Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı

28 Şubat 2006 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 2.297 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bu günkü konumuz kadınların boşanma hakkı. Mümtahine suresinde okuyacağımız 10.ve 11.ayetler o konuyu örnekleriyle anlatan ayetlerdir. Onunla ilgili diğer ayetleri de okuyacağız. Böylece kadınların kaybolmuş bir hakkının kuranı kerimde nasıl açıkça yer aldığını hep birlikte göreceğiz.

Mumtehine suresinin 10. ayetini okuyoruz. Sayfa 551. Zaten dersimiz orada. Dersimiz orada zaten.

“Ya eyyuhellezine amenu, iza caekumul mu’minatu muhaciratin femtehınu hunn: müminler, mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan geçirin”,”allahu a’lemu bi imanihinn: Allah onların imanını çok iyi bilir”. Yani en iyi Allah bilir. Siz kendiniz onların mümin olduğuna karar verseniz dahi yanlış karar vermiş olabilirsiniz. Çünkü iman kalb ile tastikdir, onu en iyi Allah bilir. “Fe in alimtumu hunne mu’minatin fe la terciu hunne ilel kuffar: onların mümin kadınlar olduğunu anladığınız zaman kafirlere geri çevirmeyin”. “La hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunn: onlar, o kafirlere helal değildir. O kafirler de bunlara helal değildir. “Ve atuhu ma enfaku: yaptıkları harcamayı onlara verin”. Yani kocaları kendilerine ne harcamışlarsa onları götürün verin. “Ve la cunaha aleykum en tenkıhu hunne iza ateytumuhunne ucurehunn: onların mihirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmeniz konusunda size bir günah yoktur”.”Ve la tumsiku bi isamil kevafir: nikahınızda olan kafir kadınların da bileğine yapışmayın”. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. “Ves’elu ma enfaktum: yaptığınız harcamayı onlardan isteyin”,”Vel yes’elu ma enfeku: karıları kaçıp size gelmiş olanlar da yaptıkları harcamaları istesinler”.”Zalikum hukmullah: bu Allah’ın size verdiği hükmüdür”.”Yahkumu beynekum: aranızda hükmeder”.”Vallahu alimul hakim: Allah bilir ve doğru karar verir”(MUMTAHİNE 10).

Tabi şimdi diyeceksiniz ki bu ayetin kadınların boşanma hakkı ile ne alakası var. Baştan söylediğin söz ile bir ilgisini bulamıyoruz. Elbette yani bu tür konular, uzmanlık gerektiren konulardır. Sıradan bir kişi okuduğu zaman biraz sonra anlatacağım anlamları çıkaramaz. Ama hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Bu ayetler Hudeybiye anlaşmasından sonra inmiştir. Hicretin 6. yılı Peygamber(sav) Medine’den 1500 kişi ile hac yapmak üzere yola çıkmış Mekke’ye doğru. Kurbanlıklarını almışlar. Mekke’nin bugün ortasında kalmış olan Hudeybiye’ye kadar gelmişler. Orada Mekkeliler bunların şehre girmesine müsade etmemişler. Orada bir antlaşma yapılmış. Ona Hudeybiye musalahası deniyor. Yada anlaşma diyelim. Sözleşme yapılmış. Muahede desek antlaşma olur. O antlaşmada, 10 yıl Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında barış ortamı olacak. Mekkeliler’den herhangi bir kimse Medine’ye sığınacak olursa Medineliler onu kabul etmeyecekler. Ama Medine’den herhangi bir kimse Mekke’ye gelecek olursa Mekkeliler onu geri vermeyecekler. Antlaşma görünüşte müslümanların aleyhine. Hatta bu sebepten dolayı bazı müslümanlar karşı çıkmıştı. Hz. Ömer de karşı çıkanlardandı. Ama Peygamber efendimiz, gel antlaşmaya sen imza at diye o karşı çıkanı işin içerisine soktu. Şimdi o antlaşmada bizden bir kimse Medine’ye giderse kelimesinin karşıluğında “recul” kullanılmış. Recul arapçada erkek demektir. O sırada bazı hanımlar gelip müslümanlara sığınmışlar. Peygamber efendimiz bu hanımları geriye vermemiş. Erkeklerden sığınanlar olmuş, onları iade etmiş. Hanımlardan sığınanları vermemiş. Çünkü demiş ki bak; antlaşmada “recul” kelimesi geçiyor. “Recul” de kadın demek değildir. Dolayısıyla vermemiş. Şimdi bu hanımlar gelmişler ve bunlar evli. Evli hanımlar. Kocalarından kaçıp gelmişler, müslmanlara sığınmışlar. Burada yapılması gereken temel problem, derhal bunların eşleriyle ilişkisini kesip bunları eşlerinden boşamak. Burada AllahTeala diyor ki; müminler, size mümin kadınlar hicret ederek gelirlerse onları denemeden geçirin. Yani bakın, gerçekten inançlarından dolayı mı kaçıp gelmişler yoksa başka bir sebepten dolayı mı kaçıp gelmişler. Hani olabilir ya. Kocalarını sevmedikleri için kaçmışlardır, Medine nasıldır, bir görüp gelelim diye turistik amaçla kaçmışlardır yada başka bir niyetleri olabilir. Tabi ajan meslesini tespit etmek zor da başka niyetlerle. Çünkü ajan gerçeği söylemez, yalan söyler size. Onun için AllahTeala diyor ki; onları imtihan edin. Çünkü eğer mümin olduklarından dolayı kaçtıkları tespit edilirse boşanmalarına hükmedilecek ve bundan dolayı da karşı tarafa bir tazminat ödenecek. Kocasına tazminat ödenecek. E kaçan kadının cebinde parası olmaz. O tazminatı da müslümanlar ödeyecek. Müslmanlara öyle bir mükellefiyet yüklediği için imtihandan geçiriliyorlar.

“Allahu alemu bi imanihinne”. Şimdi diyebilirsiniz ki; ya Rabbi, iman kalp işidir. Biz bunun kalbine bakamayız ki. Allah daha iyi bilir ama siz kendi imkanlarınıza göre bunun mümin olup olmadığını araştıracaksınız.

“Fe in alimtimu hunne mu’minatin: bunların mümin olduklarını anlarsanız, kocasından kaçıp gelmiş, imanından dolayı gelmiş. Kocasıyla beraber olmak istemiyor. O zaman “fe la terciu hunne ilel kuffar: o kafirlere bunları geri göndermeyin”. Kafir kocalarına geri çevirmeyin. Çünkü gerekçelerinde haklı olduğu ortaya çıkmış ve kocalarından boşanmaları tahakkuk ediyor. Ama bundan sonra müslümanlara bir görev düşecek. Onu biraz sonra tekrar okutacağız. Bu noktada yani kadınların kocalarından ayrılma isteklerinin haklı görüldüğü bir noktada “la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune le hunn: bunlar o kocalarına helal değildir, onlar da bunlara helal değildir. Artık araları ayrılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan “ve atuhum ma enfaku: kocalarına bu kadınlar için harcadıkları mihri verin”. Gönderin. Mihri vereceksiniz ve arada nikahın ortadan kalktığına karar vereceksiniz. Bu kararı verdikten sonra “ve la cunaha aleykum en tenkıhu hunne: onlarla nikahlanmanızda artık bundan sonra bir günah yoktur size”. Oradaki önceki kocalarıyla nikah bağı sona erdikten sonra artık siz de bununla evlenebilirsiniz. Ama bir şarta bağlı: “iza ateytumu hunne ucurehunne: mihirlerini verdiğiniz takdirde” evlenebilirsiniz. Yani diyemezsiniz ki; ya sen o kocandan ayrılırken o kocanın vermiş olduğu mihri biz ödedik, onun için seninle evlenirken de hiç olmazsa mihir vermeyelim diyemezsiniz. Onların mihrini vereceksiniz, onda  sonra evleneceksiniz.

“Ve la tumsıku bi isamil kevafir”. Şimdi Mekke’den Medine’ye inançlarından dolayı göç etmiş hanımlar var. Medine’de de inanmadıkları için, müşrik oldukları için Mekke’ye gitmek isteyen hanımlar var. Öbürleri nasıl kafirlerin nikahındaysa bunlar da müslümanların nikahında. Mesela Hz. Ömer’in iki tane hanımı varmış böyle kafir. Mekke’ye gitmek istiyor. “Ve la tunsiku bi isamil kevafir: o kafir kadınların da bileğine yapışmayın”. Yani gitmek istiyorsa gitsin. Gitsin ama “ves’elu ma enfaktum: onlara yaptığınız harcamayı isteyin”. Nasıl siz kafir kocalarından kaçan kadınlara onların harcamalarını veriyorsanız, siz de sizden kaçan hanımlara yaptığınız harcamayı onlardan isteyin. Tam bir mutekabiliyet görüyormusunuz. Yani bir denklik var. “Vel yes’elu ma enfeku: onlar da kaçan karılarına harcadıklarını istesinler”. Yani daha önceki ayetten şöyle anlaşılırdı: kadına soracaksınız, kocanız size ne kadar harcadı? Şu kadar. Göndereceksiniz kocasına. Koca da diyecek ki; yok kardeşim, o kadar değil. O kocaya da talep hakkını tanıyın. O da gelsin, talepte bulunsun. Desin ki; evet, o kadar değil de şu kadar. Ispatlar, verirsiniz.

“Zalikum hukmullah: bu Allah’ın size olan hükmüdür”. “Yahkumu beynekum: O sizin aranızda böyle hükmeder”.”Vallahu alimun hakim: Allah bilir ve doğru karar verir”(MUMTEHİNE 10).

Şimdi buradaki hükmün kısa ve özlü hali Bakara suresinin 229.ayetindedir. Orayı bir açarsanız lütfen. Hatta Bakara 228’den başlayalım. 228’in son kısmından başlayalım. Baştan başlayalım zihinleri toparlama açısından daha önemli.

“Vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusuhinne selasete kuruin: boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç kur beklerler”. Yani üç temizlik süresi beklerler boşandıktan sonra. Bekleme süreleri üç temizlik süresidir. Tabi bu adet gören hanımlar içindir. Adet görmeyen hanımlar üç ay beklerler. Hamile olanlar da doğuma kadar beklerler. Eşiyle ilişkiye girmeden boşanmışsa hiç beklemesi gerekmez.

“Ve la yahıllu lehunne en yektumne ma halakallahu fi erhamihinne: Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemek onlara helal değildir”. Yani üç kur temizlik süresi ancak hayız kanıyla anlaşılır. Ne zaman hayız başladı ne zaman bitti bunu da hanım bilir. İddeti sayma görevi de erkeğe verilmiştir. Daha sonra Talak suresinde göreceğiz inşallah. O zaman kadın bu konuda kocasını doğru bilgilendirmek zorundadır. Eğer Allah’ın rahimde yarattığı o kanı gizlerse yani bekleme süresini uzatır yada kısaltırsa bu ona helal olmaz. Böyle bir hakkı yoktur. Bazı kitaplarda görürsünüz, işte hamileliğini gizlerse falan diye. Böyle şey olamaz. Hiç bir kadın hamileliğini gizlemez çünkü o gizlenecek bir şey değikdir ki. Bir müddet sonra ortaya çıkacak. E kendini boşayan adam çocuğun babası olmayacak da kim olacak? Öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada esas olan rahimden gelen kandır.

“Ve buuletihunne ehakku bi reddihinne fi zalike in eradu ıslaha: kocaları eğer arayı düzeltmek isterletse bu bekleme süresi içerisinde karılarına dönmeye daha çok hak sahibidirler”. Yani bekleme süresinin sonunda hakları vardır dönmeye. Diğer ayetler hep onu söylüyor. Süre bittiği zaman ya güzellikle dönsünler yada güzellikle salı versinler. Sürenin sonunda dönmeye hakları varsa sürenin içinde öncelikle hakları vardır. Şimdi burada talak ile , talak erkeğin boşama hakkıdır. Yani nerede talak kelimesini görürseniz o erkeğe ait bir boşama hakkıdır. Talak fiillerinin faili devamlı erkek, mefulü de devamlı kadındır. Yani o fili yapan, talakı yapan erkektir, talak yoluyla boşanan da kadındır. Kadının boşanmasıyla ilgili hakkın adına iftida denir. Onu biraz sonra ayette göreceğiz. “İftida”. Neden öyle dendiğini de ayeti okuyarak anlarız.

Şimdi burada şöyle bir hüküm var: “ve lehunne mislullezi aleyhinne bil maruf”. “Ve lehunne: kadınların lehine vardır”. Kadınların lehine vardır, “mislullezi aleyhinne: aleyhlerine olanın dengi vardır”. Yani kadınların ne kadar hakkı var ise o kadar da görevleri vardır. Yani kadın ve erkeğin karşılıklı hak ve görevleri birbirine denktir. “Ve lehunne mislullezi aleyhinne bil maruf”. Marufa göre. Yani kitapta, sünnette belirlenen bazen de doğru geleneklerde belirlenen şekilde karşılıklı birbirine denk hak ve görevleri vardır.

“Ve lir ricali aleyhinne dereceh: erkeklerin kadınlara karşı bir derece üztünlükleri vardır”. Bu üstünlün kemiyette değil keyfiyette. Yani o hakkı gene denk de birisinin kullanımı daha kolay öbürünün kullanımı biraz daha zor. Onun için bu kolaylık zorluk açısından bir farklılık vardır. Şimdi, boşama ile ilgili, ayetin içerisinde böyle bir şey geçiyorsa ki zaten burada genel hüküm var. Erkeğin elinde boşama yetkisi varsa dengeyi sağlamak için kadına da vermek gerekir mi bunu? Ne dersiniz. Gerekir! Çünkü Allah diyor ki; lehlerine olanın dengi, aleyherinedir. Kocanın talak hakkı varsa onun karşılığında kadının da onu dengeleyecek bir hakkı olacak. Ama erkeklerinki bir derece farklıdır.

“Vallahu azizul hakim: Allah güçlüdür ve doğru karar verir”(BAKARA 228).

“Et talaku merretan: talak iki keredir”. Yani erkeğin karısını Talak suresinde açıklanan şekilde boşaması iki kere olur. Her birinden sonra “fe imsakun bi ma’rufin ev tesrihun bi ihsan: erkek karısını ya güzellikle tutar yada güzellikle salıverir”. Şimdi talak konusuna girmiyorum. Çünkü talak suresi gelecek, onu orada detaylı olarak anlatacağız. Şimdi kısaca sadece değinerek geçiyoruz.

“Ve la yahıllu lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne: onlara verdiklerinizden bir şey almak size helal değildir”. Yani boşadığınız karılara verdiğiniz mallardan hiç bir şey geriye alamazsınız. Boşuyoru, ayrılıyorum, ne alırsan kardır falan diyemezsiniz.

“İlla en yehafa ella yukima hududallah: ancak karı koca Allah’ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa başka”. Burada daha çok kadın için söz konusudur. Kadın, kocasına karşı görevlerini yerine getiremeyeceği kanaatine varmışsa. Sevemiyordur, başka bir takım şeyler ortaya çıkmıştır. O durum ayrı. Bazen bu başka şekilde de olabilir. Çok ince konular. Ben fakültede talabelere defalarca anlatıyorum, bakıyorum hala anlamamış olanlar var. Bazı talebelere lisans döneminde bazılarına da hemde yüksek lisansda da anlatıyorum, bakıyorum gene anlaşılmamış. E şimdi burada da bir sürü anlaşılmayacak şeyler olacak. Onun için bazılarını es geçeyim de soru olursa o zaman açıklayayım. Yoksa her şeyi anlatmaya kalkışısak zor olur. Okumak isterseniz detaylı olarak bizim internet sitemizde var. Allah’ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa, o zaman erkek kadının malından alır.

“Fe in hıftum el la yukima hududallah: eğer siz de bu karı kocanın Allah’ın koyduğu hudutta duramayacağından korkarsanız”,”fe la cunaha alyhima fi meftedet bih: kadının fidye verip kendisini kurtarmasında ikisine de günah yoktur”. Fidye ne kadar verecek ayete göre? Bak tekrar okuyayım, dikkatle dinleyin. “Ve la yahıllı lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne: karınıza verdiklerinizden almanız size helal değildir”. Mihir kadar. Hediyeler de olabilir. “en yehafa ella yukima hududallah: Allah’ın koyduğu sınırlarda dufamayacaklarından korkarlarsa o başka”. Şimdi kadın diyor ki; ben kocama karşı vazifelerimi yerine getiremeyeceğim. Bazen de kadının bir takım ahlaksız davranışları olur. Mesela Allah göstermesin bir gayrı meşru ilişki içerisine girmiş olur, kocası bunun farkına varır. Kocası ona diyebilir ki; hanım, artık biz bu aileyi birlikte yürütmemiz mümkün değil. Bundan sonra biz birbirimizin yüzüne bakamayız. Ama ben seni boşarsam sana bu kadar mal verdim, bunlardan tek kuruş geri alamam. Olayı mahkemeye götürürsem sen de rezil olursun ben de rezil olurum. O zaman gel, sana verdiğim mallardan bir kısmını ver ve ayrıl. Bunu da diyebilir yani. Her zaman kadın olmaz, bazen erkek de olabilir. Ama erkeğin alabilmesi için böyle ciddi bir ahlaki problem olması lazım. Sıradan şeylerle değil. Kadının duygusallığından yararlanıp onu baskı altında bırakarak onu boşayıp bir başka kadınla evlenmek isteyenler olabilir. Boşamadan önce hiç olmazsa malını alayım, onu kendinin ayrılması için zorlayayım diyebilir. Öyle bir olay olmasın diye AllahTeala, “fe inhiftum: siz de korkarsanız” diyerek ya mahkemeyi ya hakem heyetini araya sokuyor. Erkek, karısını boşamak istediği zaman kimseye danışmadan sadece iki tane şahit getirerek kadının adetli olmadığı bir dönemde ilişkiye girmediği bir temizlik süresi içerisinde boşayabilir. Yani bunun için hergangi bir kurulun kararına ihtiyacı yoktur. Ama kadının boşanması için olayı mahkemeye yada hakem heyetine götürmesi lazım. Onlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ki o gerekli incelemenin ayetini de biraz sonra okutacağız. Onları yaptıktan sonra bu ailenin birlikte yürümeyeceği kanaatine varırlarsa, kadına diyecekler ki; tamam ayrılabilirsin. Kocandan aldığının tamamını ver yada bir kısmını ver ayrıl diyebilirler. Koca tamamen haksız ise diyebilirler ki; çok az bir şey ver ayrıl. Çünkü ayetin metni buna uygun. “Mimma ateytumuhunne” diyor. Arapça bilenler için burada “mim” harfi cerri var. Baaz için de olabilir beyan için de olabilir. Yani tamamı için de söz konusu olabilir, bir kısmı için de söz konusu olabilir. Şimdi erkek karısını boşamak istediği zaman tek taraflı iradesiyle boşuyor. Kadın kocasından ayrılmak istediği zaman tek taraflı iradesiyle ayrılabiliyor mu? İşte o zaman her ikisinde de boşama hakkı olması bakımından haklarda bir denge var mı? Kadında da boşama hakkı var, erkekte de var. Şimdi bir denklik var mı? Var! Bu hakları kullanma açısından denklik var mı? Yok! İşte erkeklerin lehine olan bu derece o dur. Yani erkekler kimseye sormadan kullanabilirler ama kadınların bu haklarını kullanması için bir şey gerekir. Aslında bu kadınların korunmasıdır. Yani pozitif ayrımcılık denen olay var ya? Kuranda kadınlar lehine hep vardır. Yeri geldikçe bunları inşallah zaten anlatıyoruz, gene de anlatırız. Kadınlar burada korunuyor. Bir ayette Allah diyor ki; “ve in eradtumutibdale zevcin” Nisa suresinde 18. ayet olabilir. “Ve in eradtumustibdale zevcin mekane zevc”. 20.ayetmiş. Nisa suresi 20.ayet. “Ve in eradtumustibdale zevcin mekane zevc: yani hanımınızı boşayıp bir başka hanım almak istiyorsanız”,”ve ateytum ihdahunne kantaren: boşayacağınız hanıma kantar dolusu altın vermiş olsanız”,”fe la te’huzu minhu şey’a: ondan hiç bir şey almayın”,”e te’huzunehu buhtanen ve ismen mubina: ona iftirada bulunarak apaçık günaha girerek mi alacaksını?”. İftirada bulunmak nasıl olur? Çünkü ancak gayrı meşru ilişki iddasında bulunursa erkek alabilir verdiklerini. E bu da iftira olur namuslu bir kadın için. Şahit olmayabilir. Karı koca arasındaki yani sadece koca açısından şahit olmayabilir. Şahit olmazsa eğer yeminlerle, erkek dört kere yemin eder karısının bu gayri meşru ilşkiye girdiğine dair. Beşincisinde de eğer yalan söylüyorsan Allah’ın laneti üzerime olsun der. Kadın da dört kere yemin eder. Beşincisinde de eğer kocam doğru söylüyorsa Allah’ın laneti üzerime olsun der. Böylece dava ortadan kalkmış olur. Yani burada da tam bir denge var. Yani erkeğin söylediği sözler ile kadının söylediği sözlerin kelime yapısı, şu su, bu su büyük ölçüde bir dengelidir. Ama erkek karısına gerçekte iftara da ediyor olabilir. İşte onun için Allah diyor ki; bunun tek yolu o. Yani bir erkeğin karısından mal almasının tek yolu karısının fahişelik yapmasıdır. O 19. ayette de açıkça belirtiliyor değil mi? 19 mu? Nisa 19 olacak. Orada da Allah şöyle buyuruyor; “ya eyyuhellezine amenu la yahıllu lekum en terisu nisae kerha: karılarınıza zorla mirasçı olmanız size helal değildir”. Yani kadından tiksiniyorsun, malına göz dikmişsin, kocalık yapmıyorsun, iğreniyorsun ondan. Onu aşağılıyorsun. Ondan sonra bekliyorsun ki ölsün de malına konayım. Bu helal olmaz size diyor. “Ve la ta’duluhunne li tezhebu ba’dı ma ateytumuhunne: sizin onlara verdiğiniz mallardan bir kısmını olsun size vermek için de baskı yapmayın”. Yani mallarından bir kısmını alıp gideceksiniz, onun için de baskı yapmayın. “İlla en ye’tine bi fahişetin mubeyyineh: belgelenebilecek bir fahişelik yapmış olurlarsa o başka”. Açık bir fahişelik yapmışlarsa o başka. Yani sadece o zaman erkek karısından mal almak için baskı yapabilir. Bu baskıyı yapması için de olayı mahkemeye taşımaması lazım. Olayı mahkemeye taşır da kadının o gizlemesi geren suçunu ortaya koyarsa, bu defa mal alma hakkını da kaybeder. Mahkeme boşamaya karar verir ama erkek herhangi bir şey almadan gider. Onun için burada da kadının korunması söz konusu. Böyle bir pis olaya koca şahit olmuş olsa bile bunu ortaya çıkarmıyor, oradan sadece karısına yaptığı harcamayı alıyor ve ayrılıyorlar. Bu büyükçe bir parantezdi, şimdi asıl konumuza devam ediyoruz.

“Ve la yahıllu lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne şey’en: karılarınıza verdiklerinizden hiç bir şey almanız size helal değildir”. “İlla en yehafa ella yukima hududallah: ancak karı koca Allah’ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa başka”(BAKARA 229). Kocanın durumu belli. Sadece fahişelik yapması hali. Ama kadının kocasından hoşlanmamasının şeyi yok. Pisikolojik hoşlanma da olabilir, çeşitli şeyler olabilir. Yani orada bir sebep sınırlaması yok. Sadece olay şu: Nisa suresinin 34 ve 35.ayetlerini açalım, orada göreceğiz. Aslında 34’ü okumayalım. 34’ü okursak, orada çok uzun açıklamalar yapmak lazım kadının dövülmesi olayı ile ilgili. Bu akşam bu konu bitmez. Onun için orayı şey yapmayalım. Çünkü bizim geleneğimiz malesef yani fıkıh geleneği kurandan uzak oluştuğu için her konuda olduğu gibi kadının dövülmesi konusunda da kabul edilmeyecek yanlışlar vardır. Yani kuran açısından kabul edilmesi mümkün olmayan yanlışlar vardır. Bunların ne olduğunu görmek isteyenler bizim sitemizden bu konu ile ilgili yazımızı okuyabilirler. 35’i okuyalım. Yani zamandan tasarruf için.

Şimdi, karı koca anlaşamıyorlar. Geliyorlar mahkemeye başvuruyorlar. Yada hakemlere başvuruyorlar. Çünkü hayatın binbir türlü hali var. Her yerde mahkeme olmaz ki. İslamiyet her yerde uygulanması gerekir ama her yerde mahkemeyi bulamayabilirsiniz.

“Ve in hıftum şıkaka beynihima: eğer siz, karı kocanın arasının ayrılacağından korkarsanız”. Onlar geldi, mahkemeye baş vurdular. Mahkeme tabi biraz nasihat eder, biraz korkar. Bakar ki burada durum ciddi. Öyle olursa “feb’asu hakemen min ehlihi: bir hakem kocanın ailesinden”,”ve hakemen mün ehliha: bir kişiyi de kadının ailesinden hakem olarak gönderin”. Aileden olsun ki rahat açılabilsinler, rahat konuşabilsinler. “İn yurida ıslahen: eğer bu karı koca aralarının düzeltilmesini isterlerse”. Yani onlarda böyle bir niyet varsa gizli, açık, “yuveffikıllahu beynehuma: Allah bu ikisinin arasında bir uyuşma meydana getirir”. “İnnallahe kane alimen habira: Allah bilir ve herşeyden haberdardır”. Peki baktınız ki, bakın burada cümlede bir eksiklik kalıyor. Kuran ayetleri nasıl birbirini tamamlıyor. Tekrar okuyayım, oradan devam edeceğiz. “Ve in hıftum şikaka beynehima: baktınız ki araları ayrılacak bu karı kocanın”,”feb’asu hakemen min ehlihi: bir tane hakem erkeğin ailesinden”,”ve hakemen min ehliha: bir tane de kadının ailesinden gönderin”. “İn yurida ıslahan yuveffikıllahe beynehuma: eğer bu karı koca aralarını düzeltmek konusunda bir iradeye sahiplerse(böyle bir istekleri varsa) Allah aralarında uyuşma meydana getirir”, istekleri varsa. Ondan sonraki soru ne olur? Ya istekleri yoksa? Yani uyuşamayacakları kanaatine vardıysanız. İşte onun cevabı da burada.

Katılımcı: 38:16-38-19 arası duyulmuyor.

  1. Bayındır: Öyle her gördüğüne inanma. Daha öğrenemedin mi bu kadar senedir. Hakemlere olur mu? Uyuşacak olan hakemlermidir? Karı kocamdır? Hakemler zaten arayı düzeltmek için girerler araya. İşte burada da diyor ki; “fe in hıftum ella yukima hududallah”, artık sizde de bu korku hasıl oldu. Bunlar birbirleriyle evliliklerini devam ettirirler ise birbirlerine saygıyı kaybetmişler yada kadın kaybetmiş. Çünkü karı koca ikisi de saygı duyacak ki aile yürüsün. Sadece bir tanesinin saygısıyla yürümez ki. Baktılar ki bunlar birbirlerine saygıyı kaybetmiş. Yada kadın kocasına karşı artık hiç şey yapmıyor. Hatta bu olayın bir örneği vardır. Abdullah Bin Kays’ın karısı Habibe yada Cemile(değişik rivayetler var). Kocasından ayrılmak için Peygamber(sav)’e geliyor. Kocası, kendisini çok seviyor. Kendisi de kocasından çok nefret ediyor. Ve artık biz bir arada olamayacağız, aynı yastığa baş koymamız mümkün değil diye Peygamberimiz’e şikayete geliyor. Peygamber efendimiz de diyor ki. Tabi daha öncesi de var bunun. Diyor ki; tamam, sen Sabit Bin Kays’tan aldığın bahçeyi geri verirmisin? Veririm diyor. Peki ver. Sabit’e de diyor ki; al bu bahçeyi. Git babanın evine diyor kadına. O da gidiyor babasına. Yani kocasının çok seviyor olması yetmez ki. Kadın nefret ettikten sonra neye yarar. İki tarafın da bir birini sevmesi lazım. Sevgi de öyle bir şeydir ki zorla olmaz. Her konuda denge vardır. Hiç bir konuda dengesizlik yoktur. Dengesizlik bizde. Şeyde yok.

“Fe in hıftum ella yukima hududallah”, hakemler gönderdikten sonra artık bunların aralarının düzelemeyeceği korkusuna kapılırsanız. Zaten “havf” kelimesi geçiyor. “Havf”, öyle kuru korku değil. Bir delile dayalu korkudur. İşte o delil de hakemler göndermek suretiyle ortaya çıkmış oluyor. Bunlar anlaşamayacaklar. O zaman “fe ka cunahe aleyhima: ikisine de günah yoktur”. Karıya da kocaya da. Hangi hususta? “Fi meftedet: kadının fidye vererek kendisini kurtarmasında”. Şimdi kadın kocasından ayrılıyor. Acaba günahkar oluyor mu bu şartlar altında? Olmuyor! Peki koca, karısından verdiği malı geri alıyor. Günahkar oluyor mu? Bu şartlar tahakkuk edinceye kadar günah olan, şartlar tahakkuk edince artık günah olmaktan çıkıyor. Şimdi burada Peygamber(sav), işte az önce anlattığım olayda Sabit B. Kays’ın karısı, kocasından ayrılmak istiyor. Mihir olarak aldığı bahçeyi veriyor. Hatta bazı rivayetletde diyor ki; bir bahçe de üste veririm diyor. Ayete göre üste vermesi uygun mu? Karılarınıza verdiğinizden diyor değil mi? O “üste”si, onun verdiği değildir. Bütün ayetlerde öyle. Vediğinizden almak.

Katılımcı: 42:42-42:44 arası duyulmuyor.

  1. Bayındır: Olay sadaka yeri değil burası. Burada kocasına sadaka vermez bu noktada. Burada ayrıldıktan sonra gider sadaka verir, o ayrı. Alakası yok o işin.

Şimdi, aldığı bahçeyi veriyor. Peygamberimiz, fazlası olmaz diyor. Demek ki fazlası olmaz hükmü de kuranın hükmüdür. Dolayısıyla siz, Peygamber(sav)’in ağızından çıkan sözleri dikkatli bir araştırmacıysanız, kuranı kerimle birebir uyuşturursunuz. Uyuşmuyor ise bir uydurma var demektir. Bir yanlışlık var demektir. Ya siz olayı iyi incelememişsinizdir yada Peygamberimiz’e yapılmış bir iftira ile karşı karşıyasınızdır.

Hz. Ömer zamanında da böyle bir olay olmuş. El Müdevvenetül Kubra’da İmam Malik’in El Müdevvenesinde geçiyor. Kadın gelmiş, kocasını şikayet etmiş. Hz. Ömer de onu tutmuş bir samanlığa, çer çöp bulunan bir yere hapsetmiş. Demiş ki; bu gece burada kal. Sabahleyin kadına demiş ki; nasıl, rahat edebildin mi? Hiç sorma demiş, kocam ile evleneli beri ilk defa böyle güzel ve parlak bir gece geçirdim. Kocam çok iyidir, iyidir ama ahhh, ahhh! Ne söyleyeyim demiş. Peki demiş, bir şey söylemene lüzum yok tabi belli her şey. Kocandan ayrılabilirsin demiş. Yani aldığını geri vererek ayrılabilirsin.

Şimdi bu olay, ayeti kerime de böyle, hadis de böyle. Konu ile ilgili hadisler de sadece anlattıklarımdır. Değişik rivayetleri var ama sonuçları aynıdır. Fıkıh kitaplarında bu “hu’l” diye bir başka şekle büründürülmüştür. O başka şeklini çaydan sonra anlatacağım. “Hul” diye başka bir şekle büründürülmüştür. Şöyle çok kısa özetini vereyim. Kadın kocasından ayrılmak isterse, getirir kocasına mal verir. Bu malın miktarı kocasından aldığı ile sınırlı değil. Başka da verebilir. Verdikten sonra koca kabul ederse ayrılır, kabul etmezse ayrılamaz. Ona karşılık hul ettim demesi lazım yada değişik mezheplere göre. Hul ettim derse, kadın boşanmış olur yada Şafi’de boşanmış sayılmaz. Ama kocanın kabul etmesi şart. Koca kabul etmezse geçersizdir. O zaman kadının hakkından bahsedebilirmisiniz? Bahsedemezseniz çaydan sonra anlatacağım.

Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada bu hazırlığı yaptıktan sonra Mümtahine suresinin 10.ayetini 3.kez okuyalım. Belki böylece zihnimizde bir soru kalmaz. Ama önce tekrarlıyorum, Bakara 228’e göre kadının hakkı ile erkeğin hakkı birbirine denk. Ama erkeğin bir derece üstünlüğü var. O üstünlük de erkek kendi kararıyla karısını boşayabiliyor. Kadın boşanmak için bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuyor. Tabi o mahkeme kararı da bugünkiler gibi değil. Son derece basit alınan bir karar. İki tane hakem gönderiliyor. Birisi erkeğin ailesinden, birisi kadının ailesinden. O hakemler arayı bulamıyorlar ise bu aile yürümez diyorlar ise o zaman da kadına deniyor ki; hadi fidye ver ayrıl. Yani kocandan nafaka al falan yok, dikkat ediyormusunuz. Fidye ver, ayrıl. Son derece tabii, basit, rahat ve tarafların bir birini suçlamasına imkan vermeyecek bir yöntem. Ondan sonra tekrar isterlerse tekrar evlenmelerinde hiç bir mani yok. Kuranı kerimde, erkek karısını boşar ise kadın iddet bekler. Az önce onu ayeti okurken anlatmıştım. Adet görüyor ise üç kere temizlik süresi. Hanefiler hayız derler. Hayız, bana göre uygun değil. Üç temizlik süresi. Şafiler’in görüşüdür bu. Ama naslara uygun olan o. Üç temizlik süresi bekler. Eğer adetten kesilmiş ise yada düzensiz adet gören hanımlar var, o şekilde bir durumu var ise o zaman üç ay. Yani düzensiz dediğim yani çok aralıklı. İki adetinin arası çok uzayıp giden hanımlar var. Onlara mümteddi tuhur derler. Üç ay. Hamile ise doğuma kadar bekler. Şimdi, iddet bekleme olayı kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasıyla ilgili bir olay değildir. Yani hamile olanın dışındakiler için söylüyorum. Onu Talak suresini okurken orada net olarak göreceğiz. İddet süresi içerisinde ailenin yeniden kurulmasına çalışılır. Onu Allah açıkça belirtiyor ayette. Talak suresinin 1.ayetinde. Ama hanım ayrılmak istediği zaman o iddette geçecek süre zaten hakemler ve olayın mahkemeye intikali sırasında geçer. Dolayısıyla, hanıma ayrılma kararı verildikten sonra hanım da kabul eder, o karşılığını ödemeyi üstlenir ise o zaman kadın hiç kocasının evinde beklemesine gerek kalmadan babasının evine gider. İşte o zaman kadının beklemesi hamile olup olmadığının anlaşılması içindir. O da bir ayda anlaşılır. Üç ay beklemesine lüzum yok. Yani hanım ayrılmak istediği zamanki iddet hükmü farklıdır, erkek ayrılmak istediği zamanki farklıdır. İlşkiler tamamen farklı. Peygamber(sav) de o Cemile yada Habibe (iki ayrı rivayet var), Sabit Bin Kays’ın karısı. Ona iddet bekle dememiştir. Ailenin yanına git demiş. Bir hayız süresi bekle demiştir. Yani bir kere adet görüp temizleninceye kadar bekle demiştir. Ondan sonra istediği kişi ile evlenebilir. Tabi kendisini boşayan koca ile evlenmek istiyor ise onun beklemesine gerek yok. Kendisini boşayan demeyelim de kendisinin boşandığı koca ile. Çünkü burada fail kadın. Şimdi bütün bu bilgilerden sonra bu ayeti tekrar okuyalım. İlk okuduğum zaman eminim ki hepiniz demişsinizdir ki; ya bunun, kadının boşanma hakkı ile ne alakası var? Şimdi okuyayım. Bakın epeyce zihinleriniz hazırlandı. Şimdi bakalım ne diyeceksiniz?

“Ya eyyuhellezine amenu iza caekumul mu’minatu muhaciratin femtehinu hunn: mümünler, mümin kadınlar hicret ederek gelirler ise”, bunlar kocalarından kaçan mümin kadınlar. Kocaları mümin değil. Kocaları müşrik. “Gelirler ise onları imtihan edin”. Geldikleri zaman ne niyet ile geliyor bu kadınlar? Kocalarından ayrılmak için geliyorlar. Kocalarının yanında mutlu olsalar gelmezler değil mi? Gelmezler. Şimdi bu örnek olay ile ilgili ayetler var. Kuranı kerimde ayetler arası ilişkileri doğru kurarsanız, her bir konunun hayal edemeyeceğiniz kadar detayı kuranda bulunur. Ama ayetler arası ilşkileri kuramazsanız, bizim fukahanın dediği gibi şunu söylersiniz. Fukaha dediğim, bizim mezhepler yani fıkıh mezhepleri. Dersiniz ki; naslar yani kuran ve sünnet metinleri sınırlı, olaylar sınırsız. Sınırlı metinler ile sınırsız olaylara çare bulunamaz. Dolayısıyla arada bir boşluk doğar, o boşluğu biz dolduracağız dersiniz. Yani kendilerini şari yerine, şeriat koyan yerine yerleştirirler. Ama ayetler arası ilişkiyi doğru kurarsanız, bakarsınız ki arada ne boşluğu, AllahTeala en ince detayına kadar bütün hükmleri koymuş. Hiç bir boşluk yok.

Şimdi bu hanımlar kocalarından ayrılmak üzere,ayrılmak niyetiyle gelmiş, müslümanlara sığınmışlar. Peki müslüman olduğu halde kocası kafir kendisi müslüman olduğu halde gelip müslümanlara sığınmayan, ailesi içerisinde oturan hanımlar var mı? Nereden biliyoruz? Tabi sen bizim derslerde öğrendin değil mi? Şerafettin bizim talebedir, onun için biliyor. Kopya çekmiş derslerden! Şimdi bu Hudeybiye antlaşması ile ilgili hem Mümtahine suresi var hem Fetih suresi var. Fetih suresini daha önce okumuştuk. Birazcık geriye doğru gideceğiz. 48.sure olması lazım. 25.ayet, 515.sayfa. Fetih suresi. “Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil haram:  kafir olanlar sizi mescidi haramdan engellediler”. Yani Medine’den kalktınız umreye geldiniz, sizi içeri sokmadılar. “Vel hedye: ve o kurbanlık develerin de yerine ulaşmasını engellediler”. Onları da engellediler. “ma’kufen en yebluga mahillehu: kesilmesi gereken yere ulaşmasını engellediler, halbuki onlar ilaretli develerdi”. “Ve levla ricalun mu’minun: eğer Mekke’de mümin erkekler olmasaydı”,”ve nisaun mu’minatu: ve mümin kadınlar olmasaydı”. “Lem ta’lemuhum: sizin bilmediğiniz, tanımadığınız”. Yani o Mekke müşriklerin elinde ama orada mümin kadınlar var, mümin erkekler var. Siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar imanlarını açığa vuramıyorlar, gizli. “En tetauhum: Mekke’ye girdiğiniz zaman onları ezip geçebilirdiniz”. “Fe tusubekum minhum maarratun: bundan dolayı size bir utanç dokunurdu”. Yani mümin kardeşinizi öldürmenin utancını taşırdınız. “Ve gayri ilm: bilgisizce öldürmenin”. Girmişsiniz Mekke’ye, bir çok müslüman hanım ve erkek var. Siz onları müşrik zannederek ezip geçmiştiniz. Eğer böyle bir durum olmasaydı Allah size Mekke’ye girme ruhsatı verecekti. Onun için Mekke’ye girmeden antlaşma yaparak geri döndüler. O zaman buradan ne anlarız? Mekke’den mümin olduğu için kaçıp gelen kadın sadece bunlardan ibaret mi? Nice mümin kadınlar var Mekke’de ki kocası kafir. Onlar kaçıp gelmemişler. Değil mi? Hayır, imkan bulamamış da olabilir, kocasından memnun da olabilir. Müftülükte uzun süre çalıştık. O zaman fıkıh kitaplarına bakarak fetvalar veriyorduk. Eğer müftülükte ben 21 sene kalmasaydım, bu noktalara ulaşmamın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul Müftülüğü benim için inanılmaz derecede ufuk açıcı, yetiştirici bir mekan olmuştur. Yani orada geçen vakitlerim, benim belki en değerli vakitlerimdir. Neden? Çünkü karşınıza bire bir vatandaş geliyor. Onun problemleriyle sabahtan akşama kadar boğuşuyorsunuz. Fıkıh kitaplarından fetva veriyorsunuz, sizin vicdanınızı rahatsız ediyor. Bir daha bakıyorsunuz yanlış mı anladık diye. Bazen de nadiren de aklınıza geliyor, acaba bununla ilgili bir ayet var mı diye. Bir bakıyorsunuz, arada uyumsuzluk görüyorsunuz. Ya uyumsuzluk olmaz canım, bizim ulemamız kurana aykırı hiç bir şey yapmazlar diyorsunuz. Bir, iki, ya kardeşim bu? Sonra da yoo arkadaş! Burada bir hata var demeye başlıyorsunuz. Allah’a şükür o niğmeti C. Hakk bize nasib etti hamd olsun. Şimdi hep birlikte meyvelerini yiyoruz. İşte Mekke’den gelmiş hanımlar. O zaman ben müftülükteyken bazı kadınlar gelir yada telefon ederlerdi. Hocam, benim beyim inançsız bir adam. Bana son derece saygılı hatta sabah namazına bile beni uyandırır. Namaz kılmazsam, hanım namazın geçiyor falan der ama inançsızdır. Çoluğum var çocuğum var. Ben bununla birlikte ailemi sürdürebilirmiyim? Çok böyle soranlar olmuştur. Belki sizin de tanıdıklarınız vardır. E şimdi kitaplara bakıyoruz, hangisine bakarsak bakalım karı kocadan birisi kafir oldumu aile otomatikman sona erer. Anında. Dolayısıyla ayrılmaları gerekir. E bizde öyle diyorduk. Diyordum ama böyle içim cız ediyordu. E şimdi işte buyurun! Mekke’de kalan kadınlara C. Hakk bir şey demiyor. Ekekler var karılıları müşrik. Kadınlar var kocaları müşrik. Ama oradan gelenler, kaçıp gelenler kocalarından rahatsız olanlardır. Yoksa bir kadın, kolay kolay ailesini bozup bir yere gitmez. Bu kolay bir şey değildir. Demek artık bunalmış geliyor. Kocamdan ayrılmak istiyorum diyor. Ayrılmak istiyor ise bunun hukuki bir sonuca bağlanması lazım. Şimdi bu, kadının tek taraflı talebi. İslam hukuku, işte okuduk Bakara suresinde. Müslüman kadın da olsa tek taraflı talepte bulunuyor ise bu talep haklı görülürse, kadına ayrılma yetkisi verilir. O zaman da işte fidyesini verecek. Yani kocasından aldıklarını. İşte burada da geliyor müminlere. Onları imtihan ediyorlar. Erkeğin ailesine bir hakem göndermek mümkün değil ki bu şartlarda.

“Allahu alemu bi inanihinne: inanlarını C. Hakk daha iyi bilir”. “Fe in alimtimu hunne mu’minatin”, baktınız ki bunlar mümin, inaçlarından dolayı gelmişler. İnancından dolayı olmasa da kocasından ayrılabilir de burada bir farklı hüküm var. Parayı sen vereceksin. O zaman kadına dersin; banane, sen kendin ver. Ama burada sen vereceksin, imanından dolayı gelmiş.

“Fe in alimtimu hunne mu’minatin fe la tercihi hunne ilel kuffar”, baktınız ki bunlar gerçekten mümin, o zaman kafirlere geri döndürmeyin.

“La hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune le hunne”, çünkü artık karar verilmiş. Yani bu kadınlar gelmişler fiilen. Siz de bunların haklılığına karar vermişsiniz. Artık kadın kocasından ayrılma noktasına gelmiş, bir tek husus kalmış? Hangisi? Kocanın harcadığını vermek. Onu da bu kadın veremez ki. Ancak canını kurtarmış. Artık bu noktadan sonra geri çevirmeyin. Bu gelen kadınlar, kocalarına helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir. Peki gelmeyen, Mekke’dekiler? Onlar devam edecekler. Onlar için haramlık diye bir şey söz konusu değil. Bakın, boşanma noktasına geldikten sonra “la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune le hunne” diyor. Karar noktasına geldikten sonra bu hüküm belirtiliyor. Karar verilince tamam, artık helallık ortadan kalkıyor. Ondan sonra yapılması gereken, kocanın harcadığının iadesidir. Ondan sonra diyor ki; “ve atuhum ma enfeku: kocalarına, yaptıkları harcamayı verin. Bu kadınlara ne harcamışlar ise verin. Efendim o kafir bölgesinde falan yok. Çünkü burada hukuki bir durum söz konusu. Bu kadının kocasından ayrıldığını alem de bilmiş olacak aynı zamanda. Tazminatı geldiği zaman tamam artık. Karısının kendisinden ayrılmış olduğunu kesin olarak öğrenmiş oluyor.  Şimdi ayrıldı mı? Artık bu kadın serbest. Bakın burada iddet bekleme falan yok. “Fe la cunaha aleykum en tenkıhu hunne iza ateytumuhunne ucurehunne”, bu kadınlar artık kocasız kalmışlardır, mehirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. İşte bu gelenlerden birisiyle Hz. Ömer evlenmiş rivayete göre. “Ve la tumsıku bi isamil kevafir”, sizin de nikahınızda kafir kadınlar var. Medine’de. Hz. Ömer’in nikahında iki tane kafir kadın varmış. Müşrik kadın varmış. Bunlar da Mekke’ye gitmek istiyorlar. Onlar da müslümanlardan hoşlanmıyor. O zaman onun da, bileğine yapışma. Gitmek istiyor ise gitsin. Gitmek istemiyor ise kalacak. Evet, inançsızdır ama hanımını seviyorsundur. Olur. Peygamberimiz’in kızı Zeynep’in kocası Ebul As, Peygamberimiz’in en azılı düşmanlarındandı. Ama Zeynep kocasını çok seviyordu, ayrılmak istemiyordu. Ebul As da karısını seviyor, O da başkasıyla evlenmiyordu. E ne yapacaksın? Bu başka bir şey. Yok efendim, karı kocadan birisi kafir oldu: çeksin gitsin. Ya kardeşim, yani insan akşamdan sabaha imanını değiştirir ama karısını nasıl değiştirsin? Hayır Allah emretmiş ise tamam. Ama işte ayetler ortada. Bu konuda ayrı bir ders yapacağız inşallah. Ben şimdi sadece değiniyorum. Amerika’dan bir arkadaş sormul: bu husus yeterince anlaşılmadı. Bizim burada yüzlerce hanım var bu şekilde. Kardeşim anlatmadım ki anlayasınız. Onu daha sonra anlatacağız inşallah.

Şimdi, gitmek isteyen kadın gitsin. “Ves’elu ma enfaktum: onlara yaptığınız harcamayı isteyin”. Şimdi bizim gelenekte, bu sabah işte oradaki arkadaşlar ile oturduk tefsirlere baktık. Siz de bakın. Bu ayetleri doğru açıklayan bir tane tefsir bulup getirebilirseniz yani iyi diyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki vardır. Şu kütüphanelerin hiç okunmayan köşelerinde vardır. Çünkü dikkat ile bu ayetleri okuyan herkes anlar. Şimdi burada diyorlar ki; kafir kadınları nikahınızda turmayın diye mana veriliyor. Belki elinizdeki meallerde öyledir. Elmalı’nınkinde öyle yok da ismetlerine yapışmayın diyor. Parantez içerisinde nikahınızda tutmayın demiş. Nikahında tutmazsan ne yaparsın? Boşarsın. Peki boşadığın kadından verdiğini alabimiyormusun geriye? Ancak fahişelik yaparsa alabiliyorsun değil mi? Onun da usulü var. Sırrını ortaya çıkarmazsan rezil etmezsen alabiliyorsun. E peki burada diyor ki Allah: “ves’elu ma enfaktum: harcadığınızı isteyin”. Buna nasıl talak diyebilirsiniz? Keşşaf tefsiri ne yapmış? Meşhur bir tefsirdir o. Ben onların hepsini buraya yığmak isterdim ama burada olmaz o. Bizim talebeler ile ders yaparken onu ortaya koymak lazım. Onlar görmesi lazım bu kitapları. Ama gene bir kaç tane getirdim. Yani halk arasında adı bilinen meşhurlardan bir kaç tabe getirdim.

Katılımcı: Hocam, kafir kadınları nikahınızda tutmayın diye bir ayet var mıydı?

  1. Bayındır: Bu ayeti öyle manalandırıyorlar. Bu ayete öyle mana veriyorlar.

Katılımcı: İnandıklarını bilirseniz. Bu hanımların inandıklarından dolayı geldiklerini bilirseniz.

  1. Bayındır: Onu az önce anlatmaya çalıştım ama bir daha anlatayım. Şimdi bu kadınlar dediğim gibi hakikaten zor bir konu. Bir de benim kötü bir huyum var, onu farkettim. Çok kısa ve özlü anlatıyorum. Yazılarımız da öyle, fazla anlaşılmıyor. Bir şeyin uzatılmasından hiç hoşlanmıyorum. Kısa ve öz anlatınca da anlaşılmıyor. Kadın Mekke’den kaçmış gelmiş, kocasından ayrılmak için. İddası ne? Ben müminim, kocam kafir. Gerçekten iddasında haklı mı değil mi, onu araştıracaksın değil mi? İşte mümin olduğunu öğrenirsen, demek ki iddasında haklı imiş. O zaman geri çevirmeyeceksin. Çünkü ben inaçlıyım, kocam kafir. Kafir koca ile beraber yaşamak istemiyorum diyor. E peki doğru mu söylüyor bu kadın? O zaman bir sor bakayım gerçekten inanıyor mu inanmıyor mu? Onu sorduğun zaman ayrılmak için kendinin ileri sürdüğü gerekçede haklılığını görmüş olacaksın. Anlatabildim mi? Çünkü gerekçe olarak imanını ileri sürüyor o kadın. Sen de onu imtihan ederek haklılığını tespit ediyorsun. Haklılığını tespit ettikten sonra mümin kardeşin ise ona yardımcı olman gerekiyor. Ayrılması için. Onun için onun kocasının harcamasını sen veriyorsun. Anlatabildim mi Mehmet Hoca? Artık geri döndürmeyeceksin. Çünkü kadın artık haklı.

Katılmcı: Çünkü bunlar onlara helal olmaz. İmanından dolayı olmuyor mu? Birinin mümin, birinin kafir olduğundan dolayı.

  1. Bayındır: Senin sorduğun soruyu buradan tekrarlayayım da. Şimdi bir çok ülkede dinliyorlar. Bunlar ne konuşuyor diye şey yaparlar. Şimdi orayı bir daha açıklamaya çalışayım.

Soru şu: onların mümin olduklarını anlarsanız geriye çevirmeyin. Bunlar onlara helal değildir, onlar bunlara helal değildir. Bu genel kaid değilmidir diye soruluyor. Helal olmaması küfür ve imandan dolayımıdır deniyor. Şimdi işte bunu ben açıklayabilmek için Fetih suresinin ayetini okudum. Bu kadınlar geldikleri zaman Mekke’de mümin kadınlar vardı ki kocaları kafirdi. Mümin erkekler vardı ki karıları kafirdi. Onlarla ilgili bir hüküm yok. Şimdi biz burada olayı anlayabilmek için Sabit Bin Kays’ın hanımını düşünelim. Sabit B. Kays’ın hanımı, Peygamberimiz’e geldi. Sabah namazına çıkıyordu Peygamberimiz. Alaca karanlıkta gördü. Hayırdır? Sen kimsin? Ben Habibeyim. Yada Cemile, değişik rivayetlerden bahsetmiştik. Ben Habibeyim ya Resulallah. Hayırdır? Ben artık bundan sonra Sabit ile aynı yastığa baş koyamam. Kesin kararlıyım. Peygamberimiz bakıyor ki kadın gerçekten kararlı. Çünkü komşusu daha önceki ilişkilerini biliyor. Şimdi kadının gerekçesini kabul ediyor. Peki diyor verirmisin Sabit’e aldığın o bahçeyi? Bahçeyi aldığını da biliyor Peygamberimiz. Veririm diyor. Bitti. Artık bundan sonra bu kadın sabite helal olur mu Mehmet Hoca? Bu kadın Sabit B. Kays’a helal olur mu bundan sonra? Olmaz. Çünkü gerekçesi haklı görülüyor ve karşılığını da kendisi vermeye hazır. Anlaşıldı mı Mehmet Hoca? Nasıl Sabit B. Kays’ın karısı Sabit’e helal olmazsa-ikisi de müslüman-aynı şekilde bu defa gelen kadın ben kocamı sevmiyorum diye gelmiyor. Kocam kafir, onun için Onunla birlikte olmak istemiyorum diye geliyor. E tamsm kocanın kafir olduğunu biliyoruz. Çünkü Mekke’de, onu araştırmamıza lüzum yok. Değil mi? Ama peki sen müslümanmısın? Onu bir öğrenelim. Bakın Peygamberimiz Sabit B. Kays’ın karısını tanıyordu. İlişkileri biliyordu, onun için hakeme gerek görmedi. İmtihana gerek kalmadı. Ama şimdi Mekkeli kadın geliyor, ben müminin kocam kafir. Onun için geldim diyor, ayrılmak istediğini söylüyor. E tamam, kocanın kafir olduğunu biliyoruz ama sen müminmisin? Onun için imtihan ediliyor. İmtihan edilince mümin olduğunu anladınmı kadının ayrılma gerekçesinin haklılığını anlamış oluyorsun. O haklılık ortaya çıktıktan sonra artık bu kadın öbür kocasına helal olur mu? İşte onun içindir. Yoksa bu kadın müslüman olduğu için değil. Çünkü müslüman olduğu halde müşrikin yanında olanlar zaten var Mekke’de. O da Fetih suresinin ayetinin şehadetiyle. Anlatabildim mi acaba? Anlayabildiniz mi? Bu esas sizi ilgilendiriyor. Ama gerçi herkesi ilgilendiriyor. Anlaşılmayan yer kaldı mı? Ben bile anladım. Gayrı müslümler ile nikahı ayrı bir derste anlatacağız. Bu günkü dersin konusu o değil. Sadece Mehmet Hoca’nın haklı sorusuna cevap verdim. Çünkü bu soru çok önemli. Başkaları sormuyor, herkesin zihninde bu var. Mehmet Hoca bunu bütün açıklığıyla sordu. Eğer cevap da tatminkar olmadıysa tekrar şey yapayım. Oldu mu? Tamam. Bu çünkü çok önemli soruydu. Bir çok kimsenin zihnini bu soru karıştırıyor. Zaten ulemanın zihnini de karıştıran burası. Şimdi ondan sonra “ve la tumsıku bi isamil kevafir: kafirlerin ismetlerine yapışmayın”. İsmet, koruma. Nikah ile oluşan bir koruma. Nikah ile birlikte erkek, karısını koruma görevini üstleniyor değil mi? Kadın gitmek istiyor, diyorsun ki hiç bir yere gidemezsin. Bizim kitabımızda boşanmak yazmaz der Anadolu’da bazı kimseler. İşte Allah diyor ki; “ve la tumsıku isamil kevafir” kafir kadınları korumanızda diye koluna yapışıp da onları bırakmamazlık etmeyin. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. İstemiyorlarsa kalsınlar. Yani sen, nasıl Mekke’deki müslüman kadınların müslüman olmayan kocalarından kaçıp sana gelmesini doğru kabul ettiysen, o zaman sendeki aynı hakkı, Mekke’deki mümin kadına tanıdığın hakkı senin nikahın altındaki kafir kadına da tanıyacaksın diyor Allah burada. Tamam. O da gitsin. Sen şimdi nasıl Mekke’den gelen kadını kocasından ayırmak için o kocanın harcadığını ona iade ediyorsan, senin karın da gidecek ise senin ona harcadığını da ondan iste. Dengeyi görüyormusunuz? “Ve la tumsıku bi isamil kevafir”. Yani senin bileğinden yapışan yok. Gidiyorsan git ama “ves’elu ma enfaktum: yaptığınız harcamayı onlardan isteyin”. “Vel yes’elu ma enfaku”, şimdi bu defa Mekke’deki adam diyecek ki; sen istiyorsun, niye bana isteme hakkı vermiyorsun. Bizim hanımın kaçıp gelen kadının söylediğine bakarak bana harcadığımı gönderiyorsun. Bir de bana isteme hakkı tanı. Tamam, sen de iste. Yani kadının, kocam bana şunu harcamıştır diyerek gönderdiğini kabul etmeyebilirsin. Talep hakkın var. Gelirsin, talep edersin. Bu devletler hukuku açısından son derece önemli bir hükümdür. “Zalimum hukmullah: bu Allah’ın size verdiği bir hükümdür”.”Yahkumu beynekum: aranızda Allah hükmeder”.”Vallahu alimul hakim: Allah bilir ve doğru karar verir”. (MUMTEHİNE 10).

Şimdi peki Mekkeli kadın kocasından kaçtı. Ya Medineli kadın da kaçar giderse ne yapacağız? Hadi Allah’a ısmarladık diyenden yaptığınız harcamayı istediniz, aldınız. Öyle değil de gizli gizli, verdiğin bahçeyi sattı, parayı da çıkınına koydu, bir kervana katılıp gitti Mekke’ye. Ne yapacaksın şimdi? Peşinden nasıl gidersin? Biraz zor gidersin. Onun da çaresi var. Bak diyor ki. Tabi burada konulan hükümler evrensel ama yerel bir örnek üzerinde tatbik ediliyor ve evrensel bir hüküm konuyor.

“Ve in fatekum şey’un min ezvacikum ilel kuffar: hanımlarınızdan birisi kafirlere kaçarsa”. Kaçtı gitti. Verdiğini de alamadın. “fe aakabtum: siz de buna bir karşılık verme imkanı bulduysanız”. Savaş yoluyla yada başka bir şekilde. “Fe atullezi zehabet ezvacihum: karıları gitmiş olanlara (ganimet elde ederseniz) ganimetten, önce karıları gitmiş olanlara harcamalarını karşılayın”. Çünkü karşı tarafın şeyini aldınız ya. Bunlara verin. Peygamberimiz öyle yapmış. Kimin karısı kaçmıştı? Falan, falan, falan. Gel bakayım, ne harcama yapmıştın? Şu, şu. Al, önce onlara veriyor. Sonra ganimeti paylaştırıyor. Bak hiç bir eksik bırakmamış değil mi kuranı kerim?

Verin ama neyi vereceksiniz? “Misle ma enfaku: yaptıkları harcamabın tam mislini”. Ne fazla, ne noksan. “Vettekullahellezi entum bihi mu’minun: inandığınız Allah’tan korkun”(MUMTEHİNE 11).

Şimdi biraz da geçmişe dönelim. Burada bir kitap var. İsmaim Hoca okuyabiliyormusun? Ne yazıyor? El Hidaye. El Hidaye kitabı sana ne anlatıyor? Hanefi mezhebinin en temel kitaplarındandır fıkıhta. Yani Hidaye’yi okutabilmek bayağa bir şey sayılır. Şimdi, dedik ya bu ibtida kuranda geçiyor. Fıkıhta bunun adı “hul”, “hul”a çevrilmiştir. “Hul” “halea” şu ceketi çıkarmak gibi. “İla nisaikum hunne libasun lekum ve entum libasun lehun: kadınlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz”(BAKARA 187) buyuruluyor ya ayette. İşte erkek bir elbiseyi çıkarır gibi karısını çıkarırsa, ona hul deniyor. Şimdi hul anlatılırken bakın burada diyor ki; Peygamberimiz şöyle demişmiş; “el hul’u tatlikatun bainetun: hul bain talaktır”. Talakı kim yapardı? Erkek. Şimdi hul da erkeğe kadının belli bir mal vermesi karşılığında erkeğin karısını boşamasıdır. Böyle tarif ediyor. Erkek kabul etmezse olmaz. Dört mezhebin dördü de böyle. Tamamı böyle. Erkek kabul edecek. Etmezse boşama olmaz. Dersin başında ben size bir şey söyledim. Bu hul kelimesi ne kuranda geçer, ne sünnette geçer. E peki ya bu, Peygamberimiz böyle demiş diyor. Bu, Hidaye. “Hul, bain talaktır” diye bunu söylüyorlar. Bu da bir kitap. Nasbur Raye Fi Tahric EHadis El Hidaye. Bilenler söyledin bu ne kitabı. Hanefi mezhebinin meşhur kitaplarından. Bu da meşhur Hanefi alimlerinden Zeylai. Hidaye’nin kullandığı hadislerin doğruluk derecesini araştıran bir kitap. Yani bu kitabın kullandığı hadisler üzerinde yapılmış bir çalışma. Bu zatın vefatı 762 hicri. Şimdi 1427’deyiz. E bu zat 826, kaç sene olmuş? 600 küsür sene önce vefat etmiş bir zat. Şimdi bu zat ne diyor? “El hul tatlikatun bainetun” sözünün Peygamberimiz’e ait olmadığını söylüyor. Peygamberimiz’in böyle bir sözü yokmuş. Yani ne uydurma kitaplarda var, ne sağlam kitaplarda var. Hiç bir yerde yok. Nereden bulmuşlarsa buraya koymuşlar. Bununla hukuk tespit ediyorlar. Öyle basit değil, hukuk tespit ediyorsun. Adına ne hukuku diyorsunuz? İslam ile bir alakası var mı? Şimdi bununla ilgili bakın be söylüyor Nasbur-raye; “kale aleyhisselam el hulu tahlikatun  bainetun” bu kitabı naklediyor. Yani bu kitap dedi ki: Peygamberimiz şöyle demiştir; hul, bir bain talaktır. Bain talak, yani ona göre karısını boşar ise kendi arzusuyla geri alamaz, kadın isterse alabilir. Ama burada diyor ki; “hultu revet Dare Kutniyyi summe Beyhakiyyu fi sunenihima min hadisi Abbad Bin Kesir an Eyyube an İkrimete an İbni Abbasin ennen nebiyye(sav)e calel hule tatlikaten baineten”. Şimdi Dare Kutni’de ve Beyhaki’de şöyle rivayet varmış. Abbad Bin Kesir, Eyyub’dan. O, İkrime’den. O, İbni Abbas’tan şöyle rivayette bulunmuştur ki Peygamberimiz hul’u bir bain talak saydı. Peygamberimiz hul, bir bain talaktır dedi değil. Öyle saydı diye bir yorum nakletmiş. Bir yorum. Ama ondan sonra diyor ki; sayıyor burada, bu Abbad bin Kesir: bu adamdan hadis alınmaz demiş bütün hadisçiler. Hepsi öyle söylemiş. Bu adamdan hadis alınmaz. Bakın Hanefi’ni  kitabı bu, başkasının değil. Tamam. Zaten bunun tam tersi rivayetler var, o ayrı bir konu. Benim size ders anlatırken anlattığım rivayetlerin hepsi sahih rivayetlerdir.

Şimdi şurada bir kitap var. Bu kim? El Buhari. Sahihi Buhari. Sahihi Buhari’yi biz nasıl kabul ederiz? Nasıl bilirsiniz! Öyle denir değil mi? Şimdi açacağım. İşin içerisine siyaset girmez ise doğru ama devletler girer ise işin rengi değişir. Şimdi ismini söylemeden bir hocadan bahsedeyim. O başörtüsü yasağı konduğu zaman. Bana da Servet anlattı ama başkalarından da duydum, kendi ağızından da itirafı duyduk. Ağızından değil de yazısından. Ama Yaşar Nuri Öztürk değil. Rektörlük, fakülteyi temsilen birisini istiyor. Dekan yok, dekan yardımcısı yok, hocalardan bir tanesi gidiyor. Bizim buradaki talebelerin zamanında değil, eskiden. İşte o 28 Şubat’ın yeni dönemlerinde. Gidiyor oraya. Toplantıya katılıyor fakülteyi temsilen. İstanbul Üniversitesi’ne gidiyor. Orada eski fektör baş örtüsü ile ilgili bir şeyler konuşuyor. Orada birisi diyor ki; Efendim, içimizde İlahiyat Fakültesi’nden bir hocamız var. Ona soralım. Hocam, kuranı kerimde baş örtüsü var mı yok mu diye soruyor. O da düşünüyor taşınıyor, ne diyor Servet? Yoktur diyor. Ben yoktur dedim ama niye dedim: ya fakülteyi kapatırlarsa. Ya kardeşim, sana soru gayet açık. Kuranda baş örtüsü var mı yok mu? Bu bir karakter meselesidir. Siz, üst makamdakilere hoş görünmek ister, bu her devirde böyle şeyler olur. Çünkü bu imtihan dünyasıdır. Karşınıza her zaman, her yerde bunun şartları çıkacak. Kendinize göre kendinizi haklı sayıp yanlışlıklar yapacaksınız. Yapmamanız gerekiyor. Bu her devirde olacak. Çünkü her devirde her insanın hayatı dünya hayatının tamamı gibidir. Adem(as) falan zamanda gelmiş. Ondan sonra şu, şu peygamberler gelmiş, beni niye ilgilendiriyor kardeşim. Benim için dünya hayatının tamamı doğumum ile ölümüm kadardır, onun dışındaki beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor mu Mehmet Bey? Bana ne. Öyle değil mi? Benim için şu dünyanın tüm hayatı Adem(as)’dan kıyamete kadar süren süre değil kesinlikle. Ben ne zqman doğduysam o zaman başladı, ne zaman öldüysem o gün de kıyamet koptu. Bitti. Onun dışında beni ilgilendiren bir şey var mı? İşte bu süre içerisinde okuduğumuz, duyduğumuz imtihanların değişik şekilleri bizim başıımızdan geçecek. Dimdik durabilirsek kazanırız, eğildikmi kaybederiz. İşte eskiden de eğilenler vardı, şimdi de var. Değişen bir şey yok. Bu çok değeli bir kitap. Ama burada çok sayıda ilşm yolcusu var şu anda salonda. Aşağı yukarı %30’dan fazlası ya ilim adayı yada ilim adanı adayı. Bilhassa onların bilmesi için. Yani bu kitap istifade edilmeyecek bir kitap değil ama öyle büsbütün de bağlanacağınız bir kitap değil, onu da bilmiş olasınız. Sadece, kayıtsız şartsız bağlanılacak olan tek kitap kuranı kerimdir. Şimdi bakın. Hul ile ilgili olarak zaten Hidaye buradaki hadisleri sahih görmediği için başka bir şey almış. Çünkü bunların foyası ortaya çıkmış. Ne bilsin ki Nasbur Raye diye birisi gelip de ortaya çıkaracak. Şimdi burada İkrime kanalıyla İbni Abbas’tan hadis geliyor. İkrime, İbni Abbas’ın azatlı kölesidir. İmam Malik, İkrime’nin hadislerini kabul etmez. Ona güvenmez. Zaten İkrime kanalıyla gelen hadisler genellikle problem doğurur. İbni Abbas da hanedandan. Çok değerli bir alim, çok değerli bir sahabe. Şimdi böyle değerli insanlar en fazla iftira edilen insanlardır. Onun için İbni Abbas’tan aynı konuda bir birini tutmayan çok zıt rivayetler gelir. Şimdi burada İkrime kanalıyla İbni Abbas’tan bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki bak; Peygamberimiz o, burada Cemile diyor. Yok, Sabit Bin Kays’ın karısı diyor, ismini söylememiş. Sabit B. Kays’ın karısı, Peygamber(sav)’e geldi dedi ki; ya Resulallah, Sabit B. Kays’ın ne ahlakını küçümsüyorum yani ahlakından dolayı söyleyeceğim hiç bir şey yok. Ahlaklı bir insandır. Dininden dolayı da bir şey söylemiyorum. Dindar da bir insandır. Ama müslüman olduktan sonra kafir olmaktan korkuyorum. Yani hiç sevmiyormuş. Peygamber(sav) demiş ki; Onun sana verdiği bahçeyi iade edermisin? Evet demiş. Peygamberimiz demiş ki. Asıl kısım burası. “Akbilik halikate ve tallika taktikaten” Peygamberimiz de demiş ki; bahçeyi al, karını bir talak ile boşa. İşte bu kısmı yanlış. Bu kısmın yanlışlığını da kendisi söylüyor. Yani Buhari’nin kendisi söylüyor. Yani namuslu bir insan. Allah rahmet eylesin. Yani ilim haysiyeti var. Ama hangi şartlar ona bunları yazdırmıştır? Yanlız satır arasında onu koyuyor. Ey akıllı adam bak diyor. Ben bunu yazdım ama öyle rahat yazmadım haberin olsun. Şurada şunu yazmış. “Kale Ebu Abdillah”, bu Buhari’nin lakabı. “La yutabeu fihi an İbni Abbas: hul konusunda İbni Abbas kanalıyla gelen hadislere uyulmaz diyor. Ama hep yaptığı rivayetler İbni Abbas kanalıyla. Yani bak ben bunları yapıyorum. Oraya küçük bir cümle koymuş, dikkatli olun diyor. Ama “hul”u talak sayanların büyük bir çoğunluğu da Buhari’nin bu rivayetine dayanır. Ya, adam buraya yazmış! İşte gerçekten ilim namusu varmış, Allah rahmet eylesin. Buraya yazmış. Ondan sonra daha da ileri, İkrime’den munkatı olarak hadisler gelmiş. Burada, yine buraya yazmış. Ve bunların hiç birisine uyulmaz da diyor kendisi. Fakat gelin görün ki bizim kitaplarımızda bunlar delil olarak alınıyor. Neyse. Şimdi biraz vakit geçti, dersimizi bitirelim. İnşallah haftaya bu konunun kalan kısmını tamamlarız. Bir de müslümanlar ile gayri müslimlerin evlenmeleri olayını inşallah burada anlatırız. İbni Abbas, Peygamberimiz’in amcasının oğlu. Abbas amcası, İbni Abbas da Abbas’ın oğlu demek. Çok değerli bir sahabe de böyle çok değerli insanları bazı kişiler kendi arzuları için istismar ederler.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 52
2 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 78
3 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 93
4 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 121
5 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 113
6 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 118
7 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 140
8 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 154
9 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 171
10 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 174
11 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 164
12 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 164
13 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 164
14 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 165
15 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 181
16 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 226
17 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 335
18 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 160
19 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 152
20 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 145
21 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 275
22 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 148
23 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 136
24 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 264
25 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 158
26 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 159
27 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 172
28 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 242
29 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 183
30 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 193
31 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 178
32 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 187
33 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 272
34 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 182
35 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 175
36 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 159
37 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 194
38 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 197
39 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 177
40 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 240
41 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 161
42 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 191
43 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 165
44 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 212
45 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 174
46 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 214
47 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 207
48 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 298
49 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 211
50 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 218
51 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 225
52 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 200
53 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 190
54 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 177
55 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 216
56 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 199
57 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 216
58 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 256
59 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 213
60 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 265
61 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 233
62 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 181
63 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 239
64 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 205
65 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 287
66 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 253
67 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 323
68 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 353
69 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 374
70 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 432
71 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 388
72 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 385
74 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 361
75 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 403
76 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 392
77 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 355
78 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 352
79 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 313
80 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 382
81 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 286
82 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 199
83 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 205
84 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 207
85 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 232
86 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 213
87 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 358
88 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 525
89 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 778
90 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 804
91 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 756
92 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.070
93 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.007
94 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.033
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 949
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 928
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 905
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 893
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 865
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 864
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 828
102 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 702
103 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 621
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 525
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 554
106 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 482
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 404
108 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 318
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 357
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 344
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 352
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 400
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 409
114 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 358
115 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 351
116 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 411
117 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 413
118 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 354
119 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 381
120 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 383
121 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 386
122 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 400
123 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 406
124 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 379
125 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 412
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 429
127 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 474
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 452
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 433
130 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 480
131 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 355
132 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 347
133 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 394
134 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 383
135 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 376
136 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 371
137 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 313
138 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 363
139 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 329
140 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 321
141 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 336
142 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 362
143 Kur’an Sohbetleri | ÂYET VE HADİSLERE GÖRE KURBAN İBADETİ ‬ 30 Temmuz 2020 Gösterim: 301
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 338
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 384
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 352
147 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 353
148 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 341
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 409
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 350
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 338
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 372
153 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 331
154 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 345
155 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 409
156 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 402
157 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 432
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 459
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 444
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 447
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 447
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 428
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 405
164 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 420
165 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 496
166 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 437
167 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 415
168 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 460
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 447
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 560
171 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 321
172 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 367
173 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 494
174 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 297
175 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 248
176 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 307
177 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 223
178 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 220
179 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 260
180 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 205
181 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 211
182 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 214
183 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 161
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 170
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 194
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 168
187 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 144
188 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 143
189 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 142
190 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 135
191 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 182
192 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 156
193 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 172
194 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 166
195 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 156
196 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 178
197 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 151
198 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 544
199 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.034
200 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 490
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 375
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 413
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 454
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 465
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 421
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 414
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 476
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 470
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 608
210 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 346
211 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 354
212 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 652
213 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 396
214 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 307
215 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 271
216 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 363
217 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.110
218 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 722
219 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 554
220 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 659
221 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 734
222 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 671
223 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.162
224 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 625
225 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 706
226 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 546
227 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.071
228 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 968
229 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 651
230 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 900
231 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 714
232 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 668
233 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 515
234 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 3.576
235 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 869
236 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 590
237 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 556
238 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 661
239 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 836
240 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 708
241 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 708
242 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 826
243 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 854
244 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 535
245 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 624
246 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.953
247 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 744
248 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 684
249 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 640
250 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 686
251 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 571
252 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 684
253 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 579
254 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 449
255 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 880
256 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.001
257 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 626
258 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 742
259 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 689
260 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 744
261 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 48. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 645
262 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 702
263 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 922
264 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 671
265 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 602
266 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-20. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 846
267 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 711
268 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 920
269 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 638
270 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.470
271 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 948
272 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 913
273 Allah Kime Lanet Eder? 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.047
274 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak 5 Eylül 2017 Gösterim: 665
275 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 728
276 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 914
277 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.742
278 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.755
279 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.431
280 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.071
281 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.681
282 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
283 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.033
284 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 928
285 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.079
286 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.123
287 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.207
288 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.140
289 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.336
290 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.171
291 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.722
292 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.200
293 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.333
294 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.456
295 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.561
296 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.654
297 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.549
298 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.737
299 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.687
300 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 2.901
301 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.871
302 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.911
303 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.715
304 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.654
305 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.522
306 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.432
307 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.920
308 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.510
309 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.282
310 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.701
311 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.423
312 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.820
313 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.305
314 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.833
315 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.558
316 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.654
317 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.575
318 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.237
319 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.409
320 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.378
321 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.728
322 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.872
323 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.145
324 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.399
325 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.335
326 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.676
327 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.248
328 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.396
329 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 4.558
330 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.531
331 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.219
332 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.324
333 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.841
334 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.486
335 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.436
336 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.679
337 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.323
338 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.278
339 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.529
340 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.171
341 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.759
342 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.613
343 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.080
344 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.575
345 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.880
346 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.487
347 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.700
348 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.279
349 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.324
350 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.276
351 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.868
352 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.892
353 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.256
354 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.317
355 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.558
356 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.699
357 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.471
358 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.919
359 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 4.888
360 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.939
361 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.376
362 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.225
363 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.509
364 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.101
365 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.736
366 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.231
367 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.125
368 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.368
369 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.164
370 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.579
371 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.652
372 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.240
373 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.582
374 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.449
375 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.781
376 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.277
377 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.031
378 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.665
379 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.079
380 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.531
381 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.047
382 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.091
383 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.368
384 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.950
385 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.609
386 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.388
387 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.485
388 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.216
389 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.807
390 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.255
391 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.424
392 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.304
393 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 3.988
394 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.565
395 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.026
396 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.058
397 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.892
398 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.716
399 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.369
400 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.658
401 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.990
402 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.015
403 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.243
404 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.897
405 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.956
406 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.191
407 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.114
408 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.678
409 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.673
410 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.738
411 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.584
412 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.002
413 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.381
414 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.430
415 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.933
416 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.732
417 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.276
418 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.698
419 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.387
420 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.683
421 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.571
422 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.827
423 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.156
424 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.108
425 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.452
426 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.488
427 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.153
428 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.021
429 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.815
430 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.968
431 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.860
432 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.465
433 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
434 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.150
435 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.684
436 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.213
437 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.544
438 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.402
439 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.400
440 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.165
441 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.254
442 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.357
443 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.343
444 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.711
445 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.617
446 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.719
447 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.341
448 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.729
449 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.782
450 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.215
451 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.379
452 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.228
453 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.087
454 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.900
455 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.017
456 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.583
457 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.647
458 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.573
459 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.855
460 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.962
461 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.759
462 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.052
463 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.520
464 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.895
465 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.580
466 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.101
467 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.294
468 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.608
469 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.080
470 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.628
471 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.072
472 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
473 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.335
474 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.936
475 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.822
476 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 6.922
477 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.386
478 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.702
479 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.384
480 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.322
481 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.020
482 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.261
483 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.617
484 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.536
485 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.892
486 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.024
487 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.001
488 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.542
489 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.380
490 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.843
491 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
492 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.137
493 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.734
494 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
495 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.048
496 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.033
497 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.786
498 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.690
499 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.878
500 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.458
501 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.681
502 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.338
503 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.095
504 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
505 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.867
506 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.688
507 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.665
508 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.797
509 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.842
510 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.254
511 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.622
512 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.676
513 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.671
514 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.255
515 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.311
516 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.435
517 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.008
518 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.520
519 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.361
520 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.195
521 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.347
522 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.528
523 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.229
524 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.950
525 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
526 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.459
527 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.223
528 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.192
529 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.721
530 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.203
531 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.103
532 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.777
533 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.887
534 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.526
535 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.108
536 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.923
537 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.932
538 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.313
539 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.106
540 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.424
541 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.765
542 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.347
543 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.112
544 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.881
545 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.340
546 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.475
547 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.660
548 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.887
549 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.538
550 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
551 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
552 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.478
553 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.392
554 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.930
555 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
556 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.317
557 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.093
558 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.683
559 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.055
560 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.038
561 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.063
562 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.545
563 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.704
564 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.266
565 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.491
566 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.139
567 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
568 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
569 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.714
570 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.386
571 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.278
572 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.972
573 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.225
574 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.015
575 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.394
576 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.972
577 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.075
578 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.661
579 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.045
580 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.299
581 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.590
582 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
583 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.057
584 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
585 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.123
586 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.068
587 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
588 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.978
589 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.765
590 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.228
591 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.662
592 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.414
593 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.087
594 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.540
595 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.160
596 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.321
597 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.742
598 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.889
599 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.646
600 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.255
601 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.357
602 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.745
603 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.798
604 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.745
605 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.129
606 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.142
607 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.926
608 Bakara Suresi 60.Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.117
609 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.767
610 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz.Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
611 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.614
612 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.289
613 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.441
614 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.339
615 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.408
616 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz.Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.748
617 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz.Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 4.988
618 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.866
619 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.354
620 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.646
621 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.312
622 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.613
623 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.421
624 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.808
625 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.124
626 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.604
627 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 5.991
628 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.595
629 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.685
630 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.839
631 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.197
632 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.826
633 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.477
634 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.342
635 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.569
636 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.335
637 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.940
638 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.135
639 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.400
640 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.518
641 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.942
642 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.314
643 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.068
644 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.374
645 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.757
646 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.704
647 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.566
648 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.863
649 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.801
650 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.282
651 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.320
652 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.462
653 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.672
654 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.107
655 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.310
656 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.451
657 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.173
658 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.206
659 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.241
660 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.857
661 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.089
662 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.384
663 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.337
664 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
665 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.597
666 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.482
667 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
668 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.180
669 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.165
670 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.577
671 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.170
672 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.446
673 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.400
674 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.089
675 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.141
676 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.536
677 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.167
678 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.421
679 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.143
680 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.633
681 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.380
682 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.003
683 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.073
684 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.002
685 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.994
686 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.945
687 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.943
688 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.007
689 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.056
690 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.562
691 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.446
692 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.210
693 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.364
694 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.280
695 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.498
696 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.049
697 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.653
698 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.111
699 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.164
700 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.923
701 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.713
702 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.610
703 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.445
704 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.535
705 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.301
706 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.496
707 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
708 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.834
709 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 1.930
710 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.937
711 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.442
712 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.390
713 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.210
714 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.431
715 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.396
716 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.492
717 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
718 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.738
719 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
720 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.541
721 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.086
722 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 885
723 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 859
724 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.526
725 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
726 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.220
727 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.943
728 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.005
729 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 70
730 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 53
731 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.341
732 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.055
733 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.215
734 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.130
735 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.191
736 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.146
737 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.536
738 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.384
739 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.904
740 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.404
741 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.294
742 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.843
743 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.268
744 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.048
745 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.278
746 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.836
747 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.068
748 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
749 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.640
750 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
751 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.327
752 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.564
753 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.628
754 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.520
755 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.491
756 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.072
757 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.706
758 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.785
759 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.618
760 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.571
761 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.072
762 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.090
763 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.235
764 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.180
765 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.306
766 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.047
767 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.222
768 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.168
769 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.342
770 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.543
771 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.939
772 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.075
773 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.841
774 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.777
775 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.958
776 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.072
777 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.297
778 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.035
779 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.193
780 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.193
781 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.117
782 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 1.997
783 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 92
784 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.614
785 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.431
786 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.425
787 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.895
788 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.873
789 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.287
790 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.098
791 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.180
792 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.732
793 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.494
794 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.305
795 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.685
796 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
797 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 56
798 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.158
799 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.732
800 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.523
801 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.109
802 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.193
803 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.328
804 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.132
805 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.807
806 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.332
807 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.337
808 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.656
809 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
810 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.958
811 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.183
812 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.918
813 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.143
814 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.507
815 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.346
816 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.028
817 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan 2005 Gösterim: 2.247
818 Zariyat Sûresi 41.Ayet / Kıssalar 3 Nisan 2005 Gösterim: 2.204
819 Zariyat Sûresi 36.Ayet / Ecel-i Musemma 29 Mart 2005 Gösterim: 2.827
820 Zariyat Sûresi / Gökten Rızık İnmesi 22 Mart 2005 Gösterim: 2.127