Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler)

9 Ekim 2018 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bu akşamki okuyacağımız ayetler Maide Suresinin 103’ten 105’e kadar olan ayetleridir. Konu başlığı olarak da Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluk… Tabi tebliğ derken Allah’ın ayetlerini tebliğdir. Yani muhataplara kendi anladıkları dil ile, kendi kavradıkları şekilde onlara anlatma görevidir. Bireysel sorumluluk dediğiniz zamanda senin görevin tebliğ ile sınırlı, karşı taraf inanır ya da inanmaz. İnsanlara inandırma diye bir görevimiz yoktur. Sadece tebliğ görevimiz var. Onlara ulaştırırız, inanan inanır, inanmayan inanmaz. Onun için sorumluluk bireyseldir. Yani herkes kendi yaptığından sorumludur. Kimse kimsenin yaptığı şeyden dolayı günah kazanmaz. Kimse kimsenin günahını çekmez.

Maide Suresinin 103. Ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Mâ cealallâhu mim bahîrativ ve lâ sâibetiv ve lâ vasîletiv ve lâ hâmiv” Burada dört tane hayvan tanımlaması yapılıyor. Bunlar Mekkelilerin kutsal sayıp sırtına binmedikleri, sütünü içmedikleri, etini yemedikleri ya da daha başka şekilde düşündükleri hayvanlar… Yani Allah böyle bir şeyi ortaya koymadı. Biraz sonra Yahya bu hayvanlarla ilgili ayrıntıyı size bildirecek. “ve lâkinnellezîne keferû yefterûne alallâhil kezib” “Ama kâfirler bu yalanı Allah’a mal ederler.” Yani bu hayvanlarla ilgili kendi hayalleriyle kendilerinin koyduğu bir takım kutsallıklar, yasaklar vardır. Bu bir yalandır. Allah böyle bir yasak koymamıştır. Ama onlar bunu Allah’a mal ederler. Allah yasaklamıştır derler. “ve ekseruhum lâ yağgılûn” “Onların çoğu aklını kullanmaz.” (Maide 103)

Ve izâ gîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûli” “Onlara dense ki Allah’ın indirdiğine, Allah’ın resulüne gelin” “gâlû hasbunâ mâ vecednâ aleyhi âbâenâ” (Maide 104) Bakın mesela Allah’ın indirdiği, Allah’ın resulü kelimesini söylediğiniz zaman onlarında inandığı ve tamı tamına bağlı olduğunu zannettikleri Allah’a çağırıyorsunuz. Hani bizlerde şöyle bir algı vardır. Mesela size sorayım. Bu derslerden öğrendiklerinize göre cevap vermeyin. Yani daha önce size öğretilene göre cevap verin. Müşrik Allah’ın var olduğunu kabul eden birisi midir? Geleneksel anlamda müşrik Allah’ın varlığını kabul eder mi? Hayır. Kafir kabul eder mi? Hayır. Ama Kuranı Kerim anlamında… Mesela bir de müşrik’e ortak koşan diye anlam verilir değil mi? Kime ortak koşuyor diye sorarsanız cevapsız kalır. Ne Mekkeli müşriklerin, ne İbrahim’in (a.s) toplumunda bulunan müşriklerin, ne bugün batıda yaşayan, ne Rusya’da yaşayan hiç kimsenin Allah’ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi yoktur. Ve herkesin de kendi anlayışına göre ona bir bağlılığı vardır. Kendine göre saygısı vardır. Peki, siz şimdi o bağlı olduğunu düşündüğünüz… Mesela Mekkeliler melekleri araya aracı tanrı olarak koyuyorlardı. Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye… O zaman demek ki asıl hedefiniz Allah değil mi? Peki, Allah’ın indirdiğine gelin deniyor. Burada sorulacak soru şudur. Eğer bilmiyorsa Allah gerçekten bir şey indirdi mi? O zaman ortaya koyarsın. Ben bunun Allah’ın indirdiği kitap olduğunu nereden bileyim diye sorarsa kolay. Buyur kardeşim, eğer sen böyle bir kitap yani bunun anlamı olan herhangi bir surenin bir benzerini sen gidip bütün ulemanı, bütün insanları topla, akalım yazabiliyorlar mı? Çünkü yeryüzünde hiç kimse saç telini yapamaz. Bütün teknoloji birleşse şu saçın bir tek kılını yapma şansları yoktur. Onun için herkes bilir ki bunu Allah yaratmıştır. Aynı şekilde bakarsın, kanaatin hâsıl oldu mu, öyleyse gel Allah’ın indirdiğine… o öyle demiyor. Yani Kuran’a çağırıyorsunuz, o demiyor. Var mı böyle bir kitap, Allah böyle bir şey dedi mi diye sorgulamıyor. Şöyle diyor. “hasbunâ mâ vecednâ aleyhi âbâenâ” “Babalarımızı üzerine bulduğumuz şey bize yeter.” (Maide 104) Babalarımızın din algısı neyse biz onu devam ettiririz derler. Yani işte bu Bahira, Saibe, Vasile, Ham… Kardeşim babalarımız bunlara haram demişse haramdır. Bitti. Biz tartışmayız. Bugün bunu Kuran’a çağırdığımız kişiler söylerken babaları kelimesi yerine neyi kullanıyorlar? Mezhepleri kullanıyorlar. Bizim mezhebimiz tamam. Ben mezhebime uyarım. Ben Hanefiyem, ben Şafiyem, ben Malikiyem, ben Hanbeliyem diyor. Tamam güzelde… Hangisine sorsan Allah’a inanıyor musun? Elbette der. Kuranı Kerim’in Allah’ın kitabı olduğuna inanıyor musun? Mesela Mekkeli müşriklerden farkı budur. Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunda hiç şüphemiz yoktur derler. İnanmazsam kâfir olurum derler. Peki, o inandığın kitaba çağırıyorsa seni… Yok diyor. Bize ne öğretilmişse ben onu kabul ederim diyor. Mesela şimdi sık sık tekrarlıyoruz. Çünkü çok önemli bir konu olduğu için… Diyanete diyoruz ki… Bugünlerde de Kuran ve sünnet diyorlar. Tamam, buyurun. Hadi namaz vakitleri konusunda gelin Kuran ve sünnete… Sünnet olarak da dedikleri Kuran’a uygun olan sahih sünnet diyor ki çok güzel bir ifade… Çok iyi bir slogan… Buyurun dendiği zaman ne diyorlar? Bize uyun diyorlar. Sizi bize çağırmıyoruz ki… Allah’ın kitabına çağırıyoruz. Ondan sonra Allahu Teala şöyle diyor. Bakın bunlar… Mesela bugün ki Müslümanlar için söylenecek söz değil bu… Mesela bugün ki Müslümanlar için sizin atalarınız mı daha doğru söylüyor, Kuranı Kerim mi daha doğru söylüyor diye bir söz olmaz değil mi? Kuran’ın doğru söylediğinde hiç kimsenin şüphesi yoktur. Herkes öyle kabul eder. Ama Mekkeli müşrikler için Allah şöyle bir soru soruyor. “e ve lev kâne âbâuhum lâ yağlemûne şey’ev ve lâ yehtedûn” “Ya bunların babası bir şey bilmiyor” Mesela şu hayvanlarla ilgili konuyu bilmiyorlar. “ve doğru yolda değillerse ne olacak?” (Maide 104) Doğru yolda olmama ihtimalleri var mı? Var. Bilmeme ihtimalleri var mı? Var. Bitti. Bugün ben Müslümanım, Kuranı Kerim’e inanırım, Kuran’da olan her şey doğrudur dedikten sonra Kuran’a çağırdığın halde gelmeyen kişilere ya Kuran doğruyu söylüyorsa denecek durum var mı? Kardeşim Kuran’ın doğru söylediğine inanıyorsunuz. Peki, bu ne? Mekkeli müşriklerden daha kötü durumda değiller mi? Peki, bunları söyledikten sonra Allahu Teala şöyle diyor. “Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum” “Müminler siz kendinize bakın.” Ya söylüyorum kaçıyor. Kaçsın. Sen kendine bak. “lâ yedurrukum men dalle izehtedeytum” “Siz yola geldikten sonra o yoldan çıkanın size bir zararı olmaz.” Yani adam yoldan çıkmışsa çıkmış. Sen ona tebliğ edip anlatıyorsun. Ederse eder, etmezse etmez. Ama sen doğru yoldaysan onun sana bir zararı olmaz. Sende yoldan çıkmış, onu da çıkarmışsan o zaman onu yoldan çıkarmanın günahını çekersin. “ilallâhi merciukum cemîan” “Hepinizin dönüp huzuruna çıkacağı Allahu Tealadır.” Onun huzuruna çıkarılacaksınız. “feyunebbiukum” “O size haber verecektir.” “bimâ kuntum tağmelûn” “Neler yaptığınızı?” (Maide 105) Bu dünyada yaptığımız her şey kayda geçiyor. Allahu Teala bize neler yaptığımızı ahirette ne yapacak? Haber verecek. Şimdi Yahya’yı dinleyelim.

Yahya ŞENOL: Maide Suresinin 103 ve 104. Ayetleri… Aslında aynı konuyu sürdüren iki ayet… Birinci ayette Allahu Teala bir takım özel isimlerden bahsediyor. Hayvanlara verilmiş özel vasıflardan bahsetti. Burada dört cins hayvanın ismi geçiyor. Bahire, Saibe, Vasile ve Hami diye… Bunlar Arapça kavramlar… Hangi meali elinize alırsanız alın, mutlaka dipnotunda bir açıklama vardır. Çünkü bunların tarif edilmesine ihtiyaç duyuluyor. Tefsirlerde de bunların hangi tür hayvanlar oldukları tartışılmış. Bu konuda birçok rivayet var ama rivayetler birbirine geçmiş. Yani birinin tanımı diğeri için, diğer ikisi için, diğer üçü için de verilebilir olmuş. Kısaca söylemem gerekirse şöyle tarif ediliyor. Bahire sözlük anlamı olarak kulağı yarılmış hayvan demektir. Ama bu yarma… Basit mesela bizim Anadolu’da da görülür. Bazı hayvanların kulakları yarılır. Kavga ederken koparılmasın falan filan diye… O maksatla yarılmış değil. Biraz önce Hocam da ifade etti. Mekke müşrikleri Allah’a daha yakın olmak amacıyla putlar edinmişler. Allah’ın kızı olarak kabul ettikleri melekleri mücessem bir hale getirmişler. Onlara bir takım yiyecekler sunuyorlar, bir takım hayvanları kurban ediyorlar. O vesileyle Allah’a daha çok yaklaştıklarına inanıyorlar. İşte bu Bahire dedikleri hayvanlarda bir takım özellikleri elde ettikten sonra hayvan, o hayvanı puta adıyorlar. Ve diyorlar ki bu özelliğini kazandıktan sonra artık bu hayvanın sütünü biz içemeyiz, yününü kırkamayız, üzerine binemeyiz, yük yükleyemeyiz. Ölene kadar bu hayvan serbest. Rahatça dolaşacak. İşareti olması lazım. İşte o işareti de kulağının yarık olmasıdır. Onun görünce bu putlara adanmış kutsal bir hayvan diyorlar. Peki, ne yapmış bu hayvan? Rivayetlere göre bu hayvanın on batın yavrusu dünyaya gelmiş. Ve hepsi ikiz olarak dünyaya gelmiş hayvanlar. Böyle bir acayip… Bakıyorlar bu hayvan garip… Yavruluyor, ikiz. Bir daha yavruluyor, ikiz. Bir daha yavruluyor, ikiz. Bir daha yavruluyor, ikiz. Bunda bir acayiplik var diyorlar. Bu hayvan kutsal bir hayvan olmalı diyorlar. Normallerinden farklı… Böylece hayvanları gözlemliyorlar. Böyle anormallikler tespit ederlerse onu puta adıyorlar. Ve alamet olarak da kulağını kesiyorlar.

Saibe dedikleri hayvanda çeşitli tarifler yapılıyor. Bir tanesinde, bir kişi bir hastalığa yakalanırsa veya uzun bir yolculuğa çıkacak… Yani hastalandığında iyileşirsem bu çok sevdiğim devem Saibe olsun diyor. Yani artık benden çıksın, serbestçe dolaşsın. Bir nevi biraz önce bahsettiğimiz özelliğe benzer bir özellik… Veya uzun bir yolculuğa çıkacağım. Dönüp dönmeyeceğim belli değil. Dönebilirsem eğer sağ salim hayvanım putlar yoluna serbest olsun diyerek Saibe diye bir hayvan ortaya çıkarıyorlar. O da eğer adam iyileşirse veya uzun yoldan dönmek nasip olursa o adama, o en sevdiği devesini salıveriyor. Bir daha onun etinden yemiyor, sütünden içmiyor, üzerine binmiyor, yük yüklemiyor. Yine bir kutsallık atfediliyor.

Üçüncü sırada gelen hayvan, Vasile adı veriyorlar. O da gene garip… Diyorlar ki, beş batın doğum yapan bir hayvan hepsi ikiz olursa toplamda on dişi doğurmuşsa bir koyun ona Vasile adını veriyorlar. Yani böyle bir gözlemliyorlar hayvanları… Eğer hayvan bu beş batından sonra tekrar doğum yaparsa o zaman diyorlar ki bu doğacak yavrular büyürse bunun etinden yalnızca erkekler yiyebilir, kadınlar böyle kutsal bir şeye el süremezler. Onu sadece biz mübarek erkekler yeriz diyorlar. Ne zaman kadınlar yiyebilir? Bu hayvan eğer ölü doğum yaparsa veya hayvan ölürse o takdirde kadınlar ancak bundan yiyebilir diyorlar. Böylece maalesef kadınlara verdikleri değerde ortaya çıkmış oluyor.

Dördüncü cins hayvanda Hami adı veriliyor. Diğerleri üçü dişi hayvandı. Bu erkek hayvan… Sülbünden çok fazlaca döl alınmış, yani yavrusu çok olmuş erkek… Yani baba bir hayvan… O da yaşlanmış artık bir nevi emekliye ayırıyorlar. Tamam, diyorlar. Bu artık yeterince iş gördü bunu da artık serbest,  başıboş bırakalım. Putlara adansın. Ölünceye kadar hiçbirimiz bundan hiçbir şekilde istifade etmeyelim. Öldükten sonra icabına bakarız diyorlar. Böylece helal, haram gibi çok önemli bir konuda, hiçbir şeye dayanmadan, sadece geçmişten öyle duymuşlar. Biz atadan, babadan, dededen böyle gördük diye bir takım hayvanlar hakkında bu şekilde tasarrufta bulunuyorlar. Ve insanları Allah’ın adını kullanarak sömürmeye başlıyorlar. Çünkü ne deseniz o hayvanlara dokunulmasın? Bunu nasıl başaracaksınız? Allah böyle dedi derseniz insanlar onlara dokunmaya çekinir. Çünkü bazı hayvanlar var. Şunlardan bir iki tanesi… Tanımları karışık olduğu için net söyleyemiyoruz. O hayvanları sadece putların bakımıyla ilgilenen hizmetçiler ancak yiyebiliyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Hizmetçi kelimesini kullanırsan sanki bugün ki gibi anlaşılır. Onlarda biraz itibarlı insanlar yani…

Yahya ŞENOL: Yani onların hocaları falan diyelim o zaman daha iyi anlaşılsın. Yani onların değer verdiği, görüşlerine başvurdukları insanlar ancak yiyebiliyor. O zaman bu korkuyu halka kim pompalıyor olabilir bir numarada? Allah böyle emrediyor, yapmayın. Aksini yaparsanız şöyle olur, böyle olur.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kendi menfaatleri kaybolmasından korkanlar…

Yahya ŞENOL: Ama tabi ki Cenabı Hakkın ismini kullanmaları lazım. Cenabı Hak da “Mâ cealallâhu mim bahîrativ” Allah, Bahire diye bir hayvan falan, böyle bir yasak koymadı diyor. Hayvanların kulağını yarıyorsunuz, yok bu şuna adandı, puta adandı falan… “ve lâ sâibetiv” “başıboş bırakılmış hayvan” “ve lâ vasîletiv” Beş batın doğurmuş hepsi ikiz olmuş sonra erkek doğarsa erkekler yiyebiliyor, dişi olursa şöyle oluyor, böyle oluyor. Ham aynısı… “ve lâkinnellezîne keferû” Fakat kâfirler ne yapıyorlar? “yefterûne alallâhil kezib” “Bu yalanı Allah’a mal ediyorlar.” Allah böyle yaptı diyerek insanların ona dokunmalarını engelliyorlar. “ve ekseruhum lâ yağgılûn” “Ve çoğu maalesef bu konuda akıllarını çalıştırmıyorlar.” (Maide 103) Bir sorgulasalar… Ya nereden çıktı bu? Yani bir takım hayvanlar var. Bunların hakkında yok kadınlar yiyemez, yok böyle olursa biz yiyemeyiz, yok ancak ölünceye kadar bekleyeceğiz. Ölünce yiyeceğiz. Ölü hayvan yiyorlar. Kesmedikleri hayvanı yiyorlar. Cenabı Hak diyor ki… “Ve izâ gîle lehum” “Onlara dense ki” “teâlev ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûli” Bırakın böyle sağdan soldan duyduğunuzu, atadan, babadan işittiğinizi… Allah’a gelin. Allah’ın indirdiğine gelin. Resulüne gelin. Resulün söylediği de Allah’ın söylediği olacak. Allah ne demiş? Ona bakmaya var mısınız? Diyecekler ki “gâlû hasbunâ mâ vecednâ aleyhi âbâenâ” Yok kardeşim “biz babamızdan ne gördüysek bize o yeter.” (Maide 104) Biz böyle gördük. Yani şimdi bunca yıl hep yanlış mı? 1400 yıldır herkes yanlış da bir siz mi doğrusunuz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Kuranı Kerim’de yiyeceklerden kaç tane haram var?

Yahya ŞENOL: Dört tane var. Dört ayette bunu Cenabı Hak zikrediyor. Zihinlerinizi bir yoklayın. Biz de haramlar mı çok, helaller mi çok? Haramlar. Çünkü listeler var. Batıya çıkınca bu acayip bir çile haline geliyor. İnsanların ellerinde bir liste… Ne listesi? Almaması gereken yiyecekler listesi değil. Binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce gıda maddesinden elindeki alabileceklerinin listesi… Allah’ın söylediğinin tam tersi… Halbuki ne olması lazımdı?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ne büyük bir ızdırap değil mi?

Yahya ŞENOL: Evet. İçecekleri de katarsak buna almaması gereken dört, beş şey varken liste tam tersine dönmüş. Sadece alabilecekleri üç beş şey var. Adamlar onu arıyorlar. Hangisi helal, hangisi değil falan diye…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Mesela bunlardan bir tanesi ölü hayvan değil mi?

Yahya ŞENOL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Mesela ben Almanya’da mezbahaya gittim. Büyükbaş hayvanın alnına 11 cm çiviyi saplıyorlar. Fakat o hayvan ölmeden 6 dk içerisinde kesiyorlar. Kesildiği sırada da ayaklarını sallıyor. Ölmediği belli…

Yahya ŞENOL: Hocam, ona bayıltan diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  O sadece beyinciği şey yapıyor.

Yahya ŞENOL: Uyuşturuyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Parçalıyor. Beyinciğin parçalanmasıyla hayvan kesildiğini fark etmiyor. Daha rahat kesiyorlar. Bu hayvanı ölü hayvan diye değerlendiriyorlar. Bunların kestiği yenmez diyorlar. Çok ittifakla kabul ediliyor.

Yahya ŞENOL: Zaten dini durumlardan dolayı onların kestiğinin yenmeyeceğini kabul ediyorlar. Zaten düzgünde kesse yenmez diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bu adamlar müşriktir. Müşrik’in kestiği yenmez diyorlar. Tavuklarda kuru yolma, sulu yolma diyorlar. Bu hayvan doğru dürüst kesilmiş. Bunun kuru yolması, sulu yolması olmaz. Mesela Almanya’da gördüm. Hayvanları sudan geçiriyorlar. O su elektrikli olduğu için hayvan bayılıyor. Ölmüyor. Ama kesiliyor. Yani Kuranı Kerim’in yasakladığı herhangi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla o hayvanların etinden çok rahat bir şekilde yenebilir. Çünkü hiçbir ayette müşrik’in kestiği yenmez diye bir ifade yok. Bunun aksine ifade var. Hiçbir hadiste de yok. Aksine gene hadislerde var. Yani yenebileceğini gösteren hadisler var. Bakın az önce ayeti kerimeyi okuduk. Onlara Allah’ın resulüne gelin dendiği zaman babalarımızı bulduğumuz bize yeter diyor. Bunlar kim? Ya babalarınız bir şey bilmiyor ya da doğruyu bulamamışsa diye ifade ediliyor. Bunlar Mekkeli müşrikler… Daha yeni Kuranı Kerim gelmiş. Ama henüz onunla içli dışlı olmamışlar. Buradan öyle anlaşılıyor. Peki, bugün Müslümanlar… Bak Allahu Teala Ali İmran Suresi 103. Ayetinde “Vağtesımû bihablillâhi cemîav ve lâ teferragû” “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın. Ondan ayrı düşmeyin.” (Ali İmran 103) Burada Allah’ın ipi ne oluyor? Allah’ın kitabı oluyor. Hep birlikte sarılın diyor. Şimdi hangi Müslümana desen tabi ben Kuran’a sarılmışım der. Aksini söyler mi? Hiç mümkün değil. Hepsi tamamen Kuranı Kerim’e sarılmışım der. Ondan sonra aynı surenin 105. Ayetinde şöyle diyor. “Ve lâ tekûnû kellezîne teferragû vahtelefû” Yani “Kuran’dan uzak kişiler gibi olmayın” diyor. Yani şimdi Kuran demeyelim de şunu söyleyelim. “mim bağdi mâ câehumul beyyinât” “Kendilerine o beyyine geldikten sonra ayrı düşen kimseler gibi olmayın.” (Ali İmran 105) Beyyinat kelimesi de hem Allah’ın kitabı manasına kullanılıyor, hem de Allah’ın enbiyasının gösterdiği mucizeler manasına kullanılıyor. O mucizeyi gördüğün zamanda onun Allah’ın resulü olduğundan kesin emin oluyorsun. Onun getirdiğinin de Allah’ın kitabı olduğuna emin oluyorsun. Yani en küçük şüphen kalmıyor. Bakın Mekkelilere ya böyleyse dedi. Zihinlerinde bir soru işareti doğurdu. Bugün hangi mezhebe mensup olan kişiye sorarsanız sorun. Bizim mezhep âlimlerimiz Kuran’a aykırı fetva verir sözünü söylerler mi? Hiç kabul eden var mıdır? Mesela biz okuduk. Her zaman size söylüyorum. Güya bir şey biliyormuş gibi 21 sene İstanbul Müftülüğünde Fetva Kurulu Başkanlığı yaptım. Ben orada fetvaları verirken… Şimdi Yahya’nın söylediği birçok şeyde başlangıçta fetvalar verdik. O yanlışlığı öğrendikçe düzelttik, düzelttik, düzelttik. Şimdi biz bunu bilmediğimiz zaman, bilmeden o fetvayı verdiğimizde “kendilerine o beyyinat geldikten sonra” (Ali İmran 105) tanımına girer miyiz? Bilmeden verirsek… Girer miyim? Girmem. Peki, o ayetleri gördükten sonra… Yani müşrik’in kestiği yenir, besmelesiz kesilen yenir. Hayvanı ölmeden, iter başına vurursun, ister başka tarafına vurursun. Ölmeden kesilirse yenir. Tabi bir de domuz eti haramdır. Hayvan ismi belirtilerek tek haram domuz etidir. Diğerlerini yiyecek miyiz derler. Kardeşim Resulullah’a keler denen bir hayvanı getirmişler. Ben sevmiyorum siz yiyin demiş. Sevmek başka bir olay, haramlık başka bir olaydır. Bazı insanlar vardır ki hiç eti sevmezler. Sevmemesi haramdır manasına gelmez. O zaman… İnsanlara doğruları tebliğ ettikten sonra… Yani tebliğ de şudur. Allah’ın ayetini okuyorsun. Ben Müslümanım diyen kişi kuranı Kerim’in Allah’ın kitabı olduğunda hiç şüphe etmeyen kişidir. Allah’ın ayetini okuyorsun. Orada dörtten fazla haramın olmadığını gösteriyorsun. İşte bir ölü hayvan, damardan akan kan… Damarın içinde kalan kan değil. Hayvanı kestiğiniz zaman etin içinde kalan kan değil. Keserken akan kan… Ondan sonra Allah’tan başkası adına kesilmiş. Yani bir put adına ya da şunun bunun adına kesilmiş. Allah adına kesilmemiş değil, Allah’tan başkası adına kesilmiş… Yoksa keserken bismillah denmemiş değil. Lat adına, Uzza adına… Mekkelilerin yaptığı gibi… En sonda hangisi? Domuz eti. Başka yok. Domuz eti. Dikkat edin yemesi haramdır diyor. Domuzun derisini insanlar yiyor mu? Kullanıyorlar. Domuz derisini kullanmak haram değildir. Yemesi haramdır. Allah domuzu boşuna yaratmadı ki… Haram olan yemesidir. Bunu öğrendin, ayetlerde gördün. Tamam. En küçük şüphen kalmadı. Ondan sonra ben gene benim mezhebime uyarım dersen ne olur? İşte o zaman kâfir olmuş olur. O ayeti ne yapmış olur. Bunu da Ali İmran Suresi 106. Ayet söylüyor. “Yevme tebyaddu vucûhuv ve tesveddu vucûh” “Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin kara olduğu günde” “feemmellezînesveddet vucûhuhum” “Yüzleri kara olanlar… Onlar için şöyle denecektir.” “ekefertum bağde îmânikum” “Siz inandıktan sonra kâfir mi oldunuz?” (Ali İmran 106) İnandıktan sonra… Ayeti gösteriyorsun. Tamam, bu Allah’ın ayetidir, doğru dediği zaman inanıyor. Ama dediği zaman ne oluyor? Üstünü örtüyor, kâfir oluyor. Buradan şunu anlıyoruz ki, bir kimse eğer ayetleri görmemiş, kendisine doğrular anlatılmamışsa o zaman bu kişi yediği şeylerden dolayı sorumlu değildir. İster domuz yemiş olsun, ister başka bir şey yemiş olsun. Haram olduğunu bilmiyor ki… Senin haram demenle olmaz. Mesela az önce ayette ne geçti? Allah’ın indirdiğine ve Allah’ın resulüne gelin dedi. Resulün yaptığı nedir? Sadece tebliğ. Neyi tebliğ eder? Allah’ın ayetini… O zaman resul Allah’ın ayetini anlattığına göre o şahsına mı gelmiş olur yoksa ayete mi? Ayete gelir. Öyle dendiği zaman Babalarımızı bulduğumuz bize yeter denirse… Yalnız sorgular, bu Allah’ın ayeti mi değil mi ben nereden bileyim derse ispatlarsın. O zaman kabul etmezse kâfir olur. Bunlar kendisine ayetle anlatılmamış. Mesela bugün Müslümanların büyük bir bölümü bizim ulemamız Kuran’a aykırı hareket etmez. Öyle şey yapıyor. Onların bir günahı yok. Yaptıkları küfürdür ama kendi farkına varmadan… Kendi eylemleri değil o. Yanlış bilgi… Çünkü Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. O zaman ne zamanki Allah’ın ayetini anlatırsın, vazgeçerse o zaman kâfir olur. Kuranı Kerim’de her şeyin çok güzel bir örneği vardır. Allahu Teâlâ’da bunun örneğini Yahudiler üzerinden bize vermiştir. Onu da Vedat’tan dinleyelim.

Vedat YILMAZ: Musa (a.s) zamanında Allahu Teala İsrail oğullarına büyük ikramlarda bulundu. Ve zulmü altında bulundukları Firavun’un bütün hazinelerini, nimetlerini İsrail oğullarına miras bıraktı. Ancak İsrail oğulları Allahu Teala’nın bütün bu ikramlarına nasıl karşılık verdi? Allahu Teala’ya nankörlük ederek, buzağıyı ilah edinerek, buzağıya taparak onun bütün o nimetlerine nankörlük ettiler. Bir suçun cezası da misliyle olduğu içinde Allahu Teala bütün o nimetlerine sahip olmalarına rağmen temiz ve güzel şeylerin birçoğunu onlara haram kıldı.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Suçla ceza arasında tam bir denge olur.

Vedat YILMAZ: Yani İsrail oğulları birçok nimete sahip olmasına rağmen onlardan istifade edemez hale geldiler. Ve bu onlara ceza olarak bütün bu yasaklar… Yani temiz olan şeylerin yasaklanması… Yoksa İsrail oğullarından önceki yasaklarda bizim kuranı Kerim’de ki yasaklardan bir farkı yoktu. Allahu Tealanın fıtrat dini bunu gerektiriyor. Yani temiz şeyler helaldi, pis şeyler haramdı. Ama İsrail oğullarına Allahu Teala ceza olarak temiz olan bazı şeyleri de haram kıldı. Yani ellerinin altındaki nimetleri onların olabildiğince istifade etmelerini kısıtladı. Ancak İsrail oğulları kibirli karakterlerinden ötürü bu yasağın kendilerine bir ceza olarak verilmiş olduğunu olabildiğince gizlemeye çalıştılar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Niye? Çünkü onlar Allah’ın oğulları değil mi? Kendilerine Allah’ın oğullarıyız diyorlar. Allah bize yasak koyar mı, öyle şey olur mu diyorlar.

Vedat YILMAZ: Ayetlerde biz Allah’ın sevgilileriyiz, oğullarıyız diye söylüyorlar. Allahu Teâlâ da o halde Allahu Teâlâ neden size azap ediyor diyor. Kuranı Kerim onların gizledikleri bu şeyi açığa vurunca… Yani bunlar size bir ceza olarak koyulmuş şeylerdir diye onların bu kibirlerinden ötürü olabildiğince gizlemeye çalıştıkları bu gerçeği açığa çıkarınca onlar da ne yaptılar? Kendilerince, akıllarınca bir takım cevaplar vermeye çalıştılar. Hayır, öyle bir şey yok demeye getirmeye çalıştılar. Bunun bir örneği olarak da Ali İmran suresinin 93. Ayeti bununla alakalıdır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: 33:21 33:23 sn. arası anlaşılmıyor. Daha iyi anlaşılsın diye… Yahya o ayetlerden bir tanesini okur musun? Yani iyi anlaşılsın diye… Özet olunca belki iyi anlaşılmayabilir. Yani Kuranı Kerim’de Yahudilere Allah bir takım şeyleri kendisinin haram kıldığını ifade ediyor.

Yahya ŞENOL: Enam Suresinin 146. Ayeti var. En önemli örnek… Birkaç yerde geçiyor ama aklıma ilk gelen ayet bu oldu.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sadece Vedat’ın söyledikleri daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum.

Yahya ŞENOL: Allah, Enam Suresi 145. Ayette bize nelerin haram kılındığını anlattıktan sonra… Yiyen bir kimsenin yemesi haram dört şeyi söylüyor. Kendiliğinden ölmüş hayvan, akıtılmış kan, domuz eti ve bir de Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Bunlar size haram diyor. “Ve alellezîne hâdû” “Yahudilere ise” Daha önceden “harramnâ kulle zî zufur” “Tırnaklı hayvanların hepsini haram kılmıştık.” “ve minel begari vel ğanemi harramnâ aleyhim şuhûmehumâ” “davar ve sığır cinsi olan hayvanların iç yağlarını da haram kılmıştık.” Niye? Ayetin sonunda sebebi açıklanıyor. “zâlike cezeynâhum bibağyihim” “Bunu onların azgınlıkları yüzünden yapmıştık.” (Enam 146) Normalde bunlar helal olan şeylerdi. Başka bir ayette “harramnâ aleyhim tayyibâtin uhıllet lehum” (Nisa 160) diyor. Yani onlara aslında helal kılınmış olan temiz yiyecekleri de haram kıldık diyor. Niye? “zâlike cezeynâhum bibağyihim” “Bunu onların azgınlıkları yüzünden yapmıştık.” (Enam 146)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayetin bildirdiğine göre haram kılan kim?

Yahya ŞENOL: Allah. Azgınlıkları yüzünden…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yahudiler ne diyorlar? Yahudiler hiç azgınlıklarını kabul eder mi? Allah’ın seçkin kulları…

Vedat YILMAZ: Tevrat’a baktığınız zaman Kuranı Kerim ile birebir örtüşüyor. Yani Levililer 11, Yasanın Tekrarı 14. Bablara baktığınız zaman aynı sayılanlar bire bir aynı şekilde sayılıyor. Ancak Ali İmran Suresinin 93. Ayetinde… Tabi Yahudilerle muhatap olan toplum ümmi bir toplum olunca bizim bunları kandırmamız da kolay olur diye düşünüyorlar. Kitap bilgisi… Adamlar hayatta Tevrat’ı ellerine alıp okumamışlar. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Şunu da söyleyelim de… Onlarda aynen bizim gibi… Sıradan Yahudi Tevrat’ı okumuyor. Anlamak üzere okumuyor.

Yahya ŞENOL: Okumaması gerektiği de söylenmiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Mesela siz şimdi Vedat’ın söylediğinde burada Medineli Arapları düşünmeyin. Aynen Müslümanlarda olduğu gibi bize söylenenlerin Kuran’a uyduğunu farz ediyoruz. Ama herhangi bir denetleme, herhangi bir sorgulama yok. Aynı şeyi Yahudi uleması kendi toplumlarına yapmışlar.

Vedat YILMAZ: Ali İmran Suresi 93. Ayette dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bunu söyleyenler, bu iddiada bulunanlar Yahudilerdir. Ne diyorlar? “Kullut taâmi kâne hıllel libenî isrâîle illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî min gabli en tunezzelet tevrâh” “Tevrat indirilmeden önce İsrail’in (Yakup’un (a.s) kendine haram kıldığı şeylerin dışında ne varsa hepsi İsrail oğullarına helal idi.” (Ali İmran 93) Sonra Allahu Teala şöyle buyuruyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani ne demiş oluyorlar? Allah İsrail oğullarına hiçbir şeyi haram kılmadı.

Vedat YILMAZ: Akılları sıra açıklama getiriyorlar. Bu cezayla falan alakası yok bunun demeye getiriyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bizim atamız olan Yakup kendine haram kıldı. Biz ona saygıdan dolayı yapıyoruz. Yoksa Allah bize haram kılmadı demiş oluyorlar.

Vedat YILMAZ: Bu toplum ümmi bir toplum olduğu için cevap veremezler diye düşünüyorlar. Allahu Teala şöyle buyuruyor. “gul feé’tû bit tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdigîn” “Eğer doğru söylüyorsanız Tevrat’ı getirin ve onu okuyun” (Ali İmran 93) diyor. Çünkü Tevrat’ı getirdikleri zaman bu söyledikleri şeyin öyle olmadığı açık, ayan beyan bir şekilde ortaya çıkacak.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Tevrat’a bakacaklar ki aynı Kuran’da az önce Yahya’nın okuduğu Allah şunları, şunları haram kılmıştı. Tevrat’ta da var. Ama bize nasıl… Yani haramlar helaller konusunda… Mezhepler bile bugün müşrik’in kestiğinin yenmeyeceği konusunda farklı bir görüşü olan var mı, Yahya?

Yahya ŞENOL: Yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Yani Şii, Sünni olsun müşrik’in kestiği yenmez diye ittifak edilmiştir. Şimdi bu mezhebin uleması bu görüş Kuran’a aykırıdır der mi? Asla demez. İşte bizimkilerde Kuranı Kerim’i sevap kazanmak için okuduklarından dolayı böyle bir sorgulama şansları da yok. Zaten adamlar baştan sen anlamazsın diye de şartlandırılıyor. Böylece kendi yaptıkları yanlarına kalıyor. Yani hiçbir ayette müşrik’in kestiği yenmez diye bir ifade yok, bütün mezhepler yenir diyor. Hiçbir ayette besmelesiz kesilen hayvan yenmez diye bir ifade yok, Şafii dışındaki diğer mezhepler besmelesiz kesilen hayvan yenmez diye ittifak ediyorlar. Bir sürü haram ortaya çıkıyor değil mi? O zaman bugün aynı ayet bizim için olacak olsa… Yahudiler, Resulullah zamanında Müslümanlara karşı… yani bugün ki Müslümanlar gibi söylüyorlar. Bütün yiyecekler bize helaldir. Sadece Yakup’un kendine haram kıldığı hariç. Yoksa Allah bize herhangi bir şeyi haram kılmış değildir.

Vedat YILMAZ: Tabi hocam mealleri okursak sizin bu dediğinizi anlamak mümkün değil. Öyle bir sıkıntıda var.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  O da başka bir felaket… Ondan sonra Allahu Teala “gul feé’tû bit tevrâti” “De ki getirin Tevrat’ı.” Allah haram kılmadı diyorsunuz, hepiniz Tevrat’a da inanıyorsunuz. Aynı Müslümanlarda olduğu gibi… Kuran’a inanıyor musunuz hepiniz? Evet. Peki, siz Tevrat’a inanıyorsunuz. Hadi Tevrat’ı getirin. “fetlûhâ” “okuyun.” “in kuntum sâdigîn” “iddianızda haklıysanız.” (Ali İmran 93) Şimdi getirip Tevrat’ı okudular. Baktılar ki yok ya bunu Allah haram kılmış, Yakup değil dediler. O zaman arkasından ne diyor? “Femenifterâ alallâhil kezibe” “Kim bu yalanı Allah’a mal ederse” Bu yalan nedir? Her şeyi bize helaldi de sadece Yakup’un haram kıldığı hariç. “mim bağdi zâlike” Yani Tevrat’ı getirip okudunuz ya. Ondan sonra gene hala derseniz ki Yakup’un haram kıldığından başka haram yoktur derseniz. “feulâike humuz zâlimûn” “İşte onlar zalim kimselerdir.” (Ali İmran 94) Yani müşriklerdir. Yoldan çıkmışlardır. Şimdi de bizim için… Bu ayete çok dikkat edelim. Son derece önemli bir hüküm taşıyor. Çok mühim bir örnek… Bizim açımızdan da… Yani hepinizin zaman zaman zihnine takılan soru var. Benim babam çok iyi bir insandı ama bu mezheplere uydu. Şimdi bu müşrik mi? Mesela birçoğunuz ben müşrik mişim haberim yoktu diyorsunuz. O zaman ölseydim ne olacaktı demiyor musunuz? İşte burada da Allahu Teala, Yahudiler böyle diyor, De ki Tevrat’ı getirip okuyun diyor. Tevrat’ı okuyup da o sözlerinin yanlış olduğunu gördükten sonra… Bilgi sahibi oluyorlar. Hala eski iddiayı sürdürürlerse ne olurlar? Zalimler olurlar. Ama okumadan önce ölenler? Onlara bir şey yok. Çünkü Allahu Teala hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Onlar bilmiyor ki… Tabi Vedat burada çok önemli bir hususa dikkat çekti. Biz size derslerde sürekli söylüyoruz. Resulullah hayattayken Yahudiler Resulullah’a geliyor. Bakara Suresinin 75. Ayetinde belirtiliyor. “Efetatmeûne ey yué’minû lekum” “Bu Yahudilerin size inanmalarını mı bekliyorsunuz?” Tabi bunlar Yahudi uleması… Sıradan halk değil. Az önce anlatılanlar sıradan halk. Bilmeyenler. Onun için bilmeyenlerin kurtulma şansı var ama bilenlerin kurtulma şansı yok. Bu Hahamların size inanmasını mı bekliyorsunuz diyor. “ve gad kâne ferîgum minhum yesmeûne kelâmallâhi” Onların bir grubu senin yanına geliyor. Allah’ın kelamını dinliyor. Nedir o dinledikleri Allah’ın kelamı? Kuranı Kerim’i dinliyorlar. Tevrat’ı değil. Resulullah’ın yanına gelip Kuran’ı dinliyorlar. “summe yuharrifûnehû mim bağdi mâ agalûhu” “Bu Allah’ın kelamı olduğunu anlayıp kavradıktan sonra anlam kaydırması yapıyorlar.” (Bakara 75) şimdi anlam kaydırmasını Vedat’tan dinleyeceğiz. Ayetlerde anlam kaydırması yapıyorlar. Resulullah hayattayken… Tahrif o… Kuranı Kerim tahrif edilmiş bir kitaptır diyen birini duydunuz mu? Ama Allah öyle diyor. Çünkü tahrif kelimesinin anlamı da tahrif edilmiştir. Tahrif dediniz mi harf değişikliği, kelime değişikliği diye anlaşılır değil mi? Hâlbuki tahrif anlamı kaydırma, mana kaydırmaktır. Yani laf cambazlığı yapmaktır. Tahrif odur. “ve hum yağlemûn” “Bunu bile bile yaparlar” (Bakara 75) diyor. Anladıktan sonra ayetleri sağa sola çekerler. Ondan sonra “Ve izâ legullezîne âmenû” “Hahamlar Müminlerle karşılaştıkları zaman” “gâlû âmennâ” “amenna, inandık.” İşte bizim beklediğimiz nebi gelmiş. Mümin de seviniyor. Bak Haham’da inanıyor, ne güzel diyor. Birbirlerine müjde de verirler. Ben gördüm Resulullah’ın yanında Kuranı Kerim’i dinlemişti, çıktık. Biz de inandık diyorlar. Bir de birkaç kişiler. Ya ne güzel diyorsunuz. “ve izâ halâ bağduhum ilâ bağdın” “Ama kendi aralarında baş başa kaldıkları zaman” “gâlû” “birbirlerine şöyle diyorlar.” “etuhaddisû nehum bimâ fetehallâhu aleykum” “Allah’ın size açtığı bu gerçeği, Kuran’ın hak olduğunu niye bunlara söylüyorsunuz?” Ellerine niye koz veriyorsunuz? “liyuhâccûkum bihî ınde rabbikum” “Rabbinizin karşısında size delil getirirler.” Bakın şu duygulara bak. Allah senin kalbini bilmiyor mu? Biliyor der. Yani kafayı yemiş deriz ya… İşte o… “efelâ tağgılûn” “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara 76) diyorlar. Aklını kullanan bu soruyu sorar mı? Şimdi burada az önce Vedat’ın okuduğu ayetlerde Yahudilerin yaptığı tahrifi şimdi Diyanet Mealinden dinleyin. Buradan Ali ERBAŞ Bey’e sesleniyorum. Ali Bey geçenlerde Kuran’a ve sahih sünnete yönelmemiz gerektiğini söyledin. Çok güzel. Müthiş bir şey. Kuran’a uygun sünnet… Ama şunu çok iyi bilin ki bu meali yapanlar farkında değiller. Bilerek yapmış değiller. Ama tarihin eski dönemlerinden beri Yahudilerle ilgili ayetleri öyle bir öldürmüşlerdir ki anlaşılamayacak hale getirmişler. Ve onlar bizim aramıza Büyük İslam Alimi olarak girmişlerdir. Resulullah’ın karşısına Büyük Mümin, Müslüman olarak… Resulullah’ı hayran bırakan davranışlar yapmışlardır. Allah bunu Münafikun Suresi ile bize bildirmiştir. Ama ondan sonra faaliyetlerine son vermiş değiller ki… Bugün kim bilir, bizim saygıdeğer büyük alim, büyük şeyh dediklerimizin kaç tanesi onlardandır? Ama öyle bir şey yapmışlar ki… Mesela bu ayeti oku, şey yaparsınız. Mesela az önce anlatıldı. Meali neydi? “Yahudiler bütün yiyecekler bize helal” diyorlar. Diyanetin Mealinden bir de oku.

Vedat YILMAZ: Ki Sayın Ali ERBAŞ Dinler tarihçisidir. Bu mealin yanlış olduğunu herkesten daha iyi bilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Bilmesi gerekir.

Vedat YILMAZ: Ali İmran Suresi 93. Ayete Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği meal şudur. “Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi.”

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR:  Ne anlarsınız bundan? Ne anladınız? Bir daha oku.

Vedat YILMAZ: Şimdi bütün parantezlerle, her şeyle birlikte okuyorum. “Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ne anladınız? 48:10 48:13 sn. arası anlaşılmıyor. Bu sözü kim söylemiş oluyor? Allah. Allah ne demiş? Yakup’un haram kıldığı dışında her şey onlara helal demiş. Bu meale göre bunu söyleyen Allah. Buradan öyle anlaşılıyor.

Vedat YILMAZ:De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bunu söyleyen kim burada? İkisi arasında bir ilgi var mı? Bir daha oku. Dikkatle dinleyin. Ben arada kestim. Ben kesmeyeyim. Dikkatle dinleyin. Bakın ki hiçbir bağ var mı?

Vedat YILMAZ:Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun.” (Ali İmran 93)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yalan söyleyen kimmiş? Önceki cümleyi söyleyen Allah’tır. Peki, burada ne oldu? Ondan sonrasını oku. Ne dediler de Allah böyle söyledi?

Vedat YILMAZ:Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Ali İmran 94)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hangi yalan? İşte tahrif budur. Yani Allah’ın ayetini öyle bir hale getiriyor ki Yahudiler burada kendilerini kurtarıyorlar. Müslümanları batırıyorlar. Ama üzücü olan şu Fatih ORUM bu konuda bir makale yazdı. Makaleyi yazarken mevcut tefsirlerin hepsine baktı. Bunu bu şeklin dışında anlatan bir tek tefsir yok. Hâlbuki Arap dilini bilen sıradan bir insana sorsanız buraya “dediler ki” sözünü kesinlikle takdir eder. Çünkü Arap dilinde böyle bir yapı vardır. Yahudiler dedi ki şöyle, şöyle… Bilmiyorum bizim buradaki çalışmadan önce… Yahya’da bu konuda doktora yaptın. Daha önce söyleyen birisine hiç rastladın mı?

Yahya ŞENOL: Hayır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bu çok basit yani… Araplarla konuşuyoruz, kardeşim burada başka bir şey olur mu diyoruz. Yok diyorlar. Peki, niye bir tanesi bunu yazmamış. Aklınızı niye kullanmıyorsunuz ya…

Vedat YILMAZ: Hocam karşılaştırmalı meallere de baktım. 41 tane meal içerisinde hepsi Diyanetin söylediği gibi söylemiş. Farklı şekilde yazan yok.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tefsirlerin hiçbirisinde yok.

Yahya ŞENOL: Vedat, vardır da sen bulamamışsındır. Hepsi yanlışta bir doğru sen misin?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah onu söylüyorsa yalanı söyleyen kim? Hangi yalanı Allah’a mal ediyorlar? Nedir o? Tahrifin ne olduğunu gördünüz mü? Orada dediler ki kısmını kaldırıyor. Ayet anlaşılmaz hale geliyor. Ondan sonra birçok kimse de bu ayeti okuyor. Aklı başında insanlar bu Allah’ın sözü nasıl olur diyor. Adam inanmıyor. Bu mealler doğru zannediyor. İşte bugün bizim meallerdeki yanlışlar neyse Tevrat’ın ve İncil’in meallerinde de öyledir. Kuranı Kerim’in tasdik ettiği o mealler değil. Ana metindir. Yani bunu da unutmayalım.

Şimdi şu ayeti tekrar okuyalım. “Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum” “Siz kendinize bakın.” (Maide 105) Bunu söylediniz, anlattınız mı? Hocalar grubu ile Almanya’da bir toplantı yapmıştık. Önceden ayarlamışlar. Avrupa Fetva Heyetinden de gelenler vardı. Mezbahalara gittik. Tavukların kesildiği yerlere gittik. Neler yaptıklarını gördük. Bana orada bak işte görüyorsun, haram, yenmez dediler. Bende Maide Suresinin en son inen ayetini çıkardım. Buyurun Beyler Allah ne diyor? Alnına çivi vurulmuş diyorlar. Allah “vel mevgûzetu” “Başına bir şey vurulmuş” (Maide 3) diyor. Kuranı Kerim hiçbir noktayı atlamamış. Başına vurulanı da eğer ölmeden keserseniz yenir diyor. Bakın ölmeden kesiyor gördünüz mü dedim. Sustular. Hepsi sustu. Ondan sonra tavuk falan… Kardeşim ne var bunlarda dedim. Hiçbiri bir şey söyleyemedi. Ama hiçbir tanesi kabul de ettik demedi. Sadece sustular. Sonra bir toplantıdaydık. O toplantıya katılanlardan birisi gene Türkiye çapında yapılan ilmi bir toplantıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı organize etmişti. Onlardan bir tanesi oradaydı. Türkiye’den iki kişi gitmiştik zaten. Bir ben bir de o… Bu konuda sana cevap vereceğim dedi. Benim cevabım hazır dedi. Öyle mi çok memnun olurum dedim. Ali BARDAKOĞLU Diyanet İşleri Başkanıydı. Hemen orada Ali Bey bir dakika diyerek herkesi susturdum. Bu arkadaş hayvanlar konusunda bana akşam saat 7’de cevap verecekmiş, arkadaşlar herkes gelsin, bu arkadaşımızı dinleyelim dedim. Akşam 7 olunca millet otelin lobisinde toplandı. Bekle ki gelecek. Baktım ki öbür uçtan inmiş. Gel gel diye çağırdım. Elini sallayıp gitti. Kardeşim bu Allah’ın dini… Ortada Allah’ın ayeti var. Eğer yapabildiğin bir şey varsa gel yap. Bizim hatamız varsa çıkar. Orada hemen millete ilan ettim. Benim hatamı anlatacakmış dedim. Eğer öyle değilse sen gel. Ya hakikaten öyle değilmiş de. Yok. Allahu Teala “Elem tera ilellezîne ûtû nasîbem minel kitâbi” “Kitaptan kendilerine pay verilmiş olanlara bir baktın mı?” Bir gördün mü? “yeşterûned dalâlete” “sapıklığı satın alırlar.” “ve yurîdûne en tedıllus sebîl” “isterler ki sizi de yolunuzdan çıkarsınlar.” (Nisa 44) İşte o beni yolumdan çıkaracağını düşünseydi gelecekti. “Vallâhu  ağlemu biağdâikum” “Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir.” “ve kefâ billâhi veliyyev” “Veli olarak Allah yeter.” O zaman sen boş ver. Sen onlardan bir şey bekleme. İnsanlardan bir şey bekleme. Yalnız Allah’ın rızasına odaklan. “ve kefâ billâhi nasîrâ” “yardımcı olarak da Allah yeter.” (Nisa 45) Başkasından menfaat bekleme. İşte aynen onun gibi Allahu Teala Maide Suresinin 105. Ayetinde “Yâ eyyuhellezîne âmenû” “Müminler” “aleykum enfusekum” “siz kendinize bakın.” “lâ yedurrukum men dalle” “yoldan çıkmış olanların size bir zararı olmaz.” İnanmıyorlar, üzülüyorum derler. Kardeşim üzülmemek mümkün değil ama boşver. Sen kendi vazifeni yap. “izehtedeytum” “Siz doğruya geldikten sonra onların size bir zararları olmaz.” “ilallâhi merciukum cemîan” “Hep birlikte dönüşünüz Allah’adır.” Allah’ın huzuruna çıkacaksınız. “feyunebbiukum bimâ kuntum tağmelûn” “Ne yaptığınızı Allah orada size haber verecektir.” (Maide 105) O zaman öyleyse biz tebliğ yapacağız. Ama kendimizin sorumlu olduğunu da bileceğiz. Evet, isteriz ki herkes Müslüman olsun ama olmayabilir. Allah yardımcımız olsun.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007