Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi

27 Aralık 2011 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Elhamdulillahi Rabbil alemin. Vel akibetül lil mütakin. Essalatu vesselamu âlâ Rasulina Muhammedin ve âlâ alihi ve sahbihi ecmain.

Biliyorsunuz bu hafta, gecen hafta bir konu üzerinde durmuştuk, inşaAllah bu haftada, İnsanı köleleştiren Kredi Sistemi üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Cünkü Insanın eline imkanlar gectiği zaman, Dünya ve Dünyalıkla yüzyüze gelmeye başladığı zaman, Din’e uyma yerine Din’i kendine uydurmayı tercih ediyor. Bakıyorsunuz ki Din’in yasakları değişik şekilerde ciğnenmiş oluyor. Biliyorsunuz herhalde bir istitastik yapılsa tarihin hicbir döneminde İnsanlar bukadar Faizli Borc’un icine girmemişlerdir, yani müslümanları kastediyorum Türkiydeki müslümanları kastediyorum. Halbuki daha önceki dönemlerde herkes Faiz den kacıyordu. Şimdi Faize fetva veren Hocalarla dolu hertaraf. Birde son zamanlarda sıklıkla Mut’a nikahının yapıldığını duyuyoruz, Mut’a nikahı demek işte kısa süreli adına nikah denen aslında Zina olan bir ilişki demektir. Malesef onu Peygamber (sav)in caiz gördüğüne dair rivayetler hadis kitablarına yerleştirilmiştir, ki Kuran Sünnet bütünlüğü icerisinde ele aldığınız zaman onun imkansız olduğu ortaya cıkıyor .Yine Tarih olaylar Peygamber (sav) e atfedilen o sözlerin olmasının imkansız olduğunu da gösteriyor. Onun icin insanoğlu imtihan ediliyor, bikere şunu cok iyi bilelim ki, hic birimizin bir garantisi yoktur. Allahu teala hicbirimizi garanti altına almamıştır, Peygamberlerde buna dahildir. Yani Peygamberlerinde Ahiret’te Cennet’e gitme garantisi bu Dünyada kendilerine verilmemiştir. Onun icin Zümer suresinin, 39 uncu Sure, 65 ci Ayet, 464 cü sayfada , Allah’u teala şöyle diyor  Estauzubillah;

(39/Zümer 65.Ayet)

Ve lekad ûhıye ileyke ve ilellezîne min kablik

„ya Muhammed şu sana kesin olarak vahyedildi ve senden öncekilerede „

le in eşrekte le yahbetanne ameluk

„Şirke düşersen bütün yaptığın yok olur gider.“ Bütün yaptığın yok olur gider.

ve le tekûnenne minel hâsirîn

Kaybetmiş olanlardan olursun.“

Yani şirk en büyük günahtır, Cenabı Hakk ne diyor. Bütün Peygamberlere aynı uyarıda bulunduğunu ifade ediyor. Onun icin Peygamberimiz (sav) şöyle demişti

(45/ Ahkaf 9.Ayet)

ve mâ edrî mâ yuf’alu bî ve lâ bikum, ” Bu Allah’ın emri ile sölediği bir sözdür.

Kul mâ kuntu bid’an miner rusuli

„Deki ben elcilerin daha önce olmayıp ta şimdi ortaya cıkmış olanı değilim,“ benden önçe de elciler vardı,

ve mâ edrî mâ yuf’alu bî ve lâ bikum,

„Ne kendime ne yapılacağını bilirim ne de size.“

Dolayısıyla Allahu teala hic kimseye bi garanti vermiş değil. Şimdi biz burada başkalarını tenkit etmek icin değil, elbetteki yapılan yanlışları bütün acıklığıyla ortaya koyacağız ama, asıl konu kendimize ceki düzen vermek icin ne yapmamız gerektiğini ortaya koymaktır. hepimizin önünde her konuda imtihana tabi tutulacağımız bir ömür parcası vardır, Cenabı Hakk bizi her an imtihan etmekdedir, hic gevşetmeye gelmez, cok sıkı bir gayret icerisinde olmalıyız. Sık sık size hatırlatıyoruz, iblis kendisine verilen bir emri yerine getirmediği icin yoldan cıkmıştır, kendisi kendi kafasına göre bir kurgu oluşturmuş, kendi kafasına göre bir kurgu oluşturmuş, demiş ki, ben işte Adem’e secde et emri karşısında ben ondan daha hayrılıyım, beni ateşten yaratın onu camurdan yarattın. Cenabı Hakkın yaratıcılığını kabul edince sanki yoldan cıkmamış olacağını düşünüyor. Allahu tealanın herhangi bir emrini önemsememek kişiyi İblis konumuna sokar. Onun icin Allahu teala Kuranı Kerimde İblisin yanlış hayallere kapılarak kendisini yoldan cıkardığını ifade eden “iğva” kelimesini kullanıyor. Adem as da yanlış hayallere kapılmıştır, kısa sürede köşeyi dönme hayaline kapılmıştır, oda işte şu ağactan yersen melik olacaksın ve ölümsüz olacaksın değince hic düşünmeden o ağactan yemiştir. Birde yemin  etmiştir Şeytan ona,  Şeytanlar zaten insanların karşısına mutlaka Dini söylemle cıkarlar, Dini söylemi olmayan e Şeytan olmaz bunu hic unutmayalım, mutlaka dini söylem le cıkarlar, ve önünüze bütün şöyle icinizi harekete geciren ağzınızı sulandıran hoşunuza giden hedeflerle cıkarılır. İşte Adem as’a da sen Melik eşin de Melike olacak, biriniz Kral biriniz Kralice olacaksınız ve ölümsüzleşeceksiniz bu ağactan yerseniz demiş, arkasındanda yemin etmiş. Yemin edince de işe bir Dini mahiyet vermiş. Ve Adem as da o ağactan yemiş. Cenbı Hakk Adem as ın sucuyla İblisin sucunu eşit tutuyor. Ne diyor estauzubillah;

(20/ Taha 121.Ayet)

ve asâ âdemu rabbehu fe gavâ” Taha 121 ci ayette

„Adem Rabbine isyan etti ve batıl hayallere kapıldı,“

kendini batıl hayallere kaptırdı, aynı kelimeyi  Şeytan Cenabı Hakka karşı diyork ki Araf suresinde

(7/Araf 16.Ayet)

fe bimâ agveytenî

Beni “igve”  ettiği icin yani beni o “agve” yani batıl hayallere daldırdığın icin,

le ak’udenne lehum sırâtekel mustekîm

„Onlar icin senin doğru yolunun üstüde oturacam.“

İşlenen sucun mahiyeti aynı da, o sucları değerlendirme konusunda birbirlerinden farkları var. Adem as Cenabı Hakk tarafından nicin bu sucu işledin diye sorulunca diyor ki “ben yanlış yaptım ya Rabbi” ama Şeytana aynı soru sorulunca ben yanlış yaptım demiyor, ben doğru yaptım manasına gelen beni ateşten yarattın onu camurdan yarattın ben camurdan yaratılana secde etmem diyor. İşte Şeytanı Kafir yapan bu sözü, Adem as mı günahkar yapan da onun sucunu kabul etmesi dir. Bunu şunun icin anlatıyorum, öğretmeni Allahu teala olmasına rağmen, kaldığı yerde hicbir problem bulunmamasına rağmen, Adem as Cenabı Hakkın ifadesiyle Allah’a isyan etmişse

(20/ Taha 121.Ayet)

ve asâ âdemu rabbehu “ diyor

„Adem Rabbine isyan etmişse,“

 ve kendisini batıl hayallere daldırmışsa biz de aynı şeyi yapabiliriz.

Buna cok dikkat edelim. Şimdi Kredi Sistemi bügün bütün Dünyada yürürlükte olan sistemdir. Kredi Sistemi İnsanı nasıl köleleştirir. Onunla ilgili bitakım Ayetler ve Hadisler okuyacam. Ondan sonra bu kölelik Sisteminden cıkmamız gerektiği üzerinde biraz durmaya gayret edeceğim inşaAllah. Allahu teala Bakara suresinin 275 ci ayetinde 46 cı sayfa, şöyle diyor

(2/ Bakara 275.Ayet)

Ellezîne ye’kulûner ribâ lâ yekûmûne illâ kemâ yekûmullezî yetehabbetuhuş şeytânu minel mess

„Faiz yiyenler Şeytanın aklını celip, yoldan cıkardığı kişinin, davranışından farklı bir davranış göstermezler,“

yani Faiz yiyenler Şeytana uymuş kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler

zâlike bi ennehum kâlû innemal bey’u mislur ribâ

„Bu şundan dolayı onlar derlerki alım satım tıpkı Faizli işlem gibidir“.

Şimdi alım satımın güzel ve iyi olduğunu yararlı olduğunu yeryüzünde bilmeyen yoktur, Herkes bunu meşru kabul eder herkes güzel kabul eder, dolayısıyla Faiz alış veriş gibidir demiyorlar. Sizin o doğru bildiğiniz alış veriş varya işte oda Faiz gibidir diyorlar. Yani sizin yaptığınızla  bizim yaptığımızdan farklı değildir demeye getiriyorlar. Allahu teala diyorki

ve ehallallâhul bey’a ve harramer ribâ

“Allah alım satımı Helal Faizli işlemi de Haram kılmıştır.”

İkisi arasında büyük bir fark vardır. Alış veriş aralarında fark bulunan iki malın yada hizmetin değişimidir, ama Faiz aynı cinsten iki malın vadeli değişimidir. Yani Faiz vadesiz olmaz, Faiz farklı cinsler arasındaki değişim le olmaz. Aynı cinsten iki malın vadeli değişimidir. Oun icin Faiz sadece borcta olur, sadece borcta olur, alış veriş se işte mal ve hizmet üretimi ve değişiminde olur. Şimdi mesela bügün diyorlar ki, yani bügün de aynı şey söyleniyor, Alış verişte Faizli işlem gibidir diye. Biraz da son zamanlarda işte İslam Bankası diye ortaya cıkan Bankalarda biraz sonra söyliyeceğiz, işte alış veriş görüntüsü altında Faizli işlemler yaparak, işi kurtardıklarını zannediyorlar. Şimdi bugün bakın, yani dünyada Bankacılık vardır yani Kredi Bankaları, yani Faizle işlem gören Bankalar vardır. Bu Bankalar Ticaret yapamazlar, ticaret yapmaları yasaktır. Niye yasaktır cünkü Sistemlerine uymaz Ticaret. Mesela bakın bugün şeyde işte Morgic denen konums Finansmanında, lisink te Kredi kapsamına alınmıştır. Ama Bakalara bunu kolay kolay yaptıramazsınız. Niye cükü o bir Ticaret`tir Ticaretin hicbirine katlanmak istemezler. Şey olarak hernekadar yasal olarak ona Kredi denmiş olsa bile fiilen Kredi olmadığı icin Borclanma olmadığı icin gercek anlamda. Yani nekadar hernekadar alım satım da tıpkı Faizli işlem gibidir deseler bile, yani bugün yani İnsanlar  mesela batılı bir Bankanın Alış veriş yapmasını yasaklıyorsa. Sanki Faiz Haram olduğu icin mi alakasi yok ,Sistem böyledir  yani yapı böyledir, yapı böyledir. Ama Harama Helal diyebilmek icin birbirlerinden tamamen farklı olan iki şeyi birbirine benzetirler. Mesela şimdi bir Ticarethane rahatlıkla yapabilirsiniz. Siz Köyünüzden Kentinizden, üretiğiniz malları getirip Pazar da satabilirsiniz. Belki en fazla sizden o işgaliyi alabilirler okadar, başka birşey yok, ama getirende herhangi bir yerde parayı Faizli olarak borc verin bakın ki bugün Türkiyede dünyanın herhangi bir yerinde size müsade ediyorlarmı. Ikrazatcılıktan şey yapar değilmi cok ağır bir suctur cok ağır bir suctur. Hani alış veriş ile Faiz aynıydı. Kim diyor aynı olduğunu. Sadece Insanları kandırmak icin söylenen yalan sözdür bu. Arada cok büyük bir Sistem farkı vardır. Şimdi alış veriş te bir mal veya hizmeti üretmek ve onu ona  ihtiyac duyanlara ulaştırmak gerekir. Onlara ulaştırdığın zaman onlar işlerini görürler sizde o arada kazancınızı sağlarsınız. O mal ve hizmeti ne kadar cok üreten olursa okadar ucuz olur, nekadar az üreten olursa o kadar pahalı olur. Fakat şeyde Kredi Sisteminde borc verirsin herhangi mal ve hizmet üretimi yoktur, yani birisine 100 Lira verdin bir ay sonra 110 Lira almak üzere bu bir Ekonomik faliyet değildir. Ama ama Faiz Sistemi Faizli Sistemin adı Kredi, Kredi Sistemidir zaten, ihtisatcılar gayet iyi bilirler Kredi Sistemidir, Kredi bizim Karzın batıya gidib geriye gelmiş şeklidir. Karz ödünç demektir Borc demektir kart dır arabcası kart oraya gitmiş Kredi olmuş ve bize geri dönmüş, Kredi diye dönmüş geriye. Borc Sistemidir, borcun bir kere yapısı yani temelde borc İnsanı itaat altına sokar. Din ve Deyn aynı kökten iki kelimedir Din İtaat ve ceza anlamına gelir. Yani boyun eyme ve karşılık görme anlamına gelir. Deyn de aynı anlamdadır. Şimdi biz Dini yanlızca Allah a hasretdiğimiz icin, yalnız Cenabı Hakk a karşı borclu oluruz. Cünkü herşeyimizi ona borcluyuz ve ondan dolayıda icten samimi bir itaat de bulunmamız gerekir. İşte bunu adı Din. Allah ne demişse onu yapmak zorundayız Allah a kul ve köle oluruz. Allahtan başkasına kul ve köle olmayı yasaklayan bir Dinin Faizi kesin olarak yasaklaması gerekir aksi taktirde Deyn İnsanları İnsanlara köle yapar. Siz isteseniz de yapar istemeseniz de yapar. Cünkü o da itaat te zorlar o da cezaya zorlar. Şimdi cağımızda kölelik resmen kaldırırlmış ama fiilen daha büyük bir etkiyle devam ettiriliyor. Eskiden İnsanların yanında bir kölesi var  hicbir işi olmasa bile onun karnını doyurması lazım onu barındırması lazım yatacak yeri teymin etmesi lazım. Ama Kredi Sisteminde hic onların sıkıntısına şey yapmaz elindeki köleyle şey yapmasına lüzum yok istediği kadar Adamı ilan verir gelir onlar zaten köyünden kentinden ayrılmış Şehre gelmiş kişilerdir evi kira dır sağa dönse para sola dönse para. Halbuki köyünde kalsaydı evinde kirasız oturacaktı, falan yerde iki tane tavuk besleyip şey olacaktı kücücük bir işletmesi olacaktı, gidecekti dağdan odun toplayacaktı, yani iyi kötü gecinecekti şey olmasa bile. Ama Şehir yerinde bunların hicbirisi mümkün degil, hangi şey yaparsanız para. Bir işsiz kaldığınız andan itibaren artık sizin icin ölümlerden ölüm beğen. Dolayısıyla öyle bir sistem  oluşturuyorki, sizi kendisine Bağımlı hale getiriyor. Sizi baglı bulunduğunuz kökünüzden koparıyor, şehirlere dolduruyor ve sizi kendisine bağımlı hale getiriyor. Sadece sizi değil sizi calıştıran işletmeyi de kendisine bağımlı hale getiriyor. Cünkü ona da Kredi veriyor. Şimdi bu Krediye para dediğimiz öyle bir şeyki İnsanlar mal ve hizmet üretebilirler ama para üretme imkanları yok. Kimse para üretemez. Herkes mal ve hizmet üretir. Şimdi yatırım yaparsınız calışırsınız, kazanırsınız, yeni yeni üretimler yaparsınız. Ama para piyasada nekadar dolaşırsa dolaşsın bir kuruş artmaz, neyse odur işte cağımızda bu Kredi Sistemine karşı insanların birazcık ayakta durmasına sebeb olan kağıt para sistemidir. Hele bu kağıt para Sistemi yerine eskiden olduğu gibi madeni para olsa hic bir Devlet bir sene iki sene bile dayanamaz, cöker. Şimdi o doğan boşluğu merkez bankası sürekli kağıt para basarak doldurduğu icin devletler birazcık ayakta kalabilmektedir. Ama bu defa da ne oluyor bu defa da zenginler kendi Devletlerini emirler altına  aldaldıkları gibi şimdi bide tabi şey var biliyorsunuz işte bugünkü secim sistemi var. Secim zamanında siyasi partilerin ciddi mana da paraya ihtiyacı olur. O para da o zenginlerde vardır dolaysıyla baştan işi garantiye bağlarlar. Bi taraftan iş sahasını bi taraftan siyaseti yönlendirirler, ondan sonra da devletler devletlere borc verir, bu defa o şeyler giderek büyüyen Faize giderek sürekli büyüyen o şeyler bu defa Devletleri kontroll altına almış olurlar. Artık herhangi bir Devleti işgal etmeye gerek yok ki. İşgal edip de neye uğraşacaksın onunla, Kredi ver bitti, onun herşeyi zaten senin olmuş olur. Dolayısıyla şey de işte Dinimiz Kuranı Kerim Faizi kesin olarak yasaklamıştır. Bu Tevrat da da haramdır Incil de de haramdır hepsinde de haramdır. Cenabı Hakkın gönderdiği bütün  Peygamberler bunu haram kılmştır zaten Allah tan başkasına kul olunmuyacaksa bunun haram olması gerekir. Zamanımıza bir de biliyorsunuz bir de Kredi kartı icat edilerek Kredi de yani borc kart borclanma kartı icat edilerek bu defa herkes mevcut olanı bitirdiği gibi geleceği icin de borclanmış vaziyette oluyor. Ozaman herkes gece gündüz calışmış olsada borclarını ödemede sıkıntı cekiyor. Dolayısıyla bu Sisteme  bu Sistem işte bugün Avrupayı sarsan odur Amerikayı sarsan odur, yani Peygamberimizin (sav) bi hadisi şerifi var diyorki kredi şey Faizli Sistem nekadar iyi olursa olsun sonu mutlaka krize gider diyor darlığa döner diyor, darlık işte bugün kriz diye ifade ediliyor sonu mutlaka kriz dir diyor. Allahu teala da Bakara 276 da diyorki estauzubillah

(2/ Bakara 276.Ayet)

Yemhakullâhur ribâ

„Allah Faizli Sistemi daraltır „

ve yurbîs sadakât

„ve sadakaları da geliştirir“

Şimdi Faiz daralmaya sadakalarda genişlemeye sebeb olur. Onun icin şeyde Kuranı Kerim de Cenabı Hakk  sınıfa sekiz zekat verilmesini emretmiştir. Bu sekiz sınıfa verilen zekatla ekonomi de cok ciddi bir genişleme olur. Yani şöyle size bir hep örnek veriyorum İnsan vücudunu gene örnek vereyim. Cünkü o kolay akıl da kalıyor şeylerden piyasadan örnek verdiğim zaman insanların aklında pek kalmıyor. Şimdi vücdüt da dolaşan kanı paraya benzetebiliriz. Her hücrenin mala ve hizmete ihtiyacı vadır. Yemiş olduğumuz gıdalar bağırsaklarımızda hazmedilir kan gider o gıdaları ordan alır kara ciğere getirir, kara ciğer de işlenir işlendikten sonra ordan gene allır tüm hücrelere dağıtır, hücrelerin atıklarını da alır şeye işte boşaltım organlarına götürür. Ak ciğerden oxijen i alır tüm hücrelere dağıtır. Ordan oksijen atığını alır ve biz nefes olarak onu dışarıya veririz ve böylece de vücudumuz canlılığını devam ettirir. Bütün hücreler hayatadır hayatiyetini devam ettirir. Farz edinki şey diyorki yani önçe şu hücrelerin hücrelere birşey yapsa bir haber gönderse kalb deseki elinizdeki fazla kanı şu falanca yere yatırın. Dese mesela İnsan vucudunda kac kilo kan var Doktorlar,  kac? 6 kilo mu? Altı kilo diyelim tamam neyse 6 kilo önemli değil nasıl olsa alış veriş yapmıyoruz. Şimdi 6 kilo kan var şimdi farz edinki o hücreler sağdan soldan topladı carptı onun bir kilosunu gitti kan bankasına yatırdı. Şimdi piyasada vücut’da kan hemen 5 kiloya düştü değilmi? Ozaman vücut ciddi mana da rahatsız olmaya başlıyacak. Cünkü artık dolaşım organları zayıflıyacak. Işte Banklar piyasa girip te piyasadan para topladıkları zaman piyasada dolaşan para azalacak, birden bire azalacak. Siz diyeceksiniz ki para kıtlığı var para kıtlığı felan yok o toplanan para hic bir işe yaramaz. Tekrar piyasaya  cıkmadıktan sonra. Ama şimdi Bankalar piyasaya diyorki sen bana 10 lira ver  ben sana 11 lira vereyim diyor. O 11 lira ya heveslenmese kimse bankaya para yatırmaz, öyle olunca otomatikmen birkere paraya bir fiyat bicilmiş oluyor. Paranın fiyatı olmaz yani olmamalıdır. Para serbest dolaşmalıdır, bu defa artık şımartılşmış oluyor, serbest dolaşmıyor. Ben kıymetliyim diyor. Parasını Bankaya yatıran 10 liraya 11 lira aldığı gibi, Bankaya yatırmayan kişi de bir kere o 1 lirayı kendi hakkı olarak kabul ediyor. Piyasaya alım satıma cıktığı zaman, bi kere 11 kesin onun üzerinede kar hesap etmeye başlıyor. Ve onu tüm piyasada 100 de 10 piyasada  birden bire artar. Halbuki faiz devreye girmese hic kimsede paranın fiyatı diye bir kavram olmaz, paranın fiyatı diye bir kavram olmaz. Ve herkes, yani cünki bir 10 lirayı bankaya verceksiniz. Doğrudan doğruya. Bankada aldı gözüküyorsunuz ama Banka dan alıp o 10 lirayı alıp11 lira verip 10 lira alıyorsa, onu 11 bucuk liraya satması lazım ki 50 kuruş ta kendisine kalsın. Ozaman 100 de 15 otomatikmen artmış oluyor. Halbuki Banka devreye girmese hekes 3 kuruş 5 kuruş kazanır tıpki kanın vücut ta serbest dolaşması gibi para rahat bir şekilde dolaşır. Ama banka ilk önce parayı neyapıyor, esir alıyor. Ondan sonra da bu parasını borc alalcak kimseler arıyor. Budefa daha önce herkesin cebinde en fazla para nekadardı mesela?  Diyelim ki 1000 liraysa, bu defa bakıyorsunuz ki aa 100 bin lira kredi hic kimsenin duymadığıbir para. Anaormal birşey. Bu defa büyük yatırımlar büyük üretimler ozaman cok daha ucuza, cok daha büyük üretimler bu defa kücük üreticilerin hepsi patır patır patır kapanıyor. Daha önce Esnaf olan Sanatkar olan Insanlar artık işci olmak mecburiyetinde kalıyorlar, eğer işci bulabilirlerse ne güzel, bulamadılarsa yandılar. Bak sistemi alt üst ediyor. Şimdi bir de bir de bugünkü Kredi kartı gibi  herkesin şeyine, işte Kalp, bütün  hücrelerine dese ki, ben size şey veriyorum Kan vereyimi istediğiniz kadar kan vereyim ama, bana her ay şukadar fazla kan vereceksiziz dese ee kansız calışamıyacakları icin, mecburen peki diyecekler, bir müdet sonra bakacaksınız ki bazı hüceler kapanmaya başlamış  artık el ayak tutmamaya  başlamış. İşte bir piyasaya Bankaya Kredi sistemi girdiği andan itibaren, artık o piyasada hayr kalmamıştır. Sistem tamamen alt üst olur. Eskinin itibarlı Insanları şimdi alt tarafa, bazı kişiler üst tarafa cıkmış olur, tıpkı Cenabı Hakkın, cünkü bu şeyde faizin devreye girmesiyle  Allahu teala şöyle diyor.  Bakara 278 ayetinde, diyor ki

(2/ Bakara 278 ayet)

Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve zerû mâ bakiye miner ribâ

„Müminler Allah tan korkun ve faizden arta kalanı bırakın. „

in kuntum mu’minîn

„inanıyorsanız böyle yaparsınız“

Fe in lem tef’alû

„bunu yapmadınızmı“

fe’zenû bi harbin minallâhi ve resûlih

„Allah ve Rasulu ile savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin.“ Savaş yapıyorsunuz. Peki savaş ne yapar?

Neml suresinde Cenabı Hakk Belkısın ağzından şöyle ifade ediyor

(27/Neml 34.Ayet)

innel mulûke izâ dehalû karyeten efsedûhâ

„Melikler bir Ülkeye girdikleri zaman onun düzenini alt üst edeler.“

Işte bi sisteme faiz girdiği zaman tüm düzeni alt üst eder.

ve cealû eizzete ehlihâ ezilleh

„Bu defa Ailesinin izzetli ve şerefli olanı alt tarafa indirir, altakini de üste cıkarır,“

Evet Neml 34 cü ayet, 27 ci sure 34 cü ayet.

ve kezâlike yef’alûn“

“işte böyle yaparlar.”

Şimdi ondan sonra Cenabı Hakk şöyle diyor

(2/ Bakara 279 ayet)

ve in tubtum

„Eğer Tevbe erderseniz“

fe lekum ruûsu emvâlikum

„Ana mallarınız sizindir“

lâ tazlimûne ve lâ tuzlemûn

„Zulm etmezsiniz ve zulme de uğramazsınız.“

Yani ana malınız sizindir ne demek? Birisine enlflasiyonu hic düşünmeyin. Zaten faiz olmazsa enflasyon da olmaz. Ya bunlar Tavuk yumurta gibidir. Siz enflasyonu düşünmeden cevap verin. Mesela birisine 1000 lira borc verdim. Bana 1001 lira vermesi şartıyla. 1000 Lira vermişşim 1001 Lira vermesi şartıyla. Şimdi Allah nediyor. Tevbe ederseniz ana malınız sizindir, kac lira geri alabilirim?

100 de kaca kadar Faiz alabilirim. 100 de sıfıra kadar değilmi? Daha fazlası sı varmı. Varmıymış Kuranı Kerimde cok acık ve net miymiş faiz meselesi. Faiz meselesi Kuranı Kerimde cok acık ve net dir de müslümanlar kurnazlığı sadece şimdi yapmıyorlar ki, hz Ömerin bir sözü var diyorki, sıkıntılara katlandıkta, bolluğa katlanamadık. Gercekten bolluğa katlanmak cok zordur. Cünki bazı günahlar vardır ki, Insanlar parasız işlemez bazı günahlar da az parayla işlenmez. Adamın eline imkan gectiği zaman onu rahatsız etmeye başlar, bu defa Allahu Teala kafir olmayı neye bağlıyordu? Dünyayı Ahirete tercih etmeyi. Ahireti inkar yok bak dikkat ediyormusunuz. Ahireti inkar yok. Allah’ı inkar yok Peygamberi inkar yok, hic bir şeyi yok, ama kafirliği nasıl anlatıyor 14 cü surenin 3 cü yetinde.

(14/ ibrahim 3.Ayet)

Ellezîne yestehıbbûnel hayâted dunyâ alel âhıra

254 cü sayfa 3 cü ayet, yani o 2 ci ayetin sonunda diyorki

(14/ ibrahim 2.Ayet)

ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd

„O kafirlerin şiddetli azaptan cekecekleri var „ diyor, kim o kafirler?

bunu hic unutmayalım

(14/ ibrahim 3.Ayet)

Ellezîne yestehıbbûnel hayâted dunyâ alel âhıra

„Dünya hayatın ahiret`ten daha cok sevmeye calışırlar,“

Sevmeye gayret ederler, daha cok severler. Bakın Ahireti inkar ettikleri felan yok. Ahiret tamam ammena. En baştan söylediklerimi unutmayın yani Adem as ve İblis örneği , basit  bir örnek değil, Cenabı Hakk ilk önce bunları örnek veriyor.

Ellezîne yestehıbbûnel hayâted dunyâ alel âhıra ve yasuddûne an sebîlillâh

„Allahın yolundan şöyle yavaşca yavaş yavaş cekilirler. Caktırmadan.“

ve yebgûnehâ ivecâ

„O yolda eğrilik peşinde olurlar, „eğrilik peşinde olurlar.

ulâike fî dalâlin baîd

„Onlar pek derin bir sapıklıktadırlar,“

bak bunu söyleyen Allah. O yolun eğiliği nasıl olur? Din`e sen uymuyorsan Dini sen kendine uydurursun. Şimdi bakın cok üzücü, cok üzücü ama bir gercek, gercekleri söylemekten de cekinmemek lazım. Bakara 275 ci Ayet’te Allahu Teala alım satım la Faizi biribirine kesin olarak ayırdımı? İkisini birbirine benzetmeyi şeytana uymak olarak değerlendirdi mi? Peki ozaman icinizde fıkıhcı varsa, lütfen gitsin, bütün mezheplerin Fıkıh kitablarını acsın baksın . Baksın ki faiz konusu hangi konu altında işleniyor. Alış verişin bir alt başlığı olarak işlenir. Bir baktın ki Faizi doğru dürüst tarif eden birtane mezhep bulabilecekmi. İşte Kuranı Kerim tarif ediyor. Ana malınız sizin dir dediğine göre. Demek mi aynı para aynı mal, cünki  ticaret’de ana mal olamaz, birisine araba satiysaniz  alacağınız  paradır geri arabayı alamazsınız, yada birisine ekmek  sattınız bakkal adam ekmeği parayi ödemiyor, benim  ekmeğimi getir diyecek hali yok. Yani ana mal    kavramı sadece o sirketleri felan düsünmeyin, oda akla geliyor yani mal degisiminde sadece seyde olur borclanmada olur. Ana maliniz sizindir  dedigine göre demek ki bu borclanma ondan sonraki ayet ne diyor, diyorki

(2/ Bakara 280 ayet)

Ve in kâne zû usratin fe naziratun ilâ meysereh

„borclu darlik icersindeyse genislige cikincaya kadar beklemek gerekiyor“ diyor.

Adamı sık Boğaz etmenin bir alemi yok. Zaten zekat dan da onlara vermek icabet eder. Zekat dan da onlara vermek icabet eder. Ama biz bugün bakiyoruz ki hersey faiz, elektrik faturasini ödyemedin faiz, vergini ödeyemedin faiz, sunu yapamadin faiz, bu ne oluyor kardesim ya, bu kim  biz  kimiz, biz artik biz degiliz bi baska birsey. Onun için bu  borç Salgınından biran önce kurtulmak gerekir, bu kölelik sisteminden kurtulmak zorundayiz. Bu kölelik sistemidir, bu Insanlari zenginlere köle etme sistemidir. Bu Devletleri Başka Devletlere köle etme sistemidir. Bu kölelik sisteminden Islam aleminin kurtulmasi lazim. Kurtulmaya karar verelim. O kadar kolay kurtuluruz ki, bunun cok kolay yoları  var. Çok kolay yolari var yeterki o niyet olsun. O zaman görürsünüz hele su Dünya kriz içerisinde kıvranırken, biz sistemimizi bi degistirelim, o zaman Türkiye 2023 de felan filan degil gelecek sene ilk 10cu degil belki ilk 5, 6 tinci seye cikar. Ama sistemi Değiştireceksiniz. O köleligi üzerinden bi at bi hürriyetine kavuş benim de, zengin olmakta fazla birsey degilki, önemli olan zengin olmak degil, önemli olan adam olmaktir, güclü olmaktir. Güclü olamktir. Bi buraya zengin olmaya gelmedik. Adam olmaya, Adam gibi Adam olup imtihani kazanmaya geldik. Cenabi Hakk Ahiret`te hayalet etmeyeceyimiz kadar zenginlik verecek. Ama biz calisacagiz tabi, niye nicin, Cenabi Hakk ne diyor.

(23/Mu’minun 4.Ayet)

Vellezîne hum liz zekâti fâilûn“Muminun suresinin 4 cü ayetinde

„zekat icin calisanlar“ diyor,

o zaman biz zekat için çalışacağız. Şimdi öyle degil, şimdi kimse kimseyi düsünemiyorki, Adam iyi niyetli olsa bile o borca öyle bir  batmış ki  sen onu dışardan  cok zengin görüyorsun, onu bide git kendine sor. Hayır Hasenat Yapmak. istese bile yapamiyor. Ama hürriyetine kavuştuğu an

Vellezîne hum liz zekâti fâilûn

„çalışacaksın daha cok çalışacaksın ama zekat vermek için,“

hedef o, yani sende istifade edeceksin cünkü zekat tüm Malını vermiyorsunki , büyük çoğunluğu  gene sana kaliyor. Simdi Peygamber s.a.v in cok güzel sözleri var. Hakikaten  bakiyorsunuz ki ya iste Allahin Peygamberi böyle olur, baska bu isin yolu yok. Mesela bir hadisinde söyle diyor, alışverişin içerisine katmışlar iste mesela bugün teberruh denen bir sistem vardir, teberruh derler ne demek para teymin yolu faize girmeden faiz yok  ha. Ne yapiyorsun şeyde Mekke de yaptigimiz bir toplantida dün baktim ulema heyetinin baskani olmus Ali Muhiddin Karadavi diye bir arkadaşımız vardir. Katarli, Yusuf Kardavi de orda Yusuf Kardaviye dediki, ya dedi senin dedi ortak oldugun bir Banka var dedi onun dedi bi deposu demir deposu var, depoya gittim depodaki Adama sordum neyapiyorsunuz, vallaha akşam a kadar bu demiri alip satiyoruz, kime satiyorsun Banka dan borc almak isteyenlere. Adamin alip sattigi yok talimat geliyor Adamin adini yaziyor öbürünün adini yaziyor öbürünün adini yaziyor, alip satıyorlarmış. Şimdi birisini 1 mio Dollar borca ihtiyaci oluyor, gelip diyor ki, benim 1 mio Dollara ihtiyacim var,  ee tamam olur nezaman ödiyeceksin, bir sene sonra tamam, ben sana iste falan depoda bulunan o demirleri bir yil vadeli 1100000 Dollara sattim diyor. Tamam al bende aldim imzaladilar seneti oraya da talimat gidiyor bak falanca Adam aldi o demiri, peki simdi sen bana onu 1000000 a  sat diyor pesin, tamam ben de 1000000 sattim, al parani diyor. Gidiyor ordan cikiyor cebinde 1000000 borcu 1100000 Dollar hasa faiz söz konusu degil alis veris yaptilar. Bakin Peygamberimiz ne diyor, diyorki bir aliş veriş te 2 şarti haramdir diyor. Ne şarti, ben demiş su fiyata alacaksin su fiyata satacaksin iki şarti, keske öyle olsa  iste Peygamber bu. Şimdi Osmanlilarda para vakiflari kurmuslardi Ebusuud zamaninda, bilgi Mehmet Efendi  Civizade bunlara karsi mücadele ediyor,  diyorki yav yapmayin faizcilik yapiyorsunuz. Bilgi Mehmet Efendi burdan gideriz, senmisin görevinden alip hadi sen hocalik yapmaya hakkin yok diyorler, adam bir  yere gidiyor orda gene konuşuyor diyorki yav faize giridiler burdan bir mektup gidiyor oraya birdaha konusmaya devam edersen o kelleni aliriz diyor. Yaptiklari ne? yaptiklari su!  Bir vakif kuruluyor birisi diyelim 1000 altin vakf etmis. Geliri nereye? Falan Caminin imamina felan medresenin talebesine, suraya buraya. Peki gelir nasil elde edilecek? birisi geliyor 100 tane altin borc istiyor, tamam diyor 100 altin sana borç. Bizim Padişah Efendimizin fermani var  ben bunlarin 100 lerce sini gördüm bu fermanlarin. Bizim Istanbul müftülügündeki Şer’iyye Sicilleri Arşivi Müdâyene defterlerin Müdâyenet defterleri diye defterler vardir

borçlanma defterleri  çok sayida vardir, yani bunlarin kayitlarini tutmuslar, şimdi geliyor diyorki tamam ben 100 altin alacagim, iyi tamam diyorlar 100 al 100 altin. Bir sene sonra ödersin diyorlar faiz maiz haşa yok. Tamam, bide su kitabi sana satiryoruz diyorlar 15 altina, Padisah onu 11 buçuktan fazla olamsin diye sey yapmis ya yasal olsun diye, 15 altina şu kitabi sana sattik, çatalci Ali Efendinin fetvalarini. Peki aldin bedelini bir sene sonra ödersin. Tamam onu da aldik 100 altini veriyormu yook o kitabi geriye bagişlarsa 100 altin aliyor, yoksa yok. O kitabi vakfa bagişliyor ondan sonra da 100 altin alip gidiyor haşa faiz yok. Iste Ebusuud buna faiz dedigi icin adamin  nerdeyse kellesi ni almaga şey yapiyorlar. Gecen de Yahya okuyordu seyden kimdi , not ettinmi okusana bi onu. Ibni Kemal Şeyhülislam  Ibni Kemal oku bakalim.

Yahya Senaol:Diyanet Islam Ansiklopedisinin 25 ci cildinde şükrü özen tafarindan hazirlanan bir madde var  Kemalpaşazade diye bu Ibni Kemal Osmanli  Şeyhülislamlarindan tam bu para vakiflariyla ilgili olarak söyle söylemis onun icin. Muamele Seriyenin cevazina karsi cikarak, bu tür muamelenin hile oldugunu ve bundan hasil olan karin haram oldugunu savunan kimselerin kafir olup imanlarini yenilemeliri gerekecegini, bu inanctan dönmedikleri taktirde idam edilmeleri lazim gerektigini ileri sürmüşttür.

Abdülaziz Bayındır:  Iste buyrun

Yahya Senaol: bu anlatilan sey, faiz yiyeni direk idam.

Abdülaziz Bayındır:  Önce Peygamberimizi idam etmek gerekir, cünkü Peygamberimiz sav demiş ki bey ve selef haramdir demis bey ve selef ne demek , borc veriyorsun ve satiş yapiyorsun. Satişla birlikte borc, iste Adam Adama 100 altin veriyor su kitabi alacaksin diyor. Bakin Peygamber, bu bakin nekadar iki kelimeyle bir sistemi şey yapiyor, ve bu işte o para vakiflarini şeyi bugün vakiflar bankasinin sermayesidir. Birde diyorki Peygamberimiz zararina katlanmadigin şeyin kazancinda hakkin yoktur diyor. Bankalar zarara katlaniyormu. Bak ne kadar kisa bir cümle degilmi, iste Peygamber bu ve şöyle diyor, diyor ki kim bir satişta iki satis yaparsa o seyde mesela oldugu gibi o tebberuh diye hani  bu bir Banka işlemi katar da olan şey yaptim ya, kim bir satişta iki satiş yaparsa, ya fiyatin düşügüne razi olur yada faize girer diyor, yani az önceki 1000000 Dollara aldi demiri 1100000 Dollara satti. Bankaya diyorki ya 1000000 Dollar alirsin bir sene sonra ya da faize girersin. Fiyatin düşügü 100000 Dollar ya, ya bak nekadar degilmi okadar basit okadar güzel, e bu tabiki canim yani müslümanlarin cehenemme gitme hakki yokmu? Şimdi, şimdi bunu sunun icin söyliyorum, Insan herzaman Insandir. Insan Din´e uymak istemedimi Dini kendine uydurur,  Işte Ibni Kemal Şeyhülislam, Şeyhülislam Ibni Kemalin sözünü gördünüz bakin, Peygamber Efendimiz ona göre idamlik oluyor, kafir oluyor ve idamlik oluyor. Ondan dolayi dersin en başinda dedim ki sunu bunu birakin da kendimizi kurtamaya bakalim. Musa as ne diyor o bir turu sina ya cikiyor iki dakka yani bir kirk günlügüne O Kadar Sıkıntı çeken Israilogullari Firavunun altinda kalmiş, baskisinin altinda kalmi,  okadar mucizeyi görmüs. Musa as Ashabi bunlar Firavunun gözleri önünde boguldugunu görmüşler. Denizi gecmisler Cenabi Hakk onalra büyük bir zenginlik vermis, cünkü o Firavun ve Hanedanindan kalan bütün mallar bunlara gecmis. Işte zenginlestigin zaman Dini kendine uydurmaya basliyorsun. Musa as daha kirk günlügüne ayrilinca bunlar Buzaya tapmaya başliyorlar. Niye cünkü o, o Apis Firavunun Tanrisi, cocukluktan beri iclerinde kalmiş ilk firsatta hemen  ona tapiyorlar, Musa  as bunu görünce diyorki

(5/ Maide 25.Ayet)

rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ahî“Ya Rabbi diyor.

„benim birtek kendime ve kardesim haruna sözüm gecer“ diyor,

Kardesi de Harun as, Karisi var onu söylemiyor, cocuklari var onu söylemiyor.  Kardesi Peygamber oldugun icin söyliyor bunu.  Ozaman bizim ne dememiz lazim?  Ya Rabbi bir tek kendime sözüm gecer. Onun icin baskasini elbette ki uyaracagiz. Ama isimiz gücümüz onlari ayiplamak olmamali kendi pacamizi kurtarmaya da bakmak zorundayiz.Efendim bu bencillik mi?  degil kimseye gücün yetmezki sen sadece söylersin. Gücün yetmez.  Peygamberimiz s.a.v. min şeyi var yine tabi cok güzel sözleri var şey le alakali borclanmayle ilgili, diyorki

 “euzu billahi mine’l–küfri ve’d–deyni“-„ Kafirlikten ve borctan Allaha siginirim.“ Nesâî İstiaze 23, Müsned 3/38

Cünki Insani öyle bir köleleştirir ki Adamin uykusu da gider dostlariyla ilişkileri de kaybolur, işi de kapanir, aşi da kapanir, ne bileyim artik sagligi da gider, herseyi de gider. Peki ne yapalim bi kere girdik tevbe etsek olurmu diye sorarsaniz Peygamberimiz sav onu da söylemis. Diyorki

اِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ  [Nesâî, Büyû 99, (7, 315); İbnu Mâce, Sadakât 10, (2408).]

Borcunu ödeyinceye kadar Allah borcluyla beraberdir, yeterki  gercekten  ödiyecem diye karar ver  ve kesin karar ver ya Rabbi ben bu isi birakiyorum, bana yardim et. Allah onunla beraberdir diyor

(„malen lekum deynehu fima yekraullah) (ANLAMADIM) 54:15 dk

Ama borcu Allahin hoslanmadigi bir konuda olmadigi  sürece diyor, (İbn Mâce, Sadakât, 11)

faizli borc Cenabi Hakkin hoşlanmadigi bir borc ama, ozaman da ne yapacak kişi tevbe edecek ya Rabbi bidaha böyle bir şey asla istifar edecek. Bana yardim et diyecek ve durmadan calişacak. Cenabi Hakk onun önünü mutlaka acar ve rahatlatir ve bir daha da böyle birşeye asla girmeyecek. Evet simdi gercekten Kurani  Kerimde öyle muhtesem bir iktisadi sistem varki, kisa sürede Islam Ülkelerine ayagi kaldirir ama Dünya ya iste bak iste Osmanlidan onun icin örnek verdim. Bütün Mezheplerden onun icin örnek verdim, Allah alim satimla faizi birbirinden ayiriyor, ikisini birbirbirine benzetmeye Seytana, Seytan yoluna girmek diyor benzetmeyi, ama bizim  Fikih kitaplarinin tamaminda faiz alis verisin bir alt basligi olarak islenir. Ozaman, ozaman tek yol kaliyor Kuran ve Sünnet, bak hadisleri görüyormusunuz nekadar böyle işin özünü degilmi böyle kisa ve özlü. Cünkü sen o Ayetleden hemen onu anlamaya bilirsin iste Hikmet bu son derece dogru. Kisa ve özlü tam burcu cümleler akil da kalan slogan gibi cümleler. Ozaman bizim yapacagimiz sey kolay Kitab ve Sünnet bütünlügü icerisinde hareket etmeligiz bu da tabi genis kitlerleri rahatsiz ediyor. Cünkü bir cok kimseni  dükkani kapaniyor bu sebepten dolayi. Ee ne yapalim kapansin kötü mal satanin dükkanin baskasi gelsin burada cok daha büüyk dükkanlar var ordan bir tane onlara verelim. Peki simdi biraz ara verelim ondan sonra sorulara cevap vermeye çalışırız.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet