KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER)

25 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 1.037 görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

            Bugün yine Enam Suresini anlamaya devam ediyoruz. Daha öncede söylediğimiz gibi bu sure Mekke’de inmiştir. Topluca indiği söylenir. Tabi Mekke’de inmiş olması bir açıdan da o günün Mekke’sini daha yakından tanımamıza sebep oluyor. Biraz sonra göreceğiniz gibi aslında insanların dine yaklaşımları hiç değişmiyor. Yani Allah’ın varlığından birliğinden kimsenin şüphesi yok. Kendisini Allah’ın yarattığından, tüm varlıkları Allah’ın yarattığından, bütün kanun ve kuralları onun koyduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Ama bütün mesele şudur. Bizde varız ama kardeşim… Bütün mesele o… O da imtihandan geçtiğimiz için Allahu Teala seçim hakkı vermiş. Seçim hakkı verince bakıyorsunuz ki insanlar kendilerini ilahlaştırmaya çalışıyorlar. Bu her zaman var. İşte İblis’in kendisini nasıl ilahlaştırdığını biliyorsunuz. Adem’in (a.s) sınırdan döndüğünü de biliyorsunuz. Yani dünya hevesiyle İblis’e uyduğunu ama sonradan yanlışını anlayıp da döndüğünü biliyorsunuz. Burada geçen hafta okuduğumuz ayetlerde gayb konusu üzerinde durmuştuk. Bugün okuyacağımız konularda gene gayb konusuyla alakalıdır. Gayb Türkçemizde de var. Geçen haftada biraz daha detay vermiştik. Mesela ben kalemimi kaybettim, gören var mı dersiniz. Ne demek kaybettim? Yani ben kalemimin nerede olduğunu bilmiyorum demektir. Göremiyorum deriz. Onun için farkında değilim deriz. Ya da sesi olan bir şey olsa… Mesela çocuğumu kaybettim der. Çocuk belki bir yerde anne diye ya da baba diye bağırıp çağırıyordur. Ama sen duymuyorsundur. Dolayısıyla gayb bizim duyu organlarımızdan uzak olan varlığa denir. Bir de bazıları der ki… Falan adam aklını kaybetmiş der. Birisi de aklı var mıydı ki der. Öyle şeylerde olur. Buradan ne anlarsınız? Olan şey gaybtır. Olmayan şey gayb olmaz. Bu bütün bu halleri ile Kuranı Kerim’de var. Arap dilinde de öyledir. Olmayan şeye gayb denmez. Olana denir. Peki, Allahu Teala her şeyi yaratan… En ince ayrıntısına kadar her şeyi bilen… Bir yaprak düşse bilen olduğu için onun açısından gayb söz konusu olmaz. Dolayısıyla var olan şey gaybtır, olmayan şey gayb değildir. Yani olacak ki… Önceden planlayacaksınız, şey yapacaksınız… Ya bir an için kafamdan gitti, ne de güzel planlamıştım dersiniz. Bir şey ezberlemiştim. Şimdi tek kelimesi aklımda yok dersiniz. Zihnimden kayboldu gitti diyebilirsiniz. Ama yine de ister proje halinde olsun, ister varlık halinde olsun. Var olana gayb denir. Şimdi buradan geçen hafta okuduğumuz ayetleri tekrarlayalım. Çünkü şimdi okuyacağımız ayetlerle bütünlük gösteriyor. Enam Suresinin 59. Ayetinde Allahu Teala şöyle diyor. “Ve ındehû mefâtihul ğaybi” “Bütün gaybın anahtarları Allah katındadır.” Yaratan bilmez mi? Tabi ki bilir. “lâ yağlemuhâ illâ hû” “Ondan başkası bilmez.” Sadece Allah bilir. “ve yağlemu mâ fil berri vel bahr” “Karada ve denizde ne var ne yok hepsini bilir.” “ve mâ tesgutu miv veragatin illâ yağlemuhâ” “Bir yaprak düşse onu da mutlaka bilir.” “ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbiv ve lâ yâbisin illâ fî kitâbim mubîn” “Yerin derinliklerinde bir dane ya da kuru yaş ne varsa hepsi bir kitapta açık bir şekilde yazılmıştır.” (Enam 59) Her şeyin kaydı da tutuluyor. Sadece bilgi değil. Ayrıca kaydı tutulduğu zaman onun etrafında görevli meleklerde o kayıttan öğreniyorlar. O kaydı hepsi bilmediği için bütün gaybı bilen Allahu Tealadır. Bizim için gayb olan uykuyu anlatıyor. Uyku nedir? Mesela bugün insanlar rüyayı anlamakta zorluk çekiyorlar. Çok haklılar… Çünkü bizim için gaybtır. İşte burada da Allahu Teala şöyle diyor. Geçen hafta da bu ayeti okumuştuk. Tekrar ediyorum. “Ve huvellezî yeteveffâkum bil leyli” “O sizi geceleyin vefat ettirendir.” (Enam 60) Geçen hafta ben size göstermeye çalışmıştım. Vefat neydi? Kalemle göstermeye çalışmıştım. Kalemin dışı ceset, kalemin içindeki mürekkep dolu plastik kısım ruh demiştim. Vücut yapısını ana rahminde tamamladığı zaman ruh gelip vücuda giriyor. Ana rahminde yapısını tamamlamış… Yani bütün organları tamamlamış olan vücut canlı mı? Canlı olmaması mümkün mü? İmkansız. O zaman ruhun buraya girmiş olması canlılıkla ilgili bir olay değil. Burada da bu kalemin dışını yapmasanız plastik kısmı içine koyamazsınız. Anlaşılsın diye bu örneği veriyorum. Yoksa ruh daha çok bilgisayarın işletim sistemine benziyor. O ruhun girmesi ile birlikte vücudumuzda görme, bakma değil. Çünkü gözler zaten yaratılmış. İşitme değil dinleme… Vücuda kan pompalayan kalbin yanında bir de ruhun kalbi oluşuyor. Ruhun kalbide karar merkezi oluyor. “Ve huvellezî yeteveffâkum bil leyli” Kalemin içindeki plastik ruhsa Allah gece ruhu çekip alıyor. Çekip aldığı zaman vücut ölmüş mü? Uyuyor. Uyuduğumuz zaman ruh çıkıp gidiyor. Bakıyorsunuz ki hiç görmediğiniz, bilmediğiniz yerde yürüyorsunuz. Mesela bir yere gidiyorsunuz. Ben burayı daha önce görmüştüm diyorsunuz. Hatırlıyorsunuz ki ben burayı rüyamda görmüştüm diyorsunuz. Mesela bu sabah namazdan sonra Süleymaniye’nin bahçesinde şey yaparken… Ben ilkokul öğrencisiyken o bahçede… Yani kendimi bir yerde görmüştüm. Şöyle bir baktım. Hatırladım. Aklıma geldi. Bütün açıklığıyla… Halbuki benim Erzurum’dan İstanbul’a gelişim 1968’dir. Belki buraya göçtüğüm ilk yıllardır. Demek ki ruh çıkıp geliyor, dolaşıyor. Bilmiyorsun. Ruhu bilmezseniz rüyayı asla anlayamazsınız. Bugünde dünyada en bilinmeyen şey ruhtur. Ben Avrupa’ya gittiğim zaman üniversitelerde bana en çok ruhu sorarlar. Vatikan’da bir toplantıya çağırmışlardı. Herkese 20 dk vermişlerdi. Bana 3 saat verdiler. Hayırdır ne oldu dedim. Her yerden sana soru sormaya gelecekler dediler. Ben en son konuşmacıydım. Salonda hiç kimse yoktu. Ben saat 3’de konuşmaya başlayacaktım. Baktım ki salon doldu. Çeşitli üniversitelerden gelmişler. Ruhu anlatacaksın dediler. Rusya’dan da geldiler. Şu ruh konusunu bize anlatır mısınız dediler. Arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzereler… Yakında gidecekler. Niye? Bunları ancak Kuran’dan öğrenebiliyorsunuz. Başka bir şeyden değil. Bunlar gayb bilgileridir. Allah şöyle diyor. “Ve huvellezî yeteveffâkum bil leyli” “Geceleyin sizin ruhunuzu çekip alır.” Geçen hafta biraz daha ayrıntılı anlatmıştım. “ve yağlemu mâ cerahtum bin nehâri” “Gündüz neler yapıp ettiğinizi Allah bilir.” “summe yeb’asukum fîhi” “Sonra sizi gündüz kaldırır.” Yataktan kalkıyorsunuz. Yani tekrar ruh gelip vücuda giriyor. “liyugdâ ecelum musemmâ” “Belirlenmiş süre tamamlanmış olsun.” Gece kalkamazsınız manasında değil. O ayrı bir konu… Burada genel bir özet yapılıyor. “summe ileyhi merciukum” “Sonra dönüşünüz Allah’ın huzurudur.” “summe yunebbiukum bimâ kuntum tağmelûn” “Sonra Allah neler yapıp ettiğinizi ahirette size tek tek bildirecektir.” (Enam 60) Çünkü her şeyden Allah’ın haberi var. Bizim içimizden, dışımızdan, yaptığımız her şeyden… Allah vücudumuzdaki sinir uçlarına kadar her taraftan haberdardır.

Ve huvel gâhiru fevga ıbâdihî” “Kulları üzerinde tam hakimdir.” Tam egemendir. “ve yursilu aleykum hafezah” Tam egemen olmasına rağmen… Yani Cenabı Hak her şeyi kurala bağladığı için… “Size koruyucu melekler gönderir.” (Enam 61) Hepiniz bilirsiniz. Mesela yürürken elinizde bir şey okursunuz. Zihniniz bir şeyle meşguldür. Birden bir uyanırsınız önünüzde büyük bir çukur vardır. Sizi kim uyandırıyor? Görevli melekler… Bazen birçok şey aklınıza gelir. Daha önce hiç aklınızda olmayan şeyler… Mesela burada ders verirken bakarsınız ki öyle şeyler aklımıza gelir ki… Süleymaniye’de vaaz ederken, diğer camilerde… Allahu Teala melekler vasıtasıyla yardım ediyor. Müslüman kafir ayrımı olmaksızın bu herkese olur. “hattâ izâ câe ehadekumul mevtu” “Sizden birisine ölüm geldiği zaman” “teveffethu rusulunâ” “elçilerimiz onları vefat ettirir.” (Enam 61) Geçen hafta konuşmuştuk. Ölüm meleğinin adı neydi? Azrail diye bir melek var mıydı? Ama tekrar edeyim. Hakikaten Müslümanlar ne kadar zavallı durumdalar? Yani çoğumuz olup bitenden haberdar değiliz. Anlatılanı din biliyoruz. Ben şahsen Azrail diye bir melek olmadığını bu vakıfta öğrendim. Birkaç sene önce… Bu kolay bir şey değil ki…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: 14:02 14:05 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tevrat’ta geçmiyor. Geçen hafta burada anlatıldı. On tane ölüm meleğinden sadece bir tanesinin adına Yahudi alimleri Azrail diyor. O ismi kendileri veriyor. Allah vermiyor. Bizimkiler de ne yapıyor? Dört büyük melekten birisi Azrail diyorlar. Tevbestağfirullah. Ondan sonra bizde şaşırıyoruz. Nasıl bir melek ki aynı anda milyonlarca insan ölse hepsinin canını alıyor. Dünyanın her yerinde nasıl oluyor? Onlara bir şekil verilemiyor. Halbuki Allahu Teala ölüm meleği… Herkes için görevlendirilen melekler olduğunu geçen hafta ilgili ayetlerden okumuştuk. “ve hum lâ yuferritûn” “Onlar görevlerinde eksiklik yapmazlar.” (Enam 61) Canı tam alırlar. Çünkü o görevinde bir aksatma yaparsa derhal görevden kovulacağı için çok dikkatli olurlar.

Summe ruddû ilallâhi mevlâhumul hagg” “Sonra öldürülenler tekrar dirilir.” (Enam 62) Vücut öldüğü zaman toprağa atılan tohum gibi olur. Yani fasulyeyi toprağa attığınızı düşünün. Önce bir yer açıp koyuyorsunuz. Üstünü örtüyorsunuz. Onun gibi… Fasulyenin belli bölümleri çürüyor. O çürüyen bölümler diğer taraflara gıda oluyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz onun içerisinden bir kök çıkıyor, büyüyor falan… Onun oluşum kanunları farklıdır, insanın oluşum kanunları farklıdır. İnsanın yeniden oluşumu için… Yani en son ölen insanla yeniden diriliş arasında 17,5 milyar yıl oluyor. Allahu Teala Mearic Suresinde 50 bin yıl diyor. Alla’a göre bir gün bize göre bin yıl gibidir. Tekrar bir gözden geçirelim. “ve inne yevmen ınde rabbike keelfi senetim mimmâ teuddûn” (Hac 47) Allah’a göre bir gün bize göre bin yıl gibidir. Peki, az önce okuduğumuz kimin sözü? Allah’ın sözü… Peki, Allah zamandan münezzeh mi? Bu da Cenabı Hakka yapılan bir başka iftiradır. O iftirayı yapabilmek için… Yani kader diye bir inanç uyduruyorlar ya… Kuranı Kerim’de kader diye bir inanç yoktur. Sahih hadislerde de… Sadece bir hadisin bir rivayeti vardır. Cibril hadisi… Kader’e; hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanırım. Hayrın ve şerrin Allah’tan olması demek hayrın ölçüsünü de, şerrin ölçüsünü de koyan Allah’tır demektir. Allah her birisinin kanunlarını çıkarmış. Ölçüyü koymuş. Hadi buyurun hangisini yapıyorsanız yapın… İnsanları serbest bırakmış. Mesela İmam Maturidi şöyle diyor. Bizimkilerin hepsi İmam Maturidi’ye inandıklarını söylerler değil mi? “Kader, Allah’ın hayrın ve şerrin ölçüsünü koymasıdır. Bunun dışında bir anlamı yoktur” diyor. Ama Maturidi’yim diyenler kadere böyle mi diyorlar? “Ben ezelde var mıyım ki? Allah benimle ilgili ezelden yazsın. Ben yokum ki… O zaman Allah ile beraber çok sayıda ezeli varlık ortaya çıkar. Böyle bir şey olur mu” diyor. Buna cevap veremeyenler ne yapıyorlar? Allah zamandan münezzehtir diyorlar. O zaman senin için Allah için zaman yok diyorlar. Yalanlarını bir başka yalanla desteklemeye çalışıyorlar. İşte şu geçmiş, şu gelecek, bu da şimdiki zaman… Şimdiki zamanı kaldır, geçmiş gelecek diye bir şey kalmaz diyor. Çünkü şimdiki zaman varsa geçmişte vardır, gelecekte vardır. Onu kaldırınca şimdiki zaman diye bir şey yoksa geçmişte yoktur, gelecekte yoktur diyorlar. Bu Allah’a göre böyle diye yalan söyleyerek Allah zamandan münezzehtir diyorlar. Peki, hiçbir insan yokken Allah dünyayı kaç günde yaratmıştı? 6 gün yani 6000 yıl ediyor. Aslında bu konuda uzman kişilerle çalışmak nasip olursa o başlangıçta Kuranı Kerim’e göre 17,5 milyar yıldır. Ama bu tür konularda çalışabilmek için konunun uzmanlarından bir ekip oluşması lazım. Bir de bizim her tarafa yetişmemizde imkansız… Allah’a göre bir gün bize göre bin yıl… Cenabı Hakkın esas aldığı kameri yıldır. Kameri yıl 354 gündür. O zaman Allah’a göre 354 gün bize göre kaç gün eder? 354000 gün eder. Mearic Suresinde 50 bin yıl son kişinin ölmesiyle yeniden diriliş arasında geçecek süre olarak anlatıyor. 354.000 sayısını 50.000 ile çarpın bakalım. 17.700.000.000 yıl eder. Peki, o zaman hiçbir insan yeryüzünde yok. 17 milyar yıl kime göre? Bize göre gözü kapayıp açacak kadar vakit… Çünkü vücut öldüğü zaman, zaman bitmiş oluyor. Ölen vücut için zamandan bahsedilir mi? Ne zamana kadar? Dirilinceye kadar… Oradan sura üflendiği zaman ölen gözünü kapatıyor, açıyor. O da Nahl Suresinde ifade ediliyor. Bu kadar… Bizim için belki birkaç saniye… Allah için kaç? 17.700 milyar yıl. Peki, Allah zamandan münezzeh miymiş? Burada Saim YEPREM hocayla Allah zamandan münezzeh meselesini 2,5 saat konuştuk. Bir tane ayet oku diyorum. Yok. Hadis, yok. Mantıki delil var mı? Hayır. Ayete uymuyor, hadise uymuyor. Hiçbir mantıki 22:42 sn. anlaşılmıyor. yok. Sen sonunda ne diyorsun? Allah zamandan münezzehtir. Allah’ta siz onu kavrayamazsınız diyor. Gayb konusunu sadece Allah bilir ifadesi son derece önemli değil mi? Bunların hepsi de gaybtır. Ondan sonra Cenabı hak şöyle diyor. “Summe ruddû ilallâhi mevlâhumul hagg” “Sonra hak Mevlaları olan Allah’a döndürülürler.” Yani gerçek dostları… Gerçekten onlara en yakın olan… Evet, Cenabı Hak bizim dostumuz ama suç işlediğim zaman cezayı veriyor. Hiç şeysi yok… Mevla, veli çok yakın demektir. Mesela siz çocuklarınızın velisisiniz, en yakınlarısınız değil mi? Kelime Arapça açısından o anlamda oluyor. Türkçede başka manalarda da kullanılıyor da… Gerçi Arapçada da başka manalarda kullanılıyor. “elâ lehul hukmu” Hepimiz Allah’ın huzuruna çıkarılacağız. “Dikkat edin karar Allah’a aittir.” Yarın ahirette oraya gittiğiniz zaman Allah’tan başka kimse sizi yargılayamayacak. Peki, ondan sonra? “ve huve esraul hâsibîn” “O hesap görenlerin en çabuk olanıdır.” (Enam 62) Çok hızlı hesap görür.

Buldun mu sen o kısımları?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: 24:13 24:24 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamam, istersen o kısmı oku. Allah’a şükür ki yeni yeni kitaplar çıkmaya başladı. O kitaplara da çok ciddi müdahaleler olduğu belli yani… Çünkü insanlara yanlış inancı vermek için büyük adamların adını kullanmak gerekiyor. Onu kullanırken de onun kitabına müdahale ediyorsunuz. Adam nereden bilsin? Bugün İsa’ya (a.s) neler söyletiyorlar? Ama gene de bir takım doğru bilgiler var yani…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: İmam Maturidi’nin Kitabut Tevhid kitabının 67. Sayfasında… Ankara 2005 baskısında şöyle bir ifade kullanılıyor. “Olmayana (maduma) şey dense varlıkların Allah ile birlikte ezeli olması gerekir. O da Tevhid inancına ters düşer.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben olmadan bana şey denmez. Şey Arapçada var olan demektir. Bu tevhid inancına ters düşer ne demek? Şirk olur demektir. Ne diyorlar? “Ezelden Allah bizimle ilgili şeyleri belirlemiş.” Ben yokum. Bir de İmam Maturidi’ye mal ediyorlar. Zavallı ne yapsın? Ölmüş, gitmiş. Kitabında yazmış ama birçok yerini değiştirmişler. Allah’tan böyle bazı düzgün şeylerde var. Bu ayeti bir daha okuyayım. Bakalım size neler çağrıştırıyor. Yani öldükten sonra yeniden dirilince… “Summe ruddû ilallâhi mevlâhumul hagg” “Sonra gerçek Mevlaları (kendilerinin en yakını olan)…” Çünkü Allahu Teala bizim sinir uçlarımızdan bile bize yakındır. “Mevlalarının huzuruna çıkarılırlar.” “elâ lehul hukmu” “Hüküm ona aittir.” “ve huve esraul hâsibîn” “En çabuk hesap gören odur.” (Enam 62) Mesela bugün bilgisayarlar çıkınca hesaplar biraz daha kolaylaştı değil mi? Bir tıklamayla birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Peki, Allah’ın gördüğü hesap… Çok daha çabuktur. Hesabı en çabuk o görür. Peki, ahirette hesabın çabuk görülmesi ayetine ters bir şey aklınıza geliyor mu?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Şefaat meselesi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şefaat… Şefaat ile ilgili neler söylüyorlar? Evet, Rüstem Hoca sende şefaat ile ilgili ayetleri oku bakalım. İstersen Fehmi işin tarihini anlatsın. Şimdi Kuranı Kerim’ baktığınız zaman ve insanları incelediğiniz zaman Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan bulamazsınız. İnanmadığını söyler de o başka… Peki, fark nedir? Allah ile araya birilerini koyar. O birileri çoğu zaman kendisi olur ya da başka birileri, güvendiği birisi olur. Genellikle bir din adamı olur. Bir din büyüğü olur. O Allah’ın yanında kendisini koruyacak.

Gene burada birkaç kere anlatmıştım. Bir Ramazan günü… Türkiye’nin büyük televizyonlarından birisine çağırmışlardı. Meşhur türkücülerden birisi bir ilahi seslendirmiş. Arka planda ezan var. Onunla beraber canlı yayına çıktık. Bana “ilahinin arka planında ezan olmasına ne dersiniz” diye soruyorlar. Bunda bir şey yok dedim. Ama esas şuna bakın dedim. Yunus Emre’ye ait olduğu söylenen bir şiir var. “Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed.” O şarkıcı bunu seslendirmiş. Sen ezanı boşver dedim. “gel şefaat eyle kemter kuluna” ifadesindeki kemter kul ne demek biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. En kötü kul demektir. Sen kimin kulusun dedim. Allah’ın tabi dedi. Şimdi burada gel şefaat eyle dediğin zaman kime kul olmuş oluyorsun dedim. Şefaati kim yapıyor dedim. Tabi ki peygamberimiz dedi. O zaman kimin kulu oluyorsun dedim. Yok ya dedi. İnsanların çoğu bilmiyor. Peki, şefaat ne demek dedim. Bunu canlı yayında soruyorum. Beni kurtar demek dedi. Kim kurtaracak dedim. Peygamberimiz dedi. Kimden kurtaracak dedim. Olur mu öyle şey diyerek irkildi. Kimden kurtaracak deyince olur mu öyle şey dedi. Esas hata burada, ezanda değil dedim. Yani birçok kimse bilmiyor.

Adem’den (a.s) beri insanların özelliklerini anlatan bir ayet var. Araf Suresi 30. Ayet… Allah orada bütün insanlığı ikiye bölüyor. “Ferîgan hedâ ve ferîgan hagga aleyhimud dalâleh” “Allah bir grubu yoluna kabul ediyor. Bir grupta sapıklığı hak ediyor.” Sapıklığı hak edenler ne yapıyor? “innehumut tehazuş şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi” “Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya diye koyuyorlar.” (Araf 30) Çünkü kendilerine öyle öğretiliyor. Mesela İsa’yı (a.s) ilah diye koyuyorlar ama İsa (a.s) değil ki… Adına İsa dedikleri… Çünkü ona yanlış öğreten kişiler kendi şeytanının adına İsa desin ki adam inansın. Haşa İsa (a.s) öyle şeylerden uzaktır. Muhammed’de (a.s) öyle… Hepsi öyle… Melekleri de araya koydururlar.  Niye araya koyuyor? Biz Allah’tan uzağız, bizi Allah’a yaklaştıracak ve bizi kurtaracak. Mahmut Efendi ile görüşmemiz sırasında bu meseleleri de konuşmuştuk. Bizim Tarikatçılık kitabında var o… Müftülükte mesai arkadaşım olan, Mahmut Efendinin de kayınbiraderi olan bir hoca… “Bu efendiye bizim bunları yapmamızın sebebi yarın Allah’ın huzurunda belki eteğine yapışırız diye” dedi. Onun da amcasının oğlu olan başka bir hoca vardı. Onlar çok meşhurdur. “Biliyorsun mahkemede avukat olan da davaya girer, olmayan da… Ama genellikle avukatı olan kazanır. Bu zat da bizim avukatlığımızı yapacak” dedi. Eteğine yapışırız diyene “bu kendisini kurtaracak mı ki sizi kurtarsın” dedim. Diğerine de “Avukat neden mahkemede bulunur? Çünkü hakimin ister istemez bilgi eksikliği olur. Hem hukuk açısından olur hem de davalı ve davacı konumu açısından olur. O bilmediği şeyleri söyler. Peki, Allah’ın bilmediği bunun bildiği neyiniz var ki yarın Allah’a söyleyecek” dedim. Hemen onlarda sustular ama vazgeçmediler. Bu öteden beri böyle… Şimdi biraz Fehmi’yi dinleyelim. Bu işin tarihçesini anlatsın.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Aslında şefaat mantığını özetledik. Bütün insanlık tarihi boyunca şefaat inancı konusunda sapkınlığa düşülmüştür. Hani bazen şöyle diyoruz. Herhalde bu Hıristiyanlıktan bize geçmiştir, herhalde bu Yahudilikten bize geçmiştir deriz. Sosyolojik olarak bu mümkün… Birbirimizi etkileriz ama Kuranı Kerim’e baktığımız zaman anlıyoruz ki şefaatçilik sapkın anlayışı aslında her toplumda var. Yani insan içerisinde Allah’a yaklaştırıcı arzu bulunduğu müddetçe kendisini Allah’a yaklaştıran bir takım dini liderler, bir takım kabile şefi, tarikat lideri… Bunlar olacak. Bir Hindu için kendisini Allah’a yaklaştıran şey bir inektir. Bir Hıristiyan için Hz İsa’dır. Bir Müslüman için Muhammed’dir (a.s), evliyalardır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Müslüman olduğunu söyleyen için diyelim.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Öyle hocam… Aslında işin aslı o… Yine bu tayfa için evliyadır, şudur, budur… Gidin Budizme, Brahmanizme, şuna, buna… Her birinin 34:16 sn. anlaşılmıyor. şeyini araştırın. Mutlaka kendilerine bir kurtarıcı vardır. O kurtarıcı dünyada yoksa o zaman onun miras bıraktığı eşyalar, aletler, şunlar bunlar vardır. Eskiden kiliselerde Azizlerin eşyaları sergilenirdi. Bu öyle bir çılgınlığa dönüştü ki artık azizlerin kemikleri, saç, tüy şu bu… Cebrail’in kanadının tüylerine varıncaya kadar… Kendileri bunlar bizde var diye söylüyorlar. Birkaç tane kemiği azizin kemiği mi diye araştırmışlar. Eşeğin kaburga kemiği çıkmış. Hıristiyanları kandırmışlar. Bunlar size şefaat edecek, dokunduğunuz zaman şey olursunuz…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Eşeğin adını değiştirmişlerdir yani…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Bilmiyorum hocam ama siz özetlediniz.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani bizde yok mu? Bizde de Resulullah’ın sakalı şerifini ziyaret ederler.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: İşte hocam o sapkınlarda müthiş bir ticari zeka var. Her türlü kıl, tüy, yün… Ne bulduysa paraya çeviriyor. Bu yüzden o lazım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Zaten başka bir sebepte yok yani…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Evet hocam siz aslında olayın mantığını özetlediniz. Bende Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin 38. Cilt sayfa 412 ve 413’de özellikle biz Müslümanlar arasında şefaat anlayışı nasıl, hakim olan görüş ne bunu okuyorum. “Ahirette gerçekleşecek şefaat ile ilgili hadislerin çoğu Resuli Ekrem’in şefaatine dairdir. Allah’ın özellikle bir duasını mutlaka kabul edeceğine dair her peygambere tanıdığı imtiyazı Resulullah dünyada kullanmamış, şefaat etmek amacıyla bunu ahirete bırakmış ve Allah’a ortak koşmamak şartıyla büyük günah işleyen herkesin bundan yararlanacağını söylemiştir. Hz Peygamberin ilk şefaati mahşerde gerçekleşecektir. Hesaba çekilmek üzere orada uzun süre bekleyen insanlar hesabın başlatılmasını sağlamak için Adem’e (a.s), Nuh’a (a.s), İbrahim’e (a.s), Musa’ya (a.s) ve İsa’ya (a.s) gelerek şefaat isteyecekler. Fakat o günün dehşeti karşısında kimse buna cesaret edemeyecek. Sonunda İsa (a.s) Hz Muhammed’den istemelerini tavsiye edecek. Ve Resulullah yapacağı dua ile Cenabı Hak hemen bunu kabul edip şefaati” başlatacakmış. İskeleti bu…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne kadar süre oluyor? Oraya niçin gidiyorlar?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Şefaati başlatmak için gidiyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şefaati değil. Hesaplaşmayı başlatmak için gidiyorlar. Ne kadar süre geçiyor? Adem’e gidiyorlar. Bütün insanlık toplanacak. Adem’den Muhammed’e (a.s) kadar gidecekler.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Anlaşacaklar, birbirlerini bulacaklar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Gitmelerinin sebebi nedir?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hesabı başlatmak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah ne diyor? Bu konuda on tane ayet var. Dokuz tanesinde “serîul hısâb” diye geçiyor. Yani “Allah hesabı çok çabuk görür.” Bugün okuduğumuz Enam Suresinin 62. Ayetinde “ve huve esraul hâsibîn” “hesap görenlerin en süratlisidir” diyor. Bakın Allah hesabı çok çabuk görürüm diyor. Kendilerini Müslüman sayan mezheplerin tamamı değil mi?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hemen orayı okuyayım hocam… “İslam Alimleri, Hz Peygamberin mahşer meydanında uzun bekleyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba çekilmesini sağlamak ayrıca Müminlerin cennetteki derecelerini yükseltmek amacıyla Allah katında şefaat edeceği buna karşılık kafirler hakkında şefaatin gerçekleşmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bütün alimler ittifak etmişler diyor. Bakın ayetler bunun asla olmayacağını söylüyor. Bu ne oluyor kardeşim? Hıristiyanlıkta Papazlar konuştuğu zaman herkes bir laf yetiştirir. Peki, bizimkilere kim laf yetiştirecek? Bir de alim sıfatıyla…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Allahu Teala Nahl Suresinde kıyamet gününün gerçekleşmesi ile ilgili “illâ kelemhıl basari” “göz açıp kapayıncaya kadar” (Nahl 77) diyor. Oraya kadar göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Ama ondan sonra niye aksama meydana geliyor?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah çok çabuk yapacağım diyor. Bunlar yok diyor. Bir de şey yaparlar. Bazı böyle hikaye sayılabilecek hurafe kitaplarında… Yok efendim güneş yaklaşıyormuş, milletin beynini kaynatıyormuş. Güneş yok ki… Güneş dürülecek. Yıldızlar dürülecek. Yani insanların dinlerini kullanarak onları sömürmek için korkutacaksınız. Ondan sonra da bir ışık göstereceksiniz. Ben seni kurtarırım diye… Tabi ben kurtarırım derseniz kimse inanmaz. Bir tane saygın bir insanın adını söyleyeceksiniz. O vesileyle bir ara açılacak ve adamın ceplerini boşaltacaksın. Sen şimdi bu dünyada bana ver bende seni ahirette kurtarayım… Tabi asla para ver demezler. Sen anla… Haşa benim dünyalıkla bir alakam olmaz. Ben istemiyorum sen getir sağ cebime koy.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Burada şefaatle ilgili hadislere ve mezheplerin kanaatlerine değinmiş. Özetle bu şefaati uzma konusunda uzun süren bekleyişin ardından Resulullah’ın ricası üzerine Allahu Teala’nın hesaplaşmayı başlatacağına dair İslam Alimlerinin ittifak ettiği söyleniyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın İslam Ansiklopedisinde söyleniyor. Aynı ansiklopedide ne yazıyor Rüstem? Doğru bilgilerde var yani… Hepsi yanlış değil.

Rüstem: Bunu okumadan önce biraz bir giriş yapayım. 59. Ayetten başlarken Kader konusu dedik ya. Kader bir kural oluşun açık bir göstergesidir. Allah her bir olayın bir kuralını yarattı. Kural var. Mesela diriliş… Bir insan yokken var olması için ana babası olacak falan… Öldükten sonra dirilmesi için bir kural yarattı. Hayatında yaşarken de bir kural vardı. O kural içinde yaşarken gündelik hayatta… İnsan tabi bir imtihandan geçiyor. Ki öbür dünyada onun belli bir yeri olsun. Ya sol taraf, ya sağ taraf… Bu kuralı Allah insanı belirlemek için yapmıştı. Tamam insan öldü. Diriliş günü geldi. Orada da bir kural vardı. O kurala göre Allah dirilttiği zaman şefaat ile ilgili Kuran’da topladığımız ayetlere baktığımız zaman öyle bir… Az önce söylendiği gibi “serîul hısâb”… O kelimeyle açıkladığı için orada Allah Teala insanın hesabının çabuk görüleceğini gösteriyor. Yani bunun saklanacak bir yanı yok. Sonra aynı İslam Ansiklopedisinde iki farklı makale var. Birini yazan Yusuf Şevki Yavuz… Diğeri de Mustafa ALICI… Mustafa ALICI’nın şefaat ile ilgili yazdığı makale… Bütün toplumlarda ve dinlerde şefaatin ne olduğunu açıklıyor. Yani bir gelenektir. Bir dini dayanağı yoktur. Onu açıklıyor. Diğer bir şeyde de bizim İslam dininde olan ve bize de diğer şeylerden aktarılmış olması sebebiyle bizde yaygınlaşan ve şefaati uzma ya dönüşen bir olayı anlatıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Uzma demek en büyük demektir.

Rüstem: Ancak bunu ikiye bölüyorlar. Dünyadaki şefaat ve ahiretteki şefaat… Dünyadaki şefaat Resulullah’ın duası, evliyaların duası, kutsal veya kutsadığımız insanların duası… Hatta bu görüşü diğer alimler şirk olarak kabul ediyorlar. Yani Resulullah hakkı için söylenmez. Onun duası… Tamam. O sağken yapmıştı. Öldükten sonra bir dua yaparken… Veya evliyalar hakkı için veya falanca kutsal adamın hakkı için söylenemez. Bu dünyadaki şefaat ile ilgilidir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Şefaat demek birlikte olmak, yardımcı olmak, destek olmak manasındadır. Biz bu dünyada birbirimize destekler veririz. Ama mesele şu ahirette insanlara destek veriyorsunuz kimin yanında kime karşı? Allah’ın yanlış yapacağı söz konusu değil ki destek veresin. Allah sana böyle bir yetki vermemiş ki… Yani dünyadayken şefaat olur. Dünyadayken tabi ki birbirimize yardımcı oluruz, destek veririz. Çünkü burası imtihan yeridir. Ama ahirette imtihan bitiyor.

Rüstem: İşte bu dünya desteğini diyelim ki Resulullah’tan sonra ahirete taşıdıkları zaman ne hale dönüşmüş… İşte şefaati uzma dediğimiz o olay… Ki ayetlere tam terstir. O hadisin bir sürü bölümü tam ters geliyor. Şimdi aynı ansiklopedideki o maddelerden birisinde müellif şöyle yazıyor. Fehmi kardeşimiz okudu. Aynı yerin tam tersini okuyacağım. “Ahiretteki şefaat yalnızca Allah’a ait olup mahiyeti insanlarca bilinemez. Bu sebeple kimlerin şefaatçi olacağı ve şefaatin kimleri kapsayacağı meselesini ilahi ilme havale etmek gerekir. Esasen Kuran’da ahirette şefaatin vuku bulacağına dair açık bir ayet yoktur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, vuku bulmayacağına dair var mı?

Rüstem: Bu tarafı da uygun, öbür tarafı da uygun… “Aksine şefaatin vuku bulmayacağı veya kimseye fayda sağlamayacağı anlamına gelen beyanlarda mevcuttur” diyor. Yani doğru diyor. Aslında öyledir. Ayetlere bakınca şefaatin Allah’a mahsus olduğunu söylüyor. Öbür taraftan da başkalarına mahsus olmayacağını da ayetler açık olarak söylüyor. “Şefaati Allah’ın iznine bağlayan istisna kaydı ise onun vuku bulmayacağını kesin derecesinde ifade etme amacı taşıyan bir üslup özelliği olabilir.” Açıklayamadığı konularda bizim alimler sebebi bir şeye atıyorlar. O da şu, “Bu sebeple şefaate ilişkin ayetleri müteşabih kabul etmek gerekir.” Yani bilinmiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hakikaten bu müteşabih kelimesini de iyi kullanıyorlar. Müteşabih konusu burada sık sık okuduğumuz ayetlerdendir.  “Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtum muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât” “Sana bu kitabı indiren odur. Muhkem ayetler onun kitabındandır. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri müteşabihtir.” (Ali İmran 7) Peki ana mı çoktur diğerleri mi? Diğerleri çoktur. Ana azdır. Ona anlaşılmaz diyerek hemen topu taca atıyorlar. Anlaşılmazsa Allah o ayetleri kime indirdi? Kendisine mi indirdi? Halbuki kitabı mubin diyor. Her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Yani şu İslam Aleminin ne kadar kötü bir pozisyonda olduğunu bir düşünün. İnanılır gibi değil. Mesela işte bugünlerin konusu Sri Lanka’da yapılan saldırılar… Kiliseye yapılan saldırılar… Ki onlarda bugünler Ramazan Bayramı’dır. Çünkü onların Paskalya dedikleri Ramazan Bayramıdır. Çünkü onlar Ramazanı kısa günler olan Mart ve Nisan’a almışlar. Bazıları 10 gün bazıları da 20 gün ilave etmiş. Perhize çevirmişler. Şimdi de Paskalya Bayramı, Ramazan Bayramıdır. Ama onlarda da Kilise işi öyle bozuyor ki işte sıradan bir Hıristiyan vatandaşın bunlardan haberi yok. Son açıklamaya göre oraya gidip intihar eylemini gerçekleştiren kim? IŞİDçiler. Peki, o kendini patlatmaya giden gençler hangi niyetle gider? Şehit olacağına inandırılır değil mi? Bugün Yusuf Karadavi diye bir kişi var. Kendisiyle çok iyi tanışırız. İslam Alimler Birliği başkanıdır. Onunla İslam Ekonomisiyle ilgili toplantılarda çok beraber olmuşuzdur. Ama benden hiç hoşlanmaz. İlk günden beri hiç hoşlanmaz. Aynı masada kalmak istemez. Hemen bir tarafa çekilir. Çünkü ona rahatsız edici sorular sorarım. Biliyorsunuz o intihar eylemleriyle ilgili fetva verdi. Allahu Teala kendinizi öldürmeyiniz diyor. O fetva veriyor. İstişhad diyor. Şehid olmakmış. Bu fetvası yayınlandıktan birkaç gün sonra Mekke’de bir toplantımız olmuştu. Ona bir sorayım dedim. Biliyor benim onu boş bırakmayacağımı… Yemekhane de aynı masaya düştük. Baktım ki kalkıp gitti. Peşinde dolaşıyorum. Mümkün değil. Konuşamadık. Ama ne yaptı? İslam Alimler Birliği Başkanı… Televizyonlarda sürekli konuşur. 50:13 50:14 sn. arası anlaşılmıyor. İkra televizyonunda da konuşur. Her tarafta konuşur. Büyük bir destek alıyor. İslam’a % 100 muhalif olan bu fetvasıyla bir sürü gencin, bir sürü insanın öldürülmesine ve İslam’ın dünyaya çok kötü bir şekilde tanıtılmasına sebep oldu. O zavallılar zannediyorlar ki şehit olduk. Ondan sonra İsrail’in eline çok büyük bir koz verdi. İsrail Gazze ile kendi arasına büyük bir duvar ördü. Filistinlileri hapse koydu. Dolayısıyla bunlar hep böyle… Dayandıkları bir şey yok. Şefaatı uzmayla ilgili hadisi okur musun? Şu hadisi dinleyin bakın ki tamamen yalan mı değil mi? Niye biliyor musunuz? Yalan söyleyen mutlaka açık verir.

Rüstem: “Şefaatı uzma en büyük şefaat yetkisi demektir.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sen hadisi oku.

Rüstem: Ebu Hureyre yoluyla şu rivayet delil alınır. “Allah’ın elçisi Muhammed (a.s) dedi ki, Ben kıyamet gününde bütün insanların efendisiyim. Neden öyle olduğunu biliyor musunuz? Allah bütün insanları, öncekileri ve sonrakiler bir yerde toplar. Çağıran sesini işitir. Göz onları görür. Güneş yaklaşır. Sıkıntı ve keder güçlerinin yetmeyeceği ve taşıyamayacağı sınıra ulaşır. İnsanlar birbirlerine şöyle derler. Ne hale geldiğimizi görmüyor musunuz? Rabbinize karşı şefaat edecek birine bakmayacak mısınız?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Güneş ne yapmış?

Rüstem: Yaklaşmış.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah kıyamet günü ile ilgili ne diyor? “İzeş şemsu kuvvirat” (Tekvir 1) Güneşin çevresi sarılıyor. Aynı köz gibi… Etrafı bir müddet sonra ne olur? Külle kaplanır, içinde kalır. Onun gibi de değil. O göklerin içerisinde küçücük bir parça olarak kalacak. Peki, öyle bir güneşten ışık çıkar mı? Bakın orası Allah’ın ayetine aykırı… Ondan sonra bu Ahkaf Suresinde Allahu Teala Resulullah’a emrediyor. Resulullah hiç kimsenin söylemediğini söyleyen bir resul değil. “De ki “İlk elçi ben değilim.” Bugüne kadar gelen her resul ne söylediyse bende onu söylüyorum. “Bana ve size ne yapılacağını bilmem.” (Ahkaf 9) Size ne yapılacağını bilmem dediyse bu siz kelimesinin içerisine aşerei mübeşşere denilen kişilerde dahil olur mu? Ne yapılacağını bilmiyorsa sizi cennetle müjdeliyorum diyebilir mi? Bunların hepsi yalan ve iftiradır. Peki, böyle birisi ahirette ben insanların efendisiyim diyebilir mi?

Rüstem:Kimileri Adem’e gitmelisiniz derler. Adem’e gelip sen insanların atasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. Meleklere emretti sana secde ettiler. Rabbine karşı bize şefaat et. Halimizi ve başımıza gelenleri görmüyor musun derler. Adem, bugün rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Halbuki Allah mevlanıza gideceksiniz diyor. O da öfkelendi. Demek ki bunlar daha önce öfkelendiğini görmüşler. Görüyor musunuz ne saçmalıklar var.

Rüstem:Bundan sonra da böyle öfkelenmeyecek. O bana ağacı yasaklamıştı. Ben ona asi oldum. Nefsim nefsim başkasına gidin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın yasakladığı ağaçtan yedim diyor. Yedin ama Allah seni affetti. Affettikten sonra bir daha eski şeyleri mi karıştıracak?

Rüstem:Nuh’a gelip şöyle derler. Ey Nuh sen insanlığa gönderilen ilk elçisin. Allah sana çok şükreden kul adını verdi. Rabbine karşı bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görmüyor musun?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Halbuki Nuh (a.s) ilk elçi değil. Bu da büyük bir yalandır. Çünkü Enam Suresinde önümüzdeki derslerimizde okuyacağız. Nuh da sayılıyor. “min abaihim” “babaları” (Enam 87) Allah Nuh’un babalarından da elçiler olduğu söylüyor. Peki, Nuh’un babalarına kim girer? Adem’de girer mi? Tamamı yalan…

Rüstem:Bugün rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Nereden biliyorlar? Sanki dünyada öfkesini görmüşler de… Az önce şey yaptık. Güneş yok da, yeryüzü ne ile aydınlanıyor? “Ve eşragatil ardu binûri rabbihâ” “Yeryüzü rabbinin nuruyla aydınlanacak.” (Zümer 69) Yani yeryüzünün aydınlanması güneşle, yıldızla şunla bunla değil. Allah kendi yarattığı bir başka ışıkla aydınlatacak. Orada birbirimizi göreceğiz.

Rüstem:Benim bir dua hakkım vardı. Kavmimin aleyhine kullandım. Nefsim, nefsim başkasına gidin. İbrahim’e gidin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dua hakkı diye bir şey mi var?

Rüstem:İnsanlar İbrahim’e gelir. Ey İbrahim sen Allah’ın nebisi ve halk içinde onun sevdiği kişisin. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? İbrahim onlara şöyle der.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah ben hesabı çok çabuk görürüm diyor. Bunlar ne yapıyor? Ne kadar da tembel Haşa… Bir de çok kızmış. Bu ne Allah aşkına ya….

Rüstem:Bugün rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir. Ben üç kere yalan söyledim. Nefsim, nefsim… Başkasına gidin. Musa’ya gidin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İbrahim (a.s) üç kere yalan söylemişmiş… Allah sıddık yani çok dürüst birisi diyecek. Allah’ın haberi yok. Görüyor musun bakın. Her cümlesi yalan değil mi? Ama bütün mezhepler buna dayanarak şefaati uzma denen bir saçmalık… Kuran’a %100 aykırı… Onu şey yaparlar. Onu da Fehmi İslam Ansiklopedisinden okudu. Gördünüz.

Rüstem:Musa’ya gelip derler ki… Ey Musa sen Allah’ın elçisisin. Allah elçilik vererek ve seninle konuşarak diğer insanlardan üstün kıldı. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? Musa onlara şöyle der. Bugün rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir. Ben öldürme emri almadan bir cana kıydım. Nefsim, nefsim… Başkasına gidin. İsa’ya gidin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ya o daha nebi olmamıştı. Öldürmek için değil ki… Cana kıymak ne demek… Bir adama yumruk vurmak cana kıymak olur mu? Yumruğunuzla adam ölebilir ama hiç kimse bir yumrukla adamın öleceğini düşünmez. Sonra Allahu Teala onu affettiğini de söylüyor. Hayır nebi oldu bitti. Zaten o nebi olmadan önceydi.

Rüstem:Bu sefer insanlar İsa’ya giderler. Derler ki ey İsa sende Allah’ın elçisisin. Meryem’e hitaben söylediği söz ve ondan bir ruhsun dediler.” Bir de öyle bir yaklaşımla yaklaşıyorlar ki gel de şefaat etme. “Beşikteyken insanlara hitap ettin. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? İsa onlara şöyle der. Bugün rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böyle öfkelenmeyecektir. İşlediği günahtan söz etmeden nefsim nefsim… Başkasına gidin. Muhammed’e gidin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben sadece kendimi düşünüyorum. Ben size karışmam diyor.

Rüstem: Onun da bir günahı vardır ama söylememişler. “Sonra insanlar Muhammed’e gelip derler ki… Ey Muhammed sen Allah’ın son elçisisin.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Adem’den (a.s) son insana kadar bütün insanlık geliyor. Dikkat edin.

Rüstem:Ey Muhammed sen Allah’ın son elçisisin ve nebilerin sonuncususun. Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Geçmiş, gelecek günahlarını bağışladı diye bir şey yok ki… Gelecek günah bağışladı ne demek? Olmayan şey ne demek ya?

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Bağışlamışsa ne kadar yaparsan yap….

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bağışladıysa istediğini yap. Her türlü rezilliği yapabilirsin. Böyle bir saçmalık olur mu? Bakın hep yalan. Görüyor musunuz? Zaten Fetih Suresine de böyle yanlış mana vererek kutsal bir nebi oluştururlar.

Rüstem:Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? Resulullah bunun üzerine yola koyulur. Arşın altına gider.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sanki Allah orada… Haşa…

Rüstem:Rabbi için secdeye kapanır. Derken Allah benden önce kimseye açmadığı takdir ve övgüleri benim için açar. Sonra şöyle denir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah, “Ben ne yapılacağını bilmem” de diye emrediyor ama orada neler var? Ayete % 100 muhalefeti görüyorsunuz değil mi?

Rüstem:Ey Muhammed başını kaldır ve isteğini bildir ki karşılansın. Şefaat et. Şefaatin yerine getirilsin. Bende başımı kaldırıp ya rab ümmetim, ya rab ümmetim, ya rab ümmetim derim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, ümmetim, ümmetim zavallı adamlar ne diyecekler? Bütün insanlık geldi, sen ümmetin ümmetin diyorsun. Biz daha niye geldik demezler mi? Yalan söylemek ne kadar zor değil mi?

Rüstem:Denir ki ey Muhammed ümmetinden üzerinde hesap olmayanları cennet kapılarından sağdaki kapıdan içeri al. Esasen onlar diğer kapılarda da insanlara ortaktırlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hani bunlar hesap görülsün diyorlardı. Şimdi kapıdan içeri al’a geldi. Bakın hesap falan kalmadı. Başıyla sonu…

Rüstem: Hocam şefaat ile ilgili bir makalede okudum. Aslında onlar cennetin kapılarının açılması için ona yalvarıyorlar. Ki bir sürü insan hesapsız cennete girecek. Allah bir türlü hesabı göremiyor. Onlar da giremiyor. Onlar da yalvarmak için uğraşıyorlar ki… Allah Teala kapıları açsın bizde cennete girelim.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani şu şeyi görüyor musunuz? Müslim’de geçer o hadis… Şimdi şefaati uzma diye meheplerin kabul ettiği şeyi geç. Aklı başında bir insan bunu doğru söz olarak kabul edebilir mi?

Rüstem: Hocam bir cümle daha bitireyim. “Nefsim elinde olana yemin ederim ki cennet kapısının iki kanadının arasındaki mesafe Mekke ile Himyer veya Mekke ile Busra gibidir” dedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Matematiksel ölçülerde veriyor. Allah bilmem de dedi. Ama bu rivayetlerde çok ayrıntılı anlatıyor. Halbuki Allahu Teala o kadar çok ayette şefaatin olmayacağını söylüyor ki…

Fehmi İlkay ÇEÇEN: O da mantıksız hocam… Cennetin kapısı şura ile şura demek de mantıksız. Çünkü Ali İmran Suresinde “Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun” (Ali İmran 133) diyor. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için o kadar kapı tarif etmek çok küçük, mantıksız…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet bir kişiye verilecek.

Rüstem: Kapı mecaz anlamında galiba… Öyle bir kapı…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Neyse artık her şeyi söyleyebilirsiniz.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hayır, yani senaryoyu yazanın Kuran’dan haberi olmadığı belli…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Kuran sanki umurundaydı. Bugün de öyle yani… Allahu Teala her şeyi söylüyor ama kimsenin umurunda değil.

Evet şimdi burada çok net bir şekilde gördünüz. Yani din ne hale geliyor. Tabi Resulullah’a bunu şey yapacaklar ki bir başka efendide çıkıp onu kurtarsın. Ondan sonra onun eteğine yapışacaklar. O efendi Allah’tan daha güçlü olmayacak mı? Beni kurtaracak. Kimden? Allah’tan… Şeyde vardır mesela… Eskiden ok olurdu da ben son zamanlarda dinlemiyorum. Talebeliğimizde mecburen dinlediğimiz olurdu. Yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür. İmdat diye bağırıyor. Kimden kaçarak imdat diye bağırıyor? Allah’tan. Kime sığınıyor? Peki, insan dünyada imdat diye neyden kaçar? Kötülerden kaçar değil mi? Sığındığı kimdir? Güçlü olandır. Peki, Allah’tan imdat diye Resulullah’a kaçıyorlarsa hangisi daha güçlüdür? Yani şu saçmalıklar yığınını görüyor musunuz? Bize din diye anlatıyorlar.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Hocam burada deştikçe başka mantıksızlıklarda ortaya çıkıyor. Allahu Teala Furkan Suresinde “ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ” “O gün kafirler için çok zordur” (Furkan 26) diyor. Kaldı ki enbiya Suresinde “cennetlikler cehennemin hışırtısını da işitmezler” (Enbiya 102) diyor. Yani Allahu Teala cennetlikleri öldükleri andan itibaren garanti altına alıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi o büyük günahları olmayanlar için… Yani büyük günah işlememişse ya da sevabı günahından fazlaysa cehennemin hışırtısını bile duymadan doğruca cennete girecek. Zaten onları melekler karşılayacaklar.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Gittik, kapı kapalıymış. Bu nereden çıktı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hayır zaten neresi doğru ki? Orası doğru olsun.

Allahu Teala gayb bilgileri diye anlatıyor. Resulullah’a sen bilmezsin diyor. Ondan sonra da mesela Bakara Suresi 254. Ayetinde “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler” “enfigû mimmâ razagnâkum” “size rızık olarak verdiğimiz her şeyden elinizden çıkarıp bir hayra harcayın.” “min gabli ey yeé’tiye yevmun” “Bir gün gelmeden önce” “lâ bey’un fîhi” “O gün alışveriş yok.” Hiç duydunuz mu ben mahşer yerinde bir tezgah açacağım diyeni? Orada bir bakkal dükkanı açayım da millete bir şey satayım ya da bir gazoz satayım diyeni duydunuz mu? Hiç kimse söylemez. Buna hiç kimsenin itirazı yok. “ve lâ hulletuv” “dostlukta yok.” (Bakara 254) O gün dostlar birbirlerine karşı düşman olacak. Baba oğuldan, karı koca birbirinden kaçacak.  “Yevme yefirrul mer’u” “Kişi o gün kaçar” “min ehîh” “kardeşinden” “Ve ummihî ve ebîh” “Annesinden kaçar, babasından kaçar” “Ve sâhıbetihî ve benîh” “Eşinden ve çocuğundan kaçar.” “Likullimriim minhum yevmeizin şeé’nuy yuğnîh” “O gün her birisinin işi başından aşkındır.” (Abese 34-37) Tabi bunlar günahkar olan kişilerdir. Sevabı günahından fazla olanlar ise bu sıkıntıları görmeden doğru cennete girecek.

Fehmi İlkay ÇEÇEN: Peki, hocam adam Nakşibendi tarikatının halidi kolundansa nereye gidecek?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Herhalde cehennemin en sıcak yerine gider. Başka nereye gitsin yani? Cennete gidecek hali yok ya… Mahmut efendinin sohbetler diye bir kitabı var. Orada yazmış. Şah Nakşibendi Hazretleri vefat ettiği zaman kabrine münker nekir melekleri geldi. Benim rabbimle sözleşmem var. Siz kimsiniz? Bütün müridlerimi yerlerine yerleştirmeden kimseyle konuşmayacağım demiş. Bende diyorum ki acaba o melekler yırtmaçlı mıydı? İnsan azıcık Allah’tan korkar ya… Ama insanları sömürmek istiyorsanız kullanacağınız en güzel yol dindir. Fakat en büyük cezayı da orada görürsünüz. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023 Gösterim: 33
2 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023 Gösterim: 58
3 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023 Gösterim: 53
4 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023 Gösterim: 63
5 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023 Gösterim: 68
6 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023 Gösterim: 78
7 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023 Gösterim: 93
8 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023 Gösterim: 118
9 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023 Gösterim: 115
10 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023 Gösterim: 102
11 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023 Gösterim: 213
12 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023 Gösterim: 129
13 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023 Gösterim: 144
14 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023 Gösterim: 141
15 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023 Gösterim: 143
16 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023 Gösterim: 166
17 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023 Gösterim: 149
18 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023 Gösterim: 162
19 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023 Gösterim: 183
20 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023 Gösterim: 190
21 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023 Gösterim: 199
22 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023 Gösterim: 226
23 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023 Gösterim: 198
24 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023 Gösterim: 188
25 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023 Gösterim: 186
26 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023 Gösterim: 176
27 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023 Gösterim: 198
28 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023 Gösterim: 268
29 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023 Gösterim: 354
30 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023 Gösterim: 171
31 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023 Gösterim: 161
32 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023 Gösterim: 162
33 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023 Gösterim: 291
34 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023 Gösterim: 160
35 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022 Gösterim: 143
36 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022 Gösterim: 272
37 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022 Gösterim: 163
38 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022 Gösterim: 166
39 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022 Gösterim: 192
40 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022 Gösterim: 265
41 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022 Gösterim: 196
42 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022 Gösterim: 218
43 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022 Gösterim: 204
44 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022 Gösterim: 204
45 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022 Gösterim: 339
46 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022 Gösterim: 189
47 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022 Gösterim: 181
48 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022 Gösterim: 167
49 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022 Gösterim: 206
50 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022 Gösterim: 208
51 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022 Gösterim: 185
52 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022 Gösterim: 249
53 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022 Gösterim: 165
54 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022 Gösterim: 210
55 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022 Gösterim: 168
56 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022 Gösterim: 223
57 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022 Gösterim: 178
58 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022 Gösterim: 216
59 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022 Gösterim: 212
60 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022 Gösterim: 304
61 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022 Gösterim: 214
62 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022 Gösterim: 224
63 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022 Gösterim: 231
64 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022 Gösterim: 206
65 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022 Gösterim: 194
66 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022 Gösterim: 182
67 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022 Gösterim: 220
68 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022 Gösterim: 202
69 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022 Gösterim: 223
70 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022 Gösterim: 261
71 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022 Gösterim: 218
72 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022 Gösterim: 269
73 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022 Gösterim: 249
74 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022 Gösterim: 190
75 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022 Gösterim: 242
76 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022 Gösterim: 211
77 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022 Gösterim: 291
78 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022 Gösterim: 254
79 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022 Gösterim: 333
80 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022 Gösterim: 354
81 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022 Gösterim: 378
82 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022 Gösterim: 439
83 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021 Gösterim: 395
84 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021 Gösterim: 367
85 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021 Gösterim: 390
86 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021 Gösterim: 365
87 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021 Gösterim: 405
88 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021 Gösterim: 393
89 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021 Gösterim: 360
90 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021 Gösterim: 355
91 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021 Gösterim: 317
92 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021 Gösterim: 387
93 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021 Gösterim: 300
94 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021 Gösterim: 200
95 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021 Gösterim: 208
96 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021 Gösterim: 221
97 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021 Gösterim: 234
98 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021 Gösterim: 222
99 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021 Gösterim: 360
100 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021 Gösterim: 528
101 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021 Gösterim: 782
102 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021 Gösterim: 810
103 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021 Gösterim: 757
104 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021 Gösterim: 1.074
105 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021 Gösterim: 1.013
106 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021 Gösterim: 1.041
107 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021 Gösterim: 956
108 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021 Gösterim: 936
109 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021 Gösterim: 916
110 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021 Gösterim: 900
111 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021 Gösterim: 878
112 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021 Gösterim: 871
113 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021 Gösterim: 833
114 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021 Gösterim: 710
115 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021 Gösterim: 626
116 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021 Gösterim: 532
117 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021 Gösterim: 569
118 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021 Gösterim: 490
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021 Gösterim: 417
120 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021 Gösterim: 320
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021 Gösterim: 369
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021 Gösterim: 350
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021 Gösterim: 355
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021 Gösterim: 404
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021 Gösterim: 415
126 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021 Gösterim: 363
127 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021 Gösterim: 355
128 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021 Gösterim: 440
129 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021 Gösterim: 416
130 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021 Gösterim: 365
131 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021 Gösterim: 384
132 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021 Gösterim: 395
133 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021 Gösterim: 392
134 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021 Gösterim: 410
135 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020 Gösterim: 412
136 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020 Gösterim: 385
137 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020 Gösterim: 420
138 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020 Gösterim: 432
139 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020 Gösterim: 477
140 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020 Gösterim: 456
141 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020 Gösterim: 438
142 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020 Gösterim: 488
143 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020 Gösterim: 359
144 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020 Gösterim: 358
145 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020 Gösterim: 404
146 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020 Gösterim: 395
147 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020 Gösterim: 388
148 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020 Gösterim: 377
149 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020 Gösterim: 321
150 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020 Gösterim: 381
151 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020 Gösterim: 336
152 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020 Gösterim: 327
153 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020 Gösterim: 340
154 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020 Gösterim: 367
155 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020 Gösterim: 351
156 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020 Gösterim: 395
157 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020 Gösterim: 361
158 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020 Gösterim: 359
159 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020 Gösterim: 347
160 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020 Gösterim: 420
161 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020 Gösterim: 356
162 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020 Gösterim: 349
163 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020 Gösterim: 391
164 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020 Gösterim: 337
165 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020 Gösterim: 349
166 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020 Gösterim: 423
167 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020 Gösterim: 411
168 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020 Gösterim: 444
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020 Gösterim: 472
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020 Gösterim: 459
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020 Gösterim: 458
172 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020 Gösterim: 457
173 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020 Gösterim: 442
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020 Gösterim: 411
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020 Gösterim: 428
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020 Gösterim: 516
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020 Gösterim: 449
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020 Gösterim: 428
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020 Gösterim: 478
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020 Gösterim: 466
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020 Gösterim: 585
182 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020 Gösterim: 328
183 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020 Gösterim: 371
184 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020 Gösterim: 505
185 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019 Gösterim: 321
186 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019 Gösterim: 261
187 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019 Gösterim: 312
188 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019 Gösterim: 226
189 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019 Gösterim: 221
190 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019 Gösterim: 262
191 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019 Gösterim: 210
192 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019 Gösterim: 215
193 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019 Gösterim: 221
194 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019 Gösterim: 169
195 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019 Gösterim: 175
196 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019 Gösterim: 198
197 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019 Gösterim: 175
198 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019 Gösterim: 151
199 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019 Gösterim: 148
200 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019 Gösterim: 150
201 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019 Gösterim: 143
202 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019 Gösterim: 188
203 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019 Gösterim: 167
204 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019 Gösterim: 175
205 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019 Gösterim: 176
206 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019 Gösterim: 162
207 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019 Gösterim: 188
208 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019 Gösterim: 156
209 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019 Gösterim: 557
210 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019 Gösterim: 1.037
211 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019 Gösterim: 495
212 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019 Gösterim: 385
213 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019 Gösterim: 420
214 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019 Gösterim: 462
215 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019 Gösterim: 469
216 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019 Gösterim: 428
217 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019 Gösterim: 421
218 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019 Gösterim: 487
219 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019 Gösterim: 474
220 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019 Gösterim: 614
221 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019 Gösterim: 354
222 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019 Gösterim: 355
223 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019 Gösterim: 654
224 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019 Gösterim: 398
225 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019 Gösterim: 311
226 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019 Gösterim: 272
227 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018 Gösterim: 367
228 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018 Gösterim: 1.151
229 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018 Gösterim: 726
230 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018 Gösterim: 561
231 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018 Gösterim: 669
232 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018 Gösterim: 737
233 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018 Gösterim: 678
234 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018 Gösterim: 2.627
235 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018 Gösterim: 640
236 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018 Gösterim: 710
237 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018 Gösterim: 551
238 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018 Gösterim: 1.074
239 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018 Gösterim: 1.095
240 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018 Gösterim: 659
241 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018 Gösterim: 964
242 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018 Gösterim: 743
243 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018 Gösterim: 674
244 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018 Gösterim: 524
245 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018 Gösterim: 4.472
246 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018 Gösterim: 890
247 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018 Gösterim: 593
248 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018 Gösterim: 582
249 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018 Gösterim: 683
250 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018 Gösterim: 845
251 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018 Gösterim: 709
252 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018 Gösterim: 711
253 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018 Gösterim: 827
254 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018 Gösterim: 855
255 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018 Gösterim: 539
256 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018 Gösterim: 628
257 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018 Gösterim: 1.960
258 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018 Gösterim: 749
259 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018 Gösterim: 686
260 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018 Gösterim: 642
261 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018 Gösterim: 690
262 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018 Gösterim: 572
263 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018 Gösterim: 727
264 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018 Gösterim: 585
265 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018 Gösterim: 453
266 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018 Gösterim: 883
267 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018 Gösterim: 1.009
268 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018 Gösterim: 632
269 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017 Gösterim: 746
270 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017 Gösterim: 690
271 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017 Gösterim: 749
272 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017 Gösterim: 650
273 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017 Gösterim: 704
274 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017 Gösterim: 938
275 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017 Gösterim: 677
276 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017 Gösterim: 608
277 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017 Gösterim: 865
278 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017 Gösterim: 739
279 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017 Gösterim: 1.103
280 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017 Gösterim: 641
281 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017 Gösterim: 1.476
282 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017 Gösterim: 949
283 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017 Gösterim: 964
284 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017 Gösterim: 1.060
285 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017 Gösterim: 670
286 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017 Gösterim: 732
287 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017 Gösterim: 961
288 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017 Gösterim: 1.743
289 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017 Gösterim: 1.763
290 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017 Gösterim: 1.436
291 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017 Gösterim: 2.081
292 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017 Gösterim: 1.688
293 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017 Gösterim: 1.079
294 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017 Gösterim: 1.035
295 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017 Gösterim: 937
296 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017 Gösterim: 1.083
297 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017 Gösterim: 1.127
298 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017 Gösterim: 1.210
299 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017 Gösterim: 1.146
300 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017 Gösterim: 1.342
301 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017 Gösterim: 3.177
302 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017 Gösterim: 1.728
303 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017 Gösterim: 1.201
304 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017 Gösterim: 1.335
305 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017 Gösterim: 1.462
306 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017 Gösterim: 2.564
307 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016 Gösterim: 1.662
308 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016 Gösterim: 1.559
309 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016 Gösterim: 1.747
310 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016 Gösterim: 1.694
311 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016 Gösterim: 3.020
312 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016 Gösterim: 1.880
313 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016 Gösterim: 1.916
314 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016 Gösterim: 1.720
315 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016 Gösterim: 1.657
316 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016 Gösterim: 2.602
317 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016 Gösterim: 2.469
318 İcma 11 Ekim 2016 Gösterim: 3.927
319 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016 Gösterim: 4.631
320 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016 Gösterim: 2.301
321 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016 Gösterim: 1.710
322 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016 Gösterim: 2.431
323 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016 Gösterim: 1.885
324 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016 Gösterim: 2.369
325 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016 Gösterim: 1.837
326 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016 Gösterim: 2.562
327 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016 Gösterim: 2.657
328 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016 Gösterim: 2.602
329 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016 Gösterim: 2.246
330 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016 Gösterim: 2.419
331 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016 Gösterim: 2.385
332 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016 Gösterim: 2.733
333 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016 Gösterim: 3.976
334 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016 Gösterim: 2.152
335 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016 Gösterim: 2.438
336 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016 Gösterim: 2.342
337 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016 Gösterim: 2.681
338 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016 Gösterim: 2.255
339 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016 Gösterim: 2.403
340 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016 Gösterim: 5.236
341 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016 Gösterim: 2.544
342 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016 Gösterim: 4.222
343 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016 Gösterim: 2.329
344 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016 Gösterim: 2.869
345 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016 Gösterim: 2.521
346 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016 Gösterim: 2.443
347 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016 Gösterim: 2.683
348 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016 Gösterim: 2.328
349 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015 Gösterim: 3.292
350 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015 Gösterim: 2.535
351 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015 Gösterim: 2.177
352 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015 Gösterim: 2.799
353 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015 Gösterim: 2.623
354 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015 Gösterim: 2.088
355 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015 Gösterim: 2.600
356 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015 Gösterim: 2.885
357 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015 Gösterim: 2.493
358 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015 Gösterim: 2.708
359 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015 Gösterim: 3.283
360 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015 Gösterim: 2.338
361 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015 Gösterim: 2.287
362 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015 Gösterim: 2.906
363 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015 Gösterim: 2.896
364 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015 Gösterim: 2.259
365 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015 Gösterim: 2.341
366 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015 Gösterim: 3.592
367 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015 Gösterim: 2.722
368 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015 Gösterim: 2.477
369 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015 Gösterim: 2.932
370 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015 Gösterim: 5.030
371 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015 Gösterim: 2.945
372 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015 Gösterim: 3.379
373 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015 Gösterim: 3.228
374 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015 Gösterim: 3.514
375 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015 Gösterim: 2.102
376 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015 Gösterim: 2.739
377 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015 Gösterim: 4.345
378 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015 Gösterim: 2.131
379 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015 Gösterim: 2.373
380 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015 Gösterim: 2.168
381 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015 Gösterim: 2.606
382 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015 Gösterim: 2.657
383 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015 Gösterim: 2.247
384 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015 Gösterim: 2.584
385 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015 Gösterim: 2.461
386 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015 Gösterim: 2.830
387 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015 Gösterim: 3.283
388 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015 Gösterim: 3.046
389 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015 Gösterim: 3.671
390 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015 Gösterim: 4.089
391 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015 Gösterim: 3.540
392 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015 Gösterim: 3.056
393 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015 Gösterim: 3.094
394 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015 Gösterim: 3.376
395 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015 Gösterim: 4.954
396 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015 Gösterim: 3.615
397 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015 Gösterim: 3.401
398 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014 Gösterim: 3.524
399 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.221
400 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014 Gösterim: 2.816
401 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014 Gösterim: 3.260
402 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014 Gösterim: 3.430
403 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014 Gösterim: 3.311
404 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014 Gösterim: 4.002
405 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014 Gösterim: 3.589
406 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014 Gösterim: 5.043
407 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014 Gösterim: 3.068
408 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014 Gösterim: 2.898
409 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014 Gösterim: 2.720
410 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014 Gösterim: 3.375
411 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014 Gösterim: 2.659
412 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014 Gösterim: 2.991
413 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014 Gösterim: 3.019
414 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014 Gösterim: 3.258
415 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014 Gösterim: 2.905
416 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014 Gösterim: 2.961
417 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014 Gösterim: 3.199
418 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014 Gösterim: 4.123
419 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014 Gösterim: 32.685
420 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014 Gösterim: 3.681
421 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014 Gösterim: 3.745
422 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014 Gösterim: 3.586
423 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014 Gösterim: 4.008
424 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014 Gösterim: 3.382
425 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014 Gösterim: 3.436
426 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014 Gösterim: 4.936
427 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014 Gösterim: 3.737
428 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014 Gösterim: 4.280
429 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014 Gösterim: 6.701
430 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014 Gösterim: 5.405
431 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014 Gösterim: 3.698
432 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014 Gösterim: 3.573
433 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014 Gösterim: 3.829
434 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014 Gösterim: 5.179
435 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014 Gösterim: 4.169
436 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014 Gösterim: 4.463
437 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.496
438 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014 Gösterim: 3.154
439 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014 Gösterim: 5.023
440 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014 Gösterim: 2.820
441 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014 Gösterim: 1.976
442 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014 Gösterim: 2.862
443 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014 Gösterim: 2.469
444 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014 Gösterim: 3.267
445 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014 Gösterim: 2.157
446 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014 Gösterim: 3.726
447 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014 Gösterim: 3.217
448 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013 Gösterim: 3.574
449 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
450 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013 Gösterim: 3.403
451 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013 Gösterim: 3.175
452 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013 Gösterim: 3.389
453 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013 Gösterim: 3.375
454 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013 Gösterim: 3.346
455 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013 Gösterim: 6.857
456 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013 Gösterim: 3.622
457 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013 Gösterim: 3.750
458 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013 Gösterim: 3.344
459 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013 Gösterim: 3.752
460 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013 Gösterim: 3.792
461 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013 Gösterim: 7.353
462 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013 Gösterim: 3.381
463 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013 Gösterim: 3.239
464 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013 Gösterim: 5.123
465 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.902
466 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013 Gösterim: 3.025
467 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013 Gösterim: 6.615
468 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013 Gösterim: 4.651
469 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013 Gösterim: 3.576
470 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013 Gösterim: 2.867
471 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013 Gösterim: 2.964
472 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013 Gösterim: 4.761
473 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013 Gösterim: 3.113
474 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013 Gösterim: 3.682
475 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013 Gösterim: 2.965
476 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013 Gösterim: 3.799
477 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013 Gösterim: 3.167
478 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013 Gösterim: 3.354
479 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013 Gösterim: 3.610
480 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013 Gösterim: 3.082
481 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013 Gösterim: 3.633
482 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013 Gösterim: 4.073
483 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013 Gösterim: 4.504
484 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013 Gösterim: 4.341
485 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013 Gösterim: 4.938
486 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013 Gösterim: 4.824
487 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013 Gösterim: 7.068
488 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013 Gösterim: 4.394
489 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013 Gösterim: 4.703
490 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013 Gösterim: 4.391
491 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013 Gösterim: 7.328
492 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013 Gösterim: 8.025
493 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012 Gösterim: 8.264
494 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012 Gösterim: 6.623
495 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012 Gösterim: 4.546
496 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012 Gösterim: 3.898
497 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012 Gösterim: 4.026
498 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012 Gösterim: 4.002
499 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012 Gösterim: 4.547
500 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012 Gösterim: 3.387
501 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012 Gösterim: 3.847
502 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012 Gösterim: 2.438
503 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012 Gösterim: 3.151
504 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012 Gösterim: 3.736
505 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.023
506 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.059
507 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012 Gösterim: 5.037
508 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012 Gösterim: 2.793
509 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012 Gösterim: 3.692
510 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012 Gösterim: 2.879
511 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012 Gösterim: 2.459
512 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012 Gösterim: 2.693
513 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012 Gösterim: 2.344
514 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012 Gösterim: 3.096
515 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012 Gösterim: 2.779
516 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012 Gösterim: 2.869
517 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012 Gösterim: 2.700
518 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012 Gösterim: 2.671
519 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012 Gösterim: 2.798
520 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012 Gösterim: 2.884
521 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012 Gösterim: 2.259
522 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012 Gösterim: 2.628
523 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012 Gösterim: 2.725
524 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012 Gösterim: 2.672
525 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012 Gösterim: 3.308
526 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012 Gösterim: 3.318
527 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012 Gösterim: 3.451
528 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012 Gösterim: 3.014
529 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012 Gösterim: 3.521
530 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012 Gösterim: 3.407
531 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012 Gösterim: 4.201
532 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012 Gösterim: 3.349
533 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012 Gösterim: 3.536
534 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012 Gösterim: 3.231
535 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012 Gösterim: 3.957
536 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012 Gösterim: 2.955
537 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012 Gösterim: 2.462
538 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012 Gösterim: 3.226
539 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012 Gösterim: 3.195
540 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012 Gösterim: 2.727
541 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012 Gösterim: 3.205
542 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012 Gösterim: 3.112
543 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012 Gösterim: 2.853
544 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012 Gösterim: 5.888
545 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011 Gösterim: 5.528
546 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011 Gösterim: 5.151
547 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011 Gösterim: 7.983
548 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011 Gösterim: 5.950
549 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011 Gösterim: 5.944
550 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011 Gösterim: 4.119
551 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011 Gösterim: 5.434
552 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011 Gösterim: 3.772
553 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011 Gösterim: 5.350
554 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011 Gösterim: 4.113
555 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011 Gösterim: 3.924
556 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011 Gösterim: 3.343
557 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011 Gösterim: 4.479
558 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011 Gösterim: 3.738
559 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011 Gösterim: 3.900
560 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011 Gösterim: 5.563
561 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011 Gösterim: 4.784
562 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011 Gösterim: 3.219
563 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011 Gösterim: 3.500
564 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011 Gösterim: 5.411
565 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011 Gösterim: 3.934
566 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011 Gösterim: 2.871
567 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011 Gösterim: 4.321
568 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011 Gösterim: 4.102
569 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011 Gösterim: 5.686
570 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011 Gösterim: 4.058
571 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011 Gösterim: 4.073
572 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011 Gösterim: 3.069
573 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011 Gösterim: 3.550
574 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011 Gösterim: 3.706
575 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011 Gösterim: 4.274
576 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011 Gösterim: 3.498
577 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011 Gösterim: 3.157
578 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011 Gösterim: 3.073
579 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011 Gösterim: 5.416
580 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011 Gösterim: 3.718
581 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011 Gösterim: 3.402
582 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011 Gösterim: 3.280
583 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011 Gösterim: 3.977
584 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011 Gösterim: 4.226
585 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011 Gösterim: 4.017
586 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011 Gösterim: 5.400
587 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011 Gösterim: 4.977
588 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011 Gösterim: 4.076
589 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011 Gösterim: 4.666
590 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011 Gösterim: 4.049
591 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010 Gösterim: 4.308
592 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010 Gösterim: 4.592
593 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010 Gösterim: 4.504
594 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010 Gösterim: 5.093
595 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010 Gösterim: 4.443
596 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010 Gösterim: 4.124
597 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010 Gösterim: 4.070
598 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010 Gösterim: 3.617
599 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.979
600 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010 Gösterim: 3.766
601 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010 Gösterim: 4.230
602 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010 Gösterim: 3.663
603 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010 Gösterim: 4.417
604 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010 Gösterim: 4.092
605 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010 Gösterim: 3.556
606 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010 Gösterim: 4.163
607 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010 Gösterim: 3.325
608 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010 Gösterim: 3.743
609 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010 Gösterim: 3.890
610 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010 Gösterim: 3.656
611 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010 Gösterim: 4.268
612 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010 Gösterim: 6.370
613 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010 Gösterim: 4.758
614 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010 Gösterim: 3.825
615 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010 Gösterim: 5.752
616 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010 Gösterim: 3.130
617 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010 Gösterim: 5.179
618 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010 Gösterim: 3.958
619 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010 Gösterim: 5.135
620 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010 Gösterim: 5.769
621 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010 Gösterim: 4.967
622 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010 Gösterim: 4.621
623 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010 Gösterim: 4.301
624 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010 Gösterim: 4.456
625 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010 Gösterim: 4.345
626 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010 Gösterim: 4.410
627 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010 Gösterim: 4.763
628 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010 Gösterim: 5.090
629 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010 Gösterim: 4.928
630 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010 Gösterim: 4.422
631 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010 Gösterim: 5.762
632 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010 Gösterim: 6.316
633 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010 Gösterim: 4.631
634 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010 Gösterim: 5.426
635 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010 Gösterim: 4.809
636 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010 Gösterim: 5.148
637 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009 Gösterim: 8.623
638 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009 Gösterim: 6.001
639 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009 Gösterim: 6.600
640 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009 Gösterim: 6.690
641 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009 Gösterim: 9.849
642 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009 Gösterim: 5.214
643 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009 Gösterim: 6.827
644 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009 Gösterim: 6.486
645 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009 Gösterim: 4.348
646 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009 Gösterim: 5.574
647 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009 Gösterim: 4.482
648 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009 Gösterim: 3.941
649 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009 Gösterim: 4.139
650 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009 Gösterim: 4.407
651 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009 Gösterim: 3.523
652 Roma Ziyareti 17 Mart 2009 Gösterim: 2.943
653 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009 Gösterim: 3.316
654 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009 Gösterim: 3.072
655 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009 Gösterim: 3.380
656 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009 Gösterim: 2.789
657 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009 Gösterim: 4.886
658 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009 Gösterim: 4.575
659 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009 Gösterim: 4.868
660 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009 Gösterim: 2.805
661 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009 Gösterim: 2.302
662 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.335
663 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008 Gösterim: 4.471
664 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008 Gösterim: 5.676
665 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008 Gösterim: 3.110
666 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008 Gösterim: 6.422
667 Hac 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.454
668 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008 Gösterim: 3.180
669 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008 Gösterim: 3.231
670 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008 Gösterim: 3.245
671 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008 Gösterim: 2.868
672 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008 Gösterim: 3.096
673 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008 Gösterim: 2.397
674 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008 Gösterim: 4.339
675 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008 Gösterim: 2.603
676 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008 Gösterim: 2.604
677 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008 Gösterim: 2.485
678 Oruç 26 Ağustos 2008 Gösterim: 1.845
679 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008 Gösterim: 2.181
680 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008 Gösterim: 4.170
681 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008 Gösterim: 2.588
682 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008 Gösterim: 2.187
683 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008 Gösterim: 2.449
684 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008 Gösterim: 2.405
685 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008 Gösterim: 4.096
686 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008 Gösterim: 2.147
687 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008 Gösterim: 4.567
688 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008 Gösterim: 4.179
689 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008 Gösterim: 2.426
690 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008 Gösterim: 3.146
691 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008 Gösterim: 2.638
692 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008 Gösterim: 2.436
693 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008 Gösterim: 2.007
694 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008 Gösterim: 2.077
695 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008 Gösterim: 2.015
696 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008 Gösterim: 1.996
697 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008 Gösterim: 1.970
698 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008 Gösterim: 1.967
699 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008 Gösterim: 2.018
700 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008 Gösterim: 4.058
701 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008 Gösterim: 2.565
702 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008 Gösterim: 4.447
703 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008 Gösterim: 2.212
704 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008 Gösterim: 2.369
705 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008 Gösterim: 2.281
706 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008 Gösterim: 2.523
707 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007 Gösterim: 3.052
708 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007 Gösterim: 3.655
709 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007 Gösterim: 3.116
710 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007 Gösterim: 5.170
711 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007 Gösterim: 2.928
712 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007 Gösterim: 4.714
713 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007 Gösterim: 2.612
714 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007 Gösterim: 2.452
715 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007 Gösterim: 2.537
716 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007 Gösterim: 2.302
717 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007 Gösterim: 2.499
718 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007 Gösterim: 1.721
719 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007 Gösterim: 1.837
720 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007 Gösterim: 2.020
721 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007 Gösterim: 1.947
722 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007 Gösterim: 2.450
723 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007 Gösterim: 4.410
724 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007 Gösterim: 4.213
725 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007 Gösterim: 2.432
726 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007 Gösterim: 2.400
727 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007 Gösterim: 2.529
728 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007 Gösterim: 4.235
729 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007 Gösterim: 1.742
730 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 1.845
731 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007 Gösterim: 2.558
732 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007 Gösterim: 2.095
733 Cin Suresi 15 Mayıs 2007 Gösterim: 891
734 Cin Suresi 8 Mayıs 2007 Gösterim: 863
735 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007 Gösterim: 2.556
736 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007 Gösterim: 3.894
737 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007 Gösterim: 2.237
738 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007 Gösterim: 1.947
739 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007 Gösterim: 2.007
740 Mearic Suresi 27 Mart 2007 Gösterim: 71
741 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 54
742 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.343
743 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007 Gösterim: 2.061
744 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007 Gösterim: 2.217
745 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007 Gösterim: 2.132
746 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007 Gösterim: 2.196
747 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007 Gösterim: 2.148
748 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007 Gösterim: 2.642
749 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007 Gösterim: 2.389
750 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007 Gösterim: 1.906
751 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006 Gösterim: 3.413
752 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006 Gösterim: 3.298
753 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006 Gösterim: 3.872
754 Mülk Sûresi 24.Ayet / İnsanın Gelişimi 5 Aralık 2006 Gösterim: 3.271
755 Mülk Sûresi 23.Ayet / İnşâ Etmek 28 Kasım 2006 Gösterim: 3.049
756 Mülk Sûresi 15.Ayet / Yeryüzü Nimetleri 21 Kasım 2006 Gösterim: 3.280
757 Mülk Sûresi / Yardımlaşma 14 Kasım 2006 Gösterim: 2.844
758 Tahrim Sûresi / Tevbe Etmek 30 Ekim 2006 Gösterim: 3.070
759 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -4 10 Ekim 2006 Gösterim: 2.530
760 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -3 3 Ekim 2006 Gösterim: 2.650
761 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler -2 26 Eylül 2006 Gösterim: 2.193
762 Ramazan Özel / Oruç İle İlgili Ayetler 19 Eylül 2006 Gösterim: 2.330
763 Tahrîm Sûresi 3.Ayet / Haram Kılma Yetkisi 12 Eylül 2006 Gösterim: 2.583
764 Tahrîm Sûresi / Peygamberlerin Haram Kılma Yetkisi 5 Eylül 2006 Gösterim: 3.630
765 Talak Sûresi 8.Ayet / Boşanma -4 8 Ağustos 2006 Gösterim: 2.568
766 Talak Sûresi 6.Ayet / Boşanma -3 1 Ağustos 2006 Gösterim: 2.529
767 Talak Sûresi 4.Ayet / Boşanma -2 27 Temmuz 2006 Gösterim: 3.153
768 Talak Sûresi / Boşanma 18 Temmuz 2006 Gösterim: 2.746
769 Teğabun Sûresi 14.Ayet / İtaat 11 Temmuz 2006 Gösterim: 2.787
770 Teğabun Sûresi / Cehennemlikler 4 Temmuz 2006 Gösterim: 2.632
771 Teğabun Sûresi 5.Ayet / Kafir Kime Denir 20 Haziran 2006 Gösterim: 2.590
772 Tegabûn Sûresi / Kafirlik 13 Haziran 2006 Gösterim: 2.074
773 Teğabun Sûresi / Aldatmak 6 Haziran 2006 Gösterim: 2.093
774 Münafikûn Sûresi / Ecel -2 30 Mayıs 2006 Gösterim: 2.251
775 Münafikûn Sûresi 11. Ayet / Ecel 23 Mayıs 2006 Gösterim: 2.187
776 Hz.İsa Gelecek mi? 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.307
777 Münafikûn Sûresi / Münafıklar 20 Mayıs 2006 Gösterim: 2.054
778 Münafikûn Sûresi / Allah Yolunda Olanlara Karşı Gelenler 16 Mayıs 2006 Gösterim: 2.227
779 Münafikun Sûresi / Cuma Namazı 2 Mayıs 2006 Gösterim: 2.172
780 Cum’a Sûresi / Cuma Namazı 25 Nisan 2006 Gösterim: 2.345
781 Muhammed Sûresi 1-4 Ayetler / Aracılık ve Şirk 19 Nisan 2006 Gösterim: 2.598
782 Cum’a Sûresi / Kitap Yüklenenler 18 Nisan 2006 Gösterim: 1.940
783 Hz. İsa’nın Müjdesi 11 Nisan 2006 Gösterim: 2.076
784 Saff Sûresi 3. Ayet / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 28 Mart 2006 Gösterim: 1.843
785 Saff Sûresi / Ehli Kitabın Peygamberimize Bakışı 21 Mart 2006 Gösterim: 1.778
786 Mümtehine Sûresi 13.Ayet / İftida – Bey’et 14 Mart 2006 Gösterim: 1.962
787 Mümtehine Sûresi / İftida – Gayrimüslimlerle Evlilik 7 Mart 2006 Gösterim: 2.158
788 Mümtehine Sûresi 10.Ayet / Kadınların Boşama Hakkı 28 Şubat 2006 Gösterim: 2.361
789 Karikatür Olayı 14 Şubat 2006 Gösterim: 3.038
790 Mümtehine Sûresi / Gayrimüslimlerle İlişkiler 14 Şubat 2006 Gösterim: 2.206
791 Mücadele Sûresi 18.Ayet / Allah’ın İsimleri 31 Ocak 2006 Gösterim: 2.195
792 Haşr Sûresi 11. Ayet / Münafıklar ve Karekterleri 19 Ocak 2006 Gösterim: 2.121
793 Ganimet – Kurban 3 Ocak 2006 Gösterim: 2.004
794 Fetih Suresi -15 / Tebük Seferi ve Münafıklar 28 Aralık 2005 Gösterim: 94
795 Haşir Sûresi / Ganimet ve Nesir 27 Aralık 2005 Gösterim: 3.615
796 Fetih Sûresi / Hudeybiye Sonrası Olaylar 21 Aralık 2005 Gösterim: 3.438
797 Haşr Sûresi / Sürgün ve Ganimetler 20 Aralık 2005 Gösterim: 4.426
798 Mücadele Sûresi / Allah’ın Gazab Ettiği Kişilerle İlişkiler 13 Aralık 2005 Gösterim: 2.896
799 Mücadele Sûresi / Allah’a ve Peygamberine Karşı Gelmek 6 Aralık 2005 Gösterim: 4.876
800 Mücadele Sûresi / Zihar ve Kefareti 22 Kasım 2005 Gösterim: 3.360
801 Kur’anı Kerim’de Ehli Kitap 15 Kasım 2005 Gösterim: 3.102
802 Hadid Sûresi / Demirin Önemi 8 Kasım 2005 Gösterim: 3.206
803 Fetih Sûresi / İslam Müslümanlar ve Diğer Dinler 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.741
804 Ramazan Özel / Zekat 1 Kasım 2005 Gösterim: 2.495
805 Ramazan Özel / Zekat ve Kadir Gecesi 25 Ekim 2005 Gösterim: 2.306
806 Ramazan Özel / İnfak – Zekat 18 Ekim 2005 Gösterim: 2.687
807 Ramazan Özel / Oruç 11 Ekim 2005 Gösterim: 4.318
808 Ramazan Özel 4 Ekim 2005 Gösterim: 60
809 Hadid Sûresi 20.Ayet 27 Eylül 2005 Gösterim: 3.160
810 Hadid Sûresi 11.Ayet 20 Eylül 2005 Gösterim: 2.741
811 Hadid Sûresi 7.Ayet / İnfak 13 Eylül 2005 Gösterim: 2.525
812 Hadid Sûresi / Arş ve Kûrsi 6 Eylül 2005 Gösterim: 3.114
813 Vakıa Sûresi 41. Ayet / Cehennemlikler 16 Ağustos 2005 Gösterim: 3.239
814 Vakıa Sûresi / Cennet Nimetleri 9 Ağustos 2005 Gösterim: 3.351
815 Rahman Sûresi / Cennette Hûriler ve Gilmanlar 3 Ağustos 2005 Gösterim: 3.448
816 Rahman Sûresi 14. Ayet / Cinlerin Yaratılışı 26 Temmuz 2005 Gösterim: 2.882
817 Rahman Sûresi / İnsanın Yaratılışı 19 Temmuz 2005 Gösterim: 2.334
818 Kamer Sûresi 41.Ayet / Allah’ın Varlıklara Koyduğu Standart 12 Temmuz 2005 Gösterim: 2.346
819 Kamer Sûresi 23.Ayet / Kur’anı Anlamak Kolaydır 5 Temmuz 2005 Gösterim: 2.663
820 Necm Sûresi 33.Ayet / Şefaat 21 Haziran 2005 Gösterim: 2.118
821 Necm Sûresi 26.Ayet / Şefaat 14 Haziran 2005 Gösterim: 1.996
822 Necm Sûresi 19. Ayet / Şefaat 7 Haziran 2005 Gösterim: 2.230
823 Necm Sûresi / İsra ve Miraç 31 Mayıs 2005 Gösterim: 6.933
824 Necm Sûresi / Sünnet – Vahiy İlişkisi 24 Mayıs 2005 Gösterim: 2.155
825 Fetih Sûresi 24.ayet / Hac Rüya ve Mekkenin Fethi 17 Mayıs 2005 Gösterim: 2.509
826 Tur Sûresi / İsra Miraç Hristiyanlar ve Mucize 10 Mayıs 2005 Gösterim: 2.348
827 Zariyat Sûresi / Siirt Konferansı ve Kadın Erkek Ayrımcılığı 26 Nisan 2005 Gösterim: 2.030
828 Zariyat Sûresi 38.Ayet / Tevbe ve Zamanı 12 Nisan