Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe)

28 Temmuz 2015 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

A. BAYINDIR: Nisa suresinden kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Tevbe. Nisa suresinin 17 ve 18.ayetlerindeyiz. Allah burada şöyle söylüyor:

NİSA, 17.. Ayet: İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbi: Allah’ın kabul etme sözü verdiği tevbe, kendine hakim olmayarak kötülük yapan kişinin tevbesidir. Sonra fazlaca vakit geçirmeden tevbe eder”. “fe ülaike yetubüllahü aleyhim: Allah onların tevbesini kabul eder”.  “ve kanellahü alımen hakıma: Allah alim ve hakimdir”. Her şeyin iç yüzünü bilen ve bütün kararları doğru olan Allah’tır. Tevbe demek dönüş yapmak demektir. Türkçemizde dönüş yaptı diye söylerler ya. “Falanca dönüş yapmış”. Tevbenin sözlük anlamı odur: dönmek. Yapmış olduğu hatayı anlayıp ondan vazgeçmek.

NİSA, 18.. Ayet: Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat: kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir”. Yani bir adam kötülük yapıp duruyor. Kötülük yapmaya devam ediyor ise bu kişi dönüş yapmış olur mu? Olmaz. Çünkü kötülükten vazgeçecek ki tevbe etmiş olsun. “hatta iza hadara ehadehümül mevtü: ölüm gelip çattığı zaman”, “kale innı tübtül ane: şimdi ben döndüm der”. Nereye döneceksin? Öldükten sonra dönemezsin ki. Bitti. Her şey bittikten sonra ben tevbe ettim demenin bir anlamı yok. “ve lellezıne yemutune ve hüm küffar: bir de kafir olarak ölmüş olanların tevbesi de tevbe değildir”. Onlar için de dönüş söz konusu değildir. “ülaike a’tedna lehüm azaben elıma: onlar için acıklı bir azab hazırlamışızdır”.

Hatadan dönmek için kişinin hata yaptığını bilmesi lazım değil mi? Yanlış yaptığını bilmesi lazım. Ondan dolayı insanın vücudu çok güzel bir mihenk taşıdır. Yaptığı yanlışın farkında olur. Çünkü Allah, biliyorsunuz bu dini fıtrat olarak tanımlamıştır. Yani fıtrat, tabiatta geçerli kanun ve kurallardır. Biz de tabiatın bir parçasıyız. Dolayısıyla yanlış yaptığımız zaman o yanlışın farkında oluruz. Zaten Allah Şems suresinde “fe elhemeha fucuraha ve takvaha” diyor. Allah kişiye günahını da takvasını da ilham eder. Yani içine doğurur. Müslüman olup olmama önemli değil burada. Zaten müslüman olmak demek Allah’a teslim olmak demektir. Biz zannediyoruz ki bir insan müslüman anneden babadan doğarsa, dinini de çocukluktan öğrenirse, namazını kılar, orucunu tutarsa bu kişi müslüman olur. Bi kere müslüman olmak için müslim olmak gerekir. Ne demek müslim? Teslim olacaksınız. Kime? Allah’a. Allah’ın koyduğu kanun ve kurallara kayıtsız şartsız teslim olacaksın. “Tamam ama”, “ya rabbi öyle diyorsun ama” dediğin zaman olmaz. “Başüstüne ya rabbi” diyeceksin. Başüstüne ya rabbi dediğiniz zaman içiniz son derece rahat olur. Çünkü bu vücudu yaratmış olanın kanunlarına uymuş oluyorsunuz. Yada bir başka deyişle fabrika ayarlarına göre çalıştırıyorsunuz vücudunuzu. Yani yaratıcının dediği şekilde çalıştırıyorsunuz. Öyle olunca, vücudunuzun bütün hücreleri sizi destekler. O zaman rahat edersiniz. Onun için, doğru bir şey yaparsınız da insanlar size karşı gelirse ne dersiniz? Benim içim rahat dersiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yanlış anlamışlar, bir gün doğruyu anlarlar. Çünkü eğer karşı taraf sizi doğru anladı da size karşı çıkıyorsa onun vücudu buna olumsuz tepki verecektir. Mesela siz kendinizi bi deneyin bakalım. Bir kere bir yalan söyleyin. Göreceksiniz ki o yalan sizi ciddi manada rahatsız eder. Yalan büyül bir günahtır. Küçük bir hata, yanlış yapın onu vücudunuzda hissedersiniz. Ya ben nerde yanlış yaptım dersiniz. Hatırlar, tevbe eder ve düzelirsiniz. Dinin fıtrat olması da bunu gerektirir. Din, tabiatta geçerli kanun ve kurallar olduğu için de siz dine uyduğunuz zaman aslında yeryüzündeki bütün varlıklarla aynı kanun ve kurallara uymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla tabiattan da azami derecede yararlanma fırsatı bulmuş olursunuz. Yani şöyle düşünün: şurada bir toprak var, toprağın üzerinde bir yağ tabakası olsun. Yağın toprakla bir ilgisi yoktur. Çünkü toprağın yağa ihtiyacı yoktur. Onun üzerine yağ tabakasını çekerseniz ne kadar su dökerseniz dökün içeri çeker mi? Akar gider. Yağdan da istifade edemez sudan da istifade edemez. İşte biz de yanlış iş yaparsak o yanlıştan yararlanamadığımız gibi bir çok doğruları da algılayamamaya başlarız bir müddet sonra. Onun için Allah diyor ki; “fe elhemeha fucuraha ve takvaha: Allah kişiye günahını da takvasını da ilham eder”. Az önce söylediğimiz gibi bazen bakarsınız ki rahatsızım, bir şeyden etkilenmişim, kötü bir durumdayım: düşünün taşının, mutlaka C. Hakka karşı bir günah işlemişsinizdir. Ve vücudunuz onun tepkisini verir. Günahlar alışkanlık doğurur. Bir müddet sonra alışırsınız hoşunuza gitmeye başlar. Fakat her zaman onun yanlış olduğunun farkında olursunuz. Çünkü vücudunuz arada sırada o davranışa tepki gösterir. Ondan dolayı 15-Hicr surede 2.ayette Allah diyor ki; HİCR, 2.. Ayet: “Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın: o kafirler”. Kafirin ne olduğunu da biraz sonra göreceğiz. Allah’ın herhangi bir ayetinin üstünü örten, herhangi bir ayetini görmezlikten gelen kişi kafirdir. Kuranın kaç tane ayeti var: 6 bin küsür. Hepsi iyi de sadece şu benim hesabıma gelmiyor derseniz kafir olmanız için yeterlidir. Başkasına gerek yok. Onun için kafirler zaman zaman biz de Allaj’a teslim olabilsek diye içlerinden ciddi bir arzu duyarlar. Çünkü vücut onu istiyor. Dolayısıyla eğer siz Allah’ın emirlerine uyuyorsanız dünyada mutlu olursunuz. Ahirette de mutlu olursunuz.Peki insanlar Allah’ın emirlerine neden uymazlar? Kendi belirledikleri zevkleri Allah’ın belirlediği zevklere tercih ettikleri zaman uymazlar. Yada bunun bir başka ifadesi Allah’ın İbrahim suresi 3.ayetinde belirttiği gibi “ellezine yestehibbunel hayated dünya vel ahireh: dünya hayatını ahiretten çok sevmeye çalışan kişilerdir”. Çok sevmeye çalışan da niye? Çünkü bu vücut reddeder. Ya yapma etme der ama siz arzularınızı illa gerçekleştirmek ister kendimize baskı yaparsınız. İBRAHİM, 3.. Ayet: “Ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel ahırati”, “ve yesuddune an sebılillahi: Allah’ın yolundan yavaş yavaş geri çekilirler”, “ve yebğuneha ıveca” Allah’ın yolundan geri çekilmek hiç kimsenin hesabına gelmez. Hiç bir kafirin hesabına gelmez. Çünkü fıtrata aykırı yaşamak insanın kabul edebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla orada bir ivec yapar, bir oyun yapar, sanki Allah’ın emrine uyuyormuş gibi gösterir kendisini. Kendi kendini kandırır. İşte o kendi kendi kandırdığı o ivecin adına da ğay deniyor. Bir kurgu yapıyor kendisine göre. O kurguyu öyle bir şekilde düşünüyor ki kendisini sapık saymıyor. Kendisini sapık saymadımı sanki Allah’ı kandıracak haşa. İşte ona ğay diyor Allah. Günahkarlar da öyle bir kurgu yaparlar, kafirler de öyle bir kurgu yaparlar. İkisinin de ortaklaşa işlediği suçun adı ğaydır. İğva kelimesi de kişiyi böyle bir kurguya yönlendirmek demek olur. Biraz sonra tevbeye döneceğiz inşallah. Şimdi o piskolojiyi anlamaya çalışalım. Yani insanların bu ivec piskolojisi. Dünyayı ahirete tercih. Dünya kelimesi yani dünya dediğimiz zaman aklımıza şu yaşadığımız alem geliyor. Dünya, en yakın anlamına gelir arapça itibarı ile. Yani şu an, yaşadığımız an. Onun için “el hayated dünya” diye geçer kuranda. “Hayated dünya” diye geçmez. Arapça bilenler onu çok iyi anlarlar. Yani bir isim tamlaması değidir, sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması olsa “dünya hayatı” bu dünyadaki hayat diye tercüme edebilirsiniz. Ama sıfat tamlaması olduğu için “en yakın hayat” demektir. Yani o nan. “Bir an için kendime hakim olamadım” dersiniz “yaptım”. İşte o andır dünya hayatı. Size en yakın olan andır. Onu aşamadığınız zaman, orada direnç gösteremediğiniz zaman kaybedersiniz. Bh nasıl oluyor? Bunu çok iyi anlamaya çalışalım inşallah. Şu 7.sureyi bi açalım. Kafirlik ne demekmiş onu bir görmeye çalışalım.

ARAF, 11.. Ayet: Ve le kad halaknaküm sümme savvernaküm: sizi yatattık, sonra şeklinizi belirledik”. Buradaki “kum” ile arapçada bir iltifat vardır. O iltifatta çoğuldan tekile, tekilden çoğula, şimdiki zamandan gelecek zamana, oradan oraya geçilir. Türkçede bu yoktur. Onun için türklerin bu tür şeyleri anlaması kolay olmuyor. Arap dilinde bu böyle de. Onun için mesela buradaki “sevvernakum” dediği AdemAs’dır. Hepimizin babası olan kişidir. Tek kişidir aslında. Çoğul değil. “Ve lekad halaknakum summe sevvernakum” yani tam türkçe tercüme edecek olursak “sizin babanızı yarattık, sonra ona şeklini verdik, sonra meleklere dedik ki Adem’e secde et”. O da AdemAs. Siz bunu tam türkçe mantığıyla düşünürseniz hepimizin ezelden yaratılmış olması gerekir. Ezelden demeyelim de AdemAs ile beraber hepimizin yaratılmış olması, şeklimizin verilmiş olması lazım. Biz bir kenarda dururken Adem’e secde et demeleri lazım. Böyle değil. Arapça bakımından bu böyle değil. Bir arap bunu çok rahat bir şekilde anlar. Bir türkün anlamada sıkıntı çektiği gibi sıkıntı çekmez. Meleklere dedik ki, Adem için secdeye kapanın. Yada Adem’e secde edin.  “fe secedu illa iblıs”. Meleklerden bir tanesi de İblis. Hepsi secde etti İblis etmedi. “lem yeküm mines sacidın: secde edenlerden olmadı”. Şimdi bakın İblis, meleklerden bir melek ve Bakara suresinin 31.ayetine bakarsak orada C. Hakka bağlılığını nasıl ifade ediyor hepbirlikte görelim. Allah, AdemAs’a eşyanın isimlerini, neye yaradıklarını, hangi iş için kullanılacaklarını öğrettiği zaman ki Allah ilk önce yarattığı ayetleri öğretiyor. O da çok önemlidir. Çünkü Allah’ın iki türlü ayeti vardır. Yarattığı ayetler ve indirdiği ayetler. AdemAs’a önce yarattığı ayetleri öğretiyor. Ve Ona varlıkların ne işe yaradığını öğretiyor. Sonra meleklere diyor ki(İblis de meleklerden bir tanesi); “şunların isimlerini bana bildir” yani hangisi ne işe yarar. Mesela bakın bu ne? Su. Suyun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne işe yaradığını biliyorsunuz. Yoksa hiç bir işe yaradığını bilmeden birisi buna su dedi diye su derseniz bu sizin için bilinmeyen bir şeydir. Suyun ne olduğuna dair sizde bilgi yoksa buna su demenin de bir anlamı yok. Onun için melekler eşyayı tanımıyorlar. Varlıkları tanımıyorlar. Allah diyor ki; “şunların isimlerini bana bildirin eğer haklıysanız”. AdemAs’ın yaratılmasına karşı çıkıyorlardı ya. Onlardan birisi olan İblis şöyle diyor: BAKARA, 32.. Ayet: Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena” biz sana boyun eğeriz, bizde bir bilgi olmaz ki. Sadece bize ne öğretirsen onu biliriz başka bir şey bilmeyiz. “inneke entel alımül hakım: bilen sen, doğru karar veren sensin”. Allah Adem’e diyor ki; BAKARA, 33.. Ayet: Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim: Adem, bunlara bunun isimlerini bildirirmisin” diyor. Her varlığın ne işe yaradığını meleklere anlatınca AdemAs. İşte su, şu şu özellikleri vardır. Demir, şuna şuna yarar. Bakır şu işe yarar. Civa şudur. Hava şudur, toprak şöyledir, toprak şöyle ekilir. Ağaç şöyle yetiştirilir falan. Tüm bilgiler C.Hakk tarafından öğretiliyor ki yeryüzüne gelmiş geçmiş en bilgili insan AdemAs’dır. O zaman AdemAs o bilgileri meleklere bildirince melekler AdemAs’ı kıskanıyorlar. “Ya bu ne? Daha yeni”. Siz kendinizi düşünün: siz yıllardır bir yerde duruyorsunuz, yeni gelen birisi sizi geçti. Onun karşısında aciz kaldınız. Bilginiz çok zayıf kaldı. Ne hale gelirsiniz? İçinizde kıskançlık duymaz mısınız? Düşünün Bir iş yerinde yıllardır çalışıyorsunuz, oranın her şeyini bildiğinizi düşünüyorsunuz. Yeni birisi geliyor, en basit şeyleri bilmediğinizi size gösteriyor. Müthiş bir kıskançlık olur. Onun için bakın Allah diyor ki;    kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı: ben size demedim mi göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Gayb ne demek burada? O bilgiler Adem’e öğretilmeden önce var mıydı? Vardı ama bilen yoktu Allah’tan başka. Onun için olmayan şey gayb olmaz. Bir şey var olacak ki. Mesela türkçemizde bunun güzel bir karşılığı var. Ben bir şeyimi kaybettim dersiniz değil mi? Olan kaybedilir, olmayan kaybedilir mi? Mesela SüleymanAs diyor ki; “ben Hüdhüd’ü göremiyorum, yoksa gayblerden mi oldu?”. Hüdhüd vardı. Nereye kayboldu bu deriz ya. Tam o. Olmayan şey kaybolmaz. Olan şey kaybolur. Onun için olmayan şeye gayb da denmez. Olan şeye gayb denir. Ve henüz olmamış bir şey için gayb denmez. Diyor ki Allah; “ben demedim mi gaybını bilirim?”. Çünkü var ki biliyor. Olmayan şey zaten bilinmez de aynı zamanda. Ama bir şey daha söylüyor:  “ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun: sizin açığa vurduğunuzu biliyorum”. Açığa vurdukları ne? Ya rabbi diyorlar bizde bir bilgi olamaz, biz sana boyun eğeriz, sen ne öğrettiysen onu biliriz. Tamam, açığa vurdukları bu İblis de dahil. Ama “ve ma tektumun: gizlediğinizi de biliriz”. Neyi gizliyorlar? Bilirim diyor. Neyi gizliyorlar? Adem’i kıskanıyorlar. Bütün melekler kıskanıyor. Tabi bizim geleneksel din algımızda melek odun gibidir, bir şeyi kıskanmaz. Halbuki o da sorumlu bir varlıktır. Hakikaten insan hayret ediyor. 1984’de yaptığım doktorayı yeniden yayına hazırlıyoruz da. O zaman bildiğimiz bir çok bilgi bugün değişiyor. O zaman onları çok doğru biliyorduk. Bugün bakıyoruz ki hiç doğru değilmiş. Yani bu, kendi kendimizi sürekli yenileye yenileye bir oluyoruz. Bu din böyle mi olmalıydı? Bu halde mi olmalıydı bu din! Hele bugün iyice iş çığırından çıktı. Adeta Abbasiler’in ilk yıllarını yaşıyoruz. Çünkü islama yeniden bir dizayn verme gayretleri var bütün dünyada. Ve onun ciddi manada yerli işbirlikçileri var. Siz kurancı mısınız? Öyle bir kurancı ki kurana ondan büyük düşman olamaz. Melekler kıskanıyor. Melekler cin. Cin ne demek? Gözükmeyen varlık demektir. Cin o demektir. Mesela ana rahmindeki çocuğa ne derler? Cenin. Dışarıdan göremediğin için cenin derler. Araplar bitkisi olan bahçeye cennet derler. Neden derler biliyor musunuz? Toprağın üstünü örttüğü için. Aynı kökten. Onun için Allah; “ve ma halaktu cinni vel insi illa ya’budun” diyor. İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Öyle olduğu için melekleri hemen Allah imtihana sokuyor. Melekler AdemAs’ı kıskanmışlar. Çünkü Allah diyor ki; “illa alemu ma tubdune” açığa vurduğunuzu biliyorum, açıkça söylüyorsunuz ama bir de içinizde gizlediğiniz var. “Ve ma tektumun” kıskanıyorsunuz Onu. Hemen imtihana sokuyor bunları Allah. Ondan sonra ne diyor: BAKARA, 34.. Ayet: Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe” hemen meleklere emir veriyor: Adem’e secde edin bakalım. Bu da nerden çıktı! “Tamam hadi kıskandık ama bir de secde edin diyor!”. Ne demektir? İçinizdeki kıskançlığı yenin bakalım. Değil mi? Yani bakalım ki siz benim emrime mi uyuyorsunuz kendi arzularınıza mı? “Fe secedu: hepsi secdeye kapandı”, içlerindeki kıskançlığı yendiler. “illa iblıs: iblis öyle yapmadı”. “eba vestekbera ve kane minel kafirın: direndi, kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu”. Bakalım nasıl kafir oluyormuş? Ve tevbe nasıl olacak, oradan hareketle göreceğiz. Şimdi  hemen Araf sureine geçiyoruz 151.sayfaya. 12.ayet. Allah İblis’e soruyor;ARAF, 12.. Ayet: Kale ma meneake ella tescüde iz emartük: emrettiğim sırada secde etmeni engelleyen ne oldu?”. Emri verdim secde et! Hani az önce demiyor  muydun ben sana boyun eğerim, senin bildirdiğinden başka bir şey bilmem, hani kulluk gösteriyordun? Tam teslimiyet işte. Melek, bunun daha ötesi var mı? Burada dikkat edin! Diyor ki; “ene hayrum minh: ben ondan daha hayırlıyım”. Peki İblis, senin emrini tutmam diyor mu? Dedi mi öyle bir şey? Demedi. Ben ondan daha hayırlıyım derken emri Adem mi verdi?iblis nasıl gösteriyor işi? Emri Adem vermiş gibi göster miyor mu? Allah diyor ben emrettiğim halde niye secde etmedin? Diyor ki ben ondan hayırlıyım. Sanki emri Adem vermiş. İşte ivec dediğimiz bu. Bir kurgu oluşturuyor. Ama onun sebebi şu: bencilliği yenemiyor. “Ene” dediğimiz şey var ya. “Ene hayrun minh: ben daha hayırlıyım”. Dikkat ederseniz bütün kafirleri kafir yapan budur. Ben daha iyiyim, biz daha iyiyiz, bizim gurup, bizim cemaat,biz, bizim şeyhimiz, bizim hocamız, o daha iyi bilir. Ama dikkat ederseniz bunlardan hiç bir tanesi ben Allah’ın emrini dinlemem demez. Diyorlar mı? Demezler. Ben bunu Diyanet yola gelinceye kadar söylemeye devam edeceğim. Yetkililer asla kurtulamazsınız haberiniz olsun. İmsak vaktiyle ilgili mesela biz diyoruz ki Allah’ın emrine uyun. Onlar ne diyorlar; bize uyun diyorlar. Biz Diyanetiz diyorlar. Değil mi? Ne demektir bu? “Ene hayrun minh” değil mi? Aynı şey değil mi? Farkı var mı?Biz Allah’ın emrine uymayız diyorlar mı? Kesinlikle değil. Mesela geçende Habertürl televizyonundaki konuşmayı bir daha izledim. Ben diyorum ki; bak Allah diyor ki; ‘size göre fecrin olduğu yerden siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar’. Ama karşımdaki diyor ki; astronomi, falan filan. Ya astronomi kelimesi kuranda geçiyor mu? İşte biz astronomi alimlerinin bilmem neyine uyoruz falan! Böyle bir şey bar mı? Değişen bir şey var mı? ‘Ben daha hayırlıyım’ var mı yok mu burada?Bire bir aynı. Sen kim oluyorsun! Sanki biz diyoruz ki benim görüşüme uy. Haşa öyle bir şey desek biz de öyle oluruz. Farkımız olur mu? Biz öyle mi diyoruz? Ya Allah’ın ayetine uyun. Hadi çıkalım beraberce bakalım. “Ene hayrun minh”. “Biz koskoca kurumuz, biz otoriteyiz”. Bakın görüyor musunuz? Ben Allah’tan korkarım falan! Bakın İblis sadece bir konuda böyle yaptı. Arkasından ne diyor;  “halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn: beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” diyor. Allah’ın yaratıcılığını inkar ediyor mu? Allah’ın varlığını, birliğini inkar ediyor mu? Asla. Bak şimdi burada İblis neyi görmezlikten geliyor? “Liscudu li ademe” emrini, “Aden’e secde edin” emrini Allah’ın verdiğini örtmeye çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ne yapıyor? Allah’ın o emrini örtüyor. Görmezlikten geliyor. Değil mi? Ve sanki Allah’ın emrine uyuyormuş gibi gösteriyor kendisini. İşte onun adına ğay deniyor. Yada ivec deniyor. Öyle bir eğriltme yapıyorsunuz ki kafanıza göre karşı tarafı kandırdığınızı düşünüyorsunuz. Ondan sonra Allah ne dedi? ARAF, 13.. Ayet: Kale fehbıt minha fe ma yekunü leke en tetekebbera fıha: in oradan aşağı! Sen orada büyüklenmeye hakkın yok”. Demek ki büyüklenenler ne yaparmış? Aşağılanma cezasıyla cezalandırılırlar. Anında. Bulunduğu mevkiden aşağı iner. Onun için, Allah’ın emrine direndi, kendini büyük gördü. O zaman ne oldu? Kafirlerden oldu. Allah’ın açık emrine direndi ama senin emrini yerine getirmem demedi. Sanki o emri Adem veriyormuş gibi bir hava ortaya koydu. Direndi ve ne yaptı? “Eba vektekbera: kendini büyük gördü”. Kendini Allah’tan büyük görüyormuş gibi yapmıyor ama fiilen öyle oluyor. Sanki Adem’den büyük görüyormuş gibi yapıyor. Hep böyledir. Dikkat edin. Allah’ın bir tek sözzünü görmezlikten geldi. İkincisi var mı burada? O bir tek sözünü görmezlikten gelmesi kafir olması için yetti mi? Bitti. Onun için kafir, herhangi bir ayetini görmezlikten gelen kişidir. Böyle bir tanım bakın Allah’ın kitabında var. Böyle bir tanımı siz bugün müslümanların inançlarını anlatan kelam kitaplarında bulabilir misiniz? Asla. Çünkü kelam kitapları mümin kimdir bilmez. Yani islam uleması dediğimiz bu insanlae mümimin kim olduğunu bilmez. Gerçekten bilmezler. Kafirin kim olduğunu bilmezler. Müşrikin kim olduğunu bilmezler. Yani bu din öyle bir hale getirilmiş ki tamamamen rayından çıkmış. Medine’de ulema ile yaptığımız sohbetlerin birinde-hangi sene yaptığımızı hayırlayamıyorum da-demiştim ki; “bi kere kafir olmak için önce mümin olmak lazım”. Mesela şimdi bakın İblis mümin mi? Titpik kafir örneği değil mi bu? Önce mümin olmak lazım dediğimde hepsi olur mu öyle şey dediler. Dedim ki; “kafirler zaman zaman müslüman olmayo çok isterler”. “Yok ya öyle şey mi olur” dediler. Peki dedim siz şu ayete ne diyeceksiniz? Kafirlwr hepsi mümin olduğunu düşünür de müslüm olmadıklarını/Allah’a teslim olmadıklarını düşünürler”. Mesela siz İblis’i düşünün. İblis bakıyor: “ben Allah’a inanıyorum”. Değil mi? Ahiret gününe de inanıyor. Melekleri de inkar etmiyor. Zaten kendisi de meleklerden idi sonra kovuldu ordan. İblis kendisini kafir sayar mı? Teslim olamadığını düşünüyor. Onun için hiç bir kafir kendisini kafir saymaz. Herkes kendisini mümin sayar. Ben bunu dediğim zaman olmaz öyle şey dediler. Peki dedim Hicr suresinin 2.ayetini okudum. Allah diyor ki; HİCR, 2.. Ayet: Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın” o kafirler, ‘keşke müslüman olsak’, müslim olsak yani Allah’a tam teslim olsak diye içlerinden geçirirler dedim. Biraz düşündüler. İman etmeden kafirlik olmaz. Çünkü Allah Ali İmran suresinin 106.ayetinde diyor ki; ALİ İMRAN, 106.. Ayet: Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh: o gün bazı tüzler ak bazı yüzler kara olur”, “fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba’de ımaniküm: yüzleri kara olanlara denir ki, ‘inandıktan sonra kafir mi oldunuz?’. Üstünü örteceğin bir şey olması lazım. Bakın ‘inandıktan sonra kafir mi oldunız’. İblis biraz önce ne diyordu: “subhaneke la ilme lena illa allemtena” diyordu. Ya Rabbi ben sana boyun eğerim, bizde bir ilim olmaz ki, sen ne öğretirsen o. Bu imanı gösteriyor mu? Arkasından ne yaptı? Allah’ın emrini görmezlikten geldi. Sanki o emri Adem vermiş gibi yaptı. Onun için onlar “e kefertum bade imanikum” denecek. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz” denecek. “fe zukul azabe bima küntüm tekfürun: kafirliğinize karşı bu azabı tadın” deyince hepsi böyle dondu kaldı Allah Allah dediler. Düşünebiliyor musunuz? Arapçayı bilen, kuranı ezberleyen arap bunlar ve hayatlarını ilme vermii olan kişiler daha iman nedir, küfür nedir, islam nedir bilmiyorlar. Bizdekiler zaten onlardan hiç de geri değiller yani. Onun için çok şeye ihtiyaç var. Mesela kafir kimdir diye sorduğunuz zaman, ben hatırlıyorum Erzurum’da talebe idim. Televizyonlar yeni çıkmış, diziler var. Bir televizyonda bir papaz vaaz ediyor. Allah’a inanmaktan? Allah’tan korkmaktan, dürüst olmaktan bahsedince bizimkiler şaşırdılar. “Allah Allah! Bunlar da müslüman yaa” dediler. “Baksana Allah’a inanıyor”. Allah’a inanmak ne demek? Allah vardır demek değil ki. Kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Baş kafir İblis, Allah’ı hiç inkar ediyor mu? Peki bu nasıl müslüman olabilir? Müslüman olması için ölmeden önce dönüş yapması lazım. İblis de hatasını biliyor her ne kadar başkasını kandırmaya çalışsa da kendini kandıramadığı için C.Hakka diyor ki Allah onu kovunca; “enzırni ila yevmi yub’asun: bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana müsade et”. Bunları kıskandı ya, kıskandığı bütün insanlar ölür ondan sonra tevbe eder kurtulur. Biraz zor tevbe edersin. Çünkü bir müddet sonra o artık senin bir parçan haline gelir. O kadar alışırsın ki artık bırakamazsın. Yani sigara tiryakileri nasıl bırakamıyorlarsa onun gibi olur. Günahkarlara da bakın hep tevbe edeceklerdir. Hep şöyle derler; “konjonktür müsait değil”. Mesela gelelim namaz vakitleri meselesine. “ Biz de biliyoruz doğru ama biz Diyanet olarak bunu nasıl ilan edeceğiz kardeşim. Konjonktür müsait değil”. Hiç de müsait olmaz. Çünkü müsait olsa imtihan olmaz. Siz her şeye rağmen kardeşim Allah böyle dedi mi bitti. “Efendim şu işleri biraz düzeltelim”. Hiç bir zaman istediğin şekle gelmez. Şimdi bazıları şöyle çıkıp diyor ki. Faize fetva veren hocalar var. Efendim diyor müslüman zengin olmalıdır diyor. Onun için krediye ihtiyacı var, mecburen alacak. Zarurettir diyor. Bu ne demektir? Allah’ın emrine uyarsan zengin olamazsın demektir değil mi? Öyle değil mi? “Efendim haşa biz faize haram değildir demedik ki”. Daha ne diyecektin yani! İblis farklı bir şey mi söylüyor? Ama bu, tükürdüğünü yalamak gibi bir şeydir. Öyle kolay değildir. Çünkü bir sürü insanı yoldan çıkarmıştır. Allah’tan önce onlardan korkmaya başlar. Kafirlik ne demekmiş?Allah’ın herhangi bir sözünü örtmek demekmiş. Bir tek söz işte İblis. Ondan sonra ne diyor? Allah ona yeniden dirilişe kadar müsade edince “le ek’udenne lekum sıratekel mustakım; senin doğru yolun üstünde oturacağım” diyor. İblis doğru yolun ne olduğunu bilmese orada oturabilir mi? Onun için başka yerde aramamak lazım İblis’i. Yeri orasıdır. Çalışma alanı orası. Ondan sonra ARAF 17.. “Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min halfihim ve an eymânihim ve an şemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum şâkirîn: önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Göreceksin çoğu sana karşı görevlerini yerine getirmiycek”. Yani dünyayı ahirete tercih edecekler. İtibar peşinde koşacaklar. Gerçekten de insana dünya çok cazip gelir. Cazip gelmezse imtihanın bir anlamı olmaz ki. Tabi ki cazip gelecek. Onu Allah’ın rızasını tercih ederek geriye iteceksin ki Allah’a teslim olmuş olabilesin. Hem araya bir şet koyduğun zaman Allah’a teslim olamazsın ki. Buradan İblis’in tevbe etmesi için ne yapması lazım? Ya Rabbi ben yanlış yaptım diyecek, önce bir dönüş yapacak. Dönüş yapacak. Ben yanlış yaptım, senin dediğin doğru. Beni affeyle ya Rabbi” diyecek. Ben yanlış yaptım deyip döndükten sonra bu defa doğruları yapmaya başlayacak. Çünkü yanlış yaptımı zaman zaman bütün kafirler söyler de teslim olamazlar. “FURKAN, 70.. Ayet: İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan” diyor. Dönüş yapan, inanan, artık bundan sonra ya Rabbi sen ne diyorsan o ve iyi iş yapanlar. Allah onların dönüşlerini kabul eder. Bu, kafirin hali. Allah’ın bir ayetini görmezlikten geliyor. Peki günahkarın hali ne olur? Kafirlikten dönüş var. Ne zamana kadar? Ölene kadar dönüş var. İblis bunu bildiği için bütün insanlar ölsün ben tevbe ederim diye yeniden diriliş gününe kadar müsade istiyor. İste, ne olacak! Sen buna kendini öyle bir alıştırırsın ki artık ondan sonra yapamazsın. Yok efendim şunu yapalım tamam, bunu yapalım tamam! Onlar hiç bir zaman bitmez. Çünkü bitse imtihan olmaz. Mutlaka her defasında dünyayı ahirete tercih edeceğiniz sebepler önünüzde bulunacaktır. Öyleyse efendim ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum, bu da olmayı versin diyemezsiniz. Bu olmaz. Tam teslimiyet gerekir. Zaten yoldan bi çıktın mı orada duramazsın. Mesefe sürekli artar.

Adem a.s, öğrermeni Allah. Okuduk değil mi? Bütün eşyayı öğretiyor. Her şeyi bilen birisi. Ve bir  bahçede Allah Onu şey yapıyor ki. O da Taha suresinde. Adem’e secde etmiyor, davranış gösteriyor ya İblis. Adem diyor bak diyor  TAHA, 117.. Ayet: “inne haza adüvvül leke: bu senin düşmanındır”. Çünkü açıkça söyledi. Doğru yolda oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından  geleceğim, çoğu teşekkür etmeyecek, sana karşı görevini yapmayacak. Allah diyor ki bak bu senin düşmanındır. “ve li zevcike: eşine de düşmandır” sadece sana değil. “fe la yuhricenneküma minel cenneti: sakın seni bu bahçeden çıkarmasın haa!”. Yani işlediğiniz her haram bir mahrumiyetle sonuçlanır. Bir basamak inersiniz aşağıya. Mesela İblis Allah’a kafa tuttu haşa yani sanki Allah’a değil de Adem’yapıyormuş gibi Allah’ın emrini yerine getirmedi. Haşa sen kimi kandırıyorsun? Karşında kim var. Bulunduğu yerde kalabildi mi? İn oradan aşağı dedi C.Hakk. Makamını kaybetti ve meleklerin bulunduğu yerden. Şimdi artık İblis, birinci kat semaya çıkamıyor. Çünkü oraya çıkınca bir çok ayette belirtildiği gibi taşlanıyor ordan. Onun için şeytana racim deriz. Racim, taşlanan demektir. Euzu billlahi mineş şaytanir racim; taşlanan şeytandan Allah’a sığınırız. Yani bulunduğu makamın yanına bile yaklaşamıyor. Bırak o şeyi. Adem’e de diyor ki; “bak Adem, aklını başıma al. Benim sözlerimi dinle yoksa kaybedersin”. Allah’ın emrine uymayanlar sağlığını kaybeder, dengesini kaybeder, dostlarını kaybeder, malını mülkünü kaybeder, itibarını kaybeder, hayatını kayberder, doğru cehenneme gider. Burada diyor ki Allah; “sizi çıkarmasın bahçeden yoksa sıkıntıya düşersin” diyor.  TAHA, 118.. Ayet: İnne leke ella tecua fıha ve la ta’ra” senin burada açlık yüzü görmen yok. İstediğin bütün yiyecekler burada var. Öyle büyük bir bahçe. Çıplak da kalmazsın. Çünkü giyeceği de var. Çünkü Allah AdemAs’a her şeyi öğretmiş. O her şeyin içerisinde kumaş yapmak da var elbise yapmak da var.

TAHA, 119.. Ayet: Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha” diyor ki; sen burada diyor susuzluk da çekmezsin, güneşin yakıcı sıcaklığının altında da kalmazsın. Serin serin ağaçların altında git keyfine bak. Bütün bunları söylüyor. AdemAs’a bütün bilgileri Allah verdi mi? Onun düşmanını da söyledi mi? Bir tek emir verdi: şu ağaca yaklaşma. Bitti. Her şey serbest onun dışında. O zaman, ‘efendim falan adam çok iyi yetişmiş, onlar büyül ulema bir şey yapmaz’ diyecek olsak en başta AdemAs için dememiz lazım değil mi? Öğretmeni Allah. Buna yanlış bilginin öğretilmesi mümkün değil. Bulunduğu yer de belli. Efendim ne borca batmış, bilmem haciz gelmiş, bilemem alacaklılar sıkış.. Hiç bir şey yok ya. Ne dünyevi sıkıntı var ne de bilgi eksikliği var. Her şey tamam. Mutlu. Ama insan oğlu tatmin olmuyor. Ne kadar çok olursa daha fazlasını istiyor. İşte öyle olduğu için imtihan o. Bir yerde durmasını bileceksin.

TAHA, 120.. Ayet: Fe vesvese ileyhiş şeytanü: şeytan da vesvese verdi”. Vesvese ne demek? “Fısfısfıs”. Şeytan çok akıllıca şey yapıyor. Gelip de Adem’e dese ki “şu ağaçtan ye”, yer mi Adem? Ama vesvese veriyor. Öyle bir konuşuyor ki onun işiteceği şekilde. “Ya şu ağaçtan bi yese ya bu adam, sonsuz bir saltanat ve ölümsüzlük” diyor. O da tabi duyuyor. Ona doğrudan söylemedi ya. Vesvese yani fısfısfıs. Düşünün, insanları en çok rahatsız eden o vesveselerdir. Gizli konuşmalardır. “Ya kardeşim  açıkça konuşsana dersiniz. Ama sizi saptırmak isteyenler gelir kulağınıza; “benden duymadın haa!”. Diyor ki; “sana ölümsüzlük ağacı ve yok olmayacak bir saltanat”. Adem dünyada zaten. O bahçe de bu dünyada. Zannedildiği gibi cennette olsa zaten cennette ölüm yok ki. Cennette zaten o saltanata sahip. Diyor ki ; “şu ağaçtan yedinmi ölmeyeceksin”. Müthiş bir şey. Ondan sonra da yok olmayacak bir saltanat. E şimdi öğrendi herkes birbirine muhalefet edecek. Hani muhalif bir varlık oluşturacağım dedi ya. Biraz sonra bana oğlum muhalefet edecek, torunum muhalefet edecek, şunlar, bunlar.. Ben bu ağaçtan yedikten sonra muhalefet edemeyecek, somsuz bir saltanat. Allah sana haşa kazık mı atıyor? “Efendim müslümanlar zengin olmalı, onun için kredi alabilirler”: demek ki Allah bilmiyor bu işleri haşa! Bu da aynı. Ondan sonra yiyorlar ikisi de. Hemen yedikleri zaman ilk önce edep yerleri açılıyor. Onu örtmeye çalışıyorlar. Bak diyor ki burada; “ve asa ademu rabbehu: Adem rabbine isyan etti”(TAHA 121). İşte isyan. Adem isyan etti. Bu, Allah’ın sözü. Ben bu ayetleri Süleymaniye Camisinde vaazlarda okuduğum zaman cemaat hop oturup hop kalkardı. “Olur mu öyle şey! O peygamber, isyan etmez”. Ya kime itiraz ediyorsunuz derdim. O da aynı kafirlik mantığı. Düşünebiliyor musunuz? Ben sadece okuyorum,bu Allah’ın sözü kardeşim. Çünkü millete öğretmişler peygamber masumdur diye. Ne masumu ya! Öyle şey olur mu? Bana nasıl örnek olacak? Nerden çıkardınız bunu? İsmet sıfat! Tabi ki onlara ismet sıfatı verenler, kendilerine masum dedirtmek için böyle yapıyorlar. Önce o masum olacak ki kendisine de masum desinler. Fetullah Hoca’nın ‘SonsuzNur’da vardı. Peygamberlerin masumluğunu anlatıyor. Diyor ki; “onlar korundukları için günah işlemezler. Ama evliya, korunmadığı halde günah işlemez”. Hangisi daha üstün? Peygamberleri boşuna mı böyle tanrılaştırıyorlar? Kendileri tanrılaştırılsın diye. Yoksa haşa kötü bir niyetleri yok! Allah Adem’e de soruyor. Diyor ki.Araf suresine tekrar geldik. Şeytan, Adem ile Havva’ya yemin de ediyor. “Vallahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Başka kötü niyetim yoktur” diye. Onlar ondan yiyorlar, aldanıyorlar ve Allah onları o bahçeden çıkarıyor. Fakat Adem’e soruyor; ARAF, 22.. Ayet: “..ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati: sizi bu ağaçtan yasaklamamışmıydım”, “ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın: size dememişmiydim ki şeytan sizin açık düşmanınızdır”. İblis kendini savunmuştu. Bakalım Adem ne diyor? Adem ile Havva diyor ki; ARAF, 23.. Ayet: “rabbena zalemna enfüsena; ya rabbi biz yanlış yaptık” diyorlar, “ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın: bize merhamet edip de bizim şu hatalarımızı görmezlikten gelmez, bizi bu kötü durumdan kurtarmazsan her şeyimizi kaybettik”. Bakın şimdi Adem ile Havva kendilerini haklı gördü mü? Yok. İblis? Haklı gördü. Allah’ın emrine karşı gelme konusunda Adem ile İblis’in bir farkı var mı? Var. Adem Allah’ın iki emrine karşı çıktı İblis bir emrine. Çünkü Allah Adem’e dedi ki; “İblis senin düşmanındır” dedi dost bildi. “Şu ağaçtan yeme” dedi yedi. İblis de sadece secde etmedi. Gerçi sonra arttırdı günahını ama başlangıç itibarıyla. Fakat İbli, Allah’ın emrini evirip çevirip sanki Adem’in emri gibi gösterdi. Ama Adem’in Allah’ın emrini evirip çevirmesi var mı? Ya Rabbi biz yanlış yaptık diyor. Bize merhamet edip de hatamızı kusurumuzu bağışlamaz bizi bu sıkıntıdan kurtarmazsan kaybettik. Bu nedir? Bu tevbe değil midir? Dönüş yapmaktır işte. Bakın günah ile küfür arasındaki fark, o işlem karşısındaki tavrınızdır. Mesela diyelim ki faizli kredi alıyorsunuz. Birisi diyor ki; “bu pisliğe battık ya rabbi. Beni affeyle ya rabbi. Beni bundan bir kurtar” diyor. Öbürü de “canım, ekonominin gereğidir kardeşim” diyor. Birisi kafir olur birisi günahkar olur. Yani Allah’ın emrini yerinde görmeyen, isterse bir tane emir olsun. Allah’ın emrini yerinde görmeyen kişi kafir olur, yerindedir doğrudur deyip de kendini günahkar sayan kişi de günahkar olur ama mümin olur. Tekrar başa geçelim bütün bunları anladıktan sonra.

Nisa suresinin ilgili ayetlerine dönelim. Bakın şurada o kadar yanlış anlamlar veriliyor ki arkadaşlar. Yani şu kuranın mealine verilen yanlış anlamalar gerçekten çok rahatsız ediyor. Tabi siz de diyorsunuz ki; “Hocam meali bekliyoruz”. Kardeşim güzel de bu yanlışları bulmak o kadar kolay değil ki. Yıllarımızı alıyor ya. Çünkü taa asırlar öncesinden başlayan yanlışlar. Onu bulmak için o kadar uğraşıyorsun o kadar çok zamanın geçiyor, yanlış olduğunu görüyorsun. Kolay bir şey değil yani. Büyük bir ekip lazım. Evet, büyük bir ekibimiz var ama yetmiyor ki. Talepler çok fazla. Bakın burada meali size okuyayım. Diyor ki. 17.ayeti Diyanet Vakfı mealinden okuyorum size: “Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir”. Bilmeden kötülük etmek! Allah bir insanı bilmeden yaptığı şeyden sorumlu tutar mı? Ya bu ne biçim bir şey kardeşim ya! Allah ne diyor; “la yukellifullahe nefsen illa vus’aha: Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz”. Ben bilmediğim şeyden nasıl sorumlu olurum? Cehalet kelimesinin anlamı, evet bilmeme manası var ama kendini tutamama manası var. Adem o ağaçtan yerken Allah’ın onu yasakladığını bilmiyor muydu? Ama önüne konan hedef onu öylesine cezbetmişti ki tutamadı kendisini yedi. Değil mi? Yani kendisine hakim olamamak. Ne yaparsınız: bir an için kendimi kaybetmişim. Kendini kaybetmiş falan değilsin. Şuurlu bir seçimdir. Onu öbürüne tercih etmişsin. İşte imtihan ordadır. O anda kendine sahip olacaksın. İmtihan o andadır. Onun için Allah sabır ve cihad imtihanı demiş. Bilgi imtihanı değil. Bilgi imtihanı olsa Adem 100 puan alır değil mi? Almaz mı? Ama o anda kendini tutamadığı için imtihanı kaybediyor. Fakat kendini haklı saymadığı için kafir olmuyor. İblis haklı sayıyor, kafir oluyor. Onun için bu cehalet, kendini tutamayarak demektir burdaki manası. Türkçemizde de bu manada. Ya bir cahillik ettik deriz değil mi? Bir cahillik ettik diyen kişi bilmeden yaptık mı demiş oluyor? Diyor ki Allah burda;

NİSA, 17.. Ayet: İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin: kötülüğü kendini tutamayarak yapan kişinin dönüşü Allah tarafından kabul edilir. İşte Adem döndü mü? Döndü değil mi? Tevbe dönüş yapmak demektir. Yoksa akşama kadar estağfurullah, “ben bugün bin tane estağfurullah çektim”. Çeeek! Dönüş yapmadıktan sonra bir anlamı yok ki. Dönüş yapacaksın kardeşim. Dönüşten sonra estağfurullah diyeceksin. Önce bi dönüş yap. Adem “ya rabbi bama mağfiret etmezsen” dedi. İşte estağfurullah budur. Diyor ki;

NİSA, 17.. Ayet: İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin: kendisine hakim olamayarak kötülüğü işleyen kişinin tevbesi tevbedir”. Yani dönüş yapması. Adem dönüş yaptı. “Ya rabbi ben yanlış yaptım” dedi döndü. Tamam. “sümme yetubune min karıbin” fazla vakit geçirmeden tevbe ediyorlar. Fazla vakit geçirmeden ne demek? Onu biraz sonra anlatacak. “fe ülaike yetubüllahü aleyhim: Allah onların tevbesini kabul eder”. Adem ile Havva’nın tevbesinş kabul etti mi? Diyor ki; “fe telakka ademu min rabbi kelimatin fe tabe aleyh: Adem rabbinden bir takım azarlar işitti”(BAKARA 37). Laf işitti. Niye bunu yaptın dedi ya Allah. Herkes işitir bunu. İçinden onun rahatsızlığını işitir. “Fe tabe aleyh: tevbe etti” yani kendi şeyinden vazgeçti. Allah onun tevbesini kabul eder, “ve kanellahü alımen hakıma: bilen ve kararları doğru olan Allah’tır”. Çünkü kim dönüş yaptı, kim numara yaptı. Numarasına bakarsan sanki İblis de günah işlememiş gibi ama Allah biliyor işin esasını. Seni kandırabilir ama Allah’ı kandıramaz.

NİSA, 18.. Ayet: Ve leysetit tevbetü: tevbe değildir”, “lillezıne ya’melunes seyyiat” kötülükleri işleyip duruyor. Estağfurullah değil dönüş yapacaksın kardeşim. Dönüşten sonra estağfurullah diyeceksin. Ya rabbi günahımı ört, beni sorumlu tutma diyeceksin. “hatta iza hadara ehadehümül mevtü” fazla vakit geçitmedeni burada açıklıyor. Ölüm gelmiş çatmış, artık dönüş yok. Bütün imkanlar bitmiş. Firavun gibi. Boğulmaya başlayımca ben dedi İsrailoğulları’nın ilahına inandım, ben de müslümanlardanım dedi ama anlaöı yok ki. NİSA, 18.. Ayet: Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane” ben şimdi tevbe ettim dedi. Geçti kardeşim geçti. Günah işlemeye fırsat varken vazgeçmeliydin ki dönüş yapmış olasın. Yusus suresi 90.ayetmiş Firavun’un tevbesi ile ilgili. “ve lellezıne yemutune ve hüm küffar: kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir”. Bütün kafirler öldükten sonra Muminun suresinin 99-100.ayetlerinde “rabbi irciun le alle amilus salihan fi ma teraktu: ya rabbi bizi geri çeviriniz, belki terkettiğim dünyada iyi bir şey yaparım” diyecek ama tok artık bitti. Demek ki fazla vakit geçirmeden yani hayatta iken imkanlar varken yapacağınız tevbedir. Dönüş yapmaktır yani.    “ulaike a’tedna lehüm azaben elıma” ölene kadar tevbe etmemiş, ölürken tevbe ettim diyor. Gitti artık. Kafir olarak ölmüş mesela İblis gibi. Yani Allah’ın herhangi bir ayetini görmemiş, kafir olarak ölmüş. Bir tane ayetini görmezlikten gelse yeter. Fazlasıma gerek yok. Aksi takdirde haksızlık olur. İblis niye kafir oldu ki? Değil mi? “ülaike a’tedna lehüm azaben elıma: onlar için acıklı bir azab hazırlamışızdır”. Çünkü onların bu dünyada işledikleri bu günahla zevk almaya çalışıyor, Allah da onlara ahirette zevklerinin zıddı olan azaba çarptırıyor. C. Hakk doğruları anlamamızı ve onları uygulamamızı nasib eylesin.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007