Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler

15 Kasım 2016 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

EuzubillahimineşşaytanirracimBismillahirrahmanirrahim.

Bu gün dersimiz Nisa suresinin 128. Ayetinde Allah nasip ederse 130 a kadar okuyacağız. Burada erkeğin nüşuzu anlatılıyor. Bu surenin 34. Ayetinde de kadının nüşuzundan söz edilmişti. Kadının ve erkeğin nüşuzu, evet tabi ister istemez o ikisini karşılaştırmamız gerekiyor. Kadınların darb edilmesi olayı, işte bizde yaygın anlayışıyla kadınların dövülmesi olarak biliniyor. Biz de yıllarca bunun doğrusunu anlamak için uğraştık. Ben şimdi kendi açımdan en küçük şüphem kalmadıdoğru anladığımız konusunda. İnşallah bu akşam nisa suresinin 34. Ayetiyle 128. Ayetini karşılaştıracağız. Burada yapılan yanlışları hep birlikte göreceğiz Allah nasip ederse. Belki diyebilirsiniz ki şimdiye kadar niye görmediniz? Mesela siz de evinizin yolundan yıllarca gidersiniz de, bazı şeyler hiç dikkatinizi çekmez. Değil mi? Yıllar sonra ; ‘Şu varmış, hiç de görmemişim şimdiye kadar’. Şimdi bu sık sık söylüyoruz ya, bir kuyuya bir deli bir taş atar kırk akıllı çıkaramaz diye bir atasözümüz vardır. Ama taşı kuyuya bir akıllı adam atmışsa, o zaman ne olur? Kırk milyar akıllı o taşın yanlış olduğunu anlayamaz. O taş orada olmalı zanneder. Belki o taş kuyuya suyun gelmesini engelleyen bir taş ta olabilir. Hatta ona dokundurmazlar. ‘Kaldırma, bak bunu falanca usta koymuştu. Kaldırırsan şöyle olur böyle olur.’ Öyle derler değil mi? Dolayısıyla bu tür yanlışları tespit etmek gerçekten çok ciddi anlamda zaman alıyor. Yıllarca uğraşıyorsunuzevet içinize yatmıyor çünkü sizin fıtratınıza ters düşüyor. Dikkat ederseniz Müslüman erken ve kadınlardan her birinin fıtratına kadının dövülmesi ters geliyor. Ama öbür taraftan birisi aklını çalıştırmaz, fıtratını bir de devre dışı bırakırsa ‘Allah dövün diye emrediyor, Allah ın emrini bir yerine getireyim’ der, karısını dövmeye başlar ondan sonra ailesi biter. Ailedeki bütün huzur tamamen ortadan kalkar. Şimdi hepberaber şu ayetleri okuyalım bakın. Problemi çözdükten sonra o kadar kolay olduğu ortaya çıkıyor ki, fakat çözene kadar kolay değil. Şimdi eminim hepiniz bu meseleyi çok iyi anlayacaksınız. Nisa suresi 128. Ayette Allah u Teala şöyle diyor ;

‘’Ve in imraetunhâfetminba’lihânuşûzen ev ı’râdan…’’ (nisa 128)

‘’ bir kadın kocasının nüşuzundan ya da irazından korkarsa’’

İraz, yüz çevirme. Nüşuzundan ya da irazından. Nüşuz da, ayeti kerimede açık bir şekilde mücadele suresinin 11. Ayetinde..

-Sen o nu aç ta bana ver. Ben şey yapmayayım. Allah u Teala nüşuzun anlamının ne olduğunu gayet güzel bir şekilde.. ‘İstersen sen oradan mealini oku’. Yani bakın yani şimdi şu mealde ben o mealden hiç okumadım. Nasıl mana verdiğini bilmiyorum ama, yanlış mana vermeyecektir.

YAHYA ŞENOL:

Diyanet Vakfı meali evet, Diyanet Vakfı meali 58. Sure Mücadele suresinin 11. Ayeti;

‘’Ey iman edenler! Size ’meclislerde yer açın’ denilince yer açın ki, Allah ta size genişlik versin. Size ‘kalkın’ denilince de kalkın ki Allah sizden inananları..’’(Dynt. V.MealiMücadele 11)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Kalkın, hangi kelimenin karşılığı?

YAYHA ŞENOL:

‘’..ve izâkîlenşuzûfenşuzû..’’ (mücadele 11)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Kalkın.

YAYHA ŞENOL:

Yani nüşuz kelimesinden türeyen bir kelime

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Şimdi şurada toplanmışız. Çok sayıda insanlar geliyor. Diyorum ki, ‘gelenlere yer açın’. Ayetin birinci bölümü o.

YAYHA ŞENOL:

‘Tefessehu’ kelimesiyle ifade edilmiş.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Evet. Yani böyle araları açın da başkaları da otursun. Sonra da mesela size diyorum ki, ‘artık kalkalım arkadaşlar’ diyorum. Ya da ‘şuradakiler kalksın’ diyorum mesela. Kalksın demek ayakta dursun manasına mı gelir? Yani gitsin, kalksın gitsin. İşte orada da.. Sen ayeti bir daha oku.

YAHYA ŞENOL:

‘’Ey iman edenler! Size ’meclislerde yer açın’ denilince yer açın ki, Allah ta size genişlik versin. Size ‘kalkın’ denilince de kalkın ki, Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin’’(Dynt. V.MealiMücadele 11)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Tamam, tamam.. Yani bu ‘oturduğunuz yerden kalkın’ dendiği zaman da kalkın gidin yani. O zaman nüşuz kelimesinin manası ne demekmiş? Kalkıp gitmek demekmiş. Tamam mı? Peki şeye ne meal vermiş bakar mısın? Gerçi ona sen hazırlamıştın ama olsun baksın o şeye…?

YAHYA ŞENOL:

34 e mi?

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Yok.. 128 e

YAHYA ŞENOL:

Elimizdeki

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bakalım orada nüşuz a ne mana vermiş?

YAHYA ŞENOL:

Evet, ‘’ eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse…’’ (Dynt. V.MealiNisa 128)

-Geçimsizlik- manası vermiş.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Şimdi  -geçimsizlik-  ile  -kalkın-  arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Geçimsizlik başka bir şey, kalmak başka bir şey değil mi? Görüyor musunuz?  Bakın, aynı meal. Önce şu ayete ben bir meal vereyim.

‘’Ve in imraetunhâfetminba’lihânuşûzen..’’ (nisa 128)

‘’ eğer bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa’’

-Buradaki nüşuz’un anlamı sahih i Müslim de var. Yani hadis olarak Müslim de var. Ayşe validemiz diyor ki.. O’nun yeğeni Urve var, kız kardeşinin oğlu. O anlatıyor. Demiş ki Ayşe validemiz; ‘ Bu ayet Resulallahın eşlerinden Sevde ile ilgili olarak indi. Ben o kanaatteyim’ diyor. Resulallah eşlerinin yanına her gün mutlaka uğrar, çok nadiren uğramadığı olurdu. Biraz kalır ama ilişkiye girmez, kimin nöbeti varsa o gün onun yanında gecelerdi. Eşlerinden Sevde yaşlandı. Artık Resulallah beni boşayabilir diye korktu. Dedi ki, ‘Ya Resulallah ben kendi nöbetimi Ayşe’ye devretmek istiyorum’. O da ‘Peki olur’ dedi. İşte bunun üzerine şey yaptı. Nüşuzen kelimesinin anlamının zaten işte sözlük anlamını da gördünüz. Kocanın karının yanından kalkıp gitmesi. Yani kadını ne yapması olur? Terk etmesi değil mi? Kadını nasıl terk eder koca? Boşayarak terk eder değil mi? İşte o hadiste öyle yazılı, sözlükte öyle. Bakın o kelimenin geçtiği ayette de öyle. Bu kelime bir başka ayette daha geçiyor, Nüşuz kelimesi. Orada da Bakara suresinin 259, orada şey var. İstersen oranın bir mealini oku hızlı bir şekilde.

YAHYA ŞENOL:

Evet. Bakara suresi 259. Ayet

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Aynı mealden okutturuyorum ki, o tutarsızlıkları kendiniz göresiniz. Bak az önce kalkma- gitme dedi. Öbürüne ne dedi? Geçimsizlik dedi. Şimdi bakalım nüşuz kelimesine ne mana verecek?

YAHYA ŞENOL:

Evet. Bakara suresi 259. Ayet şöyle:

‘’yahut görmedin mi o kimseyi ki? Evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş bir kasabaya uğradı. ‘Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba’ dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı sonra tekrar diriltti. ‘Ne kadar kaldın ?’ dedi. ‘Bir gün yahut daha az’ dedi. Allah ona ‘hayır yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamış, eşeğine de bak, seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz’ dedi. Durum kendisince anlaşılınca ‘şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir’ dedi.’’(Dynt. V.Meali bakara 259)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bak şimdi burada nüşuza da düzenleme anlamı verdi.

YAHYA ŞENOL:

Evet. ‘‘kemiklere bak onları nasıl düzenliyor’’ ‘’keyfe nunşizuhâ’’

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Düzenlemeyle.. Ne demişti 128 de?

YAHYA ŞENOL:

Geçimsizlik.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Ne alakası var düzenlemeyle geçimsizliğin? Bak burada, burada da daha farklı. Halbuki

‘’bak o hayvan bak nasıl ayağa kalkacak’’

ölmüş eşeği diriltiyor Cenab ı Hak orada,

‘’Bak ki nasıl ayağa kalkacak’’.

Mesele oturduğu yerden ayağa kalkmış olması. Eh, kadında eşinin yanından kalkıp gitmesinden korkuyor. Peki, bir de başka bir şey daha söylüyor burada;

‘’ev ı’râdan’’ (nisa 128) kendini boşamaz da,

‘’yüz çevirir’’

-Yüz vermez, diğer eşiyle birlikte olur. Buna fazla yüz vermez diye korkabilir. İşte buradan bakın hem sözlük anlamı, hem hadis ki Müslim hadisi, hani bunlar diyorlar ki işte ‘biz dirayet tefsiri yaparız’. Dirayet tefsiri ne demek? Sözlüğe bakarak. Aklımızı da kullanarak tefsir ederiz. Sözlüğe bakmışlar mı? Bak bir yerde başka bir yerde başka anlam veriyor. Birbiriyle çelişen anlamlar veriyorlar. Halbuki kelimenin sözlük anlamı kalkıp böyle fazlaca da ayağa kalkmadan şöyle dikkatlice çekip gitmek. Yani hafif böyle başını eğerek gidersin ya böyle toplantılardan kimseyi rahatsız etmemek için, öyle. E şimdi bu kadın da kocasının nüşuzundan korkuyor. Yani ‘ bu bana açıkça söylemiyor ama bunun niyeti beni boşamasıdır’ diye korkuyor.

‘’..Ev ı’raden..’’ (nisa 128)

‘’ya da yüz çevirmesinden’’  korkuyor.

Yani eskisi gibi aramız iyi olmayacak diye korkuyorsa,

‘’..fe lâ cunâhaaleyhimâ..’’ (nisa 128)

‘’ ikisine de bir günah yoktur’’

‘’..en yuslıhâ..’’(nisa 128)

‘’aralarını düzeltme konusunda’’

-Sulh oluyorlar. İşte Sevde validemizin söylediği gibi ‘Ben nöbetimi Ayşe’ye devredeyim’ bu bir sulhtur.

‘’..en yuslıhâbeynehumâsulhâ..’’(nisa 128)

‘’aralarında bir anlaşma yapmalarında bir günah yoktur’’

‘’..Ves sulhu hayr..’’(nisa 128)

‘’hayırlı olan sulhtur’’

-Yani arada bir anlaşma meydana getirmektir.

‘’..Ve uhdıratilenfusuşşuhha..’’(nisa 128)

‘’ama insanların yapısı (kendi içleri böyle) kıskançlıkla doludur’’

-O, sulh mulh dese bile kadın ciddi manada diğerlerini kıskanır. Yani ‘bunu da bilin’ diyor Allah.

‘’.. Ve in tuhsinû ve tettekû..’’(nisa 128)  şimdi erkeklere söylüyor;

‘’eğer o kadınlara iyilikte bulunur ve kendinizi de korursanız (yanlış yapmazsanız)-yanlış yapmaz onlara iyilikte bulunursanız.’’

‘’..fe innallâhekânebimâta’melûnehabîrâ..’’(nisa 128)

‘’şunu bilin ki Allah sizin neler yaptığınızdan haberdardır’’

‘’Ve lentestatîû en ta’dilûbeynennisâi..’’ (nisa 129)

‘’eşlerinizin arasında tam dengeyi kurmaya gücünüz yetmez’’

-Hani Resulallahın yaptığı gibi yanlarında geceleme konusunda eşitlik sağlayabilir ama sevgi konusunda sağlaması mümkün değil. Sevgi dediğiniz kişinin elinde değildir ki,

‘’..ve levharastum..’’(nisa 129)

‘’çok isteseniz bile bunu yapamazsınız’’

‘’..fe lâ temîlûkullel meyli..’’(nisa 129)

‘’ o zaman birinden diğerine bütünüyle meyl etmeyin’’

– yani (iyilk yapın ve dikkatli davranın)

‘’..fe tezerûhâ kel muallakah..’’(nisa 129)

‘’böyle öbürüne meyl edip te (eşlerinizden birini bırakıp diğerine meyl edip te) öbürünü evli mi bekar mı belli olmayacak bir şekilde böyle askıda bırakmayın’’

‘’..Ve in tuslihû ve tettekû..’’(nisa 129)

‘’ama eğer arayı düzeltir, takva üzere olur (yani yanlışlardan kendinizi korursanız)’’

‘’..fe innallâhekânegafûranrahîmâ’’(nisa 129)

‘’şunu bilin ki Allah ğafur ve rahimdir’’

‘’Ve in yeteferrekâ..’’ (Nisa 130)

‘’olur ya anlaşamadılar’’

-Karıyla koca ayrıldı. Bu da yasak değil. ‘Onun için de endişe etmeyin’ diyor. Kadına da erkeğe de

‘’..yugnillâhukullenminseatihî..’’(Nisa 130),  iş ayrılma noktasına gelmişse ayrılın.

‘’Allah kendi imkanıyla iki tarafında ihtiyacını karşılar’’

– diyor. Ama yanlış yapmayın tabi. Şey yapın, hakka hukuka riayet edin.

‘’..vekânallâhuvâsianhakîmâ’’(Nisa 130)

‘’Allah ın imkanları geniştir. Kararını doğru verir’’

Şimdi burada şunu artık ben anladım da sizi bilmiyorum yani. Nüşuz: kalkıp gitmek.

-Niye gülüyorsun? Ben anladım yahu. Sen anlamadın mı? Anladın, tamam daha ne? O zaman gülebilirsin serbestsin.

Şimdi kalkıp gitmek- yani erkek karısını bırakıyor, kalkıp gidiyor. Şimdi kalkıp gitmenin, Boşanma olduğunu da ayetin tamamından anlıyoruz. Şimdi kadın niye sulh teklifinde bulunuyor? Yani, ayrılmayalım niye ayrılacağız ki? Değil mi? ‘ Hadi sen madem öyle istiyorsun, beni boşama ama ben böyle devam edeyim sen de ne yapıyorsan yap. Madem dinen senin ikinci birisiyle evlenme hakkın var’  diyebilir. Ama bak şurada şunu da söylüyor;

‘’Ve in yeteferrekâ..’’ (nisa 130)

‘’iki taraf ta ayrılırlarsa’’

-Bizim geleneksel şeyde, sistemde kadının ayrılma yetkisi var mı? Yok. Yani karşılıklı anlaşma ile ayrılabilirler. Ya da anlaşma olmaksızın bir taraf ta ayrılabilir.

‘Allah her iki tarafın da’ (nisa 130)

-ne diyor?

’İhtiyacını karşılar’ (nisa130)

-diyor.

Şimdi bu ayetin devamında okuduğumuz zaman buradaki nüşuz un boşanma anlamında olduğu anlaşılıyor mu? Çünkü önce sulh teklif ediyor kadın, sonra ‘ayrılırlarsa’(nisa 130)  diyor. Demek ki sulh olamadıkları zaman ikinci adım neymiş? Ayrılmak. Öyle olduğuna göre nüşuz ne olmuş oluyor? Bak! Nüşuz un anlamını ayetin kendisi veriyor değil mi? Yani önce sulh, kadın sulh teklif ediyor. İkinci adımda ayrılıyorlar. Yani anlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. O zaman nüşuz undan korkarsa ne olmuş oluyor? Ayrılmasından korkar, zaten kelimenin manası da kalkıp gitmek. O nu orada bırakacak kalkıp gidecek. ‘ev ı’râdan’ (nisa 128) ‘ya da yüz çevirmeden korkarsa’ diyor. Şimdi şimdi bakın aynı ifadeler. Aynı demeyelim de benzer ifadeler. Nisa suresinin 34. Ayetinde var. şimdi karşılaştırmalı olarak okuyalım onu. Estauzubillah;

‘’Er ricâlukavvâmûnealânnisâi..’’ (nisa 34)

‘’ erkekler kadınlar üzerinde çok dikkatle onları korurlar’’ niye?

‘’..bimâfaddalallâhuba’dahumalâba’dın..’’(nisa 34)

‘’Allah birini diğerinden farklı yaratmasına karşılık’’

-Yani mesela erkek güçlüdür. O erkeğin farkıdır. Kadın da güzeldir korunması gereken bir yapısı vardır. Nezaketi vardır. O da o yönüyle farklıdır. Zaten o farklılık onları birbiriyle buluşturuyor ve evlenmelerine sebep oluyor. Şu ondan üstün yok, erkeğin üstünlüğü değil her ikisinin üstünlüğü niye? Çünkü zaten hemen ondan iki önceki ayette Allah u Teala şöyle diyor;

‘’Ve lâ tetemennev..’’ (nisa 32) kadınla erkeğe söylüyor.

‘’temenni etmeyin’’

‘’ ..mâfaddalallâhûbihîba’dakumalâba’d..’’(nisa 32)

‘’birinizi diğerinizden üstün kılma durumunu temenni etmeyin’’

-Yani kadın erkek gibi olmayı, erkek te kadın gibi olmayı istemez. Tamam mı? O zaman ne oldu?

‘’..faddalallâhuba’dahumalâba’dın..’’ (nisa 34) ne demek?

Kadına da bir takım üstün özellikler vermiş. Erkeğe de vermiş. Bunlar ikisi birleştiği zaman birbirlerini tamamlarlar. Ama erkek kadın gibi olursa kadın böyle bir erkekten hiçbir şekilde hoşlanmaz, güvenemez çünkü e kadın erkek gibi olursa erkek te ondan şey yapar. O zaman hayatın sistemi tamamen bozulur. Onun için burada öyle diyor Allah u Teala bakın, ‘ Allah birini diğerinden üstün kıldığı için’. Genellikle – erkeği kadından üstün kıldığı için- diye anlam verilir. Böyle bir anlam vermeye kimsenin hakkı yok. Hemen iki önceki ayette Allah belirtiyor ya. Birisinin şu üstünlüğü var birisinin bu üstünlüğü var. Tamam, şimdi altını gümüşü kıymetli taşları koruyorsunuz. Beş para etmediği için mi koruyorsunuz? Kadın da kıymetlilerin en kıymetlisi olarak sayılıyor ayet i kerime de. Birinci sırada sayılıyor şeyde, Ali İmran suresinin 14. Ayetinde. İnsanların değer verdiği şeylerin en başında sayılıyor. Öyleyse en çok korunması gerekendir o. Yani şunun için söylüyorum bazı kimseler bu ayetlere ya da ilgili ayetlere mana verirken kendilerinden katarlar. Bizim kendimizden bir şey katma yetkimiz var mı? Allah böyle bir yetki veriyor mu? Vermiyor. Bakın ayetlerde olanlar yani değil mi? Ben kendimden ne kadar hava atmak istesem bile bu kadar güzel şeyleri bulup söyleyemem yani. Onu Allah u Teala söylemiş.

‘’..ve bimâenfekûminemvâlihim..’’ (nisa 34)

-Yine erkeklere. Bak orada ‘..ba’dahumalâba’dın..’’(nisa 34) dedi. Eğer öyle olmasaydı ne derdi? Evet, Enes hoca ne derdi? ‘bimafaddalallâhumullahualeyhinne’ derdi değil mi?  ‘ ve bimaenfeku’ derdi yani ibarenin de farklı olması gerekirdi. Yani ‘‘..ba’dahumalâba’dın..’’dan sonra ‘..ve bimaenfeku..’ gelmiş olması, bu erkeğin üstünlüğü değil her iki tarafın da, biri şu açıdan üstün biri şu açıdan üstün. Mallarından erkekler de harcarlar. Yani çünkü kadın dışarda çalışmak mecburiyetinde kalmadığı zaman kendi rolünü daha iyi yapar.

‘’..Fes sâlihâtukânitâtunhâfizâtunlilgaybi..’’ (nisa 34)

‘’iyi kadınlar itaatkar kadınlardır..’’

-Şimdi buna da kocasına itaat anlamı verirler biliyorsunuz. Halbuki ayette şeyde Ahzab 35 ti galiba değil mi? Mesela burada ‘karnitatun’ kadınların sıfatı, orada ‘karnitune’ de var. erkeklerin sıfatı. Şimdi bu kadına kocasına itaat eder dediğin zaman, mecbursun o ayete de    -karısına itaat eder- diye mana vermeye. 35 bir oku bakalım, bak bak burada kocasına itaatten mana veriyor, orada ne mana verecekler;

YAHYA ŞENOL:

Ahzab suresi 35. ayet

‘’müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar’’(Dynt. V. Meali)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Sonra kanitat?..taate devam eden, taa,yani ibadete devem eden, yani Allah a itaat eden erkekler, Allah a itaat eden kadınlar. Yani orada o manayı veriyorsun burada da o manayı vereceksin değil mi?

YAHYA ŞENOL:

Bu ama elimizdeki düzgün vermiş. Onun için saliha kadınlar itaatkardır demiş.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Ama kime?

YAHYA ŞENOL:

İşte yani kocasına itaat dememiş en azından.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Neyse ama öyle anlaşılıyor. Başka bir şekilde anlaşılmaz ki, yukardan itibaren oku bakalım nasıl anlaşılıyor? Baştan oku.

YAHYA ŞENOL:

‘’Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından..’’  (Nisa 34 Dynt. V.  Meali)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

-Bak ‘bir kısmını diğerlerine insanlardan’ halbuki o değil, iki tarafın da üstünlüğü var ayetten okuduk. Evet.

YAHYA ŞENOL:

‘’..ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır.’’ (Nisa 34 Dynt. V. Meali)

ABDÜLAZİZ BAYINBIR:

Bak onun için ‘itaatkardır’ dediği zaman kime itaat eder? Kocaya. Gördün mü? Yani ayetlere verdikleri manayı görün yani. Evet, şimdi okumaya devam ediyorum.

‘’..Vellâtîtehâfûnenuşûzehunne..’’ (nisa 34)

-Bak burada diyor ki,

‘’..hâfizâtunlilgaybi..’’ (nisa 34), fil ğayb demekti,

‘’kimsenin olmadığı yerde kendilerini korurlar.

’’..bimâhafizallâh..’’(Nisa 34)

‘’Allah onları koruduğu için’’

-Şimdi Cenab ı Hak kadınları hakikaten öyle bir özellik vermiş ki, evet güzelliklerini göstermekten hoşlanırlar ama kendilerini de ciddi korurlar. Yani sizin en beğenmediğiniz kadın da kendini korur. Allah onun içine o özelliği yerleştirmiştir. Bir de Allah ta koruyor. Birisi ‘şu kadın zina etti’ derse ki, genellikle söylenir. Bir kadın diğer kadına hakaret eder çok afedersiniz ‘ O……’ der çok af edersiniz. Bunu söylediği andan itibaren o dört tane şahitle bunun o fiili yaptığını ispatlaması lazım. İspatlayamazsa seksen sopa yer. Bu erkekler için yok, sadece kadınlar için. Şimdi Allah kadınları ciddi anlamda korumuş mu? ‘Ben sizi korudum’ bak ‘içinize de onu şey yaptım siz de kendinizi koruyun’ diyor. Evet. Ondan sora diyor ki, şimdi karşılaştıralım. Esas dayağa geldi sıra. Evet, herkes sopaları hazırlasın. Şimdi bakın burada Arapça bilmenize de lüzum yok, sesten anlarsınız. Burada;

‘’..Vellâtîtehâfûnenuşûzehunne..’’ (Nisa 34) diyor.

‘’nüşuzlarından korktuğunuz kadınlar’’

Öbür tarafta da,

‘’Ve in imraetunhâfetminba’lihânuşûzen..’’ (nisa 128)

Yine ‘hâvf’ ve ‘nuşûz’ aynı yerde geçiyor. Birisi kadının kocasının nüşuzundan korkması, birisi kocanın kadının nüşuzundankorkmasıdır. Şimdi kadın kocasının nüşuzundan korktuğu zaman ne anlaşılıyordu? Kocasının kendisini boşaması değil mi? O zaman erkek karısının nüşuzundan korktuğu zaman ne anlaşılır. Kadının kendisini boşaması anlaşılır. Öyle değil mi? Yani kendini boşaması anlaşılır başka bir şey anlaşılmaz ki.

Öbüründe ‘ev ı’râdan’  (nisa 128) vardı,   -İ’raad- Şimdi, bir erkeğin birden fazla eşi olabilir değil mi? – İ’raad- ne olur? ‘Bunu bıraktı öbürüyle meşgul oluyor’. Peki kadın için böyle bir şey mümkün mü? Kadının birden fazla eşi olur mu? Bakın burada İ’raad kelimesi geçmedi. Dikkat edin. Çünkü kadının durumu farklı erkeğin durumu farklı, ondan sonra bak burada diyor ki;

‘’..fe ızûhunne..’’ (nisa 34)

‘’onlara nasihat edin’’

öbür tarafta nasihat yerine kadın ne yapıyordu? Sulh teklif ediyordu değil mi eşine? Yani mesela Sevde validemiz nöbetini kime devretti? Ayşe validemize. Yani erkek diyebilir mi ki kadına ‘tamam bundan sonra benim yanıma gelme ama falan erkeğin yanına git’ diyebilir mi? ‘Ben nöbetimi ona devrettim’ diyebilir mi? Bir kadının iki eşi olmaz ki orada sulh olsun. Görüyor musunuz? İşte burada onun için diyor ki ‘nasihat edin’, ‘yapmayın’ ondan sonra diyor ki ;

‘’..vahcurûhunnefîlmedâcıı..’’ (nisa 34)

‘’onları yataklarında serbest bırakın’’

-Yataklarında serbest bırakın, ne demek? Bir erkek karısını boşadığı andan itibaren aynı yatakta yatabiliyorlar mıydı? Erkek iradesini ‘Entitalikun’ sözüyle ortaya koyuyordu. Kadın da iradesini ayrılma isteğiyle ortaya koyuyor. Madem kadın ayrılmak istediğini ortaya koydu, ‘o zaman sen şu andan itibaren sen bu kadınla ilişkiye giremezsin’ diyor Allah u Teala. Madem seni istemiyor bitti. ‘Kadını yatağında yalnız bırak’ diyor. Ondan sonra;

‘’..vadrıbûhunne..’’ (nisa 34)

-‘vadrubuhunnealyha’ anlamında, ‘vadrubuhunnealyha’. Yani;

‘’Bunları o yataklarına hakim vaziyette bırakın’’ yani,

‘’O yatağa siz bir daha yaklaşmayın’’

O yatak artık o kadına ait olsun. Yani siz o evde o kadınla cinsel bir alaka içerisinde olmayın. Kadını oradan ayırın falan diye bir şey yok. Zaten erkek karısını boşadığı zaman da ayrılmazlar iddet bitinceye kadar. Kadın boşadığı zaman iddet var mıydı? Yok. Onun için orda sayılır ama burada sayı yok. Ondan sonra diyor ki, bak burada,

‘’..fe in ata’nekum..’’ (nisa 34) diyor.

‘atane’ itaat kelimesi bizim Türkçe de fazlaca anlaşılmaz da, zaten bu tür şeyler bizim intikalimizi zorlaştırdı şeye doğru anlama. Şimdi Türkçe de adamamı itaat altına almak, zorla itaat altına alınabilir Türkçede. Ama Arapça da zorla itaat imkansızdır. Zorla itaate ikrah derler. Dinde ikrah var mı?  ‘La ikrahefiddiyn’ (bakara 256) diyor. Öyleyse Darb tan sonra ‘ata’nekum’ kelimesi ‘size boyun eğerlerse anlamında kullanılamaz. Çünkü itaat içten olur. Zorla olmaz. Dayakla olan itaat nedir? Zorla olan itaattir bizim Türkçemiz de. Ama Arapça da dayakla itaat asla olmaz. Yani itaat kelimesiyle dayak kelimesi yan yana kullanılamaz Arapça da. Mümkün değil. Onun için bak burada ‘..fe in ata’nekum..’ (nisa 34) yerine, öbür ayette ne dedi? ‘..Ves sulhu hayrun..’ (nisa 128) dedi yani sulh ten bahsetti. Çünkü orada erkeğin birden fazla eşi oluyor ama kadının bir den fazla eşi olmadığı için arada fark var. ‘ata’nekum’(nisa34) ‘gönülleriyle sizin yanınıza gelirlerse’ oluyor. Öbüründe ‘sulh’(nisa 128). O da yapı farkından dolayı yani kadın diyebilir ki tamam, yani işte Sevde validemizin dediği gibi bir sulh olabilir. Gerçi o da Resulallah tan kaynaklanmamış ta kendisi böyle bir korku içerisine girmiş. Şimdi,

‘’gönülden boyun eğerlerse’’ (nisa 34)

Böyle bir şey olduğundan dolayı ‘vadrıbuhunne’ nin (nisa 34) dövme anlamına olması. Arap dili açısından imkansız. Tıpkı bu şeye benziyor. ‘vadrıbuhunnealeyha’ dedik, yani ,

‘aleyha= alelmedâcıı’ ‘onları yataklarında serbest bırakın’, yani evin içerisinde onlarla cinsel bir temasınız olmasın. Bu şey gibi Kuran ı Kerim de

‘’..velyadribnebihumurihinnealâcuyûbihinne..’’ (nur 31)  var.

‘’kadınlar baş örtülerini yakalarının üzerine örtsünler’’

Baş örtü yakanın üzerine örtüldüğü zaman, nasıl oluyor? Çadır gibi oluyor değil mi? Buradan itibaren başını tamamen şey yapıyor. Aynı onun gibi yani o yatak tamamen oradaki yatak kısmı tamamen kadına ait sen o yatağa dokunamayacaksın. Yani kadını oradan artık, yani kadına bu ev içerisinde bir cinsel şeyin olmayacak. Çünkü kadın öyle bir karar vermiş. Ama kararından gönül hoşluğuyla dönerse tamam.

‘’..fe lâ tebgûaleyhinnesebîlâ..’’ (nisa 34)

‘’onlara karşı başka bir yol aramayın’’

‘’..İnnallâhekânealiyyenkebîrâ..’’ (nisa 34)

‘’Allah yücedir, büyüktür’’

-Şimdi aynı şey öbür ayette gördüğümüzün benzeri burada da var. bak burada bir şey gördük, okuduk. 130. Ayette

‘Ve in yeteferrekâ’ dedi.

‘kanınla erkek ayrılırlarsa’

Burada ne diyor?

‘’Ve in hıftumşıkâkabeynihimâ..’’ (nisa 35)

‘’Aralarının ayrılmasından korkarsanız’’

Niye burada -korkarsanız- da öbürü öyle değil? Çünkü kadının ayrılmasına karar vermek için bir ne gerekiyordu. Hakem heyeti gerekiyordu. Onun için bu şeyde, Bakara suresinin 229. Ayetinde biz bunu görüyoruz. Bak diyor ki Allah u Teala, ‘talak iki keredir’ bu erkeğin yaptığı talak, yani O Talak, (TALAK suresindeki şekliyle) talak iki keredir.

‘’..fe imsâkunbima’rûfin ev tesrîhunbiihsân..’’ (bakara 229)

-Burada ayrılmak isteyen erkek olduğu için kadın ayrılmak istemiyor.

‘’.. fe imsâkunbima’rûfin’’

‘’maarufa göre (Kur’an ölçülerine göre) tutarsın’’

-Kuran ölçülerine göre tutma da zaten,

‘’..in erâdûıslâhan..’’ (bakara 228) dedi yani,

‘’arayı gerçekten düzelme niyeti varsa tutarsın’’ yoksa yok.

‘’.. ev tesrîhunbiihsân..’’ (bakara 229)

‘’ya da güzellikle serbest bırakırsın’’.

-Burada da bu kadın da ister gönül hoşluğuyla o ayrılmak istediği eşiyle beraber kalmaya karar verir. İsterse güzellikle ayrılır. Onu biraz sonra ayetin kalan kısmından okuyacağız. Orada diyor ki;

‘’..ve lâ yahıllulekum en te’huzûmimmââteytumûhunneşey’en..’’ (bakara 229)

‘’ boşadığınız kadınlara verdiğiniz hiçbir şeyi almak size helal değildir..’’

-Şimdi boşayan erkek.

‘’.. illâ en yehâfâellâyukîmâhudûdallâh..’’ (bakara 229)

‘’ ama kadınla erkek Allah ın hududunda duramayacaklarından korkarlarsa’’

-Yani baktılar kadın ayrılmak istiyor. Erkek te yani bir.. iki.. Artık olmuyor yani. Kadın ayrılmak istiyor. Yani gönlüyle gelmiyor. Ondan sonra orada,

‘’..fe in hıftumellâyukîmâhudûdallâhi..’’ (bakara 229)

‘’siz de korkarsanız..

-Siz kim oluyor burada? Erkekler, yani hakemler şunlar bunlar. Bu hakem kim? İşte bu ayette bunun ayrıntısı var.

‘’ Ve in hıftumşıkâkabeynihimâ..’’ (nisa 35)

‘’kadınla erkeğin ayrılmasından korkarsanız’’

‘’..feb’asûhakemenminehlihî ve hakemenminehlihâ..’’ (nisa 35)

‘’o hakemler de birisi kadının ailesinden birisi erkeğin ailesinden’’

Çünkü kadınlarda bir nezaket vardır. Öyle herkes tarafından duyulması onları ciddi anlamda rahatsız eder. Erkekler gibi değildir. Ailenin.

‘’..in yurîdâıslâhan..’’ (nisa 35)

‘’ iki taraf ta arayı düzelmek istiyorsa’’

‘’..yuveffikıllâhubeynehumâ..’’ (nisa 35)

‘’Allah aralarını düzeltir’’

-İki taraf ta isteyecek. Erkek istiyor kadın istemiyorsa, bir şey yok. Yani ayrılır. Nitekim,Beyhaki diye hadis kitabı vardır. Orada şu var, Ömer r.a. nınKufe ye vali tain ettiği Şurayh’a bir dava geliyor. Kadın, -Kadının Nüşuzu- aynen o kelime geçiyor. Kadının kocasından ayrılma isteği. Kadı Şurayh ta ayette emredildiği gibi bir tane kadının ailesinden, bir tane erkeğin ailesinden hakem görevlendiriyor. Hakemler kadının anlaşmaya yanaşmadığını söylüyorlar. Kadı Şurayh ta kadına ‘tamam ayrılabilirsin’ diyor. Kocası diyor ki, ‘ben bırakmıyorum’. Ayet i okuyor. ‘Biz boşuna mı araya girdik’ diyor. Tamam hadi, o şeyi onaylıyor. Kadının ayrılmasını onaylıyor. Zaten başka yapabileceği bir şey de yok. Bakın kaynaklarda da bu var. Uygulamada da var. Size sık sık söylüyorum Ömer r.a. zamanında her şey tamam ondan sonra bozulmalar başlamış. Şimdi;

‘’..in yurîdâıslâhanyuveffikıllâhubeynehumâ..’’ (nisa 35)

‘’arayı düzeltmek isterlerse Allah onların ikisinin de arasını şey yapar’’

-Yani kadınla erkek isteyecek bunu. Tutarlar bunu ‘hakemler düzeltmek isterlerse’ der, diye anlam verirler. Yahu hakem, hakem yani ayırmak için araya girene hakem denir mi? Düzeltmek için girer zaten. Burada araları bozulan kadınla erkek. Yani gerçekten yani evlere şenlik bu verilen..

Burada nasıl mana vermiş acaba?

YAHYA ŞENOL:

‘’Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse..’’ (nisa 35 Dynt. V.Meali)

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bak!.. barıştırmak isteyenler kim miş?

YAHYA ŞENOL:

Hakemler.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Allah rızası için böyle bir anlam verilebilir mi?  ‘Yıktın kalbimi eyledin viran vara..’  ‘ Yıktın hanemi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman’. Lan kardeşim – haneyi derler hanemi değil de-.

Yahu bu ne böyle yani, Bu ne biçim mealdir? Hiç düşünmez misiniz? Ondan sonra da, efendim, işte aslında yok bir şeyden, dövme var da, bir misvakinan, yaralamadan. Lanpeki nerden çıkarıyor varsa niye? Nerden çıkarıyorsun yaralamadan misvakinan? PekiTopuzunan dese birisi ne diyeceksin? Ayete ne manalar, ayeti ne hale getirmişiniz ondan sonra, evi yakın yıkın ondan sonra gelin nutuk atın orada. Evet.

‘’..İnnallâhekânealîmenhabîrâ’’ (nisa 35)

‘’Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır’’

-Yani anlaşmayı karı koca isteyecek. Ve orada kadın, asıl kadın isteyecek, zaten bir öncekinde erkek zaten taraftar. Şeyde de Nisa suresi 128 de de erkek isteyecek kadın zaten taraftar ama ikisi birden, ikisi de isteyecek ki uyuşma olsun. O arada bir, erkek vazgeçmiş te olabilirdi mesela birincisinde değil mi? İkincisinde kalktı ‘o zaman istiyordum da şimdi vazgeçtim’ de diyebilir.

KATILIMCI:

Şia Kadına boşanma hakkı vermiyor.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Evet, sizinkiler vermiyor ama bizimkiler artık bundan sonra verecekler. Evetzaten siz gayet iyi biliyorsunuz ki, şii-sünnimezheblerin yüzde yüzü kadının boşama hakkını elinden almışlardır. E onu elinden aldığınız zaman bu ayete mana veremezsin ki, değil mi? Erkeğin boşama hakkını da elinden alınmasından beter etmişlerdir. Yani Kuran ı Kerim de sekiz tane ‘hududullah’ kelimesi geçmesine rağmen, sekizini de tamamen yakıp yıkmışlar, mezhepler. Allah tan bir Caferi mezhebi kalmış doğru dürüst, bir de İbniTeymiye’nin diğerlerinden daha iyi bir yaklaşımı var yüzde yüz doğru değil o ikisi. Sadece talak konusunda başka konuda değil. O da kadının boşama hakkını kabul etmiyor, Caferiler de kabul etmiyor. Böyle olduğu zaman bu ayetleri doğru anlama şansınız olmuyor. Şimdi bakın Vedat şey yapacak meallerden karşılaştıma, bir okuma yapacak bakalım ki kadının dövülmesi diye, darb diye bilinen o ayete,ve nisa 34 ile 128 e mealler hangi anlamları vermişler?

VEDAT YILMAZ:

Öncelikle diyanet işleri meali, ben meallerin hepsini tek tek okumayayım, ve önemli kelimelerine mana verdiklerini söyleyeyim. Diyanet işleri Meali; Nüşuz kelimesine Başkaldırmak anlamı veriyor. Darabe kelimesine dövün anlamı veriyor. Diyanet Vakfı da baş kaldırmak anlamı veriyor yine dövün manası veriyor.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Her ikisine de mi?

VEDAT YILMAZ:

Yok

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Karşılaştırma yapmadın mı?

VEDAT YILMAZ:

34 ü okuyorum. 34 te yine aynı mana verilmiş. Elmalılı Hamdi Yazır 34. Ayette nüşuz kelimesine serkeşlik anlamı veriyor. Serkeşlik kelimesi de TDK da baş kaldırmak, itaatsizlik anlamına geliyor. Yine dövün manası veriyor Hamdi Yazır, Ö.N. Bilmen de serkeşlik anlamı veriyor. Hayrat Neşriyat itaatsizlik anlamı veriyor nüşuza, yine dövün anlamı, dövün anlamı vermeyen yok zaten. Süleyman Ateş,

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Hüseyin ATAY dövmeden başka anlam veriyordu.

VEDAT YILMAZ:

O nu almadım. Süleyman ATEŞ hırçınlık

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bunları okumaya herkes cesaret edemez.

VEDAT YILMAZ:

Süleyman Ateş nüşuz kelimesine hırçınlık anlamı veriyor. Yine dövün diyor. Yaşar Nuri Öztürk sadakatsizlik ve iffetsizlik anlamı veriyor. Onları evlerinden çıkarın başka yere gönderin.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Kadının evinden çıkarılması bak şimdi yeni çıkan kanunlarda erkeğin evden uzaklaştırılması ne felaketlere sebep oluyor değil mi? Ne felaketlere sebep oluyor. Evet kadının uzaklaştırılması artık felaket üstüne felaket olur.

VEDAT YILMAZ:

Nisa 128 e geldiğimizde Diyanet İşleri Başkanlığı başkaldırı demiş nüşuz kelimesine, burada kötü davranma anlamı veriyor. ‘Eğer kadın kocasının kendisine kötü davranmasından’ şeklinde çeviri yapıyor. Diyanet Vakfı da baş kaldırma manası vermiş 34 te, burada geçimsizlik anlamı veriyor nüşuz kelimesine. Eğer kadın kocasının geçimsizliğinden, şeklinde bir anlam veriyor. Hayrat Neşriyat da geçimsizlik anlamı veriyor. Muhammed Esed kötü muamele anlamı veriyor daha önce Muhammed Esed te kötü niyet anlamı vermiş nüşuz kelimesine. Ö.N. Bilmen kaçıp nefret etmesinden anlamı vermiş nüşuz kelimesine nisa 128 de.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Evet biraz doğruya yakını Ö.N. Bilmen kaçıp, nefret kelimesi yanlış ta kaçmasında kocanın karıdan kaçmasından evet.

VEDAT YILMAZ:

Süleyman Ateş 128. Ayete huysuzluğundan demiş, kocasının huysuzluğundan. Yaşar Nuri Öztürk te 34 le aynı manayı vermiş, sadakatsizliğinden demiş.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bu kadar değil mi?

VEDAT YILMAZ:

Evet.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Evet. Şimdi bu nüşuz kelimesinin sözlük anlamı, şöyle şu şekilde kalkıp gitme, kalkıyor ya!. Fazla fark ettirmeden yani, Ha.. Sıvışma. Şimdi kadın erkeğin sıvışmasından erkek kadının sıvışmasından korkarsa, yani çekip gitmesinden, bana haber vermeden bir şeyler yapacak. O sıvışmasından korkma olayı bir yetkiyi haber veriyor değil mi? Kadının sıvışma hakkı yoksa, çekip gitme hakkı yoksa zaten ondan korkmasının bir anlamı yok. Erkeğin çekip gitme hakkı yoksa gene bir anlamı yok. Biz Kuran ı Kerim den biliyoruz ki erkeğin karısını boşama hakkı olduğu gibi, kadının da kocasından ayrılma hakkı vardır.

‘’..ve lehunnemislullezîaleyhinne bil ma’rûf..’’ (bakara 228)

Diyor bakara 228 in sonunda,

‘’kadınların aleyhlerine olanların dengi vardır’’ ama,

‘’..ve lir ricâli aleyhinnedereceh..’’ (bakara 228)

‘’erkeklerin onlara göre bir derece farkları vardır’’

-O bir derece fark ta erkekte hakem şartı yok. Kadında hakem şartı var. O da kadını korumak içindir. Çünkü bazen erkek, kadın ayrılsın ‘benim paramı. Ona yaptığım harcamayı geri versin’ diye kadına gereksiz baskılar yapabilir bunun ortaya çıkması içindir o da. O da şeyde nisa suresinin 20. 21. Ayetinde ifade ediliyor. Şimdi bu şeyde nisa 128 e tefsirlerde verilen yani nüşuz kelimesine verilen anlamları da Yahya dan dinleyeceğiz.

YAHYA ŞENOL:

Bu nisa suresinin 128 ayetine eski tefsirler önce, bu sizin biraz önce Müslim de geçiyor dediğiniz rivayete aslında yer vererek başlıyorlar. Bu açıdan önemli mesela Kurtubi üç tane rivayet nakletmiş. Diyor ki yani bu nisa suresinin 128. Ayeti şu olay üzerine inmiştir diye, birincisi, Abdullah İbni Abbas rivayet etmiş. Diyor ki, ‘Sevde validemiz Resulallahın kendisini boşayacağından korktu ve bu sebeple şöyle dedi diyor. Resulallah a teklif etmiş ‘beni boşama nikahında tut, ama bana ayırdığın günü ben Ayşe’ye vereyim’. Yani tamam hani bana gelmeyecek, ‘gelme Ayşe’ye git ama beni de boşama’.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:
Yani burada nüşuz boşamasından korkma.

YAHYA ŞENOL:

Yani kendisini boşamasından korkması üzerine diyor ve daha sonra nisa suresinin bu 128. Ayeti nazil oldu. İkinci rivayet olarak ta, diyor ki, Muhammed bin Meslemenin kızı Havle varmış. O sahabeden Rafi bin Hadiç ile evli, o da diyor ki, yaşlılığından ve ya başka bir durumundan dolayı kocasının artık kendisini boşayacağından korkmaya başlamıştı diyor. Kadın yaşlanmış veya başka bir sebep var onu tespit edememişler. Bu korkuyu duyunca gidip kocasına diyor ki, ‘ beni boşama bu yaşa gelmişim bu saatten sonra nereye gideceğim ama bana istediğin gibi de pay ayırabilirsin’. Bu şekilde yavaş yavaş uygulama oluşmaya başladı diyor ve bunun üzerine nisa suresinin 128. Ayeti indi. Var olan uygulamayı sanki bir nevi teyit etmek gibi.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Bu gayette erkeğin nüşuzu karısını boşamaysa, kadının nüşuzu da aynı olur değil mi?

YAHYA ŞENOL:

Evet, kocasının kendisini boşamasından korkması.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Yani aynı. Başka bir mana verilir mi buna.

YAHYA ŞENOL:

Bir de Buhari de Ayşe validemizin ağzından şöyle bir rivayet var. Müslim de demiştiniz. Buhari de, o da şu, diyor ki; bu ayet sorulduğunda Ayşe validemize, şöyle demiş, 128. Ayet ‘Ayet i Kerime, bir erkeğin nikahından fazla sevmediği bir hanımı bulunup ta ondan ayrılmak istemesi durumunda, kadının da buna karşılık benim hakkımda yani bana istediğin gibi pay ayırmayı sana helal ediyorum demesi üzerine bu ayet nazil olmuştur’ diyor.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Tamam işte aynı.

YAHYA ŞENOL:

Kadının kocasının kendisini boşayacağından korması diyor. Bir de Hz. Ali ye nisbet edilen bir rivayet var. Hz. Ali ye bu ayet hakkında bir soru soruldu O da şöyle cevap verdi; ’bu bir kişinin yanında bir hanım olup ta, o nun işte fakirliği olabilir yaşlılığı olabilir, kötü huyluluğu olabilir. Bu gibi özelliklerinden dolayı kocasının ondan uzaklaşması, ama karısının da ondan boşanmak istememesi durumu üzerine diyor, bu ayet nazil oldu.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Tamam, zaten ayetler açıkça ifade ediyor. Onu da öyle okudum.

YAHYA ŞENOL:

Bu rivayetler Kurtubi de geçiyor, Taberi de var Razi tefsirinde falan var, ama daha sonra kelime manası verirken nüşuza diyorlar ki, mesela Nehhas ta şöyle bir şey var, ‘ nüşuz uzaklaşmak manasına gelir’ diyor. Erkeğin kadından uzaklaşması ‘tebaut’ böyle bir mana veriyor. Ondan sonra yavaş yavaş kelime geçimsizlik şekline indirgenmeye başlıyor. Yani Razi diyor ki ‘kadın hakkında erkeğin geçimsizliği ondan yüz çevirmesi yüzünü ekşitip dönmesi, adab ı Muaşerete hiç riayet etmemesi. Tamamen onunla yavaş yavaş ilgiyi kesmeye başlaması.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Halbuki o irazın karşılığı nüşuz un değil.

YAHYA ŞENOL:

Şöyle bir ayırım var, diyor, bana göre nuşuz diyor, erkeğin karısına ister sözlü ister fiili olarak sert davranması.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

İşte sonradan oluşan mana, asıl manası değil.

YAHYA ŞENOL:

İraz ise tamamen diyor, hiçbir şekilde onunla konuşmaması. O da erkeğin bir tepkisini belirtir. Yani öbüründe bağırıyor çağırıyor sert davranıyor. Belli ediyor ondan hoşlanmadığını. Ama iraz da hiçbir şey konuşmuyor, tamamen şeyi kesmiş. Yani böyle bir kelimeye evrilmiş. Son olarak Kuran Yolu tefsiri bizim diyanetin, orada diyor ki, biz diyor bu kelimeye nisa suresinin 34. Ayetinde kadının baş kaldırması manası verdik, ama burada nisa 128 de kötü muamele manası veriyoruz. Açık açık söylüyorlar. Orada öyle dedik burada böyle dedik.

ABDÜLAZİZ BAYINDIR:

Emredersiniz.. Şimdi Sünnilerden, bir tane de Şii lerden örnek vereyim size. Hani sürekli söyleriz ya, konular yanlışsa Şii ile Sünni nin arasından su sızmaz. Ama doğrularda ihtilaf ederler. Yanlışlarda tam bir ittifak vardır. Şimdi bakın burada Taberi, Sünnilerin en meşhur tefsiri, diyor ki, erkeğin nüşuzu şudur ‘ İsti’ naebi nefsi anha ila ğayrıha’ yani şey yapıyor kendini ondan çekiyor ayırıyor başkasına, bakasına doğru gidiyor yani. Ondan kalkıp, başkasına doğru gitmesi başka kadına doğru gitmesi. Ya diyor onu tercih ettiğinden dolayı bu olabilir ya da on dan tamamen ayrılma niyetiyle olabilir. Bu Taberinin şeyi, ifadesi. Şimdi Ettusi vardır şeyde, Şia nın meşhur tefsir alimlerinden O da aynı şeyi söylüyor. Yani Taberinin söylediğinin aynısını söylüyor, farklı bir şey yok. Şimdi bu erkeğin nüşuzu. Aynı tefsirler kadının nüşusuyla ilgili olarak ne diyorlar?

‘ ve amma kavluhunuşuzuhunne fe innehu yani isti’alehunnea’laezvacihinne ve ertefahunneenfuruşihim bil ma’siyetiminhunne’.

Kadınların diyo eşlerine karşı.. bak bu erkeğin başka kadına meyl etmişti, şimdi kadının eşine karşı diklenmesidir diyor. Erkek için olursa başkasına, burada olursa kadının eşine karşı. Aynı tefsir. Ondan sonra. Onların yataklarından ayrılması, ‘ben seninle yatmıyorum’ demesi isyankar olarak. Ondan sonra itaat etmeleri gereken konuda muhalefet etmeleri, kocalarına karşı kin besledikleri için ve onlardan yüz çevirdikleri için. Şimdi bakın burada iraz kelimesini buraya katmış. Yani İraz=yüz çevirme, yüz çevirme sadece erkekler için geçtiği halde bunu kadınlara vermiş ayette, tam tersini yapmış. Şimdi şeyde Şia dan Tusi de diyor ki,

‘fenuşuzi yekunu minkabl’ bak, şuna çok dikkat edin bak, arapça bilenlere ibareyi okuyorum. Az önce sanki o sözü kendi söylememiş gibi, biraz önce o şeyde, nisa suresi 128 de. Yani ‘erkeğin başka kadına meyl etmesi olarak ifade ediyor’ diyor. Diyor ki, nüşuz un tek bir manası vardır, erkekle ilgili manasını atıyor kenara,

‘fenuşuzi yekunu minkıbelilmerrah’ nüşuz kadın tarafından olur, ‘haaseten’

-Enes hoca duydun mu? Sadece. ‘minkıbelilmerratihaaseten’ diyor. ‘sedece kadın tarafından olur’, sanki az öncekini hiç o söylememiş gibi, ‘ve şikaku ama şikakminhuma’ iki taraftan da olur. Ayrılma arzusu iki taraftan da olur ama nüşuz sadece kadından olur diyor. E peki o kadar ayetlerdeki nüşuz ne oldu?

Şimdi, bu şeyleri hakikaten, yapılan yanlışları çok net bir şekilde görüyorsunuz. Özet olarak tamamlamak gerekirse, bir ker bu ayette yani bu gün okuduğumuz ayeti tekrar okuyalım. Burada;

‘’Ve in imraetunhâfetminba’lihânuşûzen..’’ (nisa 128)

‘’bir kadın, kocasının kendini terk edip gitmesinden korkarsa’’ mana bu. O zaman,

‘’..Vellâtîtehâfûnenuşûzehunne..’’ de  (nisa 34)

‘’ey erkekler sizi terk edip gitmesinden korkarsanız (kadından)’’

-Bu terk edip gitme ikisinin de boşama hakkı var. bu haklarını kullanarak yapıyorlar bunu. Korkarsanız ne yapacaksınız?

‘’..ev ı’râdan..’’ (nisa 128) bak iraz şeyde ver, sadece kadınlarda var. senden yüz çeviriyor öbür eşine gidiyor. Ama kadın kocasından korktuğu zaman iraz var, erkeğin tavırlarında var. çünkü erkeğin iki tane eşi olabilir birisine yüz verir birisine vermez. Ama kadının iki tane eşi olabilir mi? Onun için kadıla ilgili iraz kelimesi geçmiyor. Seni bırakmış öbürüne gidiyor diyemezsin orada. Ama maalesef bu İraz kelimesini bura için değil öbürü için kullanmış Taberi. Tam ters.

‘’..fe lâ cunâhaaleyhimâ en yuslıhâ..’’ (nisa 128)

‘’kadınla erkek arasında,  sulh olmalarında, arayı yapmalarında bir günah yoktur’’

Diyor. Nüsuz erkek tarafındansa. Az önce Yahya’nın okuduğu hadislerde de o açıkça var.

‘’..en yuslıhâbeynehumâsulhâ..’’

‘’aralarında bir çeşit  sulh yapmalarında ikisine de bir günah yoktur’’

Diyor.

‘’..Ves sulhu hayr..’’ (nisa 128)

‘’hayırlı olan sulhtur.’’

‘’.. Ve uhdıratilenfusuşşuhh..’’ (nisa 128)

‘’çünkü nefisler kıskançlığa hazırdır.’’

Yani insan hemen, derhal kıskanabilir, taraflardan her biri diğerini kıskanabilir. Onun için sulh hayırlıdır diyor.

‘’..Ve in tuhsinû ve tettekû..’’ (nisa 128)

‘’kendinizi yanlışlardan koruyarak iyilikte bulunursanız’’ (ey erkekler kadına karşı iyilikte bulunursanız).

‘’..fe innallâhekânebimâta’melûnehabîrâ’’ (nisa 128)

‘’sizin ne yaptığınızdan Allah uTeala haberdardır’’

Yani, iyi davranmayı şey yapıyor. Hatta hani nisa suresinin 19. Ayetinde diyor ki,

‘’..fe in kerihtumûhunne..’’ (nisa 19)

‘’ kadında ikrah da edebilirsin’’ (hiç hoşlanmıyorum, sevemiyorum diyebilirsin) diyor.

‘’..fe asâ en tekrahûşey’en ve yec’alallâhufîhi hayran kesîrâ’’ (nisa 19)

‘’belki sen bir şeyden tiksinirsin ama Allah onda sana bir çok hayırlar yaratmış olabilir’’ diyor. Yine de ne yapıyor? Tavsiye ediyor işte ‘iyi davranırsanız daha iyi olur’ diyor.

‘’Ve lentestatîû en ta’dilûbeynennisâi ve levharastum..’’ (nisa 129)

‘’ne kadar isteseniz de kadınlar arasında adaleti sağlayamazsınız’’

-yani bir den fazla eşle evlenmek erkekler için ciddi sıkıntıdır. Onu söylemiş oluyor.

‘’..fe lâ temîlûkullel meyli..’’ (nisa 129)  o zaman evlenmeyin demiyor.

‘’tümüyle öbür tarafa meyl etmeyin’’

‘’..fe tezerûhâ kel muallakah..’’ (nisa 129)

‘’birinciyi evli mi bekar mı belli olmayacak şekilde askıda bırakmış olursunuz’’

‘’..Ve in tuslihû ve tettekû..’’ (nisa 129) yine,

‘’yanlışlara karşı kendinizi korur, arayı da düzeltirseniz’’

‘’..fe innallâhekânegafûranrahîmâ’’ (nisa 129)

‘’Allah ğafurdur, Allah ta sizin eksiklerinizi gediklerinizi giderir ve merhamet eder, size ikramda bulunur’’

Ama,

‘’Ve in yeteferrekâ..’’ (nisa 130)

Aynen öbür şeyinde olduğu gibi, kadın ayrılmak istiyorsa ayrılabilir ama kadınla erkeğin tek farkı şu bak,

‘’Ve in yeteferrekâ..’’ (nisa 130) dedi,

‘’ayrılırlarsa’’ dedi, burada hakem yok, dikkat edin.

‘’..yugnillâhukullenminseatihî..’’ (nisa 130) burada ayrılmak isteyen kim di? Erkek.

Onun için erkeğin onun için erkeğin hakeme ihtiyacı yok, ama kadının hakeme ihtiyacı var. hakeme ihtiyacı da onun o nazik yapısının istismar edilmesinin engellemek için. Onu zaten nisa 19. Ayet, o ayet şey yapıyor. 19 gibi aklımda da… 19 muş tamam doğru. Şimdi,

‘’Ve in yeteferrekâyugnillâhukullenminseatihî..’’ (nisa 130)

‘’ayrılırlarsa Allah her iki tarafı da kendi ikramıyla ihtiyaçsız bırakır’’

-Yani kadın korkmasın be ona yardım ederim diyor Allah u Teala burada. Öbür tarafta ne diyor?

‘’ Ve in yeteferrekâ..’’ (nisa 130) değil,

‘’Ve in hıftumşıkâkabeynihimâ’’ (nisa 35) hakem girecek ya araya,

‘’ey müminler, baktınız ki bu kadın kocasıyla beraber olmak istemiyor’’

Ama o gönülden olacak zorla değil. Onun için dayak falan mümkün değil. Öyleyse ,

‘’..feb’asûhakemenminehlihî ve hakemenminehlihâ..’’ (nisa 35)

‘’bir tane kadın ailesinden, bir tane erkeğin ailesinden birer hakem gönderin’’

‘’..in yurîdâ..’’ (nisa 35)  kadınla, erkek..

‘’ikisi de isterse’’

‘’..ıslâhan..’’ (nisa 35)

‘’aranın düzelmesini’’

‘’..yuveffikıllâhubeynehumâ..’’ (nisa 35)

‘’Allah u Teala aralarını uyuşturur’’

‘’..İnnallâhekânealîmenhabîrâ’’ (nisa 35)

‘’Allah u teala yücedir büyüktür’’

Şimdi, bakın orada hakem, kadın ayrılmak istediğinde, burada hakem yok. Çünkü kadın ayrılırken kocasından aldıklarını geri vermesi lazım. Erkek ayrılırken de verdiğini geri almaması lazım. Şimdi kadının bu istismarını engellemek için araya Cenab ı Hak hakem sokmuş oluyor. Zaten o az önceki nisa suresi 19. Ayette de Allah u Teala diyor ki,

‘’Ve in eradtumustibdâle zevcin mekâne zevcin..’’ (Nisa 20)

‘’bir başka kadına gözünüzü taktınız, ben bu kadını boşayacam o nu alacağım’’ diyorsanız.

‘’..ve âteytumihdâhunnekıntâren..’’ (nisa 20)

‘’ birincisine kantar dolusu altın da vermiş olsanız’’

‘’..fe lâ te’huzûminhuşey’â..’’ (nisa 20)

‘’ondan hiçbir şey almayın’’

‘’.. E te’huzûnehubuhtânen ve ismen mubînâ’’ (nisa 20)

‘’ona iftira ederek, açıkça günaha girerek mi alacaksınız’’

İşte yani bak kadını -iftira ederek, günaha girerek mi-, şimdi acaba erkek kadına böyle bir takım iftira edip, işte bu kadın yanlış işler yapıyor falan deyip parasını almak için baskı yapıyor mu acaba, hakem onun için devreye giriyor. Evet.

İşte şimdi sonuçta demek ki, en küçük şüphe yok ki, kadının dövülmesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten kadının nazik yapısı buna asla müsait değildir. Böyle bir şey olamaz. Dayak attığı andan itibaren zaten aile bitmiş olur. Ben erkeklere şunu söylüyorum. Eşinizin söylediği yüz tane sözün bir tanesini siz ona söyleseniz evde huzur olur mu? Sen bana yüz tane şunu söylemişin bak, bunun bir tanesini ben sana söylüyorum. Çünkü arada ciddi bir yapı farkı var. Evet bir de bir dayak devreye girdiği zaman artık imkansız olur. Hem ondan sonra da şimdi dün Fransa’dan bir e-mail geldi. Fransızlar bir camiyi basmışlar, kitapları yere atmışlar. Demişler ki, ‘Siz kadınları dövüyorsunuz’. Şimdi Fransızların karşı çıkışları haklı değil mi? Şimdi hadi şu meali oku dediğiniz zaman, bak orada bütün mealleri okuduk. Peki Fransızlara bunu anlatsanız ne diyecek? ‘Aa!. Ne muhteşem bir şeymiş’. Onun için şeydeki Almanlar orda bizim bazı arkadaşlara diyorlarmış Almanya da, ‘yahu İslam bu mu? Bize niye şimdiye kadar böyle anlatmadınız’.

Evet yani bakın ne kadar, en eskiye gittiğimiz zaman doğruları buluyoruz. Ama sonuna doğru geldikçe maalesef her şey tahrip olmuş, tahrif edilmiş, biz böyle büyük bir zevkle şöyle şunu söyleriz, ben geçende talebelere anlatıyorum bizim

’ Tevrat ve İncil i kitabımız tasdik ediyor’
‘ Olur mu hocam, tahrif olmuş o eskidenmiş’, bize de öyle öğrettiler. Lan bizimkiler olmamış mı? Tahrif, anlam kaydırması demektir. Yok mu? Bakın bütün tefsirlere, meallere baktık, yok mu? E, başkası için söylediğin zaman büyük bir zevkle, sıra sana..Ama bizde olmaz.. Bizde olmaz. İnşallah olmaz. Uğraşın olmasın kardeşim olmasını kim istiyor ki?

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008