Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

5 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Bugün yine Hud Suresi’ni anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.Doksan altıncı ayetten itibaren okuyacağız.BuradaAllahutaala şöyle buyuruyor. “Velekaderselnâmûsâbi-âyâtinâvesultâninmubînMusa’yı ayetlerimizle çok açık ve güçlü bir delille/ mucizelerle gönderdik” diyor, “elçi gönderdik” (Hud 96)  “İlâ fir’avnevemele-ihi” “Firavuna ve onun önde gelenlerine.”“fettebe’ûemrafir’avn”Önde gelenleri firavunun emrine uymuşlardı.”vemâemrufir’avnebiraşîd” “Firavunun emri, isteği öyle olgun, aklı başında insanlarınisteyeceği, yapacağı bir şey değil.(Hud 97)Yani aklını çalıştıran, kafasını çalıştıran hiç kimse Firavun’un yaptığını yapmak istemezdi. Çünkü firavun kendisiniilah edinmiş bir kişiydi ve insanlara“ben sizin en büyük Rabb’inizim diyordu. Tabii Firavun’dan önce Yusuf aleyhisselam gelmiş. O Allah’ın dinini onlara anlatmış. İsrailoğullarıYusuf aleyhisselamın babası Yakup aleyhisselamın soyundan gelmiş çoğalmışlar.Mısır’da yayılmışlar. Ama firavun Yusuf Aleyhisselam’ın tebliğ ettiği o dine rağmen kendisini ilah edinmişmeselaNaziat Suresinde “enârabbukumu-l-a’lâ(Naziat 24)dediğini Allahutaala bize bildiriyor. “FehaşerafenâdâFekâleenârabbukumu-l-a’lâ“İnsanları topluyorçağırıyor.” Ne zaman çağırıyor? Musa aleyhisselam elçi olarak geldikten sonra. Çünkü Musa aleyhisselam Allah’açağırıyor.Firavun diyor “Ben sizinenyüceRabb’inizim”diyor. (Naziat 23-24)Dolayısıyla bu gerçekten akıllı bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. Seni kim yarattı diye sorsan ne diyecek? Peki bu insanlar bu Mısır’ı kim yarattı, yediğini, içtiğini kim verdi.Tabii ki Allah diyecek. E sen nasıl en yüce Rabb olacaksın…Yani aklı başında hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değil onun yaptığı. Hatta Musa aleyhisselamarabbu-l’âlemînkimdir diye soruyor. MeselaŞuaraSuresi’nin yirmi üçüncü ayetinde Musa aleyhisselam“rabbu-l’âlemîne” “tüm varlıkların sahibine” çağırıyor. “O da kim” diye soruyor. Musa Aleyhisselam da diyor ki “göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’idir eğer buna samimiyetle inanıyorsanız”.(Şuara 23)       Bu şimdi çevresindekilere…Duyuyor musunuz? Hıhı. Bakın hele. Musa aleyhisselam devam ediyor ; “Sizin ve sizden önceki babalarınızın Rabb’i”diyor. Ondan sonra Firavun hemen “size gönderilen bu elçi var ya,bu sizin, bu elçiniz” kendine gelmemiş, onlara gelmiş. “Gerçekten kafayı yemiş ya. Cinlerin etkisine girmiş”. Musa aleyhisselam. Diyor ki;“doğunun, batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabb’idireğer aklınızı kullanırsanız”diyor.(Şuara 23-28)Yani şimdi bakın Firavun’un istediği olgunluk değil. Aklı başında hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir . Sen kimsin? Nesin? Necisin? Seni yaratan var. Bütün bunefes aldığın zaman Allah’ın verdiği havayı alıyorsun içerisine. Aklı başında bir insan bunu kabul eder mi? Ama ondan sonra hementehdit ediyor Musa aleyhisselamı. Firavun Diyor ki; “Kâle le-ini-tteḣażte ilâhen ġayrîleec’alenneke mine-lmescûnîn”“Helebenim dışımda bir tane ilah edin Musa ,benden başka senin ilahın yok .O zaman kesinlikle hapse atılacaksın.”.(Şuara 29)Şimdi burada tabii son derece önemli birşey var. Musa firavunun ailesi içerisinde yetişmiş sonra bir olaydan dolayıoradan gitmek zorunda kalmış. Sonra Allahutaala onu elçi olarak tekrar oraya getirmiş. Bununla ilgili ayetleri çokça okumuştuk zamanında… Bilmiyorum senin okumak istediklerin var mı bu arada?Yani Musa aleyhisselamla,tekrar gelmesiyle ilgili.

Yahya ŞENOL-Tam bu başladığımız ayetler gibi bir benzer var mesela Zuhruf Suresi’nde. Ona bakabiliriz… Okuyayım mı? Sırası geldiyse…Aynı benzeri gibi.
Zuhruf Suresi’nin yani, kırk üçüncü surenin kırk altıncı ayetinden itibaren okuyayım. Orada Cenabıhak şöyle buyuruyor. “Ve lekaderselnâmûsâbi-âyâtinâ ilâ fir’avne ve mele-ihi” Aynı bu şekilde. “Biz Musa’yı ayetlerimizleFiravuna ve onun önde gelenlerine, ileri gelenlerine gönderdik.”Gidince ne dedi Musa aleyhisselam?“ fekâleinnîrasûlu rabbi-l’âlemîn” “Ben alemlerin Rabbi yani her şeyin sahibi Allah tarafından sizlere gönderildim. Gönderilen bir elçiyim” dedi.(Zuhruf 46)  Bakın ilk tepkilerini şöyle ifade ediyor Allah bu ayete göre. “Felemmâcâehumbi-âyâtinâ” “Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle geldi” “iżâ hum minhâyadhakûn” “Ayetlere karşı gülmeye başladılar.”. (Zuhruf 47) Yani alaya aldılar değil mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Alaya alıyorlar. Alaya alıyorlar da Musa aleyhisselamın Allah’ın elçisi olduğundan şüpheleri yok.

Yahya ŞENOL:Yok. Ama işte amaç itibarsızlaştırmak için…Ha ha duyuyor musunuz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:İşte Allah’ın kitabına çağıranlara da aynı şeyi yaparlar

Yahya ŞENOL:Bu bilmeyen adamın göstereceği tavır değil. Asla,çok bilen adam saptırır ve alayaalır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Onun için;7:35 anlayamadımOnlar Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile yalan söyleyip gülüyorlar. Bu yaptıklarının yanlış olduğunu çok çok iyi biliyorlar. İçten de çok kesin biliyorlar ki Musa aleyhisselam Allah’ın elçisi. Çünkü gösterdiği mucizeler onun Allah’ın elçisi olduğu konusunda en küçük şüpheye yer vermiyor.Ama akıllı bir insan ne yapar? Böyle bir ortamda hemen kabul eder ve inanır. Fakat böyleyapmıyor.Bu akıllı bir adamın yapacağı şey değil.Yani kafayı yemiş bir adamın yapacağı bir davranış gösteriyor.

Yahya ŞENOL :Evet. Daha sonra o ayetlerin devamında kırk sekizinci ayette “Vemânurîhimminâyetin illâ hiyeekberuminuḣtihâ”Musa aleyhisselamın gelipmucizeler göstermesinden bahsediyor. Yani “her bir mucizeden sonra ondan daha bir büyüğünü gösterdik. Ve onlara çeşitli sıkıntılar verdik ki yanlışlarından dönsünler diye”(Zuhruf 48) Daha sonra işte dönmediklerinden falan bahsediyor. Bir de sizin hatırlattığınız bir ayetin benzeri vardı orada. Elli birinci ayetteFiravun diyorki“ Venâdâfir’avnu fî kavmihi” Firavun kavmine şöyle sesleniyor onlara.“ Diyor ki “kâleyâ kavmi” “ey halkım” “eleyse lîmulkumisra”“ Bu Mısır’ın bütün hakimiyeti yönetimi bana ait değil mi?”vehâżihi-l-enhârutecrîmintahtî”Benim değil mi buralar? Şu gördüğünüz ırmaklar, işte Nil, şu, bu. Benim hakimiyetim altında akmıyor mu bunlar” “efelâtubsirûn”“Hiç mi bakmıyorsunuz doğru bir değerlendirme yapmıyorsunuz?” (Zuhruf 51) Em enâḣayrunminhâżâ-lleżîhuvemehînunvelâyekâduyubîn” “böylesi bir durumda ben mi daha hayırlıyım yoksa şu daha meramını bile doğru düzgün ifade edemeyen bu Musa mı?”(Zuhruf 52)Bakın bir kararınızı verin diyor. Mısır’ın her şeyin sahibi olan ben ,bir de işte Musa. Hani alıp bizim yetiştirdiğimiz, kendi ellerimizle büyüttüğümüz daha dünkü çocuk işte.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Başımıza bela oldu.

Yahya ŞENOL :Ya.onu hangisini tercih decekseniz, siz de bir tercihinizi yapın. O Naziat Suresinde de  “FehaşerafenâdâFekâleenârabbukumu-l-a’lâ”diyordu.“Halkını toplamış. Onlara hitap ediyor. Diyor ki sizin en yüce Rabb’inizbenim”diyor.(Naziat 23-24) Ben…Benden başka olamaz. Şuara Suresi’nde de Musa aleyhisselama o baskıyı hissettiriyor. .Kâle le-ini-tteḣażte ilâhen ġayrîleec’alenneke mine-lmescûnîn” “eğer benden başka ilahı ilah edinecek olursan senikesinlikle hapse tıkarım” (Şuara 29) diyor.
Yani adamdaki şey bu. Ama en önemlisi işte o Nemlsuresinde. Her zaman okuyoruz ama tekrarı tabii ki her daim önemli. Musa aleyhisselam gelip ona,ve ileri gelenlerine Allah’ın elçisi olduğunu ispatlayan mucizeleri gösteriyor. Diyor ki“Felemmâcâet-hum âyâtunâmubsiraten” onlara ;bizim ayetlerimizkendilerine her şeyi ayan beyan ortaya koyacakşekilde gelince“ kâlû” onların hepsi birden dediler ki“hâżâsihrunmubînun” “Musa’nın bu gösterdiklerine inanmayın hepsi bunların sihir göz boyama göz aldatmacası bunlarainanmayın”dedi.(Neml 13)“ Vecehadûbihâ” Tamamını reddettiler.“vesteykanet-hâenfusuhum” “Ama içten içe hepsinin doğru olduğuna inanmışlardı.”Kesinlikle onları Musa aleyhisselamın yapamayacağını, onları orda gösterenin aslında Allah olduğunu o mucizeleri gösteren kişinin Allah’ın resulü olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Ama inkar ettiler. Niye?““zulmenve’uluvvâen”İki şeyden dolayı bir; orada bir düzen kurmuşlar, bir üstünlük kurmuşlar ve bir yanlışı sürdürüyorlar. O düzen yıkılmasın diye. Zulüm ve üstünlük bizden gitmesin diye”(Neml 13) mecburen inkar etmiş gibi gözüktüler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Evet. Burada Yahya Hoca’nın son kurduğu cümleden hareketle şey yapmak istiyorum. Bir düzen kurmuşlar. O düzen yıkılmasın.

Yahya ŞENOL: Yoksa biliyorlar,herşeyi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Yoksa o düzen yıkılmasın. Bir tarafta mesela firavun kendi kafasına göre bir düzen kurmuş. Kendini ilah yapmış. Ama mesela bu surede Salih aleyhisselamla ilgili yapılan itiraz,Salih Aleyhisselam’ın davetine yapılan itiraza da
o düzen kurup da düzenden yararlananlar ona şöyle diyorlar.“etenhânâ en na’budemâya’buduâbâunâ”babalarımızın ibadet ettiği şeylere ibadet etmemizi yasaklıyor musun?” Babalarından gelen bir yapı oluşturmuşlar. Dini kendi kafalarına göre şekillendirmişler.“ve-innenâlefî şekkin mimmâted’ûnâileyhimurîb” (Hud 62) diyorlar.Yani bir kesinlikle şüphe içerisinde senin çağırdığın şeyden ve bir git gel ler yaşıyoruz diyorlar. Ne demek? Bu da aynı şekilde firavun gibi doğru olduğunu pekala anlamışlar. Ama bak önde gelenler bunu yapıyorlar.

Yahya ŞENOL:Evet. Hocam hemen onun,hani bir tekrar olsun diye şimdi Salih aleyhisselama dediler onu.GerideHut aleyhisselama da aynı şeyi söylüyorlar. Okumuştuk ya diyorlar ki “Kâlûyâhûdumâci/tenâbibeyyinetinvemânahnubitârikîâlihetinâ ‘an kavlikevemânahnu leke bimu/minîn” “ya biz senin bir sözünle kalkıp babalarımızın taptığı ilahlarımızı terk edecek değiliz.”(Hud 53)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Peki burada defalarca s,öyledik ama tekrarında büyük fayda var. Çünkü maalesef bugün oluşturulmuş olan İslam dini de onların babalarının dininden farklı değil. Şimdi bizim ilahlarımıza tapmamıza engel mi oluyorsunuz dendiği zaman? Ha bunu da defalarca şey yapmıştık. Hani Hut suresinin ilk ayetlerini gene bir oku. Gene bugünkü müslümanlara tekrar bir uyarı yapmış olalım.

Yahya ŞENOL:Evet Hud suresinin Elif-lâm-râ”birinci ayet“kitâbunuhkimetâyâtuhu”“bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır.”Yani kısa, özlü ve hüküm bildirir şekilde indirilmiştir“śümmefussilet”Ama aynı zamanda tafsil edilmiş.”Ayrıntılandırılmış, açıklanmıştır. Kim tarafından? “minledun hakîmin ḣabîr.”“Her şeyden haberi olan ve yaptığı her şey yerli yerinde olan Allah tarafından açıklanmıştır.”(Hud 1)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Açıklamayı kim yapmış?

Yahya ŞENOL:Allah.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Başkası yapmış mı?

Yahya ŞENOL:Yok. SebepEllâta’budûillaAllâh”Allah’tan başkasına kulluk yapmayasınız diye”(Hud 1)diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:başkasını ilah edinmeyesiniz diye dimi.

Yahya ŞENOL:Allah’tan başka ilahınız olmasın diye.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Peki bugün müslümanlar Allah’ın Kur’an’ı açıkladığını kabul ediyorlar mı?

Yahya ŞENOL:Sözde evet ,ama eksik açıkladığını söylüyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Yani Kur’an’a ne diyorlar? Mücmer kitap diyorlar

Yahya ŞENOL:Bazı yerleri anlaşılır ama çoğunlukla anlaşılmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Kapalı.Hayır yani Allah’ın açıkladığını derken Cenabıhakk’ın Kur’an’ı açıklamak için koyduğu bir sistem var. Mesela hikmet konusu yok. Şimdi bu hikmet konusu devre dışı bırakılınca biliyorsun bir de sünnet diye bir kavram uydurmuşlar.Yani Kur’an-ı Kerim deki sünnet Allahuteala’nın uyulmasını emrettiği, farz kıldığı bir şey olmasına rağmen bunlar Muhammedaleyhisselamınsözlerinin adına sünnet diyerek o kelimeyi saptırmışlar

Yahya ŞENOL:Ve bağımsız bir kaynak oluşturmuşlar ve Kur’an’ın da önüne geçirmişler.Denmişki ; O olmadan ,bu anlaşılmaz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:İşte anlaşılmaz değil de aslında o sünnete de baktıkları yok.

Yahya ŞENOL:Ahdaanlaşılmaz değil. Bunun üzerinde o hüküm sahibidir,

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Hüküm sahibi o sünnettir demişler.Aslında sünnet de umurlarında değil. Mesela bugün meal çalışmalarımızda okumuştuk.Muhammed suresinin, kırk yedinci surenin dördüncü ayetinde Allahutaala savaş esirlerine sadece iki şey yapılmasına müsaade ediyor. Mutlaka serbest bırakılacak. Ya fidye alarak ya da karşılıksız serbest bırakacaksın ki savaşın doğurduğu yükler kalmasın.Peki şimdi bunu kabul eden bir tek mezhep var mı?

Yahya ŞENOL:Ya caiz değil diyorlar zatenayetin öne sürdüğü şeyler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:O ayetimuhalif olarak gösteriyorlar. Mezheplerin tamamına göre esirler konusunda devlet başkanım isterse öldürür kadınları ve çocukları köleleştirir. Kadınları afedersin yani söylerken böyle içim sıkılıyorçok rahatsız oluyorum. Götür cariye yap yatağa at, çocuklarda şey.Peki şimdi bunlar bugünkü mezhepleri bak yıllardır bunlarla özel mücadele ediyoruz. Bugünkü şeyin internetten, şuradan buradan yararlanarak her tarafta bunu tebliğ eden insanlar var da bugün hocalar yani bu dinden faydalananlar kabul ediyorlar mı?

Yahya ŞENOL:Yok işte böyle diyorlar. Ya sen vaz mı geçirmeye çalışıyorsun diyorlar, değişmiyor yani.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Hiç, hiçbir şey değişmiyor. Ne diyorlar burada
Yani şu ana kadarki şeyi

Yahya ŞENOL:Onlar bilememiş sen mi biliyorsun.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Onlar bilemediyse yok ya

Yahya ŞENOL:Seninbir sözünle kalkıp biz onları terk edemeyiz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bizim sözümüz mü ?Allah’ın ayeti diyorsun

Yahya ŞENOL: Hud aleyhisselamın sözü müydü o

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: He.Hudaleyhisselamınsözü değil gösteriyoruz. Hah, o  senin sözün diyorlar. Tövbe estağfurullah. Mesela şey de öyle. İşte, geçen de vefat eden Mahmut Efendi’ye ben…sen insanların sana kulluk etmesini istiyorsun. Allahuteala “ İyyâkena’budu ve-iyyâkenesta’în”(Fatiha 5) demiyor mu? Her gün, günde kırk kere bunu okumuyor musunuz? “Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz.” Bana aynen şunu söylemiş ti. Sen ne dersen de,biz inanıyoruz ki Allah’la bizim aramızdameşayıhı kiramevliya-i izamhaziratın ervahıvardır. Onlardan istiharede bulunur,istimdahederiz. Yani Allah’tan yardım istemiyor, onlardan yardım istiyor.

Yahya ŞENOL: Ama sen ne dersen de ,ne demek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen ne dersen de ne demek, ben demiyorum sana, ayeti okuyorum.Günde kırk kere okuduğun ayeti okuyorum sana.

Yahya ŞENOL: Evet

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Niye? Çünkü orada bir menfaat şebekesi oluşturulmuş. Yine burada her defasında söylüyoruz. İnsanları sömürmenin en kestirme yolu dindir. Dolayısıyla işte bütün bunlar şey yapılmış. İnsanlar dinsiz olamıyor. Bakın şey de mesela firavun geldi Yusuf aleyhisselamın tebliğ ettiği dini ortadan kaldırarak onu yok sayarak

Yahya ŞENOL: Yeni bir düzen kurdunuz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Yeni bir düzen kurdu. Mesela şeyde Mümin Suresi’nde Allahutaala bu konuları bize anlatıyor yani. Ve orada şey yapıyor. kendi hanedanından bir inanan, bir kişi başlıyor bunları konuşmaya. Ve bunları anlatıyor. İşte Yusuf aleyhisselamdan sonra o ayeti şey yapamadım.

Yahya ŞENOL:Hocam otuz dördüncü ayet “Velekadcâekumyûsufuminkablubilbeyyinâti” “Hani daha önce Yusuf da gelmişti buraya yani bu topraklara ,size gelmişti. O da gerçekleri gösteren delillerle gelmişti ” “ femâziltum fî şekkin mimmâcâekum” “ama her daim siz ondan şüpheye düşmüştünüz.”Yani orada bulunanlaronlarıngeçmişi.“hattâiżâheleke”ne zaman ki Yusuf öldü.”“kultumlenyeb’aśaAllâhuminba’dihirasûlâ” O zaman dediniz ki tamam artık bu iş bitti Allah birdaha asla elçi göndermez”(Mümin 34)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Eşimdi mesela, Allah göndermez dendi. Ondan sonra bunu da tamamlayalım da bak bundan sonra şey yapıyor. Kendi kendi şeyinden yani firavunun o önde gelenlerin içerisinden birisi mümin olduğunu söylüyor.Firavunun eşi de Mümin. O eşi de Mümin. Onu da onu da Tahrim suresinin on birinci ayetinden öğrenmiştik. Galiba öyleydi.E şimdi firavun bakıyor Allah Allah. Yahu bu benim yani diyelim bakanlarımdan diyelim bugünkü manada kalkmış bana nasihat ediyor. Eve gidiyoruz çevreye gidiyoruz her taraf şey.Şimdi buradan şu ayeti kerimeyi okuyalım.Firavun’a Allah dünyayı cehennem haline getiriyor. Şimdi şuradan şu şeyi okuyalım?

Yahya ŞENOL:Bugünkü ayetlerimiz mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet,bugünkü ayetler biraz devam eder, Ondan sonra şey yapacağız.

Yahya ŞENOL:Yakdumukavmehuyevme-lkiyâmetifeevradehumu-nnâr”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Diyor ki, şuradan tekrar okuyayım da gösterdiği istediği şeyleryani öyle olgun adamın istediği şeyler değildi. İşte okuduk ayetleri falan. Çok iyi biliyordu yanlış yolda olduğunu: “Yakdumukavmehuyevme-lkiyâmetifeevradehumu-nnâr”kıyamet günü kavminin önüne geçecek. Ve onları ateşe götürecektir
Madem dünyada buna uydunuz arkasından gittiniz. Musa’nın o kadar açıklamalarına uymadınız hadi cehenneme. Bugün de Kuran’ı anlatıyoruz. Ben mezhebimden vazgeçmem diyenler hadi bakalım ahirette gidersiniz imamlarınızın arkasından doğru cehenneme.
Neyse “vebise-lvirdu-lmevrûdAllahutaala burada diyor ki“suya koşarcasına gidecekleri yer ne kötü.”“O varılacak yer ne kadar kötü bir yerdir” diyor Allahutaala. Şimdi asıl mesele “Veutbi’û fî hâżihila’neten” “onlar bu dünyada bir lanete maruz bırakıldılar.””(Hud 98)Bu dünyada bir lanete. Lanetleme demek dışlanmak demek. Onlar bu dünyada dışlandılar. Peki dışlanmaları nasıl oldu?

Yahya ŞENOL: İşte dediğiniz gibi yani karısı mümindi. Görev verdiği insanlardan iman edenler vardı

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: E çevresine bakıyor. İnsanlar çocuklarını öldürdüğü İsrailoğulları,erkek çocuklarını öldürdüğü, kızlarını sağ bıraktığı İsrailoğulları bakıyor ki ya yetiştirdiğim adamın arkasından gidiyorlar falan, dünyası tamamen şey yapıyor ve Allahutaala bu yani dünyadaki dışlanmışlığı bize şöyle anlatıyormümin suresinde yani firavun ve çevresinin dışlanmışlıklarını “Ennâruyu’radûne ‘aleyhâġuduvven ve ’aşiyyâ” “ o ateş bunlar sabah akşam o ateşi arz olunuyorlar.”(Mumin46)Yani o ateşi görüyorlar. Yani hayat kendileri için cehenneme dönüyor. Bakıyorlar aman ya Rabb’im. Ya geliyor bakıyor işte benim kabinemdeki adam bile evdeki kadın bile işte çevrede şunlar bunlarama bir de ahiretteki dışlanmışlıklarını da Cenabıhak burada şey yapıyor.“veyevmetekûmu-ssâ’atuedḣilûâlefir’avneeşedde-l’ażâb” kıyametin olduğu gün de ne denecek “Firavun ailesini kendi durumuyla en uygun olan azaba iki katlı azaba çarptırın”(Mumin 46)
Onlar da lanetlenmiş oluyor. Burada bu dünyada da böyledir.İnandıktan sonra kafir olan insanları Cenabıhak lanetler. Ne demek inandıktan sonra kafir olan ,yani gerçekleri gördükten sonra onun üstünü örtüp şey yapanlar. Mesela şimdi burada da Türkiye açısından işi ele alacak olursak işte bugün konuşuyoruz. Sadece Türkiye değil İslam aleminde hangisine
Kur’an ayetlerini gösterirsen şey yapıyor. Mesela Pakistan’da bir üniversitenin rektörü ve şeyi gelmişti. Öğretim üyelerinden bir grup bizi ziyarete gelmişti. Sordum;hangi mezhebin dersini okutuyorsunuz? İşte Pakistan bir İslam cumhuriyeti olarakbilinen bir yerdir. Dediki-biz Hanefi mezhebini okutuyoruz. -Hangi kitabı okutuyorsunuz?-Hidaye’yi okutuyoruz dediler. Ben de hidayenin kadını boşamayla alakalı bölümünü açtım. Orada bak burada şöyle bir hadis varşey ayet o işte Kur’an-ı Kerim’den açtım. Talak Suresi bak bununla ilgili ayetlerinhiçbir tanesi yok. Tek bir tanesini almışlar parçalayarak. Onu da manasını tamamen bozup çocukların evlendirilmesine delil almışlar. Tabii onun üzerinde durmadım.
Ondan sonra bak burada bir tane hadis var.

Yahya ŞENOL: Hadis diye görülen şey.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Hadis orada ve o hadis, O hadisin asla uyulamayacağını gösterenHidayenin hadislerini şey yapan inceleyip de onunla ilgili değerlendirme yapan Nasbü’r-Rayevar. Dedim ki bu Nasbü’r-Raye’yi nasıl kabul edersin.-Aaa güvenilir tamam.    -Koydum Nasbü’r-Raye’yi  oraya, o hadisi de gösterdim. O da diyor ki 25.36anlayamadım
Bu hadis batıldır,delil alınamaz diyor ve ona göre sistemi kurmuş. Orada kurduğu boşanma sistemi yüzde yüz Kur’an’a aykırı. Yüzde yüz sahih hadislere aykırı,kötü bir sitte’nin tamamında olan hadisin sahih kısmını değil uydurma kısmını almış, orada şey yapmış. Peki dedim bunun neresi İslam’a uyuyor dedim. Şimdi o rektör böyle bir baktı sağa sola. Biz gidelimdedi.Kalktı gittiler. Bu ne böyle ya? Yani şeyi yok. Ondan sonra birbirlerini suçluyorlar. Efendim işte şey oldu. yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkiye laik oldu.İşte laisizm şöyle oldu.Mesela bu, şu anda elimde şey var. Türk Devleti’nin yayınladığı Türkçe sözlük var. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış. Bin dokuz yüz kırk dörtte yayınlanmış.
Bakın burada din maddesinde şöyle bir ifade geçiyor. -Kemalizm Türk’ün dinidir diyor. Türk’ün dinidir.Aynen böyle bir madde işte burada. Bu resmi yayın yani. Devletin resmi olarak yaptığı bir yayın. Tamam da kardeşim sen şimdi Kemalizm’e kızıyorsun da sen ne haldesin Allah aşkına ya.Allah’ın kitabına niye gelmiyorsun? Niye insanlar Allah’ın kitabına şey yapmıyor? Yani geçen de işte birisi Kur’an-ı Kerim’i tekmeliyor. Ya öğrettin mi sen buna? Bir öğret bakalım.Bir çocuk. Bir başkası da Atatürk’ün resmini tekmeliyor. Birini hapse atıyor. Öbürünü ikisinindeokul hakkını elinden alıyorlar. Ya bunlara bir doğruları bir anlatın öğretin. Allah’ın kitabını bir öğretin kardeşim. Ne oluyor.
Yani dolayısıyla bugün hani al birini vur öbürüne derler ya ne oluyor ya? Bir öğretin bakalım doğru dini. Bunu öğret bunu bütün insanlığa öğretmek zorundayız
Yani sanki Firavun sadece tarihte kalan bir şey mi? O şeyler devam ediyor. Bugün de o aynı anlayış devam ediyor. Ya da Salih aleyhisselama karşı çıkanlar tarihte mi kalmış? Aynı anlayış bugün de devam ediyor.
Evet. Diyor ki Allahutaala burada
Hud Suresi doksan dokuzuncu ayette “Veutbi’û fî hâżihila’neten” yani “bu dünyada onları lanete tabi kıldılar”. Ne oldu? Hayat firavuna zindan oldu, ateş içerisinde sabah akşam sadece firavun değil etrafındakilere de işte şey yapan Allah’ın kitabına uymayan herkes böyle olur. Şeyde Ali İmran seksen altı mıydı? Bakar mısınAllahutaala ne diyor orada? “Keyfe yehdiAllâhukavmenkeferûba’deîmânihimveşehidûenne-rrasûlehakkunvecâehumu-lbeyyinât”(Al-i İmran 86) İnandıktan sonra kafir olan, gerçekleri gösteriyoruzgösteriyoruz ayetleri, ya işte bunlar ha falan diyor. Ondan sonra bakıyorsun ki işte bu az önce Pakistan’daki şeye şey yaptım ben. Ben sana Talak suresini gösteriyorum. Ya Arapçaları da çok iyiydi yani. Talak suresini gösteriyorum. İşte bu hadisleri gösteriyorum. Doğrusunu gösteriyorum. Sesini çıkarmadan çekip gidiyorsun.İşte Allahutaala lanetler bunu. İstersen sen onu kısaca bir şey yap da.

Yahya ŞENOL: “Keyfe yehdiAllâhukavmenkeferûba’deîmânihim” “iman ettikten sonra (yani gerçekleri görüp kabul ettikten sonra onları görmezlikten gelenlere) Allah nasıl hidayet versin ki?”çünkükendisi istemiyor yani görmüş ve kabul etmiyor.Tamam artı “veşehidûenne-rrasûlehakkun” “ resulün de Allah’tan geldiğine dairşahitlik yapmış.” Yani kesin biliyor. Diyor ki bu adam Allah’ın resulü. Allah’ın elçisi inanmış, görmüş.vecâehumu-lbeyyinât” Ve kendisine Allah’ın hani hem Allah’a dair, hem resule dair gerçeklerde gelmiş, görmüş her şeyi ama kendisi yoldan çıkmış. “vaAllâhu lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn” “Allah ( işte bu şekilde)zalimlik yapan, (yani yanlış yapan insanları)asla yola getirmez.”(Al-i İmran 86)Onlar gelmedikleri sürece. Peki cezaları ne bunların?”Ulâ-ikecezâuhum”işte onların cezaları şudur “enne ‘aleyhim la’netaAllâhivelmelâ-iketi ve-nnâsiecme’în”Allah’ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.”(Al-i İmran 87)Cezaları budur. “Ḣâlidînefîhâ” Ve sürekli bu cezanın içinde kalırlar“lâ yuḣaffefu ‘anhumu-l’ażâbuvelâ hum yunzarûn” “O azap onlardan hafifletilmez ve yüzlerine de bakılmaz.(Al-i İmran 88)Ne zamana kadar? “İllâ-lleżînetâbûminba’diżâlikeveaslehû”“ Eğer buyaptıklarından tövbe ederler(Yani dönüş yaparlarsa tekrar hakka, dine, doğrulara yetmez ve bir de) kendilerini düzeltirlerse” “fe-innaAllâheġafûrun rahîm” “Allah son derece gafur ve rahim.”Affedici ve bağışlayıcı. Merhameti bol.”(Al-i İmran 89)Onları affeder demek ki Cenabıhak.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Yani doğruları sonra demek ki gösteriyorsun. Ona rağmen oradan uzaklaşıyorsa o adamın hayatı cehennem oluyor. Allah lanetliyor. Bak şeyi nasıl lanetlemişse firavunu bunları da aynı şekilde lanetliyor.Allah’ın laneti, meleklerin laneti insanların laneti.

Yahya ŞENOL:Yani insanlar da nefret eder.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:İnsanlar da nefret ediyor.

Yahya ŞENOL:Evet, zahirde itaat altına almıştı onları. Ama korkudan. Sevgiden değil ki.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Sevgiden değil.Bakıyorlar hiç eski itibarıyok.Yani şimdi bugün de Allah’ın ayetlerine uymayan hocalar en büyük sıkıntı içinde değiller mi? Neyse şimdi devam ediyorum.

Yahya ŞENOL: “bise-rrifdu-lmerfûd” tam orada kaldık.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Orada mı kaldık?

Yahya ŞENOL:Evet

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: “Veutbi’û fî hâżihila’netenveyevmelkiyâmetibise-rrifdu-lmerfûd” “kıyamet günü de aynı şekilde olacak. Bu dünyada da lanetlenecek. Lanetlenecekler.”(Hud 99) Bunlar bir ödül bekliyorlar.Musa aleyhisselama karşı çıkmış, şunu yapmış, bunu yapmış bir başarı bekliyorlar değil mi? Allahuteala diyor ki“bu ne kadar kötü armağan.” (Hud 99) Armağan bir ödüllendirme yani verilen bu ödül ne kadar kötü bir ödüldür? Evet ödül aldın ama dünyada da lanetleniyorsun ahirette de. Ne dünyan dünya? Ne ahiretin ahiret. Bu diyor Allahutaala bunu yapıyor. Belki aklını başına toplayabilirsin
İşte o şeyde okuduğun ayette Ali İmran suresinde“ İllâ-lleżînetâbûminba’di”(Al-i İmran 89). yani adam mürtet de olsa dinden de dönse ne olursa olsun pişman olma hakkı var. Firavun da ölürken dedi ki benMusa’nın ve Harun’un Rabb’ine inandım ama yok. Az önce neredeydin diyor Allahutaala ona. Ha şimdi mi yani? Yani onun da önünde tebliğ imkanıvardı.Allahutaala’nın onunla dünyayı onlaraCehenneme çevirmesiyle onlar için ciddi bir uyarı. Ama uyanmak istemediler mi,yapılacak bir şey yok. “Żâlikeminenbâ-i-lkurânekussuhu ‘aleyk” “Şimdi buraya kadar anlatılanlar,” (Hud 100)

Yahya ŞENOL:Neyi anlattı işte,Nuh aleyhisselamıanlattı,Hud’u anlattı,salihi anlattı, şuaybianlattı,İbrahimaleyhisselamı, Lutaleyhisselamı ve bir de Musa aleyhisselamı anlattı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:Bunlar yani orada buolayların geçtiği yerlerin haberleri bunlar. “nekussuhu ‘aleyk” “Bunları sana olduğu gibi anlatıyoruz”Böyle adım,adım tam anlayacağın şekilde anlatıyoruz.“minhâkâ-imun”Onların yaşadığı yerlerden ayakta duranlar vardır. (Hud 100) Bugün mesela gidin Firavun’unKahiresine,piramitler şunları bıraktık şeyler duruyor.“vehasîd”ama biçilmiş ekin tarlası gibieski yapıları tamamen yok olmuş olanlar da var.” Zaten bu ayetler de Allahutaala onları da anlatıyor. Mesela Lut Kavmi yerin dibine geçmiş oldu. “Vemâzalemnâhum”Biz onlara yanlış yapmadık” niye yapmadık diyor.Çünkü gerçekleri çok net bir şekilde görüp anlıyorlar. Doğru kardeşim evet ama, ama deyip kendi menfaatlerini öne alıp Allah’ın emir ve yasaklarını ikinci sıraya koyarak kafir oluyorlar ve müşrik oluyorlar.“velâkin zalemûenfusehum” “Bunlar yanlışıkendilerine yaptılar.” Bize bir yanlış yapmadılar. Cenabıhakk’a kimzarar verebilir kendi kendilerine yaptılar? O kadar.“femâaġnet ‘anhumâlihetuhumu-lletîyed’ûnemindûniAllâhimin şey-in” “Allah ile kendi aralarına koyarak yardıma çağırdıkları ilahlarının da onlara hiçbir faydası olmadı” .” (Hud 101)

İşte Mahmut Efendi’yle ilgili olarak onun kayınbiraderi Ahmet Vanlıoğlu ki benim İstanbul Müftülüğü’nde mesai arkadaşımdı. İstanbul Müftü Yardımcısı’ydı o zaman. İşte biz bu efendinin arkasından niye gidiyoruz biliyor musun dedi. Onu kendiüst düzeyleriyle konuşurken Mahmut Efendi bir tarafta cübbeli bir tarafta o en üstte şeyleri. İşte ahirette belki bize bir fayda olur, belki bir faydası olur, belki eteğinden tutarız… Bu adam kendini kurtardı da sizi mi kurtaracak…Ayetleri okudum. Hiç kimsenin umurunda değil… Evet. Yani biz onlara yanlış yapmadık. Onlar yanlışı kendileri yaptılar. Çok da iyi biliyorlardı bunu.
Allah ile kendi aralarına koyup da yardıma çağırdıkları bukurtaracak dedikleri de artık kendilerini kurtaramaz,hiçbir işlerine yaramaz. Hiçbir konuda. “lemmâcâeemrurabbike” “Rabbin emri geldiği zaman” “vemâzâdûhumġayratetbîb”Bunlara yapacağı bir ilave helaklarını artırmaktır..”(Hud 101) Onun dışında bir şey yok .İyice batırır bu adamları. Başka hiçbir işe yaramaz“Vekeżâlikeaḣżurabbikeiżâeḣaże-lkurâvehiyezâlime” “Yani o o şehri yaşanan yerler yani o kentler kentleri Allahuteala onları zalimken yakaladığı gibi Allahutaala’nın yakalaması aynı şekildedir. Yani ne yapmış oluyor? O kötü kötülüğe alışkanlık kazanmış olanlar kötü hallerinde yakalanıyorlar.” “ inneaḣżehuelîmunşedîd” “Allahuteala’nın yakalaması çok acı vericidir ve yaptığı işlerle bağlantılıdır.”(Hud 102)Şimdi burada şedde kelimesinden şedidşey yapıyor şedde;
Mesela iki tane dal yan yana olursa şedde olur. Yani ikisi, ikisi de daldır. Şedit de yani ikisi birbirinin aynısıdır. Yani Allah’ın verdiği ceza ile o kişinin yaptığı şeyinsuçun iki tane dal gibi yani birbirine tamı tamına denk olduğunu anlatıyor. Zaten Allahutaala Enam suresinin yüz altmışıncı ayeti değil mi?“Men câebilhasenetifelehu ‘aşruemśâlihâs” “ kim bir iyilik ile gelirseon katını alır” “vemencâebi-sseyyi-eti felâyuczâ illâ miślehâvehum lâ yuzlemûne” kimde kötülükle ,kötülük yapan da yapanlar da sadece yaptıklarının dengiyle cezalandırılırlar(Enam 160) diyor Allahutaala. İnne fî żâlikeleâyeten limen ḣâfe ‘ażâbe-l-âḣirati” (Hud 103) “ İşte bütün bunlarda yani şu dünyada verilen cezalar var ya işte firavuna verilen ,diğerlerine verilen, hepsi zaten firavun da boğuldu gitti. Bütün her şeyini şeye bıraktı. O istemediği İsrailoğulları’na Cenabıhak verdi .Evet işte bütün bunlar ayettir.” kim için ayettir?”limen ḣâfe ‘ażâbe-l-âḣirati” Ahiret azabından korkanlar için bir ayettir.”Yani bu dünyada böyleyse ahirette de böyle olacak. Çok dikkatli olun diye.“żâlikeyevmunmecmû’unlehu-nnâsuveżâlikeyevmunmeşhûdun” “O ahiret onun için tüm insanların toplaştığı bir gündür.Tüm insanların toplandığı gündür. İşte o gün şahitlerin getirilip dinlendiği bir gündür.” (Hud 103) Yani şahitlerletespit edilen bir gündür. Evet. “Vemâ nu-aḣḣiruhuillâ li-ecelin ma’dûdO günü geciktirmemizin sebebi yani Allahutaala hemen şey yapmıyorniye bu adam suç işledi, büyük bir cezaya çarptırdı? Diyelim işte firavuna kadar pislikler yaptı, yaptı yaptı yaptı. Niye hemen cezasını vermedi..niye böyle yapıyor?“illâ li-ecelin ma’dûd” Sadeceböyle adedi sayısı belli yani hesabı tam olarak belli diyelim. “Hesabı belli bir ecel için.” (Hud 104)Allahutaala herkes için bir süre tanımıştır. Yarın ahirette hiç kimsenin itiraz etmeye imkanı olmayacaktır
Baksana bütün imkanlar verildi ve sen onları kullanamadın demiş oluyor.

Yahya ŞENOL:O son dediğinize dair bir ayet hocam şu an aklıma geldi. Fatır suresinde vardı.Osüreyi vermiş olacak, kimsenin kalkıp bir itiraz hakkı olmayacak. Cenabıhak orada ne buyuruyor? Diyor ki cehenneme girmişler, bu kafirlik edenler ve orada bas bas bağırıyorlar. “Vehumyastariḣûne“fîhârabbenâaḣricnâ” “Ya Rabbi bizi çıkar buradan”Niye? “na’melsâlihanġayra-lleżîkunnâna’mel” “ Şimdiye kadar yapıp ettiklerimizden farklı olarak salih ameller işleyelim ya Rabbi.”Söz bak bu sefer çıkar vallahi yapacağız  diyor “eve lemnu’ammirkummâyeteżekkerufîhi men teżekkeravecâekumu-nneżîr” Allah da diyecek ki  “ size bir uyarıcı gelmedi mi.”O uyarıcının getirdiği şeylere bakıp da aklınızı başınıza toparlayacak kadar da bir süre vermedik mi biz size.. Yani hepinize böyle bir süre tanımadık mı …Tanıdık. Kullandınız mı fırsatı …Kullanmadınız.O zaman“vecâekumu-nneżîr” Yani herkese Allahutaala bir süre tanıyor.Allahutaala böyle yapıyor.Yani“size gerekli süreyi vermedik mi?” O gerekli süre ne?“mâyeteżekkerufîhi men teżekkera” Yani baktığında “doğruyu yanlışı ayırabilecek kadar bir süre”. Sana zamanında İsa aleyhisselam döneminde yaşadıysan İncil’le muhatap olacak kadar bir süre. Daha önce yaşadıysan Tevrat’la, Zebur’la şununla bununla muhatap olacak kadar bir süreKur’an döneminde geldiysen Kur’an-ı okuyup bakacak kadar bir süre. Aklını çalıştır. Aklını çalıştıracak kadar. Yani bu on yıl, yirmi yıl falan demiyor ki Allah. Gerekli yani baktığında aklını başına alacak kadar yeterli bir süre ben size vermedim mi? Verdim. Sizi uyaran biri gelmedi miGeldi. “feżûkûfemâlizzâlimîneminnasîr”“O zaman tadacaksınız bu azabı.”Kaçışı yok. “Bu şekilde yanlış yapmış olan zalimlerin hiçbir yardımcısı da olmayacak“diyor Allah. (Fatır 37)

Yani bunu düşünüp ,bu süreyi iyi değerlendirmek lazım. Çünkü aklımızı çalıştıracak kadar bir süre geçmişse eğer bundan sonrası için garanti yok demektir

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Senin okuduğun ayetler de bana şu ayetleri hatırlattı.EnamSuresi yirmi yedi ve yirmi sekiz. Burda diyor ki Allahutaala“Velev terâiżvukifû ‘alânnâri” “ben bu kafirlerin ateşin karşısında durduruldukları zaman onları bir görsen diyor” “fekâlûyâleytenâ” “ Ah ah keşke ne olur” “  nuradduvelânukeżżibebi-âyâtirabbin┓Geriye çevrilsek de Rabb’imizin ayetleri karşısında yalan söylemesek.”Bak yalan söylediklerini çok iyi biliyorlar O ayetlerin doğru olduğundan hiç şüpheleri yok. “venekûne mine-lmu/minîn“Biz de inananlardan olsak(Enam 27)ondan sonra aslında ne diyor?““Bel bedâlehummâkânûyuḣfûneminkabl”” “bunların daha önce içlerinde gizledikleri şey karşılarına çıktı” Yani bunu pekala biliyorlardı ama gizliyorlardıkimseye söylemek istemiyorlardıya Rabbi bizi geri çevir.“ velevruddû” “farzet kidöndü.”   Ne olacak?“le’âdûlimânuhû ‘anhu ve-innehumlekâżibûn”Ama “kesinlikleaynı şeyleri gene yaparlardı.(Enam 28)Yalancı bunlar. Yalan artık bunlar için hayatlarının bir parçası olmuş ne yapacaksın…Yapılacak bir şey yok.

Yahya ŞENOL:Yani yalan bunların diline yuva yapmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Önemli olan biz yalancı olmayalım. Allahutaala cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Allah rızasına uygun bir şekilde hareket eden kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Ahirette bu duruma düşenlerden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007