahısta şu anda Allah’ın bütün isimlerinin Resulullah’ta tecelli ettiğini söylediği zaman hiç birisinin sesi çıkmıyor? Ondan sonra da O Resulullah’ı getiriyor dershanelerini, yurtlarını teftiş ettiriyor. Müfettiş. Bak bu derece yüksek biri bizim müfettişimiz! Birisi bir adamı meth ediyordur çok iyidir, çok büyük alimdir, çok iyi yetişmiştir falan. Benim talebemdir ne de olsa diyor. Kimi meth ediyor? Bakın Allah’ın bütün isimleri Onun üzerinde tecelli eder diyor. Allah’ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. O ölür mü? Tabi ki ölmeyecek haşa. C. Hakk öldüğünü söylüyor? Siz bakmayın. Niye? Söz vermiş: kurana bakmayacak ki. Diyaloğun birinci şartı. Basit olay değil. Bakın bu insanlar iman derecesinde buna yapışmışlar. Evet bugün siyasi olarak karşı çıkışı ben çok değerli buluyorum ama bununla problem halledilmez. Bu insanların zihnindeki yanlışlar giderilmedikçe, doğrular ortaya konmadıkça yani paralel din ortadan kaldırılmadıkça bu olmaz. Bakın ki hurafecilerden hiç birisi karşı çıkıyor mu? Var mı? Çünkü aynı inancı paylaşıyorlar nasıl karşı çıkacaklar. Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde o inanç savunuluyorsa ne diyeceksiniz buna? Hakikati muhammediyeyi kastediyorum. İnsanı kamili kastediyorum. Ve kendisinin insanı kamil olduğunu söylüyor Fetullah Gülen. İnsanı kamil ne demek biliyormusunuz? Burada kaynağı var. Herkül.org. Yazarları: F. Gülen Hoca efendinin gönül dünyasında peygamber sevgisi. Bu ne biçim peygamber sevgisi ise! Bir de Sonsuz Nur diye kitap yazmış ki yani herhalde Resulullah’ı o kadar kötü kimse anlatamaz. Tamamen tanrılaştırılan bir kitap. Tabi arada bazı cümleler de var yok değil. O da mecburen. Çünkü yaptığı yanlışın farkına varıyor. Arada sırada kendine geliyor ama sonra yeniden nüksediyor o tarafa doğru gidiyor.

Y. ŞENOL: İnsanı kamil Hz. Muhammed’tir. Ama Onun tarihi şahsiyeti değil Adem balçık halindeyken peygamber olan Muhammed yanş hakikati muhammediyedir.

A. BAYINDIR: Paranın bir yüzü Allah bir yüzü O haşa.

Y. ŞENOL: İnsanı kamil varlığın ve yaratılışın gayesidir. Zira ilahi irade ancak Onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insanı kamil olmasa Allah bilinemezdi. İnsanı kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidrei müntehaya, aklı kalemi âlaya, nefsi levhi mahfuza, tabiatı anasırı erbaaya bağlantılıdır. İnsanı kamil alemde daima vardır. Birden fazla olmaz. İnsanı kamil için mülkte, melekutta ve ceberutta hiç bir şey gizli değildir. O, eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya veli olarak ortaya çıkar”.

A. BAYINDIR: Her devirde ortaya çıkıyor. Reenkarnasyon denen şey yani. Fetullah Hoca’nın ifadeleri: “aklınıza insan değil mi ki sorusu gelebilir. Fakat potansiyel insan olmak başka, kişinin bütün istidat ve kabiliyetleriyle Allah’a kurbiyet kesmebedip insanı kamil ufkuna ulaşması daha başkadır.” İnsanı kamil ufkuna insan ulaşabiliyormuş. İnsanı kamilin ne olduğunu gördünüz değil mi? Burada bir şey daha diyor. Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde şöyle diyor; “insanı kamil denince ilk akla gelen hakikati muhammediyedir”. Gelelim ayete. Burada diyor ki Allah ALİ İMRAN, 64.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi: de ki ey ehli kitab”,” tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm: sizinle bizim aramızda ortak olan bir kelimeye gelin”. Ortak olduğunu gördünüz işte: la ilahe illallah. Bakın onlarda İsa ile ilgili olan inançlarını gördük. La ilahe illallah İsa resulullah diyorlar mı? La ilahe illallah Muhammed resulullah dediğimiz gibi diyorlar mı? Diyorlar. Okuduk orada. Bugünkü papanın kitabında bu var. Ama öyle bir isa tanımlıyorlar ki arkasından tanrı oluyor. Bizimkiler la ilahe illallah Muhameden resulullah diyorlar ama öyle bir Muhammed tanımlıyorlar ki tanrı oluyor o Muhammed. Aslında Muhammed’i tanrı yapmak kimsenin umrunda değil. Onun yerine kendileri geçecek de onun için öyle yapıyorlar. Kilise de onun için İsa’yı tanrılaştırır. İsa tanrılaştırılmadan kilisenin kendisini tanrılaştırması imkansızdır. Bunlar son derece önemli meselelerdir. Bunların üzerinde uzun uzun durmak gerekir. “Ella na’büde ilellah: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim”. Kulluk ne demek? Kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. Allah’ın ayetine mi bu insanlar birinci derecede önem verirler yoksa hocalarının sözüne mi? Hangisine? Ayeti okuyorsunuz yok diyor ben bir hocama sorayım. Allah Allah bu ne demek yani. Hocan tasdik ederse ayet uygun. O zaman sen hocanı önemsiyorsun ayeti değil. Öyle değil mi? “Ve la yettehıze ba’duna ba’dan erbabem min dunillah: Allah ile aramıza birbirimizi rabler edinmesin”. Diyor ki Resulullah ile ilgili; “rab isminin en üst seviyede tecelli ettiği kişi” diyor. Ne farkeder ha İsa’ya rab denmiş ha sen Muhammed(sav)’e demişsin. Evet ibadet kayıtsız şartsız boyun eğmek dedik. Yani şu dediyse tamam doğrudur. Halbuki bir insanın kayıtsız şartsız boyun eğdiği sadece Allah’tır. Resulullah’da kayıt ve şart vardır. Allah’ın kelamı olarak gelir bize anlatırsa Allah’ın sözü olduğu için, Allah’ın resulü olduğu için kendi sözü olmadığı için kayıtsız şartsız uyarız. Ama kendi sözü olursa, kurandan kendi çıkarımları olursa yanlış çıkarım yapabilir. Yanlış çıkarım yaptığı zaman bizim Ona itaat etme görevimiz yok. Ondan dolayı Allah Mümtahine suresinin son ayetinde 60.sure. MUMTEHİNE, 12.. Ayet: “Ya eyyuhennebiyyu” Resul olarak değil nebi olarak söylüyor burada. Resul dediği zaman Allah’ın ayetini tebliğ ederken resuldür. Uygularken nebi olarak uygular. Hata edebilir uygulamada çünkü. “İza caekelmu’minatu yubayı’neke: mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse” yani senin emrine girmek üzere gelirlerse. Hangi şartla? “ala en la yuşrikne billahi şey’en: Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmamaları”, “ve la yesrıkne: hırsızlık etmemeleri”,”ve la yezniyne: zina etmeleri”, “ve la yaktulne evladehunne: kendi çocuklarını öldürmemeleri”, “ve la yet’tiyne bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne: başkasından kazandıkları çocuğu bir başkasına ait olduğunu söyleyerek iftira etmemeleri”, “ve la ya’sıyneke fiy ma’rufin: maruf olan hiç bir şeyde sana isyan etmemeleri”, maruf ne? Kuran ve sünnete uygun. Yani bir şey yaptığın zaman sana sorma hakları var. Ya Resulallah bu Allah’ın emri mi yoksa sizin yorumunuz mu? Benim yorumum dediği zaman bu yanlıştır bak şöyle şöyle deme hakları var. Çünkü tanrı değil insan. Allah’tan bize naklettiği bir konuda bizim isyan etmeye hakkımız yok. 33.surenin 36.ayeti. Orada diyor ki AHZAB, 36.. Ayet: “Ve ma kane li mü’minin ve la mü’minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim: bir mümin erkek ile bir mümin kadının Allah ve resulü (bu elçi, esul geçiyor. Orada nebi geçmişti) bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur”. Resul. Allah’ın kararını resul bize bildiriyor. Ne ilave yapabilir ne çıkarma yapabilir. Ama ayeti yorumladığı zaman hata yapabildiği için “ve la ya’sıyneke fiy ma’rufin” diyor. Maruf bir konuda sana isyan etmesinler. Ne oluyor bu? Onun insan olduğunu gösteriyor. Bu yapıdaki kişiler mesela hıristiyanlar İsa’nın bizim gibi insan olduğunu kabul etmez. Yüzde yüz insandır derken yaniyarı insan yarı tanrı. Çünkü tanrılıkla Allah’a karşı, insanlıkla bize karşı. Bizimkiler de öyle yaparlar. “Muhammedun beşerun la kel beşeri huve yakutun haceri” öyle bir şeydi. Muhammed beşerdir ama diğer beşerler gibi değil, taşlar arasındaki yakut gibidir her taş gibi değil. Yani ben de sizin gibi diyor ayet ama “yok bizim gibi değil, sen bakma Allah’ın öyle dediğine” diyorlar. Burada en büyük sıkıntı ne biliyormusunuz? En büyük sıkıntı kuranda Resulullah’ın hatalarını gösteren ayetlerdir. Onun için biliyorsunuz Resulullah için ismet sıfatını uydurmuşlardır. Masum ve masun. Hem mim ile hem nun ile. Yani hiç bir zaman suç işlemez, suça karşı korunmuştur. Niye suç işlemiyor? Çünkü O suç işlemeyecek ki insanlar bunları da suçsuz sansınlar. Sanki umurlarındamıydı Muhammed(sav)’in öyle olması. Ama Onun korunmuş olduğunu insanlara inandırdığınız zaman oradan buraya sıçramak mümkün olur. Ama engel çıkıyor. Bakın şimdi Ali Ünal tarafından hazırlanmış kuran meali. Bunun ön sözünde Fetullah Gülen’in uzun bir takdimi vardır. Ben Amerika’ya gittiğimde Pensilvanya’da Hoca ile görüştüğümde bunu sordum. Orada dedim Abese suresine yanlıl mana vermişsiniz. Kabul etmediler ve bunu bulamadılar orada. Kendilerinin bastırdığı kitabı bulamadılar kitüphanede. Ne hikmetse! Uzun uzun yazısı var Sonsuz Nur’da. Ayetlerin anlamlarını öylesine saptırıyor ki ne demek Resulullah’ın ABESE, 1.. Ayet: Abese ve tevella. ABESE, 2.. Ayet: En caihul’a’ma. O âmâ kişi geldi diye yüzünü ekşitti sırtını döndü. ABESE, 3.. Ayet: “Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka: sen nereden biliyorsun belki bu kişi arınıp kendini geliştirecekti”.ABESE, 4.. Ayet: “Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra: yada senden bir bilgi öğrenip bu bilgi ona yarar sağlayacaktı”. Resulullah’ın yüzünü ekşitmesi, sırtını dönmesini C. Hakk ayıplıyor burada. Ama bu olmaz ki onların tanrı yaptığı bir elçiye! Onlar da elçi der ama hıristiyanların dediği gibi. Bakın bu ayetlere nasıl meal vermişler. Elinizdeki mealden takip edin Abese suresini.

Y. ŞENOL: 80.sure Abese suresi. “Rahman Rahim Allah’ın Adıyla. (Mağrur, munafık, kafir) yüzünü ekşitti ve sırtını döndü”.

A. BAYINDIR::Burada abese fiilinin faili Resulullah. Bunlar mağrur, kafir diyorlar. Tutarlılığı bi görün bakalım.

Y. ŞENOL:”Allah resulü ile beraberken ona âmâ zat geldi diye. Ne biliyorsun ey adam belki o dinleyecek daha da arınacak”.

A. BAYINDIR: O kafir ne kadar üzülmüştür Allah’ın bu şeyine! Allah onu muhatab alacak, o mağrur kafiri diyecek ne biliyorsun ey adam belki bu kişi arınacaktı.

Y. ŞENOL: “Veya Allah’ın mesajı üzerinde düşünüp yapılan tebliğ ona bir fayda verecek.

A. BAYINDIR: Tebliğ fayda vermeyecek. Buna engel oldu diye o mağrur kafir ne kadar üzülmüştür değil mi! Görüyormusunuz. Katolik kilisesine verdikleri söze sadık kalmışlar değil mi?

Y. ŞENOL: “Ama malına, mevkiine güvenen ve kendini ilahi irşaddan müstağni görene gelince, onunla çok ciddi ilgileniyorsun. Sanki islama girmesini arzu ediyormuşsun gibi. O, inanıp arınmak istemiyorsa bundan sana ne. Buna karşılık gelip yanına oturan, şevkle koşarcasına ve Allah’a kalpten saygı içinde ilgini ondan esirgiyorsun”.

A. BAYINDIR: Kim? Kafir mi? Gülüyoruz ama bu Allah’ın ayeti. Ayeti ne hale getirdiklerini görüyormusunuz? Bunların islamla ne alakası var? Ama bunların arkasından gidenler bunu doğru zannediyorlar. Bakın Allah’ı kitabının mealine yerleştirmişler görüyormusunuz.

Y. ŞENOL: Gerekçesi: “Ayetlerde geçen yüz ekşitme, çehrenin abuslaşması, yüz çevirme, sırtını dönüp gitme gibi kelimeler kuranda değil peygamberler sıradan müminler için bile kullanılmamakta. Ancak kafirler ve münafıklar için kullanılmakta”.

A. BAYINDIR: O hangi kuransa. Bu Allah’ın kitabı değil haşa.

Y. ŞENOL: “Hatta çehre abusluğu, cehennem azabı karşısında kafirlerin yüzlerinin alacağu şekli ifade için de geçmektedir. Daha inen ilk surelerden Kalem suresinde Allah Resulü yüce ahlakıyla övülmektedir. Kurandan ibaret o yüce ahlaktan ve masumiyetten, hem de âma bir mümine ne sebeple olursa olsun çevre abusluğu ve sırt dönme asla beklenemez”.

A. BAYINDIR: Yani C. Hakkın büyük bir hatasını düzeltiyorlar haşa. Ama düzeltemiyorlar çünkü çok tutarsız oluyor.

Bir de şahsı manevi denen bir kavramları var onların. Bu şahsı manevi, aslında ilk Said Nursi tarafından konmuştur. Millet zannediyor ki nurculuk ile Fetullah’ın arasında bir fark var. Aynı şeyin devamından başka bir şey değildir. Aynı akımın bu son temsilcisidir o kadar. O da uluslar arası bir organizasyondur. Bugün uzun süredir yapmış oldukları şeyin meyvesini almaya çalışıyorlar. Yani ekdikleri tohumların meyvesini almaya çalışıyorlar. Bakın nediyor Mektubat’ta. 57.mektup. “Hz.İsa(as)’ın şahiyeti manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek”. Şahsiyeti manevi kelimesini unutmayın. “Yani rahmeti ilahiyenin semasında nuzul edecek. Hâli hazır hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek saflaşacak. Hurafelerden ve tahrifattan sıyrılacak, hakaiki islam ile birleşecek” islam hakikatleriyle yani kuransız islam ile birleşecek.”Manen hıristiyanlık bir nevi islamiyete inkılab edecektir”. Bir nevi islamiyet nasıl bir islamiyetse. “Ve kurana iktida ederek o isevilik şahsı manevisi tâbi ve islamiyet metlu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır”. Onlar müslümanlara tabi olacak diye yazıyor burada. Bakın şimdi bir başka yerde ne diyor. Önce güzel bir söz söyledi; “onlar bize tâbi olacaklar”. Ne güzel der birisi. Bak burada ne diyor Tarihçe-i Hayatı’nda 297.sayfa: “madem ahir zamanda Hz. İsa’nın dini hakikisi hükmedecek”. Hani islama tâbi olacaktı? İslama tâbi olacaksa islamla hükmeder değil mi? “İslamiyetle omuz omuza gelecek”. Hükmeden o, omuz veren kim? Müslümanlar. Böyle bir müslümanlık anlayışıyla hangi hıristiyan destek vermez? Görüyormusunuz. “Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan Hz. İsa’ya mensup hıristiyanlarının mazlumlarının çektikleri felaket onlar hakkında bir nevi şehadettir denilebilir”. Onları da şehit sayıyor. Şimdi bu şahsı maneviyi gördünüz burada. Bakın Fethullah Hoca şahsı manevi konusunda ne diyor. (50:31-50:39 arası F. Gülen’in sesi duyulmuyor).Şahsı maneyi Fetullah Gülen cemaatinin her ferdi bilir. Her birisi birer şahsı manevidir, bunun başı da Fetullah Gülen’in kendisidir. İnternet sitelerinde görürsünüz. (50:56-51:04 arası F. Gülen’in sesi duyulmuyor). Bak “önemli bazı şahıslar bu işin başında bulunabilirler”. O cemaatte en önemli şahıs kimdir? Kendisidir tabi. Nasıl olsa emir onun elinde. C. Hakkı çoktan devre dışı bırakmışlar. Dikkat ediyormusun Said Nursi’ye atıfta bulunuyor ve S. Nursi’nin de ifadelerini ben size okudum. Aynı ifade hıristiyanlarda da geçer. Hıristiyanların ifadesi şey yapılmıştır burada. Bakın bu bedenin başı mesihtir derler. Hani tüzek kişilik dedi ya. O manada kullandı ya. Onu düşünün, bu kelimeler aynı anlamda fakat başka kelimeler seçerek insanların ona birden bire intikal etmemesi konusunda dikkat ediliyor. Bak şimdi şurada ne diyor. Bu, Katolik Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri 206.sayfadan alınan bir ifadedir. “Mesih kilise denen bedenin başıdır”. Bu da mesih dedi ya. Şahsı manevi dedi. Şahsı manevi dedikleri bizde tüzel kişiliktir. Tüzel kişiliğe şahsı manevi denir. “Kilise Mesih ile birdir. Azizler bu birliği çok şiddetli hissederler. Sadece hıristiyan değil Mesih’in kendisi olduğumuz için şükredelim”. Her birisi Mesih’in kendisi. O cemaate mensup olanların her birisi kendini şahsı manevi görür. Yani birer İsa görürler. Onun için baştan söylediğimi tekrar söylüyorum; bu yanlış inançla mücadele edilmedikten sonra bu probleme çare bulunamaz. Yani şu anda siz onu dağıtmış olursunuz, doğru ama bu batıl inançlar bulaşıcı hastalık gibidir. Bununla sürekli mücadele etmek gerekir. Hiç boş bırakmaya gelmez çok dikkatli olmak lazım. Burada aslında biz bu mücadeleyi yaparken Fetullah Hoca’nın kendisi de dahil Onun çevresindeki bütün insanların da doğruyu bulması için gayret göstereceğiz. Yani çünkü ölünceye kadar onların tevbe etme imkanı vardır değil mi? Onun da bu yanlıştan dönmesi için gayret göstermemiz lazım. Biz onlar gibi paralel devlet,şunlar bunlar maddi bir şeyin peşinde değiliz. Ama Allah’ın dininin hakim olması peşindeyiz. Hakikaten ben merak ediyorum lütfen geriye doğru bir bakın. Şu internet sitelerini bi kontrol edin bakın ki bu paralel din ile kim mücadele ediyor? Geçmişten bugüne kadar kimler mücadele etmiş bir bakın bakalım. Düne kadar onun canı gönülden destekçileri bugün bir siyasi irade sebebiyle karşılarına geçiyorlar. Ama yarın siyasi iradede azıcık bir zayıflama görsünler bu defa öbür tarafa geçerler. Çünkü hastalıklı bir beden bu. Onun için biz müslümanlar olarak tekrar ediyorum: siyaset çok çok önemlidir. Geçmişte hürriyet tanınmadığı için bak mesela herkesin adını bildiği İbni Teymiye vardır. İbni Teymiye, talak konusunu bizim anlattığımız gibi anlatan tek kişidir ehli sünnet içerisinde. Bizim anlattığımız kelimesi de yanlış kuranın anlattığı gibi anlatan tek kişidir. Talakı kurandaki gibi anlattığundan dolayı hapisanede ölmüştür biliyormusunuz. O bakımdan hürriyet çok çok önemli bir şeydir. Bu son derece mühim. Biz bu hürriyetten yararlanarak bunları konuşuyoruz Allah’a çok şükür. Ama islam alemi ayakta durmak istiyorsa islam alemi eğer dünyaya hakimiyet kurmak istiyorsa islam bütün dünyaya hakim olsun istiyorsak bu hurafelerle dolu din anlayışını bir an önce terk etmek zorundayız bunun başka yolu yok. Diyalogcular bu ayeti delil getiriyorlar. Ama ayeti tamamlayamadık yarım bırakmış olduk. Allah burada şöyle diyor. ALİ İMRAN, 64.. Ayet: “Kul ya ehlel kitabi: de ki ey kitab ehli”, “tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm: bizimle sizin aranıda ortak olan bir söze gelin”, “ella na’büde ilellahe: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim yanlız Allah’a kulluk edelim”,”ve la nüşrike bihı şey’en: Ona hiç bir şeyi ortak koşmayalım” ,”ve la yettehıze ba’duna ba’dan erbabem min dunillah: Allah ile kendi arasında birimiz diğerini rabler edinmesin”, aracı rabler olmasın. Çünkü İsa’yı Allah ile kendi aralarına koyuyorlar. Bazıları da Resulullah’ı koyuyor malesef. “Fe in tevellev: eğer yüz çevirirlerse”, “fe kulüşhedu bi enna müslimun: onlara deyin ki siz şahid olun biz müslümanlarız”. Biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz deyin. Esas olan C. Hakka teslim olmaktır. Şimdi tutuyorlar diyalogçular bu ayeti delil olarak kullanıyorlar. Fakat ayetin içini boşaltıyorlar. Sadece “la ilahe illallah” kısmını alıp “muhammeden resulullah” kısmını almama durumu da vardır bunlarda. İslam dinin artık herhangi bir şeyi kalmıyor. Onunla ilgili olarak Reşit Haylamaz diye onların bir yazarları var. Gönül Tahtının Eşsiz Sultanı Efendimiz. Kelimeyi gördüğün zaman zannerdersiniz bu gerçekten Resulullah’a çok aşık birisi zannedersiniz. Halbuki O, Allah’ın resulüne değil kendi kafasında tanımladığı resule inanıyor. Kitabının 252.sayfasında neler söylemiş Yahya okusun.

Y. ŞENOL: Miracı anlattığı bölüm ve cenneti tasvir ediyor burada. Şöyle söylemiş; “Onun hedefi, öncelikle bütün insanları rahmet ve şevkat ile kucaklayıp ümmeti arasında da kelimei tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti”.

A. BAYINDIR: Bak kelimei tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınmak Resulullah’ın hedefiymiş. İkinci yarısı nedir kelimei tevhidin? “La ilahe illallah muhammedun resulullah”. Peki bu nasıl resulullah ki kendini inkar eden birisi Allah’ın resulü olur mu? Diyor ki Allah; “amenar resulu bi ma unzile ileyhi min rabbi” BAKARA 285’de. Bu resul rabbinden kendine indirilene inandı. Önce resulün inanması lazım. O kısmı bir daha okusana.

Y. ŞENOL: “Onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şevkatle kucaklayıp ümmeti arasında da kelimei tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti”.

A. BAYINDIR: Böyle bir hedef olabilir mi? Yani Muhammed’in Allah’ın resulü olduğu ortadan kalkacak, o zaman ilk kafir kim olur? Kendisi olur haşa. Kendisi olur. Yani şu inancı görüyormusunuz. Bunlar hangi dinin mensubu. İşte paralel din bu. Siz paralel devlete karşı çıkar da paralel dine karşı çıkmazsanız ciddi manada sorgulamak gerekir. Sana ortak koşulduğu zaman karşı çıkıyorsun ama Allah’a ortak koşulduğu zaman hiç önemsemiyorsun. C. Hakk bunun hesabını sorar elbette.

Y. ŞENOL: “Çünkü O, kim la ilahe illallah derse cennete girer buyuracaktı. Daha baştan O, bunun için yaratılmış ve onun için de ilk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş. Peygamberlik güftesine kafiye koyacak son sultan olduğu için de bedeniyle ruhunun buluşması risalet açısından en sona bırakılmıştı”.

A. BAYINDIR: Böyle bir insan yok yeryüzünde. İlk yaratılış da o değil mi?

Y. ŞENOL: “İlk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş”.

A. BAYINDIR: Bu ancak hıristiyanların sapık inancını buraya uyarlamaktır. Başka bir anlamı yoktur bunun. Bakın Allah bize ne diyor? Bir kere “lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih:biz Onun resullerinden hiç birini diğerinden ayırd etmeyiz”(BAKARA 285) dedirtiyor. “Ve ma muhammedun illa rasul kad halet min rabbihir rusul: Muhammed sadece resuldür”(ALİ İMRAN 144) Allah’ın elçisidir. Allah’ın elçiliğini inkar ettiriyorlar görüyormusunuz? Muhammedun resulullah kısmı kaldırılacak diyor. Yani onu söylemiyormuş. Nasıl söylemez. Ondan önce de çok resuller gelip geçmiştir diyor. Ona göre ondan öncesi yok. Görüyormusunuz kuranın nasıl dışlandığını? Ondan sonra da efendim “men kane la ilahe illallah dehale cenneh” demiştir, doğru. La ilahe illallah demek ne demektir? Allah’tan başka ilah yok. Yani Ondan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız boyun eğilmez. Peki Onun herhangi bir sözüne inanmadığınız zaman Ona inanmış olurmusunuz? Yani siz kendinize bakın. Birisi sizin bütün sözlerinize inanmasa sözlerinizde seçim yapsa. Bazılarına inansa bazılarına inanmasa bu adam bana inanır dermisiniz siz? E peki nasıl oluyor? Allah, Allah’a ve resulüne inanın diye emir verdiği zaman, biraz sonra o ayeti okuyacağız. Allah’ın ayetlerinden bir kısmını alıp bir kısmını almayacaksınız, ondan sonra da la ilahe illallah demiş olacaksınız. Bu olmaz. Başka ilaha da söylemiş olursunuz. Dolayısıyla la ilahe illallah’ın anlamına bu zaten girer. Yani Allah’ın sözüne rağmen başkasının sözünü alan kişi onu da tanrı yapmış olur. La ilahe illallah demiş olmaz ki. İşte bu insanlar böyle. Bu kitabı yazan kişi kesinlikle la ilahe illallah diyenlerden değildir. Onun lafı hıristiyanlarda da var. Kendisi olması lazım. Kesinlikle değildir sözümün de delili olması lazım değil mi? Onu biraz sonra okuyacağım.

Bir de Maide suresinin 75.ayeti var. MAİDE, 75.. Ayet: “Mel mesıhubnü meryeme illa rasul kad halet min kablihir rusül: Meryemoğlu Mesih de sadece bir elçidir. Onda önce de çok elçiler gelmiştir”. Hıristiyanlar da öyle diyorlar; “hiç bir şey yokken söz vardı” diyorlar. Aynı şey.

Ehli kitap ile ilgili olan Araf suresi 157.ayeti açalım. Biliyorsunuz Muhammed’e inanmak zorunda değildir sözünü söyleyen sadece bunlar değil başka söyleyenler de var malesef. Bakın nediyor, buna göre Reşit Haylamaz’ın inanç durumuna bir bakın. Ne diyor Allah, Allah’ın sözüne uyuyor mu uymuyor mu?

ARAF, 157.. Ayet: “Ellezıne yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyye: bu ümmi resule uyanlar”. Resulü ortadan kaldırdığın zaman uyma diye bir şey kalmaz değil mi Muhameden resulullah demezsen eğer? Muhammeden resulullah demezsen kuran da kalmaz. Çünkü bu kitabı O getirmiştir. Kuran diye bir şey olmaz. İşte Vatikan başbakanının bana söylediğini nasıl içselleştirdiklerini bu yazı gösteriyor. Çünkü bunu Allah’ın resulü olarak getirmedi mi bu kitabı? Muhammedun resulullah demediğin an kuran diye bir şey kalmaz. İslam diye bir şey kalmaz. Onun için onlar önde müslümanlar omuz veriyormuş. “Ellezı yecidune mektuben ındehüm fit tevrati vel incıli: yanlarındaki tevrat ve incilde yazılı buldukları bu ümmi olan resule uyanlar”, “ye’müruhüm bil ma’rufi: onlara marufu emreder bu resul” ,”ve yenhahüm anil münkeri: onları kötülükten nehyeder/yasaklar/uaklaştırır”, “ve yühıllü lehümüt tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise: temiz şeyleri onlara helal pis şeyleri haram kılar”. Resul olduğu için kendi haram kılmaz, onu gönderen yapar. Çünkü resulü inkar mürsili inkardır. Göndereni inkardır. Yani onun emirlerini kabul etmemektir. Muhammed Allah’ın resulü değildir dediğiniz zaman az önce dediğim gibi kuran biter. Onu söylemeye gerek yok dediğiniz zaman kuranı anlatmaya gerek yok demektir. “Ve yedau anhüm ısrahüm: onlardan o ısrlarını kaldırır” yani gelecek yeni nebiye yeni resule inanma görevini kaldırır. “vel ağlalelletı kanet aleyhim: üzerlerindeki o bağları kaldırır/kelepçeleri açar”, “fellezıne amenu bihı”. O şeyi bir daha oku da tam karşılaştıralım gerek yoktur ifadesini.

Y. ŞENOL: “Onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şevkatle kucaklayıp ümmeti arasında da kelimei tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti”.

A. BAYINDIR: Nasıl getirecek? Hangi sıfatla getirecek? Kendisini kabul etmese bile. Görevi ne? Sıradanlaşıyor görüyormusunuz. Ama Allah ne diyor burada? “Fellezine amenu bihi” ehli kitaptır şeyler. “Ona inananlar”. Bu resule inananlar. İnanmak yetmiyor “ve azzeruhü: Ona saygı duyanlar/Ona değer verenler”, “ve nesaruhü: Ona yardımcı olanlar”, bizzat yardım edeceksiniz. Allah’ın dinine yardım etmek zorundayız. “vetteveun nurallezı ünzile meahu: Onunla birlikte indirilmiş nura uyanlar”. Resul saymadığın zaman hangi nura uyacaksın? “ülaike hümül müflihun: işte umduğuna kavuşacak olanlar onlardır”. Böyle bir söz söyleyen kişi bu ayete göre mümin olabilir mi? Bu şahsa göre kurtuluşa erebilirler mi? Siz bakmayın onlar tabi herkesi kurtarıyor! Kilise de biliyorsunuz cenneti satıyor. Temel Hollanda’ya gitmiş iş arıyor bulamıyor. Avare avare dolaşırken kilisenin önü boş, gidip orada oturuyor. Güneşin karşısında güzel güzel. Bakıyor ki millet kiliseye girmiş kuyruk. Ben de bir gireyim diyor. O kuyruğa giriyor, papazın yanına kadar gidiyorlar. Bakıyor ki cenneti alıyor herkes. Para verip cennet alıyor. Temel’in de tepesi atmış zaten “bana cehennemi ver” diyor. “Ya sen cehennemi ne yapacaksın cenneti alsana”. “Bana cennet lazım değil bana cehennemi ver”. Kaç lira diyor? 10 euro ver yeter diyor. Diyor ki; “ama tapusunu da isterim”. Tamam diyor veririm diyor. Hepsini ama diyor “cehennemde yer değil cehennemin hepsini istiyorum”. Tamam al senin olsun diyor. Ertesi gün gidip kilisenin kapısında oturuyor Temel. Gelen herkesi çağırıyor hemşehrim gel buraya diyor. Cennet mi alacaksın? Hiç uğraşma cehennem benim hiç birinizi sokmayacağım içeri diyor. İşte tapusu, içeriye hiç birinizi sokmam diyor. Cehennemin tamamı bende diyor. Onu gören geri dönüyor. Papaz bakıyor ki gelen giden yok işler kesat. Ne oldu diyor hayırdır. Dışarıya çıkıyor ki Temel geleni geri çeviriyor. Temeli çağırıyor gel buraya diyor. Sen şu cehennemi bana geri versene diyor. Vermem diyor vermem. “Ya yapma dün sana 10 euroya satmıştım al sana 100 euro”. Kesinlikle vermem diyor. Arttırıyor, arttırıyor yüksekçe bir parayla geri veriyor. Dolayısıyla orada para kazanıp karlı alışverişle memleketine dönüyor. Ferdiyet makamında olacak da insanı kamil olacak da hakikati muhammediyeyi temsil edecek de şahsı manevi olacak da cehenneme gidecek! Ama ahitette görüşürüz. Öyle Allah’ın dinini kullanıp da insanları Allah’tan önce kendilerine köle etmenin bedelini ahirette çok ağır ödeyeceklerdir. Ben şimdiden onlatı uyarıyorum lütfen aklınızı başınıza alın tevbe edin ve Allah’ın yoluna dönün. Ben şahsen bu insanların içindeki kötülüğün ölmesini istiyorum. Yoksa bunların bir çok güzel işleri de var. Mesela Mercedes güzel midir kötü müdür araba olarak? Güzel de diyebilirsin kötü de diyebilirsin. Şöförün nereye sürdüğüne bağlı. Bunlar şöförü başka olan iyi otomobiller gibi. Biz istiyoruz ki şöförü de kendileri olsun. Allah’ın gösterdiği tarafa sürsünler arabayı.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754