Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır?

1 Ocak 2013 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

“Allah insanın ömür boyu yapacağı her şeyi bilir ve bunu Levh-i Mahfuz’a yazmıştır.” diyorlar. Allah’u Teâlâ’nın ilmi de değişmediği için dünyaya gelen herkes cennetlik mi, cehennemlik mi baştan bellidir. Yazı yazma işi bitmiştir. Peki insanlar neden imtihana tabi tutuluyorlar?  Burada deniyor ki: Allah’u Teâlâ’nın bilmiş olması insanların davranışlarını etki etmez. İşin o tarafına bu akşam girmeyeceğiz. Onu geçen haftaki dersimizde anlatmıştık.

Acaba gerçekten -söylendiği gibi- başımıza gelecek olaylar, biz dünyaya gelmeden mi yazılmıştır yoksa şimdi mi yazılır. İlk önce şunu anlamaya çalışalım. Allah’u Teâlâ’nın bir din tanımlaması vardır. Biz dini kendimize göre tanımlarız. Maalesef Allah’ın yaptığı din tanımını, ben her hangi bir kitapta görmedim. Yani İslami eser diye adlandırdığımız kitaplardan herhangi birisinde Allah’ın yaptığı din tanımını görmedim. Çünkü o din tanımı çok farklı bir şey. O tanımı ortaya koyduğunuz zaman bir çok şeyin çehresi değişiyor. Cenabı Hak 30. surenin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Allah’ın fıtratına ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın insanları ona göre yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. sağlam din bu dindir ama insanların çoğunluğu dinin bu olduğunu bilmezler. Yani din: fıtrattır. Fıtrat: yani tabiatta geçerli kanunlar bütünüdür. İnsanın vücudunda Allah’ın yarattığı kanunlardır. Toplumda Allah’ın yarattığı kanunlardır. Tabiatta Allah’ın yarattığı kanunlardır. Dolayısı ile doğal yasalar, doğal kanunlar bütünü: Allah’ın dinidir. Çünkü varlıkları yaratan Allah’u Teâlâ’dır. Kur’an’ı Kerim’i indiren de odur. Elbette ki onun dini, kendi yarattığı varlıklar aleminde geçerli kıldığı yasalara aykırı değil, o yasaların ta kendisidir. Yani din doğallıktır, diyebiliriz. “Din fıtrattır” demek: “din doğallıktır” demektir. Bu sebeple eğer siz kendi tabiatınızı bozmamışsanız, din olarak size anlatılan her şey sizin içinize yatar, sizi rahatlatır ve mutlaka sizin probleminizi çözer. Yani size şıra vermektir. İçersiniz lezzetli bir şekilde üzüm suyunu (şıra), vücudunuz ondan son derece yararlanır ve rahat edersiniz, beslenirsiniz. Ama bozuk din, o şırayı şaraba çevirmektir. Onu içtiğiniz zaman sarhoş olursunuz.

Din doğallık olduğu için, biz yaşadığımız hayatta, yani biz bütün insanlar, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi şunu bilir. “Çalışırsan kazanırsın” kardeşim. Çalışacaksın yatmayacaksın. Elinden geleni yapacaksın. İyi olacaksın. Bunun için de çocuklarımızı okula göndeririz. Çok iyi yetişmelerini, hayata iyi hazırlanmalarını sağlarız. Kendimiz de elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışırız ki onurlu bir hayat yaşayalım. O fıtrat bizi öyle olmaya zorlar. Allah’u Teâlâ İnsan (76.) suresinde, insanla ilgili şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor ki: İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti. Kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi üretilmiş değildi. Yani insandan hiç söz edilmeyen uzunca bir zaman geçti. Ne insanın şeklinde bir varlık var nede kendisi var.

Peki insan neden yaratıldı? Bir hayvanın evrimiyle mi? Hayır. İnsanı döllenmiş yumurtadan yaratmışızdır. O ağır bir imtihandan geçireceğiz. Bu sebeple onu gören ve dinleyen bir varlık olarak yaratmışızdır. Hayvanlar görmez bakarlar. Ama insanlar hem bakar hem de görürler. Bakmakla görmek arasında büyük fark vardır. Şimdi bizim bulunduğumuz salonda rahat bir şekilde oturuyoruz. Ama birisi elinde bıçakla içeriye girecek olsa, şöyle bıçağı bize göstererek girecek olsa tamamımız rahatsız oluruz ve bunun arkasında olacak kötü olayları hepimiz görürüz. Dolayısıyla ona engel olmanın bütün çarelerini ararız. Ama koyunların bulunduğu yere elinde bıçakla on kişi girse koyunlar hiç farkına bile varmazlar. Yani o bıçak onları hiçbir şekilde tedirgin etmez. Yanlarında kendi hemcinsleri kesilir, umurlarında değildir. Onlarda bakmak var ama görmek yok. İnsanlar görür.

İnsanlarda birde dinleme özelliği vardır. İşitme özelliğinin yanında bir de dinleme özelliği vardır. Dinlediği bilgiyi zihnine yerleştirir. Kullanıma hazır hale getirir. Yeri geldiği zaman kullanır. Ama siz hayvanlara gidin en iyi durumda olan Kur’an’ı Kerim’de methedilen at vardır mesela yada hangi hayvan olursa olsun. Gidin alın karşınıza ve nasihat edin. Bunlarda böyle bir özellik yoktur. Onlarda şartlandırma yaparsanız bir şeyler olur.

İşte “Ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ondan dolayı dinleyen ve gören bir varlık.” Çünkü dış dünya ile ilişkilerinizi bu iki şey sağlar. Dinleriz, görürüz, oradan aldığımız bilgileri sonra kullanırız. İyi yada kötü. Şimdi insanların fıtratları bunu olduğu gibi kabul eder. Gerçekten de ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hepimiz biliriz bunu. Bazen öyle haller olur ki bazı kimseler o imtihana dayanamaz. Hatta isyan ederler. Halbuki siz baştan bilirseniz ki ağır imtihandan geçeceğiz. Hiçbir sıkıntınız olmaz. O, şeye benzer. İmtihan sırasında sorulan sorulara benzer. Ben bunun cevabını mutlaka vermeliyim. Ağır imtihanlarda da şunu kesin bilirsiniz ki Allah hiç kimseye çekemeyeceği bir yükü yüklemez. Allah bana bu yükü yüklediğine göre demek ki ben de bu yükü çekecek kadar kuvvet vardır. Öyleyse bunu kesin başaracağım, dersiniz ve başarırsınız. Başardıktan sonra da Allah size ikramda bulunur.

Şimdi insanlar fıtratıyla bunu gayet iyi bilirler. Herkes imtihandan geçtiğini bilir. İmtihanın ağır olduğunu bilir. Bazılarının başardığını, bazılarının başaramadığını gayet iyi bilirler. Zaten Bakara suresinin 155. ayetinde de şöyle diyor. Sizi kesin olarak biraz korku, biraz açlık, mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı ile mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Sabredenlere müjde ver. Başlarına bir musibet geldiği zaman “Kendimize ait neyimiz var ki derler. Biz de Allahınız.” Neye üzüleceğiz ki. Mesela bir yakını öldü. Veren o, alan o. Ne yapalım. Beni de o istediği an öldürebilir. Ben de ölmüş olabilirdim şu anda dersiniz. Yada malınız gitti. “Ben dünyaya malla mı geldim ki üzüleyim. Hiçbir şeyim yoktu. Giderken de gene bir şeyim olmayacak. O zaman niye üzüleceğim dersiniz. Her şey Allah’ın zaten. Ben de Allahınım. Bitti. Onun huzuruna döneceğim”, ve o zaman imtihanı kesin kazanırsın. Sabredenlere müjde ver. Onların üzerinde rableri tarafından verilmiş olgunluklar olur. Pişer pişmiş adam.

İşte fıtratta bu tür olaylardan başarıyla geçmiş adama ne denir? “Görmüş geçirmiş adam” derler. Bu adam pişmiş. Olaylar bu adamı pişirmiş, denir değilmi. Yani tıpkı bir etin pişmesi gibi. Bakın hayvanı keserler. Eti bulunduğu yerden ayırırlar. Kendinizi o etin olduğunu düşünün, canlılık gitti. Olduğunuz yerden ayrıldınız. Yetmedi doğrarlar hatta bazen de çekerler, kıyma yaparlar. O da yetmez tencereye atar haşlarlar, ondan sonra içerisine bir takım şeyler de katarlar sonra da bir yemek olarak takdim ederler. O kadar işlemlerden geçmese o yemek olmaz. Bir işe yaramaz. İnsan da öyledir. Pişer. Piştikten sonra -tabi insan yemek olarak yenmez ama- olgunluk, bütün insanlara ders vermesine, örnek olmasına sebep olur. Onların üzerlerinde rablerinin verdiği olgunluklar ve Allah’ın ikramı bulunur. Her zaman size kolayı gösterirler. Çıkış yolunu gösterirler. Sabırlı olun geçer. Bir takım yollar gösterirler size. Hep güzellikler gösterirler. O istediğine kavuşacak olanlar bunlardır. Yani bu kadar ağır imtihanlardan geçtikten sonra başarırsan tamam. Ama bu arada başaramayan kaybeder.

Allah’u Teâlâ bu musibetleri ne zaman yazar? Ondan önce 64. surenin 11. ayetini açalım. Başına gelen her musibet: -Buradaki musibet kelimesi; Türkçemizde kötülük anlamınadır, ama Kur’an’ı Kerim’de iyiliğe de musibet denir kötülüğe de. Yani Türkçe karşılığı: sizin başınıza gelen demektir. Başa gelen, kişiye isabet eden şeyler. Yani imtihan gereği önünüze çıkan şeyler.-  Başınıza gelen her şey  -iyilik kötülük- Allah’ın onayı olmadan gelmez. Muhakkak Allah’ın izni olur. Allah izin verir, musibet ondan sonra başınıza gelir. Allah’ın izin vermesi de yetmez. Yazılması da gerekir. Onu da biraz sonra okuruz. Ama bu arada bir iki tane daha ayet okuyalım. Bu ayeti tamamlıyoruz. Kim Allah’a inanır ve güvenirse onun kalbini doğruya yönlendirir. İnan güven sonucu al. Bu yaşarken olan şey değil mi. İnan güven sonucu al. Peki inanıp güvenmezsen ne olur? İnanıp güvenmezsen sonucu alamazsın değil mi. Allah her şeyi bilir. Şura suresi 42. sure 30. ayet. Bu musibet kötülük manasınadır.  Başınıza gelen her sıkıntı -her musibet, burda kötülük manasına musibet.-  mutlaka elinizle yaptığınızdan dolayıdır. Sebebi sizsiniz. Allah çoğunu da affeder. Başınıza gelmez. Bir çoğunu da görmezlikten gelir Cenabı Hak. Hiç kimsenin Allah’ın onayı olmadan inanması da söz konusu değildir.

Allah’ın onayı: Yani her şey Cenabı Hakkın onayıyladır. Çünkü Allah bir kural koymuştur. Kader o. Kader: ölçü demektir. Allah’ın koyduğu ölçüler. O ölçüye, uyup uymadığına karar verecek olan o dur. Onun için o onaylayacak ki sen mümin yazılasın. Onun onayından sonra mümin diye yazılırsın. Onun onayından sonra melekler senin sevabını ve günahını yazar. Onaylamadan önce yazılma yok. Yunus suresi 10/100. ayeti okuyoruz şu anda. Allah o pisliği. Yani kafirlik pisliğini, (burda iman) İman dışında pislik: şirktir, kafirliktir. Allah o pisliği akıllarını kullanmayan insanların üstüne yükler. Sebep kim? İnsan, aklını kullanmıyor, doğru davranmıyor. Siz aklınızı kullanıp doğruyu ararsanız Allah mutlaka size doğruları gösterir.

Nisa (4.) surenin 79. ayeti. Başına gelen iyilik Allah’tandır. Çünkü senin bu dünyaya geldiğin zaman hak ettiğin hiçbir şey yok. Allah sana ikram olarak veriyor. Ama başına gelen kötülüğün sebebi de sensin. Kendinden kaynaklanıyor. Ya Muhammed sav. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Şimdi buraya kadar. Musibet tamamen bizim yaptığımızdan dolayı olduğuna göre değil mi. Mesela fıtrat. Ne deriz. “Kendim ettim kendim buldum” değil mi. Ve şöyle bir bakın, sizin en büyük düşmanınız  kendinizdir. Bir insanın kendisine yaptığı düşmanlığı hiç kimse yapamaz. Kendisine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Sizin en büyük dostunuz da kendinizdir. Akıllı davranırsanız çok iyi bir hayatınız olur. Sıkıntı da çekersiniz. Akıllı davranırsanız dürüst olmanız lazım. Dürüstlük geleceğe yapılan yatırımdır. Yatırımdan hemen sonuç alamazsın. Dürüst olduğun zaman bir süre dışlanırsın. Bir yatırım yapan insan da bir süre sıkıntı çeker. Aynen onun gibi ama o dürüstlüğün meyvelerini toplamaya başladığın zaman da müthiş şeyler oluyor. Çok güzel olur. Dürüstlük zaten eğer kolay bir şey olsaydı zaten herkes dürüst olurdu. Niye insanlar dürüst olmuyor. Niye yalan söylüyorlar. Niye yanlış şeyler yapıyorlar. Sabırsızlık gösterdikleri için. Bir an önce arzu ettiklerine kavuşsunlar diye ama yalan öyle zor bir şeydir ki bir kereyle olmaz. Arkasından sekiz on tane daha yalan konuşman lazım ki tutsun. Yoksa tutturamazsın . Biraz sonra unutsan yalan söylediğini  -yalan çabuk unutulur, doğrular unutulmaz- hemen foyan açığa çıkar. Yalanı yakalamak çok kolaydır. Peki insanlar niye bu kadar kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Aslında bu daha büyük sıkıntı. Menfaatleri için bunu yapıyorlar. Onun için dikkat edin, dürüstlüğü herkes ister ama kendine karşı yapılması şartıyla. Peki sende dürüst ol. Yok. Dürüstlüğü çok anlatır da kendine karşı yapılırsa. Başkasına karşı olduğu zaman pek dürüst olma ihtiyacı duymaz. Herkes dürüst olsun der ama kendinin dürüst olmasını istemez. Çünkü o faturayı ödemek istemediği içindir. Dürüstlüğün kötü olduğu, kötü gördüğü için değildir.

Peki asıl ayete geldik. 57. sure, Hadid suresi 22. ayet. Orada Allah’u Teâlâ şöyle diyor. Musibet; “Başımıza gelen kötülüğün sebebi biz, iyiliğin sebebi Allah’dır.” Ve Allah onaylamadan da hiçbir şey olmaz. Az önce ayetlerden de okumuştuk. Allah mutlaka onaylayacak. Peki onayladıktan sonra ne olur. Yazıya geçer. Yazı onaydan sonradır. Yazıya geçtikten sonra başımıza gelir. Şimdi resmi daireleri düşünün. -Yani fıtrat dedik ya, insan tabiatında geçerli olan. İşte sosyal bilimler bununla uğraşır. İnsan tabiatında geçerli olan kanunlar.-  Şimdi siz çalıştığınız bir yerde, yanlış bir iş yapsanız. Önce sizin için bir yazı yazılır. Savunmanız istenir değil mi. Kendinizi savunursunuz.   Savunduktan sonra sizinle ilgili karar verilir. O karar da yazıya geçer, ondan sonra uygulanır öyle değil mi. Bu Allah’ın kanunudur. İnsanların içinde olan, işte, din, fıtrat, doğallık diyoruz ya işte bu. Siz bir şey yaparsınız. Yani yapmaya niyet edersiniz. Allah’u Teâlâ o konuda onayını verdiği zaman yazıya da geçer, ondan sonra o işi yapabilirsiniz. Hatta bir ağaçtan bir yaprak düşecek olsa o da yazıya geçmeden düşmez. Allah’ın kayda geçmeyen hiçbir işi yoktur. Onun için Allah’u Teâlâ Adem as.a bilgileri yazıyla öğretmiştir. İnsanoğlu bu dünyaya yazı yazarak başlamıştır. Yazı son derece mühimdir.

Şimdi burda diyor ki Allah’u Teâlâ: Yeryüzünde yada kendi içinizde her hangi bir şey olmaz ki biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce bir yere kaydetmiş olmayalım. Berie: ayrı bir varlık olarak yaratmak demek. Ne olursa olsun bir yaprağın düşmesi, benim şu kolumu kaldırmam indirmem, konuşmam hepsi kayda geçmeden olmaz. Önce kayda geçer, sonra Allah onu yaratır. Onun için Allah’ın yaratmadığı hiçbir şeyi bizim yapmamız mümkün değildir. Ama yaratması da tamamen bize bağlıdır. Yer yüzünde yada kendi nefsinizde  herhangi bir şey olmaz ki Yani bende herhangi bir şey oluşmaz ki Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce kayda geçmiş olmayalım. Şimdi siz dersiniz ki “Bu kadar şey kaydolunur mu?” Bir anda hesap edemeyeceğimiz sayıda olay oluyor. Yeryüzünde, her şey, yaprağın düşmesi bile kayda geçtiğine göre, bizim bildiğiz sayıların yetmesi mümkün değil, bir anlık olayları kaydetmek için. O kadar çok kayıt nasıl oluyor. Bu Allah’a kolaydır. Bu Cenabı Hakka çok kolaydır. Zor değil ki.

Bu ayete şu şekilde bir anlam verirler. Hani kadercilik. Bugün yaptığımız konuşmada da size anlatmıştım. Bir kadercilik anlayışı Emeviler’den sonra İslam alemine girmiştir. Kader, inanç haline getirilmiştir. Hatta size imanın şartı kaçtır diye sorana, altıdır dersiniz. Birisini de kader olarak sayarsınız. Kaderi inanç haline getirmek için de Kur’an’ı Kerim’deki ayetlerin hemen hemen tamamına yakınının anlamını değiştirmek gerekmiştir. Onlardan bir tanesi de bu. Hani her şeyin yaratılmadan yazılmış olması gerekiyor Levhi Mahfuzda. Ayet bu. Şöyle mana veriyorlar. Buradaki nebraha daki ha zamiri enfüs kelimesine yada art kelimesine gönderiyorlar. Arapça bilenler için söylüyorum. Diyor ki: Yeryüzünü veya sizleri yaratmadan önce mutlaka bir kitaba kayıtlıdır. Başınıza gelen her olay yeryüzünü yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir. Deniyor. Yada başınıza gelen her olay sizi yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir. Arapça bakımından bu ayete böyle bir mana vermek imkan ve ihtimali yoktur ama kader inancı şey yaptığı için böyle mana verirler.

Bana geçende mektup gönderen bir arkadaşım bu ayeti yazmış. Kendini tasdik eden bir tek ayet yok. Bu ayete bu yanlış anlamı vererek “Her şey insanlar yada yeryüzü yaratılmadan önce yazılıydı. Kıyamete kadar yapacağınız ne varsa hepsi yazılı.” Demiştir. Araf Suresinin 7/156. ayetinde Cenabı Hak şöyle diyor. Dua ettiriyor. Musa as.la ilgili bu ayet. Musa belirlediğimiz vakit için yetmiş kişi seçti. Hani şeyde, olayı hatırlayın, Musa as. Sina dağına çıkmıştı. Kırk günlüğüne orada kalmış, dönüşte ne olmuştu? O ordayken, buzağıya tapmışlardı değilmi. Hatta döndüğünde, işte bu ayetin yukarısında mealden okuyayım da, ayetin metninden okuyunca çok zaman alıyor. Musa Tur dağından onların yaptıklarından dolayı kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce “Bana ardımdan ne kötü halef oldunuz rabbinizin emrine sabretmeden acele mi ettiniz” dedi. Peki bu olaylar insanlar yaratılmadan yada yeryüzü yaratılmadan bir şeye kayıtlıysa bu insanların bu işi yapmaktan başka çareleri var mı? Musa as. bilmiyor mu ki, bu insanları bundan dolayı hırpalıyor. Bizdeki kader anlayışı öyle bir anlayıştır ki Cenabı Hak da bilmez onu haşa, Rasûlullah da bilmez. Allah’ın hiçbir nebisi de bilmez. Ayete yanlış anlam verilerek. İşte buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın çok dikkatle. Ve en başta ne dedik, din fıtrattır. Sizin içinize yatmıyorsa, kafanıza yatmıyorsa orada mutlaka bir şey var. Mutlaka bir şey var. Tevrat levhalarını bıraktı ve kardeşinin başından tutup onu kendine doğru çekmeye başladı. (Harun as.ı) Kardeşi de “Ey anamın oğlu doğrusu bu kavim beni hırpaladı ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık düşmanları bana güldürme beni bu zalimler güruhuyla beraber tutma” dedi. Engel olamadım dedi yani. (Araf 7/157)  “Rabbim bana ve kardeşime mağfiret eyle bizi rahmetine koy çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.” Dua ediyor. Eskiden yazılıp bittiyse bu duanın ne anlamı var. Allah’ın bilgisi değişecek mi. Yazdığını mı değiştirecek.

Şüphesiz ki buzağıyı ilah edinenlere yakında rablerinden bir gazap dünya hayatında bir zillet ilişecektir. İşte iftira edenleri böyle cezalandırırız. Onlar iftira ettikleri için bu cezayı alıyorlar. Ezelden yazılsaydı bu adamlara ceza vermek zulüm olurdu değil mi? Kötülükleri yapıp da sonra ardından tevbe edip iman edenleri ise muhakkak ki rabbin bunun ardından elbette gafur ve rahimdir. Nihayet Musa’nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Musa’nın öfkelenmesine gerek olmazdı eğer ezelden yazılsaydı. Onların bir nüshasında ise rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tayin ettiğimiz yere gelip af dilemeleri için bu parantez içinde ama başka ayetlerde olduğundan dolayı parantezi okudum. Kavminden yetmiş adam seçti. Onları da o şiddetli sarsıntı yakalayınca Gittiler şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. O zaman Musa as. şöyle dedi. Bundan sonrasını okumayacağım. Çünkü verilen anlamın doğru olması mümkün değil. Şae fiilinden dolayı bunu ayetten okuyacağım. Sarsıntı olunca Yarabbi emretseydin daha önce bu insanları da beni de helak ederdin. İçimizden bir kısım beyinsizlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin. Bu tür imtihanlarla sen kendi koyduğun kuralına göre, o kurala uygun olan dalalete uygun olanı sapıklık sayarsın, hidayete uygun olanı da yoluna getirirsin. Koyduğun kurala göre yaparsın bunu. Bizim velimiz sensin. Yani sen bize her şeyden daha yakınsın. Öyleyse bizi bağışla merhamet et sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Evet yine ezelden yazılma söz konusu olsaydı. Bu sözlerin hiçbir anlamı olmazdı. Sonra asıl konu şu: Musa as. şunu diyor. Yarabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. Ezelden yazılmışsa, yaz demenin bir anlamı var mı? Yaz demenin ne anlamı var. Ahirette de güzellik yaz. Biz sana yöneldik. Allah ne cevap veriyor? Azabım, koyduğum kanuna göre o azabı veririm diyor. Merhametim her şeyi kuşatmıştır. YAZACAĞIM. Bu Allah’ın sözü bak. Ya za ca ğım, rahmetimi yazacağım diyor. Kendini koruyanlara yazacağım. (Takva sahiplerine yazacağım.) Zekatı verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım.

Demek ki eğer yazı olup bittiyse ne Musa as.ın bu duasının bir anlamı var değil mi, nede Allah’u Teâlâ’nın yazacağım sözünün bir anlamı olur. Öyleyse lütfen şu işi görüyor musunuz bakın. Eminin ki sizin kafanızı en çok meşgul eden olaylardan bir tanesi budur. Şimdi ayetin manası Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey. Sadece insanda değil yeryüzünde. İşte yaprağın düşmesi de aynı. O olayı olmadan, ayrı bir varlık olarak yaratmadan mutlaka bir yere kaydedilir. Bir kitaba kaydedilir. Olayı yaratmadan önce kaydediliyor. Kaydediyor. Ayrı bir varlık olarak haline getirmeden önce kaydediyor. Yani önce kayda geçiyor sonra yaratıyor. Ne kadar önce? Onu Allah bilir tabi. Ama bir olayın başımıza gelmesinin sebebi bizim davranışımız olduğunu söylemedi mi Allah. Başına gelen kötülüğün sebebi sensin. Önce ben o kötülüğün sebebi olacağım. Sonra Allah’u Teâlâ onay verecek. O kötülüğün başıma gelmesi için sora yaratmadan önce de yazdıracak, sonra yaratacak. Sebebi bensem o zaman ben ona sebep olmadan önce yazılması mümkün mü? Ayet öyle söylüyor. İşte burada da diyor ki Allah’u Teâlâ: Yeryüzünde ve kendinizde herhangi bir olay gelmez ki onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan bir yerde kaydı olmaz. Bu kadar çok nasıl olur? Allah için kolaydır. Kendiniz gibi düşünmeyin. Bütün kayıtları çok rahat bir şekilde tutar. Her musibet mutlaka, -iyilik kötülük farkı yok-  mutlaka olmadan önce Allah tarafından yazılır. Yazıldımı artık geriye dönme imkanı yok. Yazıldı bitti. Ondan dolayı Musa as. diyor ki: Yarabbi bize güzellik yaz. Yazdımı bitti. Yazılana kadar tevbe et, şunu yap, bunu yap, tamam. Ama yazıldı ondan sonrası yok.

Size mesela bir olay anlatayım. Bizde şu söylenir kader inancı gibi “Ecel ne uzar ne kısalır” denir değil mi? Yunus as. kendi kavminden kaçtı. Çünkü uzun yıllar onlara Allah’ın dinini anlatmış kimse de inanmamıştı. Allahtan izin almadan kaçtı. Yunus as. kötü bir şey yaptı mı? Yaptı. Öyleyse bunun cezasını görecek. Görmeyebilir de, -çünkü “Allah çoğunluğunu affeder”, diyor ya- ama görebilir de. Sen misin izin almadan giden. Bir gemiye bindi biliyorsunuz. Yükün fazlalığından dolayı kura çektiler. O günün gemileri dediğimiz, bir teknedir yani fazla bir şey değildir. Bakmaması için herkes öleceğine bir kişi yada iki kişi ölsün. Kura çekiyorlar Yunus as.a çıkıyor. Niye yunus as.a çıkıyor. Çünkü suçlu o.

Herkesin bildiği olay zaten. Yunus as. çekilen kurada atılanlardan oluyor biliyorsunuz değil mi. Bakın başınıza kendi yaptığınızdan dolayı gelir. Yunus as. da olsan affı yok bu işin. Yalnız tevbe kapısı her zaman açık. Ne zamana kadar açık? Allah’u Teâlâ diyor ki biliyorsunuz (Saffat suresi 37/142. ayet.) Yunus as. atıldıktan sonra balığın karnına girdi. Balık tabi, balina olabilir. Büyük bir ihtimalle, büyük bir balina balığı. Balinanın midesinde bir kişiye bir hafta yetecek kadar oksijen olduğunu söylüyor bazı uzmanlar. Yunus as. bugünkü Musul’da yaşayan bir insan. Yunus as.ın gördüğü en büyük balık Dicle ve Fırat’taki balıktır, başka balık bilmez. Yani şimdi biz televizyon şu bu varda, ondan büyük balık olduğunu biliyoruz. Yunus as. bilmez büyük balığı. Dolayısıyla o kendisini balığın karnındayken nasıl hisseder? Balık yuttu diye düşünebilir mi. Zaten o balığın ağzını bir mağara olarak düşünür. Balığın karnında, bir mağaraya girdim pis kokulu bir yer diye düşünür. Nefes alabiliyor ya, öldüğünü düşünmez. Artık balık beni yuttu diye düşünürse, tevbesinin kabul edilmesi zaten mümkün değil.

Nisa suresinin 17. ve 18. ayetlerinde Allah’u Teâlâ şöyle diyor. Tevbe: kendisini tutamayarak günah işleyenlerin yaptığı tevbedir. Tutamayarak kelimesi herkes için geçerlidir. Çünkü fıtrat, işlenen günahın yanlışlığını adama söyler. Bu vücut günah işlemek için yaratılmamıştır. Sevap için yaratılmıştır. Kullanma talimatı öyledir. Günah işlediğiniz zaman vücudunuzda rahatsızlık hissedersiniz. Bir kişi, -o ayette geçiyor ya- bicehaletin kelimesi geçiyor ya. Kendini tutamayarak, bilmeden değil. Bilmeden diye tercüme ederler o yanlış. Bilmeden işlenen suç suç değildir. Oradaki cehalet kelimesi: kendini tutamayarak işleyen demektir.  Kendine engel olamayarak. Mesela sigara içmenin kötülüğünü sigara tiryakileri bilmez mi? Ama kendine engel olamaz içer. Öyle değil mi. Bütün günah işleyenler böyledir. Yeryüzünde bütün insanlar yanlışı yanlış olarak bilir. Çünkü bu vücut yanlışa  tepkiyi verir. Der ki “Yanlış yapıyorsun.” Onun için vicdan rahatsızlığı çekerler. Huzursuz olurlar falan. Ama sigara tiryakisi olduğu gibi günahın tiryakisi olduğu zaman da zevk almaya başlar. O da  başka bir şey. Fakat yanlış olduğunu her zaman bilirler. İşte ayetin manası o

Allah’ın kabul etmeyi üstlendiği tevbe şu. Kendine engel olamayarak kötülük işleyenin tevbesi. Fazla vakit geçirmeden tevbe edenler işte ben onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olanım. (Nisa 4/17). Kötülük işleyip duranların tevbesi tevbe değildir. “Yarabbi beni affet” diyor, kötülük işlemeye devam ediyor. Olmaz. Bu suçtan döneceksin. “Yarabbi beni affet” diyeceksin. Kendini düzelteceksin. Ölüm gelip çatmış şimdi tevbe ettim diyor. Bakıyor ki ölecek kurtuluş yok. Tevbe ettim. Olmaz bu. İşte Firavun boğulurken tevbe etmişti. Ne demişti. Ben İsrailoğullarının inandığı tanrıya Allah’a inandım ben Müslümanlardanım. Dedi ama Allah ne dedi. Şimdi mi. Bundan az öncesine kadar isyankardın. Elinde imkan varken, yaşama imkanı varken tevbe etseydin olurdu.

Yunus as. ne yaptı? Bu ayeti kerimede ne diyor Allah’u Teâlâ: Yunus da rasullerdendir. Dolu gemiye kaçmıştı. Kuraya katıldı ve kaybedenlerden oldu. O büyük balık onu yuttu. Ama kendisini ayıplıyordu. Ben yanlış yaptım diyordu. Ölüm gelmeden kendini suçluyordu. Ben yanlış yaptım diyordu. Ölüm gelmeden bir saniye önce bile kendisini suçluyorsa, tamamdır. Eğer Yunus tesbih, tevbe edenlerden olmasaydı. “Yarabbi senden başka ilah yok, senin bu işte hiçbir kusurun yok, ben yanlış yaptım. Ve bu cezayı hak ettim.” Bu ne oldu: tevbe. Atılmadan önce bunu idrak etmiş. Ama atılıyor. Başına gelecek. Çünkü kaçtı. Fakat tevbe ettiği için de kurtulacak. Eğer Yunus bu tevbeyi yapmasaydı. Firavun gibi olsaydı yani. Atıldıktan sonra yada atılma sırasında, kurada çıktığı zaman tevbe etseydi. Yeniden diriltilecekleri güne kadar elbette ki o balığın karnında kalacaktı. Bu tür balıkların ölümünü (balıkların karaya çıkmaları) biz hep intihar diye tanımlarız ya. Öyle değildir. O intihar dediklerimiz, ölümleri geldikleri zaman yaptıkları iştir. Hepsi öyle yapar. Denizin kenarına vururlar, orada ölürler. O balığın karnı Yunus as.ın mezarı olacaktı. Tevbe edince, atılmadan önce kendini ayıpladı, bunu yaptı ama gene o musibet başına geldi. Ne zaman yazıldı bu musibet? Kaçtıktan sonra değil mi. Önce değil. Biz onu boş bir alana attık. Yani balık onu, boş bir alana, midesinden çıkardı. O hasta. Niye hasta? Balığın karnındaki o asitler onu hasta etti. Çünkü o asitler onu hazmetmek için gelen asitlerdir. O eriyecek bir müddet sonra şey yapacak. Onu hasta etti. Kabakgillerden bir bitki üzerine bitirdik. Onu gölge yaptık. Peki iyileştikten sonra ne oldu. Onu yüzbin yada daha fazla kişiye gönderdik elçi olarak. Bakın Allah ne diyor burda. Tevbe etmeseydi balığın karnında kalacaktı. Etti kurtuldu. Ezelden mi yazıldı, o anda mı yazıldı? Ayetlerde anlaşılmayan bir taraf varmı. Son derece açık ve net. Peki fıtratınıza uyuyor mu? Zihninizi rahatlatıyormu. Soru bırakıyormu bir tarafta.  Öyleyse doğru anlamışızdır. Çünkü din fıtrattır. Önce dinin tarifini doğru yapmamız lazım. Din doğallıktır.

Siz şu Hollanda’da din doğallıktır diye, Avrupa’da yada bir başka yerde tarif etseniz, buna kim karşı çıkar söyler misiniz. Bütün ilimler o doğal kanunları incelemek için çalışır. O zaman bütün ilim adamları aslında birer din adamı olmak zorundadır ve din ve ilim yüzde yüz uyuşur. Ve bütün dengeler düzelir. Bu muhteşem şeyi görüyor musunuz. Dinin tarifini Allah’ın yaptığı gibi yapmayan bir ümmetten ne beklenir.

Yunus kavmi de tevbe etmişti. Bu da Yunus suresi 98. ayetinde. Burda diyor ki Allah’u Teâlâ. Hani, Allah’ın rasulleri ülkelerinden çıkarıldığı zaman onlar (çıkaranlar) da mutlaka cezaya çarptırılırlar. Mekkeliler büyük sıkıntıya şey yaptı ve Mekke ellerinden çıktı biliyorsunuz. Nuh kavmini, Lut kavmini, Hud kavmini, Salih kavmini biliyorunuz hepsi gitti. Şimdi Allah’u Teâlâ bir kanundan haber veriyor. İşte kader bu. Kader bu. Allah’ın koyduğu ölçüdür: kader. Allah hayrın da şerrin de ölçüsünü koymuştur. Hangisini yaparsan o başına gelir. Sana kalmış bir şeydir. Bak burda ne diyor Allah’u Teâlâ: (10. sure 98. ayet) Keşke bir topluluk inansaydı da imanı ona fayda verseydi  olmaz mıydı. Yunus kavmi bundan istisnadır. Yunus as. ayrıldıktan sonra kavmine bir şey olmadı. Neden olmamış, bunu da anlatıyor Allah. İnanınca Yunus as. gidince bunlar inandılar. Biz yanlış yaptık dedi ve tevbe etti ve inandılar. İnanınca o rezillik azabını onlardan kaldırdık. Ne zaman yazmış oluyor bu kaldırmayı Allah? İmanlarının hemen arkasından. Bu da iyiliğin isabeti. Bak açık değilmi. Dünya hayatında bir süreye kadar da onları nimetlendirdik.  diyor. Şimdi bütün bunlar böyle.

Size bir şey daha.. İmam Ebu Hanife’nin Fıkhul Ekber kitabından. Ebu Hanife’nin kitabı meşhurdur. Arzu eden bulup okuyabilir. Ebu Hanife’nin Fıkhul Ekber’inde şu yazılı. Diyor ki: “Allah’u Teâlâ ezelden her şeyin ölçüsünü belirlemiştir. Tüm varlıkların, kurallarını koymuş ölçüsünü belirlemiştir.” Tabiatta her şeyin bir ölçüsü vardır. Bunu herkes biliyor. Hayrın bir ölçüsü var, şerrin de bir ölçüsü, iyiliğin de kötülüğün de hepsinin ölçüsü var. Bu ölçüleri Levhi Mahfuz’a yazmıştır.  İmanın ölçüleri bu. Onun için her şey o’ndan çıkıyor. Ölçüye uyup uymadığına o karar veriyor. Rasûlullah karar vermiyor. Ondan dolayı Allah’u Teâlâ rasulüne diyor ki: Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Çok hoşuna gidiyor, çok mümin gibi görürsün ama bu adam mümindir diye kesin kanaatin olmaz. Sadece genel bir kanaatin olur. Allah gereken gayreti göstereni hidayete ermiş olarak kaydeder. Yani sınıfı kimin geçtiğini öğretmen bilir. O manada. O yola gelmiş olanı en iyi bilendir. Sen dıştan bilirsin ama adamın kalbini bilemezsin. İşte Ebu Hanife de diyor ki: “Allah oraya imanı yazmış, küfrü yazmış, iyiliği kötülüğü hepsini yazmış ama Ahmet mümin, hasan kafir olacak diye yazmamıştır.” Ama Ahmet mümin, Hasan kafir olacak diye yazmamıştır. Ölçüleri koymuş. Ahmet iman ölçülerine göre hareket ederse onu mümin yazar. Hans küfür ölçüsüne göre hareket ederse onu da kafir yazar. Ayetlere aykırı bir şey varmı? Yazma işi ne zaman, Ebu Hanife’ye göre? Sizin yaptığınız davranışa göredir.

Ama daha sonra olanlar olmuş. Çok ilginç, Ebu Hanife önemli bir sima. Yani Abbasilerin başı Emeviler’in sonu dönemi. Demek ki o zamana kadar bütün meseleler doğruymuş. Ama ondan gelen okuyanlar için söyleyeyim yani Fıkhul Ekber’inden ben bunu aldım Ebu Hanife’nin. Ebu Hanife’nin Fıkhul Ekber’inde, oraya müdahale edildiği belli. Peki bunun delili ne? diye sorarsanız. Ebu Hanife’nin Fıkhul Ekber’inde şae fiili erade manasına kullanılmış. Ebu Hanife’nin zamanında o fiile o mana verilmiyordu. Bunu Arapça bilenler için söylüyorum.  Şurada Arapçasını mutlaka okumam lazım. Fazla zaman alır üst taraflarını okumayayım. Sadece bu ifade Fahrettin Razi diye bizde bilinir. Onun tefsirinden alınmış olan bir ifadedir. Fahrettin Razi’nin tefsirinden. Burda şöyle diyor. Diyor ki -tamamını okuyayım. Olsun, kayda geçiyor nasılsa.-  İnsanları sıkıntılarla imtihan ediyor ya. Şeyde bu İbrahim as.ı Cenabı Hak imtihandan geçirmişti. O imtihanda kazanınca … o ayetle ilgili bir açıklama yapıyor burda. İbrahim’i rabbi bir takım kelimelerle imtihan ettiğinde, onları tam olarak cevaplandırdı. “Seni insanlara önder yapacağım” dedi. Dedi ki: Yarabbi soyumdan da olsun. Allah’u Teâlâ dedi ki: zalimlere onlara bir sözüm olmaz. Türkçe karşılığı o. Senin soyundan zalim olanlara söz vermem. Yanlış davranışta bulunanlara söz vermem.

İptila:  Allah İbrahim’i imtihan etti. Şimdi diyor ki: “Allah imtihan etmez” diyor. Ayetin manası nasıl çarptırılıyor görüyor musunuz. Bu diyor “Mecazdır.” Arapçayı anlıyorsanız görebiliyor musun. Böyle bir ifadeyi hayal edebilir misin. Böyle bir şey olur mu? “Allah’ın bir şeyi denemesi ve imtihan etmesi Allah için caiz değildir.” diyor. Allah’la ilgili hükmü biz veriyormuşuz haşa! Allah “Ben imtihan ediyorum” diyor. Bak bu kadar ilgili ayetler okuduk, bu tefsir ne diyor, caiz değildir, diyor. Niye? “Allah’u Teâlâ bütün bilgileri bilir. Malum olanları bilir.” Tabiî ki malum olanları Cenabı Hak bilmez mi. Biz malum olanlardan bahsetmiyoruz ki. İmtihan gereği insanın yapacağı şeylerden bahsediyoruz. Malum olmadan olanlardan bahsediyoruz. Burda da bir el yordamıyla yapılan bir şey var. Cümle de yanlış yani.- Ayrıntılı olarak bilir. Ezelden ebede kadar. Her şeyi ayrıntılı bilir. Ondan sonra da yazmıştır.” Şimdi bu kadar okuduğumuz ayet, Allah İbrahim’i bir takım kelimelerle imtihan ediyor. Ayetine bu tefsiri yapmak bu ayeti katletmekten başka bir anlam taşır mı?

İşte kader inancı böyle oluşuyor. İlgili bütün ayetlere yanlış anlamlar verirler tamam mı. Bütün mesele şu. Yani bu, şeyden başladı biliyorsunuz. Bize sordukları bir soruyu kayda almışlar. Allah benim kiminle evleneceğimi bilir mi? Bilmez. Bilmez. Bilmez. Bilmez. Bu kadar ayetleri boşuna mı.. Niye? Çünkü Allah imtihan ettiğini söylüyor. Bilirse imtihan olurmu? Kendi bilmediğini söylüyor. Bilmediğini kendi söylüyor. O kadar ayetleri anlattık. Kendisi söylüyor. Allah’u Teâlâ’ya kendi kafamıza göre rol biçemeyiz. Çünkü Allah’ı biz hiçbir şeye benzetemeyiz. Allah kendini nasıl tanımlıyorsa bizim öyle inanmamız lazım. Cenabı Hak eğer senin kiminle evleneceğini belli etmişse, helal haram koyar mı? Şununla evlen bununla evlenme dermi? Nasıl olsa onunla evlenemeyeceksin. Şu işi yap bu işi yapma der mi? Allah bak imtihan ediyor. Bunu söyleyenler diyor ki: “Allah imtihan etmez, mecazendir” diyor. Yav o zaman Kur’an baştan sona, mecaz. Hakikat manası yok bunun. Bu kadar okuduğumuz şeyler boş öyleyse. Ne oluyor? Cenabı hakkın kendisi diyor. Allah’u Teâlâ, ne diyorsa, o kardeşim.

Mesela bugün Disburgdan gelirken Fikret Hocayla, diğer iki arkadaşımızla arabada konuştuk. Hatta  onu söylemek daha iyi olur. Burda çok sayıda ayet var. Bir tanesini okuyalım. Mesela Keyf suresindeki, bilge kulla Musa as.ın seyahati var ya. Hani Hızır bir çocuğu öldürüyor. O aslında bir melektir. Allah tarafından aldığı emirleri yapmıştır. Zaten burda da söylüyor bunların hiçbirisini ben kendiliğimden yapmadım. Bunların hiç birisini ben kendi isteğimle yapmış değilim. Allah’ın emri olarak yaptım. Musa as. da bilemiyor. Çünkü bir insanın seviyesindeki bir olay değil. Allah emredince yapılan işler. Bir insan bunları yapamaz. O çocuğu niye öldürdün? diye sormuştu ya Musa as. Diyor ki: O öldürdüğüm çocuğa gelince onun annesi ve babası iki mümin insanlardır. -nakıs fiil olduğu için dır manasına gelir.- mümindir yani. Korktuk ki bu çocuk annesini ve babasını taşkınlığa ve kafiliğe sürükleyecektir.  Korktuk.

Şimdi bir ihtimal üzerinde duralım. Bu çocuk öldürülmediği,  Cenabı Hak, yaratan da odur, öldürende odur. Allah’u Teâlâ’ya bu konuda kimse soru sorma hakkına sahip değildir. “Allah yaptığından dolayı sorumlu tutulmaz.” İnsanlar sorumlu tutulurlar. Şimdi çocuğun öldürülmediğini düşünelim. Yaşıyor. Yaşadığı takdirde ne yapacak bu çocuk? Annesini babasını bunaltacak değil mi? Ayete göre öyle değil mi? Öyle ki bunlar taşkınlık yapacak ve kafir olma ihtimalleri de var. Peki ezelden yazılmışsa Allah böyle der mi. Bak korktuk, korktuk diyor. İmtihan meselesi. Bu bir gurubu yani bir kulvar böyle düşünün. Bu çocuk yaşadı ve annesini babasını taşkınlığa sürükleyebilecektir. Sürükleyecek değil. “Korktuk” ifadesi sürükleme ihtimali var demektir.

Peki o zaman bu çocuğun canını aldı Cenabı Hak. Alınca artık bu çocuk onları taşkınlığı ve küfre sürükleyemeyecek değil mi? İkinci durumda bumu. Peki o zaman bu çocuğun ömrü kısaltıldı mı kısaltılmadı mı? Kısaltıldı. Aynı Yunus as.da olduğu gibi. Orada son cümle kalmıştı. İyi ki oldu bu. Şimdi “Ecel ne uzar ne kısalır” diyorlar değilmi. Peki ecel uzamıyorsa kısalmıyorsa Allah dermiydi ki: Eğer Yunus o tevbeyi yapmasa balığın karnında kalacaktı dermiydi. O tevbeyi yaptıktan sonra ömür bittiyse nereye gidecekti de o insanları dine çağıracaktı. E şimdi siz, biriniz tabipseniz. Yani falan yerde kaza olmuş adam ölmüş. “Zaten eceli gelmiş..” Yaa değil kardeşim. Kurala uymadığı için ömrünü kısaltmış bu adam. Falan adam sigara içiyor yada uyuşturucu içiyor falan filan. Ömrünü kısaltıyor. Bunun o kadar çok ayeti var ki.. Allah’ın bütün  nebileri şunu söylemiştir insanlara Allah’u Teâlâ: Allahtan korkun ve bizim dediğimizi yapın ki Allah sizi bağışlasın sizi ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Kullanma talimatına uyun ki son kullanma tarihine kadar yaşayasınız demektir bu.

İşte burda da öyle. Şimdi Annesi babası mümin. O zaman Allah’u Teâlâ bu çocuğu öldürmekle annesi ve babasına ikramda bulunmuştur. Ama annesi babası ondan sonra yoldan çıkabilir pekala. O da olabilir. Ama ona ikramda bulunmuştur. Allah’u Teâlâ İbrahim as.ın da iyiliğine karşı ikramda bulunmuş, ona çok hayırlı, çok güzel evlatlar vermiştir. Ama Allah bütün nebilerine şunu söylüyor. Kimseye garanti vermez Allah. Nebiler de dahi. Hiç kimseye garanti vermez. Onun için Zümer 65. ayette şunu demiştir. Ya Muhammed sana şu vahyedildi, senden öncekilere de “Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider. Kaybedenlerden olursun.” Tabi bu daha da uzayacak.  Niye biliyor musunuz. Bu konuda daha çok konuşuruz.

Bize cevap yazan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşımda mektup göndermiş. Çok sevdiğim bir arkadaş. O benim söylediklerime katılmıyor. Ben onun söylediklerime katılmıyorum. Fakat bunlar çok ufuk açıcı oluyor. Bunun iyice tartışılması lazım. Yavaş yavaş düzelmesi lazım. Müslümanlar kader inancından kurtulmazlarsa adam olma ihtimalleri yoktur. Çünkü bu tembelleştiriyor insanları. Ve dikkat edin Emeviler’den sonra Abbasilerin başı kader inancının yerleştiği zaman. O günden bu güne İslam aleminde hiçbir sıçrama yoktur. İşte bir Osmanlıların gayretiyle hafif bir toparlanma olmuştur o kadar. Nerde o sahabe dönemi nerde ondan sonraki dönem.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
2 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
3 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
6 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
7 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
8 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
9 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
11 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
12 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
13 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
14 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
15 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
16 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
17 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
18 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
19 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
20 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
24 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
25 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
28 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
29 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
32 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
33 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
34 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
36 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
37 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
38 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
41 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
42 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
46 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
47 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
48 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
50 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
51 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
52 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
53 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
57 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
58 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
59 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
60 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
61 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
62 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
65 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
66 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
67 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
68 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
69 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
70 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
71 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
72 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
73 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
74 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
75 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
76 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
77 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
78 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
79 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
80 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
83 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
84 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
87 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
88 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
91 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
92 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
93 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
96 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
97 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
98 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
99 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
100 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
101 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
102 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
103 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
140 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
144 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
186 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
202 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
203 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
204 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
220 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
228 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
262 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
265 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
266 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
267 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
268 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
269 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
270 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
271 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
272 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
273 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
274 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
275 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
276 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
277 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
278 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
279 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
280 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
281 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
282 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
283 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
284 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
285 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
286 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
287 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
288 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
289 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
290 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
291 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
292 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
293 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
294 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
295 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
296 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
297 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
298 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
299 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
300 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
301 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
302 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
303 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
304 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
305 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
306 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
307 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
308 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
309 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
310 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
311 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
312 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
313 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
314 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
315 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
316 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
317 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
318 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
319 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
320 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
321 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
322 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
323 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
324 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
325 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
326 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
327 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
328 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
329 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
330 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
331 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
332 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
333 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
334 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
335 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
336 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
337 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
338 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
339 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
340 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
341 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
342 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
344 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
345 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
346 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
347 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
348 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
349 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
350 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
351 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
352 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
353 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
354 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
355 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
356 İcma 11 Ekim 2016
357 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
358 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
359 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
360 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
361 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
362 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
363 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
364 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
365 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
366 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
367 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
368 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
369 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
370 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
371 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
372 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
373 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
374 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
375 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
376 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
377 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
378 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
379 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
380 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
381 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
384 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
385 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
388 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
389 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
391 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
393 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
394 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
397 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
398 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
399 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
400 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
401 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
402 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
406 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
407 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
408 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
410 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
411 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
412 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
413 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
414 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
415 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
416 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
417 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
418 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
420 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
421 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
424 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
425 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
426 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
427 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
428 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
429 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
430 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
433 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
434 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
436 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
437 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
438 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
442 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
443 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
446 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
447 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
448 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
449 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
450 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
451 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
452 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
454 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
455 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
456 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
457 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
458 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
459 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
460 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
462 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
463 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
466 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
469 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
471 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
472 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
474 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
475 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
478 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
479 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
480 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
487 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
489 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
492 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
493 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
496 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
497 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
498 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
499 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
500 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
501 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
502 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
503 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
504 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
505 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
506 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
507 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
508 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
509 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
510 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
512 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
513 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
515 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
516 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
520 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
521 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
522 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
523 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
524 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
525 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
526 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
527 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
528 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
529 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
530 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
531 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
532 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
533 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
534 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
536 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
537 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
538 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
539 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
540 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
541 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
542 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
543 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
544 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
545 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
546 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
547 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
548 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
549 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
552 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
553 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
554 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
555 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
556 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
558 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
559 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
560 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
561 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
562 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
563 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
564 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
565 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
566 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
567 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
568 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
569 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
570 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
571 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
572 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
573 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
574 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
575 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
576 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
577 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
578 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
579 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
580 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
583 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
584 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
585 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
586 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
588 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
589 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
590 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
591 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
592 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
593 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
595 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
596 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
597 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
599 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
600 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
601 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
602 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
603 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
604 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
605 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
606 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
608 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
609 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
613 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
614 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
615 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
616 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
617 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
618 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
619 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
620 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
621 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
622 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
623 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
624 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
626 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
627 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
629 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
630 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
631 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
634 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
635 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
636 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
637 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
638 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
639 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
640 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
641 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
642 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
648 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
649 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
650 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
651 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
652 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
653 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
654 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
655 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
657 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
658 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
659 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
661 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
662 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
665 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
666 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
670 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
671 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
672 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
673 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
676 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
677 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
679 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
681 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
682 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
683 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
684 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
685 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
686 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
687 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
688 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
689 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
690 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
691 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
692 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
693 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
694 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
695 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
696 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
697 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
698 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
699 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
700 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
701 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
702 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
703 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
704 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
705 Hac 11 Kasım 2008
706 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
707 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
708 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
709 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
710 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
711 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
712 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
713 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
714 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
715 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
716 Oruç 26 Ağustos 2008
717 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
718 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
719 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
720 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
721 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
722 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
723 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
724 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
725 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
726 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
727 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
728 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
729 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
730 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
731 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
732 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
733 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
734 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
735 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
736 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
737 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
738 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
739 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
740 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
741 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
742 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
743 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
745 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
746 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
747 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
748 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
749 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
750 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
751 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
752 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
753 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
754 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
755 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
756 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
757 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
758 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
759 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007