Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

22 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf suresini tamamladık. Allah-u Teâlâ; “hayat hikayelerinin en güzeli” diye tanımlamıştı. Ondan gereken öğüdü almış olmayı cümlemize nasip eylesin. Hakikaten çok dikkat alınması gereken ve öğüt alması gereken bir sure. Kuran-ı Kerim’in tamamı elbette öyle.

Şimdi de Kur-an’ı Kerim’in 13. suresi olan Ra’d suresini anlamaya çalışacağız. “Ra’d” kelimesi, “gök gürültüsü” anlamına geliyor. Bu surede 13. ayette böyle bir kelime geçiyor. Oradan bu isimi almış ama her defasında olduğu gibi yine önce bir Yahya hocayı dinleyelim. Çünkü zihnimize şöyle bir özet olarak yerleşmiş olsun. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışırız.

Yahya Şenol: Ra’d Evet, bugün 13. sureye geldik: Rad Suresi. Bu Rad suresi, Mekki bir sure. Yani içinde bir kaç ayetin Medine döneminde indiği söyleniyor ama çoğunlukla Mekke döneminde inmiş olan bir sure. 43 ayetten oluşuyor ve biraz önce hocamın ifade ettiği gibi 13. ayette geçen “Ra’d”, gök gürültüsü manasına gelen o kelime sureye isim olarak verilmiş. Bugün inşallah bu sureyi okumaya ve anlamaya çalışalım.

Sure, şu ayetlerle başlıyor. Tabi, sure başı olduğu için “Bismillahirrahmanirrahim”, “iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah’ın adıyla” diye başlıyoruz.

Birinci ayet: “Elif, Lam, Mim, Ra”, “Bunlar Kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen Kur an, gerçeğin ta kendisidir. Ama insanların çoğu inanmazlar. Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olan, sonra arşa, yani yönetimin başına geçen ve Güneş ile Ay’ı hizmete koyandır. Her biri, kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Bütün işleri o düzenler. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlıyorsanız diye de ayetleri ayrıntılı olarak açıklar ve yine Allah, yerin alanını artıran, içine sabit dağlar ve ırmaklar yerleştiren, orda, yani yeryüzünde her üründen iki eşi oluşturandır. Geceyi, gündüzün üzerine örter. Bunda düşünen bir topluluk için gerçekten “ayetler” yani “göstergeler” vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı/çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı su ile sulanır ama biz tat açısından her birini diğerinden farklı kılarız. Bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten “ayetler/göstergeler” vardır. İlk dört ayet böyleydi.

Abdulaziz Bayındır: Evet, istersen 5. (ayeti de) oku …

Yahya Şenol: Tam bir sayfayı bitirmiş olalım. Beşinci ayetimiz de şöyle: “Bir şeye şaşacaksan şaşırman gereken: onların “Toprak olduğumuzda mı? Gerçekten yeniden mi yaratılacağız?” sözleridir. İşte onlar, Rablerini görmezlik edenlerdir. Onlar boyunlarına halka takılacak olanlardır ve yine onlar cehennem ateşinin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

Abdulaziz Bayındır: Şimdi, ayetleri biraz daha diğer ayetlerle birlikte anlamaya çalışacağız. Ra’d suresinin ilk ayetinde Allah-u Teâlâ: “Elif lam mim ra” buyuruyor. Tabi, bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani birbiriyle bağlantısız olan harfleridir. “Elif” diye ayrı okuyoruz, “Lam’ı” ayrı okuyoruz, “Mim’i” ayrı, “Ra’yı ayrı okuyoruz. Bunların elbette bir anlamı var ama biz şu ana kadar kendimizi tatmin edecek bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Bir hayli çalışmalar yaptık. İnşallah bunları açıklayan ayetleri bulmak da nasip olur. Çünkü Allah-ü Teâlâ, açıklamayı kendisinin yaptığını bize bildiriyor.

Yahya Şenol: Ama şunu belki söyleyebiliriz belki değil mi? hocam. Bunlar, anlamı asla Allah’tan başkası tarafından bilinemeyecek olan bir sembol, gizli ayetler değil.

Abdulaziz Bayındır: Ya, olmaz.

Yahya Şenol: Yani genelde söylenen bu ya. Bunlar asla bilinemez. Dolayısıyla bırakılmalı.

Abdulaziz Bayındır: Ya, olmaz. Surede, Allah-ü Teâlâ ayrıntılı açıklama yaptığını söylüyor ayetleri: bir yerde kısa/özlü, diğer yerde şey. Ama asıl problem şu: hikmet metodunun kaybolmuş olması. Biz şimdi şurada, biz Süleymaniye Vakfı olarak Allah-u Teâlâ nasip eyledi, “Hikmet Metodunu” bulup şu ana kadar çözülmemiş sayısız problemleri çözmek, Allah tarafından bizlere lütfedildi. Ama belki çözmemiz gerekenlerin yanında bu bir nokta gibidir.

Yahya Şenol: Öncesinde de böyle bir çalışmadan bizde hani bilmediğimiz için zorlanıyoruz da işte. Bazı şeylere yetişemiyoruz dimi? Süre yetmiyor, şu olmuyor bu olmuyor. Hani örnekleri olsa önümüzde bizden bazı şeyleri direk geçe bilsek hemen yapılmış çalışmalar olsa.

Abdulaziz Bayındır: Biz mesela, biz burada ekip olarak her gün çalışıyoruz ama onun dışında da şey değil yani aramızda başka ekipler de var herkes çalışıyor ama dediğin gibi yani bu eski geleneksel bilgiyle yetişmişiz. Biz o bilgiyi farkına varmadan doğru kabul ediyoruz ama onun yanlışlıklarını ortaya çıkarmak, doğruları bulmak bazen yıllarımızı alıyor. Yani kolay bir şey değil. Hani iş mümkün olsa da İslam âleminde böyle bizim gibi belki binlerce ekip olsa.

Yahya Şenol: Her birimiz farklı bir yere eğilsek de kolay gidebilsek.

Abdulaziz Bayındır: Hatta her birimiz diğerinin bir takım yanlışlarını da bulsa, çok güzel sonuçlar ortaya çıkar. Yani bunun da olabileceğini ümit ediyorum, inşallah kısa sürede o neticelere ulaşırız.

“Elif-lâm-mîm-râ tilke âyâtul kitâb”

“işte bunlar kitabın ayetleridir”

“velleżî unzile ileyke min rabbik”

“Rabbinden sana indirilmiş olan” yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor: “Ya Muhammed! Sana indirilmiş olan”, tabii ona indirilen bize ve bütün insanlığa indirilmiş olandır.

“el hakku”, “tümüyle gerçektir.” Yani Allah’ın indirdiği her şey, tamı tamına gerçektir.

“ve lâkinne ekśerannâsi lâ yu’minûn”, “insanların çoğu, Allah indirdiği bu kitaba inanmıyor. Şimdi bugün görüyoruz ben Müslümanım diyen, hocayım diyen insanlara da ayetleri gösterdiğin zaman hiç görmek istemiyor birçoğu. Görmek isteyen ve teslim olanların sayısı az. Tabii bunu bilenler için diyorum. Bilmeyenler bir başka tarafta bildiği halde hesabına gelmediği için, ya tamam ama falan diye kıvırıp hemen başka tarafa kaçıyor.

İşte geçende birisi geldi, bir takım sorular soruyor gibi şey yapıyor, veriyorum ayeti okuyor, haydi şu ayeti bi oku diyorum hemen biraz okuyor, hesabına gel(miyor) hemen alıyor Kur’an-ı Kerim’i öpüyor bir kaç kere ondan sonra yerine. Ya kardeşim, Kuran-ı öpmek için değil, Kuranın içerisini anla. Anladım okudum, böyle şey yani gerçekten anlama niyeti yoksa yapabileceğimiz bir şey de yok.

İnsanlar, ya tamam ben inanıyorum falan diyor ama bakıyorsun ki başka şeylere yani güvenmiyor. “İnanmak” demek, “güvenmek” demektir. Ben şimdi mesela şimdi Yahya Hoca’ya sorayım. Mesela, bir adam birçok konuda sana güveniyor ama bazı konularda güvenmiyor. Bu adam bana güvenir der misin? Bir tek konuda bile olsa.

Yahya Şenol: Güvenmiyor.

Abdulaziz Bayındır: Değil mi? ve aslında Türkçe dili açısından da bu adam bana inanmaz dersin. Fakat işte aslında inanmak, güvenmek, ikisi de aynı anlamda. Ama bizde zamanla anlam daralması olmuş inanma meselesinde. Varlığını kabul ediyorum ben. Allah diye bir varlık var.

Yahya Şenol: İnanmak bu zannediliyor.

Abdulaziz Bayındır: İnanmak bu zannediliyor. İblis. Mesela bize öğretilen iman nedir? Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. Peki İblis, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmıyor mu?

Yahya Şenol: İnanıyor.

Abdulaziz Bayındır: Tabi en küçük şüphesi var mı? iddia etmeye. Asla, asla şüphesi yok. Onun için asıl mesele yani Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yeryüzünde yok. Ben ateistim diyenlere bakmayın, onlar da bu şey yapıyor. Hani yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Her zaman fark edemezsiniz. Farkına varmadıkları zaman yani böyle biraz doğal yapılarıyla baş başa kaldıkları zaman bakarsınız ki Allah’a yalvarmaya başlıyorlar.

Yahya Şenol: Geçende de güncel bir şeyi aktarmış olayım. Türkiye’de ateistliğiyle meşhur birisi bir açıklama yapmış. Medyaya mı artık kendi sosyal hesabından mı? Türkiye de diyor. Ben ve benim gibi ateistlerin Allah’ın yokluğuna dair elimizde sağlam delillerimiz yok. Yani başka şeyden dolayı inanmıyoruz ama varsa bile beni cehenneme atacağına pek ihtimal vermiyorum diyor.

Abdulaziz Bayındır: Bak beni cehenneme atacağına, cehenneme de inanıyor.

Yahya Şenol: Yani beni cezalandırmaz diyor. Yani bu yokluğuna kani değil, yani.

Abdulaziz Bayındır: Bu çok önemli. Bak ahirete de inanıyor bu. Aynı İblis gibi, İblis de ahirete inanıyor.

Yahya Şenol: Hani, bahçe sahiplerini anlatan bir ayet vardı ya Kehf suresinde. Orada da adam diyordu ki; “Ben asla kıyametin falan geleceğini zannetmiyorum.”

“ve le-in rudidtu ilâ rabbî leecidenne ḣayran minhâ munkalebâ”

“Ha, oldu ki Allah’ın huzuruna döndüm ben öbür tarafta. İnanıyorum ki bundan daha iyisiyle orada da karşılanacağım.”

E, hani inanmıyordun Ahirette hiç bir şey ol(may)acağına?

Abdulaziz Bayındır: İblis de inanıyor işte ahirete, Allah’a ne diyor? “Ya Rabbi, bunların yeniden dirilecek güne kadar beni yaşat” diyor. Zaten insanlar, ölümle bitecek bir hayat, insanların hayallerinde bile yok. Hiçbir şekilde tatmin etmez yani insanları. Evet, işte inanmak güvenmektir. Allah’ın dediğine tam güveniyor musun? Ama öyle değil. İnsanlar tabi ben Kuran’a tabi ki inanırım. Ben Muhammed aleyhisselama elbette inanırım ama, falan bitti kusura bakma, aması yok. Onun için Allah’a tam güvenmiyorsanız inanmış sayılmazsınız.

“Allâhulleżî rafe’a-ssemâvâti biġayri amed teravnehâ śümmestevâ alâl’arş vesaḣḣaraşşemse velkamer kullun yecrî li ecelin musemmâ yudebbirul emra yufassilul âyâti le’allekum bilikâi rabbikum tûkinûn”

Şimdi Allah-u Teâlâ burada az önce, indirdiği ayetlerden bahsetti ki, O ayetler işte, şu elimizde olan Kur’an-ı Kerim’de ki ayetlerin tamamıdır. Tabii Adem aleyhisselamdan itibaren indirilmiştir. Ama şeriat, aynı şeriattır. Allah-u Teâlâ ona “kendi sünneti” diye tanım vermiştir ve en son kitapla da dinini tamamladığını ifade ediyor: Maide suresinin üçüncü ayetinde diyor ki “Şimdi Allah’ın ayetleri iki gruba ayrılır. Birisi indirdiği ayetleri, birisi de yarattığı ayetler.” Allah dinini de “fıtrat” olarak tanımladığı için, yani yarattığı ayetler, tabiatta geçerli kanun ve kurallar ne ise, Allah’ın dininde geçerli kanun ve kurallar da odur. Onun için “din”, “fıtrattır”. Yani doğa, insanın doğal yapısına en uygun olan ya da uygun olan tek şeydir, dini yaşama biçimidir. Onun için burada Allah-u Teâlâ hemen tabiata, tabiata anlatmaya yöneliyor.

“Allâhulleżî rafeassemâvâti biġayri amedin teravnehâ”, “Allah gökleri yükseltmiş olandır.”

Bakıyorsunuz gökler yükselmiş. Orada güneş var, ay var, yıldızlar var. Bu bizim gördüğümüz kısım. Güneşi, ayı birinci kat semanın süsü, zaten güneş sistemi ve ay. Ama ondan sonda burçlar, yıldızlar başlıyor. O da onlar: birinci kat sema, ondan sonra ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi. Henüz oralara çıkmış değiliz ama Nuh aleyhisselam zamanında oralara çıkılıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de Allah-u Teâlâ miraç yolculuğunda yedinci kat semaya kadar çıkarmıştır ve onu her konuda bize örnek veriyor ve bize de diyor ki Rahman suresinde; işte oralara çıkmak için bir güce ihtiyacınız vardır. O güç olmadan çıkamazsınız diyor.

Demek ki bunun bilgisini geliştirmemiz icap ediyor. İşte o şemaların her birisini diğerinin üstüne yükseltmiş oluyor ama hiçbirinde bir direk yok. Yani bizim gözümüzle görebileceğimiz bir direk yok. Peki bu ifade, görmediğimiz bir direğin olmasına engel değil. İşte çekim kuvveti, bilmem itim çeşitli, bunu fizikçiler daha iyi bilir, bilmediğimiz sahada konuşmayalım ama. Yani burada bakıyorsunuz ki göklerde en küçük bir çatlama yok, en küçük bir hareket, şey yok. Böyle sistemi bozucu bir tavır yok. İşte bunu yapan Allah-u Teâlâ’dır.

İşte Allah, bu yarattığı ayeti bize öğretiyor. Peki,  “sümmestevâ alâl arş”, Allah tüm bu gökleri, yeri yaratıyor, sonra da yönetimin başına geçiyor. Her şey Allah’ın kontrolündedir. Yani bizim kılcal damarlarımızda herhangi bir şey ortaya çıkmadan önce mutlaka Allah’ın ondan haberi vardır. Bir yaprak düşmeden önce mutlaka haberi vardır. Ve her birisini kayda da geçirir. Allah-u Teâlâ’nın bilgisini bizim hayal etmemiz mümkün değil.

Diyor ki “Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadarı daha olsa, Allah’ın bilgisini yazsalar, Allah’ın bilgisi bitmez diyor.” Hangi suredeydi bu?

Yahya Şenol: Lokman suresi yirmi yedinci ayet.

“Ve lev enne ma fil ardı min şeceratin aklamüm vel bahru yemüddühu min ba’dihi seb’atü ebhurin ma nefidet kelematüllahi innellahe azizün hakim”

Abdulaziz Bayındır: Şimdi ki diyor ki burada Allah-u Teâlâ; “ve saḣḣara-şşemse vel kamer”, “güneşi ve ayı da sizin emrinize vermiştir” diyor. Çünkü Allah, gökleri ve yeri, bizim imtihanımız için yarattığını ifade ediyor ayetlerde. Sizin emrinize vermiştir. Mesela, Hud suresi yedinci ayete bakarsanız, orada görürsünüz ki çok sayıda ayet var zaten.

Yahya Şenol: Kehf 109’muş.

Abdulaziz Bayındır: Kehf suresi 109. ayet, yani bir o kadarı daha olsa..

Yahya Şenol: “Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi”, “de ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa”

“le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci’na bi mislihi mededa”, “bir o kadarını daha onlara katsak Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenir” diyor.

Biri Lokman 27, biri Kehf 109.

Abdulaziz Bayındır: Tamam. Yani Allah-u Teâlâ’nın bilgisi, tabi bizim hayal edebileceğimiz bir seviyede değil. Şimdi Allah-u Teâlâ diyor ki: “Güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir.” Yani güneşin doğuşu, batışı, ayın hareketleri falan. Ayın hareketleri öyle bir şekildedir ki, siz çok iyi şeyi bilirseniz, takip ederseniz gökyüzünde takip edebileceğiniz bir takvim gibidir. Aynı şey güneş için de vardır ama o, çok daha ince bir bilgi ister ve bu ince bilgiyi bilenler takvimleri basarak şey yapıyorlar ama Allah-u Teâlâ’nın asıl Kuran-ı Kerim’de kabul ettiğini söylediği takvim, ay hesabına göre olandır. Onun tabi birçok bağlantıları var. Şimdi ona girmiyoruz.

Evet, güneş ve ay, şimdi diyor ki; “küllün yecrî li ecelin musemmâ”, “şu güneşin ve ayın her birisi, belli bir süre için akar durur.” Nasıl akıyor? Allah-u Teâlâ, Yasin suresinde bunu söylüyor. Başka sureler de vardı değil mi, burada? Ne diyordu orada?

“veşşemsu tecrî li mustekarrin lehâ”

Yahya Şenol: Yasin suresindekini önce açalım, “veşşemsu tecrî li mustekarrin lehâ” “Güneş, kendisi için belirlenen yerde yani yörüngede akar gider.” Bu nedir?

“żâlike takdîrul azîzil alîm”, “daima üstün ve bilgili olan Allah’ın belirlediği bir ölçüdür” bu.

Abdulaziz Bayındır: Orada akıp gittiğini söylüyor. Burada da belirli bir süre için diyor. Demek ki güneşin orada yörüngesinde dolaşmış olması belli bir süre içerisinde oluyor.

Yahya Şenol: ve bu takdir diyor. Allah tarafından ölçülendirilmiş.

Abdulaziz Bayındır: Allah tarafından ölçüsü konmuş, evet.

Yahya Şenol: sonra, 39. ayet, “vel kamera kaddernâhu menâzil”, Allah diyor ki; “Ayı da, menzil menzil ölçülendirmişizdir.

Abdulaziz Bayındır: Evre evre

Yahya Şenol: Evre evre, yani ne olur o da? “hattâ âde kel’urcûni-l kadîm” “Kurumuş bir hurma salkımı sapı gibi olana kadar; menzil menzil, evre evre ölçülendirdik” diyor Allah.

Abdulaziz Bayındır: Tabi, yani çok ince bir hilal görüntüsünü alıncaya kadar, evre evre, görüyoruz. Biz ona göre takvimimizi, şeyimizi ayarlıyoruz. İbadetler hepsi ona göre oluyor.

Yahya Şenol: Sonra, “leş şemsu yenbeġî lehâ en tudrikel kamer”, “güneş, ayı yakalayamaz”

“ve lelleylu sâbikun nehâr” “Gece de gündüzü geçemez”, çünkü “küllün fî felekin yesbehûn”

“Onların her biri, bir yörüngede akıp gider. Yüzer gider diyor yani.

Abdulaziz Bayındır: Güneşin yörüngesi ayrıdır, Ayın yörüngesi ayrıdır. Bu yörüngeleri birbiriyle hiç bir zaman çakışmazlar, güneş ayla çarpışmaz yani bir birbirlerini çarpışmazlar. Her birisinin yörüngesi farklıdır. Şimdi bakınız ne yapıyor Allah ötede bize ayrıca bir geniş bilgi veriyor. Zaten ay için “Münir” vasfı açıklamasını yapıyor. Yani güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Az önce okuduğun Yasin suresinin ayetinde de o ışığın bizim tarafımızdan görülen kısmıdır, oradaki evreleri, ayrı yazılırdı tabii. İşte bu da ne yapmış oluyor burada çok ayrıntılı bilgi vermiş oluyor. Bu yarattığı ayetlerle ilgili olarak aslında tabi bunlar o konularda uzman olan kişilerin okuması halinde daha bizim farkına varamadığımız birçok şeyin ortaya çıkmasına sebep olur.

Evet “yudebbirul emr”, “Bütün işleri çekip çevirir Allah.” Yani göklerde, yerde ne var ne yok, her şey Allah’ın kontrolü altındadır.

“yufassilul âyât”, “bütün ayetleri de ayrıntılı olarak açıklar.” Bütün ayetleri dediğimiz zaman, gökler ve yer hepsi de dâhil. Hakikaten Kur-an’ı Kerim deki “gök bilgisi”, bugün dünyada asla bilinmiyor, çok çok az, çok çok basittir. Ama tabii bunu duydukları zaman gülenler, şey yapanlar elbette ki olacaktır. Bu bizim için hiç önemli değil. Ama Allah’a çok şükürler olsun bu, kutup bölgelerinde namaz vakitleri ile ilgili yapmış olduğumuz gözlemler ve konunun uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler üzerine Kuran’ı Kerim’in ne kadar ayrıntılı bilgi verdiğini, kutup bölgesini her tarafı ne kadar ayrıntılı bir şekilde anlattığını görmek nasip oldu. Tabi, aynı şey tüm gökler içinde, yer içinde yerin alt katmanları için de geçerli.

Evet. Peki, bütün bunlar, Allah ayetlerini açıklıyor. “leallekum bilikâi rabbikum tûkinûn”

Şimdi esas ona bakalım. Diyor ki, Allah bu açıklamaları yapıyor: “Belki siz, Rabbinizle yüzleşeceğiniz konusunda, kesin bir bilgiye sahip olursunuz. “Yani yakin bir yakin bir kanaatiniz oluşur. Kesin bir bilginiz oluşur.

Evet. “vehuvelleżî meddel ard”, “Yeryüzünü uzatan odur”, Allah yeryüzünü yaratıyor. İşte biraz sonra, dağları yerleştirerek yerin alanını genişletiyor. Yani şöyle düşünün, şunun şu yaptığı, kapsadığı bir alan var. Şimdi bunu da dağ kabul ederseniz, tüm çevresini ve burayı üstünü de düşündüğünüz zaman alanda çok ciddi bir genişleme olur. Yani Allah-u Teâlâ o şekilde alanları da genişletiyor.

“ve ce’ale fîhâ ravâsiye ve enhâran”, “oraya böyle sabit dağlar koyuyor ve şeyler koyuyor.” “revasi” kelimesini kolay anlamak için şey yapalım. Yani bu “gemilerin demir atması” da aynı kelimeyle ifade edilir. İşte şeyde Nuh aleyhisselamın gemisiyle ilgili olarak Allah-u Teâlâ “Bismillahi mecraha ve murseha”, işte “akıp gitmesi ve demir atması”. “murseha”, aynı kökten gelen kelimedir. İşte dağlar da, birer “demir kazık” gibidir. Neden demir şey gibi yani bir geminin demir atmasıyla bunlar arasındaki ilişki nedir? Eğer gemi demir atmasa, kıyıda duramaz. O gelen dalgalar onu alır götürür ve siz de bilemezsiniz o gemiye, ondan yararlanamazsınız.

Şimdi işte başka ayetlerde açıklıyor. Şimdi o konuya tabii ki girmemiz mümkün olmaz. Allah-u Teâlâ bu yeri, yerin üzerine eğer dağlar yerleştirmeyecek olsa, bu dağlar şey, yeryüzü kayar gider yani kayar, bu ona uğrar, o ona vurur falan. Yani şey gibi olur. Suyun üzerindeki diyelim bir levha gibi bir şey olur. İşte sallanır da, kayıp gider de, kaymasını engellemek için de Allah-u Teâlâ onu şey yapmıştır. Depremi engellemek için değil, yeryüzünün kayıp gitmesini engellemek için onu yapmıştır.

Evet “ve enhârân”, “ve nehirler de” oluşturmuştur Allah-u Teâlâ. Hakikaten mesela bu dağla birlikte nehir. Şimdi ben Erzurumlu olduğum için hep aklımda oluyor; şu Fırat nehri, Erzurum’da bir dağdan çıkar. Yani o dağın tamamına çıkmamıştım ama o dağın bir tarafına çıkmıştım, bir su içmiştim oradan. Yani ben o şekilde soğuk bir su hiç hatırlamıyorum. Yani öyle buzdolabı falan haltetmiş. Ama o kadar lezzetli bir su ki, insan içmeye doyamıyor. O soğukluğa rağmen zevkle içiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir dağ. Aynı dağın bir tarafından Fırat nehri, bir tarafından Çoruh nehri çıkıyor. Allah Allah! Yani, ne biçim bir şeyi Cenab-ı Hak oluşturmuş? Ne biçim bir yapı oluşturmuş? Evet, şimdi tabi Fırat Nehrinin bir kolu çıkıyor ve Çoruh nehrini bir kolu çıkıyor ama başlangıç kısımları orası oluyor.

Şimdi ve şunu da söylüyor: bütün bunları anlatıyor, anlayın bakalım diyor. Bak, bunları hep görüyorsunuz.

“vemin kulliś-śemerât”, “Her türlü ürünler, meyveler”, her türlü ürün, toprak ürünlerinin tamamı “ceale fîhâ zevceyni”, “o ürünlerin içerisinde Allah hep “ikili bir yapı” oluşturmuştur. Yani onların tamamı erkekli ve dişilidir. Her birisinde bu vardır. Ee, peki bu kadar ayrıntılı veriyor. Peki devam edeceğiz.

Bu yetmiyor, “yuġşîlleylennehâr” “geceyi, ne yapar? Gündüzün üzerine örter.” Bakın, gündüz ve gece kaybolmuş değil. Bugün, şimdi şu söyleyeceğimiz şeylere gülecekler ama bir müddet bu konuda ciddi çalışmalar yapan, duygusallık yapmayan gerçekten doğru davrananlar, bunun çok ileri seviyede bir ilim olduğunu bileceklerdir. Ama sizlere şunu söyleyeyim. Lütfen, bu gelişmiş teknolojiden istifade ederek uzaydan dünya görüntülerine bir bakın. Bu fotoğraflara bakın. Bunları göreceksiniz. Bakacaksınız ki uzay zifiri karanlık. Ama dünyanın üzerinde mesela gece vakti, beyaz bir çember göreceksiniz. Ne diyor Allah ona?

Yahya Şenol: Zümer suresinin 5. ayeti, şöyle diyor Allah orada: “halekassemâvâti velarda bilhakk” Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır”, “yukevvirulleyle alânnehâri”, önce Allah ne yapıyor? Geceyi, gündüzün üstüne sarıyor.

Abdulaziz Bayındır: “yukevvir” ne demek? Bizim “küre” kelimesi oradan gelmektedir. Yani böyle bir şey gibi, “sarık gibi”. Yani geceyi, gündüzün üzerine “bir sarık” gibi sarar. Başka?

Yahya Şenol: “ve yukevvirunnehâra alâlleyli”

Abdulaziz Bayındır: gündüzü de gecenin üzerine sarık gibi sarar. Yani gece ve gündüz dediğimiz varlık, lütfen dikkatle araştırın, bakın. Bu konu maalesef bilinmiyor, bilinmiyor. Yani ben geçenlerde, dünyada bu konuyu en iyi bildiği düşünülen kişilerden birisiyle de görüştüm. Daha önce de görüşmüştüm. Baktım henüz kavranmış değil. Ama inşallah. Siz şöyle gözlerinizle görürseniz bir de bilhassa gençler bu tarafa doğru yönelirse inşallah bu problemler yakında çok iyi şekilde çözülür ve anlaşılır.

Şimdi görürsünüz ki yirmi dört saat gece ve gündüz var. yirmi dört saat gece ve gündüz var. Yani o gece, üste çıktığı zaman, yani Allah-u Teâlâ’nın gece dediği varlık, tüm şeyi, çevreyi sarar. Onu zaten hissedersiniz. Gecenin özel bir şeyi yok, şekli yok. Ama gündüzün beyaz bir görüntüsü var. O, yirmi dört saat olan gündüz, eğer şey yoksa hava bulutlarla kapalı değilse, bir gece lambası gibi sizin önünüzü aydınlatır. Hiçbir aydınlık olmasa bile. Şimdi bunlar yirmi dört saat görürsünüz. İşte uzay, zifiri karanlık olmasına rağmen dünyada gündüzün olması, güneş ışınlarının o gündüz denen yere çarptıktan sonra aydınlığa dönüşmesidir. İnşallah bu ileri safhada ki bilgileri yeniden ortaya çıkarmak bize nasip olur. Çünkü İslam âlimleri bunları ortaya çıkarmış olmalılar. Çünkü çok sayıda kitaplar yakıldı, yok edildi.

Evet. Eee, şimdi İslam âleminde de biz mesela işte ilkokulumuz var, ortaokulumuz var, üniversitelerimiz var. Bunların burada talebeler, yıllarca boş işlerle meşgul ediliyor, mezun olanlar bir şey öğrenmiyor ve bunların ilim dedikleri, batıdan gelen de birtakım şeyler falan filan. Ama bize ait bir şey maalesef yok. İnşallah bundan sonra olur.

Evet, “inne fî żâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn”, “tefekkür eden bir topluluk için, tek kişi değil, bakın, “kavm” diyor, niye tefekkür? Kafanızı, fikrinizi iyice çalıştırıyorsunuz. Ekip olacak çünkü senin göremediğin fark edemediğini bir başkası fark edecektir. Tefekkür edeceksiniz o zaman çok güzel sonuçlara ulaşırsınız. “Ayetler vardır” diyor, bakın ayet. Tekrar ediyorum. Allah-u Teâlâ “ayet” kelimesini, indirdiği şu kitabın tüm cümleleri için kullandığı gibi “yarattığı tüm varlıklar için” de kullanıyor ve Allah-u Teâlâ ne diyordu bir ayette?

Yahya Şenol: “senurîhim âyâtinâ fîl âfâki vefî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehul hakk”, Fussilet suresinde (53. ayet). “Biz insanlara ayetlerimizi hem çevrelerinde hem kendi içlerinde göstereceğiz ve sonunda Kuran’ın gerçekten Allahın kitabı olduğu, onlar için ayan beyan ortaya çıkacak.”

Abdulaziz Bayındır: Bak, demek ki Kur’an Allah’ın kitabı olduğunun asıl delili, ispatı ne? Çevremizdeki ayetler ve kendi vücudumuzdaki ayetler. Onun için vücudumuzdaki her bir hücre bir ayettir. Şimdi biraz okuyalım daha iyi anlamamıza sebep olur inşallah.

Az önceki Fussilet suresi elli ikinci ayetti değil mi? Ya da elli üç de olabilir. Ben hep karıştırıyorum bunları. Evet şimdi. Şimdi Allah-u Teâlâ diyor ki;

“inne fî żâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn”, “yani kafasını çalıştıran bir topluluk için böyle tefekkür eden, fikrini böyle kendini iyice işe yoğunlaştırarak düşünen bir topluluk için ayetler vardır” ve burada çok şeyler bulacaktır, çok işaretler, çok göstergeler bulacaktır diyor.

Ondan sonra da şimdi bu gökleri anlattıktan sonra diyor ki “ve fîl ardı kitaun”

Yahya Şenol: Fussilet 53, bu arada.

Abdulaziz Bayındır: Fussilet 53, değil mi? Tamam. “ve fîl ardı kitaun mutecâvirâtun”, “Yeryüzünde de birbirine doğu komşu kıtalar vardır” diyor. Birbirine komşu kıtalar vardır şimdi kıta mesela Asya kıtası, Avrupa kıtası, Amerika kıtası, işte Avustralya biraz şey kalıyor, tek başına kalıyor falan ama o komşu olmaktan çıkıyor ama diğerleri birbirine komşu, hepsi, hepsi komşudur demiyor. Buna da dikkat edelim. Birbirine komşu kıtalar vardır diyor. Demek ki onu da Allah-u Teâlâ anlatmış oluyor. Komşu olmayanlar da vardır. Mesela Antarktika, komşu değil, Avustralya komşu değil. Birbirinden ayrı ama kara parçaları, “kıta” kelimesi “kara parçası” manasına gelir. Arap dilinde kara parçaları vardır. Peki başka?

“ve cennâtun”, “ve bahçeler var” bakın, “Cennat”, cennetin çoğuludur. “Cennet” kelimesi, hem “ahirette gidilecek olan cennetin” tanımlanması için kullanılır, hem de “dünyadaki bahçeler için” kullanılır. “Cennet”, “bitki örtüsü” manasına. Yani toprağı örten bir bitki örtüsü varsa oraya cennet der Araplar. O ağaç olur, bitki olur, er şey olur.

Evet, “ve cennâtun min a’nâbin”, işte, toprağı örten şeyler, “min a’nâb”, neden? Üzümlerden. Üzüm.

Yahya Şenol: Yani üzüm bağları.

Abdulaziz Bayındır: Tabii doğru öyle olur. Yani toprağı örtüyorsa üzüm bağı olur, başka bir şey olmaz. Evet, üzüm bağları.

“ve zer’un”, “ekinler”, Ne diyoruz? Biz o ziraat ürünlerine? Zirai mahsul. Ha, tamam, zirai mahsul. Bitki diyoruz tabii, bitkiler var, ondan sonra.

“ve neḣîlun”, “ve hurmalıklar” var, hurmalar var, hurmalıklar var. “sinvânun ve ġayru sinvânun” “yani çatallı, çatalsız”, ne diyelim. Şöyle bir hurma ağacı düşünün; diyelim şöyle şey çatallı yani sanki iki ağaç birleşmiş gibi ve bu cevizler de olur, çınarlar da olur, birçok şeylerde de olur ya da üçgen. Gövde üzerinde. Bazen tek olur, bazısı da birbirine birleşmiş iki üç ağaç gibi gözükür daha fazla da gözükür. Peki, bütün bunlar ne? Bakın, çeşitli meyveler, çeşit çeşit tarım ürünleri falan.

“yuskâ bi mâin vâhidin”, “tek bir suyla sulanırlar”. Aynı topraktan biter ve tek bir suyla sulanır. Ama her birinin tadı farklı, her birinin içeriği farklı, her birisinin etkisi farklıdır. Bu, ne büyük bir güç. Ee, bizler de aynı anne babanın evlatlarıyız. Bütün insanlara Adem evladı diyor Allah-u Teâlâ. Ama her birimiz birbirimizden farklıyız. Aynı annenin evlatları birbirinden farklıdır. Yani bakın Allah-u Teâlâ’nın gücüne ve kudretine bakın yani. Hatta her birimiz de mesela şu benim saçım, saçımın teli, herhangi bir hücrem, dünyada bir başkasında olmayan özelliklere sahiptir. Ondan dolayı kolayca öğrenebileceğimiz şey işte. Terimizi bile tespit ettikleri zaman bizim kimliğimize ulaşabiliyorlar. Muhteşem bir şey yaptığı Allah-u Teâlâ bize anlatıyor. İşte Allah-u Teâlâ kendinin bu özelliğine “bari’” kelimesini kullanıyor. Yani “farklı yaratma” özelliğine sahip: Haşir suresinin son ayetinde.

Yahya Şenol: Hem Halik, hem bari.

Abdulaziz Bayındır: Hem yaratan, hem de yarattığı her şeyi farklı yaratandır. Hiçbir şey diğerine benzemiyor. Evet, şimdi.

“ve nufaddilu ba’dahâ alâ ba’din fîl ukul”, “hepsi aynı topraktan, hepsi aynı suyla sulanıyor ama yemede biri diğerinden daha üstün. Şunu yiyorsun, daha iyi, daha zevkli geliyor, vücuda daha fazla fayda veriyor, öbürü bir başka açıdan bu başka açıdan. İnsanlar da öyle. Mesela kadınlara Allah-u Teâlâ birçok özellikler vermiş ki erkekler de yok, erkeklere özellikler vermiş ki, kadınlar da yok. Ama bir kadına öyle bir özellik vermiş ki hiç bir başka kadında yok. Bir erkeğe öyle özellik veriyor ki başka bir erkek de yok. Ne yapıyor burada? Bu, Allah’ın gücünü ve kudretini ortaya koyuyor.

Yahya Şenol: ve bu farklılıklar, bir üstünlük de doğurmuyor.

Abdulaziz Bayındır: Üstünlük değil.

Yahya Şenol: Farklılık, farklılıktır. O, öyle kalır.

Abdulaziz Bayındır: Farklılık, farklılıktır. Bazıları böyle bir şeyi kendilerinde bir şey hissetti mi, kibirleniyor ve tamamen kaybediyor. Öyle değil ki. Bu farklılıkları birleştirirsek işte onun için kavim, toplum, … Herkes kendi özelliğini birleştirir ise burada müthiş sonuçlar ortaya çıkar. Ama bizde öyle değil. İşte bu batıdan gelen bir eğitim sistemiyle, yok sen nerede okudun senin şeyi diploma ne, senin uzmanlığı ne falan diye Allah’ın insanlara verdiği özellikleri kaybediyoruz ve maalesef bir de zihinleri yıllarca şartlanmış olan kişilere âlim diyoruz, zihinleri hür olan kimselere de cahil diyoruz ve böylece çok ciddi manada bir köleleşme içerisinde maalesef hareket ediyoruz.

“inne fî żâlike leâyâtin likavmin ya’kilûn”, “aklını kullanan, doğru bağlantı yapanlar için bunlarda kesin ayetler vardır.” Peki, bu kesin ayetlerle nereye ulaşacaktık? İkinci ayette ne diyordu? Rabbinizle yüzleşeceğinize de inanırsınız, bu şekilde. Allah Allah, ne olur? Ya bu kadar gücü ve kudreti olan Allah-u Teâlâ. Ben hiç yoktum. Ben neydim, ondan önce, topraktım.  Üzerinde gezdiğim yer işte, oradan gelen ürünler Annem yedi, annemin vücudunda yumurtaya dönüştüm, babam yedi onun vücudunda sperme dönüştüm. Bunlar birleştiler, annemin vücudunda oluştum, bittim. Aynı şeyi Cenabı Hak, tekrar yapar. Ne var ki? Bunları düşündüğün zaman, buna çok kesin şekilde inanırsın. İşte burada, bu surenin ikinci ayetinde Allah-u Teala’nın bildirdiği gibi, Allah burada, kendisiyle yüzleşeceğimiz ayetleri, yüzleşmemizin gerçekleşeceğini bize gösteren ayetleri de böylece ne yapmış oluyor, açıklamış oluyor.

Şimdi Allah-u Teâlâ diyor ki; bu son ayette:

“ve in ta’ceb fe’acebun”, yani “sen şaşırırsın” Allah Allah. Allah-u Teâlâ ne muhteşem şeyler yaratmış. Ben buna tam teslim oldum. Buna inanmamak nasıl olur? Asıl şaşırılacak şey şudur diyor: onların şu sözü;

“e-iżâ kunnâ turâben e innâ lefî ḣalkin cedîd”, “yani biz şimdi öldük, toprak olacağız, yeniden yaratılacak mıyız? Yav, sen her sene yeniden yaratılışı görüyorsun da sen niye yaratılmayacaksın? Senin yaratılmaman için ne sebep var? Ağaçtan düşen mesela bir elma ağacı üzerinden bir elma düşüyor. Elmanın içinden küçücük bir çekirdek düşüyor. O çekirdekten bir elma ağacı oluşuyor da senin vücudundan neden sen yeniden yaratılmış olmayasın? Birazcık düşünsene, esas şaşılacak olan budur.

“ulâ ikelleżîne keferû bi rabbihim”, “Bunlar kendi sahiplerini görmezden geliyorlar.” “Rab”, “sahip” demektir. Ya, sizin/senin elinde avucunda olan her şeyin sahibi kimdir? Allah. Zaten onlara da sorsan, göklerin, yerin Rabbi kim? Hepsi/bütün kafirler ne der?

Yahya Şenol: Allah diyorlar.

Abdulaziz Bayındır: Allah derler. Herkes, ha işte ateistler biraz şey yapıp üstünü örtmeye çalışırlar ama onlar da öyle derler yani, evet.

“ve ulâikel aġlâlu fî a’nâkihim”, onlar, o şeyler, bukağılar. Ne diyoruz o şeylere? Halka, halka tamam, halka güzel, evet. Halkalar, onların boyunlarındadır, demir halkalar onların boyunlarındadır. Ne oluyor? Yani, bu dünyada da öyle, yani adamlar kendilerini bazı şeylere şartlandırmışlar, onun dışına çıkmak istemiyorlar. Gerçekleri görmedikleri için değil, görmek istemedikleri için.

“ve ulâike ashâbunnâr”, “işte onlar cehennem ashabıdır.” Aslında onların hayatları bu dünyada da cehennem olur. Mutsuz olurlar, huzursuz olurlar. Allah’ın en büyük uyarısıdır ama hiç umurlarında değil.

“hum fîhâ ḣâlidûn”, “onlar bu cehennem ateşi içerisinde sürekli kalacaklardır.”

Evet, senin söyleyeceklerini şey yapalım.

Yahya Şenol: Evet, bu Allah’ın iki türlü ayeti vardır diyoruz ya hani sürekli. Cenab ı Hakk da burada bize bunu göstermiş oldu. İşte Allah’ın bir kitabı var, işte biz her gün okuyoruz onu, önümüzde; Fatiha”sından başlıyor, Nas’a kadar. Allah’ın başka bir kitabı var; O’da kainat kitabı; onun da ayetleri var. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri nasıl işte, Ra’d suresinden okuyoruz. Dışarıdaki tabiatta olan ayetlere de, işte denize bakarak okuyoruz, güneşe bakarak okuyoruz, aya bakarak okuyoruz. Bunların tamamı Allah’ın ayetleri ve Allah indirdiği kitabın kendisine ait olduğunu, yarattığı kitaplara bakarak anlayabileceğimizi söylüyor bize. Yani diyor ki yarattığım ayetlere bakın, ölçün, biçin, tartın. Onları yaratanla bunlara indiren aynısıdır. Bu konuda net olacaksınız. Yani Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunu delil ve ispatı, kâinatta yaratılan ayetler. Burada bir kaç tane ayet gördük.

Şimdi ben daha önce söylemiştim. Şimdi bizim burada yaptığımız çalışmalar biliyorsunuz, meal çalışması olarak sitemizde var. Aynı zamanda uygulama olarak da telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda bulunuyor. Biz ayetlerin her birini bağlantılı oluğu, diğer ayetleri de, diğer ayetin altına hemen koyuyoruz.

Mesela bu ayetleri açtığınızda, ben şimdi öyle yapıyorum, çalıştık. Bunların hepsini birbirine bağladık. Allah’ın diğer ayetlerini okuyacağımız hangi surede hangi ayetler var hemen burada bakıyorum.

Mesela bu ikinci ayetle alakalı olarak, Lokman suresinin yirmi dokuzuncu ayeti var, Fatır suresinin on üçüncü ayeti var. Bunlar; işte güneşin, ayın her birinin bir yörüngede akıp gittiğini bildiren ayetler. Allah Teâlâ “yudebbirul emr” dedi. Kainattaki bütün her şeyi düzenleyen Allah. Buna ilgili ayet başka var mı? Var. Açıp bakıyoruz. Yunus suresi üçüncü ayette var. Secde suresinin beşinci ayetinde var aynı ibareler. Üst üste koyduğunuz zaman bu ayetleri çok daha iyi anlıyorsunuz. Sonra,

Abdulaziz Bayındır: Burada aklımıza gelmedi, bir şey daha söyleyeyim de o da şey yapmış olsun. Şimdi güneşin ve ayın, bir yörüngede akıp gittiğini söyleyen kaç tane ayet işte Yahya Hoca söyledi var. Fakat dünya bir yörüngede akıp gitmez, dünya durur. Şimdi biliyorsunuz batının oluşturduğu bilgi teorisinde; dünyayı güneşin etrafında dolaştırırlar. Hayır, güneş dünyanın etrafında dolaşır. Onun için ben bu konuda ilgilenenler için söyleyeyim. Defalarca bunu uzman gördüğümüz kişilere söyledik ama bir türlü cevap veremediler. Şimdi bakın gök kubbenin orta noktasındaki yıldıza kutup yıldızı denir. Kutup yıldızı ile Dünya’nın kutup noktasındaki açı doksan derecedir. Kutup yıldızıyla sizin bulunduğunuz noktadaki açı, sizin bulunduğunuz enlemi kadardır. Kuran ı Kerimde bunu anlatan ayetler var zaten. Kutup yıldızının önemini, diğer yıldızların önemini.

Dünya yıldızlarla birlikte hareket eder ama güneş sistemi farklıdır. Bu arada bir eğimler/denklinasyon denen olay olur. Yani dünya merkezdedir. Dünya güneşin etrafında dönmez. Onun için siz araştırın bakalım. Güneşin kutup yıldızıyla yapmış olduğu açı, her gün değişir. Güneş her ay bir burçta dolaşır ama dünya öyle değildir. Dünya, dünya ne yapar? Bir beşik gibi ki onu da zaten ayetler anlatıyor. Çok sayıda ayet var. Şeyle, güneş sistemiyle bir açı yapar o. O açı, sürekli gece ve gündüzün uzamasına ve kısalmasına sebebiyet verir. Evet devam edebilirsin.

Yahya Şenol: Bu ikinci ayetin sonunda, üçüncü ayetin sonunda Allah, işte bunların hepsinde tefekkür edecek olanlar için, dördüncü ayetin sonunda aklını kullanan, doğru bağlantıları kullanacak olanlar için ayetler vardır buyurdu. Şimdi uygulamada açtığınız zaman, hemen o ilgili ayetleri tık tık, tık tık basa basa ilerliyorsunuz. Çok kolay. Mesela hemen elimde basıyorum ben, karşıma Casiye suresi, kırk beşinci surenin üç, dört, beşinci ayetleri çıkıyor. Ne var orada? Allah Teâlâ şöyle buyurmuş.

“inne fîssemâvâti vel ardi”, “şurası kesin, göklerde de yerde de”, “leâyâtin”, “elbette ayetler vardır/göstergeler vardır”. Kim için? “lil mu’minîn”, “inanıp güvenen insanlar için, yerde de gökte de, ama ne ayetler var. Başka?

“ve fî ḣalkikum”, “Allah’ın sizi yaratmasın da da ayetler var. Yaratılış konusunda bir dünya ayet var”

“vemâ yebuśśu min dâbbetin”, “Allah’ın yaydığı canlılarda yani yeryüzüne yayılan bütün canlılara bakın. Her birinde ne ayetler var. Kim için?

“âyâtun likavmin yûkinûn”, “kesin bilgiye ulaşmak için, kesin inanca sahip olmak isteyenler için nice ayetler vardır” sonra,

“vaḣtilâfilleyli vennehâr”, “geceyle gündüzün peşpeşe gelmesinde”, gece gider, gündüz gelir, gündüz gider, gece gelir. “

“vemâ enzelallâhu minessemâi min rizkin”,  “Allah’ın gökten indirip onunla”, ”feahyâ bihilarda ba’de mevtihâ”, “yeryüzünün ölümünden sonra canlandırdığı rızıkta”

“ve tasrîfirriyâhi”, “rüzgarları farklı farklı estirmesinde”, neler vardır?

“âyâtun”, “nice ayetler vardır.” Kim için? “li kavmin ya’kilûn”, “kafayı çalıştırıp doğru bağlantıları kuracak olanlar için.” Her biri, bir ayettir bunların. Sonra, Casiye suresinin altıncı ayetinde Allah ne diyor bakın;

“tilke âyâtullâh”, bakın “bunların hepsi Allah’ın ayetidir.

“netlûhâ aleyke bilhakk”, “onları sana tüm gerçekleri içerecek şekilde tek tek anlatıyoruz diyor Allah. Hani daha ne yapabilir Allah? Bizi imana getirmek için. indirmiş, yaratmış, aradaki bağlantıları kurmuş. İnsan artık ne yapması lazım bunu, inanmamak için, görmemesi lazım. Ee, siz, örttüğünüzde oradaki yok olmuyor işte, insan bunu maalesef atlıyor. Sen sadece örtmüş oluyorsun Güneşi ört, gözünü kapa. Güneş kaybolmaz, sen sadece kendini aldatmış olursun.

Sonra bakın mesela hemen Casiye suresine gittiğinizde, bu sefer ilgili diğer ayetler sizi karşılıyor. Bir bakıyorsunuz tıklıyorum, Zariyat suresi yirminci ayet çıkıyor karşıma. Oradan Allah şöyle demiş;

“ve fîl ardi âyâtun lilmûkinin”, “kesin bilgi peşinde olanlar için yeryüzünde nice ayetler vardır.” Araştırın yeter ki, bir bakın.

“ve fî enfusikum”, “sadece dış dünyada değil, kendi nefsinizde, kendi üzerinizde bile ne ayetler var. Her bir, yani bizim kendimiz, bir bütün olarak Allah’ın bir ayetiyiz. Artı, parça parça olarak baktığımız zaman, işte saçımız, Hocamız örnek verdi; saç, bir tel, insanın kimliği gibi. Hiç kimsenin bir saçının teli, diğeriyle aynı özellikte değil. Parmaklar, gözler, dişler yani hangi bir şey? Yani sahip olduğumuz hangi bir şey, zaten ayet değil, hepsi Allah’ın ayetleri. Peki esas mesele ne?

“efelâ tubsirûn” diyor Allah. “görmüyor musunuz bunları?” Bu sorunun cevabı, “evet görüyoruzdur.” Peki bunları yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorsun da, aynı Allah’ın bunları indirdiğini niye kabul etmiyorsun? İşte, esas problem bu.

Yani Allah, insanı gerçekten öyle bir şeyle baş başa bırakıyor ki. Yani sorumluluk istemiyorsan eğer, sadece reddetmek kalıyor. Bilmemek diye bir şey yok. Allah iliklerimize kadar bunu işlemiş. Allah vardır, Allah birdir ve O’ndan başka ilah yoktur. Ama bu sorumluluktan kaçmak isteyenler, bunu sadece göz ardı ediyorlar. İşte, O böyle örtüyor. O yüzden bunların adına, Allah ne dedi?

“ulaikellezine keferu bi rabbihim”, “onlar, Rablerini görmezlikte direnen, görmezlik eden kimseler, yoksa Rabbini bilmeyen, Rabbini tanımayan Allah diye bir mefhumdan haberi olmayan insanlar falan değil. Allah ne dedi? Fussilet Suresi elli üçüncü ayetinde?

“Hem dış dünyanızda hem kendinizde, biz bütün ayetlerimizi göstereceğiz ve çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki; bu kitap, Allah’ın kitabı. Ee, bundan sonra kişiye geriye ne kalıyor? Ya inanıp teslim olmak kalıyor ya da göz ardı edip Allah muhafaza kafir olmak kalıyor. Bu şekilde ölen insana da Allah ne diyor?

“innallâhe lâ yaġfiru en yuşrake bihi”, “Allah kendisine şirk koyulmasını, tövbe edilmediği takdirde, asla başlamıyor.” Niye? Her şeyi bu düzene göre kurmuş Allah, çünkü. Yerleri, gökleri, dağları, denizleri, yıldızları, her şeyi bu amaç için kurmuş. Allah, bunu gösteriyor, bunu gösteriyor ilgi kurduruyor ve hala inanmıyorsun. Ee, Allah niye o zaman seni af etsin ki, o zaman? Allah niye kuluna azap etsin? Böyle kuluna niye rahmet etsin, esas sorun bu. Bu kadar şey, her şey senin için, senin imana gelmen için, senin yola gelmen için. Hayır diyorsun, ben bunları hiçbirini kabul etmiyorum. Ama dersin başında söylediğimiz gibi, olur da haşa Allah varsa beni de yakacağını inanmıyorum. Oldu canım, cennetini bir de önce en şey köşesine koysun seni Allah, bütün bunlara rağmen. O zaman, inanan insanın farkı ne olacak. Allah’a güvenen, teslim olan, O’nun her dediğini yapmaya çalışan, yasaklarından kaçınan insanı mı Allah alsın, cehenneme koysun, cezalandırsın. Yok. Hem bunlar istemiyorlar Allah olsun, hem de olsa da bana hiç bir şey de ceza vermesin. Ben bu dünyada da har vurup harman vurayım, öbür tarafta da en güzel yerde olayım. Öyle bir dünya yok, işte mesele o.

O yüzden, ayetleri Allah o cümleyle bitiriyor.

“ulaikellezine keferu bi rabbihim”, “bütün bu ayetleri gördükleri halde Kur’an’ı kabul etmeyen insanlar, Rablerini göz ardı eden insanlardır.” Var, biliyorlar ama olmasın istiyorlar. Biz ısrarla diyoruz ya işte, mutlak ateizm bu manada yoktur. Garip geliyor insanlara, ya hocam var olduğunu söylüyorlar. Niye inanmıyorsunuz? Hep aynı şeyi söylüyoruz; diyoruz ki evet onlar öyle söylüyor. Allah yoktur diyor. Kabul etmediğini söylüyorlar ama onların içini haber veren Allah, bize diyor ki yalan söylüyorlar. Gizliyorlar inandıklarının aksini söylüyorlar size. Ben, onların sözüne mi inanacağım bir Müslüman olarak? Onların içini bana haber veren Rabbime mi inanacağım. O yüzden biz diyoruz, inanmayın bunlara. Hepsi inanıyor aslında Allah’a, ama inanmak istemiyorlar sadece. Bütün problem bu. Teslim olmak istemiyor çünkü teslimiyet, sorumluluk doğuruyor; ibadetler var, iman esasları var, ahlak esasları var. Bunlarla adam uğraşmak istemediği için, Allah diye bir mefhum yok canım. Şu bu falan iki tane üç tanede internette kendine şey buluyor. Sizin Allah dediğiniz böyle şeylerle uğraşıyor canım. Ayakları kayıyor gidiyor ondan sonra.

Ama olması gereken ne? Allah’ın tabiatta yarattığı ayetlerle kitabında indirdiği ayetleri birlikte okumak ve bunların gerçekten Allah’ın kelamı olduğuna yürekten inanmak, inandıktan sonra da teslim olmak. Mesele bu kadar basit.

Yahya Şenol: Evet tamam mı? Şimdi, o zaman Yahya hocanın okuduğu bu kadar ayetten sonra şu cümleyi de söyleyip dersimizi bitirelim. Yani, Allah’ın indirdiği ayetlerin Allah’a ait olduğunun en sağlam delili; hatta ahiretle ilgili olsun, dünya ile ilgili olsun her şeyin delili, yaratılan ayetler ve bu yaratılan ayetlerden de evrensel hukuk, evrensel bilgi, her şey ortaya çıkar. O zaman, şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, bilimin merkezinde yer alması gereken tek kitap; Kur-an’ı Kerim’dir. O zaman kim bilimle meşgul oluyor da ki bir gelişme sağlamak istiyorsa, üst seviyeye çıkmak istiyorsa, yapacağı şey Kur’an’ı esas alarak bilimsel çalışmalarını devam ettirmektir. İnşallah Müslümanlar bunu görürler. Allah-u Teâlâ cümlemizi rızasından ayırmasın. Doğruları gören, doğruları yaşayan ve doğru yoldan asla ayrılmayan, kendisine tam teslim olmuş olan kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008