Bakara Sûresi (23-24) Ayetler

12 Ocak 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdü lillahi Rabbi’l-Alemin ve’l akibeti li’l-muttakin ve’s-salatü ve’s-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Biliyorsunuz, Bakara suresinin 23. ve 24. ayetlerini bugün okuyacağız. Surenin baş tarafında, müminlerin temel özellikleri ortaya kondu. Sonra kâfirler anlatıldı. Arkasından münafıklar anlatıldı. Sonra ulûhiyet denen yani Allah-u Teâlâ’nın tek ilah olduğu, ondan başka ilah olmadığı hususu üzerinde duruldu ayetlerde. Bugün de nübüvvet diye adlandırılan peygamberlik konusunun en önemli, ayırıcı vasfı olan kitap konusu üzerinde duruluyor.

2/23: “Ve in küntüm fı raybin mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislihi ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn”

Burada Allah-u Teâlâ diyor ki;

“Ey insanlar! Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa, onun surelerinden sadece bir tanesine denk bir sure getirin. Şühedanızı da çağırın. Haklıysanız bunu yaparsınız.”

Yani buna inanıyorsanız, gerçekten bu kitabın Allah’ın kitabı olmadığı iddianızda samimiyseniz bunu yaparsınız. Burada şühedanızı çağırın diye tercüme yaptık. Bunun sebebi şu:

Bendeki mealde nasıl açıklamış bakalım. Şüheda, Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın diyor. Bu biraz uzak bir mana.

Seninkinde ne yazılı? Şahitlerinizi de çağırın. Allah’tan gayrı şahitlerinizi de çağırın. Hangi şahit? Hangi olaya şahitlik edecek bunlar?

Diğer meallerde ne var? Farklı bir meal var mı? Allah dışındaki yardımcılarınızı…

Burada şehit kelimesinin çoğulu şüheda. Şehit demek, bir şeyi gözüyle gören, eliyle tutan ya da kendisi görülen ve kavranan şey demektir. Onun için şehit, uzman kişi manasına gelir. Öylesine uzman ki, meseleleri çok iyi biliyor. Mesela laboratuarda test etmiş. Sadece kitaptan okuduğu bilgiyle değil, o bilginin doğruluğunu test etmiş, o bilginin doğru olduğu kanaatine varmış kişi demektir. Sıradan bir uzman değil. Gözüyle bir olayı görüyor çünkü. Ben gördüm kardeşim, diyor. İnsanlar en çok böyle kişilerin bilgisine güvenir değil mi? Öyleyse şu denebilir; “Bilgisine çok güvendiğiniz kişileri de çağırın.” Fakat buradaki “min dunillahi” ifadesi bana şunu hatırlatıyor. “Dun” kelimesi bir şeyin aşağısında anlamına gelir. İnsanların tamamı, her zaman burada tekrarlıyoruz, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eder ama Allah’ı kendisinden uzak sayar. Mesela şu tavan gibi. Oraya ulaşmam imkânsız der ve araya bir aracı koyar. Aracı tanrılar da böyle ortaya çıkar. Bu aracıları kendilerinden yukarı ve Allah’tan aşağı görürler. O yüzden Allah ile aralarına bir yere koyar. Ama o aracıların kendilerini gördüklerini, duyduklarını da bilirler. Yani kendilerine şahit olan varlıklardır. Kendilerini görüp duyduklarını bildikleri için de her yerde araya yardımcı olarak onları koyarlar. Mesela Hıristiyanlar, İsa’nın sürekli kendileriyle ilişkide olduklarına inanırlar. Şimdi bir taraftan Tanrılık tarafı var, çünkü Allah’a yakın. Bir taraftan da insanları gözlemleme tarafı var. Kendileriyle ilişki içerisinde olduğunu düşünüyorlar. Öyleyse sizin tanrılık vasfı verdiğiniz bütün büyüklerinizi de çağırın. Bu konuda ne yapabilecekseniz yapın, bütün kutsal kişilerinizi de çağırın. Mesela falanca kişi ermiştir, derler. Siz onun ağzından çıkan laflara dikkat edin, o öyle sıradan konuşmaz, derler. Tanrılaştırır insanlar. Hepsini çağırın! Allah ile kendi aranıza koyduğunuz sizi gördüğünü, takip ettiğini kabul ettiğiniz varlıkları ya da bütün uzman kişileri çağırın! Çağırın da bunun dengini getirin! Buna denk tek bir şey getirin! 114 tane suresi var. Siz bir suresine denk bir şey yapın, getirin!

“İn küntüm sadıkiyn”

Eğer sadıksanız, iddianızda haklıysanız, gerçekten bunun Allah’ın kitabı olmadığı kanaatindeyseniz, bunu yaparsınız.

2/24: “Fe illem tef’alu”

Bunu yapamazsanız,

“ve len tef’alu”

Ki asla yapamazsınız

“fettekun naralleti vekudühen nasü vel hıcarah”

O zaman yakıtı insanlar ve taş olan o ateşten çekinin.

Önünüzde böyle bir ateş var. Çünkü doğru olduğuna kesin olarak inandığınız bir kitabı dışlıyorsunuz. Böyle bir kitap getiren kişinin Allah’ın elçisi olduğunu biliyor ve dışlıyorsunuz. Öyleyse bunun cezasını görürsünüz.

“üıddet lil kafirın.”

O cehennem kâfirler için hazırlanmıştır.

Allah elçiler gönderiyor değil mi? Elçi ne idi? Birinin sözünü diğerlerine ulaştıran kişi. Allah’ın gönderdiği elçi kimin sözünü ulaştırır? Allah’ın sözünü. Kime? Allah’ın kullarına. O zaman Allah’ın sözünü içeren şeyin adı ne olur? Allah’ın kitabı olur. Peki, Allah-u Teâlâ kaç tane kitap indirmiştir gökten?  Dört tane mi diyorsunuz? Bütün peygamberlere Allah kitap göndermiştir. Enam suresi 90. ayete kadar olan kısmı okursanız, o sayfada görürsünüz. Allah’ın kitap vermediği hiçbir peygamber yok. Gelip ne anlatacak? “Ben Allah’ın elçisiyim.”  “Hoş geldin. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak?” “Valla bilmiyorum kitaba bakmam lazım.”  “Hangi kitap kardeşim?”

Esas olan o kişinin elçiliğine inanmak ve o peygambere inanmak ve güvenmektir.

Musa peygamber (a.s.)  Firavun’a geliyor ve diyor ki, ben Allah’ın sana gönderdiği elçiyim. Mesela, Firavun bir devlet başkanı. O günün Yunanistan’ından birisi gelseydi. Yunan hükümetinin sana gönderdiği elçiyim, deseydi. Firavun ne diyecekti? Elçi olduğunu bir göreyim, diyecekti. Mesela birisi geliyor Dışişleri Bakanlığı nezdinde diyor ki, ben falanca ülkenin elçisiyim. Göreve başlaması için önce güven mektubunu cumhurbaşkanına sunması. Ne demek güven mektubu? Sen gerçekten o ülkenin elçisisin. Onun belgesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes çıkar der ki ben falanca ülkenin elçisiyim. Olur, mu öyle şey? İşte Firavun’a Musa (a.s.) geliyor, ben Allah’ın elçisiyim. Firavun ne yapar ona? Çok haklı olarak belge ister. Sen herhangi bir ülkenin değil, alışık olmadığımız bir şey, Allah’ın elçisi olarak geliyorsun. Allah’ın elçisinin sunacağı belge, herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenemeyecek bir belge olmalı. Öyle bir belge ki yalnız Allah tarafından düzenlenir. O yüzden insanlar öyle bir belge düzenleyecek güçte olmadığından dolayı onun adına mucize deniyor.

Musa (a.s.) elini çıkarıyor, esmer bir insan olduğu halde bembeyaz bir el çıkıyor. Esmer bir insanın eli koltuk altına girip çıkmasıyla beyazlaşır mı? Tekrar koltuğunun altına koyuyor, eski haline geliyor. Elindeki değneği atıyor, yılana dönüşüyor. Biliyorsunuz, dokuz tane mucize gösteriyor. Musa (a.s.), Allah’ın elçisi olduğunu bütün açıklığıyla ispatlıyor.

Muhammed (s.a.v.) de Allah’ın elçisidir. Bugün Musa (a.s.) değneği ile ya da elini koltuğunun altına sokuyor çıkarıyor bembeyaz oluyor diye birisine anlatsak, bununla o kişi Musa (a.s.) Allah’ın peygamberi olduğuna inanabilir mi? Bugün değneği biz atsak yılana dönüşür mü? Topkapı Müzesinde duruyor. Yıllarca duruyor ama yılana falan dönüşmüyor. Onu Cenab-ı Hak dönüştürüyor.  Belge olsun diye. Sıradan bir değnek.

İşte Muhammed’in (a.s.) peygamberlik belgesi de Kur’an-ı Kerim. Kur’an öyle bir belge ki mesajı taşıyor. Allah-u Teâlâ’nın bizden istediği şeyleri taşıyor. Öyle bir belge ki Allah’tan başkasının yapması mümkün değil. İşte bunu gördüğü zaman tamam, bu Allah’ın kitabıdır diyecek. Bundan sonra inanır veya inanmaz. Bir şeyin doğru olduğu kanaatine varmak başkadır. Ona inanmak başkadır. Çünkü inanmak güvenmeyi gerektirir. Hayatı ona göre değiştirmeyi gerektirir. Yoksa Musa (a.s.), Firavun’a dokuz tane mucize göstermişti. Allah-u Teâlâ bize bildiriyor. İsra suresi, 293. Sayfa 101. ayet. Diyor ki;

17/101: “Ve le kad ateyna musa tis’a ayatim beyyinat”

Bütün gerçekleri ortaya koyacak şekilde Musa’ya dokuz tane mucize verdik.

“fes’el benı israıl”

Sor İsrailoğullarına

” iz caehüm”

Musa onlara geldiği zaman ne olduğunu sor.

“fe kale lehu fir’avnü inni le ezunnüke ya musa meshura”

Firavun dedi ki: Musa, sen büyülenmişsin. Ben senin büyülendiğin kanaatindeyim.

Dokuz tane mucizeyi gördü, büyülendiğin kanaatindeyim, dedi.  Suların kana dönüşmesi, çekirge baskını, kurbağa baskını, değneğin sihirbazların değneklerini yutması. Bütün bunları gördü ama Musa (a.s.) ne dedi?

17/102: “Kale le kad alimte”

Sen kesin olarak biliyorsun

ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erd”

Bunları göklerin ve yerin sahibinden başkası indirmiş değil.

Niye böyle diyor? Çünkü Firavun’un da rabis-semavati ve’l arddan şüphesi yok ki… Desen ki göklerin ve yerin sahibi kim? Firavun da hiç düşünmeden Allah’tır diyecek. Çok iyi biliyorsun ki bu mucizeleri indiren göklerin ve yerin Rabbidir.

“Basair”

Yani bunlar basiret olsun diye indirilmiştir. Benim peygamber olduğumu anlaman için indirilmiştir. Yani senin kesin kanaate varman için indirilmiştir.

“ ve innı le ezunnüke ya fir’avnü mesbura”

Firavun! Benim de kesin kanaatim şu, sen kaybettin.

Sözün bittiği yerde ne olur? Kavga olur.

17/103: “ Fe erade ey yestefizzehüm minel ard”

Bunun arkasından Firavun onları oradan söküp atmak istedi.

O zamana kadar Musa (a.s.) diyordu ki, bırak gideyim. Bırakmıyordu. Ama söz bitince söyleyecek bir şey kalamayınca onları oradan çıkarmak istedi.

“fe ağraknahü ve mem meahu cemıa”

Biz de onu ve onunla birlikte olanların tamamının boğduk.

İşte burada da Kur’an-ı Kerim, Musa’nın (a.s.) mucizeleri gibidir. Kim Kur’an-ı Kerim’in manasını anlar ve kavrarsa çok iyi bilir ki, bu Allah’ın kitabıdır. Sıradan bir insanın kitabı değildir. Olamaz da. O zaman Firavun gibi kesin bir kanaate varır. İnanmıyorsa bir başka sebep vardır. Bile bile Cenab-ı Allah’a isyan eder ve Firavun gibi cezayı hak eder.

“Fe illem tef’alu ve len tef’alu”

Bunu yapamazsanız ki, hiç yapamayacaksınız.

Pek çok kimse uğraşsak biz de yaparız derler. Biraz çalışsam ben de Kuran’ın benzerini yazarım, derler. Buyur yaz. Hadi yaz da bir göreyim seni! Diyor ki, canım birisi bir şiir yazar, hiç kimse o yazdığı şiir gibi şiir yazamaz. Allah öyle demiyor. Aynısını demiyor, dengini getirin, diyor. Birisi bir şiir yazar aynı gruba giren şiirler içinde bir başkası daha güzeldir. Birisi bir şey yapar, öbürü daha iyisini yapar. Zaten medeniyet de o şekilde gelişir. Ama bütün insanlar bilir ki, bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hiç kimse Allah’ın yarattığı gibi yaratamaz. Herkes bilir. Nasıl insanlar Allah’ın yarattığı gibi yaratamazlarsa mesela peruk yapılıyor, görüntüsü normal saçtan daha güzel oluyor. Güzel de, normal saçtan bir tel aldığınızda o kişinin bütün kişiliğini, özelliklerini o telin içinde görüyorsunuz. O peruğun içinde ne görüyorsunuz? Sonra o saç yere döküldüğü zaman bir süre sonra toprağa karışıyor. Ama öbürü karışmıyor, çevre kirliliği yapıyor.

Enfal suresinin 31, 32 ve 33. Ayetlerinde;

8/31: “Ve iza tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi’nâ”

Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman “Tamam tamam, dinledik, duyduk” derler.

“lev neşâu le kulnâ misle hâzâ”

Biraz çalışsak, biraz gayret göstersek, biz de bunun gibisini yazarız.

Öyle mi? Allah-u Teâlâ diyor ki; Kur’an gibisini yazmanızı istemiyorum.  Kur’an’ın bir suresi gibisini yazın. Sadece biraz çalışarak değil, bütün uzmanlarınızı toplayın.

in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn”

Bunlar geçmişlerin masalları derler. Yok, Firavun’u anlatacak, yok İsrailoğullarını anlatacak. Hep hikâye zaten. O hikâyelerden bir tane de sen yaz! Bu kadar basit mi?

8/32: “Ve iz kâlûllâhumme in kâne hâzâ huvel hakk”

Bir de şöyle diyorlar. Sanki kendileri haklıymış da Cenab-ı Hakk’a dua ediyorlar. Hani insanlar hayır dua edeceğine şer dua eder. Allah iyiliğimizi versin, Allah bize ikramda bulunsun diyeceğine, Allah belamı versin, der. Aynen bunun gibi bunlar da diyorlar ki, “Ya Rabbi eğer bu haksa, gerçekse… Bize inanmayı nasip et demesi lazım değil mi? Ama onlar ne diyor?

“fe emtir aleynâ hıcâreten mines semâ”

Eğer bu gerçekse gökten bize taş yağdır. O zaman sen ölüp gideceksin. Bunun gerçekliğinin sana ne faydası olacak?

“evi’tinâ bi azâbin elîm”

Ya da bize acıklı bir azap ver.

Yani biz bunun gerçek olduğuna inanmıyoruz, demeye çalışıyorlar.

8/33: “Ve mâ kânallâhu li yuazzibehum ve ente fîhim”

Onların içinde sen olduğun sürece Allah onlara azap edecek değil.

Demek ki biz de eğer bir toplulukta Allah’ın kitabını tebliğ ediyorsak Cenab-ı Hak o topluluğa tebliğ sırasında azap etmeyecektir.

“ve mâ kânallâhu muazzibehum ve hum yestagfirûn”

Ve onlar günahlarının bağışlanmasını istedikleri zaman da Allah onlara azap etmeyecektir.

İnsanları Allah’ın kitabına çağırdığımız zaman, sık sık dile getirdiğimiz bir şey var, Allah’ın iki kitabı vardır. Birisi Allah’ın yarattığı tüm varlıklar, birisi de Allah’ın indirdiği kitap. Allah’ın indirdiği kitap, ilk peygamberden son peygambere kadar aynı, değişmeden geliyor. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim dediğiniz zaman, Tevrat da İncil de bütün kitaplar da bunun içerisinde zaten var.      Allah’ın yarattığı kitabın dengini kimse yapamayacağını biliyor. Dikkat ederseniz son zamanlarda genetiği değiştirilmiş bir takım gıdalar var. İnsanlar onları almak istemiyor. Hâlbuki onlar da toprakta yetişiyor. Herkes tabiisini arıyor. Herkes biliyor ki Allah’ın yarattığı mükemmeldir, en güzeldir. Bunu bilmeyen hiç kimse yok. Dünyanın neresinde, hangi şart altında yaşarsa yaşasın bilir ki hiç kimse Allah’ın yarattığı gibisini yaratamaz. Bunu bildikleri için, bu kitap gibi bir şey yap. Yapabiliyorsan tamam. Yapamıyorsan bil ki bu da kâinatı yaratan Allah’ın eseridir. O zaman bu kitabı ve getireni kabul etmen lazım. Bu kitabı getiren de Allah’ın elçisidir.

Daha önce anlatmıştım, hatırlıyorum ama yeni gelen cemaat için tekrar anlatayım. Bir grup işadamı ile ve başka kesimden insanlarla bir özel uçakla Orta Asya gezisi yapmıştık. Çok önceydi, Sovyetler Birliği daha yeni yıkılmıştı. Herkes büyük bir heyecanla gidiyordu. Kazakistan’da, Kazakistan Otelinde kalıyoruz. Almaata’da. Gece saat 11.00 sıralarıydı, otele geldim. Baktım ki birkaç İzmirli iş adamı koşa koşa geldiler. Hocam, biraz gelir misin, dediler. Dedim, ne var? Şurada bir delikanlı var, akşamdan beri dil döküyoruz, bir türlü ikna edemiyoruz. Sen bir gel. Gittim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Dedi ki; ben Türk asıllı Almanım. Bu ne demek oluyor, dedim. Dedi ki annem, babam Türkiye’den Almanya’ya gitmiş, ben orada doğdum, büyüdüm. Çocukken, dedi anaokuluna gidiyorduk. Herkes bize müslüman diyordu. Fakat sonra baktım ki, arkadaşlarım oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar. Allah, peygamber inancından bahsediyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biraz aklım ermeye başlayınca ben Müslüman değilim, demeye başladım. Yok, sen Müslümansın sen Türk’sün demeye başladılar. Bu sizin dediklerinizin hiçbiri bizde yok. Bu defa Hıristiyanlar bunu Hıristiyanlığa çekmek için uğraşmışlar. Gel, en doğru din Hıristiyanlıktır. Yahudi arkadaşlarım vardı, diyor. En doğru din Yahudiliktir. Müslümanlar da beni hiç kimseye vermiyor. Ben de şaşkın vaziyetteyim. Kendi kendime dedim ki, Bu dinlerin hangisi doğruysa ona inanacağım. Çalıştım, para kazandım. Şimdi dolaşıyorum. Önce Vatikan’a gittim. Onlar diyorlar ki en doğru din bizimkidir ama hiç içime yatmadı. Oradan Kudüs’e gittim, onlarla da görüştüm. O da hiç içime yatmadı. Sonra gittim Hindistan, Tibet oraları dolaştım. O kadar çok din var ki hepsiyle görüştüm. Dedim ki Allah’a inanıyor musun? Elbette inanıyorum, dedi. Gittiğim her yerde inanıyorlar. Hindistan’da da inanıyorlar. İnanmayan yok ki, dedi. Dedim ki bak Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberidir. Geç onları dedi. Ben o masalları çok duydum, dedi. Onu siz iddia ediyorsunuz, dedi. Ben nereden bileceğim onun Allah’ın peygamberi olduğunu dedi. Dedim ki oğlum, Allahın peygamberi olduğunun belgesi var. Yok ya dedi. Nerede o belge görebilir miyim? Arkadaşıma söyledim, gitti odadan bir Kuran-ı Kerim getirdi. Dedim işte belgesi bu. Başında bir Fatiha suresi var, oku bakalım. Eğer bir insan tarafından yazılacağını düşünüyorsan, Allahın kitabı değildir. Ama bunu bir insan yazamaz diye düşünüyorsan, o zaman kararını sen verirsin. Okudum mealini. İlk ayetlerde Allah Allah dedi, ben şimdiye kadar hiç böyle bir söz duymamıştım, dedi. Tabi o arada bazı konuşmalar da oldu. Fatiha suresinin mealini baştan sona bitirdi. Sonra biraz daha konuştuk. Tabii epeyce vakit geçti. Gece saat 2.30da da hava alanına gitmemiz gerekiyor. Biraz çıkalım, dinlenelim, dedik. Aldım Kur’an-ı Kerim’i arkadaşla beraber çıktık odaya. Bir çay yaptırdık. Bazıları çay içerse uyuyamaz, biz çay içmezsek uyuyamayız. Biz çay içerken kapı vuruldu, o genç girdi içeri. Özür dilerim dedi. Siz de çok yorgunsunuz ama sizinle biraz daha oturabilir miyim, dedi. Buyurun, dedik. Dedi ki, şimdiye kadar sizin söylediğiniz gibi sözler hiç duymadım. Bu kitaptaki yazılan şey çok ilginç. Rica etsem o kitabı bana tekrar verir misiniz? Tekrar okuyabilir miyim, dedi. Al, dedik. Sonra bu kitap bende kalsa ne olur, dedi. Biraz daha oturdu ve gitti.

Şimdi son derece objektif ve evrensel şekilde insanları dine davet etmek lazım. Kardeşim sen Allahın kulusun. O konuda kimsenin itiraz ettiği yok. Herkes biliyor zaten. Bu da Allah’ın kitabı. Yok ya, diyor. Ben nereden bileyim. İşte buyur, oku! Ama kendi diliyle okuyacak, anlayacak, kavrayacak. İşte o zaman Allahın kitabı olduğunu anlar. Ondan sonra karar kendisine ait. İster inanır, ister inanmaz. Ama inanmadığı takdirde suçlu olduğunu da bilir. İçini kemirir, kemirir. Sonra bakarsınız ki ya inanmış, ya da iyice katılaşmış. Birkaç ayet daha okuyalım. İsra suresinin 88.ayeti:

17/88:” Kul

Şunu söyle onlara,

“ leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye’tu bi misli hazel kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane ba’duhüm li ba’dın zahıra

Onlara de ki,  insanlar ve cinler bir araya gelse, cin dediğimiz bütün görünmez varlıklar, melekler de bunun içine girerler. Görünen görünmeyen bütün varlıklar bir araya gelse,  bu Kur’an’ın bir dengini getirmek üzere bir araya gelseler, onun dengini getiremezler. İsterse sırt sırta vermiş olsunlar. Biri diğerine destek vermiş olsun, yapamazlar. Çünkü insanın gücünün üstündeki bir şeydir. Mesela insanlar bilgisayar fabrikası yapar, uçak fabrikası yapar ama insan bir buğday yapan fabrika yapabilir mi? Basit bir buğday. Onun yapılması için toprağa atacaksınız. Cenab-ı Hakk’ın koyduğu kanuna göre yaratılacak, o kadar. Bu hafife alınmazsa Allah insana alet yapma, geliştirme, medeniyet kurma yetkisi vermiştir ama ne yaparsanız yapın, ne kadar güçlü olursanız olun dünyanın bütün güçlerini birleştirseniz Allah’ın yarattığını yaratmanıza imkân yok. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim de o şekilde.          Burada Müslümanların Kuran-ı Kerim’in farkına varmaları lazım. Buna bütün dünyanın çok büyük ihtiyacı var. Kâinat Allah’ın yarattığı kitap, Kuran-ı Kerim indirdiği kitap. Bu ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Nasıl Allah’ın yarattığı bir saç telini insanlar yapamıyorsa Allah’ın indirdiği kitabın da herhangi bir suresini yapamazlar. O zaman şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki birisi Allah’ın yazılı kitabı, birisi görsel kitabıdır. Elle tutulan kitaptır. Bu ikisini birleştirebilirseniz ki zaten kuran da hep onun üzerinde durur. İnsanları hep kesin bildikleri şeyden hareketle kendisine inanmaya çağırır. O zaman Kur’an tüm ilim dallarının elinden tutar. Tüm ilim dalları birer çocuk gibi Kuran-ı Kerim de onların babaları gibi hepsinin elinden tutar hiç birisi tökezlemeden, düşmeden ağzını burnunu yaralamadan yollarına devam ederler. Çok rahat bir şekilde gelişir ve büyürler. Bizim bu açıdan insanlara yaklaşmamız lazım. Karşı taraftan herhangi bir beklenti içinde olmadan işte kardeşim sen Allah’ın kulusun, bu da Allah2ın kitabıdır.

Geçenlerde haberlerde görmüştüm. Malezya’da bir şey olmuş, hatırlayanlarınız olur. Hıristiyanlar tanrı diyeceklermiş de, Allah demeyeceklermiş. Hatırladınız mı? Niye? Allah Müslümanlara aitmiş. Tanrı onlara aitmiş. Bu ne biçim mantıktır? Kur’an-ı Kerim’in neresinde böyle bir mantık var? Dünyanın neresinde kim varsa Allah öyle anlatıyor, hangi inanç mensubu olursa olsun, mesela Hıristiyanlar için ne diyor?
“Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir oldular.”

Yani iki tane daha tanrı ortaya koyuyorlar ama o birincisine Allah diyorlar. Onun için burada kıskançlığa falan gerek yok. Allah yeryüzündeki bütün insanların Allah’ıdır. Bütün insanların inandığı bir şey. Asıl mesele şu: Bildiğiniz doğruları uyguladığınız zaman hangi noktada olursanız olun sonucunuz iyi gelir. Doğru yaptıysanız, dürüst davrandıysanız gideceğiniz yer cennettir. Çünkü Allah’tan başka tanrı iddia edenler yalan peşinde koşuyorlar. Kur’an-ı Kerim’i insanlara gösteriyorsunuz. Gerçeği anlıyor ama yalan peşinde koşuyor. Neden? Oradan bir takım menfaatler bir takım şeyler oluşturmaya çalışıyor.

Bu Kur’an’da her türlü örneği insanlara evire çevire verdik.

Onu aradığınız zaman buluyorsunuz gerçekten. Şurada bir cümle söylüyor, öbür tarafta örnekler veriyor.

“Ama insanların çoğu direnç gösteriyor.”

Sadece nankörlükte direnmiyor. Nankörlüğe sıra gelince herkes en önde yer alıyor ama dürüstlüğe sıra gelince insanlar direniyor. Peygambere (s.a.v.) şöyle demişler.

17/90: “Ve kâlû len nu’mine leke hattâ tefcure lenâ minel ardı yenbûâ”

Biz sana asla inanmayacağız Ya Muhammed! Yerden bizim için kaynak suları çıkarırsan başka. O zamana kadar inanmayacağız.

91: “Ev tekûne leke cennetun min nahîlin ve ineb”

Ya da senin hurma ve üzüm bahçelerin olur

in fe tufeccirel enhâre hılâlehâ tefcîrâ”

O istediğimiz nehirleri hurma ve üzüm bağları arasından akıtırsın.

92:“Ev tuskıtas semâe kemâ zeamte aleynâ kisefen”

Ya da bize ceza gelecek diyorsun ya, o zaman senin iddiana göre gökyüzünü parça parça üstümüze düşürürsün.

“ev te’tiye billâhi vel melâiketi kabîlâ”

Ya da Allah’ı, melekleri getirirsin karşımıza, oturur konuşuruz.

93: “Ev yekûne leke beytun min zuhrufin”

Ya da senin altından bir evin olur

“ev terkâ fîs semâ”

Ya da göğe çıkarsın.

Korkuyorlar da göğe çıkar diye…

“ve len nu’mine li rukıyyik”

Göğe çıkmana da inanmayız

“hattâ tunezzile aleynâ kitâben nakreuh”

Bizim okuyacağımız bir kitap getirmediğin sürece de sana inanmayız.

Gökten bir yazı getireceksin falan oğlu filan, Muhammed’e inan! Tamam, işte Kur’an gelmiş. Daha ne arıyorsunuz?

“kul subhâne rabbî”

De ki: Ben Rabbime kul olurum.

Allah’a kurban olurum deriz ya Türkçede.

hel kuntu illâ beşeren resûlâ”

Ben de sizin gibi bir insan değimliyim? Ne oluyorsunuz? Beni Tanrı yerine mi koyuyorsunuz? Gerçeği anlıyorlar. İnanmamak için bin bir dereden su getiriyorlar. Burada diyor ki Allah-u Teala:

94: “Ve mâ menean nâse en yu’minû iz câe humul hudâ illâ en kâlû e beasallâhu beşeren resûlâ”

Bu insanların kendilerin elçi geldikten sonra inanmalarına engel olan tek şey kıskançlıktır.

Şeytanın yoldan çıkması da kıskançlıktan olmadı mı? Niye ben değil de o.

Son olarak Bakara suresinin 174.ayeti okuyor ve bu bölümü kapatıyoruz.

2/174: “ İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi”

Allah’ın bu kitaptan indirdiği şeyleri gizleyenler…

Bazı kimseler bazı ayetlerin okunmasını istemezler. Canım Kur’an-ı Kerimden şu kadar ayet okumasan ne olur? Diğerlerine uy, burası da kalsın bunu yapanlar…

“ve yeşterune bihı semenen kalılen”

Bunun karşısında da bir menfaat bekliyorlar.

Kalıcı olmayan tükenecek bir menfaat.

“ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nar”

Onlar içlerini, karınlarını sadece ateşle doldururlar.

ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyame”

Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak.

Neden? Çünkü gerçeği çok iyi kavradıktan sonra böyle yaptılar.

“ve la yüzekkıhim”

Allah onları arındırmayacak

“ ve lehüm azabün eliym”

Onlar için acıklı bir azap vardır.

2/175: “Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda”

Onlar kendilerine gelmiş olan kitabı bırakıyorlar, karşılığında sapıklığı satın alıyorlar…

vel azabe bil mağfirah”

Allah’ın affını isteyeceklerine affı bırakıp Allah’ın azabını satın alıyorlar.

Karşılığı ne? Birazcık menfaat. Zaten Firavun’u da o hale getiren o olmuştu. O insanlara zulüm etmek ve üstünlüğü elden bırakmamak için öyle yapmıştı.

“ fe ma asberahüm alen nar”

Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklı kimselermiş! Cehennem ateşine ne kadar dayanıklıymışlar!

176: “Zalike”

Bunun sebebi şu

“bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk”

Allah kitabı hak ile indirmiştir.

Bu kitapta olan her şey gerçeklerle örtüşür. Bu kitabın söylediği neyse gerçeklerle tartışmasız doğrudur. Yeter ki bu kitaba göre konuşasınız. Kitabı kendinize uydurarak değil siz kitaba uyarak. Kitabı kendinize uydurursanız siz de diğerleri gibi olursunuz.

Şimdi aklıma geldi mesela Darwinizm tartışmasında insan maymundan mı gelmiş, nereden gelmiş diye konuşuluyor. Allah-u Teâlâ insanı ana rahmindeyken kendisine ruh üfleninceye kadar diğer canlılardan bir canlı sayıyor. Hâlbuki görüntü yüzde yüz insan. Ruh üflenince görüntü değişiyor. Şimdi siz yüzde yüz insan görüntüsünde birisi olsa, Allah ona ruh üflemedikten sonra onun insan olma şansı yok. İnsanla maymun arasındaki fark görüntüden mi ibaret? Hiç maymunların medeniyet kurduğunu duydunuz mu? Maymunların yazdığı bir satır bilgi mi var yeryüzünde? Öyle bir şey söylüyor ki… Kur’an-ı Kerim. Bir televizyon programında ben bunu söylemiştim. Bazı gruplar Darwinizmden menfaatleniyorlar. Öylesine sinirleri kabardı ki, uğraştılar mailler gönderdiler. Niye? Çünkü yıllarca kurdukları bina bir üflemeyle çöktü gitti. Yok, efendim ara varlık var mıymış, yok muymuş? Gereksiz tartışmalar. Olsa ne yazar? Bilgisayar elektrikli bir alet. İçindeki program olmasa bilgisayar ne işe yarar, ne farkı kalır diğerlerinden? İnsanın ruhu da bilgisayardaki program gibidir.

Bugün nereye gidiyorsak karşı taraf, muhataplarımız rahatsız oluyorlar. Cevap vermek için çırpınıyorlar. Ama söylediğimiz sözler onları öylesine susturuyor ki ağızlarını açma şansları yok. Rusya, Avrupa’nın çeşitli şehirleri… İki gün önce gelen habere göre Paris’teki kişiler de biz de Süleymaniye Vakfı ile çalışmak istiyoruz diye haber göndermişler. Bunlar Müslüman değil, ateist. Ama onlara yaptığım konuşmada dedim ki, bütün insanlar Allah’a inanır ama bazıları inanmadığını iddia eder. Ağızlarını bile açamadı adamlar. Sonra onlardan iki tane zat ertesi gün soru sordu, sordu. Artık soracak soru kalmayınca en son sorusu, Allah ne zamana kadar tövbeyi kabul eder, dedi. Niye? Siz bir şey yapmıyorsunuz ki, o kişiyi onu yaratanın kitabıyla yüzleştiriyorsunuz. Aslında sizde herhangi bir güç yok. Siz diyorsunuz ki kardeşim ben bir şey bilmem. Sen Allah’ın kulusun, bu da Allahın kitabıdır. Siz bir araya gelin, kararı kendiniz verin. Bunu yapmak zorundayız.

Aynı ayetleri okuyalım ve dersimizi kapatalım:

2/23: “Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina”

Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa…

Eğer bir kimse inancını bu kitaba dayandırmazsa o kişinin eşhedü demesinin de bir anlamı olmaz. Kişinin kesin kanaati olacak, yani ben şahidim ki Muhammed Allah’ın elçisidir. Nereden biliyorsun? O Kazakistan’da soran delikanlı gibi. İzmirli işadamları yemin etmişler ki Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberi diye. İnanmamış. Kardeşim sen o zaman mı yaşadın, ben ne bileyim? Bana da dedi, Ben nereden bileceğim? Seni tebrik ederim, dedim.  İbrahim a.s. da öyle yapmıştı. Araştıracaksın tabii. Bu insana diyorsun ki, inan! Kilise diyor ki, bunu akıl almaz ama Hıristiyanların inancını kilise korur. Siz düşünmeyin diyor, biz işi hallederiz. Müslümanlıkta öyle bir şey yok ki. Kimse senin inancını koruyamaz. Ya İnanırsın ya inanmazsın. Eşhedü diyorsan Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olduğunu gözünle görmüş gibi bilmek zorundasın. Onun da tek yolu Allah’ın kitabını okuyup anlamaktır. Başka şekilde olmaz.

“Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina”

Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa

“fe’tu bi suratim mim mislihi”

Bunda 114 sure var ya, bir tanesinin dengini getirin.

“ved’u şühedaeküm min dunillah”

Allah’la kendi aranızdaki şahitlerinizi ve ne kadar uzmanınız varsa çağırın. Görünen görünmeyen bütün varlıklar hepsini getirin. Çünkü bu öyle bir kitap ki, hem ifade bakımından mükemmel hem anlam bakımından mükemmel.

“in küntüm sadikıyn”

Eğer iddianızda haklıysanız bunu yaparsınız.

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu Allah’ın kitabı.

“Fe illem tef’alu”

Bunu yapmazsanız

“ ve len tef’alu”

Asla yapamayacaksınız.

“fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah”

O zaman bile bile yanlışın içerisine gireceksiniz. Bunun Allah’ın kitabı olduğunu anlayacaksınız ama inanmayacaksınız. O zaman başka maksadınız var.

Amerika’dan gelip doktora yapan bir hanım vardı. Ona Fatiha suresini okumuştum. Yıllar sonra New York’ta bir üniversitede İslam tarihi hocası olmuş. Gelmişti. New York eyalet kilisesi bir karar aldı. Oradaki bütün papazlara İslam dini ile ilgili üçer aylık seminerler düzenledi. Ben de o seminerde ders veriyorum, dedi. Ben de ne anlatıyorsunuz, dedim. Dedi ki, sadece Kur’an’ı anlatıyorum. Bakın bir Fatiha suresinden Kur’an’a yönelmiş. Bir teneke baldan bir parmak alsanız onun tadını anlamaz mısınız? Hepsini yemek gerekmez. Dedi ki sadece Kur’an anlatıyorum. İnanır mısınız, papazların tamamı üç dersten sonra Müslüman olmaya karar verdiler. Diyorlar ki demek ki bizim beklediğimiz peygamber gelmiş. Ama sonra başlıyorlar; biz bundan sonra ne iş yapacağız?  Bunu kime anlatacağız? İnsanların karşısına nasıl çıkacağız? Bu defa ne yapıyorlar? Gerçeği anladıktan,  inandıktan sonra kendi menfaatini düşünüyor. İşte bilmek ve inanmak arsındaki fark budur. İnandığın zaman ne pahasına olursa olsun yaparsın. Ondan dolayı Allah-u Teâlâ ne diyor bakın. Müslümanla kâfir arasındaki fark da o. Lütfen hepimiz kendimizi burada testten geçirelim, lütfen. Bu testte bakalım hangimiz sınıfta kalıyoruz, hangimiz geçiyoruz. Allah-u Teâlâ müslümanla kâfir arasındaki ayrımı nasıl yapıyor?

“Ellezine yestehibbunel hayated dünya alel ahirin”?

Firavun Musa aleyhiselamın peygamber olduğundan zerre kadar şüphe etmiyordu. Ama dünya hayatını ahirete tercih ettiği için kâfir olmuştu. Bakalım biz kendimizi gerçekten düşünelim. Benim hayatımda dünya mı birinci sırada, ahiret mi? Ahireti yok saydığı için değil. Şeytanı düşünün. Şeytan ahireti yok aydı mı? Beni kıyamet gününe, bunların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat demedi mi Cenabı Hakk’a? Neyi tercih ediyorsunuz? Dünya hayatını mı ahireti mi? Tercihiniz eğer ahiretse dünyayı reddedecek değilsiniz. Ahireti tabii ki bu dünyada kazanacaksın. Tercihin ahiretse tamam kardeşim, yolun doğru. Tercihin dünyaysa Allah’ın emirlerini bir şekilde sağından solundan kırpmaya başlarsın. Kendine uydurmaya çalışırsın. Sen ona uymak yerine onu kendine uydurmaya çalışırsın. O zaman da yoldan çıkarsın. Hepimiz bunu lütfen test edelim. Ayeti kerime ne diyor? Gerçekleri anlamak başkadır. Kabul etmek başkadır. Gerçekleri anlamayan hiç kimse yoktur. Ama kabul etmeyenler vardır. Buna çok dikkat edin.

Böylece dersimizin ikinci bölümü için biraz ara veriyoruz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
742 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
743 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
744 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
745 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
746 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
747 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
748 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
749 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
750 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
751 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
752 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
753 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
754 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
755 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
756 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
757 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007