Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları

22 Haziran 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

“Bu Kur’an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bunan mü’minlere de müjde verir onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır.” (İsra  17, 9)

Elhamdulillahi rabbil âlemîn vel-akibetu lil-muttekîn vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn

Bugün Bakara suresinin 65 ve 66. ayetlerini okuyacağız. Biliyorsunuz 40. ayetten beri İsrail oğullarından bahsediyor Bakara suresi. Bugünkü ayetlerde de yine israiloğullarından bahsediyor. Esteîzu billah. (2/65)“Velekad alimtumullezina’tedev minkum fissebt” içinizden cumartesi gününde yasakları çiğneyenlerin durumunu çok iyi biliyorsunuz. Bu Yahudilere söyleniyor. Yahudiler cumartesi günü içinizden cumartesi günü yasakları çiğneyenlerin durumunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. “Fekulnâ lehum kûnû kıradeten hâsiîn” kendi çağlarında yaşayanlar için ibret verici bir ceza haline getirmiştik. “vemâ halfehâ” ve arkalarından gelenler için de. “Ve mev’izaten lil-muttakîn” kendini korumak isteyenler için de bir öğüt yapmıştık. Yahudilerde cumartesi yasağı var. Onlar “şabat” diyorlar. İşte Kur’ân-ı Kerim de “sebt” deniyor. “Sebt”le şabat arasında biliyorsunuz bir şey var. Yani ses yakınlığı var. Zaten İbranice-Arapça aynı kökten gelen iki dildir. Birbirlerine yakın dillerdir. Yahudiler, cumartesi günü iş yapmazlar; işte tartla sürmezler, av avlamazlar, hayvan kesmezler, yani iş yapmazlar. İşin özeti onu sayıyorlar, otuz kırka kadar çıkarıyorlar yapılamayacak şeyleri. Hatta asansöre binerken düğmeye bile basmıyorlar. Cuma günü akşam güneş batmasından başlıyor. Cumartesi güneş batıncaya kadar devam ediyor, yani 24 saat sürüyor. O süre içerisinde herhangi bir iş yapmıyorlar fakat tabi burada çok enteresan bir durum var. Bunların cumartesi yasağını çiğnemeleri ile ilgili detaylı ifadeler Araf suresinin 163. Ayetinde 171. Sayfa. Burada Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: Esteîzu billah. (7/163)“Ves’elhum anil-karyetilletî kânet hâdiratel-bahr” deniz kıyısındaki o şehrin halkının durumunu Yahudilere sor. Oranın adı “Eyle”, Filistin’de Eyle diye bir kent. Şuandaki ismi ne bilemiyorum. Ama eski şeylerde Eyle diye yazılı. “İz ya’dûne fissebti” cumartesi günü sınırları aşıyorlardı, yapmamaları gereken şeyi yapıyorlardı. “İz te’tîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurraâ” balıklar cumartesi günü kıyılara bol miktarda geliyor, böyle sürü sürü. “Ve yevme lâ yesbitûne lâ te’tîhim” ama cumartesi yasağı bittiği zaman balıklar gelmiyor. “Kezâlike neblûhum bimâ kânû yefsukûn” fasıklık etmeleri sebebiyle onları böylece yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk. “Fasık” ne demek? Yoldan çıkmak demek. Yani kendilerine verilmiş olan bir emir, cumartesi günü iş yapmayacaksın. Balık avlamak da bir iş. O zaman yasağı çiğnemiş oluyorlar. Yasağı çiğnedikleri zaman ne olur? Şimdi mesela biraz sonra da okuyacağız diğer ayetleri.  Yasakları çiğnediği zaman insanlar, işte çarpılırsın… bilmem şöyle olur, böyle olur… gibi böyle şeylerle insanları korkuturlar. Hayır, hiçbir şey olmaz! Niye çarpılacaksın? Yani günah işleyen bir kişi çarpılsa kimse günah işler mi? Hatta günah işlediğiniz zaman insanın biraz da hoşuna gitmeye başlar bir müddet sonra. Ha bu iyiymiş, dersin. Ondan sonra farklı bir değerlendirme içerisine girersiniz ve daha da hoşunuza gider, günaha devam eder durursunuz. İşlenen günahlar kısa sürede alışkanlık doğurur. Yani bütün günahlar öyledir. Yani şimdi her zaman örnek veriyorum, kolay anlaşılabildiği için. Sigara alışkanlığı gibidir. Birinciyi sigarayı içersiniz. Hoşunuza gidişi böyle berbat bir şeydir. Hiç hoşunuza gitmez bunu kim içiyor, böyle şey içilir mi, dersiniz. Özentiyle bir tane daha içersiniz. Ondan sonra istetmeye başlar. Bir müddet sonra da artık bırakamıyorum demeye başlarsınız. Zevk almaya başlarsınız. Bütün günahlar öyledir. Bir müddet sonra insanlara zevk vermeye başlar, bunlar da öyle. İlk önce o balıkları korka korka avlıyorlar, bakıyorlar ki bir şey olmadı, bi daha avlıyorlar, gene bişey yok. Aa bu işte çok kârlı, iyi, nasıl olsa bol miktarda da balık geliyor, devam ediyorlar.

(7/164)“Ve iz kâlet ummetun minhum” şimdi bunlar bu cumartesi yasağını çiğneyince içlerinden bazıları bunlara karşı çıkıyor, diyor ki; “Yapmayın! Bakın Allahu Teâlâ size bu yasağı koydu. Bunu işlerseniz ağır cezaya çarptırılırsınız. Sonunuz kötü olur.” Bir kısmı da diyor ki; “Ya bunlar laf dinlemez, tamam siz doğrusunuz, haklısınız felan, ama bunlar laf dinlemez. Boş ver umutsuz vakıa. Bunlarla konuşmaya gerek yok.” İkinci grup şöyle diyor; “ve iz kâlet ummetun minhum” onlardan büyükçe bir topluluk, “ümmet” kelimesiyle ifade edilen büyükçe bir topluluk demek ki, “lime teizûne kavmenillahu muhlikuhum ev muazzibuhum azâben şedîden” ya bu adamlarla ne uğraşıyorsunuz, ya bunlar görüyorsunuz günahkar, bunlar laf felan dinleyecekleri yok, Allahu Teâlâ zaten bunları helak edecek, cezalarını verecek bunların ya da azaba çarptıracak boş verin bunları; diyorlardı nasihat edenlere. “Kâlû ma’ziraten ilâ rabbikum veleallehum yettekûn” o mücadeleyi devam ettirenler, bu işi yapmayın diye onlara karşı çıkanlar diyorlar ki; “bunlar bu işten vazgeçer ya da geçmez, biz onların vazgeçip geçmeyeceğine bakmıyoruz, Allah’ın huzurunda bize bir özür olsun diye bunu yapıyoruz. Yani yarın Cenâb-ı Hakka hesap verirken diyeceğiz ki; ‘Ya Rabbi! Senin emrin çiğnenirken biz karşı çıktık, vazifesini yapmış bir kişi olarak Allah’ın huzuruna çıkmak istiyoruz, o kadar. Onlar akıllarını başlarına getirir, bu işlerden vazgeçer, kendilerini koruyacak duruma gelirlerse daha da iyi olur.”

(7/165)“Felemmâ nesû mâ zukkirû bihî” kendilerine hatırlatılan şeyi ne zaman ki unuttular. Unutmak ne demek? Unutmuş felan değil ama ilgilenmiyorlar artık. Yepyeni bir mantık içerisine girmiş oluyorlar, artık onunla ilgilenmiyorlar, unutmuş gözüküyorlar. Hiç gündemlerine almıyorlar. “Enceynellezîne yenhevne anissû’” böyle bir durumda kötülüğe engel olanları kurtardık. “Ve ehaznellezîne zalemû bi azâbin beîsin bimâ kânû yefsukûn” ama o zalimlik yapanları da kendilerini ağır bir baskı altına alan bir azapla yakaladık fasıklıklarına karşı. Peki o ağır baskı altına alan azap nedir? (7/166)“Felemmâ atev an mânuhû anhu” kendilerine yapılan uyarılar karşısında halâ kafalarını dikince, dik kafalılık edince “kulnâ lehum” onlara dedik ki; “kûnû kıradeten hasiîn” alçak maymunlar haline gelin dedik, alçak maymunlar haline gelin dedik!

Bir de Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor. (7/167)“Ve iz teezzene Rabbuk” bir gün de Rabbin şöyle ilan etti: “leyeb’asenne aleyhim ilâ  yevmil-kıyameti men yesûmuhum sûel-azâb” şurası kesin kıyamet gününe kadar onlara ne kadar ceza verebilirim diye gayret gösteren, insanları onların üzerine salacaktır. Mesela bakın işte Yahudilik tarihi hep şeylerle doludur,  cezalarla doludur. Daha Hitlerin verdiği cezalar, bu cezaları görenlerin şeyi en son bi tanesi öldü mü, ölmedi mi ben şahsen bilmiyorum, ama geçen seneler yaşayanı vardı. Sürekli kendilerine eziyet eden ceza veren kişiler kıyamete kadar gelecektir. Yani belli bir zaman parlıyorlar, parladıkları zaman mutlaka kabuklarına sığmıyorlar. İnsanlara haksızlık yapıyorlar, haksızlık yapınca onlara ceza veren başka insanlar geliyor. “İnne rabbeke leşedîdul-ikâb” senin Rabbin elbette ki cezayı çok şiddetli verendir. “Veinne rabbeke leğafururrahîm” elbetteki o Ğafur ve Rahim’dir.

Şimdi tekrar baş tarafa dönüyoruz: Bakara sûresinin 65 ve 66. Ayetlerine. “Velekad alimtumul-lezine’tedev minkum fissebt” Allahu Teala o Yahudilere söylüyor,  Medine’deki Yahudilere diyor ki ey Yahudiler siz çok iyi biliyorsunuz; cumartesi yasağını çiğneyenlerin ne hale geldiğini gayet iyi biliyorsunuz, onlar maymuna döndüler. Ha şimdi artık bu dönüşüm yok, artık insanların kişilikleri dönüşüyor, maymun gibi oluyorlar, maymun iştahlı oluyorlar, tatmin olmaz bir yapıya sahip oluyorlar ya da domuz gibi oluyorlar. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. “Fekulnâ lehum kûnû kıradeten hâsiîn” onlara demiştik ki; alçak maymunlar olun! (2/66)“Fecealnâhâ nekâlen limâ beyne yedeyhâ ve ma halfehâ” onu o zaman yaşayanlara da arkasından gelenlere de ibret verici bir ceza yapmıştık. Bunların maymuna döndüğünü gören diğer Yahudiler bundan ibret almalıydı. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Bunu hep göz önünde bulundurun! Sizin başınıza da buna benzer cezalar gelebilir. “Ve kulnâ lehum kûnû kıradeten hasiîn vecealnâ limâ beyne yedeyhâ vemâ halfehâ vemev’izaten lil-muttekîn” kendini koruyanlar için de bunu bir öğüt yapmıştık. Kendini korumak isteyenler koruyabilirler.

Şimdi bu ayetlerin indiği Medine’nin durumunu gözlerinizin önüne getirin. Yahudilikte bugün, işte açın sinegogtan bir Yahudi ilmihali alın, biz aldık, vakıfta vardı ama şuanda orada mı bilmiyorum. Ama epeyce kitaplar aldık sinegogtan. Yahudi ilmihali alın görürsünüz. İmanın şartlarından bir tanesi de gelecek peygambere inanmaktır. Bütün peygamberler kendilerinden sonra gelecek peygambere inanma konusunda kendi ümmetlerinden kesin söz almışlardır. Yahudilerden de bu söz alınıyor Muhammet (a.s.)’ın geleceğine dair Yahudilerin kitaplarında. Şey var tabi İsa (a.s.)’la ilgili de var. Muhammet (a.s.) da İsa (a.s.) İsrailoğullarından zaten. Muhammet (a.s.) yine İbrahim (a.s.)’ın soyundan ama, çünkü İsrailoğulları dediğimiz Yakup (a.s.)’ın çocuklarıdır. Yakup (a.s.) da İbrahim (a.s.)’ın oğlu İshak’ın oğludur. Peygamberimiz de İbrahim (a.s.)’ın diğer oğlu olan İsmail’in soyundandır. Dolayısıyla peygamber efendimizin soyuyla İsrailoğullarının soyu tepede birleşiyor zaten. Ve bununla alakalı işte Hacer’in soyundan gelenlerle ilgili olarak bugün açarsanız Tevrat’ta cümleleri görürsünüz. Tevrat üzerinde çok dikkatli bir çalışma yapanlar, mesela bizde şey yok, Tevrat İbranicesi yok. Zaten bizim arkadaşlarımız arasında İbranice bilen de yok. Ama Arapçası var. Arapçası İbranicasine çok daha yakın. Arapçayla İbranice birbirine yakın iki dil olduğu için bunun üzerinde çalışma yapan bir arkadaşımız, o son peygamberin Mekkeye gelip daha sonra Medine’ye yerleşeceğine dair cümleleri Tevrat’tan çıkardı. Zaten Yahudiler kendi kitaplarından gelecek son peygamberin Medine’ye geleceğini öğrenmişlerdi. Daha önce de biliyorsunuz, bu Bakara Suresi’nin  40. ayetinde Cenabı Hakk’ın verdiği bir söz var, Yahudiler bunu biliyorlar. Yani biliyorlar ki o son peygamber geldiği zaman dünya hakimiyeti kurulacak, biz bu dünya hakimiyetinden pay alalım diye gelip Medine’ye yerleşiyor dört tane kabile. Dört kabile medineye yerleşiyor ve Medine’deki Medine halkına aslında gelecek peygambere inanma konusunda da hazırlıyorlar. Evs ve Hazrec kabileleri var. Bunlar Medine’nin yerli kabileleri. Arap kabileleri tıpkı bugün olduğu gibi orada da aynı şeyi yapıyorlar. Evs ve Hazrec kabilelerini birbirine vurduruyorlar, araya fitne ve fesat sokuyorlar. Her iki tarafa silah da satıyorlar, yiyecek de satıyorlar ve onları soyup soğana çeviriyorlar. Bugün de biliyorsunuz aynı oyunu oynuyorlar. Değişik grupları birbirine vurdurarak ordan geçiniyorlar.

Şimdi oraya gelen yerleşen Beni Kaynuka kabilesi var, Beni Kurayza var, Beni Nadir var, Yahudi kabileleri, bir de Beni Urayd. Bunu Muhammet Hamidullah, İslam Peygamberi’nde bu dördüncüsünün adını söylüyor. Bu dördüncüsü peygamber  (s.a.v.) vefat ettiği zaman zırhının rehin olarak bulunduğu aileye mensup olan Yahudiler. Bunlar Medine’den sürülmemişler, çünkü yanlış işler yapmamışlar. Öyle anlaşılıyor ki bunlar İslamlaşmışlar.

Daha sonra bunlar dünya hakimiyetini yeni gelecek peygamberle kurmak için Medine’ye gelmişler. Medine’deki arap halklara diyorlar ki; işte yeni peygamber gelecek, o peygamberle biz birlikte olacağız, o zaman göreceksiniz, size tam hakimiyet kuracağız, işte Arap yarımdasına hakim olacağız, işte Suriye’ye, İran’a, artık dünyaya; o günkü dünyaya hakim olacağız, diyorlar. Fakat  peygamberimiz (s.a.v.)’i gördükleri zaman inanmıyorlar. Yani onun Allahın peygamberi olduğunu o kadar kesin biliyorlar ki; fakat inanmak kolay değil, inandığınız zaman dükkanınızı kapatmanız gerekir. Artık onun emrine; gerek onun emrine girmek istemedikleri için direniyorlar, bile bile direniyorlar, yanlışta bile bile direniyorlar, işte bu Yahudilere cenabı hakk demiş oluyor ki; bakın, bu cumartesi yasağını çiğneyenlerin ne hale geldiğini gayet iyi biliyorsunuz! Bu peygambere karşı da böyle yaparsanız başınıza gelmedik şey kalmaz, haberiniz olsun! Ama dinlemiyorlar. Önce Beni Kaynuka, arkasından Beni Nadir, sonra beni Kurayza Medine’den çıkarılıyor. Beşinci senede artık Medine’de Beni Urayd dışında Yahudi kalmıyor. Beni Urayd zaten problem çıkartan bir kabile değil. Onlar oradaki hakimiyetlerini kaybediyorlar, daha sonra da biliyorsunuz Mekke’nin fethinin arkasından da, şey Mekke’nin fethi dedim, bu Hudeybiye, Hudeybiye antlaşmasının arkasından, o musalahasının arkasından da Hayber’i fethediyor Müslümanlar. Dolayısıyla artık bir varlık gösteremiyorlar ve biliyorsunuz işte İspanya’dan kovulurken de sığındıkları sadece Müslümanlar olmuştu. Onları gene rahat ettiren, rahat hayat yaşatanlar Müslümanlar olmuştu.

Şimdi onlar Peygamber (s.a.v.)’e inanmadan hâlâ dünya hakimi olacaklarını zannederek biliyorsunuz işte, dünya hakimiyetini kurmak için Orta Doğu’da neler yapıyorlar, biliyorsunuz bize vaat edilen topraklar falan diye bir takım şeyler söylüyorlar da o vaat yanlış değil, doğru, ama bir şartı var, neydi o şart? Gelen peygamberlere inanancaklar. Bakın işte Allah o peygamberi Peygamber (s.a.v) hayatının 13 senesini Mekke’de geçirdi ama… Mekke’den Medine’ye sürgün edildi. Aslında bu sürgün de değil, sürgünde eşini dostunu toplarsın, allahaısmarladık der, çeker gidersin. Öldürülme kararı verildiği için Peygamberimiz (s.a.v.) kaçarak canını kurtarmıştır. Hatta önce Medine’nin tam zıt tarafı olan Taif tarafında bir mağaraya gizlenmiş, sonra birazcık ortalık yatışınca sahil yolundan Medine’ye gitmiştir. Yani Mekkelilerin alışık olmadığı yöntemleri kullanarak Medine’ye gitmiştir. Şimdi Medine’ye giden Muhammet (s.a.v.) bir buçuk sene sonra Mekke ordusunu Bedir’de yenebilmiştir Allahın yardımıyla. Daha sonra Uhut’ta, daha sonra Hendek’te sekiz sene sonra Medine’nin, tekrar Mekke’ye gelmiş ve Mekke’ye hakim bir komutan olarak girmiştir ve Peygamberimiz vefatı sırasında bu Türkiye’nin dört katı büyüklüğünde bir bölgeye hakim bir kişi olarak dünyadan ayrılmış. Bu hakimiyet bir siyasi hakimiyet değil, siyasi hakimiyet başkan öldüğü zaman kaybolur gider, bu hakimiyet gönüllere olan hakimiyet, bir iman ve inanç hakimiyeti olduğu için ondan sonra müthiş bir şekilde yayılmıştır. Muhammet Hamidullah’ın verdiği bilgiye göre Medine’den her güne yüz bin metre karelik arsa düşüyor, Peygamberimizin Medine’de geçen on yıllık hayatı içerisinde onun topraklarına  katılan, hergün yüz bin metre kare. Son derecede az insan ölmüş yüz elli kadar mı, yani o kadar süre içerisinde savaşlarda, yani aklımda yanlış kalmış olabilir.

Şimdi peki Peygamberimizden sonra ne oldu? Peygamberimizden sonra, bütün dünya biliyor; Kuzey Afrika, ta işte bugün Doğu Türkistan, Çin’in ortalarına kadar, Azerbaycan, daha sonra Anadolu yani eski dünya, Allahu Teala  hakimiyeti verdi. Yahudiler de o hakimiyetten nasip alabilirlerdi ama bir şartla; kendi kitaplarında yazılan Muhammet (a.s.)’a inanmaları şartıyla. Onun için Allahu Teala Yahudilere de Hıristiyanlara da şunu söylüyor, diyor ki; esteîzu billah “yâ ehlel-kitab lestum alâ şey’in hatta tukîmut-tevrâte vel-incîl vemâ unzile ileykum min rabbikum” ehli kitap; tevratı, incili ve Rabbinizden size indirileni tam olarak uygulamadan hiçbir temeliniz olmaz. Hiçbir temeliniz olmaz yani size hiç birşey yok. Onun için bu şeyde de Bakara Suresi’nin 40 evet 40. ayetinde de diyor ki; “yâ benî İsrail uzkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum” İsrailoğulları benim size vermiş olduğum nimeti hatırlayın! “Ve evfû biahdî ûfi biahdikum” size yüklediğim görevi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Size yüklediğim bir görev var, gelecek peygambere inanacaksınız! İşte kitabınızda yazılı! Bu bugün açın sinegogtan alın bir ilmihal, ilmihalde imanın şartlarıyla ilgili şeyleri açın, derler ki; bir meşiha, mesih meşiha gibi bir ifade kullanıyorlar, yani gelecek peygamberin geleceğine inanırım, derler. Altına da şu notu düşerler; gelmesi gecikti ama hâlâ beklerim. Ben de bir Yahudi’ye dedim ki: daha çok beklersiniz, siz gelen peygambere inanmayın, çok beklersiniz!

Şimdi işte Allahu Teâlâ orada Yahudileri uyarıyor, diyor ki; bakın yapmayın; bir cumartesi yasağını çiğnediğiniz zaman başınıza neler geldiğini gördünüz, burada ne kadar yasaklar çiğniyorsunuz; Allah’ın peygamberine karşı geliyorsunuz. İşte kısa sürede hakimiyetlerini kaybettiler. Ha şimdi, şimdi durum ne şimdi? Zaten hemen her derste biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanlar da yani Kur’ân-ı Kerîm’e uyma konusunda ehl-i kitaptan fazla da geri kalmış değiller. Yani Kur’an-ı Kerîm’e uyma yerine Kur’an-ı Kerîm’i kendilerine uydurma Müslümanlarda oldukça yaygın bir hastalık maalesef. Şimdi bakın, ha size bir ayet okuyum da ondan sonra konuşayım. En’am Suresi yani 6. surenin 44-45. Ayetlerini açın. 131. Sayfa. Hatta 42’den başlamakta fayda var. Çünkü konu bütünlüğü açısından. Allahu Teala şöyle buyuruyor: esteîzu billah (6/42)“velekad erselnâ ilâ umemin min kablik” senden önce birçok ümmetlere elçi gönderdik. “Ve ehaznâhum bil-be’sâi ved-darrâi” onları çeşitli baskılar ve sıkıntılarla imtihana tabi tuttuk. “Leallehum yetedarraûn” belki Allah’a yalvarırlar. Yani o peygambere uymaları için başlarına çeşitli sıkıntılar da gelmiştir. Mesela Mekkeliler, Mekkeliler öyle bir açlık çekmişlerdi ki; Müslümanları Mekke’den çıkardıktan sonra bir çarığı, bir çarıktaki o bir deri parçasını ıslatarak teker teker ağızlarına alıp emiyor ve kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlardı. Yine Peygamberimiz (s.a.v.) Hudeybiye, Medine’ye yaptıkları Hendek savaşından sonra çok büyük maddi sıkıntıya düşmüşler. Çünkü Medine’yi alacaklarına kesin inandıkları için birçok kabileye vaatte bulunarak ordan paralı asker getirmişlerdi Medine’ye. Bu onları büyük bir maddi sıkıntıya sokmuştu. Bir de Yemame’nin reisi Müslüman olduğu için onlara buğday göndermeme kararı almıştı. Yani Mekke’de büyük bir açlık var. Peygamberimiz (s.a.v.) tuttu onlara 500 v kadar altın gönderdi, fakirlere dağıttırdı. Yemame kralına Mekke’ye buğday gönder, diye talimat verdi. Oraya buğday göndertti. Ondan sonra şeyden Ebu Süfyan’ın  deri satamadığı derileri vardı, onu da yüksek bir fiyata satın alarak oraya büyük bir maddi gelir sağlayacak, yani birazcık rahatlatacak imkânlar sağladı. Arkasından da mümkün olan çok büyük bir sayıyla 1500 kadar kişiyle hacca gitti. Çünkü hac, Mekkeliler için çok büyük bir ekonomik faaliyet. O çevre Arap kabilelerinden de kimse hacca gelmeyecek çünkü herkes Medine baskını için uğraşmış, başaramamış. Onlar da maddi sıkıntıya girmişler. Yani o sıkıntıları Allahu Teala onlara sıkıntı yaşatıyor, o sıkıntıları peygamber vasıtasıyla gideriyor. Gözleri ile görsünler ki bu peygambere uymak insanları rahatlatıyor. Bakınız sizin kovduğunuz; evine, malına mülküne, her şeyine el koyduğunuz bu insanlar altıncı yılda sizi bu derece besleyecek hale geliyorlar. Tüm Araplar olarak birleşiyorsunuz, Medine’ye yükleniyorsunuz, içlerinde peygamberle ittifak yapmış olan Yahudi kabilesi de sizinle iş birliği yapıyor, içten de o vuruyor; başarılı olamıyorsunuz. Bu kadar kötülük yapmış olduğunuz o Muhammet (s.a.v.) sizi açlıktan kurtarıyor. O zaman artık görün gerçeği görün de inanın. Evet, işte Allahu Teala bütün peygamberlerde böyle şeyler yaptığını bildiriyor. “Felevlâ iz câehum be’sunâ tedarraû”(6/43) keşke onlara o baskınlarımız geldiği zaman, o sıkıntılarımız geldiği zaman Allaha yalvarsalardı “velâkin kaset kulûbuhum” ama kalpleri taş kesildi. “Vezeyyene lehumuş-şeytânu mâ kânû ya’melûn” yapmakta oldukları şeyi şeytan onlara süslü gösterdi. “Felamma nesû mâ zukkirû bihî”(6/44) ne zaman ki kendilerine hatırlatılan şeyler, o verilen emirleri unuttular “fetahnâ aleyhim ebvâba külli şey’” bu defa her şeyin kapılarını onlara açtık, zenginleşmeye başladılar “hattâ izâ ferihû bimâ ûtû” verilenle şımardıkları zaman “ehaznâhum bağteten” onları bir anda yakaladık. “Ve izâ hum mublisûn” bir de bakmışsınız ki bütün ümitlerini kaybetmişler.

Şimdi bu günde benzeri şeyler var. Şimdi dikkat edin; meselâ Müslümanlar iktidara gelinceye kadar faiz haram, ama iktidara geldikleri zaman haramlık diye bir şey kalmıyor. Herkes daha çok faizli işlem yapma konusunda yarışıyor. Meğer bilmiyormuşuz, bu olmadan iş olmuyormuş, demeye başlıyorlar. Zenginleşinceye kadar bir çok günahlar günahlara karşı bakıyorsunuz ki son derece dik duran insanlar. Ellerine biraz para geçti mi biraz kıyısından, biraz köşesinden, şurdan buradan şeyapmaya dini kendilerine uydurmaya başlıyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz ki bundan dolayı rahatlamışlar. Gelişmişler zenginleşmişler. Ondan sonra da nasihat vermeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim, işte aslında amenna, tabiî ki faiz haram, biz helal demiyoruz ama bi de ekonominin işte dünya şartları, bilmem gidişatı, şu bu felan filan başlıyorlar nasihate. Ee çok güzel, ondan sonra ne oluyor? Sonra yukarıya çıkıyorlar çıkıyorlar, küt diye ne kadar yukarı çıkmışlarsa düştükleri zaman o kadar fazla zarar görmeye başlıyorlar. Şimdi bir kere, bir kere eğer siz Allaha inanıyor ve güveniyorsanız burada menfaat hesabı olmaz kardeşim! Ne demek bu: “Ya Rabbi! Sen, evet faizi haram kılmışsın ama sen biliyor musun, hiç faizcilik yaptın mı, bundaki şeyi biliyor musun…” gibi bir kafa tutmak olur Cenabı Hakk’a karşı. Başka konular da öyle. Yani hangi konu olursa olsun Allahu Teala’ya kafa tutmak olur bu. Şimdi mesela bu işte Cenabı Hakk’ın o güzelim üzümlerden bize lutfetmiş olduğu o üzüm şırası ne kadar güzel, ama o şırayı ekşiterek şarap haline getirenler, ondan büyük bir zevk almaya başlarlar. Onun için şıra tüketimiyle şarap tüketimi kıyas kabul etmeyecek kadar farklıdır. E peki ondan sonra ne olur? Bi müddet sonra artık vucut kendisini bırakır, çünkü bu vücut şarap için yaratılmamıştır, şıra için yaratılmıştır.  Helal gıdalar için yaratılmıştır. Ondan sonra da bakarsınız ki ortalık yıkılmaya başlıyor.

Şimdi mesela şu anda bütün dünyada peygamber (s.a.v.) bir hadisi şerifi var, diyor ki, faiz geliri ne kadar çok olursa olsun sonu darlığa dönüşüyor, diyor. Yani faizin sonu ekonomik daralmadır. Bunun başka yolu yoktur diyor, Peygamberimiz (s.a.v.). Şimdi dikkat edin, bütün dünya sık sık krizler içerisine giriyor, şu anda da büyük bir kriz. Sebebi nedir? Faizdir, başka birşey değil. Çünkü şeyde mal para dengesi bozuluyor, mal para dengesi bozulunca… Şimdi size daha önce de şeyapmıştım, tekrar etmekte fayda var. Kur’ân-ı Kerim’de infak denilen bir kelime vardır. Cenabı hak bunu sürekli emreder. İnfak bir şeyi nafaktan geçirmektir. Nafak tünelin adıdır. İnsan vücudundaki bütün damarlar tünel gibidir, değil mi? O damarlardan kanın geçmesi de infaktır. Kelime anlamı itibariyle damarlardan kan, sürekli nasıl dolaşmak zorundaysa, hiç durmadan gece gündüz, aynı şekilde mal ve hizmetin de aynı şekilde bir ülkede, bütün dünyada dolaşması lazım, gece gündüz. Şimdi kan bağırsaklara gelir, bağırsağı bir pazar yeri olarak kabul edin, oradan üretilmiş olan şeyleri alır, gıda parçacıklarını alır, bütün hücrelere dağıtır, ciğerlere gelir, oradan da oksijeni alır, kendi de orada bir temizlenir, oksijeni alır her tarafa dağıtır. O şeylerdeki atıkları da hücrelerdeki atıkları da alır, bir kısmını nefes yoluyla dışarıya atacak şekilde, bir kısmını önden ve arkadan dışarıya atacağımız şekilde, bazı bir kısmı da ter yoluyla atılacak şekilde, tüm bu şeyleri yerine getiren kan dolaşımıdır. Şimdi bunun sürekli olması lazım. Kan dolaşımını engelleyen herhangi bir şey, işte bir damar tıkanıklığının vücudu ne hale getirdiğini bilmeyen yok, herkes biliyor. Şimdi faiz devreye girdiği zaman ne yapıyor? Faiz bu dolaşımı sağlayan, yani işte ekonomideki bu dolaşımı, vücuttaki kan neyse ekonomideki para da odur, bir yerde durmaması lazım. Mesela kan yenilip içilmez, para da yenilip içilmez. Hiç kimse paranın bi parçasını hatta ağzına sürecek olsa tükürür. Binlerce adamın elinden geçmiş, mikrop kaynağı haline gelmiştir diye. Para nasıl yenmez içilmezse kan da yenilmez içilmez. O  vücuttaki o hücreler o kanı tüketmez. Hatta öyle bir şey olsa, vücutta bir kan sızması olsa bu çok ciddi bir rahatsızlıktır ve doktorlar bunu ortadan kaldırmak için, yani ilk önce bunu yaparlar. Peki yapılması gereken nedir? Bu dolaşımın sürekli olmasıdır. E birileri çıkıyor, mesela bir banka devreye giriyor diyor ki getirin paralarınızı bana diyor. Dolaşımdaki parayı birkere hapsediyor. Sürekli dolaşması gerekirken tıpkı vücdun bir yerinde bir ödem meydana geliyor ve o kan orada birikiyor. Ondan sonra da diyor ki ben parayı ancak faizle veririm, faizi herkes alamaz ki faize verebilmen için o kişinin sana teminat vermesi lazım. Peki teminatı da verdi. E toplumda kaç kişi faizle para alabilir? Eh herkeste serbestçe dolaşabilen bu para tutuklu hale gelir, tutuklu hale gelen bu para şartlı salıverilen tutuklular gibi olur, seni altı aylığına salıverdim, üç aylığına salıverdim bir yıllığına salıverdim git tekrar geri gel, şimdi bütün denge bozuldu mu bu ekonomide? Ondan sonra bakarsınız ki; bi tarafta zenginler, bi tarafta fakirler. Şimdi bunu en iyi vücuttan anlayabiliriz. Kalp vücuda kan verirken hücrelere dese ki ben sana ayda işte diyelim -bilmiyorum doktor olsa güler ama bilmiyorum, atıyorum mesleğim olmadığı için- sana ayda bir kilo kan vereceğim, dese ama bir gram fazlasını isterim, bir ayda bir gram kan istiyorum yani binde bir çok küçük bir şey. Şimdi hücre kansız yaşayabilir mi? Hücre nasıl kansız yaşayamazsa insanlar da parasız yaşayamaz. Yani o mal ve hizmetin dolaşımı için o damarlardan kan nasıl o şeyleri dolaştırıyorsa o gıdaları, para da mal ve hizmeti dolaştırır harcama kanallarından. Şimdi dese ki bir gram fazla kan istiyorum. E hücre kan üretemez ki. Bana dese ki o parayı veren kuruluş; ben sana şu kadar para verecem, ama ürettiğin hizmetin yüzde doksanını ben alırım, ürettiğin malın yani kârın yüzde doksanını alırım dese, verebilirim ama benden bir kuruş fazla istese veremem. Çünkü ben para üretemem ki para üretenler bellidir. İnsanlar dolayısıyla faizle birisine borç verdiğiniz an, onu asla yerine getiremeyeceği bir yükümlülük altına girmesine sebep oluyorsunuz, tıpkı bir damara bir hücreye ben senden bir gram kan fazla isterim dediğiniz zaman ayda bir gram, ben nerden üreteceğim? O zaman yapacağı iş nedir? Komşu hücrenin kanını çalmaktır. Başka yolu yok. Komşu hücre de öyle. O da ondan çalacak, o da ondan çalacak… e bir müddet sonra çalacak kan kalmayacağı için bakacaksınız ki teker teker hücreler kapanmaya başlayacak. Çünkü faizsiz kan yok, faizsiz nerden bulacağım, yok. Piyasaya bakın; işte o hücreler, dükkanlar teker teker kapanıyor, küçük dükkanlar kapanıyor, sonra bakarsınız ki artık elim ayağım üşümeye başladı dersiniz. bir müddet sonra eller uyuşmaya başlar. İşte bugün birçok köy, birçok büyük şehir kasaba merkezi hükümetten eğer memura maaş gitmezse hiç tamamen kapanacak. E peki bütün insanlar bir yerde toplaşıyor. Şimdi kan hep şu göğüs bölgesinde toplaşıyor, burada da damarlar patlamaya geliyor. E ne diyorsunuz bu sefer? Vücutta kan fazlası var diyorsunuz bu defa, piyasadan çekiyorsunuz, enflasyon oluyor. Kardeşim, kan fazlası yok, kan eksiği var. Sen hiç eli, ayağı, o hücreleri düşünmüyorsun ki o köyler boşalmış, o şehirler boşalmış, hiç onlara bakmıyorsun! Şuraya bakıyorsun, kan fazlası var diyorsun. Şimdi ondan sonra, bir müddet sonra, artık bu defa bankalar borç verecek kimseyi bulamayınca o para artık hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Hiçbir işe yaramaz ki kullanılmayan para! Ne anlamı var? ondan sonra üretilmiş olan mallar da dükkanlarda duruyor. İnsanlar da bu üretici müşteri bekliyor,  banka kim bu parayı kullanacak diye bekliyor. Millet de acından ölüyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki büyük bir ekonomik krize girdik. İşte dünya, işte Japonya ekonomik krizde, Amerika. Elbette böyle Almanyadaki bi toplantıda ben söylemiştim, siz Almanlara dedim, siz ekonomiden anlamazsınız, evet söylüyorum, anlamazlar, yüz defa tekrarlarım, ekonomiden anlamaz batılılar. Bilmezler ekonomiyi. Çok açık söylüyorum. Tabi şaşırdılar. Dedim siz ticaretle faizin farkını bilmezsiniz, siz kârla faizi karıştırırsınız. Bütün gelirleri faiz diye algılarsınız. Zaten bugün Avrupa’nın başına gelen sıkıntı ondandır. Onlara da az önceki örneği verdim. Bir ay sonra anlamışlar, bir şeyler gönderdiler, neyse. Şimdi ondan sonra sadece müslümanlar değil. Çünkü Allahu Teala bir prensip koymuşsa bu mutlaka olması gerekendir. Nasıl ki Allahın yarattığı her şey güzel de verdiği emirler niye güzel değil? Bize mi kalmış? Cenabı Hakk’ın, yani şimdi siz, hadi söleyin bakalım, benim şu elim bu elimden uzun olsun diye şuraya bir zam yaptırın, bir müddet sonra ne olacaksınız? Şimdi dövme yaptıranlar var biliyorsunuz. Bir müddet sonra o dövme bir çirkinlik örneği haline geliyor. Ondan sonra da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dolayısıyla bu hem Müslümanlar için, hem bütün insanlar için böyle baştan çok tatlı gelir, işlenen bütün günahlar öyledir. son derece tatlı gelir, zevk verir. Ama bir müddet sonra ondan kurutulmak istersiniz. Ama bu iradeyi gösteremediğiniz için battıkça batarsınız. Dolayısıyla bugün hiç zannetmeyin ki insanlar günahı bilmeden işliyor. Böye bir insan yoktur  yeryzünde. Aksi takdirde Allah zalim olur haşa. Herkes yaptığını bile bile yapar. Herkes suçu bile bile işler. Başkasına bir sürü mazeret ortaya koysa bile Allahın varlığını ve birliğini bilmeyen, bunda şüphesi olan bir tek insan yoktur. Herkes Cenabı Hakk’ın varlığında ve birliğinde şüphe etmez, çok kesin bir kanaati vardır. Onun için herkes kendini dindar sanır. Başkalarına söylemese bile kendi içinde öyle kabul eder. Ama dindar olmak değil doğru olan Allahın istediği şekilde dindar olmaktır. Bu  dünyaya biz nizam veremeyiz, bugün varsın, yarın yoksun. Bu dünyaya konmuş olan nizama uymak zorundayız. Onun için adımıza Müslim deniyor, Müslüman deniyor. Ne demek Müslüman? Allah’ın düzenine teslim olan insan demektir. Allah’a akıl öğreten değil, Allah’ın emirlerine uyan insan demektir. Bunlara son derece dikkat etmeliyiz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
756 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
757 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
758 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007