Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri

11 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdulaziz BAYINDIR:

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim

Bugün Allah nasip ederse Hud suresini anlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu surenin 15. ayetine kadar geldik. Allahu Teala hem bu sureyi hem bütün Kur’an’ı % 100 muradına uygun bir şekilde anlamayı tüm insanlığa örnek olacak biçimde yaşamayı ve herkese doğru bir şekilde tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepimizin hedefinde Allah’ın kitabını muhataplarımızın dilinde tüm dünyaya ulaştırma olmalı ve bu hedef için hepimiz çalışmalıyız. Bu bir kişinin on kişinin yüz kişinin altından çıkacağı bir konu değil.  Allah Teala Hud Suresi’nin 15. ayetinde şöyle buyuruyor  (men kane yuridüdül hayateddünya ve ziyneteha vef’fi ileyhim a’malehüm fiha) Her kim dünya hayatını ister yaşadığı bu hayatı ister ve bu hayatın süslerini ister, evim olsun arabam olsun, işte şöyle güzel bir yerim olsun, tatil yerim olsun falan ben bu dünyayla ilgili birçok güzellikleri arzu eder. Bunu yaparsa onun yaptığı çalışmaların karşılığını tastamam veririz. Nerede veriyor bu dünyadayken tastamam veririz diyor. (Vehüm fiha la yuhassun) onlar dünyada herhangi bir şekilde alacakları karşılıktan dolayı bir kesintiye uğramazlar. Yani bir azalma olmaz. (Ulaikellezine leyse lehüm fil ahirati ilen nar) Ama bunların payına düşen ahirette sadece o ateştir, cehennem. Gidecekleri yer cehennemdir. Paylarına orası düşer çünkü ahiret için herhangi bir yatırım yapmadılar, bir çalışma içine girmediler. (Ve habida ma saaneu fiha) Bu dünyadaki yapmış oldukları o güzel işler başarılar da yok olur çünkü ahirette bunların bir karşılığı yok. (vebadilun ma kanu ya’melun) yaptıkları bütün ameller bütün işler de batıl olmuş olur. Yani artık bu dünya bitmiş, dünyanın en güzel yerlerinde en iyi konaklar sizin de olsa o konaklar diye bir şey kalmamış oluyor. Dünyanın en zengin insanı da olsanız bu paraların ahirette bir karşılığı yok.

Yani ne yaparsanız yapın siz ahiret için bir yatırım yapmadığınız için orada alacağınız herhangi bir şey yoktur. Şimdi peki ahirette ne olacak. Ahirette herhangi bir karşılıkları olmayacak. Peki neden Allahü Teala burada bir şey söyledi. Yaptıklarının karşılığını tastamam veririz dedi. Sadece istek yetmiyor. Ya Rabbi bana bu dünyada ev ver araba ver şunu ver bunu ver demekle insan ev araba o yada bu bunun sahibi olmaz onun için gereken çalışmayı da yapması lazım. Bu sadece dünyayı isteyenler ile ilgili değil, ahireti isteyenlerle de ilgili. Ya Rabbi bana Cenneti ver, bana rızanı ver, ahirette şöyle iyi böyle iyi karşılıkları ver demek bir kişİyi o karşılıklara ulaştırmaz. Allahu Teala bunu ayetlerinde çok net bir şekilde ortaya koymuştur. İstersen bu Bakara suresinin ilgili ayetlerini bir oku.

Yahya Şenol: Evet Bakara suresinin 200., 201. ve 202. ayetleri bu konuyla alakalı. 200. ayetin sonuna doğru şöyle bir ifade var (Feminen nasi men) insanlar içerisinde öyleleri vardır ki (yekulu) şöyle derler Şöyle dua ederler (Rabbena) Ey Rabbimiz (Atina fiddünya) Ya Rabbi bize dünyada ver, yani ne vereceksen bize bu dünyada ver, mutluluk ver, para ver, makam ver, mevki ver, ama hep ver. Bu dünyada ver bize istediğimizi, çabuk ver Ya Rabbi. Böyle derler.

Prof. Dr.Abdulaziz Bayındır: İstersen Yahya Hocam burada, şimdiye kadar hiç aklıma gelmedi, kimden istiyorlar bunlar

Yahya Şenol: Cenabı Hak’tan  Allah’tan

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Yani dünyayı isteyen de Allah’tan istiyor yani başkasından istemiyor.

Yahya Şenol:Evet İstiyor, diyor ki Ya Rabbi bana bu dünyada ver. E madem bu dünyayı istiyor di mi? O zaman (Ve malehu fil ahirati min halak) böyle kimselerin ahirette alacakları herhangi bir şeyleri olmayacaktır. Çünkü istemiyor zaten. Ahirete dair bir yatırımı, bir isteği, bir şey yok. Her şeyi bu dünyada ver Ya Rabbi. Tamam Cenabı Hak da verecek ama bir kuralı var fakat (Ve min Hüm men yekulu) Fakat insanlardan şöyle diyen de var Cenabı Hakka şöyle dua ediyorlar diyorlar ki (Rabbena) Ey Rabbimiz (Atina fiddünya haseneten) yani Ya Rabbi bize bu dünyada iyilik ve güzellikler ver, ver ama (Ve fil ahireti haseneten) Ya Rabbi ahirette de bize iyilikler ve güzellikler ver. Yani bizim hayrımıza olacak senin güzel bulduğun nimetleri bize hem bu dünyada ihsan eyle, hem de ahirette ihsan eyle Ya Rabbi. bak çift boyutlu bir istek oldu.  Hem  dünyevi hem uhrevi istekler, artı (Ve gina azabennar) ve bizi cehennem azabından da koru, muhafaza eyle Ya Rabbi. Şimdi iki istek, birisi sırf dünya’yı istiyor, biri hem dünyada hem de ahirette güzellikleri istiyor. Peki Cenab-ı hak nasıl bunların isteğine muamele edecek. Diyor ki 202. ayette (Ulaike lehum) bakın bunların her ikisine de vardır (Nasibun mimma kesebu) çalıştıklarından, kazançlarından bir pay olacak bunlara. Yani isteklerinden değil dünyayı isteyene de hem dünyada hem ahirette iyilikler güzellikler isteyene de çalıştıklarından Allahu Teala verecek. Çalışmazlarsa ikisine de yok. Yani birisi dünyayı istedi, çalışmadı, ona olmayacağı gibi ya bu madem ahireti istiyor bari buna vereyim yine demez. Allah ahireti mi istiyorsun ahiret için çalışacaksın. Ahirette iyilik güzellik istiyorsan o iyilik ve güzelliğe ulaşmanın Cenabı hakkın koyduğu kuralları var. Onlara uyarsın riayet edersin Allah sana verir. İkisine de ne diyor Allah, çalıştıklarından pay var. Çalışmazlarsa ikisine de bir şey yok. (Vallahu seriul hisab) Allah hesabı çok çabuk görür. Şimdi bu birinci ayet grubuydu. Diğerlerini de okuyayım mı? Yoksa?

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Okuyalım tabii de… Mesela burada şey çok öneml,i işte falanca akşam şu duayı okursa, falanca zaman şu namazı kılarsın, işte şöyle yaparsan, bak şuna kavuşursun. Yok kardeşim. O iş için Allah hangi ameli istiyorsa onu yapacaksın. İster dünyayı iste, ister ahireti iste, ya benim iyi bir evim olsun, çalış duanı yine et, Allah senin önünü açar, imkanlarını yine verir ama çalışmadan hiçbir şey yok. Bunu herkes kafasına iyice yerleştirmeli. Ama insanların inançlarını duygularını sömürenler bu açıdan hep yanlış yollara girerek insanları  oyalarlar.

Yahya Şenol: Bu şimdi 1. ayet gurubumuzdu. Bir diğer ayet gurubumuz Isra suresinde 18. ve 20. ayetlerde yine bu konu farklı ifadelerle anlatılıyor. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. (Men kane yuridul acile) Her kim yani bu çarçabuk olan dünyayı ve dünya nimetlerini isterse, yani hemen eline geçecek şeylerin peşinde koşarsa,  Ya Rabbi ben hemen her şeyim olsun benim, ama nerde bu dünyada olsun. Tamam (Accelna lehu fiha ma neşau limen yuridu) İstediğimize gerekli gördüğümüz kadarını burada yani istediği yerde veririz ona, çabuk veririz. Tamam madem sen dünyada istedin herşeyi, tamam dünyada veririz. Ama tabii ki çalışmak kaydı ile. Yine burada göreceğiz onu. Fakat madem sadece burayı istedin, ahirete dair bir beklentin yok, o zaman (Sümme cealna lehu cehennem) bakın Allah muhafaza böyleleri için biz cehennemi hazırlayacağız, var edeceğiz ona (yasleha mezmumen medhura) ve son derece kınanmış ve aşağılanmış bir şekilde oraya girecek. Şimdi bu işin çarçabuk olan kısmıydı, bir de (Ve men eradel ahirah) bakın daha sonra yani ahirette veya dünyada da olsa hemen değil, Cenabı Hakkın koyduğu kurala göre isteyeyim olsun Ya Rabbi diyen olur da, bakın sadece isterse değil (ve sea leha sa’yeha), Bakın ahireti istiyor ama ona uygun bir çalışmayı da ortaya koyarsa. Yani ben cenneti istiyorum ama sadece istiyorum. Sabahtan akşama kadar iste hiçbir manası yok. Ona uygun amelleri göstereceksin, çalışacaksın. Ney? İbadetlerini yapacaksın, ahlaki esasları benimseyeceksin, gerekli imani esasları ile donanımlı olacaksın. Dünyada istediğin başarı için kazanacak, çalışacaksın. Ne istiyorsan, siyasi başarı istiyorsun, ekonomik başarı istiyorsun, hukuki anlamda özgürlükler istiyorsun, şunu istiyorsun, bunu istiyorsun, onun için çalışacaksın. “Ben Müslümanım Allah bana verecek” Böyle bir dünya yok. Müslümanda olsan çalışmazsan hiçbir şey yok. Bak ne diyor Allah, ahireti istiyorsun (ve sea leha sa’yeha) Onu elde etmek için gerekli gayreti ortaya koyar da (Ve hüve mü’minun) ve buna inanır güvenirse, yani Ben Cenab-ı Hakkın ortaya koyduğu kuralları yerine getireceğim ve Cenab-ı Hak’ta bana verecek. Bu imanla olursanız (Fe ulaike kane sa’yun meşkura) İşte bu insanların ortaya koyduğu çabalar takdire şayandır diyor. Onlar karşılığını görecekler. Ama neticede dünyayı isteyen de, ahireti isteyen de kimden alacak beklentisini? Cenab-ı Hak diyor ki (Küllen numiddu Haulai, ve haulai min atai Rabbi). Ama her guruba da, sadece dünyayı isteyene de, hem dünyayı hem ahireti isteyene de biz, senin Rabbinin ikramından veririz. Yani Allah diyor biz ikramımızdan bunu veririz. (Ve ma kane atau Rabbike mahzura) Allah’ın nimetleri vermekle tükenmez. Bakın bu ayet grubunda da aynı şeyi gördük. Sadece istemek yetmiyor. İsteyip uygun şekilde çalışmak şart. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insan sadece dünyayı istiyor. Buna düşen ne? Bu dünyada isteğini gerçekleştirmek için çalışmak değil mi? Cenabı Hakkın uygun gördüğü kriterleri yerine getirmek. Bu dünya için. Peki bir isteği var. Ona uygun  bir tane de çalışması var. On isteği var. On tane de buna uygun çalışması gerekiyor. Peki bu kişi müslümansa, bu dünyanın yanı sıra bir de neyi istiyor? Ahireti istiyor. Peki hangisinin daha çok çalışması lazım? Ahireti isteyenin. Peki fiiliyatta sadece dünyayı isteyenler daha çok çalışıyor. Hem dünyayı hem ahireti isteyenler sadece ah vah ediyorlar, Ya  bize Allah niye vermiyor? Niye İslam ülkeleri hep geride? Niye müslümanlar hep eziliyor? Çünkü sen sabatan akşama kadar sadece tırnak içerisinde” istiyorsun ”. “Ya Rabbi bana gönder. Karnımı doyur. Mutlu olayım. Çoluğum çocuğun olsun, işte makam mevkim olsun, dünya hakimiyeti bizde olsun, uzaya biz çıkalım, şuyumuz buyumuz olsun” Buna uygun çalışma yok. Yahu sen dünyayı bile dünyada iken elde edemiyorsun da ahireti bir de nasıl elde edeceksin. Nasıl cenneti isteyecen Allah’tan, hak edeceksin. Daha dünyadaki sen ufacık başarıları elde edemiyorsun, ona uygun çalışmaları ortaya koymadığın için. Adamlar en azından bu dünyayı istiyor, bunun bilincindeler ve bunun için değil mi hocam ? Çalışıyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar mı? Çünkü sadece dünyayı istiyor adam. Dolayısı ile benim ahiret diye bir beklentim yoksa, değil mi? O zaman dünyada zengin mi olmak istiyorum? Ne gerekiyorsa yaparım. Makam mevki mi istiyorsam, ne gerekiyorsa yaparım. Zulmederim insanlara, çalarım çırparım, haksızlık yaparım, niye? Çünkü öbür tarafta hesap vermeye falan inanmıyorum. Adam bu düşünce ile hareket eder. O yüzden elde ediyor. Bakıyorsunuz bizden zenginler, bizden makamlılar, bizden şöhretliler, olabilir. Ama sen hem bu dünyada istiyorsun ve bizim istediğimiz dünya değil bak ne dedi (Atina fiddünya haseneten) Biz dünyada iyi ve güzel olanı istiyoruz. Her şeyi istemiyoruz biz. Dolayısı ile iyi ve güzel olanı elde etmek için iyi ve güzel haberler ortaya koymak zorundayız. O yüzden çalamazsın çırpamazsın di mi? Ama hakka hukuka uygun bir şekilde gereken gayreti ortaya koymak zorundasın. Aksi taktirde bu dünyayı kazanamayacağın gibi, ahireti de kazanamazsın. Bak Allah ne diyor, ahireti istiyorsan, ona uygun çalışma ortaya koyarsan eğer, senin bu çaban takdire şayan ve Allah tarafından ödüllendirilecek. Bakın bugün okuduğumuz ayette (nüveffi ileyhi a’malehum fiyha) dedi. Sırf dünyayı bile istiyorsan, isteğin değil, çalışman ödüllendirilecek. Çalışmadan hiç kimseye bir lokma ekmek yok. Cenab-ı Hak böyle kural koymuş. Uygun bir şekilde çalışırsan bu dünyada da iyilik güzellikler olur, ahirette de iyilik güzellikler olur.

Bir ayetimiz daha var Şura suresi. 42. Sure onun 20. Ayeti. Orada Cenabı Hak ne buyuruyor diyor ki (menkane yuridu hersel ahira) Bakın her kim ahiret kazancı ister ve onun peşinde olursa (Nezid nehu fiharfihi) biz onun kazancını arttırırız bile. Yani senin derdin ahiret olursa, cennet olursa, Allah’ın rızası olursa ve o uğurda gayret gösterirsen bir yaparsın on alırsın Allah diyor en az. Yani Allah’ın böyle de ikramı var. Bir, on, on yap yüz al. Yüz çalış, bin al. Daha fazlası bile var niyetine göre. Bire yedi yüz ve daha fazla. Artırırız diyor ama Ona uygun amelleri göstermen, ortaya koyman şartıyla. (ve men kane yüridü harsiddünya) ama kim yalnızca dünya kazancını istiyorsa, ben bu dünyada zengin olayım, benim ahiret diye bir derdim yok falan diyorsan (nu’tihi minha) ona da dünyalık veririz dünyalık kazancı veririz ona. Madem dünyayı istiyor, makam istiyor, mevki istiyor, para istiyor, veririz ama (vema lehu fil ahireti minnasib) ama böyle bir kişinin ahiretten alacağı hiçbir pay olmayacak. Neden? Çünkü zaten buna dair bir isteği yok. Sırf burayı istiyor Allah diyor ki tamam o zaman sana da burada çalışmana bakayım ben. Buraya uygun şartlar ortaya koyuyorsan burada çalışırsın, zengin olursun, makam mevki sahibi olursun, iktidar sahibi olursun, mutlu olursun, ama ahiret diye beklentin olmayacağı için kusura bakma ahirette de alacağın hiçbir şey olmaz. Ama neticede toparlayacak olursak, dünyayı isteyen dünyaya uygun şartlar ortaya koymadan çalışmadan kazanamaz. Ama hem dünyada iyilik ve güzellik hem ahirete dair iyilik ve güzellik isteyen, dünyalık isteyene göre daha fazla çalışmadan ne dünyada kazanabilir ne ahirette kazanabilir. O yüzden bizim işimiz, vaktimizden çok. Vakit az, yapmamız gereken şey çok. Ondan dolayı bizim çok çalışmamız lazım. Çünkü derdimiz hem dünya hem ahiret. O yüzden diğerleri bir istiyorsa, bir çalışıyorsa, biz madem iki istiyoruz Onlara göre iki kat fazla en az, değil mi çalışmak zorundayız. Çalışmadan hiç kimseye sırf kara kaşından, kara gözünden, imanından dolayı Allah bir ayrıcalık vermiyor bu dünyada. İmanın değer göstereceği yer öbür taraf. Burada çalışmak para kazandırır insana. Çalışmazsan başarı yok. Hiç kimse bu konuda böyle bir beklentiye girmesin. Ayetler bize net bir şekilde bunu söylüyor.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır: Evet tabii Burada şu ayeti de hatırlamakta fayda var. Allahu Teala Bakara suresinin 152 olabilir (veleneb’lüvenneküm bişey’in min el hav’fi) 155, 155. Ayet, Bakara, ahireti istiyorsak Allahu Teala Onunla ilgili olarak bizi çeşitli sıkıntılardan geçireceğini kesinlikle bildiriyor.

Yahya Şenol: Niye, samimiyet testi çünkü.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Bir samimiyet testi. Yani öyle, tamam mı, tabii, Elbette, Yani ben de müminim, ben de hocayım, ben de şeyim falan hacıyım, İşte şu kadar şöyle yaptıkla olmuyor. Ne diyor Allahu Teala (veleneb’lüvenneküm bişey’in min el hav’fi), şurası çok kesin sizi biraz korku, neden korkacaksınız? Tabii ki ahireti istemeyen insanlar, onun önüne engel çıkarmanızı istemezler. İşte faizle mücadele edersiniz, onlar rahatsız olur, fuhuşla mücadele edersiniz onlar rahatsız olur, ahlaksızlıkları şunlar bunlar daha neler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashabı Mekke’de yaşatılmadı. O zaman bunu bizde gözü almalıyız. Öyle bedavaya değil ahiret. Öyle yat, ondan sonra ahiret, değil, (veleneb’lüvenneküm bişey’in min el hav’fi) biraz korku (vel cui) açlık. Mesela maddi durumun çok iyi olsa bile, Ramazanda da bir oruç tutuyorsun. En azından, en kötü şeyler, şartta ama başka şeyler de olur. (Venek’sin min el’em’vali val’en’füsi vassemerati) mallarda noksanlıklar olur. Evet herkesin yakınlarında çok sevdiği kişilerden de ölümler olabilir ve gelirlerde de noksanlık olur. Buna da hazır olacaksın. Bakın sadece ahireti isteyen kişinin dünyada Allah’tan bir beklentisi olmadığından dolayı, Allahu Teala ne diyor? Onun yaptığının tam karşılığını veririz. O zaman bizim de başarılı olmamız için bütün bunlardan başarılı çıkmamız lazım. Ne diyor, en sonunda (vebeşşiri (e)ssabirine) sabırlı olanlara müjde ver! Ne demek? Duruşunu bozmuyor, biliyor ki Allah beni imtihan edecek, ama falan işte durum ve şartlar, işte böyle, tamam öyle diyorsunuz da başüstüne, elbette ben de biliyorum, Allah şunu emretti, şunu emretti, böyle bir şey yok. Asla durumunu bozmadan Allah’ın rızasına odaklanarak yürümeye devam edeceksin, Peki sabredenler ne yapıyor (Ellezine izee esabet’hüm musibetün galuu) başlarına bir sıkıntı gelir, şey yapar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Radıyallahu Anh ile birlikte işte Sevr Mağarasında yani şehirden kaçarken yakalanmamak için gereken bütün tedbirleri alıyor. Vazifesini yapıyor sonuna kadar. Herkes Medine’ye gidiyor, Mekkeliler bunu çok iyi biliyor ama Muhammed Aleyhisselam Taif tarafındaki bir mağaraya giriyor ki, Mekkeliler bunu hiç düşünemesinler. Peki orada Ebu Bekir Radyallahu Anh ne diyor Muhammed Aleyhisselam? (La tahzen). Üzülme diyor. Niye Çünkü Allah’ın rızasını odaklanmış, (innallahe meana) Şu çok kesin, Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber diyebilmek için Allah’ın bütün emirlerini tam olarak yerine getirmemiz lazım. İşte (Inne lillahi) başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allahayız. Bizim her şeyimiz Allah için, bizim yaşamamız da ölümümüzde her şeyimiz Allah için, biz Allah’ın rızasına odaklandık (veinnee iley’hi raciune) zaten şu kesin ki biz Allah’ın huzuruna çıkacağız. Peki, ondan sonraki ayet neydi? (Ulaaike aley’him salevatün min’rabbihim ve rah’metun) İşte onların üzerinde Allahu Taala’nın desteği olur. (ve rahmetun) İkramı da olur. (ve ulaaike hümü (e)lmuh’tedune) İşte doğru yolda olanlar onlardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’den o iki kişi olarak kaçarken, yani yakalanmamak için elinden gelen kendi görevini tam yapmışken, Medine’ye gidince nasıl karşılandı? Törenlerle değil mi? İşte Allahu Teala onu Medine’de bir devlet Başkanlığı konumuna getirdi hemen.

Yahya Şenol:Yani (nuvefvi ileyhim amalehum) hemen oldu.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Hatta fazlasıyla.

Yahya Şenol: Evet, yani orada tamı tamına şey yaptı, karşılığını buldu, dediğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde çok daha fazla, yani bugün bizim hayal edemeyeceğimiz derecede büyük bir toprak şeyine de hâkim olmuş oldu Resulullah. Çok kısa bir sürede 8 senede.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Dediğin çok güzel. Onu şu şekilde de anlayalım istersen. Muhammed Aleyhisselam doğdu, babası var mıydı? Yok, vefat etmişti. Annesi var mıydı? Çok küçük yaştayken vefat etti. Küçük yaşta Annesini de görmedi yani. Küçük yaştayken Annesi ölmüş, anasız babasız. Peki dedesi var. O da vefat etmiş.

Yahya Şenol:Amcasının yanında büyütülmüş.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Zenginliği var mı? O da yok. Peki siyasi bir hakimiyetleri var mı? Yok. E şimdi sen bakıyorsun

Yahya Şenol: Elinde bir dürüstlüğü var değil mi? Sermayesi olarak yani?

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Tek sermaye Allah’ın rızası. Yani bugün ki şeylerde, insanların dünya ile ilgili değerlendirmelerine bakarsak, Muhammed Aleyhisselam’ın hiçbir şeye sahip olmaması gerekiyor. Ama Allah’ın rızasına odaklandığı için, Allah onu Resulü yapmış. Çünkü hayatı boyunca dürüst olmuş. o dürüstlüğüne Allah’ın rızasına tam teslim olmuş. Allah O’na öyle bir ikramda bulunuyor ki, Medine’ye gidiyorum, Medine’nin yıllardır hakimi olan Yahudi zenginlerini oradan çıkmak zorunda bırakıyor, o bölgeye hakim oluyor, arkasından işte Hayber’e hakim oluyor, sonra Efendim tekrar Mekke’ye hakim oluyor. Bizans Tabii Bizans’ı şey yapıyor, etkisiz hale getiriyor.

O tüm Suriye’ye kadar bölgelere hakim oluyor yani Hayal edilemeyecek Çünkü Allah’ın desteği sendeyse dünyada senden daha güçlü hiç kimse yoktur Onun için ben müslümanım diyenler Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i örnek almalı, böyle gece gündüz hiç durmadan çalışmalı, Allah’ın rızasına  odaklanmalı ve asla sağa sola bakmadan, benim yaptığım Allah’ın rızasnaı uygun mu ?Tamam. Dünyada tek başıma da kalsam. İşte, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha iki kişi mağarada, üzülme” diyor moral veriyor. Allah bizimle beraber Allah benimle beraberse.. Her şeyin sahibi O.

Yahya Şenol 🙁İn yensurkümallahü fe la  galibe leküm)  Allah size yardım ederse hiçkimse sizi yenemez.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:  Allah size yardım ederse hiçkimse size galip gelemez işte Muhammed Aleyhisselam’da da bunu görüyoruz.Evet şimdi gelelim bu Hud suresinin 17. Ayetine. Allahü Teala burada şöyle diyor(efe men kane ala beyyinetin min rabbihi)

Rabbinden bir beyyine üzerine olan kişi,  beyyine, yani çok açık seçik belgeler deliller, İşte bu Kur’an-ı Kerim, bir  beyyine dir. Her şey açık ve net bir şekilde ortaya koyan bir kitap bu. Ama Allah tarafından olan bir kitap yani .Doğru olduğunda bir şüphen yok.Kesin olarak inanıyorsun (ve yetluhu şahidun) yani  bir şahit de onu tilavet ediyor. Minhu ne oluyor? O kitaptan okuyor. Rabbinden gelen o beyyine’yi okuyor Ne oldu ne demek şahit kur’an-ı Kerim okuyor bu Allah’ın kitabıdır kesin olarak emin oluyor ya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin baştan düşünelim apaçık bir beyyine üzerinde kesin olarak inanıyor ki ben doğru yoldayım kendisi bir şahit olarak, bu Kitabı okuyor, en başta şahit  O. yani ne demek şahit Bu kitabı okuyunca bu Allah’ın kitabından başkası olamaz diye kesin bir kanaatİ var.

Yahya Şenol: “Eşhedü” diyebilir.

Eşhedü diyecek bir koruma geliyor ya Ben şahidim ki diyor o konuma geliyor O kadar kesin bir bilgi var. Peki (ve min gablihi kitabu Musa) bundan önce de Musa’nın kitabı var Mekkelilerin Musa Aleyhisselam’ın kitabından haberdar olmamaları imkansızdır. Çünkü orası dünyanın en önemli ticaret merkezi. Çünkü Yahudiler içinde Hristiyanlar içinde Hac Merkezi Hac için oraya gitmek zorundalar. Bugün de öyle, dün de öyleydi, Adem aleyhisselam’dan beri de öyleydi .Peki şimdi( imamen ve rahmeh) o da bir Önder kitap ve Allah’ın bir ikramı.Yani Kur’an-ı Kerim  bu Musa Aleyhisselam’a gelen kitapla ilgili olarak ne diyor?Ba kara Suresinin 40. ayeti değil mi?( Ya Beni İsrail ezkuru nimeti elleti en amtü aleykum) Ey İsrailoğullar ! Size vermiş olduğum nimeti aklınıza getirin.( ve evfü biahdii üfi bi ahdiküm) size verdiğim sözü Siz Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim bedava bir şey yok değil mi onlar için de aynı. (ve iyyaye ferhabün) yalnız benden korkun başkasından değil ,yani bana karşı yanlış yapmayın. Peki ne istiyor onlardan?( ve aminu bima enzeltü musaddigan lima meaküm) sizin yanınızda olanı tasdik edecek şekilde indirdiğim bu Kur’an’a inanın.( ve la tekunu evvele kafirin bih)  Onu ilk örten görmezden gelen siz olmayın. Biliyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam Mekke’den çıkacak biliyorsunuz ki onu getireceği kitaba uyma mecburiyetindeyiz. Şimdi bütün bunlardan sonra devam edelim (ve imamen ve rahmeh) Şimdi burada birisi şunu sorabilir niye Allahu Teala burada Musa’ya inen kitabı söyledi de İsa Aleyhisselam Ondan sonra gelen nebiydi. Neden Allah İsa Aleyhisselam’a inen İncil’i  söylemedi.Bu da çok önemli bir soru olur bunun cevabını da yine kur’an-ı Kerim’den vereceğiz İsa Aleyhisselam’ın Allah’ın nebisi olduğu zaman yani kur’an-ı Kerim gibi yani önceki kitabı önceki kitapları nesheden bir kitap değil kur’an-ı Kerim ,önceki Adem aleyhisselam’dan beri inmiş olan kitapların tamamını ya olduğu gibi almıştır buraya ya misliyle nesihtir  ya da hayırlısıyla bazı ufak tefek değişikliklerle nesih yapmış  onların tümünü buraya aktarmıştır. Bu Allah’ın son kitabıdır ama İsa Aleyhisselam öyle yapmadı Ali İmran suresinin 50 ayetinde o şöyle diyor Yahudilere (ve musaddigan lima beyne yedeyye minettevrah) Aynı kelimeyi kullanıyorum Muhammed Aleyhisselam ile ilgili olarak “önümde bulunan tevratı tasdik eden bir kişi olarak geldim” diyor. Peki…başka ne ..( ve li uhille lekum)Size helal kılayım. Neyi helal kılacaksın ya Musa(ba zellezihurrime aleyküm)  işte burada da hayırlısıyla bir nesih meselesi.Çünkü İsra israiloğullarının yaptıkları bazı yanlışlar sebebiyle, Allahu Teala onlara bazı yiyecekleri haram kılmıştı. Ama İsa Aleyhisselam geldi ve onlara Allah’ın haram kıldığı  kısmı helal kıldı niye( ba zellezi hurrime aleyküm) dedi (haram kılınanların bir kısmı) , çünkü öteden beri haram kılınanlar devam ediyor. Yani o işte ölü , leş dediğimiz, öyle hayvan domuz eti, ondan sonra Allah’tan başkası adına  kesilmiş olan hayvan, Neydi o şey bir tanesi?

Yahya Şenol: Kendiliğinden ölmüş olan hayvan,  kan,domuz eti

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Bir de damardan akmış olan kan ,bu zaten onlara da bize de haram. Ama özellikle İsrailoğullarına ceza olarak Allah’ın haram kıldığı şeyleri de İsa Aleyhisselam helal kılmış ama Hristiyanlar bugün Hristiyan diye bildiğimiz o grup ki ;Hristiyanlık isim bile sonradan kendileri tarafından takılmıştır. İsa Aleyhisselam onların hiçbirisine “hristiyan “” dememiştir. Onlar da bugün Tevrat’ı da İncil’i de  de kendi kitapları kabul ederler. Tevrat’tan da sorumludurlar onlar.  Matta incilinde de mesela  İsa aleyhisselamın  şu sözü geçer kutsal yasayı yani tevrat’ı ya da elçilerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın diyor.

Yahya Şenol:”Tamamlamaya geldim” diyor.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim.Tamamlama ne işte ? Bazı haramların helal kılınması. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadaN ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Denir ki mesela ilk  Kur’an-ı Kerim’le.. e Kur’an-ı Kerim bu kitapların son nüshası. Tasdik ediyor Kur’an’da onları .Şimdi burada önemli bir husus var. Çok önemli bir bilgi var.  İsa Aleyhisselam Yahudilere haram kılınan hangi şeyleri helal kılmıştır onu da bu konunun uzmanı olan Yahya Hoca’dan kısaca bir dinleyelim.

Yahya Şenol:Evet yani bu Ali İmran suresinin 50 ayetindeve( li uhille lekkum ba zellezi hurrime aleykum) i yani size haram kılınan şeylerim bazısını  helal kılmaya geldim diyor Çünkü tamamını helal kılacak olsa onlara haram kılan her şey helal olmuş olur o yanlış olurdu zaten yani işte adam öldürmek gibi zina etmek gibi domuz eti yemek gibi o şeylerin de helal olduğu gibi bir şey ortaya çıkardı ama sizin de baştan ifade ettiğiniz gibi yani cenab-ı hak kur’an-ı Kerim’de birkaç ayette İsrailoğulları’nın işledikleri bazı suçlar yüzünden yani kendi kabahatleri yüzünden normalde Helal olan bazı şeyleri Allah onlara haram kılmış işte onlardan bir tanesi yani  Enam suresinin 146 ayetini istersen hızlıca okuyayım orada Cenabı Hak  diyor ki ( ve alellezine hadü ) kendi yaptıkları yanlışlar haksızlıklar yüzünden (harramna külle zi zufur)  onlara biz bazı şeyleri haram kıldık Yahudilere biz tırnaklı hayvanları haram kıldık (veminel bagarivel ğanemiharramna aleyhim şuhumehüma )küçükbaş hayvanlardan ve büyükbaş hayvanlarda yani inek cinsi olan hayvanların iç yağlarını da haram kıldık onlara .Sadece (İlla ma hamelet zuhuruhüma ) yani bazı ufak tefek şeyler hariç iç yağlarını bile haram kıldık en sonunda ayetin diyor ki(zalike cezeynahümbi bağyihim) onların bu Aşırı gitmelerinden saldırgan tavırlarından ötürü ceza olarak yaptık bunu onlara, ceza (ve inna le sadigun) ve biz  biz doğru söylüyoruz diyor yani onların iddiaları falan doğru değil Çünkü Yahudiler insanlara bu çok fazla yiyecek yasağıyla muhatap olmayı bir üstünlük şeyi olarak anlatıyorlar diyorlar ki yani biz o kadar üstün bir insanız ki öyle her şeyi Yiyemeyiz biz sizin gibi biz de yiyecek şeyler çok sınırlı sizde yenilmeyecekler sınırlı yani bizde helaller sınırlı diyorlar.Haramlar oohhoo çok.Ama sizde tam tersi haramlar sınırlı helaller çok.Biz üstün bir milletiz öyle her bulduğumuzu yiyemeyiz. Allah diyor ki “Hayır! “ bu onlar için bir ceza, ceza olarak onlara Bunlar İşte biz doğru söylüyoruz onlar falan değil ama maalesef Bugün mesela Geldiğimiz noktada Müslümanlar Yahudilere özeniyorlar Yahudilerin biliyorsunuz bir koşar şeyleri var yani ellerinde ancak hahamlarca tasdik edilmiş olan ürünlerin helal olduğu inancı var ya onlardan başka hiçbir şey yiyip tüketemezler onlar Müslümanlar diyorlar ki Arkadaşlar biz Yahudiler kadar hassas olamıyoruz Yahudi elinde diyor bir koşar sertifikasına uymazsa hiçbir şey yemiyor ama biz hiç ona bakmıyoruz. Bu Allah’ın belası onlara belayı özenilir mi ya?Belaya özenilir mi yani adam Allah’ın  ikramını geri çevirdiği için her şeyi yiyip tüketemiyor. Kur’an’a inansa önce Hz İsa’nın bazı şeyleri helal kıldığını ardından da Muhammed Aleyhisselam’ın İşte o bizdeki dört tane haram domuz eti ,kan ,ölmüş hayvan ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvan olmak üzere hayvansal gıdalardan sadece bu dört tanesi haram olarak muhafaza ettiğini ceza olarak haram kılınan helalleri kaldırdığını beyan edecek bu ikramını Allah’ın reddettiği için Onlar hala o belanın içinde yaşıyor Bizimkiler diyorlar ki vay Biz bir Yahudiler kadar hassas değiliz, onların koşar sertifikası var bizde de mutlaka helal sertifikası olmalı, alışverişe çıktığımız zaman şeye bakmamız lazım listeye hangi şey yenilebilir. Hangi şey yenilemeze bakarız biz İslam’ı şeriatı böyledir. Haramlar bizde sınırlıdı. Haramsa almayız onun dışındakiler helal dairesindedir, istersek yeriz, istersek yemeyiz O bizim bileceğimiz iş.Ama neticede işte İsa Aleyhisselam gelince İsa Aleyhisselam bunlara diyor ki işte size daha önce işlediğiniz suçlar yüzünden haram kılından bazı şeyleri helal kılmaya geldim işte bunlar neler işte bazıları bu şeyler olduğu söyleniyor Bu tırnaklı hayvanlar yani Sadece bunlar koyun ve sığır yiyebiliyorlar Onun dışında hiçbir hayvanın yiyemiyorlar balık yiyecekler balıktan da işte pullu olanlar pulsuz olanlar her bulduğu şeyi yiyemiyorlar balık cinsi olan hiçbir şeyi yiyemiyorlar falan İsa Aleyhisselam geliyor, bunların bir kısmını kaldırıyor ve   diyor ki” Ben  kutsal yasayı, Tevrat’ı geçersiz kılmaya değil,onu tamamlamaya geldim.” O yüzden büyük oranda muhafaza da ediyor . Ama kuran-ı Kerim’in nüzülüyle birlikte Araf suresinin 157 ayetinde Allah Teala diyor ki; Onlar ( ellezine yettebiunerrasulen nebiyyel ümmiye ellezi yecidunehü mektuben ındehüm fittevrati vel incili)  yanlarında bulunan Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Ümmi Nebi Resul’e tabi olurlar onlar. Yani o önceki şeriatın mensupları. Tevrat’a bakarlar, İncel’e bakarlar son gelecek Nebi onlara ne yapar? (ye’muru hüm bil marufi ve yenhahüm anil münkeri) Maruf olanı emreder, iyi güzel şeyleri ,dinin ve  aklın güzel bulduğu şeyleri emreder, kötülükleri, çirkinlikleri onlara yasaklar(ve yuhillu lehümül tayyibat) bakın temiz olan şeyleri helal (yuharrimu aleyhimul habaise)  ama özünde pis olan şeylerin haram olduğunu onlara söyler. Yani Resulullah’la birlikte tayyip ,yani temiz vasfında olan her şey, tekrar orijinali üzerine helal kılınıyor o Kur’an’la birlikte. Yani onlara ceza olarak (harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehüm) onlara normalde helal olan bazı temiz şeyleri de haram kıldık diyor ya Allah, işte onları Resulullah geliyor diyor ki artık onlar da kalktı, Kur’an’la birlikte üzerinizdeki o ağır yükler kalktı gelin Kur’an’a uyun Allah’ın haramları bu kadar sınırlı. Bunlarla birlikte normal hayatınıza döneceksiniz. Ama onlar inanmıyorlar buna. İnanmadıkları için hala o bela içinde  yaşamaya devam ediyorlar. Ama dediğim gibi maalesef bizim insanlar kalkıp onlara özeniyorlar, bakın bugün mesela elimizdeki İncil’den hemen bir şey Elçilerin İşleri’nde diyor ki bu Petrus Pavlus gibi böyle Hristiyanların önde gelenleri, hıristiyanlığı yeni kabul edenlere mektup gönderiyorlar diyorlar ki,” Kutsal ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeye uygun gördük. Ne o ?putlara sunulan kurbanların etinden bakın putlara sunulan kurbanların eti yani Allah’tan Başkasının adına kesilenler, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden,  ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalısınız.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: O da zaten haramdır .

Yahya Şenol:Bir neyi atmışlar burdan .anlaşılıyor,domuz eti yok .

Prof Dr.Abdülaziz Bayındır: Domuzu çıkarmışlar.Onu da tabii Biliyorlar yani.

Yahya Şenol: O da ne zaman çıkarıldığı söylüyor işte dedim Pavlus geliyor diyor ki efendim “tanrının yarattığı her şey İyidir ve şükranla  kabul olunursa hiçbir şey reddedilmemelidir.”

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Pavlus da zaten en büyük yani Hristiyan düşmanı olan bir Yahudi ,bu  hristiyanlığı bozan şahıs.

Yahya Şenol:Kasaplar çarşısında satılan her çeşit eti vicdan sorunu yapmadan sorgusuz sualsiz yiyin falan diyor .Ondan dolayı kalkıp bunu kaldırdıkları anlaşılıyor.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Az önce söylediğin şey de belki  bir slogan şeklinde zihinlerde kalsın diye şunu şey yapayım Mesela bu Yahudileri de koşar damgalı şeyler var ama Hristiyanlar da var mı? Yok .

Yahya Şenol :Yok

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Neden? İsa Aleyhisselam kaldırmıştı ondan dolayı.

Yahya Şenol: Öyle inanıyorlar yaniçVeya bu Pavlusun bu şeylerinden dolayı.

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Yok , domuz etini bugün  yemeyen çok sayıda Hristiyanlar da var yani dünyada Tevrata bağlı kaldıkları için. Yani işte sen de az önce okudun Domuzu çıkarmışlar bazı yerde ama diğerleri bizdekinin aynısı ,değişen birşey yok .

Yahya Şenol:Putlara sunulan kurban eti.kan,boğularak öldürülen hayvan  aynı .

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:O zaman bugün hristiyanlarda koşar damgası diye bir şeyin  aranmaması kur’an-ı Kerim’e uygunluktan kaynaklanıyor Öyleyse ben müslümanım diyenlerin de öyle helal damgasını kesinlikle bırakmaları Böyle bir saçmalık olmaz az önce sen de söylediğin gibi haramlar zaten Allahu teala dört tane saymış hayvansal gıdalardan.

Yahya Şenol:İçeceklerden de “hamr” vasfı olan, yani uyuşturucu ve sarhoş edici olanlardan var …Çıkardın bitti.

O da zaten  Hristiyanlıkta da yasak Yahudilikte de yasak.Tamam.Şimdi şöyle birşey yapalım zaten bu din değişmezki.Allah katında din islamdır .Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar. İkinci bir din yok ki.Tek bir din var. Evet şimdi buradan devam edelim istersen. Ayeti baştan alayım 17. ayeti Hud suresinin ( efe men kane ala beyyinetin min rabbihi)  Rabbimden bir belge üzerine olan en başta Muhammed aleyhisselamdır.(ve yetluhü şahidun minhü)  onu  o kitaba şahit olan birisi okuyor Onu takip ediyor ona uyuyor “yetlü” o manada da bir şeyin arkasında gitmek uymak peşinde olmak manasında da gelir. (ve min gablihi kitabı Musa) Ondan önce de Musa’nın kitabı var( imamen ve rahmeh) bir önder ve bir ikram Çünkü Musa’nın kitabı da bugün Hristiyanların uymak zorunda olduğu kitaptır . Müslümanlar da Musa Aleyhisselam’ın kitabına uymuşlardır.Ne zamana kadar? Kur’an-ı Kerim tamamlanıncaya kadar. O da Enam suresinin 90 ayetiydi değil mi? Allahu Teala ne diyordu (ülaikellezine hadallahü fe bi hüdahüm) İşte bunlar Allah’ın kendilerine rehber verdiği kişilerdir derken Adem aleyhisselam’dan Muhammed Aleyhisselam’a kadar gelenleri sayıyor fe bi hudehum  onların  rehberlerine de iktedi  !” onların rehberlerine uy! “demiş oluyor. Ondan dolayı Muhammed Aleyhisselam Mekke’deyken  Kudüs’e yönelerek namazlarını kılmıştır ta ki Medine’de kıble tekrar Mekke’ye dönünceye kadar. Evet ama Allahu Teala Kur’an’la Maide suresinin 3.ayetinde “ben bu dini artık mükemmel hale getirdim” dedikten sonra Kur’an’dan başka kitap başka herhangi bir kitaba uyma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü artık Allahu Teala’nın son kitabı, onayladığı kitap budur. Tüm insanlığın uyumak zorunda olduğu kitap budur. Işte onlar bu kitaba inanırlar. Onlar kim? İşte Tevrat’a ve İncil’e uyanlar. Az önce Yahya Hocanın okuduğu Araf suresinin 157. ayetinde de belirtildiği gib,i yine Maide suresinde de var,  hatta Bakara suresinde de var (ellezine ateynahümul kitab yetlunehü hakka tilavetihi ülaike yuminune bihi) kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, o kitabı hakkıyla okuyup o kitabı uyanlar var ya hakkıyla, işte onlar Kur’an’a inanırlar. Ama kitaba uyumak yerine, kitabı kendine uydurmaya çalışanlar onlar Kur’an-ı Kerim’e asla uymazlar. bu da Bakara suresinin 123. ayet mi?

Yahya Şenol:121 ayet

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır: Evet (ve men yekfur bihi minel ahsab) bu kesimlerden İster Yahudi ,ister Hristiyan, ister mecusi ,İster brahma ,ister kim olursa olsun, elinde ilahi kitap olanlardan hangisi bu bildiği halde haberdar olduğu halde kendisine tebliğ edildiği halde Kur’an’ı görmezden gelir üstünü örterse ne olur?

Yahya Şenol: (Fennarü meviduhu)

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:  (Fennarü meviduhu) o ateş , cehennem ona söz verilen yerdir. Onun gideceği orasıdır ( fe la tekü fi miryetin minhü ) sakın ha ! Kur’an’dan herhangi bir şekilde bir şüphe içerisinde olma! Kur’an’dan  asla şüphe edilemez!  Hiçbir şüphen olmasın ( inne hül hakku min Rabbik )  Çünkü o tümüyle rabbinden gelen bir gerçektir ( ve lakinne ekserannasi la yuminun)   Evet bu kadar açık gerçek olmasına rağmen İnsanların çoğu buna inanıp güvenmiyorlar. O zaman bizi başkasına bakmayacağız. Biz Allahu Teala’nın rızasına odaklanacağız. Kur’an-ı Kerim’e tam olarak inanıp güveneceğiz. Kur’an’ı kendimize uydurmaya değil kesinlikle kur’an-ı Kerim’e uymaya çalışacağız. Yolumuza devam edeceğiz o zaman elbette ki Allahu Teala’nın yardımı da desteği de bizimle olur. Hem dünyamız mamur olur, hem ahiretimiz. Elbette ki imtihanlardan geçeceğiz .Çok zorlu bir imtihandır bu. Çünkü cenneti kazanmak kolay bir şey değil. Bedava vermez Allahu Teala hiçbir şeyi insanlara. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız, her türlü zorluğa Allah için katlanacağız. Yani kendi kafamıza göre değil, Allah rızası için her türlü zorluğa katlanıp, o yolda yürüyeceğiz Cenab-ı Hak o yolda yürüyüp başarılı olanlardan eylesin. Burada okuyacağın ayetler var mı?

Yahya Şenol : Yok

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır:Peki tamam o zaman dersimizin sonuna geldik.

Allahu Teala kitabına tümüyle uyan kendisine tam teslim olan ve İbrahim Aleyhisselam gibi Muhammed Aleyhisselam gibi sonuna kadar bu yoldan ayrılmadan, o dine teslim olan ve ruhunu da Allah’a tam teslim olarak vermiş olan kişilerden eylesin. Allah cümlemize rızasından ayırmasın.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi