Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler

3 Haziran 2008 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Gördüğünüz gibi bugün formatta ufak bir değişiklik yaptık. Hocamız bugün Ankara’da, bizimle beraber değil. İlahiyat fakültelerinin İslam Hukuku hocaları belli periyotlarla kendi aralarında 6 ayda bir, 1 yılda bir koordinasyon toplantısı yaparlar. Şu an Ankara’da, Ankara Üniversitesinde. Geçen hafta salı günü programı belli olmadığı için size burada haber veremedik. O nedenle dersi iptal etme yoluna gitmedik. Hocam da fırsat bu fırsat sen de daha önce çalıştığın konulardan özellikle mastır tezinden bir ders çıkar da boyunu posunu bir görelim diye bu görevi bize ihale etti. İnşallah bugün Kuran-ı Kerim’de haram kılınan yiyecekler konusunu işlemeye çalışacağız.

Kuran-ı Kerim’e baktığımız zaman yiyeceklerin zamana, mekana ve ümmetlere göre farklılık arz etmediğini görüyoruz. Yani ta ilk insandan ve ilk peygamberden bizim peygamberimize kadar gelen geçen bütün zamanda her yerde ve her peygamberin tebliğ ettiği vahiyde bazı yiyecek yasakları bulunmakta.

Bunlardan 4 tanesi Yahudilikte de var, Hıristiyanlıkta da var, İslam’da da var. Hiçbir değişikliğe uğramadan. Yahudilikte yasakların sayısı diğerlerine göre biraz fazla olsa da ayetlerden bunun neden böyle olduğunun cevabını da öğrenebiliyoruz. O açıdan herhangi bir problem yok.

Kuran-ı Kerim temelden yiyecekleri ikiye ayırmış. Temiz olanlar ve pis olanlar. Bunlara teknik bir tabir kullanmış. Temiz olanlara tayyibat diyor. tayyip. Bunun çoğulu tayyibat.  Temiz anlamına geliyor. Pis olan yiyeceklere de habais adını vermiş. Diyor ki Allahü Teâlâ “Yiyeceklerin bu tayyip vasfı olanları sizlere helal kılınmış, bu vasıfta olmayan habais vasfında olanlarsa size haram kılınmış.”

Peki, biraz önce dedik ki bunlar ümmetlere göre farklılık arz etmiyor. Zamana göre de farklılık arz etmiyor. Peki, bunun bir delilinin olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İsra Suresi 70. ayeti var. Orada Allahü Teâlâ buyuruyor ki “Biz insanoğlunu değerli, şan ve şerefle dolu bir varlık olarak yarattık. Karada ve denizde çeşitli nakil vasıtalarıyla da onları taşıdık.” Nakil vasıtaları bulmalarına imkan verdik. Arabalar, vapurlar, gemiler yaptılar. “ve onları temiz yiyeceklerle rızıklandırdık.” Kimleri? Ayetin başına bakarsak beni Adem vasfı kimde varsa onların hepsini. Yani Adem aleyhisselamdan çocuklarından başladı bu temiz ve pis ayırımı, bu zamana kadar aynen devam etti. Yani insan, insan evladı temiz yiyeceklerle rızıklandırıldı. Her bulduğunu yiyemez. Allah şu temizdir dediyse onu yer ama bu temiz değil pis derse onu yiyemez.

Bunun bir başka delili Nahl Suresi 72. ayet. Allahü Teâlâ buyuruyor ki “Allah sizlere kendi cinslerinizden eşler var etti.” Yani insansınız, eşleriniz de yine sizin gibi insan. “Eşlerinizden size çocuklar, evlatlar, torunlar bahşetti. Böylece nesil meydana geldi. Zürriyet sahibi oldunuz. Ve sizi yiyeceklerin temiz olanlarıyla rızıklandırdı Allah.” Bütün insanlığa hitap, sadece Müslümanlara değil. Ben insanım diyen herkes bu ayetlerin beyanına göre temiz olan yiyecekleri yemekle mükellef.

Bir ayet daha var, Mümin Suresi, bazı Mushaflarda Gafir Suresi olarak geçer. 64. ayeti. Burada da yine Allahü Teâlâ’nın hitabı bütün insanlığa. Diyor ki “Allah ki size yeryüzünü bir yerleşim yeri, bir karargah olarak var etti. Üzerinde yaşıyorsunuz. Ve göğü de üzerinize bina yaptı. Ve Allah size şekil şemal verdi. Ama çok güzel suret verdi. En güzel surette yarattı. Ve sizi temiz olan şeylerle rızıklandırdı.” Her şeyle değil.

Bir de Allahü Teâlâ bütün peygamberlere verdiği ortak bir emirden bahsediyor Kuran-ı Kerim’de. Aslında birçok ayette bütün peygamberlere vahiy edilen ortak değerlerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de bu yiyeceklerle alakalı. Müminun Suresi 51 ve 52. ayetleri. Orada Allahü Teâlâ bütün peygamberlere olan hitabını bizlere göstermiş. Diyor ki “Ey elçiler, ey peygamberler…” Bu hitabın dışında kalacak olan bir peygamber var mı? Yok. Yani ilk peygamber kimse bu emir ona da verildi, son peygamber kimse aynı emir ona da verildi. Bütün peygamberler bu hitabın içinde. “Ey peygamberler temiz olan yiyeceklerden yiyin ve doğru düzgün davranışlarda bulunun.” Hepsine verilmiş ortak bir emir. Dolayısıyla bunların da bağlı olduğu yani bunların ümmetlerine de aynı emir verilmiş. Temiz yiyecekler yiyin ve bundan sonra gelen emir de buna bağlı güzel amel işleyin.

Demek ki güzel, doğru yani din diliyle ameli salih işleyebilmenin yolu da temiz gıdalarla gıdalanmaktan, temiz yiyeceklerle nemalanmaktan geliyor. “Ben sizin yaptıklarınızı bilirim. İşte bu sizin dininiz tek bir din.” Yani ilk peygamberden son peygambere kadar bir bütünlük, bir zincirin halkası. Arada hiçbir kopukluk yok. Bütün peygamberler ve bütün ümmetleri aynı emirlere muhatap.

Peki, peygamberlere bu emir verilmiş de inananlara, Müslümanlara özel olarak verilmemiş mi? O da verilmiş. Bakara Suresinin 172. ayeti. Burada da Allahü Teâlâ bütün müminlere hitaben şöyle buyuruyor. “Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Ve bu nimetler için Allah’a şükredin, teşekkür edin. Nimetin kıymetini bilin eğer sadece ona kulluk yapıyorsanız.” Ondan sonra neyin haram olduğu falan açıklanıyor. Biraz sonra geleceğiz oraya.

Maide Suresinin 4 ve 5. ayetleri aynı bu paralelde. Müminler Peygamber efendimize gelip birtakım sorular soruyorlar. Bunlardan biri de hangi yiyeceklerin helal, hangi yiyeceklerin haram olduğu konusunda. Buyuruyor ki Allah “Kendilerine neyin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki temiz olan ne varsa hepsi size helal kılınmıştır.” Tek tek saymaya gerek var mı? Ekmek, su, peynir vb. hepsi helal. Saymaya hiç gerek yok. Biraz sonra bir elin parmağı kadar haramı sayacak Allah onun dışındakileri buna göre düşünün diyecek.

Bir sonraki ayette de bir tekrar geliyor. “İşte bugün ki…” O ayetin nazil olduğu yer veda haccı, artık Peygamber efendimizin ömrünün sonları ve ayetler de artık bitiyor. “Bugün size temiz olan şeyler helal kılınmıştır.” Bu iki ayette, 4 ve 5, bir üstündeki 3. ayete bağlı. Çünkü orada tayyip olmayan yiyecekler anlatılıyor. Onlardan sonra size temiz olanlar helal kılındı diye Allahü Teâlâ hükmünü belirtiyor.

Peki, sadece Müslümanlara mı bu hitap? Hani diyorduk ki biraz önce bütün insanlığa da verilmiş bu hitap. Onu da tekrar geri geleceğiz. Bakara Suresine. 168. ayet. Burada Allah bütün insanlığa hitap ediyor bu sefer. Buyuruyor ki “Ey insanlar, ben insanım diyenler, insanlığını kaybetmeyenler o yeryüzünde bulunan şeylerin helal, temiz, tertemiz olanlarından yiyin.” Her bulduğunuzu yemeyin, insanlığınıza aykırı, yaratılışınıza, fıtratınıza aykırı. Siz temiz yiyeceklerle beslenilmek üzere tabiri caizse programlandınız. Programınıza virüs bulaştırmayın. Allah’ın ye dediği şeyden yiyin ve bunlarla ameli salih işlemeye bakın. “Sakın şeytanın adımlarının ardından gitmeyin, şeytanın yoluna girmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınız, hiç size güzel şeyleri emreder mi? Onun size emredeceği şeyler kötülük ve fuhşiyattan başka bir şey değildir ve bilmediğiniz şeyler konusunda da sizi konuşturur dikkat edin bu konuda.”

Burada da gördük ki bu hitap yani temiz yiyeceklerle beslenme hitabı ilk insandan kıyametin kopacağı son insana kadar sadece Müslüman’a değil, bütün herkesi kapsıyor. Temiz yiyeceklerle beslenin. Bu hususu Peygamber efendimiz de bir hadisinde  bize şöyle anlatmış, demiş ki “Muhakkak ki Allah, tayyiptir, tertemizdir ve sadece temiz olan şeyleri kabul eder.” Yiyeceğiniz temiz olacak, zekat olarak verdiğiniz şeyler temizlerden olacak, kendiniz temiz olacaksınız. Çünkü Allah bu vasıfta olmayan şeyleri kabul etmeyecek. “Allah kendi gönderdiği peygamberlere neyi emretmişse müminlere de aynı şeyi emretmiştir.” diyor ve biraz önce okuduğumuz ayetleri okuyor. Müminun Suresindeki “Ey peygamberler o temiz olan şeylerden yiyin ve ameli salih işleyin. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin.” Peygamberlere verilen emrin aynısı müminlere de verilmiş.

Sonra bir adam tarif ediyor Peygamber efendimiz. Üstü başı perişan, saçı başı dağılmış, yediği haram yani temiz yiyeceklerle beslenmemiş, içtiği haram, giydiği haram her şeyi haram ama açmış ellerini ya Rab ya Rab diye dua ediyor. Hadis böyle devam ediyor. “Bu adamın duası nasıl kabul olsun ki? Ağzında, üstünde, hayatında helalden zerre yok. Neyine değer verip Allah senin duanı kabul edecek?” Sen Allah’ın emirlerini tutma, helal haram ayrımı yapma, ne bulursan ye, ne bulursan giy, ağzına geleni konuş, sonra zora düşünce, dara düşünce ya Rab ya Rab… Peygamberimiz diyor nasıl kabul olacak böyle bir dua? Olmaz, çünkü Allah ameli salih dediğimiz şeyi temiz gıdalarla beslenmeye bağladı. O temiz gıdalarla beslenmediğin an ortaya Allah’ın mükafat vereceği hiçbir amel çıkaramazsın, koyamazsın.

Peki, bir de Peygamber efendimiz hakkında Araf Suresinin 157. ayetini de görelim. Ondan sonra hangi yiyecekler helal, hangileri haram onlara bakalım. Orada Allahü Teâlâ, Peygamber efendimizden bahsediyor. Onun vasıflarını zikrediyor, diyor ki “O yanlarında buldukları Tevrat ve İncil’de de yazılı olan o ümmi peygambere uyanlar ki o peygamber onlara düzgün, güzel şeyleri emrediyor ve onları yanlış şeylerden de menediyor, onları yanlış şeylere karşı yasaklıyor ve onlara temiz olan şeyleri helal kılıyor, pis olan şeyleri yani habais kategorisine giren şeyleri ise haram kılıyor.”

Demek ki Kuran-ı Kerim’e baktığımız zaman bize haram kılınmış olan yiyeceklerin tayyip vasfını taşıması mümkün değil. Haram kılınmışsa mutlaka pistir. Allah öyle buyuruyor. Peki, nedir bunlar? Bunları da nüzul sırasına göre görmekte fayda var. Çünkü ayetler bir bütün olarak inmemiş. 6000 küsur ayet var Kuran-ı Kerim’de, 23 yıllık bir sürede inmiş. Dolayısıyla iniş zamanları bazen Kuran-ı Kerim’i anlamak için elzem. Onları bilmezsek yanılabiliyoruz.

Yiyeceklerle ilgili olarak işte bu tür ifadelerden sonra Allah, Bakara Suresinin 173. ayetinde nelerin pis yani nelerin haram olduğunu açıklıyor. Buyuruyor ki “Size kendiliğinden ölmüş olan hayvan haram kılındı.” Yani kesilmeden, kendi kendine ölmüş. Bugünkü tabirle leş. Bu size haram kılındı. Pis midir? Pistir. “Ve kan da size haram kılındı. Domuz eti de size haram kılındı. Ve kesimi esnasında Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan size haram kılındı.”

Şimdi, biraz önce nüzul sırasına göre dedim ama hiç uyaran çıkmadı. Bu Medine’de nazil olmuş bir sure, biraz önce dediğime uymadı. Mecburen sizi Enam Suresinin 145. ayetine yönlendireceğim. Uyarsaydınız geri dönme imkanımız daha baştan olurdu. Çünkü bu ayet Medine’de inmiş. Halbuki Enam Suresi Mekki bir sure. Enam 145.

Orada Allahü Teâlâ bir önceki ayetlerden sonra bize bir şeyler açıklıyor. Önceki ayetleri kısaca özetliyorum. Müşrikler, Mekke müşrikleri kendi kafalarından çıkardıkları şeylere göre birtakım hayvanları haram kılıyorlar. Maide Suresinin 103. ayetinde bu hayvanların isimleri de var. Ne bunlar? İşte kendilerince böyle bir senaryo oluşturmuşlar. Diyorlar ki işte falanca işim olursa hayvanlarım içinde en güzel olanı adak adıyorum. Kime? Putlara. İşte falanca hayvan var, kendisinden 10 batın artık yavru gelmiş, tamam diyor bu hayvan da artık belli bir yaşa, belli bir olgunluğa geldi. Bunu da biz ayırıyoruz diğer hayvanlarımızdan farklı. Daha bir iki tane var. Bunların tanımları birbirine karışık. Bazı hayvanları diyorlar ki sadece erkekler yiyebilir, kadınlar yiyemez. Enam Suresi 139. ayeti, bir arka sayfada. Özellikle daha doğmamış hayvanlar konusunda böyle akıl yürütüyorlar. Yani hayvan daha anasının karnında, kendilerince şeyi çıkarmışlar diyorlar ki bu hayvan erkeklere helal, kadınlara haram ama eğer ölü doğarsa o zaman ortaklaşa yiyebiliriz. Lütfediyorlar kadınları öyle izin veriyorlar.

Allahü Teâlâ da diyor ki “Sen de ki yiyen bir kimsenin yemesi haram olan bir şey bulamıyorum bana vahiy edilen şeylerde. Nereden çıkardınız bunları? Ne haram? Kesilmeden ölmüş hayvan, kendi kendine ölmüşse tamam. Yahut akıtılmış kan. Bu da haram. Domuz eti, o da haram ki o pisliktir. Hiçbir yararı yoktur. Ve bir fısk olarak yani Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan.” Yani keserken özellikle Allah’ın değil bir başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Bu ayetin tefsirinde bir ayet daha var  biraz sonra göreceğiz onu. O ayetin tefsirinde şöyle deniyor. Müşrikler aracı olarak putlara taptıkları için hayvanlarını hangi puta adadıysa o kesim esnasında, bıçağı çekerken o putun adını zikrediyorlar. Mesela Lat putuna mı adadı hayvanı, onun önüne getiriyor bismillati, Lat’in adıyla. Uzza putunun adına mı adandı bu hayvan, hemen Uzza’nın önüne bismiluzza, Uzza’nın adıyla. İşte bu hayvan da fısktır, yoldan çıkmaktır, şirktir, bu da haram bunu da yiyemezsiniz. Haramlar bunlar.

İlk ayet buydu. Biraz önce okuduk, Bakara Suresinin 178. ayetini. Bir de Nahl Suresi var, 115. ayeti. İbareler değişmiyor. Yukarıda Allah yiyeceklerin temiz ve helal olanlarından yiyin dedikten sonra o helal ve temiz olmayanların neler olduğunu açıklıyor. “Meyte yani kendiliğinden ölmüş hayvan, kesilmeden ölmüş olan hayvan size haram kılınmıştır. Kan size haram kılınmıştır. Domuz eti size haram kılınmıştır. Ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan size haram kılınmıştır. Kesimi esnasında Allah’tan başkasının adı yükseltilmiş olan hayvan.”

Gördük ki 3 ayette de herhangi bir değişiklik yok. Veda haccında yani artık son dönemlerde nazil olmuş olan Maide Suresinin 3. ayetine dönelim. Orada biraz daha detay bilgiler var. Bir arka sayfaya da bakarsanız oradan. Maide’nin 1. ayetinde Allahü Teâlâ diyor ki “Kara hayvanlarından enam grubuna girenler yani deve, sığır, koyun ve keçi cinsinden olanlar size helal kılınmıştır. Fakat aşağıda size okunacak olanlar hariç, onlar haram, onları yiyemezsiniz.” 3. ayette de bunlar açıklanıyor. “Meyte, leş size haram kılınmıştır.” Bu 4. ayet oldu. “Kan size haram kılınmıştır. Domuz eti size haram kılınmıştır. Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan.” Yani vahyin başlangıcından sonuna kadar Allahü Teâlâ hep bu haramlardan bahsediyor.

Fakat devamında 4-5 tane daha hayvan ismi gelecek. Bakalım ki onlar ilave mi geliyor acaba? “Boğularak öldürülmüş hayvan da size haram kılındı.” Bu şimdi daha önce geçmedi. Boğularak ölmüş hayvan yani kesilmeden ölmüş, kendi kendine ölmüş, bağlandığı iple ölmüş, havasızlıktan ölmüş, bir şekilde ölmüş, boğulmuş. Bu zaten kendi kendine ölmüş hayvan kapsamında, meyte, leş kapsamında. Dolayısıyla farklı bir şey gelmedi.

“Ve bir yerine vurularak öldürülmüş olan hayvan.” Yani kanı akıtılmadan ağır bir cisimle, taşla, sopayla, demirle, bir şeyle vurulmuş öldürülmüş olan hayvan. Yani av esnasında avlanan hayvanlar değil. Kanı akıtılmamış hayvan. Bu da kendi kendine ölmüş sayılır. Meytedir, kesilmeden ölmüş.

“Ve yüksekçe bir yerden düşüp yuvarlanarak ölmüş olan hayvan.” Dağdan, tepeden, bayırdan yuvarlanıp ölmüş. Biz bulduğumuzda zaten bizim için o meyte hükmünde. Dolayısıyla Allah böyle zihinlere soru olarak gelebilecek şeyleri tek tek açıklamış. Yani böyle olursa da yemeyin. Bunlar da meyte çünkü.

“Ve bir başka hayvan tarafından boynuzlanarak öldürülmüş olan hayvan.” Yani hayvanlar birbirlerine girmiş, birkaç tanesi ölmüş. O hayvanlar da haram. Bu da meyte kapsamında. Yeni bir şey gelmiyor.

“Ve yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş, parçalanmış olan hayvanlar.” Bunlar da leş hükmünde zaten. Yine yeni bir hüküm yok. “Ama bu vasfı taşıyan hayvanlardan daha ölmeden yanına ulaşırsanız, kesersiniz onları yiyebilirsiniz.” Olsun, yukarıdan düşmüş, yuvarlanmış ama hala yaşıyor vardığınızda. Onu keserseniz onu yiyebilirsiniz, meyte hükmünde olmaz. İşte yırtıcı hayvan parçalamış, bir şeyler yapmış ona, yakaladın hala canlı, kes kurtar helaldir yenebilir.

Devam ediyor. “Ve nusup üzerinde yahutta nüsup için kesilen hayvanlar.” Nusup dedikleri Kabe’nin etrafında bulunan dikilmiş bazı taşlar. Cahiliye Arapları putlarına kurban kesecekleri zaman özellikle bunların yanına giderlermiş. Başka yerde kesmiyor. İşte o Lat’a, Uzza’ya bismillati vel uzza diyerek keseceği hayvanlar var ya özel olarak adadıkları. Onları gelip bu taşlar üzerinde kesiyorlar ve kestikleri etleri de oraya yayıyorlar. Yani bir sunak. Bu yüzden Muhammet Eset bu ayeti çevirirken putperest sunaklarına sunulmuş hayvanlar diye çeviriyor. Yani belli ki o hayvan puta kesilmiş, o yüzden orada. Herkes biliyor, puta kesilmiş bir hayvan. Bu yeni bir hüküm mü? Yok, bu da zaten Allah’tan başkasının adı anılarak kesilmiş olan hayvan. Herhangi bir problemi yok. “Ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.”

Buraya kadar 10 tane haram saydı Allah. Diğer ayetlerde 4’tü, burada sayı 10’a çıkmış gibi gözüküyor ama gördük ki aslında 4’ten sonra gelenler o 4’ün kapsamına giren hayvanlar. Artı birer hüküm getirmiyor Allah. Bütün bunları zikrettikten sonra “İşte bunları, bu yasakları tanımayıp olsun, ne var bundan da yiyelim demek fısktır.” diyor Allah. Bunları yaptığınız an yoldan çıktınız. Artık ray değişti. Allah’a giden yolda değilsiniz.

Mekke müşriklerinin ve bir rivayete göre de Medine’de Yahudilerin Müslümanlarla mücadelesinden bahsediliyor tefsirlerde. Kendilerince akıl mantık yürütmüşler demişler ki yahu kendi kestiğimiz yani kendi öldürdüğümüz hayvanları yiyoruz yemesine de kardeşim kendi kendine ölmüş olan Allah’ın öldürdüğü hayvanları niye yemiyoruz? Onu da Allah öldürmüş ya. Onu da yiyelim. İşte Allah hayır diyor. Onlar haram çünkü tayyip değil. Temiz değil, pis. Aklen de pis, görüntü olarak da pis yani şeklen de pis ve şeran da pis. Yani din bunu temiz kabul etmiyor.

Şimdi Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın görüntü olarak diğer hayvanlardan ne farkı var ki pis oluyor? Hadi leşi anladık, leş. Kan, zaten bundan nefis hoşlanmaz. Domuz eti, orada bir şeylik var, yiyene göre belki lezzeti. Ama Allah’tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın neyi pis, neyi rics, neyi habis? İşte ona da şeran pis diyor Allah. Çünkü o hayvan bir başkası adına kesildi. Bir başkasının adı anıldı da o hayvanın hayatına son verildi. Nasıl yiyeceksiniz o hayvanı. Din buna müsaade etmez. Görüntüsü temiz olabilir. Ama şeran pis. O yüzden yemeyeceksiniz bu hayvanı.

Gördük ki Enam Suresi 145, Nahl Suresi 115, Bakara Suresi 178 ve Maide Suresi 3. ayetler bize hep aynı haramlardan bahsetti. Acaba bunun dışında haram var mı? Yani bu ayetlere bakarak evet İslam’da sadece bu 4 şey haram kılındı, bunun dışında ne bulursanız yiyin mi? Yani burada gördüğümüz gibi haramlar tek tek sayılmadı. Leş, bu yenmesi helal olan koyunun da leşi olursa haram. İnek de kendi kendine ölürse haram. Özel bir hayvanın vasfı değil bu. Her hayvan bu hükme girebilir. Kan, yenmesi helal olan hayvanın da kanı haram. Yani koyunu, deveyi kestiğiniz zaman, ineği kestiğiniz zaman akan kan da haram. Allah’tan başkasının adına kesilen hayvan, koyun da olsa keçi de olsa yine haram. Bir tek özel olarak domuzun ismi zikrediliyor.

Domuz eti haram. Ama diğerlerinde koymadığı ayrıntıyı Allah domuz etinden sonra koydu. Enam Suresi 145. ayette dedi ki “Çünkü o et ricstir, pisliktir.” Hem maddeten hem manen. Yani herhangi bir operasyonla temiz hale getirilemez. Neden? Çünkü bu rics kelimesi sadece maddi pisliği ifade etmiyor Kuran-ı Kerim’de. Mesela bizim derslerimizde çok sık bir şekilde zikredilen bir ayet var. “Allah aklını kullanmayanların üzerine bu rics, pislik yığar.” Hiç aklını kullanmayan üzerinde gerçekten bir pislik falan gören var mı? Yok. Demek ki bunun maddi olması şart değil. Manevi bir pislik. Tabi ki maddi olması da ön planda. O zaman bu vasfı taşıyan diğer hayvanların hükmü de bu illete bağlı olarak şekillenecek. Yani Kuran-ı Kerim’de ismi zikredilmeyen ve belki Peygamberimiz döneminde hiç görülmeyen bir hayvanla karşılaştık. Bu hayvan helal mi, haram mı? Kuran-ı Kerim’de geçmiyor diye haram denebilir. İyi de Allah boşuna mı domuz etinin haramlığını pis olarak açıklıyor, rics olarak açıklıyor? Demek ki bu bir illet.

Fıkıhta illeti açık olan şeyler delil kabul edilerek aynı illeti taşıyan başka şeyler de aynı hükme tabi kılınır. Mesela Kuran-ı Kerim’de şarabın yani içkinin sarhoş edici şeylerin haram kılındığı belirtilir. Ama bira, yani o gün ismi bilinmeyen bugün bizim konuştuğumuz, işte isimleri değişik değişik olan içkiler, uyuşturucular. Ne olacak bunların hükmü? Kuran-ı Kerim’de zikredilmiyor canım çekerim esrarı diyebilir mi bir adam? Gerçekten de geçmiyor. Ne diyoruz? Allah  o içkileri yasaklarken onların insanın aklını başından almasını illet olarak açıklıyorsa bize o zaman aynı etkiyi uyandıran her şeyin de aynı hükme tabi olması lazım değil mi? Tek tek zikretmeye ne gerek var? Bira haram, şarap haram, işte rakı haram yani insanın aklını başından alan her şey haram dedin mi bugün bizim bilmediğimiz ama yarın çıkacak olan nice şeyler de otomatikman o vasfa girecek.

Aynısı hayvanlar için de geçerli. Bir hayvan rics mi, pis mi, hem görüntüsü hem de şeran hükmü pisse o zaman domuz etiyle aynı hükmü paylaşması da gayet mantıklı. Ama bunun detaylarını dersin ikinci bölümünde işleyelim.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
2 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
3 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
4 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
5 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
6 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
7 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
8 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
9 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
10 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
11 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
12 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
13 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
14 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
15 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
16 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
17 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
18 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
19 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
20 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
21 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
22 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
23 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
24 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
25 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
26 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
27 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
28 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
29 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
30 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
31 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
32 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
33 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
34 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
35 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
36 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
37 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
38 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
39 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
40 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
41 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
42 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
43 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
44 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
45 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
46 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
47 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
48 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
49 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
50 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
51 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
52 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
53 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
54 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
55 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
56 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
57 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
58 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
59 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
60 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
61 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
62 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
63 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
64 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
65 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
66 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
67 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
68 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
69 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
70 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
71 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
72 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
73 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
74 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
75 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
76 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
77 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
78 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
79 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
80 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
81 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
82 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
83 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
84 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
85 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
86 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
87 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
88 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
89 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
90 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
91 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
92 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
93 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
94 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
95 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
96 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
97 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
98 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
99 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
100 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
101 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
102 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
103 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
104 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
105 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
106 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
109 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
110 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
111 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
112 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
113 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
114 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
115 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
116 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
117 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
118 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
119 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
120 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
121 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
122 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
123 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
124 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
125 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
126 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
127 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
128 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
129 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
130 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
131 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
132 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
133 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
145 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
146 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
151 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
152 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
153 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
154 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
155 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
156 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
157 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
158 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
159 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
161 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
162 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
163 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
164 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
165 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
168 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
169 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
170 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
171 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
172 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
173 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
174 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
175 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
189 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
190 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
191 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
192 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
207 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
208 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
209 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
210 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
211 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
212 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
213 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
214 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
215 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
216 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
217 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
218 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
219 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
220 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
221 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
222 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
223 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
224 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
225 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
226 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
227 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
228 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
229 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
230 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
231 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
232 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
233 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
234 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
235 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
236 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
237 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
249 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
252 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
253 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
254 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
255 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
256 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
257 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
258 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
259 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
260 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
261 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
262 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
263 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
264 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
265 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
266 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
267 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
268 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
269 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
270 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
271 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
272 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
273 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
274 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
275 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
276 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
277 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
278 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
279 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
280 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
281 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
282 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
283 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
284 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
285 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
286 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
287 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
288 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
289 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
290 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
291 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
292 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
293 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
294 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
295 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
296 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
297 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
298 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
299 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
300 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
301 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
302 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
303 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
304 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
305 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
306 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
307 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
308 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
309 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
310 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
311 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
312 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
313 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
314 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
315 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
316 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
317 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
318 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
319 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
320 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
321 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
322 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
323 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
324 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
325 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
326 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
327 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
328 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
329 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
330 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
331 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
332 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
333 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
334 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
335 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
336 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
337 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
338 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
339 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
340 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
341 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
342 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
343 İcma 11 Ekim 2016
344 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
345 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
346 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
347 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
348 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
349 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
350 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
351 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
352 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
353 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
354 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
355 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
356 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
357 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
358 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
359 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
360 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
361 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
362 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
363 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
364 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
365 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
366 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
367 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
368 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
369 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
370 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
371 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
372 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
373 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
374 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
375 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
376 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
377 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
378 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
379 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
380 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
381 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
382 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
383 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
384 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
385 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
386 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
387 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
388 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
389 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
390 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
391 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
392 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
393 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
394 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
395 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
396 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
397 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
398 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
399 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
400 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
401 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
402 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
403 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
404 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
405 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
406 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
407 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
408 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
409 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
410 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
411 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
412 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
413 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
414 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
415 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
416 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
417 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
418 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
419 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
420 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
421 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
422 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
423 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
424 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
425 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
426 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
427 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
428 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
429 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
430 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
431 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
432 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
433 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
434 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
435 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
436 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
437 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
438 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
439 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
440 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
441 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
442 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
443 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
444 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
445 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
446 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
447 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
448 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
449 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
450 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
451 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
452 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
453 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
454 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
455 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
456 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
457 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
458 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
459 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
460 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
461 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
462 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
463 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
464 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
465 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
466 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
467 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
468 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
469 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
470 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
471 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
472 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
473 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
474 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
475 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
476 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
477 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
478 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
479 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
480 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
481 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
482 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
483 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
484 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
485 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
486 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
487 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
488 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
489 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
490 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
491 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
492 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
493 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
494 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
495 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
496 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
497 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
498 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
499 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
500 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
501 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
502 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
503 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
504 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
505 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
506 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
507 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
508 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
509 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
510 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
511 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
512 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
513 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
514 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
515 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
516 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
517 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
518 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
519 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
520 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
521 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
522 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
523 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
524 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
525 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
526 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
527 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
528 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
529 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
530 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
531 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
532 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
533 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
534 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
535 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
536 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
537 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
538 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
539 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
540 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
541 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
542 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
543 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
544 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
545 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
546 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
547 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
548 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
549 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
550 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
551 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
552 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
553 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
554 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
555 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
556 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
557 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
558 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
559 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
560 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
561 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
562 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
563 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
564 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
565 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
566 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
567 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
568 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
569 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
570 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
571 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
572 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
573 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
574 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
575 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
576 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
577 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
578 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
579 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
580 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
581 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
582 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
583 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
584 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
585 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
586 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
587 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
588 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
589 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
590 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
591 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
592 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
593 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
594 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
595 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
596 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
597 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
598 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
599 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
600 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
601 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
602 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
603 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
604 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
605 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
606 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
607 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
608 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
609 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
610 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
611 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
612 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
613 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
614 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
615 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
616 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
617 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
618 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
619 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
620 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
621 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
622 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
623 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
624 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
625 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
626 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
627 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
628 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
629 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
630 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
631 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
632 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
633 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
634 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
635 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
636 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
637 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
638 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
639 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
640 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
641 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
642 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
643 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
644 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
645 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
646 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
647 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
648 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
649 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
650 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
651 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
652 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
653 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
654 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
655 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
656 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
657 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
658 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
659 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
660 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
661 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
662 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
663 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
664 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
665 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
666 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
667 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
668 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
669 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
670 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
671 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
672 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
673 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
674 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
675 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
676 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
677 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
678 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
679 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
680 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
681 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
682 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
683 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
684 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
685 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
686 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
687 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
688 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
689 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
690 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
691 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
692 Hac 11 Kasım 2008
693 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
694 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
695 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
696 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
697 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
698 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
699 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
700 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
701 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
702 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
703 Oruç 26 Ağustos 2008
704 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
705 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
706 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
707 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
708 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
709 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
710 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
711 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
712 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
713 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
714 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
715 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
716 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
717 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
718 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
719 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
720 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
721 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
722 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
723 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
724 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
725 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
726 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
727 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
728 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
729 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
730 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
731 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
732 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
733 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
734 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
735 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
736 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
737 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
738 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
739 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
740 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
741 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
742 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
743 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
744 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
745 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
746 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
747 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
748 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
749 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
750 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
751 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007
752 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak 12 Haziran 2007
753 Müzzemmil Sûresi / Örtüsüne Bürünen 5 Haziran 2007
754 Ana Rahmindeki Sakat Ceninin Alınması 29 Mayıs 2007
755 2007 Ramazan Özel / Oruç ile İlgili Ayetler 25 Mayıs 2007
756 Kalem Sûresi / 32-52.Ayetler 25 Mayıs 2007
757 Cin Sûresi / Mescidler 22 Mayıs 2007
758 Cin Suresi 15 Mayıs 2007
759 Cin Suresi 8 Mayıs 2007
760 Cin Sûresi / İnsan ve Cinler 1 Mayıs 2007
761 Nuh Sûresi / Davet 24 Nisan 2007
762 Nuh Sûresi / Nuh Kıssası 17 Nisan 2007
763 Meâric Sûresi / İnkarcılar 10 Nisan 2007
764 Meâric Sûresi / Hesap Günü 4 Nisan 2007
765 Mearic Suresi 27 Mart 2007
766 Hakka Suresi / Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007
767 Gayrimüslimler ile İlişkiler 13 Mart 2007
768 Hakka Sûresi / Helak Olan Kavimler 13 Mart 2007
769 Kalem Sûresi / 13-43.Ayetler 6 Mart 2007
770 Hakka Sûresi / Semûd ve Ad Kavmi 27 Şubat 2007
771 Hakka Sûresi / Kıyamet Günü 20 Şubat 2007
772 İnsanın Yaratılışı / Yokluk 6 Şubat 2007
773 İnsanın Yaratılışı / Ana Rahmi 23 Ocak 2007
774 Kalem Sûresi / Öğretmek 9 Ocak 2007
775 Ramazan Özel -Soru Cevap 2 Ocak 2007
776 Kurban Özel / Kurban İle İlgili Ayetler 26 Aralık 2006
777 Kalem Sûresi / Kalem’e Yemin 19 Aralık 2006
778 Süleymaniye Vakfı Hakkında 12 Aralık 2006