Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi

27 Nisan 2010 tarihinde yayınlandı. görüntülenme Kur'an Sohbetleri

Bugün Bakara Suresinin 50. ayetinden itibaren anlamaya çalışacağız. “Bir gün sizin için denizi yardık.” O İsrailoğullarıyla ilgili ayetler devam ediyor biliyorsunuz. “Bir gün sizin için denizi yardık, hemen sizi kurtardık. Firavun ailesini de boğduk. Siz de bakıyordunuz.” Yani sizin gözünüzün önünde size o kadar sıkıntıları çektiren firavun ailesini de boğduk. Geçen hafta okumuştuk biliyorsunuz, erkek çocuklarını doğruyor, kızlarını yaşatıyorlardı kötü emelleri için ve bunları hayal edilemeyecek kadar ağır sıkıntılar altında bulunduruyorlardı. Cenabı Hak da bunların gözü önünde firavunu, hanedanını ve askerlerini boğdu.

Şimdi bizim bu şeyde bazı arkadaşlarımız hangi çizgide duracaklarını bilemiyorlar. Bakıyorsunuz ki çok açık ayetler olmasına rağmen kendi kafalarında bir şablon oluşturuyor, o şablona ayetleri uydurmaya çalışıyorlar. Mesela bir arkadaş var, İhsan Eliaçık, hayali şeylerle mucizeleri böyle ne Kuran’a uyar, ne ayetler arası ilişkiye uyar, ne akla ne mantığa, kendine göre şey yapıyor, adi bir olay haline getiriyor. Şimdi biraz sonra bakacağız inşallah. Muhammet Eset de öyle. Süleyman Ateş de zaman zaman bunu yapıyor.

Şimdi biz Kuran-ı Kerim’e uymakla yükümlüyüz. Kuran’ı kendimize uyduramayız. Buna son derece dikkat etmek zorundayız. Şimdi bu olayda diyorlar ki efendim işte Musa aleyhisselam İsrailoğullarıyla birlikte Kızıldeniz’in kenarına geldi. O sırada bir gel git olayı olmuştu. Bunun mucizeliği tam o güne rastlamış olmasıdır. Musa aleyhisselamın değneğini denize vurması da işaretle yol göstermesi demektir. Musa aleyhisselam ve ashabı oradan geçtikten sonra arkasından firavun ve hanedanı, ordusu geldi. O sırada gel git bitmişti, sular kapandı ve onun altında kaldılar. Tamam bu, hayali gayet güzel bir şey. Fakat acaba ayetlere uygun mu?

Yani firavun dediğiniz öyle basit bir insan değil. Firavun dediğiniz bugün hala ilim adamlarının, sırlarını çözmeye çalıştığı piramitleri yapan insan. Ve Kuran-ı Kerim de onların hakimiyetinin güçlü olduğunu kabul ediyor. Yani o piramitleri yapan o insan eğer gel git olayı varsa ki o piramitlerin de gerçekten çok yüksek bir bilim ve teknoloji olduğunu inkar eden hiç kimse yok. Yani gel git olayının ne zaman olduğunu hesap edemeyecek durumda mı olacak da tam o gün oraya gelip onların arkasından takip edip boğulacak? Onu da bir kenara bırakalım, o hiç önemli değil. O anda unutabilir.

Kuran-ı Kerim’in 26. Suresinin (Şuara Suresi) 61. ayetini açalım. Hatta isterseniz biz 52. ayetten başlayalım. “Musa’ya şunu vahyettik kullarımı geceleyin yola çıkar. Ama şunu da kesin olarak bil ki takip edileceksiniz.” Yani firavun ve ordusu sizi bırakmayacak. “Firavun şehirlere orduları toplamak için adamlar göndermişti zaten.” Ya da hemen bunların arkasından gönderdi de olabilir. Bunlar oraya gidiyor, onlar atlı olarak gelecekler. “Bunlar az, bölük pörçük insanlar, çapulcu takımı, küçük bölükler, pek önemsenecek bir ordu değil ama bunlar bize karşı çok kızgın. Biz çok dikkatli ve tedbirli bir topluluğuz.” Benim şimdi sizi çağırıp toplamam, bunlara karşı güçsüz olduğum için değil. Dikkatli ve tedbirli olmamdan dolayıdır. Çok kızgınlar, bakarsınız bir şey yapabilirler.

Şimdi nasıl olsa karşılarında güçlü bir ordu yok. Bir de firavuna karşı itibar da kazanacaklar. Onun için herkes, bütün ağalar paşalar Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarını takip etmek için yola çıkıyorlar. “Onları o bahçelerden ve o su başlarından çıkardık, onları hazinelerinden ayırdık. Çok güzel makamlardan, mevkilerden ayırdık.” Çünkü bunlar tekrar geri geleceklerini düşünüyorlar. Onun için öyle hiç düşünmeden bırakıp gittiler firavunun arkasından. Zaten ne olacak, birkaç tane çapulcu takımı. “Evet, tam böyle oldu. Bunların bıraktığı bütün mala mülke, hazinelere, o bahçelere, köşklere, evlere İsrailoğullarını mirasçı kıldık.” Hani oğullarını doğrayan, kızlarını sağ bırakan İsrailoğulları, onlar kendi gönülleriyle, zevkle, büyük bir heyecanla mallarını mülklerini bıraktılar. Çünkü ne olacak, üç beş kişi, firavunun gözüne de girmek var, daha da iyi duruma gelmek var derken hiç düşünmeden boşalttılar, denizde boğulunca bütün mal mülk, her şey İsrailoğullarına kaldı.

“Firavun onları takip ettirdi. Tam güneş doğduğu sırada ortalık aydınlanmaya başladığı sırada firavun dedi ki hadi bakalım şunların arkasına düşün. İki taraf birbirini gördü.” Güneş doğmuş, ortalık aydınlanmış. Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları, bir taraftan da firavun ve ordusu. “Musa’nın ashabı, onunla beraber olanlar dedi ki işte yakalandık!” Çünkü önlerinde büyük bir deniz, arkalarında da deniz gibi bir ordu. İkisinin arasında kaldılar. İşte şimdi yakalandık dediler. Birbirlerini görüyorlar, göz mesafesi. Kaç metre olur göz mesafesi en fazla? 1 km olsun, 2 km olsun, 3 km olsun. 5 km olmaz, 5 kilometreyi göremez insan. 500 metreymiş, e tamam. Bilmediğim bir şey olduğu için. Çünkü hiç denemedim yani insan kaç metreden görebilir diye bilmiyorum.

Musa aleyhisselama diyorlar ki tamam yakalandık. “Musa aleyhisselam diyor ki hayır. Rabbim benimle beraber, bana yol gösterecektir.” Yani buradan bir çıkış yolu var. Onlara göre çıkış yolu yok. Arkada deniz gibi ordu, önde ordu gibi deniz, ikisinin arasında kalmışlar. “Musa’ya vahyettik değneğini denize vur. Denize vurur vurmaz hemen deniz ikiye ayrıldı.” Med cezir olayında denizin ikiye ayrılması söz konusu mu? Şimdi bir yerde varmış hangi adalarda diyordun? Güney Kore’nin oralarda bir yerde varmış, senenin belli bir zamanında deniz çekiliyormuş, 3 km kadar bir yol açılıyormuş, oradan geçiyorlarmış ama o denizin yarılması değil ki. Denizin çekilmesi o. Bu, denizin yarılması. Ha burada mesela İhsan Eliaçık, “en ıdrib bi ashakel bahra”ya şöyle mana veriyor: “Değneğinle denizi göster.”. Buna bu manayı verme imkan ve ihtimali yok. Yeni bir Arapça uydururlarsa olur yani. Ama mevcut Arapçada böyle bir şey olmaz. Yeni bir Arapça ortaya koyarlarsa, yeni bir dil bulurlarsa bir yerlerden olur. Ama mevcut Arapçada böyle bir mana asla olamaz.

Şimdi farz edin ki oldu. Böyle mana verme ihtimali var. Şimdi devam edelim. Bak diyor ki “fen felak fekani külli fikrin” “Deniz yarıldı, denizin iki tarafı büyük bir dağ gibi oldu.” Denizin iki tarafı büyük bir dağ gibi oldu. O adalarda öyle bir şey yok. Sular çekiliyor, orada bir 3 kilometrelik bir yol çıkıyor. Büyük bir dağ gibi oldu. Med cezir olayında bu olur mu? Hem o meali ver, hem de o açıklamayı yap. Olacak şey değil yani. “Sonra oraya diğerlerini yaklaştırdık.” Yani firavun ve ordusunu. “Musa’yı kurtardık, beraberindekilerin tamamını kurtardık. Sonra diğerlerini boğduk. Şüphesiz bunda gerçek bir ayet vardır, ibret vardır. Onların çoğu inanacak değillerdir. Senin Rabbin aziz ve rahimdir.”

Şimdi böyle iki tarafı yüksek dağlar gibi oluyor denizin yarılmasından sonra. Gel git olayı 12 saatten daha fazla sürer. 12 saat 6 dakika mıdır? O kadar uzun sürer. Burada iki ordu birbirini görüyor. Arkadan gelen ordu bunları yakalamak için süratle geliyor. Onların atı var, her şeyi var. Bu ne ki? En fazla 5 dakika, 10 dakika sonra… Hadi olsun yarım saat sonra. 12 saat bu. 12 saat o gel git olayının devam etmesi yani 12 saat gel, 12 saat de git 24 saat. Bir de 12 dakikası olması lazım. Dolayısıyla bunlar zaten çoktan yakalar boğarlar bir, gel git olayında iki taraf da dağ gibi bir su yığıntısı zaten hiçbir şekilde mümkün değil. (İzleyicilerin konuşması – anlaşılmıyor.) Burada 12’yi hangi ayette diyor? 12 yol diye bir şey yok ayetlerin hiçbirisinde. 12 pınar var da 12 yol yok. Hangi meal, kimin meali o? Ben 12 yol şimdiye kadar duymadım. 12 yol açıldı. Bilmiyorum onu nereden bulmuşlar? Ha belki rivayetler olabilir öyle. Ama ayette öyle bir şey yok. Ayette tek bir yol açıldığı anlaşılıyor. Şimdi burada şu: İki tarafı oluyor yarılan denizin, iki tarafının her birisi koca bir dağ gibi oluyor. Yani o şekilde mana vermek de mümkün değil. 12 ile alakalı hiçbir şey yok bu ayetlerde. Hiçbir ayette yok, sadece onda değil.

Şimdi bir de 20. Surenin (Taha Suresi) 77. ayetini açalım. “Musa’ya vahyettik kullarımı geceleyin yola çıkar. Onlar için bir yol vur, denizin içerisinde kuru bir yol.” Şimdi az önceki ayette hatırlayın. Henüz deniz yarılmadan firavun ve askerleri bunları görüyor. O sırada değneğini denize vuruyor, deniz açılıyor. Açılan denizin dibi kuru olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Ne diyor Allahü Teâlâ “Onlara kuru bir yol vur.” diyor. İşte bu “tarikan” sözü tek bir yol olduğunu gösteriyor, 12 tane yol değil. “Yakalanmaktan korkmazsın ve böyle bir endişe de duymazsın. Firavun ordusuyla beraber onları takip etti, hemen arkalarından girdi, deniz onları kuşattı, denizden onları kuşatan kuşattı. Firavun, kavmini yanlış yola soktu ve hedefine ulaşamadı.”

Bir de 44. Surenin (Duhan Suresi) 23. ayetini okuyalım. Bak burada da görüyorsunuz: Kuru bir yol. Gel git olayında kuruma söz konusu olur mu? Mümkün değil. Tek bir yol dediği için 12 yol olayı da yanlış. Nedense işte bütün bu yanlışların sebebi ayetler arası ilişkiye dikkat etmemek maalesef. Bu bizim ulemanın genel hatası.

Evet, Duhan Suresi 23. ayet. “Kullarımı gece yola çıkar, arkadan takip edileceksiniz. Denizi olduğu gibi bırak, o şekilde kalsın.” Yani dua etme ya Rabbi burayı kapat diye. Arkadan firavun geliyor işte aman ya Rabbi bir an önce kapat da… Sen dua etme, öylece bırak. “Bunlar boğulacak ordudur.” Yani ordunun tamamı içeri girecek ki arkadan kapanma olsun. “Nice bahçeler, nice su başları bıraktılar, nice bitkiler ve güzel güzel yerler, evler, köşkler. Ne nimetler ki içlerinde zevkle, sefayla dolaşıyorlardı. Evet, tam böyle olmuştu. Oraya başka toplulukları mirasçı kıldık, oraya onları verdik.”

Şimdi gerçekten insanlar hep hayallere kapılıyorlar. Firavun ve hanedanı burada sık sık okuyoruz, onların hepsi Musa aleyhisselamın Allah’ın peygamberi olduğunu kesin olarak biliyorlar. En küçük şüpheleri yok. Ama hakimiyet bizden gitmesin diye firavun, Musa aleyhisselama karşı çıkmıştı. Dolayısıyla yani kafir olanların bilgi problemleri yoktur. Sadece teslim olamama problemleri vardır. Yani bu işin hakimi bizim elimizden gitmesin, onlar da kim oluyor mesele o, başka bir şey yok.

Evet, şimdi bir de İsra Suresini okursak bu olay tam olarak tamamlanmış olur. İsra Suresi 101’den 104’e kadar olan ayetleri. “Musa’yı her şeyi açıklayan 9 tane ayet verdik.” Şimdi bu, Tevrat olsa Tevrat’ta 9 tane ayet mi var? Bir de 10 emir var. O da 10 tane. “Onlara geldiği zaman İsrailoğullarına sor bakalım firavun dedi ki Musa, ben seni büyülenmiş olarak görüyorum.” Büyülenmişsin dedi Musa aleyhisselama firavun. Nasıl büyülenmiş? Yani senin bu gösterdiklerinin hepsi birer büyü. Tevrat’ın ayetlerine büyü denir mi? “Musa aleyhisselam dedi ki sen kesin olarak biliyorsun ki bunları indiren, göklerin ve yerin Rabbidir, basiretten olsun diye indirilmiştir.” Yani siz bunları görün, olayların arkasını aklınızla görün ki bu bir peygamber için gelmiştir. “Diyor ki bak firavun, ben de senin kaybettiğini görüyorum.” Kaybettin diyor. Artık tutmağın yok, hiçbir şeyin yok. Bütün gerçek ortaya çıktı. “Firavunun artık yapacak hiçbir şeyi kalmayınca…” Her şeyin bittiği yerde ne başlar? Kaba kuvvet değil mi? “İstedi ki Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarını oradan söküp atsın. Biz de onu ve onunla beraber olanların tamamını boğduk.” O söküp atmak istediği yerler kime kaldı? Tamamı İsrailoğullarına kaldı.

Şimdi tekrar Bakara Suresine dönelim. Buradaki 50. ayeti okuyup devam ediyoruz. “Sizin için denizi yardık.” Şimdi biliyorsunuz, mucizelere Kuran-ı Kerim ayet der. Aslında Allah’ın bütün ayetleri mucizedir. İster Kuran-ı Kerim’deki ayetler olsun, ister tabiattaki ayetler olsun. Yani siz şurada çiğneyip geçtiğiniz kuru bir yaprağı yapamazsınız. Bütün teknolojinizi, bilginizi, her şeyi biriktirin bir kuru bir yaprak, ne bileyim çok basit bir şey Cenabı Hakk’ın yarattığı işte bir saç teli ne bileyim hiçbirisini yapmanız mümkün değil. Allahü Teâlâ’nın hem yarattığı ayetler birer mucizedir, kainatta ne varsa, hem indirdiği ayetler mucizedir. Ama bunun dışında da Allahü Teâlâ mucizeler veriyor. İşte Musa aleyhisselama verdiği gibi. Mesela elini koynuna sok diyor, çıkarıyor bembeyaz, tekrar sokuyor eski haline geliyor. Değneğini atıyor yılan haline geliyor, öbür sihirbazların değneklerini yutuyor.

Şimdi böyle mucizeler de var. Bu mucizeler kişinin peygamber olup olmadığını göstermek için Cenabı Hak tarafından bunlara verilen belgelerdir. Yani insanlar, bakacak ha tamam o zaman bu insan Allah’ın peygamberidir, kesin bir kanaate varacaklar. Zaten arkasından da eşhedü diyorsunuz. Biz de şimdi öyle bir şey yok. Yani Muhammet ümmetinde o tür mucizeler yok. Peygamberimizin s.a.s. Musa aleyhisselamda olduğu gibi bir mucizesi olsaydı bugün mesela Musa aleyhisselamın değneğini birisine gösterip de bak işte bu değnek Musa aleyhisselam zamanında şu şu işleri yapmıştır, o zatın peygamber olduğuna inan diyebilir miyiz? O kişiye bir bilgi ifade eder mi? O da der ki tamam çocukluğumda ninem de bana böyle çok güzel hikayeler anlatırdı der. Hatta çizgi filmlerde görüyorum böyle şeyleri der değil mi? Bunlar sadece hayallerde olur der.

Yani Musa aleyhisselamla ilgili olan, Salih aleyhisselamla ilgili olan peygamberlerin gösterdiği o mucizeleri siz bugünün insanlarına anlatarak inanın işte bu Allah’ın peygamberleridir diyemezsiniz. Muhammet sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği kıyamete kadar geçerli olduğu için onun mucizesi de ona uygun olarak Kuran-ı Kerim’dir. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim okuyup anlayan her insan bunu ancak bir peygamber söyleyebilir, bu Allah’ın sözü olur diye kesin kanaate varır, onun arkasından da eşhedü der. Tıpkı Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler gibi.

Evet, o zaman Cenabı Hak o mucizeleri göndermiş ama şimdi göndermiyor. Bunu da İsra Suresinde zaten söylüyor Allahü Teâlâ. Mesela bakın, 287. sayfayı açın. Orada 59. ayet. Diyor ki “Bizim o ayetleri, o mucizeleri göndermemize engel olan şu oldu: Öncekilerin onun karşısında yalan söylemeleri oldu.”. Yani mesela Musa aleyhisselam o kadar mucize göstermesine rağmen firavun ne dedi? Sen büyülenmişsin dedi. Allahü Teâlâ ne diyor? “Bunun karşısında yalan söylediler ama içten kesin olarak biliyorlardı ki Musa, Allah’ın peygamberidir.” Niye bunu yaptılar? “Büyük gözükmek için, zalimlik için bunu yaptılar.”

(Bir izleyicinin konuşması – anlaşılmıyor.) Onlar sonradan yakıştırmalardır. Bakın ayeti kerime gayet açık bir şekilde söylüyor. O Ay’ın bölünmesi olayının manası şudur. “Artık zaman yaklaştı, her şey ortaya çıktı, bütün gerçekler ortaya çıktı.” Arapların bir ifadesidir. Öyle Ay yarılacak da… Bir deniz yarılıyor, Kuran-ı Kerim’in 4 tane ayetinde tekrarlanıyor. Ay yarılsa 10 tane ayette tekrarlanır ve bütün detaylarıyla anlatılıyor gördük değil mi? Ay’ın yarılması ifadesi Araplarda kullanılır, her şey ortaya çıktı manasındadır. İşte şimdi ayet açıkça söylüyor, bak diyor ki “O mucizeleri göndermemize engel olan öncekilerin onlar karşısında yalan söylemelerinden başka bir şey olmadı.” O zaman Cenabı Hak Peygamberimize o tür mucizeler vermemiş.

Peki, biz buradaki bu ayetleri mesela İhsan Eliaçık’ın dediği gibi 9 ayete diyor ki 10 emri 9’a indiriyor, o 9 emirdir diyor. Peki, 10.’su nereye gitti? O 10 emrin tamamı Kuran-ı Kerim’de var zaten. Tevrat’ın bütün ayetleri de var, bütün şeyleri de var. Bu ayetler var. Eğer bu ayetler, o ayetler olsaydı yani Kuran-ı Kerim’deki ayetler o anlatıldığı gibi olsaydı yani der miydi ki Allahü Teâlâ bizim o ayetleri göndermemize engel sadece öncekilerin onlar karşısında yalan söylemesi der miydi? Demek ki eskilere verilen mucizeleri Allah, Peygamberimize vermemiş.

Bak işte burada hemen söylüyor, bir örnek veriyor. “Semud kavmine o deveyi verdik.” Nasıl? Mubsirdir. Yani öyle bir deve ki akıl gözleriyle bu devenin niçin geldiğini anlayacak durumdadırlar. Çünkü bir günde bütün şehrin suyunu içiyor, ertesi gün bütün şehre süt veriyor. Böyle bir deve olur mu? Yani akıllarıyla oradan devenin geliş şeklini anlıyorlar. Şimdi sıradan bir deve olsa Cenabı Hak ona Semud’a deve verdik der mi? Dünyada herkesin devesi var. Her yerde deve var. O zaman her devesi olan bir Salih aleyhisselam diye ortaya çıksın bakalım. Böyle şey olur mu? Bak diyor ki “O deve karşılığı zalimlik yaptılar, yanlış şeyler yaptılar. Bu tür ayetleri korkutmak için göndeririz” diyor. Peki, Kuran ayetlerini ya da 10 emri korkutmak için mi gönderiyor Cenabı Hak? Bunları uyarmak için, bilgi olsun diye gönderiyor.

Peki, şimdi tekrar başa dönüyoruz. Bir de bu arkadaşımız son zamanlarda televizyonlara çıkıyor. Bütün arta kalan mallarınızın hepsini vereceksiniz diyor. Hakikaten yani televizyoncuların da çok hoşuna gidiyor bu tip insanlar. Enteresan yani. Olayı bir tarafından anladığın zaman öyle olur.

Şimdi öbür ayete geçiyoruz. “Musa’yla sözleşmiştik 40 geceliğine. Sonra siz o buzağıya tutundunuz Musa’nın arkasından zalimler olarak” Yanlış şeyler yaparak buzağıya tutundunuz, buzağıya taptınız. “Arkasından sizi affettik bundan sonra belki şükredersiniz.”

Şimdi bu olay Taha Suresinde çok geniş anlatılıyor, 88. ayette. Oradan da bu olayı biraz daha kavramaya çalışalım. Ya beni İsrail’den mi alalım? İsterseniz 80’den başlayalım daha iyi olur. “İsrailoğulları sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr’un sağ tarafında sizinle sözleştik. Üzerinize bıldırcın eti ve kudret helvası indirdik. Size verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin, bu nimetlerde taşkınlık yapmayın. Benim gazabım size helal olur sonra.” Cezamı hak edersiniz, yapmayın böyle. “Kime benim gazabım helal olursa, cezamı hak ederse o artık uçar gider, toz olur, yıkılıp gider. Ben tövbe eden, iyi işler yapan kişileri bağışlarım.” Tövbe eden, inanan, iyi işler yapan ve aynı zamanda da doğru yola giren kişileri affederim diyor.

Şimdi Musa aleyhisselam, Cenabı Hak’la bir buluşması var, biliyorsunuz Allahü Teâlâ onu çağırıyor 40 günlüğüne, Musa aleyhisselamla konuşuyor Tûr-i Sina’da. Diyor ki Cenabı Hak, Musa aleyhisselama “Musa kavminden ayrılıp da böyle çabuk çabuk buraya seni getiren nedir, neden böyle çabucak geldin?” Tamam seni davet ettim ama sen böyle koşa koşa geldin? Diyor ki “Ya Rabbi onlar benim peşimdeler.” Tamam artık onlar yola girdiler. Nasıl olsa firavun tehlikesi de geçti, her şey tamam, yani dört dörtlük artık diyor Musa aleyhisselam. Başlarında da Harun aleyhisselam var. Onlar dört dörtlük. “Ben senin davetine çabucak geldim ki sen razı olasın, niyetim o.” Cenabı Hak diyor ki burada “Senden sonra kavmini ağır bir imtihandan geçirdik. O Samiri, onları saptırdı.”

Şimdi bu buzağıya tapmalarının sebebi şu: Firavun ve hanedanı Apis denen öküze tapıyordular. Yani boğaya tapıyorlar. Bunlar da çocukluklarından beri o hakim unsurun, o tanrılarına özenti içerisinde olmuşlar. Ellerine imkan geçince zenginleşmişler, artık altın bol, mal bol, her şey bol artık, bütün hazineler onlara kalmış. İlk yaptıkları şey, 40 günlük kısa bir süre içerisinde ilk yaptıkları şey firavun gibi olmak. Hani dua ediyorlardı, ya Rabbi bize işte şöyle yap diye? Ne oldu? İşte bak Cenabı Hak, firavundan her şeyi aldı verdi. Şimdi siz firavunlaştınız. Ne oldu?

Bakın Allahü Teâlâ’nın hiç kimseye özel bir muamelesi yoktur, bu peygamber de olsa. Tüm peygamberlere Cenabı Hakk’ın uyarısı neydi? Zümer Suresi 65. ayetinde “Sana ve senden öncekilere şu kesin olarak vahyedilmiştir: Hele şirke düş bütün yaptığın yok olur gider.”. Bu kime söyleniyor? Peygamberlere. “Kaybedenlerden olursun.” Yani öyle bazılarının kendilerini kutsamak için uydurduğu bir şey var. Peygamberler masumdur diye. Böyle bir şey yok. peygamberler o bulundukları durumu kendi gayretleriyle kazanmışlardır. Şimdi diyorlar ki peygamberler korunmuş, günah işlemiyor. Biz de korunmamışız günah işlemiyoruz. Varın bizim makamımızı düşünün. Yani onların peygamberler umurlarında değil. Kendilerini kutsamak için peygamberlere şey yapıyorlar.

Şimdi diyor ki Allahü Teâlâ “Samiri onları saptırdı.” diyor. Ağır bir imtihan ne demek? Ellerine bol mal geçti. Şimdi zenginliği bilmeyen bilmez yani. Zenginliği, Cenabı Hak bana zenginliği de çok iyi yaşattı, sıkıntıları da yaşattı. Hamdolsun ikisini de gayet iyi biliyorum. Zenginken önünüze o kadar çok günah işleme imkanları çıkar ki fakirken hiç olmayan şeyler çıkar. Onun için zenginlikte verilen imtihan, öyle basit bir imtihan değildir. Çok zor, her iki tarafın da çok ağır imtihanları vardır.

Diyor ki Allahü Teâlâ “Musa aleyhisselam kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir söz vermedi mi? Çok mu zaman geçti ben daha 40 günlüğüne ayrıldım. Yoksa Allah’ın gazabı size insin mi istediniz? Arkamdan bana verdiğiniz sözden caydınız, yanlış yola girdiniz. Dediler ki biz öyle kendi irademizle sana verdiğimiz sözden vazgeçmedik. O firavun hanedanının geriye bırakmış olduğu o şeylerden, takılardan, altınlardan taşıyın dendi taşıdık. Onu attık, Samiri de attı.” Yani işte kalıp yapıyorlar. Şunu unutmayın, bunlarda piramitleri yapan teknoloji var, bilgi var. İsrailoğullarında da var. O devrin insanları bunlar da. Basit olay değil. “Onlar için bir buzağı heykeli çıkardı, ses çıkaran bir buzağı heykeli.” Mesela işte bugün biliyorsunuz anahtarsız o şeyleri kapatanlar, piramitlere anahtarsız giriş çıkışlar yapanlar, o kadar büyük, bugün insanların çözemediği o teknolojiyi bilenler yani kendiliğinden ses çıkarabilecek bir şeyi çok rahatlıkla yapabilirler. Zor bir şey değil.

“Dediler ki bu sizin tanrınız ve Musa’nın tanrısı, Musa unuttu gitti.” Musa sapıttı, siz sapıtmayın demiş oluyor. İlahını terk etti gitti diyor. “Bunlar görmezler mi bunlara bir söz söylese cevap veremiyorlar. Bunlara ne bir fayda verecek durumu var ne zarar verecek durumu var.” Harun aleyhisselam başlarında, bunlara daha önce demişti ki bak ey kavmim bunlarla siz imtihana sokuluyorsunuz. Elinize bu geçen şeylerle şımarmayın. “Sizin Rabbiniz o Rahmandır. İkramı bol olandır, iyiliği sonsuz olandır. Bana uyun. Benim emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler Harun aleyhisselama: Musa bize gelinceye biz bunun karşısında saygı duruşunda bulunup ibadet yapacağız dediler. Musa aleyhisselam Harun’a döndü dedi ki Harun, bunların sapıttıklarını gördüğün zaman niye engel olmadın? Bana uymamanı engelleyen ne oldu, niye bana uymadın?” Emrime isyan mı ettin diyor Harun aleyhisselama. “Dedi ki anamın oğlu sakalımı tutma, başımı da tutma. Ben korktum ki İsrailoğullarını ikiye ayırdın diye beni suçlarsın.” Yani bunların arasına ikilik soktun diye suçlarsın, ondan korktum diyor. “Sözümü dinlemedin de bunları ikiye böldün diyeceğinden korktum.” diyor. Şimdi dönüyor Musa aleyhisselam o heykeli yapana diyor ki “Samiri, senin maksadın neydi? Bunu yaparken neyi hedefliyordun? Hedefinde ne vardı?”

Şimdi esas bu ayete dikkat edin. Bu ayete öyle acayip manalar verirler, öyle hurafeler uydururlar ki akıl ve mantık işi değil. Mesela ben önce şu bakayım elimdeki meal nasıl şey yapmış? Onu bilmiyorum, şimdi bakacağım. “Samiri demiş ki ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin (50.28’deki sözcük anlaşılmıyor) izinden (bir avuç toprak) alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi.” Şimdi ayeti ne hale getirdiklerini ben biraz sonra size anlatacağım. Altında ne var? Diyor ki müfessirlere göre Samiri’nin İsrailoğullarının görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Musa aleyhisselamın huzuruna gelen Cebrail idi. Cebrail aleyhisselam atıyla geçiyormuş, atının ayağının izinden bir avuç toprak almış oraya atmış o da canlı bir şey gibi bağırmaya başlamış. Cebrail aleyhisselamın ata ne ihtiyacı var? Yani bu bir şey anlatılıyor ya bulmaca, havadan asilidur, rengi saridur, durmadan öter. Bilin bakalım bu nedur? Hamsi! Hamsi, havadan asılır mı? Astım. Rengi sarı mıdır? Boyadım. Ötmesi? O da yanıltmacasıdır demiş. Onu da söylemesem bileceksin. Tam öyle bir şey bu.

Şimdi bakın bir okuyayım. Müfessirlere göre Samiri’nin İsrailoğullarının görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Musa’nın huzuruna gelen Cebraildi. Samiri onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş. İzinin toprağından bir avuç alıp ateşe atmıştı. Ayeti mecazi manada Allah’ın ilham ettiği ilmi böyle kullandım şeklinde anlamak da mümkündür. Allah’ın ilham ettiği! Allah buna ilim ilham etmiş o da böyle kullanmış. Hakikaten o az önceki hamsiden de vazgeçtim ona da uymuyor çünkü bu. Bu, ona da uymuyor.

Şimdi, Allah’ın ayetini neyle açıklıyorlar görüyor musunuz? Allah’ın ayetini bir İsrailiyatla açıklıyorlar. Peki, Cenabı Hak ne diyordu Kuran-ı Kerim’de? Açıklamayı kim yapıyordu? Allah’ın kendisi yapıyordu değil mi? Allah, başkasına açıklama yetkisi veriyor mu? Ne diyor “Elif, ram, ra. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra açıklanmıştır, hakim ve habir tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır.”. Niye açıklamayı Allah yapıyor? “Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye.” Başkası açıklarsa onu Allah’ın açıklaması sayarsınız. Hadi şimdi hadislerden, şuradan buradan değil de ta İsrailoğullarını gidip de açıklama yapılıyor. Kardeşim niye öyle yapıyorsun? Allah’ın ayetleriyle açıklasan olmaz mı? Allah böyle emrediyor ve başkasının açıklamasını da Allah’tan başkasına kulluk diyor ki bu şirk günahıdır. En ağır günahtır. Ki İslam aleminin en kolay yaptığı günah maalesef bu.

Şimdi bakın, mesela şu anda yapacağım tefsiri ben şahsen hiçbir kitapta görmedim. Ama Allah’ın kitabında var. Onun için siz göreceksiniz şimdi. Cenabı Hakk’ın nasıl açıkladığını göreceksiniz. Basara kelimesinin manası akılla görmek, yani olayları değerlendiriyorsunuz, bir basiret diyoruz ya. “Ben bunların görmedikleri şeyi gördüm.” Ben bu dini çok iyi kavradım demiş oluyor. “Gababttu gableten”, Arapça bilenler için söylüyorum, bu mefulü mutlaktır. Ama burada gableten’e mefulü bih manası veriyorlar. “Gabattu gableten” demek sıkı sarıldım demektir. Sıkı sıkıya sarıldım demektir. Neye sarıldın? “Resulün izine sarıldım.” Peki “efer” kelimesi nerede geçiyor? Bakın hemen ilk okuduğumuz ayete, 84. ayete gelin. Musa aleyhisselam diyor ki “Onlar benim eserim üzerindedirler.” Oradaki “ya” Musa aleyhisselamı gösteriyor. Benim diyen Musa aleyhisselam değil mi? Musa aleyhisselam da Allah’ın resulü değil mi? O zaman burada “hum uleyı ala eferi resul” denir Arapçada. Bizim Türkçede olmayan bir iltifat ifadesi vardır. Yani muhatabınızla mesela Arap, telefon açarız Arap’la konuşuruz. Sen kimsin diye soracağına “menil ah” diye sorar. Size der ki “menil ah”: Kardeşimiz kimdir diye sorar. Bunu böyle Türkçeye çevirirseniz bu adam ne diyor dersiniz. Yani onlarla ilişkileri bilmezseniz. “Menil ah” der. Yani siz kimsiniz demektir. Kardeşim siz kimsiniz demektir manası. Ama böyle ifade etmez Araplar. İngilizcede nasıl? Ha tabi İngilizcede de var tabi. Benzeri var doğru. Ama Türkçede yok bu.

Şimdi, diyor ki “Onlar benim eserim üzeredirler.” Bu ne diyor? Resulün eseri. Yani Musa aleyhisselam çıkarken Samiri de, Samiri bunların en iyi dini kavramış olanlarından birisi. Yani “Ben bunların görmediklerini de gördüm diyor. Ve ben o resulün eserine sıkı sıkıya sarıldım. O resulün eserine.” kardeşimiz kimdir, yani senin ey resul, yani seni resul olarak kabul edip senin yoluna sıkı sıkıya sarıldım. Şeytanı hatırlayın, her şeyi bilirken nasıl ki bir emirle muhatap oldu, orada yolunu şaşırdı işte. Firavun da öyle. Ondan sonra ne diyor? “Ben de senin o yolunu terk ettim, attım.” diyor. Bıraktım diyor. “Benim canım, beni bu şekilde saptırdı. Ne diyeceksin, ben kendim sapıttım, sana ne?” diyor. Sapıttıysam ben sapıttım demiş oluyor. Canım böyle istedi diyor.

Şimdi öbürüne bakın, buna bakın. Aradaki farkı görüyor musunuz? “Musa aleyhisselam dedi ki git oradan.” Tıpkı şeytana, çık oradan denmesi gibi. “Senin bu hayatta senin payına düşen şu sözdür: Aman bana dokunmayın. Senin hiç vazgeçemeyeceğin, geri kalamayacağın sana bir tehdit var.” diyor. “Şimdi de senin ilahına bak. Ona karşı ibadet yaptığın ilahına bak. Onu yakacağız sonra böyle onu parça parça erimiş olarak denize atacağız. Sizin ilahınız sadece Allah’tır. Kendisine ilah olmayan ve… (59.18-59.22 arası anlaşılmıyor.)

Şimdi burada şuna bakın. Bu İsrailoğulları, Musa aleyhisselamın ashabı değil mi? Dokuz tane mucizeyi gördüler. O denizden geçtiler. Firavunun boğulduğunu gözleriyle gördüler. Oğulları doğrandı, kızları da kötü emellere alet edilmesi için yaşatıldı. Bütün bunları gördükten sonra yaptıklarını görüyor musunuz? Şimdi bunlar sapıklıkta icma ettiler mi? İttifak ettiler.

Peygamberimize bir hadis mal ediyorlar. “Ümmetim sapıklıkta icma etmez.” yani birleşmez. Sonra bakmışlar ki birleşiyor, o zaman ashabıma çevirmişler. E peki kardeşim, sadece Ebubekir r.a. yatağında öldü. Hz. Ömer nasıl öldü? Hz. Osman’ı kim öldürdü? Hz. Ali’yi kim öldürdü? Peygamber efendimizin torunlarını kim öldürdü? Birbirini öldüren o 70.000 kadar kişi kimdi? Yani insanları öyle hayali şeylerle methetmek çok hoşa gidiyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Bakın Allahü Teâlâ burada bize bir şey gösteriyor. Başlarında peygamber olmasına rağmen dalalette insanlar ittifak eder. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Kendimizi doğru yolda tutmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım.

Peki, ikinci bölümde buluşuruz inşallah.

Tüm Kur'an Sohbetleri
# İçerik Adı Yayınladığı Tarih Görüntülenme
1 İsra Suresi 58-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Haziran 2024
2 İsra Suresi 55-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Haziran 2024
3 İsra Suresi 45-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mayıs 2024
4 İsra Suresi 40-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mayıs 2024
5 İsra Suresi 36-39. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mayıs 2024
6 İsra Suresi 34-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Mayıs 2024
7 İsra Suresi 33. Ayet | Kur’an Sohbetleri 23 Nisan 2024
8 İsra Suresi 32. Ayet | Kur’an Sohbetleri 16 Nisan 2024
9 İsra Suresi 26-31. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Nisan 2024
10 Hikmet Çalışmaları | Allah’ın Kitabına Uymayanın Hayatı Cehennem Olur 6 Nisan 2024
11 İsra Suresi 23-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Nisan 2024
12 Hikmet Çalışmaları | Dinde Kendini Merkeze Koymak 30 Mart 2024
13 İsra Suresi 18-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Mart 2024
14 İsra Suresi 16-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Mart 2024
15 İsra Suresi 13-15. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Mart 2024
16 İsra Suresi 9-11. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Şubat 2024
17 İsra Suresi 4-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Şubat 2024
18 İsra Suresi 2-3. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Şubat 2024
19 İsra Suresi 1. Ayet | Kur’an Sohbetleri 6 Şubat 2024
20 Nahl Suresi 124-128. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ocak 2024
21 Nahl Suresi 119-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Ocak 2024
22 Nahl Suresi 114-118. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ocak 2024
23 Nahl Suresi 110-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ocak 2024
24 Nahl Suresi 103-109. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Ocak 2024
25 Nahl Suresi 101-102. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Aralık 2023
26 Nahl Suresi 94-100. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Aralık 2023
27 Nahl Suresi 93. Ayet | Kur’an Sohbetleri 12 Aralık 2023
28 Nahl Suresi 90-93. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Aralık 2023
29 Nahl Suresi 83-89. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Kasım 2023
30 Nahl Suresi 77-82. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Kasım 2023
31 Nahl Suresi 72-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Kasım 2023
32 Nahl Suresi 68-71. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Kasım 2023
33 Nahl Suresi 65-67. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ekim 2023
34 Nahl Suresi 60-64. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ekim 2023
35 Nahl Suresi 56-59. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ekim 2023
36 Filistin-İsrail Savaşı | Kur’an Sohbetleri 10 Ekim 2023
37 Nahl Suresi 51-55. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ekim 2023
38 Nahl Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 26 Eylül 2023
39 Nahl Suresi 41-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 19 Eylül 2023
40 Nahl Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 12 Eylül 2023
41 Nahl Suresi 35-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Eylül 2023
42 Nahl Suresi 30-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Ağustos 2023
43 Nahl Suresi 24-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Ağustos 2023
44 Nahl Suresi 15-23. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Ağustos 2023
45 Nahl Suresi 9-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Ağustos 2023
46 Nahl Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Ağustos 2023
47 Nahl Suresi 3-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Temmuz 2023
48 Nahl Suresi 1-2. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Temmuz 2023
49 Hicr Suresi 88-99. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Temmuz 2023
50 Hicr Suresi 85-87. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Temmuz 2023
51 Hicr Suresi 61-77. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Haziran 2023
52 Hicr Suresi 51-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Haziran 2023
53 Hicr Suresi 45-50. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Mayıs 2023
54 Hicr Suresi 43-44. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 23 Mayıs 2023
55 Hicr Suresi 28-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Mayıs 2023
56 Hicr Suresi 26-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Mayıs 2023
57 Hicr Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 2 Mayıs 2023
58 Hicr Suresi 14-18. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Nisan 2023
59 Hicr Suresi 6-13. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Nisan 2023
60 Hicr Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Nisan 2023
61 İbrahim Suresi 42-52. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Nisan 2023
62 İbrahim Suresi 35-41. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Mart 2023
63 İbrahim Suresi 28-34. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Mart 2023
64 İbrahim Suresi 22-27. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Mart 2023
65 İbrahim Suresi 18-21. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Mart 2023
66 İbrahim Suresi 9-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Şubat 2023
67 İbrahim Suresi 5-8. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Şubat 2023
68 İbrahim Suresi 1-4. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Şubat 2023
69 Rad Suresi 41-43. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Şubat 2023
70 Rad Suresi 38-40. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Ocak 2023
71 Rad Suresi 36-37. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 24 Ocak 2023
72 Rad Suresi 33-36. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Ocak 2023
73 Rad Suresi 30-32. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 10 Ocak 2023
74 Rad Suresi 26-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 3 Ocak 2023
75 Rad Suresi 19-25. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Aralık 2022
76 Rad Suresi 17-19. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Aralık 2022
77 Rad Suresi 15-16. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Aralık 2022
78 Rad Suresi 11-14. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Aralık 2022
79 Rad Suresi 6-10. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 29 Kasım 2022
80 Rad Suresi 1-5. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 22 Kasım 2022
81 Yusuf Suresi 105-111. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 15 Kasım 2022
82 Yusuf Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 8 Kasım 2022
83 Yusuf Suresi 87-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 1 Kasım 2022
84 Yusuf Suresi 77-86. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Ekim 2022
85 Yusuf Suresi 67-76. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 18 Ekim 2022
86 Yusuf Suresi 58-66. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Ekim 2022
87 Yusuf Suresi 43-57. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 4 Ekim 2022
88 Yusuf Suresi 36-42. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Eylül 2022
89 Yusuf Suresi 30-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 20 Eylül 2022
90 Yusuf Suresi 23-29. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 13 Eylül 2022
91 Yusuf Suresi 7-22. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 6 Eylül 2022
92 Yusuf Suresi 1-6. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 30 Ağustos 2022
93 Kur’an’da İman Esasları | Kur’an Sohbetleri 23 Ağustos 2022
94 Hud Suresi 118-123. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 16 Ağustos 2022
95 Hud Suresi 116-117. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 9 Ağustos 2022
96 Hud Suresi 114-115. Ayetler – Namazların Birleştirilmesi | Kur’an SohbetleriFgOoOm0a2AkFgOoOm0a2Ak 2 Ağustos 2022
97 Hud Suresi 109-113. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 27 Temmuz 2022
98 Hud Suresi 96-104. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 5 Temmuz 2022
99 Hud Suresi 84-95. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 28 Haziran 2022
100 Hud Suresi 69-83. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 21 Haziran 2022
101 Hud Suresi 61-68. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 14 Haziran 2022
102 Hud Suresi 50-60. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 7 Haziran 2022
103 Hud Suresi 36-49. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 31 Mayıs 2022
104 Hud Suresi 25-35. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 25 Mayıs 2022
105 Hud Suresi 18-24. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 17 Mayıs 2022
106 Hud Suresi 15-17. Ayetler | Kur’an Sohbetleri 11 Mayıs 2022
107 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 13-14. Ayetler 26 Nisan 2022
108 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 12. Ayet 20 Nisan 2022
109 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 8-11. Ayetler 13 Nisan 2022
110 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 7. Ayet 6 Nisan 2022
111 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 5-6. Ayetler 30 Mart 2022
112 Kur’an Sohbetleri | Hud Suresi 1-4. Ayetler 23 Mart 2022
113 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 107-109. Ayetler 16 Mart 2022
114 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 101-106. Ayetler 9 Mart 2022
115 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 99-100. Ayetler 2 Mart 2022
116 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 93-98. Ayetler 23 Şubat 2022
117 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 75-86. Ayet 9 Şubat 2022
118 Kur’an Sohbetleri | Yunus 71-74. Ayetler 2 Şubat 2022
119 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 65-70. Ayetler 26 Ocak 2022
120 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 61-64. Ayetler 19 Ocak 2022
121 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 59-60. Ayetler 12 Ocak 2022
122 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 54-58. Ayetler 5 Ocak 2022
123 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 45-53. Ayetler 29 Aralık 2021
124 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 41-44. Ayetler 22 Aralık 2021
125 Kur’an Sohbetleri | Yunus Suresi 38-40. Ayetler 15 Aralık 2021
126 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 37. AYET 8 Aralık 2021
127 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 31-36. AYETLER 1 Aralık 2021
128 Kur’an Sohbetleri | YUNUS 26-30. AYETLER 24 Kasım 2021
129 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 21-25. AYETLER 17 Kasım 2021
130 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 15-20. AYETLER 10 Kasım 2021
131 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 7-14. AYETLER 3 Kasım 2021
132 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 4-6. AYETLER 27 Ekim 2021
133 Kur’an Sohbetleri | YUNUS SURESİ 1-3. AYETLER 20 Ekim 2021
134 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 123-129. AYETLER 13 Ekim 2021
135 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 119-122. AYETLER 5 Ekim 2021
136 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 113-118. AYETLER 28 Eylül 2021
137 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 107-112. AYETLER 21 Eylül 2021
138 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 97-106. AYETLER 15 Eylül 2021
139 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 90-96. AYETLER 8 Eylül 2021
140 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 81-89. AYETLER 31 Ağustos 2021
141 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 74-80. AYETLER 24 Ağustos 2021
142 Kur’an Sohbetleri | SIKINTILAR VE BOLLUKLA İMTİHAN 17 Ağustos 2021
143 Kur’an Sohbetleri | RESUL VE TEBLİĞ 17 Ağustos 2021
144 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 71-73. AYETLER 4 Ağustos 2021
145 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 64-70. AYETLER 27 Temmuz 2021
146 Kur’an Sohbetleri | BÜYÜK GÜNAHLAR 20 Temmuz 2021
147 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 61-63. AYETLER 14 Temmuz 2021
148 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 58-60. AYETLER 6 Temmuz 2021
149 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 53-57. AYETLER 30 Haziran 2021
150 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 43-52. AYETLER 23 Haziran 2021
151 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 38-42. AYETLER 16 Haziran 2021
152 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 36-37. AYETLER 9 Haziran 2021
153 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 34-35. AYETLER 2 Haziran 2021
154 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 32-33. AYETLER 26 Mayıs 2021
155 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 30-31. AYETLER 19 Mayıs 2021
156 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 29. AYET (CİZYE) 12 Mayıs 2021
157 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 28. AYET (Müslüman olmayanlar Mekke’ye giremez mi?) 5 Mayıs 2021
158 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 25-27. AYETLER 28 Nisan 2021
159 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 23-24. AYETLER 21 Nisan 2021
160 Kur’an Sohbetleri | ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER 15 Nisan 2021
161 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 17-22. AYETLER 6 Nisan 2021
162 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 16. AYET 31 Mart 2021
163 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 9-15. AYETLER 24 Mart 2021
164 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 5-8. AYETLER 17 Mart 2021
165 Kur’an Sohbetleri | TEVBE SURESİ 1-5. AYETLER 10 Mart 2021
166 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 72-75. AYETLER 3 Mart 2021
167 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 67-71. AYETLER 25 Şubat 2021
168 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 65-66. AYETLER 17 Şubat 2021
169 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 59-64. AYETLER 10 Şubat 2021
170 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 52-58. AYETLER 5 Şubat 2021
171 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 50-51. AYETLER 27 Ocak 2021
172 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 49. AYET 21 Ocak 2021
173 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 45-48. AYETLER 14 Ocak 2021
174 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 41-44. AYETLER 6 Ocak 2021
175 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 35-40. AYETLER 30 Aralık 2020
176 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 31-34. AYETLER 23 Aralık 2020
177 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 28-30. AYETLER 16 Aralık 2020
178 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 17-23. AYETLER 2 Aralık 2020
179 Kur’an Sohbetleri | ‬ENFAL SURESİ 13-16. AYETLER 26 Kasım 2020
180 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 9-12. AYETLER 18 Kasım 2020
181 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 5-8. AYETLER 5 Kasım 2020
182 Kur’an Sohbetleri | ENFAL SURESİ 1-4. AYETLER 29 Ekim 2020
183 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 204-206. AYETLER 22 Ekim 2020
184 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 200-204. AYETLER 15 Ekim 2020
185 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 189-199. AYETLER 8 Ekim 2020
186 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 188. AYET 1 Ekim 2020
187 Kur’an Sohbetleri | SUR’A ÜFLENMESİ 24 Eylül 2020
188 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’DA KIYAMET SAATİ 17 Eylül 2020
189 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 184-186. AYETLER 10 Eylül 2020
190 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 180-183. AYETLER 3 Eylül 2020
191 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 179. AYET VE DEVAMI 28 Ağustos 2020
192 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 175-178. AYETLER 20 Ağustos 2020
193 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 172-174. AYETLER 13 Ağustos 2020
194 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 168-171. AYETLER 5 Ağustos 2020
195 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 163-167. AYETLER 24 Temmuz 2020
196 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 158-162. AYETLER 15 Temmuz 2020
197 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 154-157. AYETLER 8 Temmuz 2020
198 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 138-153. AYETLER 1 Temmuz 2020
199 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 127-137. AYETLER 24 Haziran 2020
200 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 103-126. AYETLER 17 Haziran 2020
201 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 100-102. AYETLER 10 Haziran 2020
202 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 94-99. AYETLER 3 Haziran 2020
203 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 85-93. AYETLER 26 Mayıs 2020
204 Kur’an Sohbetleri | KADİR GECESİ 19 Mayıs 2020
205 Kur’an Sohbetleri | A’RÂF SURESİ 73-78. AYETLER 13 Mayıs 2020
206 Kuran Sohbetleri | A’RAF SURESİ 65-72 ARASI AYETLER 6 Mayıs 2020
207 Kur’an Sohbetleri | NAMAZ VAKİTLERİNİN EVRENSEL ÖLÇÜLERİ 30 Nisan 2020
208 Kur’an Sohbetleri | ORUCA BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKİTLERİ 23 Nisan 2020
209 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 59-64. AYETLER 16 Nisan 2020
210 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 57-58. AYETLER 9 Nisan 2020
211 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 53-56. AYETLER 2 Nisan 2020
212 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 52. AYET 26 Mart 2020
213 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 42-51. AYETLER 19 Mart 2020
214 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 37-41. AYETLER 13 Mart 2020
215 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 34-37. AYETLER 5 Mart 2020
216 Kur’an Sohbetleri | ARAF SÛRESİ 31-32. AYETLER 27 Şubat 2020
217 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 29-30. AYETLER 20 Şubat 2020
218 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 26-28. AYETLER 13 Şubat 2020
219 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 10-25. AYETLER 7 Şubat 2020
220 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 4-9. AYETLER 30 Ocak 2020
221 Kur’an Sohbetleri | ARAF SURESİ 1-3. AYETLER 23 Ocak 2020
222 Kur’an Sohbetleri | KUR’AN’A DAİR KURGULAR VE GERÇEKLER 16 Ocak 2020
223 Kur’an Sohbetleri | İSLAM VE TİCARET 10 Ocak 2020
224 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 159-165. AYETLER 3 Ocak 2020
225 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 154-157. AYETLER 26 Aralık 2019
226 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 150-153. AYETLER 19 Aralık 2019
227 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 148-150. AYETLER 12 Aralık 2019
228 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 146-147. AYETLER 6 Aralık 2019
229 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 142-145. AYETLER 28 Kasım 2019
230 Kur’an Sohbetleri | DÜNYA HAYATININ ANLAMI 21 Kasım 2019
231 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 141. AYET 14 Kasım 2019
232 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 136-140. AYETLER 7 Kasım 2019
233 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 133-135. AYETLER 31 Ekim 2019
234 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 128 – 132. AYETLER 24 Ekim 2019
235 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 122 – 127. AYETLER 17 Ekim 2019
236 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 118 – 121. AYETLER 10 Ekim 2019
237 Kur’an Sohbetleri | EN’ÂM SÛRESİ 113-117. AYETLER 3 Ekim 2019
238 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 111 VE DEVAMI AYETLER 26 Eylül 2019
239 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 108-111. AYETLER 19 Eylül 2019
240 KUR’AN SOHBETLERİ | EN’ÂM SÛRESİ 106-108. AYETLER 12 Eylül 2019
241 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 106-107 ARASI AYETLER 5 Eylül 2019
242 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 100-106 ARASI AYETLER 29 Ağustos 2019
243 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 95-99 ARASI AYETLER 22 Ağustos 2019
244 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ 93-94 ARASI AYETLER 11 Temmuz 2019
245 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (91-92 ARASI AYETLER) 4 Temmuz 2019
246 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (83-90 ARASI AYETLER) 27 Haziran 2019
247 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (74-83 ARASI AYETLER) 20 Haziran 2019
248 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (68-73 ARASI AYETLER) 14 Haziran 2019
249 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (63-67 ARASI AYETLER) 3 Mayıs 2019
250 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (61-64 ARASI AYETLER) 25 Nisan 2019
251 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (60-62 ARASI AYETLER) 18 Nisan 2019
252 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (56-59 ARASI AYETLER) 11 Nisan 2019
253 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (54-59 ARASI AYETLER) 4 Nisan 2019
254 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (50-53 ARASI AYETLER) 28 Mart 2019
255 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (42-49 ARASI AYETLER) 21 Mart 2019
256 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (37-41 ARASI AYETLER) 14 Mart 2019
257 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (32-36 ARASI AYETLER) 7 Mart 2019
258 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (19-31 ARASI AYETLER) 28 Şubat 2019
259 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (11-18 ARASI AYETLER) 21 Şubat 2019
260 KUR’AN SOHBETLERİ | ENAM SURESİ TEFSİRİ (1-11 ARASI AYETLER) 12 Şubat 2019
261 KUR’AN SOHBETLERİ | HER KÂFİR YALANCIDIR (ENAM 6/27) 5 Şubat 2019
262 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’DAN KİMLER İSTİFADE EDER 29 Ocak 2019
263 KUR’AN SOHBETLERİ | CAİZ OLAN VE OLMAYAN VESİLELER 22 Ocak 2019
264 KURAN SOHBETLERİ | KİMSE MÜŞRİĞİM DEMEZ (ENAM 6/22-24) 15 Ocak 2019
265 KUR’AN SOHBETLERİ | İSLAM’IN EVRENSELLİĞİ (EN’AM 6/19-21) 8 Ocak 2019
266 KUR’AN SOHBETLERİ | KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ 1 Ocak 2019
267 Kuran Sohbetleri | İnsanı Kamil Uydurması 25 Aralık 2018
268 Allah’a Teslim Olmak (En’am 12-15. Ayetler) 18 Aralık 2018
269 Kur’an’da Yolculuk ve Amaçları (En’am 11. Ayet) 11 Aralık 2018
270 Nebimize Kur’an’dan Başka Mucize Verilmiş Midir? (En’am 7-10. Ayetler) 4 Aralık 2018
271 Allah Her Şeyi Bilir (En’am 1-6. Ayetler) 27 Kasım 2018
272 Dinin Bozulmasının Canlı Örneği: Namaz Vakitleri (En’am 3-6. Ayetler) 20 Kasım 2018
273 Ecel (En’am 2. Ayet) 13 Kasım 2018
274 Dünya Düz Mü Yuvarlak Mı? (En’am 1. Ayet) 6 Kasım 2018
275 İsa Aleyhisselam’ın Mucizeleri (Maide 109. Ayet ve Devamı) 30 Ekim 2018
276 Mahşerde Rasullerle Yüzleşme (Maide 109. Ayet) 23 Ekim 2018
277 Vasiyet ve Kadının Şahitliği (Maide 106-108. Ayetler) 16 Ekim 2018
278 Tebliğ Görevi ve Bireysel Sorumluluğumuz (Maide 103-105. Ayetler) 9 Ekim 2018
279 Soru Sorma Özgürlüğü (Maide 101 ve 102. Ayetler) 2 Ekim 2018
280 Çoğunluk Hakikatin Ölçüsü mü? (Maide 100. Ayet) 25 Eylül 2018
281 İnsanları Uyarma Görevi (Maide 77-81. Ayet) 18 Eylül 2018
282 Dinde Aşırılık (Maide 77. Ayet) 11 Eylül 2018
283 Rasul ve Tebliğ (Maide 99. Ayet) 4 Eylül 2018
284 İhramlıyken Avlanma Yasağı (Maide 94-98. Ayetler) 24 Temmuz 2018
285 Uyuşturucu Maddelerin Haramlığı (Maide 90-93. Ayetler) 17 Temmuz 2018
286 İçkinin Yasaklanması ve Tedricilik (Maide 90. Ayet) 10 Temmuz 2018
287 Yemin Keffâreti (Maide 89. Ayet) 3 Temmuz 2018
288 Ehl-i Kitaptan Mümin Olanlar (Maide 82-86. Ayetler) 19 Haziran 2018
289 Hristiyanlıktaki Teslis İnancı (Maide 72-76. Ayetler) 15 Mayıs 2018
290 Kur’an’a Yönelik Saldırılar (Maide 70 ve 71. Ayetler) 8 Mayıs 2018
291 İsrailoğulları’nın Kur’an’a Karşı Tutumları (Maide 70. Ayet) 1 Mayıs 2018
292 Ehli Kitap Ne Zaman Kafir Olur? (Maide 69. Ayet) 24 Nisan 2018
293 Müslümanın Görevi Kur’an’a Uyma (Maide 67-68. Ayetler) 17 Nisan 2018
294 Gerçek Zenginliğin Yolu (Maide 66. Ayet) 10 Nisan 2018
295 Yahudilerin Çıkmazları (Maide 64-66. Ayetler) 3 Nisan 2018
296 İslam’da Ticaret Ahlakı: Çiftlik Bank Örneği 27 Mart 2018
297 Günahta Yarışan Dindarlar (Maide 60-63. Ayetler) 20 Mart 2018
298 Ehli Kitaptan Maymunlaşan ve Domuzlaşanlar (Maide 60-63. Ayetler) 13 Mart 2018
299 Ehli Kitabın Müslümanlardan İntikamı (Maide 59. Ayet) 6 Mart 2018
300 Tasdik Bağlamında Namaz (Maide 55-57. Ayetler) 27 Şubat 2018
301 Mü’minlerin Yakın Dostu Sadece Mü’minlerdir (Maide 55-57. Ayetler) 20 Şubat 2018
302 Ehli Kitapla Savaşta Nebevi Siyaset (Maide 54-56. Ayetler) 13 Şubat 2018
303 Dinden Dönme ve Zındıklık (Maide 53-54. Ayetler) 6 Şubat 2018
304 Ehl-i Kitaptan Münafıklar (Maide 51-52. Ayetler) 30 Ocak 2018
305 Savaş Ahlakı 23 Ocak 2018
306 Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler: Cizye (Maide 51. Ayet) 16 Ocak 2018
307 Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkiler (Maide 51. Ayet) 9 Ocak 2018
308 Ehli Kitapla İlişkiler (Maide 50-51. Ayetler) 2 Ocak 2018
309 Hadisler Vahiy Olabilir mi? (Maide 48-49. Ayetler) 26 Aralık 2017
310 Önceki Şeriatler (Maide 48. Ayet) 19 Aralık 2017
311 Muhammed Aleyhisselam ve Kur’an (Maide 48. Ayet) 12 Aralık 2017
312 İsa Aleyhisselam ve İncil (Maide 46-47. Ayet) 5 Aralık 2017
313 Kısasta Hayat Vardır (Maide 45. Ayet) 28 Kasım 2017
314 Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenler (Maide 44. Ayet) 24 Kasım 2017
315 Tevrat Kime Verildi? (Maide 43-44. Ayetler) 14 Kasım 2017
316 Kafirlikte Yarışanlar (Maide 41-42. Ayetler) 7 Kasım 2017
317 Hırsızlık Suçu ve Cezası (Maide 38-40. Ayetler) 31 Ekim 2017
318 Küfür ve Şirk (Maide 36-37. Ayetler) 24 Ekim 2017
319 Şirke Alet Edilen Ayet (Maide 35. Ayet) 17 Ekim 2017
320 Toplumsal Güvenliği İhlal Suçu ve Cezası (Maide 32-34. Ayetler) 10 Ekim 2017
321 Kur’an’da Kuşların Dünyası (Maide 27-32. Ayetler) 3 Ekim 2017
322 Kendini Büyük Görmek (Maide 15-26. Ayetler) 28 Eylül 2017
323 İmtihanı Kaybettiren Benlik Yarışı (Maide 17,18 ve 19. Ayetler) 22 Eylül 2017
324 Allah Kime Lanet Eder? (Maide 12-13. Ayetler) 8 Eylül 2017
325 Allah’a Verilen Sözde Daima Adil Olmak (Maide 7-11. Ayetler) 5 Eylül 2017
326 Adaletten Şaşmamak (Maide 8-10. Ayetler) 22 Ağustos 2017
327 Yargısız İnfaz (Mâide 7-8. Ayetler) 23 Mayıs 2017
328 Allah’a Verilen Söz 16 Mayıs 2017
329 Abdestte Ayağa Mesh Meselesi (Maide 6. Ayet) 9 Mayıs 2017
330 Evlenmede Namuslu Olma Şartı 2 Mayıs 2017
331 Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar (Maide 3. Ayet) 25 Nisan 2017
332 Dosta ve Düşmana Karşı Tavrımız Ne Olmalı? 18 Nisan 2017
333 Şirk Tehlikesi 11 Nisan 2017
334 Kitaplara İman’ın Anlamı Nisa 136 Ankabut 46 4 Nisan 2017
335 Miras Nisa 176.Ayet 28 Mart 2017
336 Kafir’lik Kendini Büyük Görmektir Nisa 172 ve 175.Ayetler 21 Mart 2017
337 Din’de Aşırılık Nisa 171 ve 173.Ayetler 14 Mart 2017
338 İnsanlığa Çağrı Nisa 170.Ayet 7 Mart 2017
339 Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları Nisa 167-169.Ayetler 28 Şubat 2017
340 Nebi ve Resul Nisa 163-166.Ayetler 21 Şubat 2017
341 Ehli Kitap’tan Mümin Olanlar 14 Şubat 2017
342 Her Haram Bir Mahrumiyet Doğurur Nisa 160-162. Ayetler 7 Şubat 2017
343 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (3) 153-158.Ayetler 31 Ocak 2017
344 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa (2) 153-155.Ayetler 25 Ocak 2017
345 Ehli Kitapla İlişkiler Nisa 153-155.Ayetler 17 Ocak 2017
346 Allah İle Resul’lerinin Arasını Ayırmak Nisa-148-149 ve 150. Ayetler 3 Ocak 2017
347 Müslümanların Baş Belası Münafıklar II 27 Aralık 2016
348 Müslümanların Baş Belası Münafıklar Nisa 138 ve Devamı 20 Aralık 2016
349 İman Konusunda Verilen İmtihan Nisa 137 ve 147.Ayetler 13 Aralık 2016
350 Kafirlik Müşriklik ve Munafıklık Nisa 136.Ayet ve Devamı 6 Aralık 2016
351 İmanın Şartları Nisa 136 29 Kasım 2016
352 Takva Nisa Suresi 131 ve 135.Ayetler 22 Kasım 2016
353 Nüşuz ve Kadına Darp Nisa-128 ve 130.ayetler 15 Kasım 2016
354 Nisa suresi 125 ve 127.ayetler 8 Kasım 2016
355 Nisa suresi 122 ve 125.ayetler 2 Kasım 2016
356 Yüzü Suyu Hürmetine Dua – Nisa Suresi 117. Ayet 28 Ekim 2016
357 En Büyük Din İstismarı Şirk – Nisa Suresi 116-121. Ayetler 18 Ekim 2016
358 İcma 11 Ekim 2016
359 Peygamberlerin İsmet Sıfatı – Nisa Suresi 113. Ayet 4 Ekim 2016
360 Tevbe İstiğfar – Nisa Suresi 110-112. Ayetler 27 Eylül 2016
361 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 4 – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 20 Eylül 2016
362 Kur’an Yorumlanabilir mi? – Nisa Suresi 105. Ayet ve Devamı 6 Eylül 2016
363 Düşmanı Etkisizleştirmenin İlkeleri – Nisa Suresi 101-104. Ayetler 30 Ağustos 2016
364 Yolculukta Namaz – Nisa Suresi 101-103. Ayetler 23 Ağustos 2016
365 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 3(Tevbe Suresi Bağlamında) 16 Ağustos 2016
366 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır 2 9 Ağustos 2016
367 Müslümanın Ana Görevi Cihad – Nisa Suresi 94-100.Ayetler 31 Mayıs 2016
368 Adam Öldürmenin Cezası – Nisa Suresi 92-93. Ayetler 24 Mayıs 2016
369 Münafıklara Karşı Takınılacak Tavır – Nisa Suresi 88-91. Ayetler 18 Mayıs 2016
370 Münafıklık – Nisa Suresi 89-90. Ayetler 10 Mayıs 2016
371 Allah’a ve Ahiret Gününe İman – Nisa Suresi 86-87. Ayetler 3 Mayıs 2016
372 Şefaat İnancı – Nisa Suresi 85. Ayet 26 Nisan 2016
373 Müslüman-Gayrimüslim İlişkileri – Nisa Suresi 84. Ayet 19 Nisan 2016
374 Yetkililere İtaat – Nisa Suresi 83.Ayet 12 Nisan 2016
375 Kur’an’ı Çelişkili Olarak Gösterenler – Nisa Suresi 82.Ayet 5 Nisan 2016
376 Kitap-Resul İlişkisi – Nisa Suresi 80-82. Ayetler 29 Mart 2016
377 Bollukla ve Sıkıntı ile İmtihan 22 Mart 2016
378 Canı Pahasına İmtihanı Kazanmak 15 Mart 2016
379 Nisa Süresi 71. Ayet Ve Devamı (Allah Yolunda Cihad) 8 Mart 2016
380 Nisa Süresi 65-70. Ayetler (İntihar Eylemleri) 1 Mart 2016
381 Nisa Süresi 60-65. Ayetler (Müslümanların Kur’ân’dan Kaçışı) 23 Şubat 2016
382 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı 2) 16 Şubat 2016
383 Nisa Süresi 58-59. Ayetler (Halifelik Makamı) 9 Şubat 2016
384 Nisa Süresi 56-57. Ayetler (Hocaları Sorgulayan Müslüman) 2 Şubat 2016
385 Nisa Süresi 53-54. Ayetler (Hikmetsiz Kalan Müslümanların Çaresizliği) 26 Ocak 2016
386 Nisa Süresi 48-52. Ayetler (Müslümanların Kimlik Bunalımı) 19 Ocak 2016
387 Nisa Süresi 47. Ayet (Kur’ân’a Güvenmemenin Acı Sonuçları) 12 Ocak 2016
388 Nisa Süresi 44-46 Ayet (Ayetleri Tahrif) 5 Ocak 2016
389 Nisa Süresi 43. Ayet (Abdestte Çıplak Ayağa ve Çoraplara Mesh) 29 Aralık 2015
390 Nisa Süresi 41-42. Ayetler (Kafir İle Günahkarın Farkı) 22 Aralık 2015
391 Harcama Kültürü, Nisa 36.Ayet 16 Aralık 2015
392 Nisa Süresi 36. Ayet (Anne-Babaya İyi Davranmak) 8 Aralık 2015
393 Nisa Süresi 36. Ayet (Müslümanları Batıran Şirk) 1 Aralık 2015
394 Nisa Süresi 35. Ayet (Aile Hakemliği) 24 Kasım 2015
395 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi 2) 17 Kasım 2015
396 Nisa Süresi 34. Ayet (Kadının Dövülmesi Meselesi) 10 Kasım 2015
397 Nisa Süresi 33. Ayet (Mirasta Kadın-Erkek Dengesi ve Avliyye) 3 Kasım 2015
398 Nisa Süresi 32. Ayet (Kendimizi Keşfedelim) 27 Ekim 2015
399 Büyük Günahlar 20 Ekim 2015
400 Sorgulamayan Müslümanlar Ve İntihar Eylemleri 13 Ekim 2015
401 Nisa Süresi 29. Ayet Ve Devamı (Faizli Kredi Ekonomiyi Öldürür) 6 Ekim 2015
402 Hac’da Şeytan Taşlama 29 Eylül 2015
403 Nisa Süresi 26-28. Ayetler (Allah’ın İradesi Ve Sünnetullah) 22 Eylül 2015
404 Nisa Süresi 25. Ayet Ve Devamı (Recim Cezası Konusunda Şii-Sünni İttifakı) 15 Eylül 2015
405 Nisa Süresi 25. Ayet (Evlenmede Öncelik Sıralaması) 8 Eylül 2015
406 Nisa Süresi 24. Ayet (Muta Nikahı) 1 Eylül 2015
407 Nisa Süresi 22-23. Ayetler (Hürmet-i Müsahare) 25 Ağustos 2015
408 Mekkeli Müşrikler Bir Nebi Beklentisi İçindemiydiler 18 Ağustos 2015
409 Nisa Süresi 20-21. Ayetler “Evlenme Ve Boşanma Kolay Olmalı” 11 Ağustos 2015
410 Nisa Süresi 19. Ayet (Kadına Yönelik Şiddet) 4 Ağustos 2015
411 Nisa Süresi 17-18. Ayetleri (Tevbe) 28 Temmuz 2015
412 Nebimizin Yürüttüğü İç Politika (Son Olaylara Kur’an Penceresinden Bakış) 21 Temmuz 2015
413 Kur’ân’a Göre İftar ve İmsak Vakitleri 16 Haziran 2015
414 Nisa Süresi 15-16. Ayetler (Batı Güdümüne Giren Müslümanların Perişan Hali) 9 Haziran 2015
415 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 2.Bölüm 6 Haziran 2015
416 Kur’an’a Göre İmsak Vakti – 1.Bölüm 2 Haziran 2015
417 Nisa Süresi 13-14. Ayetleri (Allah’ın Koyduğu Sınırların Aşılması ve Kader) 26 Mayıs 2015
418 Nisa Süresi 12. Ayet ve Kelale 19 Mayıs 2015
419 Nisa Süresi 12. Ayet – Miras Konuları 12 Mayıs 2015
420 Miras Ayetleri Bağlamında Vasiyet – 2 5 Mayıs 2015
421 Nisa Süresi 11. Ayet – Miras Paylaşımı 29 Nisan 2015
422 Nisa Süresi 11. Ayet 21 Nisan 2015
423 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras (Vasiyet) 14 Nisan 2015
424 Nisa Süresi 8. Ayet – Miras 7 Nisan 2015
425 Nisa Süresi 6. Ayet – Miras’da Asabelik 31 Mart 2015
426 Nisa Süresi 6. Ayet – Yetim ve Öksüz Çocuklar 24 Mart 2015
427 Nisa Süresi 3.Ayet – Çok Eşlilik 17 Mart 2015
428 Nisa Süresi 2.Ayet – Evlilik Yaşı 10 Mart 2015
429 Nisa Süresi 1. Ayeti ve Devamı – Kadın ve Erkeğin Yaratılışı 3 Mart 2015
430 Al-i İmrân Süresi 196 – Dünyalıkla İmtihan 24 Şubat 2015
431 Al-i İmrân Suresi 188. Ayet – Yaratılan Ayetlerdeki Zikir 17 Şubat 2015
432 Al-i İmrân Suresi 187. Ayet – Kur’ân’ı Anlatma Görevi 10 Şubat 2015
433 Al-i İmrân Suresi 186. Ayet – Gayrimüslimlerle İlişkiler 3 Şubat 2015
434 Al-i İmrân Suresi 183. Ayet – Geleneksel Dinin Çıkmazları 27 Ocak 2015
435 Al-i İmrân Suresi 180. Ayet – Cimrilik Eden Kendine Eder 20 Ocak 2015
436 Ali İmran Suresi 179- Ayet – Kur’an’ı Merkeze Koyma Zorunluluğu 13 Ocak 2015
437 Al-i İmrân Suresi 169-172. Ayetler – Güven ve Kararlılık 6 Ocak 2015
438 Al-i İmrân Suresi 164-168. Ayetler – Allah’ın Bilgisi ve Kader 30 Aralık 2014
439 Al-i İmrân Suresi 156-161. Ayetler – Hoşgörülü ve İlkeli Olmak 23 Aralık 2014
440 Al-i İmrân Suresi 149-154. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 3 16 Aralık 2014
441 Al-i İmrân Suresi 142-148. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 9 Aralık 2014
442 Al-i İmrân Suresi 140-142. Ayetler – Sabır ve Cihat İmtihanı 2 Aralık 2014
443 Al-i İmrân Suresi 137-140. Ayetler – Allah’a Güvenenler En Üstünlerdir 25 Kasım 2014
444 Al-i İmrân Suresi 137-139. Ayetler-Sünnetullah Kavramı 18 Kasım 2014
445 Al-i İmrân Suresi 132-136. Ayetler 11 Kasım 2014
446 Al-i İmrân Suresi 130-131. Ayetler – Faiz ve Ekonomi 4 Kasım 2014
447 Al-i İmrân Suresi 121-129. Ayetler 28 Ekim 2014
448 Al-i İmrân Suresi 116-120. Ayetler 21 Ekim 2014
449 Al-i İmrân Suresi 109-115. Ayetler 14 Ekim 2014
450 Kurban İbadeti ve Bayram Ahlakı 30 Eylül 2014
451 Ehl’i Kitap ile İlişkiler 23 Eylül 2014
452 Gayri Müslimler ile İlişkiler 16 Eylül 2014
453 Al-i İmrân Suresi 104-108. Ayetler 9 Eylül 2014
454 Al-i İmrân Suresi 100-105. Ayetler – Allah’ın İpine Sarılmak 2 Eylül 2014
455 Al-i İmrân Suresi 98-101. Ayetler 26 Ağustos 2014
456 Âl-i İmrân Suresi 96-97.ayetler 19 Ağustos 2014
457 Âl-i İmrân Suresi 92-93.ayetler 12 Ağustos 2014
458 Tevbe Nedir? Nasıl Yapılır? 7 Ağustos 2014
459 Yatsı Namazı ve İmsak Vakti 24 Haziran 2014
460 Esirlere Yapılması Gereken Muamele 17 Haziran 2014
461 Ali-İmran Suresi 90. Ayet 10 Haziran 2014
462 Ali-İmran Suresi 85-89. Ayetler 3 Haziran 2014
463 Ali-İmran Suresi 83-84. Ayetler 27 Mayıs 2014
464 Ali-İmran Suresi 81-82. Ayetler 20 Mayıs 2014
465 Ali-İmran Suresi 81. Ayet 13 Mayıs 2014
466 Ali-İmran Suresi 78-80. Ayetler – Nebimizin Sözleri Vahiy midir? 6 Mayıs 2014
467 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-3 Paralel Din 29 Nisan 2014
468 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-2 Paralel Din 22 Nisan 2014
469 Ali-İmran Suresi 78. Ayet – Kur’an ile Aldatanlar-1 Paralel Din 15 Nisan 2014
470 Ali-İmran Suresi 77. Ayet 8 Nisan 2014
471 Geçici Zaferi Kalıcı Hale Getirmek 1 Nisan 2014
472 Ali-İmran Suresi 70-77. Ayetler 25 Mart 2014
473 Ali-İmran Suresi 64-69. Ayetler 11 Mart 2014
474 Ali-İmran Suresi 64. Ayet – Dinler Arası Diyalog İhaneti 4 Mart 2014
475 Ali-İmran Suresi 60-64. Ayetler – Kur’an’da Mehdilik 25 Şubat 2014
476 Ali-İmran Suresi 56-59. Ayetler – İsa (a.s) ve Adem (a.s)’ın Yaratılışları 18 Şubat 2014
477 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı 11 Şubat 2014
478 Ali-İmran Suresi 51-55. Ayetler – İsa a.s’ın İstismarı – 2 (Şahs-i Manevi) 11 Şubat 2014
479 Ali-İmran Suresi 49-51. Ayetler – İsa a.s. Hayatı 4 Şubat 2014
480 Yahudilere Temiz Yiyeceklerin Haram Kılınması 4 Şubat 2014
481 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 4 28 Ocak 2014
482 Ali-İmran Suresi 44-48. Ayetler 28 Ocak 2014
483 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 3 21 Ocak 2014
484 Ali-İmran Suresi 38-44. Ayetler – Meryem Ana 21 Ocak 2014
485 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? – 2 14 Ocak 2014
486 Ali-İmran Suresi 33-37. Ayetler – Zekeriyya a.s. ve Meryem Ana 14 Ocak 2014
487 Adil Yargılama Nasıl Olmalıdır? 7 Ocak 2014
488 Ali-İmran Suresi 33. Ayet – Haddini Aşmak 31 Aralık 2013
489 Allah’ın Kullarını, Allah’ın Kitabına Davet 24 Aralık 2013
490 Ali-İmran Suresi 33. Ayet 17 Aralık 2013
491 Ali-İmran Suresi 30. Ayet 10 Aralık 2013
492 Ali-İmran Suresi 29. Ayet 3 Aralık 2013
493 Ali-İmran Suresi 28-30. Ayetler – Kafirleri Dost Edinmek 26 Kasım 2013
494 Ali-İmran Suresi 27. Ayet 19 Kasım 2013
495 Ali-İmran Suresi 26-27. Ayetler 12 Kasım 2013
496 Ali-İmran Suresi 19-25. Ayetler – Allah’ın Kitabına Teslim Olmak yada Olmamak 5 Kasım 2013
497 Ali-İmran Suresi 14-20. Ayetler – Müslümanların Kur’an Karşısındaki Tavırları 29 Ekim 2013
498 Dünya Sevgisi 22 Ekim 2013
499 Ali-İmran Suresi 8-12. Ayetler – Muhkem Müteşabih Ayetler – 3 8 Ekim 2013
500 Ali-İmran Suresi 7. Ayet – Muhkem Müteşabih Ayetler – 2 1 Ekim 2013
501 Muhkem ve Müteşabih Ayetler 24 Eylül 2013
502 Ali-İmran Suresi 5-6. Ayetler 17 Eylül 2013
503 Kur’an’da Furkan Kavramı 10 Eylül 2013
504 Ebubekir Sifil ve Faruk Beşer’e Cevaplar 27 Ağustos 2013
505 Kur’an’ı İkinci Sıraya Koymak 20 Ağustos 2013
506 Kur’an’ın Önceki Kitapları Tasdiki 20 Ağustos 2013
507 Ali-İmran Suresi 1-2. Ayetler 13 Ağustos 2013
508 Bakara Suresi 285-286 Ayetler 2 Temmuz 2013
509 Bakara Suresi 284-Ayet Kişinin İçinde Olanlardan Sorumluluğu 25 Haziran 2013
510 Bakara Suresi 283. Ayet – Vasiyet ve Rehin 18 Haziran 2013
511 Bakara Suresi 282. Ayet – 11 Haziran 2013
512 Kur’an’daki Musa-Hızır Kıssasının Kader Konusu ile İlgisi 4 Haziran 2013
513 Bakara Suresi 282. Ayet – Daru’ul-harpte Faiz, Borcun Zekata Sayılması ve Borcun Belgelenmesi 28 Mayıs 2013
514 Bakara Suresi 278-280. Ayetler 14 Mayıs 2013
515 Bakara Suresi 277-279. Ayetler-Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi 7 Mayıs 2013
516 Bakara Suresi 275-276. Ayetler 30 Nisan 2013
517 Bakara Suresi 274. Ayet 23 Nisan 2013
518 Bakara Suresi 270-273. Ayetler – Yardımı İncitmeden Yapmak 16 Nisan 2013
519 Bakara Suresi 269. Ayet – Hikmet ve Sünnet 9 Nisan 2013
520 Bakara Suresi 267. Ayet 2 Nisan 2013
521 Bakara Suresi 262-266. Ayetler 26 Mart 2013
522 Kader İnancının Hesap Günündeki Yansımaları 19 Mart 2013
523 Kader İnancının Dini Hayata Yansımaları 12 Mart 2013
524 Allah’ın Bilgisi ile İlgili Ayetler 5 Mart 2013
525 Allah’ın Gayb Bilgisi 26 Şubat 2013
526 Doğru Allah İnancı 19 Şubat 2013
527 İnsanın Kaderi Ne Zaman Yazılır 12 Şubat 2013
528 Allah’ın İlmi ve İradesi 5 Şubat 2013
529 Bakara Suresi 261. Ayet ve Kader Konusuna Cevaplar 22 Ocak 2013
530 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar – 2 15 Ocak 2013
531 Kader Konusunda Yapılan Tenkitlere Cevaplar 8 Ocak 2013
532 Başımıza Gelenler Ne Zaman Yazılır? 1 Ocak 2013
533 Allah’ın Bilgisi ve Kader 25 Aralık 2012
534 Canlıların İlk Yaratılışı ve Yaratılışın Tekrarı 18 Aralık 2012
535 Bakara Suresi 258. Ayet – Üzeyir(a.s.) Allah’ın Oğlu mudur? 11 Aralık 2012
536 İbrahim As’ın Tağuta Karşı Tavrı 4 Aralık 2012
537 Bakara Suresi 257-258. Ayetler 27 Kasım 2012
538 İnandığı Gibi Yaşama Hürriyeti 20 Kasım 2012
539 Bakara Suresi 255. Ayet – Allah İnancı (Ayetu’l Kursi) 13 Kasım 2012
540 Bakara Suresi 254. Ayet 6 Kasım 2012
541 Resul Kavramının İçinin Boşaltılması 30 Ekim 2012
542 Kurban Bayramının Vakti ve Bayram İle İlgili Hükümler 23 Ekim 2012
543 Kur’an Sünnet Bütünlüğünde Kurban İbadeti 16 Ekim 2012
544 Bakara Suresi 246-252. Ayetler – Allah’a Güvenen Kazanır 9 Ekim 2012
545 Bakara Suresi 240-245. Ayetler 2 Ekim 2012
546 İddet Bekleyen Kadının Geçindirilmesi 2 Ekim 2012
547 Ölüm İddeti Bekleyen Kadının Evden Çıkması 2 Ekim 2012
548 Ölüm, Allaha Ait Bir Karardır 2 Ekim 2012
549 Kaza Namazı Yoktur, Korku Namazı Nedir? 25 Eylül 2012
550 Bakara Suresi 235. Ayet 18 Eylül 2012
551 Bakara Suresi 234. Ayet 11 Eylül 2012
552 Bakara Suresi 233. Ayet 4 Eylül 2012
553 Bakara Suresi 230. Ayet 28 Ağustos 2012
554 Kadir Gecesi 14 Ağustos 2012
555 Evlilik İle İlgili Mezheplerin Hataları 7 Ağustos 2012
556 Oruçla Alakalı Güncel Meseleler 31 Temmuz 2012
557 Bakara Suresi 185-187. Ayetler 24 Temmuz 2012
558 Nikahın Denetlenmesi 26 Haziran 2012
559 Bakara Suresi 230. Ayet 19 Haziran 2012
560 Kadının Boşama Hakkı İftida 3 12 Haziran 2012
561 Kadının Boşanması 5 Haziran 2012
562 Boşanma (Talak ve İftida) 29 Mayıs 2012
563 Kur’an’da Erkeğin Eşini Boşaması 22 Mayıs 2012
564 İla ve Yemin 15 Mayıs 2012
565 Bakara Suresi 222. Ayet 8 Mayıs 2012
566 Farklı Dinden Olanların Evliliği 1 Mayıs 2012
567 Yetimlerle İlgili Ayetler 24 Nisan 2012
568 Artan Malın Hepsi Verilecek mi? 17 Nisan 2012
569 Peygamberi Yanlış Algılamak 10 Nisan 2012
570 Bakara Suresi 218-219. Ayetler – İçki ve Kumar Yasağı 3 Nisan 2012
571 Bakara Suresi 214-217. Ayetler 27 Mart 2012
572 Dinlerde Süreklilik ve Allah’ın Kitabına Uyma Zorunluluğu 20 Mart 2012
573 Kafir ve Münafıkların Davranışları 13 Mart 2012
574 Şeytan Taşlama 6 Mart 2012
575 Bakara Suresi 197-202. Ayetler 28 Şubat 2012
576 Hac Farklı Zamanlarda Yapılabilir mi? 21 Şubat 2012
577 Hac Kurbanı 14 Şubat 2012
578 Faizin Ekonomiye Etkileri – Doç.Dr. Servet Bayındır 7 Şubat 2012
579 Ekonomi Krediye Değil Zekatla Gelişir 31 Ocak 2012
580 Ceza Yargılamasında Objektif Delil 24 Ocak 2012
581 Bakara Suresi 190-191. Ayetler – Savaş Hukukunun Temel Kuralı 17 Ocak 2012
582 Bakara Suresi 188. Ayet – 1 – Rüşvet 10 Ocak 2012
583 Bakara Suresi 188. Ayet – 2 – Hilal Hesapla Belirlenir 10 Ocak 2012
584 Bakara Suresi 183-187. Ayetler 3 Ocak 2012
585 Çağdaş Kölelik Sistemi – Kredi 27 Aralık 2011
586 Özel Hayatın Gizliliği 20 Aralık 2011
587 Bakara Suresi 180-183. Ayetler – Vasiyet ve Miras 13 Aralık 2011
588 Bakara Suresi 180-181. Ayetler – Mirası Paylaştırma Görevi 6 Aralık 2011
589 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Ölüm Cezası 29 Kasım 2011
590 Bakara Suresi 178-179. Ayetler – Kur’an’da Kısas Cezası 22 Kasım 2011
591 Bakara Suresi 177. Ayet – Allah Yolunda İyi Olanlar 15 Kasım 2011
592 Ayet ve Hadislere Göre Kurban İbadeti 1 Kasım 2011
593 Allah’ın Evliyası Kimlerdir? 25 Ekim 2011
594 Bakara Suresi 172-175. Ayetler – Helal Gıda 18 Ekim 2011
595 B. 171. Ayet – Kalp, Göz ve Kulakların Mühürlenmesi Ne Demektir? 11 Ekim 2011
596 Bakara Suresi 168-170. Ayetler – Hayvan Kesimi ve Deniz Ürünleri 4 Ekim 2011
597 Bakara Suresi 163-167. Ayetler – Allah İle İlişkiyi Koparmak 27 Eylül 2011
598 Bakara Suresi 159-162. Ayetler – Ayetleri Gizlemek Küfürdür 20 Eylül 2011
599 Bakara Suresi 158. Ayet – Geleneğin Kur’an ve Sünnet Anlayışı 13 Eylül 2011
600 Bakara Suresi 155-157. Ayetler – Sıkıntıyı Bunalıma Dönüştürmemek 6 Eylül 2011
601 Kadir Gecesi 23 Ağustos 2011
602 Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat 16 Ağustos 2011
603 Kur’an ve Sünnet Işığında Teravih Namazı 9 Ağustos 2011
604 Bakara Suresi 183-186. Ayetler – Oruç 2 Ağustos 2011
605 Bakara Suresi 154. Ayet 5 Temmuz 2011
606 Kutuplara Yapılan İkinci Yolculuk 30 Haziran 2011
607 Bakara Suresi 153. Ayet – Allah’tan Başkasından Yardım İstenir mi? 14 Haziran 2011
608 Bakara Suresi 152. Ayet – Allah’ı Zikir 7 Haziran 2011
609 Bakara Suresi 152. Ayet – Kur’an’da Hikmet Kavramı 31 Mayıs 2011
610 Bakara Suresi 151-152. Ayetler – Sahabenin Kur’an Eğitimi 24 Mayıs 2011
611 Bakara Suresi 142-150. Ayetler -“Kıblenin Değişmesi” 17 Mayıs 2011
612 Bakara Suresi 142. Ayet 10 Mayıs 2011
613 Bakara Suresi 139-141. Ayetler 3 Mayıs 2011
614 Bakara Suresi 135-138. Ayetler 26 Nisan 2011
615 Kur’an’da Peygamber Algısı 19 Nisan 2011
616 Bakara Suresi 130-134. Ayetler 12 Nisan 2011
617 Bakara Suresi 124-130. Ayetler 5 Nisan 2011
618 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar – 2 29 Mart 2011
619 İbrahim (A.S.)’ın Geçirdiği İmtihanlar 22 Mart 2011
620 Bakara Suresi 124-128. Ayetler 15 Mart 2011
621 Bakara Suresi 122-123. Ayetler 8 Mart 2011
622 Bakara Suresi 121. Ayet 1 Mart 2011
623 Bakara Suresi 120. Ayet 22 Şubat 2011
624 Bakara Suresi 117-119. Ayetler 15 Şubat 2011
625 Bakara Suresi 116. Ayet 8 Şubat 2011
626 Kutuplarda Namaz Vaktinin Tespiti 1 Şubat 2011
627 Bakara Suresi 114-115. Ayetler 25 Ocak 2011
628 Bakara Suresi 113. Ayet 18 Ocak 2011
629 Bakara Suresi 110-112. Ayetler 11 Ocak 2011
630 Bakara Suresi 109. Ayet – “Ehl-i Kitabın Kıskançlıkları” 4 Ocak 2011
631 Bakara 108. Ayet – “Ehl-i Kitap ve Müşriklerin Peyg. İstekleri” 28 Aralık 2010
632 Bakara Suresi 105-107. Ayetler – İlahi Kitaplarda Nesh 21 Aralık 2010
633 Bakara Suresi 104. Ayet – İlahi Kitapların Tahrifi 14 Aralık 2010
634 Bakara Suresi 102-104. Ayetler 7 Aralık 2010
635 Bakara Suresi 97-102. Ayetler 30 Kasım 2010
636 Bakara Suresi 91-96. Ayetler 23 Kasım 2010
637 Hayvan Kesimi 9 Kasım 2010
638 Hayvan Kesimi – Sorular ve Cevaplar 9 Kasım 2010
639 Kurban İbadeti 2 Kasım 2010
640 Kurban İbadeti – Sorular ve Cevaplar 2 Kasım 2010
641 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti 26 Ekim 2010
642 Konulu Kuran Sohbetleri – Hacc İbadeti – Sorular ve Cevaplar 26 Ekim 2010
643 Bakara Suresi 87-90. Ayetler 19 Ekim 2010
644 Bakara Suresi 84-86. Ayetler 12 Ekim 2010
645 Bakara Suresi 83. Ayet – 4. Bölüm 5 Ekim 2010
646 Bakara Suresi 83. Ayet – 3. Bölüm 28 Eylül 2010
647 Bakara Suresi 83. Ayet – 2. Bölüm 21 Eylül 2010
648 Bakara Suresi 83. Ayet 14 Eylül 2010
649 Bakara Suresi 80-82. Ayetler / Günaha Batma ve Sonuçları 31 Ağustos 2010
650 Bakara Suresi 78-79.Ayetler – Kendi Kitaplarını Kuran Gibi Gösterenler 24 Ağustos 2010
651 Bakara Suresi 74-77. Ayetler / İman ve Küfür İlişkisi 17 Ağustos 2010
652 Bakara Sûresi 183-187.Ayetler / Oruç 10 Ağustos 2010
653 Bakara Sûresi 72-73.Ayetler – Ölülerin Diriltilmesi 6 Temmuz 2010
654 Bakara Sûresi 65-71.Ayetler – Kurbanlık Boğa Olayı 29 Haziran 2010
655 Bakara Sûres 65.Ayet – Allah’a İsyanın Dünyadaki Sonuçları 22 Haziran 2010
656 Bakara Sûresi 64.Ayet – Yahudilerden Alınan Söz 15 Haziran 2010
657 Bakara Sûresi 62.Ayet – Kimler Cennete Girer 8 Haziran 2010
658 Bakara Sûresi 61.Ayet – Tarım ve Avcı Toplumu 25 Mayıs 2010
659 Bakara Suresi 60. Ayet – Mucize ve Keramet 18 Mayıs 2010
660 Bakara Sûresi 58-59 – Ehl-i Kitabın Dünya Hakimiyeti Beklentisi 11 Mayıs 2010
661 Bakara Sûresi 53-58 Ayetler – Hz. Musa’ya İnen Kitap 4 Mayıs 2010
662 Bakara Sûresi 50-52 Ayetler – Yahudilerin Denizi Geçme Mucizesi 27 Nisan 2010
663 Bakara Sûresi 47-52 Ayetler – Yahudilere Verilen Nimetler 20 Nisan 2010
664 Bakara Sûresi 40-46 Ayetler – Yahudilerin Peygamber Beklentisi 13 Nisan 2010
665 Bakara Sûresi 39.Ayet – İnsanların ve Cinlerin Ortak Sorumluluğu 6 Nisan 2010
666 Bakara Sûresi 34-39 Ayetler 30 Mart 2010
667 Bakara Sûresi 34.Ayet – Hz. Adem (as) ve Cenneti 23 Mart 2010
668 Bakara Sûresi 31.Ayet – Hz. Adem’e Eşyanın İsimlerinin Öğretilmesi 16 Mart 2010
669 Bakara Sûresi 30.Ayet – Halifelik 9 Mart 2010
670 Bakara Sûresi 29.Ayet / Göklerin ve Yerin Yaratılışı 2 Mart 2010
671 Bakara Sûresi 28.Ayet / Reenkarnasyon İddialarına Kur’an’dan Cevaplar 23 Şubat 2010
672 Bakara Sûresi 26-27 Ayetler – Allah’a Teslimiyet 16 Şubat 2010
673 Bakara Sûresi (25) Ayet / Cennet ve Cennet Nimetleri 26 Ocak 2010
674 Bakara Sûresi (24-25) Ayetler 19 Ocak 2010
675 Bakara Sûresi (23-24) Ayetler 12 Ocak 2010
676 Bakara Sûresi (21-22) Ayetler 5 Ocak 2010
677 Bakara Sûresi (7-20) Ayetler 29 Aralık 2009
678 Bakara Sûresi (5-7) -1 22 Aralık 2009
679 Bakara Sûresi (1-5) 15 Aralık 2009
680 Bakara Sûresi -1 8 Aralık 2009
681 Fatiha Sûresi -1 1 Aralık 2009
682 Bakara Sûresi (5-7 Ayetler) -1 22 Kasım 2009
683 Bakara Sûresi (1-5 Ayetler) -1 15 Kasım 2009
684 Fatiha Sûresi -1 8 Kasım 2009
685 Ehli Kitap ve Müşrikler 30 Haziran 2009
686 Nas Sûresi / Vesvese 28 Nisan 2009
687 Hased ve Nazar 21 Nisan 2009
688 Felak Sûresi / Şerden Korunma 17 Nisan 2009
689 İhlas Sûresi / Allah’ın Varlığı 7 Nisan 2009
690 Tebbet Sûresi / Beddua 31 Mart 2009
691 Nasr Sûresi / Allah’ın Yardımı 24 Mart 2009
692 Roma Ziyareti 17 Mart 2009
693 Kafirûn Sûresi / Kafirler 3 Mart 2009
694 Kevser Sûresi / Kurban 24 Şubat 2009
695 Maûn Sûresi / Dini Yalanlayanlar 17 Şubat 2009
696 Kureyş Sûresi / Kadınların Mahremsiz Yolculuğu 10 Şubat 2009
697 Fil Sûresi / Fil Olayı ve Yanardağ Patlaması 3 Şubat 2009
698 Hümeze Sûresi / Koğuculuk 27 Ocak 2009
699 Asr Sûresi / İyiliği ve Sabrı Tavsiye 20 Ocak 2009
700 Tekasür Sûresi / Çoğaltma Sevgisi ve Ölüm 13 Ocak 2009
701 Kur’anda İsrailoğulları 6 Ocak 2009
702 Karia Sûresi / Sevapların ve Günahların Tartılması 30 Aralık 2008
703 Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri 23 Aralık 2008
704 Adiyat Sûresi / Aşırı Mal Sevgisinin Tehlikesi 16 Aralık 2008
705 Ayetler ve Hadisler Işığında Kurban 2 Aralık 2008
706 Ayetler ve Hadisler Işığında Mut’a Nikahı 25 Kasım 2008
707 Hac 11 Kasım 2008
708 Zilzal Sûresi / Hesap Günü 11 Kasım 2008
709 Zilzal Sûresi / Zelzele 4 Kasım 2008
710 Beyyine Sûresi / Hanifler 27 Ekim 2008
711 Beyyine Sûresi / Kafirler ve Müşrikler 27 Ekim 2008
712 Alak Sûresi / Namaz Vakitleri 14 Ekim 2008
713 Alak Sûresi / Yaratılış Safhaları 7 Ekim 2008
714 Kadr Sûresi / Kadir Gecesi 26 Eylül 2008
715 Alak Sûresi / Okumanın Önemi 16 Eylül 2008
716 Tin Sûresi / Salih Amel 9 Eylül 2008
717 İnşirah Sûresi / Zorluk ve Kolaylık 2 Eylül 2008
718 Oruç 26 Ağustos 2008
719 Duha Sûresi / Yetimlik 19 Ağustos 2008
720 Duha Sûresi / Peygamberin Yetimliği 12 Ağustos 2008
721 Leyl Sûresi / Cömertlik ve Cimrilik 15 Temmuz 2008
722 Şems Sûresi – İyilik ve Kötülük 8 Temmuz 2008
723 Beled Sûresi / İnsanın Vasıfları 1 Temmuz 2008
724 Fecr Sûresi / Kötülüğe Yönelmek 24 Haziran 2008
725 Gaşiye Sûresi / Kıyamet Günü 17 Haziran 2008
726 Ala Sûresi / Eşyanın Dili -2 10 Haziran 2008
727 Kur’anda Haram Kılınan Yiyecekler 3 Haziran 2008
728 Tekvir Sûresi / İsar Kelimesi 1 Haziran 2008
729 Ala Sûresi / Eşyanın Dili 27 Mayıs 2008
730 Avrupa’da Hayvan Kesimi 20 Mayıs 2008
731 Ala Sûresi / Kainatın Oluşumu 13 Mayıs 2008
732 Tarık Sûresi / Sabah Yıldızı 6 Mayıs 2008
733 Büruc Sûresi / Göğün Burçları -2 29 Nisan 2008
734 Büruc Sûresi / Göğün Burçları 22 Nisan 2008
735 İnşikak Sûresi / Mal ve Mülk ile Şımarma 8 Nisan 2008
736 İnşikak Sûresi / Göğün Yarılması 1 Nisan 2008
737 Mutaffifin Sûresi / İlliyyun 25 Mart 2008
738 Mutaffifin Sûresi / Ölçü ve Tartıda Hile 18 Mart 2008
739 İnfitar Sûresi / Göğün Yarılması 11 Mart 2008
740 Tekvir Sûresi / Mesiet ve İrade Toplantısı Değerlendirmesi 4 Mart 2008
741 Tekvir Sûresi / Kuranda Meşiet ve İrade 26 Şubat 2008
742 Tekvir Sûresi / Kıyamet Sahneleri 5 Şubat 2008
743 Abese Sûresi / Kıyamette İnsanların Durumu 29 Ocak 2008
744 Abese Sûresi / İnanç Hürriyeti 15 Ocak 2008
745 Abese Sûresi / Peygamberin Masumiyeti 8 Ocak 2008
746 Abese Sûresi / Peygamber Masum mudur? 1 Ocak 2008
747 Nâziat Sûresi / Kıyamet 25 Aralık 2007
748 Hac Sûresi / Hac İle İlgili Ayetler 18 Aralık 2007
749 Nâziat Sûresi / Yeniden Diriliş 11 Aralık 2007
750 Nâziat Sûresi / Ahiretle İlgili Hatırlatmalar 4 Aralık 2007
751 Nebe Sûresi / Hüküm Günü 13 Kasım 2007
752 Nebe Sûresi / Büyük Haber 6 Kasım 2007
753 Nebe Sûresi / Kıyamet Haberleri 30 Ekim 2007
754 Mûrselat Sûresi / Hakikatler 23 Ekim 2007
755 Mûrselat Sûresi / Alemin İdaresi 17 Ekim 2007
756 Ramazan Özel / Bayramdaki Görevlerimiz 9 Ekim 2007
757 2007 Ramazan Özel / Zekat ile İlgili Ayetler 2 Ekim 2007
758 2007 Ramazan Özel / Zekat – Sadaka 18 Eylül 2007
759 2007 Ramazan Özel / Ramazan ile İlgili Ayetler 11 Eylül 2007
760 İnsan Sûresi / İnsanın Yaratılışı 4 Eylül 2007
761 Kıyamet Sûresi / Kıyamet Sahnesi 31 Temmuz 2007
762 Kıyamet Sûresi / Kıyamet 24 Temmuz 2007
763 Müddessir Sûresi / 32-56.Ayetler 17 Temmuz 2007
764 Müddessir Sûresi / Faiz Yasağı 26 Haziran 2007
765 Müddessir Sûresi / İnsanları Uyarma 26 Haziran 2007
766 Müzzemmil Sûresi / Kur’an Okumanın Önemi 19 Haziran 2007
767 Müzzemmil Sûresi / Gece Kur’an Okumak