Hac

11 Kasım 2008 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri
Etiketleri: > >

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm.

Elhamdulillahi Rabbil Âlemin. Vessalatu vessalumu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Hac mevsiminde bulunuyoruz. Hacla ilgili ileri geri birçok şeyler konuşuldu, konuşuluyor. Biz de zaman zaman bunlara cevaplar verdik. Bu akşam inşallah zamanın yettiği ölçüde Kur’an-ı Kerim’e göre derli toplu bir Hac tanımlaması yapalım inşallah. İnşallah hayra vesile olur.

  1. surenin 96. ve 97. ayetlerini açalım. 63. sayfada. Burada Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: İnne evvele beytin vudia lin nâs” “İnsanlar için konmuş ilk ev…” Yani ibadet yapmaları için hazırlanmış ilk ev. “lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil âlemîn” “ … elbette ki Mekke’de olandır. Bereketli, tüm âlem için bir kılavuz (yön gösterme) mekânı.”

Mekke-i Mükerreme’nin adı Kur’an-ı Kerimde Ümmül Kura. Yani Ana Kent, Şehirlerin Anası, Dünyadaki Kentlerin Anası. Kâbe-i Şerif de Mekke-i Mükerreme’nin ana mekânı.

Cenab-ı Hak bizim için de: “İşte böylece sizi merkezde ümmet yaptık” buyuruyor (Bakara 143). Araştırma yapmış olanlar diyorlar ki,  Suudi Arabistan kıble belirlemesi için, yani her bölgenin kıblesini tespit için dünyanın çeşitli bölgelerine ilim adamlarını göndermiş. Bunu Suud televizyonunda dinlemiştim, her hangi bir kitaba dayanmıyor. İlim adamlarını göndermiş ve bunlar yaptıkları çalışmalarda Kâbe’nin bulunduğu yerin dünyadaki kara parçalarının merkezi olduğunu tespit etmişler.

Şimdi, ayeti kerimede de “siz merkez ümmetsiniz” dendiği için, o zaman merkeze de yerleştirilmiş oluyoruz. Yani hem fiilen merkezde, işte, Kâbe; hem de ümmet olarak da merkez, herkesin gözü önünde, biz insanlara şahit onlar da bize şahit. Ve ilk yapılan bina da Kâbe-i Şerif. İlk binayı ilk insan yapmıştır.

Daha önceki derslerimizden biz biliyoruz, Âdem (A.S) bu dünyaya çok bilgili olarak gelmiştir. Yani Cenab-ı Hak tarafından eğitilmiş, öğretilmiş olan bir kişidir. Bütün âleme hidayet merkezi, yani yön gösteren bir merkez. İşte, Mekke Tevrat’ta da Bekke olarak geçiyor.  O Tevrat’ta da Kâbeye, Zemzeme, Safa ile Merveye, oradaki diğer şeylere işaret eden; yani bugünkü Tevrat’ta da ifadeler var.

Bu ilk bina Nuh Tufanı sebebiyle kumlar altında kalmış, sonra da İbrahim (A.S) o temeller üzerinde, Adem (A.S) zamanında yapılan temeller üzerinde bu binayı yükseltmiştir. “Ve iz yerfeu ibrâhîmul kavâide minel beyti ve ismâîl” “İbrahim o Beyt’in temellerini yükselttiğinde…” İsmail de onunla beraber yükselttiğinde dua etmişti. O ayeti, şeyde olması lazım ama… Bakara suresinde.

Enes Hoca: Bakara 127

  1. Orada dua ediyor, diyor ki: “Rabbenâ tekabbel minnâ…” 21. sayfada. “…inneke entes semîul alîm” “Ya Rabbi! bizden kabul eyle sen işiten ve bilensin.” “Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ” “Ya Rabbi! bizi sana teslim olan iki kişi…” Kendisini ve oğlunu “…yap.” “Soyumuzdan gelenleri de…” öyle “ummeten muslimeten lek” “…Sana teslim olan bir önderler eyle.” “ve erinâ menâsikenâ” “Menâsikimizi bize göster.” Yani “İbadet yapacağımız mekânları bize göster.”

Dolayısıyla, tabi Nuh (A.S)’dan sonra geçen uzun devirde demek ki kaybolmuş. İnsanlar artık Haccın yapılacağı yerleri bilmiyorlar.

Enes Hoca: Ama İbrahim (A.S) da orada olduğunu bilmesi gerek…)

Tabi tabi zaten İbrahim (A.S) onu biliyor. O Beyt’in temellerini buluyor ve orayı yükseltiyor. Orada problem yok. Ama menâsik, hani hac ibadetlerinin yapılacağı yerleri Ya Rabbi bize göster diyor. “Ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm” “Sen bizim tevbemizi kabul eyle, Sen tevbeleri kabul eden ve merhametli olansın.” (Bakara 128).

Bir dua daha ediyor İbrahim (A.S), “Rabbenâ veb’as fîhim resûlen…” Tabi o zaman orada hiç kimse yok. O binayı yükseltiyor, tabi oraya insanların yerleşeceği belli. Bunların içerisinden bir elçi gönder diyor. Şunu da söyleyelim, İsmail (A.S) oraya yerleşiyor. Mekkelilerin tamamı onun soyundan geliyor. Dolayısıyla İbrahim (A.S)ın soyundan geliyor Kureyşliler. “Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum” “Ya Rabbi! Bunların içerisinde kendilerinden bir elçi gönder” diye dua ediyor.

“Yetlû aleyhim âyâtike” “Senin ayetlerini onlara okusun.” “ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme” “Onlara Senin kitabını ve kitabındaki hükümleri öğretsin.” “ve yuzekkîhim” “ Ve onları arındırsın.” “inneke entel azîzul hakîm” “Sen güçlüsün ve doğru karar verirsin” (Bakara 129) diye dua ediyor.

İşte orada İbrahim (A.S)ın durduğu yerler var. Diyor ki burada Allah-u Teâlâ… Tekrar geri dönüyoruz, Âli İmran suresinin 97. ayetine dönüyoruz. “Fîhi âyâtun beyyinât” “Orada açık belgeler vardır.” Oraya gittiğiniz zaman Cenab-ı Hakkın gücünü kudretini gösteren; işte, insanların Allah’a kulluk yapmalarına delil olacak olan şeyler… Açık belgeler vardır. “makâmu ibrâhîm” O açık belgelerden bedel “İbrahim’in makamı vardır.” Bunu bedel yapabiliriz değil mi?

Enes Hoca: Evet.

Şimdi makamı ibrahim kelimesi önemli. Makam, müfret bir kelime. Yani tekil. Ama bu, Yani ism-i mekân şey de olur. Mastar da olur. Mastar mîmî de olur. Bunun çoğulu da aynı şekilde ifade ediliyor. Yani makam kelime olarak tekil, ama anlam olarak tekil de olabiliyor çoğul da olabiliyor. Çünkü bu kelimenin çoğul kalıbı yok. Bunu illa da çoğul kalıbına getirmek isterseniz sonuna bir “ta” ilave etmeniz lazım, makamat demeniz lazım.

Ama burada makamı ibrahim dediğiniz zaman İbrahim’in durduğu yerler var. İşte “erinâ menâsikenâ” dediği, ibadet yerlerimizi bize göster dediği yerler. Arafatdır, Minadır, Müzdelifedir, Safadır, Mervedir ve Kâbe-i Şerif’in tavaf ettiği çevresidir. “ve men dahalehu kâne âminâ” “Kim oraya girerse güven içinde olur.” “ve lillâhi alen nâsi hiccul beyt” “İnsanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır o Beyt’i ziyaret etmek.” “menistetâa ileyhi sebîlâ” İnsanlardan “Oraya gitmeye güç yetirenler için.”

Gidebilen! Gidebilen? Kendi parasıyla giden gitmiş olur. Başkasının parasıyla giden de gitmiş olur. Görevli olarak giden de gitmiş olur. Hangi şekilde giderse gitsin oraya gidebilenler için Allah’ın hakkıdır. Gitti, vazifesini yaptıysa bitti, tamam. Efendim ben başkasının parasıyla gittim, bir daha gitmeyim (?). Gitmek istiyorsan ayrı bir konu ama gitmene gerek yok. Bitti. Oraya gidebilenler diyor. Gittiysen tamam. Gidebildiysen tamam. Gitme imkânı olanlara da gitme farz oluyor. Gitmeleri lazım. Çünkü Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.

“ve men kefera” “Kim nankörlük ederse…” Allah’ın bu emirlerini görmezlikten gelirse, kendi kafasına göre işte, gidip Arap’a para mı yedireceğim bilmem ne falan. Sanki Araplar için insanlar gidiyormuş gibi. Bu tabi, olmaz. Bu kâfirlik olur, nankörlük olur. “fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn.” Gitmiyorsa gitmesin Cenab-ı Hakkın zaten kimseye ihtiyacı yok. Oraya gidenin ihtiyacı vardır.

Şimdi 22. surenin 28. ayetine geçelim. 336. sayfa. İbrahim (A.S) Kâbe-i Şerif’i yapıyor. Cenab-ı Hakka işte dua ediyor az önce okuduk. “Ya Rabbi! bizim ibadet yapacağımız yerleri göster.” Cenab-ı Hak gösteriyor. İşte, oğluyla birlikte ibadetini yapıyor. Duasını yapıyor. Allah-u Teâlâ İbrahim (A.S)ın duasını da kabul etmiştir. İşte onların içinden Muhammed (S.A.V)i peygamber olarak göndermiştir. Tam İbrahim (A.S)ın dediği özelliklerde bir peygamber.

İbrahim (A.S) orayı yapınca Cenab-ı Hak şu emri veriyor: “Ve ezzin fîn nâsi bil hacc” “İnsanlar içerisinde haccı ilan et.” Tüm insanlığa haccı ilan et. “ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmir” “Yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde sana gelsinler.” Bu ne demek? Çok uzak yerlerden de gelecekler demektir. “ye’tîne min kulli feccin amîk” “Her derin vadilerden geçerek gelsinler.” (Hacc 27). Şimdi, o derin vadilerdeki geçitler var ya, vadilerden böyle bir kenarından uzayan, işte “feccin amîk” o.

Derin vadilerden geçerek, uzak yollardan, yorgun, bitkin binekler üzerinde…  Öyle bineklerle gidiyor ki bitiyor. Otobüsle bile gittiğinde, artık otobüs de bitiyor orada. Uçaklar ne yapıyor bilmiyorum. Onu şeylere sormak lazım.

Niçin gelsinler. “Li yeşhedû menâfia lehum” “Gelsinler de kendileri için menfaatlere şahit olsunlar.” Bu menfaat nedir? Bu menfaat orada yapılan ticarettir. Allah-u Teâlâ kâinatı yarattığı günde işte Tevbe 36. ayette belirtiyor. 12 ay belirlemiş. Bunun dördü haram aylar. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bunlardan üç tanesi; peş peşe geliyor. Ve bu üç ay haccın yapıldığı aylar. Hac sadece hac ibadeti değil, aynı zamanda büyükçe bir ticaret. Onun için, önce menfaatlerine şahit olsunlar. Mal götürürler, mal alırlar.

Şimdi, bu aylar kameri aylar. Cenab-ı Hakkın kitabında olan aylar kameri aylardır. Yani her yıl on bir gün ileri geliyor diyoruz ya işte onlar. Allah-u Teâlâ öyle bir şekilde bunu ayarlamış ki, insanlar oraya mal getirecekler, hep yaz mevsiminde olsa kuzey kutbun yazı güney kutbun kışı olur; kuzeydekiler mallarını götürür güneydekiler almaya gelir. Ama sürekli değiştiği için,  33 yıl içerisinde oraya mal götürüp satmayan hiç kimse kalmaz. Ve oradan mal almayan da kalmaz. İşte globalleşme bu. Tüm dünyayı, tüm şeyi ortaya koy… Cenab-ı Hak herkesin rabbidir. Herkes oraya mal götürür, satar ve alır. Onun için de üç ay gibi bir zaman ve bu haram ayı, yani insanların dokunulmaz olduğu ay. Babasının katilini görse ses çıkarmayacak. Öyle bir şey… Bugün de hâlâ böyle devam ediyor. Müslümanlar bunu unutmuş ama bu hüküm devam ediyor. Bu hüküm devam ediyor.

Orada tarihin en büyük panayırları kurulmuştur. Zaten panayırcılık, fuarcılık bütün dünyaya oradan yayılmıştır. Türkiye’deki pazarlara bakın Arapların elindedir. Çünkü onların alışkanlığı bize kadar gelmiştir. Hâlâ öyle. Mesela İstanbul’dakiler öyle, Anadolu’yu bilmiyorum.

Onun için, “Önce menfaatlerine şahit olsunlar.” Zaten mekân o kadar uygun ki, kara yoluyla da rahat ulaşılır deniz yoluyla da rahat ulaşılır; eski durumu anlatırsak. Şu anda uçakla da rahat ulaşılır. Oraya dünyanın en büyük pazarını kurabilirsiniz. Cidde’den Mekke’ye kadar uzanan sahanın tamamında kurulabilir. Yüz otuz kilometrelik bir saha uzunluğu. Ve orada eskiden hem ticaret yapılıyor, hem de sosyal etkinlikler yapılıyordu. Peygamber (S.A.V) bunu fırsat bilerek bütün Pazar yerlerine gider, gelenlere Allah’ın kitabını okurdu. Kendi gitmesine lüzum yok, nasıl olsa dünyanın her yerinden geliyorlar. Gider okurdu.

“Li yeşhedû menâfia lehum” “Kendileri için menfaatlere şahit olsunlar.” Şimdi, Zilkade oturma ayı demek. Şimdi, Araplar başka zamanlarda gider gelirlerdi ama Zilkade ayında artık dışarı çıkmazlar, misafir kabul ederler. Birisine misafirliğe giderken, evinde oturmuyor ki gidelim kardeşim dersiniz değil mi? Onlar otururlar. Onun için ay Zilkade ayı.

Zilhicce, hac ayı demektir. Kelimenin anlamı. Çünkü Hac Zilhicce’de yapılır. Arkasından da Muharrem geliyor. O da haram ayının sonuncusu. Artık orada da… Yani insanlar mallarını getiriyor, toparlayıp geri götürecekleri zamana kadar, ülkelerine dönecek zamana kadar güven içerisinde. Gelişleri de, gidişleri de. Üç aylık bir zaman. Ama bu zamanın ortasına gelen günlerde de hac ibadetlerini yapıyorlar.

Diyor ki burada Allah-u Teâlâ: “Li yeşhedû menâfia lehum” “Kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar.” “ve yezkurusmallâhi fî eyyâmin ma’lûmâtin” “Allah’ın adını sayılı günlerde ansınlar.” Bakın, aylardan sayılı güne düştü. Bilinen sayılı günler. İbrahim (A.S)a Cenab-ı Hak demiyor ki falan filan günler. Bilinen sayılı günler ne demek? Demek ki İbrahim (A.S) zamanında o günler biliniyor. Sadece bilinmeyen ne? Kâbe’nin yeri, bilinmeyen, işte unutulmuş olan ibadet yerleri. Ama o günler biliniyor. Çünkü o günler kurban günleri. Bütün dünyada işte, kurban kestiğimiz günler.

Şeyde. O kurban günleri… Ayeti devam ettireyim. “ve yezkurusmallâhi fî eyyâmin ma’lûmâtin alâ mâ rezakahum min behîmetil en’âm” “Allah’ın kendilerine verdiği behîmetil en’am…” (Hacc 28). Yani el en’am cinsinden hayvanlar.

En’am cinsinden hayvanları Allah-u Teâlâ sekiz sınıf olarak anlatıyor. İşte,  “minad da’nisneyni ve minel ma’zisneyn” Neydi şimdi? Hafız olmamanın sıkıntısı… “kul âz zekereyni harreme emil unseyeyni” (En’âm 143). Sayıyor yani Cenab-ı Hak. İşte, orada şeyi sayıyor. Sığırı sayıyor, koyunu, keçiyi sayıyor, deveyi sayıyor. İşte, hepsinden iki sekiz ediyor. Erkekli dişili. En’am bunlar.

Hayvanların en’am çeşidine, üzerine … isimlerini ansınlar. Yani hangi hayvanların kurban olarak kesileceği de Kur’an’da belli. “… en’am cinsinden hayvanlar üzerinde Allah’ın adını ansınlar.” Ne zaman? Belli günlerde. Şu gün demiyor. Çünkü İbrahim (A.S) da biliyor onu, diğer insanlar da biliyor. “fe kulû minhâ” “Onlardan siz yiyin.” “ve at’ımul bâisel fakîr” “Umudunu kesmiş olana ve ihtiyacı olana yedirin.” (Hacc 28).

“Summel yakdû tefesehum.” Buradaki sonra ifadesi, yani bir şeyin sonralığı manasında değil. Biz de Türkçemizde kullanırız, şunu şunu yapsın sonra bir de şunu yapsın. Yani ilave olarak demektir. Yoksa bunu hayvanları kestikten sonra yasın manasında değil. İlave olarak bir de şunu yapsınlar.

Bir Katılımcı: Bununla birlikte…

Hah bununla birlikte manasındadır. Bu summe kelimesi her zaman sonra manasına gelmez. Dillerin hepsinde aynıdır. Yani siz sonra dersiniz. Sonra şunu da yap. Yani bir sıralama ifade etmez. İlave olarak şunu da yap demektir.

Enes Hoca: “Summe kâne minellezîne …”

“Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameh” (Beled 17) ayetinde olduğu gibi.

Şimdi, “Summel yakdû tefesehum.” “Sonra tefeslerini yerine getirsinler.” Şimdi, bu tefes kelimesi çok önemlidir. Bakayım şurada… Neyse ben şimdi onu anlatayım da, ibarede hata yaparım diye korkarak… Nerede o ya? Hah tamam açıldı. “Summel yakdû tefesehum.” Bu şeylerde, meallerde bu kelimeye yanlış mana verilir. Bu tefes kelimesine kirlerini gidersinler manası verilir. Bu olmaz. İnsanlar kirlerini gidermek için buradan kalkıp da Mekke’ye gitmezler. Böyle şey olmaz. Memleketlerinde yıkansınlar. Orası öyle Fırat’ın Dicle’nin aktığı yer değil. Yani başka yerde su bulamıyorsunuz, gidin üstünüzü başınızı yıkayın olmaz.

“Summel yakdû tefesehum.” Manasını Peygamber (S.A.V) bildirmiştir. Ebu Davudda, Nesaide, Ahmed bin Hanbelde, Darimide, İbn-i Macede, İbn-i Hebbanda geçen bir hadis var. Hadis şöyle: “Urbe bin Muderris et Tâi…” Yani Tayy kabilesinden Urbe bin Muderris adında bir Müslüman bayram sabahı Müzdelifede Peygamber efendimize yetişmiş. Yani hacca gelmiş ama Arafat’ı kaçırmış, Müzdelifede Peygamberimize yetişmiş.

Arafat’tan inerken, yani Mina ile Arafat arasındaki yerin adı Müzdelifedir. Oraya meşaril haram da denir. Ve Peygamber efendimize yetişmiş demiş ki: “… Ey Allah’ın Rasulu ben Tayy dağından geldim. Bineğimi zorladım. Kendimi yordum. Allah’a yemin ederim ki uğradığım her tepede durdum dinlendim. Benim haccım oldu mu?” Arafat’a yetişemedi ya. Benim haccım oldu mu? “… Rasulullah (S.A.V) şöyle cevap verdi: Kim bizimle birlikte şu namazı kılarsa…” O Müzdelifedeki namaz. Sabah namazını kılıyor. “…daha önce gece veya gündüz Arafat’ta vakfe yapmış ise…” Arafat’tan gelmiş. “…tefesini tamamlamış ve menasikini yerine getirmiş olur.”

Kim bizimle burada bu namaz kılar. Gelmiş Peygamberimize o namaza yetişmiş. Daha önce de Arafat’ta gece veya gündüz oradan geçmiş. Birazcık… Vakfe demek birazcık durmak demektir yani. Vakfesini yapmışsa tefesini tamamlamış olur. Tefesini tamamlamak… Ne anladınız? Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesidir tefes. İkisidir. Tefes budur. Bunu Peygamber efendimiz söylemiş.

Şimdi, şeyler diyor ki, tefsirlerdeki işte, Ebu Ubeyde diye 100 yıllarında falan vefat etmiş olan bir lügat âlimi var. Ona dayanarak; tırnakların kesilmesi, bıyıkların alınması, koku koklama ve ilişki dışında ihramlıya haram olan her şey demişler. Kirlerin temizlenmesi falan demişler. Bakayım burada ne mana veriyor. Sonra kirlerini atsınlar. Kirlerini atmak diye bir olay olmaz.

Bakın Arapça bilenler için söyleyeyim, kirlerini temizlemek kada kelimesi ile ifade edilmez. Kada kelimesi bir şeyi yerine getirmektir. “Summel yakdû tefesehum” “Sonra tefeslerini yerine getirsinler” diyor Allah-u Teâlâ. Tefesi yerine getirmek, yani Arafat ve Müzdelife vakfesini yapmaktır.

Şimdi, diyorlar ki; ilginç bir şey, Ebu Ubeyde bu kelimeyi ilk defa bu manayı veren kişi diyor ki: “Arap şiirinde delil alınmak için dahi tefes kelimesi geçmemektedir.” Ve tefsirlerde de şu ifade ediliyor; deniyor ki, bu kelime Arapçada yoktur, anlamı bilinmiyor. E Peygamber efendimiz söylemiş ya daha ne arıyorsunuz? Peygamberimizin söylemesi yetmiyor mu? Delilse delil. Yani bir şiirde bulsanız, Peygamberimizin hadisinden daha mı kıymetli olacak?

Onun için bu çok önemli “Summel yakdû tefesehum”  “Sonra tefeslerini yerine getirsinler.” Yani Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapsınlar. Peygamberimizin hadisinin şahadetiyle.

“vel yûfû nuzûrahum” “Ve adaklarını yerine getirsinler.” Yani oraya gelirken ne yapmayı düşünmüşlerdi? Kâbe’yi tavaf etmeyi düşünmüşlerdi, işte Mina’da şeytan taşlamayı düşünmüşlerdi, zihinlerinde ona karar vermişlerdi onları da yerine getirsinler. “vel yettavvefû bil beytil atîk” “O eski binayı tavaf etsinler.” Bakın, İbrahim (A.S)a diyor ki, o eski bina. Çünkü onu ilk yapan Âdem (A.S)dı. Onu tavaf etsinler.

Şimdi, şeye geçelim. Bakara suresi 196. ayete. 32. sayfa. Yok, 31. sayfa. Şimdi, burada şu var. “Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh” “Allah için haccı ve umreyi tamamlayın.” Bu Müslümanlara verilen bir emir. Bu Müslümanlara verilen bir emir. Tefsirlerde, burada tamamlayın ifadesinin… Yani eksik bırakılan şey şu şekilde anlatılır. Denir ki, Fil Olayı’ndan sonra… Yani “e lem tera” suresinin inmesine sebep olan Fil Olayı var ya, Ebrehe’nin ordularının perişan olması.

Fil Olayı’ndan sonra Mekkeliler kendilerini o kadar kutsal görmüşler ki, yani bak Allah bizi korudu; Allah’a şükredecek yerde, bu kadar önemli olmasaydık Allah bizi korumazdı. O kadar kendilerini kutsal düşünmüşler ki, efendim Harem’in sınırlarının dışına biz çıkmayalım. Arafat da Harem sınırlarının dışında, Müzdelife de öyle. Çıkmıyorlar. Yani Mina sınırlarının ötesine geçmiyorlar. Geçmeyince, haccın önemli bir rüknü olan tefesi, yani Arafat ve Müzdelife vakfesini yapmamış oluyorlar. Niye çıkmıyorlar? Çünkü biz oraya çıkarsak oralar kutsallanır. Biz oraya gittiğimiz için orayı kutsamış oluruz. Halbuki bizim Harem dairesi dışında bir yeri kutsamamamız lazım. Kendileri o kadar değerliymiş ki, bir yere giderlerse ora kutsallaşırmış.

Sonra bu unutulmuş. Arafat’a çıkma işi. Yani bunlar çıkmıyorlar, yani Mekkeliler çıkmıyor. Ama diğerleri çıkıyor. Diğer hacılar, uzaktan gelen hacılar çıkıyor. Puta tapmalarına rağmen hac ibadeti devam ediyor kesintisiz. Umre de öyle. Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh” ayeti kerimesinin delaletiyle… Bu ayet inince artık Peygamber efendimiz de hac yaptığı zaman Arafat’a çıkmıştı. O da Mekkelidir ama çıkmıştır.

Şimdi, bu rivayetlere dayanan bir görüş, yanlış mı? Yanlış değil, doğru. Bir eksik var, tamamlanmış. Ama asıl husus şu. Beni yıllarca uğraştıran bir mesele. Bir türlü çözemediğim ama Allah’a hamdolsun yakın bir zamanda çözdüğüm bir konu. O da Safa ile Merve arasında sa’y etme. Şimdi, diyorlar ki, şeytan taşlama yoktur. Ona cevap vermek kolay. Safa ile Merve arasında sa’y etmek farz değildir deseler ne yapacağız. Asıl sıkıntı oradaydı.

Şimdi şeyi bir açın. 158. ayeti Bakara’nın. Şimdi, bakın. Bakın, sıkıntı nasıl oradan ortaya çıkıyor. Şu Meal’den okuyayım ben. “Hakikat, Safa ile Merve tepeleri Allah’ın alametlerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Beyt’i ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah ecriyle meşgul kılar.”

Şimdi ben mealini vereyim burada. Şimdi, diyor ki burada ayeti kerime: “İnnes safâ vel merve” “Safa ile Merve…”, yani Kâbe’nin hemen yakınında iki tane küçücük tepecik. “min şeâirillâhi” “Allah’ın ibadet için belirlediği yerlerdendir.” Simgelerdir yani. “fe men haccel beyte” “Kim Kâbeyi tavaf eder…” Yani Kâbeyi hac yapar, hac için Kâbeye gider…  “evı’temera” “… ya da umre yaparsa…” “fe lâ cunâha aleyhi en yettavvefe bi himâ” “Orada tavaf etmeleri onlar için günah değildir.” Yani Safa ile Merve’nin arasında sa’y edebilirler, her hangi bir günahı yoktur.

Peki, sa’y nedir? Peygamber (S.A.V) sa’y’ın farz olduğunu söylüyor. Safa ile Merve arasında sa’y etmek farzdır. Bu ayetten farz anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. E şimdi ne yapacağız? “Bir günah yoktur” diyor Safa ile Merve arasında sa’y ederse. Peki, günah yoksa sa’y etmesem de olur demektir değil mi? İşte şimdi, ayetler arası ilişki ne kadar önemli. Allah’a hamdolsun, eğer o metodu Cenab_ı Hak keşfetmeyi nasip etmeseydi biz bu şimdi söyleyeceğimiz şeyi öğrenmemiz hiç mümkün değildi. Çünkü biz bunu her hangi bir kitaptan falan öğrenmedik. Ama şimdi bak size söyleteceğim.

Ha, burada Safa ile Merve arasında iki tane put varmış. İsaf ve Naile adında put varmış. Müslümanlar o putların önünden geçerek tavaf etmek istememişler. Yani Safa Merve arasında giderken putların arasından geçecekler ya. İstemememişler ve sa’y’ı terk etmişler. Yani günaha gireceklerini, o putları önemsemiş olacaklarını düşünmüşler. Ve yapmamışlar yani sa’y yapmamışlar. Burada Allah-u Teâlâ diyor ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanelerdendir. Yani onlar yapmışlarsa yapmışlar. Sana ne, sen burada bu tavaf etiğin zaman san bir günah yoktur diyor.

Umre’ye gidenleriniz var değil mi? Umre’de temel olarak hangi fiiller yapılıyor? Kâbe’yi tavaf, Safa ile Merve arasında sa’y, başka bir şey yok. İhramı şey yapmayın. İhram nedir biliyor musunuz? İhram demek Hacca başlamak demektir. Siz Allahu Ekber diye namaza başladığınız zaman da ihrama girmiş oluyorsunuz. Ona tahrime tekbiri denir. Manası nedir? Yani Allahu Ekber dediğiniz zaman, o Allahu Ekber demeden önce yapabileceğiniz bir takım şeyleri yapamazsınız. Susadım, bir bardak su içeyim diyebilir misiniz? Şöyle biraz şu tarafa gideyim, bir adamla konuşayım olur mu? Olmaz. Bir takım yasakların içine giriyorsun. Çünkü o ibadetin gereği o.

Oruçta da başladığın zaman bir takım yasaklar oluyor. Her ibadetin yasakları vardır. İhram; yasağa girmek, yani ibadete başlamak demektir. Namaza nasıl niyet edip, tekbir getirerek ihrama giriyorsan… Şey, evet namazın ihramı o. Haccın ihramına girerken de gene niyet ediyorsun aynen namaz gibi. Tekbir yerine ne yapıyorsun? Lebbeyk diyorsun. O da onun tekbiri işte. Lebbeyk diyerek ihrama giriyorsun. Niyet edip… Yani ihram o, yoksa şu elbise falan değil. Hiç elbise değişmeden bunu yapsanız gene ihrama girmiş olursunuz da, ihramın yasakları başlar. Yani tıpkı namaza başladığınız zaman şunu bunu yapamazsınız dendiği gibi, hac için ihrama girdiğiniz zaman da şunu şunu yapamazsınız denir.

Şimdi ben size şey yapacağım bunu Allah nasip ederse. Tekrar şeye dönelim. 197. ayete (196. ayet). Aynı surenin. 31. sayfaya. Şimdi, Allah-u Teâlâ diyor ki: “Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh.” Haccı bir kenara bırakalım. Umreyi tamamlayınız dedi Allah. Müslümanlar Umreden neyi eksik bırakıyorlardı? Umreden? Umrede iki şey var zaten. Biri Kâbe’yi tavaf, orada bir problem yok. Zaten yapıyorlardı. Eksik bıraktıkları neydi?

Bir katılımcı: Şeytan taşlamak.

Ne şeytan taşlaması. Hiç umre’ye gitmemişsiniz o zaman. Gidenler söylesin, gitmeyenler değil. Gitmeyenler söyledi mi kafadan atıyorlar, olmaz. Ya umrede Arafat’a kim çıkıyor. O zaman ya gitmediniz, ya unuttunuz. Umrede ne yapılıyor? Bir Kâbe tavaf edilir, bir de sa’y yapılır başka bir şey yok. Üçüncü bir şey yok. Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y ettin mi umre bitti. Onun için, tıraş olur ihramdan çıkarsın. İhramdan çıkma da namazda selam vermek gibi bir şeydir. Yani bitti tamam.

Yapılan iki şey var. Neymiş? Kâbe’yi tavaf, Safa ile de Merve arasında sa’y. Peki, Müslümanlar hangisini yapmıyordu? Sa’y’ı yapmıyorlardı. Niye yapmıyorlardı? İşte burada iki tane put var, arasından geçmeyiz diyorlardı. Allah öbür ayette bunda bir mahsur yok dedi. Bu ayette ne diyor? Tamamlayınız diyor. Tamamlayınız nedir? Emirdir değil mi? O zaman farzdır. O zaman farzdır. Şimdi farzlık buradan çıkmıyor mu? Çünkü tek eksik o.

O zaman buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki Müslümanlar hac yaparken de Safa ile Merve arasında sa’y etmiyorlardı. O zaman, sa’y haccın da farzı. Kur’an’a baktığımız zaman, Kur’anda Arafat yok. Yani Kur’an-ı Kerimde Arafat’a çıkmıyordunuz, çıkın diye bir şey yok. Ama işte sa’y yapmadıkları belli ayetlerden. Bir günah yoktur diyor, niye yapmıyorsunuz? Ama burada da diyor ki, yapın. Eksiği tamamlayın.

Şimdi, gördünüz mü Peygamber (S.A.V) “Size Allah sa’y’ı farz kılmıştır” derken neye dayanarak söylemiş? İşte bu ayete dayanarak söylemiş. Ayetler arası ilişkileri bulamayanlar diyorlar ki, Peygamber bunu koymuştur. Hâşâ sanki Allah bir yerde bir şeyi eksik bıraktı da Peygamberimiz o eksikleri tamamladı. İşte ayetler arası ilişkiler ne kadar önemliymiş değil mi?

Diyor ki Allah-u Teâlâ, haccı ve umreyi tamamlayın. Kur’an-ı Kerimden anladığımız, eksik bırakılan sa’y’ı yapın emridir. Ha, rivayetlerden Mekkelilerin Arafat’a çıkmadığı da var. Oraya da çıkın… Nitekim Peygamber (S.A.V) hac yaparken çıkmıştır. Çünkü o da Mekkeli ya.

Enes Hoca: “fe izâ efadtum min arafâtin”

Tabi, “fe izâ efadtum min arafâtin” (Bakara 198) var. Arafat’a çıkıldığı belli yani oradan. Ama yani Kur’an’a bakarsak, Kur’andan Arafat’a çıkılmadığını anlamak mümkün değil. “Arafat’tan aşağı aktığınız zaman” diyor. Biraz sonra okuyacağız ayetlerden.

“fe in uhsirtum fe mesteysera minel heydi.” (Bakara 196). O kısmı okumayayım. Çünkü konu çok şey yapıyor. Vakit bir hayli geçmiş. Öbür ayet geçelim.

“El haccu eşhurun ma’lûmât.” (Bakara 197). Allah Peygamberimize şu ayda hac edeceksiniz demiyor. “Hac bilinen aylardadır.” Demek ki Mekkeliler biliyor. Ayetlere bakarsak hac ayları; Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Ama Hanefiler genelde şeyden başlatılır; Şevval, Zilkade, Zilhicce olarak yapılır. Önemli değil. Aylar, bilinen aylar dediğine göre… Yani bilinen kelimesiyle bakarsak Zilkade, Zilhicce, Muharrem olması lazım. Önemli değil, yani bunun fazla bir önemi yok.

Hac bilinen aylardadır. Ama o bilinen aylar içerisinde sadece bir tanesi hac ayıdır. Diğerlerinde ticaret yapılıyor. Zilhicce. Adı Hac Ayı. Onun da bilinen günlerindedir. Onu da zaten okuduk az önce. Zilhicce’nin dokuzuncu günü Arafat’a çıkılır, onuncu günü Arafat’tan güneş battıktan sonra Müzdelife’ye inilir dokuzuncu günü (?). Onuncu günü işte; Müzdelife, Kâbe’yi tavaf, şeytan taşlama, o gün o işler biter. Sonra üç gün daha kalınır. Ya iki gün daha ya üç gün daha kalınır, o da ayette belirtiliyor.

“fe men farada fîhinnel hacca” “Bu aylarda kim hacca başlarsa…” “fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc.” Hac esnasında rafes yok. Başka zaman da yok. Başka zaman da yoğu yanlış söylemeyeyim; bak! rafes, ilişki… Yani eşiyle ilişkide bulunamaz hac ibadetine giren kişi, ihrama giren kişi yani. Hacca başladın mı eşinle ilişkide bulunamazsın diyor. Fasıklık yapamazsın, yani böyle günah olacak şeyler yapamazsın. Başka zaman da yapamazsın ama o zaman daha da dikkat etmelisin. “ve lâ cidâl”, Bir mücadeleye de giremezsin. “ve lâ cidâle fîl hacc.” Yani böyle tartışma, dövüşme, dövüş kavga yok.

“ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh” “Hayırdan ne yaparsanız onu Allah bilir.” “ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ” “Kendinize azık hazırlayın, en iyi azık takvadır.” “vettekûni yâ ulîl elbâb” “Ey temiz akıl sahipleri benden korkun.” (Bakara 197).

“Leyse aleykum cunâhun en tebtegû fadlan min rabbikum” “O günlerde Allah’ın fazlını aramanızda…” Yani hacda ticaret yapmanızda “…size bir günah yoktur.” Yapabilirsiniz. Mal götürün satın, alın. O günlerde de haccınızı yapın. “fe izâ efadtum min arafâtin” “Arafat’tan aşağıya doğru aktığınızda…” “fezkurûllâhe indel meş’aril harâm” “Meş’aril Haram’da Allahı anın.” (Bakara 198).

Şimdi, hac yılın her ayında yapılır mıymış? Yok. Peki, o üç ayın her zamanında yapılır mıymış? Sadece belli günlerde. Bu Kur’an’da var mıymış? E daha ne? Bitti.

“vezkurûhu kemâ hedâkum, ve in kuntum min kablihî le mined dâllîn.” (Bakara 198).

Şimdi bu… Gene vakit dolduğu için atlıyorum. Şeytan taşlama ile ilgili biliyorsunuz ileri geri konuşanlar var. Bir de şunu burada mutlaka söylemem gerekiyor. 125. ayeti. Bakara suresinin 125. ayetini açın bir zahmet. Burada diyor ki Allah-u Teâlâ: “Ve iz cealnâl beyte mesâbeten lin nâsi ve emnâ” “O Beyt’i insanların sevap kazanma yeri ve bir güven duyacakları yer şekline getirdiğimizde…” Şöyle emir verdik: “vettehizû min makâmı ibrâhîme musallâ” “İbrahim’in makamından musalla edinin.”

Şimdi, Makam-ı İbrahim dediğiniz zaman insanların aklına ne geliyor? Kâbe’nin hemen kenarındaki o bir şey içerisinde, kafes içerisinde, bir muhafaza içerisinde bir taş var Makam-ı İbrahim o (!). Orayı namazgâh edinin. Millet birbirini yiyor orada namaz kılacak diye. Siz her hangi bir kitapta orada namaz kılmanın farz olduğunu gördünüz mü? Var mı? Böyle bir şey yok. Kılarsa iyi olur diyor. Peki, kılarsa iyi olur için Allah emir verir mi? Madem Makam-ı İbrahim ora, orada namaz kılmak farz olması lazım. Öyle bir olay yok.

Demin de söyledim Makam-ı İbrahim’i musalla edinin demek, İbrahim (A.S) nerede durmuşsa… Bu çoğuldur; Arafat, Müzdelife, Mina, şeytan taşlama yerleri, Safa, Merve. Oraları dua yeri yapın. Oralarda dua edin. Dua edin. Musalla dua yeri demektir. Namaz kılma yeri manasında değil. Milleti orada yığmanın hiçbir anlamı yok. Namazı orada değil istersen gel Türkiye’de kıl. Tavaf yaptıktan sonra tavaf namazını. Mekân ora değil ki. Orada milleti yığıyoruz üst üste, tavaf edenlerin anası ağlıyor oradan geçeceğim diye. Namaz kılamıyor, üstünden geçiliyor. Sevap kazanacağım diye orada namaz kılıyor. Öbürleri de ciddi manada darlık yaşıyorlar.

Evet, şimdi atlayarak okuyorum. Çünkü bunların üzerinde durursak günlerce durmak lazım. Şeytan taşlama ile ilgili. 203. ayet. Hemen öbür sayfanın başındaki ayet. “Vezkurûllâhe fî eyyâmin ma’dûdât” “Sayılı günlerde Allah’ı anın.” “fe men teaccele fî yevmeyni fe lâ isme aleyh” “Kim iki günde acele ederse üzerinde bir günah kalmaz.” “ve men teahhara fe lâ isme aleyh” “Kim de bir gün daha ilave ederse üzerinde bir günah kalmaz.”

Şimdi, buna şöyle mana veriliyor: “Kim iki günde tamamlarsa günahı yoktur.” Ya Allah’ı zikretmek dünyanın neresinde günah oldu ki Allah burada günahı yoktur desin? Adam zikir edecek, Allah’ın ayetlerini okuyacak, Allah’ı tespih edecek ve günah yoktur denecek. Günahkâr olmamak için mi tespih edilir böyle bir şey var mı? Hayret ediyor insan. Yani niye siz olayı zihninizde oluşturup da ayetlere mana vermiyorsunuz?

“fe lâ isme aleyh”in anlamı şu: Üzerinde ism kalmaz. İsm ne? Allah günahları ayırıyor şubelere. Enes Hoca inşallah o çalışmasını bitirirse biz de öğreneceğiz. İsm var, Bağy var… Neydi? “Vel isme vel bağye vel udvâne” öyle miydi ayeti kerime? Bağy, bir başkasının hakkına tecavüz etmek; ism, Allah’a karşı işlenen günah. Orada bir günah… Üzerinde bir ism kalmaz. Yani kişi hac yaparsa, Allah’a karşı işlediği günahlar kalmaz. Ama başkasının hakkını yemişse yok. Öyle birisinin hakkını yiyip hacca gideyim, sıfırlayayım yok. Böyle şey yok. O yok. Ama Allah’a karşı işlediğiniz günah kalmaz, biter.

Peygamber (S.A.V) diyor ki: “Men hacce (lillahi) felem yerfus, velem yefsuk racea keyevmi veledethu ummuhu.” “Kim (Allah için) hac yapar…” İşte, “…orada eşiyle ilişkiye girmez, fasıklık yapmazsa geriye döndüğü zaman anasından doğmuş gibi döner.”  İşte “fe lâ isme aleyh” odur. Peygamberimiz buradan almıştır onu.

Şimdi, diyor ki Allah-u Teâlâ, “Üzerinde bir günah kalmaz” diyor. Üzerinde bir günah kalmaz ifadesi size neyi hatırlatıyor? Bu fillerin haccın son fiilleri olması gerektiğini hatırlatmıyor mu? Çünkü tamamlayacaksınız ki günah kalmasın. “Üzerinde bir günah kalmaz.” Tamamlayacaksın. Yoksa Allah’ı zikredeceksin de günaha girmeye… Allah’ı insan günaha girmemek için mi Allah’ı… Şey Allah’ı ben zikrettim, günah işlememişsin (!). Zikirle yapılan bir günah yok ki.

O zaman, düşüneceksin. Yani o iki günde… O iki gün bayramın birinci gününe ilaveten olan iki gündür. Bayramın birinci günün zaten Allah şeyde anlattı. 199. ayette. O birinci günden sonra iki gün daha, ya da üç gün. O günlerin zikri öteden beri şeytan taşlama. Biz şimdi hep “Eûzubillâhimineşşeytânirracîm” demiyor muyuz? Racîm ne demek? Taşlanmış. Taşlanmış demektir. Taşlanmış şeytan. Peki kim taşlıyor. Biz de taşlamış oluyoruz hacca gittiğimiz zaman. Ben eminim ki, o attığımız taşlar mutlaka şeytana isabet ediyordur.

Şeytan racîm dediğine göre Allah-u Teâlâ. Orada da racîm yapıyoruz. Attığımız zaman da “Bismillahi Allahu ekber recmen lişşeytani ve hızbihi” diyoruz. “Bismillahi Allahu ekber” “Bismillah Allah en büyüktür.” İşte o günün zikri.

Onun için; diyor ki, kim acele ederse. Nereye acele edilir? Oradan ayrılmak için değil mi? Kim de bir gün daha kalırsa. Demek ki bu öyle bir zikir ki, oradan başka bir yerde yapılmaz. Belli bir şekli, belli bir mekânı olan bir zikir. İşte bu da… Zaten hacla ilgili her şeyi Cenab-ı Hak tarihi arka plana atıflarda bulunarak anlatıyor. Yani öteden beri yapılana ben bir ilave koymuyorum demiş oluyor.

İşte, o mekânda, o günlerde şeytan taşlama dışında özel bir zikir yok. Ve de o şeytanın racîm olması, recmedilmiş olmasına sen de katılmış oluyorsun, sen de şeytana taş atanlardan oluyorsun. Şeytanı recmediyorsun orada.

Tabi, kimin üzerinde günah kalmaz diyor Allah? “li menittekâ” (Bakara 203) “Muttaki olanlar için” O muttakiliği de Peygamberimiz açıklamış. Rafeste bulunmayacak, yani eşiyle ilişkiye girmemiş olacak ve fasıklık yapmamış olacak. İşte takvayı da açıklamış Peygamber. E hacca gittin… Mekkeli Müşrikler de gitmiş hacca. Onların üzerinde günah kalmayacak mı? Bir sürü insanlar gidiyor…

Biz bir kere hacca gittik. Birisi attı elini kulağına, başladı; “Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş…” falan böyle. Bir dakka dedim ya. Buraya müşrikler de hacca geliyordu. Biz Allah’a kul olmak için geldik, sen veliye kul olmak için mi geldin buraya. Adamı susturdum. Ya buraya Mekkeli müşrikler hacca geliyordu, bizim bir farkımız olması lazım. Ne oluyor ya? Oraya bir geliyorsun bir sürü hurafelerin peşindesin. Böyle adamlar günahım falan kalmadı diye şey yapmasınlar, günahın daniskasını işleyerek geri dönüyorlar.

Öyle adam olacaksın. Öyle Müslüman… Müslüman olmak çok kolaydır. Çok kolay. Ve size bir şey söyleyeyim. Müslüman olmayan hiç kimse yok. Bunu kafaya iyice koyun. Ama Müslüman kalmayan çok kimse var. Çünkü Müslümanlık o kadar gerçektir ki, bunu kabul etmemek mümkün değil. Ama insanlara ağır geliyor, orada kalmak çok zor.

Müslüman olmak kolay, Müslüman kalmak zor. Delil? Geçen hafta okumuştuk. Âli İmran 106.  “ O gün kimi yüzler kararacak, kimi yüzler ak olacak. Yüzleri kararanlara şöyle denecek: ‘İmanınızdan sonra kâfir mi oldunuz?’” Ne demek imanınızdan sonra? Demek hepsi Müslüman olmuş.

Bizim bazıları zannediyor ki ben Müslüman oldum mu garanti, bir daha kâfirlik yok. Şirkle ilgili ayetleri okuduk mu, bunları bize niye okuyorsun ki diyor. Zannediyor ki dünyada kendinden başka Müslümanlığı… Yahu bu iki kere iki dört eder gibi açık ve hak bir gerçektir. Adam iki kere iki dört etmez derken ne kadar zorlanırsa, Müslümanlığa karşı çıktığı zaman da o kadar zorlanır.

Müslüman olmak kolaydır, Müslüman kalmak zordur. Müslüman kalmak zor. Hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Öyle Allah için her türlü güçlüğe göğüs gerebiliyor muyuz? Müslümanlı odur. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Hep, ben değil başkası yapsın. Olur, senin yerine de başkası gider Cennete. Yok yok, Cennete sen değil ben gideyim; burada mücadeleyi sen yap. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Müslüman kalmak çok zordur. Müslüman olmak da çok kolaydır. Çok dikkatli olmak zorundayız.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007