KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER)

20 Haziran 2019 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Euzubillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akıbetu lil muttekın, essalatu vesselamu ala resulüne Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Bugün Enam Suresinin 74. Ayetinden itibaren anlamaya çalışacağız. Bu ayetler son derece önemlidir. Tabi şüphesiz bütün ayetler çok önemli de… Yani dini anlamamız, inancı anlamamız açısından son derece önemli ayetlerdir. Bir de burada İbrahim (a.s) ile ilgili ayetlerdir. Dikkat edin, İbrahim’in nebi olduğuna, resul olduğuna hiçbir şekilde burada vurgu yapılmaz. Yani sıradan bir insan… Bir genç… Yani hiçbir şekilde demez ki “Ben alemlerin elçisiyim. Bana şu ayetler indi” gibi ifadeler kullanmadan sadece tabiat ayetleri kullanarak konuşur. “Ve iz gâle ibrâhîmu liebîhi âzera” “İbrahim babası Azer’e bir gün şöyle dedi.” “etettehızu asnâmen âliheh” “Sen putları kendine ilah mı ediniyorsun?” (Enam 74) Put ne olur? Bir heykel… Bir şeyin heykeli… Taştan veya ağaçtan yapılmış. Ya da neyden yapılırsa yapılsın… O heykelin karşısına geçip onlardan bir takım şeyler istiyor. O heykelin karşısında boyun eğiyor. İlah demek kayıtsız, şartsız boyun eğilen ve ondan bir takım taleplerde bulunulan varlık demektir. Şimdi bir çocuğu düşünün. Buraya gelip bakıyor. Burada bir put var. Babam karşısında eğilip ondan bir şeyler istiyor. Bundan ne istenir? Bunu sadece onda görmüyor. Toplumunda da görüyor. Orada “innî erâke ve gavmeke” “Ben seni ve senin bağlı olduğun toplumu (senin kavmini) görüyorum.” “fî dalâlim mubîn” “Açık bir sapıklık içinde görüyorum.” (Enam 74) Yani seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum diyor. Şimdi bu öyle bir şey ki… Yani hiç kimse bu putların ilah olmasını savunamaz. Onun için o bir şeyleri temsil ediyor diye hayal ederler. Tabi bu konuyla ilgili işte… Bu seni görüyorum, bir de kavmini diyor. Kuranı Kerim’de kavmiyle ilgili ayetlerde var. Babasına söylüyor. Bir de kavmine söylüyor. Kavmi ne diyordu Hocam? Saffat Suresindeydi.

Harun ÜNAL: Saffat Suresi 85. Ayeti kerimede… Şöyle diyor. “İz gâle liebîhi ve gavmihî” (Saffat 85)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın şu Kuranı Kerim’in müteşabih ayetler ifadesine dikkat edin. Enam Suresinde babasına “seni ve kavmini” dedi. Aynı ifade değil mi?

Harun ÜNAL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Arada ne müthiş bir bağ kurdu değil mi? İşte ayetleri birlikte okumaya Allah tilavet diyor. Yani bağlamıyla beraber okuyacaksınız ki konuyu iyi kavrayasınız.

Harun ÜNAL:mâzâ tağbudûn” “Neye tapıyorsunuz?” (Saffat 85) Neye kulluk ediyorsunuz diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani ibadet nedir? Kayıtsız, şartsız boyun eğmek demektir.

Harun ÜNAL:Eifken âliheten dûnallâhi turîdûn” “Siz Allah’ın önünde (Allah’a varmadan önce) başka ilahlar mı uyduruyorsunuz?” (Saffat 86) Bunu mu istiyorsunuz diyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İftira ediyorsunuz diyor. Yani kendi kafanıza göre uydurmuş oluyorsunuz.

Harun ÜNAL:Femâ zannukum birabbil âlemîn” “Alemlerin rabbi olan Allah hakkındaki düşünceniz nedir?” (Saffat 87)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani siz onu ne zannediyorsunuz demiş oluyor. Alemlerin rabbini zaten biliyorlar. Burada şuna dikkat edelim. Şimdi hakikaten çok üzücü bir şey… Hocam, geleneksel yapıyı kast ederek soruyu soruyorum. Sizin bilginizi kast ederek sormuyorum. Bizde kâfir nedir?

Harun ÜNAL: Kâfir Allah’ı inkâr eden anlamında kullanılır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İnkâr eden derken?

Harun ÜNAL: Kabul etmeyen…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah diye bir varlık yok…

Harun ÜNAL: Bu anlamda kullanılır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bu ayette “dunallah” derken “Allah ile aranıza koyduğunuz” diyor değil mi?

Harun ÜNAL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bunlar Allah’ı inkar etmiş oluyor mu?

Harun ÜNAL: Değil asla…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bizim geleneksel yapıda müşrik nedir?

Harun ÜNAL: Müşrik, Allah’ın yanında ortak bir…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yok sizin kendi düşüncenizi sormuyorum. Geleneksel yapıda nedir?

Harun ÜNAL: Geleneksel yapıda ortak koşan olarak kabul edilir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ortak koşanda… Bizim geleneksel yapıda kime müşrik derler.

Harun ÜNAL: Puta tapanlara… Sadece puta tapanlara…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, kelime anlamı?

Harun ÜNAL: Ortak koşmaktır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, bu putu neye ortak koşuyor? Ortaklık en az iki şey arasında olmaz mı? Mesela geleneksel yapıya göre müşrik Allah’ı kabul eder mi?

Harun ÜNAL: Kabul etmez.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, Allah’ı kabul etmiyorsa neye ortak koşuyor? Ortaklık en az iki şey arasında olmaz mı? Birincisi nedir? Yani şuna bir bakın. Gerçekten çok üzücü bir şeydir. Aranızda Trabzon’dan gelen bir hoca arkadaşımız var. Az önce içeride konuşuyorduk. O da aynı şeyi söylüyor. Bu ne biçim bir şey diyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Hocam bu insanlar hiç Kuran okumuyorlar mı? Peki, iman neydi Hocam?

Harun ÜNAL: Hocam size Kuran okumayın demediler mi?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Evet.

Harun ÜNAL: Yani dolayısıyla bunlar Kuran okumuyorlar. İman nedir? İman, inanmak anlamındadır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Neye inanmak?

Harun ÜNAL: Allah’a inanmak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmektir. Peki, yeryüzünde Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek insan var mı?

Harun ÜNAL: İster istemez kabul edecek.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Biraz sonra göreceğiz. Bakın şimdi buna dikkat edin. Yani Kuranı Kerim’de put kelimesinin geçtiği toplum sadece İbrahim (a.s) toplumudur. Mesela Mekke ile ilgili Kuran’da put kelimesini ben hiç görmedim. Yani yok. Yani Mekke ile alakalı Kuran’da put kelimesi kullanılmaz. Put kelimesinin geçtiği tek toplum İbrahim (a.s) toplumudur. Şimdi şuna çok dikkat edin. Bakın ki İbrahim’in (a.s) toplumu Allah’a inanıyor muymuş yoksa inanmıyor muymuş? Şimdi şu ayetlerden ona dikkat edin. Evet, hocam sizi dinleyelim.

Harun ÜNAL:Fenezara nazraten fin nucûm” “Bir an için yıldızları, gezegenleri düşündü.” (Saffat 88)

Fegâle innî segîm” (Saffat 89)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Güneşe, aya, yıldıza tapıyorlardı.

Harun ÜNAL: Bayramda Hz İbrahim’in de onlara iştirak etmesini istiyorlar. İbrahim (a.s) onlara katılmak istemediği için “Fegâle innî segîm” “Kendimi rahatsız hissediyorum dedi.” (Saffat 89) Hastayım dedi.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Hasta olunca onu bir kenara atarlar. Onları kim hasta edecek? Tanrıları hasta etmiştir.

Harun ÜNAL:Fetevellev anhu mudbirîn” “Onu arkalarında bırakıp yollarına devam ettiler.” (Saffat 90) Yani onlar bayramlarına gittiler. “Ferâğa ilâ âlihetihim” “İbrahim (a.s) geri dönüp onların ilahlarının olduğu yere” “fegâle elâ teé’kulûn” “Şu yiyecekleri yemez misiniz dedi.” (Saffat 91)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Önlerine kutsallaştırmak için yiyecekler koyuyorlar. Bayram ya… O yiyecekler o putların önünde kutsallaşacak. Niye yemiyorsunuz?

Harun ÜNAL: Tabi bir ikinci soru soruyor. “Mâ lekum lâ tentıgûn” “Niye cevap vermiyorsunuz?” (Saffat 92) Ne diye konuşmuyorsunuz?

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ben size soru soruyorum. Konuşmuyorsunuz.

Harun ÜNAL:Ferâğa aleyhim darbem bil yemîn” “Derken onlara sağ elle güçlü bir darbe indirdi.” (Saffat 93)

Feagbelû ileyhi yeziffûn” “Kavmi telaş içerisinde ilahların bulunduğu yere dönüp geldiler.” (Saffat 94)

Gâle etağbudûne mâ tenhıtûn” Bu defa onlara soruyor. “Elinizle yonttuğunuz bu şeylere mi yapıyorsunuz?” (Saffat 95)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dikkat ederseniz sorular hep kafayı çalıştırmaya yönelik… Kafanızı çalıştırın diyor. Yani kendi elinizle yontuyorsunuz… Kendi elinizle yaptığınız şeye ilah diye tapıyorsunuz.

Harun ÜNAL: Oysa ki “Vallâhu halegakum ve mâ tağmelûn” “Sizi de sizin yapıp ettiklerinizi de yaratan Allah’tır.” (Saffat 96)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Peki, şimdi size bir soru… O toplum Allah’a inanmıyorsa ne cevap vermesi gerekir? O da kim demeleri gerekir değil mi? Hocam ne diyor?

Harun ÜNAL: Demiyorlar. “Gâlubnû lehû bunyânen” (Saffat 97)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Cevap veremiyorlar.

Harun ÜNAL: Susuyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani Allah da kim diyemiyorlar.

Harun ÜNAL: Çünkü biliyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah’ın varlığından, birliğinden en küçük şüpheleri yok.

Harun ÜNAL: Cevap veremeyince bu sefer “Gâlubnû lehû bunyânen” “Bir yer yapın.” “feelgûhu filcahîm” “Bunu o ateşin içerisine atın.” (Saffat 97) Bu adamı yakıp ortadan kaldırın diyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın söyleyecek sözleri yok. Dikkat ediyor musunuz? Söyleyecek tek sözleri yok. Cevapsız… Sadece yakın diyorlar. Burada putları savunamıyorlar. Allah ile ilgili herhangi bir kelime söyleyemiyorlar.

Harun ÜNAL:Feerâdû bihî keyden” “Ona tuzak kurmak istediler.” “fecealnâhumul esfelîn” “Biz de onları aşağıların aşağısına indirdik.” (Saffat 98)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tabi orada biliyorsunuz. Ateşe attılar ama Allahu Teala İbrahim’in (a.s) ateşte yanmamasını emretti. Yanmadı. Oradan çıktı. Ateşten çıkınca hepsi şok oldu. Koskoca toplumun karşısında tek kişi ama Allah’ın yardımıyla çok güçlü bir kişi haline geldi. Tamam, hocam Allah razı olsun.

Bakın İbrahim’in (a.s) toplumu Allah’ın varlığına ve birliğine inanan bir toplumdur. Yani burada çok enteresan bir şey var. Az önce Harun Hoca söyledi. Kitaplara bakın. Kafir kim? Allah’ı kabul etmeyen yazar. Yani her insan Allah’a inandığını biliyor. Böyle bir kafir tanımı yaparsan herkes ben ondan değilim ki zaten der. Müşrik kimdir? Puta tapan derler. Yeryüzünde puta tapan var mı? Bilmiyorum ben duymadım. Belki vardır. Yani puta tapma dediğimiz zaman aklımızda olan… Bir de tekrar edeyim. Kuranı Kerim’de Mekke toplumuyla ilgili put kelimesi hiç geçmez. Peki, o zaman Allah onlara niye müşrik diyor? Yeryüzünde Allah’ın varlığı ve birliği konusunda şüphesi olan insan var mı? Onu da Aydın Hoca’dan dinleyelim.

Aydın MÜLAYİM: Hocam isterseniz Araf Suresi 172. ayetten başlayayım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Mesela Kalu bela olayı var. Eskiden Erzurum’da mahalle arkadaşları arasında “Müslüman mısın?” “O ne demek? Hem de dik alası” “Ne zamandan beri?” “Kalu bela dan beri” “Kalu bela ne demek” “Kalu Allah demek bela şeytan demek” derdik. Ezelden, ruhlar aleminden falan filan… Evet, oku bakalım. Gerçekten öyle miymiş?

Aydın MÜLAYİM: Araf Suresi 172. Ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. “Rabbin, Ademoğullarının bellerinden nesillerini aldığında onları kendilerine karşı şöyle şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz (Sahibiniz) değil miyim?” Onlar da “Evet! Sahibimizsin. Biz buna şahidiz.” dediler. Artık kıyamet günü, “Biz bunun farkında değildik” diyemezsiniz.

Şunu da diyemezsiniz: “Önceden ortaklar uyduran atalarımızdı. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. O boş işlere dalanların yaptıklarından ötürü bizi yok mu edeceksin?

İşte o belgeleri böyle açık açık anlatırız. Belki dönerler.” (Araf 172-174)

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Dikkatle takip edelim. Mesela ne zamandan beri Müslünmansınız dendiğinde kalu bela’dan beri derler. Tabi kalu bela… “Sizin rabbiniz değil miyim” diye Allah sordu. Bize anlatılana göre bu soruyu kime soruyor Hocam?

Harun ÜNAL: Ruhlara…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bize şöyle anlatmışlardı. Yani hepimizin ruhları var. Ezelde Allah hepsini bir araya topluyor. Ben sizin rabbiniz değil miyim diye soruyor. Hepsi evet diyor. Evet dendiği zamandan beri Müslümanız diye öğrettiler. Böyle bir olayı hatırlayanınız var mı? Ama şuraya bakın ki Allah ayette öyle mi diyor? “Ve iz  ehaze rabbuke mim benî âdeme” Burada Adem’in sırtından bütün neslinin ruhları alındı diye anlatırlar. Adem’in sırtından kıyamete kadar gelecek bütün neslinin, soyunun bütün ruhları alındı. Demek ki o ruhların hepsi Adem’in sırtında bir yerde duruyordu. Alınınca o da rahatlamıştır. Oh be dünya varmış diye… Peki, Allah Adem’in sırtlarından mı diyor? Adem’den mi diyor, beni Adem’den mi diyor? “Beni Adem” “Ademoğulları” demektir. Ademoğulları derken burada hanımlarda dahil yeryüzünde Ademoğlu sayılmayan birisi var mı? Herkes Ademoğlu değil mi? O zaman hepimiz Ademoğlu muyuz? Yani Arap dilinde böyledir. Yani ifadenin içine kızlar, kadınlar girer. “Onların sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman” (Araf 172) Bakın her birimizin sırtından zürriyet… Zürriyet ne demek? Soy demektir. Peki, zürriyet sırttan mı alınır? Yani zürriyet belden mi alınır? Belden alınan o zürriyete sebep olan yumurta veya spermdir.

Harun ÜNAL: 18:35 18:38 sn. arası anlaşılmıyor. şey yaparken Yani sülbü erkeğin 18:42 sn. anlaşılmıyor. kadının olarak… Halbuki Kuran’da hiç böyle bir durum yok diyor. Bir açıklık yok. Erkekte de kadında da sülb de 18:51 sn. anlaşılmıyor. var. Yani o sperm dediğimiz şey…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Yani sen onları bugünlerde tercüme ediyorsun. İnşallah şey yapar.

Harun ÜNAL: Yani gerçekten düşünemiyorduk. Bu kadar önceden bizi teslim almışlar ki… O teslim aldıkları şeyi kitabı açtığımız zaman görüyoruz. Doğru söylememişler diyoruz. Oysa ki sizin az önce buyurduğunuz gibi “onların biz soylarından aldık” anlamındadır.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Harun Hoca şey yapıyor. Burada Libyalı Abdülhamid Hoca vardı. Emekli Profesör, Tabip… Bizim Almanca sitenin yöneticisiydi. Rahmetli oldu. O, vücuttan yumurta ve sperm üretimi, bunu üreten organlar konusunda çok güzel bir yazı yazmıştı. Ama Türkçeye tercüme edilmedi. İşte Harun hoca bugünlerde onu Türkçeye tercüme ediyor. İnşallah yakında o tercüme tamamlanır.

Şimdi burada bakın. Bizde belinden anlamında… Yani insanın belinden… Ya da şöyle söyleyelim. Kadın ve erkek ne zaman çocuk sahibi olabilecek yaşa gelir? Buluğ ile birlikte değil mi? Yani buluğ ile birlikte olduğu zaman ne oluyor? Peki, sorumluluk ne zaman başlar? Buluğ ile birlikte başlar. Buluğ çağına ermeden çocuklarda sorumluluk başlıyor mu? Burada Allahu Teala şöyle diyor. “Ve iz  ehaze rabbuke mim benî âdeme” “Rabbin Ademoğullarından aldığı zaman…” Adem’den aldığı zaman demiyor. Ademoğullarından aldığı zaman diyor. Ademoğulları ifadesine kız erkek dahildir. “min zuhûrihim” “bellerinden” “zurriyyetehum” “soylarına sebep olacak şeyi” Yani çocuğu değil. O ne olmuş olur? Buluğa erme yaşı olur. Buluğa erme yaşına geldiği zaman ne yapıyor? “ve eşhedehum alâ enfusihim” “Onları kendilerine bağlayıcı bir şekilde şahit tutar.” “elestu birabbikum” “Ben sizin rabbiniz değil miyim” der. (Araf 172) Burada buluğa ermemiş kimse yok. Herkes buluğa ermiş. Siz kendinize bakın. O buluğa erme yaşından itibaren ölene kadar sık sık siz bazı olaylarla karşı karşıya kaldığınız zaman sanki içten Cenabı hakka konuşuyor gibi bir yapıya bürünmüyor musunuz? İçinizden Allah ile karşılıklı bir diyalog… Mesela sana sığınırım deriz. Bir şey gördüğümüz zaman Allah’a inancımızı, güvenimizi sık sık tazeleriz. Ölünceye kadar devam eder. Bunu sadece biz değil. Dünyadaki her insan yapar. İşte orada içteki konuşmayla Allah bizden söz alır. Her insandan bu sözü alır. İçinizde öğretmen var mı? Var. Bir de anneler… Çocuklarınıza bakın. Çocuklarınız buluğ çağına kadar size Allah ile ilgili sorular sorarlar. Buluğ çağından itibaren Allah’ın varlığı ile ilgili soru soran hatırlıyor musunuz? Çünkü hiç şüphesi kalmaz. Allah’ın varlığına kesinlikle inanır. Bir müddet sonra çeşitli görüşlerin etkisinde kalıp Allah’a inanmıyormuş gibi tavırlar içerisine girebilir. Ben inanmıyorum falan der ama sıkıştığı zaman da Allah’tan başkasına da sığınmaz. Türkiye’de ateizm dendiği zaman insanların aklına ilk gelen kişi Celal ŞENGÖR’dür. Onunla ilgili bir televizyon kanalında konuşurken o inanmadığını söylemişti. Bende ona inandığını söylemiştim. Canlı yayındayken o da inandığını anlamıştı. Sonra Ali KIRCA ona sormuştu. Sen Jeoloji konusunda uzmansın. İstanbul depremi ne zaman diye sordu? Ne demişti hatırlıyor musunuz? Allah bilir demişti. Geçende de kendisine telefon açtım. O zamanda kendisiyle konuşmuştuk. Sen Jeoloji konusunda uzmansın, gel Kuranı Kerim’de ki Jeoloji ile ilgili ayetleri beraber okuyalım dedim. Tamam dedi ama bir türlü nasip olmadı. Geçende de telefon açtım. O kadar mutlu oldu ki… İnşallah bugünde buluşacağız. Allah nasip ederse… Şimdi şuna dikkat edin. Çok sayıda ateistle görüşmüşümdür. İsmini vermeyeyim. Belki rahatsız olabilir. Celal Bey’in rahatsız olmayacağından kesin eminim. Çünkü Celal Bey artık bu konuda herhangi bir şüphesi olmayacak noktaya geldi. Onun en küçük şüphesi yok yani… Kesin o konuda… Ama öbürü… O da gene bir televizyon kanalındaydı. Reklam arasında şöyle dedi. Hocam ben inançsız bir kadınım dedi. Ben öyle Allah’a falan inanmam dedi. Ama bu tür programları yapmayı seviyorum dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi, Allah’ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun dedim. Bak var ve bir… İki değil. Yeryüzünde iki tane Allah var diyen hiçbir insan yoktur. Herkes bir tane der. Kendi kendine biraz düşündü. Heyecanlandı. Yani evet dedi. İnanmıyorum diyemedi. İkinci reklam arasında da sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Sen çok dindar bir kadınsın değil mi dedim. Onu hiç düşünmeden evet dedi. Yeryüzünde kendisini dindar saymayan bir tek insan yoktur dedim. Sadece Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak değil. Sen kendine şu soruyu sor. Hangi dinin dindarısın? Hayatında Allah kaçıncı sırada? Allah hayatında birinci sıradaysa yalnız Allah’a kul olursun. Dünyanın en güçlü adamı olursun. Ama ikinci sıradaysa birinci sırada olanın kulu, kölesi olursun. Haberin olsun. Sen kendini dindar zannedersin ama Allah ile ilişkin kesilmiş olur.

Şimdi bu açıdan dikkat edelim. Burada bunu görelim. Mesela kuranı Kerim’de puta tapan toplum olarak bize en fazla anlatılan toplum İbrahim’in (a.s) toplumudur. İbrahim (a.s) henüz nebi değil. Tıpkı az önce Aydın hocanın okuduğu gibi buluğa yeni ermiş bir genç, o kanaate varmış ve sorgulaması sebebiyle babasını sorguluyor, toplumunu sorguluyor. Burada ona gelen bir vahiyden, nebilikten bahsedilmiyor.

Aydın MÜLAYİM:Sırtlarından” (Araf 172) ifadesiyle ilgili bir şey söyleyeyim mi Hocam? “Ademoğullarının sırtlarından nesillerini aldığında…” (Araf 172) Gelenekte rabbine şehadet konusunda nasıl sorun yaşanıyorsa ki bu olayı ruhların yaratılmasına götürüyor. Günümüzde onu hatırlayan yok. Rabbine şehadet konusunda, iman konusunda gelenek nasıl sorun yaşıyorsa nebilere iman konusunda da öyle hocam… Mesela bir örneğini vereyim. Harun Hoca da hadisçidir. Çok iyi biliyordur. Nebilere inanmak Kuranı Kerim’de getirilen belge, Allah’tan gelen belgeyle inanılmıyor ki… Mesela bu konuyla ilgili bir hadis rivayet ediyorlar. Resulullah (s.a.v) son günlerinde camideyken şöyle söylüyor. Sahabesine hitaben, bende hakkı olan birisi var mı gelsin, hakkını benden alsın diyor. İçlerinden bir sahabi kalkıp benim senin üzerinde hakkım var diyor. O zaman gel al diyor. Resulullah ben sana ne yaptım diye soruyor. Beni kırbaçlamıştın diyor. Hakkım olmayan bir şeyde beni kırbaçlamıştın. Kırbacın hakkını almak istiyorum. Bu hadis olarak rivayet ediliyor. Resulullah sırtını açıyor. Açtığı zaman sahabe görüyor. Sırtında Muhammedurresulullah mührünü görüyor. Görünce eğilip o mührü öpüyor. Yani geleneğin nebiye inanç şekli bu şekildedir. Maalesef bir belgeye dayanmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Tamamen uydurma bir şey… Mümkün değil.

Şimdi bakın ibrahim’in (a.s) toplumu… şuna çok dikkat edelim. Burada Allahu teala şöyle diyor. “Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı” “İşte böylece İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyoruz.” (Enam 75) Yani yönetimde etkin olan kim? Yağmuru yağdıran kim? Put mu, Allah mı, başka bir şey mi? İşte havanın sıcaklığı, soğukluğu, insanların yaratılışı, yapısı falan filan… Mesela tarikatlarda şöyle bir yapı vardır. Allah’ı Cumhurbaşkanı gibi anlatırlar. Bazen büyük şeyhlerini vali gibi… Ondan sonra ilahlar piramidi olur. En tepede Allah var. Onun arkasında işte İstanbul Valisi gibi… Ondan sonra Fatih Kaymakamı gibi… Bizim mahallenin muhtarı gibi… Falan filan… Böyle değişik şeyler… İnsanların zihnen hazır olduğu şeyleri de kullanarak sorgulamasını engellerler. Böyle bir şey mümkün… İbrahim’de (a.s) böyle bir yapıda yetişmiş bir insandır. Öyle öğretmişler… İbrahim (a.s) hemen putların ilah olamayacağını anlıyor. Hatta putlarını da kırıyor. Bunu kim yaptı diyorlar. Büyüğü yaptı diyor. Konuşabiliyorsa bir sorun bakalım diyor. Konuşmayacağını bilmiyor musun diyorlar. Hepsi de biliyor. Putları savunamıyorlar. Hiçbirisi savunamıyor. Şimdi bakın şöyle diyor. Peki, İbrahim (a.s) puta karşı çıktı da ne yaptı? Lütfen çok dikkat edelim. “Felemmâ cenne aleyhil leylu raâ kevkebâ” “Gecenin karanlığı kendisini örttüğü zaman…” Yani hava kararıyor. O zaman bir kevkab gördü. Yani bir gezegen gördü. Venüstür, Marstır… ışıkları çok yüksek olan bir gezegen gördü. “gâle hâzâ rabbî” “İşte bu benim rabbimdir dedi.” Bakın puta karşı çıktı. Yıldıza benim rabbim diyor. “felemmâ efele” “baktı ki kayboldu.” Tanrı bana 24 saat lazım değil mi? Kayboldu gitti. Benim ihtiyacım olduğu zaman yanımda olmayanı ben yapacağım? “gâle lâ uhıbbul âfilîn” “Ben çekip gidenleri sevmem dedi.” (Enam 76) Ben yok olanları sevmem dedi. Veya istemem dedi. Ne yapacağım ben bunu dedi.

Harun ÜNAL: Beni korumayacak…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bana lazım olduğunda yanımda olmayanı ben ne yapacağım? Peki, şimdi diyorsunuz ki hadi bu olmadı. “Felemmâ rael gamera bâziğan” “Bu defa Ay’ı gördü.” Ay’ın ondördü… Doğmuş… Tamam… “gâle hâzâ rabbî” “Benim rabbim budur dedi.” (Enam 77) Bakın puta karşı çıkan ne yaptı? Gök cisimlerinin ilah olabileceğini düşündü. Gayet normal… Siz bunu şeyle karşılaştırırsanız… İşte İstanbul’un Valisidir. Canım Ankara’dakinin yetkisi başka… Sen istediğin zaman ona ulaşabiliyor musun derler. Ben bu Mahmud Efendi grubuyla tartışırken her isteyen gelip İstanbul Müftüsü ile görüşüyor mu dediler. Allah İstanbul Müftüsü gibidir. Bu efendi de bizi İstanbul Müftüsü ile görüştüren falanca kişi gibidir dediler. Kendilerini böyle savundular. Siz Allah’ı bir insan gibi düşünüyorsunuz dedim. Allah size şah damarınızdan daha yakın değil mi? İnanmıyor musunuz dedim. Öyle deyince sustular. “felemmâ efele” “Ay da kayboldu.” Bakın araştırma yapıyor. “gâle leil lem yehdinî rabbî leekûnenne minel gavmid dâllîn” “Eğer rabbim bana doğruyu göstermezse… gerçekten ben de bu sapıtmış topluluktan biri olacağım” dedi.” (Enam 77) Bu rab kim? Bakın yıldıza rab dedi. O gitti. Tamam, ben bunu sevmiyorum dedi. Onu sildi. Gitti. Şimdi Aya rabbim dedi. Ay da kaybolunca ne diyor? “Rabbim bana doğruyu göstermezse” (Enam 77) diyor. Doğruyu gösterecek olan rab kim? Allah… O büyük rab, bu küçük rab… Yani birisi Cumhurbaşkanı, birisi İstanbul Valisi gibi… Öyle anlatıyorlar ya… O şekilde insanların zihinlerini karıştırıyorlar. Şimdi buna dersiniz ki tamam doğruyu anladı. Allah’tan başkasında bulamayacağını anladı. Yok değil. “Felemmâ raeş şemse bâziğaten gâle hâzâ rabbî” “Bu defa güneşi gördü. Güneş doğdu. Bu benim rabbim dedi.” “hâzâ ekber” “Bu daha büyük…” (Enam 78) Bundan daha büyük gök cismi yok ki… Bizim müşahedemizle yani… İşte bu benim rabbim dedi. Bu daha büyük… Bu sözlerin hepsi birer şirk sözü değil mi? Şirk sözü… Ama Allah İbrahim’i (a.s) bize örnek veriyor. “felemmâ efelet” “O da kaybolunca” Allah, Allah… Bu en büyüğünde bir şeyi yok. Hadi yıldız gitti. Ay gitti. En büyüğü de gitti. Bunların hiçbirisi benim işime yaramaz. Hemen meseleyi anladı. “gâle yâ gavmi innî berîum mimma tuşrikûn” “Ey kavmim izin Allah ile aranıza koyup yetkili saydıklarınız var ya ben onlardan uzağım.” (Enam 78) Yani şimdi bu yetkili kelimesi çok önemlidir. Mesela tekrar düşünün. Cumhurbaşkanı yetkilerinin bir kısmını İstanbul Valisine vermiş diyorlar. Çünkü insanlara öyle anlatıyorlar. İstanbul Valisinin bazı yetkileri Fatih kaymakamında… Fatih kaymakamının bazı yetkileri de bulunduğu mahallenin muhtarında… O zaman ne yapmış oluyor? Yetkide onlara ortak olmuş oluyor. Herkes kendi sınırı içerisinde… Ama asıl yetkiyi veren kim? En üst makam değil mi? Bu şeylerde öyledir. Şirkte de aynı şekilde bir yapı oluşturulmuştur. İbrahim (a.s) o zaman bakıyor ki bunların hiçbirisi yetkili olamaz.

Harun ÜNAL: Şirk ifadesini kullanmasıyla şirki burada kabulleniyor. Ama hemen başka türlü yorumluyorlar.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ayetlere öyle berbat manalar verirler ki… Gerçekten çok üzücüdür. Kuran ayetlerinde şirki anlatan bütün ayetlerin anlamı bozulmuştur. Bunun adı tahriftir. Ama tahrif kelimesinin anlamını da tahrif ettikleri için… Kuranı Kerim tahrif edilmiş kitap değildir derler. Tahrif anlamı bozmaktır. Anlamını bozmadığınız kaç tane ayet kaldı? Üzücü olan da şu tefsirlerin hemen hemen tamamı… İşte tefsir konusunda Harun Hoca uzmandır. Harun Hocamız Keşşaf tefsirini tercüme eden zattır. Hocam dun kelimesine hiç doğru mana veren birisini şimdiye kadar sen gördün mü? Dun kelimesi Allah’ın altı, insanın üstüdür. Yani şöyle düşünün. Gene aynı şekildedir. İstanbul Valisi Cumhurbaşkanının astı bizim üstümüzdür değil mi? İşte ona dun derler. Bizim üstümüz onun altıdır. Bunu anlatan kelimenin anlamı bozulmuş. Dua kelimesi ibadet diye anlatılmış. Yani okuyup da anlamanız imkansızdır. Neyse devam ediyorum. İbrahim (a.s) bütün buralarda öyle cümleler kullanıyor ki bunu söyleyen kesinlikle müşrik olur. Peki, müşrik olur da Allah İbrahim’e (a.s) müşrik diyor mu Hocam?

Harun ÜNAL: Demiyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: İbrahim müşrik olmamıştır diyor. Niye? Çünkü o ezberletilmiş bilgidir. Hangimiz ondan uzak kalabiliyoruz ki… Ama sonra sorguluyoruz. Kendimize ait bilgi haline geldikten sonra Allah o konuda bizi sorumlu tutuyor. İbrahim puta karşı çıktı. Yıldıza benim rabbimdir dedi. Demek ki bakın sorgulamada tam bir hürriyet var mı? Sorgulamada Allah tam bir hürriyet vermiş mi? Bu benim rabbimdir diyebiliyor. Ama bugün… işte burada sık sık anlatıyoruz. Geçen Cumartesi günüde kaynağıyla buraya gelmişti. Getirmiştik. Ebussuud’a bir talebesi “Nebimizin bütün hadisleri doğru mudur? Ona uymak gerekir mi” diye soruyor. Verdiği cevap şöyle… “Sen bu soruyla doğru değildir demek istiyorsun. Bu söz seni kafir eder. Tevbe etmezsen öldürüleceksin” diyor. İbrahim’in (a.s) söylediği daha ağır bir ifade değil mi? Cenabı hakkın sorgulamada verdiği hürriyete bakın. Mesela sizin çocuklarınız… Anneler, babalar çok iyi bilir. Anneler kadar iyi bilemezler ama babalar da az çok bilirler. Gelip sorarlar. Anne Allah ne kadar büyük? Allah’ın şuna gücü yete mi? Çocuklarınız sormuyor mu? Sus oğlum sus… Kâfir olursun mu diyeceksiniz? Tabi ki soracak. Sorgulayacak ki kafasına yatsın. Yoksa nasıl olacak?

Harun ÜNAL: 44:47 44:51 sn. arası anlaşılmıyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allahu Teala burada ne kadar güzel örnek veriyor değil mi? Ondan sonra şöyle diyor. “Ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım” (Enam 78) diyor. Tekrar edeyim. Ortak en az kaç kişi arasında olur? En az ikidir. Birincisi Allah’tır. “Bu benim rabbimdir dedi. Eğer rabbim bana doğruyu göstermezse” (Enam 77) dedi. O aşağıdaki rab, diğeri de alemlerin rabbi… Ondan sonra da şöyle diyor. “İnnî veccehtu vechiye lillezî fetaras semâvâti vel arda hanîfev” “Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim” (Enam 79) diyor. Eğer kavmi gökleri ve yeri yaratanın kim olduğunu bilmiyorsa İbrahim’e (a.s) ne derdi? O da kim? O da nereden çıktı demezler miydi? Az önce Aydın hocanın okuduğu Araf Suresi 172. Ayet… Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Ama mesele şudur. Allah’ı kaçıncı sırada tutuyorsunuz. İşte şu yıldızlar bize yağmur yağdırır, güneş şunu yapar, ay bunu yapar falan filan derseniz Allah’ı ikinci sıraya koymuş olursunuz. Çünkü ihtiyaçlarınızı onlardan istersiniz değil mi? Ondan sonra şöyle diyor. “Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim” “ve mâ ene minel muşrikîn” “Ben ona ortak koşanlardan değilim” (Enam 79) diyor. Yani onun yetkisine hiçbir şeyi ortak koşmam diyor. Onun yanında ikinci bir yetkili yok. Bütün yetkiler onda… Ama bu defa ne yapıyorlar? “Ve hâccehû gavmuh” “Kavmi ona karşı delil getirmeye çalıştı.” Bana da Mahmud Efendinin orada bir takım şeyler getirmeye çalıştılar. Falan şöyle etmiş de, filan böyle yapmış da… Bende güldüm. Devam ettiremediler. Bakın İbrahim’in (a.s) söylediği söze bakın. “gâle etuhâccûnnî fillâhi” Tekrar ediyorum. Daha nebi falan değil. Sadece aklını çalıştırıyor. Akıllı bir insan olarak konuşuyor. “Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz?” O toplum Allah’a inanmazsa onlara böyle bir şey söylenir mi? Bize anlatılan Mekkelilerde Allah inancı var mı? Olmaması mümkün mü ya? Yani onları doğru anlamamıza imkan vermiyorlar ki… “gâle etuhâccûnnî fillâhi” “Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz?” (Enam 80) diyor. Bana doğru yolu o gösterdi. Araştırma yaptım.

Harun ÜNAL: 43:53 43:57 sn. arası anlaşılmıyor. Yani kafamı çalıştırdım.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sağa sola kendimi kaptırmadım. Aklımı çalıştırdım. Fıtratımı çalıştırdım. Tamam. Ben ayetim. Allah’ın yarattığı bütün varlıklar birer ayettir. Kuranı Kerim’de bir ayet, tabiatta bir ayet… Arada tam bir uyuşmayı görüyorum. Tamam, işte… Tatmin oluyorum. Bitti.

Aydın MÜLAYİM: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Âdem (a.s) örneğinden sonra ikinci en büyük örnek bu ayetlerdeki İbrahim (a.s) örneğidir. Gerçekten din adamlarını rab edinme konusunda çalıştığım için bu ayetlerin ne kadar muhteşem olduğunu kavrayabiliyorum. Burada önemli olan Allah konusunda herkes müşterek… Müşriklerde müşterek… Herhangi bir sorun yok. Burada sorun olan rab konusu… Rab edinme konusudur. Putları rab edinmek, yıldızları rab edinmek… Günümüzde de Müslüman görünen çok insanın din adamlarını kendisine rab edinmesi konusu burada çok büyük örnek… Yani rab İbrahim’in izinden giden insanların rab edindikleri şeyi aslında bir sorgulaması gerekir. Kendileri bazen farkında olmadan rab edinmiş.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Rab ne demek?

Aydın MÜLAYİM: Terbiye eden…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Sahip demektir. Yetiştiren, büyüten ve sahiplik yapan demektir. Allah benim rabbim demek ne demek? Beni yaratan, yaşatan ve bana her zaman sahip olan, bana her şeyden daha yakın olan demektir. Peki, Allah benim rabbimse, sahibimse benim herhangi bir yerde ben sahipsizim, kimsem yok demeye hakkım var mı? Tek başıma olmanın ne manası var? Allah var. Başka şeye ne gerek var? Allah var ne gam var. Ben sahipsiz değilim ki… Benim sahibim öyle bir sahip ki öyle ay gibi, yıldız gibi arada sırada görünüp kaybolan değil. Falan şeyh, filan şeyh gibi beni sömürmeye çalışan değil. Her şeye sahip olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her zaman olan, her yerde olandır. Bitti. Ben sahipsiz değilim.

Evet, devam ediyorum. Kavmi ona delil getirmeye çalışınca “gâle etuhâccûnnî fillâhi” “Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz?” dedi. Kafanızı biraz çalıştırın. “ve gad hedân” “Bana doğruyu o gösterdi.” Niye? Çünkü nebilik falan yok. Bunu her insan yaşar. Allah nasip etti ben her şeyi gördüm dersiniz. Ondan sonra “ve lâ ehâfu mâ tuşrikûne bihî” “Sizin onun yetkilerine ortak saydıklarınız var ya ben onlardan korkmuyorum” diyor. İşte falanca şöyle yapar. Filanca çarpar. Şu bu falan… Bu tarikatların gene bana çok söyledikleri şeydir. Bende hep onlara gülmüşümdür. Yani şirkin tam yapılanmasını görmek istiyorsanız herhangi bir tarikatı inceleyin yeter. Şu tarikat bu tarikat demiyorum. Hangi tarikat olursa olsun. Bakın orada görürsünüz. “vesia rabbî kulle şey’in ılmâ” “Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır.” Rabbim her şeyi biliyor. Benim durumumu da biliyor. Sizin durumunuzu da biliyor. Siz bilmiyor musunuz Allah’ın sizi bildiğini? “efelâ tetezekkerûn” “Tezekkür de bulunsanız.” (Enam 80) Ey toplumum şu bilgilerinizi bir yoklayın bakalım. Mesela bir yerde başınız sıkıştığı zaman puta mı sığınıyorsunuz, Allah’a mı sığınıyorsunuz?

Harun ÜNAL:efelâ tetezekkerûn” (Enam 80) “Kalu bela”ya (Araf 172) götürüyor.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Allah ile ilgili bilgilerinizi bir harekete geçirin. Sıkıştığınız zaman Allah’tan yardım istersiniz. Rahatladığınız zaman başkalarını devreye sokarsınız. Bunu bilmiyor musunuz? Bu kadar bilginiz yok mu? Tezekkür kelimesi zikir… Kuranı Kerim’in adı zikirdir. “İnnâ nahnu nezzelnez zikra ve innâ lehû lehâfizûn” “O zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz” (Hicr 9) diyor. Sadece Kuran’ın değil. Allah’ın indirdiği bütün kitapların adı zikirdir. Niye? Doğru bilgi vardır. Bu Allah’ın indirdiği ayetlerdir. Peki, tabiat? Allah’ın yarattığı ayetlerdir. Tabiattan elde edilen doğru bilgilerde zikirdir. İşte bakın burada görüyor musunuz? İbrahim (a.s) onlara bir ayet okumadı ki? Ne oldu? “efelâ tetezekkerûn” (Enam 80) derken tabiattan edindiği bilgileri söyledi. Ondan sonra şöyle diyor. “Ve keyfe ehâfu mâ eşraktum” “Sizin Allah’ın yetkilerine ortak koştuklarınızdan ben nasıl korkarım?” Allah adına siz kendiniz yetki veriyorsunuz. “ve lâ tehâfûne ennekum eşraktum billâhi mâ lem yunezzil bihî aleykum sultânâ” Allah size yetki vermedi. Elinizde bir belgeniz yok. Dayandığınız hiçbir şey yok. Siz kendi kafanıza göre yağmuru şu yağdırır, meyveleri şu verir. Filan şunu verir. Elinizde bir belgeniz var mı? Ben sizden nasıl korkarım? Siz kendi kafanıza göre bunları uydurmuşsunuz. “feeyyul ferîgayni ehaggu bil emn” “İki gruptan hangisi güvende olmaya daha hak sahibidir?” Allah’a dayanan mı, başkalarına dayanan mı? “in kuntum tağlemûn” “Biliyorsanız söyleyin.” (Enam 81) Onların bilgilerine vurgu yapıyor. Allahu Teala burada genel kuralı koyuyor. “Ellezîne âmenû” “Kim Allah’a inanıp güvenirse” Onun için hepimiz için geçerli şey odur. Cenabı Hakka inanın, güvenin. Allah’tan başkasına asla güvenmeyin. Allah’a güvenin. Hiçbiriniz sahipsiz değilsiniz. Sizin sahibiniz kendinden daha güçlü birisi olmayandır. Her zaman olan, her yerde olandır. Onun için kim ona güvenirse… Güvensizlik yaparsan yandın. “ve lem yelbisû îmânehum bizulmin” “İnancını da yanlışla örtmezse (karıştırmazsa)” (Enam 82) Yanlış dediği ne? Araya bir takım başka yetkililer sokuşturmak… Canım ben Allah’a kurban olurum derler. Gene bir televizyon kanalında bu tür konuları konuşmuştuk. Reklam arasında bir kadın geldi. Reenkarnasyon konusu konuşuluyordu. Ben inançsız bir kadınım, ben reenkarnasyona inanıyorum, yaşımda 45 dedi. Baktım ki 60 yaşında gösteriyor. Sen inançsızım falan diyorsun ama Allah’ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Ov kurban olmuşum Allah’a, Allah dediğim zaman içim rahatlar dedi. Sen reenkarnasyon diye bir şey olmadığını biliyorsun da dünyaya tekrar güzel gelmeyi umut ettiğin için reenkarnasyona şey yaptın dedim. Üstü kapalı olarak falan kabul etti. Ama peygamberleri asla kabul etmiyorum dedi. Niye kabul etmiyorsun? Çünkü emir ve yasaklar onların aracılığıyla geliyor. Sen kendi kafana göre hareket etmek istiyorsun? Allah’ın emirlerine uymak istemiyorsun ki dedim. Sonra tamam falan dedi. Tabi devam edersem fazla vakit alır. Şimdi bunlarda böyle… Allah’a inanıp güvenir, araya kendi kafanıza göre bir şey sokuşturmazsanız “ulâike lehumul emnu” “İşte güven onların hakkıdır.” “ve hum muhtedûn” “Doğru yolda olanlar onlardır.” (Enam 82) Buraya dikkat edin. İbrahim’e (a.s) bir nebinin tebliği yok, kendisi de nebi değil. Aklını çalıştırıyor. Tabiatı gözlemliyor. Tabiatı gözlemlediğimiz zaman tabiattan elde ettiğimiz bilgiler Kuran’dan elde edilen bilgilerle örtüşür. Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunun delili de odur. Yok efendim ben nereden bileceğim Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunu derler. Siz geçmişi inkar ederseniz şu kadar raviler Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunu rivayet etmişler. O zaman Kuran’a inanmazsınız. Sen deli misin, divane misin? Eğer geçmişten gelme derseniz o zaman İsa tanrı diyenlerin sayısı az mı? Kiliseyi tanrı yapanların sayısı az mı? Ne yapıyorsun? Kardeşim senin geçmiş dediğin insanları ben tanıyabiliyor muyum? Hangisiyle tanışıyorum? Ölmüş gitmişler. Benim kendi kararım önemlidir. Kendi kanaatim olacak. Birilerinin kanaatini ben kendime inanç olarak kabul edemem ki… Çünkü hesabı ben kendim vereceğim. O zaman tabiattan elde ettiğiniz bilgileri Kuran’daki bilgilerle üst üste getirdiğiniz zaman “hah işte bu” dersiniz. Ve Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunun delili tabiattaki ayetlerdir. “Senurîhim âyâtinâ fil âfâgı ve fî enfusihim” “Onlara kendi vücutlarındaki ayetlerimizi göstereceğiz.” (Fussilet 53) Demek ki bizim vücudumuzda Allah’ın ayetleri var değil mi? Artık başparmağımızı basarak telefonumuzu açıyoruz. Artık bir ayeti öğrendik. Şimdi üst aramalarda geldi. Çünkü sizdeki parmak izi dünyadaki hiç kimsede yok. Sizin bir saçınız, sizin bir teriniz, sizin bir hücreniz dünyada hiç kimsede yok. Bunların hepsi Allah’ın ayetleridir. Kendi içinizdeki ve kendi dışınızdaki ayetlerdir. “hattâ yetebeyyene lehum ennehul hagg” “Kendileri açısından çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu kitap…” (Fussilet 53) Yani Kuran Allah’ın kitabıysa o zaman Allah’ın kitabı olduğunu Kuran’ın kendisi göstermelidir. Mesela ben Abdülaziz BAYINDIR. Abdülaziz BAYINDIR olduğumun delili kendim değil mi? Bir başkası benim için delil olabilir mi? “Senurîhim âyâtinâ fil âfâgı ve fî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehul hagg” “Kendi içlerinde ve dışarıdaki ayetlerimizi göstereceğiz. Kuran’ın hak olduğu kendileri açısından net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar…” (Fussilet 53) İşte İbrahim’de (a.s) o ayetlere baktı. Yani yıldıza baktı, Aya baktı, güneşe baktı. Allah’tan başka araya bir aracı girmeyeceğini kesin olarak anladı. Mesela biz kuran ile yüz yüze değiliz. Öyle düşünün. Çeşitli yerlerinde yok. Ama Allah’ın yarattığı ayetleri herkes her gün okumuyor mu? Dünyanın neresinde olursa olsun. Okumayan yok. Peki, bir de tabiattaki kanunlar var. Eğer tabiattaki kanunlara teslim olmazsanız… Mesela ben şimdi karşınıza ceketsiz çıktım. Bundan bir ay önce ceket ile çıkıyordum. Niye şimdi ceketsiz çıktım? Yaz geldi. Hava sıcak… Bu kanuna teslim oluyoruz. Ona göre giyiniyoruz. Kış olunca yine ona göre giyiniyoruz. Gece yatıp uyuyoruz. Şu bu falan… Yani Allah’ın koyduğu kanunlara teslim oluyoruz. Güzel… Ama imtihan şudur. Menfaatlerimize ters düştüğü zamanda orada teslim olabiliyor muyuz? İşte Allahu Teala dinini de Rum Suresinin 30. ayetinde fıtrat diye tanımlıyor. Yani oluşum, değişim, gelişim kanun ve kurallarının insan hayatıyla ilgili kısmına da Allah din diyor. Allah’a teslim olduğunuz zaman son derece rahat ediyorsunuz. Huzurunuz, güveniniz oluyor. İçiniz rahat, dışınız rahat… Dünyada tek başınıza olsanız bile İbrahim (a.s) gibi çok güçlü oluyorsunuz. Dışınızdaki herkes de çok iyi biliyor. Mesela İbrahim’e (a.s) karşı çıkanlar onu yakıyorlar. Niye? Verecek cevapları yok. Ne desinler? Yapabilecekleri tek şey kabalıktı. Ama Allah da yardım edince onu yapamıyorlar. Bu şeyler son derece mühimdir. Bunların üzerinde düşünelim. Zaten bu surenin sonuna doğru da devam ettikçe bu şeyler hep ortaya çıkacak. Enam Suresi Mekke’de inmiş olan bir suredir. Tümüyle Mekke’de inmiş olan surelerdendir. Ve şirki en güzel anlatan surelerdendir. Allah’ı ikinci sıraya koyduğunuz an Allah’a ortak koşmuş olursunuz. Yani en sevdiğiniz bir arkadaşınızı düşünün. Baktınız ki artık sizinle eskisi gibi ilgilenmiyor. Başkalarını size tercih ediyor. Ne yaparsınız? Başka dostlar mı buldun, ne oluyor dersiniz. Aramıza kara kediler mi girdi denir değil mi? İşte Allah ile araya bir takım şeyler sokuşturmak da aynen onun gibidir. Yani insanlar kendi hayatlarında şirkin ne olduğunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla tekrar edeyim, şirk Allah’ı ikinci sıraya atmaktır. İbrahim (a.s) zamanında birinci sıraya koydukları neymiş? Putlar… Putların tanrı olamayacağını herkes hemen anlar. Ama gök cismi… Olabilir, Allah yetki verebilir diye düşünülebilir. Onu da kendi araştırmanızla, kendi kafanızı çok iyi çalıştırarak şey yapacaksınız. Ama tekrar edeyim. Bu araştırmalarda insanlar tam hür bırakılmış. Ve Allah’ın asla şirk koşmamıştır dediği İbrahim (a.s) üç tane cümle kuruyor ki üç cümlenin üçü de şirkin dik alası değil mi hocam?

Harun ÜNAL: Evet.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın sorgulamada ne kadar büyük bir hürriyet var görüyor musunuz? Ve Allah, asla şirk koşmamıştır dediği İbrahim (a.s) üzerinden yapıyor. Niye? Çünkü çocukluktan gelen bir alışkanlık var. Onu terk etmek kolay mı?

Yani bugün mesela bizde Kuranı Kerim’de… Bugün Enes Hoca anlatıyor. Nisa Suresinin son ayeti… Ona Kelale ayeti denir. Resulullah’a bir soru soruluyor. Cevabını Allah veriyor. Arkasından “yubeyyinullâhu lekum en tedıllû” “cevabı sizin için Allah veriyor ki yanılmayasınız” (Nisa 176) diyor. Yanılmayasınız meselesini orada öyle bir hale getirmişler ki… O ayeti Allah açıkladığı halde o ayeti doğru anlayan bir tane mezhep bulamazsınız. Hep üstünü kapatmışlardır. Niye kapatıyorlar? Çünkü kadınları mirastan mahrum etmeleri gerekiyor. Bir adamın bir oğlu bir kızı olsa kızı babasından önce ölmüş olsa mirasın tamamı oğluna kalır. Kızın çocuklarına zırnık kalmaz. Hadi oğlu da kızı da ölmüş olsa gene kız babadan önce ölmüş olsa miras tümüyle oğlanın çocuklarına kalır, kızın çocuklarına miras kalmaz. Ama bu ayeti doğru anlasalar ikisine de kalacak.

Dede mahrumu dedikleri bir saçmalık üretmişlerdir. Efendim babası dedesinden önce ölmüş. Bir adamın iki tane oğlu var. Bir trafik kazası oldu. Kazada oğul babadan iki üç saniye önce öldü. İki üç saniye önce öldüğü için çocukları varsa oğlunun mirasının altıda biri babaya geçer. Ama babanın mirasından zırnık oğlunun çocuklarına geçmez. Çünkü babasından önce ölmüş. Babasından bir dakika sonra ölen diğer oğlunun çocukları bütün malı alır. Biz aynı denenin çocukları değil miyiz? Dede yetimi diye bir saçmalığın zırvasını şey yaparlar. Ve bugün mezheplerin tamamı bunu kabul eder. Bu Kuranı Kerim’e göre şirk değil mi hocam?

Harun ÜNAL: Şirktir.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Bakın mezhepte mezhep imamlarının Kuran’a aykırı görüşlerini kabul etmek şirktir. Biz bu şekilde yetişmedik mi hocam? Bizi böyle yetiştirdiler. Aynı İbrahim (a.s) gibi… Bilmiyorduk ki… işte Enes Hoca epeyce zamandır çalışıyordu. Meseleyi tam tamına ortaya çıkarmış. Mesela öyle bir şey ki… Kelalede; anne ölmüşse anne bir çocuklar annenin yerine geçiyor, baba ölmüşse baba bir çocuklar babanın yerine geçiyor. Anne baba ölmüşse ana baba bir kardeşler her ikisinden alıyor. Baba bir sadece baba tarafından alıyor. Ana bir sadece ana tarafından alıyor. Muhteşem bir şey… Fakat bu muhteşem sistemi kabul eden bir tane mezhep bulamazsınız. Peki, bunlar nedir? Yani bu şirk sadece İbrahim toplumunda mıydı? İslam Alemi bugün gırtlağına kadar şirkin içindedir. Mezhepler tam birer ilahtır. Bana niye diyorsun diye kızıyorlar. Doğruları söylemek günahsa söylemeyelim. Eğer Batılılar herhangi bir şeyi tenkit ediyorlarsa bu aslında bizde yok diyorlar. Ama peki, Osmanlı gibi güçlü olsaydınız ne diyecektiniz? Kâfir kes sesini diyeceklerdi.

Harun ÜNAL: Hocam gerçeği dile getirdiğiniz zaman hainsiniz. Ama hikâye anlatırsanız sizden daha iyisi yoktur. Mesela Abdülhamid dizisi var. Orada vatandaşın birisi borçluymuş. Resulullah’ı rüyasında görüyor. Bizim Abdülhamid’e git, verir diyor. Abdülhamid’ geliyor. Bundan alacağım var diyor. Meczup biri falan diyorlar. Abdülhamid, çağırın gelsin diyor. Resulullah’ı gördüm böyle böyle dedi diyor. Bizim Abdülhamid’e 01:05:29 01:05:31 sn. arası anlaşılmıyor. Ne dedi bir daha söyle diyor. Bizim Abdülhamid deyince bir kese atıyor. Bir daha söyle ne dedi diyor. Bizim Abdülhamid deyince bir kese atıyor. Dört tane kese altını verdi. Buna sanki vahiy gibi iman ediyor. Buhari’de şöyle diyor. “Maymun zina ettiği için recm ettiler” diyor. Onu ben bizim siteye yazdım. İnşallah dergide de yazacağım. Beni hain olarak ilan ettiler.

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Boş ver. Onlar hain ilan etmediği zaman sen kendinden şüphe et. Doğru yolda olduğunun en güzel delilidir. Ama tekrar ediyorum. Bakın burada Harun Hoca anlatıyor. Mesela burada Osmanlı olsaydı hemen derhal hesabını görürlerdi. (öldürürlerdi) Mesela Mursi’yi dün öldürdüler. Millet kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Peki, güzel… Beyler açın o sizin fıkhınızı bakın ki buna aykırı bir tek kelime bulabilecek misiniz? Mezheplerinizden buna aykırı bir tane görüşü olan bulun da ben size en büyük madalyayı takayım. Sizin mezhepleriniz devlet adamlarını ilah yapmış. Siz sadece demokrasi bilmem ne… Allah’tan ki bir Batı şeyi var da bunları konuşuyorsunuz. O da olmasa onu da konuşmayacaksınız. Bu ne ya? Mursi’yi tenkit ediyorsunuz. Hani dinime söven bari Müslüman olsa derler ya… Sen doğru yolda mısın ki gelip konuşuyorsun? Bakın bizim sitede açın görürsünüz. Teokrasi ile ilgili yazılarımız vardır. İşte kutbu azam… Yani devlet adamlarının nasıl ilahlaştırıldığını da bütün mezhepler açısından göreceksiniz. Tabi Mursi’ye yapılanların asla savunulacak bir tarafı yok. Ama bu vesileyle bu yapınızı bir görün. Bakın Allahu Teala ne kadar muhteşem bir sorgulama hakkı vermiş. İbrahim (a.s) üzerinden şirk sayılacak kelimelerle sorgulama yaptırıyor. Ve o sorgulamayı yapan İbrahim’e (a.s) hiç müşrik olmamıştır diyor. Niye? Çünkü gerçeği anladığı an vazgeçiyor. Biz de Kuran’a aykırı o kadar çok fetva verdik ki… Siz vermediniz mi hocam?

Harun ÜNAL: Tabi ki…

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR: Ama biz onların Kuran’a aykırı olduğunu bilmiyorduk ki… Öğrendiğimiz an hemen irtibatı kestik. Allah’a hamd olsun doğruları gördük. Buradan duyarsınız. Şunu yanlış biliyormuşuz. Sürekli söylemiyor muyuz? Tamamen İbrahim’in (a.s) yaptığı gibi… Bir sorgulayalım ya… Böyle bir kitaba inandığını söyleyen insan toplumu böyle mi olur? Allah yardımcımız olsun. Peki, şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 76-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Temmuz 2024
2 İsra Suresi 73-75. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Temmuz 2024
3 İsra Suresi 66-72. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Temmuz 2024
4 İsra Suresi 61-65. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Haziran 2024
5 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
6 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
7 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
8 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
9 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
10 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
11 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
12 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
13 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
14 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
15 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
16 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
17 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
18 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
19 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
20 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
21 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
22 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
23 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
24 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
26 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
27 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
28 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
29 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
30 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
31 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
32 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
33 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
34 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
35 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
36 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
37 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
39 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
40 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
41 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
42 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
43 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
44 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
45 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
46 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
48 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
49 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
50 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
51 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
52 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
53 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
54 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
55 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
56 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
57 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
59 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
60 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
61 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
62 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
63 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
64 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
65 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
66 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
67 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
68 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
69 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
70 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
71 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
72 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
73 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
74 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
75 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
76 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
77 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
78 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
79 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
80 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
81 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
82 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
83 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
84 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
85 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
86 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
87 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
88 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
89 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
90 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
91 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
92 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
93 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
94 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
95 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
96 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
97 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
98 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
99 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
100 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
101 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
102 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
103 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
104 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
105 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
106 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
107 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
108 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
109 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
110 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
126 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
127 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
129 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
134 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
135 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
136 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
137 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
142 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
143 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
146 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
147 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
150 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
160 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
164 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
166 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
168 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
169 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
179 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
188 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
191 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
192 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
204 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
205 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
206 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
207 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
208 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
209 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
210 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
211 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
222 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
223 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
224 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
226 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
227 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
230 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
234 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
238 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
239 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
240 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
241 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
264 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
267 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
268 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
269 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
270 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
271 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
272 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
273 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
274 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
275 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
276 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
277 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
278 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
279 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
280 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
281 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
282 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
283 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
284 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
285 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
286 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
287 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
288 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
289 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
290 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
291 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
292 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
293 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
294 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
295 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
296 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
297 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
298 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
299 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
300 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
301 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
302 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
303 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
304 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
305 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
306 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
307 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
308 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
309 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
310 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
311 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
312 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
313 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
314 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
315 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
316 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
317 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
318 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
319 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
320 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
321 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
322 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
323 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
324 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
325 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
326 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
327 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
328 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
329 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
330 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
331 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
332 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
333 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
334 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
335 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
336 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
337 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
338 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
339 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
340 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
341 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
342 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
343 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
344 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
345 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
346 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
347 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
348 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
349 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
350 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
351 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
352 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
353 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
354 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
355 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
356 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
357 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
358 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
359 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
360 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
361 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
362 İcma 11 Ekim 2016
363 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
364 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
366 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
367 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
368 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
370 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
371 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
372 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
373 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
374 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
375 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
376 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
377 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
378 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
379 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
380 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
381 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
382 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
383 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
384 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
385 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
386 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
387 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
388 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
389 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
390 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
391 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
392 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
393 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
395 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
396 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
397 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
398 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
399 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
400 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
401 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
402 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
403 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
404 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
405 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
406 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
408 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
409 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
410 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
411 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
412 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
413 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
414 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
415 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
416 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
417 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
418 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
419 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
420 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
421 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
422 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
423 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
424 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
425 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
426 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
427 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
428 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
429 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
430 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
431 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
432 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
433 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
434 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
435 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
436 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
437 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
438 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
439 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
440 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
441 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
442 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
444 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
445 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
446 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
447 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
448 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
449 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
450 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
451 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
452 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
453 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
454 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
455 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
456 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
457 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
458 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
459 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
460 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
461 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
462 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
463 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
464 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
465 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
466 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
467 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
468 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
469 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
470 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
471 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
473 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
474 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
475 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
476 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
477 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
478 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
479 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
480 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
481 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
482 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
483 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
484 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
489 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
490 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
491 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
492 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
493 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
494 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
495 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
496 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
497 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
498 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
499 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
500 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
501 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
502 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
503 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
504 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
505 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
506 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
507 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
508 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
509 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
510 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
511 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
512 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
513 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
514 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
515 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
516 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
517 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
518 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
519 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
520 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
522 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
523 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
524 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
525 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
526 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
527 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
528 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
529 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
530 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
531 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
532 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
533 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
534 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
535 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
536 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
537 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
538 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
539 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
540 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
541 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
542 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
543 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
544 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
545 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
546 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
547 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
548 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
549 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
550 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
551 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
552 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
553 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
554 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
555 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
556 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
557 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
558 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
559 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
560 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
561 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
562 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
563 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
564 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
565 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
566 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
567 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
568 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
569 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
570 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
571 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
572 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
573 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
574 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
575 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
576 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
577 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
578 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
579 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
580 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
581 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
582 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
583 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
584 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
585 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
586 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
587 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
588 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
589 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
590 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
591 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
592 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
593 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
594 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
595 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
596 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
597 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
598 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
599 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
600 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
601 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
602 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
603 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
604 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
605 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
606 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
607 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
608 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
609 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
610 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
611 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
612 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
613 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
615 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
616 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
617 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
618 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
619 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
620 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
621 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
622 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
623 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
624 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
625 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
626 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
627 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
628 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
629 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
630 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
631 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
632 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
633 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
634 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
635 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
636 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
637 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
638 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
639 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
640 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
641 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
642 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
643 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
644 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
645 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
646 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
647 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
648 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
649 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
650 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
651 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
652 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
653 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
654 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
655 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
656 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
657 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
658 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
659 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
660 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
661 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
662 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
663 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
664 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
665 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
666 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
667 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
668 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
669 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
670 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
672 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
673 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
674 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
675 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
676 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
677 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
678 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
679 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
680 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
681 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
683 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
684 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
685 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
686 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
687 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
688 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
689 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
690 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
691 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
692 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
693 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
694 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
695 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
696 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
697 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
698 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
699 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
700 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
701 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
702 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
703 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
704 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
705 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
706 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
707 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
708 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
709 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
710 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
711 Hac 11 Kasım 2008
712 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
713 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
714 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
715 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
716 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
717 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
718 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
719 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
720 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
721 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
722 Oruç 26 Ağustos 2008
723 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
724 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
725 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
726 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
727 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
728 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
729 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
730 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
731 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
732 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
733 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
734 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
735 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
736 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
737 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
738 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
739 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
740 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
741 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun